Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet"

Átírás

1 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet

2 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Tartalom Előszó 3 A magyarországi önkéntesség története 4 Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok létrehozásával 9 Közösségiség, önsegítés, önszerveződés, önkéntesség 13 Önkéntes és gyakornoki program Heves megyében Kárpátok Alapítvány-Magyarország 17 Magyar Máltai SzeretetszolgálatPécsi Csoport Csilla Gondviselés Háza Jelenlét Program Pécs, György-telep, Önkéntes program középiskolásokkal 23 Játszótéri közösségek, avagy tapasztalatok önkéntes játszótér-fejlesztésekkel kapcsolatban 26 Összefogás, akciók, kapcsolat; Civilek és a média Mikor, hogyan és mennyit kommunikáljunk? 29 KÖSZ 34 IMPRESSZUM Kiadja a Nevelők Háza Egyesület Pécs, Szent István tér 17. Felelős kiadó: Vincze Csilla Szerkesztő: Hajnal Zsolt A kiadvány elkészítésében közreműködtek: Ágoston Gabriella, Knyihár Éva, Szabó Ágnes Nyomdai előkészítés és kivitelezés: Edenscript Kft Pécs, Hungária u. 14., Tel./fax: 72/ , A kiadvány a CSOMÓPONT Önkéntesség fejlesztése Baranya megyei szakmai hálózatokon keresztül TÁMOP / program keretében jelent meg.

3 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet 3 Előszó január 1-jén indult a Nevelők Háza Egyesület CSOMÓPONT Önkéntesség fejlesztése Baranya megyei szakmai hálózatokon keresztül TÁMOP / programja, melynek keretében kezdte meg működését a Baranya Megyei Önkéntes Centrum. Az Önkéntes Centrum céljai között szerepelt: a szervezetek és az egyének önkéntességgel kapcsolatos ismereteinek fejlesztése az önkéntesekkel foglalkozó nonprofit, állami és forprofit szervezetek felkészítése az önkéntesek foglalkoztatására az önkéntesség eszméje értékteremtő eszközként történő beépítése a társadalmi tudatba Kistérségi Önkéntes Pontok kialakítása Baranya megyében a professzionális és az önkéntes segítés összehangolása, a két terület közötti partnerség kialakítása szolgáltató iroda és az önkéntesek által kialakított és működtetett közösség tér kialakítása a városközpontban. Céljaink között szerepelt továbbá a hazai példák bemutatása, melyet ezen kiadvány, az Önkéntes kaleidoszkóp megjelentetésével nyújtunk át az érdeklődőknek. Szerencsére annyi jógyakorlattal találkoztunk, hogy a tervezett kiadványt két kötetben jelentetjük meg. Az Önkéntes kaleidoszkóp kiemelten pécsi programokat mutat be, de fontosnak tartottuk, hogy példákat mutassunk be az ország más tájairól is. Az önkéntes, közösségi programokon kívül hangsúlyt helyeztünk arra is, hogy olyan területeket is bemutassunk, amelyek a civil szervezetek szerepvállalását erősítik; így került bemutatásra a civil szervezetek és szerveződések kommunikációja, valamint marketingstratégiája. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik írásaikkal gazdagították kiadványunkat, és reméljük, hogy az érdeklődők részére hasznos olvasnivalót nyújtunk át. Hajnal Zsolt programvezető

4 4 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet A magyarországi önkéntesség története Az államszocialista múlt az önkéntesség hazai hagyományainak alakulását is meghatározta. Egymás spontán, informális támogatása mélyen gyökerező kelet-közép-európai sajátosság. Ugyanakkor a formális, szervezett önkéntesség terjedésének gátat szabnak azok a hagyományok, amelyek az önkéntességet központilag szervezett, kötelező társadalmi munkává torzították. A kommunista szombatokon a nagyvállalatok dolgozói a fejlődő országokat segítették, azaz lényegében politikai befolyásolásra használták fel ezt a paradox módon önkéntességgel azonosított, utasításra végzendő tevékenységet. A saját lakóhelyi környezetben végzett társadalmi munka már kedvezőbb hatásokat generált. Ezek azonban a rendszerváltozást követő privatizációk során szétfoszlottak, amikor a közös munka eredményeképpen létrejövő közös (formailag: állami) tulajdonból csupán a szerencsés, nem rászoruló kevesek részesülhettek. Mindez a társadalmi igazságosság alapelveinek súlyos sérülését eredményezte, és különösen az idősebb generáció körében lehet mindmáig erős hatással az önkéntesek motivációira. A rendszerváltozást követően jelentősen esett az életszínvonal: ez fájó pont azoknak a nemzedékeknek, akik a közjóhoz való hozzájárulásukat így értelmetlennek, kudarcnak tekintik. Az átmenetet követően még a szakemberekben sem tudatosult, hogy az államszocializmusban is léteztek olyan formációk, amelyek a civil szervezetek korai elődeinek tekinthetőek, és a kereteik között végzett munka a legmodernebb értelemben vett önkéntesség összes kritériumának megfelelt. Így például a hetvenes évektől létrejövő telefonos lelki elsősegély-szolgálatokban önkéntes szakemberek és képzett laikusok néhány fizetett és magasan képzett munkatárs koordinálásával látták el színvonalas szakmai tevékenységüket. A szervezetek képzést, továbbképzést és szupervíziót, valamint csekély mértékű költségtérítést biztosítottak (utazás, étkezés). Ezek a szervezetek nemzetközi (nyugati) kapcsolatokkal és fejlett hazai szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkeztek. Ugyanakkor az anonimitás kívánalma miatt ritkán kerültek az érdeklődés középpontjába éppen emiatt, valamint az ideológiáktól való mentesség okán tolerálta tevékenységüket a rendszer. Munkájukat ma paradox módon éppen a rendszerváltozást követő újfajta szabályozási rendszerek, és az egyre szűkülő anyagi források nehezítik, pedig magas szakmai sztenderdjeik, a professzionális menedzs-

5 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet 5 menttechnikák tanulmányozása révén az önkéntesség jó gyakorlatának kitüntetett terepei lehetnének. A hagyományos, spontán létrejövő szolidáris viselkedésformákat rendeletekkel szorítják korlátok közé, így a várható tendencia az önkéntesség nem spontán, formális szerveződésének megerősödése. Bár a változékony társadalmi-politikai környezetben nem könnyű előrejelzéseket tenni, a globális trendek az önkéntesek feladatkörének radikális változásai nyomán egyértelműen az önkéntes szektor professzionalizálódása és formalizálódása irányába mutatnak. Ugyanakkor az önkéntesek tudatos foglalkoztatása ma még alig jellemző. Emellett az önkéntesség kiterjesztésének egyik feltétele, a hazai nonprofit szektor foglalkoztatási kapacitása nemzetközi összehasonlításban alacsony, hálózatosodását tekintve pedig elmarad az állami szektortól. Hazai viszonylatban kiaknázatlan lehetőségeket tartogat a vállalati önkéntesség elterjedése, amely erős kölcsönös előnyökkel, a kapcsolati hálózat kiterjesztésével, mindkét fél számára presztízsnyeréssel járhat. A másik lehetőség az önkéntesség és az oktatás (felsőoktatás) közötti kapcsolatok erősítése: az önkéntesség a közösségi alapú tanulás egyik formája. A főiskolai, egyetemi hallgatók nagyobb mértékű bevonása fejleszti az intézmények és a személyek kapcsolatrendszerét, gyakorlati-tapasztalati tanulásra ad módot, jól illeszkedik az oktatási intézmények változó szerepéhez, a konstruktív társadalmi változásokat előmozdító szerepéhez. Az elmúlt évek kezdeményezései hazánkban Más országokhoz hasonlóan Magyarországon is egyre nagyobb aktualitása van az önkéntességnek. Az ENSZ a 2001-es évet az Önkéntesek Nemzetközi Évének nyilvánította, míg 2011 az Európai Tanács döntése alapján az Önkéntesség Európai Éve lett. Ennek fényében országszerte megrendezésre kerültek a különféle önkéntességet bemutató és népszerűsítő programok, melyek fő célja az volt, hogy minél szélesebb körben, és minél több társadalmi réteget megszólítva tudatosítsák az emberekben az önkéntesség és az aktív állampolgárság pozitív következményeit. Mindezek mellett többféle program, szervezet és kezdeményezés született az önkéntesség terjesztésére. Önkéntességet szabályozó törvény Több európai országhoz hasonlóan hazánkban is a 2001-es Önkéntesek Nemzetközi Éve keretében merült fel először az önkéntes tevékenységek szabályozásának gondolata. A törvény megalkotásának célja az volt, hogy rendezett és átlátható jogi keretek között végezhető tevékenységgé váljon az önkéntesség, amivel kapcsolatban mind az önkéntes, mind a tevékenységet szervező, vagy befogadó szervezet, és nem utolsó sorban az önkéntes segítségét igénybevevő számára is egyértelművé váljanak a felelősségi körök, jogosultságok, kötelezettségek, valamint az állam bizonyos kedvezmények

6 6 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet adásával ösztönözni tudja a hazai önkéntesség fejlődését. Az önkéntesség létezését és a hozzá kapcsolódó jogokat, kötelezettségeket az állam a 2005-ben beiktatott évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről elnevezésű jogszabállyal rögzítette. A törvény lényege, hogy a különböző önkéntes tevékenységek közül kiemel egyet, melyet közérdekű önkéntes tevékenységként definiál. A közérdekű önkéntes tevékenység lényegét tekintve nem különbözik a többi önkéntes tevékenységtől, abban viszont igen, hogy rendezett keretet ad a szervezett módon folytatott önkéntes tevékenységnek, illetve tisztázza az önkéntes és a fogadó szervezet közötti viszony alapvető szabályait. Az önkéntes törvény meghatározza a közérdekű önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan adható juttatásokat is (pl.: munkaruházat, utazás, étkezés költsége, eszközök, jutalom). A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája A dokumentum célja, hogy összefoglalja mindazt, ami az önkéntesség szempontjából az utóbbi bő másfél évtizedben történt, hogy levonja a történésekből adódó következtetéseket, és vázolja a következtetések nyomán felépülő stratégiai irányokat és közös feladatokat. Ennek érdekében megpróbálja keretbe foglalni a civil, az állami, és az üzleti szféra képviselőinek a teendőit, hiszen valós változást egyik szféra sem tud elérni a többiek együttműködése nélkül. A megvalósuló tevékenységek három alapvető célt kell, hogy szolgáljanak: legyen több önkéntes, legyen több önkéntest fogadó szervezet, ezek a szervezetek professzionálisan fogadják az önkénteseket. Átfogó stratégiai célok és eszközök: egyének ösztönzése önkéntes tevékenységek végzésére, az önkéntesség ösztönzése az információk áramlásának elősegítésével, szektorfejlesztés az Önkéntes Központok segítségével, az önkéntesek formális programokhoz, fogadó szervezetekhez, intézményekhez kapcsolása, önkéntesség és állami intézmények öszszekapcsolásának erősítése, fiatalok és idősebb generáció bekapcsolása, hosszú távú pályázati kiírások. Önkéntes Központ Alapítvány Az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) 2004 őszén indította el az országos önkéntes központ hálózatépítő programot. Az Önkéntes Központ Hálózat (ÖKH) olyan magyarországi civil szervezetek által létrehozott kezdeményezés, amely fontosnak tartja az önkéntesség országos terjesztését és fejlesztését. A programot azon felismerésből kezdeményezték, hogy az önkéntesség megfelelő szintű elterjesztéséhez, a feltételek javításához különböző településeken dolgozó szervezetek szükségesek. Olyan szervezetekkel alakult ki együttműködés, amelyek már korábbi munkájukkal

7 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet 7 részt vállaltak az önkéntesség kultúrájának helyi szintű népszerűsítésében. A bekapcsolódó szervezetek mindegyike az önkéntesség fejlesztését célzó programelemmel kívánta bővíteni tevékenységét annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a hazai önkéntesek és az őket fogadó szervezetek könnyebb egymásra találásához. A szervezetek hosszú távon elköteleződtek az önkéntesség fejlesztése, valamint a hálózat fenntartása mellett. A hálózat célja az önkéntesség országos szintű terjesztése és fejlesztése helyi programok megvalósításán, valamint az Önkéntes Központok együttműködésén keresztül, illetve a magyarországi önkéntesek és az őket foglalkoztató szervezetek tevékenységének, munkájának támogatása. A hálózat küldetése az önkéntesség kultúrájának terjesztése, valamint a hazai társadalmi környezet pozitív befolyásolása az önkéntesség elfogadása érdekében. A központok alapszolgáltatásai közé tartozik a tájékoztatás, közvetítés, népszerűsítés. Önindító Program Önkéntesség elterjesztése Magyarországon (Önkéntes Centrumok) Az Önindító Program minden megye egyegy szervezete számára teremt bekapcsolódási lehetőséget, ezáltal még több megyében jöhet létre illetve erősödhet meg a helyi szintű önkéntesség fejlesztésével foglalkozó un. Önkéntes Centrum. Az Önkéntes Centrumok a TAMOP intézkedésnek köszönhetően indították el szolgáltatásaikat a megyék civil szervezetei, intézményei és magánszemélyei számára. A centrumok folyamatosan tájékoztatják a helyi és az adott megyében élő önkénteseket, az őket fogadó szervezeteket, valamint a társadalmi környezetet az önkéntességről és az ahhoz kapcsolódó témákról, eseményekről. Népszerűsítik az önkéntességet rendezvényeken, fórumokon és egyéni megkereséseken keresztül, valamint önkéntesek és az őket fogadó szervezetek között közvetítenek, azok összekapcsolásával adatbázis használatán keresztül. Esetenként kutatásokat végeznek, vállalati önkéntes programokat népszerűsítenek és közvetítenek, valamint az önkéntesek és szervezeteik érdekeit érvényesítik és képviselik. Önkéntes menedzsment képzői kör A képzési program célja, hogy segítse a szervezetek és egyének önkéntességgel kapcsolatos ismereteinek fejlesztését, hogy az önkéntesekkel foglalkozó civil, állami és for-profit szervezetek felkészülten foglalkozhassanak az önkéntesekkel, valamint, hogy az önkéntesség eszméje értékteremtő eszközként épüljön be a társadalmi tudatba. A program a nem-formális oktatás formájában létrejövő képzések, találkozási lehetőségek szervezésével kívánja elérni célját. Kapu Program A Kapu Program fő célja egy önkéntes közösségen alapuló gondozó szolgálat lét-

8 rehozása és kiterjesztése Magyarország területén, amely már a meglévő szociális és egészségügyi ellátórendszer mellett annak szolgáltatásait kiegészítve működik. A programban résztvevő önkéntesek saját akaratukból, térítésmentesen adnak tudásukból és szabadidejükből azoknak az embertársaiknak, akik szociális, mentális vagy egészségügyi okból segítségre szorulnak. Az önkéntesek mellett fizetett alkalmazottak is tevékenykednek, akiknek a feladata az önkéntes munka biztonságos és szervezett kereteinek megteremtése. A program további célja segíteni az idős és bajba jutott embereknek, annak érdekében, hogy minél tovább élhessenek saját otthonukban; támogatást nyújtani a hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak; elősegíteni a pályakezdők és munkanélküliek társadalmi beilleszkedését; erősíteni a helyi partnerséget. ÖTLET régiós hosszú távú önkéntes program Az ÖTLET program fő törekvése, hogy megteremtse a hazai hosszú távú önkéntes szolgálat kereteit, feltételeit, és kísérleti jelleggel integrálja azt a pályakezdő fiatalok tapasztalatszerzését támogató egyéb programok közé. A program célja, hogy a 18 és 30 év közötti munkanélküli fiatalok munkaerő-piaci esélyeit javítsa a hosszú távú önkéntes Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet szolgálat során megszerezhető tapasztalati tudással, készségek fejlesztésével, és munkahelyi gyakorlat megszerzésével. A programban lehetőség nyílik arra, hogy a fiatalok védett körülmények között tapasztalhassák meg milyen egy munkahelyi közösség tagjaként, a munka világának szabályai szerint működni, milyen csapatban és ezzel egy időben mégis önállóan dolgozni, felelősséget vállalni saját magukért és másokért. A tapasztalatszerzésen túl a fiatalok személyiségfejlődése is pozitív irányba mozdulhat, hisz az önkéntességen keresztül olyan emberi és társadalmi értékek szolgálatába állítják magukat, mint a szolidaritás, az odafordulás, vagy az elfogadás. A program további célkitűzése, hogy az önkéntesség eszmeisége terjedjen, az önkéntesség kultúrája fejlődjön hazánkban. Cél, hogy a programban résztvevő valamennyi szervezet hozzájáruljon az önkéntes tevékenységek regionális koordinációjának kialakulásához és fejlődéséhez. A fiatalok minimum 6, maximum 10 hónapon át végeznek önkéntes tevékenységet civil és állami intézményeknél. A fogadószervezetek biztosítják az önkéntes tevékenységet végző fiatal számára a terepet a tapasztalatszerzésre, egyéni fejlődésre, segítik és ösztönzik a fiatalt a munkahelyi kultúra megismerésére, az egyéni munkamotivációk tisztázására. Ágoston Gabriella Forrás: Dr. habil. Erdős Márta, Ph. D. (2011): Helyzetelemzés Önkéntesség Baranya megyei civil szervezetek körében - kutatási jelentés

9 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok létrehozásával Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, és a hazai Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 5.5.2) keretében megvalósuló program legfontosabb célja, hogy megfelelő infrastruktúra jöjjön létre országosan az önkéntesség elterjesztésére és támogatására. A program távlati célja az önkéntes tevékenységet vállalók számának, valamint az önkéntes tevékenységek hatékonyságának növelése. A program indítását több éves szakmai előkészítés valamint az ÖKA koordinációjával az önkéntes központokat fejlesztő munka előzte meg. Az ÖKA 2004 ősze óta dolgozik a megyei hatókörű önkéntes központok fejlesztésén, ennek a munkának az eredményeképpen jött létre az Önkéntes Központ Hálózat, melynek jelenleg 8 tagja van (www.onkenteskozpontok.hu). A most induló program minden megye egy-egy szervezete számára teremt bekapcsolódási lehetőséget, ezáltal még több megyében jöhet létre illetve erősödhet meg a helyi szintű önkéntesség fejlesztésével foglalkozó Önkéntes Centrum. Az önkéntesség hazai fejlődésének fontos záloga egy olyan szervezeti kör kialakulása, mely szolgáltató és fejlesztő funkciói révén a helyi önkéntes programok támogatójává válhat. Az önkéntesek az élet számos területén megtalálhatóak, azonban továbbra is sok olyan terület van, ahol egyáltalán nem, vagy csak alig találkozhatunk velük. Az emberek nagy része még mindig csak ad hoc módon végez önkéntes tevékenységet hazánkban. Az önkéntesség a társadalmi aktivitás egyik legfontosabb megjelenési formája, mely fejlesztésére minden korábbinál nagyobb szükség van, hiszen a hagyományos közösségi támogató funkciók gyengülnek, a társadalomban egyre erősebben jelen van az elmagányosodás. Fontos, hogy e jelenségekkel szemben alternatívákat tudjunk felmutatni és erősödjenek az emberek összefogásán alapuló közösségi, civil kezdeményezések. Annak érdekében, hogy a civil szervezetek, vagy akár az önkormányzati fenntartású intézmények hosszú távú, programokba és szolgáltatásokba is be tudjanak vonni önkénteseket, szükség van a tudatos fejlesztésre. E tekintetben lehet rendkívüli jelentősége az ország számos megyéjében megjelenő Önkéntes Centrumoknak. A hazai és más országokban működő önkéntes központoknak kivételes katalizátor szerepük van, munkájuk eredményeként az önkéntesek sokkal könnyebben jutnak információhoz, biztonságos módon kerülnek kiközvetítés-

10 10 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet re, a szervezetek mind adminisztrációs, mind módszertani kérdéseikre válaszokat kaphatnak, így felkészültebben várhatják az önkénteseket. Az Önkéntes Centrumok a TÁMOP intézkedésnek köszönhetően két körben: 2010 valamint 2011 elejétől kezdik meg felkészülésüket és indítják szolgáltatásaikat a megye civil szervezetei, intézményei és magánszemélyei számára. CSOMOPONT Önkéntesség fejlesztése baranyai megyei szakmai hálózatokon keresztül a Baranya Megyei Önkéntes Centrum programja Pályázati programunk a Pécsi Önkéntes Központ eddigi működésére és annak tapasztalataira, javaslataira épül, mely központ az Önkéntes Központ Hálózat tagjaként és sztenderdjei alapján működik 2004 óta. A program szempontjából meghatározó jelentőségű Baranya megyére jellemző sajátosság, hogy olyan már meglévő formális vagy informális hálózatokra tudjuk építeni Önkéntes Centrumunk hatókörének megyei kiterjesztését és szolgáltatásainak minőségi fejlesztését, amelyek különböző ágazatokban széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkeznek megyeszerte. Egyesületünk és a Pécsi Önkéntes Központ korábbi kapcsolatépítő tevékenysége és együttműködési programjai eredményeként ezekkel a megyei hálózatokat működtető szervezetekkel megalapozott és reményteli partnerkapcsolatunk van, amelyet csak elmélyíthet az önkéntesség elterjesztésében végzett közös munka. Tervezett projektünk kapcsán a már eddig is alaptevékenységként, minimumszolgáltatásként és elsősorban Pécs városi hatókörrel végzett népszerűsítést, információszolgáltatást, tájékoztatást, közvetítést, képzési és érdekérvényesítési tevékenységet a megyei hálózatokat működtető partnereink aktív hozzájárulásával tudjuk továbbfejleszteni: projekt-honlappal, kulcsszakértők bevonásával és kiképzésével, önkénteseknek és fogadószervezeteknek biztosított széleskörű információszolgáltatással, online tanácsadással, az ügy médián keresztüli bemutatásával és népszerűsítésével, az intézményi szféra bevonásával, kampányszerű toborzási akciókkal, fórumokkal, személyre szabott tanácsadó, orientáló és motiváló szolgáltatással, önkéntesek és fogadószervezetek felkészítésével, tapasztalatcseréjével, vállalati önkéntességgel és innovatív önkéntes programokkal, országosan kompatibilis adatbázissal, helyzetelemzéssel, igényfelméréssel, információs kiadványokkal, a partnerekkel közösen készített megyei önkéntes stratégiával. Pályázati programunk módszertani alapelve, hogy a speciális célcsoportokkal azok a szak-

11 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet 11 mai/ágazati hálózatok lépnek kapcsolatba programunk sikerének előmozdítása érdekében, akik kifejezetten ezekre a célcsoportokra szakosodtak. Programunk a hálózatokat működtető szervezetek számára szakmai ismeretet, továbbképzési lehetőséget, tapasztalatokat, szakmai vezetést nyújt, amely megalapozza azt, hogy hálózati tevékenységükbe az önkéntesség tudatosan épül be és így válik fenntarthatóvá. Programunk második felében partnereink saját tapasztalatokkal felvértezve válnak képessé arra, hogy megyei önkéntességfejlesztési stratégiát alkothassunk egy közös tervezési folyamatban. Pályázati programunk egy távlati cél reményében kapta a CsomóPont nevet, jelesül, hogy a programidőszak alatt megtaláljunk olyan szervezeteket a fenti hálózatok csomópontjaiban amelyek egy későbbi fejlesztés eredményeképpen minimumszolgáltatásokat nyújtó Önkéntes Pontokká válhatnak. szolgáltató iroda és önkéntesek által működtetett közösségi tér létrehozása a városközpontban. Közvetlen cél megyei szinten: adatbázis kiépítése minimum 600 önkéntes kiközvetítése felkészítő találkozók megszervezése és lebonyolítása, önkormányzatok, ill. azok intézményei fogadnak önkénteseket 15 szervezet bevonása, az Önkéntes Centrum ismertté tétele, A projekt hosszú távú célja, hogy: segítse a szervezetek és egyének önkéntességgel kapcsolatos ismereteinek fejlesztését, az önkéntesekkel foglalkozó civil, állami és for-profit szervezetek felkészülten foglalkozhassanak az önkéntesekkel, az önkéntesség eszméje értékteremtő eszközként épüljön be a társadalmi tudatba, Önkéntes Pontok (min. 7 db kistérségi) létrehozása a megyében, megtörténjen a professzionális és önkéntes segítés összehangolása, és a két terület közötti partnerség kialakítása,

12 12 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet intézmények, szervezetek elköteleződnek az önkéntesség mellett, kórházi és otthonsegítő önkéntes munka megismertetése és bevezetése, hátrányos helyzetű csoportok részvételének növelése az önkéntes tevékenység végzésében (főleg az elmaradott kistérségekben), hosszú távú együttműködések megalapozása, helyi szintű partnerségek és szolgáltatások bővítése és fejlesztése, lokális szükségletekre reagáló önkéntes program megvalósítása, fejlesztése, fenntarthatóságának megteremtése (potenciális Önkéntes Pontok felkutatása), önkéntesek foglalkoztatásának irányelvei kidolgozásának segítése a fogadó szervezeteken belül, a fogadó szervezetek képessé tétele az önkéntesek fogadására, önkéntes törvény megismertetése és az abban leírtak helyes alkalmazása a fogadó szervezetekkel, önkéntesekkel, partnerekkel, innovatív programok kidolgozása és beindítása. A programban résztvevő fogadó szervezetek képesek lesznek olyan belső szervezeti rendszereket kialakítani, melyek biztosítják az önkéntesek folyamatos koordinálását és szervezését, így az önkéntesek foglalkoztatását a mindennapi rutin tapasztalati szintjére emelik. Szakmai partnerek: Istenkúti Közösségért Egyesület Tetthely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda Otthon Segítünk Alapítvány pécsi csoportja Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete Zöld Híd Alapítvány 3. Szektor Alapítvány Knyihár Éva

13 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Hazai jógyakorlatok 13 Közösségiség, önsegítés, önszerveződés, önkéntesség A Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány tevékenységének fókuszában a közösségfejlesztés áll, amelyben kulcsszerepe van az öntevékenységnek és az önkéntességnek. 16 éves működési tapasztalattal magunk mögött számtalan, önkéntesek bevonásával megvalósuló helyi kezdeményezésnek voltunk elindítói vagy közreműködő fejlesztői, vagy csak bátorítói megyénkbeli civil szervezetek hasonló akcióinak. Ezen túl, mint szolgáltató-fejlesztő ernyőszervezet célul tűztük ki és részt vállaltunk a közösségiség, az önsegítés, az önszerveződés és az önkéntesség szellemiségének elterjesztésében és jó példáinak népszerűsítésében. Személyesen is a legnagyobb élményem volt az 1990 évek elején Debrecenben szervezett Önkéntes konferencia, amelynek megszervezéséhez a Pódium Műhely Egyesület és a római székhelyű VIDES alakuló kapcsolatrendszere adta az apropót. Ezzel egy időben alakult meg Debrecenben a VIDES magyarországi csoportja, amely elsősorban ifjúsági önkéntesség témakörben valósított meg újszerű programokat. A konferenciára több külföldi és magyar előadót hívtunk meg, illetve mi is bemutattuk saját kezdeményezéseinket. Ekkor indult a nagyrábéi közösségfejlesztő munka, így az ottani Kalendárium Kör is vendégül látta a konferencia egyik szekcióját. Az előadók közül különös érdeklődéssel hallgattuk Maria Gracia Caputót, aki a VIDES gyakorlata alapján beszélt arról, hogy mi az önkéntesség. Az elméleti megközelítésen túl bemutatta annak személyekből álló mozgalom jellegét is. Beszélt a segítés, a beavatkozás dilemmáiról és arról, hogy milyen fontos az önkéntességben a motiváció megkeresése. Bemutatta, hogy az önkéntesek a közös tevékenység során hogyan tanulhatják meg mi a szolidaritás, az önkéntesség és a felelősség. Napjainkban, ha arra a kérnek, mondjak jó példát környezetemből az önkéntesekkel megvalósuló tevékenységről elsőként a Más Mozaik Szociokulturális Egyesü-

14 14 Hazai jógyakorlatok Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet let jut eszembe. A közösség vezetője, szellemi atyja és motorja: Vincze Béla. Az önkéntességnek kulcsszerepe van az életükben. A Rocksuliban nincs személyzet, helyette az önkéntesek tevékenykednek vallják a 2010-ben megjelent a Rocksuli kiadványban. Ugyanitt Önkéntes vagyok! címmel önálló fejezet mutatja be a volt és jelenlegi önkéntesek munkáját, többen személyesen vallanak arról, mit is jelent számunkra a Rocksuli önkéntesének lenni, a közösséghez tartozni. Gyönyörű, a lényeget kifejező vallomások ezek! Miért vagyok a Rocksuli önkéntese? A válasz egyszerű: az elmúlt öt év alatt olyan emberi értékekkel, tapasztalatokkal, élményekkel és kapcsolatokkal gazdagodtam, amelyekkel teljesebbé vált az életem. Seres Dóra Jó látni azt, hogy az ötleteink koncertek, teaházak, filmklub, magazin, kiállítások - megvalósulnak, másoknak is örömet okoznak és hogy színesítik Debrecen kulturális életét. Pesti Viktória Ahhoz képest, hogy csak dobolni szerettem volna megtanulni, jól belecsöppentem ebbe a számomra teljesen új világba. Nem bántam meg, sőt ma már el sem tudnám

15 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Hazai jógyakorlatok 15 képzelni e nélkül az életemet. Györki Szilvia Csak a helyhiány az oka, hogy Huszti László, Osváth Rita, Maczó Nikolett, Zabán Tamás, Béregi Balázs, Molnár Boglárka vallomásaiból és Szatmári Gergely Rocksuli szociológus szemmel című írásából nem idéztem. A kötetben a R.Ö.N.K. (Rocksulis Önkéntes Klub) létrejöttéről, eddigi megvalósított programjairól is olvashatunk. Ez a legjobb módja annak, hogy megvalósítsuk önmagunkat, tanuljunk, tapasztaljunk. Célunk, hogy minél több fiatallal megismertessük programjainkat és ez által az önkéntes munkát. idézem Udvarhelyi Blankától. Az önkéntes csoport jelenleg a közösségfejlesztés egyik legérdekesebb (de sok kitartást igénylő) cselekvési technikájával ismerkedik, és tervezik a jövőt. A munka apropóját az adja, hogy az egyesület által fenntartott Rocksuli új működési helyre, a belvárosba költözött, egy iskola átalakítása során létrehozott Ifjúsági Házba. Ez a helyzet szülte az ötletet, hogy közösségi felmérést készítsenek azzal a céllal, hogy felkészüljenek az új otthonuk birtokbavételére, megismerjék annak környezetét és lakóit, a leendő szomszédokat. A közösségi felmérésről R.Ö.N.K. tagjai több alkalommal beszélgettek, terveztek, pályázatot írtak és ezek után az alábbi témák kerültek a közösségi felmérés fókuszába, amelyeket három munkacsoport gondoz. Ezek a következők: Az Ház lelke Megismerni a múltat, az értékeket.

16 16 Hazai jógyakorlatok Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet A Ház környezete Megismerkedni és a Rocksulit bemutatni a szomszédságban élőknek. Bemutatni a tevékenységet, ami az egyesületben folyik és megismerni az igényeket. A fenti témákban legalább 50 helyi lakos véleményét tervezik megismerni, személyes interjúk/beszélgetés kapcsán, majd egy közösségi beszélgetés során abból további terveket készíteni, bevonva mindazokat, akik ebben szívesen részt vállalnának! Már el is készült a Kopogtató, amely egy rövid írásos bemutatkozás: szeptemberében nyitja meg kapuit az új debreceni Ifjúsági Ház, mely a volt Fazekas Mihály Általános Iskolában kapott helyet. Ősztől a Rocksuli is ebbe az épületbe költözik, ezért úgy gondoltuk, hogy néhány mondatban bemutatkoznánk. A Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület által működtetett Rocksuli 1989-ben alakult, a kezdetben néhány fős diákság mára közel 300 nebulóra duzzadt. A zenélés iránt érdeklődők az alábbi tanszakokon fejleszthetik magukat heti egy órában: ének, gitár, basszusgitár, dob, billentyű, ütős hangszerek, népi ének. Az iskolában Rocksuli Önkéntes Klub (R.Ö.N.K.) néven egy önkéntes csapat is szerveződött, többek között az ő segítségükkel valósulnak meg szabadidős programok, pl. koncertek, teaházak, filmklubok, kiállítások. Az egyesület keretein belül kézműves műhely és stúdió (Wookie Sound) is működik. Ha bármilyen kérdése van, vagy csak érdeklődne, keressen fel minket az alábbi elérhetőségek valamelyikén: A beszélgetések során az alábbi kérdésekre keresnek választ: Mióta él itt? Miért jó/kevésbé jó itt lakni? Tud-e valamilyen közösségi megmozdulásról a területen (Simonffy és környéke)? Vannak-e régi emlékei közösségi megmozdulásokról a területen? Milyen tevékenységet hiányol vagy látna szívesen/venne részt benne a környéken? Kit ajánlana következő beszélgetőpartnernek? Eljönne-e egy közös beszélgetésre? Jelenleg a csoport tagjai az interjúkat készítik, első beszámolóik alapján sok élményt, új információt kapnak, és bátorítást a munkához. Személyes kötődésem a közösséghez, hogy néhány alkalommal közösségfejlesztőként segíthettem a közösségi felmérés folyamatának tervezésében, a kulcskérdések megtalálásában, megoszthattam eddigi hasonló munkáim tapasztalatait a csoport tagjaival. És közben én is sokat tanultam Tőlük! Groskáné Piránszki Irén Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány Debrecen

17 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Hazai jógyakorlatok 17 Önkéntes és gyakornoki program Heves megyében Kárpátok Alapítvány-Magyarország A Kárpátok Alapítvány Magyarország egy független, non-profit civil szervezet, melynek küldetése a Kárpátok régióban élő emberek életminőségének javítása, a régió társadalmi, etnikai, kulturális és környezeti értékeinek megőrzése és fenntartható fejlődésének elősegítése. Az alapítvány bátorítja a non-profit, állami és profitorientált szervezetek együttműködését, a határokon átívelő és interetnikus közeledéseket. Céljuk a régió emberi erőforrásainak fejlesztése a leszakadó vidéki térségek, hátrányos helyzetű közösségek, kisebbségek fejlődésének érdekében, így közvetetten a szegénység és a társadalmi kirekesztettség csökkentése. A Kárpátok Alapítvány programjai az alábbi fő célkitűzések mentén valósulnak meg: helyi közösségek és civil szervezetek fenntartható fejlesztési kezdeményezéseinek támogatása; társadalmi szemléletformálás és hátrányos helyzetű térségek és közösségek támogatása; hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. Az alapítvány egyik sikeres projektje az Önkéntes és Gyakornoki Program, melynek keretében a fiatalok betekintést nyerhetnek a civil szféra működésébe, meg- ismerkedhetnek a szervezetek tevékenységével, támogató környezetben szerezhetnek hasznos tapasztalatokat. A program célja továbbá, hogy gyakorlati lehetőséget biztosítson, és megkönnyítse a munkaerőpiacra frissen kikerült tehetséges fiatalok szakmai boldogulását és jó referenciával szolgáljon a későbbi munkakeresés során. Mindemellett elsődleges prioritás a társadalmi tudatosság elősegítése, az önkéntesség és gyakornokság magyarországi eszméjének terjesztése. Az önkéntes program elsősorban a hátrányos helyzetű éves fiatalokat célozza meg. A tapasztalatszerzés mellett a résztvevők megalapozhatják kapcsolati tőkéjüket, fejleszthetik nyelvtudásukat, valamint megismerhetik a Kárpátok régió országait is. Az alapítvány 2008 óta 15 fiatalt fogadott, 2011-ben pedig a szervezetnél tevékenykedett egy, az Egyesült Államokból érkező önkéntes is.

18 18 Hazai jógyakorlatok Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Az alapítvány a program során hatékony együttműködést alakított ki több Heves megyei szervezettel (Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Egri Kirendeltség és Szolgáltató Központ, Eszterházy Károly Főiskola, EKF Hallgatói Önkormányzat, Heves Megyei Önkéntes Centrum) is. Az Önkéntes és Gyakornoki Program fenntarthatóságát támasztja alá, hogy manapság az önkéntes munka egyre nagyobb népszerűségnek örvend, megnőtt a presztízse a munkáltatók körében is, azaz gyakran elfogadják előzetes munkatapasztalatként is. Így az érdeklődés különösen a fiatalok körében számottevő. Civil gyakornoki és kommunikációs program Heves megyében (NCA) Az egri Eszterházy Károly Főiskolával és a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolával együttműködve a program küldetése volt, hogy felkutassa a tehetséges, hallgatói jogviszonyban álló fiatalokat, gyakorlati lehetőséget biztosítson a tapasztalatszerzésre és megkönnyítse a későbbi szakmai boldogulásukat; valamint a résztvevők betekintést nyerjenek a civil szervezetek működésébe. A program során a hallgatók két hónapon át önkéntesen végeztek gyakornoki tevékenységet különféle, a tanulmányaikhoz, érdeklődési körükhöz leginkább illeszkedő, Heves megyében működő non-profit civil szervezetnél. A program keretén belül részt vettek egy akkreditált kommunikációs képzésen is. Elméleti és sok gyakorlati feladat segítségével betekintést nyertek az emberi kommunikációba, a szervezeti kommunikációba és PR, tárgyalási, valamint prezentációs ismeretekbe is. A program legfőbb eredménye, sikere, hogy 2 önkéntes, hallgatói jogviszonyának megszűntét, diplomájának megszerzését követően el tudott helyezkedni a gyakornoki, önkéntes helyén.

19 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Pécsi Mozaik 19 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Csoport Csilla Gondviselés Háza Jelenlét Program Pécs, György-telep A Jelenlét program egy komplex közösségi rehabilitáció Pécsett az egykori bányászkolóniák területén kialakult telepeken. Jelenlét, mivel a program lényege egy állandó jelenlét biztosítása a célcsoport részére, irodánk a telep egyik sorházában található így könnyen megközelíthető a segítségre szorulók számára. Komplex, mivel több részterületre szociális ellátás, oktatás/ képzés, gazdaság, egészségügy, kultúra együttesen koncentrál. Közösségi, mert a családokat és a közösséget aktivizálva felkutatja, elismeri és felhasználja a már meglévő belső erőforrásokat, és a szociális segítségnyújtást a jó célra és a konkrét és gyors problémamegoldásra törő csapatmunka húzóerejével és dinamikájával végzi. Rehabilitáció, mivel jövőképet, tartást ad, lehetővé téve azoknak az alapvető, sokszor az emberi méltósággal összefüggő igényeknek a kielégítését, amelyek az itt élők számára gyakran elérhetetlenek. A Jelenlét program túlmutat a helyzetfeltáráson. Célunk nem az oly sokszor már leírt problémák újbóli prezentálása, dokumentálása, hanem a helyszínen nyújtott célravezető segítségnyújtás. Aktív résztvevő megfigyelőként dolgozunk, megéljük a célterületen a célcsoport tagjai között a mindennapjaikat, így a szakadék az érintettek és a segítő szakmában dolgozók (mi) köztött folyamatosan szűkül. Egy nyelvet beszélünk, együtt csúszkálunk a sárban egyegy eső után, így a bizalom kialakításához szükséges feltételek a jelenlétünkből fakadóan adódnak számunkra. Nem döntünk helyettük, nem mondjuk meg, hogy mit kell/kellene tenniük, hanem a lakók teljes bevonásával segítünk dönteni, cselekedni. Ebben látjuk a hosszú távú, célravezető, fenntartható szociális munka alapjait. Programelemek: 1. Szociális Szolgáltató Iroda helyben segített szociális adminisztráció programelem Immár ötödik éve működik a Szolgáltató Irodánk György-telepen, ahol a helyben tör-

20 20 Pécsi Mozaik Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet ténő, konkrét segítségnyújtás, krízishelyzetek megszüntetése történik. Ügyfélfogadási időben napi fő keres fel minket különféle problémákkal, segítségkéréssel, elintézendő ügyekkel. A következő területeken tudunk segítséget nyújtani: hivatalos okmányok beszerzése, pótlása, különféle szociális szolgáltatásokhoz, segélyekhez való hozzájutás, rokkantosítási eljáráshoz szükséges papírok beszerzése, munkaügyi központtal kapcsolatos ügyintézések, képzések, munkalehetőségek felkutatása, azokra való jelentkezések segítése, a Családsegítő és Gyermekvédelmi Központtal, valamint az iskolákkal való kommunikáció segítése, erősítése, különféle adózási problémákkal kapcsolatos ügyintézés. Ez a programelem a családok fizikai életkörülményeinek és lakhatási helyzetének javítását célozza. Az egyszerűbb közösségi megmozdulásoktól (szemétszedés, bozótirtás), a telepen tevékenykedő karbantartó alkalmazásán át az olyan komplex programokig, mint a lakáskísérési program, olyan tevékenységeket végzünk, melyek segítségével emberibb körülmények biztosíthatók a családok, különösképpen a felnövekvő gyermekek számára. A lakáskísérési program három szervezet konzorciumi együttműködésének eredménye. Az első szakaszban az 1. zóna lakói kerültek a programba. 16 család számára nyílt meg a lehetőség lakhatási problémáik rendezésére. A meszesi Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat, a TÉR Közösségi Szolgáltató Iroda és az MMSz Jelenlét programjának szociális munkásai közösen dolgoztak ki egy kísérési folyamatot, melyben a családok aktív részvételével kialakításra került egy szerződés alapú együttműködés nyarán lezárult a lakáskísérési program első köre, a programot sikeresen teljesítő 16 család lakáshasználati szerződést kapott a Lakásgazdálkodási Csoport vezetőjétől. A segítő szervezetekből kialakult konzorcium értékelte saját munkáját, majd komoly tárgyalásokba kezdett a városvezetéssel a program folytatására, kiterjesztésére a már megkötött megállapodás értelmében. 2. Lakhatási programelem Akciók: szemétszedés és orvosi szűrővizsgálat A 2011-es évben egy nagy közösségi szemétszedő és területtisztító, területszépítő akciót szerveztünk és bonyolítottunk le, több, a területen dolgozó szervezet munkatársainak (Családsegítő, Indit) és a Pécsi Tudományegyetem tanárainak és hallgatóinak önkéntes munkájával, valamint helyi lakosok részvételével. Összesen 31 önkéntes segítő és 49 telepi lakos részvételével

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben

A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0024 ÖNKÉNTESSÉG ÉS TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY MAPI

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány Önkéntesség elterjesztése a hátrányos helyzetű Csanád térségben 2012. november 01.-2013. október 31. Záró Tanulmány Tartalomjegyzék 1. Szervezet adatai... 4 2. A szervezet önkéntes programja... 5 a) Az

Részletesebben

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében Jelige: Ingo Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés....2 1.1. Módszertan............3 2. A közösségi munkáról.........3 3. Társadalmi

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

A VÁROS PEREMÉN: GYÖRGYTELEP

A VÁROS PEREMÉN: GYÖRGYTELEP Civil_Szemle_2011_3_beliv 9/2/11 11:40 AM Page 97 A VÁROS PEREMÉN: GYÖRGYTELEP Csonkáné Utasi Katalin Dusa Ágnes Fehér Angéla Bevezető Munkánk és a napi életünk során is nap, mint nap szembesülünk azzal,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya Zöld Kör a Föld Barátai Magyarország tagja ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület 2014.

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március 125 Ft Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám 2011. március CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt 2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt Beszámoló, a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2014. évben végzett szakmai munkájáról A Civil Centrum Alapítvány

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk

Akikre büszkék vagyunk 2008. december Akikre büszkék vagyunk A k i k r e b ü s z k é k v a g y u n k Hálózatunk népszerűségét nemcsak tagszervezeteink munkálkodása és eredményei emelhetik, hanem azok az elismerések is, melyeket

Részletesebben

VAN KÖZÜNK EGYMÁSHOZ ÖNKÉNTESSÉG A GYAKORLATBAN. Módszertani füzetek 1.

VAN KÖZÜNK EGYMÁSHOZ ÖNKÉNTESSÉG A GYAKORLATBAN. Módszertani füzetek 1. VAN KÖZÜNK EGYMÁSHOZ ÖNKÉNTESSÉG A GYAKORLATBAN Módszertani füzetek 1. 2005 Kiadja a Nap Klub Alapítvány a Phare ACCESS 2002 Program támogatásával A projekt közremûködô munkatársai: Dulai Ágoston (közösségivizsgálat-vezetô),

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV

IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV Debrecen Belváros ATT 2. sz. melléklete IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV a Simonffy utcai volt Fazekas Mihály Általános Iskola átalakítása ifjúsági ház céljára c. projekthez 2008. november 2009. január

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 Készült: 2012. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

HUMÁN INFRASTRUKTÚRA: ÖNKÉNTESSÉG FOGLALKOZTATÁS TAGSÁG

HUMÁN INFRASTRUKTÚRA: ÖNKÉNTESSÉG FOGLALKOZTATÁS TAGSÁG HUMÁN INFRASTRUKTÚRA: ÖNKÉNTESSÉG FOGLALKOZTATÁS TAGSÁG F. Tóth András Nagy Ádám I. Előzmények Jelen tanulmányunkban a humán erőforrás fogalmát hármas értelemben használjuk, három, szorosan összetartozó

Részletesebben

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A TÁRSADALMI BEFOGADÁS ELŐSEGÍTÉSE A SZOCIÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉVEL Nap Klub Alapítvány EGY KÚTRA JÁRUNK... ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány C É L C s o p o r t T é r s é g f e j l e s z t ő, P r o j e k t t e r v e z ő é s M e n e d z s m e n t K f t. 8330 Sümeg, Hunyadi J. u. 2. Tel: (87) 350 621, 70/365 0939 - Fax: (87) 350 621 1 Szükségletfelmérés

Részletesebben

zöld: szolgáltatások

zöld: szolgáltatások ELŐSZÓ Türelmes munkája gyümölcsét boldogan szemléli tenyerében az öreg aranyász írta a Magyar Világhíradó 1932-ben, mikor a győri Duna-parton ősi mesterségnek számító aranymosást gépesíteni tervezték.

Részletesebben