A RÓMAI CASANATENSE-KÖNYVTÁR CORVINA-KÓDEXÉNEK ÁLLATÁBRÁZOLÁSAIRÓL*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A RÓMAI CASANATENSE-KÖNYVTÁR CORVINA-KÓDEXÉNEK ÁLLATÁBRÁZOLÁSAIRÓL*"

Átírás

1 A RÓMAI CASANATENSE-KÖNYVTÁR CORVINA-KÓDEXÉNEK ÁLLATÁBRÁZOLÁSAIRÓL* KÁDÁR ZOLTÁN.A. római Biblioteca Casanatense tulajdonát képező Corvina (Cod. 459), amelyet a szakirodalom História Plantarum" vagy Matéria Medica" néven ismer, nemcsak a leggazdagabban illusztrált latin nyelvű botanikai munkák egyike, hanem mintegy 60 zoológiai illusztrációt is tartalmaz. A mű állatábrázolásának művészettörténeti helyét a korábbi kutatás, így Pietro Toesca, majd Otto Pacht, nemrégiben pedig Antonio Cadei a XIV XV. század fordulójának lombard miniatúrafestészetével hozta kapcsolatba, amely Giovannino de Grassi hatását tükrözte. A szóbanforgó miniatúrák művészettörténeti vizsgálata egy későbbi részletes tanulmány feladata lesz, ezúttal csak két kérdésre szeretnénk röviden válaszolni: 1. mennyiben jelentenek a kódex zoológiai illusztrációi előrelépést a realista természetszemlélet irányába? 2. zoognóziai vonatkozásban mennyire alkalmasak arra, hogy az ábrázolt állatok meghatározását a kódexet használó gyakorló orvos, ill. gyógyszerész számára elősegítsék? A két kérdésre ezúttal együttesen szeretnénk válaszolni, kiemelve a viszonylag gazdag anyagból néhány jellegzetes miniatúrát. Bár a kéziratban az ábrázolások nem tudományos sorrendben követik egymást, hanem analfabetikusan, a farmakozoológiai vizsgálat számára azonban helyesebb, ha rendszertani csoportok szerint foglalkozunk a különböző állatfajok képeivel. Mivel a farmakozoológiai monográfiákban, még az utolsó nagy képes összefoglalását J. F. Brandt J. Th. Ch. Ratzeburg ben megjelent művét is beleértve a degresszív rendszerezés uralkodott, ezért az alábbiakban is a magasabb rendűektől az alsóbbrendűek felé haladunk, tesszük ezt annál is inkább, mert a szóbanforgó kódexben a gerinctelen állatok ábrázolásának a gerincesekéhez képest jóval kevesebb szerep jutott. A kódexekben ábrázolt állatok túlnyomó többsége emlős (Mammalia), vagy ahogy régen az arisztotelészi rendszer alapján mondották: az elevenszülő négylábúak" (Quadrupedia vivipara) csoportjába tartozik: ezek közel a felét alkotják az összes állatábrázolásoknak. A legtöbb köztük a patás- és a ragadozó állat, részben háziállatok, részben vadak. A háziállatok képei általában eléggé természethűek. Jellemző a Canis, amelyik egy hosszútestű agarat ábrázol (fol. 53 v ), ilyen kutyaábrázolás igen gyakori a XIV. és a XV. század festészetében. Kitűnően sikerült a Capra (fol ) a hosszúszarvú házikecske képe, a juhok két képen is szerepelnek, az Aries (fol. 23 v ) két kost mutat be, míg a Lana (fol. 138 v ) egy tömött-, hosszúszőrű anyajuh(?) gyapjának nyírását mutatja. Különösen érdekes az arab világ kedvelt háziállatának, a Came- /ws-nak a bemutatása (fol. 49 r ): a miniatúra az egypúpú tevét (Camelus dromedarius) mutatja be * Előadás formájában elhangzott,,a természettudományok és a medicina a reneszánsz és a reformáció korában" c, a Magyar Tudományos Akadémián november 30-án megtartott ülésen.

2 7. aéra. Az egypúpú teve kitűnően megfigyelt, arányos testű ábrázolásban, látszik, hogy miniátor ismerte ezt az állatot, vagy esetleg olyan kódexből vette át bár ez kevésbé valószínű, amelyben ennek az állatnak jó, realisztikus képe volt látható. A teve képe is jól mutatja a kódex képeinek és szövegének kap csolatait az iszlám világgal (bár az ábrázolás közvetlenül nem mutatja az iszlám miniatúrákon oly gyakori teveképek hatását), hiszen ez az állat a későbbi európai farmakozoológiai művekben már

3 nemigen szerepel (az idézett Brandt Ratzeburg-féle alapvető összefoglalás képanyagában is hiányzik!). Áttérve a vadállatok képeire, kitűnő Lepus a futó mezei nyúl (fol. 141 v ) képe, jellegzetes a forrásvízből ivó gímszarvasbikáé: Cervus (fol. 72 r ), külön ábrázolja a gyógyászatban az ókorban és a középkorban oly nagy szerepet játszó Corni Cervinus-t (sic!) is trófea alakjában (fol A ragadozók közt jellegzetes az ülő gepárd és az álló párduc együttes képe a Leopardus (fol. 141 r ) címszó felett, ez a kompozíció más kódexekben is gyakran előfordul. Meglepő viszont, hogy a mű szövegébe a Taxus címszó alatt beillesztett késő antik,,liber de taxone" szövegét illusztráló kép (fol. 258 r ) ellentétben pl. a debreceni kódex (Ref. Koll. cod. 459) kb. egykorú miniatúrájával, mennyire nem hasonlít a,,borz"hoz, melynek nevét a miniatúrához később de még a XV. század folyamán egy magyar kéz is odaírta. Jól sikerült a sziklán ülő Ursus (fol. 285 r ) képe. A ritkábban ábrázolt európai emlősök képei közt felhívjuk a figyelmet az Erinaceus (fol ) kitűnő ábrázolására, továbbá arra a különleges miniatúrára, amely a Vespertilio címszó felett látható (fol. 276 r ): ezen ugyanis egy fiatal férfi hosszú többágú bottal egy denevért kerget. A trópusi állatok közül nem maradhat el az Elefans képe, (fol. 89 v ), ez azonban eléggé stilizált, nem éri utol a bécsi Österreichische Nationalbibliothek Sextus Piacitus ( Medicina ex animalibus") kódexének realisztikus állatképét (Cod. 93. fol. 125 v ). A madárképek közt a legsikerültebbek a házityúk és a kakas képe: Gallina (fol. U5 v );'a tyúk képe az Ova címszó feletti miniatúrán (fol. 187 v ) is szerepel: itt a kotlóstyúk képe látható. Az exotikus madarak közül kitűnően sikerült a Struthio ábrázolása, ennek a képnek Giovannino de Grassi hasonló ábrázolásával kapcsolatban már Toesca is tett utalást. 2. ábra. Az elefánt az ÖNB Sextus Placitus-kódexében

4 3. ábra. Az elefánt a Corvian-kódexben

5 4. ábra. A strucc A különféle halak: ábrázolása hiányzik a kódexből, csupán egy halász képét láthatjuk, aki halakat és polipot fog: Pisces (fol. 205 v ), egyedül a zsibbasztó ráját ábrázolják külön képben: Torpedo (fol. 266"). Hüllők, kétéltűek ábrázolásai közül megjegyeznénk, hogy jó a teknős képe: Testudo (fol. 261 v ), jól sikerült a vízben kuruttyoló Rana (fol. 218 r ) ábrázolása, viszont nem reális a szőröstestű Salamandra (fol ) bemutatása. Az antik és a középkori gyógyászatban a különböző rovarok nagy szerepet játszottak, nem beszélve a méh jelentős szerepéről. Ez utóbbi rovart ábrázolták a leggyakrabban a középkor és a reneszánsz világában. A Cod. 459-ben is láthatjuk egy kitűnően sikerült képét a képtárnak a mézről szóló címszó felett: Mel (fol. 173 v ), ugyanilyen ábrázolások a Taccuinum sanitatis" kódexek képei közt is előfordulnak (pl. Cod. Vindobonensis S. N ben).

6 A puhatestűek Mollusca közt természetesen ott találjuk a Sepia (fol. 237 r ) képét a jellegzetes tapogató karjaival. Meglepő viszont, hogy a gyöngykagylót Margaritus sive perle (fol ) címszó felett toronycsigaként ábrázolja a miniátor: nyílásában a gyöngyöcskék közt bújik ki a puhatestű állat némileg a kutyáéhoz hasonló(!) fejecskéje. Jobban sikerült a meztelen csiga: Lumachia (fol. 152 r ) képe. A római Casanatense-könyvtárban a Cod. 459 szám alatt őrzött Corvina, a História Plantarum" vagy Enciclopedia medica" állatábrázolásai felett tartott rövid szemlénk végén meg kell említenünk, hogy egyes címszavak fölött különböző állati testrészek, agy, bőrök stb. képeit láthatjuk. Egészében véve azt mondhatjuk, hogy néhány kissé fantasztikus vagy torz ábrázolás ellenére is a szóbanforgó kódex miniatúrái jelentős haladást mutatnak a rinascimento realisztikus állatábrázolásai irányába, s a többé-kevésbé jól felismerhető és azonosítható állatok, a gyakorló orvos és gyógyszerész munkáját is nagymértékben megkönnyíthették. IRODALOM Berti-Toesca, E.: // Tacuinum Sanitatis della Biblioteca Nazionale di Parigi. Bergamo, Brandt, J. Fr. Ratzeburg, J. Th. Ch.: Medizinische Zoologie. Berlin, Tafelband. Cadei, A. : Ricognizioni nella,,historia Plantarum' ' della Biblioteca Casanatense di Roma. Estratto dal volume Yetwart Arslan Una scuola di storici dell'arte, 27 38, é. n. h. n. (további irodalommal). Cipriani, R. in:,,arte Lombarda dai Visconti agli Sforza" catalogo mostra. Milano, Cogliati-Arano, L.: Tacuinum Sanitatis. Milano, (gazdag bibliográfiával). Csapody Cs. Csapodyné Gárdonyi K.: Bibliotheca Corviniana. 2. kiad. Bp (további irodalommal). DellAcqua, G. A.: Arte Lombarda dai Visconti agli Sforza. Milano, Grape-Albers, H. : Spätantike Bilder aus der Welt des Arztes. Medizinische Bilderhandschriften der Spätantike und ihre mittelalterliche Überlieferung. Wiesbaden, főként: Munoz, A.: Un Theatrum Sanitatis" con miniature Veronesi del secolo XIV nella Biblioteca Casanatense. in: Madonna. Verona, Pacht, O. : Early Italian Nature Studiese and the Early Calendar Landscape, in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. London, 13. (1950), Salmi, M.: La miniatura italiana. Milano, skk. Tacuinum sanitatis in medicina. Fakszinile Anagabe inn Originalformat des Codex Vindobonensis S. N Graz, Tacuinum sanitatis in medicina. Kommentar zu der Faksimile-Ausgabe. Einführung sowie Transskription und deutsche Ubersetzung der Bildtexte von Fr. Unterkircher. Graz, ; Ugyanennek kisalakú kiadása: Das Hausbuch der Cerruti. Dortmund, Theatrum sanitatis. Codice 4182 della R. Biblioteca Casanatense. Roma, introduzione di L. Serra. Toesca, P. : La pittura e la miniatura nella Lombardia dai piú antichi monumenti alla meta del Quattrocento. Milano, nova edizione, Torino, ZUSAMMENFASSUNG Der Corvina-Kodex, der in der Fachliteratur als História Plantarum" oder Materia Medica" bekannt ist, steht im Besitz der Biblioteca Casanatense in Rom. Das Werk enthält auch etwa 60 zoologische Illustrationen. Das Werk sucht auf zwei Fragen Antwort: 1. Ob die Illustrationen einen Fortschritt in die Richtung einer realistischen Naturanschauung bedeuten? 2. Wieferne sind die Illustrationen geeignet, den Kodex anwendenden Ärzte und Apothekern in der Bestimmung der dargestellten Tiere, eine Hilfe zu leisten? Der Verfasser behauptet: Die Miniaturen des vorliegenden Kodexes zeigen hinsichtlich der realistischen Darstellung einen bedeutenden Fortschritt. Die abgebildeten Tiere vor allem die Säugetiere sind mehr oder minder gut erkennbar und identifizierbar. Z. KÁDÁR, M. A., Ph. D., D. Sc. professor of the history of art Budapest, Szentkirályi u. 35., Hungary H 1088

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám (ItK), 112(2008). KNAPP ÉVA AZ ÖSSZEZÁRT ERÉNYEK Rimay János erény-verseinek ikonográfiai hátteréhez A régi magyar irodalom történetének kutatói az elmúlt negyedszázadban fokozott érdeklődéssel fordultak

Részletesebben

Márton és György kolozsvári szobrászok. (Első közlemény.)

Márton és György kolozsvári szobrászok. (Első közlemény.) Márton és György kolozsvári szobrászok. (Első közlemény.) A Kolozsvári szobrásztestvérek* művészete, amióta Wenrich Vilmos erdélyi szász kutató 1879-ben megállapította, bogy a prágai Szent György-szobor

Részletesebben

RIMAY JÁNOS ERÉNYVERSEI ÉS A VIRTUTES CONCATHENATAE

RIMAY JÁNOS ERÉNYVERSEI ÉS A VIRTUTES CONCATHENATAE Knapp Éva RIMAY JÁNOS ERÉNYVERSEI ÉS A VIRTUTES CONCATHENATAE A régi magyar irodalom történetének kutatói az elmúlt negyedszázadban fokozott érdeklődéssel fordultak az irodalmi alkotások képi világa felé.

Részletesebben

dc_139_10 A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON MIKÓ ÁRPÁD BUDAPEST (akadémiai doktori értekezés)

dc_139_10 A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON MIKÓ ÁRPÁD BUDAPEST (akadémiai doktori értekezés) MIKÓ ÁRPÁD A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON (akadémiai doktori értekezés) BUDAPEST 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés (4) ELSŐ RÉSZ I. AZ ELŐZMÉNYEK. VITÉZ JÁNOS, JANUS PANNONIUS ÉS KÖRÜK (8)

Részletesebben

A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3

A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3 A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3 Az Az az Alma Mater folyóirat jogutódjaként jött létre. a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült. Tartalomjegyzék Főszerkesztő: Hamar Farkas Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Az orvos-uralkodó metafora Galeotto Marzio De doctrina promiscua című művében

Az orvos-uralkodó metafora Galeotto Marzio De doctrina promiscua című művében Békés Enikő Az orvos-uralkodó metafora Galeotto Marzio De doctrina promiscua című művében A Medici család két befolyásos vezetője, Cosimo il Vecchio és Lorenzo il Magnifico körül kialakult összetett mítoszrendszernek

Részletesebben

RÓZSAHAGYOMÁNYOK. Géczi János

RÓZSAHAGYOMÁNYOK. Géczi János RÓZSAHAGYOMÁNYOK Géczi János Iskolakultúra-könyvek 17. Szerkesztõ: Sz. Molnár Szilvia RÓZSAHAGYOMÁNYOK GÉCZI JÁNOS iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2003 TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ (PETÕFI S. JÁNOS) 7 RENESZÁNSZ

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

Az állatvilág példázatos élete: idősebb Plinius Természetrajzának zoológiájáról

Az állatvilág példázatos élete: idősebb Plinius Természetrajzának zoológiájáról Darab Ágnes (1959) klasszika filológus, tanszékvezető egyetemi docens (ME Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék). Érdeklődési területe az irodalom és a társművészetek, fő kutatási területe

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK. MKsz 1877. 157-218. 241.)' Trapezuntius (Cod. Lat. 281.) Mindegyiken rajta van Mátyás király címere.

KÖZLEMÉNYEK. MKsz 1877. 157-218. 241.)' Trapezuntius (Cod. Lat. 281.) Mindegyiken rajta van Mátyás király címere. KÖZLEMÉNYEK A budapesti Egyetemi Könyvtár korvinái..nemrégen volt száz esztendeje annak, hogy II. Abdul Hamid török szultán 35 kódexet küldött ajándékképpen Budapestre, melyek az Egyetemi Könyvtár állományába

Részletesebben

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA **

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** 23 Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** Az IS-LM elemzés fontos elemévé vált a mai nemzetközi és hazai makroökonómiai irodalomnak. Leírása,

Részletesebben

ISSN: 2062-2597 2013/12

ISSN: 2062-2597 2013/12 Kaleidoscope ISSN: 2062-2597 2013/12 7. szám Népegészségtani Intézet orvostörténeti csoportjának online folyóirata a Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat első száma megjelent:

Részletesebben

rffy- V illám A ndrás

rffy- V illám A ndrás A m agyar solym ászat a művészetben ( P ályázat a R ohony M ester D íjra ) írta G yőrffy y rffy- V illám A ndrás A magyar művészet a nemzet kulturális életének évezredek óta szerves, örökké változó része.

Részletesebben

Századunk, s különösen az utolsó évtizedek nagyarányú

Századunk, s különösen az utolsó évtizedek nagyarányú HIPPOKRATÉSZ ÉS A BIOKLIMATOLÓGIA írta: Dr. KÉRDŐ ISTVÁN (Budapest) Századunk, s különösen az utolsó évtizedek nagyarányú technikai és tudományos fejlődését figyelemmel kísérve, a legtöbb mai ember aligha

Részletesebben

KORUNK TARTALOM FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/1. 2010. JANUÁR

KORUNK TARTALOM FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/1. 2010. JANUÁR KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/1. 2010. JANUÁR TARTALOM JUHÁSZ FERENC A virágok hatalma (versrészlet); A múlt század virágai.........3 POMOGÁTS BÉLA Egy természeteposz fél évszázada.........................4

Részletesebben

Benda Borbála. Étkezési szokások a 17. századi főúri udvarokban Magyarországon

Benda Borbála. Étkezési szokások a 17. századi főúri udvarokban Magyarországon Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori disszertáció Benda Borbála Étkezési szokások a 17. századi főúri udvarokban Magyarországon ELTE TDI Atelier Témavezető: Dr. Péter Katalin Budapest,

Részletesebben

11. szám 1999. március

11. szám 1999. március 11. szám 1999. március A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET NYUGAT-DUNÁNTÚLI CSOPORTJAINAK LAPJA Tartalom: Inhalt: Dr. Kárpáti László Az uhu (Bubo bubo) fészkelése a Soproni-hegységben. Die

Részletesebben

A magyarországi bányászegyenruhák történeti rétegei 1

A magyarországi bányászegyenruhák történeti rétegei 1 T a n u l m á n y o k A magyarországi bányászegyenruhák történeti rétegei 1 SZEMÁN ATTILA Írásunkban a bányászegyenruhákról csak nagy vonalakban és összefoglalóan kívánunk beszámolni. Munkánknak természetesen

Részletesebben

Rovarász Híradó. Tartalom: A Magyar Rovartani Társaság tájékoztatója 33. szám, 2003. november

Rovarász Híradó. Tartalom: A Magyar Rovartani Társaság tájékoztatója 33. szám, 2003. november Rovarász Híradó A Magyar Rovartani Társaság tájékoztatója 33. szám, 2003. november Tartalom: Gyűjtőutak, expedíciók Szakirodalmi figyelő Könyvszemle Különfélék Rovarász Híradó a Magyar Rovartani Társaság

Részletesebben

KÉPEK MINT ESZKÖZÖK WITTGENSTEIN FILOZÓFIÁJÁBAN

KÉPEK MINT ESZKÖZÖK WITTGENSTEIN FILOZÓFIÁJÁBAN Vilag0201.qxd 2002.01.29. 18:32 Page 5 Nyíri Kristóf KÉPEK MINT ESZKÖZÖK WITTGENSTEIN FILOZÓFIÁJÁBAN A filozófia harc az ellen, hogy a nyelv eszközei értelmünket megbabonázzák., Filozófiai vizsgálódások

Részletesebben

A GYÓGYSZERÉSZOKTATÁS ELSŐ ÉVTIZEDEI A MAGYAR KIRÁLYI TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARÁN A XVIII. SZÁZADBAN

A GYÓGYSZERÉSZOKTATÁS ELSŐ ÉVTIZEDEI A MAGYAR KIRÁLYI TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARÁN A XVIII. SZÁZADBAN A GYÓGYSZERÉSZOKTATÁS ELSŐ ÉVTIZEDEI A MAGYAR KIRÁLYI TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARÁN A XVIII. SZÁZADBAN SÁGI ERZSÉBET Végh Antal professzor írja 1967-ben A rendszeres gyógyszerészi egyetemi tanulmányok (két

Részletesebben

XVI. SZÁZADI ÉREMLELET TÁPÉ MALAJDOKRÓL. KŐHEGYI MIHÁLY NAGY ÁDÁM (Baja, Türr István Múzeum Szeged, Somogyi Könyvtár)

XVI. SZÁZADI ÉREMLELET TÁPÉ MALAJDOKRÓL. KŐHEGYI MIHÁLY NAGY ÁDÁM (Baja, Türr István Múzeum Szeged, Somogyi Könyvtár) A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1976 77jl XVI. SZÁZADI ÉREMLELET TÁPÉ MALAJDOKRÓL KŐHEGYI MIHÁLY NAGY ÁDÁM (Baja, Türr István Múzeum Szeged, Somogyi Könyvtár) A Magyarországon évenként előkerülő éremleletek

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám MŰHELY HOLLER LÁSZLÓ. KI ÁLLÍTOTTA ÖSSZE A KÉPES KRÓNIKÁT? Egy új hipotézis. 1.

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám MŰHELY HOLLER LÁSZLÓ. KI ÁLLÍTOTTA ÖSSZE A KÉPES KRÓNIKÁT? Egy új hipotézis. 1. MŰHELY HOLLER LÁSZLÓ ItK KI ÁLLÍTOTTA ÖSSZE A KÉPES KRÓNIKÁT? Egy új hipotézis 1. Bevezetés Tanulmányom tárgya egy hipotézis: célja megválaszolni a címben feltett kérdést és megindokolni a választ. Hipotézisem

Részletesebben

Lakatos Bálint Péter

Lakatos Bálint Péter Kutatási témák: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A KLEBELSBERG KUNÓ-ÖSZTÖNDÍJ KERETÉBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Lakatos Bálint Péter 2012 1. VI. Adorján pápa (1522 1523) pontifikátusa alatt benyújtott magyar vonatkozású kérvények

Részletesebben

Pest-budai látképek a tizenkilencedik századból

Pest-budai látképek a tizenkilencedik századból S E E N G E R E R V I N: Pest-budai látképek a tizenkilencedik századból Budapest TARTALOM I. Történeti bevezetés II. A bevezetés német / angol fordítása III. Irodalom és rövidítések IV. Katalógus V. A

Részletesebben

Hegyi Ádám. Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban

Hegyi Ádám. Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban Hegyi Ádám Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban A reformáció óta Bázel jelentős szerepet játszott a magyarországi művelődéstörténet

Részletesebben

Társadalmi kommunikáció I.

Társadalmi kommunikáció I. KOMMUNIKÁCIÓ Társadalmi kommunikáció I. A sorozat következő kötete: Loet Leydesdorff: A kommunikáció szociológiai elmélete Karl Erik Rosengren KOMMUNIKÁCIÓ TYPOTEX Budapest, 2004 Társadalmi kommunikáció

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI BRONZKOR KRONOLÓGIÁJÁRÓL

MAGYARORSZÁGI BRONZKOR KRONOLÓGIÁJÁRÓL ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK 169. SZ. A MAGYARORSZÁGI BRONZKOR KRONOLÓGIÁJÁRÓL IRTA MOZSOLICS AMÁLIA KOLOZSVÁR, 1943 AZ ERDÉLYI MÜZEUM-EGYESÜLET KIADÁSA iimim 0RS2. S/Fr,HEíiv;.HÖ:mr4ft Ko^edéknaplé 1944,

Részletesebben

KORYNICHNIUM SP HAERO DACTYL UM (P А В S T) A BALATONRENDESI PERMBEN

KORYNICHNIUM SP HAERO DACTYL UM (P А В S T) A BALATONRENDESI PERMBEN KORYNICHNIUM SP HAERO DACTYL UM (P А В S T) A BALATONRENDESI PERMBEN DR. KASZAP ANDRÁS* (i ábrával) Össíetoglalái: A bilatonrendesi permi összletből néhány éve kikerült lábnyom az összehasonlító vizsgálatok

Részletesebben

Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben

Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben A Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete és a Gödöllői Vadászati Szakkollégium szakmai programja Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben