TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT február 6-án megtartott együttes ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2013. február 6-án megtartott együttes ülésének"

Átírás

1 Szám: 230-2/2013. TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E és S Z E N T K I R Á L Y K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E február 6-án megtartott együttes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: Tiszaug Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott határozatok: 8/2013.(II. 6.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megállapítása / 9/2013. (II. 6.) számú képviselő-testületi határozat /Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása / Szentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott határozatok: 8/2013.(II. 6.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megállapítása / 9/2013.(II. 6.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása /

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: február 6-án megtartott együttes képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Községi Könyvtár Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 42/b. Jelen vannak: Tiszaug község részéről: Sinka Ferenc polgármester, Gulyás Lajos alpolgármester, Tigyi Istvánné, Kocsis Józsefné és Trencsényi István képviselőtagok, Lantosné dr. Szabó Erika bizottsági tag. Szentkirály község részéről: Szabó Gellért polgármester, Kutasi Ferenc alpolgármester, Béni Sándor, Bimbó Ferenc, Kovácsné Lázár Ilona és Vörös Dezső képviselőtagok. Külön meghívottak: Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző, Gácsi Jánosné és Lévai Tiborné pénzügyi előadók, Vörösné Vári Ilona igazgatási előadó. Takácsné Kis Márta képviselő az ülésről távolmaradt. Jegyzőkönyvvezető: Vargáné Szántó Krisztina Sinka Ferenc polgármester megállapítja, hogy az ülésen Tiszaug részéről 5 fő képviselő, Szentkirály részéről 6 fő képviselő jelen van, tehát az ülés határozatképes, azt megnyitja. Tisztelettel köszöntöm Szentkirály település képviselőit, Tiszaug település képviselőit, Szabó Gellért polgármester urat, valamint nem utolsó sorban Gombosné Dr. Lipka Klaudia jegyző asszonyt. A mai együttes ülésünknek két napirendi pontja van: 1. Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megállapítása 2. Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása Van-e valakinek a két napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, kiegészítése? A Képviselő-testületek elfogadják a napirendi pontokat? A Szentkirály település és Tiszaug település képviselő-testülete a napirendi pontra tett javaslatot egyhangú szavazattal elfogadta. Interpelláció nem volt. I. napirendi pont Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megállapítása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester 2

3 A Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének tervezésénél úgy kell számolnunk, hogy 8 főre kapjuk meg az állami támogatást. 1 főre Ft-ot, így összesen 36 millió forinttal számolunk és ezt a költségvetést úgy kell elfogadnunk, hogy mindkettő településen gördülékenyen menjen a munka. A köztisztviselők a kötelező juttatásokat minden esetben megkapják. Az előterjesztés mellett három táblázat található, háromféle számítás történt. Mindhárom esetben hozzá kell járulniuk az önkormányzatoknak a közös hivatal működéséhez. A tervezés során kértem, hogy úgy készítsék el a pénzügyesek, hogy az önkormányzatnak ne kelljen kiegészíteni a költségvetést. A képviselők előzetesen két táblázatot, két számítást kaptak meg. A harmadikat most kapják kézhez. Számomra bevallom a legújabb variáció a legszimpatikusabb. Ebben a konstrukcióban alig kell hozzájárulnunk. 37 millió kb. a teljes kiadás, így Tiszaug esetében havi Ft-tal, Szentkirály esetében Ft-tal kell a közös hivatal működéséhez hozzájárulni. Ez még kigazdálkodható, de a két másik eset Tiszaug számára elfogadhatatlan lett volna. Ha volt már annyi idő, hogy a képviselők áttekintették az anyagokat, akkor kérdéseiteket tegyétek fel. Abból indultam ki, hogy nekünk nincs arra pénzünk, hogy 1,2 millió Ft-tal kiegészítsük a működési költségeket. Menjünk vissza az alapokra, azt javaslom. Mindenki kapja meg azt a bért, ami minimálisan jár neki. Ha van még pénz, akkor arról a jegyző rendelkezzen. Abból lehet azokat a dolgozókat jutalmazni, akik húzzák az igát, akik valóban dolgoznak, hatékonyak a hivatal számára. Engem meg lehet vezetni, nem tudom, hogy a számítógépen mit csinál egy-egy dolgozó, de a jegyzőt nem tudják. A plusz kerettel ha marad a jegyző rendelkezzen. Annak ellenére, hogy minden plusz juttatás meg lett vonva, így is hozzá kell járulni a kiadásokhoz, de így már elfogadható a finanszírozás összege. Ebben a formában tudom támogatni a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését. Kíváncsi vagyok a képviselők véleményére is. Két héttel ezelőtt voltam Szentkirályon, ahol a polgármesterrel és a jegyzővel a költségvetést tárgyaltuk át. Ott elég vehemensen harcoltam, de be kell látnom, hogy nincs pénz, nincs miből gazdálkodni. Elkezdtem ezen gondolkodni, hogy vannak szerzett jogok, vannak más juttatások, de nincs miből odaadni. Tudom, hogy embereknek ezt megérteni, hogy egyik napról a másikra csökken a fizetése, nem egyszerű. Mi a jobb? Olyan juttatást is odaadni, amit nem tudunk fizetni és 1 embert el kell küldeni, vagy marad mindenki, csak egy kicsit kevesebb lesz a fizetésük. Az elején takarékoskodjunk, és év közben meglátjuk, hogyan alakul a költségvetés. Átadom a szót Szentkirály település polgármesterének. Az én izzadságom is benne van a mai anyagban rendesen. Amikor már a sokadik táblázat készült, a béketűrés már kicsit elfogyott. A magam részéről ezt a dolgot először csinálom és a pénzügyesek is. Tökéletesre faragni nem érdemes, nem is tudjuk. Kezelhető legyen a döntéshozó és a használó számára is, az sokkal fontosabb. Kicsit későn kapták meg az anyagot, amiért elnézésüket kérem. Tudom, nem jó, hogy csak ennyi idő maradt. A számokat értelmezzük, kérem a pénzügyeseket a táblázat sorainak ismertetésére. A rendszer minden eleme összefügg. A jelenlévő 2, illetve a 3. költségvetési ügyintéző elmondhatná, hogy az anyagon mennyit dolgoztak és nem volt egyszerű így összehozni. Akkor látnak a képviselők tiszta képet, ha átbeszéljük. Aki most találkozik vele először, annak nem lesz könnyű átlátni a számadatokon. A közös hivatal költségvetését kell elfogadni, amely az önkormányzatok költségvetésének részét fogja képezni. Láthatóak a táblázatban, hogy a személyi kiadások a legmagasabbak. Dologi kiadásokról is beszélhetünk később. A dologi kiadásoknál a tavalyi teljesítéseket vettük alapul, figyelembe véve az áremeléseket. 3

4 Személyi juttatások egy részét a közszolgálati törvény előírja, ezeket biztosítani kell. Az a kérdés, hogy ezen felül kapjanak-e, és milyen mértékű, milyen jellegű juttatást? Valahogy összhangba kell hozni a két települést, hiszen eltérő gyakorlat volt a két hivatalnál. Szentkirályon csak az alapot kapták a dolgozók, Tiszaugon eddig minden dolgozó kapott 10 % illetménykiegészítést. Az illetménykiegészítés tárgyévre szól, az alapilletmény maximum 20 %-a lehet. Tiszaugon 10 % volt megállapítva tavaly év végéig. Van illetményeltérítésre is lehetőség. Az illetményeltérítés a jegyző hatáskörébe tartozik. Minősítésén alapul, ha az előző évi munkája a dolgozónak olyan kimagasló volt, akkor állapíthatja meg a jegyző. A költségvetést a Képviselő-testület fogadja el. Ha abban plusz keretet biztosítanak, a jegyző azzal tud gazdálkodni. A jegyzőnek elvi jogköre megvan, de nem tud adni eltérítést, ha nincs rá fedezet. Tiszaugon 2 köztisztviselő esetében + 20 %-os eltérítés volt. Itt merült fel az, hogy valahogy összhangba kell hozni a két hivatal dolgozóinak bérét. Az önkormányzat szűkös anyagi helyzetét is figyelembe kell venni, valamint át kell gondolni, hogy a köztisztviselők bérét hogyan lehet rendezni. Azt tudni kell, hogy bizonyos köztisztviselőket rosszul fog érinteni, hiszen a 130 % helyett 100 %-ot fog kapni, ami így eddigi bérének a 2/3-át jelenti. Decemberi ülésükön elfogadták a Képviselő-testületek a megállapodás 3.1 pontjában, hogy az illetménykiegészítés 10 %-os mértékéig közösen vállalják a költségeket, az ezt meghaladó kiegészítést, illetve a teljesítményértékelésen alapuló eltérítést az önkormányzatoknak kell külön-külön finanszírozni. Az utolsó táblázathoz annyit szeretnék mondani, hogy eltérítve itt csak azok bére van, akik a bruttó Ft-ot nem kapják meg. Ezeknek a dolgozóknak a bérminimumra a törvény alapján kell felemelni a bérüket, ami a közös hivatal költségvetését terheli. A képzettségi pótlék olyan juttatás, amelyet a törvény úgy határoz meg, hogy az előírt szakképzettségnél magasabb, esetünkben mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező dolgozók kaphatják meg. A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló törvény alacsonyabb pénzügyi előadói végzettséget is elfogad, de esetünkben a két településen 3 mérlegképes könyvelő van, akik ráadásul regisztrált mérlegképes könyvelők is. Az Áht. azt írja elő, hogy bizonyos tevékenységeket pl. beszámoló, költségvetés nem lehet beadni másképp, csak ha regisztrált mérlegképes könyvelő készítette, illetve írta alá. A képzettségi pótlék mértéke: Ft/hó, ami a Ft-os illetményalap 40 %-a. A képzettségi pótlék fix összeg, minden érintett dolgozónál egységes. Neveket nem tüntettünk fel a táblázatokban. Az 1. rész az inkább Tiszaugon, a 2. rész az inkább Szentkirályon, a 3. rész a mindkét helyszínen dolgozókra vonatkozik. Tiszaugon is és Szentkirályon is 1-1 fő lesz évben jubileumi jutalmas, amellyel terveztünk a költségvetés összeállításakor. Cafetéria esetében minden köztisztviselőnél bruttó Ft/év kerettel kell számolni kötelező juttatásként. Ez időarányosan is jár. Vörös Dezső képviselő: Eddig is volt cafetéria? Igen. Vörös Dezső képviselő: Képzettségi pótlék? Képzettségi pótlék csak Tiszaugon volt, Szentkirályon nem. 4

5 Kutasi Ferenc alpolgármester: Az 1. oszlopban az eddigi bér, a bruttó bér havi összesen oszlopban a tervezett bér található? Igen. Az első sorban azért van 2 szám, mert azt a dolgozót augusztusban át kell sorolni magasabb kategóriába és emelkedik a bére. Most látom, hogy a jegyző bérénél kimaradt a Ft/hó pótlék, amit kötelező megadni. A jegyző sorában a Ft-nak kétszer kell szerepelnie. Az utolsó táblázatban, amikor csak a jogszabályban kötelezően meghatározott illetmény került meghatározásra, látható, hogy kinek csökken a bére és mekkora összeggel. A tiszaugi bérek csökkennek. Feltéve, ha a tiszaugi képviselők úgy döntenek, hogy elfogadják. Ha a 10 %-os eltérítést az önkormányzat magára vállalja, az Ft-os plusz terhet fog jelenteni. Tegyenek egy ilyen javaslatot. Kocsis Józsefné képviselő: Köztes megoldást kellene találnunk, mert nagyon jelentős a bércsökkenés. Számolunk-e azzal, hogy Klaudia szabadságon lesz és az aljegyző bére is felmerül kiadásként? Nem. Pedig kb. 2 hónapos átfedés lesz, ami dupla költséget jelent. Az önkormányzat kiadásait növeli közel 1 millió forinttal, számításaim szerint. Kutasi Ferenc alpolgármester: Az aljegyző bére kevesebb lesz, mint a jegyzőé? Az aljegyző bérét úgy kell meghatározni, hogy a jegyző bérét nem érheti el a fizetése, ez törvényi előírás. Azt kell mérlegelni, hogy mivel helyettesít, megközelítőleg ugyanazt a munkát fogja végezni, mint én. Másik mérlegelési szempont, hogy véleményem szerint az aljegyző bérét a hivatalban dolgozó nem vezető beosztású felsőfokú végzettségű köztisztviselő és a jegyző bére között kellene meghatározni. A jegyzői bér a költségvetésben 12 hónapra lett betervezve. Ha az aljegyző kevesebbet kap, akkor az éves megtakarítás akár fedezheti is a 2 hónap átfedést. Egyetértek Klaudiával. Magasabb legyen az aljegyző bére a köztisztviselőkénél, de ne érje el a jegyző bérét. Kocsis Józsefné képviselő: Kérdezném, hogy a felül Ft-ot tartalmazó táblázat valójában mit takar? 5

6 Ez a táblázat azt a kalkulációt tartalmazza, ahol számoltunk a 10 %-os kiegészítéssel és a 20 %-os eltérítéssel is. Ebben a variációban a bevételi és kiadási főösszeg: Ft. Eszerint Tiszaug településnek: Ft-ot, Szentkirály településnek: Ft-ot kell hozzátennie a közös költségekhez. Ebben is gondolkodtunk, de ha csak 2 dolgozó kapna 10 %-al többet, akkor Ft-ot jelentene nekünk többletkiadásként. Nézzük meg a többi táblázatot is, van más lehetőség is. A költségvetési bevételi főösszeg egy következő esetben: Ft. A jegyző bérével itt is számoltunk a 12 hónapban, ezeket a kiadásokat és bevételeket tartani kell ahhoz, hogy a fenti főösszegből tudjunk gazdálkodni. Ebben az esetben is ki kell egészítenie a településeknek. Tiszaug Ft-tal, Szentkirály Ft-tal járulna hozzá a közös hivatal működéséhez. A dologi kiadások tervezése a két településen a évi tényadatok alapján történt. Tiszaugon a gázszámlák minimálisak, mivel fával fűtenek. Azt tudni kell, hogy eléggé a minimumra vittük le mindenhol a keretet. Felvettük a kapcsolatot olyan fénymásoló gép beszerzése ügyében, ami mindkét oldalra nyomtat, ezzel is megtakarítanánk a költségeken. Beszéltem a Telekommal az ügyben, hogy legalább 1 olyan vonalat szereljenek fel nálunk, ami 76-os körzetszámú. Mi a mai napig 56- osok vagyunk, így plusz költséget jelent a másik körzetbe való telefonálás, ez is jelentősen növeli a kiadásainkat. Olyan új szerződést próbálunk megkötni a szolgáltatóval, amely egy jobb konstrukciót jelent számunkra. Van egy olyan lehetőség, hogy Ft a lebeszélhetősége, vagy perc ingyen lebeszélhető. Még nem döntöttük el, hogy melyik lehetőség lenne a megfelelő számunkra. Azon vagyunk, hogy a költségeket csökkentsük. A testületi anyagot is takarékosabb formában adjuk ki ezután. Ha képviselőknek megfelel, akkor nem lenne külön előlap minden előterjesztéshez, már így is sokat lehetne a papíron csökkenteni. Kocsis Józsefné képviselő: Nem ragaszkodunk hozzá, sőt 1 betűmérettel kisebbet is szívesen olvasok. A telefonos elképzelés jó, további lehetőség, hogy vezetékes számról nem hívnánk mobil számot Tiszaugon sem. Ott a szentkirályi flottás mobiltelefon, arról lehet mobilt hívni, az a közös hivatal költsége lesz. 1-2 hónapon belül látni fogjuk, hogy a csökkenés hogyan jelentkezik. A B-tellel kötöttünk egy szerződést, amelyet 1 évig nem szüntethetünk meg. Ez olcsóbbnak tűnik. 6

7 Bimbó Ferenc képviselő: Közüzemekre más feltételek vonatkoznak, mint a magánszemélyekre? Kocsis Józsefné képviselő: Igen. Tigyi Istvánné képviselő: Egyéb üzemeltetési, szolgáltatási költségek mit takarnak? A rengeteg bélyeget, pl. havi Ft a postaköltség. Évi Ft volt nálunk csak a bélyegköltség. Ebből már faragtunk is le, az idén nem lesz ekkora keret. Hivatalos levelet tértivevénnyel kell küldeni. Ez a tétel valóban nagyon sok, de spórolni nem nagyon tudunk, mert egyébként nem felelünk meg a jogszabályi követelményeknek. Bimbó Ferenc képviselő: Egy levélbe több ügyiratot nem lehet küldeni egy tértivevénnyel? Postás vagyok, így tudom, hogy egy személynek akár két egymást követő napon is küldenek ugyanonnan levelet. Próbáltunk a Magyar Államkincstárnak egy levélben többféle ügyiratot küldeni, de szóltak érte, hogy ezt fejezzük be. Tigyi Istvánné képviselő: Belföldi kiküldetés és benzinköltség is van tervezve, ez miért van? Benzin költség: Tiszaug és Szentkirály között ha gyorsan menni kell, annak költségét fedezné. Tiszaug esetében Ft, Szentkirály esetében Ft lett betervezve. Belföldi kiküldetés: munkába járást jelenti mindkét településen. Tigyi Istvánné képviselő: A bércsökkentésre szeretnék visszatérni. Biztos nagyon spórolni kell, de a 2 dolgozó bérét rendezni kellene. Ugyanazért a munkáért tetemes összeggel kevesebbet fognak kapni. Óriási csökkenést eredményez és ugyanazt a minőséget várjuk el tőlük. Kétségtelen. A költségvetésbe most beleépíthetjük, de a jövő héten csütörtökön, amikor az önkormányzat költségvetését fogjuk elfogadni, nektek kell megmondani, hogy a közel 1 millió forintot honnan vegyük el. Semmi probléma, ezért is vetettem fel a tiszaugi képviselőknek, de a jövő csütörtökön arra is kérek javaslatot, hogy honnan tudjuk a pluszkiadást finanszírozni. Kocsis Józsefné képviselő: Mi is szeretnénk segítséget kapni, mert csak a pénzügyes kollégák látnak bele, hogy honnan lehet a költségvetésből finanszírozni a plusz költségeket. 7

8 Ez a mi dolgunk, nem az alkalmazottak feladata. Nekünk kell meghatározni azt, hogy honnan vegyünk el, milyen feladatot hagyjunk el. Az Önkormányzati törvény azt mondja ki, nem szó szerint, hogy az önkormányzat gazdálkodása tekintetében a polgármester a szabályszerűségért, a Képviselő-testület a biztonságért felelős. Mi polgármesterek őrködünk, hogy minden jól működjön. Felelősségük a képviselőknek is van. Amit Katika mondott, az nem más, minthogy valóban fontos, hogy ténylegesen jól is működjön a munkafolyamat. Én inkább a szabályszerűségért felelek: a hivatal hogyan áll fel, hogy érzik magukat a dolgozók a bőrükben, sokkal inkább a mi felelősségünk, nem a Képviselő-testület gondja. Ha a legalacsonyabb verziót fogadjuk el, e mögött súlyos gondokat látok. Igazad van, biztos is. Mégis azt mondom, hogy soha nem a Képviselő-testületen fogják számon kérni ezeket a döntéseket, hanem a polgármesteren. Kollektív döntés esetében általában a döntés elmaszatolásáról van szó. Kizárólag a polgármester az, aki nevesíthető. Ez a problémám. Adjunk ennek is, annak is. Mindenkinek kevés a pénze. Nagyszerű adni, ha van miből. Ki kell fizetni a közüzemi számlákat, az utak kátyúzását is meg kellene csinálni, a temetőnél a ravatalozót is rendbe kellene tenni, de adjunk fizetés emelést is. A tiszteletdíjamról tudok lemondani, másról nem, mert már nincs másom. Pályázatok önrészére is kellene eltenni valamit. Lehet, ha képviselőként ülnék itt havi 1 alkalommal, akkor én is így lennék vele, hogy adjunk. Óvatosan bánjunk vele, ezt kérem. 10 %-ot el tudom képzelni, legfeljebb nem fogjuk kátyúzni az utakat az idén. 42 évi munkában töltött idő alatt szereztem annyi tapasztalatot, hogy tudjam, sokkal praktikusabb egy meghatározott feladat elvégzésére adni, mint pedig automatikusan meghagyni a pénzt és a következő évben már az lesz az alap. A Képviselő-testület teljesen a kezében tarthatja a költségvetési évet. A jegyző által biztosított eltérítés ugyanúgy, mint a képviselők által meghatározott illetménykiegészítés adott költségvetési évre szól, december 31-ével lezárul. Szentkirályon jutalmazás nem volt. Nem gondolnám, hogy a kolléganőket jutalommal magasabb színvonalú munkára lehetne szorítani. Ezzel aligha lehet már szunnyadó tartalékokat előhozni, mert nálunk a községházán inkább ambícionáljuk egymást a lehető legmaximálisabb munkavégzésre. Az általad említett célprémiumban már sandaságot látok. Ebben nem hiszek, ez az én véleményem. Megtörténik reggel az 5-10 perc kávézás, de utána nem kell attól félnem, hogy egy nehéz ügyfelet emberségesen nem tudnak kezelni a munkatársaim. A teljesítésértékelés egy formalitás. Ürügy lehet egymással rivalizáló városi ügyosztályoknál, de falusi hivatalban nem látom az életszerűségét. Célprémium az, amit megállapítunk most február 6-án, és ez felételezi mindenkitől a 95 %-os munkavégzést. Az 5 % azért kell, mert nem egyformák a napjaink. Vannak nagyon nehéz napok. A megért hónapok alatt úgy gondolom, minden dolgozó lelkiismeretesen, maximálisan végzi a munkáját. Egész évre a garantált bért tekintem juttatásnak. Az illetménykiegészítés biztosítása a maximális bizalmat jelenti feléjük. Egymásnak vagyunk kiszolgáltatva: ők nekünk, rajtunk keresztül pedig a két falunak és viszont, mert közös a hivatalunk. Kocsis Józsefné képviselő: Megvédeném magamat, az előbb elhangzottak miatt. Az internet világában, amikor a Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei a honlapunkon megtalálhatók, nem lehet elbújni a döntéseink elől, nem lehet a testület mögé bújni, hiszen megjelennek a döntéseink is. Nem egyedül, több éve ülünk ebben a székben. Közösnek érzem a hozott döntéseinket, és nem bújunk a testület mögé. 8

9 Többször járok a hivatalban és látom, hogy a dolgozóink mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ügyfelek dolga el legyen intézve. Olyan dolgozókról beszélünk, akik több éve itt dolgoznak. Nem keresik halálra magukat, máshol többet kapnának, de a hivatástudatának érzi. A családok létbiztonságát megbillenti ez a csökkenés, ebben biztos vagyok. Kompromisszumra is képes vagyok és biztos a dolgozók is belemennének. Arra törekedjünk, hogy így is működjön a falu és ne menjünk csődbe. Nem látjuk pontosan, hogy egyes verzióknál mennyivel kellene hozzájárulni a költségvetéshez. Az 1. verziónál, ahol a kiadási és bevételi főösszeg: Ft, ott Tiszaug Fttal, Szentkirály Ft-tal járulna hozzá a költségekhez. A 2. verziónál, ahol a kiadási és bevételi főösszeg: Ft, ott Tiszaug Ft-tal, Szentkirály Ft-tal egészíteni ki a költségvetést. Ebben az esetben minden dolgozó kapna 10 % illetménykiegészítést, 2 dolgozó 10 %-os eltérítést. Minden dolgozó kapna ebben a táblázatban 10 % kiegészítést. Tiszaugnál azért több a kiegészítés, mert 10 %-on felül + 10 % lenne még beépítve a 2 dolgozónak az eddigi 20 % helyett. Vörös Dezső képviselő: Tiszaugon így kétszer 10 %-ot kapna az a 2 fő? Onnan indul az egész, hogy eddig Tiszaugon 10 % + 20 %-volt a béren felül. Szentkirályon nem volt eltérítés. Most lenne Szentkirályon + 10 %, Tiszaugon pedig 10 % + 10 %, vagy amennyit a képviselők megszavaznak a 2 dolgozó részére. Ezzel indultunk. Ez a változat magasabb terheket ró az önkormányzatra, de ez egy elfogadható ajánlat. Azt javaslom, hogy ezt a változatot fogadjuk el, ha meg tudjátok mondani, hogy Tiszaugnak így mennyi a kiegészítése a jegyző bérét is beleszámolva. Számításaim szerint ez bőven 1 millió forintot jelent pluszban. Kellő izgalommal készültem magam is erre az ülésre. Az a néhány hónap, amit itt a hivatali közösködés jegyében eltöltöttünk, sok tapasztalatot hozott nekünk. Ha egy olyan közös hivatali felállás történt volna, hogy Tiszaug elköteleződött volna pl. Lakiteleknek, Tiszakécskének, akkor hozzájuk kellett volna igazodnunk. Nekünk olyan tapasztalataink kevésbé vannak, mint Tiszaugnak a Tiszasas-Csépai közös Tanácsi Hivatal gyakorlatából. Ez az egyik dolog. A másik, hogy Tiszaugon mozgalmasabb évek voltak, mint nálunk. Most Tiszaug kedvezményezettje volt az adósságkonszolidációnak, így nincs adósságuk. Az előbb említett emlékekre jött létre ez a közös hivatali kényszerházasság. Meg szeretném könnyíteni a képviselők döntését. A mi költségvetési rendeletünk még nincs készen. Tiszaugnak Ft-tal kell hozzájárulnia a közös hivatal működéséhez. Nem beszéltem meg a képviselőinkkel, nem beszéltem meg senkivel, de csökkentsük le ezt az összeget Ft-tal és vállalja át Szentkirály. Teszem ezt annak érdekében, hogy megoldódjon a probléma. A költségvetés számaiból azt gondolom, hogy Szentkirály be tudja ezt vállalni. Roppant fontosnak érzem, hogy Klaudia jó emlékekkel menjen el és várja a babájuk megszületését, és akik itt maradnak munkatársak, a munkájukat ugyanígy végezzék, mint 9

10 eddig. Jön egy új ember hamarosan, 2 hét múlva aljegyzőt kell választanunk. A hivatali gárdának az összeszokottságára és tűrőképességére még nagyobb szükség van, mint eddig volt. A tiszaugi költségekből Ft átvállalására teszek felajánlást. Ha már a javaslatoknál tartunk, akkor a 10 %-os illetménykiegészítésnél én is tennék javaslatot. A havi összes hozzájárulás így Tiszaugnál csökken, Szentkirálynál nő, de mégis 1 személlyel szemben rosszul érzem magam. Az egyik régi dolgozónk alig keres többet Ft-nál, ami a minimum. Neki eltérítést szeretnék javasolni Szentkirályon, hogy ő is részesüljön pluszban. Mi a kérés? A Ft kiegészítést még egyszer kéred betenni? Igen. Kérem minden költségét kiszámolni, mennyivel növelné meg a költségvetést? Lévai Tiborné: Ft lenne a bére a jelenlegi Ft helyett Ft-tal növelné meg a költségvetést éves szinten. Köszönöm. Több soron is meg lettem szólítva, arra szeretnék reagálni. Nem személyeskedni akartam, hanem általában a képviselőkre gondoltam. A polgármester által történt felajánlást megköszönöm, de nem hiszem, hogy ezt el szabad fogadnunk, mert hamis képet mutatna. Amilyen virágot szakítottunk, olyat szagoljunk. Ha van annyi pénzetek, akkor a saját dolgozóidnak add oda. Tiszaugon a 10 % vállalással ez a költségvetés teljesíthető, ha a képviselők elfogadják a javaslatot. Kérem a pontos összeget, hogy melyik településnek mennyi a kiegészítése ebben a variációban. Tiszaugnak Ft, Szentkirálynak Ft a hozzájárulási összege. A technikai részét elmondanám az ülésnek. Most határozatot fogad el a két Képviselő-testület külön-külön. A vita közösen zajlott, de a határozathozatal külön történik. A hozott határozatok be fognak épülni a költségvetésbe, amelyet rendelettel fogadunk el. Mindkét Képviselő-testület tudja, hogyan állunk a támogatással? Tiszaug település Ft-tal, Szentkirály Ft támogatással járul hozzá a közös hivatal működéséhez. Ezzel a kiegészítéssel, ami elhangzott elfogadjátok? Tiszaug a 10 %-os eltérítést bevállalta a 2 dolgozó esetében, Szentkirály pedig 1 dolgozónál. 10

11 Először Szentkirály Képviselő-testületét kérem, hogy hozzák meg döntésüket. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Szentkirály Önkormányzat Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 8/2013. (II.06.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megállapítása / Szentkirály önkormányzatának képviselő-testülete köztisztviselői illetményeltérítés fedezeteként a jegyző hatáskörébe utalja bruttó 182 ezer forint felhasználását a évi költségvetési évre. Ennek figyelembe vételével a Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési főösszegét ezer forintban határozza meg, ennek részeként Szentkirály község önkormányzata részéről összesen 812 ezer forint kiegészítő hozzájárulás biztosítását vállalja, amelynek megfizetése havi részletben történik. Felkérem Tiszaug község Képviselő-testületét, hozzák meg döntésüket. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Tiszaug Önkormányzat Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 8/2013. (II. 06.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megállapítása / Tiszaug önkormányzatának képviselő-testülete köztisztviselői illetményeltérítés fedezeteként a jegyző hatáskörébe utalja bruttó 396 ezer forint felhasználását a évi költségvetési évre. Ennek figyelembe vételével a Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési főösszegét ezer forintban határozza meg, ennek részeként Tiszaug község önkormányzata részéről összesen 701 ezer forint kiegészítő hozzájárulás biztosítását vállalja, amelynek megfizetése havi részletben történik. Mindkét település egyhangú szavazattal elfogadta a Közös Hivatal évi költségvetését. II. napirendi pont Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester A köztisztviselők teljesítménykövetelményeivel kapcsolatban van-e kérdés, kiegészítés, javaslat? 11

12 Kiemelt célokat határozhat meg a képviselő-testület a közös hivatalra vonatkozóan. Idei évben kiemelt feladatnak érzem, ami már tavaly novemberrel el is kezdődött: a Közös Hivatal felállása január 1-től új szervezetet állítottunk fel, sok munkánk van benne és az a munka még most is tart. Kell még pár hónap, amíg a munkák folyamatossá válnak. Kérlek benneteket, segítsétek először az én munkám, később az aljegyző munkáját. Szentkirály település képviselőinek van-e kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem szavazzatok a köztisztviselők teljesítménykövetelményeiről. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Szentkirály Önkormányzat Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 9/2013. (II.06.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása / Szentkirály/Tiszaug Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva, a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező évi célokat a következők szerint határozza meg: 1. A Képviselő-testületek munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítése, szakszerű, jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembevevő előterjesztésekkel a képviselő-testületi döntés szakmai megalapozása. 2. Az államigazgatási és az önkormányzati hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása. 3. A költségvetés végrehajtásával összefüggésben szakszerű tájékoztatás nyújtása. Az önkormányzatok és intézményeik gazdálkodásában a takarékossági szempontok folyamatos érvényesítése. 4. A kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele. 5. Az önkormányzati feladat ellátási struktúra változásából adódó követelmények teljesítése, az ehhez kapcsolódó jogi szabályozás miatt jelentkező önkormányzati jogalkotási (jogharmonizációs) és szabályzatalkotási kötelezettségek teljesítése. 6. Törekedni kell a Tiszakécskei Járási Hivatallal történő együttműködés és kapcsolattartás kialakítására. 7. A Közös Önkormányzati Hivatal megalakulásával összefüggésben még keletkező szervezési feladatok zökkenőmentes végrehajtása. 8. A Közös Önkormányzati Hivatalban hangsúlyt kell helyezni a munkatársak képzésére, továbbképzésére, szakmai ismereteik bővítésére a jogszabályi környezet folyamatos változásaira tekintettel. 12

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2009. december 02-án megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt határidejű

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott határozatok:

2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 116/2013. (III. 26.) képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2013. február 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2013. február 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 150 / 4 /2013 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. február 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(II.13.) sz.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Napirend elfogadása 64/2012.(XI.27.) 2./

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal nagy tanácsterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben