Római fürdőkultúra. Kaszab Róbert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Római fürdőkultúra. Kaszab Róbert"

Átírás

1 Római fürdőkultúra Kaszab Róbert 2010

2 Tartalomjegyzék Előszó...2 A római fürdő...3 Férfiak és nők...6 Marginálisok...7 Fürdőzés és egészség...9 Bibliográfia

3 Előszó Fürdeni jó ez az óra, előbb túlságos a gőz és Hatkor méginkább ontja Neró hevét 1 A fürdőzés kutatása kapcsán érdemes egy rövid körültekintéssel kezdeni. Az ókori Róma mellett ismeretes a görög, arab, zsidó és japán fürdőkultúra, melyek különböző célokkal jöttek létre. 2 Rituálisnak nevezzük a zsidó mikvét, vagy az iszlám hammamot, mivel ezek nem a testi szükségletek gondozására születtek, hanem vallási megtisztulás céljából. Japán esetében eltérő a helyzet, ugyanis itt a meleg vizű források számos lehetőséget nyújtottak a szabadidős fürdőzésre. Talán ez áll legközelebb a római fürdőkhöz. Közvetlen előzményként természetesen a görög fürdőket állíthatjuk a római példa elé. Ne feledjük el, hogy a fent említett fürdőzési szokások a mai gyakorlattól gyökeresen eltérnek. A mai ember számára alapvető, hogy a napot fürdéssel zárja vagy kezdi. A szokás mostanra személyes cselekvéssé vált, saját otthonunkban, egyedül fürdünk, tisztálkodás okán. Kevés az olyan ember, aki közfürdőket látogat. A római fürdőkben a hangsúly a kollektíven van, mivel az otthoni fürdés csak a gazdagok számára volt megengedhető, a császár tehette meg, hogy egy nap akár többször is fürödjön. Jelen dolgozatban arra keresem a választ, hogy a rómaiak milyen gondolatokkal a fejükben mentek fürdőbe. A kézenfekvő megoldások vagy a régészeti kutatások helyett érdemes az írásos forrásokban elmerülve keresni a választ. A források közül a legjobb információkkal az Kr. e. I. század szerzői szolgálnak. A moralisták, mint Seneca és Idősebb Plinius a fürdőkben az erkölcsi romlottság jegyeit látták, de nem magával a szokással nem értettek egyet, hanem a hozzá kapcsolódó viselkedést kritizálták. Nem áll távol a fürdőktől a prostitúció, tolvajlás, utcai árusítás és részegeskedés, ami szálka lehetett a moralisták szemében. A fürdőket a korai császárkortól kezdve a birodalom végnapjaiig egyre növekvő 1 Mart. Ep Csengery János fordítása 2 A téma kiváló összefoglalása, kitekintéssel az említett kultúrák közti kapcsolatra: Yegül, Fikret: Baths and Bathing in Classical Anitquity. New York, MIT Press, A római fürdőkről a legbővebb, áttekintő monográfia: Fagan, Garret G.: Bathing in Public in the Roman World. The University of Michigan Press,

4 pompa jellemezte a köztársaság puritán medencéivel szemben, ami szintén okot adhatott a kritikára. A luxus megjelenése a fürdőkben széles tömegeket vonzott, mivel egy belépő áráért páratlan élményben lehetett részük. Az eltérő társadalmi rétegből származók együttes jelenléte konfliktusokkal, írott és íratlan szabályok megjelenésével járt, melyek kiterjedtek férfiak és nők, szegények és gazdagok, szabadok és rabszolgák, betegek és egészségesek közti különbségekre. Ebből következik a számos konfliktus is. Fürdőzésre tehát számos oka lehetett egy rómainak: gyógyulás, kikapcsolódás, testedzés stb. A következőkben ezen célokat fogom részletesen elemezni. A római fürdő A római fürdők nagyon sokáig csak régészeti szempontból voltak érdekesek a kutatók számára. Tipizálás, alaktani elemzés, illetve az építkezéssel járó költségek, társadalmi hatások kerültek előtérbe. 3 A gazdaságtörténeti érdeklődést követően az 1990-es évek kezdetén jelent meg a mentalitástörténeti kutatás, amely sokkal inkább a fürdőzési szokásokkal, az ehhez kapcsolódó társadalmi gyakorlattal foglalkozott. Olyan, korábban elhanyagolt, résztémák mint a nők, a tolvajok, rabszolgák kutatása is fellendült. Jelen dolgozatban is ezt a vonalat akarom követni. Ha a XXI. század távlatából közelítünk a római fürdőkhöz, akkor először is tisztázni kell a fürdő értelmét, fogalmát a rómaiak szemszögéből. Egy római házban nem kaptak helyet olyan helyiségek mint a fürdő, toalett, vagy külön konyha és étkező. Ha valaki fürödni akart, leszámítva, ha elég gazdag volt és rendelkezett saját káddal, egy közintézményt kellett igénybe vennie. A forrásokban két eltérő szóval illetik a fürdőt: therma és balnea. A két fogalom használata nem következetes, szinte szerzőnként változó, de még egy szövegen belül is többször előfordul mind a kettő. 4 A részletes filológiai fejtegetések helyett a szakirodalom alapján egy konszenzusra hozva tekintsük a balneat a köztársaság korának kevésbe díszes, 3 Monografikus kiadás a fenti szempontok alapján: DeLaine, Janet: The Baths of Caracalla: A study in the design, construction, and economics of large-scale building projects in imperial Rome. Portsmouth, Journal of Roman Archeology Supplement Series, A fogalom használata sok filológiai fejtegetést eredményezett: Fagan, ; Yegül, ; Balsdon, ; Fagan, ; A különbségtétel elég bizonytalan alapokon nyugszik. 3

5 kisebb fürdőire, míg a therma a császárkori díszes és hatalmas fürdője. A szóhasználat még nem magyarázza meg, miként tekintettek a fürdőkre. Itt az ideje, hogy megkérdezzünk egy rómait, milyennek tartja a fürdőt. Részletes képet kapunk Plinius leveleiből, amikor saját fürdőjét mutatja be: Azután következik az elég széles, hideg vizű fürdőszoba, melynek két szemben lévő falánál egy-egy medence áll. Elég tágasak, itt fürödve azt hiheted, hogy a tengerben lubickolsz. Szorosan mellette a kenő-, az izzasztószoba, a fürdő fűtőszobája, majd még két fürdőszoba, inkább csinosak, mint fényűzőek. Igen ügyes megoldással kapcsolódik hozzájuk egy medence, amelyből a benne úszó kiláthat a tengerre. Nem messze van a labdázóterem, ide még a legnagyobb hőség idején is csak alkonyatkor süt be a nap. 5 (Muraközy Gyula fordítása) Az építészet tágabb körű értelmezését alapul véve egy érdekes elméletet olvashatunk a témában as évek elfogadott nézete, hogy az épületek szimbolikus tartalmat fejeznek ki egy társadalmon belül. A fürdő a rómaiak számára a természet egy megszelídíthetetlen elemének a legyőzését jelentette, a víz meghódítását. A császár számára a fürdő azt jelentette, hogy hatalma van a víz felett, képes megszelídíteni azt. Nem csak a természet meghódítása, a fürdőkultúra elterjesztése a leigázott népek romanizációját is szolgálta. A császár saját maga után nevezte el a fürdőt, ezzel is kifejezésre juttatva alkotását, illetve az egymást követő császárok versengését a luxus és az építkezések fokozása terén. 7 Egy ilyen monumentális alkotás a társadalmon belül a hatalmi viszonyokat is jelképezi. Írott forrásokat nem helyettesítenek, de segítenek megérteni a császári retorikát. A fürdők a római társadalomban a hatalom jelképei. A győzelmi oszlopokkal ellentétben a fürdőknek szerepe volt a hétköznapokban, ismerték, látogatták őket. A római civilizáció technikai szintje, vagyoni nagysága és a város pompája egyesült bennük. E felett azt is mutatták, hogy egy rómainak 5 Plin. Ep Zajac, , császárkori példák alapján. 7 Nero fürdője: Mart. Ep

6 hatalma van a többi fölött. A fürdők Róma kicsinyített másai, világ a világban, szimbolikusan a romanitas kifejezése. A fürdővel a császár paternalista szerepet kaphatott, mint aki a Róma és a birodalom számára megadja a fürdőzés örömeit. Nyilván nem filantróp érzelmek vezérelték, sokkal inkább le akarta kötelezni alattvalóit, akik csak tőle várhatták egy ilyen méretű építkezés megvalósítását. A fürdőzés kiváltsága megvásárolható lett, rangra való tekintet nélkül, tehát a széles társadalom igénybe vehette, ahogy a császár is a nép egésze felett uralkodik. A római fürdőkben mindenki szabadon járhatott kelhetett, tehát egy olyan hely volt, ahol a társadalom különféle tagjai találkoztak egymással. Bárki megvehette magának a fürdők kényelmét és sokan éltek is a lehetőséggel, mivel olcsónak számított. Aki származására, vagy bármi másra hivatkozva megpróbálta kisajátítani, az átlépett egy íratlan társadalmi szabályt. 8 A társadalmi keveredés viszont nem érvényesül korlátlanul. A gazdagok a méltóságukat (dignitas) szögre akasztva mentek be a fürdőbe, de ragaszkodtak társadalmi státuszokhoz odabent is. Ezt fejezték ki ékszereikkel, szolgáikkal, megjelenésük pompájával. Kiemelkedtek a közrendűek sorából így is. 9 A társadalmi színház 10 létrejötte csak az előadás idejére működött, amíg a fürdőt használták. Akárcsak a színházi előadás, ez a látszat egyenlőség is csak illúzió, kifejezése életszerű csupán. A közös fürdőzés nem testi szükséglet, hanem kulturális választás. A testi örömök barátságosabbá teszik a helyet, a fürdő ezzel találkozóhellyé és a társadalmi érintkezés helyévé válik. A fürdőzés orvosi szempontból is előnyös, nem csak kellemes érzetet kelt, gyógyító hatása is van. Továbbá a rendszeres fürdőzés a civilizáltság érzetét és a lelki tisztaság tudatát kelti Fagan, Fagan, Zajac, a social theatre szókapcsolatot használja. Vele szemben Fagan, social leveler kifejezéssel él. A leveler kifejezést, amit inkább a politikából ismerhetünk, azért nem tartom szerencsésnek, mert nem emeli ki, hogy az egyenlőség csak látszat. Sokkal inkább kiegyenlítésről szólna, ami csak egy oldala a jelenségnek. A színház, bár csak hasonlat, mégis jobban utal a tartalomra. Az egyenlőség, mint illúzió még: Yegül, Fagan

7 Férfiak és nők Egy olyan patriarchális társadalomban, mint a római nehezen elképzelhető, hogy a nemek egyenlőséget élvezzenek egy ilyen kényes területen. A test meztelen látványa, ami a fürdők természetes velejárója ismét csak aggályokat vet fel, főleg a moralisták szemében. Ismerve továbbá, hogy a fürdők feladata nem merül ki annyiban, hogy medencéket biztosítanak, hanem gyakran más testi örömöket is kiélhetnek itt a vendégek, még bonyolultabb a kérdés. Ha ebből a szemszögből vizsgáljuk a fürdést, akkor nem tekinthetünk el a szokás társadalmi megítélése fölött sem. A rang és a méltóság megőrzése kétszer akkora súllyal nehezedik egy nő vállára, mint a férfiak esetében. Könnyen mondhatnánk, hogy tisztes nő nem látogat fürdőt, de ezzel zsákutcába kerülnénk. A koedukált fürdőzés gyakorlata vagy inkább létezése nem ragadható meg egy ponton a források hiányában. Érdemes a kevés és elszórt bizonyítékot időrendbe rendezve elemezni a kérdést. Ennek során térhetünk ki a korábbi problémákra is. Ezen a ponton szükséges bevonni régészeti forrásokat is. Ha férfiak és nők külön fürödhettek, annak nyoma van a fürdőkben is. Pompei és Herculaneum fürdőinek tanulmányozása 12 olyan eredményeket mutat, hogy férfiak és nők elkülönítve használták a fürdőket. Az épületek külön bejárattal és folyosókkal rendelkeztek. A tornateremhez csak egy fürdőben férhettek hozzá a nők is. Ez a nemek elválasztásának korai gyakorlata. A fürdők építésében a korai császárkorban következett be változás. Ekkoriban jelentek meg a közös terek, átjárhatóbbá váltak a különböző helyiségek. Martialis 13 egy alkalommal ki is mondja, hogy a nők használják a fürdőket. Arra még később visszatérünk, hogy konkrétan milyen nőkre is utalt. Plinius pedig azokat a nőket szidja, akik mindennél többre tartják az ezüstöt és még kádjukat is ebből készíttetik. 14 A Kr. u. II. század elejétől érzékelhető az egyértelmű váltás a korábbi szegregációs gyakorlatról a koedukált fürdőzés felé. 15 Gazdagabb nők megtehették, hogy eljárjanak fürdőbe, rabszolgáik kíséretében. Ezt igazolja a régészet is, 12 Bowen, Mart. Ep Plin. NH ; itt inkább az otthoni tisztálkodásról lehet szó. 15 Bowen,

8 mivel a korábbi kettős kialakítású fürdőket felváltották a közös helyiségek. Éles változás történt Hadrianus idejében, aki intézkedést hozott, melynek értelmében nem fürödhetnek együtt nők és férfiak. 16 Ez a szöveghely egyértelműen fogalmaz, de a filológusok rendszeresen kritizálják hitelességét. 17 Továbbá a régészeti feltárások alapján kijelenthető, hogy nem változott meg a fürdők szerkezete sem. Az írott és tárgyi forrás közti paradoxon úgy oldható fel, hogy két külön időben mentek férfiak és nők. 18 Erre viszont szintén nincsen megnyugtató bizonyíték, csak a gordiuszi csomó átvágása. A koedukált fürdőzésre a jó válasz nincs. Térben, időben, ízlés szerint változhatott, de akár hely kérdése is lehetett. Ha Martialisnak hiszünk, akkor létezett, de vannak ellentmondó források is. Arról viszont nincs említés, hogy a nők külön fürdővel rendelkeztek volna, ami nem csak egy épületrész, hanem önálló intézmény. Marginálisok A fürdőkben a tisztes rómaiak kivételével olyan társadalmi rétegek is megjelentek, akik nem számítottak a társadalom teljes jogú tagjainak. Ide tartoztak a prostituáltak és a rabszolgák, de előszeretettel látogatták a fürdőket a tolvajok is. Azért nem tárgyaltam a nők témakörében a prostituáltakat, mert nem csak nők tartozhattak ide, 19 illetve az ő szempontjukból lényegtelen, hogy a fürdő koedukált-e vagy sem. Rájuk más szabályok vonatkoztak, mint a tisztességes római nőkre. Martialis epigrammáiban sokszor utal olyan nőkre, akik nem hajlandók fürdeni vele. 20 Nem derül ki egyértelműen, hogy itt valóban örömlányokról van szó, mivel lehetséges, hogy római hajadonok és asszonyok is vele tarthattak, ugyanis ő az, aki egyértelműen kimondja, hogy nők is használták a fürdőket. 21 Ahol a fürdő alacsony presztízsű volt, ott a tevékenységi kör már rég nem a fürdőzésről szólt. Az örömlányok munkájának sok graffiti 16 HA. Hadr. 18; keresztény források a nőkről: Bowen, Bowen, sorolja a szerzőket. 18 Uo. Carcopino véleményét idézi, aki elterjesztette az időbeli elhatárolás gondolatát. Bowen a problémát abban látja, hogy a szakirodalom azóta következetesen elfogadja ezt az álláspontot, és nem törekszik a szöveg ismételt vizsgálatára. Yegül, és Balsdon, is elfogadja a különböző időpontokat. 19 Petr. Sat. 91 Gitón várja gazdáját a fürdőben. 20 Mart. Ep. 3.72; 7.35; Lásd 13. jegyzet 7

9 hagyott emléket. Nem minden esetben a fürdőben, van, amikor a bordélyházban, de említi a fürdést. 22 Trimalchio fájdalommal veszi tudomásul, hogy ellopták 3000 sestertiust érő ruháját. 23 A fürdőben sok volt a tolvaj, főleg ruhát, szandált, és egyéb személyes tárgyakat tulajdonítottak el. Az öltözőben (apodyterium) nem volt senki, aki őrizte volna a holmikat, de lehet maga a személyzet tüntetett el pár holmit. A kellemetlen meglepetések elkerülés végett vittek magukkal rabszolgákat (capsarii) a fürdőzni vágyók, vagy béreltek a helyszínen, mintha csak fürdés kellékeiről lenne szó. 24 Erről Hadrianus kapcsán ismerünk egy anekdotát: Gyakran felkereste a nyilvános fürdőket, és együtt fürdött a néppel. Ezért vált híressé az alábbi tréfa, amelyre egy közfürdőben tett látogatása adott alkalmat. Amikor egy nap meglátta, hogy egy veterán, akit a katonaságból ismert, a falhoz dörzsöli a hátát és testének többi részét, megkérdezte, miért teszi ezt. Amikor meghallotta, hogy azért, mert nincs neki rabszolgája, adott az öregnek rabszolgákat, meg némi pénzt is. Amikor aztán másnap több öregember is a falhoz dörzsölte magát, hogy ezzel kicsikarja a császár bőkezűségét, kihívatta őket, és elrendelte, hogy dörzsöljék le egymást. 25 (Kiss Sebestyén fordítása) A fenti példa mutatja, hogy a szegénység egyik bizonyítéka, ha az embernek nincs a fürdőben rabszolgája. Ahol látható a nincstelenség, ott természetesen Trimalchio megmutatja gazdagságát, hatalmas kísérettel jelenik meg, falernumi bort folyat a padlóra. 26 Az viszont kérdéses, hogy a rabszolgák a fürdőzés eszközei voltak, vagy használhatták is a fürdőket? Elképzelhető, hogy azok a szolgák, akik nem a törülközőt tartották vagy a ruhákat őrizték, gazdáikkal együtt fürödhettek. Van olyan írásos feliratos anyag, amely azt igazolja, hogy a 22 Fagan, Petr. Sat. 30; tolvajok Sen. Ep Fagan, HA. Hadr Petr. Sat. 27;Mart. Ep is említi a szolgát hadát a fürdőben 8

10 rabszolgáknak joga volt bemenni a fürdőkbe. Két bányaváros esetében tudjuk, hogy a rabszolgáknak jogában állt használni a fürdőket. Hasonló a helyzet a császári rabszolgákkal, és más kiváltságos státusban lévő szolgával. 27 Kritikával kell kezelni az eddigi adatokat, általánosítás semmiképpen sem vonható le belőlük. Itt ugyanis a rabszolgák kiváltságos rétegéről esik szó, tehát a kivétel alapján nem tudunk szabályt alkotni. Elvileg használhatták a fürdőket, de ennek nem volt általános gyakorlata. Fürdőként váltakozott a helyzet, vagy csak bizonyos alkalmakkor mehettek be, aminek meghatározott rendje volt. Fürdőzés és egészség Nem hanyagolhatjuk el azt sem, hogy a fürdőzés nem csak kellemes kikapcsolódás, de az egészség megőrzése vagy gyógyulásra is szolgált. A fürdőzést az egészséggel azonosították, amit az fejez ki a leginkább, hogy a fürdőkben Asclepius és Higyeia szobrok álltak. 28 Nyilván a betegeknek imponált, akik gyógyulni mentek a fürdőkbe. Ne felejtsük, hogy az egészségesekkel együtt fürödtek. Kultikus jelentőséggel nem kell felruházni a fürdőket, mivel nem tudunk semmilyen ide köthető rítusról, felajánlásokról. Az istenszobrok jelentése itt szimbolikus tartalomként kezelendő, inkább tartoztak az épület dekorációjához, mintsem spirituális tartalmat sejtsünk mögötte. 29 Az egészség megőrzésének legjobb módja a rendszeres testmozgás. Magától értetődne, hogy az úszás segített ebben a legtöbbet, de a fürdők kialakítását ismerve erre igen ritkán volt lehetőség. 30 A medencék elég sekélyek és rövidek voltak és egyszerre sokan tartózkodtak bennük. A külső tereken található palestra lehetőséget nyújtott labdázásra, vívásra és más sportokra. 31 Gyógyfürdők is léteztek, melegvizes források közelében szívesen építkeztek, de ez az adottságoktól függött. A fürdőzés, fürdővíz alkalmazása a gyógyászati módszerekben volt ismert. Plinius sok példáját hozza 32 az ilyen kezeléseknek. A betegségek sok fajtáját 27 Fagan, Fagan, Fagan, Mart. Ep említi, hogy Titus fürdőiben szeret úszni 31 Sen. Ep. 56; Mart. Ep. 7.32; részletes leírás az itt űzött sportokról. 32 Plin. NH ; 29.10; 29.26; 28.63; 30.87; 26.14; Suet Aug 82.2; Plin Ep

11 kezelheti a fürdés, mint a vesebajok, emésztés, láz, végtagfájdalom, melyek így orvosolhatók. Főleg lázzal járó betegségek esetében tartották fontosnak a fürdést, mint a tífusz és a malária, vagy tüdőbetegségek. Az emésztés kicsit kilóg a sorból, ugyanis arról azt tartja Plinius, hogy a meleg víz megfőzi az emberben az ételt, nem kell hozzá semmilyen más gyógyszer. Érdekes megjegyezni, hogy a fürdés önmagában nem gyógyír, általában valamilyen orvosság elfogyasztása előtt vagy után kell megtenni, de érdemes óvatosnak lenni főleg a hideg és a forró vízzel. 33 A rómaiak elhitték, hogy a fürdő jót tesz az egészségnek. Ezt igazolja az orvosi irodalom is. 34 A fürdőkben gyógymasszőrök, orvosok is dolgoztak. Mellette szól, hogy folyó víz megléte nagyban segíthette munkájukat. Seneca említi egy alkalommal, 35 hogy a masszőrök munkája nagy hanggal jár. Annyiban gyanakodhatunk, hogy nem orvosi célokkal, hanem inkább kozmetikai jellegű kezeléseket nyújtottak, erre utalnak az itt talált eszközök. 36 Ettek és ittak a fürdőben, 37 de valószínűleg csak kis mértékben, nehogy túlegyék magukat. Ha sokat esznek, lemaradnak a cenaról, illetve a vízbe érve kellemetlen lehet. Eddig a fürdés pozitív hatásairól beszéltünk, de a korabeli ember tudatában volt veszélyeinek is, mint ahogy azt láthattuk. A betegek jelenléte teret adhatott a fertőzéseknek is. Hadrianus felismerte ezt a veszélyt, rendelete szerint külön le kellett foglalni pár órát, amikor csak a betegek mehettek fürdőbe. 38 Mivel nem cserélték le utánuk a vizet, ezért ennek sok eredménye nem lehetett, de a probléma észlelését mutatja. További veszélyeket jelentett a víz tisztasága is. Képzeljünk el egy medencét, ahol naponta több ezer ember fürdik meg! A vízcsere sok esetben nem volt gyakori, folyóvíz még ritkábban volt. Nem tudni, milyen sűrűn takarították a medencéket. Seneca 39 szerint az aedilis dolga kitakaríttatni a medencéket, de nem tudjuk, erre milyen időközönként került sor. Szűrt víz legfeljebb a gazdagok házaiban volt. Fertőtlenítés hiányában a baktériumok kedvükre szaporodhattak a vízben. Arról már nem is beszélve, hogy előtte nem mosakodtak, sőt éppen sportoltak, amiben alaposan megizzadtak. 33 veszélyes az egészségre: Plin. NH 7.183; Petr. Sat Fagan, Sen. Ep Fagan, Mart. Ep ; HA. Hadr. 22; érdekes, hogy a fertőzés tudatának ellenére gyakran javasolták az orvosok a fürdést. Fagan, Sen. Ep

12 A tisztálkodásra nem volt külön helyiség. Úgy látszik, bár a rómaiak szemében a fürdő a gyógyulást reményét hordozta magában, valójában nagy esélye volt, hogy ott megbetegedjen a fürdőző. 11

13 Bibliográfia BALSDON, John Percy Vyvian Dacre : Life and Leisure in Ancient Rome. London, The Bodley Head, DELAINE, Janet: The Baths of Caracalla : A study in the design, construction, and economics of large-scale building projects in imperial Rome. Portsmouth, Journal of Roman Archeology Supplement Series, DELAINE, Janet Johnston, D. E. ed.: Roman baths and bathing: proceedings of the First International Conference on Roman Baths held at Bath, England, 30 March 4 April, 1992 DELAINE, Janet: Bathing and Society DELAINE, Janet: Benefactions and Urban Renewal. Bath bulidings in Roman Italy WILKES, J.J.: Approaching Roman baths ZAJAC, Natasha.: The thermae: a policy of public health or personal legitimation? FAGAN, Garret G.: Bathing for Health with Celsus and Pliny the Elder. Classical Quarterly (2006) FAGAN, Garret G.: Bathing in Public in the Roman World. The University of Michigan Press, MANDERSCHEID, Hubertus: Ancient baths and bathing: a bibliography for the years MARTIALIS, Marcus Valerius: Epigrammák tizennégy könyve a látványosságok könyvével. Budapest, MTA, MARTIALIS, Marcus Valerius: Költők, ringyók, pojácák. Válogatott epigrammák. Pozsony, Kalligram, PETRONIUS, Arbiter Titus: Satyricon. Faludy György fordítása. Budapest, Glória, PLINIUS, Caius Caecilius Secundus: Levelek. Fordító Borzsák István, Maróti Egon, Muraközy Gyula, Szepessy Tibor. Budapest, Európa,

14 PLINIUS, Gaius Secundus: Natural History. 2nd ed. Loeb Classical Library. Cambridge, Massachusetts, SCOBIE, A.: Slums, sanitation and mortality in the Roman world, Klio 68. (1986), SENECA, Lucius Annaeus: Vigasztalások. Erkölcsi levelek. Budapest, Európa, WARD, Roy Bowen :Women in Roman Baths. The Harvard Theological Review, Vol. 85., No. 2 (1992) YEGÜL, Fikret: Baths and Bathing in Classical Anitquity. New York, MIT Press, ZAJAC, Natasha.: A cultural history of baths and bathing in Rome. PBSR ,

VELI BEJ egy 600 éves török fürdő üzemeltetési sajátosságai.

VELI BEJ egy 600 éves török fürdő üzemeltetési sajátosságai. VELI BEJ egy 600 éves török fürdő üzemeltetési sajátosságai www.magyarfurdokultura.hu www.facebook.com/magyarfurdokultura Az emberiség és a víz története Bibliai történetek utalnak a fürdés szokására.

Részletesebben

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3 Ö.T.V.E.N. Tartalom Bevezetés...1 Autizmussal élő személyek jogi chartája...5 I. Az Ö.T.V.E.N. program bemutatása...7 II. A célcsoport bemutatása...10 III. A célcsoport pozíciója a hazai oktatási rendszerben...11

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA

A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA RÁCZ GYŐZŐ A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA Századunkban a szorongás fogalma megkezdte a kierkegaard-i egzisztencializmusban megjósolt diadalútját". Nemcsak az orvosi szakirodalomnak, elsősorban az ideg- és

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Köszöntõ. Felújított fürdõnkben megtalálhat minden olyan szolgáltatást, mely az Ön és családja kikapcsolódását, szórakozását szolgálja.

Köszöntõ. Felújított fürdõnkben megtalálhat minden olyan szolgáltatást, mely az Ön és családja kikapcsolódását, szórakozását szolgálja. Gyógyfürdõ 2013. Köszöntõ Köszöntjük Önt városunk kiemelkedõ turisztikai szerepet játszó fürdõjében abból az alkalomból, hogy egészségét fürdõkezeléseinkkel kívánja javítani. Köszöntjük Önt is, aki szabadsága

Részletesebben

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET A százalékok azt mutatják, hányan ismerték fel a logót. 21% 6% 18% A megértés első lépcsője A megértés első lépcsője az észlelés, s mindig azt észleljük, amire amúgy

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből Kölnei Lívia Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből A 19. század első évtizedei a szellemi-kulturális fellendülés időszakát hozták el Magyarországra.

Részletesebben

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások *

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * 302 könyvek egy témáról Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * Vonyó József makacs következetességgel nyomoz a két világháború közötti magyar jobboldali politika egyik legjelentôsebb,

Részletesebben

Mellrák tudatosság Változások észlelése

Mellrák tudatosság Változások észlelése Mellrák tudatosság Változások észlelése Mellrák tudatosság: Változások észlelése Észak-Írországban a nőknél a mellrák a rák leggyakoribb formája - 75 éves korig 12 nőből 1-nél alakul ki mellrák. A mellrák

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN Tér és Társadalom 7. 1993.1-2: 103-111 GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN (Employment situation of men and women in rural and urban settlements of Somogy country) TARDOS

Részletesebben

Fókuszban a tejtermékek!

Fókuszban a tejtermékek! Fókuszban a tejtermékek! Fogyasztói igények és szokások változása napjainkban V. Tejágazati Konferencia 2015. november 26 Csillag-Vella Rita GfK 1 Magyarország vásárlóerejének Európa átlagához viszonyított,

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

2014 Bogács- Eger. Bogácson kirándultunk!

2014 Bogács- Eger. Bogácson kirándultunk! 2014 Bogács- Eger Bogácson kirándultunk! Bogácson kirándultunk! A Csanádpalotai lakásotthon gyermekeivel lehetőségünk volt a múlt héten egy háromnapos kirándulásra. A kirándulás úti célja az észak magyarországi

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 986-999

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 986-999 Vida Zsófia Viktória 1 KAPCSOLATHÁLÓZAT ELEMZÉS TÁRSADALOMFÖLDRAJZI NÉZŐPONTBÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÉS GENERÁCIÓK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK VIZSGÁLATA BEVEZETÉS A kapcsolathálózat elemzés a hálózattudományon belül

Részletesebben

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll. ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.hu MIÉRT KELL A PROTOKOLL?? A hitelesség feltétele: európaiság

Részletesebben

KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója

KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója A könyv szerzője, Peter Goodrich, a New York-i Cardozo School of Law professzora számos jogi monográfiát jegyez,

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM AZ EURÓPAI PARLAMENT POLITIKAALAKÍTÓ SZEREPE, AZ EURÓPAI UNIÓ DÖNTÉSHOZATALÁN BELÜL ELFOGLALT HELYE AZ EGYÜTTDÖNTÉSI ELJÁRÁS VIZSGÁLATA ALAPJÁN

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

Biztos, hogy a narratíva közös téma?

Biztos, hogy a narratíva közös téma? VILÁGOSSÁG 2007/6. Közös témák Erdélyi Ágnes Biztos, hogy a narratíva közös téma? Annyi biztos, hogy a történelmi és az irodalmi elbeszélés közti hasonlóságok és különbségek tárgyalása régi közös témája

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Miklós Zoltán 2008 1

SZAKDOLGOZAT Miklós Zoltán 2008 1 SZAKDOLGOZAT Miklós Zoltán 2008 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT TŐZSDE-PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A VILÁGBANK ÉS A SZOCIÁLIS FEJLŐDÉS Budapest,

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

A vízaknai fürdő - Egy modern fürdő kiépítése a századfordulón-

A vízaknai fürdő - Egy modern fürdő kiépítése a századfordulón- XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2007. május 26-27. A vízaknai fürdő - Egy modern fürdő kiépítése a századfordulón- Témavezető: Kovács Zsolt egyetemi tanársegéd BBTE, Történelem-

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ I. ELŐZMÉNYEK 1. A módosítás indoka Az Országgyűlés 2013. március 11-én elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás). A Módosítást

Részletesebben

Csink Lóránt Fröhlich Johanna: A régiek óvatossága. Megjegyzések az Alaptörvény negyedik módosításának javaslata kapcsán

Csink Lóránt Fröhlich Johanna: A régiek óvatossága. Megjegyzések az Alaptörvény negyedik módosításának javaslata kapcsán Pázmány Law Working Papers 2013/1 Csink Lóránt Fröhlich Johanna: A régiek óvatossága. Megjegyzések az Alaptörvény negyedik módosításának javaslata kapcsán Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Pázmány Péter

Részletesebben

Hatás kontra ellenhatás antiglobalizációs mozgalmak szerepe a világban

Hatás kontra ellenhatás antiglobalizációs mozgalmak szerepe a világban Hatás kontra ellenhatás antiglobalizációs mozgalmak szerepe a világban Írta: Tamás Gábor. I. Globalizáció kontra antiglobalizáció Mi is a Globalizáció? Miért határozza meg korunkat ezen egyetlen szó? Ahhoz,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL - és vacsorára mit kapunk? - ez az idős hölgy cukorbeteg! - ha kérhetném, valami száraz hús legyen inkább, a Bakonyit már ismerjük. - van a csoportban két vegetariánus! - sertéshúst ne, mert mohamedánok.

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PHD) értekezés tézisei A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

Részletesebben

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti)

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) A POLGÁRI ÉLETFORMA ARANYKORA A múlt század elején a társadalmi és kulturális élet egyik legfontosabb gyûjtôhelyének a kávéházak számítottak. Akkoriban körülbelül ötszáz

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

A felsôoktatás lehetséges létszámpályái Magyarországon*

A felsôoktatás lehetséges létszámpályái Magyarországon* A felsôoktatás lehetséges létszámpályái Magyarországon* Berde Éva kandidátus, a Budapesti Corvinus Egyetem docense E-mail: eva.berde@uni-corvinus.hu A tanulmány különböző pályákat feltételezve mutatja

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Humánpolitika a dolgozó szegények munkahelyein*

Humánpolitika a dolgozó szegények munkahelyein* TARDOS KATALIN Humánpolitika a dolgozó szegények munkahelyein* A szegénységi küszöb alatti bérekkel rendelkezõk részaránya folyamatosan növekedett a kilencvenes évek Magyarországán. A bérszínvonal és az

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor soport: 5/b átum: 2016.12.8 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy György gészitsd ki a mondatokat! 1. 3:33 Normál görögök városállamokban éltek amiket

Részletesebben

A könyörtelen (a vásárló) Mi kell a vevő komfort érzetéhez? dr. Törőcsik Mária egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem

A könyörtelen (a vásárló) Mi kell a vevő komfort érzetéhez? dr. Törőcsik Mária egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem A könyörtelen (a vásárló) Mi kell a vevő komfort érzetéhez? dr. Törőcsik Mária egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem A könyörtelen könyörtelen a vásárló? Igen, a vásárló könyörtelen. egyértelmű a véleménye

Részletesebben

Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor?

Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor? Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor? Hogyan lehet sokkal nagyobb a fűtésköltség, mint azt Ön várta? Nádas Krisztián Ön ingatlanvásárlás előtt áll Talán már ki is nézte a megfelelőt:

Részletesebben

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Zsolt Péter Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Láthattunk az elmúlt 20 évben olyan Soros pénzből fizetett választási részvételre felszólító plakátot, ahol csak magyar liberális megmondóemberek

Részletesebben

KISEBBSÉGKUTATÁS KÖNYVEK 181

KISEBBSÉGKUTATÁS KÖNYVEK 181 A magyarországi nemzeti kisebbségek aránya 1910 és 1920 között a hivatalos statisztikai adatok szerint a trianoni béke által rögzített államterületet a soknemzetiségű-történeti Magyarországgal összehasonlítva

Részletesebben

tanulmány szemle konferencia kritika Jakab György A magyar nemzeteszme változásai és a történelemtanítás kánonja 3

tanulmány szemle konferencia kritika Jakab György A magyar nemzeteszme változásai és a történelemtanítás kánonja 3 TART_2008-5-6.qxd 2008.05.05. 19:45 Page 1 tanulmány Jakab György A magyar nemzeteszme változásai és a történelemtanítás kánonja 3 Tóth László Kreativitás és szövegértés 29 Zsolnai Anikó Kasik László Lesznyák

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.)

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) Tér és Társadalom / Space and Society 27. évf., 3. szám, 2013 Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) GÁL ZOLTÁN Hardi Tamás könyve az Európai Unió Duna-stratégiája

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Tudomány a 21. században

Tudomány a 21. században Tudomány a 21. században A kulturális diverzitás -ról Világkonferenciák: kultúrpolitika, felsõoktatás, tudomány A kulturális diverzitásról A tudásalapú társadalomról és a nyitott tudomány -ról A gazdaság

Részletesebben

Kelecsényi László: Lovagiatlan ügyek

Kelecsényi László: Lovagiatlan ügyek Kelecsényi László: Lovagiatlan ügyek Kelecsényi László Lovagiatlan ügyek (Részlet) (Részlet) 2 0 1 0 Kelecsényi László A kézirat szerkesztésében Székely Sz. Magdolna működött közre. Borító: Kelecsényi

Részletesebben

EDWARD DE BONO POZITÍV HIT

EDWARD DE BONO POZITÍV HIT EDWARD DE BONO POZITÍV HIT E D W A R D D E B O N O POZITÍV HIT Emberség, boldogság, humor, segítőkészség, remény, egészség A fordítás alapja: Edward de Bono: H+ (Plus) A New Religion?: How to Live Your

Részletesebben

Betegelégedettség vizsgálat június - július 3. Telephely Rehabilitációs Osztály (feldolgozott kérdőívek száma 20 db) Átlagéletkor: 71 év

Betegelégedettség vizsgálat június - július 3. Telephely Rehabilitációs Osztály (feldolgozott kérdőívek száma 20 db) Átlagéletkor: 71 év Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Betegelégedettség vizsgálat 2014. június - július 3. Telephely Rehabilitációs Osztály (feldolgozott kérdőívek száma 20 db) Kérdés/ válaszok száma/ fő Értékelés %-

Részletesebben

Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között

Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között Simonovits Bori 1. Bevezetés Ebben a tanulmányban a nemzeti identitás, a bevándorlókkal

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

Újratárgyalja a restitúciós bizottság a Református Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatási kérelmét

Újratárgyalja a restitúciós bizottság a Református Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatási kérelmét Újratárgyalja a restitúciós bizottság a Református Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatási kérelmét 2016. 04. 20. Az egyházi ingatlanok 25 éves történetét mutatja be az az angol nyelvű kiadvány, amelyet

Részletesebben

Az álláskeresés ellenõrzése és a munkanélküliség idõtartama

Az álláskeresés ellenõrzése és a munkanélküliség idõtartama Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. július augusztus (641 660. o.) JOHN MICKLEWRIGHT NAGY GYULA Az álláskeresés ellenõrzése és a munkanélküliség idõtartama Egy társadalomtudományi kísérlet A közép-kelet-európai

Részletesebben

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam.

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam. Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. 1 A KORAI ÉVEK A tarzuszi Pál büszke volt származására. Kétszer is di - csekszik vele. A Filippi

Részletesebben

A BESSZARÁBIAI NÉMET KISEBBSÉG 125 ÉVE

A BESSZARÁBIAI NÉMET KISEBBSÉG 125 ÉVE 96 IRINA NASTASĂ-MATEI A BESSZARÁBIAI NÉMET KISEBBSÉG 125 ÉVE Ute Schmidt: Basarabia. Coloniştii germani de la Marea Neagră, Editura Cartier, Chişinău, 2014, 420 oldal Túlz ás nélkül állíthatjuk, hogy

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Az egészségügyi személyzet túlterheltsége kulturális kontextusban. Bánfalvi Attila

Az egészségügyi személyzet túlterheltsége kulturális kontextusban. Bánfalvi Attila Az egészségügyi személyzet túlterheltsége kulturális kontextusban Bánfalvi Attila Mi köze volna az egészségnek az aggályoskodáshoz? Az egészségnek ahhoz van köze, hogy oda se figyelünk rá. Sajátságos és

Részletesebben

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje Ronkovics József A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje A szerzõ rövid cikkében, kiindulva a 21. század valószínû kihívásaiból, felvázolja a jövõ hadviselésének lehetséges formáit, fontosabb

Részletesebben

A MARKETING ESZKÖZEI. A szebbik nem a reklámokon. A tudományos szint

A MARKETING ESZKÖZEI. A szebbik nem a reklámokon. A tudományos szint A MARKETING ESZKÖZEI A szebbik nem a reklámokon Néhány éve még élénk viták folytak az erotika és a reklám kapcsolatáról. Ma már nem kelt megbotránkozást a női szépség ábrázolása a reklámokon. A Palmers

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

Tolna megye fürdésre használt felszíni vizeinek minősége 2015.

Tolna megye fürdésre használt felszíni vizeinek minősége 2015. Tolna megye fürdésre használt felszíni vizeinek minősége 2015. A természetes vizek a nyári meleg napokon fürdésre csábítanak minden lubickolni szerető hűsölni vágyót. A természetes vizek azonban sok veszélyt

Részletesebben

FENNTARTÓI MUNKACSOPORT 2016. április 14. 15 óra

FENNTARTÓI MUNKACSOPORT 2016. április 14. 15 óra Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint FENNTARTÓI MUNKACSOPORT 2016. április 14. 15 óra Pölöskei Gáborné (Elnök): Köszönti a megjelenteket, majd arra kéri a munkacsoport tagjait, hogy folytassák

Részletesebben

Képzeljen el egy világító falat, ami érintéssel irányítható, akár egy tablet!

Képzeljen el egy világító falat, ami érintéssel irányítható, akár egy tablet! Képzeljen el egy világító falat, ami érintéssel irányítható, akár egy tablet! A természetes hangulatvilágítást kínál a falak, a padló és más felszínek kivilágításával. Az egyedi technológia olyan interaktív

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT MENYHÉRTNÉ CSIZMÁR ÉVA

SZAKDOLGOZAT MENYHÉRTNÉ CSIZMÁR ÉVA SZAKDOLGOZAT MENYHÉRTNÉ CSIZMÁR ÉVA MISKOLC 2014 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ÁLLAMTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZIGAZGATÁS JOGI TANSZÉK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE A GYAKORLATBAN SZERZŐ: MENYHÉRTNÉ

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

Januárban szeretnék utazni feleltem lefegyverzőnek szánt mosollyal. A lány rögtön rákapcsolt: Napfényre vágyik? Korlátozottak az anyagi lehetőségeim

Januárban szeretnék utazni feleltem lefegyverzőnek szánt mosollyal. A lány rögtön rákapcsolt: Napfényre vágyik? Korlátozottak az anyagi lehetőségeim 1 1999. december 14-én, a délután kellős közepén rádöbbentem, hogy a szilveszterem valószínűleg el lesz cseszve ahogy máskor is. Jobbra fordultam, a Félix-Faure sugárútra, és bementem az első utazási irodába.

Részletesebben

David Fraesdorff: Der Barbarische Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien

David Fraesdorff: Der Barbarische Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien 1 David Fraesdorff: Der Barbarische Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien bei Rimbert, Thietmar von Merseburg, Adam von Bremen und Helmold von Bosau. A barbár észak. Elképzelések északról és az

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRSADALMI DIFFÚZIÓ

MOBILKOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRSADALMI DIFFÚZIÓ Dessewffy Tibor Galácz Anna: MOBILKOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRSADALMI DIFFÚZIÓ Az infokommunikációs technológiai eszközök (IKT) diffúziója napjainkban kiemelt jelentôségû kutatási kérdés. A posztindusztriális és

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

Földrajztudományi Kutatóintézet

Földrajztudományi Kutatóintézet VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS TÁRSADALOM 1 Tartalomjegyzék.pmd 1 Szerkesztõ: Lektor: EGEDY TAMÁS BERÉNYI ISTVÁN Technikai szerkesztõ: Technikai munkatárs: GARAI-ÉDLER ESZTER POÓR ISTVÁN A tanulmánykötet az OTKA

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 tartalom PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Dr. Rátz Tamara Dr. Michalkó Gábor A

Részletesebben

Kutatási zárójelentés

Kutatási zárójelentés TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák,

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Elvándorlás lélektana

Elvándorlás lélektana Elvándorlás lélektana Kiss Paszkál ELTE Társadalom és Neveléspszichológiai Tanszék Két kérdés Ki szeretne néhány hónapra külföldre menni? Ki volt már rövid ideig külföldön tanulni, dolgozni? 100% 90% 80%

Részletesebben

ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék SZOCIÁLPOLITIKA. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály

ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék SZOCIÁLPOLITIKA. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály SZOCIÁLPOLITIKA SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

ÖTLETBÖRZE - KÖNYVMOLY POP-UP STORE

ÖTLETBÖRZE - KÖNYVMOLY POP-UP STORE ÖTLETBÖRZE - KÖNYVMOLY POP-UP STORE Jelenlegi tér képekben: Milyen elemekkel lehet kezelni a teret? Vigyünk üzenetet a térbe, hogy ne csak egy a terméket pénzcserére alkalmas helyet hozzunk létre! Kiváló

Részletesebben

Konstruált identitás egy konstruált makro-régióban. A Duna Stratégia lehetőségei

Konstruált identitás egy konstruált makro-régióban. A Duna Stratégia lehetőségei Koller Boglárka Konstruált identitás egy konstruált makro-régióban A Duna Stratégia lehetőségei (A Zsigmond Király Főiskolán 2009. december 4-én elhangzott előadás) Erre a rövid előadásra készülve, a Korunk

Részletesebben

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Változó társadalom, globális trendek társadalmi mobilitás vagy a társadalmi struktúra újratermelődése (Bourdieau, Bernstein, Mollenhauer

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

Zalaszentgrót értéktára

Zalaszentgrót értéktára Zalaszentgrót értéktára Kedves Helyben Élő! Készül Zalaszentgrót értéktára, amelyben valamennyi helyi értékkel bíró (szellemi, emberi, tárgyi és természeti) kincsünket szeretnénk összegyűjteni, rendszerezni

Részletesebben

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Közösségek és célcsoportok konstruálása dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Mottó: Az emberek úgy viszonyulnak a hétköznapi világ jelenségeihez, amilyennek

Részletesebben

MILYEN A JÓ EGÉSZSÉGÜGY?

MILYEN A JÓ EGÉSZSÉGÜGY? FERNEZELYI BORI 1 MILYEN A JÓ EGÉSZSÉGÜGY? Gulácsi László (szerk.) (2012) Egészség-gazdaságtan és technológiaelemzés. Az egészség -gazdaságtani döntéstől a klinikai és finanszírozási döntéshozatalig. Budapest:

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben