Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet"

Átírás

1 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet

2 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Tartalom Előszó 3 A magyarországi önkéntesség története 4 Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok létrehozásával 9 Közösségiség, önsegítés, önszerveződés, önkéntesség 13 Önkéntes és gyakornoki program Heves megyében Kárpátok Alapítvány-Magyarország 17 Magyar Máltai SzeretetszolgálatPécsi Csoport Csilla Gondviselés Háza Jelenlét Program Pécs, György-telep, Önkéntes program középiskolásokkal 23 Játszótéri közösségek, avagy tapasztalatok önkéntes játszótér-fejlesztésekkel kapcsolatban 26 Összefogás, akciók, kapcsolat; Civilek és a média Mikor, hogyan és mennyit kommunikáljunk? 29 KÖSZ 34 IMPRESSZUM Kiadja a Nevelők Háza Egyesület Pécs, Szent István tér 17. Felelős kiadó: Vincze Csilla Szerkesztő: Hajnal Zsolt A kiadvány elkészítésében közreműködtek: Ágoston Gabriella, Knyihár Éva, Szabó Ágnes Nyomdai előkészítés és kivitelezés: Edenscript Kft Pécs, Hungária u. 14., Tel./fax: 72/ , A kiadvány a CSOMÓPONT Önkéntesség fejlesztése Baranya megyei szakmai hálózatokon keresztül TÁMOP / program keretében jelent meg.

3 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet 3 Előszó január 1-jén indult a Nevelők Háza Egyesület CSOMÓPONT Önkéntesség fejlesztése Baranya megyei szakmai hálózatokon keresztül TÁMOP / programja, melynek keretében kezdte meg működését a Baranya Megyei Önkéntes Centrum. Az Önkéntes Centrum céljai között szerepelt: a szervezetek és az egyének önkéntességgel kapcsolatos ismereteinek fejlesztése az önkéntesekkel foglalkozó nonprofit, állami és forprofit szervezetek felkészítése az önkéntesek foglalkoztatására az önkéntesség eszméje értékteremtő eszközként történő beépítése a társadalmi tudatba Kistérségi Önkéntes Pontok kialakítása Baranya megyében a professzionális és az önkéntes segítés összehangolása, a két terület közötti partnerség kialakítása szolgáltató iroda és az önkéntesek által kialakított és működtetett közösség tér kialakítása a városközpontban. Céljaink között szerepelt továbbá a hazai példák bemutatása, melyet ezen kiadvány, az Önkéntes kaleidoszkóp megjelentetésével nyújtunk át az érdeklődőknek. Szerencsére annyi jógyakorlattal találkoztunk, hogy a tervezett kiadványt két kötetben jelentetjük meg. Az Önkéntes kaleidoszkóp kiemelten pécsi programokat mutat be, de fontosnak tartottuk, hogy példákat mutassunk be az ország más tájairól is. Az önkéntes, közösségi programokon kívül hangsúlyt helyeztünk arra is, hogy olyan területeket is bemutassunk, amelyek a civil szervezetek szerepvállalását erősítik; így került bemutatásra a civil szervezetek és szerveződések kommunikációja, valamint marketingstratégiája. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik írásaikkal gazdagították kiadványunkat, és reméljük, hogy az érdeklődők részére hasznos olvasnivalót nyújtunk át. Hajnal Zsolt programvezető

4 4 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet A magyarországi önkéntesség története Az államszocialista múlt az önkéntesség hazai hagyományainak alakulását is meghatározta. Egymás spontán, informális támogatása mélyen gyökerező kelet-közép-európai sajátosság. Ugyanakkor a formális, szervezett önkéntesség terjedésének gátat szabnak azok a hagyományok, amelyek az önkéntességet központilag szervezett, kötelező társadalmi munkává torzították. A kommunista szombatokon a nagyvállalatok dolgozói a fejlődő országokat segítették, azaz lényegében politikai befolyásolásra használták fel ezt a paradox módon önkéntességgel azonosított, utasításra végzendő tevékenységet. A saját lakóhelyi környezetben végzett társadalmi munka már kedvezőbb hatásokat generált. Ezek azonban a rendszerváltozást követő privatizációk során szétfoszlottak, amikor a közös munka eredményeképpen létrejövő közös (formailag: állami) tulajdonból csupán a szerencsés, nem rászoruló kevesek részesülhettek. Mindez a társadalmi igazságosság alapelveinek súlyos sérülését eredményezte, és különösen az idősebb generáció körében lehet mindmáig erős hatással az önkéntesek motivációira. A rendszerváltozást követően jelentősen esett az életszínvonal: ez fájó pont azoknak a nemzedékeknek, akik a közjóhoz való hozzájárulásukat így értelmetlennek, kudarcnak tekintik. Az átmenetet követően még a szakemberekben sem tudatosult, hogy az államszocializmusban is léteztek olyan formációk, amelyek a civil szervezetek korai elődeinek tekinthetőek, és a kereteik között végzett munka a legmodernebb értelemben vett önkéntesség összes kritériumának megfelelt. Így például a hetvenes évektől létrejövő telefonos lelki elsősegély-szolgálatokban önkéntes szakemberek és képzett laikusok néhány fizetett és magasan képzett munkatárs koordinálásával látták el színvonalas szakmai tevékenységüket. A szervezetek képzést, továbbképzést és szupervíziót, valamint csekély mértékű költségtérítést biztosítottak (utazás, étkezés). Ezek a szervezetek nemzetközi (nyugati) kapcsolatokkal és fejlett hazai szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkeztek. Ugyanakkor az anonimitás kívánalma miatt ritkán kerültek az érdeklődés középpontjába éppen emiatt, valamint az ideológiáktól való mentesség okán tolerálta tevékenységüket a rendszer. Munkájukat ma paradox módon éppen a rendszerváltozást követő újfajta szabályozási rendszerek, és az egyre szűkülő anyagi források nehezítik, pedig magas szakmai sztenderdjeik, a professzionális menedzs-

5 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet 5 menttechnikák tanulmányozása révén az önkéntesség jó gyakorlatának kitüntetett terepei lehetnének. A hagyományos, spontán létrejövő szolidáris viselkedésformákat rendeletekkel szorítják korlátok közé, így a várható tendencia az önkéntesség nem spontán, formális szerveződésének megerősödése. Bár a változékony társadalmi-politikai környezetben nem könnyű előrejelzéseket tenni, a globális trendek az önkéntesek feladatkörének radikális változásai nyomán egyértelműen az önkéntes szektor professzionalizálódása és formalizálódása irányába mutatnak. Ugyanakkor az önkéntesek tudatos foglalkoztatása ma még alig jellemző. Emellett az önkéntesség kiterjesztésének egyik feltétele, a hazai nonprofit szektor foglalkoztatási kapacitása nemzetközi összehasonlításban alacsony, hálózatosodását tekintve pedig elmarad az állami szektortól. Hazai viszonylatban kiaknázatlan lehetőségeket tartogat a vállalati önkéntesség elterjedése, amely erős kölcsönös előnyökkel, a kapcsolati hálózat kiterjesztésével, mindkét fél számára presztízsnyeréssel járhat. A másik lehetőség az önkéntesség és az oktatás (felsőoktatás) közötti kapcsolatok erősítése: az önkéntesség a közösségi alapú tanulás egyik formája. A főiskolai, egyetemi hallgatók nagyobb mértékű bevonása fejleszti az intézmények és a személyek kapcsolatrendszerét, gyakorlati-tapasztalati tanulásra ad módot, jól illeszkedik az oktatási intézmények változó szerepéhez, a konstruktív társadalmi változásokat előmozdító szerepéhez. Az elmúlt évek kezdeményezései hazánkban Más országokhoz hasonlóan Magyarországon is egyre nagyobb aktualitása van az önkéntességnek. Az ENSZ a 2001-es évet az Önkéntesek Nemzetközi Évének nyilvánította, míg 2011 az Európai Tanács döntése alapján az Önkéntesség Európai Éve lett. Ennek fényében országszerte megrendezésre kerültek a különféle önkéntességet bemutató és népszerűsítő programok, melyek fő célja az volt, hogy minél szélesebb körben, és minél több társadalmi réteget megszólítva tudatosítsák az emberekben az önkéntesség és az aktív állampolgárság pozitív következményeit. Mindezek mellett többféle program, szervezet és kezdeményezés született az önkéntesség terjesztésére. Önkéntességet szabályozó törvény Több európai országhoz hasonlóan hazánkban is a 2001-es Önkéntesek Nemzetközi Éve keretében merült fel először az önkéntes tevékenységek szabályozásának gondolata. A törvény megalkotásának célja az volt, hogy rendezett és átlátható jogi keretek között végezhető tevékenységgé váljon az önkéntesség, amivel kapcsolatban mind az önkéntes, mind a tevékenységet szervező, vagy befogadó szervezet, és nem utolsó sorban az önkéntes segítségét igénybevevő számára is egyértelművé váljanak a felelősségi körök, jogosultságok, kötelezettségek, valamint az állam bizonyos kedvezmények

6 6 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet adásával ösztönözni tudja a hazai önkéntesség fejlődését. Az önkéntesség létezését és a hozzá kapcsolódó jogokat, kötelezettségeket az állam a 2005-ben beiktatott évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről elnevezésű jogszabállyal rögzítette. A törvény lényege, hogy a különböző önkéntes tevékenységek közül kiemel egyet, melyet közérdekű önkéntes tevékenységként definiál. A közérdekű önkéntes tevékenység lényegét tekintve nem különbözik a többi önkéntes tevékenységtől, abban viszont igen, hogy rendezett keretet ad a szervezett módon folytatott önkéntes tevékenységnek, illetve tisztázza az önkéntes és a fogadó szervezet közötti viszony alapvető szabályait. Az önkéntes törvény meghatározza a közérdekű önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan adható juttatásokat is (pl.: munkaruházat, utazás, étkezés költsége, eszközök, jutalom). A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája A dokumentum célja, hogy összefoglalja mindazt, ami az önkéntesség szempontjából az utóbbi bő másfél évtizedben történt, hogy levonja a történésekből adódó következtetéseket, és vázolja a következtetések nyomán felépülő stratégiai irányokat és közös feladatokat. Ennek érdekében megpróbálja keretbe foglalni a civil, az állami, és az üzleti szféra képviselőinek a teendőit, hiszen valós változást egyik szféra sem tud elérni a többiek együttműködése nélkül. A megvalósuló tevékenységek három alapvető célt kell, hogy szolgáljanak: legyen több önkéntes, legyen több önkéntest fogadó szervezet, ezek a szervezetek professzionálisan fogadják az önkénteseket. Átfogó stratégiai célok és eszközök: egyének ösztönzése önkéntes tevékenységek végzésére, az önkéntesség ösztönzése az információk áramlásának elősegítésével, szektorfejlesztés az Önkéntes Központok segítségével, az önkéntesek formális programokhoz, fogadó szervezetekhez, intézményekhez kapcsolása, önkéntesség és állami intézmények öszszekapcsolásának erősítése, fiatalok és idősebb generáció bekapcsolása, hosszú távú pályázati kiírások. Önkéntes Központ Alapítvány Az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) 2004 őszén indította el az országos önkéntes központ hálózatépítő programot. Az Önkéntes Központ Hálózat (ÖKH) olyan magyarországi civil szervezetek által létrehozott kezdeményezés, amely fontosnak tartja az önkéntesség országos terjesztését és fejlesztését. A programot azon felismerésből kezdeményezték, hogy az önkéntesség megfelelő szintű elterjesztéséhez, a feltételek javításához különböző településeken dolgozó szervezetek szükségesek. Olyan szervezetekkel alakult ki együttműködés, amelyek már korábbi munkájukkal

7 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet 7 részt vállaltak az önkéntesség kultúrájának helyi szintű népszerűsítésében. A bekapcsolódó szervezetek mindegyike az önkéntesség fejlesztését célzó programelemmel kívánta bővíteni tevékenységét annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a hazai önkéntesek és az őket fogadó szervezetek könnyebb egymásra találásához. A szervezetek hosszú távon elköteleződtek az önkéntesség fejlesztése, valamint a hálózat fenntartása mellett. A hálózat célja az önkéntesség országos szintű terjesztése és fejlesztése helyi programok megvalósításán, valamint az Önkéntes Központok együttműködésén keresztül, illetve a magyarországi önkéntesek és az őket foglalkoztató szervezetek tevékenységének, munkájának támogatása. A hálózat küldetése az önkéntesség kultúrájának terjesztése, valamint a hazai társadalmi környezet pozitív befolyásolása az önkéntesség elfogadása érdekében. A központok alapszolgáltatásai közé tartozik a tájékoztatás, közvetítés, népszerűsítés. Önindító Program Önkéntesség elterjesztése Magyarországon (Önkéntes Centrumok) Az Önindító Program minden megye egyegy szervezete számára teremt bekapcsolódási lehetőséget, ezáltal még több megyében jöhet létre illetve erősödhet meg a helyi szintű önkéntesség fejlesztésével foglalkozó un. Önkéntes Centrum. Az Önkéntes Centrumok a TAMOP intézkedésnek köszönhetően indították el szolgáltatásaikat a megyék civil szervezetei, intézményei és magánszemélyei számára. A centrumok folyamatosan tájékoztatják a helyi és az adott megyében élő önkénteseket, az őket fogadó szervezeteket, valamint a társadalmi környezetet az önkéntességről és az ahhoz kapcsolódó témákról, eseményekről. Népszerűsítik az önkéntességet rendezvényeken, fórumokon és egyéni megkereséseken keresztül, valamint önkéntesek és az őket fogadó szervezetek között közvetítenek, azok összekapcsolásával adatbázis használatán keresztül. Esetenként kutatásokat végeznek, vállalati önkéntes programokat népszerűsítenek és közvetítenek, valamint az önkéntesek és szervezeteik érdekeit érvényesítik és képviselik. Önkéntes menedzsment képzői kör A képzési program célja, hogy segítse a szervezetek és egyének önkéntességgel kapcsolatos ismereteinek fejlesztését, hogy az önkéntesekkel foglalkozó civil, állami és for-profit szervezetek felkészülten foglalkozhassanak az önkéntesekkel, valamint, hogy az önkéntesség eszméje értékteremtő eszközként épüljön be a társadalmi tudatba. A program a nem-formális oktatás formájában létrejövő képzések, találkozási lehetőségek szervezésével kívánja elérni célját. Kapu Program A Kapu Program fő célja egy önkéntes közösségen alapuló gondozó szolgálat lét-

8 rehozása és kiterjesztése Magyarország területén, amely már a meglévő szociális és egészségügyi ellátórendszer mellett annak szolgáltatásait kiegészítve működik. A programban résztvevő önkéntesek saját akaratukból, térítésmentesen adnak tudásukból és szabadidejükből azoknak az embertársaiknak, akik szociális, mentális vagy egészségügyi okból segítségre szorulnak. Az önkéntesek mellett fizetett alkalmazottak is tevékenykednek, akiknek a feladata az önkéntes munka biztonságos és szervezett kereteinek megteremtése. A program további célja segíteni az idős és bajba jutott embereknek, annak érdekében, hogy minél tovább élhessenek saját otthonukban; támogatást nyújtani a hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak; elősegíteni a pályakezdők és munkanélküliek társadalmi beilleszkedését; erősíteni a helyi partnerséget. ÖTLET régiós hosszú távú önkéntes program Az ÖTLET program fő törekvése, hogy megteremtse a hazai hosszú távú önkéntes szolgálat kereteit, feltételeit, és kísérleti jelleggel integrálja azt a pályakezdő fiatalok tapasztalatszerzését támogató egyéb programok közé. A program célja, hogy a 18 és 30 év közötti munkanélküli fiatalok munkaerő-piaci esélyeit javítsa a hosszú távú önkéntes Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet szolgálat során megszerezhető tapasztalati tudással, készségek fejlesztésével, és munkahelyi gyakorlat megszerzésével. A programban lehetőség nyílik arra, hogy a fiatalok védett körülmények között tapasztalhassák meg milyen egy munkahelyi közösség tagjaként, a munka világának szabályai szerint működni, milyen csapatban és ezzel egy időben mégis önállóan dolgozni, felelősséget vállalni saját magukért és másokért. A tapasztalatszerzésen túl a fiatalok személyiségfejlődése is pozitív irányba mozdulhat, hisz az önkéntességen keresztül olyan emberi és társadalmi értékek szolgálatába állítják magukat, mint a szolidaritás, az odafordulás, vagy az elfogadás. A program további célkitűzése, hogy az önkéntesség eszmeisége terjedjen, az önkéntesség kultúrája fejlődjön hazánkban. Cél, hogy a programban résztvevő valamennyi szervezet hozzájáruljon az önkéntes tevékenységek regionális koordinációjának kialakulásához és fejlődéséhez. A fiatalok minimum 6, maximum 10 hónapon át végeznek önkéntes tevékenységet civil és állami intézményeknél. A fogadószervezetek biztosítják az önkéntes tevékenységet végző fiatal számára a terepet a tapasztalatszerzésre, egyéni fejlődésre, segítik és ösztönzik a fiatalt a munkahelyi kultúra megismerésére, az egyéni munkamotivációk tisztázására. Ágoston Gabriella Forrás: Dr. habil. Erdős Márta, Ph. D. (2011): Helyzetelemzés Önkéntesség Baranya megyei civil szervezetek körében - kutatási jelentés

9 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok létrehozásával Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, és a hazai Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 5.5.2) keretében megvalósuló program legfontosabb célja, hogy megfelelő infrastruktúra jöjjön létre országosan az önkéntesség elterjesztésére és támogatására. A program távlati célja az önkéntes tevékenységet vállalók számának, valamint az önkéntes tevékenységek hatékonyságának növelése. A program indítását több éves szakmai előkészítés valamint az ÖKA koordinációjával az önkéntes központokat fejlesztő munka előzte meg. Az ÖKA 2004 ősze óta dolgozik a megyei hatókörű önkéntes központok fejlesztésén, ennek a munkának az eredményeképpen jött létre az Önkéntes Központ Hálózat, melynek jelenleg 8 tagja van (www.onkenteskozpontok.hu). A most induló program minden megye egy-egy szervezete számára teremt bekapcsolódási lehetőséget, ezáltal még több megyében jöhet létre illetve erősödhet meg a helyi szintű önkéntesség fejlesztésével foglalkozó Önkéntes Centrum. Az önkéntesség hazai fejlődésének fontos záloga egy olyan szervezeti kör kialakulása, mely szolgáltató és fejlesztő funkciói révén a helyi önkéntes programok támogatójává válhat. Az önkéntesek az élet számos területén megtalálhatóak, azonban továbbra is sok olyan terület van, ahol egyáltalán nem, vagy csak alig találkozhatunk velük. Az emberek nagy része még mindig csak ad hoc módon végez önkéntes tevékenységet hazánkban. Az önkéntesség a társadalmi aktivitás egyik legfontosabb megjelenési formája, mely fejlesztésére minden korábbinál nagyobb szükség van, hiszen a hagyományos közösségi támogató funkciók gyengülnek, a társadalomban egyre erősebben jelen van az elmagányosodás. Fontos, hogy e jelenségekkel szemben alternatívákat tudjunk felmutatni és erősödjenek az emberek összefogásán alapuló közösségi, civil kezdeményezések. Annak érdekében, hogy a civil szervezetek, vagy akár az önkormányzati fenntartású intézmények hosszú távú, programokba és szolgáltatásokba is be tudjanak vonni önkénteseket, szükség van a tudatos fejlesztésre. E tekintetben lehet rendkívüli jelentősége az ország számos megyéjében megjelenő Önkéntes Centrumoknak. A hazai és más országokban működő önkéntes központoknak kivételes katalizátor szerepük van, munkájuk eredményeként az önkéntesek sokkal könnyebben jutnak információhoz, biztonságos módon kerülnek kiközvetítés-

10 10 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet re, a szervezetek mind adminisztrációs, mind módszertani kérdéseikre válaszokat kaphatnak, így felkészültebben várhatják az önkénteseket. Az Önkéntes Centrumok a TÁMOP intézkedésnek köszönhetően két körben: 2010 valamint 2011 elejétől kezdik meg felkészülésüket és indítják szolgáltatásaikat a megye civil szervezetei, intézményei és magánszemélyei számára. CSOMOPONT Önkéntesség fejlesztése baranyai megyei szakmai hálózatokon keresztül a Baranya Megyei Önkéntes Centrum programja Pályázati programunk a Pécsi Önkéntes Központ eddigi működésére és annak tapasztalataira, javaslataira épül, mely központ az Önkéntes Központ Hálózat tagjaként és sztenderdjei alapján működik 2004 óta. A program szempontjából meghatározó jelentőségű Baranya megyére jellemző sajátosság, hogy olyan már meglévő formális vagy informális hálózatokra tudjuk építeni Önkéntes Centrumunk hatókörének megyei kiterjesztését és szolgáltatásainak minőségi fejlesztését, amelyek különböző ágazatokban széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkeznek megyeszerte. Egyesületünk és a Pécsi Önkéntes Központ korábbi kapcsolatépítő tevékenysége és együttműködési programjai eredményeként ezekkel a megyei hálózatokat működtető szervezetekkel megalapozott és reményteli partnerkapcsolatunk van, amelyet csak elmélyíthet az önkéntesség elterjesztésében végzett közös munka. Tervezett projektünk kapcsán a már eddig is alaptevékenységként, minimumszolgáltatásként és elsősorban Pécs városi hatókörrel végzett népszerűsítést, információszolgáltatást, tájékoztatást, közvetítést, képzési és érdekérvényesítési tevékenységet a megyei hálózatokat működtető partnereink aktív hozzájárulásával tudjuk továbbfejleszteni: projekt-honlappal, kulcsszakértők bevonásával és kiképzésével, önkénteseknek és fogadószervezeteknek biztosított széleskörű információszolgáltatással, online tanácsadással, az ügy médián keresztüli bemutatásával és népszerűsítésével, az intézményi szféra bevonásával, kampányszerű toborzási akciókkal, fórumokkal, személyre szabott tanácsadó, orientáló és motiváló szolgáltatással, önkéntesek és fogadószervezetek felkészítésével, tapasztalatcseréjével, vállalati önkéntességgel és innovatív önkéntes programokkal, országosan kompatibilis adatbázissal, helyzetelemzéssel, igényfelméréssel, információs kiadványokkal, a partnerekkel közösen készített megyei önkéntes stratégiával. Pályázati programunk módszertani alapelve, hogy a speciális célcsoportokkal azok a szak-

11 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet 11 mai/ágazati hálózatok lépnek kapcsolatba programunk sikerének előmozdítása érdekében, akik kifejezetten ezekre a célcsoportokra szakosodtak. Programunk a hálózatokat működtető szervezetek számára szakmai ismeretet, továbbképzési lehetőséget, tapasztalatokat, szakmai vezetést nyújt, amely megalapozza azt, hogy hálózati tevékenységükbe az önkéntesség tudatosan épül be és így válik fenntarthatóvá. Programunk második felében partnereink saját tapasztalatokkal felvértezve válnak képessé arra, hogy megyei önkéntességfejlesztési stratégiát alkothassunk egy közös tervezési folyamatban. Pályázati programunk egy távlati cél reményében kapta a CsomóPont nevet, jelesül, hogy a programidőszak alatt megtaláljunk olyan szervezeteket a fenti hálózatok csomópontjaiban amelyek egy későbbi fejlesztés eredményeképpen minimumszolgáltatásokat nyújtó Önkéntes Pontokká válhatnak. szolgáltató iroda és önkéntesek által működtetett közösségi tér létrehozása a városközpontban. Közvetlen cél megyei szinten: adatbázis kiépítése minimum 600 önkéntes kiközvetítése felkészítő találkozók megszervezése és lebonyolítása, önkormányzatok, ill. azok intézményei fogadnak önkénteseket 15 szervezet bevonása, az Önkéntes Centrum ismertté tétele, A projekt hosszú távú célja, hogy: segítse a szervezetek és egyének önkéntességgel kapcsolatos ismereteinek fejlesztését, az önkéntesekkel foglalkozó civil, állami és for-profit szervezetek felkészülten foglalkozhassanak az önkéntesekkel, az önkéntesség eszméje értékteremtő eszközként épüljön be a társadalmi tudatba, Önkéntes Pontok (min. 7 db kistérségi) létrehozása a megyében, megtörténjen a professzionális és önkéntes segítés összehangolása, és a két terület közötti partnerség kialakítása,

12 12 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet intézmények, szervezetek elköteleződnek az önkéntesség mellett, kórházi és otthonsegítő önkéntes munka megismertetése és bevezetése, hátrányos helyzetű csoportok részvételének növelése az önkéntes tevékenység végzésében (főleg az elmaradott kistérségekben), hosszú távú együttműködések megalapozása, helyi szintű partnerségek és szolgáltatások bővítése és fejlesztése, lokális szükségletekre reagáló önkéntes program megvalósítása, fejlesztése, fenntarthatóságának megteremtése (potenciális Önkéntes Pontok felkutatása), önkéntesek foglalkoztatásának irányelvei kidolgozásának segítése a fogadó szervezeteken belül, a fogadó szervezetek képessé tétele az önkéntesek fogadására, önkéntes törvény megismertetése és az abban leírtak helyes alkalmazása a fogadó szervezetekkel, önkéntesekkel, partnerekkel, innovatív programok kidolgozása és beindítása. A programban résztvevő fogadó szervezetek képesek lesznek olyan belső szervezeti rendszereket kialakítani, melyek biztosítják az önkéntesek folyamatos koordinálását és szervezését, így az önkéntesek foglalkoztatását a mindennapi rutin tapasztalati szintjére emelik. Szakmai partnerek: Istenkúti Közösségért Egyesület Tetthely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda Otthon Segítünk Alapítvány pécsi csoportja Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete Zöld Híd Alapítvány 3. Szektor Alapítvány Knyihár Éva

13 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Hazai jógyakorlatok 13 Közösségiség, önsegítés, önszerveződés, önkéntesség A Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány tevékenységének fókuszában a közösségfejlesztés áll, amelyben kulcsszerepe van az öntevékenységnek és az önkéntességnek. 16 éves működési tapasztalattal magunk mögött számtalan, önkéntesek bevonásával megvalósuló helyi kezdeményezésnek voltunk elindítói vagy közreműködő fejlesztői, vagy csak bátorítói megyénkbeli civil szervezetek hasonló akcióinak. Ezen túl, mint szolgáltató-fejlesztő ernyőszervezet célul tűztük ki és részt vállaltunk a közösségiség, az önsegítés, az önszerveződés és az önkéntesség szellemiségének elterjesztésében és jó példáinak népszerűsítésében. Személyesen is a legnagyobb élményem volt az 1990 évek elején Debrecenben szervezett Önkéntes konferencia, amelynek megszervezéséhez a Pódium Műhely Egyesület és a római székhelyű VIDES alakuló kapcsolatrendszere adta az apropót. Ezzel egy időben alakult meg Debrecenben a VIDES magyarországi csoportja, amely elsősorban ifjúsági önkéntesség témakörben valósított meg újszerű programokat. A konferenciára több külföldi és magyar előadót hívtunk meg, illetve mi is bemutattuk saját kezdeményezéseinket. Ekkor indult a nagyrábéi közösségfejlesztő munka, így az ottani Kalendárium Kör is vendégül látta a konferencia egyik szekcióját. Az előadók közül különös érdeklődéssel hallgattuk Maria Gracia Caputót, aki a VIDES gyakorlata alapján beszélt arról, hogy mi az önkéntesség. Az elméleti megközelítésen túl bemutatta annak személyekből álló mozgalom jellegét is. Beszélt a segítés, a beavatkozás dilemmáiról és arról, hogy milyen fontos az önkéntességben a motiváció megkeresése. Bemutatta, hogy az önkéntesek a közös tevékenység során hogyan tanulhatják meg mi a szolidaritás, az önkéntesség és a felelősség. Napjainkban, ha arra a kérnek, mondjak jó példát környezetemből az önkéntesekkel megvalósuló tevékenységről elsőként a Más Mozaik Szociokulturális Egyesü-

14 14 Hazai jógyakorlatok Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet let jut eszembe. A közösség vezetője, szellemi atyja és motorja: Vincze Béla. Az önkéntességnek kulcsszerepe van az életükben. A Rocksuliban nincs személyzet, helyette az önkéntesek tevékenykednek vallják a 2010-ben megjelent a Rocksuli kiadványban. Ugyanitt Önkéntes vagyok! címmel önálló fejezet mutatja be a volt és jelenlegi önkéntesek munkáját, többen személyesen vallanak arról, mit is jelent számunkra a Rocksuli önkéntesének lenni, a közösséghez tartozni. Gyönyörű, a lényeget kifejező vallomások ezek! Miért vagyok a Rocksuli önkéntese? A válasz egyszerű: az elmúlt öt év alatt olyan emberi értékekkel, tapasztalatokkal, élményekkel és kapcsolatokkal gazdagodtam, amelyekkel teljesebbé vált az életem. Seres Dóra Jó látni azt, hogy az ötleteink koncertek, teaházak, filmklub, magazin, kiállítások - megvalósulnak, másoknak is örömet okoznak és hogy színesítik Debrecen kulturális életét. Pesti Viktória Ahhoz képest, hogy csak dobolni szerettem volna megtanulni, jól belecsöppentem ebbe a számomra teljesen új világba. Nem bántam meg, sőt ma már el sem tudnám

15 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Hazai jógyakorlatok 15 képzelni e nélkül az életemet. Györki Szilvia Csak a helyhiány az oka, hogy Huszti László, Osváth Rita, Maczó Nikolett, Zabán Tamás, Béregi Balázs, Molnár Boglárka vallomásaiból és Szatmári Gergely Rocksuli szociológus szemmel című írásából nem idéztem. A kötetben a R.Ö.N.K. (Rocksulis Önkéntes Klub) létrejöttéről, eddigi megvalósított programjairól is olvashatunk. Ez a legjobb módja annak, hogy megvalósítsuk önmagunkat, tanuljunk, tapasztaljunk. Célunk, hogy minél több fiatallal megismertessük programjainkat és ez által az önkéntes munkát. idézem Udvarhelyi Blankától. Az önkéntes csoport jelenleg a közösségfejlesztés egyik legérdekesebb (de sok kitartást igénylő) cselekvési technikájával ismerkedik, és tervezik a jövőt. A munka apropóját az adja, hogy az egyesület által fenntartott Rocksuli új működési helyre, a belvárosba költözött, egy iskola átalakítása során létrehozott Ifjúsági Házba. Ez a helyzet szülte az ötletet, hogy közösségi felmérést készítsenek azzal a céllal, hogy felkészüljenek az új otthonuk birtokbavételére, megismerjék annak környezetét és lakóit, a leendő szomszédokat. A közösségi felmérésről R.Ö.N.K. tagjai több alkalommal beszélgettek, terveztek, pályázatot írtak és ezek után az alábbi témák kerültek a közösségi felmérés fókuszába, amelyeket három munkacsoport gondoz. Ezek a következők: Az Ház lelke Megismerni a múltat, az értékeket.

16 16 Hazai jógyakorlatok Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet A Ház környezete Megismerkedni és a Rocksulit bemutatni a szomszédságban élőknek. Bemutatni a tevékenységet, ami az egyesületben folyik és megismerni az igényeket. A fenti témákban legalább 50 helyi lakos véleményét tervezik megismerni, személyes interjúk/beszélgetés kapcsán, majd egy közösségi beszélgetés során abból további terveket készíteni, bevonva mindazokat, akik ebben szívesen részt vállalnának! Már el is készült a Kopogtató, amely egy rövid írásos bemutatkozás: szeptemberében nyitja meg kapuit az új debreceni Ifjúsági Ház, mely a volt Fazekas Mihály Általános Iskolában kapott helyet. Ősztől a Rocksuli is ebbe az épületbe költözik, ezért úgy gondoltuk, hogy néhány mondatban bemutatkoznánk. A Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület által működtetett Rocksuli 1989-ben alakult, a kezdetben néhány fős diákság mára közel 300 nebulóra duzzadt. A zenélés iránt érdeklődők az alábbi tanszakokon fejleszthetik magukat heti egy órában: ének, gitár, basszusgitár, dob, billentyű, ütős hangszerek, népi ének. Az iskolában Rocksuli Önkéntes Klub (R.Ö.N.K.) néven egy önkéntes csapat is szerveződött, többek között az ő segítségükkel valósulnak meg szabadidős programok, pl. koncertek, teaházak, filmklubok, kiállítások. Az egyesület keretein belül kézműves műhely és stúdió (Wookie Sound) is működik. Ha bármilyen kérdése van, vagy csak érdeklődne, keressen fel minket az alábbi elérhetőségek valamelyikén: A beszélgetések során az alábbi kérdésekre keresnek választ: Mióta él itt? Miért jó/kevésbé jó itt lakni? Tud-e valamilyen közösségi megmozdulásról a területen (Simonffy és környéke)? Vannak-e régi emlékei közösségi megmozdulásokról a területen? Milyen tevékenységet hiányol vagy látna szívesen/venne részt benne a környéken? Kit ajánlana következő beszélgetőpartnernek? Eljönne-e egy közös beszélgetésre? Jelenleg a csoport tagjai az interjúkat készítik, első beszámolóik alapján sok élményt, új információt kapnak, és bátorítást a munkához. Személyes kötődésem a közösséghez, hogy néhány alkalommal közösségfejlesztőként segíthettem a közösségi felmérés folyamatának tervezésében, a kulcskérdések megtalálásában, megoszthattam eddigi hasonló munkáim tapasztalatait a csoport tagjaival. És közben én is sokat tanultam Tőlük! Groskáné Piránszki Irén Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány Debrecen

17 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Hazai jógyakorlatok 17 Önkéntes és gyakornoki program Heves megyében Kárpátok Alapítvány-Magyarország A Kárpátok Alapítvány Magyarország egy független, non-profit civil szervezet, melynek küldetése a Kárpátok régióban élő emberek életminőségének javítása, a régió társadalmi, etnikai, kulturális és környezeti értékeinek megőrzése és fenntartható fejlődésének elősegítése. Az alapítvány bátorítja a non-profit, állami és profitorientált szervezetek együttműködését, a határokon átívelő és interetnikus közeledéseket. Céljuk a régió emberi erőforrásainak fejlesztése a leszakadó vidéki térségek, hátrányos helyzetű közösségek, kisebbségek fejlődésének érdekében, így közvetetten a szegénység és a társadalmi kirekesztettség csökkentése. A Kárpátok Alapítvány programjai az alábbi fő célkitűzések mentén valósulnak meg: helyi közösségek és civil szervezetek fenntartható fejlesztési kezdeményezéseinek támogatása; társadalmi szemléletformálás és hátrányos helyzetű térségek és közösségek támogatása; hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. Az alapítvány egyik sikeres projektje az Önkéntes és Gyakornoki Program, melynek keretében a fiatalok betekintést nyerhetnek a civil szféra működésébe, meg- ismerkedhetnek a szervezetek tevékenységével, támogató környezetben szerezhetnek hasznos tapasztalatokat. A program célja továbbá, hogy gyakorlati lehetőséget biztosítson, és megkönnyítse a munkaerőpiacra frissen kikerült tehetséges fiatalok szakmai boldogulását és jó referenciával szolgáljon a későbbi munkakeresés során. Mindemellett elsődleges prioritás a társadalmi tudatosság elősegítése, az önkéntesség és gyakornokság magyarországi eszméjének terjesztése. Az önkéntes program elsősorban a hátrányos helyzetű éves fiatalokat célozza meg. A tapasztalatszerzés mellett a résztvevők megalapozhatják kapcsolati tőkéjüket, fejleszthetik nyelvtudásukat, valamint megismerhetik a Kárpátok régió országait is. Az alapítvány 2008 óta 15 fiatalt fogadott, 2011-ben pedig a szervezetnél tevékenykedett egy, az Egyesült Államokból érkező önkéntes is.

18 18 Hazai jógyakorlatok Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Az alapítvány a program során hatékony együttműködést alakított ki több Heves megyei szervezettel (Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Egri Kirendeltség és Szolgáltató Központ, Eszterházy Károly Főiskola, EKF Hallgatói Önkormányzat, Heves Megyei Önkéntes Centrum) is. Az Önkéntes és Gyakornoki Program fenntarthatóságát támasztja alá, hogy manapság az önkéntes munka egyre nagyobb népszerűségnek örvend, megnőtt a presztízse a munkáltatók körében is, azaz gyakran elfogadják előzetes munkatapasztalatként is. Így az érdeklődés különösen a fiatalok körében számottevő. Civil gyakornoki és kommunikációs program Heves megyében (NCA) Az egri Eszterházy Károly Főiskolával és a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolával együttműködve a program küldetése volt, hogy felkutassa a tehetséges, hallgatói jogviszonyban álló fiatalokat, gyakorlati lehetőséget biztosítson a tapasztalatszerzésre és megkönnyítse a későbbi szakmai boldogulásukat; valamint a résztvevők betekintést nyerjenek a civil szervezetek működésébe. A program során a hallgatók két hónapon át önkéntesen végeztek gyakornoki tevékenységet különféle, a tanulmányaikhoz, érdeklődési körükhöz leginkább illeszkedő, Heves megyében működő non-profit civil szervezetnél. A program keretén belül részt vettek egy akkreditált kommunikációs képzésen is. Elméleti és sok gyakorlati feladat segítségével betekintést nyertek az emberi kommunikációba, a szervezeti kommunikációba és PR, tárgyalási, valamint prezentációs ismeretekbe is. A program legfőbb eredménye, sikere, hogy 2 önkéntes, hallgatói jogviszonyának megszűntét, diplomájának megszerzését követően el tudott helyezkedni a gyakornoki, önkéntes helyén.

19 Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Pécsi Mozaik 19 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Csoport Csilla Gondviselés Háza Jelenlét Program Pécs, György-telep A Jelenlét program egy komplex közösségi rehabilitáció Pécsett az egykori bányászkolóniák területén kialakult telepeken. Jelenlét, mivel a program lényege egy állandó jelenlét biztosítása a célcsoport részére, irodánk a telep egyik sorházában található így könnyen megközelíthető a segítségre szorulók számára. Komplex, mivel több részterületre szociális ellátás, oktatás/ képzés, gazdaság, egészségügy, kultúra együttesen koncentrál. Közösségi, mert a családokat és a közösséget aktivizálva felkutatja, elismeri és felhasználja a már meglévő belső erőforrásokat, és a szociális segítségnyújtást a jó célra és a konkrét és gyors problémamegoldásra törő csapatmunka húzóerejével és dinamikájával végzi. Rehabilitáció, mivel jövőképet, tartást ad, lehetővé téve azoknak az alapvető, sokszor az emberi méltósággal összefüggő igényeknek a kielégítését, amelyek az itt élők számára gyakran elérhetetlenek. A Jelenlét program túlmutat a helyzetfeltáráson. Célunk nem az oly sokszor már leírt problémák újbóli prezentálása, dokumentálása, hanem a helyszínen nyújtott célravezető segítségnyújtás. Aktív résztvevő megfigyelőként dolgozunk, megéljük a célterületen a célcsoport tagjai között a mindennapjaikat, így a szakadék az érintettek és a segítő szakmában dolgozók (mi) köztött folyamatosan szűkül. Egy nyelvet beszélünk, együtt csúszkálunk a sárban egyegy eső után, így a bizalom kialakításához szükséges feltételek a jelenlétünkből fakadóan adódnak számunkra. Nem döntünk helyettük, nem mondjuk meg, hogy mit kell/kellene tenniük, hanem a lakók teljes bevonásával segítünk dönteni, cselekedni. Ebben látjuk a hosszú távú, célravezető, fenntartható szociális munka alapjait. Programelemek: 1. Szociális Szolgáltató Iroda helyben segített szociális adminisztráció programelem Immár ötödik éve működik a Szolgáltató Irodánk György-telepen, ahol a helyben tör-

20 20 Pécsi Mozaik Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet ténő, konkrét segítségnyújtás, krízishelyzetek megszüntetése történik. Ügyfélfogadási időben napi fő keres fel minket különféle problémákkal, segítségkéréssel, elintézendő ügyekkel. A következő területeken tudunk segítséget nyújtani: hivatalos okmányok beszerzése, pótlása, különféle szociális szolgáltatásokhoz, segélyekhez való hozzájutás, rokkantosítási eljáráshoz szükséges papírok beszerzése, munkaügyi központtal kapcsolatos ügyintézések, képzések, munkalehetőségek felkutatása, azokra való jelentkezések segítése, a Családsegítő és Gyermekvédelmi Központtal, valamint az iskolákkal való kommunikáció segítése, erősítése, különféle adózási problémákkal kapcsolatos ügyintézés. Ez a programelem a családok fizikai életkörülményeinek és lakhatási helyzetének javítását célozza. Az egyszerűbb közösségi megmozdulásoktól (szemétszedés, bozótirtás), a telepen tevékenykedő karbantartó alkalmazásán át az olyan komplex programokig, mint a lakáskísérési program, olyan tevékenységeket végzünk, melyek segítségével emberibb körülmények biztosíthatók a családok, különösképpen a felnövekvő gyermekek számára. A lakáskísérési program három szervezet konzorciumi együttműködésének eredménye. Az első szakaszban az 1. zóna lakói kerültek a programba. 16 család számára nyílt meg a lehetőség lakhatási problémáik rendezésére. A meszesi Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat, a TÉR Közösségi Szolgáltató Iroda és az MMSz Jelenlét programjának szociális munkásai közösen dolgoztak ki egy kísérési folyamatot, melyben a családok aktív részvételével kialakításra került egy szerződés alapú együttműködés nyarán lezárult a lakáskísérési program első köre, a programot sikeresen teljesítő 16 család lakáshasználati szerződést kapott a Lakásgazdálkodási Csoport vezetőjétől. A segítő szervezetekből kialakult konzorcium értékelte saját munkáját, majd komoly tárgyalásokba kezdett a városvezetéssel a program folytatására, kiterjesztésére a már megkötött megállapodás értelmében. 2. Lakhatási programelem Akciók: szemétszedés és orvosi szűrővizsgálat A 2011-es évben egy nagy közösségi szemétszedő és területtisztító, területszépítő akciót szerveztünk és bonyolítottunk le, több, a területen dolgozó szervezet munkatársainak (Családsegítő, Indit) és a Pécsi Tudományegyetem tanárainak és hallgatóinak önkéntes munkájával, valamint helyi lakosok részvételével. Összesen 31 önkéntes segítő és 49 telepi lakos részvételével

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi Program A hálózat A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt egyedi Bázisiskola Programja már 9 sikeres évet és rengeteg tapasztalatot tudhatott maga mögött 150 általános- és

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET Jelenlegi projektjeink Közösségfejlesztés KÖZTÁMHÁLÓ - közösségfejlesztés, a közösségi munka munkaformái, módszerei terjesztése Közösségi Munka Műhely - közösségfejlesztők

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

Család és munka Papon

Család és munka Papon TÁMOP-2.4.5-12/3 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Család és munka Papon Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0001

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elnökjelölti program 2016-2019 Béres József Budapest, 2016. április 11. 2. oldal Bevezetés A MEE elnökeként 3 évet dolgoztam az Elnökség tagjaival közösen az előző Elnöki

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL

KÉZIKÖNYV AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL KÉZIKÖNYV AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL MAGYAR VÖRÖSKERESZT HUNGARIAN RED CROSS A kiadvány a TÁMOP 5.5.2-11/2-2012-0065 Az önkéntesség helyi népszerűsítése és önkéntes pont létrehozása Mezőkovácsházán projekt keretében

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

NTP-FTH SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ

NTP-FTH SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ NTP-FTH-15-0036 SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tartalom 1. A pályázati program lényege... 3 2. A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenysége... 3 3. A pályázatban megfogalmazott célok

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Közhasznúsági jelentés 2006 A szervezet megnevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítvány A szervezet címe: 1142 Budapest, Alsóőr u. 9/b. A szervezet adószáma: 18190931-1-42 Számviteli beszámoló 2006.

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP 4.1.4. Miért FEMIP? Minőségfejlesztés a felsőoktatásban program = FEMIP a program korábbi munkacíme:

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Network Együttműködés - Tudástár - szakmai támogató hálózat kiépítése a Dél- Dunántúli Régióban TÁMOP /2-B

Network Együttműködés - Tudástár - szakmai támogató hálózat kiépítése a Dél- Dunántúli Régióban TÁMOP /2-B Network Együttműködés Tudástár szakmai támogató hálózat kiépítése a Dél- projekt eddigi tapasztalatai és további lehetőségei Gyurokné dr. Bódi Csilla (DDRFK) Szénássy Gábor projektmenedzser (BMGYK) A projekt

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Dr. Kovács Katalin Pécs MJV Polgármesteri Hivatala Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra I. célcsoport: Mélyszegénységben élők és romák I. célcsoport: Mélyszegénységben

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt CIVIL RÉSZVÉTEL MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁBAN Szociális és környezetvédelmi fejlesztés a közösségi funkció megvalósítása során JAKUBINYI LÁSZLÓ SZIMBIÓZIS ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben