J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Szám: 1/1-106/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete május 28-án (csütörtök) órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fő tér 1.) Jelen vannak: Ruzsics Ferenc polgármester, Nagy Bálint alpolgármester Dr. Boldizsár Erzsébet, Csótár András, Dósa Zsolt, Herold János, Dr. Ifi Ferenc, Kovács Viktória, Mohácsi József, Raffai Róbertné és Vozár Péterné képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető Dr. Ihász Lajosné igazgatási osztályvezető Tóth Eszter költségvetési csoportvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a testületi ülés szabályszerűen került összehívásra, a teremben 11 képviselő van jelen, 1 képviselő, Nemes Klára van igazoltan távol, a testület határozatképes, így a soros ülést órakor megnyitotta. Elsőként a napirendi javaslatot terjesztette a képviselő-testület elé azzal, hogy sem sürgősségi indítvány, sem interpellációs kérelem nem érkezett. Felkérte a képviselőket a napirenddel kapcsolatos javaslataik, észrevételeik megtételére. Ezek hiányában szavazásra tette fel a napirendet. A képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Napirend: 1. A települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 2. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

2 2 3. A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása 4. A Balatoni Múzeum intézményvezetői beosztására benyújtott pályázatok elbírálása 5. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft. ügyvezetője évi prémiumfeltételeinek értékelése és a évi prémiumfeltételek meghatározása 6. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője évi prémiumfeltételeinek értékelése és a évi prémiumfeltételek meghatározása 7. Beszámoló Keszthely város közbiztonságáról, közlekedésbiztonságáról, a évben végzett rendőri munkáról Előterjesztő: Dr. Horváth István kapitányságvezető 8. Tájékoztató a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi tevékenységéről 9. Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról, valamint tájékoztató a jegyzői hatáskörben végzett hatósági tevékenységről 10. Tájékoztató a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről Előterjesztő: Varga András mb. intézményvezető 11. Tájékoztató a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány évi tevékenységéről Előterjesztő:Előházi Róbert kuratóriumi elnök 12. Tájékoztató a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet Támogató Szolgálata keszthelyi intézményének évi tevékenységéről Előterjesztő: P. Németh Mónika szolgálatvezető 13. Tájékoztató a Magyar Református Egyház Zsinati Iroda által fenntartott Filemon Támogató Szolgálat évi tevékenységéről Előterjesztő: Farkas Csilla szolgálatvezető 14. Tájékoztató a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye évi tevékenységéről Előterjesztő:Klaczné Tar Ibolya intézményvezető Egyéb ügyek 15. Beszámoló Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény évi tevékenységéről 16. Keszthely Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának ( ) felülvizsgálata

3 3 17. A Keszthelyi Életfa Óvoda és a Balatoni Múzeum alapító okiratának módosítása 18. A Gárdos és Gárdos Bt. kérelme 19. A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetői teendőinek ellátása 20. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzata, valamint a távhőszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyása 21. Volt ládagyár térségében lévő önkormányzati ingatlanok területhasználata 22. A nyári Bűnmegelőzési Iroda és kortárs segítő tábor évi működtetése 23. Pályázat benyújtása a Keszthely, Mártírok útja 1. szám alatti konyha infrastrukturális fejlesztésére 24. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatok benyújtása 25. Támogatási kérelmek 26. Egyedi lakásügyek I. (zárt) 27. Egyedi lakásügyek II. (zárt) Ruzsics Ferenc polgármester a napirend előtt rátért a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató megtárgyalására, amely szokás szerint kiegészült a VÜZ Nonprofit Kft. gazdasági helyzetéről szóló tájékoztató anyaggal. Felkérte képviselőtársait a tájékoztatóval kapcsolatos hozzászólásra. Hozzászólás hiányában áttért a polgármester és az alpolgármester két ülés között tett intézkedéseiről készült tájékoztatók megtárgyalására. Felkérte képviselőtársait ezekkel kapcsolatos kérdés, hozzászólás megtételére. Kovács Viktória képviselő a polgármester programjával kapcsolatban kérdezte, hogy a Balatoni Szövetség részére érkezett-e válasz a szövetségnek a boltok vasárnapi nyitva tartásával kapcsolatos beadványára, illetve az alpolgármester május 6-án, Zalaegerszegen, a Nyugat- Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Települései Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás felügyelőbizottsági ülésén való

4 4 részvételével kapcsolatosan kérdezte, hogy van-e valamilyen fejlemény, amely Keszthely hulladékgazdálkodásának szempontjából fontos lehet. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, a Balatoni Szövetség elnökségi ülésén javasolta, hogy tekintsék át a boltok vasárnapi zárva tartásának problémáját és ennek folyományaként írtak Varga Mihály miniszter úrnak egy levelet, melyben kérték, a kormány tekintse át a balatoni kereskedők helyzetét és amennyiben látnak arra lehetőséget, hogy a turizmusból élőkön és a turistákon segítve május 1-től szeptember végéig vasárnap is nyitva tarthassanak a balatonparti, kormány által is segíteni kívánt 200 m 2 alapterületet el nem érő élelmiszert árusító üzletek, beleértve azokat is, amelyekben a tulajdonos nem tud személyesen részt venni az üzlet működtetésében. Elmondta még, hogy erre a beadványukra választ még nem kaptak, azonban egy megelőző, hasonló tárgyú levelükre azt a választ kapták, hogy a kormány nem tekinti ezt olyan fontos kérdésnek, amely miatt külön a Balatonra szóló módosítást megfogalmazzanak és jóváhagyjanak. Hozzátette, úgy látja, hogy az üzletek csütörtöki és pénteki forgalom növekedése kompenzálta a vasárnapi zárva tartás miatti forgalom kiesést, és ezt a nyitva tartási rendet az emberek, bár kicsit nehezen, de megszokták. Úgy vélte, hogy az idelátogató belföldi turistáknak bizonyára kicsit furcsa lesz, hogy vasárnap a Balaton-parton sincsenek nyitva a boltok, azonban a Németországból és Ausztriából érkező turistáknak nem, hiszen ott sincsenek nyitva vasárnap a boltok. Összegezve hozzátette még, hogy a választ várják, de a turisztikáért felelős államtitkár nyilatkozata szerint a Balaton mellett a kormány nem tartja szükségesnek a vasárnapi nyitva tartás engedélyezését, hiszen mindenki a szükségleteinek megfelelően be tud vásárolni és előrelátóan tud magáról gondoskodni. Nagy Bálint alpolgármester közölte, hogy a május 6-ai ülés egy felügyelő bizottsági ülés volt, ahol alapvetően a tavalyi évi mérlegeket és az ez évi terveket tekintették át, de nem volt kiemelt téma sem Keszthely, sem más település hulladékgazdálkodása, hanem összességében a Zala ISPA gazdasági helyzetéről volt szó. Ruzsics Ferenc polgármester ezt követően a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatait terjesztette a képviselő-testület elé. Felkérte képviselőtársait ezekkel kapcsolatos kérdés, hozzászólás megtételére. Ennek hiányában a három tájékoztató együttes elfogadására tett javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal tudomásul vette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester és az alpolgármester két ülés közötti időszakban tett fontosabb intézkedéseiről, valamint a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló tájékoztatót. (A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatók, a két ülés közötti időszakban tett polgármesteri és alpolgármesteri intézkedésekről szóló tájékoztató, valamint a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 1. A települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra.

5 5 Herold János képviselő elmondta, hogy bár ezt egy korrekten összeállított anyagnak látja, de a végére úgy tűnik számára, hogy ebből egy szemétdíj emelés fog kikerekedni. Véleménye szerint négy-öt ezer embert érint a téma, évek óta sok vita folyt róla, mégis ugyan ott tartanak, annyi különbséggel, hogy most az ügyvezető lemondott. Kérdezte, felelősséggel ki lehet-e jelenteni a lakosságnak, hogy nem lesz szemétdíj emelés. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában közölte, nyugodt szívvel ki lehet jelenteni,hogy nem lesz szemétdíj emelés, hanem edényméret váltás lesz. Kifejtette, hogy Keszthelyen van szinte egyedüliként az országban olyan, hogy az egyedülálló személyek 35 literes edényben is gyűjthetik a hulladékot, a kétszemélyes háztartásoknak a 60 literes edényméretet határozták meg. Keszthelyen teljes rendszert állítottak fel és működtettek, van szelektív és biohulladék gyűjtés is, valamint arra is lehetőség van, hogy a családi házas övezetben komposztálhatja is a lakosság a hulladékot. A HUSZ Kft. működésének megkezdésekor nem a lakosság kihasználására, hanem arra törekedtek, hogy a közszolgáltatási feladatot el tudják látni, és egy nagyon kedvezményes díjtáblázat került meghatározásra, mely éppen, hogy csak fedezte a HUSZ Kft. költségeit. Időközben jött a sokak számára könnyebbséget jelentő rezsidíj csökkentés, mely a HUSZ Kft. részére 10%-os bevételkiesést eredményezett, amelynek következtében a Kft. bevételei a költségek alá csökkentek. Mindez több tízmillió forint veszteséget okozott, hiszen a Kft. akkor még több mint tíz környező településen is végezte ezt a szolgáltatást. A környező településeken körülbelül húsz-huszonnégy millió forintos veszteséget lehetett kimutatni az ottani szolgáltatás elvégzése után, és Keszthelyen is jelentős veszteség keletkezett. A HUSZ Kft. vezetése az önkormányzat jóváhagyásával január 25-én az összes még szerződésben lévő környező településsel felmondta a közszolgáltatási szerződést július 26-ai hatállyal, melyet jogszerűen tett meg. Ezt megelőzően a Kft. vezetői a környező települések vezetői elé tárták, hogy milyen veszteséget okoz a közszolgáltatás elvégzése a településeken a társaság számára és kérték, hogy a közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel bontsák fel, azonban erre néhány település kivételével a többség nem volt hajlandó, és ezért kellett a szerződéseket egyoldalúan felmondani. A felmondást követően értesítették a katasztrófa védelmet, hogy készüljenek fel arra, hogy július 27-től olyan helyzet is előállhat, amikor a katasztrófa védelemnek kell kijelölnie egy közszolgáltatót, hogy ezt a tevékenységet ezeken a településeken elvégezze. Elmondta még, hogy mivel az adósság folyamatosan újratermelődik, és véleménye szerint a költséget ott kell megtéríteni ahol az keletkezik, ezért a 35 literes edényméretet megszüntetik, és mindenkinek a 60 literes lesz a legkisebb elérhető edényméret. Elmondta még, hogy július 1-től változik a hulladékhasznosítási törvény, és választható lesz a 80 literes edényméret is. Hozzátette még, hogy ez nem bújtatott áremelés, mivel nem az edénymérethez tartozó díjtételeket emelik, hanem csak a legkisebb, 35 literes választható edényméret szűnik meg, és helyette a 60, 80 és 110 literes edényméretet lehet használni. Elismerte, hogy mindez több ezer embert érint és a HUSZ Kft. bevételei is nőhetnek majd, és azoknál, akik a 35 literes edény helyett kénytelenek lesznek a 60 literes edényt használni, éves szinten körülbelül ötezer forintos díj emelkedés lesz tapasztalható, de Keszthelyen a lakosság számára még így is olcsóbb lesz a szemétszállítás költsége, mintha egy másik, idegen szolgáltató végezné a tevékenységet. Elmondta azt is, hogy ha a HUSZ Kft-n ilyen módon nem segítenek, akkor az a veszély fenyeget, hogy a cég csőd vagy felszámolási eljárás alá kerülhet. Hozzátette még, hogy az önkormányzatnak így is kell a Kft-be pénzt tenni, mivel a növekedő bevételek sem fedezik teljes egészében a költségeket és azzal is számolniuk kell, hogy a kormánytól a tavalyi év során a veszteségek csökkentésére kapott 61 millió forinttal az idei év során már nem biztos, hogy számolhatnak, és a környező települések vezetőinek hozzáállása miatt az idei évben is körülbelül tíz-tizenkét millió forintos veszteség jelenik meg részükről a Kft-nél. Végül elmondta még, hogy a vidéki településeken és Keszthelyen is vannak olyan állampolgárok, akik nem hajlandóak a szemétszállítás díját megfizetni a HUSZ Kft-nek. A VÜZ Kft-től örökölt tartozásokat adóság behajtó cégeken keresztül próbálja meg beszedni a Kft.,

6 6 újabban pedig a lejárt közszolgáltatási díjakat a NAV közreműködésével adók módjára szedi be, mely folyamat lassú, de ugyanakkor hatásos módszernek bizonyult. Herold János képviselő közölte, hogy az elhangzottak mind igazak, azonban annak a véleményének adott hangot, hogy ez már évek óta így működik, évek óta veszteséget termel a cég, bármit is tett a képviselő-testület, a végeredmény mindig veszteséges működés lett. Hozzátette, hogy ezzel a gazdaságpolitikával, amelyet ez a cég terv szerint végrehajt, nem lesz gazdaságos a működés, nem fogja a lakossági befizetések stagnálását eredményezni, ezért nem tudja támogatni ezt az elképzelést. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, hogy kétértelműnek érezte a képviselő hozzászólását, mivel egyrészt azt mondta, hogy a módosított edénymérettel befolyó bevétellel sem jut annyi pénzhez a társaság, hogy talpon tudjon maradni, másrészt azt mondta, hogy a lakosság terheit tovább kellene emelni, hogy a HUSZ Kft. életben maradhasson. Hozzátette, hogy aki nem szavazza meg az edényméret változást arra hivatkozva, hogy ez burkolt áremelést takar, az egyben arra is szavaz, hogy a HUSZ Kft-t tulajdonképpen halálra ítéli, és hogy egy olyan cég szolgáltatna Keszthelyen, amelyre az önkormányzatnak semmiféle hatása nem lesz a jövőben. Végül elmondta még, hogy ha Zalaegerszegről vagy Nagykanizsáról jönnek a szemétszállító autók és a KETÉH telepét nem használják ki, akkor a megnövekedett szállítási távolság miatt a jelenlegi úgynevezett burkolt áremelésnél is nagyobb díjnövekedés következik be. Kovács Viktória képviselő elmondta, hogy a 35 literes edényméretet támogatná, és hozzátette, hogy véleménye szerint itt nem a HUSZ Kft. rossz gazda módjára való gazdálkodásáról van szó, hanem a rezsicsökkentés okozta ezt a helyzetet a cég gazdálkodásában. Kérdezte, hogy mik a tapasztalatok a családi házas övezetben a biohulladék komposztálásával kapcsolatosan. Balogh Gábor, a HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. cégvezetője elmondta, hogy Keszthely város területén lehetőség van házi komposztálásra és biohulladék gyűjtésére is. A házi komposztálással kapcsolatosan nem érkeztek hozzájuk negatív visszajelzések, az ellenőrzések során sem találtak szabálytalanságokat. Herold János képviselő javasolta, hogy a költségcsökkentés érdekében a szelektív hulladékgyűjtés esetében ritkítsák a heti szállítási alkalmakat. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy jogszabály teszi kötelezővé, hogy milyen időközönként kell elszállítani a hulladékot, ettől eltérni nem tudnak. Hozzátette, a szelektív hulladékgyűjtő szigetek már most is előbb megtelnek, mint hogy az ott felhalmozott hulladék elszállításra kerülne. Megjegyezte, hogy járva a várost megdöbbentő állapotokat tapasztalt a Balaton-parton, valamint a Sétáló utca Kastély utca környékén, ahol a kereskedők a saját hulladékukat az utcai kézi szemétgyűjtők mellé helyezik el. Annak a véleményének adott hangot, hogy ebben az ügyben határozottan rendet kell teremtenie az önkormányzatnak. Nagy Bálint alpolgármester közölte, hogy amikor a HUSZ Kft. sorsáról beszélnek, amelyet közvetlenül meghatároznak a választható edényméretek, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy itt a munkavállalók sorsáról, illetve adóbevételről is szó van. Véleménye szerint, ha egy külső cég látja el a feladatot, akkor mindezek már nem biztosítottak. Kovács Viktória képviselő kérdezte, hogy mennyire elterjedt a házi komposztálás, mivel szerinte annak révén költségcsökkentést lehetne elérni a biohulladék szállítás területén. Balogh Gábor, A HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. cégvezetője válaszában elmondta, hogy a házi komposztálás a családi házas övezetben körülbelül a háztartások felére jellemző. Éves szinten körülbelül kg biohulladékot gyűjt be a HUSZ

7 7 Kft., ez nem kerül lerakóba, hanem a KETÉH telephelyén komposztálásra kerül, melynek során készülő virágföld minőségű komposztot aztán értékesíti a KETÉH Kft. Ruzsics Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában először a határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 9 igen, 2 nem szavazattal meghozta a következő határozatot. 104/2015. (V. 28.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításával egyetért és Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: május 28. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető) Rudolf Wiedner, a HUSZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Ruzsics Ferenc polgármester ezt követően a rendelettervezetet tette fel szavazásra. A képviselő-testület 9 igen, 2 nem szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.)önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv Ruzsics Ferenc polgármester megállapította, hogy az önkormányzati rendelet elfogadásra került, amely július 1-jén lép hatályba. Megjegyezte, nagyon sajnálja, hogy a két nemmel szavazó képviselő, aki arra szavazott, hogy ne növekedjenek a lakosság terhei, arra nem tett javaslatot, hogy hogyan tartsák életben a HUSZ Kft-t. 2. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet.

8 8 A képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 18/2014. (VI. 26.)önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv Ruzsics Ferenc polgármester megállapította, hogy az önkormányzati rendelet elfogadásra került, amely a kihirdetését követő napon lép hatályba. 3. A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Ennek hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 105/2015. (V. 28.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés d) pontja alapján - tekintettel az intézmény alapító okiratában foglalt férőhelyszámokra - a 2015/2016. nevelési évben a Keszthelyi Életfa Óvodában 8 csoport Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron Utcai Tagóvodájában 5 csoport Keszthelyi Életfa Óvoda Gagarin Utcai Tagóvodájában 5 csoport Keszthelyi Életfa Óvoda Vörösmarty Utcai Tagóvodájában 4 csoport Keszthelyi Életfa Óvoda Kísérleti Utcai Tagóvodájában 3 csoport Keszthelyi Életfa Óvoda Tapolcai Utcai Tagóvodájában 2 csoport összesen: 27 óvodai csoport finanszírozását biztosítja. A képviselő-testület a maximális létszámhatáron belül lehetőséget biztosít a nem keszthelyi állandó lakcímmel rendelkező gyermekek beíratására, amelynek elősegítését a vezetők feladatává teszi.

9 9 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: június 15., illetve folyamatos Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester Csótár András emberi erőforrások bizottsági elnök (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) felkérésre Szabóné Lancz Anna, Keszthelyi Életfa Óvoda vezetője 4. A Balatoni Múzeum intézményvezetői beosztására benyújtott pályázatok elbírálása Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a szakmai bizottság javaslatait és felkérte a szakmai bizottságban résztvevő elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Vozár Péterné képviselő gratulált Havasi Bálint igazgatónak az elmúlt évek munkájához. Elmondta, mindig figyelemmel kísérte a Balatoni Múzeum munkáját, véleménye szerint a friss gondolatoknak és újszerű megoldásoknak nagy sikere volt. A további tervekből a vándor tabló kiállítás kapta meg a figyelmét, örült a településtörténeti dokumentációnak, jónak tartotta a többnyelvű kiállítás gondolatát, nyáron a szállodákkal való kapcsolattartást és a gyerekekkel való foglalkozást, valamint az Indiana Jones Angol Régésztábort is. Kérte, hogy újszerű gondolatait egyeztesse a város többi művelődési intézményével. Ruzsics Ferenc polgármester üdvözölte az egyedüli pályázó Havasi Bálintot és kérdezte, hogy kíván e kiegészítési jogával élni, majd a képviselőket, hogy van-e további kérdés vagy hozzászólás. Ezek hiányában szavazásra bocsátotta az első határozati javaslatot. A képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 106/2015. (V. 28.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A Balatoni Múzeum intézményvezetői beosztására benyújtott pályázatok elbírálása c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Balatoni Múzeum intézményvezetői megbízatására kiírt pályázati felhívásra, határidőre egy pályázat érkezett. 2. A képviselő-testület a beérkezett pályázatot érvényesnek, a pályázati felhívásban rögzítetteknek megfelelőnek tartja. 3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a pályázót tájékoztassa. Határidő: tájékoztatásra június 30. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester

10 10 (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester ezt követően a második határozati javaslatot tette fel szavazásra. A képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 107/2015. (V. 28.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A Balatoni Múzeum intézményvezetői beosztására benyújtott pályázatok elbírálása c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 23. (1)-(3) bekezdése, valamint a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdése alapján július 12. napjától június 30. napjáig 5 évre - megbízza Havasi Bálint 2464 Gyúró, Széchenyi út 6. szám alatti lakost a Balatoni Múzeum (8360 Keszthely, Múzeum u. 2.) igazgatói teendőinek ellátásával. Alapilletményét a hivatkozott törvény szerinti besorolásának megfelelő összegben, vezetői pótlékát a pótlékalap 200 %-ában állapítja meg. 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a megbízással kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg Határidő: június 30. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester megköszönte Havasi Bálint igazgatónak eddigi munkáját és további munkájához sok sikert és jó egészséget kívánt, valamint gratulált a Pulszky Társaság alelnökévé való kinevezéséhez, mellyel Keszthely hírnevét is növeli. 5. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft. ügyvezetője évi prémiumfeltételeinek értékelése és a évi prémiumfeltételek meghatározása Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat, közölte, hogy mint előterjesztő a Városstratégiai Bizottság ülésén a második határozati javaslat A változata kapcsán született módosító javaslatokat befogadja, ezután felkérte a bizottsági elnököket a bizottsági javaslatok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra.

11 11 Dr. Ifi Ferenc képviselő elmondta, javasolná a határozati javaslat B változatának elfogadását, mely 30% prémium kifizetését tenné lehetővé, mivel az ügyvezető igazgató minden prémium feltételt teljesített. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy a határozati javaslat B változatát a Balatoni Krónika miatt javasolta a felügyelő bizottság. Közölte, hogy az önkormányzat a Keszthelyi Televíziónak a Balatoni Krónika kiadásához 7 millió forintot biztosít, melyből fedezi a Keszthelyi Televízió a munkatársának a fizetését, az újság szerkesztésének a díját, valamint az előállításnak és a terjesztésnek a költségeit. Úgy vélte, hogy mindez munkaköri feladat, melyért nem jár plusz prémium. Elmondta még, hogy ezért is vették ki az első pontból, hogy a nettó árbevétel elérése esetén 10% járna, mert ha a képviselő-testület a Kft. ügyvezetője által összeállított a jövő évre vonatkozó üzleti tervet elfogadja, akkor abban rögzítve vannak a számok, melyet a Kft. ügyvezetője vállal, és amelyért megkapja a fizetését. Az volt a véleménye, hogy abban az esetben, ha ezen felül teljesít, akkor jár csak neki plusz prémium, és ezt így gondolja az újság tekintetében is. Egyetértett abban, hogy mindez többlet feladat, de mindezt az önkormányzat által biztosított plusz pénzből tudják finanszírozni, és ezért tartja az A változatot okszerűnek. Raffai Róbertné képviselő elmondta, hogy a bizottsági tárgyaláson is ragaszkodott hozzá, hogy kerüljön bele a határozati javaslatba a tulajdonosi megelégedettség, és mivel ez megjelenik a javaslatban, ezért azt így el tudja fogadni. Ruzsics Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában először az első határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 108/2015. (V. 28.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője évi prémiumfeltételeinek értékelése és a évi prémiumfeltételek meghatározása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 1. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője évi prémiumfeltételeinek értékelése eredményeként Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 139/2014. (V. 29.) számú határozatában foglalt rendelkezések alapján megállapítja, hogy a.) a Kft évi mérleg szerinti tényleges árbevétele ,- Ft, mely az üzleti tervében szereplő nettó árbevételt meghaladta, feltétel teljesülése alapján az éves alapbér 10 %-a, azaz ,- Ft, illetve a mérleg szerinti eredménytöbblet 10 %- nál magasabb teljesítése alapján az éves alapbér 4 %-a, azaz ,- Ft, összesen: ,- Ft a prémium, b.) a Kft évi pályázati bevétele a Kft. főkönyvi kimutatása alapján mindösszesen: nettó ,- Ft, melynek 5%-os prémiuma mindösszesen: ,- Ft. 2. A képviselő-testület a Kft évi tevékenysége alapján, a 139/2014. (V. 29.) sz. határozatban foglaltakra figyelemmel, miszerint az elszámolható prémium összege nem haladhatja meg az ügyvezető éves alapbérének 20 %-át, dr. Molnár András ügyvezető igazgató részére bruttó ,- Ft összeg prémium kifizetését engedélyezi.

12 12 A prémium a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodási kerete terhére fizethető ki. Határidő: tájékoztatásra: június 15. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Dr. Molnár András, a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Ruzsics Ferenc polgármester ezt követően az általa, mint előterjesztő által befogadott bizottsági módosító javaslattal kiegészített és módosított határozati javaslat A változatát bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 109/2015. (V. 28.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője évi prémiumfeltételeinek értékelése és a évi prémiumfeltételek meghatározása című előterjesztést megtárgyalta és az ügyvezető évi prémiumfeltételeit az alábbiak szerint határozza meg. 1. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft évi üzleti tervében szereplő nettó értékesítési árbevétel túlteljesítése esetén, minden 5%-os árbevétel-növelés után elszámolható az ügyvezető éves alapbérének 2-2%-a, összesen legfeljebb 10%. 2. Az országos és helyi pályázatok elkészítése, benyújtása a Kft. által végzett műsorszolgáltatási feladatok ellátása érdekében elszámolható nyertes pályázatonként az elnyert összeg 5%-a, az éves alapbér 20%-áig. 3. A tulajdonosi megelégedettség esetén elszámolható az éves alapbér 0-10%-a. Az elszámolható prémium összege nem haladhatja meg az ügyvezető éves alapbérének 20 %-át. Veszteséges gazdálkodás esetén prémium kifizetésére nem kerül sor. A prémiumfeladat értékelése az éves beszámolót követő soros képviselő-testületi ülés keretében történik. Határidő: a prémiumfeltételek értékelésére: május 31. Felelős:Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Dr. Molnár András, a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 6. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője évi prémiumfeltételeinek értékelése és a évi prémiumfeltételek meghatározása

13 13 Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Dr. Ifi Ferenc képviselő közölte, hogy nem elégedett a premizálási feltételekkel, mivel nem kell az összes prémium feltételnek teljesülnie ahhoz, hogy a prémium maximális összege kifizethető legyen. Véleménye szerint mindez nem ösztönöz az összes prémium feltétel teljesítésére, ezért szerencsésebb lenne a jövőben ösztönzőbb prémium feltételeket összeállítani, mely szerint minden feltétel teljesülése esetén nagyobb összegű prémium legyen elérhető. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában arra kért minden képviselőt, hogy módosító javaslataikat időben tegyék meg, valamint ha a módosítás előkészítéséhez szükséges, akkor a testületi ülést megelőzően, megfelelő időben az előterjesztést tárgyaló bizottsági elnökökkel vagy a polgármesterrel megbeszélni szíveskedjenek. Elmondta még, hogy érti a képviselő által elmondottak logikáját, de mivel nagyon összetett a VÜZ Kft. működése, ezért minden szegmensből objektíven mérhető és számon kérhető prémium feltételeket határoztak meg, valamint azért tettek bele a határozati javaslatokba korlátozó számot, hogy bár minden túlteljesítő vezető jutalmazható legyen, de prémiuma mégsem legyen túlzó mértékű. Herold János képviselő kérdezte a VÜZ Kft. ügyvezető igazgatójától, hogy a tervezet tartalmazza-e a dolgozók prémium kifizetési lehetőségét, vagy csak az igazgatóra vonatkozik. Göncz Attila, a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója válaszában elmondta, hogy ez csak a VÜZ Kft. ügyvezető igazgatójának prémium értékelését és feltételeit tartalmazza, majd ezt követően, ennek függvényében kerül sor a vezető állású dolgozók prémium kiírására a Kft-n belül. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, hogy az SzMSz-ben benne van, hogy a Kft-n belül a dolgozók premizálása feltételeinek kiírása, számonkérése, elbírálása az ügyvezető igazgató feladata, a képviselő-testületnek az egyszemélyes kft-k felé az ügyvezetőkkel van kapcsolata, a dolgozókkal pedig az ügyvezetőknek. Dr. Ifi Ferenc képviselő elmondta, hogy a jövőre nézve fogalmazta meg javaslatait, mivel a feltételek átdolgozása bonyolultságuk miatt hosszadalmas feladat, sok időt igényel. Ruzsics Ferenc polgármester közölte, hogy a későbbiekben, a 2016-os feltételek kiírása során meg tudják fontolni a képviselő javaslatait. Kovács Viktória képviselő elmondta, szeretné, ha a likvid pénzeszközre vonatkozó feltétel a prémium rendszerbe visszakerülne, ezért az A változatot támogatja. Ruzsics Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában először az első határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot. 110/2015. (V. 28.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője évi prémiumfeltételeinek

14 14 értékelése és a évi prémiumfeltételek meghatározása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Göncz Attila, a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója évi prémiumát a 141/2014. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozatban meghatározott feltételek teljesítése alapján az alábbiak szerint állapítja meg. 1. A évi üzemi (üzleti) tevékenység eredménye pozitív ide nem értve gázmotor üzemeltetéséből, hasznosításából, értékesítéséből származó hatásokat, illetve a kertészeti telep eladásából származó bevételt - úgy elszámolható az éves alapbér 10%-a - emellett minden 2 M Ft-os eredményjavulás után 4 %-os éves alapbér fizethető prémiumként, maximum az éves alapbér 15%-a. Az üzemi (üzleti) tevékenység évi eredménye E Ft, a feltétel teljesült, 10 % elszámolható. A évi üzemi eredmény terv: E Ft, tényleges eredmény: E Ft, a feltétel nem teljesült, így 0 % számolható el. 2. Az ingatlankezelési szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, és a bérlakás állomány komplex felmérésének és műszaki felülvizsgálatának megvalósulása esetén elszámolható az éves alapbér 10 %-a. A feltétel nem teljesült, így 0 % számolható el. 3. A éves 60 napon túli kintlévőségek ide nem értve a hulladékszállításhoz kapcsolódó kintlévőségeket 10 %-os mértéket elérő csökkentése esetén elszámolható az éves alapbér 15 %-a. A kintlévőség december 31-én E Ft, december 31-én E Ft, különbözet: E Ft, a feltétel teljesült, 15 % elszámolható éves 60 napon túli szállítói állomány 10 %-os mértéket elérő csökkenése esetén elszámolható az éves alapbér 15 %-a. A kintlévőség december 31-én E Ft, december 31-én E Ft, különbözet: E Ft, a feltétel nem teljesült, így 0 % elszámolható. 5. A szállító állomány és az éves árbevétel hányadosának az értéke kisebb, mint 0,21, akkor elszámolható az éves alapbér10 %-a. A szállító állomány E Ft és az éves árbevétel E Ft hányadosa 0,19, a feltétel teljesült, 10 % elszámolható. 6. Likvid forgóeszköz-készlet és likvidkészlet piaci értéke a rövidlejáratú kötelezettség hányados értéke a 2013-as bázis évhez viszonyítottan (0,58 %) javul, elszámolható éves alapbér 10 %-a. A számításnál a likvid készleteknél a gázmotor értékesítésből származó bevételt 60 M Ft értékben kell figyelembe venni. A likvid forgóeszköz-készlet és a likvidkészlet piaci értéke a rövidlejáratú kötelezettség hányados értéke évben 58 %, évben 53 %, a feltétel nem teljesült, így 0 % számolható el. 7. A tulajdonosi megelégedettségi mutató teljesüléséről a képviselő-testület dönt. elszámolható az éves alapbér maximum 10 %-a.

15 15 8. Veszteséges gazdálkodás esetén ide nem értve az árfolyamveszteség és a gázmotorok hatását prémium kifizetésére nem kerül sor. A gazdálkodás nyereséges volt, a prémium kifizetésének nincs kizáró oka. A kifizethető prémium összege: ,- Ft. A prémium a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. gazdálkodási kerete terhére fizethető ki. Határidő: kifizetésre: augusztus 31. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester kérte Kovács Viktória képviselőt, hogy mivel jelezte módosító szándékát, fogalmazza meg módosító javaslatát. Kovács Viktória képviselő közölte, azt javasolja, hogy a évet értékelő határozati javaslat feltételei közül a 6. pont kerüljön be a évi prémiumfeltételek sorába is a második határozati javaslat részeként. Ruzsics Ferenc polgármester Kovács Viktória képviselő módosító javaslatát tette fel szavazásra. A képviselő-testület 1 igen, 3 nem és 7 tartózkodás mellett nem hozott érvényes döntést. Ruzsics Ferenc polgármester végül az eredeti, második határozati javaslat A változatát bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot. 111/2015. (V. 28.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője évi prémiumfeltételeinek értékelése és a évi prémiumfeltételek meghatározása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. A évi üzemi (üzleti) tevékenység eredmény pozitív ide nem értve a gázmotor értékesítéséből származó hatásokat - úgy elszámolható az éves alapbér 10 %-a. 2. Az ingatlankezelési szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, és a bérlakás állomány komplex felmérésének és műszaki felülvizsgálatának megvalósulása esetén elszámolható az éves alapbér10 %-a. 3. A évi 60 napon túli kintlévőségek záró állományának ide nem értve a hulladékszállításhoz kapcsolódó kintlévőségeket 10 %-os mértéket elérő csökkentése esetén elszámolható az éves alapbér 15 %-a évi 60 napon túli záró szállítói állomány 10 %-os mértéket elérő csökkenése esetén elszámolható az éves alapbér 15 %-a.

16 16 5. A szállító állomány és az éves árbevétel hányadosának az értéke kisebb, mint 0,19, akkor elszámolható az éves alapbér10 %-a. 6. A kft évi összes kötelezettség állománya 10 %-os mértékben csökken és a kötelezettség állományon belül a hiteltartozások összege nem éri el a 40 %-ot, elszámolható éves alapbér 10 %-a. 7. A tulajdonosi megelégedettségi mutató teljesüléséről a képviselő-testület dönt. - elszámolható az éves alapbér 0-15 %-a. 8. Veszteséges gazdálkodás esetén ide nem értve az árfolyamveszteség és a gázmotorok hatását prémium kifizetésére nem kerül sor. 9. Az elszámolható prémium összege nem haladhatja meg az ügyvezető igazgató éves alapbérének 40 %-át. Határidő: értékelésre: május 31. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra tette fel a napirend módosítását, mely szerint a 7. napirendi pontot akkor tárgyalja a képviselő-testület, amikor a Zala Megyei Rendőrkapitányság, illetve a Keszthelyi Rendőrkapitányság képviselői megérkeznek az ülésre. A képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal elfogadta a napirend módosítását. 8. Tájékoztató a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi tevékenységéről Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte a megyei és a városi katasztrófavédelmi szervek képviselőit, majd ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Raffai Róbertné képviselő gratulált a látványos és színvonalas tűzoltónap megszervezéséhez és reményét fejezte ki, hogy a jövőben is hasonló színvonalon kerül majd megrendezésre. Közölte, hogy a rendelkezésre bocsátott anyag ugyancsak magas színvonalú, áttekinthető és érthető volt, melyből a képviselők részletes tájékoztatást kaphattak. Dr. Ifi Ferenc képviselő szintén elégedettségének adott hangot az anyaggal kapcsolatban, valamint örömét fejezte ki, hogy újra felmerült az önkéntes tűzoltóságok szerepének növelése, mivel véleménye szerint mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy a lakosságot nagyobb tűzmegelőzési és tűzmegakadályozási képességekkel ruházzák fel. Lacziló Károly tűzoltó alezredes, a keszthelyi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője köszöntötte a képviselőket és a jelenlévőket, majd közölte, hogy nyitottak az előző felvetésben megfogalmazottakra, és elmondta, hogy maga is tartott középiskolásoknak előadást discotüzekkel kapcsolatban. Hozzátette, hogy igény esetén vállalja, hogy a többi

17 17 középiskolában is tart hasonló előadásokat, de ennek koncepció szerint való megvalósításához egyeztetéseket tart szükségesnek. Ruzsics Ferenc polgármester megköszönte a hozzászólást, majd további kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúan meghozta a következő határozatot. 112/2015. (V. 28.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tájékoztató a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi tevékenységéről című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a kirendeltség munkáját megköszönve tudomásul veszi. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a határozat megküldésével egyidejűleg a Kirendeltség-vezetőt tájékoztassa. Határidő: a határozat megküldésére: június 15. Felelős:Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Gábor Hajnalka osztályvezető) 9. Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról, valamint tájékoztató a jegyzői hatáskörben végzett hatósági tevékenységről Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Dr. Ifi Ferenc képviselő elmondta, hogy a demográfiai adatokat elemezve látható, hogy Keszthely város lakossága folyamatosan csökken, de az igazán riasztó az, hogy éppen a munkaképes korú lakosság száma csökken a legnagyobb számmal, 833 fővel, akiknek a munkája, befizetett adója hiányzik a városból. Elmondta még, hogy mindez hozzájárul a város egyéb problémáihoz is, és bár a családsegítő szolgálat jól működik a városban, a tevékenységük csak a szegénység kezelésére szolgál, a valódi megoldás a családok munkához, megfelelő lakáshoz, emberhez méltó életkörülményekhez való juttatása lenne. Úgy vélte, hogy a lakosság számához képest sok a hátrányos és a halmozottan hátrányos gyermekek száma, és ott, ahol a gyerekek negyven százaléka kedvezménnyel étkezik, valami nincsen rendben. Hozzátette, mindannyiuk felelőssége, hogy ezeken a viszonyokon változtassanak. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy ma Magyarországon rendkívül felkapott a munkanélküliség hangoztatása és hibáztatása, ugyanakkor az is igaz, hogy a munkáltatók nagyon nehezen kapnak megfelelően képzett és dolgozni akaró munkavállalókat.

18 18 Annak a véleményének adott hangot, hogy az, aki dolgozni akar, és akinek a hozzáállása is megfelelő, az ma tud dolgozni Keszthelyen. Felháborítónak tartotta, hogy vannak olyanok, akik minimálbérre jelentik be cégüket, de luxusautóval viszik a gyereküket iskolába, ahol aztán, mint rászorultak kedvezményesen étkeznek, melyet aztán végül is a többiek fizetnek. Elismerte ugyanakkor, hogy a számok mögött vannak ténylegesen rászorulók is, de úgy vélte, hogy a keszthelyi szociális ellátás biztonságot ad, aki ezt igénybe kívánja venni, annak nem kell éheznie. Hozzátette, sajnos vannak gyermekek, akik nem anyagi lehetőségek, hanem a megfelelő figyelem hiányában éheznek, mivel tud olyan szülőkről, akik nem figyelnek eléggé gyermekükre és pusztán figyelmetlenségből nem adnak neki reggelit. Dr. Ifi Ferenc képviselő továbbra is annak a véleményének adott hangot, hogy meg kell vizsgálni, mik az okai annak, hogy a városból eltűnt 833 munkaképes ember, valamint azon is el kell gondolkodni, hogy a jövőben mit tudnának ez ellen tenni. Nagyon fontosnak tartotta, hogy ennek a kérdésnek kiemelt figyelmet szenteljenek, mivel ha nem állítják meg ezt a folyamatot, akkor a város lakossága elöregszik és a város élhetetlenné válik. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy az elmúlt időszakban készült két olyan nyilvános tanulmány is, amely elemzi a jelenlegi helyzetet, és a jövőre nézve preferenciákat fogalmaz meg. Közölte, dolgoznak azon, hogy Keszthelyt ebből a demográfiai folyamatból kimenekítsék, de hozzátette, hogy más hasonló nagyságú települések is hasonló problémával küzdenek. Elmondta még, hogy lassan már megáll az a folyamat, hogy az emberek a környező településekre költöznek ki lakni, azonban Keszthelyre járnak be dolgozni, illetve ide hozzák be gyermeküket is iskolába. Örömét fejezte ki, hogy az uniós támogatások jó része a jövőben a kis és közép vállalkozásokat célozza meg, valamint a kutatás-fejlesztés támogatását is meg kívánják erősíteni, melyek szintén segíthetnek Keszthelynek abban, hogy a fiatalok itt maradjanak, és a jövőben is itt képzeljék el életüket. Hozzátette még, hogy sajnos van olyan előrejelzés, mely szerint Keszthely lakosságán belül 2060-ra a 60 éven felüli lakosok száma 60% fölé emelkedik, és annak a véleményének adott hangot, hogy a képviselő-testület minden tagjának azért kell dolgoznia, hogy mindez ne így legyen, a lakosság száma, és azon belül a fiatalok aránya növekedjen. Kovács Viktória képviselő általánosságban megköszönte a szociális intézmények munkáját. A konkrét előterjesztéshez kapcsolódva elmondta, hogy szeretné a családterápiás program fokozott hangsúlyozását, és nem csak azok számára kellene elérhetővé tenni, akik a családsegítő szolgálathoz fordulnak, hanem mások részére is, mivel ő is úgy tapasztalta, hogy vannak úgynevezett jól öltözött családok, ahol a gyermeket rendszeresen reggeli nélkül engedik el az óvodába vagy az iskolába. Hozzátette, sokszor a kisiskolás korosztályban mindez már egészségügyi tüneteket is okoz. A demográfiai adatokhoz kapcsolódóan elmondta, hogy a munkaképes lakosság külföldön való munkavállalása szempontjából sajnos Keszthely az országos átlagot meghaladóan felülreprezentált. Kérdezte a szakmai ellátótól, jól érti-e az előterjesztésben látott adatok alapján, hogy a gondozott családoknál heti rendszerességgel megfordulnak. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, a hivatal munkatársai nem tudtak olyan adatot beszerezni az illetékes hatóságtól, ami választ adott volna arra a kérdésre, hogy hány keszthelyi lakos dolgozik külföldön. Azon a véleményen volt, hogy a képviselő által elmondott adat nem hivatalos, éppen ezért ellenőrizhetetlen forrásból származik. Kovács Viktória képviselő elmondta, hogy a Dr. Ifi Ferenc képviselő által elmondott demográfiai adatok tények. Közölte, hogy a külföldön munkát vállaló keszthelyi lakosok számára vonatkozó állítását saját tapasztalatai, valamint ismeretségi köréből származó információk alapján fogalmazta meg. Kérdezte, hogy a polgármester véleménye szerint mi az oka az előzőekben hivatkozott demográfiai adatnak.

19 19 Ruzsics Ferenc polgármester úgy vélte, hogy a képviselő által állított adat nem reprezentatív felmérésen alapuló adat, hanem pusztán szűk ismeretségi körön alapuló, szubjektív megítélés, melyből a valóságra vonatkozóan hiteles következtetések nem vonhatók le. Kovács Viktória képviselő ismét azt kérdezte, hogy akkor mi az oka a demográfiai adatnak. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy az említett tanulmányok éppen erre a kérdésre keresték a választ. Azon a véleményen volt, hogy az egyik ok nyilvánvalóan az, hogy nagyon sokan kiköltöztek a környező településekre. Hozzátette, hogy ugyanakkor ezek az emberek továbbra is keszthelyiként élik mindennapjaikat, Keszthelyre játnak dolgozni, iskolába vagy akár szórakozni, csak a hétvégékre, illetve aludni járnak haza. Varga András, a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ vezetője a hozzá intézett kérdésre válaszul elmondta, hogy a családterápiás szolgáltatás még egy friss szolgáltatás, mely próbaüzemként működik, melyet, ha beválik, később a város valamennyi lakosára ki tudják terjeszteni. Az ellátottakkal összefüggő tevékenységekre vonatkozó számadatokkal kapcsolatban kifejtette, hogy annál az ellátottakkal kapcsolatos beavatkozások két részre bonthatók, egyrészt egy belső szakmai tevékenységre, amikor az ellátottak keresik fel az intézményben a dolgozókat, valamint egy külső tevékenységre, amikor viszont ők keresik fel az ellátottakat otthonaikban. Hozzátette, hogy mindez körülbelül intézményen kívüli tevékenységet jelent. Ruzsics Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúan meghozta a következő határozatot. 113/2015. (V. 28.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról, valamint tájékoztató a jegyzői hatáskörben végzett hatósági tevékenységről című előterjesztést és a következő határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, valamint a jegyzői hatáskörben végzett hatósági tevékenységről szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. Határidő: tájékoztatásra június 15. Felelős: Ruzsics Ferenc, polgármester (Dr. Ihász Lajosné igazgatási osztályvezető) 10. Tájékoztató a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről Előterjesztő: Varga András mb. intézményvezető

20 20 Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kovács Viktória képviselő kérdezte, hogy mi az oka a térítési díj emelkedésének. Varga András, a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ vezetője válaszában kifejtette, hogy ez egy hosszabb folyamat eredménye volt, a évről a évre áttérve olyan mértékű normatíva csökkenés következett be, melyet a térítési díjak emelésével is kénytelenek voltak kompenzálni. Elmondta, hogy ez abban az időszakban 12 millió és 14 millió forint normatíva kiesést jelentett évente, melyet a térségi települések hozzájárulásának emelésével, egyes szakfeladatoknál a térítési díj bevezetésével, illetve más szakfeladatoknál a térítési díj emelésével tudták pótolni. Elmondta még, hogy akkor és azóta is a költségvetés elkészítésekor mérlegelik, hogy mekkora az a térítési díj, melyet a gondozottak még ki tudnak fizetni, ezért a térítési díjak mindig jövedelmi viszonyok szerint kialakított sávos rendszerben kerülnek meghatározásra, illetve mérlegelik azt is, hogy mi az a gondozási díj mérték, amely mellett még az ellátottak igénybe veszik a szolgáltatásokat. Hozzátette, hogy az elmúlt években térítési díj emelkedés miatti lemorzsolódást nem tudtak kimutatni. Ruzsics Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot tette fel szavazásra. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúan meghozta a következő határozatot. 114/2015. (V. 28.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tájékoztató a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről szóló tájékoztatót - megköszönve az intézmény munkáját - tudomásul veszi. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a határozat megküldésével egyidejűleg a Szociális Szolgáltató Központ vezetőjét tájékoztassa. Határidő: a határozat megküldésére: június 15. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Ihász Lajosné igazgatási osztályvezető) 11. Tájékoztató a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány évi tevékenységéről Előterjesztő:Előházi Róbert kuratóriumi elnök Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Csótár András emberi erőforrások bizottsága elnöke közölte, hogy az alapítvány képviselőjét meghívták a bizottság ülésére, de nem jött el, és a képviselő-testületi ülésen sem látja. Elmondta, hogy hiányolta az anyagból az alapítvány költségvetését, szívesen látta volna, hogy milyen

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 318/2014. (XII. 18.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2014. január 30. (csütörtök) 1. Javaslat a 2014. évi sportolói kitüntetések adományozására (zárt) Sportügyekért Felelős Tanácsnok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 29-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 29-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-105/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 29-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-234/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Szám: 1/1-145/2014. Az ülés helye: Városháza Udvari tárgyaló (Keszthely, Fő tér 1.)

Szám: 1/1-145/2014. Az ülés helye: Városháza Udvari tárgyaló (Keszthely, Fő tér 1.) Szám: 1/1-145/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 11- én (csütörtök) 12.30 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet.

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Szám: 1/1-145/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 29- én (csütörtök) 14.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én (szerda) órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én (szerda) órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Szám: 1/1-187/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én (szerda) 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Balatoni

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 13.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 13.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-30/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 13.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Szám: 15/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 120-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. május 19-én 19.05 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az ülés helye: Bazsi Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2016. szeptember 29-én a Városháza emeleti kis termében 8 30 órai kezdettel

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án 9

Jegyzőkönyv. Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án 9 Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án 9 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté polgármester Zöldág János alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 9-én (hétfő) órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 9-én (hétfő) órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Horváth Ottó polgármester Baka Istvánné Gyovai

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 212/2016. (XI.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 30-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 640-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. 32/15/1/2013 Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. Rendelet: 8/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális tűzifa

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 27-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 27-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 27-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v A 2013. június 26-án Zalabaksa községben, a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 17.30 órakor megtartott Együttes Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 2013. május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 31-én 16.30 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ignácz József képviselő Ignácz Róbert képviselő. Kuckó Katalin jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Ignácz József képviselő Ignácz Róbert képviselő. Kuckó Katalin jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült Pálmajor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 15-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Tanácskozási joggal: Ignácz József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-193/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben