B M E K ö z é p ü l e t t e r v e z é s i T a n s z é k kedd 1. nap 7:00 9:00 1. Chatam Sófer emlékhely Buszállomás, Pozsony 2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B M E K ö z é p ü l e t t e r v e z é s i T a n s z é k kedd 1. nap 7:00 9:00 1. Chatam Sófer emlékhely 2000-2002 2. Buszállomás, Pozsony 2011"

Átírás

1 Boholy Ildikó, Dombrovszky Zsófia, Ferenczi Nóra, Horváth Marica, Illés Anna, Kiss Anna, Krähling Anna, Marosi Bálint, Marxreiter Adrienn, Megyesi Gabriella, Poller Mónika, Sámson Kinga, Takács Gyula, Villányi Olivia, Z. Szabó Márton B M E K ö z é p ü l e t t e r v e z é s i T a n s z é k július 15., kedd 1. nap 7:00 indulás, BME K. épület elıl 2 óra Pozsonyig 9:00 1. Chatam Sófer emlékhely - Martin Kvasnica, Pozsony, Nabrezie arm. gen. Ludvika Svobodu A Chatam Sofer emlékhely egy különleges zsidó emlékhely egy sokévszázados zsidó temetı egyetlen megmaradt darabja, ami 1943-ban pusztult el a közeli alagút építésekor. Csak a legfontosabb rész, a Chatam Sofer nyughelyét körülvevı 23 sír maradhatott meg a föld alatt. A híres pozsonyi rabbi, Chatam Sófer (Moše Schreiber) ( ) rabbik százait nevelte fel, akik az ı tanításait terjesztették egész Európában. Rendkívül elismert egyéniség volt, akihez az európai zsidóság fontos személyiségei jártak tanácsért. 2. Buszállomás, Pozsony - Vallo Sadovský Architects, 2011 Most SNP A buszváró az építészek egyfajta laboratóriumaként vált különbözı köztér-megújítási stratégiák próba-terepévé, hogy tenni tudjanak a város adottságainak javításáért. Egy úgy 1000 m2-es területet festettek zöldre: a festés az útburkolati jelekhez is használt festékkel történt, csúszásmentes felülettel, fényvisszaverı részekkel, Ondrej Gavalda grafikus közremőködésével. A buszváró másik problémája a szegényes világítás volt, ehhez egy közösségi akció keretében hoztak létre egyszerő, olcsó világítótesteket. pozsonyi séta: buszállomás Szent Márton dóm belváros BaLik pavilon Szt Mihály torony Kék templom 3. Kék templom - Lechner Ödön Bezručova ulica A Kék templom vagy Árpád-házi Szent Erzsébet-templom Pozsonyban Lechner Ödön egyik legnagyszerőbb munkája, a magyar szecesszió egyik legszebb példája. A templom Árpád-házi Szent Erzsébetnek van szentelve, de Erzsébet királyné szimbolikus mauzóleumaként építették ( Sissit 1899-ben ölték meg Genfben). Pozsony-Óváros részében található, közel a Comenius Egyetem jogi karához és a szintén Lechner Ödön tervezte Grössling Gimnázium szomszédságában. 4. Design Factory - Martin Paško, Zoran Michalčák és Zuzana Zacharová 2005 Bottova 2, Bratislava A design factory kreatív bázist nyújt a dizájn és architektúra idıtálló értékeinek. Az épület a Bottó utcán található, amely a pozsonyi brownfields, ipari zóna területére emlékeztet, amely a 19. és 20. század fordulópontján a legnagyobbnak és a legsőrőbbnek számított. - Nyitva: hétfı - péntek: 10:00-17:00 5. Viktoria Building - Grido 2010 Košická 49., Bratislava A komplexum két terület határán áll: egyik oldalán egy forgalmas "autópálya", mögötte csendes lakóövezet. Az építészek célja volt az utcavonal tartása annak ellenére, hogy ott az elıírások szerint parkolókat kellett biztosítani - ennek a megoldása lett a konzolos kialakítás. A közbülsı udvar védett, de nem teljesen elzárt. A funkció vegyes: kereskedelem (1200 m2) és irodaterületek mellett (3000 m2) 160 lakás található az együttesben. (Octopus Habitat lakóegyüttes - Grido, Peter Sticzay-Gromski, Záhradnícka 74, Pozsony) (1:10 busz) 12:00 6. Sonberk borászat - Josef Pleskot AP Atelier, 2005 Sonberk 1, Popice A borászat finoman illeszkedik a tájba, a minıségi borokért elkötelezett tulajdonosok - a szlovák Vajda és Nyitrai família - egyfajta menedéke. Az épület beton alsó szintje talapzatként mőködik, ezen állnak az érlelı hordók, a tárolók és a laboratórium. Karcsú acéloszlopok tartják a tetıt, a merevségrıl vasbeton falak gondoskodnak, ezek között vannak a kóstoló helyiségek és szobák. Mindezt egy minden irányban túlnyúló, a vitruviusi elvek szerint kialakított hullámzó tetı védi, hangsúlyozott az esıvíz összegyőjtésének szándéka is. (1:05) 7. Szt. Antal kápolna - Kuba & Pilař architects, 2006 Černá u Měřína, Obec Černá Černa fıtere hosszanti alakú, a déli oldalon enyhén kibıvül, a kápolna a tér déli részén helyezkedik el. Alakja egy fa csónakot szimbolizál, a homlokzatburkolat hajlított deszkalapokból áll, kissé elemelve a föld felszínétıl. A fából készült berendezési tárgyak és felületek kontrasztot alkotnak a kıbıl készült járófelülettel és oltárral. A belsı tér egyetlen színes hangsúlya a szentély, a vörös üvegezéső ajtóval. (33 perc) 14:30 8. Kápolna - Ladislav Kuba. munkatárs Tomáš Pilař Jestřebí u Brtnice A két építész az együttmőködésük kezdetén tervezte ezt a kis kápolnát, ami késıbb sok építész számára vált inspirációvá. (40 perc) 16:00-16: számú gyár - OK Plan Architects Humpolec, Kamarytova 97 A 1910-ben épült humpoleci textilgyár helyreállításának elsıdleges célja a mai esztétikai szempontok szerinti rehabilitáció. Fontos cél volt a régi kémény, mint ipari építészeti elem megırzése, illetve egy mai használatra alkalmas flexibilis térstruktúra létrehozása. Az épület szintjei az eltérı rendeltetéseknek megfelelıen vannak tagolva, az elsı emelet irodai használatra is alkalmas, a tetıtérben pedig irodák és loftok is kialakíthatóak. Fabrika hotel - OK Plan Architects Humpolec, Skolní 511, (60 perc)

2 17: Hotel Karlov - Atelier K2, Lábus AA Benesov, Na Karlově 97 A Hotel Karlov egy fontos mőemlék átalakításaként valósult meg, 28 kétágyas szobának ad helyet. A térszerkezet labirintusszerő, de jól követhetı - az elıcsarnok és a recepció térszint alatt van. A három meglévı mellett megvalósuló három új épület a környezet revitalizálását is jelenti - az új addíciók a környék kis léptékét és karakterét viszik tovább. A régi és új nem verseng, de kiegészíti egymást. (40 perc) 19:00 Sokolska hostel, Prága július 16., szerda - Pardubice 8:00 indulás a hotelbıl 9:30 Pardubice 10:40-ig 11. Vegyész kar, Pardubice Mőszaki Egyetem - Kuba & Pilař architects /2008 Studentská 95 A Vegyészmérnöki és Technológiai Kar újonnan tervezett épülete a Campus északi részén található. Az új komplexum három részbıl áll: egy kétszintes, horizontális épület alkotja a fı tengelyt, amely észak-déli irányban keresztülhalad a teljes területen. Ehhez hidakkal kapcsolódik a két épületrész a különbözı tanszékekkel. 2. nap 12. Arany Bárány Regionális Könyvtár felújítása és bıvítése, Cuboid Architekti s.r.o Pernštýnské nám. 79, Pardubice A könyvtár a középkori Arany Bárány épület rekonstrukciójával született meg az átalakítás során a 20. század értéktelen beavatkozásait eltávolították. A lépcsı újra központi helyre került, most monolit beton szoborként. A régi és új részt az olvasótermek kétszintes terei kötik össze. A színséma is a kapcsolatot erısíti: a fehér falaknak a fény ad formát. A székek kivételével minden egyedi tervezéső. (Zlatý Beránek - Krajská knihovna v Pardubicích.) (50 perc) 11:40 - Litomyšl Litomyšl kis méretének dacára különösen izgalmas kortárs építészeti történések zajlanak itt olyannyira, hogy ebben sok nagyobb cseh várost is megelız. Ennek a tendenciának a fı motorja Miroslav Brýdl, a város 1989 utáni elsı polgármestere volt. Ez a tehetséges politikus Brnóból és Prágából hívott meg vezetı építészeket, majd hozzájuk illı feladatokat keresett nekik. Séta: 13. Diákszálló a kastély sörfızdéjébıl - Josef Pleskot, Litomyšl, Jiraskova 133 A hostel-szobákat Pleskot a barokk tetıszerkezetbe építette be. A természetes fényt az eredeti tetıforma nagyléptékő átalakítása nélkül tudta biztosítani, ehhez hosszú hálórészeket alakított ki a tetıben. Érzékenyen nyúlt a mőemlékhez, de minden ál-történetieskedés vagy a régi és új határozott elkülönítésének stressze nélkül. 14. Litomyšl reneszánsz kastély A szabályos négyzet alakú reneszánsz kastély a város büszkesége, mely között épült. Homlokzata szkrafittóval gazdagon díszített, belsı udvarát belsı árkádok szegélyezik. A kastély saját sörfızdéjében született B. Smetana - emlékére itt van a cseh zene múzeuma is. A város gazdag egyházi emlékmővekben valamint reneszánsz és barokk épületekben. 15. Kolostor kert, Litomyšl Radko Květ, Václav Babka, Zdeněk Sendler A híres Litomyšl kolostor kertjének rekonstrukciója, a híres cseh szobrász, Olbram Zoubek munkái a nı életének állomásait jelenítik meg. 16. A Loučné patak partjának revitalizációja Josef Pleskot 2002 A cseh kisvárost átszelı patak partjának rendezését a lakók bevonásával kezdték; elsı lépésben a városközponthoz közel fekvı lakótelep melletti szakaszon valósult meg egy új gyalogos utat nyitó széles, acél szerkezető gyalogos-híd, és a kitisztított, természetes patakmeder egy pontján egy apró, lépcsıs köztér. Mind a patakhoz vezetı lépcsık, mind a híd járófelülete, és a rajta található egyszerő pad fa gerendákból készült el, a két új elem szinte a megépítés pillanatában úgy foglalta el helyét, mintha mindig is ott állt volna. A híd híd, a lépcsık pedig pusztán lépcsık, ismert, archetipikus elemek, mindkettı épp csak szélesebb, mint amennyi feltétlenül indokolt lenne, mégsem keltik annak látszatát, hogy a beavatkozás megpróbálná legyızni a természetet, a legegyszerőbben adnak mégis teret használatra, ücsörgésre, lézengésre. 17. Aquapark, Litomyšl - DRNH architektonická kancelář U Plovárny 300 Az épület tömege inkább tájépítészi semmint építési gesztus: annyira simul bele a környezetébe amennyire ez (egy ekkora épületnél) csak lehetséges. Az alaprajzi szeletelés is az optikai csökkentést szolgálja; az építkezés során kinyert földet a mesterséges domb kialakítására használták fel, ezzel is csökkentve a szállítási és fenntartási költséget az épület minden tekintetben környezetbarát. A fedett medence közvetlen kapcsolatban van a kültérivel, nyáron a kettı akadálytalanul mőködik együtt. 18. Bretheren imaház, Fránek Architects, 2010 Moravska 1222 Litomyšl Az épület legfontosabb alkotóeleme az ötödik homlokzata, a tetı. Ez a végletekig leegyszerősített, mindenféle díszítést nélkülözı elem ösvényként jelenik meg a végtelen, az ég felé, szimbolizálva a kapcsolatot a földi lét és a Mennyország között. Az építész saját bevallása szerint amint meglátta a helyszínt, rögtön erre a formai kialakításra asszociált és mindenek elıtt egy rendkívül egyszerő papír modellben fogalmazta meg tervét. A templom létrehozásában két cseh mővész is részt vett. Karel Malich az Úr asztalát, a szószéket és az oltár szobrot, Václav Cigler pedig a tetın található keresztet alkotta meg. 19. C Lakóegyüttes, Josef Pleskot, 2005 Z. Kopala 1180 Litomyšl Két ütemben. (50 p - alternatíva)

3 20. Könyvtár és információs központ Projektil Architekti Hradecka 496, Hradec Kralové, Egy 2002-es pályázatot követıen 2008 szeptemberében nyitott meg a könyvtár, egy nívós hatvanas évekbeli iskolaépület mellett. A monolit betonépület két szárnyának a földszintje át van vágva anélkül haladhatunk át a tömegen hogy belépnénk az épületbe. A belsıben a nyersbeton mellett a színes padlóburkolatok és ajtók is fontosak az összkép kialakulásában. (51 perc - alternatíva) 21. Szent Borbála templom 1388 és 1565 között Kutná Hora A 250 éven át mőködı ezüstbányáinak köszönhetıen a Cseh Királyságban Kutná Hora lett Prága után a második legfontosabb város. A 14. század folyamán lakosságának a száma megegyezett Londonéval. Napjainkban csak egy kis vidéki város, melynek lakossága alig több nél. Számos gyönyörő gótikus templom látható itt, egyikük a Szent Borbála katedrális (1388 és 1565 között épült), amely az egyik leggyönyörőbb cseh gótikus épület, emellett itt található még az Olasz udvar (Vlašský dvůr) a királyi pénzverdével, ahol a híres prágai groschent verték (ebben az idıben ez volt a kemény valuta Közép-Európában), a Kıház és a Szent Jakab Templom stb ben Kutná Hora a világörökség része lett, és azóta is az UNESCO védelmét élvezi. július 17., csütörtök Prága, egyetemi kör + Müller 3. nap 9:00 találkozás Jan Tésarral az Építész kar elıtt 22. Országos Mőszaki Könyvtár Projektil architekti 2009 Technická 6 A tömeg egy sarkain lekerekített négyzet vagy egy négy oldalról lapított kör. A belsıben a látszóbeton és a természetes fény az uralkodó, design elemekkel, grafikákkal (grafitikkel) és színekkel. A padló mintázata a födém betonszerkezetének statikai igénybevételi térképét mutatja. Az épületben gyakorlatilag semmilyen burkolóanyagot nem használtak. A kétrétegő homlokzat okozta természetes ventiláció miatt minimálisra csökken a mechanikus szellıztetés mértéke, a belsı homlokzaton sőrőn elhelyezett ablakok nyitásával az épület levegıje akár egy éjszaka alatt kicserélıdhet. Ugyanígy spórolhatnak a főtéssel is, a dupla homlokzat képes nyáron kellemes hőtést, télen pedig a meleg levegı áramoltatását biztosítani. 23. Építész kar - Alena Šrámková - Šrámková Architekti, 2011 Thakurova 9, Prague Alena Šrámková közel 80 évesen nyerte meg kollégáival az épületre kiírt pályázatot. A monolitikus tömeg V-formában megnyílik az elıtte kiemelt tér felé, melynek eszmei határát az ellenpontként emelt, 30 méter magas oszlop rajzolja ki. A három hasábnak megfelelıen három fedett átrium rendezi a belsı tereket. Az épület temperálását is az átriumokon keresztül oldották meg, a nyári idıszakban éjjelente biztosítja a hőtést. A bejárati fogadóterek egyben tágas közlekedık a nyolc emeletnyi magasságig tátongó átriumokban helyet kapott vertikális közlekedık felé vezetnek. A három nagy auditórium északkelet felıl egyegy dobozként türemkedik az épülettestbe. 24. Ötletgyár Építımérnöki kar, VYŠEHRAD atelier Zdeněk Rychtařík, Jiří Smolík Thákurova 7, Prága A csarnok korábban kiszolgáló udvara volt a környezı épületeknek most lefedve az építész-építımérnök oktatás központi terme. A lebegı konzultációs helyiségek megnövelik a kihasználható alapterületet, az alsó szinti alaprajz szabadon átrendezhetı oktatási, kiállítási vagy más célokra. A látható gépészeti és szerkezeti elemek az épület mottóját jelenítik meg: Ötletgyár. 13:00 Müller villa, 10 fı 25. Müller villa Adolf Loos Nad Hradním vodojemem 14 Az én építészetem nem tervekbıl, hanem terekbıl áll. Nem alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket, tervezek: tereket hozok létre. Számomra nincs értelme földszintrıl, emeletrıl, stb beszélni számomra ehelyett egymásba folyó terek és térkapcsolatok léteznek szobákban, elıszobákban, teraszokban megvalósulva. A szintek egymásba kapcsolódnak, viszonyulnak egymáshoz. Minden tér belmagasságigénye különbözı: az étkezı bizonyosan magasabb mint a spájz, a födémek így más és más magasságba kerülnek. Ezeknek a tereknek az összekapcsolása olyan módon kell történjen, hogy az ne csupán szinte észrevétlenül magától értetıdı, hanem nagyon praktikus is legyen. Ez az a térbeli kapcsolatrendszer és téri fegyelem amit eddig a legjobban Dr. Müller házában tudtam megvalósítani. 250 CZK építészhallgatóknak 15:00 Müller villa, 4 fı lakás - John Eisler Architect Ronalda Reagana A luxuslakásokat tartalmazó együttes villák és nagykövetségi épületek között áll. A talapzata homokkı burkolatú pódium a tetején privát kertekkel alatta a bejárati elıtér és a 24 állásos garázs. A három felépítmény tartalmazza a lakásokat (szintenként egy, de akár össze is nyitható lakás, fent penthouse), ezek mindegyike liftekkel közvetlenül érhetı el (!). A homlokzatburkolat elıregyártott öntisztuló fehér betonpanel. 27. Na Krutci - Kuba, Pilař architekti Na Krutci, Prága Az észak felé finoman lejtı terepen a négy társasház képez határt az eltérı karakterek között. A Na Krutci utcát jellemzı szabadon álló családi házas beépítés ritmusa köszön vissza az északkeleti oldalon álló 13 lakásos sorház elrendezésében. Egybefüggısége ellenére a táj alárendeltje, a növényzet meghatározó szerepet kap a tömegek tagolásában. Kerítés vagy fal nélkül, szabadon áramló zöldfelület kapcsolja össze a lakóegyüttest, kiteljesítve a folytonosságot és transzparenciát.

4 július 18., péntek 28. Lidice emlékhely Tokajická 152 Lidice legkorábbi írásos említése 1318-ból származik ben a faluban 104 ház állt és 503 lakosa volt június 10-én a községet és a falu férfi lakosságát lemészárolták a német katonák, a nıket és a gyermekeket deportálták, mindezt a Reinhard Heydrich német helytartó ellen elkövetett merénylet megtorlása gyanánt. A második világháborút követıen a falut újraépítették, több emlékmővet is létesítettek az 1942-es tragédia emlékére ban lakossága 435 fı volt. A múzeum 1962-ben épült František Marek tervei alapján. Nyitva minden nap ig, a múzeum 9-18-ig; az emlékhelyre a diákbelépı 40 korona. 29. Mőteremház az ex-szénbányában - Atelier Hoffman Kolonie, Libčice nad Vltavou Az épület egy 1872-ben alapított malom alapjain áll, a szénmalom 1900-ból eredeztethetı. Az eredeti kétszintes csarnokot ben háromszintesre építették át. Az épületet 2010-tıl renoválták/építették át, a cél egy inspiráló munkakörnyezet létrehozása volt, ahol az építészet, mővészet, kézmőipar és a raktározás jól megfér egymás mellett. Az átépítés során világossá kellett tenni mi eredeti és mi addíció: az új elemek acéldobozok áthatásként jöttek létre (bejárat, lépcsıház, terasz), 4 mm-es acéllemezbıl. A tervezık vágya hogy ez a projekt impulzust ad a környezetnek és életet lehel a lepusztult barnamezıs környezetbe hogy valódi inspiráció legyen 4. nap 30. Muštelka Tea-ház - H3T architekti Lučební, Kralupy nad Vltavou Egy találkozó és elmélkedı-helyet hoztunk létre. Az elsı lépés az átkelés a folyón szimbolikus határátlépés a teaházhoz: le kell vetnünk a mindennapi aggodalmakat és felmászni erre a mesterséges szigetre. A teaház egyik oldala nyitott, utat engedve a kilátásnak. Mivel a kis házikó elfordul a tengelye körül, így a látogatók beállíthatják a nekik kedves irányt. Természetes fıleg újrahasznosított anyagokat használtunk, minimális költségekkel, az építés két embernek úgy öt napját vette igénybe. A Muštelka mindenkié. Légy üdvözölve. Hozz egy kis teát és élvezd a helyet! 31. A kastélypark revitalizációja, - New Visit s.r.o., Tomáš Jiránek, David Prudík Bohdanečská 1 Praha 9 Vinoř (Ctěnice) A park egy önálló univerzum, ahol egy merıleges rendszerő franciakert találkozik egy természetes kialakítású angolkerttel. A két világot egy új vonalvezetéső, kanyargó, középen kis tavacskává bıvülı patak választja el egymástól. Az angol-parkban az eredeti attrakciókhoz (árok, barlang, forrás) való új kapcsolódásokat építettek ki, a francia parkban juharfasort ültettek a kert fala mellé, egy új almást telepítettek és építettek egy kis pavilont. A 40-es évekbıl származó almafasor lett a fı tengely. A franciakert pázsitja egy szabad ég alatti hatalmas szınyegnek mutatja magát, az angolkertben a lombhullató fák alatt vastag borostyánszınyeg terül el. A két részt egy (vasbetonból készült) kı-híd, fahidak és egy gyalogoshíd köti össze. Nyitva nyáron minden nap 8 a.m. 10 p.m.; 1 oktató 10 diák: ingyenes 32. Barátság park Prága alternatív 2007 Park přátelství 33. Sipral bemutatópavilon - Stanislav Fiala, Daniela Polubědovová, D3A , Třebohostická, Praha A rendszerváltás után világossá vált hogy a cseh építészet csak kellı technikai-technológiai háttérrel lesz képes elérni/tartani az európai szintet. A kilencvenes évektıl a prágai Sipral cég felvette a versenyt a külföldi homlokzatgyártókkal 1995-ben az építészek egy irodablokkot illesztetek a gyártócsarnok mellé, majd 1999-tıl a megbízóval szoros együttmőködésben tervezték meg a szomszédos pavilont. Az új épület egy keskeny kertbe került, amit a tervezık nem akartak tönkretenni, a mottó ezért egy a fák között álló vonatszerelvény lett. A gyár felé esı homlokzatra a Sipral gyártotta üvegpanelek kerültek, a túloldalt színes fémlapok burkolják: a gyártás során keletkezett hulladékból 34. Muzo Center - Stanislav Fiala, Olšinách 80/626, Prague 10 Igazi meglepetéssel szolgált 1999-ben ez az irodaépület, mikor azt a barcelonai Mies van der Rohe díjra jelölték. A fiatal építész terve nem csupán érzékeny módon használta fel a világ építészeti trendjeinek legjavát, de egyúttal kiemelkedı minıségben is valósult meg. Az épület szigorú kubusát mobil árnyékolók teszik levegıssé, amit egy teraszokkal, toronnyal kiegészülı térfal tesz egyénivé. A környezı kertben keleties, minimalista hangulat uralkodik. 35. Közösségi ház - Aulík Fišer Architects Za Brumlovkou, Prague Nehéz volt megtalálni az épület formáját a sokkal nagyobb léptékő környezetben a válasz ezért egyetlen ablak lett, egy fedett-nyitott térrész a bejárat elıtt. Vízszintes mérete a tömegbıl következik az ablak a homlokzat és az épület kulcsmotívuma az itt közlekedı embereket már a forgalmas úttól élı bambuszfal választja el. július 19., szombat Prága séta 36. A Richter-villa rekonstrukciója D3A spol. s r.o Staré zámecké schody 6 Vaclav Havel elnökké válásakor egyik legfontosabb feladatának tartotta a vár megnyitását, elérhetıségének javítását nem volt könnyő feladat, hiszen az elızı korszak pont az ellenkezıjét valósította meg ban készült el Szt Vencel szılıje még ma is kívül esik a fı turistaútvonalakon, pedig az egyik legszebb kilátás nyílik a városra. A D3A iroda közremőködésével a villaépület nívós étteremmé alakult. A környék tájépítészeti rendezése támfalakat, leülıhelyeket, kellemes sétaösvényeket eredményezett; az egyik leghangsúlyosabb beavatkozás a pergolás fogyasztóterasz, amit azóta (remélhetıleg) teljesen eltakar a futónövény. 5. nap 37. Szarvas-árok Josef Pleskot AP Atelier, A Szarvas-árok ( Jelení příkop ) mély völgyében a Brusnice patak folyik, ez a vár északi védvonala; Havel javaslatára egy gyalogút vezet a területre. A Szarvas-árok egy masszív dombot, a 18. századból származó úgynevezett Lıpor hidat szeli ketté. Hogy a Szarvas-árkon áthaladóknak ezt ne kelljen megkerülni, Havel elnök egy alagutat ásatott a dombon át, ismétcsak Pleskot tervei alapján. Az alagút metszete elliptikus, a bezártság-érzés ellen a padlóba rejtett fényforrások csóvái gondoskodnak.

5 38. Jože Plečnik a Hradzsinban Plečnik lett a prágai vár (a Hradzsin) fıépítésze. Megbízták a vár kertjeinek, udvarainak és belsı tereinek renoválásával és áttervezésével, a Hradčany várkerület terveinek elkészítésével. Plečnik urbánus alkotásai szellemesek és humorosak, gyakran némi erotikus felhanggal színesítve. Az általa létrehozott városi formavilág minden állampolgár, sıt minden utcán járó ember számára újra megteremtette a kommunikáció demokratikus terét. Jože Plečnik építészeti beavatkozásai egyfajta mediterrán atmoszférát vittek a Prágai várkomplexumba. - Louká háza Szt Vitus székesegyház Francia típusú öthajós keletelt bazilika, a Prágai Érsekség fıtemploma. Csehország legfontosabb temploma, cseh királyok nyughelye és a gótikus, illetve neogótikus stílusok kiváló építészeti példája. A mai székesegyház helyén az elsı katolikus egyházi építmény a Szent Vencel által 925-ben építtetett korai román stílusú körtemplom volt. A jelenlegi gótikus székesegyház építésének megkezdése 1344-ben indult. Az építés lassan haladt, a 15. század elejére elkészült a szentély, a kereszthajó és a nagy torony a déli oldalon, majd a huszita háborúk leállították az építkezést; 1541-ben tőzvész pusztította a templomot. A 19. század közepén az utólagos barokk átalakításokat eltávolították; 1873-ban építették meg a nyugati homlokzatot a két gótikus toronnyal. Az ablakokat a legnevesebb 20. század eleji cseh mővészek készítették ben szentelték fel a befejezett székesegyházat. 40. Károly híd A Károly-híd (Karlův most) Európa egyik legrégibb hídja, Prága egyik szimbóluma. A Moldva elsı állandó hídja a helyén elıször egy fahíd állt, majd kıhíd, amit 1342 tavaszán elvitte a jeges ár, annak alapjait felhasználva 1357-ben kezdték építeni az új hidat, ami csak 1402-ben készült el. Sokáig ez volt az egyetlen kıhíd Prágában. 41. Kampa sziget A Károly híd szomszédságában, mégis messze a város forgatagától található a Kampa-sziget. Egykor vízimalmok mőködtek itt, mára viszont az egyiket modern mővészeti múzeummá alakították, a környék pedig tele van éttermekkel és hotelekkel. (forrás: A tíz legjobb városi sziget) A nevét a 17-században az itt állomásozó spanyol katonák táborhelye ( campus ) után kapta. 42. Red Pif étterem és borszaküzlet - Aulík Fišer Architekti U Dobřenských 1, Praha 1 Kortárs formákkal dolgozó mai étterem képe helyett idıtlen francia példák lebegtek a tervezı és megbízó szemei elıtt a mottó a mesterséges adalék nélkül volt. A falra krétával írt menübıl választhatunk, az étterem falán Martina Chloupa absztrakt tájfestménye látható. Az ablakok borosüveg alakú fa spalettái egyfajta cégérek is. Betonvas-háló tartja egymás fölött a borosüvegeket ebben az üzletben, ahova finom megvilágítás érkezik a mennyezetrıl. 43. Szt Anna kolostor renoválása - AI - Design, s.r.o Anenské náměstí Az épület sokáig egy nyomda raktáraként mőködött. A hetvenes évektıl kisebb restaurálási munkát végeztek rajta. A mostani rekonstrukció célja az épület eredeti formájának visszaadása, néhány új belsı elem hozzáadásával a falak közé költözı új életet egy 300- fıs többfunkciós terem jeleníti meg, itt koncertek, konferenciák és kiállítások rendezhetıek Nouvel, Gehry 46. Staroměstská metrómegálló Prága A-metróvonalának minden állomása ott kell hogy legyen Európa legszebb metrói között, közülük a Staroměstská a leglátogatottabb és legtöbbet fotózott. Minden állomás más színő, mintha a "A Clockwork Orange" címő film díszletei lennének, holott a buborékoknak szerkezeti szerepük van: erısítik a fémlemezt. (cnn.com) július 20., vasárnap Prága buszos kör 47. Alfred pantomim színház Jindrich Smetana és Tomas Kulík Františka Křížka 36 Prága egyetlen bérházudvaron felépült színháza ez a csöpp épület, melynek formai kialakításánál az egymásból elıhúzott dobozok alkotta nézıtér és színpad egységes tömböt alkotnak. A racionális anyaghasználat és szerkezetek ellenére az épület valódi színházi teret foglal magába. Kívül rozsdás fémlemez burkolat, belül meleg fa szerkezető tartók és ugyancsak fa burkolatok jellemzik a minden irányba egységesen táguló teret. Így a mennyezeti ugrásokhoz párosuló padlószint különbségek adják a nézıtér lépcsızetességét. Számos funkcionális ellentét találkozik ezáltal, ahogy például a nézıtér emelkedéséhez kitőnı akusztikai felület társul a minden irányból szőkülı térben, míg a színpad irányában egyre nyitottabb térszeleteket kínál a konstrukció. 48. Garzonház DaM spol. s r.o. Petr Burian Lodecká 1, Az épület koncepciója a szoba-dobozok addíciója; ezeket oldalfolyosó tárja fel. Fontosak a hiányok: tömeg hátul elfogy a felsı szinteken hogy fényt engedjen az oda nyíló szomszédos épülethez, egyes lakás-dobozok ugyanakkor hiányoznak: itt közösségi terek alakulnak ki. A legfelsı lakások duplexek, ezek kettıs dobozai koronázzák meg az utcai homlokzatot. A -1 szinten tornaterem készült. 49. Main Point Karlín DaM spol. s r.o. Petr Burian Rohanské nábřeží Jó levegı, napfény, logikus térszervezés, kommunikációs kapcsolatok, csendes munkahelyek. Környezetkímélı technikai megoldások: ez az MPK. és a történeti Prágára rálátást biztosító egész évben nyitott tetıterasz. További jellemzık a nyitható ablakok és a természetes légáramlást használó légkondícionálók. A szabálytalan alaprajz szabad térhasználatot tesz lehetıvé. A 2620 darabból álló, 5 színárnyalatot tartalmazó fémhomlokzatot a Sipral gyár készítette. Az irodaház az európai 10 Leed Platinum minısítéső épületek egyike. (rajta az alsó szinteken egy gyaloghíd halad keresztül ) 6. nap

6 50. Cornlofts Šaldova Bauschlager& Eberle Šaldova Egy 19. századi olajgyárat alakított át a B&E iroda. A cél nem a történeti épület mindenáron való megırzése volt, hanem a meglevı szerkezet minıségi továbbgondolása lakóépületként. A régi épületben a tervezık Le Corbusier unitée d habitation térszervezését gondolták tovább. 51. Corso Karlín - Ricardo Bofill, Jean Pierre Carniaux Eucon társasház Fránek Architects Štítného 202/35 Világos szerkesztettség, tiszta részletképzés, kifinomult könnyedség. Az egykoron itt állt négy ház ritmusát vakolatváltás jelöli. Markáns szikárságát alig észlelhetı részletekkel éri el a kompozíció. 54 lakás, 50 kismérető és négy nagy alkotja az utcai lakószárnyat. Emeletenként változó színő bejárati ajtók különbözı alaprajzokat rejtenek. Az Eucon igazgatóság kétszintes szárnya a belsı udvarról nyílik, ennek tetején található a tulajdonos lábakra állított penthouse apartmanja. 53. Jézus Szíve templom Jože Plečnik Náměstí Jiřího z Poděbrad A templom Plečnik egyik fı mővének tekinthetı. Archaizáló karakterjegyei már távolról sem pusztán a hagyományos építészeti formanyelvet használják, hanem a szemlélı számára az épület úgy tárul fel, mint egy régészeti lelet, amely a mitikus múltból bukkan fel. Duális felületi minıségei, az épületszerkezet tektonikus rendszere, ellentétpárjai egy olyan rejtett szimbolikát képviselnek, amelynek csak apró szilánkjait érthetjük meg, totális jelentésrendszere mindvégig rejtve marad. Ez a szerkesztés sőríti a Plečniki szakrális építészet lényegét. A visszatérı formákban bennefoglalt örök, kozmikus lényeget. Olyan sajátos használata ez a klasszicista kánonnak, amely a klasszikus formaeszményt alkotóelemeire bontja, majd szimbolikus kombinációkban rekonstruálja. Megsérti a klasszikus kánont, de távolról sem a provokáció, hanem a rejtett összefüggések felmutatása a célja. 54. A Cseh Rádió székháza ADNS iroda: (Ján Stempel) 2000 Rimská 15-13, Prága Az épület hang- és rádió-stúdiók mellett különbözı archívumoknak és irodáknak ad otthont. Az OC Vinohrady irodaház közvetlen szomszédságában álló létesítmény egy múlt században lerombolt épület helyét vette át. Az épület egyik érdekessége, hogy a foyerban több helyen látható módon helyezték el a nagy rugó-szerkezeteket, melyek a ház-a-házban stúdiókat védik a rezgésektıl. 55. City Green Court irodaház Richard Meier & Partners, 2013 Pujmanové 1552/12 A nyolcszintes épület egy központi, felülrıl megvilágított átrium köré szervezıdik. Nagy elıtetı jelöli a bejáratot, amely egy egyszintes elıcsarnokba és többszintes átriumba vezet. Az épület délnyugati és északkeleti sarkai köztereket alkotva árkádszerően bemélyednek. A függönyfaltól függetlenül, a nap állása szerit beállított tömör panelek, kiegyensúlyozott árnyékolást adnak és komfortossá teszik a belsıt. Egy Meier-épület mindenekelıtt érzéki tapasztalás. Az anyag, a tér, a fény és a textúra felfedezése, kompozíciós tanulmány. A Richard Meier épületek látványa rabul ejt mélységesen gyönyörőek. 56. Kavčí Hory Office Park Michal Gabriel Na Hřebenech II m2 A-kategóriás iroda. 57. A Feszületbástya revitalizációja ( Bastion u Božích muk ) MCA Atelier, 2011 Horská ulice Bár maga a XXXI. Bástya a barokk korból származik, mégis az 1348-ban, IV. Károly által alapított prágai Újváros középkori erıdítményének részét képezi. A bástyákon belül húzódó régi kertek helye a 14. század óta érintetlen maradt, elıször mint védett, majd mint elfeledett terület, melyet a város évszázadok alatt zajló terjeszkedése során is figyelmen kívül hagytak. A terv egy es pályázat nyomán valósult meg; fontos cél volt a korábban használaton kívüli és elhanyagolt területek átadása a köz szolgálatába, illetve új, nyilvános szabadtéri helyek kialakítása, amihez szabadtéri kávézó és galéria csatlakozik. Az erıdítmény különbözı részeit a középkori és barokk várfalak között végigfutó gyalogúton lehet elérni. A revitalizáció eleme volt a várfalkápolna felújítása, melyet kortárs szobor egészít ki Keresztrefeszítés (Boží muka) címmel. július 21., hétfı Plzen, sör-menet 7. nap 58. Vila park Jinonice - DaM spol. s r.o Za zámečkem 746, Prága A lakóegyüttes a Jinonice kastély történeti épületei között áll, régi és új különleges kapcsolatát megjelenítve. A kellemes udvart körülzáró épületek 55 és 160 m2-es lakásokat tartalmaznak, mindegyik külön terasszal, az épület alatt 130 férıhelyes garázs 59. Evangélikus templom Fránek Architects, 2010 Černošice, Hradecka 2192 Az eredeti építési helyszínt a hatósági védelem miatt kellett megváltoztatni az épület ezért reagál kevésbé érzékenyen a környezetére, az összhatás azonban nem zavaró. A mőködése nagyon nyitott, vallási alkalmakon túl épület lehetıséget ad kötetlen találkozók lebonyolítására is. Černošice új fehér temploma egy lepel, sarkokkal és ívekkel, mint egy angyal szárnya, felülete strukturált mint egy madártoll. A napfelkeltében szelíd galamb vagy akár pingvin, pedig valójában hajó, de nem biztos hogy ezt túl kéne magyaráznomi. mondja Zdenek Fránek. (1:13 óra)

7 60. Plzen sörgyár - Plzensky Prazdroj - DaM spol. s r.o Plzen, U Prazdroje 7 Új elıtér, liftakna készült (a legnagyobb személylift Csehországban: 20 m2) és a sörfızde helyreállított 1. és 2. szintje. A régi sörfızde magas padlásterében a sörfızés alapanyagai láthatóak, ezt megelızi egy hétperces film a gyártási folyamatról egy óriási panoráma-képernyın. Az új beavatkozások igyekeztek hőek lenni az eredeti épület ipari jellegéhez. Belépı: 120 Kr (100 Kr) 61. Plzen városa Az óvárost nagy léptékben építették - II. Vencel király alapította 1295-ben, és hogy 4 folyó találkozásánál fekszik alapvetı szerepet játszott a sikerében. A tizenhetedik században, Plzeň területe a tizenkilencedik században indult újra növekedésnek, amikor a Skoda fegyvergyárat és a sörgyárat megalapították 1859-ben, illetve 1842-ben. Ez magyarázza a századfordulós épületek nagy százalékát, beleértve a vasútállomást és a gazdagon díszített épületeket. A hasonló épületeket a Köztársaság téren rendszerint elnyomják az oromzatos barokk és reneszánsz épületek és Szent Bertalan égbeszökı temploma. A nagy részben gótikus homokkı templom eltereli a figyelmet arról a tényrıl, hogy ez Csehország legnagyobb városi köztere. 62. Sacre Coeur lakóegyüttes, 4A architekti 2009 Svédská 5 A telek 15 métert lejt és pontosan a Strahov alagút és egy óvóhely (?) felett van. A tervezett tömeg illeszkedik a környezete magasságához és teraszos tetıkialakítást tesz lehetıvé így szinte minden lakásnak kiváló kilátása van a városra és a közeli parkra. A megemelt földszint miatt belátni a zöld belsı udvarra, de hangsúlyosak az alagutat kikerülı átlós acél lábak is. július 22., kedd hazafelé, Brno 8:00 Prága indulás 10:00 Brno 8. nap 63. Ház a Vörös hegyen Fránek Architects, Kamenná 13, Brno A 90-es évek minimalista-modernista tendenciáival szemben Fránek építészetére inkább hatott az organikus szemlélet Makovecztıl Frank Lloyd Wright-ig, emiatt a cseh szakmai közbeszédben sztereotip kép alakult ki róla. Ez csak néhány éve változott meg, miután az építész befejezte egyik kulcsmunkáját, a nıvére házát Brnoban. A csúcsán álló kúp az íves rámpával wright-i ihletéső; az ablak részleteinek technikai nehézsége tíz évig késleltette az építés befejezését A telek alján azóta elkészült másik épületben az építész irodája van. 64. Tugendhat villa Ludwig Mies van der Rohe 1930 Černopolní 45 A villa 1930-ban épült. A funkcionalista építészet egyik nagyjelentıségő emlékét Ludwig Mies van der Rohe német építész építette a Tugendhat család számára. A jelenleg látogatható épületet a 80-as években teljesen felújították (a Milady Horákové utca lezárva!). (a bejárás minden idıpontja hónapokkal elıre foglalt...) kerti séta: 50 k 65. Omega Áruház - Kuba & Pilař architects, 2006 Brno, fıtér Svobody tér Környezetében számos jelentıs épület található, melyeket belsı folyosórendszer köt össze, közülük a legrangosabb az Alfa palota. Délre egy magas neoreneszánsz épület, a Dum u mamlasu áll, északra pedig a Nemzeti Természetvédelmi Intézet kisebb tömege. Az együttesben kereskedelmi és lakó funkciók vannak (6 bérelhetı apartman). A legkarakteresebb rész a homlokzat, amelyet kritizáltak a helyiek, de a külföldi közönség gyorsan megkedvelte. 66. Reduta színházfelújítás Architekti DRNH Zelný trh 4 A 2000-ben tartott pályázat tétje a sokáig méltatlan állapotban levı Reduta méltó felélesztése volt a gyıztes terv átgondoltságát mutatja hogy szinte változtatás nélkül valósulhatott meg. A legfontosabb irány az új elemek egyértelmő megkülönböztetése volt a régiektıl: a meglevıbe való minimális beavatkozás, az üveg és rozsdamentes acél használata, az díszítés kerülése volt a cél. A belsıben Petra Kvíčalu képzımővész dolgozott (az átrium korcsolyapályája, a terazzo padló, a kávézó festett mennyezete). A Reduta színház Brno igazi építészeti kincse. 67. Park Denisovy Sady - Petr Hrůša, Petr Pelčák, Zdenek Sendler, Václav Babka Nové Sady Két lábbal a földön álló építészet, hagyományos anyagok és elsıosztályú szakmunka erre épül a Hrůša-Pelčák építészpáros munkája, itt Sendler Babka tájépítészekkel közösen. A parkot a napóleoni háború után létesítették a tervezık helyreállítottak egy obeliszket és kolonnádot, rendberakták a zöldfelületetket, majd két új promenádot vezettek a bástyafalak mentén. A beton- és kıburkolatú sétányok rövid lépcsıkkel tégla teraszokat kötnek össze, az építészek saját pénzükön vásárolták meg ide Miroslav Chupáč heverı figurájának kıszobrát. 68. Gyárátalakítás DRNH ve Vaňkovce 2, Brno Az egykori Vaňkovka gyár 1891-ben épült, a nyerstégla homlokzatú csarnokokat belül szegecselt acél szerkezet hordják. Az átalakítás során az értéktelen addíciókat eltávolították, megoldották a hıszigetelést és flexibilis tereket hoztak létre. A beavatkozás tiszteletben tartja a meglevı épület építészeti világát: a homlokzat változatlan maradt, a belsıben az eredetihez hő anyagokkal dolgoztak a tervezık. Az épület ma kortárs mővészeti galériaként mőködik. (hazaút: 3 óra) - praga2014.wordpress.com -

2015. május 14-18. - DLA tanulmányút - útifüzet

2015. május 14-18. - DLA tanulmányút - útifüzet 2015. május 14-18. - DLA tanulmányút - útifüzet CSEH- ORSZÁG 2015 TARTALOM PROGRAM 2 RÉSZTVEVŐK 3 ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP 4 1. NAP 5 2. NAP 8 3. NAP 17 4. NAP 23 5. NAP 31 PROGRAM MÁJUS 14. Csütörtök reggel indulás

Részletesebben

Eke Zsolt A FA ÉPÍTÉSZETI SZEREPE A VILÁGKIÁLLÍTÁSOK PAVILON ÉPÍTÉSZETÉBEN AZ EZREDFORDULÓ EXPO-I KAPCSÁN. Doktori (Ph.D.

Eke Zsolt A FA ÉPÍTÉSZETI SZEREPE A VILÁGKIÁLLÍTÁSOK PAVILON ÉPÍTÉSZETÉBEN AZ EZREDFORDULÓ EXPO-I KAPCSÁN. Doktori (Ph.D. Eke Zsolt A FA ÉPÍTÉSZETI SZEREPE A VILÁGKIÁLLÍTÁSOK PAVILON ÉPÍTÉSZETÉBEN AZ EZREDFORDULÓ EXPO-I KAPCSÁN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezetı: Dr. habil. Winkler Gábor D.Sc egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi

Részletesebben

CSALÁDI HÁZAK BME Lakóépülettervezési Tanszék

CSALÁDI HÁZAK BME Lakóépülettervezési Tanszék ALÁDI HÁZAK William Morris Saját ház Upton, Anglia /1859 Az épületet Vörös háznak hívták - vörös égetett téglából készült abban az időben, amikor a fehérre meszelt házak voltak divatban. A ház tervének

Részletesebben

Árkád 2014/4. e'pite'szeti ' - epito''ipari ' ' magazin

Árkád 2014/4. e'pite'szeti ' - epito''ipari ' ' magazin Árkád 2014/4. e'pite'szeti ' - epito''ipari ' ' magazin hirdete's Építô és Szolgáltató Kft. 9028 Gyôr Új utca 51. Telefon/fax: 06/96-337-203 E-mail: info@mikolasek.hu Honlap: www.mikolasek.hu tartalom

Részletesebben

2 0 1 5 / 1 / j a n u á r / f e b r u á r w w w. t e r v l a p. h u. Ára: 890 Ft A FÉNY FOGLALATA HERMAN HERTZBERGER ÜZENETE

2 0 1 5 / 1 / j a n u á r / f e b r u á r w w w. t e r v l a p. h u. Ára: 890 Ft A FÉNY FOGLALATA HERMAN HERTZBERGER ÜZENETE A FÉNY FOGLALATA HERMAN HERTZBERGER ÜZENETE KÖNYVTÁR MINT KULTÚRPALOTA FÉNY A FÖLD ALATT EMLÉKEZET ÉS INVENCIÓ FÉNNYEL ÁTTÖRT BETONHÉJ AZ IDÕKAPU ELÕTT ÉS MÖGÖTT A HIT ÉS A KÖZÖSSÉG EREJE INTROVERTÁLT

Részletesebben

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek.

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek. BUDAPEST, I. Magyar Országos Levéltár Bécsi kapu tér 2-4. Mozgáskorlátozottak számára alkalmas A Magyar Országos Levéltár 1923-ban épült Pecz Samu tervei alapján. Az épületet a pécsi Zsolnay Gyár díszes

Részletesebben

70457/2 Csányi László u. 1.

70457/2 Csányi László u. 1. cím: Árpád út 7-11. Lıwy Izsák u. 7-13. 70457/2 Csányi László u. 1. rendeltetés: lakóépület az építés ideje: 1954-55 építészeti stílus: szocialista realista tervezı: Henck Vilmos Vidos Zoltán városrendezési

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Oktatási és Kulturális Minisztérium. Tervezet

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Oktatási és Kulturális Minisztérium. Tervezet Oktatási és Kulturális Minisztérium Tervezet Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet

Részletesebben

Háttérinformációk Prágáról

Háttérinformációk Prágáról Háttérinformációk Prágáról Kiutazási tanácsok: Magyar állampolgárok vízum nélkül 90 napig tartózkodhatnak Csehországban. Ha valaki ennél hosszabb idıre megy, vagy szeretne munkát vállalni, a Cseh Köztársaság

Részletesebben

2014/1/január/február. Ára: 890 Ft. Kvantumugrás. Köztér. A múzeumi pillanat. A kínai Müpa. Nem látszani és mégis. Kalmar Mûvészeti Múzeum

2014/1/január/február. Ára: 890 Ft. Kvantumugrás. Köztér. A múzeumi pillanat. A kínai Müpa. Nem látszani és mégis. Kalmar Mûvészeti Múzeum 2014/1/január/február A múzeumi pillanat Nem látszani és mégis Kvantumugrás Gránátkõ kápolna Kalmar Mûvészeti Múzeum Rúnakövek fedése Az Alte Pinakothek pandantja A kínai Müpa Köztér Egy láthatatlan hiány

Részletesebben

320 o MŐVÉSZETI, KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS TECHNIKAI KÖZPONT TERVPÁLYÁZAT MŐLEÍRÁS

320 o MŐVÉSZETI, KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS TECHNIKAI KÖZPONT TERVPÁLYÁZAT MŐLEÍRÁS 320 o MŐVÉSZETI, KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS TECHNIKAI KÖZPONT TERVPÁLYÁZAT MŐLEÍRÁS TARTALOM a 320 o Mővészeti, kulturális, oktatási és technikai központ tervpályázathoz TARTALOM MŐSZAKI LEÍRÁS - Építészeti

Részletesebben

SELMECBÁNYA SPORT: AKTÍV PIHENÉS LÁTNIVALÓK, NEVEZETESSÉGEK VENDÉGLÁTÁS SELMECBÁNYA 7 CSODÁJA INFORMÁCIÓK HAGYOMÁNYOK KÖZLEKEDÉS

SELMECBÁNYA SPORT: AKTÍV PIHENÉS LÁTNIVALÓK, NEVEZETESSÉGEK VENDÉGLÁTÁS SELMECBÁNYA 7 CSODÁJA INFORMÁCIÓK HAGYOMÁNYOK KÖZLEKEDÉS B A R Á T S Á G H A T Á R O K N É L K Ü L SELMECBÁNYA D I Á K Ú T I K A L A U Z LÁTNIVALÓK, NEVEZETESSÉGEK SELMECBÁNYA 7 CSODÁJA HAGYOMÁNYOK ESEMÉNYEK-RENDEZVÉNYEK SPORT: AKTÍV PIHENÉS VENDÉGLÁTÁS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Németh Gábor Árpád 1 : Korunk templomépítészetének tükre. Bevezetés

Németh Gábor Árpád 1 : Korunk templomépítészetének tükre. Bevezetés Németh Gábor Árpád 1 : Korunk templomépítészetének tükre Bevezetés Ha azt halljuk, magyar templom, többségünkben valószínőleg egy középkori templom képe jelenik meg. Azonban Magyarországon szép számmal

Részletesebben

B U D A P E S T É P Í T É S Z E T I N Í V Ó D Í J A 2 0 0 4 P Á L Y Á Z A T Z Á R Ó J E L E N T É S

B U D A P E S T É P Í T É S Z E T I N Í V Ó D Í J A 2 0 0 4 P Á L Y Á Z A T Z Á R Ó J E L E N T É S B U D A P E S T É P Í T É S Z E T I N Í V Ó D Í J A 2 0 0 4 P Á L Y Á Z A T Z Á R Ó J E L E N T É S Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Főépítészi Iroda ZÁRÓJELENTÉS B U D A P E S T É P Í T É S Z

Részletesebben

Beruházások 4-19 Szakértői rovatok 20-30 Rekonstrukciók 31-41 PRO ARCHITECTURE ÁRKÁD ÉPÍTÉSZETI-ÉPÍTOIPARI MAGAZIN. 2015/2. www.proarchitecture.

Beruházások 4-19 Szakértői rovatok 20-30 Rekonstrukciók 31-41 PRO ARCHITECTURE ÁRKÁD ÉPÍTÉSZETI-ÉPÍTOIPARI MAGAZIN. 2015/2. www.proarchitecture. Beruházások 4-19 Szakértői rovatok 20-30 Rekonstrukciók 31-41 PRO ARCHITECTURE ÁRKÁD ÉPÍTÉSZETI-ÉPÍTOIPARI MAGAZIN 2015/2. www.proarchitecture.hu Anna Grand Hotel**** Wine & Vital, a balatonfüredi Anna

Részletesebben

GYSEV. magazin HÚSVÉT KÖRMEND SPORT PRÁGA KIRUCCANÁSOK ÚTI CÉL AJÁNLÓ KÜLFÖLDI ÚTI CÉL ROVAT II. ÉVFOLYAM 02 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS

GYSEV. magazin HÚSVÉT KÖRMEND SPORT PRÁGA KIRUCCANÁSOK ÚTI CÉL AJÁNLÓ KÜLFÖLDI ÚTI CÉL ROVAT II. ÉVFOLYAM 02 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS GYSEV II. ÉVFOLYAM 02 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS magazin ÚTI CÉL AJÁNLÓ KÖRMEND HÚSVÉT SPORT ROVAT KIRUCCANÁSOK KÜLFÖLDI ÚTI CÉL PRÁGA Ingyenes kiadvány kereskedelmi forgalomba nem hozható Túravonat a Bakonyba

Részletesebben

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

ISBN szám: Szerkesztôk: Árvai Zsuzsa, Braun Orsolya, Erdélyi Erika, Hild Csorba Bernadett, Sárossy Péter, Dr. Siklódi Csilla Felelôs kiadó: Dr.

ISBN szám: Szerkesztôk: Árvai Zsuzsa, Braun Orsolya, Erdélyi Erika, Hild Csorba Bernadett, Sárossy Péter, Dr. Siklódi Csilla Felelôs kiadó: Dr. ISBN szám: Szerkesztôk: Árvai Zsuzsa, Braun Orsolya, Erdélyi Erika, Hild Csorba Bernadett, Sárossy Péter, Dr. Siklódi Csilla Felelôs kiadó: Dr. Virágos Gábor fôigazgató Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat

Részletesebben

ÉPÍTÉSZET SZERKEZETEK. w w w. t e r v l a p. h u. Ára: 890 Ft. Elbeszélhetetlen. Egy víztorony építészirodává alakítása. Mûemlék klimatizálva

ÉPÍTÉSZET SZERKEZETEK. w w w. t e r v l a p. h u. Ára: 890 Ft. Elbeszélhetetlen. Egy víztorony építészirodává alakítása. Mûemlék klimatizálva ÉPÍTÉSZET ÚJDONSÁGOK RÉSZLETEK SZERKEZETEK Ára: 890 Ft w w w. t e r v l a p. h u Elbeszélhetetlen Egy víztorony építészirodává alakítása Mûemlék klimatizálva Összetett sziklás táj Új mecset a Newport Iszlám

Részletesebben

BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN

BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN 1. HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS... 6 1.1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS A KISTÉRSÉGRİL ÉS A FEJLESZTÉSBEN ÉRINTETT TELEPÜLÉSEKRİL... 6 1.2. GAZDASÁGI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Előterjesztés

MUNKAANYAG. Előterjesztés Oktatási és Kulturális Minisztérium Előterjesztés Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet

Részletesebben

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003.

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJA, CÉLJA...3 II. A TERÜLET FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL AZ 1980 AS ÉVEK VÉGÉIG...6

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja 2009 2014 A Program készítéséért felelıs: Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura Kft.

Részletesebben

SZABADEGYHÁZAK SZOCIÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI ÉPÍTÉSZETE A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN

SZABADEGYHÁZAK SZOCIÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI ÉPÍTÉSZETE A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN DANKÓ ZSÓFIA SZABADEGYHÁZAK SZOCIÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI ÉPÍTÉSZETE A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN DLA ÉRTEKEZÉS TÉZISFÜZET MESTERMŰ: METODISTA EGYHÁZKÖZPONT BUDAPEST, KISCELLI UTCA 73. TÉMAVEZETŐ: PERÉNYI TAMÁS DLA

Részletesebben

SZÉKELY TIBOR (szerk.) Hősök tere Városliget Andrássy út Dunapart Budai vár Gellért-hegy

SZÉKELY TIBOR (szerk.) Hősök tere Városliget Andrássy út Dunapart Budai vár Gellért-hegy HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE 2006 HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST (1) A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE SZÉKELY TIBOR (szerk.) HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST Hősök tere Városliget Andrássy

Részletesebben

A száztornyú város. 22 Csehország - prága Ariadne Travel - Városlátogatások

A száztornyú város. 22 Csehország - prága Ariadne Travel - Városlátogatások prága A száztornyú város Prága Mozartot rabul ejtette Prága, akár egy szép nő bája. Az óvárosi körút közelében született nagy író, Franz Kafka viszont úgy érezte, mintha makacs anyókaként kapaszkodna belé,

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium Sajtóiroda

Oktatási és Kulturális Minisztérium Sajtóiroda 2 JEGYZET HELYETT Oktatási és Kulturális Minisztérium Sajtóiroda KÖZLEMÉNY Varga Kálmán Kulturális Örökségvédelmi Hivatalbeli elnöki megbízását saját kérésére, hosszabb egyeztetést követõen, érdemei elismerése

Részletesebben

Hídház a völgy fölött. mint egy luxusautó BELVÁROSI. A masszázsmedence olyan, VÍZESÉSSEL OTTHON A SIVATAGBAN ÉLMÉNYMEDENCE FÉNYJÁTÉKOK TALMÁCSI GÁBOR:

Hídház a völgy fölött. mint egy luxusautó BELVÁROSI. A masszázsmedence olyan, VÍZESÉSSEL OTTHON A SIVATAGBAN ÉLMÉNYMEDENCE FÉNYJÁTÉKOK TALMÁCSI GÁBOR: 1 III. ÉVFOLYAM 2012. TAVA S Z WWW.SPATRENDMAGAZIN.HU ára: 595 Ft ÉLETMÓD ÉS SZABADIDÕ- MAGAZIN TALMÁCSI GÁBOR: A masszázsmedence olyan, mint egy luxusautó BELVÁROSI EXTRAVAGANCIA FÉNYJÁTÉKOK UTAZÓ KOMFORT

Részletesebben

5800 KILOMÉTER UTAZÁS EURÓPÁN KERESZTÜL SPANYOLORSZÁGI TENGERPARTI NYARALÁSSAL

5800 KILOMÉTER UTAZÁS EURÓPÁN KERESZTÜL SPANYOLORSZÁGI TENGERPARTI NYARALÁSSAL 5800 KILOMÉTER UTAZÁS EURÓPÁN KERESZTÜL SPANYOLORSZÁGI TENGERPARTI NYARALÁSSAL 2008. SZEPTEMBER 01-13. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KISKUN MAGDA SZERKESZTETTE: DR. KOCSIS EDIT E L Ő S Z Ó Köszönetet mondunk mindazoknak,

Részletesebben