J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Szám: 1/1-106/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete május 28-án (csütörtök) órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fő tér 1.) Jelen vannak: Ruzsics Ferenc polgármester, Nagy Bálint alpolgármester Dr. Boldizsár Erzsébet, Csótár András, Dósa Zsolt, Herold János, Dr. Ifi Ferenc, Kovács Viktória, Mohácsi József, Raffai Róbertné és Vozár Péterné képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető Dr. Ihász Lajosné igazgatási osztályvezető Tóth Eszter költségvetési csoportvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a testületi ülés szabályszerűen került összehívásra, a teremben 11 képviselő van jelen, 1 képviselő, Nemes Klára van igazoltan távol, a testület határozatképes, így a soros ülést órakor megnyitotta. Elsőként a napirendi javaslatot terjesztette a képviselő-testület elé azzal, hogy sem sürgősségi indítvány, sem interpellációs kérelem nem érkezett. Felkérte a képviselőket a napirenddel kapcsolatos javaslataik, észrevételeik megtételére. Ezek hiányában szavazásra tette fel a napirendet. A képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Napirend: 1. A települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 2. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

2 2 3. A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása 4. A Balatoni Múzeum intézményvezetői beosztására benyújtott pályázatok elbírálása 5. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft. ügyvezetője évi prémiumfeltételeinek értékelése és a évi prémiumfeltételek meghatározása 6. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője évi prémiumfeltételeinek értékelése és a évi prémiumfeltételek meghatározása 7. Beszámoló Keszthely város közbiztonságáról, közlekedésbiztonságáról, a évben végzett rendőri munkáról Előterjesztő: Dr. Horváth István kapitányságvezető 8. Tájékoztató a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi tevékenységéről 9. Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról, valamint tájékoztató a jegyzői hatáskörben végzett hatósági tevékenységről 10. Tájékoztató a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről Előterjesztő: Varga András mb. intézményvezető 11. Tájékoztató a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány évi tevékenységéről Előterjesztő:Előházi Róbert kuratóriumi elnök 12. Tájékoztató a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet Támogató Szolgálata keszthelyi intézményének évi tevékenységéről Előterjesztő: P. Németh Mónika szolgálatvezető 13. Tájékoztató a Magyar Református Egyház Zsinati Iroda által fenntartott Filemon Támogató Szolgálat évi tevékenységéről Előterjesztő: Farkas Csilla szolgálatvezető 14. Tájékoztató a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye évi tevékenységéről Előterjesztő:Klaczné Tar Ibolya intézményvezető Egyéb ügyek 15. Beszámoló Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény évi tevékenységéről 16. Keszthely Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának ( ) felülvizsgálata

3 3 17. A Keszthelyi Életfa Óvoda és a Balatoni Múzeum alapító okiratának módosítása 18. A Gárdos és Gárdos Bt. kérelme 19. A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetői teendőinek ellátása 20. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzata, valamint a távhőszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyása 21. Volt ládagyár térségében lévő önkormányzati ingatlanok területhasználata 22. A nyári Bűnmegelőzési Iroda és kortárs segítő tábor évi működtetése 23. Pályázat benyújtása a Keszthely, Mártírok útja 1. szám alatti konyha infrastrukturális fejlesztésére 24. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatok benyújtása 25. Támogatási kérelmek 26. Egyedi lakásügyek I. (zárt) 27. Egyedi lakásügyek II. (zárt) Ruzsics Ferenc polgármester a napirend előtt rátért a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató megtárgyalására, amely szokás szerint kiegészült a VÜZ Nonprofit Kft. gazdasági helyzetéről szóló tájékoztató anyaggal. Felkérte képviselőtársait a tájékoztatóval kapcsolatos hozzászólásra. Hozzászólás hiányában áttért a polgármester és az alpolgármester két ülés között tett intézkedéseiről készült tájékoztatók megtárgyalására. Felkérte képviselőtársait ezekkel kapcsolatos kérdés, hozzászólás megtételére. Kovács Viktória képviselő a polgármester programjával kapcsolatban kérdezte, hogy a Balatoni Szövetség részére érkezett-e válasz a szövetségnek a boltok vasárnapi nyitva tartásával kapcsolatos beadványára, illetve az alpolgármester május 6-án, Zalaegerszegen, a Nyugat- Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Települései Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás felügyelőbizottsági ülésén való

4 4 részvételével kapcsolatosan kérdezte, hogy van-e valamilyen fejlemény, amely Keszthely hulladékgazdálkodásának szempontjából fontos lehet. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, a Balatoni Szövetség elnökségi ülésén javasolta, hogy tekintsék át a boltok vasárnapi zárva tartásának problémáját és ennek folyományaként írtak Varga Mihály miniszter úrnak egy levelet, melyben kérték, a kormány tekintse át a balatoni kereskedők helyzetét és amennyiben látnak arra lehetőséget, hogy a turizmusból élőkön és a turistákon segítve május 1-től szeptember végéig vasárnap is nyitva tarthassanak a balatonparti, kormány által is segíteni kívánt 200 m 2 alapterületet el nem érő élelmiszert árusító üzletek, beleértve azokat is, amelyekben a tulajdonos nem tud személyesen részt venni az üzlet működtetésében. Elmondta még, hogy erre a beadványukra választ még nem kaptak, azonban egy megelőző, hasonló tárgyú levelükre azt a választ kapták, hogy a kormány nem tekinti ezt olyan fontos kérdésnek, amely miatt külön a Balatonra szóló módosítást megfogalmazzanak és jóváhagyjanak. Hozzátette, úgy látja, hogy az üzletek csütörtöki és pénteki forgalom növekedése kompenzálta a vasárnapi zárva tartás miatti forgalom kiesést, és ezt a nyitva tartási rendet az emberek, bár kicsit nehezen, de megszokták. Úgy vélte, hogy az idelátogató belföldi turistáknak bizonyára kicsit furcsa lesz, hogy vasárnap a Balaton-parton sincsenek nyitva a boltok, azonban a Németországból és Ausztriából érkező turistáknak nem, hiszen ott sincsenek nyitva vasárnap a boltok. Összegezve hozzátette még, hogy a választ várják, de a turisztikáért felelős államtitkár nyilatkozata szerint a Balaton mellett a kormány nem tartja szükségesnek a vasárnapi nyitva tartás engedélyezését, hiszen mindenki a szükségleteinek megfelelően be tud vásárolni és előrelátóan tud magáról gondoskodni. Nagy Bálint alpolgármester közölte, hogy a május 6-ai ülés egy felügyelő bizottsági ülés volt, ahol alapvetően a tavalyi évi mérlegeket és az ez évi terveket tekintették át, de nem volt kiemelt téma sem Keszthely, sem más település hulladékgazdálkodása, hanem összességében a Zala ISPA gazdasági helyzetéről volt szó. Ruzsics Ferenc polgármester ezt követően a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatait terjesztette a képviselő-testület elé. Felkérte képviselőtársait ezekkel kapcsolatos kérdés, hozzászólás megtételére. Ennek hiányában a három tájékoztató együttes elfogadására tett javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal tudomásul vette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester és az alpolgármester két ülés közötti időszakban tett fontosabb intézkedéseiről, valamint a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló tájékoztatót. (A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatók, a két ülés közötti időszakban tett polgármesteri és alpolgármesteri intézkedésekről szóló tájékoztató, valamint a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 1. A települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra.

5 5 Herold János képviselő elmondta, hogy bár ezt egy korrekten összeállított anyagnak látja, de a végére úgy tűnik számára, hogy ebből egy szemétdíj emelés fog kikerekedni. Véleménye szerint négy-öt ezer embert érint a téma, évek óta sok vita folyt róla, mégis ugyan ott tartanak, annyi különbséggel, hogy most az ügyvezető lemondott. Kérdezte, felelősséggel ki lehet-e jelenteni a lakosságnak, hogy nem lesz szemétdíj emelés. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában közölte, nyugodt szívvel ki lehet jelenteni,hogy nem lesz szemétdíj emelés, hanem edényméret váltás lesz. Kifejtette, hogy Keszthelyen van szinte egyedüliként az országban olyan, hogy az egyedülálló személyek 35 literes edényben is gyűjthetik a hulladékot, a kétszemélyes háztartásoknak a 60 literes edényméretet határozták meg. Keszthelyen teljes rendszert állítottak fel és működtettek, van szelektív és biohulladék gyűjtés is, valamint arra is lehetőség van, hogy a családi házas övezetben komposztálhatja is a lakosság a hulladékot. A HUSZ Kft. működésének megkezdésekor nem a lakosság kihasználására, hanem arra törekedtek, hogy a közszolgáltatási feladatot el tudják látni, és egy nagyon kedvezményes díjtáblázat került meghatározásra, mely éppen, hogy csak fedezte a HUSZ Kft. költségeit. Időközben jött a sokak számára könnyebbséget jelentő rezsidíj csökkentés, mely a HUSZ Kft. részére 10%-os bevételkiesést eredményezett, amelynek következtében a Kft. bevételei a költségek alá csökkentek. Mindez több tízmillió forint veszteséget okozott, hiszen a Kft. akkor még több mint tíz környező településen is végezte ezt a szolgáltatást. A környező településeken körülbelül húsz-huszonnégy millió forintos veszteséget lehetett kimutatni az ottani szolgáltatás elvégzése után, és Keszthelyen is jelentős veszteség keletkezett. A HUSZ Kft. vezetése az önkormányzat jóváhagyásával január 25-én az összes még szerződésben lévő környező településsel felmondta a közszolgáltatási szerződést július 26-ai hatállyal, melyet jogszerűen tett meg. Ezt megelőzően a Kft. vezetői a környező települések vezetői elé tárták, hogy milyen veszteséget okoz a közszolgáltatás elvégzése a településeken a társaság számára és kérték, hogy a közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel bontsák fel, azonban erre néhány település kivételével a többség nem volt hajlandó, és ezért kellett a szerződéseket egyoldalúan felmondani. A felmondást követően értesítették a katasztrófa védelmet, hogy készüljenek fel arra, hogy július 27-től olyan helyzet is előállhat, amikor a katasztrófa védelemnek kell kijelölnie egy közszolgáltatót, hogy ezt a tevékenységet ezeken a településeken elvégezze. Elmondta még, hogy mivel az adósság folyamatosan újratermelődik, és véleménye szerint a költséget ott kell megtéríteni ahol az keletkezik, ezért a 35 literes edényméretet megszüntetik, és mindenkinek a 60 literes lesz a legkisebb elérhető edényméret. Elmondta még, hogy július 1-től változik a hulladékhasznosítási törvény, és választható lesz a 80 literes edényméret is. Hozzátette még, hogy ez nem bújtatott áremelés, mivel nem az edénymérethez tartozó díjtételeket emelik, hanem csak a legkisebb, 35 literes választható edényméret szűnik meg, és helyette a 60, 80 és 110 literes edényméretet lehet használni. Elismerte, hogy mindez több ezer embert érint és a HUSZ Kft. bevételei is nőhetnek majd, és azoknál, akik a 35 literes edény helyett kénytelenek lesznek a 60 literes edényt használni, éves szinten körülbelül ötezer forintos díj emelkedés lesz tapasztalható, de Keszthelyen a lakosság számára még így is olcsóbb lesz a szemétszállítás költsége, mintha egy másik, idegen szolgáltató végezné a tevékenységet. Elmondta azt is, hogy ha a HUSZ Kft-n ilyen módon nem segítenek, akkor az a veszély fenyeget, hogy a cég csőd vagy felszámolási eljárás alá kerülhet. Hozzátette még, hogy az önkormányzatnak így is kell a Kft-be pénzt tenni, mivel a növekedő bevételek sem fedezik teljes egészében a költségeket és azzal is számolniuk kell, hogy a kormánytól a tavalyi év során a veszteségek csökkentésére kapott 61 millió forinttal az idei év során már nem biztos, hogy számolhatnak, és a környező települések vezetőinek hozzáállása miatt az idei évben is körülbelül tíz-tizenkét millió forintos veszteség jelenik meg részükről a Kft-nél. Végül elmondta még, hogy a vidéki településeken és Keszthelyen is vannak olyan állampolgárok, akik nem hajlandóak a szemétszállítás díját megfizetni a HUSZ Kft-nek. A VÜZ Kft-től örökölt tartozásokat adóság behajtó cégeken keresztül próbálja meg beszedni a Kft.,

6 6 újabban pedig a lejárt közszolgáltatási díjakat a NAV közreműködésével adók módjára szedi be, mely folyamat lassú, de ugyanakkor hatásos módszernek bizonyult. Herold János képviselő közölte, hogy az elhangzottak mind igazak, azonban annak a véleményének adott hangot, hogy ez már évek óta így működik, évek óta veszteséget termel a cég, bármit is tett a képviselő-testület, a végeredmény mindig veszteséges működés lett. Hozzátette, hogy ezzel a gazdaságpolitikával, amelyet ez a cég terv szerint végrehajt, nem lesz gazdaságos a működés, nem fogja a lakossági befizetések stagnálását eredményezni, ezért nem tudja támogatni ezt az elképzelést. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, hogy kétértelműnek érezte a képviselő hozzászólását, mivel egyrészt azt mondta, hogy a módosított edénymérettel befolyó bevétellel sem jut annyi pénzhez a társaság, hogy talpon tudjon maradni, másrészt azt mondta, hogy a lakosság terheit tovább kellene emelni, hogy a HUSZ Kft. életben maradhasson. Hozzátette, hogy aki nem szavazza meg az edényméret változást arra hivatkozva, hogy ez burkolt áremelést takar, az egyben arra is szavaz, hogy a HUSZ Kft-t tulajdonképpen halálra ítéli, és hogy egy olyan cég szolgáltatna Keszthelyen, amelyre az önkormányzatnak semmiféle hatása nem lesz a jövőben. Végül elmondta még, hogy ha Zalaegerszegről vagy Nagykanizsáról jönnek a szemétszállító autók és a KETÉH telepét nem használják ki, akkor a megnövekedett szállítási távolság miatt a jelenlegi úgynevezett burkolt áremelésnél is nagyobb díjnövekedés következik be. Kovács Viktória képviselő elmondta, hogy a 35 literes edényméretet támogatná, és hozzátette, hogy véleménye szerint itt nem a HUSZ Kft. rossz gazda módjára való gazdálkodásáról van szó, hanem a rezsicsökkentés okozta ezt a helyzetet a cég gazdálkodásában. Kérdezte, hogy mik a tapasztalatok a családi házas övezetben a biohulladék komposztálásával kapcsolatosan. Balogh Gábor, a HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. cégvezetője elmondta, hogy Keszthely város területén lehetőség van házi komposztálásra és biohulladék gyűjtésére is. A házi komposztálással kapcsolatosan nem érkeztek hozzájuk negatív visszajelzések, az ellenőrzések során sem találtak szabálytalanságokat. Herold János képviselő javasolta, hogy a költségcsökkentés érdekében a szelektív hulladékgyűjtés esetében ritkítsák a heti szállítási alkalmakat. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy jogszabály teszi kötelezővé, hogy milyen időközönként kell elszállítani a hulladékot, ettől eltérni nem tudnak. Hozzátette, a szelektív hulladékgyűjtő szigetek már most is előbb megtelnek, mint hogy az ott felhalmozott hulladék elszállításra kerülne. Megjegyezte, hogy járva a várost megdöbbentő állapotokat tapasztalt a Balaton-parton, valamint a Sétáló utca Kastély utca környékén, ahol a kereskedők a saját hulladékukat az utcai kézi szemétgyűjtők mellé helyezik el. Annak a véleményének adott hangot, hogy ebben az ügyben határozottan rendet kell teremtenie az önkormányzatnak. Nagy Bálint alpolgármester közölte, hogy amikor a HUSZ Kft. sorsáról beszélnek, amelyet közvetlenül meghatároznak a választható edényméretek, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy itt a munkavállalók sorsáról, illetve adóbevételről is szó van. Véleménye szerint, ha egy külső cég látja el a feladatot, akkor mindezek már nem biztosítottak. Kovács Viktória képviselő kérdezte, hogy mennyire elterjedt a házi komposztálás, mivel szerinte annak révén költségcsökkentést lehetne elérni a biohulladék szállítás területén. Balogh Gábor, A HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. cégvezetője válaszában elmondta, hogy a házi komposztálás a családi házas övezetben körülbelül a háztartások felére jellemző. Éves szinten körülbelül kg biohulladékot gyűjt be a HUSZ

7 7 Kft., ez nem kerül lerakóba, hanem a KETÉH telephelyén komposztálásra kerül, melynek során készülő virágföld minőségű komposztot aztán értékesíti a KETÉH Kft. Ruzsics Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában először a határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 9 igen, 2 nem szavazattal meghozta a következő határozatot. 104/2015. (V. 28.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításával egyetért és Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: május 28. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető) Rudolf Wiedner, a HUSZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Ruzsics Ferenc polgármester ezt követően a rendelettervezetet tette fel szavazásra. A képviselő-testület 9 igen, 2 nem szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.)önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv Ruzsics Ferenc polgármester megállapította, hogy az önkormányzati rendelet elfogadásra került, amely július 1-jén lép hatályba. Megjegyezte, nagyon sajnálja, hogy a két nemmel szavazó képviselő, aki arra szavazott, hogy ne növekedjenek a lakosság terhei, arra nem tett javaslatot, hogy hogyan tartsák életben a HUSZ Kft-t. 2. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet.

8 8 A képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 18/2014. (VI. 26.)önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv Ruzsics Ferenc polgármester megállapította, hogy az önkormányzati rendelet elfogadásra került, amely a kihirdetését követő napon lép hatályba. 3. A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Ennek hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 105/2015. (V. 28.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés d) pontja alapján - tekintettel az intézmény alapító okiratában foglalt férőhelyszámokra - a 2015/2016. nevelési évben a Keszthelyi Életfa Óvodában 8 csoport Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron Utcai Tagóvodájában 5 csoport Keszthelyi Életfa Óvoda Gagarin Utcai Tagóvodájában 5 csoport Keszthelyi Életfa Óvoda Vörösmarty Utcai Tagóvodájában 4 csoport Keszthelyi Életfa Óvoda Kísérleti Utcai Tagóvodájában 3 csoport Keszthelyi Életfa Óvoda Tapolcai Utcai Tagóvodájában 2 csoport összesen: 27 óvodai csoport finanszírozását biztosítja. A képviselő-testület a maximális létszámhatáron belül lehetőséget biztosít a nem keszthelyi állandó lakcímmel rendelkező gyermekek beíratására, amelynek elősegítését a vezetők feladatává teszi.

9 9 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: június 15., illetve folyamatos Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester Csótár András emberi erőforrások bizottsági elnök (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) felkérésre Szabóné Lancz Anna, Keszthelyi Életfa Óvoda vezetője 4. A Balatoni Múzeum intézményvezetői beosztására benyújtott pályázatok elbírálása Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a szakmai bizottság javaslatait és felkérte a szakmai bizottságban résztvevő elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Vozár Péterné képviselő gratulált Havasi Bálint igazgatónak az elmúlt évek munkájához. Elmondta, mindig figyelemmel kísérte a Balatoni Múzeum munkáját, véleménye szerint a friss gondolatoknak és újszerű megoldásoknak nagy sikere volt. A további tervekből a vándor tabló kiállítás kapta meg a figyelmét, örült a településtörténeti dokumentációnak, jónak tartotta a többnyelvű kiállítás gondolatát, nyáron a szállodákkal való kapcsolattartást és a gyerekekkel való foglalkozást, valamint az Indiana Jones Angol Régésztábort is. Kérte, hogy újszerű gondolatait egyeztesse a város többi művelődési intézményével. Ruzsics Ferenc polgármester üdvözölte az egyedüli pályázó Havasi Bálintot és kérdezte, hogy kíván e kiegészítési jogával élni, majd a képviselőket, hogy van-e további kérdés vagy hozzászólás. Ezek hiányában szavazásra bocsátotta az első határozati javaslatot. A képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 106/2015. (V. 28.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A Balatoni Múzeum intézményvezetői beosztására benyújtott pályázatok elbírálása c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Balatoni Múzeum intézményvezetői megbízatására kiírt pályázati felhívásra, határidőre egy pályázat érkezett. 2. A képviselő-testület a beérkezett pályázatot érvényesnek, a pályázati felhívásban rögzítetteknek megfelelőnek tartja. 3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a pályázót tájékoztassa. Határidő: tájékoztatásra június 30. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester

10 10 (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester ezt követően a második határozati javaslatot tette fel szavazásra. A képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 107/2015. (V. 28.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A Balatoni Múzeum intézményvezetői beosztására benyújtott pályázatok elbírálása c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 23. (1)-(3) bekezdése, valamint a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdése alapján július 12. napjától június 30. napjáig 5 évre - megbízza Havasi Bálint 2464 Gyúró, Széchenyi út 6. szám alatti lakost a Balatoni Múzeum (8360 Keszthely, Múzeum u. 2.) igazgatói teendőinek ellátásával. Alapilletményét a hivatkozott törvény szerinti besorolásának megfelelő összegben, vezetői pótlékát a pótlékalap 200 %-ában állapítja meg. 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a megbízással kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg Határidő: június 30. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester megköszönte Havasi Bálint igazgatónak eddigi munkáját és további munkájához sok sikert és jó egészséget kívánt, valamint gratulált a Pulszky Társaság alelnökévé való kinevezéséhez, mellyel Keszthely hírnevét is növeli. 5. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft. ügyvezetője évi prémiumfeltételeinek értékelése és a évi prémiumfeltételek meghatározása Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat, közölte, hogy mint előterjesztő a Városstratégiai Bizottság ülésén a második határozati javaslat A változata kapcsán született módosító javaslatokat befogadja, ezután felkérte a bizottsági elnököket a bizottsági javaslatok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra.

11 11 Dr. Ifi Ferenc képviselő elmondta, javasolná a határozati javaslat B változatának elfogadását, mely 30% prémium kifizetését tenné lehetővé, mivel az ügyvezető igazgató minden prémium feltételt teljesített. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy a határozati javaslat B változatát a Balatoni Krónika miatt javasolta a felügyelő bizottság. Közölte, hogy az önkormányzat a Keszthelyi Televíziónak a Balatoni Krónika kiadásához 7 millió forintot biztosít, melyből fedezi a Keszthelyi Televízió a munkatársának a fizetését, az újság szerkesztésének a díját, valamint az előállításnak és a terjesztésnek a költségeit. Úgy vélte, hogy mindez munkaköri feladat, melyért nem jár plusz prémium. Elmondta még, hogy ezért is vették ki az első pontból, hogy a nettó árbevétel elérése esetén 10% járna, mert ha a képviselő-testület a Kft. ügyvezetője által összeállított a jövő évre vonatkozó üzleti tervet elfogadja, akkor abban rögzítve vannak a számok, melyet a Kft. ügyvezetője vállal, és amelyért megkapja a fizetését. Az volt a véleménye, hogy abban az esetben, ha ezen felül teljesít, akkor jár csak neki plusz prémium, és ezt így gondolja az újság tekintetében is. Egyetértett abban, hogy mindez többlet feladat, de mindezt az önkormányzat által biztosított plusz pénzből tudják finanszírozni, és ezért tartja az A változatot okszerűnek. Raffai Róbertné képviselő elmondta, hogy a bizottsági tárgyaláson is ragaszkodott hozzá, hogy kerüljön bele a határozati javaslatba a tulajdonosi megelégedettség, és mivel ez megjelenik a javaslatban, ezért azt így el tudja fogadni. Ruzsics Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában először az első határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 108/2015. (V. 28.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője évi prémiumfeltételeinek értékelése és a évi prémiumfeltételek meghatározása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 1. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője évi prémiumfeltételeinek értékelése eredményeként Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 139/2014. (V. 29.) számú határozatában foglalt rendelkezések alapján megállapítja, hogy a.) a Kft évi mérleg szerinti tényleges árbevétele ,- Ft, mely az üzleti tervében szereplő nettó árbevételt meghaladta, feltétel teljesülése alapján az éves alapbér 10 %-a, azaz ,- Ft, illetve a mérleg szerinti eredménytöbblet 10 %- nál magasabb teljesítése alapján az éves alapbér 4 %-a, azaz ,- Ft, összesen: ,- Ft a prémium, b.) a Kft évi pályázati bevétele a Kft. főkönyvi kimutatása alapján mindösszesen: nettó ,- Ft, melynek 5%-os prémiuma mindösszesen: ,- Ft. 2. A képviselő-testület a Kft évi tevékenysége alapján, a 139/2014. (V. 29.) sz. határozatban foglaltakra figyelemmel, miszerint az elszámolható prémium összege nem haladhatja meg az ügyvezető éves alapbérének 20 %-át, dr. Molnár András ügyvezető igazgató részére bruttó ,- Ft összeg prémium kifizetését engedélyezi.

12 12 A prémium a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodási kerete terhére fizethető ki. Határidő: tájékoztatásra: június 15. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Dr. Molnár András, a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Ruzsics Ferenc polgármester ezt követően az általa, mint előterjesztő által befogadott bizottsági módosító javaslattal kiegészített és módosított határozati javaslat A változatát bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 109/2015. (V. 28.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője évi prémiumfeltételeinek értékelése és a évi prémiumfeltételek meghatározása című előterjesztést megtárgyalta és az ügyvezető évi prémiumfeltételeit az alábbiak szerint határozza meg. 1. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft évi üzleti tervében szereplő nettó értékesítési árbevétel túlteljesítése esetén, minden 5%-os árbevétel-növelés után elszámolható az ügyvezető éves alapbérének 2-2%-a, összesen legfeljebb 10%. 2. Az országos és helyi pályázatok elkészítése, benyújtása a Kft. által végzett műsorszolgáltatási feladatok ellátása érdekében elszámolható nyertes pályázatonként az elnyert összeg 5%-a, az éves alapbér 20%-áig. 3. A tulajdonosi megelégedettség esetén elszámolható az éves alapbér 0-10%-a. Az elszámolható prémium összege nem haladhatja meg az ügyvezető éves alapbérének 20 %-át. Veszteséges gazdálkodás esetén prémium kifizetésére nem kerül sor. A prémiumfeladat értékelése az éves beszámolót követő soros képviselő-testületi ülés keretében történik. Határidő: a prémiumfeltételek értékelésére: május 31. Felelős:Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Dr. Molnár András, a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 6. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője évi prémiumfeltételeinek értékelése és a évi prémiumfeltételek meghatározása

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Zalaegerszeg,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-28/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott nyílt üléséről. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd 644-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T 560 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 28-án (csütörtökön) 15 00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testület NYÍLT ülésének jegyzőkönyve (Az ülés egyben közmeghallgatás

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

J E G Y Z ŐK Ö N Y V. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről

J E G Y Z ŐK Ö N Y V. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről J E G Y Z ŐK Ö N Y V Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről H e l y e: Városháza díszterme Jelenlévőképviselők: Bagdi Sándorné, Bánóczy Lajos, Bozsányi István,

Részletesebben