TÉMAHÉT. 2. A témahét első team-megbeszélése, a főbb programok megbeszélése, felelősök kiválasztása, az időpontok egyeztetése. (

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉMAHÉT. 2. A témahét első team-megbeszélése, a főbb programok megbeszélése, felelősök kiválasztása, az időpontok egyeztetése. (2010.01."

Átírás

1 TÉMAHÉT Technikai kérdések Létszám: = 108 fő Korosztály: 5-6. évfolyamos tanulók A téma kiválasztása: Szent György hava- tavasz -április - ennek a témának a megjelenése az irodalomban, a zenében, a művészetekben, a fizikában, a természetben.ez a téma ölelte át a tanítási órákat és a szabadidős tevékenységeket iskolánkban ezen a héten. A témahét célja: - Sárkányölő Szent György, a lovagok, lovas katonák, szíjjártók, fegyverkovácsok, vándorlegények védőszentje- életének mélyebb megismerése és népszerűsítése, - az ehhez kapcsolódó néphagyományok, szokások megismerése, - az élményszerű cselekvő megismerés, - a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, - együttműködési készség fejlesztése, - a tantárgyi integráció megvalósítása (minden tantárgy bekapcsolódik a megvalósításba), - a 7-8. évfolyamok bevonása más tevékenységi területeken ( NYELVEK HETE témája: A tavasz április ) Tervezés: 1. A TÁMOP pályázat ismertetésekor a tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület tájékoztatása a témahétről, mint a pályázat kötelezően megvalósítandó eleméről. A témahét témájának elfogadása. (2009. augusztus 31.) 2. A témahét első team-megbeszélése, a főbb programok megbeszélése, felelősök kiválasztása, az időpontok egyeztetése. ( én) Felelős: témahét-felelős:lászló Zoltánné 3. A témahét ajánlása a nevelőtestület számára, a téma ismertetése, az összegyűjtött anyag és programtervezet kihelyezése a táblára, ötletek gyűjtése ( ) Felelős: témahét-felelős, Böcskey Attiláné 4. A témahét ajánlása a gyerekeknek. ( ) Felelős:minden érintett nevelő, témahét-felelős

2 5. Nevelőtestületi értekezleten a témahéttel kapcsolatos tudnivalók megbeszélése. ( ) Felelős: László Zoltánné 5. Megvalósítás: Időtartam: től 23-ig Felelős: minden érintett nevelő, témahét-felelős 6. Értékelés Határidő: Felelős: minden érintett nevelő, témahét-felelős Erőforrások: Felelősök: Humán erőforrások: - gyermekek érdeklődése, előzetes tapasztalata, az egyes tantárgyakban szerzett tudása - a pedagógusok előzetes tudása (szaktudás, beállítódás motiváció) - családi, kulturális háttér, szokások, hagyományok - szülők pozitív-támogató attitűdje - szakértők Tárgyi kondíciók: - az iskola minden terme, - technikai eszközök - egyéb eszközök: kartonok, papírok, ragasztók, Financiális háttér: - Polgármesteri Hivatal pályázatán nyert összeg, - TÁMOP-pályázat - DÖK - egyéb források: szponzorok támogatása Témahét-vezető: László Zoltánné Felelős tanárok: minden szaktanár, aki az 5-6.évfolyamon tanít Böcskey Attiláné, Huszárné Vincze Krisztina Értékelés: 1. Gyermekek: - osztálytermekben személyes élmények, tapasztalatok megbeszélése - egyéni vállalások önértékelése 2. Nevelőtestület: - a vállalt feladatok önértékelése,

3 - a munkaközösségek értékelése 3. Iskolaszintű: - vélemények írása az iskolaújságban A témahét megvalósulása: 1.)A kollégáknak megfogalmazott felhívás: Kedves Kollégák! Az értekezleteken elhangzottak alapján még ebben a tanévben meg kell tartanunk a TÉMA- HETET. A TÁMOP pályázat kötelező eleme az egy hetes témahét, amelyet az idei tanévben április 19-től 23-ig tartjuk. Témaként a SZENT-GYÖRGY HAVA TAVASZ- ÁPRILIS -t választottuk. Az 5-6. évfolyamon minden tanítási órán kötelező az adott témával foglalkozni, de csak ezen a héten, ( B hét lesz ). Mellékeljük Judit segítségét a témakörhöz, azt, amit erről a hónapról összegyűjtött. A tanítási órák témáit próbáljátok meg minél előbb meghatározni és azokat a tanítási órákon minél változatosabb formában megvalósítani. Az órákon készítsetek képeket, rajzokat, plakátokat,írjatok fogalmazásokat, verseket, bármit, amit a témához lehet kapcsolni. Az elkészült anyagból az osztályoknak kiállítást kell készíteniük a Városi Kiállítóteremben. A témahéthez kapcsolódik a NYELVEK HETE is ugyanebben a témakörben, csak délutáni programokkal. A tervezett programokat lásd mellékelve. A hét utolsó napján (április 23-án) délelőtt akadályverseny lesz minden osztály számára (5-8.o), délután eredményhirdetés a színházban. Az 5-6. osztályosok a témahéten feldolgozott témákból kapnak játékos feladatokat, a 7-8. osztályosok főleg játékos nyelvi feladatokat oldanak meg. Az akadályversennyel kapcsolatban Böcskey Attiláné tud bővebb felvilágosítást adni. Az állomásokra a nem osztályfőnök kollégák, illetve szülők lesznek beosztva. Minden ötletre, segítségre vevők vagyunk, hiszen mi is először csináljuk március ) Kollégáknak szóló gyűjtemény a témáról ( Böcskey Attiláné) Április - Szent György hava 1. Hugó napja A népi hagyomány szerint ez a nap nem alkalmas vetésre, mert nem lesz bőséges a termés. A beugratottakat nálunk április bolondjának, Olaszországban és Franciaországban áprilisi halnak nevezik. Ez a népszokás már régóta megszokott, bár eredete nem tisztázott. Eredhet a bolondos áprilisi időjárásból, de abból is, hogy a kelták idejében e napon bolondos ünnepeket ültek, de abból is, hogy IX. Károly 1564-ben az új esztendőt, április 1-jéről január 1-jére tetette. Magyarországon kb. a 17. század óta él. Eleinte csak a gyerekeket viccelték meg, pl. elküldték őket a boltba egy-egy nem létező dologért, pl. esernyőmagért, trombitahúrért.

4 6. Vilmos napja Szintén termésjósló nap. Ha esik az eső, szűk lesz az esztendő. 12. Gyula napja - Száznap /az év századik napja/ Az év 100. napja. Féregűző nap, a tisztaság, a takarítás napja. Kitakarítják a lakást, az ólakat, az istállót, kiűzik a férgeket, az emberek megfürdenek, az állatokat lemossák. 14. Tibor napja Népi megfigyelés szerint ezen a napon szólal meg a kakukk és a pacsirta. Ha erre a napra kizöldül a rét, jó szénatermésre lehet számítani Szent György napja. Sárkányölő Szent György évszázadokon át a lovagok, lovas katonák, szíjjártók, fegyverkovácsok, vándorlegények védőszentje. A néphagyomány, az igazi tavasz kezdetét e naptól számítja Az ehhez kapcsolódó szokások - Az állatok első kihajtása - Pásztorok, béresek szegődtetése - Juhbemérés (Kalotaszeg) Ekkor állapítják meg a lemért tejmennyiség alapján, hogy a gazdák a nyár folyamán milyen sorrendben, mennyi tejet kapnak. A naphoz kapcsolódik számos hiedelem. Az esztendő egyik legjelentősebb gonoszjáró napja. A gonosz lelkek távoltartására tüskés ágakat tűztek az ajtókra, fokhagymával kenték be az ajtófélfákat, ablakokat.nagy jelentőséget tulajdonítottak az első kihajtásnak. Termékenységvarázsló szokások szerint a marhákat láncon, ekevason, fejszén, tojáson, a gazdasszony kötényén hajtották át. Más helyeken (pl. Ipoly-mentén) aprószentek-napi vesszővel hajtották ki az állatokat. Máshol karácsonyi morzsával füstölték meg őket, a rontó szellemek ellen. A harmat, hagyományosan a termékenység jelképe. Harmatot szedtek a tejhaszon érdekében, közben egy marék füvet is szedtek, akit a tehén elé tettek.szent György napján érdemes földbe rejtett kincset keresni.országos hiedelem szerint, ha György nap előtt fogott gyíkkal megkenegetik a torkukat, megmenekülhetnek a torokgyíktól.ilyenkor vetették a kukoricát, a babot az uborkát.termésjósló és időjárásjósló hiedelmek is kapcsolódtak a naphoz. Pl.: - ha a varjú nem látszik ki a vetésből, jó lesz a termés- ha e nap előtt megszólalnak a békák, az korai tavaszt, és nyarat jelent, vagy esőtlen nyarat- a Szent György nap előtti mennydörgés bő termést jósol.szent György napi közmondások: - Ha a rozsvetésben a varjú elbújhat, akkor telt csűrt hoz az aratás. - Szent György után kalapáccsal sem lehet visszaverni a füvet. 25. Márk napja Búzaszentelés napja. Mise után a hívek kereszttel lobogókkal kivonultak a határba, ahol a pap megszentelte a vetést. Mindenki vitt haza magával a megszentelt búzaszálakból, melyeknek gonoszűző erőt tulajdonítottak. A hónap további termés- és időjárásjósló napjai 28-a (Vitális) és 30-a (Széna-Kata), melyek közül az előbbin a férfiaknak nem volt szabad vetni. Böjti játékok Az étkezési, szórakozási, mulatozási tilalmak ellenére a paraszti ifjúság körében a böjti vasárnapokon jellegzetes szokások és játékok alakultak ki. Legismertebb böjti játék a karikázás volt. A karikázó eredetileg egyszólamú ének, amelyre mindig zárt, szabályozott kör alakban

5 táncoltak. (A tánctilalom a karikázóra nem vonatkozott.) Ezeken a böjti vasárnapokon többnyire a lányok esetleg a lányok és legények a falun énekelve vonultak végig. Közben kapus játékokat játszottak. Április A hagyomány szerint e hónapnak is Romulus adott nevet, isteni anyjának, Venusnak etruszk neve után (Apru, lsd. görög Aphrodité). Terentius Varro, római tudós a név eredetét népies etimologizálással az aperire "kinyílni, feltörni" igére vezeti vissza, mondván, most nyiladozik a természet, most töri fel az eke a talajt. A naptárt reformáló Julius Caesar a maga családjának ősanyját tisztelte Venus istenasszonyban. Márpedig Venus mellékneve "aprilis" volt. Ez a szó az "aperire", "megnyitni" (tulajdonképpen ad-parire) igéből ered. Venusszal kapcsolatban eredetileg a szülési aktusra vonatkozott ez a "megnyitás". Mint naptári fogalmat aztán úgy magyarázták, hogy ezen a napon hivatalba lépett konzulok, akikről tehát magát az illető esztendőt elnevezték, hivatalosan "megnyitották" hivatalba lépésük napján, "Aperilis" vagy "Április" elsején az esztendőt. Ez a hónap a megújhodás ideje. Megérkeznek a fecskék, a vándormadarak. A kis bárányok is vígan ugrándoznak a gyenge, ízes füvet kínáló réten, bár "a pásztorok félnek, mert még akolba szorulhatnak a bárányok a hidegtől". A meteorológusok Tavaszhó-ként tartják számon, a régi Székely-Magyar naptár szerint Szelek havának nevezik, eleink pedig (az Avisura szerint) a Báránytor (Rügyezés) hava elnevezést használták áprilisra. A hónap régi magyar (katolikus) neve Szelek hónapja. A Nap a Bika jegyébe lép. Mit jövendöl a 100 éves naptár? Ha az idő áprilisban igen kellemetes, rossz május szokott rá következni. Ezen hónapi égiháborúk nedves esztendőre mutatnak. Ha a szivárvány kék és sárga színe jól látszik, néhány napra jó időt lehet várni. Húsvét körüli nedves idő rossz rozsaratást okoz. Ha Szent György napja körül a rozs akkora, hogy a varjú elbújhatik benne, gabonabőségre mutat. Bolondok napja Az "áprilisjáratás" sokakat rászedő, beugrató, tréfás, bolondozó szokása szinte egész Európa szerte ismert. A hagyomány gyökerei az ókorba nyúlnak vissza, és igen gazdag irodalma van már a letűnt századokból is az e naphoz fűződő, híres-hírhedt bolondériáknak. Ilyen volt például az augsburgi országgyűlés által április elsejére meghirdetett nagy pénzleértékelés, amely csak trükk maradt, és amire kegyetlenül ráfizettek a spekulánsok. Mivel április elseje a téli napfordulótól számított századik nap, ezért régente "száznapnak" is nevezték. Alkalmasnak vélték e napot a régiek az indás növények, a dinnye, az uborka vagy a tök vetésére és ettől számítva a századik napon várták a zsendülésüket. A régi magyar kalendáriumok "Virághozó, vigasztaló Szent György havának" - is nevezték az áprilist, amikor már a gazdák figyelmét a sürgető, kinti tennivalókra terelte a gyümölcsfák virágait kipattantó vegetáció. Virágvasárnap Virágvasárnap elnevezése onnan származik, hogy a Jézust fogadó ünneplő tömeg pálmaágakat szórt a szamárháton haladó Jézus lábai elé. Ennek emlékére szentelnek a templomokban - ahol a pálma nem természetes növény - barkát, és tartanak pálmás illetve barkás körmeneteket. A szentelt barkát rontás ellen, gyógyításra, mennydörgés, villámlás és jégeső elhárítására használták, az állattartásban jósló és varázsló erőt tulajdonítottak neki. Előtte való szombaton a gyermeknép barkát szedett a határban, amelyet virágvasárnap a templomban szentelt meg a pap.

6 A virágvasárnap megáldott barkát sokféle célra használták. A pap ennek hamujával végezte a következő év hamvazószerdáján a hamvazási szertartást, a hívek pedig a hazavitt szentelményt a háziszentélyben, a Mária-sarokban őrizték. Ennek főzetével borogatták a magas lázban szenvedő testét, a virág pedig gyógyír volt betegnek, haldoklónak. Vilmos napja Vilmos napját, hatodikán, sokfelé szemmel tartották a népi megfigyelők, s ha ezen a napon eső esett, szűk esztendőt jósoltak. Április a "hét tél, hét nyár" időszaka, amikor az időjárásban szinte minden előfordulhat: a tikkasztó forróság éppúgy, mint a virágszirmokat megdermesztő, hirtelen haragú hózápor, vagy a zsenge növényeket fenyegető, erősebb hajnali lehűlés. "Április esője elkergeti a fagyot" - mondogatták a gazdaemberek, és sokfelé a mennydörgésből is jó gabonatermésre következtettek. Nagycsütörtök Nagycsütörtök a bibliai utolsó vacsora emlékét idézi. Ilyenkor a székesegyházakat kivéve minden templomban csak egy mise van, az esti órákban. Az orgona szól, egészen a Dicsőség a magasságban Istennek... kezdetű himnuszig, ami alatt szólnak a harangok, és a csengők is. Utána húsvét vigiliájáig se az orgona, se a csengő nem szól. (a harangok Rómába repülnek, ott gyászolják Krisztust) Nagypéntek Nagypéntek, Jézus kínszenvedésének és kereszthalálának a napja. A keresztények körében a bűnbánat, a mély gyász és a szigorú böjt napja. A templomokban az oltárokat letakarják, a harangok némák. Ez a nap szintén nem mentes a babonás hiedelmektől. Tiltották az állattartással, földműveléssel kapcsolatos munkákat, nem sütöttek kenyeret (mert kővé válik), nem mostak (mert a ruha viselőjébe villám csapna), nem fontak. A víznek, mint ősi pogány tisztulás szimbólumnak mágikus erőt tulajdonítottak. A lányok, akik még szebbek akartak lenni, napfelkelte előtt, a patak vizében - az ún. aranyvízben - mosakodtak. Ez védett a betegségek ellen is. Az állatokat is kihajtották a patakhoz itatni, és le is fürösztötték őket, hogy ne legyenek betegek. Szokásban volt a határjárás, határkerülés is. Ilyenkor a férfiak a templom előtt gyülekeznek, csoportosan mennek a határba, ahol zajkeltéssel, kerepléssel űzték el az ártó erőket a földekről. Számos étkezési szokás is kötődött nagypéntekhez. A férfiak, tartván a szigorú böjtöt, reggelire csak kenyeret ettek, és hogy majd nyáron a kígyó a hasukba ne másszék, pálinkát ittak rá. A Szeged környéki falvakban csak hideg ételeket ettek, azt is csak akkor, amikor a templomi szertartásból hazaértek. A katolikus vallás tiltja a húsevést és csak egyszer szabad jóllakni a nap folyamán. Nagyszombat Ezen a napon napközben semmilyen szertartás nincs, a nagyszombati liturgia kifejezés téves. A katolikus időszámításban (ősi zsidó alapokra hagyományozva) szombat este a sötétedés után már vasárnap van, ezért a szombat esti misét vasárnap vigiliájának nevezik. Nagyszombaton véget ér a 40 napos böjt, és újra megszólalnak a harangok. Legjelentősebb eseményei a nagyszombatnak a víz- illetve tűzszentelés. Katolikus templomokban a gyertyát a megszentelt tűz lángjáról gyújtják meg. Az új tűz gyújtása a remény szimbóluma is. Jellegzetes szokás még a feltámadási körmenet szombat estéjén. Húsvétvasárnap Húsvétvasárnap Krisztus feltámadásának az ünnepe. Dologtiltó nap, a szokásos vasárnapi munkatilalomnál is szigorúbb. Aki Húsvétvasárnap a mezőn dolgozik, elveri termését a jég, aki befogja a jószágot, szerencsétlenség éri, tartották a régiek. Húsvét örömünnep, egyben a

7 nagyböjt vége. Étkezési szokás szerint sonkát, tojást, tormát fogyasztottak még a nem katolikus hívők is. Az ételekből a családfő mindenkinek adott egy keveset, először a tormát kóstolták meg, emlékezve Krisztus szenvedéseire a keresztfán, utána a főtt tojást. A szentelt ételek maradékát sokféle módon használták fel: elégették, vagy a szentelt sonka csontját gyümölcsfára akasztották, hogy a fa sokat teremjen. A morzsákat a tyúkoknak adták, hogy jól tojjanak. A legismertebb húsvéti ételeknek mágikus-misztikus eredete van. Szinte áldozati jellegű étel a bárány, amelyet már az ószövetségi zsidók is fogyasztottak, Egyiptomból való menekülésük emlékére. Ezért Krisztust az Isten bárányának nevezik, hiszen az újszövetségi könyvek az ószövetségi szimbólumokra támaszkodnak. A tojás az élet újjászületésének a jelképe, a piros tojás színe pedig Jézus kiontott vérére emlékeztet. A sonka a paraszti élet rendje következtében vált húsvéti étellé, ugyanis nagyböjtben nem ehettek húst, így a füstölt húsok megmaradtak Húsvétig. A tormának gonoszűző erőt tulajdonítottak. Ceres ünnepe Április 12-én a gabonaanyát, Cerest magasztalták a Ceralia ünnepén. A nap időjárásából ellentétes negyven napot jósoltak a legvénebb megfigyelők, és ezen a napon igyekeztek elvetni a dinnye mellett a krumplit és a salátát. Húsvéthétfő Húsvéthétfő a vigasságok napja. A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely aztán polgárosodott formában (kölnivízzel locsolás) megmaradt a városokban napjainkig. A locsolásnak számos formája ismert. Faluhelyen a kúthoz, vagy a vályúhoz vonszolták a lányokat, és vödörrel öntötték le őket, innen ered a nap másik neve: vízbevető hétfő. A városokban kölnivízzel locsoltak a férfiak, nemcsak a fiatalok, a korosabbak is, hogy a sok virágszál még szebben viruljon. Viszonzásként hímes tojást, aprósüteményt, italt kínáltak a lányok, asszonyok. Fehérvasárnap Fehérvasárnap (latinul Dominica in albis) a húsvét nyolcadát záró vasárnap (tehát a szent szombatot követő nyolcadik nap), amelyet a II. Vatikáni Zsinat óta húsvét második vasárnapjaként ismer a katolikus naptár. A nevét onnan kapta, hogy a nagyszombaton keresztelt katekumenek ezen a napon vehették le a fehér ruhát, amelyet egy héten át viseltek. Jellegzetes szokása ennek a napnak a komálás vagy mátkálás. A szokás a lányok (ritkábban lányok és fiúk ) közötti barátság megpecsételéséről szól. Komatálat küldtek egymásnak gyümölccsel, borral, hímes tojással, süteménnyel. A fehérvasárnap népies neve a szokás miatt mátkálóvasárnap, vagy komálóvasárnap. Április 24. Szent György napja Névadója Sárkányölő Szent György, a lovagi erények megtestesítője. Ókeresztény eredetű szent, aki hitéért Diocletianus római császár idején, 303-ban szenvedett vértanúhalált. Magyarországon már az Árpád-házi királyaink idején is nagy tisztelet övezte. Szent György a magyar népi vallásosságban úgy él, mint a pásztorok, állattartók védőszentje. Napja előkelő helyet foglal el a jeles napok sorában. A néphit szerint Szent György napja a legszerencsésebb nap az egész naptárban. Egész Európában - hagyományosan nálunk is - a mezőgazdasági tavasz kezdeteként tartják számon. Áldott a Szent György, átkozott a Szent Mihály! - köszöntötték egymást április második felében a jószág kihajtására készülő pásztoremberek, annak tudatában, hogy amíg a sárkányölő György vitéz jeles névünnepe - 24-e - az igazi meleg idő évadjának nyitányát jelöli, a szeptember végi Mihály arkangyal napja ennek a végét jelöli.

8 Sárkányölő Szent György ünnepe, aki évszázadokon át a lovagok, fegyverkovácsok, lovas katonák, vándorlegények, s utóbb a cserkészek patrónusa. Az igazi tavasz kezdetét a néphagyomány e naptól számítja. Kora hajnalban az asszonyok lepedővel szedték föl a harmatot a mezőn, amit azután kicsavartak a vászonból - és a tejhozam gyarapítása végett - a tehenekkel itattak meg. A Szent György éjjelén gyűjtött gyógyfüvek varázserővel bírtak, szedegetőik, a "bűbájos" vénasszonyok ilyenkor a Gellért-hegyre nyargaló boszorkányokat is meglátták. Időjóslás is tartozik e jeles naphoz: "ha a békák Szent György nap előtt megszólalnak, korai nyár várható". - Másutt ugyanez száraz nyarat jelentett. Szent György havára a régi kalendáriumok számtalan egészségügyi tanáccsal szolgálnak. Mai szóhasználattal tavaszi méregtelenítő kúrának is nevezhetnénk, amit javasolnak Szent György napján jó vetni babot Szent Márk napja Április 25-e Szent Márk evangélista ünnepe, az egyházi búzaszentelés napja, amely antik hagyományokat őriz. A rómaiak ezen a napon köszönetet tartottak és áldozatokat mutattak be Robigo istennek, hogy a vetéseket védje meg a rozsdától. Ha ekkor már a fürj el tud bújni a vetésben, és netán még az ég is megdördül, akkor a néphit szerint, gazdag lesz az aratás. A gazda a méheket április elsején vagy első hetében, lehetőleg szerdai vagy csütörtöki napon eressze ki első röptükre, így lesznek abban az esztendőben szorgalmasak és elevenek. Itt az ideje, hogy kiültessük a káposztaféléket (káposzta, kel, karalábé, karfiol), s a borsó vetését is folytathatjuk. Sajnos kevesen termesztik a csicseri borsót. Különösen biokertekbe ajánlható, nincs jelentős kártevője és betegsége. Gyökérbaktériumai által a talaj nitrogéntartalmát növeli. A hónap második felében már a fűtetlen fóliasátrakban is szedhető a saláta, a hónapos retek és a zöldhagyma. Ha a szedést befejeztük, készíthetjük a talajt a paradicsom, a paprika és az uborka alá. A hónap második fele már alkalmas a bab ültetésére is. Vessünk mángoldot! Magját ugyanúgy közvetlenül a termőföldbe vethetjük, mint a spenótét, csak ritkábban, mert nagyra megnő. Évelő nővény, télen át is szedhető. A borsikát, csombort meg a zamatos turbolyát olyan helyre vessük, ahol meghagyhatjuk, a következő évre elbokrosodik. A görögdinnyét palántaneveléssel és helyben vetéssel egyaránt szaporítják. A mag állandó helyére 10-e körül vethető. Ez az időpont pontosabban is meghatározható úgy, hogy az év 100. napja után akkor vessük a magot, ha a talaj hőmérséklete a vetés mélységében elérte a 13-15ºC-t. Április Tavaszhó, Szent György hava Öko, bio, organikus. Mindegyik szó ugyanazt a tartalmat jelöli. Bioterméket, egészséges és biztonságos élelmiszert, fenntartható, ellenőrzött gazdálkodásból. Hogyan győződhetünk meg arról, hogy amit vásárolunk, az garantáltan bio, tehát műtrágya, szintetikus gyom-, illetve rovarirtók, permetezőszerek nélkül állították elő, az állattartásban nem használtak hozamfokozásra hormonokat, antibiotikumokat génmódosított organizmusokat (GMO). A bio élelmiszerek címkézésére ugyanazok a szabályok érvényesek, mint általában, vagyis jelölni kell a termék nevét, összetételét, szavatosságát, gyártóját stb. és ezeken túl biojellemzőit is. A biotermék címkéjén a következő tartalmú feliratoknak kell még lenniük:

9 Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból Ellenőrizte: *. * itt szerepel az utolsó ellenőrzést végző ellenőrző szervezet neve és kódszáma, amely jelenleg a Biokontroll Hungária Kht. (HU-ÖKO 01) vagy a Hungária Ökogarancia Kft. (HU-ÖKO 02) lehet Magyarországról, vagy az EU-ban elismert bármely ellenőrző szervezet. A piacon, zöldségesnél, ha meg akarunk győződni arról, hogy a bioként kínált zöldség és gyümölcs valóban ellenőrzött ökogazdaságból származik, kérjük el az ellenőrző szervezet által kiállított tanúsítványt, certificatot. Gyakorlati teendők a kiskertben Gyógy- és fűszernövények. A legtöbb gyógy- és fűszernövényünk magját ebben a hónapban vethetjük. Évelő és fűszernövényeinket vágjuk vissza. Dísznövények. Konténeres fákat, bokrokat egész évben ültethetünk. A szabadgyökerű csemetefákat azonban csak e hónap elejéig ültessük, így még meggyökeresednek a száraz idő beálltáig. A fűmagot is most lehet vetni, bár egy igazi biogazdánál nem az angol pázsit a domináló. Ott a vegyes fűfélék a meghatározók, hiszen így sokféle bogár talál magának egy-egy megfelelő fűszálat, vadvirágot, ahol jól érzi magát. Állandó helyre vessük a dísznapraforgót, búzavirágot, vasrózsát, sarkantyúkát, büdöskét. A pincéből felhozott kanna-, gladiólusz-, dáliagumókmat is el kell ültetni. Zöldségtermesztés. A burgonya közé ültessünk büdöskét. Ha a burgonya kikelt, bordóilével permetezzük, minél sűrűbben, virágzásig. A permetléhez keverjünk bazaltlisztet vagy paraluxot, ami keményebbé teszi a leveleket, így a bogarak sem szívesen rágják meg azokat. E hónap harmadik dekádjában lehet a csemegekukoricát, bimbóskelt, spárgatököt, cukkínit, brokkolit vetni. Közéjük salátát ültessünk, így védekezve a földibolha kártétele ellen. Társítás: szamóca közé ültessünk bármilyen hagymafélét, káposzta mellé zellert, uborka közé bazsalikomot, borágót. A káposzta védőnövénye a borsfű, bazsalikom, koriander, kömény. Szőlő-gyümölcs. A lemosó permetezésekre mindenképpen időt kell szakítani, mert igen sok kártevőtől, kórokozótól szabadítjuk meg fáinkat. E hónap elején már csak 2-3%-os töménységben használjuk a mészkénlevet, rügyfakadás után. Az újonnan ültetett kisfák tányérját öntözzük be bőségesen, és takarjuk szalmával, fűkaszálékkal minél vastagabban. A szőlőben a metszés már befejezéséhez közeledik, hisz a jó időben a szemek megduzzadnak, a vágott felületek könnyezni kezdenek, és így aztán elfolyik az értékes tápanyag. Itt is el kell végezni a lemosó permetezést. Receptek Csalánfőzelék. Fél kiló friss csalánhajtást jól megmosunk, vízben 5 percig főzzük. Kihűtjük, majd pépesítjük. Közben 2 kanál lisztet megpirítunk, és hideg vízzel vagy tejjel, joghurttal felengedjük, majd a csalánpépet és 2 gerezd zúzott fokhagymát belekeverjük. Bundás kenyérrel vagy buggyantott tojással tálaljuk. Medvehagyma ecet. A medvehagyma a legrégibb gyógynövények egyike. Érelmeszesedést, trombocita aggregációt gátló, magas vérnyomást, koleszterint, vércukorszintet csökkentő hatását használhatjuk ki.

10 15-20 db eső után gyűjtött medvehagyma levelet apróra vágunk. (Ha poros, leöblítjük és megszárítjuk) Zárható befőttes üvegbe helyezzük és leöntjük fél liter alma- vagy borecettel. 8 napig állni hagyjuk és leszűrjük. Ételízesítésre és salátákhoz használjuk. Medvehagyma olaj. Az ecethez hasonlóan készül, csak az adott mennyiségű hagymához 2 dl olívaolajat öntünk. 8 napi érlelés után szűrhető, de szűrés nélkül is használható köretek, kásák, saláták ízesítéséhez. Javasolt téma feldolgozási irányok: A természet változásainak megfigyelése. Séta közben különböző színű és formájú természetes anyagok gyűjtése. Tavaszi kerti munkák megfigyelése milyen feladatokat kell elvégezni a kertben beszélgetés. Élményrajz a séták során begyűjtött élményekről. Talpalatnyi természet a gyűjtött természetes anyagok képpé rendezése. Képek gyűjtése az éledő természetről összehasonlítás az ősszel látottakkal. Kinek milyen kisállata van otthon? beszélgetés a kedvencek gondozásáról, ötletek gyűjtése. Kedvenc állatom rajzpályázat. Tavaszváró versek, dalok tanulása. Virágok, madarak készítése különböző technikákkal. Kertészkedés, az iskolai kiskertek rendbetétele. Kisállat kiállítás. Föld napi megemlékezés. Én így óvom környezetemet és a természetet. rajz. Gyalogtúra szervezése Tavaszi dalok gyűjtése, megtanulása. Tavaszi jeles napok, időjárási hiedelmek gyűjtése megbeszélése. Én ilyennek látom a tavaszi természetet élményrajz. Természetvédelem ötletek gyűjtése. Tavaszi fáradtság mit jelent, mit tehetünk ellene. Évszaknaptár készítése. Kedvenc állat bemutatása fogalmazások írása. Természetvédelmi kisokos készítése. Költöző madarak megfigyelése madárkalendárium. Miért szeretem a tavaszt fogalmazások írása, rajzok készítése a témával kapcsolatban. 2.)A gyerekeknek megfogalmazott felhívások: 1.) Versillusztrációs pályázat felső tagozatos diákoknak Készítsetek - bármilyen méretű és technikájú - illusztációt, amely jól ábrázolja az alábbi tavaszi témájú versek bármelyikének hangulatát: Horgas Béla: Nárcisz és tükör Csukás István: Tavaszi vers Szabó Lőrinc: Nyitnikék A választható verseket mellékeljük a számotokra, melyből magyartanárotoktól is kérhettek egy példányt. Vers-és prózaíró pályázat felső tagozatos diákoknak Tavaszi témájú versek, mesék vagy novellák írására hívunk Benneteket. Szólhat a természetről, az ide kapcsolódó ünnepekről, iskolai programjaitokról egyaránt. Mindkét pályázatra érkező munkáitokat jeligével lássátok el, s külön lezárt borítékba tegyétek az adataitokat( név, iskola, település, évfolyam), a borítékon csak a jelige szerepeljen

11 A beérkező munkákat 5-6.évfolyamon és 7-8.évfolyamon külön díjazzuk. Beküldési határidő: április 14. Jó munkát kíván a humán és a művészeti munkaközösség! Körmend, 2010.március ) Fotópályázat felsős tanulóknak, szülőknek, tanároknak FOTÓPÁLYÁZAT DIÁKOKNAK, TANÁROKNAK ÉS SZÜLŐKNEK Április 22-én nyílik az a kiállítás, melyet iskolánk a Batthyány-kastély kiállítótermében rendez. Az idén saját készítésű, bármilyen méretben előhívatott fotókból is válogatni szeretnénk, melyre várjuk a kölcseysek pályaműveit. Témánk: Tavasz Körmenden és környékén Várjuk névvel ellátott fotóitokat, melyet április 14-ig az iskola titkárságán vagy Eredics Éva tanárnőnek adhattok le. A legjobb fotókat pályadíjjal jutalmazza a szakmai zsűri, melyben fotósok, diákok vesznek részt. Jó munkát kívánunk! Körmend, március 13.

12 3.) Felhívás idegen nyelvi versenyekre

13 3.) A témahét tervezett programjai TÉMAHÉT 2010.április 19-től 23-ig Hétfő ápr.19. Kedd ápr. 20. Szerda ápr.21. Csüt. ápr.22. Péntek ápr.23 D.e. 5-6.osztály Tanítás a témának megfelelően Tanítás a témának megfelelően Tanítás a témának megfelelően Tanítás a témának megfelelően akadályverseny ½ 9-től 7-8.osztály Normál tanítás Normál tanítás Normál tanítás Normál tanítás akadályverseny ½ 9-től D.u. 5-6.osztály Faültetés, udvarrendezés ( 6.órában ) Néptánc: zöldágjárás 15 óra Játékos idegen nyelvi csapatversenyek 14 óra 30 perc Mesedélután az alsó tagozatosoknak ( a Modern ember-modern világ szakkörösök irányításával), a többiek a kiállítás rendezése 14 órától A kiállítás megnyitója 13 óra 30-kor (5-6.évfolyam minden tanulója) Eredményhirdetés a Színházteremben 14 órakor (minden tanuló) 7-8.osztály Idegen nyelvi verseny (Meghívott iskolák diákjaival:a város, városkörnyék, Ilz, Dobronak..) 14 óra 30-kor Néptánc: zöldágjárás 15 óra Játékos idegen nyelvi csapatversenyek 14 óra 30 perc A kiállítás rendezése-segítés 14 órától A kiállítás megnyitója 13 óra 30-kor ( érdeklődők) Eredményhirdetés a Színházteremben 14 órakor (minden tanuló )

14 4.) A tanórák témái 5.a 5.b 6.a 6.b angol óra 5.a-5.b óra 5.a-5.b óra 6.a-6.b a-5.b 2-3.óra 6.a-6.b 4.óra Téma Növényültetés, növénymegfigyelés, a növény részei Tevékenységek időmegjelöléssel 3x45 perc 5.a-5.b 2x45 perc 6.a-6.b Kiemelt készségek, képességek Élő beszéd észlelése, beszédértés, szövegértés Munkaformák évfolyam Csoportmunka, pármunka Módszerek évfolyam Önálló kutatás,adatgyűjtés csoportban Eszközök szemléltetés Internet, feladatlapok, növények Egészségtan óra 6.b Téma Tevékenységek időmegjelöléssel Kiemelt készségek, képességek Gyógynövények 1x45 perc Legyenek képesek tudatosan használni a mindennapi életben a megismert gyógynövényeket! Munkaformák Frontális osztályfoglalkozás Módszerek Tanári ismeretközlés: gyógynövényes termékek rövid bemutatása a diákok segítségével. Eszközök szemléltetés Diavetítés: ppt Gyógynövények, és gyógynövényekből készült fogyasztási cikkek (tea)

15 ének Téma Tevékenységek időmegjelöléssel 2010.április b április19. 6.b április 21 6.a ZÖLD LEVÉL c. dal tanítása Tavaszi szél vizet áraszt c. dal tanítása 1x45 perc 1x45 perc Kiemelt készségek, képességek Hallásfejlesztés, ritmusérzék fejlesztése Hallásfejlesztés, ritmusérzék fejlesztése Kottaolvasási képesség, Vállalkozói kompetencia Munkaformák 5.b Frontális, páros munka 6.b, 6.a Frontális, páros munka, egyéni munka Módszerek 5.b Daltanulás hallás után, auditív játékok 6.b, 6.a Daltanulás hallás után, auditív játékok Személyes bemutató Eszközök szemléltetés Cd lejátszó, ritmushangszerek Kották, képek a tavaszról, tavaszi virágokról. Cd lejátszó, ritmushangszerek Kották, képek a tavaszról, tavaszi virágokról. Fizika Téma Tevékenységek időmegjelöléssel óra 6.b Tavaszi időjárás Halmazállapot változások tavasszal a természetben Olvadás- fagyás, párolgás-lecsapódás Kiemelt készségek, képességek Megfigyelés, Kísérletező készség., Felidézőemlékezőlép., Eszközhasználat Munkaformák Párok, egyéni, csoportok Módszerek Előadás, Kiselőadás, Szimuláció, Kooperatív Eszközök szemléltetés Hőmérők, Hűtőgép, Hajszárító, Itatós papír, El.melegítő, Tanári demonstráció

16 matematika Téma Tevékenységek időmegjelöléssel A tavasszal kapcsolatos 1 x 45 perc 1. óra logikai felada- 5.a, 5.b tok megoldása óra 5.a, 5.b óra 5.a, 5.b óra 6.a, 6.b óra óra 6.a, 6.b óra 6.a A tavasszal kapcsolatos szöveges feladatok megoldása Tavaszi fejtörők 2 x 45 perc 1 x 45 perc Egyenletes tavasz 1 x 45 perc Arányos természet I-II. Tavasz az Interneten 2 x 45 perc Kiemelt készségek, képességek Szövegértés, számolási készség, problémamegoldó gondolkodás, problémaérzékenység, kombinativitás, kreativitás, konstruktivitás, alkotó gondolkodás, eredetiség, ötletessé 1 x 45 perc megfigyelőképesség, lényeglátás, információs kultúra, digitális kompetencia Munkaformák frontális munka, páros munka, csoportmunka páros munka Módszerek önálló feladatmegoldás, páros megbeszélés, frontális ellenőrzés információkeresés az interneten Eszközök szemléltetés feladatlapok, számítógép, projektor számítógép, projektor, internet Rajz és vizuális kultúra 2010.április 21 6.b, 6,a Téma Szent György és a sárkány Tevékenységek időmegjelöléssel 6,b-2x45 6,a-1x45 Összetett gondo- Kiemelt készségek, képességek Kreativitás, forma és arányérzék, kommunikáció, Munkaformák Csoport munka, egyéni munka, megbeszélés, beszélge- Módszerek Eszközök szemléltetés 6.b, 6,a Képi szemléltetés, Folyamatos szemékitömött állatok, tárgyak, drapéria, cd lejátszó, ragasz-

17 2010.április 21 5,b Ember a Tavaszban, Tavasz az emberben latok megfogalmazása vizuális eszközökkel, valós látvány alapján való rajztanulmány kreatív felhasználása, elképzelt jelenségek, történések ábrázolására. 5,b-1x45 perc Tavaszról készült összefoglaló jellegű plakát készítése. Különleges festészeti technikák megismerése. szervező készség, tés, lyes segítség, a legendát felidéző mese elmondása közösen. Szereplők pszichológiai sajátosságainak vizsgálata. Manualitás, finom mozgás fejlesztése. Összegző képesség, kommunikációs képesség fejlesztése. Esztétikai érzék, színek ismerete. Önértékelés Egyéni vagy páros munka 5,b Képi szemléltetés, folyamatos segítség nyújtás, beszélgetés, asszociációs lánc, fürttábla, tó, olló, festék, papír, szivacs, fogkefe Vizuális szemléltetőeszközök: képek, projekttor. ragasztó, olló, festék, papír, szivacs, fogkefe Német nyelv Téma Tevékenységek időmegjelöléssel 2010.április a-5.b április a-5.b A tavasz- a témakörhöz kapcsolódó szavak, kifejezések megtanulása,szövegfeldolgozás Tavaszi növények,virágok, állatok 2x45 perc 2x45 perc Kiemelt készségek, képességek szövegértő képesség fejlesztése, szókincsfejlesztés A szóbeli kifejező képesség fejlesztése Munkaformák 5.évfolyam Páros és csoportmunka 5.évfolyam csoportmunka Módszerek Szótármunka Differenciált feladatok adása Kerekasztal szólánc Eszközök szemléltetés Szótárak,feladatlapok Frühling-grün Szótárak,feladatlapok Frühling-grün

18 2010. április a-5.b április 21 6.a-6.b április a-6.b Tavaszi növények,virágok, állatok/2. A tavasz- a témakörhöz kapcsolódó szavak, kifejezések megtanulása,szövegfeldolgozás Tavaszi növények,virágok, állatok 2x45 perc 2x45 perc 2x45 perc szövegértő képesség fejlesztése, szókincsfejlesztés A szóbeli kifejező képesség fejlesztése 5.évfolyam csoportmunka 6.évfolyam Páros és csoportmunka 6.évfolyam csoportmunka Differenciált feladatok adása Rajzolás:tavaszi kép készítése keresztrejtvény Szótármunka Differenciált feladatok adása Kerekasztal Szólánc keresztrejtvény Kép-és szódominó Szótárak,feladatlapok Frühling-grün keresztrejtvény Szótárak,feladatlapok Frühling-gelb Szótárak,feladatlapok Frühling-gelb Kép-és szódominó 5.a, 5.b 6.a, 6.b Természetismeret óra Téma Kora tavaszi hagymás virágok (hóvirág, tőzike, tulipán) Fehér gólya és fecskék Tevékenységek időmegjelöléssel tanítási óra tanítási óra Kiemelt készségek, képességek Megfigyelőképesség, gondolkodási képességek, értelmező olvasási képesség, környezetvédelmi gondolkodás fejlesztése Megfigyelőképesség, gondolkodási képes- Munkaformák Évfolyamonként gyűjtőmunka, megfigyelés, lényegkiemelés Évfolyamonként gyűjtőmunka, Módszerek 5-6. évfolyam, csoportmunka, egyéni munka, frontális munka 5-6. évfolyam, csoportmunka, Eszközök szemléltetés Növények, kivetítés, internetes gyűjtés, kiállítás készítés Kitömött állat, kivetítés, internetes

19 5.a 6.a, 6.b Hon és népismeret Téma Szent György havának szokásai Tevékenységek időmegjelöléssel tanítási óra ségek, értelmező olvasási képesség, környezetvédelmi gondolkodás fejlesztése Kiemelt készségek, képességek Megfigyelő képesség, értelmező, olvasási képesség fejlesztése, hagyományismeret megfigyelés, lényegkiemelés Munkaformák Évfolyamonként egyéni- és csoportmunka, lényegkiemelés egyéni munka, frontális munka Módszerek Évfolyamonként frontális- és csoportmunka gyűjtés, kiállítás készítés Eszközök szemléltetés Könyvek, képek, kivetítés Történelem Téma Tevékenységek időmegjelöléssel óra 6.b óra 6.a óra 5.a óra 5.b Szent György élete Lovagrendek régen és ma Magyar szentek és boldogok A tavaszi keresztény ünnepek /húsvét,pünkösd/. Szent György élete. Tavaszi népszokások 2x45 perc 2x45 perc Kiemelt készségek, képességek Szövegértés,adatgyűjtés, lényegkiemelés, beszédkészség, önálló előadás Szövegértés, lényegkiemelés, beszédkészség, adatgyűjtés, önálló elbeszélés Munkaformák 6. évfolyam Csoportmunka, pármunka 5. évfolyam Csoportmunka, önálló előadás Módszerek 6.évfolyam Önálló gyűjtőmunka, prezentáció, tablókészítés 5. évfolyam Önálló és közös gyűjtőmunka, prezentáció, tablókészítés, játék Eszközök szemléltetés Internet, kapcsolódó könyvek, helyismereti művek Internet, kapcsolódó ismeretterjesztő könyvek, honismereti művek

20 5.a Téma Magyar szövegértés A Tavasz című 1.óra szöveg feldolgozása Tavasz témájú versek elemzése Tevékenységek időmegjelöléssel Kiemelt készségek, képességek 45 perc szövegértő képesség 45 perc vizuális készség fejlesztése Dramatikus játékok 45 perc kifejezőkészség együttműködés térhasználat Szent György hava című szöveg feldolgozása 45 perc szövegértő és szövegalkotó készség fejlesztése szókincsfejlesztés Munkaformák egyéni és páros munka egyéni és csoportmunka csoportmunka egyéni és csoportmunka Módszerek megbeszélés és érvelés szövegelemzési technikák gyakorlása, képi ábrázolás, versek ritmusának összehasonlítása nem verbális kommunikáció, szerepészlelés, szerepjáték Szó-és szólásmagyarázatok adása, Véleménynyilvánítás Eszközök szemléltetés feladatlap,íróeszközök íróeszközök IKT-tananyag CD-lejátszó feladatlap 6.a Magyar szövegértés Téma Tevékenységek időmegjelöléssel Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek Eszközök szemléltetés A Tavasz című 45 perc szövegértő képesség egyéni és páros megbeszélés és feladat- 1.óra szöveg feldolgozása munka érvelés lap,íróeszközök Tavasz témájú versek elemzése 45 perc vizuális készség fejlesztése egyéni és csoportmunka szövegelemzési technikák gyakorlása íróeszközök IKT-tananyag képi ábrázolás versek ritmusának összehasonlítása Dramatikus játékok 45 perc kifejezőkészség csoportmunka nem verbális kom- CD-lejátszó

Húsvéti szokások és hagyományok

Húsvéti szokások és hagyományok Húsvéti szokások és hagyományok A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez világszerte

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni!

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni! Általános Iskolák Igazgatóinak Munkaközösségeinek L A N D O R N A P 2013. május 22. (szerda) Tárgy: versenykiírások Kedves Kollégák! A Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola az idei tanévben a következő

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk 2010/2011 Időtartama:2010.szeptember 20 - október 20-ig BENEDEK ELEK PROJEKT ÖSSZEGZÉSE A három hetet meghaladó projekt

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT 2010. MÁJUS 21 28. A környezetvédelmi témahét lezárása, összegzése A tanmenetbe tervezett programokat, tananyagokat, különböző osztályfokon, tantárgyakhoz, az alábbi témakörökben

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01.

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. 2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. Március a tavasz ébredésének hónapja. A tavaszvárás,

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Tanítási órák / Évfolyamok

Tanítási órák / Évfolyamok Mikor? Hol? 27. péntek 28. szombat 29. vasárnap 30. hétfő Tanítási órák / Évfolyamok 1. b 5. c 6. c 8. c Óra Téma Óra Téma Óra Téma Óra Téma Adventi Adventi koszorú Adventi koszorú szítése Adventi koszorú

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben

Tanulásszervezés a kompetencia alapú, nem szakrendszerű oktatásban

Tanulásszervezés a kompetencia alapú, nem szakrendszerű oktatásban Tanulásszervezés a kompetencia alapú, nem szakrendszerű oktatásban Környei László (volt közoktatási államtitkár) a nem szakrendszerű oktatás bevezetése az 5-6. osztályban egy valós problémára adott nem

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet A BSZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiumának 2016-2017-es kollégiumi munkaterve a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján 2016. augusztus 31. szerda

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM CSAPAT Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM Nyuszifon? Ezt az ibook-ot azért készítettük, hogy megmutassuk Nektek, mennyire egyszerű egy ilyen könyvet létrehozni. A Nyuszifon könyvben gyerekek és felnőttek

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA CHRISTMAS WEEK ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA 2012. DECEMBER 17-2012. DECEMBER 21. Készítette: Mellár Valéria Ez a témahét az Újvárosi Általános Iskola éves munkatervének

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDŐSZAK Első tanítási nap 2016. szeptember 1. Utolsó tanítási nap 2017. június 15. Első félév vége 2017. január 20. A 12. osztályosok utolsó tanítási napja 2017.

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

ERDEI ISKOLA programja

ERDEI ISKOLA programja ERDEI ISKOLA programja 2010. május 10-14. Felsőtárkány Hagyd ott a várost. Csend-övembe jöjj, hagyd ott az ingerült és hetyke szókat. Itt fákat, felhőt, forrást üdvözölj, s hallgasd a zengő, mámoros rigókat.

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2016/2017. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra Endrefalva 2016. augusztus 31. (szerda) Homoki

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

ISKOLÁNKÉRT ALAPÍTVÁNY 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. Szakmai beszámoló

ISKOLÁNKÉRT ALAPÍTVÁNY 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. Szakmai beszámoló Van, aki méreggel írtja a gyomot, és azt hiszi ez elegendő ahhoz, hogy a kert tökéletessé váljék. Ő nem gondol a vegyszer által elpusztított virágokra ( ) Más viszont kapával végzi ugyanezt a munkát lassan,

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások:

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások: Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

Ökoiskola munkaközösség munkaterve 2011-12. tanévre

Ökoiskola munkaközösség munkaterve 2011-12. tanévre Dátumhoz köthető tevékenységek Ökoiskola munkaközösség munkaterve 2011-12. tanévre Dátum Feladat Felelős Résztvevők Megjegyzés Szeptember 22.csütörtök Európai autómentes nap Ruppert Vilmosné Molnár Róbertné

Részletesebben

DÖNK munkaterv javaslat a tanévre

DÖNK munkaterv javaslat a tanévre DÖNK munkaterv javaslat a 2010-2011. tanévre Egy iskola akkor jó, és főleg akkor szerethető, ha a tanulás mellett a diákélet is színes, változatos, s ebben kiemelkedő szerepe van a diákönkormányzatnak.

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ELSŐ OSZTÁLY 1 Magyar Matematika Magyar Matematika Magyar 2 Szabad foglalkozás Önálló foglalkozás Kulturális foglalkozás Angol / Szabad foglalkozás Szabad foglalkozás 3 Magyar Testnevelés Magyar Testnevelés

Részletesebben

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Ideje: október 22-én délután Kezdés: 13.30 Zárás: 15.30 Az ünnepi műsor a zárást követően lesz. (Felelősök a 8. osztályosok) Felső tagozatosoknak

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét A

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben