Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 2. szám február Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél Rába: 4 milliárd feletti EBITDA, 10 milliárd alatti nettó hitelállomány 2. oldal 11. oldal A Budapesti Értéktôzsdén jegyzett gyôri Rába-csoport sikerrel zárta a es üzleti évet, a folyamatos hatékonyságjavulásnak és a sikeres stratégiai törekvéseknek köszönhetôen pozitív üzemi és nettó eredményt ért el. Felújított soron készülnek az üléshabok Móron 12. oldal Új vezérléssel és felújított egységekkel kezdte meg a termelést az év elején a Suzuki-ülés-formahabokat gyártó habosítósor a Rába Alkatrészgyártó móri gyárában. A felújítás részleteirôl a nemfémes terület mérnökségének vezetôje, Csóka János tájékoztatta magazinunkat.

2 2 oldal 2 Holding A Budapesti Értéktôzsdén jegyzett gyôri Rába-csoport sikerrel zárta a 2007-es üzleti évet, a folyamatos hatékonyságjavulásnak és a sikeres stratégiai törekvéseknek köszönhetôen pozitív üzemi és nettó eredményt ért el. A 2006-os évet masszívan meghaladó, 14,6 százalékkal megnövekedett, 57,6 milliárd forintos árbevételt ért el a csoport, miközben a mûködésbôl származó profit 544 millió forintról 1022 millió forintra emelkedett. A menedzsment prognózisának megfelelôen a másik két üzletág mellett a futómû is pozitív eredménnyel zárta a negyedik negyedévet. A kedvezô eredmények hatására a társaság eladósodottsága az öt évvel ezelôtti szintre mérséklôdött. A gyôri vállalatcsoport ben is jelentôs energiát fordított a vevôkapcsolatok bôvítésére, ami az év során több új, számottevô értékû szerzôdést eredményezett. Ennek köszönhetôen a társaság árbevétele 14,6 százalékos éves növekedéssel 57,6 milliárd forintot ért el, amire 2000 óta nem volt példa. A társaság eredményességét bevételoldalon az euró és a dollár kedvezôtlen elmozdulása befolyásolta negatívan, ezeket a hatásokat költségoldalon az emelkedô energia- és nyersanyagárak erôsítették. A külsô gazdálkodási környezet ezen kedvezôtlen hatásait a Rába saját mûködési hatékonyságának javításával, a magasabb hozzáadott értékû termékek súlyának növelésével, valamint a vevôkkel kötött árfolyam-kompenzációs megállapodásokkal ellensúlyozta. A növekvô árbevétel és a szigorú költséggazdálkodás hatásaként a társaság mindhárom üzletága pozitív mûködési eredményt ért el a negyedik negyedévre és a csoportszintû EBIT- DA a menedzsment prognózisának megfelelôen meghaladta a 4 milliárd forintos szintet. Szignifikáns, s szintén a stratégiai tervek teljesülését igazoló a csoportszintû hitelállomány javulása, a Rába jelentôsen mérsékel- Rába: 4 milliárd feletti EBITDA, 10 milliárd alatti nettó hitelállomány te adósságállományát, így az év végére a nettó hitelállomány 9,4 milliárd forintra csökkent. A társaság pénzügyi eredményeit több mint egymilliárd forinttal javították a devizaárfolyamok kedvezôtlen elmozdulását ellensúlyozó sikeres fedezeti ügyletek. A Rába nettó eredménye 2007-ben elérte az 1,3 milliárd forintot. Az amerikai piacon 23 százalékos értékesítésnövekedést ért el a vállalat, mely két ellentétes hatásnak köszönhetô. Az idôszakot egyrészt a nehéztehergépjármû-piac jelentôs, idôszakos visszaesése jellemezte, amit a speciális futómûvek területén a stratégiai partnerrel történô együttmûködés kiszélesítése kompenzált. Az EU-piacon belföldi értékesítéssel együtt a Rába értékesítési számai forintban 16,9 százalékkal növekedtek, és elérték a 34,7 milliárd forintot. A FÁK és kelet-európai piacokon a Rába által elért exportárbevétel az elôzô üzleti évhez viszonyítva jelentôsen, 23,2 százalékkal, 27,1 millió euróra növekedett. A növekedés hátterében továbbra is az orosz piac igényeinek növekedése és a stratégiai kapcsolatok bôvülése áll egy új mérföldkô a Rába stratégiai átalakítási folyamatában. Vállalatunk számos új szerzôdés révén továbbra is erôteljes növekedési pályán halad. Piaci pozícióink erôsödését jelzi, hogy az év során jelentôs megállapodásokat írtunk alá az összes stratégiai piacon. Az idei évre tervezett számainkat az erôsen romló külsô körülmények ellenére is teljesí-

3 3 oldal tettük. A tavalyi év eredményei kedvezô alapot biztosítanak számunkra a 2010-ig szóló stratégia következetes megvalósításához, a növekedés folytatásához nyilatkozta Pintér István, a Rába elnökvezérigazgatója. CÉGINFORMÁCIÓ: A Rába Nyrt. üzleti portfólióját három önálló, egymáshoz kapcsolódó jármûipari üzletág alkotja: a futómû-, az alkatrész- és a jármûüzletág. A Rába erôsen exportorientált vállalat, stratégiai exportpiacai az USA, az EU és a FÁK. A mintegy 3000 fôt foglalkoztató vállalatcsoport éves értékesítése 230 millió euró. A gyôri székhelyû Rába Jármûipari Holding Nyrt. részvényeit a Budapesti Értéktôzsdén jegyzik. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: GULYÁS KRISZTINA KOMMUNI- KÁCIÓS VEZETÔ, RÁBA NYRT. TEL.: STESZLI ÁDÁM BEFEKTETÔI KAP- CSOLATTARTÓ, RÁBA NYRT. TEL.: Holding 3 A ÉVES KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYEK (IFRS SZERINT) KONSZOLIDÁLT ADATOK MILLIÓ FORINTBAN NETTÓ ÁRBEVÉTEL ,6% EBBÔL EXPORT ,9% EBBÔL BELFÖLDI ÉV ÉV INDEX ÉRTÉKESÍTÉS ,4% ÜZEMI EREDMÉNY ,8% NETTÓ EREDMÉNY ,1% EBITDA ,6% Zökkenôkkel indult az új Oracle, de folyamatosan javul J anuár 7-én a Rába-csoportban megtörtént az új Oracle termelésirányítási és pénzügyi rendszer éles indítása. Az eddigi tapasztalatokról és a folytatásról Nagy Tamás projektvezetôt, a Rába Jármûipari Holding Nyrt. és egyben a Futómû IT-rendszer és folyamatfejlesztési vezetôjét kérdeztük. Nem volt teljesen zökkenômentes az indulás, még most is tapasztalunk problémákat. Egyrészt bizonyos kimutatásoknál akadnak késések, ezeknek leginkább az az oka, hogy az új, több készletszervezetes struktúra bonyolultabb a korábbinál, elsôsorban tervezési oldalról. Másrészt magával a rendszerrel is vannak technikai jellegû gondok, de a felmerülô programhibákat az Oracle folyamatosan javítja, és küldi a javítóprogramokat mondta a szakember. Hozzátette ugyanakkor, hogy a javulás egyértelmû. Míg az elsô héten a hibabejelentések száma egyes napokon meghaladta a hatvanat, addig ez már egy hónap mûködés után tíz alá csökkent. Ezzel párhuzamosan a megoldási hatékonyság NAGY TAMÁS százalékról 80 százalék fölé emelkedett, köszönhetôen az erre felállított támogató csapatnak. Nagy Tamás beszámolt arról is, hogy jelenleg az elsô hónap készlet- és pénzügyi zárását tervezik, ami az egyik feltétele annak, hogy az Oracle-upgrade elsô fázisa elfogadható legyen. Ezenkívül teljesen stabillá kell tenni az új modulok mûködését. Az egyik ilyen az ellátásilánctervezô rendszer (ASCP), ami jóval többet tud a korábbinál például képes véges kapacitást tervezni, viszont éppen emiatt jóval érzékenyebb minden paraméterbeállításra, sokkal nagyobb odafigyelést igényel. (Érvényes ez a cikk törzsadataira, a gépi és emberi erôforrások érvényességére és szinkronizálására, a különbözô kategóriabeállításokra, kiválasztási szabályokra egyaránt.) A másik a DBI, vagyis a napi üzleti intelligencia, ami mindennap az elôzô este tizenegy órás állapotot mutatja a pénzügyi folyamatokról, az árbevétel és a költségszámlák alakulásáról, a kintlévôségekrôl, a kötelezettségekrôl, valamint számos termelési és logisztikai adatról. Ez nagyon jó segédeszköz lesz a vezetés számára. Összefoglalóan: az új rendszer bevezetése jóval kisebb változásokat hozott az Alkatrészgyártó -ben Sárváron és a Jármû -ben, náluk annyira nem változtak a folyamatok. Ez a bejelentések számában is látszik, jóval kevesebb gondot jeleztek onnan. A legtöbb probléma a Futómûben jelentkezett. Más a struktúra, más felépítésben dolgozik az új Oracle, mint a korábbi. EZ MINDENKITÔL SOKKAL FEGYEL- MEZETTEBB MUNKÁT, NAGYOBB ODAFIGYE- LÉST KÖVETEL MEG. Igaz az is, hogy ez a rendszer jóval nehezebben megkerülhetô, és kevesebb rendszeren kívüli munkavégzést enged meg vannak, akiknek ezért nem tetszik fogalmazott Nagy Tamás. Az viszont jó, hogy a rendszer jóval nagyobb teljesítményû számítógépen fut, és ezért gyorsabb is a réginél. Maga az upgrade-projekt egyébként nagyon sok embert megmozgatott, a projektnek 106 tagja volt, a felhasználói oktatásokon 2007 decemberében 357 jelentkezônek 91 leckébôl 149 oktatást kellett tartani, a kinyomtatott oktatási anyag több mint 25 ezer oldalt tett ki. Az Oracle-verzióváltásnak még két fázisa van hátra, amelyek várhatóan 2008 végére fejezôdnek be. A második lépcsôben beintegrálják a ma még szigetrendszerként mûködô karbantartási tevékenységet, valamint bevezetik a szerszámgyárban is az Oracle Manufacturinget. A harmadik fázis már nemcsak a Futómûvet, hanem a többi egységet is érinti. Néhány új modult indítanak, ezek közül az internetes szállítói portál a legfontosabb, ami internetes kommunikációt tesz lehetôvé a beszállítókkal. Emellett lesz benne egy raktárkezelô rendszer amit szeretnének kiterjeszteni egyfajta vonalkódrendszerrel is, egy napi termelésütemezô és egy olyan release management, ami lehetôvé teszi elsôsorban a külföldi vevôktôl olyan elektronikus üzenetekmegrendelések fogadását, amit a régi rendszer nem tud biztosítani. A végén elindítanak egy treasury modult is a pénzügyi (elsôsorban hedge) mûveletek támogatására.

4 4 oldal 4 Vagyonkezelés Sikeres volt a beszállítói konferencia ISTENES ISTVÁN, A DAM 2004 KFT. MINÔSÉGÜGYI VEZETÔJE, SZABÓ JÓZSEF, A RÁBA NYRT. STRATÉGIAI BESZERZÉSI, ESZKÖZ- ÉS VAGYON- GAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓJA, VÁRADI SZILVIA, A DAM 2004 KFT. KERESKEDELMI VEZETÔJE ÉS STEININGER IMRE, A RÁBA FUTÓMÛ KFT. ALAPANYAG-BESZERZÉSI TEAMVEZETÔJE A KONFERENCIÁN. A Rába Jármûipari Holding Nyrt. minden évben konferenciára hívja beszállítóit. Az idei eseményre amelynek megszervezése Kôszegi Adrienn nevéhez fûzôdik január 25-én került sor a Hotel Konferenciában. Összesen 110 cég képviselôje jelent meg. Szabó József stratégiai beszerzési, eszköz- és vagyongazdálkodási igazgató lapunk kérdésére rendkívül sikeresnek minôsítette a rendezvényt. Megjegyezte, hogy a konferencia mindig több célt szolgál. A Rába beszámol arról, hogy az elôzô évben mit ért el közösen a partnereivel, ismerteti terveit és erkölcsi elismerést ad az arra érdemeseknek. Emellett az üzlet nagy részben személyes ügy, ezért fontosak az emberi kapcsolatok tette hozzá Szabó József. A konferencián Pintér István elnök-vezérigazgató prezentációjában kiemelte, hogy a Rába egyre nagyobb forgalmat bonyolít le: a 2005-ös adat 234 millió, a 2006-os 240 millió, míg a 2007-es 310 millió USA-dollár volt. Ennek mintegy négytizede belföldi értékesítés (a Suzukinak, a Danának, a Honvédelmi Minisztériumnak és a BPW-nek), az Egyesült Államok részesedése egynegyed, az európai uniós tagállamoké egyötöd, míg a FÁK- és a nem uniós országok 12 százalékot képviselnek. A cég dolgozóinak létszáma meghaladja a 2800-at. A bevétel 62 százalékát a Futómû, 24 százalékát az Alkatrész és 14 százalékát a Jármû produkálta. Pintér István ismertette az egyes üzletágak legfontosabb tudnivalóit, majd a csoportstratégiáról számolt be. Eszerint a cél többek között, hogy 2006-hoz képest 20 százalékos növekedést érjenek el, a hitelállomány pedig 10 milliárd forint alá csökkenjen. Hangsúlyozta: a Rába 30 százalékkal kívánja csökkenteni a beszállítók számát 2009-ig, és a beszállítóktól költségcsökkentést vár el. Emellett szeretné lefaragni a minôségügyi költségeket, a reklamációkat és növelni a szerzôdéses lefedettséget. Szabó József elôadásában elmondta, hogy a Rába-csoport idén 50 milliárd forintot meghaladó beszerzéssel számol, egytizedével többel, mint tavaly. A célok között szerepel a szerzôdött fizetési napok 60-ra növelése a jelenlegi 40-rôl, a közös beszállítók fizetési feltételeinek egységesítése, valamint a C kategóriás (10 millió forint éves forgalom alatti) beszállítók forgalmának összevonásával hoszszabb fizetési határidô alkalmazása. A Rába fokozottan elvárja a beszállítók minôségbiztosítási rendszerének fejlesztését, valamint a beszállítás elôtti minôségügyi ellenôrzést. Balog Béla pénzügyi vezérigazgató-helyettes prezentációjában stabilnak nevezte a csoport pénzügyi helyzetét. A közös érdekek között említette az új üzletek elnyerése érdekében a konszolidált árakat, a forgalom darabszám növelésével az alacsonyabb költségszintet, az átütemezési igények rugalmas kezelését. Arról is beszélt, hogy mivel a szállítók jelentôs része nem képes a ciklusidôk átfinanszírozására, ezért a Rába közremûködik faktorcégek biztosításában is, az átlagosnál kedvezôbb feltételekkel. A Rába ezenkívül segít folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek biztosítéki hátterének megteremtésében, valamint az európai uniós pályázatokhoz szükséges üzleti célok megfogalmazásában. A konferencián a Futómû tevékenységét, eredményeit, terveit Lukács György SCMigazgató, az Alkatrészét Urbányi László ügyvezetô igazgató, a Jármûét pedig Torma János ügyvezetô igazgató ismertette részletesen. A DÍJAZOTTAK A konferencián ötödik alkalommal adták át a Rába Kiemelt Beszállítója címet. Idén hat beszállító kapott ilyen elismerést. A Futómû részérôl: DAM 2004 : acélbeszállító, a BPW csonk- és ikercsukló-alapanyag zökkenômentes ellátásáért. Gewes Gelenkwellenwerk Stadtilm GmbH: az ikercsuklók, féltengelyek megnövekedett igényeinek biztosításáért a Marmonnak szállított késztermékekhez. Koyo Deutschland GmbH: a Marmonfutómûvekhez szükséges csapágyigények megfelelô ellátásáért. Az Alkatrész móri gyára részérôl: Tom-Ferr Zrt.: a Suzuki ülésvázaihoz szükséges acélcsövek beszállítása során elért költségcsökkentésért és a konszignációs raktár gyors kialakításáért. Az Alkatrész sárvári gyára részérôl: Reca : a CPS készletgazdálkodási rendszer és a konszignációs raktár kialakításáért, az alkatrészek, kötôelemek költséghatékony biztosításáért, a beszállítók számának jelentôs csökkentéséért. A Jármû részérôl: Variens : megfelelô árszintû és minôségû, pontos és igényeknek megfelelô szállításáért, a szükséges beruházások elvégzéséért.

5 5 oldal Futómû 5 ANDRÁSI MÁTYÁS A stuttgarti konferencia tapasztalatai J anuár 30. és február 1. között rendezték Stuttgartban a CTI 7. Haszonjármû Fórumát. A CTI a hazánkban is jól ismert IIR tréningcég jármûipari fiókszervezete, amely Németországban rendszeresen szervez a legkülönbözôbb autóipari témákban színvonalas képzéseket, konferenciákat. Ezek sorában kiemelkedô jelentôsége van a haszonjármûfórumnak, hiszen a haszonjármûvek ahogy ezt dr. Eduard Gerum, a konferencia levezetô elnöke, a Knorr-Bremse fejlesztési igazgatója is hangsúlyozta népgazdasági és közlekedésbiztonsági jelentôségük és egyre igényesebb mûszaki megoldásaik ellenére kevesebb figyelmet kapnak a náluk nagyságrenddel nagyobb darabszámban készülô személygépkocsiknál. A konferencia színvonalát jól érzékeltette az elôadók és a hallgatóság rangos névsora. A Mercedes tehergépkocsi-üzletágának volt és jelenlegi fejlesztési igazgatója mellett a beszállítók közül többek között a Continental, a Knorr-Bremse, a Haldex és az Isringhausen szakemberei, illetve kutatóintézetek, szakmai szervezetek és hatóságok képviselôi tartottak érdekfeszítô, jól illusztrált elôadásokat, melyeket a hallgatóság aktív részvételének köszönhetôen minden esetben számos kérdés követett. A tanácskozás egyik központi témája egyébként a skandináv országokban már több éve közlekedô 60 tonnás nehéz-jármûszerelvények németországi engedélyezésének kérdése volt. Ezenkívül több elôadás kapcsolódott az egyre szigorúbb és ezért egyre nehezebben teljesíthetô légszennyezési elôírásokhoz, illetve a kielégítésükhöz szükséges mûszaki megoldásokhoz, de a konferencia foglalkozott a gumiabroncs-fejlesztés, az aktív vezetôülés-rugózási rendszerek, a méréstechnika, a szénszál erôsítésû mûanyagból készülô pótkocsik vagy éppen a szimulátorok bevonásával folyó vasúti és közúti jármûvezetôi továbbképzés kérdéseivel is. Nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen rangos rendezvényre a Rába Futómû képviselôi is meghívást kaptak. Andrási Mátyás és dr. Szôcs Károly, az üzletfejlesztés munkatársai az elôkészítés és felkészülés fázisában termékfejlesztô kollégáik hathatós támogatásával a terepjáró tehergépkocsik hajtott futómûvének témakörében tartottak német nyelvû elôadást. A prezentáció röviden bemutatta a konferencia résztvevôinek a futómûgyárat és annak termékpalettáját, majd betekintést nyújtott az összkerékhajtású jármûvek tervezési és konstrukciós sajátosságaiba, foglalkozott a Rába által kínált egy- és kétfokozatú futómûvek sajátosságaival, különös tekintettel a rugalmasan variálható, moduláris felépítésre. Az animációkkal, videobejátszásokkal is színesített elôadás kiemelt figyelmet fordított az elmúlt évek sikeres fejlesztéseire, a növelt terhelésû egyfokozatú futómûpárra vagy éppen a gumiabroncs-nyomásszabályozó rendszer (CTI) alkalmazását lehetôvé tevô megoldásokra. Az elôadást követôen egyébként ez utóbbi rendszerrel kapcsolatban tették fel a hallgatóságból a legtöbb kérdést. Az elôadás (melyet a rábás érdeklôdôk egyébként a \\Rabart\futomu\FmuUzletfejl\Publikus\Terméktervezés\RABA_CT I_endguel hálózati könyvtárban érhetnek el) sikerét jelzi, hogy annak szerzôi a konferencia végén felkérést kaptak egy cikk megírására is, amely a legszínvonalasabb német jármûtechnikai folyóirat, az ATZ tervezett off-highway (nem közúti) különszámában jelenhet majd meg.

6 6 oldal 6 Futómû KÖTELES GÁBOR Kovácsaink kiválóan vezetik a zászlóshajót M ásfélszeresére növeli idén a Lasco II. gyártósor termelését a kovácsteam, a Futómû harmadik legnagyobb létszámú csapata. Az üzem zászlóshajóján tavaly óta már 150-en dolgoznak, de a team leterheltsége is arányosan növekedett. Mintegy 120 produktív és 30 improduktív munkaerôvel dolgozik a kovácsüzem elsô egysége, a kovácsteam. A létszámot tavaly bôvítették s a megrendelések számából láthatjuk, hogy szükség is van minden itt dolgozóra. Bemutatásuknál nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy mivel ez a kör elôgyártmányokkal látja el a többi egységet, ütemezésétôl, munkájától az egész üzem, sôt, a kft. eredményessége is függ. Így sokszor aztán igen nagy nyomás helyezôdik erre a másfél száz rábásra. Tibold István teamvezetô a jelenlegi munkáról és a kitûzött tervekrôl számolt be a Rába Magazinnak. HURP WIESIAN Mint a hozzáértôk elôtt ismeretes: a kovácsteam munkája egy részét ellenütô kalapáccsal, egy részét sajtolóberendezéssel, harmadik hányadát pedig az egyik legmodernebb kovácsolótechnológiával folyatással végzi. Ez utóbbi, sorjamentes darabokat gyártó eljárást fôként a tengelycsonkok elôállításánál alkalmazzák. És most lássuk, mit értettünk leterheltség alatt. A team megrendelôi köre igen sokrétû, mivel nem csak a Rába más üzemeit az Alkatrész vagy a Jármû -t látja el elôgyártmányokkal, de közvetlenül is kapcsolatban áll megrendelôkkel. A BPW-nek tengelycsonkokat, a ZF-nek tengelycsuklókat, a Scaniának és a Volvónak pedig mellsô tengelyeket készít. Mennyiséget tekintve ez utóbbi kettô igen jelentôs: az ellenütô kalapáccsal dolgozó Lasco II. gyártósor idén 140 ezer darab mellsô tengelyt fog lekovácsolni a tavalyi 90 ezer után. A több mint másfélszeres mennyiségnövelés sikere érdekében több projekt is indult a közelmúltban a gépek és a szerszá-

7 7 oldal Futómû 7 Szökik az energia, szöknek a percek A szereldeteamet vette górcsô alá, s jobbára logisztikai, veszteségcsökkentési megoldásokkal rukkolt elô tevékenységének elsô hetében a Marmon-team, a Kaizen- Blitz 22. Több tárolási, anyagmozgatási ötletet fogalmazott meg a kaizenes csapat, s igyekezett rávilágítani a legapróbb hiányosságokra, újragondolható munkafolyamatokra is a 67 ezres csarnokban. A Németh Zoltán, Mráz István, Kovács Sándor Attila és Weisz Dániel nevével fémjelzett team 11 ötletet valósított meg az elsô héten, s többmilliós megtakarítást ért el. Régi kaizenes nótánk, a rend, fegyelem és tisztaság fejezet során több olyan logisztikai javaslata is volt a teamnek, amely nemcsak a munka minôségén javít, de forintosítható hasznot is hoz a cégnek. A drága percekbôl órák lesznek, amelyek megfoghatók például a csapágyak rendszerezett tárolásával, vagy azzal, hogy külön tárolóeszközt helyezünk le a csomagolóanyagok számára. Az olajfolyás problémája szintén minden Kaizen-vizsgálat során terítékre kerül. Itt azonban nem csupán kisebb javításokat látott célszerûnek a team, de javasolta a sajtolóhidraulika rendszerének felújítását, amelyre a mûszaki osztály már árajánlatot is kért. Természetesen a kisebb olajfolyási pontokat sem hagyta a csapat figyelmen kívül, s kimutatta azt is, hogy az emiatt veszélyes hulladékká váló havi 200 kg fûrészpor megsemmisítése évente több mint 135 ezer forintba kerül. S persze itt a levegôszivárgás, aminek fô okaként a levegôs gépek csatlakozóit jelölte meg a Marmon-team. Ezek ugyanis nincsenek kellô gondossággal felszerelve, s a csômenetnél napi 16 órában szökik a levegô. Egy mûszakban 25 levegôs géppel kell számolni, ezekbôl 1 mm átmérôjû lyukon óránként 4,5 köbméter levegô távozik, ami mok állapotának felmérésére, s így a programba értelemszerûen a szerszámüzem és a karbantartási részleg is bekapcsolódik. Mindez a munkaórák egyharmadát teszi ki, ezután jön csak a Lasco I. és a Lasco. III által végzett tengelycsonkgyártás. Itt is növekszik a terhelés: míg tavaly havi 35 ezer, idén már 45 ezer tengelycsonkot rendelt a BPW. A Lasco III. gyártósor melegpróbái azonban csak márciusban kezdôdnek, ugyanis a kiszolgáló gépszerkezetet jelenleg modernizálják. A sor mondhatni félautomataként mûködött eddig: egyik végén a gép, a másikon az ember végezte a munkát. A teljes robotizálás amire most kerül sor nem jár azonban létszámleépítéssel, Tibold István szerint a dolgozók a team más munkaterületein kapcsolódnak be a folyamatba. Ami még a jövô terveit illeti, természetesen itt is lecsapódik a Marmon futómûvek gyártásából származó többlet, s említést kell tenni a tavaly üzembe helyezett EK 13 ellenütô kalapácsról is. Az új beruházástól azt reméli a kovácsüzem, hogy nemcsak a munkavégzés minôsége javul, de lehetôség lesz olyan gyártófeladatokat is elvégezni, amelyekkel eddig külsô cégeket bíztak meg. S hogy ne csak a tengernyi feladatról, de a sikerekrôl is szó essék a bemutatás során: a tavaly végzett vizsgálatokon igen jól szerepelt a team, az Isuzunál A minôsítést, s a Scania auditálásán is kiváló besorolást kaptak a kovácsok. Szó volt ugyanakkor a munkafegyelem és a munkaidô-kihasználtság javításáról is, amelynek érdekében tréningeket szervez a Futómû üzeme. évente csaknem másfél millió forintjába kerül a Rábának. De szökik a pénz másutt is: a felülvilágító ablakok csôvezetékein, hô formájában a törött üvegen évi sok százezer forint. A villamos energián is sokat lehet spórolni, ha az étkezési idô erejéig a dolgozók lekapcsolják a szerelôsor hidraulikatápegységeit. Nem is gondolnánk: évi 306 ezer forint vész el fölöslegesen. Anyagmozgatási és logisztikai észrevételek sorát fogalmazták meg ezenkívül a csapattagok, s rámutattak egy igen figyelemreméltó körülményre: jelentôs selejt keletkezik amiatt, hogy az egyenetlen közlekedési úton a rázkódás miatt sérülhetnek a megmunkált, beszerelésre váró alkatrészek. De sok a szerelési és a nem megfelelôen használt termékcímkék okozta selejt is. Ezenkívül kilátásba helyezett a team többek között néhány technikai fejlesztést is, de ezeket már a rá váró házi feladatok közé sorolták. NÉMETH ZOLTÁN, MRÁZ ISTVÁN, KOVÁCS SÁNDOR ATTILA ÉS WEISZ DÁNIEL

8 8 oldal 8 Alkatrészgyártó Az Alkatrészgyártó 2008-as kihívásai A Rába Magazin januári számában már beszámoltunk arról, hogy a Rába Alkatrészgyártó 2007-ben 4,2 milliárd forinttal, azaz 33,6 százalékkal magasabb árbevételt ért el 2006 azonos idôszakához képest. URBÁNYI LÁSZLÓ Az Alkatrészgyártó ügyvezetô igazgatója, Urbányi László elmondta lapunknak: a as év végrehajtása jelentôs feladatokat tartogat a társaság minden dolgozójának, mivel most már egy 17 milliárdos forgalmú cég következô lépéseihez kell felkészülniük. Csakhogy a három fô vevôt említsem: a Suzukinál kétezerhét végén elindult összetétel-változást hatékonyan fel kell dolgoznunk, a NAF-nál elôre jelzett hatvanszázalékos volumenemelkedés önmaga jelentôs feladat, míg a futómû tervébôl adódó részarányos várható növekedés is legalább két számjegyû. A nagyok mellett sem szabad természetesen elfelejteni a Deutzot, ahol a tavalyi emelkedést ha nem is tudjuk túlszárnyalni, de pillanatnyilag is jelentôs tárgyalások folynak további bôvítésre. Továbbá a haszonjármû-területen is elnyertünk egy jelentôs projektet a Bombardier-tôl, terven felül tíz plusz ötven kocsi Rába-ülésekkel való leszállítá- sára sorolta Urbányi László, majd hozzátette: Tovább kell folytatnunk a hatékonyság javulásáért (Muda-vadászat) három éve megkezdett utat azzal a tudattal, hogy az alacsonyan függô gyümölcsöket leszedtük már mint ahogy az a mellékelt ábrán is látható, tehát az elôttünk álló feladat egyre nehezebb lesz és az eredményért egyre magasabbra kell ácsingózni a képzeletbeli fán. Urbányi László hangsúlyozta, a szervezetet meg kell erôsíteniük, hogy elôkészüljenek az újragombolt stratégia következô lépéséhez ezen újragombolás folyamatban van, mivel elérték az elôzô stratégiai tervben 2010-re megfogalmazott árbevételi tervet. Egyébként is évente egyszer a stratégiát felülvizsgálni ma már rutinfeladatnak kell hogy számítson, hogy összevessük az eredményeket a tervekkel, s esetleg módosítsunk az irányokon és a terjedelmen. Zárásként kívánok mindannyiunknak erôt, egészséget és kitartást a kétezer-nyolcas év kihívásaihoz.

9 9 oldal Jármû 9 TORMA JÁNOS A Rába Jármû 2008-ban is növelni szeretné árbevételét A termékek fele új lesz A Rába Jármû idén a tavalyinál nagyobb árbevételt tervez. Torma János ügyvezetô igazgató szerint a legnagyobb kihívást nem ez jelenti, hanem az, hogy a termékek több mint fele új lesz. Az utolsó tavalyi hónap nagyon nehéz volt, mert sok termék átadása maradt erre az idôszakra. Nagy számban adtunk át a honvédségnek Rába H típusú jármûveket, G-Wageneket. Bonyolultsága, összetettsége miatt éppen csak elkészült 2007-ben két autómentô MAN HX jármû. Polgári vevôinket sikerült úgy ellátnunk, hogy senki szerelôsorán nem okoztunk problémát mondta az elmúlt esztendô összegzéseként Torma János, a Rába Jármû ügyvezetô igazgatója. A cég idén a tavalyinál nagyobb árbevételt tervez, a szakember azonban nem ebben látja az igazi kihívást, hanem abban, hogy a termékek több mint fele új lesz. Ennek számos öszszetevôje van. Az egyik, hogy a katonai jármûcsalád H-s típusainál generációváltás történik: a környezetvédelmi normák változása miatt Euro 4-es kivitelben kell szállítani ezeket a jármûveket (az idei teljes mennyiség több mint 50 százalékát). Ezekbe új, erôsebb MANmotor kerül. Mivel az Euro 4 az elektronika uralmát jelenti, így sok rész- és fôegységet kell ehhez igazítani, ami fôleg a konstruktôröknek jelent nagy feladatot. A polgári vevôknél 2007 az üzletfejlesztés éve volt. Sok megkeresésre adtunk választ, több új vevôvel sikerült addig eljutni, hogy megállapodások születtek és elkezdôdtek a nullszériagyártások. Ezekben az esetekben az lesz jellemzô, hogy új vevôknek új termékeivel, illetve az egyik korábbi partnerünk, a Terex új termékpalettájával kell boldogulnunk. Hogy érzékeltessem a feladat nagyságát: megközelítôleg ötmilliárd forint értékû új termékrôl beszélünk. Az idei esztendô a vizsgaidôszakunk lesz, az elsô negyedév felfutása után»teljes gôzzel«kell elôrehaladnunk. Miután a termékeket piaci környezetben értékesítjük, rendkívül fontos, hogy tartsuk azokat a költségeket, amelyeket figyelembe vettünk az árak kalkulálásakor. Mindenki munkáján múlik, hogy végül elégedettek lehetünk-e fogalmazott Torma János. A Jármû természetesen már készült minderre, számos tavalyi intézkedés célozta azt, hogy teljesíteni tudják az idei vállalásokat. Az ügyvezetô elmondása szerint 2008-ban is folytatják a biztonságos gyártást szolgáló beruházásokat, amelyek a tervezôszoftverek és az új gépek beszerzésétôl a munkahely-kialakításig sok mindent takarnak. Az idei változások között szerepel, hogy jelentôsen átalakítják az üzemen belül a logisztikát, kiépítik a másutt már mûködô cellastruktúrát, ami az ütemezett, jó minôségû, mérhetô gyártás alapfeltétele. Az ehhez kapcsolódó fejlesztések hamarosan befejezôdnek. A cég növekedési lehetôséget teremtô pálya elején van. Ha idén jól a terveinket teljesítve tudunk dolgozni, a fejlôdés intenzívebb és folyamatos lehet. Ehhez azonban mindenki munkájára szükség van, az üzemben dolgozóknak is meg kell tudniuk felelni ezen kihívásoknak. Azt kérem a kollégáimtól, hogy éljenek a lehetôséggel, amit találtunk a kft. számára, mûködjenek együtt a szervezést-irányítást végzô kollégákkal, és ötleteikkel, javaslataikkal segítsék ezt a folyamatot mondta Torma János. Új év, új feladatok A Rába Jármû számára sok új feladatot hoz a 2008-as esztendô. Idén kezdi el a Terex új, kéttonnás dömperéhez a szükséges vasszerkezet sorozatgyártását a cég. Emellett a brit vállalat amely egyébként folyamatosan kér ajánlatokat a Jármûtôl egy tíztonnás dömperrel is piacra lép, szintén Gyôrött készült elemekkel. A kft. ebben az évben számottevô árbevételt szeretne elérni a német Hamm-mal a világ második legnagyobb úthengergyártójával tavaly elkezdôdött közvetlen kapcsolatfelvétel eredményeként. Ezenkívül egy német építôipari gépgyártó számára is készült már nullszéria, amelyet el is fogadtak idén indul a sorozatgyártás.

10 10 oldal 10 Jármû BABICS VILMOS Alkatrészeket forgácsolnak a Jármû-szereldéhez A Jármû szerelde szükségleteinek kiszolgálása mellett a külsô megrendelésekhez szükséges alkatrészek forgácsolását végzi a társaság forgácsolóteamje. Több száz alkatrész kerül le a gépeikrôl naponta. SASS JENÔ A mûszaki fejlesztés folyamatos üzemünkben, így jó kapacitás áll össze ahhoz, hogy igényes megrendelôink igényeit ki tudjuk elégíteni, azoknak meg tudjunk felelni. Feladataink jelentôs hányadát a Jármû szerelde és a Futómû szükségleteinek biztosítása adja, valamint a Terex és a Sennebogen, valamint a Schwarzmüller és a HAM egységekhez gyártunk forgácsolt alkatrészeket, egységeket mondta el magazinunknak Sass Jenô teamvezetô. A Jármû-forgácsolóteam harmincfôs gárdája fôként két mûszakban dolgozik, az NC-esztergákon, CNC-marókon azonban három mûszakban folyik a gyártás. Jelenleg kicsit szûk a kapacitásunk, ez azonban csak addig tart, míg március közepén megérkezik a harmadik NC-eszterga. Hagyományos gép kevés van az üzemben, azok az elôkészítô mûveleteket végzik. Emellett a szálanyagok darabolását is mi végezzük magyarázta Sass Jenô. A team vezetôje a szakember-utánpótlással kapcsolatos kérdésünkre elmondta, nem igazán jó az utánpótlás. Ugyan az NC-, CNC-szakvizsgát könnyen leteszik a fiatalok, mivel a számítógép kezelése nem okoz problémát nekik. Azonban hiányoznak az alapismeretek, amelyeket a gyártósoron kell megtanulniuk.

11 11 oldal Jármû 11 Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél HOMÉR ZOLTÁN K isebb fröcsögés, kevesebb tisztítás, esztétikusabb munkadarabok, mindemellett ritkább huzalcsere az eredménye a Rába Jármû hegesztôteamjében az újfajta, bevonat nélküli huzalok alkalmazásának. A terület technológusa, Homér Zoltán a váltás eredményeirôl tájékoztatta a Rába Magazint. Sok gond volt tavaly a korábbi beszállító bevonatos huzaljával, ezért a társaság váltani akart. A választékok közül az ESAB pár éve kifejlesztett, bevonat nélküli huzalrendszere tûnt megfelelônek, amellyel bevonat nélkül is tökéletesen lehet átvinni az áramot a hegesztôpisztolytestrôl a gyártmányra kezdte a tájékoztatást Homér Zoltán. Az ESAB huzaltól a technológia és az üzem egyaránt azt várta, hogy hegesztés közben csökkenjen a fröcsögés, ami a vasszerkezeti gyártmányoknál fontos szempont. A több hónapos próba során a bevonat nélküli huzal megfelelt az elvárásoknak. A lehegesztett, lefestett gyártmányoknak esztétikusnak, szépnek kell lenniük, ezt a vevôk minden egyes kiszállításnál elvárják. Ennek a huzalnak a bevezetésével elértük, hogy a fröcsögés jelentôsen csökkent, ezzel együtt értelemszerûen a tisztításra szánt idô is. Emellett az ESAB-nak van egy maratonpack huzalkivitele, amivel a huzalcsere gyakorisága töredéke a korábbinak magyarázta Homér Zoltán. Az úgynevezett maratonpack 250 kilogrammos, szemben a korábbi 18 kilogrammos tekerccsel. Így nagyon sok huzalcserét lehet megspórolni. Vannak olyan hegesztôhelyek, ahol a hegesztôink napi három mûszakban folyamatosan hegesztenek. Most jóval kevesebb huzalcsere-leállásuk van, mivel tovább tart a maratonpack. S ami még fontos, hogy a nagyobb tekercsátmérô miatt a huzal csavarodása is kisebb, szebben tudnak vele dolgozni tudtuk meg Homér Zoltántól. A Jármû kft. tavaly aláírt egy hároméves megállapodást az ESABbal. Azt szeretnék elérni, hogy csökkenjen a beszállítók száma. S ha már ennyire jelentôs 2008-ra 100 tonna körüli a huzalfelhasználás, egy helyrôl tudja beszerezni a cég a kopóalkatrészeket, gépeket, védôfelszereléseket, védôszereket s minden más, hegesztéshez szükséges eszközt. Az ESAB ezt teljes körûen fel tudja vállalni.

12 12 oldal 12 Alkatrész, Mór Felújított soron készülnek az üléshabok Móron Ú j vezérléssel és felújított egységekkel kezdte meg a termelést az év elején a Suzuki-ülés-formahabokat gyártó habosítósor a Rába Alkatrészgyártó móri gyárában. A felújítás részleteirôl a nemfémes terület mérnökségének vezetôje, Csóka János tájékoztatta magazinunkat. A habosítás régi technológia a gyárban, a kezdetektôl folyt itt üléshabok gyártása. A Suzuki igényei alapján tizenhat éve készítünk személygépkocsikhoz formahabokat. A kilencvenes évek végén, az ezredforduló táján azonban a technológia már nem bizonyult versenyképesnek. Akkor az alapanyag-beszállítónk segítségével hozzájutottunk egy lebontott berendezéshez, amit idetelepítettünk,

13 13 oldal Alkatrész, Mór 13 CSÓKA JÁNOS de azért az egy huszonöt éves berendezés volt. Az utóbbi idôben a megbízhatósága már több gondot okozott, ami a habgyártási tenderek elnyerését veszélyeztette. Az új Suzukihoz sikerült megnyernünk a tendert, s úgy gondoltuk, ha biztonságosan ki akarjuk szolgálni a vevôt, nem halogathatjuk a felújítást sorolta Csóka János. A cég tavaly október végén állította le a berendezést, hogy a felújítást elvégezhessék a szakemberek, s január elején indították el újra a soron a gyártást. A berendezésnek új a vezérlése s felújítottuk a fô egységeit. Folyamatban van még a kiszolgálóberendezések, az anyagszállítók felújítása s a komfortos környezet létrehozása. Szeretnénk még bevezetni lean akciókat is. Erre az elsô negyedévünk még rámegy, de úgy gondoljuk, hogy ezt az elsô kéthárom hónapban megengedi a felfutás magyarázta Csóka János. A habosítósoron döntô többségében osztott ülésekhez készülnek a formahabok. A soron 24 kereten 42 szerszám van, de további szerszámokat is kell gyártatni. Jelenleg a habosítóüzemben mintegy 25-en dolgoznak, a termelési darabszám felfutásával többen is dolgozhatnak majd. A felújítási munkákból a dolgozók is kivették a részüket. Remélem, a megváltozott környezetet jó szívvel fogadják, hiszen további elôrelépést is várunk, amiben az ô javaslataikra is építhetünk mondta végül Csóka János.

14 14 oldal 14 Alkatrész, Mór, Jármû KENYERES JÁNOS Egy kézben hatékonyabb az irányítás B eszállítástól a vevôkoordinációig számos területért felel a Rába Alkatrészgyártó ötvenfôs beszerzési és logisztikai szervezete. A team vezetôje, Kenyeres János a szerteágazó feladatokat ismertette magazinunkkal. Feladataink skálájába beletartozik a beszállítói ütemezés és a vevôkoordináció-kapcsolattartás, a stratégiai beszerzés és belsô logisztika, de ide tartozik a termelésprogramozás, a raktározás, illetve az anyagmozgatás, valamint a szállítás és a vám sorolta Kenyeres János. A teamvezetô elmondta, a stratégiai beszerzés három munkatárs feladata, közöttük van két stratégiai beszerzô és egy beszállító fejlesztômérnök. A stratégiai beszerzôk beszállítókat kutatnak fel az új projektekhez, s a meglévôkhöz szerzôdéseket, tárgyalásokat készítenek elô, HM kiegészítô megállapodás ajánlatokat kérnek, fôképpen produktív anyagra. A beszállító-fejlesztômérnök auditálja, rendszeresen értékeli a beszállítókat, segíti a beszerzôk munkáját. A stratégiai nagy feladata a költségcsökkentés, a beszállítók számának karbantartása, a fizetési feltételeknél a minél jobb kondíciók elérése. Ebben támogatja a beszállító-fejlesztômérnök a stratégiai beszerzôket, hogy elérjék céljukat magyarázta Kenyeres János. A team másik két csoportja a beszállítóütemezés, illetve a vevôkoordinációs csoport. A beszállítóütemezô operatív rendeli az anyagokat a rendszerbôl, azon instrukciók, megállapodott árak alapján, amelyekben a stratégiai beszerzés megállapodik. A vevôkoordináció kapcsolatot tart a vevôkkel, fogadja a lehívásokat, napi rendszerességgel kommunikál a A Rába Jármû és a Honvédelmi Minisztérium 2003 áprilisában kötött, 15 évre szóló szállítási keretszerzôdése értelmében a társaság nemzetközi partnereivel együttmûködve terepjáró kategóriába tartozó jármûveket szállít a honvédség részére. Ezen keretszerzôdés alapján a felek tavaly decemberben írtak alá újabb kiegészítô megállapodást. A Rába Jármû mûszaki és kereskedelmi vezetôje, Brasch József elmondta, a kétéves idôszakra aláírt kiegészítô megállapodás értelmében a Rába Jármû összesen bruttó 14,1 milliárd forint értékben katonai szállító jármûveket, valamint különleges felépítmények hordozására alkalmas katonai bázisjármûveket szállít. A NATO követelményeinek megfelelô, speciális kivitelû jármûvek és tartozékok kerülnek kifejlesztésre és szállításra a Magyar Honvédség részére. A speciális jármûvek között megtalálhatók a különbözô rendeltetésû konténerhordozó bázisjármûvek, valamint az üzemanyag-szállító és -töltô gépjármûvek. Ez utóbbiak az augusztusi kecskeméti repülônapon bizonyították alkalmasságukat. A szárazföldi csapatok, valamint a légierô alegységeinek ellátására ivóvízszállító, valamint speciális hûtô- és ellátókonténerek szállítására és üzemeltetésére alkalmas jármûvek is megtalálhatók társaságunk termékpalettáján. Az új kiegészítô megállapodás megkötése jelentôsen hozzájárul a Rába Jármû fejlesztési és gyártókapacitásának folyamatos kihasználásához hangsúlyozta Brasch József. megrendelôkkel. Ebbe a kommunikációba beletartozik az anyagminôség, s természetesen az idôre szállítás is. A belsô logisztika viszonylag nagy és fontos terület. Azon belül a belsô programozás magát a mûhelyeket, gépeket, sorokat, cellákat programozza a vevôi igények alapján. Ide tartozik az alapanyagok, kész- és félkész áruk raktározása, illetve az anyagmozgatás tudtuk meg Kenyeres Jánostól. A team vezetôje a végére hagyta a szállítmányozás- és a vámterületeket. Az elôbbi jelenleg átalakulóban van, mert a megváltozott vevôi struktúra miatt a szállítás kikerült a raktározásból. A készáru kiszállítását koordinálja, valamint a gyári beszállításokat, hogy azok egy kézben optimálisan mûködjenek a költség és határidô tekintetében. Röviden A tíztonnás Terex dömper szerszámainak próbája zajlott a Jármû -ben az év második hetében. Az új üzletet tavaly pályázaton nyerte el a Rába Jármû, az angol céggel fennálló ötéves sikeres kapcsolatnak és a többi Terextermék gyártása során bizonyított rutinnak köszönhetôen. A tíztonnás dömper szerszámait a gyôri szakemberekkel közösen próbálta ki az angol cég minôségi mérnöke és a beszállító támogató mérnöke. A gyártás március elejére tehetô, addigra kell a Rába Jármû -nek az elvárt volument elérni.

15 15 oldal VI. Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny, HR 15 Rába-fókusszal s ez mind a jelenlegi, mind a leendô pénzügyi szakemberekre kölcsönösen igaz. Szép jövô áll e fiatal tehetségek elôtt, melyhez vállalatunk és a magam nevében ezúton is sok sikert kívánok nyilatkozta Steszli Ádám. A verseny gyôztese a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem csapata lett. A második helyet a kolozsvári Babes Bolyai Tudományegyetem hallgatói, míg a harmadik helyezést a házigazdák négyfôs csapata szerezte meg hirdette ki ünnepélyesen a végeredményt Farkas Péter programigazgató. GULYÁS KRISZTINA A MEGMÉRETTETÉSEN KIVÁLÓAN SZEREPELT A GYÔRI SZÉCHENYIS CSAPAT. A gyôri Széchenyi István írásbeli megmérettetésé volt a fôszerep. A szombati teljesítmények díjazású színvonalas verseny elsô két Az egyébként forint össz- Egyetem Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiuma alapján az elôzsûri a 20 csapatból a helyezett csapata tagjai számára a idén februárban hatodik alkalommal rendezte meg az Országos Pénzügyi Esettanulmányi Versenyt (OPEV). Ez a verseny remek lehetôség minden, a pénzügyek iránt érdeklôdô egyetemista és fôiskolás diák számára, hogy tapasztalatokkal, személyes kapcsolatokkal gazdagodjanak, miközben próbára teszik tehetségüket, kreativitásukat, elôadó-képességüket is, illetve arra, hogy felmérhessék, egy összetett pénzügyi probléma felmerülésekor mennyire képesek átlátni az öszszefüggéseket, az egyes szakterületek összekapcsolódását. A verseny maga 3 napos volt. Pénteken az esettanulmánnyal ismerkedtek a versenyzôk, szombaton az legjobb 8 csapatot juttatta tovább a vasárnapi fordulóra, ahol a döntôs csapatok szóbeli prezentációval gyôzhették meg igazukról az ötfôs zsûrit. A határon túli magyar nyelvû közgazdászképzô felsôoktatási intézményekbôl érkezô (Kolozsvár, Csíkszereda, Révkomárom) és az ország szinte minden gazdasági képzést folytató egyeteme által delegált diákokkal együtt összesen 20 intézmény csapata mérte össze tudását. Az OPEV célja, hogy lehetôséget nyújtson a részt vevô leendô közgazdászok számára egy magyarországi vagy magyar vonatkozású valós pénzügyi probléma megoldása során az iskolapadban megszerzett tudás gyakorlatban történô hasznosítására, kamatoztatására. Graboplast Zrt. és a Rába Nyrt. nyári gyakorlati lehetôséget is felkínált. A Rába volt ugyanis az a cég, mely az esettanulmány témáját szolgáltatta. Így alaposan megismerkedhettek a Rábával a verseny résztvevôi, hiszen a jármûgyártó tôzsdei cég 2011-ig terjedô idôszakra vonatkozó stratégiájának megalkotása jelentette az esettanulmányként megoldandó feladatot. A Rába képviseletét a zsûriben Steszli Ádám látta el, aki a Rába Nyrt. befektetôi kapcsolattartója, s a Rába Futómû kontrollingigazgatója is egyben. Nagyon színvonalas és korrekt megmérettetést láthattunk a fiatal, ám lelkes és tehetséges diákoktól, akik bár még nem rendelkeznek nagy gyakorlati tapasztalattal, gazdag szakmai ismereteikre alapozva is remekül helytálltak. A tény, hogy az idei verseny esettanulmányának alanya a Rába Nyrt. volt, elismerése azoknak az erôfeszítéseknek és elért eredményeknek, melyeket vállalatunk az elmúlt években teljesített. Különös öröm és büszkeség, hogy városunk közgazdász-szakkollégiumának csapata oktatók és diákok ilyen remek, országosan is elismert rendezvényt tudott élô és fejlôdô hagyománnyá varázsolni. Úgy gondolom, hogy sok tanulsággal és tapasztalattal AZ OPEV VERSENYZÔI. gazdagodtunk a verseny során RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING HAVONTA MEGJELENÔ LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: GULYÁS KRISZTINA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A LAPCOM KFT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ: SZAMMER ISTVÁN FELELÔS SZERKESZTÔ: KOLOSZÁR TAMÁS TERVEZÔSZERKESZTÔ: SUDÁR ÉVA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES, TÓTH GYULA FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMÁS: PALATIA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., GYÔR A RÁBA NYRT. KOMMUNI- KÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

16 16 oldal 16 HR Jubilánsok 15 év CZEHMEISTER PÉTER gépkezelô, Rába Alkatrész CSUTAK JÁNOS betanított lakatos, Rába Alkatrész JAKUS JÓZSEF gépkezelô, Rába Alkatrész MATAUSEK ATTILA lakatos, Rába Alkatrész PISCH JÓZSEFNÉ hegesztô, Rába Alkatrész SÁNTA ERZSÉBET varrónô, Rába Alkatrész SCHMIDT GÁBORNÉ gépkezelô, Rába Alkatrész STEINER LÁSZLÓ hegesztô, Rába Alkatrész SZEKERES LÁSZLÓ gépbeállító lakatos, Rába Alkatrész SZIVÁK JÁNOSNÉ végellenôr, Rába Alkatrész LEITNER ÁGNES gépkezelô, Rába Alkatrész LÉNÁRTH ZSIGMOND gépkezelô, Rába Alkatrész RUZICSKA JÓZSEFNÉ varrónô, Rába Alkatrész ÔSZE ZOLTÁN cellavezetô, Rába Futómû 20 év NAGY BÉLÁNÉ varrónô, Rába Alkatrész CSÁKI ISTVÁN technológus, Rába Futómû MÉSZÁROS ZOLTÁN kovács segítô, Rába Futómû 25 év JÓCSIK TAMÁSNÉ targoncavezetô, Rába Jármû BRATKÓ FERENC kárpitos, Rába Alkatrész CSUTI ZOLTÁN raktáros, Rába Alkatrész ERTL FERENCNÉ gépkezelô, Rába Alkatrész SISKA JÓZSEF marógépkezelô, Rába Futómû ZUGÓ RÓBERTNÉ számviteli és utókalkuláció-munkatárs, Rába Futómû NAGY GYÖRGYNÉ köszörûs, Rába Alkatrész SÜLLER GÁBORNÉ vegyilabor-kezelô, Rába Alkatrész GUNYHÓ PÉTER üzemeltetô villanyszerelô, Rába Futómû 30 év SIMON FERENCNÉ készletezô, Rába Alkatrész HADNAGY TIBOR gépkezelô, Rába Alkatrész NAGY LÁSZLÓ lakatos, Rába Futómû SÁGI JÓZSEF hegesztô, Rába Futómû 35 év CSEMPESZ IMRE ISTVÁN NC-forgácsoló, Rába Alkatrész RUSVAI DÉNESNÉ gyártásprogramozó, Rába Alkatrész BORVENDÉG CSABÁNÉ rendelésvállalási elôadó, Rába Futómû GRUSZ SÁNDOR szemcseverô, Rába Futómû JUHÁSZ LÁSZLÓ marógépkezelô, Rába Futómû LÉP SÁNDORNÉ galvanizálóberendezéskezelô, Rába Futómû TÉNER KÁROLY cellavezetô, Rába Futómû JÓFEJÛ FLÓRIÁN lakatos, Rába Jármû ERLICZ ISTVÁN karbantartó lakatos, Rába Futómû FEKETE DÉNES karbantartó villanyszerelô, Rába Futómû KÔHALMI SÁNDOR karbantartó lakatos, Rába Futómû RAJKI GYULA karbantartó villanyszerelô, Rába Futómû VICHA KÁROLY karbantartó lakatos, Rába Futómû 40 év VARGA JÁNOS NC-forgácsoló, Rába Alkatrész BRASCH JÓZSEF mûszaki-kereskedelmi vezetô, Rába Jármû FRIESZ ISTVÁN üzemmérnök, Rába Futómû GALAMBOS ISTVÁN minôségbiztosító, Rába Futómû HÖLCZ ISTVÁN karbantartó lakatos, Rába Futómû MOLNÁR ISTVÁN cellavezetô, Rába Futómû NÉMETH JÓZSEF szerszámkészítô, Rába Futómû SÁRKÖZINÉ RÉDER ERZSÉBET irattáros, rajztáros, Rába Futómû FARKAS PÁL BARNA BORBÁLA KOLOZSVÁRI EDIT A Rába Paál László képzômûvészeti Kör kiállítása február 5-én a Gyárvárosi Közösségi Házban nyílt meg az 1949-ben a Magyar Vagon- és Gépgyár által alapított, röviden csak Festôkörnek hívott mûvészeti kör kiállítása. A kör jövôre ünnepli majd megalapításának 50. évfordulóját. A mostani kiállítás megnyitóját Ferenczy Lajos, a gyôri önkormányzat gyárvárosi képviselôje tartotta, majd a kör tevékenységét jelenleg is szponzoráló Rába Nyrt. részérôl BALOGH ATTILA Böjtös Sándor köszöntötte a kör tagjait, a kiállítókat és a nagyszámú érdeklôdôt. A kiállítás természetesen nem jöhetett volna létre olyan segítôk nélkül, mint Sipos Sándor, aki már hosszú idô óta a kör nagyon lelkes szervezô-vezetôje, illetve maga is nagyon termékeny festômûvész. Az elmúlt idôszakban neki köszönhetô a kör zökkenômentes mûködése. A mûvészetivezetô-váltáskor már több ízben a kör teljes irányításának feladatát is magára vállalta. A SIPOS SÁNDOR körnek a következô jeles festômûvészek voltak a vezetôi: az alapító Tóvári Tóth István Munkácsy-díjas festômûvész, késôbb idôs Barabás László, majd Szalkai Károly, ill. Kovács Gábor, jelenleg pedig Barna Borbála festômûvész. A Festôkör a foglalkozásokon továbbra is szeretettel várja a Rába érdeklôdô dolgozóit és hozzátartozóit hétfô délutánonként 17 és 19 óra között az Ady Endre vasasotthonban. BÖJTÖS SÁNDOR

Sikerült a hibákat nullára redukálni. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3.

Sikerült a hibákat nullára redukálni. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 10. szám 2008. november www.raba.hu Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3. oldal A Gyôri Rába Csoport 2008 elsô három negyedévében

Részletesebben

Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı

Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı Rába Jármő Kft. Rába Jármő Kft. Személyi összetétel Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı 2005.07.01-tıl integráció a Rába Alkatrész Kft gyıri gyárával ( A Jármő Kft addigi

Részletesebben

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft.

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft. Rába Járműipari Holding NyRt. Rába Járműipari Holding NyRt. H-9027 Győr, Martin u. 1., Hungary Levelezési cím: H-9002 Győr, Pf.:50. Tel.: 00 36 96 622 600; Fax: 00 36 96 624 069 E-mail: raba@raba.hu Rába

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16

CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16 CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16 1. A Vállalat bemutatása A CG Electric Systems Hungary Zrt. (röv. CG) korábban Ganz Villamossági Művek több mint 140 éve szereplője a

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

Logisztikai Csapatbajnokság esettanulmány leírás

Logisztikai Csapatbajnokság esettanulmány leírás Logisztikai Csapatbajnokság esettanulmány leírás Háttérinformáció: A gyártó az autóipar egyik vezető Tier 1 es beszállítója, mely globálisan végzi tevékenységét és a világ összes jelentős autógyártó cégének

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM Beszállítókkal kapcsolatos kompetenciafejlesztési igények azonosítása és értékelése (vezetés, technológia, minőség, kommunikáció, logisztika) Dr. Németh Balázs 2013.

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. A Schaeffler

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt.

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. Előadó: KTE Határok Kozák nélküli Tamás partnerség konferencia, 2016. október 6-7. A MÁV-START stratégiája

Részletesebben

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAPEI KFT ÉVI PROGRAMJA

A MAPEI KFT ÉVI PROGRAMJA A MAPEI KFT. 2013. ÉVI PROGRAMJA Tartalom: 1. A MAPEI Csoport növekedési stratégiájának alappillérei 2. A MAPEI Kft. 2013. évi stratégiája 3. A MÉBKER 2013. évi programja A MAPEI rövid története Az 1937-ben

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

(INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET

(INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET (INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSA = ÚJ MŰKÖDÉSI MODELL A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN DR. KOVÁCS ZSOLT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Prezentáció felépítése Felsőoktatás helyzete

Részletesebben

Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 14. tétel Egy kft. logisztikai költséggazdálkodása a számviteli adatok szerint nem megfelelő, ezért a számviteli vezetővel együttműködve a logisztikai vezető számára meghatározták a szolgáltatási rendszer

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. Egy vonzó jövőkép

Részletesebben

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció Ügyfelünk a Knorr-Bremse Központilag szervezett európai disztribúció Copyright Knorr-Bremse AG Közös növekedés lépésről lépésre A stabil kapcsolatok kialakulásához idő kell. Idő kell a kölcsönös bizalom

Részletesebben

Ellátási Lánc Menedzsment

Ellátási Lánc Menedzsment Ellátási Lánc Menedzsment A 21. század első évtizedeire a nemzetközi verseny erősödése a termék-életciklusok rövidülése a magasabb minőségi szinten és alacsonyabb fogyasztói árakon történő fogyasztói igény

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015.

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015. Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai Miért (nem) Magyarországon? 53. Közgazdász vándorgyűlés Logisztikai szekció Miskolc, 2015. szeptember 4. 2015. Tartalom Az e-kereskedelem növekedési

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat

Beszerzési logisztikai folyamat BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés Beszerzési logisztika Szállítási mód és eszköz megválasztása Beszállítás Beszerzési folyamat: - igények meghatározása, - ajánlatkérés és feldolgozás, - beszállítók kiválasztása,

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

ELŐADÁS CÍME. Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten. Kihívások és előnyök Belina Károly

ELŐADÁS CÍME. Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten. Kihívások és előnyök Belina Károly ELŐADÁS CÍME Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten Kihívások és előnyök Belina Károly Szakképzési konferencia Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2013. november 13. Tartalom Kialakulás Mi a duális

Részletesebben

Mennyit ér a biztonság?

Mennyit ér a biztonság? Mennyit ér a biztonság? Eredeti, utángyártott és hamisított alkatrészek Az alkatrészek másodlagos felhasználása Előadó: Kovács Tamás főosztályvezető Nemzeti Közlekedési Hatóság A közlekedési hatóságok

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 214. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról,

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft.

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. XXI. Magyar Minőség Hét 2012 Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. Pár Gondolat magamról Nyeste Zsolt Gépészmérnök 4235 Napja dolgozom a Grundfosnál Közel 10 évet

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció. Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban

Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció. Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban Előadó: Ujházi Attila Ügyvezető, www.kochs.cc Több, Mint Torma! Beszállítókkal szemben támasztott

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Bemutatkozó anyag Bemutatkozás 100%-ban magyar tulajdonú cégcsoport Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Több mint 20 Mrd

Részletesebben

MLBKT XIII. kongresszusa

MLBKT XIII. kongresszusa MLBKT XIII. kongresszusa 2005. november 16-18. Werle Zoltán Beszerzési Igazgató, Magyar Telekom Rt. 2005.11.16-18., page 1 Szabályozott környezet Tulajdonosi szabályozások Vezérigazgatói szabályozások

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. április 22. 1 Társadalmi cél Hazánk gazdasági fejlődésének és állampolgárai jólétének

Részletesebben

Motherson. Proud to be part of the most exciting industries. 3. I. sz. melléklet Ügyfelekkel, üzleti partnerekkel szembeni etikus üzleti magatartás

Motherson. Proud to be part of the most exciting industries. 3. I. sz. melléklet Ügyfelekkel, üzleti partnerekkel szembeni etikus üzleti magatartás Motherson. Proud to be part of the most exciting industries 3. I. sz. melléklet Ügyfelekkel, üzleti partnerekkel szembeni etikus üzleti magatartás 1. Vevői és beszállítói kapcsolatok áttekintése 2 2. Minőségfejlesztés

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

Szakmai beszámoló a november 29-i tanulmányútról

Szakmai beszámoló a november 29-i tanulmányútról TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 azonosító számú A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása című projekt keretében megvalósítandó tanulmányút (képzési program) Szakmai beszámoló a 2012.

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

S Z O R O S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S

S Z O R O S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S A KKV- K E X P O R T T Á M O G A T Á S Á N A K H A T É K O N Y E S Z K Ö Z E M A G U N K R Ó L - A L A P Í T Ó K S Z O R O S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S ÚJ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI STRUKTÚRA KÜLÜGY KÜLGAZDASÁG

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN

MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN A PROGRAMRÓL Napjainkban a logisztikai területeken vezetői pozíciót betöltőkre egyre több nem kizárólagos szakmai feladat is hárul, melynek részét képezi

Részletesebben

Hagyományos termelésirányítási módszerek:

Hagyományos termelésirányítási módszerek: Hagyományos termelésirányítási módszerek: - A termelésirányítás határozza meg, hogy az adott termék egyes technológiai műveletei - melyik gépeken vagy gépcsoportokon készüljenek el, - mikor kezdődjenek

Részletesebben

CSAOSZ Csomagolási Konferencia November 3.

CSAOSZ Csomagolási Konferencia November 3. CSAOSZ Csomagolási Konferencia 2015. November 3. CSAOSZ Csomagolási Konferencia Befektetés és Beszállítás: mit teszünk mi? Adatbázisaink: direkt és indirekt beszállítóknak K+F és KKV: a kormányzati segítség

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése GÉPKOCSIFENNTARTÓ LÉTESÍTMÉNYEK A fenntartó létesítmények olyan építmények, amelyek a közúti személy- ás áruszállítás

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA Z Elektronika Kft. AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA www.zelektronika.eu TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK! FEJLŐDÉSÜNK ZÁLOGA AZ ÖN SIKERE Z ELEKTRONIKA KFT. SZÉLES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁST NYÚJT AZ ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÁS

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

Sourcing Hungary Kft. Beszerzés Professzionális menedzsment energia beszerzés

Sourcing Hungary Kft. Beszerzés Professzionális menedzsment energia beszerzés Beszerzés menedzsment Eszközök, módszerek, szolgáltatások a beszerzés szolgálatában Sourcing Hungary Kft. 1138 Budapest, Meder utca 8. +36-1-769-13-92 sourcing@sourcing.hu www.sourcing.hu Beszerzés Menedzsment

Részletesebben

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel ERP projektek gazdasági gi értékelése: rtékelése: esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel Rózsa TündeT egyetemi tanárseg rsegéd Debreceni Egyetem AMTC AVK GAIT Kutatásom Gazdaságossági

Részletesebben

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében Stéger Tamás FRIMO Hungary Kft. Novotel Hotel Székesfehérvár 2014.09.23. Die Inhalte dieser Präsentation sind urheberrechtlich

Részletesebben

Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia. SOPRON október 4-5. Faktoring.

Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia. SOPRON október 4-5. Faktoring. Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012. október 4-5. Faktoring Előadó: Csáki Ferenc Elnök, Magyar Faktoring Szövetség Faktoring: A pénzügyi

Részletesebben

Az OEE fogalma és mérése egy OEE projekt tapasztalatai

Az OEE fogalma és mérése egy OEE projekt tapasztalatai Az OEE fogalma és mérése egy OEE projekt tapasztalatai A.A. Stádium Kft. Péczely Csaba TPM-klub, Budapest 2013. október 8. Bemutatkozás A.A. Stádium Kft. 1984 alapítva műszaki diagnosztika 1996 termelékenység-fejlesztés

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

hétfő, augusztus 5. Vezetői összefoglaló

hétfő, augusztus 5. Vezetői összefoglaló hétfő, 2013. augusztus 5. Vezetői összefoglaló Vegyes amerikai makroadatok jelentek meg, a munkanélküliségi ráta ötéves mélypontján tartózkodik, ugyanakkor a foglalkoztatottság bővülése elmaradt az elemzői

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2017-BEN december 28.

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2017-BEN december 28. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2017-BEN 2016. december 28. FŐ TÉMÁK: 1. A FINANSZÍROZÁS ALAKULÁSA 2016-BAN 2. 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI TERV JELLEMZŐI A FINANSZÍROZÁS ALAKULÁSA

Részletesebben

Szabó Zoltán MKT Logisztikai Szakosztály elnöke, Ghibli Kft ügyvezet 2014.09.05. Nyíregyháza

Szabó Zoltán MKT Logisztikai Szakosztály elnöke, Ghibli Kft ügyvezet 2014.09.05. Nyíregyháza Szabó Zoltán MKT Logisztikai Szakosztály elnöke, Ghibli Kft ügyvezet 2014.09.05. Nyíregyháza Felkészülés EU csatlakozás 2004. május 1 szombat ( április 30 péntek ) Milyen el nyöket láttunk? ( vám, határ

Részletesebben

A kontrolling a megoldások alappillére. Mátyásföldi Imre LogControl Kft.

A kontrolling a megoldások alappillére. Mátyásföldi Imre LogControl Kft. A kontrolling a megoldások alappillére Mátyásföldi Imre LogControl Kft. A Logisztikai szolgáltatás modellje B XD T1 T2 AR T KR XD Megrendelő Beszállító Beszállítás Alapanyag Raktár Termelés Készáru Raktár

Részletesebben

Vezetői összefoglaló július 4.

Vezetői összefoglaló július 4. 2016. július 4. Vezetői összefoglaló Hétfő reggel vegyesen teljesített a forint a vezető devizákkal szemben. A BUX 9,08 milliárd forintos átlag alatti forgalom mellett minimális, 0,01 százalékos emelkedéssel

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Bemutatkozás: Regisztrációs szám: 20525-1/2012-0100-10-99

Bemutatkozás: Regisztrációs szám: 20525-1/2012-0100-10-99 Bemutatkozás: Társaságunk 2009-ben alakult, megrendelőink minél teljesebb és igényesebb kiszolgálása érdekében. Cégünk fő tevékenysége a munkaerő kölcsönzés, karbantartási tevékenység és szerszámkereskedelem,

Részletesebben