B M E K ö z é p ü l e t t e r v e z é s i T a n s z é k kedd 1. nap 7:00 9:00 1. Chatam Sófer emlékhely Buszállomás, Pozsony 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B M E K ö z é p ü l e t t e r v e z é s i T a n s z é k kedd 1. nap 7:00 9:00 1. Chatam Sófer emlékhely 2000-2002 2. Buszállomás, Pozsony 2011"

Átírás

1 Boholy Ildikó, Dombrovszky Zsófia, Ferenczi Nóra, Horváth Marica, Illés Anna, Kiss Anna, Krähling Anna, Marosi Bálint, Marxreiter Adrienn, Megyesi Gabriella, Poller Mónika, Sámson Kinga, Takács Gyula, Villányi Olivia, Z. Szabó Márton B M E K ö z é p ü l e t t e r v e z é s i T a n s z é k július 15., kedd 1. nap 7:00 indulás, BME K. épület elıl 2 óra Pozsonyig 9:00 1. Chatam Sófer emlékhely - Martin Kvasnica, Pozsony, Nabrezie arm. gen. Ludvika Svobodu A Chatam Sofer emlékhely egy különleges zsidó emlékhely egy sokévszázados zsidó temetı egyetlen megmaradt darabja, ami 1943-ban pusztult el a közeli alagút építésekor. Csak a legfontosabb rész, a Chatam Sofer nyughelyét körülvevı 23 sír maradhatott meg a föld alatt. A híres pozsonyi rabbi, Chatam Sófer (Moše Schreiber) ( ) rabbik százait nevelte fel, akik az ı tanításait terjesztették egész Európában. Rendkívül elismert egyéniség volt, akihez az európai zsidóság fontos személyiségei jártak tanácsért. 2. Buszállomás, Pozsony - Vallo Sadovský Architects, 2011 Most SNP A buszváró az építészek egyfajta laboratóriumaként vált különbözı köztér-megújítási stratégiák próba-terepévé, hogy tenni tudjanak a város adottságainak javításáért. Egy úgy 1000 m2-es területet festettek zöldre: a festés az útburkolati jelekhez is használt festékkel történt, csúszásmentes felülettel, fényvisszaverı részekkel, Ondrej Gavalda grafikus közremőködésével. A buszváró másik problémája a szegényes világítás volt, ehhez egy közösségi akció keretében hoztak létre egyszerő, olcsó világítótesteket. pozsonyi séta: buszállomás Szent Márton dóm belváros BaLik pavilon Szt Mihály torony Kék templom 3. Kék templom - Lechner Ödön Bezručova ulica A Kék templom vagy Árpád-házi Szent Erzsébet-templom Pozsonyban Lechner Ödön egyik legnagyszerőbb munkája, a magyar szecesszió egyik legszebb példája. A templom Árpád-házi Szent Erzsébetnek van szentelve, de Erzsébet királyné szimbolikus mauzóleumaként építették ( Sissit 1899-ben ölték meg Genfben). Pozsony-Óváros részében található, közel a Comenius Egyetem jogi karához és a szintén Lechner Ödön tervezte Grössling Gimnázium szomszédságában. 4. Design Factory - Martin Paško, Zoran Michalčák és Zuzana Zacharová 2005 Bottova 2, Bratislava A design factory kreatív bázist nyújt a dizájn és architektúra idıtálló értékeinek. Az épület a Bottó utcán található, amely a pozsonyi brownfields, ipari zóna területére emlékeztet, amely a 19. és 20. század fordulópontján a legnagyobbnak és a legsőrőbbnek számított. - Nyitva: hétfı - péntek: 10:00-17:00 5. Viktoria Building - Grido 2010 Košická 49., Bratislava A komplexum két terület határán áll: egyik oldalán egy forgalmas "autópálya", mögötte csendes lakóövezet. Az építészek célja volt az utcavonal tartása annak ellenére, hogy ott az elıírások szerint parkolókat kellett biztosítani - ennek a megoldása lett a konzolos kialakítás. A közbülsı udvar védett, de nem teljesen elzárt. A funkció vegyes: kereskedelem (1200 m2) és irodaterületek mellett (3000 m2) 160 lakás található az együttesben. (Octopus Habitat lakóegyüttes - Grido, Peter Sticzay-Gromski, Záhradnícka 74, Pozsony) (1:10 busz) 12:00 6. Sonberk borászat - Josef Pleskot AP Atelier, 2005 Sonberk 1, Popice A borászat finoman illeszkedik a tájba, a minıségi borokért elkötelezett tulajdonosok - a szlovák Vajda és Nyitrai família - egyfajta menedéke. Az épület beton alsó szintje talapzatként mőködik, ezen állnak az érlelı hordók, a tárolók és a laboratórium. Karcsú acéloszlopok tartják a tetıt, a merevségrıl vasbeton falak gondoskodnak, ezek között vannak a kóstoló helyiségek és szobák. Mindezt egy minden irányban túlnyúló, a vitruviusi elvek szerint kialakított hullámzó tetı védi, hangsúlyozott az esıvíz összegyőjtésének szándéka is. (1:05) 7. Szt. Antal kápolna - Kuba & Pilař architects, 2006 Černá u Měřína, Obec Černá Černa fıtere hosszanti alakú, a déli oldalon enyhén kibıvül, a kápolna a tér déli részén helyezkedik el. Alakja egy fa csónakot szimbolizál, a homlokzatburkolat hajlított deszkalapokból áll, kissé elemelve a föld felszínétıl. A fából készült berendezési tárgyak és felületek kontrasztot alkotnak a kıbıl készült járófelülettel és oltárral. A belsı tér egyetlen színes hangsúlya a szentély, a vörös üvegezéső ajtóval. (33 perc) 14:30 8. Kápolna - Ladislav Kuba. munkatárs Tomáš Pilař Jestřebí u Brtnice A két építész az együttmőködésük kezdetén tervezte ezt a kis kápolnát, ami késıbb sok építész számára vált inspirációvá. (40 perc) 16:00-16: számú gyár - OK Plan Architects Humpolec, Kamarytova 97 A 1910-ben épült humpoleci textilgyár helyreállításának elsıdleges célja a mai esztétikai szempontok szerinti rehabilitáció. Fontos cél volt a régi kémény, mint ipari építészeti elem megırzése, illetve egy mai használatra alkalmas flexibilis térstruktúra létrehozása. Az épület szintjei az eltérı rendeltetéseknek megfelelıen vannak tagolva, az elsı emelet irodai használatra is alkalmas, a tetıtérben pedig irodák és loftok is kialakíthatóak. Fabrika hotel - OK Plan Architects Humpolec, Skolní 511, (60 perc)

2 17: Hotel Karlov - Atelier K2, Lábus AA Benesov, Na Karlově 97 A Hotel Karlov egy fontos mőemlék átalakításaként valósult meg, 28 kétágyas szobának ad helyet. A térszerkezet labirintusszerő, de jól követhetı - az elıcsarnok és a recepció térszint alatt van. A három meglévı mellett megvalósuló három új épület a környezet revitalizálását is jelenti - az új addíciók a környék kis léptékét és karakterét viszik tovább. A régi és új nem verseng, de kiegészíti egymást. (40 perc) 19:00 Sokolska hostel, Prága július 16., szerda - Pardubice 8:00 indulás a hotelbıl 9:30 Pardubice 10:40-ig 11. Vegyész kar, Pardubice Mőszaki Egyetem - Kuba & Pilař architects /2008 Studentská 95 A Vegyészmérnöki és Technológiai Kar újonnan tervezett épülete a Campus északi részén található. Az új komplexum három részbıl áll: egy kétszintes, horizontális épület alkotja a fı tengelyt, amely észak-déli irányban keresztülhalad a teljes területen. Ehhez hidakkal kapcsolódik a két épületrész a különbözı tanszékekkel. 2. nap 12. Arany Bárány Regionális Könyvtár felújítása és bıvítése, Cuboid Architekti s.r.o Pernštýnské nám. 79, Pardubice A könyvtár a középkori Arany Bárány épület rekonstrukciójával született meg az átalakítás során a 20. század értéktelen beavatkozásait eltávolították. A lépcsı újra központi helyre került, most monolit beton szoborként. A régi és új részt az olvasótermek kétszintes terei kötik össze. A színséma is a kapcsolatot erısíti: a fehér falaknak a fény ad formát. A székek kivételével minden egyedi tervezéső. (Zlatý Beránek - Krajská knihovna v Pardubicích.) (50 perc) 11:40 - Litomyšl Litomyšl kis méretének dacára különösen izgalmas kortárs építészeti történések zajlanak itt olyannyira, hogy ebben sok nagyobb cseh várost is megelız. Ennek a tendenciának a fı motorja Miroslav Brýdl, a város 1989 utáni elsı polgármestere volt. Ez a tehetséges politikus Brnóból és Prágából hívott meg vezetı építészeket, majd hozzájuk illı feladatokat keresett nekik. Séta: 13. Diákszálló a kastély sörfızdéjébıl - Josef Pleskot, Litomyšl, Jiraskova 133 A hostel-szobákat Pleskot a barokk tetıszerkezetbe építette be. A természetes fényt az eredeti tetıforma nagyléptékő átalakítása nélkül tudta biztosítani, ehhez hosszú hálórészeket alakított ki a tetıben. Érzékenyen nyúlt a mőemlékhez, de minden ál-történetieskedés vagy a régi és új határozott elkülönítésének stressze nélkül. 14. Litomyšl reneszánsz kastély A szabályos négyzet alakú reneszánsz kastély a város büszkesége, mely között épült. Homlokzata szkrafittóval gazdagon díszített, belsı udvarát belsı árkádok szegélyezik. A kastély saját sörfızdéjében született B. Smetana - emlékére itt van a cseh zene múzeuma is. A város gazdag egyházi emlékmővekben valamint reneszánsz és barokk épületekben. 15. Kolostor kert, Litomyšl Radko Květ, Václav Babka, Zdeněk Sendler A híres Litomyšl kolostor kertjének rekonstrukciója, a híres cseh szobrász, Olbram Zoubek munkái a nı életének állomásait jelenítik meg. 16. A Loučné patak partjának revitalizációja Josef Pleskot 2002 A cseh kisvárost átszelı patak partjának rendezését a lakók bevonásával kezdték; elsı lépésben a városközponthoz közel fekvı lakótelep melletti szakaszon valósult meg egy új gyalogos utat nyitó széles, acél szerkezető gyalogos-híd, és a kitisztított, természetes patakmeder egy pontján egy apró, lépcsıs köztér. Mind a patakhoz vezetı lépcsık, mind a híd járófelülete, és a rajta található egyszerő pad fa gerendákból készült el, a két új elem szinte a megépítés pillanatában úgy foglalta el helyét, mintha mindig is ott állt volna. A híd híd, a lépcsık pedig pusztán lépcsık, ismert, archetipikus elemek, mindkettı épp csak szélesebb, mint amennyi feltétlenül indokolt lenne, mégsem keltik annak látszatát, hogy a beavatkozás megpróbálná legyızni a természetet, a legegyszerőbben adnak mégis teret használatra, ücsörgésre, lézengésre. 17. Aquapark, Litomyšl - DRNH architektonická kancelář U Plovárny 300 Az épület tömege inkább tájépítészi semmint építési gesztus: annyira simul bele a környezetébe amennyire ez (egy ekkora épületnél) csak lehetséges. Az alaprajzi szeletelés is az optikai csökkentést szolgálja; az építkezés során kinyert földet a mesterséges domb kialakítására használták fel, ezzel is csökkentve a szállítási és fenntartási költséget az épület minden tekintetben környezetbarát. A fedett medence közvetlen kapcsolatban van a kültérivel, nyáron a kettı akadálytalanul mőködik együtt. 18. Bretheren imaház, Fránek Architects, 2010 Moravska 1222 Litomyšl Az épület legfontosabb alkotóeleme az ötödik homlokzata, a tetı. Ez a végletekig leegyszerősített, mindenféle díszítést nélkülözı elem ösvényként jelenik meg a végtelen, az ég felé, szimbolizálva a kapcsolatot a földi lét és a Mennyország között. Az építész saját bevallása szerint amint meglátta a helyszínt, rögtön erre a formai kialakításra asszociált és mindenek elıtt egy rendkívül egyszerő papír modellben fogalmazta meg tervét. A templom létrehozásában két cseh mővész is részt vett. Karel Malich az Úr asztalát, a szószéket és az oltár szobrot, Václav Cigler pedig a tetın található keresztet alkotta meg. 19. C Lakóegyüttes, Josef Pleskot, 2005 Z. Kopala 1180 Litomyšl Két ütemben. (50 p - alternatíva)

3 20. Könyvtár és információs központ Projektil Architekti Hradecka 496, Hradec Kralové, Egy 2002-es pályázatot követıen 2008 szeptemberében nyitott meg a könyvtár, egy nívós hatvanas évekbeli iskolaépület mellett. A monolit betonépület két szárnyának a földszintje át van vágva anélkül haladhatunk át a tömegen hogy belépnénk az épületbe. A belsıben a nyersbeton mellett a színes padlóburkolatok és ajtók is fontosak az összkép kialakulásában. (51 perc - alternatíva) 21. Szent Borbála templom 1388 és 1565 között Kutná Hora A 250 éven át mőködı ezüstbányáinak köszönhetıen a Cseh Királyságban Kutná Hora lett Prága után a második legfontosabb város. A 14. század folyamán lakosságának a száma megegyezett Londonéval. Napjainkban csak egy kis vidéki város, melynek lakossága alig több nél. Számos gyönyörő gótikus templom látható itt, egyikük a Szent Borbála katedrális (1388 és 1565 között épült), amely az egyik leggyönyörőbb cseh gótikus épület, emellett itt található még az Olasz udvar (Vlašský dvůr) a királyi pénzverdével, ahol a híres prágai groschent verték (ebben az idıben ez volt a kemény valuta Közép-Európában), a Kıház és a Szent Jakab Templom stb ben Kutná Hora a világörökség része lett, és azóta is az UNESCO védelmét élvezi. július 17., csütörtök Prága, egyetemi kör + Müller 3. nap 9:00 találkozás Jan Tésarral az Építész kar elıtt 22. Országos Mőszaki Könyvtár Projektil architekti 2009 Technická 6 A tömeg egy sarkain lekerekített négyzet vagy egy négy oldalról lapított kör. A belsıben a látszóbeton és a természetes fény az uralkodó, design elemekkel, grafikákkal (grafitikkel) és színekkel. A padló mintázata a födém betonszerkezetének statikai igénybevételi térképét mutatja. Az épületben gyakorlatilag semmilyen burkolóanyagot nem használtak. A kétrétegő homlokzat okozta természetes ventiláció miatt minimálisra csökken a mechanikus szellıztetés mértéke, a belsı homlokzaton sőrőn elhelyezett ablakok nyitásával az épület levegıje akár egy éjszaka alatt kicserélıdhet. Ugyanígy spórolhatnak a főtéssel is, a dupla homlokzat képes nyáron kellemes hőtést, télen pedig a meleg levegı áramoltatását biztosítani. 23. Építész kar - Alena Šrámková - Šrámková Architekti, 2011 Thakurova 9, Prague Alena Šrámková közel 80 évesen nyerte meg kollégáival az épületre kiírt pályázatot. A monolitikus tömeg V-formában megnyílik az elıtte kiemelt tér felé, melynek eszmei határát az ellenpontként emelt, 30 méter magas oszlop rajzolja ki. A három hasábnak megfelelıen három fedett átrium rendezi a belsı tereket. Az épület temperálását is az átriumokon keresztül oldották meg, a nyári idıszakban éjjelente biztosítja a hőtést. A bejárati fogadóterek egyben tágas közlekedık a nyolc emeletnyi magasságig tátongó átriumokban helyet kapott vertikális közlekedık felé vezetnek. A három nagy auditórium északkelet felıl egyegy dobozként türemkedik az épülettestbe. 24. Ötletgyár Építımérnöki kar, VYŠEHRAD atelier Zdeněk Rychtařík, Jiří Smolík Thákurova 7, Prága A csarnok korábban kiszolgáló udvara volt a környezı épületeknek most lefedve az építész-építımérnök oktatás központi terme. A lebegı konzultációs helyiségek megnövelik a kihasználható alapterületet, az alsó szinti alaprajz szabadon átrendezhetı oktatási, kiállítási vagy más célokra. A látható gépészeti és szerkezeti elemek az épület mottóját jelenítik meg: Ötletgyár. 13:00 Müller villa, 10 fı 25. Müller villa Adolf Loos Nad Hradním vodojemem 14 Az én építészetem nem tervekbıl, hanem terekbıl áll. Nem alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket, tervezek: tereket hozok létre. Számomra nincs értelme földszintrıl, emeletrıl, stb beszélni számomra ehelyett egymásba folyó terek és térkapcsolatok léteznek szobákban, elıszobákban, teraszokban megvalósulva. A szintek egymásba kapcsolódnak, viszonyulnak egymáshoz. Minden tér belmagasságigénye különbözı: az étkezı bizonyosan magasabb mint a spájz, a födémek így más és más magasságba kerülnek. Ezeknek a tereknek az összekapcsolása olyan módon kell történjen, hogy az ne csupán szinte észrevétlenül magától értetıdı, hanem nagyon praktikus is legyen. Ez az a térbeli kapcsolatrendszer és téri fegyelem amit eddig a legjobban Dr. Müller házában tudtam megvalósítani. 250 CZK építészhallgatóknak 15:00 Müller villa, 4 fı lakás - John Eisler Architect Ronalda Reagana A luxuslakásokat tartalmazó együttes villák és nagykövetségi épületek között áll. A talapzata homokkı burkolatú pódium a tetején privát kertekkel alatta a bejárati elıtér és a 24 állásos garázs. A három felépítmény tartalmazza a lakásokat (szintenként egy, de akár össze is nyitható lakás, fent penthouse), ezek mindegyike liftekkel közvetlenül érhetı el (!). A homlokzatburkolat elıregyártott öntisztuló fehér betonpanel. 27. Na Krutci - Kuba, Pilař architekti Na Krutci, Prága Az észak felé finoman lejtı terepen a négy társasház képez határt az eltérı karakterek között. A Na Krutci utcát jellemzı szabadon álló családi házas beépítés ritmusa köszön vissza az északkeleti oldalon álló 13 lakásos sorház elrendezésében. Egybefüggısége ellenére a táj alárendeltje, a növényzet meghatározó szerepet kap a tömegek tagolásában. Kerítés vagy fal nélkül, szabadon áramló zöldfelület kapcsolja össze a lakóegyüttest, kiteljesítve a folytonosságot és transzparenciát.

4 július 18., péntek 28. Lidice emlékhely Tokajická 152 Lidice legkorábbi írásos említése 1318-ból származik ben a faluban 104 ház állt és 503 lakosa volt június 10-én a községet és a falu férfi lakosságát lemészárolták a német katonák, a nıket és a gyermekeket deportálták, mindezt a Reinhard Heydrich német helytartó ellen elkövetett merénylet megtorlása gyanánt. A második világháborút követıen a falut újraépítették, több emlékmővet is létesítettek az 1942-es tragédia emlékére ban lakossága 435 fı volt. A múzeum 1962-ben épült František Marek tervei alapján. Nyitva minden nap ig, a múzeum 9-18-ig; az emlékhelyre a diákbelépı 40 korona. 29. Mőteremház az ex-szénbányában - Atelier Hoffman Kolonie, Libčice nad Vltavou Az épület egy 1872-ben alapított malom alapjain áll, a szénmalom 1900-ból eredeztethetı. Az eredeti kétszintes csarnokot ben háromszintesre építették át. Az épületet 2010-tıl renoválták/építették át, a cél egy inspiráló munkakörnyezet létrehozása volt, ahol az építészet, mővészet, kézmőipar és a raktározás jól megfér egymás mellett. Az átépítés során világossá kellett tenni mi eredeti és mi addíció: az új elemek acéldobozok áthatásként jöttek létre (bejárat, lépcsıház, terasz), 4 mm-es acéllemezbıl. A tervezık vágya hogy ez a projekt impulzust ad a környezetnek és életet lehel a lepusztult barnamezıs környezetbe hogy valódi inspiráció legyen 4. nap 30. Muštelka Tea-ház - H3T architekti Lučební, Kralupy nad Vltavou Egy találkozó és elmélkedı-helyet hoztunk létre. Az elsı lépés az átkelés a folyón szimbolikus határátlépés a teaházhoz: le kell vetnünk a mindennapi aggodalmakat és felmászni erre a mesterséges szigetre. A teaház egyik oldala nyitott, utat engedve a kilátásnak. Mivel a kis házikó elfordul a tengelye körül, így a látogatók beállíthatják a nekik kedves irányt. Természetes fıleg újrahasznosított anyagokat használtunk, minimális költségekkel, az építés két embernek úgy öt napját vette igénybe. A Muštelka mindenkié. Légy üdvözölve. Hozz egy kis teát és élvezd a helyet! 31. A kastélypark revitalizációja, - New Visit s.r.o., Tomáš Jiránek, David Prudík Bohdanečská 1 Praha 9 Vinoř (Ctěnice) A park egy önálló univerzum, ahol egy merıleges rendszerő franciakert találkozik egy természetes kialakítású angolkerttel. A két világot egy új vonalvezetéső, kanyargó, középen kis tavacskává bıvülı patak választja el egymástól. Az angol-parkban az eredeti attrakciókhoz (árok, barlang, forrás) való új kapcsolódásokat építettek ki, a francia parkban juharfasort ültettek a kert fala mellé, egy új almást telepítettek és építettek egy kis pavilont. A 40-es évekbıl származó almafasor lett a fı tengely. A franciakert pázsitja egy szabad ég alatti hatalmas szınyegnek mutatja magát, az angolkertben a lombhullató fák alatt vastag borostyánszınyeg terül el. A két részt egy (vasbetonból készült) kı-híd, fahidak és egy gyalogoshíd köti össze. Nyitva nyáron minden nap 8 a.m. 10 p.m.; 1 oktató 10 diák: ingyenes 32. Barátság park Prága alternatív 2007 Park přátelství 33. Sipral bemutatópavilon - Stanislav Fiala, Daniela Polubědovová, D3A , Třebohostická, Praha A rendszerváltás után világossá vált hogy a cseh építészet csak kellı technikai-technológiai háttérrel lesz képes elérni/tartani az európai szintet. A kilencvenes évektıl a prágai Sipral cég felvette a versenyt a külföldi homlokzatgyártókkal 1995-ben az építészek egy irodablokkot illesztetek a gyártócsarnok mellé, majd 1999-tıl a megbízóval szoros együttmőködésben tervezték meg a szomszédos pavilont. Az új épület egy keskeny kertbe került, amit a tervezık nem akartak tönkretenni, a mottó ezért egy a fák között álló vonatszerelvény lett. A gyár felé esı homlokzatra a Sipral gyártotta üvegpanelek kerültek, a túloldalt színes fémlapok burkolják: a gyártás során keletkezett hulladékból 34. Muzo Center - Stanislav Fiala, Olšinách 80/626, Prague 10 Igazi meglepetéssel szolgált 1999-ben ez az irodaépület, mikor azt a barcelonai Mies van der Rohe díjra jelölték. A fiatal építész terve nem csupán érzékeny módon használta fel a világ építészeti trendjeinek legjavát, de egyúttal kiemelkedı minıségben is valósult meg. Az épület szigorú kubusát mobil árnyékolók teszik levegıssé, amit egy teraszokkal, toronnyal kiegészülı térfal tesz egyénivé. A környezı kertben keleties, minimalista hangulat uralkodik. 35. Közösségi ház - Aulík Fišer Architects Za Brumlovkou, Prague Nehéz volt megtalálni az épület formáját a sokkal nagyobb léptékő környezetben a válasz ezért egyetlen ablak lett, egy fedett-nyitott térrész a bejárat elıtt. Vízszintes mérete a tömegbıl következik az ablak a homlokzat és az épület kulcsmotívuma az itt közlekedı embereket már a forgalmas úttól élı bambuszfal választja el. július 19., szombat Prága séta 36. A Richter-villa rekonstrukciója D3A spol. s r.o Staré zámecké schody 6 Vaclav Havel elnökké válásakor egyik legfontosabb feladatának tartotta a vár megnyitását, elérhetıségének javítását nem volt könnyő feladat, hiszen az elızı korszak pont az ellenkezıjét valósította meg ban készült el Szt Vencel szılıje még ma is kívül esik a fı turistaútvonalakon, pedig az egyik legszebb kilátás nyílik a városra. A D3A iroda közremőködésével a villaépület nívós étteremmé alakult. A környék tájépítészeti rendezése támfalakat, leülıhelyeket, kellemes sétaösvényeket eredményezett; az egyik leghangsúlyosabb beavatkozás a pergolás fogyasztóterasz, amit azóta (remélhetıleg) teljesen eltakar a futónövény. 5. nap 37. Szarvas-árok Josef Pleskot AP Atelier, A Szarvas-árok ( Jelení příkop ) mély völgyében a Brusnice patak folyik, ez a vár északi védvonala; Havel javaslatára egy gyalogút vezet a területre. A Szarvas-árok egy masszív dombot, a 18. századból származó úgynevezett Lıpor hidat szeli ketté. Hogy a Szarvas-árkon áthaladóknak ezt ne kelljen megkerülni, Havel elnök egy alagutat ásatott a dombon át, ismétcsak Pleskot tervei alapján. Az alagút metszete elliptikus, a bezártság-érzés ellen a padlóba rejtett fényforrások csóvái gondoskodnak.

5 38. Jože Plečnik a Hradzsinban Plečnik lett a prágai vár (a Hradzsin) fıépítésze. Megbízták a vár kertjeinek, udvarainak és belsı tereinek renoválásával és áttervezésével, a Hradčany várkerület terveinek elkészítésével. Plečnik urbánus alkotásai szellemesek és humorosak, gyakran némi erotikus felhanggal színesítve. Az általa létrehozott városi formavilág minden állampolgár, sıt minden utcán járó ember számára újra megteremtette a kommunikáció demokratikus terét. Jože Plečnik építészeti beavatkozásai egyfajta mediterrán atmoszférát vittek a Prágai várkomplexumba. - Louká háza Szt Vitus székesegyház Francia típusú öthajós keletelt bazilika, a Prágai Érsekség fıtemploma. Csehország legfontosabb temploma, cseh királyok nyughelye és a gótikus, illetve neogótikus stílusok kiváló építészeti példája. A mai székesegyház helyén az elsı katolikus egyházi építmény a Szent Vencel által 925-ben építtetett korai román stílusú körtemplom volt. A jelenlegi gótikus székesegyház építésének megkezdése 1344-ben indult. Az építés lassan haladt, a 15. század elejére elkészült a szentély, a kereszthajó és a nagy torony a déli oldalon, majd a huszita háborúk leállították az építkezést; 1541-ben tőzvész pusztította a templomot. A 19. század közepén az utólagos barokk átalakításokat eltávolították; 1873-ban építették meg a nyugati homlokzatot a két gótikus toronnyal. Az ablakokat a legnevesebb 20. század eleji cseh mővészek készítették ben szentelték fel a befejezett székesegyházat. 40. Károly híd A Károly-híd (Karlův most) Európa egyik legrégibb hídja, Prága egyik szimbóluma. A Moldva elsı állandó hídja a helyén elıször egy fahíd állt, majd kıhíd, amit 1342 tavaszán elvitte a jeges ár, annak alapjait felhasználva 1357-ben kezdték építeni az új hidat, ami csak 1402-ben készült el. Sokáig ez volt az egyetlen kıhíd Prágában. 41. Kampa sziget A Károly híd szomszédságában, mégis messze a város forgatagától található a Kampa-sziget. Egykor vízimalmok mőködtek itt, mára viszont az egyiket modern mővészeti múzeummá alakították, a környék pedig tele van éttermekkel és hotelekkel. (forrás: A tíz legjobb városi sziget) A nevét a 17-században az itt állomásozó spanyol katonák táborhelye ( campus ) után kapta. 42. Red Pif étterem és borszaküzlet - Aulík Fišer Architekti U Dobřenských 1, Praha 1 Kortárs formákkal dolgozó mai étterem képe helyett idıtlen francia példák lebegtek a tervezı és megbízó szemei elıtt a mottó a mesterséges adalék nélkül volt. A falra krétával írt menübıl választhatunk, az étterem falán Martina Chloupa absztrakt tájfestménye látható. Az ablakok borosüveg alakú fa spalettái egyfajta cégérek is. Betonvas-háló tartja egymás fölött a borosüvegeket ebben az üzletben, ahova finom megvilágítás érkezik a mennyezetrıl. 43. Szt Anna kolostor renoválása - AI - Design, s.r.o Anenské náměstí Az épület sokáig egy nyomda raktáraként mőködött. A hetvenes évektıl kisebb restaurálási munkát végeztek rajta. A mostani rekonstrukció célja az épület eredeti formájának visszaadása, néhány új belsı elem hozzáadásával a falak közé költözı új életet egy 300- fıs többfunkciós terem jeleníti meg, itt koncertek, konferenciák és kiállítások rendezhetıek Nouvel, Gehry 46. Staroměstská metrómegálló Prága A-metróvonalának minden állomása ott kell hogy legyen Európa legszebb metrói között, közülük a Staroměstská a leglátogatottabb és legtöbbet fotózott. Minden állomás más színő, mintha a "A Clockwork Orange" címő film díszletei lennének, holott a buborékoknak szerkezeti szerepük van: erısítik a fémlemezt. (cnn.com) július 20., vasárnap Prága buszos kör 47. Alfred pantomim színház Jindrich Smetana és Tomas Kulík Františka Křížka 36 Prága egyetlen bérházudvaron felépült színháza ez a csöpp épület, melynek formai kialakításánál az egymásból elıhúzott dobozok alkotta nézıtér és színpad egységes tömböt alkotnak. A racionális anyaghasználat és szerkezetek ellenére az épület valódi színházi teret foglal magába. Kívül rozsdás fémlemez burkolat, belül meleg fa szerkezető tartók és ugyancsak fa burkolatok jellemzik a minden irányba egységesen táguló teret. Így a mennyezeti ugrásokhoz párosuló padlószint különbségek adják a nézıtér lépcsızetességét. Számos funkcionális ellentét találkozik ezáltal, ahogy például a nézıtér emelkedéséhez kitőnı akusztikai felület társul a minden irányból szőkülı térben, míg a színpad irányában egyre nyitottabb térszeleteket kínál a konstrukció. 48. Garzonház DaM spol. s r.o. Petr Burian Lodecká 1, Az épület koncepciója a szoba-dobozok addíciója; ezeket oldalfolyosó tárja fel. Fontosak a hiányok: tömeg hátul elfogy a felsı szinteken hogy fényt engedjen az oda nyíló szomszédos épülethez, egyes lakás-dobozok ugyanakkor hiányoznak: itt közösségi terek alakulnak ki. A legfelsı lakások duplexek, ezek kettıs dobozai koronázzák meg az utcai homlokzatot. A -1 szinten tornaterem készült. 49. Main Point Karlín DaM spol. s r.o. Petr Burian Rohanské nábřeží Jó levegı, napfény, logikus térszervezés, kommunikációs kapcsolatok, csendes munkahelyek. Környezetkímélı technikai megoldások: ez az MPK. és a történeti Prágára rálátást biztosító egész évben nyitott tetıterasz. További jellemzık a nyitható ablakok és a természetes légáramlást használó légkondícionálók. A szabálytalan alaprajz szabad térhasználatot tesz lehetıvé. A 2620 darabból álló, 5 színárnyalatot tartalmazó fémhomlokzatot a Sipral gyár készítette. Az irodaház az európai 10 Leed Platinum minısítéső épületek egyike. (rajta az alsó szinteken egy gyaloghíd halad keresztül ) 6. nap

6 50. Cornlofts Šaldova Bauschlager& Eberle Šaldova Egy 19. századi olajgyárat alakított át a B&E iroda. A cél nem a történeti épület mindenáron való megırzése volt, hanem a meglevı szerkezet minıségi továbbgondolása lakóépületként. A régi épületben a tervezık Le Corbusier unitée d habitation térszervezését gondolták tovább. 51. Corso Karlín - Ricardo Bofill, Jean Pierre Carniaux Eucon társasház Fránek Architects Štítného 202/35 Világos szerkesztettség, tiszta részletképzés, kifinomult könnyedség. Az egykoron itt állt négy ház ritmusát vakolatváltás jelöli. Markáns szikárságát alig észlelhetı részletekkel éri el a kompozíció. 54 lakás, 50 kismérető és négy nagy alkotja az utcai lakószárnyat. Emeletenként változó színő bejárati ajtók különbözı alaprajzokat rejtenek. Az Eucon igazgatóság kétszintes szárnya a belsı udvarról nyílik, ennek tetején található a tulajdonos lábakra állított penthouse apartmanja. 53. Jézus Szíve templom Jože Plečnik Náměstí Jiřího z Poděbrad A templom Plečnik egyik fı mővének tekinthetı. Archaizáló karakterjegyei már távolról sem pusztán a hagyományos építészeti formanyelvet használják, hanem a szemlélı számára az épület úgy tárul fel, mint egy régészeti lelet, amely a mitikus múltból bukkan fel. Duális felületi minıségei, az épületszerkezet tektonikus rendszere, ellentétpárjai egy olyan rejtett szimbolikát képviselnek, amelynek csak apró szilánkjait érthetjük meg, totális jelentésrendszere mindvégig rejtve marad. Ez a szerkesztés sőríti a Plečniki szakrális építészet lényegét. A visszatérı formákban bennefoglalt örök, kozmikus lényeget. Olyan sajátos használata ez a klasszicista kánonnak, amely a klasszikus formaeszményt alkotóelemeire bontja, majd szimbolikus kombinációkban rekonstruálja. Megsérti a klasszikus kánont, de távolról sem a provokáció, hanem a rejtett összefüggések felmutatása a célja. 54. A Cseh Rádió székháza ADNS iroda: (Ján Stempel) 2000 Rimská 15-13, Prága Az épület hang- és rádió-stúdiók mellett különbözı archívumoknak és irodáknak ad otthont. Az OC Vinohrady irodaház közvetlen szomszédságában álló létesítmény egy múlt században lerombolt épület helyét vette át. Az épület egyik érdekessége, hogy a foyerban több helyen látható módon helyezték el a nagy rugó-szerkezeteket, melyek a ház-a-házban stúdiókat védik a rezgésektıl. 55. City Green Court irodaház Richard Meier & Partners, 2013 Pujmanové 1552/12 A nyolcszintes épület egy központi, felülrıl megvilágított átrium köré szervezıdik. Nagy elıtetı jelöli a bejáratot, amely egy egyszintes elıcsarnokba és többszintes átriumba vezet. Az épület délnyugati és északkeleti sarkai köztereket alkotva árkádszerően bemélyednek. A függönyfaltól függetlenül, a nap állása szerit beállított tömör panelek, kiegyensúlyozott árnyékolást adnak és komfortossá teszik a belsıt. Egy Meier-épület mindenekelıtt érzéki tapasztalás. Az anyag, a tér, a fény és a textúra felfedezése, kompozíciós tanulmány. A Richard Meier épületek látványa rabul ejt mélységesen gyönyörőek. 56. Kavčí Hory Office Park Michal Gabriel Na Hřebenech II m2 A-kategóriás iroda. 57. A Feszületbástya revitalizációja ( Bastion u Božích muk ) MCA Atelier, 2011 Horská ulice Bár maga a XXXI. Bástya a barokk korból származik, mégis az 1348-ban, IV. Károly által alapított prágai Újváros középkori erıdítményének részét képezi. A bástyákon belül húzódó régi kertek helye a 14. század óta érintetlen maradt, elıször mint védett, majd mint elfeledett terület, melyet a város évszázadok alatt zajló terjeszkedése során is figyelmen kívül hagytak. A terv egy es pályázat nyomán valósult meg; fontos cél volt a korábban használaton kívüli és elhanyagolt területek átadása a köz szolgálatába, illetve új, nyilvános szabadtéri helyek kialakítása, amihez szabadtéri kávézó és galéria csatlakozik. Az erıdítmény különbözı részeit a középkori és barokk várfalak között végigfutó gyalogúton lehet elérni. A revitalizáció eleme volt a várfalkápolna felújítása, melyet kortárs szobor egészít ki Keresztrefeszítés (Boží muka) címmel. július 21., hétfı Plzen, sör-menet 7. nap 58. Vila park Jinonice - DaM spol. s r.o Za zámečkem 746, Prága A lakóegyüttes a Jinonice kastély történeti épületei között áll, régi és új különleges kapcsolatát megjelenítve. A kellemes udvart körülzáró épületek 55 és 160 m2-es lakásokat tartalmaznak, mindegyik külön terasszal, az épület alatt 130 férıhelyes garázs 59. Evangélikus templom Fránek Architects, 2010 Černošice, Hradecka 2192 Az eredeti építési helyszínt a hatósági védelem miatt kellett megváltoztatni az épület ezért reagál kevésbé érzékenyen a környezetére, az összhatás azonban nem zavaró. A mőködése nagyon nyitott, vallási alkalmakon túl épület lehetıséget ad kötetlen találkozók lebonyolítására is. Černošice új fehér temploma egy lepel, sarkokkal és ívekkel, mint egy angyal szárnya, felülete strukturált mint egy madártoll. A napfelkeltében szelíd galamb vagy akár pingvin, pedig valójában hajó, de nem biztos hogy ezt túl kéne magyaráznomi. mondja Zdenek Fránek. (1:13 óra)

7 60. Plzen sörgyár - Plzensky Prazdroj - DaM spol. s r.o Plzen, U Prazdroje 7 Új elıtér, liftakna készült (a legnagyobb személylift Csehországban: 20 m2) és a sörfızde helyreállított 1. és 2. szintje. A régi sörfızde magas padlásterében a sörfızés alapanyagai láthatóak, ezt megelızi egy hétperces film a gyártási folyamatról egy óriási panoráma-képernyın. Az új beavatkozások igyekeztek hőek lenni az eredeti épület ipari jellegéhez. Belépı: 120 Kr (100 Kr) 61. Plzen városa Az óvárost nagy léptékben építették - II. Vencel király alapította 1295-ben, és hogy 4 folyó találkozásánál fekszik alapvetı szerepet játszott a sikerében. A tizenhetedik században, Plzeň területe a tizenkilencedik században indult újra növekedésnek, amikor a Skoda fegyvergyárat és a sörgyárat megalapították 1859-ben, illetve 1842-ben. Ez magyarázza a századfordulós épületek nagy százalékát, beleértve a vasútállomást és a gazdagon díszített épületeket. A hasonló épületeket a Köztársaság téren rendszerint elnyomják az oromzatos barokk és reneszánsz épületek és Szent Bertalan égbeszökı temploma. A nagy részben gótikus homokkı templom eltereli a figyelmet arról a tényrıl, hogy ez Csehország legnagyobb városi köztere. 62. Sacre Coeur lakóegyüttes, 4A architekti 2009 Svédská 5 A telek 15 métert lejt és pontosan a Strahov alagút és egy óvóhely (?) felett van. A tervezett tömeg illeszkedik a környezete magasságához és teraszos tetıkialakítást tesz lehetıvé így szinte minden lakásnak kiváló kilátása van a városra és a közeli parkra. A megemelt földszint miatt belátni a zöld belsı udvarra, de hangsúlyosak az alagutat kikerülı átlós acél lábak is. július 22., kedd hazafelé, Brno 8:00 Prága indulás 10:00 Brno 8. nap 63. Ház a Vörös hegyen Fránek Architects, Kamenná 13, Brno A 90-es évek minimalista-modernista tendenciáival szemben Fránek építészetére inkább hatott az organikus szemlélet Makovecztıl Frank Lloyd Wright-ig, emiatt a cseh szakmai közbeszédben sztereotip kép alakult ki róla. Ez csak néhány éve változott meg, miután az építész befejezte egyik kulcsmunkáját, a nıvére házát Brnoban. A csúcsán álló kúp az íves rámpával wright-i ihletéső; az ablak részleteinek technikai nehézsége tíz évig késleltette az építés befejezését A telek alján azóta elkészült másik épületben az építész irodája van. 64. Tugendhat villa Ludwig Mies van der Rohe 1930 Černopolní 45 A villa 1930-ban épült. A funkcionalista építészet egyik nagyjelentıségő emlékét Ludwig Mies van der Rohe német építész építette a Tugendhat család számára. A jelenleg látogatható épületet a 80-as években teljesen felújították (a Milady Horákové utca lezárva!). (a bejárás minden idıpontja hónapokkal elıre foglalt...) kerti séta: 50 k 65. Omega Áruház - Kuba & Pilař architects, 2006 Brno, fıtér Svobody tér Környezetében számos jelentıs épület található, melyeket belsı folyosórendszer köt össze, közülük a legrangosabb az Alfa palota. Délre egy magas neoreneszánsz épület, a Dum u mamlasu áll, északra pedig a Nemzeti Természetvédelmi Intézet kisebb tömege. Az együttesben kereskedelmi és lakó funkciók vannak (6 bérelhetı apartman). A legkarakteresebb rész a homlokzat, amelyet kritizáltak a helyiek, de a külföldi közönség gyorsan megkedvelte. 66. Reduta színházfelújítás Architekti DRNH Zelný trh 4 A 2000-ben tartott pályázat tétje a sokáig méltatlan állapotban levı Reduta méltó felélesztése volt a gyıztes terv átgondoltságát mutatja hogy szinte változtatás nélkül valósulhatott meg. A legfontosabb irány az új elemek egyértelmő megkülönböztetése volt a régiektıl: a meglevıbe való minimális beavatkozás, az üveg és rozsdamentes acél használata, az díszítés kerülése volt a cél. A belsıben Petra Kvíčalu képzımővész dolgozott (az átrium korcsolyapályája, a terazzo padló, a kávézó festett mennyezete). A Reduta színház Brno igazi építészeti kincse. 67. Park Denisovy Sady - Petr Hrůša, Petr Pelčák, Zdenek Sendler, Václav Babka Nové Sady Két lábbal a földön álló építészet, hagyományos anyagok és elsıosztályú szakmunka erre épül a Hrůša-Pelčák építészpáros munkája, itt Sendler Babka tájépítészekkel közösen. A parkot a napóleoni háború után létesítették a tervezık helyreállítottak egy obeliszket és kolonnádot, rendberakták a zöldfelületetket, majd két új promenádot vezettek a bástyafalak mentén. A beton- és kıburkolatú sétányok rövid lépcsıkkel tégla teraszokat kötnek össze, az építészek saját pénzükön vásárolták meg ide Miroslav Chupáč heverı figurájának kıszobrát. 68. Gyárátalakítás DRNH ve Vaňkovce 2, Brno Az egykori Vaňkovka gyár 1891-ben épült, a nyerstégla homlokzatú csarnokokat belül szegecselt acél szerkezet hordják. Az átalakítás során az értéktelen addíciókat eltávolították, megoldották a hıszigetelést és flexibilis tereket hoztak létre. A beavatkozás tiszteletben tartja a meglevı épület építészeti világát: a homlokzat változatlan maradt, a belsıben az eredetihez hő anyagokkal dolgoztak a tervezık. Az épület ma kortárs mővészeti galériaként mőködik. (hazaút: 3 óra) - praga2014.wordpress.com -

A tervezési terület:

A tervezési terület: Mőszaki leírás A tervezési terület: Az Árpád-híd pesti hídfıjénél a Róbert Károly körút, Váci út, Árboc utca Esztergomi út által határolt terület. A tervezési területen a városépítészeti szándék szerint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006.

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006. TÁJÉKOZTATÓ a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Diófa utca 18. szám alatt található ingatlanáról Készült: 2006. márciusában A terület elhelyezkedése, határai A jelenleg meglévı kerítések az ingatlan

Részletesebben

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

Anyagkimutatás (építészet és statika)

Anyagkimutatás (építészet és statika) SZENT IMRE TEMPLOM, PLÉBÁNIA ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ 2071 PÁTY, TEMPLOM TÉR 1. - HRSZ.: 884/5 Tervezı: 4ARCh ÉPÍTÉSZCSOPORT 1132 BUDAPEST, VISEGRÁDI U. 6. TEL/FAX: 239-1505 GUTOWSKI ROBERT ÉPÍTÉSZ, 2071 PÁTY,

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET III tételsor és megoldások az írásbeli vizsgára

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET III tételsor és megoldások az írásbeli vizsgára ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET III tételsor és megoldások az írásbeli vizsgára 1. Vázolja Otto Wagner Majolika házának homlokzatát loggiák, koronapárkány, kapcsolat a szomszéd épületekkel, nyílászárók, hozzávetıleges

Részletesebben

MŐSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŐEMLÉKI VÉDETTSÉGŐ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA. 2009.

MŐSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŐEMLÉKI VÉDETTSÉGŐ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA. 2009. MŐSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŐEMLÉKI VÉDETTSÉGŐ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA 2009. szeptember tartalomjegyzék koncepció problématérkép mőemlékvédelmi kérdések

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét a Zempléni-hegység (Tokaji-hegység) vulkánikus

Részletesebben

23/2005 (XII. 23.) Hev. Ör.

23/2005 (XII. 23.) Hev. Ör. 23/2005 (XII. 23.) Hev. Ör. Semjén kastély, a Halász-kúria, a Borpince, a Református templom és az Erzsébet kápolna helyi egyedi védelem alá helyezésérıl Heves Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

4000 m² HASZONJÁRMŰ SZERVIZ/FORGALMI TELEPHELY AZ M0 DÉLI SZAKASZÁN ELADÓ

4000 m² HASZONJÁRMŰ SZERVIZ/FORGALMI TELEPHELY AZ M0 DÉLI SZAKASZÁN ELADÓ 4000 m² HASZONJÁRMŰ SZERVIZ/FORGALMI TELEPHELY AZ M0 DÉLI SZAKASZÁN ELADÓ Cégünk saját tulajdonú - s jelenleg is eredeti rendeltetése szerint mőködı - telephelye az M0 körgyőrő déli szakaszától nem egészen

Részletesebben

-0,02 -0,02 -0,02-0,02 +9,17 +10,30 +3,80 +3,80. jogerıs engedély szerinti óvoda F+1 +6,70 +2,15 +7,60 +7,20. Hrsz.:1216 55,42 +4,06 +4,22 +4,00

-0,02 -0,02 -0,02-0,02 +9,17 +10,30 +3,80 +3,80. jogerıs engedély szerinti óvoda F+1 +6,70 +2,15 +7,60 +7,20. Hrsz.:1216 55,42 +4,06 +4,22 +4,00 Hrsz.:176/6 Hrsz.:176/7 Hrsz.:176/8 Hrsz.:176/9 lakó F+3+TT +1,75 +1,75 +16,85 Hrsz.:115/7 lakó F+3+TT Rákóczi utca +16,85 +3,5 3,65 Hrsz.:115/3 garázsor 8,7 17,45 3,38 1,1 8,7 +,15 - drótháló kerítéssel

Részletesebben

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI 5. FÖDÉMEK TERVEZÉSE 5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI Az alábbiakban az Épületszerkezettan 2. c. tárgy tanmenetének megfelelıen a teljes keresztmetszetben, ill. félig elıregyártott vb.

Részletesebben

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 Megrendelõ: Budapest I. kerület, Budavári Önkormányzat Generáltervezõ: Középülettervezõ Zártkörûen Mûködö Részvénytársaság BEVEZETÕ

Részletesebben

KMOP-4.5.2/B-2f-2009-0002 Kispesti PszichoCentrum. Forrásház Gondozási Központ

KMOP-4.5.2/B-2f-2009-0002 Kispesti PszichoCentrum. Forrásház Gondozási Központ KMOP-4.5.2/B-2f-2009-0002 Kispesti PszichoCentrum Forrásház Gondozási Központ KMOP-4.5.2/B-2f-2009-0002 Kispesti PszichoCentrum Kispesti Forrásház Gondozási A projekt célja: Központ négy egymásra épülı

Részletesebben

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára rendezvényi ajánló A Wenckheim-palota A Belsõ-Józsefvárosban, a Nemzeti Múzeum háta mögött az 1860-as évektõl kezdõdõen épült ki a palotanegyed. A historizáló

Részletesebben

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának GÉCZY NÓRA Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának rekonstrukciós terve Az ICOMOS, az UNESCO mûemlékvédelmi világszervezete 2001-ben a legjobb nemzetközi diplomáért

Részletesebben

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75 Élettér A kert fő attrakciója a nagyméretű, L alakú medence. Ha a nyári grillezéskor valakinek melege van, a padról akár egyenesen beledőlhet a vízbe 74 MODERN HÁZAK LAKÁSOK Mediterrán külső, modern belső

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009-11-03 Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2010.I.1. ) 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási

Részletesebben

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT.

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u.4-6. Telefon: 06 22/512-620; Telefax: 06 22/512-622 E-mail: du-plan@du-plan.hu Statikai szakvélemény Balatonföldvár, Kemping utca végén lévı lépcsısor

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

01. környezetalakítási helyszínrajz m= 1:500. 02. mélygarázs jellemzı szintje m= 1:250. A-A metszet m= 1:250. 03. földszinti alaprajz m= 1:250

01. környezetalakítási helyszínrajz m= 1:500. 02. mélygarázs jellemzı szintje m= 1:250. A-A metszet m= 1:250. 03. földszinti alaprajz m= 1:250 1 Tartalomjegyzék I. Iratanyag Építészeti mőleírás Övezeti paraméterek Melléklet 1. Melléklet 2. II. Tablók 01. környezetalakítási helyszínrajz m= 1:500 Dózsa György úti homlokzat m= 1:250 fotóba illesztett

Részletesebben

Mőszaki leírás. A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés

Mőszaki leírás. A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés Mőszaki leírás A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés Építési engedélyezési tervéhez Megbízó Tervezı Klein Judith Éva 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt 1 topográfia Budapest, Zugló Nagy Lajos király útja Bosnyák tér, Egressy tér közötti tervezési terület 2 a hely szelleme nagyvárosi lépték, kontraszt, tér és tömeg, transzparencia, transzcendencia történelmiség,

Részletesebben

A pécsi napház átfogó ismertetése Dr. Fülöp László PhD fıiskolai tanár PTE - Pollack Mihály Mőszaki Fıiskolai Kar

A pécsi napház átfogó ismertetése Dr. Fülöp László PhD fıiskolai tanár PTE - Pollack Mihály Mőszaki Fıiskolai Kar A pécsi napház átfogó ismertetése Dr. Fülöp László PhD fıiskolai tanár PTE - Pollack Mihály Mőszaki Fıiskolai Kar fulopl@pmmf.hu Célkitőzés: olyan tisztán passzív szolár mintaépület létrehozása, amely

Részletesebben

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület Dokumentáció helyi védelem törléséhez Az épület a Széchenyi hegy északi, meredek lejtőjén helyezkedik el, a Svábhegyről a Széchenyi hegyi

Részletesebben

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR Pomáz Város Önkormányzata 1/2008. (I. 18.)rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló a 32 /2006. (2007. 03. 06.) sz. önkormányzati rendelet osításáról POMÁZ Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010 Tartalomjegyzék UT-001 Mőszaki leírás UT-002 Átnézeti helyszínrajz UT-003 Jelenlegi állapot Kossuth tér-várkanyar és környéke UT-004 Jelenlegi állapot Ady Endre út és környéke UT-005 Jelenlegi állapot

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS MISKOLCTAPOLCA BARLANGFÜRDŐ ÉPÜLETEGYÜTTESÉHEZ CSATLAKOZÓ SZÁLLODAÉPÜLET ÖTLETPÁLYÁZATÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS MISKOLCTAPOLCA BARLANGFÜRDŐ ÉPÜLETEGYÜTTESÉHEZ CSATLAKOZÓ SZÁLLODAÉPÜLET ÖTLETPÁLYÁZATÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS MISKOLCTAPOLCA BARLANGFÜRDŐ ÉPÜLETEGYÜTTESÉHEZ CSATLAKOZÓ SZÁLLODAÉPÜLET ÖTLETPÁLYÁZATÁHOZ A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ELEMZÉSE, TÖRTÉNETI ÖSSZEFÜGGÉSEK Épített környezet Barlangfürdő A barlangfürdő

Részletesebben

A zöldépítés legfrissebb gyakorlata Aktívház-elmélet a gyakorlatban - Geometria irodaház vagy Vision Towers?

A zöldépítés legfrissebb gyakorlata Aktívház-elmélet a gyakorlatban - Geometria irodaház vagy Vision Towers? A zöldépítés legfrissebb gyakorlata Aktívház-elmélet a gyakorlatban - Geometria irodaház vagy Vision Towers? Green Talk XXL 2014 / HuGBC konferencia 2014. november 4. Gunther Zsolt Nemzetközi Aktívház

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BARÁZDA CENTER. Budapest XI. Barázda utca 42. HRSZ:3990/2

ÚJBUDA IRODA BARÁZDA CENTER. Budapest XI. Barázda utca 42. HRSZ:3990/2 ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BARÁZDA CENTER Budapest XI. Barázda utca 42.

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Városligeti Fasor Irodaház KIADÓ

Városligeti Fasor Irodaház KIADÓ Városligeti Fasor Irodaház KIADÓ 2011 Február Megközelíthetőség: M1-es metró Hősök tere megállótól 300 méter gyalogosan; 30-as BKV busz, 75 trolibusz, 70 trolibusz, 79 trolibusz KIADÓ IRODÁK KEDVEZMÉNYES

Részletesebben

Tartószerkezeti mőszaki munkarész Bábszínház az alsógödi Szakáts-kertben. Kohout Dávid. Komplex 2 Tervezıi szakirány, Középülettervezési Tanszék

Tartószerkezeti mőszaki munkarész Bábszínház az alsógödi Szakáts-kertben. Kohout Dávid. Komplex 2 Tervezıi szakirány, Középülettervezési Tanszék Tartószerkezeti mőszaki munkarész Bábszínház az alsógödi Szakáts-kertben Kohout Dávid Komplex 2 Tervezıi szakirány, Középülettervezési Tanszék tartószerkezeti konzulens: Dr. Armuth Miklós építész konzulens:

Részletesebben

75 % kiadva CDO. calasanz downtown offices. egyed l ll sziget a belv rosban. www.cdo.hu

75 % kiadva CDO. calasanz downtown offices. egyed l ll sziget a belv rosban. www.cdo.hu 75 % kiadva CDO calasanz downtown offices egyed l ll sziget a belv rosban www.cdo.hu Ki költözik Budapest legjobb irodájába? Budapest bővelkedik jobbnál jobb adottságú irodákban, irodaházakban. Olyan

Részletesebben

EGERAAT. Budapest szíve, új Nemzeti Galéria és Ludwig Múzeum ERICK VAN. designed by. a város fellendülőben: egy épület, két múzeum és még több

EGERAAT. Budapest szíve, új Nemzeti Galéria és Ludwig Múzeum ERICK VAN. designed by. a város fellendülőben: egy épület, két múzeum és még több ERICK VAN EGERAAT Budapest szíve, új Nemzeti Galéria és Ludwig Múzeum a város fellendülőben: egy épület, két múzeum és még több 2015. június szépművészeti múzeum műcsarnok terror háza buda castle disrtict

Részletesebben

Minden gondolkozást az érzékekkel kell kezdeni (Hamvas Béla) - A Pannonhalmi borászat kritikai elemzése -

Minden gondolkozást az érzékekkel kell kezdeni (Hamvas Béla) - A Pannonhalmi borászat kritikai elemzése - Minden gondolkozást az érzékekkel kell kezdeni (Hamvas Béla) - A Pannonhalmi borászat kritikai elemzése - Néhány pannonhalmi bor ízének rajzi megformálása, amit a borászatban tett látogatásomkor kóstoltam.

Részletesebben

Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete. Épített környezet

Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete. Épített környezet Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete Paks 1945 utáni épített környezetére vonatkozó adatok kutatása közben az Illyés Gyula Megyei Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményében

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #13 MEZİTÚR, JÓZSEF ATTILA UTCA 1. TELEPHELY. Hrsz.: 4335

INGATLAN LEÍRÁSA #13 MEZİTÚR, JÓZSEF ATTILA UTCA 1. TELEPHELY. Hrsz.: 4335 INGATLAN LEÍRÁSA #13 MEZİTÚR, JÓZSEF ATTILA UTCA 1. TELEPHELY Hrsz.: 4335 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan környezete Az értékelt ingatlan Mezıtúr belvárosában, a Kossuth térbe torkolló József Attila

Részletesebben

Green city játszótér. hallgatói ötletpályázat. Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József

Green city játszótér. hallgatói ötletpályázat. Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József Green city játszótér hallgatói ötletpályázat Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József vizsgálat megközelíthetőség Buszmegálló P Green city játszótér és környezete Duna Szigetbelsőből: BKV: 134,

Részletesebben

A Kikládok gyöngye A Rocky Retreat luxusvilla

A Kikládok gyöngye A Rocky Retreat luxusvilla A Kikládok gyöngye A Rocky Retreat luxusvilla Szöveg: Trencséni Dávid / Építész: Ilias Bratopoulos / Fotó: Costas Vergas Két luxusapartman épült Mykonos, azaz Mükéné szigetén hasonló koncepció alapján

Részletesebben

FEHÉRVÁR ÁRUHÁZ CSOPORTOS ALKOTÁS BME DLA. Bedecs-Varga Éva Kovács Dávid Beke András

FEHÉRVÁR ÁRUHÁZ CSOPORTOS ALKOTÁS BME DLA. Bedecs-Varga Éva Kovács Dávid Beke András FEHÉRVÁR ÁRUHÁZ CSOPORTOS ALKOTÁS BME DLA Bedecs-Varga Éva Kovács Dávid Beke András A KUTATÁS-TERVEZÉS FOLYAMATA Digitális helyszínrajz ok Eredeti tervek - Lechner Tudásközpontból ok 2000-es átalakítás

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs E-3 FŐHOMLOKZAT főhomlokzat Ajánlati vázlatterve 2012. 10. 07 helyszínrajz a l a p r a j z m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs oldalhomlokzat hátsóhomlokzat

Részletesebben

Program: 1. nap: április 10., csütörtök. 7.00 Indulás Budapestről (Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló) Utazás autópályán Prágába

Program: 1. nap: április 10., csütörtök. 7.00 Indulás Budapestről (Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló) Utazás autópályán Prágába Program: 1. nap: április 10., csütörtök 7.00 Indulás Budapestről (Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló) Utazás autópályán Prágába 14.00 Ondrejovi Obszervatórium megtekintése Csehország legnagyobb csillagászati

Részletesebben

A JÁSZAPÁTI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY

A JÁSZAPÁTI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY Jászapátiak Barátiak Egyesülete JÁSZ-SAROKPONT Összefogás a Térség Jövıjéért Akciócsoport Iroda: 5130 Jászapáti, Velemi Endre u. 4-6. Tel: 06-57/440-516, 06-30-488-00-32 (355 mellék), E-mail: jabe@freemail.hu,

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, többlakásos lakóépület, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház, felső szinteken irodák beépítést tisztázó elvi

Részletesebben

BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT

BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT Szerzõ: Domiporta Építész Stúdió Kft. Farkas Mária okl. építészmérnök, mûemlékvédelmi szakmérnök Józsa Ágota okl. építészmérnök Józsa Dávid okl. építészmérnök BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT MÛLEÍRÁS Az elbûvölõ

Részletesebben

MART BEMUTATÓTEREM koncepció terv. mart

MART BEMUTATÓTEREM koncepció terv. mart MART BEMUTATÓTEREM koncepció terv MART BEMUTATÓTEREM -KONCEPCIÓTERV A Mart épületgépészeti cég sokrétű piaci megjelenése /szanitertechnika, légtechnika, ipari technológia/ többfunkciós bemutatási felületeket

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL REFERATÚRA. Elıterjesztés a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2011.

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL REFERATÚRA. Elıterjesztés a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2011. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL REFERATÚRA Dátum: 2011. április 27. Ügyintézı Hajdu Csaba Ügyiratszám: 08-8/1377-2/2011 Tárgy: Melléklet: A Murphy s Pub a Széchenyi tér (18480 hrsz) ÉK-i részén

Részletesebben

Bérbeadásra kínáljuk a Budapest, IV. ker. Újpest Baross

Bérbeadásra kínáljuk a Budapest, IV. ker. Újpest Baross Komplex Központ Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelı ZRT. H-1095 Budapest, Soroksári út 48. H-1118 Budapest, Szittya u. 3. Telefon: (+36-1) 215-8304 Mobil telefon: (+36) 20-320-5008 e-mail: info@komplex.hu

Részletesebben

Keleti kikötő negyed, Amszterdam

Keleti kikötő negyed, Amszterdam Amszterdam Keleti kikötő negyede néhány mesterséges félszigeten helyezkedik el, melyeket 1900 körül létesítettek az intenzív hajó- és áruforgalom kiszolgálására. A kikötői funkció jellege azóta megváltozott,

Részletesebben

EGYENMEGOLDÁSOK HELYETT Építész: Bagoly Lajos

EGYENMEGOLDÁSOK HELYETT Építész: Bagoly Lajos EGYENMEGOLDÁSOK HELYETT Építész: Bagoly Lajos LAKÓPARKBA TERVEZNI MINDIG IS KÜLÖNLEGES KIHÍVÁST JELENT AZ ÉPÍTÉSZ SZÁMÁRA, UGYANIS ILYENKOR A HELY SZELLEME EBBEN AZ ESETBEN ÁTLAGOS, PEST MEGYEI KISVÁROSI

Részletesebben

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója Az épület a Piráni Építészeti Napokon a Piranesi díj dicséret fokozatát nyerte el 2007-ben. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997-ben országos, nyilvános

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3.

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. Az ingatlan bemutatása Győr belvárosának történelmi emlékekben legszebb és leggazdagabb részén, a Káptalandombon, a

Részletesebben

ÚJPEST, SZENT ISTVÁN TÉR RENDEZÉSE II. ÜTEM MÉLYGARÁZS ÉS VIRÁGPIAC ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT

ÚJPEST, SZENT ISTVÁN TÉR RENDEZÉSE II. ÜTEM MÉLYGARÁZS ÉS VIRÁGPIAC ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT ÚJPEST, SZENT ISTVÁN TÉR RENDEZÉSE II. ÜTEM MÉLYGARÁZS ÉS VIRÁGPIAC ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK TERVJEGYZÉK 0 MŰSZAKI LEÍRÁS 1 A TÉR JELENLEGI HELYZETE 1 A TÉR 1 Növényalkalmazás 2 Berendezési

Részletesebben

É01. PÉR -Varázskapu vezérszint M=1:300. kereskedelem - szolgáltatás - 370 m2 (netto) többcélú csarnok és kiszolgáló

É01. PÉR -Varázskapu vezérszint M=1:300. kereskedelem - szolgáltatás - 370 m2 (netto) többcélú csarnok és kiszolgáló ᔇ厗ᔇ厗 I I N ᔇ厗ᔇ厗 I I N I I N ᔇ厗ᔇ厗 Fᔇ厗 ŰFÜV F CI V ᔇ厗 I NI Ű ᔇ厗 V - NÖV N VÍ F Ü Ö ᔇ厗 Ú VÍ Ú - Ö Í I C N Ö Ö I ᔇ厗VÍ ᔇ厗 4 ᔇ厗ᔇ厗 I I N ᔇ厗ᔇ厗 I I N I I N ᔇ厗ᔇ厗 Fᔇ厗 ŰFÜV F CI V ᔇ厗 I NI Ű ᔇ厗 V - NÖV N VÍ F Ü Ö ᔇ厗

Részletesebben

Krupp Márton 2007 Építéskivitelezés-tervezés 5.

Krupp Márton 2007 Építéskivitelezés-tervezés 5. ÜVEGSZÁLAS BETON LiTraCon - Light Transmitting Concrete - Fény Áteresztő Beton - Feltaláló: Losonczi Áron - 2001 BME építész diploma - Svédország posztrgraduális képzés - 2002 szabadalom bejelentése -

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY FEJLESZTÉSE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT 2009.

SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY FEJLESZTÉSE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT 2009. SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY FEJLESZTÉSE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT 2009. Tartalomjegyzék Tervlapok 1/6 BEÉPÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV M=1:250, VÁROSÉPÍTÉSZETI ELEMZÉS M=1:1000 2/6 BEJÁRATI SZINT

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétıl

Tata Város Polgármesterétıl Tata Város Polgármesterétıl Tata, Kossuth tér 1. 2890 (+36 34) 588 611 (+36 34) 588 480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/3-153/2010 Elıterjesztés Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA 1. ÉS 2. SZ.LAKÁSHOZ ELŐ TETŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐ VÍTÉSE TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

Elmélet. Bc. František Bachorec. Kiugró és visszalépı épületszerkezetek

Elmélet. Bc. František Bachorec. Kiugró és visszalépı épületszerkezetek MAGASÉPÍTÉSTAN STAN 2 Elmélet Bc. František Bachorec Kiugró és visszalépı épületszerkezetek 1 A kiugró és visszalépı szerkezetek az épületnek azok a részei, amelyek a homlokzati sík elé kilépnek vagy visszalépnek

Részletesebben

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához I.G.M.-H Kft 2011 Budakalász Iparos u. 2. T: +36 (26) 342-675 Web: www.igmh.hu M: igminfo@igmh.hu MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık családi- és társasházak felújításához www.igmh.hu 2011 augusztus

Részletesebben

STATIKAI TERVFEJEZET A

STATIKAI TERVFEJEZET A Statikum s.r.o. www.statikum.shp.hu SK-945 01 Komárno Tel.: (+36-30) 231-7890 Eötvösova 3195/21 e-mail: statikum@hdsnet.hu STATIKAI TERVFEJEZET A 1111 BUDAPEST,... HRSZ.:... ALATTI CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: Ft/fo

London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: Ft/fo London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: 109.900.-Ft/fo London-Windsor-Oxford-Stonhenge-Salisbury / 6 nap 2016. augusztus 30-szeptember 04. 1. nap Békéscsaba-Budapest-Bécs-Köln Találkozás:

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

A gödöllői Grassalkovich-kastély (első generációs mintaadó) A vidékies józanság és a városias nagyvonalúság áthatása: kúria

A gödöllői Grassalkovich-kastély (első generációs mintaadó) A vidékies józanság és a városias nagyvonalúság áthatása: kúria konyha kávézó épületek felmérése kiindulási helyzet VÁROSIAS NAGYVONALÚSÁG Zlinszky-családtörténet Nagytétény, Száraz-Rudnyánszky-kastély (második generációs mintaadó) A gödöllői Grassalkovich-kastély

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

(3) hatályát vesztette**

(3) hatályát vesztette** Az Esztergomi Önkormányzat 43/2006.(VII.14.) ör. rendelete az Esztergom, Királyi város (Királyi város, Hévíz, Szentanna, Csutimonostor városrészek) helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Részletesebben

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1. 1. T e l e p ü l é s h á l ó z a t i ö s s z e f ü g g é s e k, a t e l e p ü l é s h e l y e a t e l e p ü l é s h á l ó z a t b a n, t é r s é g

Részletesebben

Komfort. Parkolás. Kilátás. Építés éve. Légkondicionáló

Komfort. Parkolás. Kilátás. Építés éve. Légkondicionáló Homes Ingatlan Fenyőerdők ölelésében Fenyőerdők ölelésében, kristálytiszta levegővel kínálunk eladásra egy kétszintes luxus ingatlant! Az épület lágy, letisztult formatervezését a páratlan adottságú telek

Részletesebben

NÉGY ÉVSZAK SPORT KFT 2016 LEÁNYFALU, Gyulai Pál u 9/b. képviselője: SZÁSZ RÓBERT ügyvezető igazgató tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport.

NÉGY ÉVSZAK SPORT KFT 2016 LEÁNYFALU, Gyulai Pál u 9/b. képviselője: SZÁSZ RÓBERT ügyvezető igazgató tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport. tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport.eu A POSTÁS STRAND TERÜLETFEJELESZTÉSE SORÁN FELMERÜLT KÉRDÉSEK? PARKOLÁSI LEHETŐSÉG - JELENLEG RENDEZETLEN ez a terület még csak papíron ad lehetőséget a parkolásra?

Részletesebben

Határtalanul! Az áprilisi találkozás alkalmával, a gútaiak megérkezését követően közösen bejártuk Ráckeve nevezetességeit.

Határtalanul! Az áprilisi találkozás alkalmával, a gútaiak megérkezését követően közösen bejártuk Ráckeve nevezetességeit. Határtalanul! Az Ady Endre Gimnázium 2012 ben pályázatott nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által hirdetett Határtalanul! program gimnáziumok közötti együttműködésben megvalósuló programjára.

Részletesebben

r é s z l e t : 10 EURÓPAI NAGYVÁROS T A N U L M Á N Y POZSONY ADATOK

r é s z l e t : 10 EURÓPAI NAGYVÁROS T A N U L M Á N Y POZSONY ADATOK r é s z l e t : 10 EURÓPAI NAGYVÁROS T A N U L M Á N Y POZSONY IHRIG Dénes 2007. január 31. ADATOK Szlovákia legnagyobb városa és fővárosa. terület (Nagy-Pozsony): 367,5 km2 Népesség: 450.000 fő Legrégebbi

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete a városképet meghatározó hirdetı-berendezések, hirdetmények elhelyezésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez Delta Mérnöki Iroda 8200 Veszprém, Pajta u. 1. delta.mernokiiroda@chello.hu C Í M L A P Tervező: Albóciné Ábrahám Gabriella vezető tervező É-1-19-0071 Tervező munkatársa: Szabó András építészmérnök Építtető:

Részletesebben

Napimádó. nyár a város felett

Napimádó. nyár a város felett Napimádó nyár a város felett A tetôtér, ha ügyesen használják, mesevilág, napfénybirodalom, ház a ház fölött olyan kilátással, mely egészen rejtett oldaláról mutatja meg a várost Fotó Barbay Csaba/Flashback

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere H 89 Öreghegyi u.5 1227/3 védelem jellege: helyi védelem nem javasolt! érték jellege : Megsemmisült, a telken épület nem található tömegstruktúra: homlokzat nyílászárók melléképület az adatfelvétel időponja:

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

P É C S - I R G A L M A S O K U

P É C S - I R G A L M A S O K U T E R A S Z K I T E L E P Ü L É S P É C S - I R G A L M A S O K U. 2. - 2 0 1 6 KÜLZETLAP TERASZ-KITELEPÜLÉS PÉCS - IRGALMASOK U. 2.- 2016 Építtető. Pivnice Kft. 1158 Bp., Drégelyvár u. 31. Tervező Borza

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém

Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém Tervpályázati műleírás Adottságok A tornaterem tervezett helye (a gimnázium meglévő alsó sportpályája) a történeti városszövet és a 70-es évekre

Részletesebben

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI GOMBA ÉPÜLET TERVPÁLYÁZAT HASZNOSÍTÁSI JAVASLAT AZ ÉPÜLET GAZDASÁGOS, ÜZEMSZERŐ MŐKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSÁRA

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI GOMBA ÉPÜLET TERVPÁLYÁZAT HASZNOSÍTÁSI JAVASLAT AZ ÉPÜLET GAZDASÁGOS, ÜZEMSZERŐ MŐKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSÁRA A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI GOMBA ÉPÜLET TERVPÁLYÁZAT ÉPÍTÉSZETI MŐSZAKI LEÍRÁS HASZNOSÍTÁSI JAVASLAT AZ ÉPÜLET GAZDASÁGOS, ÜZEMSZERŐ MŐKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSÁRA 0 TARTALOMJEGYZÉK A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/911-1/2011/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselı-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Tárgy: Csongrád

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

VÁNDORISKOLA FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2001

VÁNDORISKOLA FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2001 VÁNDORISKOLA FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2001 VÁNDORISKOLA FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2001 AKósKárolyEgyesülést1989-benalakította aszervesépítészetigondolkodástképviselõhéttervezõiroda. A jelenlegi húsz tagszervezet között

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Előtörténet A terület a városszerkezetben, jelenlegi állapot A koncepció Funkcionális leírás Az épület külső-belső megjelenése Felhasznált anyagok

Előtörténet A terület a városszerkezetben, jelenlegi állapot A koncepció Funkcionális leírás Az épület külső-belső megjelenése Felhasznált anyagok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Előtörténet A terület a városszerkezetben, jelenlegi állapot A koncepció Funkcionális leírás Az épület külső-belső megjelenése Felhasznált anyagok 1. Előtörténet Szombathely városát cca.

Részletesebben

A beérkezett pályamővek száma, a tervbírálat lebonyolításának lényeges körülményei

A beérkezett pályamővek száma, a tervbírálat lebonyolításának lényeges körülményei 1 A beérkezett pályamővek száma, a tervbírálat lebonyolításának lényeges körülményei A Székesfehérvár Nemzeti Emlékhely fejlesztése címmel meghirdetett építészeti ötletpályázat tervpályázati dokumentációját

Részletesebben

CÍVIS INKUBÁTORHÁZ Debrecen Piac utca 77 sz. HELYISÉGKIMUTATÁS

CÍVIS INKUBÁTORHÁZ Debrecen Piac utca 77 sz. HELYISÉGKIMUTATÁS PINCESZINT "B" Lépcsıház 12,11 m 2 1. Közlekedı 6,47 m 2 2. Közlekedı 35,30 m 2 3. Közlekedı 6,42 m 2 4. Közlekedı 47,33 m 2 1. Pince 14,60 m 2 2. Pince 7,12 m 2 3. Pince 12,61 m 2 4. Pince 20,12 m 2 5.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRİL

TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRİL TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRİL Nyugdíjasklubok és Idısek Életet az éveknek Országos Szövetsége (Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3., tel/fax: 06/1/327-0118, email: nyugszov@hu.inter.net)

Részletesebben

B E L S İ É P Í T É S Z K I V I T E L I T E R V

B E L S İ É P Í T É S Z K I V I T E L I T E R V B E L S İ É P Í T É S Z K I V I T E L I T E R V [ I. ÜTEM ] B U D A P E S T, X X I I. H Í R U. 1 5. M Ó D O S Í T V A : 2 0 0 9. D E C E M B E R 0 4. Megrendelı: Kovács Norbert, Balogh Ingrid 1221. Budapest,

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

MŰLEÍRÁS. A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) ötletpályázatához

MŰLEÍRÁS. A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) ötletpályázatához MŰLEÍRÁS A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) ötletpályázatához TARTALOMJEGYZÉK MŰLEÍRÁS 1. Városszerkezeti kapcsolatok, beépítés 2. Építészeti koncepció 3. Tartószerkezeti

Részletesebben

Genf felfedezése: KINCSVADÁSZAT

Genf felfedezése: KINCSVADÁSZAT Genf felfedezése: KINCSVADÁSZAT Genf felfedezése: KINCSVADÁSZAT A nagy felbontású! 1. A törött lábú széket valami ellen való tiltakozás szimbólumaként készítették. Mi ellen tiltakoztak? 1. A törött lábú

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Irodapiaci hírek... 3 Friss hír: megújul a Szabadság téri volt MTV székház... 4 Új irodaházak épülnek Budapesten...

Tartalomjegyzék. Irodapiaci hírek... 3 Friss hír: megújul a Szabadság téri volt MTV székház... 4 Új irodaházak épülnek Budapesten... 2014 18. hét Tartalomjegyzék Irodapiaci hírek... 3 Friss hír: megújul a Szabadság téri volt MTV székház... 4 Új irodaházak épülnek Budapesten... 5 2/5 Irodapiaci hírek 2014 18. hét 3/5 Friss hír: megújul

Részletesebben