TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT február 6-án megtartott együttes ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2013. február 6-án megtartott együttes ülésének"

Átírás

1 Szám: 230-2/2013. TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E és S Z E N T K I R Á L Y K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E február 6-án megtartott együttes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: Tiszaug Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott határozatok: 8/2013.(II. 6.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megállapítása / 9/2013. (II. 6.) számú képviselő-testületi határozat /Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása / Szentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott határozatok: 8/2013.(II. 6.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megállapítása / 9/2013.(II. 6.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása /

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: február 6-án megtartott együttes képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Községi Könyvtár Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 42/b. Jelen vannak: Tiszaug község részéről: Sinka Ferenc polgármester, Gulyás Lajos alpolgármester, Tigyi Istvánné, Kocsis Józsefné és Trencsényi István képviselőtagok, Lantosné dr. Szabó Erika bizottsági tag. Szentkirály község részéről: Szabó Gellért polgármester, Kutasi Ferenc alpolgármester, Béni Sándor, Bimbó Ferenc, Kovácsné Lázár Ilona és Vörös Dezső képviselőtagok. Külön meghívottak: Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző, Gácsi Jánosné és Lévai Tiborné pénzügyi előadók, Vörösné Vári Ilona igazgatási előadó. Takácsné Kis Márta képviselő az ülésről távolmaradt. Jegyzőkönyvvezető: Vargáné Szántó Krisztina Sinka Ferenc polgármester megállapítja, hogy az ülésen Tiszaug részéről 5 fő képviselő, Szentkirály részéről 6 fő képviselő jelen van, tehát az ülés határozatképes, azt megnyitja. Tisztelettel köszöntöm Szentkirály település képviselőit, Tiszaug település képviselőit, Szabó Gellért polgármester urat, valamint nem utolsó sorban Gombosné Dr. Lipka Klaudia jegyző asszonyt. A mai együttes ülésünknek két napirendi pontja van: 1. Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megállapítása 2. Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása Van-e valakinek a két napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, kiegészítése? A Képviselő-testületek elfogadják a napirendi pontokat? A Szentkirály település és Tiszaug település képviselő-testülete a napirendi pontra tett javaslatot egyhangú szavazattal elfogadta. Interpelláció nem volt. I. napirendi pont Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megállapítása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester 2

3 A Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének tervezésénél úgy kell számolnunk, hogy 8 főre kapjuk meg az állami támogatást. 1 főre Ft-ot, így összesen 36 millió forinttal számolunk és ezt a költségvetést úgy kell elfogadnunk, hogy mindkettő településen gördülékenyen menjen a munka. A köztisztviselők a kötelező juttatásokat minden esetben megkapják. Az előterjesztés mellett három táblázat található, háromféle számítás történt. Mindhárom esetben hozzá kell járulniuk az önkormányzatoknak a közös hivatal működéséhez. A tervezés során kértem, hogy úgy készítsék el a pénzügyesek, hogy az önkormányzatnak ne kelljen kiegészíteni a költségvetést. A képviselők előzetesen két táblázatot, két számítást kaptak meg. A harmadikat most kapják kézhez. Számomra bevallom a legújabb variáció a legszimpatikusabb. Ebben a konstrukcióban alig kell hozzájárulnunk. 37 millió kb. a teljes kiadás, így Tiszaug esetében havi Ft-tal, Szentkirály esetében Ft-tal kell a közös hivatal működéséhez hozzájárulni. Ez még kigazdálkodható, de a két másik eset Tiszaug számára elfogadhatatlan lett volna. Ha volt már annyi idő, hogy a képviselők áttekintették az anyagokat, akkor kérdéseiteket tegyétek fel. Abból indultam ki, hogy nekünk nincs arra pénzünk, hogy 1,2 millió Ft-tal kiegészítsük a működési költségeket. Menjünk vissza az alapokra, azt javaslom. Mindenki kapja meg azt a bért, ami minimálisan jár neki. Ha van még pénz, akkor arról a jegyző rendelkezzen. Abból lehet azokat a dolgozókat jutalmazni, akik húzzák az igát, akik valóban dolgoznak, hatékonyak a hivatal számára. Engem meg lehet vezetni, nem tudom, hogy a számítógépen mit csinál egy-egy dolgozó, de a jegyzőt nem tudják. A plusz kerettel ha marad a jegyző rendelkezzen. Annak ellenére, hogy minden plusz juttatás meg lett vonva, így is hozzá kell járulni a kiadásokhoz, de így már elfogadható a finanszírozás összege. Ebben a formában tudom támogatni a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését. Kíváncsi vagyok a képviselők véleményére is. Két héttel ezelőtt voltam Szentkirályon, ahol a polgármesterrel és a jegyzővel a költségvetést tárgyaltuk át. Ott elég vehemensen harcoltam, de be kell látnom, hogy nincs pénz, nincs miből gazdálkodni. Elkezdtem ezen gondolkodni, hogy vannak szerzett jogok, vannak más juttatások, de nincs miből odaadni. Tudom, hogy embereknek ezt megérteni, hogy egyik napról a másikra csökken a fizetése, nem egyszerű. Mi a jobb? Olyan juttatást is odaadni, amit nem tudunk fizetni és 1 embert el kell küldeni, vagy marad mindenki, csak egy kicsit kevesebb lesz a fizetésük. Az elején takarékoskodjunk, és év közben meglátjuk, hogyan alakul a költségvetés. Átadom a szót Szentkirály település polgármesterének. Az én izzadságom is benne van a mai anyagban rendesen. Amikor már a sokadik táblázat készült, a béketűrés már kicsit elfogyott. A magam részéről ezt a dolgot először csinálom és a pénzügyesek is. Tökéletesre faragni nem érdemes, nem is tudjuk. Kezelhető legyen a döntéshozó és a használó számára is, az sokkal fontosabb. Kicsit későn kapták meg az anyagot, amiért elnézésüket kérem. Tudom, nem jó, hogy csak ennyi idő maradt. A számokat értelmezzük, kérem a pénzügyeseket a táblázat sorainak ismertetésére. A rendszer minden eleme összefügg. A jelenlévő 2, illetve a 3. költségvetési ügyintéző elmondhatná, hogy az anyagon mennyit dolgoztak és nem volt egyszerű így összehozni. Akkor látnak a képviselők tiszta képet, ha átbeszéljük. Aki most találkozik vele először, annak nem lesz könnyű átlátni a számadatokon. A közös hivatal költségvetését kell elfogadni, amely az önkormányzatok költségvetésének részét fogja képezni. Láthatóak a táblázatban, hogy a személyi kiadások a legmagasabbak. Dologi kiadásokról is beszélhetünk később. A dologi kiadásoknál a tavalyi teljesítéseket vettük alapul, figyelembe véve az áremeléseket. 3

4 Személyi juttatások egy részét a közszolgálati törvény előírja, ezeket biztosítani kell. Az a kérdés, hogy ezen felül kapjanak-e, és milyen mértékű, milyen jellegű juttatást? Valahogy összhangba kell hozni a két települést, hiszen eltérő gyakorlat volt a két hivatalnál. Szentkirályon csak az alapot kapták a dolgozók, Tiszaugon eddig minden dolgozó kapott 10 % illetménykiegészítést. Az illetménykiegészítés tárgyévre szól, az alapilletmény maximum 20 %-a lehet. Tiszaugon 10 % volt megállapítva tavaly év végéig. Van illetményeltérítésre is lehetőség. Az illetményeltérítés a jegyző hatáskörébe tartozik. Minősítésén alapul, ha az előző évi munkája a dolgozónak olyan kimagasló volt, akkor állapíthatja meg a jegyző. A költségvetést a Képviselő-testület fogadja el. Ha abban plusz keretet biztosítanak, a jegyző azzal tud gazdálkodni. A jegyzőnek elvi jogköre megvan, de nem tud adni eltérítést, ha nincs rá fedezet. Tiszaugon 2 köztisztviselő esetében + 20 %-os eltérítés volt. Itt merült fel az, hogy valahogy összhangba kell hozni a két hivatal dolgozóinak bérét. Az önkormányzat szűkös anyagi helyzetét is figyelembe kell venni, valamint át kell gondolni, hogy a köztisztviselők bérét hogyan lehet rendezni. Azt tudni kell, hogy bizonyos köztisztviselőket rosszul fog érinteni, hiszen a 130 % helyett 100 %-ot fog kapni, ami így eddigi bérének a 2/3-át jelenti. Decemberi ülésükön elfogadták a Képviselő-testületek a megállapodás 3.1 pontjában, hogy az illetménykiegészítés 10 %-os mértékéig közösen vállalják a költségeket, az ezt meghaladó kiegészítést, illetve a teljesítményértékelésen alapuló eltérítést az önkormányzatoknak kell külön-külön finanszírozni. Az utolsó táblázathoz annyit szeretnék mondani, hogy eltérítve itt csak azok bére van, akik a bruttó Ft-ot nem kapják meg. Ezeknek a dolgozóknak a bérminimumra a törvény alapján kell felemelni a bérüket, ami a közös hivatal költségvetését terheli. A képzettségi pótlék olyan juttatás, amelyet a törvény úgy határoz meg, hogy az előírt szakképzettségnél magasabb, esetünkben mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező dolgozók kaphatják meg. A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló törvény alacsonyabb pénzügyi előadói végzettséget is elfogad, de esetünkben a két településen 3 mérlegképes könyvelő van, akik ráadásul regisztrált mérlegképes könyvelők is. Az Áht. azt írja elő, hogy bizonyos tevékenységeket pl. beszámoló, költségvetés nem lehet beadni másképp, csak ha regisztrált mérlegképes könyvelő készítette, illetve írta alá. A képzettségi pótlék mértéke: Ft/hó, ami a Ft-os illetményalap 40 %-a. A képzettségi pótlék fix összeg, minden érintett dolgozónál egységes. Neveket nem tüntettünk fel a táblázatokban. Az 1. rész az inkább Tiszaugon, a 2. rész az inkább Szentkirályon, a 3. rész a mindkét helyszínen dolgozókra vonatkozik. Tiszaugon is és Szentkirályon is 1-1 fő lesz évben jubileumi jutalmas, amellyel terveztünk a költségvetés összeállításakor. Cafetéria esetében minden köztisztviselőnél bruttó Ft/év kerettel kell számolni kötelező juttatásként. Ez időarányosan is jár. Vörös Dezső képviselő: Eddig is volt cafetéria? Igen. Vörös Dezső képviselő: Képzettségi pótlék? Képzettségi pótlék csak Tiszaugon volt, Szentkirályon nem. 4

5 Kutasi Ferenc alpolgármester: Az 1. oszlopban az eddigi bér, a bruttó bér havi összesen oszlopban a tervezett bér található? Igen. Az első sorban azért van 2 szám, mert azt a dolgozót augusztusban át kell sorolni magasabb kategóriába és emelkedik a bére. Most látom, hogy a jegyző bérénél kimaradt a Ft/hó pótlék, amit kötelező megadni. A jegyző sorában a Ft-nak kétszer kell szerepelnie. Az utolsó táblázatban, amikor csak a jogszabályban kötelezően meghatározott illetmény került meghatározásra, látható, hogy kinek csökken a bére és mekkora összeggel. A tiszaugi bérek csökkennek. Feltéve, ha a tiszaugi képviselők úgy döntenek, hogy elfogadják. Ha a 10 %-os eltérítést az önkormányzat magára vállalja, az Ft-os plusz terhet fog jelenteni. Tegyenek egy ilyen javaslatot. Kocsis Józsefné képviselő: Köztes megoldást kellene találnunk, mert nagyon jelentős a bércsökkenés. Számolunk-e azzal, hogy Klaudia szabadságon lesz és az aljegyző bére is felmerül kiadásként? Nem. Pedig kb. 2 hónapos átfedés lesz, ami dupla költséget jelent. Az önkormányzat kiadásait növeli közel 1 millió forinttal, számításaim szerint. Kutasi Ferenc alpolgármester: Az aljegyző bére kevesebb lesz, mint a jegyzőé? Az aljegyző bérét úgy kell meghatározni, hogy a jegyző bérét nem érheti el a fizetése, ez törvényi előírás. Azt kell mérlegelni, hogy mivel helyettesít, megközelítőleg ugyanazt a munkát fogja végezni, mint én. Másik mérlegelési szempont, hogy véleményem szerint az aljegyző bérét a hivatalban dolgozó nem vezető beosztású felsőfokú végzettségű köztisztviselő és a jegyző bére között kellene meghatározni. A jegyzői bér a költségvetésben 12 hónapra lett betervezve. Ha az aljegyző kevesebbet kap, akkor az éves megtakarítás akár fedezheti is a 2 hónap átfedést. Egyetértek Klaudiával. Magasabb legyen az aljegyző bére a köztisztviselőkénél, de ne érje el a jegyző bérét. Kocsis Józsefné képviselő: Kérdezném, hogy a felül Ft-ot tartalmazó táblázat valójában mit takar? 5

6 Ez a táblázat azt a kalkulációt tartalmazza, ahol számoltunk a 10 %-os kiegészítéssel és a 20 %-os eltérítéssel is. Ebben a variációban a bevételi és kiadási főösszeg: Ft. Eszerint Tiszaug településnek: Ft-ot, Szentkirály településnek: Ft-ot kell hozzátennie a közös költségekhez. Ebben is gondolkodtunk, de ha csak 2 dolgozó kapna 10 %-al többet, akkor Ft-ot jelentene nekünk többletkiadásként. Nézzük meg a többi táblázatot is, van más lehetőség is. A költségvetési bevételi főösszeg egy következő esetben: Ft. A jegyző bérével itt is számoltunk a 12 hónapban, ezeket a kiadásokat és bevételeket tartani kell ahhoz, hogy a fenti főösszegből tudjunk gazdálkodni. Ebben az esetben is ki kell egészítenie a településeknek. Tiszaug Ft-tal, Szentkirály Ft-tal járulna hozzá a közös hivatal működéséhez. A dologi kiadások tervezése a két településen a évi tényadatok alapján történt. Tiszaugon a gázszámlák minimálisak, mivel fával fűtenek. Azt tudni kell, hogy eléggé a minimumra vittük le mindenhol a keretet. Felvettük a kapcsolatot olyan fénymásoló gép beszerzése ügyében, ami mindkét oldalra nyomtat, ezzel is megtakarítanánk a költségeken. Beszéltem a Telekommal az ügyben, hogy legalább 1 olyan vonalat szereljenek fel nálunk, ami 76-os körzetszámú. Mi a mai napig 56- osok vagyunk, így plusz költséget jelent a másik körzetbe való telefonálás, ez is jelentősen növeli a kiadásainkat. Olyan új szerződést próbálunk megkötni a szolgáltatóval, amely egy jobb konstrukciót jelent számunkra. Van egy olyan lehetőség, hogy Ft a lebeszélhetősége, vagy perc ingyen lebeszélhető. Még nem döntöttük el, hogy melyik lehetőség lenne a megfelelő számunkra. Azon vagyunk, hogy a költségeket csökkentsük. A testületi anyagot is takarékosabb formában adjuk ki ezután. Ha képviselőknek megfelel, akkor nem lenne külön előlap minden előterjesztéshez, már így is sokat lehetne a papíron csökkenteni. Kocsis Józsefné képviselő: Nem ragaszkodunk hozzá, sőt 1 betűmérettel kisebbet is szívesen olvasok. A telefonos elképzelés jó, további lehetőség, hogy vezetékes számról nem hívnánk mobil számot Tiszaugon sem. Ott a szentkirályi flottás mobiltelefon, arról lehet mobilt hívni, az a közös hivatal költsége lesz. 1-2 hónapon belül látni fogjuk, hogy a csökkenés hogyan jelentkezik. A B-tellel kötöttünk egy szerződést, amelyet 1 évig nem szüntethetünk meg. Ez olcsóbbnak tűnik. 6

7 Bimbó Ferenc képviselő: Közüzemekre más feltételek vonatkoznak, mint a magánszemélyekre? Kocsis Józsefné képviselő: Igen. Tigyi Istvánné képviselő: Egyéb üzemeltetési, szolgáltatási költségek mit takarnak? A rengeteg bélyeget, pl. havi Ft a postaköltség. Évi Ft volt nálunk csak a bélyegköltség. Ebből már faragtunk is le, az idén nem lesz ekkora keret. Hivatalos levelet tértivevénnyel kell küldeni. Ez a tétel valóban nagyon sok, de spórolni nem nagyon tudunk, mert egyébként nem felelünk meg a jogszabályi követelményeknek. Bimbó Ferenc képviselő: Egy levélbe több ügyiratot nem lehet küldeni egy tértivevénnyel? Postás vagyok, így tudom, hogy egy személynek akár két egymást követő napon is küldenek ugyanonnan levelet. Próbáltunk a Magyar Államkincstárnak egy levélben többféle ügyiratot küldeni, de szóltak érte, hogy ezt fejezzük be. Tigyi Istvánné képviselő: Belföldi kiküldetés és benzinköltség is van tervezve, ez miért van? Benzin költség: Tiszaug és Szentkirály között ha gyorsan menni kell, annak költségét fedezné. Tiszaug esetében Ft, Szentkirály esetében Ft lett betervezve. Belföldi kiküldetés: munkába járást jelenti mindkét településen. Tigyi Istvánné képviselő: A bércsökkentésre szeretnék visszatérni. Biztos nagyon spórolni kell, de a 2 dolgozó bérét rendezni kellene. Ugyanazért a munkáért tetemes összeggel kevesebbet fognak kapni. Óriási csökkenést eredményez és ugyanazt a minőséget várjuk el tőlük. Kétségtelen. A költségvetésbe most beleépíthetjük, de a jövő héten csütörtökön, amikor az önkormányzat költségvetését fogjuk elfogadni, nektek kell megmondani, hogy a közel 1 millió forintot honnan vegyük el. Semmi probléma, ezért is vetettem fel a tiszaugi képviselőknek, de a jövő csütörtökön arra is kérek javaslatot, hogy honnan tudjuk a pluszkiadást finanszírozni. Kocsis Józsefné képviselő: Mi is szeretnénk segítséget kapni, mert csak a pénzügyes kollégák látnak bele, hogy honnan lehet a költségvetésből finanszírozni a plusz költségeket. 7

8 Ez a mi dolgunk, nem az alkalmazottak feladata. Nekünk kell meghatározni azt, hogy honnan vegyünk el, milyen feladatot hagyjunk el. Az Önkormányzati törvény azt mondja ki, nem szó szerint, hogy az önkormányzat gazdálkodása tekintetében a polgármester a szabályszerűségért, a Képviselő-testület a biztonságért felelős. Mi polgármesterek őrködünk, hogy minden jól működjön. Felelősségük a képviselőknek is van. Amit Katika mondott, az nem más, minthogy valóban fontos, hogy ténylegesen jól is működjön a munkafolyamat. Én inkább a szabályszerűségért felelek: a hivatal hogyan áll fel, hogy érzik magukat a dolgozók a bőrükben, sokkal inkább a mi felelősségünk, nem a Képviselő-testület gondja. Ha a legalacsonyabb verziót fogadjuk el, e mögött súlyos gondokat látok. Igazad van, biztos is. Mégis azt mondom, hogy soha nem a Képviselő-testületen fogják számon kérni ezeket a döntéseket, hanem a polgármesteren. Kollektív döntés esetében általában a döntés elmaszatolásáról van szó. Kizárólag a polgármester az, aki nevesíthető. Ez a problémám. Adjunk ennek is, annak is. Mindenkinek kevés a pénze. Nagyszerű adni, ha van miből. Ki kell fizetni a közüzemi számlákat, az utak kátyúzását is meg kellene csinálni, a temetőnél a ravatalozót is rendbe kellene tenni, de adjunk fizetés emelést is. A tiszteletdíjamról tudok lemondani, másról nem, mert már nincs másom. Pályázatok önrészére is kellene eltenni valamit. Lehet, ha képviselőként ülnék itt havi 1 alkalommal, akkor én is így lennék vele, hogy adjunk. Óvatosan bánjunk vele, ezt kérem. 10 %-ot el tudom képzelni, legfeljebb nem fogjuk kátyúzni az utakat az idén. 42 évi munkában töltött idő alatt szereztem annyi tapasztalatot, hogy tudjam, sokkal praktikusabb egy meghatározott feladat elvégzésére adni, mint pedig automatikusan meghagyni a pénzt és a következő évben már az lesz az alap. A Képviselő-testület teljesen a kezében tarthatja a költségvetési évet. A jegyző által biztosított eltérítés ugyanúgy, mint a képviselők által meghatározott illetménykiegészítés adott költségvetési évre szól, december 31-ével lezárul. Szentkirályon jutalmazás nem volt. Nem gondolnám, hogy a kolléganőket jutalommal magasabb színvonalú munkára lehetne szorítani. Ezzel aligha lehet már szunnyadó tartalékokat előhozni, mert nálunk a községházán inkább ambícionáljuk egymást a lehető legmaximálisabb munkavégzésre. Az általad említett célprémiumban már sandaságot látok. Ebben nem hiszek, ez az én véleményem. Megtörténik reggel az 5-10 perc kávézás, de utána nem kell attól félnem, hogy egy nehéz ügyfelet emberségesen nem tudnak kezelni a munkatársaim. A teljesítésértékelés egy formalitás. Ürügy lehet egymással rivalizáló városi ügyosztályoknál, de falusi hivatalban nem látom az életszerűségét. Célprémium az, amit megállapítunk most február 6-án, és ez felételezi mindenkitől a 95 %-os munkavégzést. Az 5 % azért kell, mert nem egyformák a napjaink. Vannak nagyon nehéz napok. A megért hónapok alatt úgy gondolom, minden dolgozó lelkiismeretesen, maximálisan végzi a munkáját. Egész évre a garantált bért tekintem juttatásnak. Az illetménykiegészítés biztosítása a maximális bizalmat jelenti feléjük. Egymásnak vagyunk kiszolgáltatva: ők nekünk, rajtunk keresztül pedig a két falunak és viszont, mert közös a hivatalunk. Kocsis Józsefné képviselő: Megvédeném magamat, az előbb elhangzottak miatt. Az internet világában, amikor a Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei a honlapunkon megtalálhatók, nem lehet elbújni a döntéseink elől, nem lehet a testület mögé bújni, hiszen megjelennek a döntéseink is. Nem egyedül, több éve ülünk ebben a székben. Közösnek érzem a hozott döntéseinket, és nem bújunk a testület mögé. 8

9 Többször járok a hivatalban és látom, hogy a dolgozóink mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ügyfelek dolga el legyen intézve. Olyan dolgozókról beszélünk, akik több éve itt dolgoznak. Nem keresik halálra magukat, máshol többet kapnának, de a hivatástudatának érzi. A családok létbiztonságát megbillenti ez a csökkenés, ebben biztos vagyok. Kompromisszumra is képes vagyok és biztos a dolgozók is belemennének. Arra törekedjünk, hogy így is működjön a falu és ne menjünk csődbe. Nem látjuk pontosan, hogy egyes verzióknál mennyivel kellene hozzájárulni a költségvetéshez. Az 1. verziónál, ahol a kiadási és bevételi főösszeg: Ft, ott Tiszaug Fttal, Szentkirály Ft-tal járulna hozzá a költségekhez. A 2. verziónál, ahol a kiadási és bevételi főösszeg: Ft, ott Tiszaug Ft-tal, Szentkirály Ft-tal egészíteni ki a költségvetést. Ebben az esetben minden dolgozó kapna 10 % illetménykiegészítést, 2 dolgozó 10 %-os eltérítést. Minden dolgozó kapna ebben a táblázatban 10 % kiegészítést. Tiszaugnál azért több a kiegészítés, mert 10 %-on felül + 10 % lenne még beépítve a 2 dolgozónak az eddigi 20 % helyett. Vörös Dezső képviselő: Tiszaugon így kétszer 10 %-ot kapna az a 2 fő? Onnan indul az egész, hogy eddig Tiszaugon 10 % + 20 %-volt a béren felül. Szentkirályon nem volt eltérítés. Most lenne Szentkirályon + 10 %, Tiszaugon pedig 10 % + 10 %, vagy amennyit a képviselők megszavaznak a 2 dolgozó részére. Ezzel indultunk. Ez a változat magasabb terheket ró az önkormányzatra, de ez egy elfogadható ajánlat. Azt javaslom, hogy ezt a változatot fogadjuk el, ha meg tudjátok mondani, hogy Tiszaugnak így mennyi a kiegészítése a jegyző bérét is beleszámolva. Számításaim szerint ez bőven 1 millió forintot jelent pluszban. Kellő izgalommal készültem magam is erre az ülésre. Az a néhány hónap, amit itt a hivatali közösködés jegyében eltöltöttünk, sok tapasztalatot hozott nekünk. Ha egy olyan közös hivatali felállás történt volna, hogy Tiszaug elköteleződött volna pl. Lakiteleknek, Tiszakécskének, akkor hozzájuk kellett volna igazodnunk. Nekünk olyan tapasztalataink kevésbé vannak, mint Tiszaugnak a Tiszasas-Csépai közös Tanácsi Hivatal gyakorlatából. Ez az egyik dolog. A másik, hogy Tiszaugon mozgalmasabb évek voltak, mint nálunk. Most Tiszaug kedvezményezettje volt az adósságkonszolidációnak, így nincs adósságuk. Az előbb említett emlékekre jött létre ez a közös hivatali kényszerházasság. Meg szeretném könnyíteni a képviselők döntését. A mi költségvetési rendeletünk még nincs készen. Tiszaugnak Ft-tal kell hozzájárulnia a közös hivatal működéséhez. Nem beszéltem meg a képviselőinkkel, nem beszéltem meg senkivel, de csökkentsük le ezt az összeget Ft-tal és vállalja át Szentkirály. Teszem ezt annak érdekében, hogy megoldódjon a probléma. A költségvetés számaiból azt gondolom, hogy Szentkirály be tudja ezt vállalni. Roppant fontosnak érzem, hogy Klaudia jó emlékekkel menjen el és várja a babájuk megszületését, és akik itt maradnak munkatársak, a munkájukat ugyanígy végezzék, mint 9

10 eddig. Jön egy új ember hamarosan, 2 hét múlva aljegyzőt kell választanunk. A hivatali gárdának az összeszokottságára és tűrőképességére még nagyobb szükség van, mint eddig volt. A tiszaugi költségekből Ft átvállalására teszek felajánlást. Ha már a javaslatoknál tartunk, akkor a 10 %-os illetménykiegészítésnél én is tennék javaslatot. A havi összes hozzájárulás így Tiszaugnál csökken, Szentkirálynál nő, de mégis 1 személlyel szemben rosszul érzem magam. Az egyik régi dolgozónk alig keres többet Ft-nál, ami a minimum. Neki eltérítést szeretnék javasolni Szentkirályon, hogy ő is részesüljön pluszban. Mi a kérés? A Ft kiegészítést még egyszer kéred betenni? Igen. Kérem minden költségét kiszámolni, mennyivel növelné meg a költségvetést? Lévai Tiborné: Ft lenne a bére a jelenlegi Ft helyett Ft-tal növelné meg a költségvetést éves szinten. Köszönöm. Több soron is meg lettem szólítva, arra szeretnék reagálni. Nem személyeskedni akartam, hanem általában a képviselőkre gondoltam. A polgármester által történt felajánlást megköszönöm, de nem hiszem, hogy ezt el szabad fogadnunk, mert hamis képet mutatna. Amilyen virágot szakítottunk, olyat szagoljunk. Ha van annyi pénzetek, akkor a saját dolgozóidnak add oda. Tiszaugon a 10 % vállalással ez a költségvetés teljesíthető, ha a képviselők elfogadják a javaslatot. Kérem a pontos összeget, hogy melyik településnek mennyi a kiegészítése ebben a variációban. Tiszaugnak Ft, Szentkirálynak Ft a hozzájárulási összege. A technikai részét elmondanám az ülésnek. Most határozatot fogad el a két Képviselő-testület külön-külön. A vita közösen zajlott, de a határozathozatal külön történik. A hozott határozatok be fognak épülni a költségvetésbe, amelyet rendelettel fogadunk el. Mindkét Képviselő-testület tudja, hogyan állunk a támogatással? Tiszaug település Ft-tal, Szentkirály Ft támogatással járul hozzá a közös hivatal működéséhez. Ezzel a kiegészítéssel, ami elhangzott elfogadjátok? Tiszaug a 10 %-os eltérítést bevállalta a 2 dolgozó esetében, Szentkirály pedig 1 dolgozónál. 10

11 Először Szentkirály Képviselő-testületét kérem, hogy hozzák meg döntésüket. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Szentkirály Önkormányzat Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 8/2013. (II.06.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megállapítása / Szentkirály önkormányzatának képviselő-testülete köztisztviselői illetményeltérítés fedezeteként a jegyző hatáskörébe utalja bruttó 182 ezer forint felhasználását a évi költségvetési évre. Ennek figyelembe vételével a Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési főösszegét ezer forintban határozza meg, ennek részeként Szentkirály község önkormányzata részéről összesen 812 ezer forint kiegészítő hozzájárulás biztosítását vállalja, amelynek megfizetése havi részletben történik. Felkérem Tiszaug község Képviselő-testületét, hozzák meg döntésüket. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Tiszaug Önkormányzat Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 8/2013. (II. 06.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megállapítása / Tiszaug önkormányzatának képviselő-testülete köztisztviselői illetményeltérítés fedezeteként a jegyző hatáskörébe utalja bruttó 396 ezer forint felhasználását a évi költségvetési évre. Ennek figyelembe vételével a Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési főösszegét ezer forintban határozza meg, ennek részeként Tiszaug község önkormányzata részéről összesen 701 ezer forint kiegészítő hozzájárulás biztosítását vállalja, amelynek megfizetése havi részletben történik. Mindkét település egyhangú szavazattal elfogadta a Közös Hivatal évi költségvetését. II. napirendi pont Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester A köztisztviselők teljesítménykövetelményeivel kapcsolatban van-e kérdés, kiegészítés, javaslat? 11

12 Kiemelt célokat határozhat meg a képviselő-testület a közös hivatalra vonatkozóan. Idei évben kiemelt feladatnak érzem, ami már tavaly novemberrel el is kezdődött: a Közös Hivatal felállása január 1-től új szervezetet állítottunk fel, sok munkánk van benne és az a munka még most is tart. Kell még pár hónap, amíg a munkák folyamatossá válnak. Kérlek benneteket, segítsétek először az én munkám, később az aljegyző munkáját. Szentkirály település képviselőinek van-e kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem szavazzatok a köztisztviselők teljesítménykövetelményeiről. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Szentkirály Önkormányzat Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 9/2013. (II.06.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása / Szentkirály/Tiszaug Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva, a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező évi célokat a következők szerint határozza meg: 1. A Képviselő-testületek munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítése, szakszerű, jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembevevő előterjesztésekkel a képviselő-testületi döntés szakmai megalapozása. 2. Az államigazgatási és az önkormányzati hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása. 3. A költségvetés végrehajtásával összefüggésben szakszerű tájékoztatás nyújtása. Az önkormányzatok és intézményeik gazdálkodásában a takarékossági szempontok folyamatos érvényesítése. 4. A kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele. 5. Az önkormányzati feladat ellátási struktúra változásából adódó követelmények teljesítése, az ehhez kapcsolódó jogi szabályozás miatt jelentkező önkormányzati jogalkotási (jogharmonizációs) és szabályzatalkotási kötelezettségek teljesítése. 6. Törekedni kell a Tiszakécskei Járási Hivatallal történő együttműködés és kapcsolattartás kialakítására. 7. A Közös Önkormányzati Hivatal megalakulásával összefüggésben még keletkező szervezési feladatok zökkenőmentes végrehajtása. 8. A Közös Önkormányzati Hivatalban hangsúlyt kell helyezni a munkatársak képzésére, továbbképzésére, szakmai ismereteik bővítésére a jogszabályi környezet folyamatos változásaira tekintettel. 12

13 Felelős: jegyző Határidő: folyamatosan Erről: érintett dolgozók Jegyző Polgármester Képviselők Irattár - é r t e s ü l n e k. Kérem Tiszaug képviselőit, hozzák meg döntésüket. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 9/2013. (II. 06.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása / Szentkirály/Tiszaug Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva, a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező évi célokat a következők szerint határozza meg: 9. A Képviselő-testületek munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítése, szakszerű, jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembevevő előterjesztésekkel a képviselő-testületi döntés szakmai megalapozása. 10. Az államigazgatási és az önkormányzati hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása. 11. A költségvetés végrehajtásával összefüggésben szakszerű tájékoztatás nyújtása. Az önkormányzatok és intézményeik gazdálkodásában a takarékossági szempontok folyamatos érvényesítése. 12. A kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele. 13. Az önkormányzati feladat ellátási struktúra változásából adódó követelmények teljesítése, az ehhez kapcsolódó jogi szabályozás miatt jelentkező önkormányzati jogalkotási (jogharmonizációs) és szabályzatalkotási kötelezettségek teljesítése. 14. Törekedni kell a Tiszakécskei Járási Hivatallal történő együttműködés és kapcsolattartás kialakítására. 15. A Közös Önkormányzati Hivatal megalakulásával összefüggésben még keletkező szervezési feladatok zökkenőmentes végrehajtása. 13

14 16. A Közös Önkormányzati Hivatalban hangsúlyt kell helyezni a munkatársak képzésére, továbbképzésére, szakmai ismereteik bővítésére a jogszabályi környezet folyamatos változásaira tekintettel. Felelős: jegyző Határidő: folyamatosan Erről: érintett dolgozók Jegyző Polgármester Képviselők Irattár - é r t e s ü l n e k. Tájékoztatom a testületeket, hogy az aljegyzői pályázat kiírása megtörtént. A pályázatot a Közigállás honlapján lehet megtekinteni. Két érdeklődő volt eddig, egyik telefonon, másik személyesen keresett meg. A pályázati feltételeknek egyik sem felelt meg. Az egyiknek nem volt közigazgatási gyakorlata, a másik esetében a szakvizsga hiányzott. Írásban egy pályázat érkezett eddig, ami formailag megfelel a pályázati kiírásnak. Jövő héten talán több pályázat érkezik, bízom benne. A beadási határidő: február 13-a. Következő héten keddig kell a döntést meghozni. Itt van körünkben Szeidl József, akit felkérek, hogy mondjon pár szót. Szeidl József: Köszönöm a meghívást. Amennyiben a Képviselő-testületeket érdekli, a Kormányablakokról szeretnék tájékoztatást adni, mert a munkafolyamatok zajlanak. Valószínűleg csak év végén fognak megnyílni, az októberi kezdésből nem lesz semmi. Tiszakécskén 72 millió forintos beruházással egy új épületet fognak építeni, ami felett lakások lesznek kialakítva. A kormányablakoknak 2300 ügyféle van, amit be fognak fogadni az ügyintézők. Ennyit sikerült eddig összegyűjteni. Nem mindent fognak befogadni, ezt is tudni kell ügyben az állampolgár csak elmegy a kormányablakba és elindítja az ügyét. A legutóbbi Képviselő-testületi ülések óta ennyi történt. Az új nyitva tartást elküldöm az önkormányzatok részére. Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Sinka Ferenc polgármester az együttes nyílt ülést bezárta. Az alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Kmf.. Sinka Ferenc polgármester. Gombosné Dr. Lipka Klaudia jegyző 14

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30- án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV január 27-én megtartott. Készült

JEGYZŐKÖNYV január 27-én megtartott. Készült JEGYZŐKÖNYV Készült FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ÉS ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, i: 1-4/2010.(II. 4.) Iktatószáma: 1-5/2011. T á r g y s

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUDARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. JANUÁR 29. NAPJÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUDARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. JANUÁR 29. NAPJÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV DUDARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. JANUÁR 29. NAPJÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dudari Közös Önkormányzati Hivatal -testületeinek 2013. január 29. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. július 25-én megtartott rendkívüli ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. július 25-én megtartott rendkívüli ülésének Szám: 337-14/2012. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. július 25-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 80/2012.(VII.25.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 9-én (péntek) 14.10 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester, Kutasi

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. szeptember 29-én. megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. szeptember 29-én. megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. szeptember 29-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 50/2014.(IX.29.) számú határozata A települési önkormányzatok

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 56/2011. (X.06.) számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község Borsod Abaúj Zemplén megye SZENDRŐLÁD község 6/2013. számú Szendrőlád, Balajt és Ládbesenyő Községek Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli közös testületi üléséről készült jegyzőkönyve Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. február 10.-én 17 órai kezdettel Beleg községben, a közösségi házban megtartott, munkaterv szerinti együttes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülésének Szám: 192-11/2014. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 77/2014.(IX.10.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Illetménykiegészítés, képzettségi pótlék 2.

Rendelet hatálya 1. Illetménykiegészítés, képzettségi pótlék 2. Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról Tiszasziget Község

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 383/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete H egyh á thod ász, H egyh á ts ál és N ád asd Hegyháthodász: 32-9/2011. szám Hegyhátsál: 31-12/2011. szám Nádasd: 28-22/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 16/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. március 6-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 26-án (hétfő) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA. 1/2014. sz. Jegyzőkönyve. a 2014. március 7-én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA. 1/2014. sz. Jegyzőkönyve. a 2014. március 7-én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 1/2014. sz. Jegyzőkönyve a 2014. március 7-én megtartott ülésről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-ei ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 9/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A közszolgálati tisztviselők juttatásainak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület B A K O N Y S Z E N T I V Á N Szám: 3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 9-én 18 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS

Részletesebben

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 3. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Hajnal Istvánné alpolgármester:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 28-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 28-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-ai ülésére Iktató szám: 9/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A közszolgálati tisztviselők juttatásainak

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. november 17-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. január 30-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. január 30-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 12/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A közszolgálati tisztviselők juttatásainak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z õ k ö n y v

J e g y z õ k ö n y v Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Nagydém Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Bakonyság Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Szám: /2007. J e g y z õ k ö n y v Készült: Lovászpatona,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község Borsod Abaúj Zemplén megye SZENDRŐLÁD község 4/2013. számú Szendrőlád, Balajt és Ládbesenyő Községek Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli közös testületi üléséről készült jegyzőkönyve Az ülés

Részletesebben

6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-6/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. június 4-én megtartott ülésének 6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2011. február 15-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2011. február 15-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE 2011. február 15-én megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE Tartalom: 2/2011.(II. 16.) számú képviselő-testületi RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben