Rendezvényterv és tűzvédelmi szabályzat, dokumentációja. Megrendelő: TTLSZ VEZETŐSÉGE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendezvényterv és tűzvédelmi szabályzat, dokumentációja. Megrendelő: TTLSZ VEZETŐSÉGE"

Átírás

1 Tatai és Térségbeli Lovasélet-fejlesztő Szövetség 4. Szent György napi lovasünnep Tatán lóés lovasáldással, továbbá a Magyar Rodeo Egyesület Western Lovasverseny és Bika Rodeo elnevezésű rendezvényének Rendezvényterv és tűzvédelmi szabályzat, dokumentációja Megrendelő: TTLSZ VEZETŐSÉGE Rendezvény helyszíni koordinátora: Múth János Tel: / Rendezvénytartási engedély koordinátora: Kovács Zsófia Tel: / M.R.E. Rendezvény helyszíni koordinátora: Kovács Katalin Tel: / Operatív kapcsolattartó Rendezvényszervező Kelt

2 Bevezetés A 4. Szent György napi lovasünnep alkalmából megrendezett rendezvény ló- és lovasáldással és hagyományőrző programokkal, mint nagy létszámú szabadtéri rendezvényen a szervező az előírások végrehajtását, a tűzbiztonság érdekében ezen dokumentációban kívánja szabályozni. Rendezvény időpontja déli délelőtt délelőtt Rendezvény helyszíne - Kálvária alatt (gyülekezőhely) Fekete út- Kocsi utca Kálvária u Kossuth tér, Komáromi út - felvonulás - Kossuth tér (lovasáldás) - Estrerházy kastély, kastélyudvar - Esterházy sétány - Lovaspálya - Eszterházy lovasiskola Rendezvényszervező, rendezvényszervező megbízottja, felelőse Tatai Térségbeli Lovasélet-fejlesztő Szövetség Helyszíni koordinátor: Múth János Tel: / Biztonsági szervező VÉRTES BOND SECURITY Vagyonvédelmi és magánnyomozó Kft Dunaalmás, Orgona u.42. Felelős: Vértes Antal Tel: / A rendezvénytervet minden érintett személy részére biztosítani kell, és annak tartalmát ismerni és betartani kötelesek. A dokumentációt a rendezvényt követően minimum egy évig meg kell őrizni. 2

3 A rendezvény helyszíni adottságai (tűzvédelmi sajátosságai) Tűzvédelmi szempontból a rendezvény helyszíni adottságait tekintve az alábbi szempontokat vettük figyelembe: A rendezvény több napon át, szakaszban és több helyszínen egymás utáni kezdéssel, majd a fő helyszínre érve párhuzamosan több helyszínen folyik. A terek közötti útvonalon biztosítás mellett történik a felvonulás. A felvonulás az Eszterházy Kastély előtti téren ér véget, és a további egyidőben zajló rendezvények több helyszínen zajlanak. - Eszterházy kastély - Eszterházy kastély udvari része - Rendezvénysátor - Eszterházy sétány - Eszterházy lovasiskola - Lovaspálya A helyszínek összefüggő területet alkotnak a Tatai Öregtó partján Megközelíthetőség Tópart út felöl Kossuth Lajos utca Fazekas utca Rákóczi utca út Továbbá gyalogosan az Öreg-tó partján Tűzoltói beavatkozás szempontjából a lovas-ünnep helyszínéül szolgáló kastély udvara a vár felöli úton jól megközelíthető. Az Eszterházy sétány területe nyírt alacsony füves terület, mely alkalmas tűzoltó gépjárművekkel való megközelítésre, közlekedésre. A rendezvény sátor, és egyéb helyszínek körbejárhatósága biztosított. 3

4 A rendezvény tervezett létszáma - A rendezvény többfunkciós komplex kulturális rendezvény több helyszínen, egész napos programmal. A létszámokat az előző év rendezvény látogatottsága alapján tervezik. - A megrendezésre kerülő lovas ünnepen ideje alatt napi közötti létszámmal számolnak,mely időben eloszlik. Azonban a szervezők kérése szerint nagyobb létszámmal számolunk figyelembe véve, hogy megfelelő időjárás esetén a látogatottság növekedhet, illetve megfelelő körülmények között egész napos látogatókkal is számolunk. Ezért az összes rendezvény helyszín esetén egyidejűleg összesen 2000 főt veszünk figyelembe (30%-os túltervezéssel). A kiürítés számításnál ezt a létszámot vesszük figyelembe. - A tervezett és az esetlegesen nagyobb létszám is megfelelően elfér az érintett területeken, ahol több mint m 2 áll a rendezvénylátogatók rendelkezésére, nem számítva a rendezvényhelyszínek közötti területeket, sétányokat. A rendezvény biztonsági szolgálatát ellátók létszáma - A rendezvény biztosítására a 28/2011 (IX.6.)BM rendelet 597 (3) ponja szerint minden 200 főre kell 1 fő biztonsági személyzetet biztosítani. A rendezvényt minimum 7fő biztonsági szolgálattal biztosítják, de szükség esetén ha a létszám nagyobb lesz a tervezettnél a létszám haladéktalanul történő növelhetőségéről a szervező gondoskodott. Irányítási pont - helyszín - A rendezvény irányítása nagykiterjedésű, és egymástól távol eső helyszínek okán 2 irányítási pont kerül kijelölésre, melyek között folyamatos a kapcsolattartás. (rádió, telefon). - A fő irányítási pont az úgynevezett sziklán helyezkedik el, mely a lovaspálya Öreg-tótól távolabb eső oldalán helyezkedik el. A szikla a terület fölé emelkedik, így a tér teljes átlátását biztosítja. - A másik irányítási pont a rendezvénysátor, amely irányítási ponton a sátor és a környezetének irányítása zajlik. A rendezvény látogatóit hangosbemondón keresztül tájékoztatják. A tájékoztatás eszközei: - 7 db rendezvény helyszín kihangosító - térmikrofon - telepített mikrofon 4

5 Egyéb tájékoztatási eszközök: - 28/2011 (IX.6.)BM rendelet 595 (2) szerint a jelölések elhelyezését a területileg illetékes tűzvédelmi hatósággal egyeztetni kell. Az elhelyezett jelölések legkisebb méret minimum 1200x600 mm lehet. - A rendezvény látogatóit a jogszabály szerint tájékoztatni kell a menekülési útvonalakról és a tájékoztató pontokról. Oltóvíz - A tűzveszélyességi osztályba sorolásban alapján D mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik a rendezvény. A rendezvénysátor és a vendéglátó egységek-kifőzdék és a vásár területeként 650 m2 - összesített beépített alapterületet vettünk figyelembe, és a pontosan nem meghatározható tűzterhelés okán (kirakodóvásár) 800 MJ/m2 feletti tűzterheléssel számoltunk mely szerint a szükséges oltóvíz intenzitás az alábbiak szerint alakul l/min 120 percen keresztül, azaz 180 m3 a szükséges oltóvíz mennyiség A rendezvénynek helyszínt adó Diana szobor mellet és a lovarda épülete mellett 1-1 db NA80-as tűzcsap található, továbbá mint víztározó figyelembe vehető az Öreg- Tó által biztosított vízhozam. - A meghatározott tűzterhelést túllépni tilos! - A kastély oltóvíz igényét nem számoltuk, és nem is vettük figyelembe, mivel az épület nem kizárólagosan a rendezvény idejére készült ideiglenes épület, ezért annak üzemeltetője köteles az oltóvíz igény mindenkori biztosítására. Tűzoltó készülékek A rendezvény területén az előírások szerint meghatározott oltásteljesítményű és darabszámú, érvényes tűzoltó készülékeket kell üzemben tartani. A minimálisan készenlétben tartandó tűzoltó készülékek: A kastély védelmére minden megkezdett 600 m 2 re, illetve szintenként 1 db minimum 34 A 144 BC oltásteljesítményű porral oltó készüléket A sátrak és egyéb kirakodó vásáros területekre, játszó és szociális és egyéb beépített területek tűzvédelmére 1 db 6 kg-os porral oltó készüléket kell biztosítani minden megkezdett 600 m 2 -re színpad tűzvédelmére 2 db 13 A teljesítményű Az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m 2 után 1 db 13 A oltásteljesítményű 5

6 Azon vendéglátó egységek védelmére,amelyekben PB gázpalackot használnak egységenként 1 db 89 B teljesítményű A lovasiskola épületének udvarrészére 1 db 6 kg-os porral oltó készüléket A szikla, mint irányítási pont közelébe 1 db 6 kg-os porral oltó készüléket kell biztosítani. A készülékeket nyilvántartásba kell dokumentálni. Eszterházy kastély - A kastélyt a rendezvény idejére megnyitják, és meg lehet tekinteni. A rendezvényszervező a kastély méreteire és elrendezésére tekintettel egyidejűleg maximum 35 fő egyidejű benntartózkodását engedélyezi. Ezért erre a területre külön kiürítés-számítást nem szükséges készíteni. A létszámkorlát betartása a rendezvényszervező felelőssége. - A kastély védelmére minden megkezdett 600 m 2 re, illetve szintenként 1 db minimum 34 A 144 BC oltásteljesítményű porral oltó készüléket kell biztosítani a rendezvény szervezőinek. A készülékek elhelyezkedésének és használatának ismeretével minden biztonsági szolgálatot ellátó személynek rendelkeznie kell. - A kastély udvarán kézműves és egyéb játszóházat üzemeltetnek. A kastély udvarán a maximális létszám 1,5 m 2 /fő Az Eszterházy kastélyban tartandó rendezvény használati előírásai: - A helységben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagok és eszközök és a kiállítási tárgyak tarthatók. - A helységben keletkező éghető hulladékot folyamatosan, de legalább naponta el kell távolítani. - A helységben A - B osztályba sorolt anyagot ill. tűzveszélyes folyadékot átmenetileg sem szabad tárolni. - A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon, - A bútorok tisztítására csak a kereskedelem által erre a célra forgalomba hozott nem éghető folyadékot szabad használni. Egyéb más tűzveszélyes folyadékot nitrót, benzint stb. - használni tilos. - A rendezvény befejezése után, eltávozás előtt a helységben a világító és egyéb villamos berendezéseket, készülékeket a tevékenység befejezésével a hálózatról le kell választani. - Az épületet utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni. 6

7 Energia ellátás A rendezvény időtartama alatt az energiaellátást hálózatról és aggregátorral biztosítják. 1db 4 kw aggregátor (hidegtartalék) a kihangosítás és a részleges világítás részére folyamatosan rendelkezésre áll. Rendezvény sátor - A rendezvény sátor 30 m hosszú és 15 m széles (összesen: 450 m2) ponyva szerkezetű építmény alumínium tartó szerkezeten. A sátor héjazata legalább C, d0, s2 (C: MSZ EN ISO kitéti idő 30 perc, d0: nem égve csepegő, s1: füstképződési kategóriája) kategóriájú, mivel tömegtartózkodás célját szolgálja. A feszített sátor tartószerkezete a feszítő elemek kivételével legalább A1, a feszítő szerkezete esetében legalább C tűzvédelmi osztályú anyagból készülhet. A feszített sátrak tartószerkezetei legalább R 15 minősítésűek. - A sátrak kijáratainak számát és a kijáratok szélességi méretét úgy kell kialakítani, hogy az tömegtartózkodás esetén 1 perc alatt kiüríthető legyen. A kiürítést igazoló számítást a dokumentáció tartalmazza. Formától és a rendeltetéstől függetlenül is legalább két kijárási lehetőséget biztosítva lesz a sátor felállítva., továbbá szükség esetén a ponyvák a kiürítési szabad nyílásszélességeken felül is megnyithatóak. - A hő és füst elvezetése az ajtó - nyílásokon keresztül megoldott. A sátrak fűtetlenek, azokban sütő főző melegítő berendezések nem kerülnek elhelyezésre. - A sátorban világításra csak villamos energiát alkalmaznak. Az elhelyezésre kerülő villamos berendezések és szerelvények a vonatkozó előírásoknak megfelelően kerülnek kialakításra. A sátrakon belül elhelyezett villamos berendezések leválaszthatók lesznek. A sátrakba gépi berendezés csak akkor telepíthető, ha az a közvetlen környezetre tűzveszélyt nem jelent. - A villámvédelemi berendezés a vonatkozó jogszabályok szerint kialakításra kerül. A fentiek teljesülését a rendezvény megkezdése előtt a sátor telepítéséért felelős személy lenyilatkozza, teljes felelőssége tudatában A rendezvénysátor D azaz mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik. 7

8 A rendezvény sátor használata Zenekari előadás, vagy egyéb rendezvény során: a. füst, ködfejlesztő berendezések használata nem megengedett. b. pirotechnikai anyagok használata, tűzveszélyes tevékenység végzése nem történik. c. a villamos, erősítő berendezéseknél az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. (egyben a színpadot is biztosítja a készülék.) - A közlekedési utakat, bejáratokat folyamatosan szabadon kell hagyni. A sátor oldallapjain kialakított ki - bejárati nyílásokat állandóan nyitott állapotban kell tartani. A sátoron belül középen egy legalább 1.5 m széles főközlekedési útvonalat keresztirányban pedig a kijáratok felé utat kell biztosítani. - A sátorban elhelyezkedő 6x12 méteres színpad tűzvédelmére 2 db 13 A teljesítményű tűzoltó készüléket kell biztosítani - A sátor tűzvédelmére 1 db 6 kg-os porraloltó készüléket kell biztosítani. Melyet nagylétszám esetén is könnyen megközelíthető helyen kell elhelyezni. - Az asztalokon gyertya, szobai tűzijáték egyéb nyílt lánggal járó berendezés nem kerül elhelyezésre. Elektromos sütő főzőberendezéseket a sátortól legalább 1 m távolságra szabad elhelyezni, úgy hogy azok a közlekedést ne gátolják, ha használatukra szükség nincs azokat ki kell kapcsolni, a rendezvény befejezésekor a hálózatról le kell választani. PB palackos gáz használata tiltott a rendezvénysátor és annak 5 méteres körzetének területén. - A sátor mellett tűzrakó helyet kialakítani és használni tilos! Szabadterek használati szabályai - A menekülési útvonalakat folyamatosan szabadon kell hagyni - A folyamatosan keletkező hulladék elszállításáról gondoskodni - A dohányzás nem tilos a rendezvény területén, kivéve a kastély épületét. A dohánynemű felfogására nem éghető anyagú hamutartókat kell kihelyezni. - A szükséges jelöléseket jól látható módon, és megfelelően rögzítve kell elhelyezni. - Nyílt lánggal történő világítás (pl. fáklya) nem megengedett. - Alkonyat utáni világításról gondoskodni kell oly módon, hogy a menekülési útvonalak minden esetben, még áramszünet esetén is jól láthatóak legyenek. - Menekülési útvonalon éghető anyag, nem helyezhető el. A menekülési útvonal nem építhető be (pl.: sátor) - Tűzveszélyes tevékenység kizárólag tűzgyújtási engedély birtokában, illetve az abban meghatározottak betartása mellett végezhető - Pirotechnikai eszközök használata csak engedéllyel lehetséges. 8

9 Vendéglátó és kereskedelmi egységek használati szabályai - A vendéglátó és kereskedelmi egységeknek külön tűzvédelmi szabályzattal kell rendelkezniük, amennyiben arra jogszabály és/vagy a szervező Kft kötelezi őket. - A rendezvénytervben, szabályzatban foglaltak betartása a vendéglátó egységek és kereskedelmi egységek üzemeltetőinek és azok dolgozóinak egyaránt kötelező. - A vendéglátó és kereskedelmi egységekben csak tűzvédelmi oktatásban részesült dolgozó tevékenykedhet. - A vendéglátó és kereskedelmi egységekben kizárólag biztonsági lefúvató szelepes Propán Bután gázpalack alkalmazható, a tartalék palackok tárolása TILOS! - A vendéglátó és kereskedelmi egységekben a PB palackok sorba kötése TILOS! - Az elektromos és/vagy villámvédelmi berendezések szabványossági felülvizsgálatát a működésük megkezdése előtt el kell végeztetni, az abban feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni. - A vendéglátó egységekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges anyagok, olaj-zsír stb. helyezhető el. - A vendéglátó egységekben, azok konyháiban tűzhelyek, sütő-főző berendezések, munka-asztalok közötti közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni, leszűkíteni, anyagok eszközök edények elhelyezésével tilos. - A tevékenység során kifolyt zsírt, olajat fel kell tisztítani, és a vendéglátó egység területéről el kell távolítani, éghető folyadékot (olajat, zsírt) a csatornába önteni tilos. Azt az arra a célra rendszeresített edénybe kell gyűjteni és el kell szállítatni. - Az egyes berendezéseket, a használati-kezelési utasításukban meghatározottak szerint kell üzemeltetni. - A sütő-főző berendezésekből a hőfokszabályozókat kiiktatni tilos. - Az olajsütőkben az olaj szintje a megengedett min-max szint között legyen. - Az olajsütők hőfokszabályozóit kiiktatni tilos! - Olajat, zsírt, csak száraz edénybe szabad önteni, melegíteni. - Az edényzetben visszamaradt víz az olajnak, zsírnak a kiforrását, szétfreccsenését idézheti elő súlyos égési sérüléseket esetleg tüzet okozva!! - A hőtermelő berendezéseket konyhai eszközöktől a felhasználásra kerülő éghető anyagokat olyan távolságra kell elhelyezni, hogy azok a gyulladási hőmérsékletüket ne érhessék el. - A tüzelő főző - sütő berendezéseket felügyelet nélkül üzemeltetni tilos, ha valamelyik használatára szükség nincs, ki kell kapcsolni. 9

10 - A gáztűzhelyek begyújtását csak az előírásoknak megfelelő gázpisztolyok segítségével szabad elvégezni. Begyújtás után a gázpisztoly csapját azonnal el kell zárni. - Amennyiben a konyhatechnológiai berendezéseknél, gépeknél bárminemű meghibásodás tapasztalható, azt üzemen kívül kell helyezni, javításáról gondoskodni kell. - Gázszivárgás esetén a berendezést gázpalack elzárásával - a gázutánpótlást meg kell szüntetni. - A tevékenység befejezését követően a villamos berendezéseket ki kell kapcsolni, a gázüzemű berendezéseket le kell kapcsolni, a palackot el kell zárni. - A villamos berendezéseken, lámpatesteken éghető díszítő anyagokat, reklám táblákat stb elhelyezni tilos. - A vendéglátó egységekben elhelyezett szénsavpalackokat eldőlés ellen az rögzíteni kell. - A közlekedési utakat, bejáratokat mindig szabadon kell tartani. Árut, göngyöleget csak úgy szabad elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza. - A tűzhelyeket csak használatukat ismerő személy kezelheti. - Éghető edényfogó használatakor fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a tűzhely hőjétől tűz ne keletkezzen. - A konyhai edényzetben túlhevülésből keletkező tűz esetén a tüzet fedéssel vagy tűzoltó készülékkel el kell oltani. A tűz oltására víz használata tilos! A konyha közelében tűzoltó készülék készenlétben tartása szükséges. - A tűzhely használatakor azt felügyelet nélkül hagyni tilos! - Fokozott figyelmet kell fordítani a közlekedési útvonalakra, egy esetleges tűz keletkezése esetén a menekülő emberekre számítani kell. Az építmények előtti közlekedési útvonalakon asztalokat, árút, egyéb tárgyakat elhelyezni tilos, azok a menekülést akadályozzák. Jogok, feladatok, kötelezettségek Rendezvényszervező joga, kötelessége, felelőssége - Felelős a rendezvény megelőző tűzvédelméért. - Köteles a betartandó tűzvédelmi ismereteket megismerni, azokat betartani, betartatni. - Köteles az alvállalkozóival, és egyéb a szervezésben segítséget nyújtó, és közreműködő szervekkel, gazdálkodó szervezetekkel, személyekkel ismertetni a tűzvédelmi előírásokat, azok betartását megkövetelni. - A rendezvény megkezdése előtt köteles a terület tűzvédelmi szempontú bejárását elvégezni, és a felmerült hiányosságok pótlására az intézkedés megtenni. - a rendezvény teljes időtartama alatt köteles figyelemmel kísérni a tűzvédelmi előírások betartását. - Köteles biztosítani az előírásoknak megfelelő típusú, és darabszámú 10

11 oltókészüléket (érvényes, felülvizsgált) a rendezvény területén. - Köteles ellenőrizni a tűzvédelmi berendezések megfelelőségét. - Köteles biztosítani a tűzjelzés lehetőségét. - Köteles a menekülési útvonalakat az előírásoknak megfelelően szabadon tartani - Köteles a menekülési útvonalak használhatóságát biztosítani. A menekülési útvonalat eltorlaszolni, azon anyagot tárolni, ajtajait lezárni, takarni Tilos! (még ideiglenes jelleggel sem szabad.) - A területet csak rendeltetésszerűen használhatja - Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak az arra vonatkozó előírások betartása mellett, pirotechnikai tevékenység esetén külön engedély, és az abban meghatározottak betartásával végezhet. - Tűz esetén azonnal jelzi a tüzet az illetékes Tűzoltóság felé - Tűz esetén tevékenyen részt vesz a tűz oltásában - Tűz esetén részt vesz a terület kiürítésében. Biztonság szervező (biztonsági szolgálat vezetője, irányítója) joga, kötelessége, felelőssége - Felügyeli, irányítja a Biztonsági szolgálat tevékenységét. - A rendezvény megkezdése előtt a rendezvény szervező képviselőjével köteles a terület tűzvédelmi szempontú bejárását elvégezni, és a felmerült hatáskörébe tartozó hiányosságok pótlására az intézkedés megtenni. - Tűz esetén tevékenyen részt vesz a tűzoltásban - Tűz esetén az eseményt haladéktalanul köteles jelezni az illetékes Tűzoltóság híradóügyeletének - Haladéktalanul végrehajtja, vagy végrehajtatja az áramtalanítást. A tűzvédelmi főkapcsolók helyét minden biztonsági embernek ismerni kell! - Tűz esetén részt vesz a terület kiürítésének irányításában. - Fogadja a kivonuló tűzoltókat, a tűzoltásvezető részére a szükséges információkat megadja. - A biztonságos üzemelés érdekében a rendezvény időtartama alatt folyamatosan elérhető legyen. Akadályoztatása esetén írásban meghatalmazott, intézkedési jogkörrel felruházott, megfelelő tűzvédelmi ismeretekkel, és helyismerettel rendelkező, kioktatott személy helyettesítheti. Biztonsági szolgálat joga, felelőssége, kötelessége - Feladatát Biztonság szervező utasításai szerint köteles végezni. - Felelős a szolgálati helyéhez tartozó területek megelőző tűzvédelméért. - Köteles a tűzvédelmi használati szabályok betartását ellenőrizni, amennyiben 11

12 rendellenességet tapasztal köteles azt jelenteni a Szervező és/vagy a Biztonság szervező felé, illetve a hatáskörébe tartozó hiányosságokat megszüntetni. - Köteles a tűzvédelmi használati szabályokat megsértő személyeket a megfelelő magatartásra figyelmeztetni. (pl.: Nem megfelelő helyen történő dohányzás, Nem megfelelő helyen történő parkolás, menekülési útvonal eltorlaszolása stb.) - A közlekedési, menekülési útvonalak, tűzvédelmi eszközök, berendezések hozzáférhetőségét, akadálymentesen tartását folyamatosan ellenőrzi. - Tűz esetén közreműködik a terület kiürítésében. - Köteles a Tűzoltásvezető által adott feladatokat végrehajtani. - Kötelesek a tűzoltásban, a műszaki mentésben ellenszolgáltatás nélkül életkoruk, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével közreműködni. - A biztonsági szolgálatnál minden szolgálatot teljesítő a rendezvényre vonatkozóan az alábbi tűzvédelmi felszerelések, eszközök helyét és annak használati módját köteles ismerni. Tűzoltó készülékek Tűzcsapok Vészkijáratok (épület esetében) Menekülési útvonalak Tűzvédelmi főkapcsoló (épületek esetében) Tűzjelzés módja - A tűzvédelmi törvény értelmében, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak. - A tűzjelzést szóban a helyszínen tartózkodó Biztonsági szolgálat részére is meg lehet tenni, illetve az irányítási pontokon. Elsődleges azonban a tűzoltás és a tűzoltóság riasztása - A rendezvény időtartama alatt a kastély és a szabad terek területén a biztonsági szolgálat több helyszínen folyamatos szolgálatot lát el. - A rendezvény időtartama alatt minimum 5fő biztonsági személy jelenléte biztosított. Telefonon történő tűzjelzés A tűzjelzést a 105, illetve 112 segélykérő számokon kell megtenni, telefon útján. 12

13 A tűz-, vagy kárjelzésnek a következőket kell tartalmaznia: A tűzeset, káreset pontos helyét, címét, mi ég, milyen káreset történt, mekkora a tűz terjedelme, mi van veszélyeztetve, emberélet van-e veszélyben, a jelző nevét, a jelzésre használt telefon számát. Riasztás Rendezvényen részt vevő személyek - A rendezvény területén tartózkodó személyek riasztása a rendezők és a biztonsági szolgálat útján szóban, hangosbemondó igénybevételével történik. - A rendezvény időtartama alatt a biztonsági szolgálat több helyszínen folyamatos szolgálatot lát el. Kiürítés A kiürítés célja a rendezvényen tartózkodó személyek legrövidebb időn belül történő kivonása az életüket, testi épségüket veszélyeztető, illetve az egészségükre káros hatást kifejtő környezetből. A kiürítést elrendelő személy a mindenkori biztonsági szolgálat vezető, aki jogosult, és köteles a kiürítést azonnal elrendelni, ha tűzeseményt észlel A kiürítést végrehajtó csoport tagjai: - A veszélyeztetett területekre beosztott és a ki-bejáratoknál, illetve menekülési útvonalaknál szolgálatot teljesítő személyek és a Biztonsági szolgálat tagjai. - A kiürítés végrehajtását veszélyhelyzetben a Biztonság szervező irányítja a tűzoltóság, illetve a katasztrófa védelem kiérkezéséig, amikor is a kiürítést 13

14 végrehajtó csoport feladatát átadja a kiérkező részleg parancsnokának. - A kiürítést irányító személyek utasításait a rendezvény területén tartózkodók kötelesek saját-, és társaik érdekében - maradéktalanul végrehajtani. A kiürítéssel kapcsolatos egyéb ismeretek: - Közvetlen élet és balesetveszély esetén meg kell akadályozni, hogy a csomagjaikért, értékeikért menve a résztvevők a kiürítési útvonalakon kétirányú forgalommal akadályozzák a menekülést, mentést. - A gépjárműforgalmat úgy kell irányítani, (korlátozni, tiltani) hogy a tűzoltóság, illetve katasztrófavédelem, mentők közlekedése zavartalan legyen, a felvonulási útvonalak folyamatosan szabadon maradjanak. - A tűzoltó készülékek és tűzivíz vételi helyek a kiürítés ideje alatt is megközelíthetőek kell maradjanak. - Meg kell akadályozni, hogy pánik, vagy egyéb ok miatt egyes személyek, vagy csoportok a kiürítési útvonalról letérve balesetveszélyt, akadályt előidézve meneküljenek. - A kiürítés ideje alatt a vagyonmentés, a gépjármű forgalom csak az élet és személymentés akadályozása, zavarása nélkül történhet, a kiürítést vezető csoport által szükség szerint korlátozható, vagy meg tiltható. A rendezvény ideje alatt, az esetleges kiürítést képzett biztonsági szolgálat segíti és irányítja. Rendezvénysátor kiürítés számítása Az ajtók oly módon kerülnek kialakításra, hogy a sátor bármely pontjáról mérve a 15 m távolságnál nagyobb hosszúságú útvonalat a menekülő személyeknek a kijáratig semmilyen körülmények között se keljen megtenni. Kiürítés időtartama a szabadba vezető szabad nyílásfelület átbocsátó képessége alapján: - t 1meg 1 perc - N 1 kijáratonként eltávolítandó személyek száma

15 - k a kijáratok átbocsátó képessége 41,7 fő/ m/min - x 1 az N 1 -hez tartozó kijárat szélessége 12,5 [m] (szabad nyílásszélesség) t 1 meg 1 perc t 1b = N 1 /(41,7x 1,4) = t 1 meg = 0,9 min megfelelt A rendezvény sátor maximális befogadó képessége a fentiek figyelembevétele mellett 500 fő, melynél nagyobb létszám egyáltalán nem engedhető be az építményben. A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján: A küzdőtér közepéről számítva - t 1meg - 1 perc - V i a helyiségben egy főre jutó alapterület 450 /500 = 0,9 m 2 /fő haladási sebesség vízszintesen 16 m/min - S i útvonal hossza 15 t 1a = 15/16 = 0,93 < t 1 meg 1,0 min A kiürítés számítás alapján a rendezvény létszáma az előírás szerinti időtartam alatt a rendezvénysátorból kiüríthető. Rendezvényterület kiürítése Kiürítés időtartama a szabad nyílásfelület átbocsátó képessége alapján: Figyelembe vettük a kiürítésre használatba vehető közlekedési utakat - t 1meg 1 perc - N 1 az eltávolítandó személyek száma 2000 fő 15

16 - k a kijáratok átbocsátó képessége 41,7 fő/ m/min - x 1 az N 1 -hez tartozó kijárat szélessége [m] (szabad nyílásszélesség) Tópart út felöl 5 m a vár felöli oldalon 4,9 m Boltíves kapu felöl 8 m (Rákóczy U. felöl) Schönherz út felöl a lovardánál 6 m Továbbá gyalogosan az Öreg-tó partján a legszűkebb keresztmetszet 26 m t 1 meg 1 perc t 1b = N 1 /(41,7x 49,9) = t 1 meg = 0,96 min megfelelt A 28/2011 (IX:6.) Bm rendelet 595 (4) pontja alapján: szabadtéri rendezvény területén a várható nézőközönség létszámát figyelembe véve 1000 résztvevőnként 2,5 méter széles menekülési lehetőséget (közlekedőt, járdát, lépcsőt, rámpát, lehajtót) kell biztosítani. A menekülési útvonalak szélessége a tervezett létszámhoz szükséges szélességnek többszöröse, így megfelel. Élet és balesetveszély elhárítás A rendezvényen a helyismerettel nem rendelkező személyek részvétele miatt a legnagyobb veszélyforrás a tűz, vagy elemi csapás esetén kialakuló pánik miatti menekülés, ebből adódó eltaposás veszélye. Pánik kialakulásának megakadályozása - A biztonsági szolgálat tagjainak munkájuk során nyugodt, de határozott fellépést kell tanúsítani és meg kell akadályozni a pánikhangulat kialakulását. - A pánikhangulat kialakulásában mindig a váratlanság a meghatározó. Az ilyen helyzetekbe kerülő személyek már csak az esemény átélése után értékelhetik a történteket. Az átélőkben viharos erővel bontakozik ki a félelem, a menekülési vágy, elvész az önkontroll. A pánikjelenség mindig menekülést von maga után. A jelenséget a fenyegetettség érzése, az élethez való ragaszkodás, és az ezek következtében fellépő félelem váltja ki. - Súlyosbítja a helyzetet az, hogy a pánikba esett embereket érő újabb és újabb ingerek, azok milyenségétől függetlenül, tovább rontják az esélyét a jelenség szakszerű kezelésének. 16

17 - Fontos, hogy a kiürítésben résztvevő biztonsági őrök megfelelő pszichés felkészítésben részesüljenek és meg tudják akadályozni a pánikhangulat kialakulását. - Ehhez rendelkezniük kell határozottsággal, szakismerettel, rátermettséggel és nagy körültekintéssel kell végrehajtaniuk a feladatot. Sérültek mentése - A kiürítés megkezdésekor fel kell deríteni, hogy vannak- e sérültek. Az épület elhagyásánál a sérülteknek elsőbbséget kell biztosítani. - Amennyiben elsősegély nyújtására van szükség, a helyszínre kell hívni az elsősegélynyújtót, valamint szükség esetén értesíteni kell a mentőket a 104-es hívószámon. A rendezvény területén a lovasiskola melletti részen egy a rendezvény ideje alatt folyamatosan ügyeletet tartó mentőautó lesz jelen 2 fővel. Tűzvédelmi oktatás Oktatás jellege: Az évi XXXI. Tv 22. (3) bekezdése, valamint a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 2. (2) bekezdésében foglaltak alapján TTLSz feladata a rendezvény szervezésében és biztosításában résztvevők részére a rendezvénytervben és tűzvédelmi szabályzatában foglaltak oktatása. Oktatott dolgozók: A TTLSz alkalmazásában állók, illetőleg a nevezett által megbízással és/vagy szerződéssel rendelkező külsős munkavállalók, alkalmi munkavállalók, területet bérlők és alkalmazottjaik. Oktatás tematikája: 1. Elméleti oktatás, a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak átfogó ismertetése 2. Kérdések átbeszélése, visszakérdezés 3. Tűz esetén elvégzendő feladatok oktatása, kiürítés menetének ismertetése 4. Gyakorlati oktatás Az elméleti oktatás rövid leírása: 1. A rendezvény tűzvédelmi szabályzatában foglaltak ismertetése 2. A dolgozók tűzvédelmi feladatainak ismertetése 17

18 3. A szabad terek, építmények, helyiségek, veszélyességi övezetek, technológiák tűzvédelmi használati szabályainak ismertetése 4. Tűzvédelmi berendezések eszközök készenlétben tartása, használata 5. Elvégzendő feladatok ismertetése/átbeszélése tűz keletkezése esetén A gyakorlati oktatás rövid leírása: Egy db 6 kg-os MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott porral oltó készülék használata ismertetésre került. A helyes és a helytelen tűzoltási módok meghatározásával, az alábbiak szerint: 18

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 III. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI...

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 III. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI... Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 Az intézmény vezetőjének tűzvédelmi feladatai (Kondor János igazgató):... 4 Az igazgatót helyettesítő személyek

Részletesebben

Anker Club Kft. Tűzvédelmi Szabályzat

Anker Club Kft. Tűzvédelmi Szabályzat Anker Club Kft Tűzvédelmi Szabályzat Tartalomjegyzék I. Fejezet A tűzvédelmi szabályzat hatálya, alapvető adatok... 5 1. Területi hatály... 5 2. Személyi hatály... 5 3. Időbeli hatály... 5 4. Tárgyi hatály...

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT COX-Invest Kft. FÁKLYA-KLUB Budapest VI. ker., Csengery u. 68.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT COX-Invest Kft. FÁKLYA-KLUB Budapest VI. ker., Csengery u. 68. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT COX-Invest Kft. FÁKLYA-KLUB Budapest VI. ker., Csengery u. 68. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 2 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT FOGALOMMEGHATÁROZÁSAI... 4 3 A TŰZVÉDELMI

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST, VIII. SZENTKIRÁLYI U. 26. - 28. - 30. 2011. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. XXXI. törvény

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM, EMELŐGÉP ÜGYINTÉZÉS Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő És Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. E. u. 70. sz. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Fenyvesiné

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3. 7621 Pécs, Jókai u. 8. Tűzvédelmi szervezetéről és tevékenységéről

Részletesebben

Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Másolatot kapják illetékesek

Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Másolatot kapják illetékesek TÛZVÉDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Ellenõrizte: Jóváhagyta: Márki László Dátum: Dátum: Dátum: Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Eredeti (tõ) példány megõrzési helye: Igazgató titkárság - Másolatot

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST HUNGARY JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY UNIVERSITY OF JEWTSH STUDIES, TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013.

CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1) melléklete 10) függeléke CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T Rudabánya, Polgármesteri Hivatal Rudabánya, 2012. január 02. Jóváhagyta: Készítette: Szobota Lajos sk. polgármester Barta László sk. tűzvédelmi előadó 2 A tűz elleni

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 33/2006. (IV. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 33/2006. (IV. 27.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Verzió: 1.0 Hatályba lépés időpontja: 2010. május 1. Jóváhagyta: Locsmándi

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 2700 Cegléd, Rákóczi u. 46. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012 KÉSZÍTETTE:.. Bakos Zoltán munkabiztonsági tanácsadó Váll.ig.sz.: ES-535 835 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3. I.fejezet A

Részletesebben

BIZTONSÁGI TERV. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011 (III.8) Korm. rendelet alapján a DUDIK 2012

BIZTONSÁGI TERV. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011 (III.8) Korm. rendelet alapján a DUDIK 2012 BIZTONSÁGI TERV A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011 (III.8) Korm. rendelet alapján a DUDIK 2012 rendezvény Készítette: Pfeffer József 7030 Paks, Dobó u. 8.

Részletesebben

A kereskedelmi egységekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

A kereskedelmi egységekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A kereskedelmi egységekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzését, a tűzeseteknél, a műszaki mentéseknél való segítségnyújtást,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KUTATÓ LABOR KA-TÜSZ A Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről szóló 30/1996(XII.6.) BM rendelet alapján készült 2013.január 02. 2 3 Tűzvédelmi Szabályzat I. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

I. ALAPADATOK II. A BIZTONSÁGI TERVHEZ TARTOZÓ MELLÉKLETEK

I. ALAPADATOK II. A BIZTONSÁGI TERVHEZ TARTOZÓ MELLÉKLETEK BIZTONSÁGI TERV I. ALAPADATOK RENDEZVÉNY NEVE: Közgáz Évzáró Fesztivál 2015 IDŐPONTJA: 2015. 06. 11.- 2015. 06. 14. HELYE: 8174 Balatonakarattya, Koppány sor 41., Parti Üdülő ÉPÍTÉS IDŐTARTAMA: 2015. 06.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 22. sz melléklete) Elfogadva: 2010. december 14. Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015. április

Részletesebben

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE BUDAPEST XVIII., CSÁTH GÉZA UTCA 1-3, VISNYOVSZKY LAJOS UTCA 2-4 A tűzvédelmi házirendben foglaltakat a lakástulajdonosok, a lakások és egyéb rendeltetésű

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

TZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TZVÉDELMI SZABÁLYZAT TZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI KAR BUDAPEST, VIII. PRÁTER U. 50/A Megelzés Bt. 2009. A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Tűzvédelmi szabályzat Kisújszállás, 2007 augusztus

Részletesebben

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. Galumba Lajos tű. szds. megyei tűzoltósági főfelügyelő Előzmények Alkalmazási nehézségek - értelmezés igénye gyakori; - követelmények és megoldások együtt;

Részletesebben