TÉMAHÉT. 2. A témahét első team-megbeszélése, a főbb programok megbeszélése, felelősök kiválasztása, az időpontok egyeztetése. (

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉMAHÉT. 2. A témahét első team-megbeszélése, a főbb programok megbeszélése, felelősök kiválasztása, az időpontok egyeztetése. (2010.01."

Átírás

1 TÉMAHÉT Technikai kérdések Létszám: = 108 fő Korosztály: 5-6. évfolyamos tanulók A téma kiválasztása: Szent György hava- tavasz -április - ennek a témának a megjelenése az irodalomban, a zenében, a művészetekben, a fizikában, a természetben.ez a téma ölelte át a tanítási órákat és a szabadidős tevékenységeket iskolánkban ezen a héten. A témahét célja: - Sárkányölő Szent György, a lovagok, lovas katonák, szíjjártók, fegyverkovácsok, vándorlegények védőszentje- életének mélyebb megismerése és népszerűsítése, - az ehhez kapcsolódó néphagyományok, szokások megismerése, - az élményszerű cselekvő megismerés, - a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, - együttműködési készség fejlesztése, - a tantárgyi integráció megvalósítása (minden tantárgy bekapcsolódik a megvalósításba), - a 7-8. évfolyamok bevonása más tevékenységi területeken ( NYELVEK HETE témája: A tavasz április ) Tervezés: 1. A TÁMOP pályázat ismertetésekor a tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület tájékoztatása a témahétről, mint a pályázat kötelezően megvalósítandó eleméről. A témahét témájának elfogadása. (2009. augusztus 31.) 2. A témahét első team-megbeszélése, a főbb programok megbeszélése, felelősök kiválasztása, az időpontok egyeztetése. ( én) Felelős: témahét-felelős:lászló Zoltánné 3. A témahét ajánlása a nevelőtestület számára, a téma ismertetése, az összegyűjtött anyag és programtervezet kihelyezése a táblára, ötletek gyűjtése ( ) Felelős: témahét-felelős, Böcskey Attiláné 4. A témahét ajánlása a gyerekeknek. ( ) Felelős:minden érintett nevelő, témahét-felelős

2 5. Nevelőtestületi értekezleten a témahéttel kapcsolatos tudnivalók megbeszélése. ( ) Felelős: László Zoltánné 5. Megvalósítás: Időtartam: től 23-ig Felelős: minden érintett nevelő, témahét-felelős 6. Értékelés Határidő: Felelős: minden érintett nevelő, témahét-felelős Erőforrások: Felelősök: Humán erőforrások: - gyermekek érdeklődése, előzetes tapasztalata, az egyes tantárgyakban szerzett tudása - a pedagógusok előzetes tudása (szaktudás, beállítódás motiváció) - családi, kulturális háttér, szokások, hagyományok - szülők pozitív-támogató attitűdje - szakértők Tárgyi kondíciók: - az iskola minden terme, - technikai eszközök - egyéb eszközök: kartonok, papírok, ragasztók, Financiális háttér: - Polgármesteri Hivatal pályázatán nyert összeg, - TÁMOP-pályázat - DÖK - egyéb források: szponzorok támogatása Témahét-vezető: László Zoltánné Felelős tanárok: minden szaktanár, aki az 5-6.évfolyamon tanít Böcskey Attiláné, Huszárné Vincze Krisztina Értékelés: 1. Gyermekek: - osztálytermekben személyes élmények, tapasztalatok megbeszélése - egyéni vállalások önértékelése 2. Nevelőtestület: - a vállalt feladatok önértékelése,

3 - a munkaközösségek értékelése 3. Iskolaszintű: - vélemények írása az iskolaújságban A témahét megvalósulása: 1.)A kollégáknak megfogalmazott felhívás: Kedves Kollégák! Az értekezleteken elhangzottak alapján még ebben a tanévben meg kell tartanunk a TÉMA- HETET. A TÁMOP pályázat kötelező eleme az egy hetes témahét, amelyet az idei tanévben április 19-től 23-ig tartjuk. Témaként a SZENT-GYÖRGY HAVA TAVASZ- ÁPRILIS -t választottuk. Az 5-6. évfolyamon minden tanítási órán kötelező az adott témával foglalkozni, de csak ezen a héten, ( B hét lesz ). Mellékeljük Judit segítségét a témakörhöz, azt, amit erről a hónapról összegyűjtött. A tanítási órák témáit próbáljátok meg minél előbb meghatározni és azokat a tanítási órákon minél változatosabb formában megvalósítani. Az órákon készítsetek képeket, rajzokat, plakátokat,írjatok fogalmazásokat, verseket, bármit, amit a témához lehet kapcsolni. Az elkészült anyagból az osztályoknak kiállítást kell készíteniük a Városi Kiállítóteremben. A témahéthez kapcsolódik a NYELVEK HETE is ugyanebben a témakörben, csak délutáni programokkal. A tervezett programokat lásd mellékelve. A hét utolsó napján (április 23-án) délelőtt akadályverseny lesz minden osztály számára (5-8.o), délután eredményhirdetés a színházban. Az 5-6. osztályosok a témahéten feldolgozott témákból kapnak játékos feladatokat, a 7-8. osztályosok főleg játékos nyelvi feladatokat oldanak meg. Az akadályversennyel kapcsolatban Böcskey Attiláné tud bővebb felvilágosítást adni. Az állomásokra a nem osztályfőnök kollégák, illetve szülők lesznek beosztva. Minden ötletre, segítségre vevők vagyunk, hiszen mi is először csináljuk március ) Kollégáknak szóló gyűjtemény a témáról ( Böcskey Attiláné) Április - Szent György hava 1. Hugó napja A népi hagyomány szerint ez a nap nem alkalmas vetésre, mert nem lesz bőséges a termés. A beugratottakat nálunk április bolondjának, Olaszországban és Franciaországban áprilisi halnak nevezik. Ez a népszokás már régóta megszokott, bár eredete nem tisztázott. Eredhet a bolondos áprilisi időjárásból, de abból is, hogy a kelták idejében e napon bolondos ünnepeket ültek, de abból is, hogy IX. Károly 1564-ben az új esztendőt, április 1-jéről január 1-jére tetette. Magyarországon kb. a 17. század óta él. Eleinte csak a gyerekeket viccelték meg, pl. elküldték őket a boltba egy-egy nem létező dologért, pl. esernyőmagért, trombitahúrért.

4 6. Vilmos napja Szintén termésjósló nap. Ha esik az eső, szűk lesz az esztendő. 12. Gyula napja - Száznap /az év századik napja/ Az év 100. napja. Féregűző nap, a tisztaság, a takarítás napja. Kitakarítják a lakást, az ólakat, az istállót, kiűzik a férgeket, az emberek megfürdenek, az állatokat lemossák. 14. Tibor napja Népi megfigyelés szerint ezen a napon szólal meg a kakukk és a pacsirta. Ha erre a napra kizöldül a rét, jó szénatermésre lehet számítani Szent György napja. Sárkányölő Szent György évszázadokon át a lovagok, lovas katonák, szíjjártók, fegyverkovácsok, vándorlegények védőszentje. A néphagyomány, az igazi tavasz kezdetét e naptól számítja Az ehhez kapcsolódó szokások - Az állatok első kihajtása - Pásztorok, béresek szegődtetése - Juhbemérés (Kalotaszeg) Ekkor állapítják meg a lemért tejmennyiség alapján, hogy a gazdák a nyár folyamán milyen sorrendben, mennyi tejet kapnak. A naphoz kapcsolódik számos hiedelem. Az esztendő egyik legjelentősebb gonoszjáró napja. A gonosz lelkek távoltartására tüskés ágakat tűztek az ajtókra, fokhagymával kenték be az ajtófélfákat, ablakokat.nagy jelentőséget tulajdonítottak az első kihajtásnak. Termékenységvarázsló szokások szerint a marhákat láncon, ekevason, fejszén, tojáson, a gazdasszony kötényén hajtották át. Más helyeken (pl. Ipoly-mentén) aprószentek-napi vesszővel hajtották ki az állatokat. Máshol karácsonyi morzsával füstölték meg őket, a rontó szellemek ellen. A harmat, hagyományosan a termékenység jelképe. Harmatot szedtek a tejhaszon érdekében, közben egy marék füvet is szedtek, akit a tehén elé tettek.szent György napján érdemes földbe rejtett kincset keresni.országos hiedelem szerint, ha György nap előtt fogott gyíkkal megkenegetik a torkukat, megmenekülhetnek a torokgyíktól.ilyenkor vetették a kukoricát, a babot az uborkát.termésjósló és időjárásjósló hiedelmek is kapcsolódtak a naphoz. Pl.: - ha a varjú nem látszik ki a vetésből, jó lesz a termés- ha e nap előtt megszólalnak a békák, az korai tavaszt, és nyarat jelent, vagy esőtlen nyarat- a Szent György nap előtti mennydörgés bő termést jósol.szent György napi közmondások: - Ha a rozsvetésben a varjú elbújhat, akkor telt csűrt hoz az aratás. - Szent György után kalapáccsal sem lehet visszaverni a füvet. 25. Márk napja Búzaszentelés napja. Mise után a hívek kereszttel lobogókkal kivonultak a határba, ahol a pap megszentelte a vetést. Mindenki vitt haza magával a megszentelt búzaszálakból, melyeknek gonoszűző erőt tulajdonítottak. A hónap további termés- és időjárásjósló napjai 28-a (Vitális) és 30-a (Széna-Kata), melyek közül az előbbin a férfiaknak nem volt szabad vetni. Böjti játékok Az étkezési, szórakozási, mulatozási tilalmak ellenére a paraszti ifjúság körében a böjti vasárnapokon jellegzetes szokások és játékok alakultak ki. Legismertebb böjti játék a karikázás volt. A karikázó eredetileg egyszólamú ének, amelyre mindig zárt, szabályozott kör alakban

5 táncoltak. (A tánctilalom a karikázóra nem vonatkozott.) Ezeken a böjti vasárnapokon többnyire a lányok esetleg a lányok és legények a falun énekelve vonultak végig. Közben kapus játékokat játszottak. Április A hagyomány szerint e hónapnak is Romulus adott nevet, isteni anyjának, Venusnak etruszk neve után (Apru, lsd. görög Aphrodité). Terentius Varro, római tudós a név eredetét népies etimologizálással az aperire "kinyílni, feltörni" igére vezeti vissza, mondván, most nyiladozik a természet, most töri fel az eke a talajt. A naptárt reformáló Julius Caesar a maga családjának ősanyját tisztelte Venus istenasszonyban. Márpedig Venus mellékneve "aprilis" volt. Ez a szó az "aperire", "megnyitni" (tulajdonképpen ad-parire) igéből ered. Venusszal kapcsolatban eredetileg a szülési aktusra vonatkozott ez a "megnyitás". Mint naptári fogalmat aztán úgy magyarázták, hogy ezen a napon hivatalba lépett konzulok, akikről tehát magát az illető esztendőt elnevezték, hivatalosan "megnyitották" hivatalba lépésük napján, "Aperilis" vagy "Április" elsején az esztendőt. Ez a hónap a megújhodás ideje. Megérkeznek a fecskék, a vándormadarak. A kis bárányok is vígan ugrándoznak a gyenge, ízes füvet kínáló réten, bár "a pásztorok félnek, mert még akolba szorulhatnak a bárányok a hidegtől". A meteorológusok Tavaszhó-ként tartják számon, a régi Székely-Magyar naptár szerint Szelek havának nevezik, eleink pedig (az Avisura szerint) a Báránytor (Rügyezés) hava elnevezést használták áprilisra. A hónap régi magyar (katolikus) neve Szelek hónapja. A Nap a Bika jegyébe lép. Mit jövendöl a 100 éves naptár? Ha az idő áprilisban igen kellemetes, rossz május szokott rá következni. Ezen hónapi égiháborúk nedves esztendőre mutatnak. Ha a szivárvány kék és sárga színe jól látszik, néhány napra jó időt lehet várni. Húsvét körüli nedves idő rossz rozsaratást okoz. Ha Szent György napja körül a rozs akkora, hogy a varjú elbújhatik benne, gabonabőségre mutat. Bolondok napja Az "áprilisjáratás" sokakat rászedő, beugrató, tréfás, bolondozó szokása szinte egész Európa szerte ismert. A hagyomány gyökerei az ókorba nyúlnak vissza, és igen gazdag irodalma van már a letűnt századokból is az e naphoz fűződő, híres-hírhedt bolondériáknak. Ilyen volt például az augsburgi országgyűlés által április elsejére meghirdetett nagy pénzleértékelés, amely csak trükk maradt, és amire kegyetlenül ráfizettek a spekulánsok. Mivel április elseje a téli napfordulótól számított századik nap, ezért régente "száznapnak" is nevezték. Alkalmasnak vélték e napot a régiek az indás növények, a dinnye, az uborka vagy a tök vetésére és ettől számítva a századik napon várták a zsendülésüket. A régi magyar kalendáriumok "Virághozó, vigasztaló Szent György havának" - is nevezték az áprilist, amikor már a gazdák figyelmét a sürgető, kinti tennivalókra terelte a gyümölcsfák virágait kipattantó vegetáció. Virágvasárnap Virágvasárnap elnevezése onnan származik, hogy a Jézust fogadó ünneplő tömeg pálmaágakat szórt a szamárháton haladó Jézus lábai elé. Ennek emlékére szentelnek a templomokban - ahol a pálma nem természetes növény - barkát, és tartanak pálmás illetve barkás körmeneteket. A szentelt barkát rontás ellen, gyógyításra, mennydörgés, villámlás és jégeső elhárítására használták, az állattartásban jósló és varázsló erőt tulajdonítottak neki. Előtte való szombaton a gyermeknép barkát szedett a határban, amelyet virágvasárnap a templomban szentelt meg a pap.

6 A virágvasárnap megáldott barkát sokféle célra használták. A pap ennek hamujával végezte a következő év hamvazószerdáján a hamvazási szertartást, a hívek pedig a hazavitt szentelményt a háziszentélyben, a Mária-sarokban őrizték. Ennek főzetével borogatták a magas lázban szenvedő testét, a virág pedig gyógyír volt betegnek, haldoklónak. Vilmos napja Vilmos napját, hatodikán, sokfelé szemmel tartották a népi megfigyelők, s ha ezen a napon eső esett, szűk esztendőt jósoltak. Április a "hét tél, hét nyár" időszaka, amikor az időjárásban szinte minden előfordulhat: a tikkasztó forróság éppúgy, mint a virágszirmokat megdermesztő, hirtelen haragú hózápor, vagy a zsenge növényeket fenyegető, erősebb hajnali lehűlés. "Április esője elkergeti a fagyot" - mondogatták a gazdaemberek, és sokfelé a mennydörgésből is jó gabonatermésre következtettek. Nagycsütörtök Nagycsütörtök a bibliai utolsó vacsora emlékét idézi. Ilyenkor a székesegyházakat kivéve minden templomban csak egy mise van, az esti órákban. Az orgona szól, egészen a Dicsőség a magasságban Istennek... kezdetű himnuszig, ami alatt szólnak a harangok, és a csengők is. Utána húsvét vigiliájáig se az orgona, se a csengő nem szól. (a harangok Rómába repülnek, ott gyászolják Krisztust) Nagypéntek Nagypéntek, Jézus kínszenvedésének és kereszthalálának a napja. A keresztények körében a bűnbánat, a mély gyász és a szigorú böjt napja. A templomokban az oltárokat letakarják, a harangok némák. Ez a nap szintén nem mentes a babonás hiedelmektől. Tiltották az állattartással, földműveléssel kapcsolatos munkákat, nem sütöttek kenyeret (mert kővé válik), nem mostak (mert a ruha viselőjébe villám csapna), nem fontak. A víznek, mint ősi pogány tisztulás szimbólumnak mágikus erőt tulajdonítottak. A lányok, akik még szebbek akartak lenni, napfelkelte előtt, a patak vizében - az ún. aranyvízben - mosakodtak. Ez védett a betegségek ellen is. Az állatokat is kihajtották a patakhoz itatni, és le is fürösztötték őket, hogy ne legyenek betegek. Szokásban volt a határjárás, határkerülés is. Ilyenkor a férfiak a templom előtt gyülekeznek, csoportosan mennek a határba, ahol zajkeltéssel, kerepléssel űzték el az ártó erőket a földekről. Számos étkezési szokás is kötődött nagypéntekhez. A férfiak, tartván a szigorú böjtöt, reggelire csak kenyeret ettek, és hogy majd nyáron a kígyó a hasukba ne másszék, pálinkát ittak rá. A Szeged környéki falvakban csak hideg ételeket ettek, azt is csak akkor, amikor a templomi szertartásból hazaértek. A katolikus vallás tiltja a húsevést és csak egyszer szabad jóllakni a nap folyamán. Nagyszombat Ezen a napon napközben semmilyen szertartás nincs, a nagyszombati liturgia kifejezés téves. A katolikus időszámításban (ősi zsidó alapokra hagyományozva) szombat este a sötétedés után már vasárnap van, ezért a szombat esti misét vasárnap vigiliájának nevezik. Nagyszombaton véget ér a 40 napos böjt, és újra megszólalnak a harangok. Legjelentősebb eseményei a nagyszombatnak a víz- illetve tűzszentelés. Katolikus templomokban a gyertyát a megszentelt tűz lángjáról gyújtják meg. Az új tűz gyújtása a remény szimbóluma is. Jellegzetes szokás még a feltámadási körmenet szombat estéjén. Húsvétvasárnap Húsvétvasárnap Krisztus feltámadásának az ünnepe. Dologtiltó nap, a szokásos vasárnapi munkatilalomnál is szigorúbb. Aki Húsvétvasárnap a mezőn dolgozik, elveri termését a jég, aki befogja a jószágot, szerencsétlenség éri, tartották a régiek. Húsvét örömünnep, egyben a

7 nagyböjt vége. Étkezési szokás szerint sonkát, tojást, tormát fogyasztottak még a nem katolikus hívők is. Az ételekből a családfő mindenkinek adott egy keveset, először a tormát kóstolták meg, emlékezve Krisztus szenvedéseire a keresztfán, utána a főtt tojást. A szentelt ételek maradékát sokféle módon használták fel: elégették, vagy a szentelt sonka csontját gyümölcsfára akasztották, hogy a fa sokat teremjen. A morzsákat a tyúkoknak adták, hogy jól tojjanak. A legismertebb húsvéti ételeknek mágikus-misztikus eredete van. Szinte áldozati jellegű étel a bárány, amelyet már az ószövetségi zsidók is fogyasztottak, Egyiptomból való menekülésük emlékére. Ezért Krisztust az Isten bárányának nevezik, hiszen az újszövetségi könyvek az ószövetségi szimbólumokra támaszkodnak. A tojás az élet újjászületésének a jelképe, a piros tojás színe pedig Jézus kiontott vérére emlékeztet. A sonka a paraszti élet rendje következtében vált húsvéti étellé, ugyanis nagyböjtben nem ehettek húst, így a füstölt húsok megmaradtak Húsvétig. A tormának gonoszűző erőt tulajdonítottak. Ceres ünnepe Április 12-én a gabonaanyát, Cerest magasztalták a Ceralia ünnepén. A nap időjárásából ellentétes negyven napot jósoltak a legvénebb megfigyelők, és ezen a napon igyekeztek elvetni a dinnye mellett a krumplit és a salátát. Húsvéthétfő Húsvéthétfő a vigasságok napja. A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely aztán polgárosodott formában (kölnivízzel locsolás) megmaradt a városokban napjainkig. A locsolásnak számos formája ismert. Faluhelyen a kúthoz, vagy a vályúhoz vonszolták a lányokat, és vödörrel öntötték le őket, innen ered a nap másik neve: vízbevető hétfő. A városokban kölnivízzel locsoltak a férfiak, nemcsak a fiatalok, a korosabbak is, hogy a sok virágszál még szebben viruljon. Viszonzásként hímes tojást, aprósüteményt, italt kínáltak a lányok, asszonyok. Fehérvasárnap Fehérvasárnap (latinul Dominica in albis) a húsvét nyolcadát záró vasárnap (tehát a szent szombatot követő nyolcadik nap), amelyet a II. Vatikáni Zsinat óta húsvét második vasárnapjaként ismer a katolikus naptár. A nevét onnan kapta, hogy a nagyszombaton keresztelt katekumenek ezen a napon vehették le a fehér ruhát, amelyet egy héten át viseltek. Jellegzetes szokása ennek a napnak a komálás vagy mátkálás. A szokás a lányok (ritkábban lányok és fiúk ) közötti barátság megpecsételéséről szól. Komatálat küldtek egymásnak gyümölccsel, borral, hímes tojással, süteménnyel. A fehérvasárnap népies neve a szokás miatt mátkálóvasárnap, vagy komálóvasárnap. Április 24. Szent György napja Névadója Sárkányölő Szent György, a lovagi erények megtestesítője. Ókeresztény eredetű szent, aki hitéért Diocletianus római császár idején, 303-ban szenvedett vértanúhalált. Magyarországon már az Árpád-házi királyaink idején is nagy tisztelet övezte. Szent György a magyar népi vallásosságban úgy él, mint a pásztorok, állattartók védőszentje. Napja előkelő helyet foglal el a jeles napok sorában. A néphit szerint Szent György napja a legszerencsésebb nap az egész naptárban. Egész Európában - hagyományosan nálunk is - a mezőgazdasági tavasz kezdeteként tartják számon. Áldott a Szent György, átkozott a Szent Mihály! - köszöntötték egymást április második felében a jószág kihajtására készülő pásztoremberek, annak tudatában, hogy amíg a sárkányölő György vitéz jeles névünnepe - 24-e - az igazi meleg idő évadjának nyitányát jelöli, a szeptember végi Mihály arkangyal napja ennek a végét jelöli.

8 Sárkányölő Szent György ünnepe, aki évszázadokon át a lovagok, fegyverkovácsok, lovas katonák, vándorlegények, s utóbb a cserkészek patrónusa. Az igazi tavasz kezdetét a néphagyomány e naptól számítja. Kora hajnalban az asszonyok lepedővel szedték föl a harmatot a mezőn, amit azután kicsavartak a vászonból - és a tejhozam gyarapítása végett - a tehenekkel itattak meg. A Szent György éjjelén gyűjtött gyógyfüvek varázserővel bírtak, szedegetőik, a "bűbájos" vénasszonyok ilyenkor a Gellért-hegyre nyargaló boszorkányokat is meglátták. Időjóslás is tartozik e jeles naphoz: "ha a békák Szent György nap előtt megszólalnak, korai nyár várható". - Másutt ugyanez száraz nyarat jelentett. Szent György havára a régi kalendáriumok számtalan egészségügyi tanáccsal szolgálnak. Mai szóhasználattal tavaszi méregtelenítő kúrának is nevezhetnénk, amit javasolnak Szent György napján jó vetni babot Szent Márk napja Április 25-e Szent Márk evangélista ünnepe, az egyházi búzaszentelés napja, amely antik hagyományokat őriz. A rómaiak ezen a napon köszönetet tartottak és áldozatokat mutattak be Robigo istennek, hogy a vetéseket védje meg a rozsdától. Ha ekkor már a fürj el tud bújni a vetésben, és netán még az ég is megdördül, akkor a néphit szerint, gazdag lesz az aratás. A gazda a méheket április elsején vagy első hetében, lehetőleg szerdai vagy csütörtöki napon eressze ki első röptükre, így lesznek abban az esztendőben szorgalmasak és elevenek. Itt az ideje, hogy kiültessük a káposztaféléket (káposzta, kel, karalábé, karfiol), s a borsó vetését is folytathatjuk. Sajnos kevesen termesztik a csicseri borsót. Különösen biokertekbe ajánlható, nincs jelentős kártevője és betegsége. Gyökérbaktériumai által a talaj nitrogéntartalmát növeli. A hónap második felében már a fűtetlen fóliasátrakban is szedhető a saláta, a hónapos retek és a zöldhagyma. Ha a szedést befejeztük, készíthetjük a talajt a paradicsom, a paprika és az uborka alá. A hónap második fele már alkalmas a bab ültetésére is. Vessünk mángoldot! Magját ugyanúgy közvetlenül a termőföldbe vethetjük, mint a spenótét, csak ritkábban, mert nagyra megnő. Évelő nővény, télen át is szedhető. A borsikát, csombort meg a zamatos turbolyát olyan helyre vessük, ahol meghagyhatjuk, a következő évre elbokrosodik. A görögdinnyét palántaneveléssel és helyben vetéssel egyaránt szaporítják. A mag állandó helyére 10-e körül vethető. Ez az időpont pontosabban is meghatározható úgy, hogy az év 100. napja után akkor vessük a magot, ha a talaj hőmérséklete a vetés mélységében elérte a 13-15ºC-t. Április Tavaszhó, Szent György hava Öko, bio, organikus. Mindegyik szó ugyanazt a tartalmat jelöli. Bioterméket, egészséges és biztonságos élelmiszert, fenntartható, ellenőrzött gazdálkodásból. Hogyan győződhetünk meg arról, hogy amit vásárolunk, az garantáltan bio, tehát műtrágya, szintetikus gyom-, illetve rovarirtók, permetezőszerek nélkül állították elő, az állattartásban nem használtak hozamfokozásra hormonokat, antibiotikumokat génmódosított organizmusokat (GMO). A bio élelmiszerek címkézésére ugyanazok a szabályok érvényesek, mint általában, vagyis jelölni kell a termék nevét, összetételét, szavatosságát, gyártóját stb. és ezeken túl biojellemzőit is. A biotermék címkéjén a következő tartalmú feliratoknak kell még lenniük:

9 Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból Ellenőrizte: *. * itt szerepel az utolsó ellenőrzést végző ellenőrző szervezet neve és kódszáma, amely jelenleg a Biokontroll Hungária Kht. (HU-ÖKO 01) vagy a Hungária Ökogarancia Kft. (HU-ÖKO 02) lehet Magyarországról, vagy az EU-ban elismert bármely ellenőrző szervezet. A piacon, zöldségesnél, ha meg akarunk győződni arról, hogy a bioként kínált zöldség és gyümölcs valóban ellenőrzött ökogazdaságból származik, kérjük el az ellenőrző szervezet által kiállított tanúsítványt, certificatot. Gyakorlati teendők a kiskertben Gyógy- és fűszernövények. A legtöbb gyógy- és fűszernövényünk magját ebben a hónapban vethetjük. Évelő és fűszernövényeinket vágjuk vissza. Dísznövények. Konténeres fákat, bokrokat egész évben ültethetünk. A szabadgyökerű csemetefákat azonban csak e hónap elejéig ültessük, így még meggyökeresednek a száraz idő beálltáig. A fűmagot is most lehet vetni, bár egy igazi biogazdánál nem az angol pázsit a domináló. Ott a vegyes fűfélék a meghatározók, hiszen így sokféle bogár talál magának egy-egy megfelelő fűszálat, vadvirágot, ahol jól érzi magát. Állandó helyre vessük a dísznapraforgót, búzavirágot, vasrózsát, sarkantyúkát, büdöskét. A pincéből felhozott kanna-, gladiólusz-, dáliagumókmat is el kell ültetni. Zöldségtermesztés. A burgonya közé ültessünk büdöskét. Ha a burgonya kikelt, bordóilével permetezzük, minél sűrűbben, virágzásig. A permetléhez keverjünk bazaltlisztet vagy paraluxot, ami keményebbé teszi a leveleket, így a bogarak sem szívesen rágják meg azokat. E hónap harmadik dekádjában lehet a csemegekukoricát, bimbóskelt, spárgatököt, cukkínit, brokkolit vetni. Közéjük salátát ültessünk, így védekezve a földibolha kártétele ellen. Társítás: szamóca közé ültessünk bármilyen hagymafélét, káposzta mellé zellert, uborka közé bazsalikomot, borágót. A káposzta védőnövénye a borsfű, bazsalikom, koriander, kömény. Szőlő-gyümölcs. A lemosó permetezésekre mindenképpen időt kell szakítani, mert igen sok kártevőtől, kórokozótól szabadítjuk meg fáinkat. E hónap elején már csak 2-3%-os töménységben használjuk a mészkénlevet, rügyfakadás után. Az újonnan ültetett kisfák tányérját öntözzük be bőségesen, és takarjuk szalmával, fűkaszálékkal minél vastagabban. A szőlőben a metszés már befejezéséhez közeledik, hisz a jó időben a szemek megduzzadnak, a vágott felületek könnyezni kezdenek, és így aztán elfolyik az értékes tápanyag. Itt is el kell végezni a lemosó permetezést. Receptek Csalánfőzelék. Fél kiló friss csalánhajtást jól megmosunk, vízben 5 percig főzzük. Kihűtjük, majd pépesítjük. Közben 2 kanál lisztet megpirítunk, és hideg vízzel vagy tejjel, joghurttal felengedjük, majd a csalánpépet és 2 gerezd zúzott fokhagymát belekeverjük. Bundás kenyérrel vagy buggyantott tojással tálaljuk. Medvehagyma ecet. A medvehagyma a legrégibb gyógynövények egyike. Érelmeszesedést, trombocita aggregációt gátló, magas vérnyomást, koleszterint, vércukorszintet csökkentő hatását használhatjuk ki.

10 15-20 db eső után gyűjtött medvehagyma levelet apróra vágunk. (Ha poros, leöblítjük és megszárítjuk) Zárható befőttes üvegbe helyezzük és leöntjük fél liter alma- vagy borecettel. 8 napig állni hagyjuk és leszűrjük. Ételízesítésre és salátákhoz használjuk. Medvehagyma olaj. Az ecethez hasonlóan készül, csak az adott mennyiségű hagymához 2 dl olívaolajat öntünk. 8 napi érlelés után szűrhető, de szűrés nélkül is használható köretek, kásák, saláták ízesítéséhez. Javasolt téma feldolgozási irányok: A természet változásainak megfigyelése. Séta közben különböző színű és formájú természetes anyagok gyűjtése. Tavaszi kerti munkák megfigyelése milyen feladatokat kell elvégezni a kertben beszélgetés. Élményrajz a séták során begyűjtött élményekről. Talpalatnyi természet a gyűjtött természetes anyagok képpé rendezése. Képek gyűjtése az éledő természetről összehasonlítás az ősszel látottakkal. Kinek milyen kisállata van otthon? beszélgetés a kedvencek gondozásáról, ötletek gyűjtése. Kedvenc állatom rajzpályázat. Tavaszváró versek, dalok tanulása. Virágok, madarak készítése különböző technikákkal. Kertészkedés, az iskolai kiskertek rendbetétele. Kisállat kiállítás. Föld napi megemlékezés. Én így óvom környezetemet és a természetet. rajz. Gyalogtúra szervezése Tavaszi dalok gyűjtése, megtanulása. Tavaszi jeles napok, időjárási hiedelmek gyűjtése megbeszélése. Én ilyennek látom a tavaszi természetet élményrajz. Természetvédelem ötletek gyűjtése. Tavaszi fáradtság mit jelent, mit tehetünk ellene. Évszaknaptár készítése. Kedvenc állat bemutatása fogalmazások írása. Természetvédelmi kisokos készítése. Költöző madarak megfigyelése madárkalendárium. Miért szeretem a tavaszt fogalmazások írása, rajzok készítése a témával kapcsolatban. 2.)A gyerekeknek megfogalmazott felhívások: 1.) Versillusztrációs pályázat felső tagozatos diákoknak Készítsetek - bármilyen méretű és technikájú - illusztációt, amely jól ábrázolja az alábbi tavaszi témájú versek bármelyikének hangulatát: Horgas Béla: Nárcisz és tükör Csukás István: Tavaszi vers Szabó Lőrinc: Nyitnikék A választható verseket mellékeljük a számotokra, melyből magyartanárotoktól is kérhettek egy példányt. Vers-és prózaíró pályázat felső tagozatos diákoknak Tavaszi témájú versek, mesék vagy novellák írására hívunk Benneteket. Szólhat a természetről, az ide kapcsolódó ünnepekről, iskolai programjaitokról egyaránt. Mindkét pályázatra érkező munkáitokat jeligével lássátok el, s külön lezárt borítékba tegyétek az adataitokat( név, iskola, település, évfolyam), a borítékon csak a jelige szerepeljen

11 A beérkező munkákat 5-6.évfolyamon és 7-8.évfolyamon külön díjazzuk. Beküldési határidő: április 14. Jó munkát kíván a humán és a művészeti munkaközösség! Körmend, 2010.március ) Fotópályázat felsős tanulóknak, szülőknek, tanároknak FOTÓPÁLYÁZAT DIÁKOKNAK, TANÁROKNAK ÉS SZÜLŐKNEK Április 22-én nyílik az a kiállítás, melyet iskolánk a Batthyány-kastély kiállítótermében rendez. Az idén saját készítésű, bármilyen méretben előhívatott fotókból is válogatni szeretnénk, melyre várjuk a kölcseysek pályaműveit. Témánk: Tavasz Körmenden és környékén Várjuk névvel ellátott fotóitokat, melyet április 14-ig az iskola titkárságán vagy Eredics Éva tanárnőnek adhattok le. A legjobb fotókat pályadíjjal jutalmazza a szakmai zsűri, melyben fotósok, diákok vesznek részt. Jó munkát kívánunk! Körmend, március 13.

12 3.) Felhívás idegen nyelvi versenyekre

13 3.) A témahét tervezett programjai TÉMAHÉT 2010.április 19-től 23-ig Hétfő ápr.19. Kedd ápr. 20. Szerda ápr.21. Csüt. ápr.22. Péntek ápr.23 D.e. 5-6.osztály Tanítás a témának megfelelően Tanítás a témának megfelelően Tanítás a témának megfelelően Tanítás a témának megfelelően akadályverseny ½ 9-től 7-8.osztály Normál tanítás Normál tanítás Normál tanítás Normál tanítás akadályverseny ½ 9-től D.u. 5-6.osztály Faültetés, udvarrendezés ( 6.órában ) Néptánc: zöldágjárás 15 óra Játékos idegen nyelvi csapatversenyek 14 óra 30 perc Mesedélután az alsó tagozatosoknak ( a Modern ember-modern világ szakkörösök irányításával), a többiek a kiállítás rendezése 14 órától A kiállítás megnyitója 13 óra 30-kor (5-6.évfolyam minden tanulója) Eredményhirdetés a Színházteremben 14 órakor (minden tanuló) 7-8.osztály Idegen nyelvi verseny (Meghívott iskolák diákjaival:a város, városkörnyék, Ilz, Dobronak..) 14 óra 30-kor Néptánc: zöldágjárás 15 óra Játékos idegen nyelvi csapatversenyek 14 óra 30 perc A kiállítás rendezése-segítés 14 órától A kiállítás megnyitója 13 óra 30-kor ( érdeklődők) Eredményhirdetés a Színházteremben 14 órakor (minden tanuló )

14 4.) A tanórák témái 5.a 5.b 6.a 6.b angol óra 5.a-5.b óra 5.a-5.b óra 6.a-6.b a-5.b 2-3.óra 6.a-6.b 4.óra Téma Növényültetés, növénymegfigyelés, a növény részei Tevékenységek időmegjelöléssel 3x45 perc 5.a-5.b 2x45 perc 6.a-6.b Kiemelt készségek, képességek Élő beszéd észlelése, beszédértés, szövegértés Munkaformák évfolyam Csoportmunka, pármunka Módszerek évfolyam Önálló kutatás,adatgyűjtés csoportban Eszközök szemléltetés Internet, feladatlapok, növények Egészségtan óra 6.b Téma Tevékenységek időmegjelöléssel Kiemelt készségek, képességek Gyógynövények 1x45 perc Legyenek képesek tudatosan használni a mindennapi életben a megismert gyógynövényeket! Munkaformák Frontális osztályfoglalkozás Módszerek Tanári ismeretközlés: gyógynövényes termékek rövid bemutatása a diákok segítségével. Eszközök szemléltetés Diavetítés: ppt Gyógynövények, és gyógynövényekből készült fogyasztási cikkek (tea)

15 ének Téma Tevékenységek időmegjelöléssel 2010.április b április19. 6.b április 21 6.a ZÖLD LEVÉL c. dal tanítása Tavaszi szél vizet áraszt c. dal tanítása 1x45 perc 1x45 perc Kiemelt készségek, képességek Hallásfejlesztés, ritmusérzék fejlesztése Hallásfejlesztés, ritmusérzék fejlesztése Kottaolvasási képesség, Vállalkozói kompetencia Munkaformák 5.b Frontális, páros munka 6.b, 6.a Frontális, páros munka, egyéni munka Módszerek 5.b Daltanulás hallás után, auditív játékok 6.b, 6.a Daltanulás hallás után, auditív játékok Személyes bemutató Eszközök szemléltetés Cd lejátszó, ritmushangszerek Kották, képek a tavaszról, tavaszi virágokról. Cd lejátszó, ritmushangszerek Kották, képek a tavaszról, tavaszi virágokról. Fizika Téma Tevékenységek időmegjelöléssel óra 6.b Tavaszi időjárás Halmazállapot változások tavasszal a természetben Olvadás- fagyás, párolgás-lecsapódás Kiemelt készségek, képességek Megfigyelés, Kísérletező készség., Felidézőemlékezőlép., Eszközhasználat Munkaformák Párok, egyéni, csoportok Módszerek Előadás, Kiselőadás, Szimuláció, Kooperatív Eszközök szemléltetés Hőmérők, Hűtőgép, Hajszárító, Itatós papír, El.melegítő, Tanári demonstráció

16 matematika Téma Tevékenységek időmegjelöléssel A tavasszal kapcsolatos 1 x 45 perc 1. óra logikai felada- 5.a, 5.b tok megoldása óra 5.a, 5.b óra 5.a, 5.b óra 6.a, 6.b óra óra 6.a, 6.b óra 6.a A tavasszal kapcsolatos szöveges feladatok megoldása Tavaszi fejtörők 2 x 45 perc 1 x 45 perc Egyenletes tavasz 1 x 45 perc Arányos természet I-II. Tavasz az Interneten 2 x 45 perc Kiemelt készségek, képességek Szövegértés, számolási készség, problémamegoldó gondolkodás, problémaérzékenység, kombinativitás, kreativitás, konstruktivitás, alkotó gondolkodás, eredetiség, ötletessé 1 x 45 perc megfigyelőképesség, lényeglátás, információs kultúra, digitális kompetencia Munkaformák frontális munka, páros munka, csoportmunka páros munka Módszerek önálló feladatmegoldás, páros megbeszélés, frontális ellenőrzés információkeresés az interneten Eszközök szemléltetés feladatlapok, számítógép, projektor számítógép, projektor, internet Rajz és vizuális kultúra 2010.április 21 6.b, 6,a Téma Szent György és a sárkány Tevékenységek időmegjelöléssel 6,b-2x45 6,a-1x45 Összetett gondo- Kiemelt készségek, képességek Kreativitás, forma és arányérzék, kommunikáció, Munkaformák Csoport munka, egyéni munka, megbeszélés, beszélge- Módszerek Eszközök szemléltetés 6.b, 6,a Képi szemléltetés, Folyamatos szemékitömött állatok, tárgyak, drapéria, cd lejátszó, ragasz-

17 2010.április 21 5,b Ember a Tavaszban, Tavasz az emberben latok megfogalmazása vizuális eszközökkel, valós látvány alapján való rajztanulmány kreatív felhasználása, elképzelt jelenségek, történések ábrázolására. 5,b-1x45 perc Tavaszról készült összefoglaló jellegű plakát készítése. Különleges festészeti technikák megismerése. szervező készség, tés, lyes segítség, a legendát felidéző mese elmondása közösen. Szereplők pszichológiai sajátosságainak vizsgálata. Manualitás, finom mozgás fejlesztése. Összegző képesség, kommunikációs képesség fejlesztése. Esztétikai érzék, színek ismerete. Önértékelés Egyéni vagy páros munka 5,b Képi szemléltetés, folyamatos segítség nyújtás, beszélgetés, asszociációs lánc, fürttábla, tó, olló, festék, papír, szivacs, fogkefe Vizuális szemléltetőeszközök: képek, projekttor. ragasztó, olló, festék, papír, szivacs, fogkefe Német nyelv Téma Tevékenységek időmegjelöléssel 2010.április a-5.b április a-5.b A tavasz- a témakörhöz kapcsolódó szavak, kifejezések megtanulása,szövegfeldolgozás Tavaszi növények,virágok, állatok 2x45 perc 2x45 perc Kiemelt készségek, képességek szövegértő képesség fejlesztése, szókincsfejlesztés A szóbeli kifejező képesség fejlesztése Munkaformák 5.évfolyam Páros és csoportmunka 5.évfolyam csoportmunka Módszerek Szótármunka Differenciált feladatok adása Kerekasztal szólánc Eszközök szemléltetés Szótárak,feladatlapok Frühling-grün Szótárak,feladatlapok Frühling-grün

18 2010. április a-5.b április 21 6.a-6.b április a-6.b Tavaszi növények,virágok, állatok/2. A tavasz- a témakörhöz kapcsolódó szavak, kifejezések megtanulása,szövegfeldolgozás Tavaszi növények,virágok, állatok 2x45 perc 2x45 perc 2x45 perc szövegértő képesség fejlesztése, szókincsfejlesztés A szóbeli kifejező képesség fejlesztése 5.évfolyam csoportmunka 6.évfolyam Páros és csoportmunka 6.évfolyam csoportmunka Differenciált feladatok adása Rajzolás:tavaszi kép készítése keresztrejtvény Szótármunka Differenciált feladatok adása Kerekasztal Szólánc keresztrejtvény Kép-és szódominó Szótárak,feladatlapok Frühling-grün keresztrejtvény Szótárak,feladatlapok Frühling-gelb Szótárak,feladatlapok Frühling-gelb Kép-és szódominó 5.a, 5.b 6.a, 6.b Természetismeret óra Téma Kora tavaszi hagymás virágok (hóvirág, tőzike, tulipán) Fehér gólya és fecskék Tevékenységek időmegjelöléssel tanítási óra tanítási óra Kiemelt készségek, képességek Megfigyelőképesség, gondolkodási képességek, értelmező olvasási képesség, környezetvédelmi gondolkodás fejlesztése Megfigyelőképesség, gondolkodási képes- Munkaformák Évfolyamonként gyűjtőmunka, megfigyelés, lényegkiemelés Évfolyamonként gyűjtőmunka, Módszerek 5-6. évfolyam, csoportmunka, egyéni munka, frontális munka 5-6. évfolyam, csoportmunka, Eszközök szemléltetés Növények, kivetítés, internetes gyűjtés, kiállítás készítés Kitömött állat, kivetítés, internetes

19 5.a 6.a, 6.b Hon és népismeret Téma Szent György havának szokásai Tevékenységek időmegjelöléssel tanítási óra ségek, értelmező olvasási képesség, környezetvédelmi gondolkodás fejlesztése Kiemelt készségek, képességek Megfigyelő képesség, értelmező, olvasási képesség fejlesztése, hagyományismeret megfigyelés, lényegkiemelés Munkaformák Évfolyamonként egyéni- és csoportmunka, lényegkiemelés egyéni munka, frontális munka Módszerek Évfolyamonként frontális- és csoportmunka gyűjtés, kiállítás készítés Eszközök szemléltetés Könyvek, képek, kivetítés Történelem Téma Tevékenységek időmegjelöléssel óra 6.b óra 6.a óra 5.a óra 5.b Szent György élete Lovagrendek régen és ma Magyar szentek és boldogok A tavaszi keresztény ünnepek /húsvét,pünkösd/. Szent György élete. Tavaszi népszokások 2x45 perc 2x45 perc Kiemelt készségek, képességek Szövegértés,adatgyűjtés, lényegkiemelés, beszédkészség, önálló előadás Szövegértés, lényegkiemelés, beszédkészség, adatgyűjtés, önálló elbeszélés Munkaformák 6. évfolyam Csoportmunka, pármunka 5. évfolyam Csoportmunka, önálló előadás Módszerek 6.évfolyam Önálló gyűjtőmunka, prezentáció, tablókészítés 5. évfolyam Önálló és közös gyűjtőmunka, prezentáció, tablókészítés, játék Eszközök szemléltetés Internet, kapcsolódó könyvek, helyismereti művek Internet, kapcsolódó ismeretterjesztő könyvek, honismereti művek

20 5.a Téma Magyar szövegértés A Tavasz című 1.óra szöveg feldolgozása Tavasz témájú versek elemzése Tevékenységek időmegjelöléssel Kiemelt készségek, képességek 45 perc szövegértő képesség 45 perc vizuális készség fejlesztése Dramatikus játékok 45 perc kifejezőkészség együttműködés térhasználat Szent György hava című szöveg feldolgozása 45 perc szövegértő és szövegalkotó készség fejlesztése szókincsfejlesztés Munkaformák egyéni és páros munka egyéni és csoportmunka csoportmunka egyéni és csoportmunka Módszerek megbeszélés és érvelés szövegelemzési technikák gyakorlása, képi ábrázolás, versek ritmusának összehasonlítása nem verbális kommunikáció, szerepészlelés, szerepjáték Szó-és szólásmagyarázatok adása, Véleménynyilvánítás Eszközök szemléltetés feladatlap,íróeszközök íróeszközök IKT-tananyag CD-lejátszó feladatlap 6.a Magyar szövegértés Téma Tevékenységek időmegjelöléssel Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek Eszközök szemléltetés A Tavasz című 45 perc szövegértő képesség egyéni és páros megbeszélés és feladat- 1.óra szöveg feldolgozása munka érvelés lap,íróeszközök Tavasz témájú versek elemzése 45 perc vizuális készség fejlesztése egyéni és csoportmunka szövegelemzési technikák gyakorlása íróeszközök IKT-tananyag képi ábrázolás versek ritmusának összehasonlítása Dramatikus játékok 45 perc kifejezőkészség csoportmunka nem verbális kom- CD-lejátszó

Új SzemFüles. 9. szám, 2011. Húsvét. Ünnepi kiadás. A Siketvakok Országos Egyesületének lapja

Új SzemFüles. 9. szám, 2011. Húsvét. Ünnepi kiadás. A Siketvakok Országos Egyesületének lapja Ünnepi kiadás A Siketvakok Országos Egyesületének lapja Tartalomjegyzék Szerkesztői köszöntő 2 Házunk tája 3 Egyesületi hírek Húsvéti varázs 16 Érdekes sorok 32 Nyílt levél Jogi percek 36 Kishírek, érdekességek

Részletesebben

HÓNAPOK, JELES NAPOK

HÓNAPOK, JELES NAPOK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatásfejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál felesztésének lehetőségeire a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK. 2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia. intézményvezető

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK. 2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia. intézményvezető MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia intézményvezető Siófok, 2014. április 25. 1 A hit védelme és a szegények szolgálata A MAGYAR

Részletesebben

A tizennegyedik állomás

A tizennegyedik állomás 1 RÁKÓCZI RÁKÓCZI 2 2 A tizennegyedik állomás Húsvét A nagyböjt liturgiáinak, imádságainak sorában ott találjuk a Jézus Krisztus szenvedésének útját végigszemlélő keresztutat. Igen népszerű elmélkedési

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

mindenkinek van véleménye 1885 A Tisztelt Ház Bevezetés Jókai Anna Ima Magyarországért (részlet) Ára: 100 Ft

mindenkinek van véleménye 1885 A Tisztelt Ház Bevezetés Jókai Anna Ima Magyarországért (részlet) Ára: 100 Ft mindenkinek van véleménye 2010. április IV. évfolyam, 4. szám Közéleti Civil Hírmondó Parlamenti választások 2010 Részvételi arány Névjegyzékben Szavazóként Részvételi arány szereplôk (fô) megjelentek

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

hírforrás Húsvéti ünnepkör Kellemes Ünnepeket! Egy csésze kávé Szabó Attila alpolgármesterrel Az internet és a TV fogságában Mindenki Misi bácsija

hírforrás Húsvéti ünnepkör Kellemes Ünnepeket! Egy csésze kávé Szabó Attila alpolgármesterrel Az internet és a TV fogságában Mindenki Misi bácsija Sződligeti KÖZÉLETI MAGAZIN 2. évfolyam 2. szám, 2011. április hírforrás Húsvéti ünnepkör Mindenki Misi bácsija Egy csésze kávé Szabó Attila alpolgármesterrel A harang(ozás) története Az internet és a

Részletesebben

Tartalom: Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 1. szám 2009. április

Tartalom: Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 1. szám 2009. április Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 1. szám 2009. április H ú s v é A húsvét ünnepe sok szálon kapcsolódik a tavasz megérkezéséhez, s a megújulás, a termékenységgel összefonódó népszokáskincshez.

Részletesebben

25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás)

25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás) 25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás) Bilku Rolandné: Témanap, témahét A témanap vagy témahét szó jelentése benne van magában az elnevezésben. Adott napon (vagy héten) az iskola (vagy legalábbis bizonyos korcsoportok)

Részletesebben

Farsangi felvonulás Bõben

Farsangi felvonulás Bõben Rövid hírek Lócs Jelmezes mulatság A lócsiak kis közössége is maskarába bújva köszöntötte a farsangot, búcsúztatta a telet február elsõ szombatján. A hangulatot a Farsangi felvonulás Bõben A farsang a

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 3. szám 2015. március 1848 hőseire emlékeztünk AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. 2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9., TEL.: 06 (23) 521 310, WEB.: WWW.RENAULTSZABO.HU www.renault.hu

Részletesebben

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Szent Imre Általános Iskola és Óvoda 8000 Székesfehérvár, Budai út 4. Tel./fax.: 22/318-232; OM 030070 www.szentimreiskolaovoda.hu szentimre.szfvar@gmail.com Kedves Szülők! Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánkban

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. (Népi locsolóvers) XV. évfolyam 1. szám 2012. április

Jánoshidai Híradó. Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. (Népi locsolóvers) XV. évfolyam 1. szám 2012. április Jánoshidai Híradó Önkormányzati lap 150 Ft POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu XV. évfolyam 1. szám 2012. április Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2007. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Fergeteges buli! A Liliom Óvoda nagy hangsúlyt fektet a családi házzal való kapcsolat ápolására, elmélyítésére. Ennek

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. július SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu. Hírös Hét Fesztivál Kecskeméten

XXV. ÉVFOLYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. július SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu. Hírös Hét Fesztivál Kecskeméten XXV. ÉVFOLYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. július SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP Tizenhetedik alkalommal került megrendezésre Kecskeméten a Hírös Hét Fesztivál, ezúttal nem augusztusban, hanem

Részletesebben

Bringatúra-siker. Mezőfalva idén is kiválóan teljesített a Bringatúrán. Itt most elsősorban nem azokra a mezőfalviakra

Bringatúra-siker. Mezőfalva idén is kiválóan teljesített a Bringatúrán. Itt most elsősorban nem azokra a mezőfalviakra Információs és közéleti havilap Megemlékezés A kitelepétés évfordulóján először az elhunytakra emlékezünk liturgiával május 26-án 16 órakor a Szentháromság Kápolnánál. Ezt követően koszorút helyezünk el

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ IV. Évfolyam 37. szám-2010 május HU ISSN 1789-8153 (Online) Nemzetközi tornán szerepeltünk Április 3-4-én került megrendezésre a 125 éves UTE, és a Debreceni

Részletesebben

Téli népszokások. A karácsonyi ünnepkör. Advent. András-nap (november 30.)

Téli népszokások. A karácsonyi ünnepkör. Advent. András-nap (november 30.) Téli népszokások Téli népszokásaink két nagyobb egységre oszthatók: a karácsonyi ünnepkörre, valamint a farsangi időszakra. Egy-egy szokás a mindennapi életben nem választható el ilyen mereven, a könnyebb

Részletesebben

Őrhalom község független lapja X. évfolyam 1. szám 2011. április 23. H ú s v é t i K ö s z ö n t ő

Őrhalom község független lapja X. évfolyam 1. szám 2011. április 23. H ú s v é t i K ö s z ö n t ő Őrhalmi Újság Őrhalom község független lapja X. évfolyam 1. szám 2011. április 23. Tisztelt Őrhalmiak! A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is. Magyar

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 5. szám 2015. május. Majális és Európa nap

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 5. szám 2015. május. Majális és Európa nap DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 5. szám 2015. május Majális és Európa nap AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. 2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9. TEL.: +36 (23) 524 028 WEB.: WWW.AUTOCENTRUMSZABO.HU Migrain

Részletesebben

2014/2015. tanév. féléves beszámoló

2014/2015. tanév. féléves beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, 2015. január 26. Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép 2014. április

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép 2014. április Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Hírkörkép Forrás: www.husvet.hu Hagyományainkhoz híven a 2013/2014. tanévben is szeretnénk közkinccsé tenni a köznevelési intézmények vagy más szervezetek pedagógiai

Részletesebben

ÓVODAI HÍREK 2015. MÁRCIUS

ÓVODAI HÍREK 2015. MÁRCIUS Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet ÓVODAI HÍREK 2015. MÁRCIUS Forrás: katka5212.bloglap.hu Zelk Zoltán: Tavaszi dal Egy, kettő, három, négy, kis őzike, hová mégy? - elég, hogyha tudom én: tavasz elé futok

Részletesebben

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné Németh László Általános Iskola Projekttervek Készítette: Lukács Istvánné PROJEKTLEÍRÁSOK MELLÉKLETEK I. Játék projekt I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés Időtartam: 4 hét Előkészítés: egy hét,

Részletesebben

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark Áldott, békés és kark arácsonyt és eredmény edményekben ekben gazdag, g boldog új esztendõt endõt kívánunk! FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 12. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. XVI. évfolyam 2. szám 2013. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu.

Jánoshidai Híradó. XVI. évfolyam 2. szám 2013. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu. Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 2. szám 2013. június 2 Hírek az óvodából Napról napra: óvodánk naplójából

Részletesebben

Agghegyalja MOZAIK. Önkormányzati hírek. Kedves Olvasók! III. évfolyam, XIV. szám 2013. április Sopronkövesdről Sopronkövesdnek.

Agghegyalja MOZAIK. Önkormányzati hírek. Kedves Olvasók! III. évfolyam, XIV. szám 2013. április Sopronkövesdről Sopronkövesdnek. Tavaszodik, éled a természet. Ilyenkor az ember is új erőre kap, feltöltődik. Március elején Téltemető túránkkal a kotecsi virág megcsodálása mellett szerettük volna eltemetni a telet is, de nem igazán

Részletesebben