J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tapolcafői Városrész Önkormányzata Testületének március 27-i ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tapolcafői Városrész Önkormányzata Testületének 2012. március 27-i ülésén."

Átírás

1 TAPOLCAFŐI VÁROSRÉSZ ÖNKORMÁNYZATA Szám: 1/25-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolcafői Városrész Önkormányzata Testületének március 27-i ülésén. Jelen vannak: Takácsné Molnár Eszter, Vargáné Kósi Márta, Vilmanné Ikervári Lilla és Somogyi Zoltán képviselők, 5 fő. Dr. Nagy Krisztina aljegyző,, Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető, Városi TV munkatársai, Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, Állampolgárok a jelenléti ív szerint. Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 16,00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, 5 fő képviselő jelen van. Megkérdezi, hogy a meghirdetett napirenden kívül van-e egyéb javaslat. Miután egyéb javaslat nem érkezett, kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról. A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 9/2012. (III.27.) határozat Tapolcafői Városrész Önkormányzatának Testülete március 27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1. Pápa Város Önkormányzata sportkoncepciójának véleményezése Előadó: 2. Tapolcafői Városrész Önkormányzata évi költségvetési előirányzatának felhasználásáról szóló döntés Előadó:

2 2 1. Pápa Város Önkormányzata sportkoncepciójának véleményezése Előadó: Megkéri t, tájékoztassa a jelenlévőket az előterjesztésben foglaltakról. Elmondja, az 1999-ben elfogadott sportkoncepció újragondolását a magyar sport terén az elmúlt időszakban végbement változások, az értékrendek alakulása, a bekövetkezett jogszabályi módosítások tették indokolttá. Kiemeli a koncepcióból a látványsportok támogatásával kapcsolatos változásokat, valamint a sporttámogatások elosztásával kapcsolatos normatív sportfinanszírozási rendszer kidolgozását. A sporttal és a sporttámogatással kapcsolatban módosított jogszabályok által lehetőség nyílt a gazdasági társaságok nyereségadójának bevonására a látványsportágak labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda - és a hozzájuk kapcsolódó utánpótlás-nevelés finanszírozásába, amely összeget az egyesületek a működésükre, a sportegyesületek felszerelésére, utaztatásra, terembérleti díjakra fordíthatnak. Az így elnyerhető támogatások Pápa Város Önkormányzatának a sportlétesítmények működésére fordított kiadásait csökkentik. A támogatási rendszerrel ösztönözni szeretnék az egyesületeket a TAO-s pályázatok által biztosította lehetőségek igénybevételére. Hozzáteszi, az önkormányzat vállalja a pályázathoz szükséges önrész biztosítását. A sportkoncepció fő stratégiai célja az elosztási alapelvek és a támogatási feltételek meghatározásával olyan normatív sportfinanszírozási rendszer kidolgozása, amely révén átláthatóvá, mindenki számára kiszámíthatóvá, tervezhetővé válnak a városi sporttámogatások. Ezáltal a város polgárai is átlátják, hogy mely sportegyesületek, milyen célra, mekkora támogatást kapnak az önkormányzattól. A koncepció külön tárgyalja a verseny- és élsportot, a diáksportot és a szabadidősportot. A versenysportnak nagy szerepe van a város marketingstratégiájában, a szabadidősport pedig az egészséges életmód kialakításához szorosan kötődve erősíti a közösségi összetartozást. Ehhez kapcsolódva sportlétesítmények működtetését, későbbiek folyamán fejlesztését is célul tűzik ki. Az iskolákban fontos cél a gyermekek mindennapos testmozgásának biztosítása, a mozgás megszerettetése, erre a városban működő valamennyi nevelési-oktatási intézménynek felhívták a figyelmét, és kérték, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék az iskolai diáksportkörök és egyesületek munkáját. Példaként említi a Weöres Sándor Általános Iskolában működő kézilabda diáksport egyesületet, akik jelentős támogatáshoz jutottak az elmúlt évben a TAO-s pályázat által, az elnyert támogatást a gyermekek edzéseire, versenyeztetésére fordítják. Elmondja, a sportkoncepció meghatározza az elmúlt időszak eseményeit, kijelöli az elérendő célokat, amelyek megvalósításához a szükséges fejlesztéseket is hozzárendeli. Elmondja, a települési önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait a sportról szóló évi I. törvény 55. tartalmazza. Vilmanné Ikervári Lilla képviselő Az előterjesztés tartalmazza, hogy az intézmények által ellátott gyógytestnevelés többségében úszásoktatás keretében valósul meg. Kérdése, van-e a diákoknak lehetősége az iskolákban gyógytestnevelés órán való részvételre. Célszerűnek tartaná az iskolában dolgozó testnevelést tanító tanárok ilyen irányú továbbképzését. Hozzáteszi, sok gyermek küzd

3 3 gerincproblémákkal, lúdtalppal, asztmás megbetegedéssel, akiknek rendkívül jót tenne, ha nemcsak az uszodában foglalkoznának velük. Megkérdezi, nem merült-e fel a mozgássérült személyek részére sportolási lehetőség biztosítása, amelynek keretében nem mozgásszervi rehabilitációra, hanem szabadidős tevékenységre gondol. A kérdésre válaszolva elmondja, az intézmények által ellátott gyógytestnevelés többségében valóban úszásoktatás keretében valósul meg. A könnyített testnevelés, valamint gyógytestnevelés órákon való részvételre szakorvos ad javaslatot, aki előírja a szükséges mozgásterápiát, gyakorlatokat. Tudomása szerint az önkormányzat fenntartásában működő intézmények mindegyikében dolgozik olyan kolléga, aki ha nincs is gyógytestnevelői végzettsége ilyen irányú továbbképzéssel rendelkezik, így végig tudja vezetni a diákokkal a számukra előírt terápiát. Hozzáteszi, a testnevelő tanári képzésen is tanulják gyógytestnevelés alapjait. A Várkertfürdőben az önkormányzat külön biztosítja a gyógyúszás feltételeit, ezért emelték ki ezt a koncepcióban. A tapasztalatok szerint a város közoktatási intézményeiben a testnevelés órák kezdenek elmozdulni abba az irányba, hogy a mozgás szeretetére neveljék a gyerekeket, mivel a mai gyermekek kevésbé motiváltak. Az önkormányzat által támogatott sportegyesületek között van olyan, amelynek tagjai mozgássérültek, és az egyesület keretein belül különböző sportversenyeken vesznek részt. Hozzáteszi, a koncepció ezzel a területtel kiemelten nem foglalkozik, abban kizárólag a főbb irányokat jelölték ki. Az azonban biztos, hogy egy mozgássérült személyekből álló társaságot, baráti közösséget, amelyik a mindennapos testmozgást tűzte ki célul- nem versenyszinten -, az önkormányzat a jelenleg kialakult támogatási rendszerén belül támogatni fogja. Somogyi Zoltán képviselő Megkérdezi, hogy a Lombard Pápa Termál FC számára nyújtott támogatás eredményhez kötött-e. A kérdésre válaszolva elmondja, a Képviselőtestület zárt ülésén tárgyalta az ezzel kapcsolatos megállapodást. Hozzáteszi, a futball-csapat támogatása eredményességhez kötött. Elmondja, hogy a város I. osztályú labdarúgó csapatának fontos szerepe van a város népszerűsítésében. Egy labdarúgó csapat mérkőzéseinek országos sportcsatornákon való közvetítésének nagy a reklámértéke, mivel általuk sok emberhez jut el a város neve, és ezt is figyelembe kell venni a részükre juttatott támogatás összegének meghatározásakor. Hozzáfűzi, a prospektusok, hirdetések, óriásplakátok elkészítése rendkívül sokba kerül. Elmondja, a csapatot a támogatási szerződésben foglaltak mindenképpen az eredményességre sarkallják. Elmondja, a Lombard Pápa Termál FC-vel jelenleg folyamatban van az új támogatási szerződés kidolgozása. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett. Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot

4 4 10/2012. (III.27.) határozat A Tapolcafői Városrész Önkormányzatának Testülete Pápa Város Önkormányzata sportkoncepcióját a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 2. Tapolcafői Városrész Önkormányzata évi költségvetési előirányzatának felhasználásáról szóló döntés Előadó: - Tapolcafői Sportegyesület támogatása Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett. Kéri a testület állásfoglalását az alábbi határozati javaslattal kapcsolatban: A Tapolcafői Városrész Önkormányzatának Testülete a Tapolcafői Sportegyesület évi működéséhez Ft támogatást biztosít. A Tapolcafői Városrész Önkormányzata kéri a Polgármestert, hogy Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. (10) bekezdés a) pontja alapján a 6. cím 4.5. előirányzat csoport Tapolcafői részönkormányzat feladatai terhére a jóváhagyott feladathoz Ft fedezetet biztosítson az önkormányzat költségvetésében. Vargáné Kósi Márta képviselő bejelenti, hogy személyes érintettségére tekintettel nem vesz részt a szavazásban. A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 11/2012. (III.27.) határozat A Tapolcafői Városrész Önkormányzatának Testülete a Tapolcafői Sportegyesület évi működéséhez Ft támogatást biztosít. A Tapolcafői Városrész Önkormányzata kéri a Polgármestert, hogy Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet 7.. (10) bekezdés a) pontja alapján a 6. cím 4.5. előirányzat csoport Tapolcafői részönkormányzat feladatai terhére a jóváhagyott feladathoz Ft fedezetet biztosítson az önkormányzat költségvetésében. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

5 5 - Tapolcafői Kertbarátkör Közhasznú Egyesület támogatása Elmondja, az Egyesület a támogatás egy részét fotópályázat megvalósítására fordítaná. Somogyi Zoltán képviselő A napirenddel kapcsolatban elmondja, az Egyesület létszáma jelenleg 80 fő. A fotópályázatot a Tanösvényre írják ki, az elkészült fotókat szakértő zsűri fogja értékelni, az eredményt a falunapon hirdetik ki. Terveik között szerepel a díjnyertes fotókból naptár megjelentetése a évre. Hozzáteszi, a Tanösvényt sokan látogatják, a március 15-i ünnephez kapcsolódó hétvégén Geo túrát szerveztek 60 fő részvételével Czibula György vezetésével. A szüreti felvonulást harmadik éve szervezi meg a Kertbarátkör, örömét fejezi ki az ehhez nyújtott támogatással kapcsolatban. A tartalékkeretből amennyiben lehetőség lesz rá szeretnének 1000 db szórólapot készíteni a településrészről és a Tanösvényről, ezzel is öregbítve Pápa város jó hírnevét. Elmondja, a támogatás nem fedezi az Egyesület programjainak teljes költségét, azt az Egyesületnek önerőből kell kiegészítenie. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás, észrevétel nem érkezett. Kéri a testület állásfoglalását az alábbi határozati javaslattal kapcsolatban: A Tapolcafői Városrész Önkormányzatának Testülete a Tapolcafői Kertbarátkör Közhasznú Egyesület évi működéséhez, annak keretében az általa kiírt fotópályázat költségéhez Ft, a megrendezendő szüreti felvonulás költségeihez Ft támogatást biztosít. A Tapolcafői Városrész Önkormányzata kéri a Polgármestert, hogy Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. (10) bekezdés a) pontja alapján a 6. cím 4.5. előirányzat csoport Tapolcafői részönkormányzat feladatai terhére a jóváhagyott feladathoz a határozatban foglaltak szerint mindösszesen Ft fedezetet biztosítson az önkormányzat költségvetésében. Somogyi Zoltán képviselő bejelenti, hogy személyes érintettségére tekintettel nem vesz részt a szavazásban. A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 12/2012. (III.27.) határozat A Tapolcafői Városrész Önkormányzatának Testülete a Tapolcafői Kertbarátkör Közhasznú Egyesület évi működéséhez, annak keretében az általa kiírt fotópályázat költségéhez Ft, a megrendezendő szüreti felvonulás költségeihez Ft támogatást biztosít. A Tapolcafői Városrész Önkormányzata kéri a Polgármestert, hogy Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. (10) bekezdés a) pontja alapján a 6. cím 4.5. előirányzat csoport Tapolcafői részönkormányzat feladatai terhére a jóváhagyott feladathoz a

6 6 határozatban foglaltak szerint mindösszesen Ft fedezetet biztosítson az önkormányzat költségvetésében. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester Dr. Nagy Krisztina aljegyző - Reménységeink Alapítvány támogatása Elmondja, az Alapítvány rendszeresen támogatja a falunapi rendezvényeket, a településrészen élő gyermekek iskolába járását, a gyermeknapi rendezvényeket, karácsonyi ünnepséget. Mindezekre tekintettel is javasolja az Alapítvány támogatását. Vilmanné Ikervári Lilla képviselő Az Alapítvány elnökeként megköszöni a támogatást, hiszen az Alapítvány bevételeit eddig kizárólag az adó 1 %-ból történő felajánlások jelentették. Az Alapítvány 15 éve működik, azóta támogatják a fent elhangzott programokat. Hangsúlyozza, a településrészi önkormányzat megalakulásának köszönhetően juthatnak bevételhez. Elmondja, a településrészi önkormányzat támogatásához az egyesületeknek, alapítványoknak rengeteg munkát és saját forrást kell hozzátenniük. A különböző programok támogatásával céljuk a településrész kulturális életének fellendítése, a sportolóknak, a nyugdíjasoknak a tartalmas szabadidő eltöltésének biztosítása. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás, észrevétel nem érkezett. Kéri a testület állásfoglalását az alábbi határozati javaslattal kapcsolatban: A Tapolcafői Városrész Önkormányzatának Testülete a Reménységeink Alapítvány évi működéséhez Ft támogatást biztosít. A Tapolcafői Városrész Önkormányzata kéri a Polgármestert, hogy Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. (10) bekezdés a) pontja alapján a 6. cím 4.5. előirányzat csoport Tapolcafői részönkormányzat feladatai terhére a jóváhagyott feladathoz a határozatban foglaltak szerint mindösszesen Ft fedezetet biztosítson az önkormányzat költségvetésében. Vilmanné Ikervári Lilla képviselő bejelenti, hogy személyes érintettségére tekintettel nem vesz részt a szavazásban. A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 13/2012. (III.27.) határozat A Tapolcafői Városrész Önkormányzatának Testülete a Reménységeink Alapítvány évi működéséhez Ft támogatást biztosít.

7 7 A Tapolcafői Városrész Önkormányzata kéri a Polgármestert, hogy Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. (10) bekezdés a) pontja alapján a 6. cím 4.5. előirányzat csoport Tapolcafői részönkormányzat feladatai terhére a jóváhagyott feladathoz a határozatban foglaltak szerint mindösszesen Ft fedezetet biztosítson az önkormányzat költségvetésében. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester Dr. Nagy Krisztina aljegyző Dr. Nagy Krisztina aljegyző Elmondja, tekintettel arra, hogy az alapítványi forrás átadása a Képviselőtestület át nem ruházható hatásköre, figyelemmel a Tapolcafői Városrész Önkormányzata döntésére, a végleges alapítványi támogatásról a Képviselőtestületnek kell döntenie. - Egyéb programok, feladatok támogatása A javaslatban a településrészen eddig is megvalósított programok támogatása mellett újak is szerepelnek. Elmondja, a Kultúrház vezetője sok új programmal színesíti majd a településrész közösségi életét, segíti az ifjúság kulturális életét, a településrészen működő énekkar működését, és a mozgás lehetőségét is biztosítja az érdeklődőknek. További céljuk a Művelődési Házban található internetszoba bővítése, eszközök beszerzése. A Virágos Tapolcafői pályázat kiírásával szeretnék még virágosabbá, gondozottabbá tenni a településrészt. A játszótéren megkezdődött a gyerekjátékok mellett a labdajátékokra alkalmas pálya kialakítása, az eszközök háló, labda, kapuk beszerzésére különítenék el a javaslatban szereplő összeget. A településrészi önkormányzat által felhasználható összegből Ft-ot tartalékba helyeznének későbbi pályázatok önerejének biztosításához. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett. Kéri a testület állásfoglalását az alábbi határozati javaslattal kapcsolatban: A Tapolcafői Városrész Önkormányzatának Testülete a táblázatban foglalt feladatok és programok működési és/vagy eszközbeszerzési költségeire az ott meghatározott összeget biztosítja. A Tapolcafői Városrész Önkormányzata kéri a Polgármestert, hogy Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. (10) bekezdés a) pontja alapján a 6. cím 4.5. előirányzat csoport Tapolcafői részönkormányzat feladatai terhére a jóváhagyott feladatok és programok költségeire a fedezetet biztosítsa az önkormányzat költségvetésében.

8 8 Jogcím, feladat Kultúrházban működő csoportok működési és eszközbeszerzési költségei Falunapi programok Nyugdíjasok karácsonya Virágos Tapolcafő pályázat Játszótéri eszközbeszerzés Összesen: Összeg Ft Ft Ft Ft Ft Ft A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 14/2012. (III.27.) határozat A Tapolcafői Városrész Önkormányzatának Testülete a táblázatban foglalt feladatok és programok működési és/vagy eszközbeszerzési költségeire az ott meghatározott összeget biztosítja. A Tapolcafői Városrész Önkormányzata kéri a Polgármestert, hogy Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. (10) bekezdés a) pontja alapján a 6. cím 4.5. előirányzat csoport Tapolcafői részönkormányzat feladatai terhére a jóváhagyott feladatok és programok költségeire a fedezetet biztosítsa az önkormányzat költségvetésében. Jogcím, feladat Kultúrházban működő csoportok működési és eszközbeszerzési költségei Falunapi programok Nyugdíjasok karácsonya Virágos Tapolcafő pályázat Játszótéri eszközbeszerzés Összesen: Összeg Ft Ft Ft Ft Ft Ft Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester Dr. Nagy Krisztina aljegyző Ezt követően a testület nyilvános ülését 16,40 órakor bezárja. K. m. f. Zsegraics Gyula elnök Dr. Nagy Krisztina aljegyző