Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mozgássérülteket Segítő Alapítvány"

Átírás

1 Mozgássérülteket Segítő Alapítvány Tevékenységi ismertető 2004

2 Az önálló élet alapelveit elfogadva, annak megvalósulását segítő szolgáltatások biztosítására jött létre 1991 májusában a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány. Az Alapítvány által működtetett szolgáltatások mindegyike széleskörű szükségfelmérést követően indult el, és azóta is ezekre reagálva fejlődik. Alapítványunk célkitűzése az alapítás óta az, hogy olyan egymásra épülő, komplex szolgáltatásokat működtessen, amely messzemenően az egyén szükségleteihez igazodik, és amelyek a mozgáskorlátozott, látássérült és hallássérült emberek mind teljesebb integrációját segítik elő, de elvárható feltételnek tartja, az igénybevevő személytől a lehetőségeihez képest a legteljesebb aktivitást. A szolgáltatások mindegyike ezen alapelvek mentén valósul meg, a felek egyenrangúsága mellett szerződéses viszony keretében. A szerződés a két fél egymástól elvárható igényeit, kötelezettségeit, jogait rögzíti. Alapítványunk által működtetett szolgáltatások mindegyike modellértékű, Magyarországon egyedülálló kezdeményezés. A modellértékűséghez szorosan hozzátartozik nemcsak a kidolgozott és átvehető módszertan, hanem a teljes körű adminisztrációs rend, a naprakész és nyomon követhető dokumentációs rendszer is, valamint a finanszírozáshoz szükséges értékelési és mérési módszerek is. Az Alapítvány tevékenységének hatóköre a főváros és agglomerációja. A szolgáltatások bárki számára hozzáférhetőek, kivételt képez a személyi segítő szolgálat, amely a hosszantartó, mindennapos segítségnyújtás miatt csak korlátozott számban, csak a főváros területén vehető igénybe. Szolgáltatásaink a következők: Akadálymentes környezetért program A program célja, a Budapesten lévő közforgalmú intézmények felmérése, a javaslattétel, illetve a tervdokumentációk véleményezése az akadálymentes környezet előírásainak, szempontjainak figyelembevételével. Az épített környezet célja és funkciója, hogy használói számára biztosítsa mind a teljesebb komfortot és mindenki számára a hozzáférhetőséget, bejárhatóságot. A program működésének alapelve, hogy az akadálymentes környezet az élet minden területén valósuljon meg, legyen az egészségügy, oktatás, művelődés, kultúra, sport, vallásgyakorlás, állampolgári jogok gyakorlása, utazás, turizmus és lakhatás. Hosszú évek tapasztalatai alapján kialakultak azok a felmérési és javaslattételi technikák, amelyek képesek 1

3 az egyes épületek speciális lehetőségeit és problémáit rögzíteni, és amelyeknek segítségével hiteles információk nyerhetők a felmérendő objektumokról. A felmérés során vizsgáljuk az épületek megközelíthetőségét (amelybe beletartozik a tömegközlekedés megállóhelye és az épület közötti útvonal, a parkolás, a parkoló és az épület bejárata közötti közlekedés vizsgálata) is. Az épületbe való bejutást, az épületen belül vízszintes és függőleges folyamatos és akadálytalan közlekedést és a helységeket. (Pl. szállodai szoba, étterem, WC, fürdő, stb.) a felmérés ezen szempontjai alapján vizsgáljuk és minősítjük az építményeket. A kialakított módszer segítségével készített javaslatterv segítségével nem csak a törvény előírásainak teljesítése biztosítható, de a megrendelő igényeit, illetve pénzügyi lehetőségeit is figyelembe vevő legolcsóbb megoldás is megtervezhető, kialakítható. A javaslatban leírtak a megvalósítás tervezését és ütemezését is lehetővé teszik. A megrendelő a javaslat birtokában felállíthatja saját fontossági sorrendjét, melynek birtokában elkészíthetők az akadálymentes környezet kialakításának rövid-, közép-, és hosszú távú tervei, a költségvetésben meghatározhatók a szükséges források, eszközök. A program keretében lehetőség nyílik a megrendelő által elkészített tervek véleményezésére, az építési engedély kiadását elősegítő szakvélemények kiadására. Akadálymentesség megvalósulása a gyakorlatban A mindennapi élet bebizonyította, hogy az akadálymentes környezet megvalósításának legfőbb akadálya az információhiány. Az érdekelt szakemberek és felelős személyiségek többsége a közelmúltig rendkívül alulinformált volt a témában. Még a tervezéssel, kivitelezéssel szorosan kapcsolatban álló szakemberek többsége sem ismerte azokat a jogi szabályokat, melyek az 1986-os építési törvényben ajánlásként megfogalmazódtak. A törvény érvényesülésének elsősorban az szabott gátat, hogy csak javaslat szintjén fogalmazta meg, az akadálymentesség feltételét. A másik nagy probléma a szankciók meghatározásának hiányosságából adódott. Sajnos a jelenleg érvényben lévő törvény sem rendelkezik szankciókról, bár az akadálymentesség hiánya már peres eljárást tesz lehetővé. Az előrelépés ezen a területen az, hogy nemcsak magánszemélyek, hanem országos egyesületek, illetve az Országos Fogyatékosügyi Tanács is indíthatnak pert. Mint az élet más területén is, a megelőzés a probléma kialakulásának elkerülése a cél és a jóval olcsóbb megoldás. Ezért az információk széleskörű biztosítása, a szemléletformálás igen komoly felelősséget ró azokra, akik az akadálymentes környezet megvalósításában tevékenykednek. A feladat megvalósításához magas szintű szakmai tudásra és a fogyatékos emberek problémáinak meggyőző továbbvitelére van szükség ahhoz, hogy a törvényi előírások teljesüljenek. A szemléletformálás egyik eszköze lehet a hiányosságok feltárása és bemutatása, de sokkal célravezetőbb azoknak a jó példáknak a bemutatása, amely lehetőséget nyújt az ismeretek elsajátításán túl a szakszerű megvalósításra. 2

4 Alapítványunk ezen elvek mentén minden erejével azon van, hogy ne csak bemutassa a pozitív megoldásokat, hanem aktív részese legyen az előkészítő munkáknak. Ennek a programnak a megvalósításához kidolgozott egy olyan akciótervet, amelyet óta tudatosan és eredményesen meg is valósít évi. Építési Törvény megjelenítését követően célirányosan azokat a közforgalmú intézményeket kereste meg, akik középtávú intézkedési terv nevesített tulajdonosai, működtetői voltak. Az első körben az országos hatáskörű minisztériumokat kereste meg ajánlatával, majd második körben a fővárosi illetve kerületi önkormányzatokat. A megkeresés célja az volt, hogy a meglévő állapot felmérésével, az akadálymentesség megvalósítására irányuló javaslattétellel segítse az intézményeket. A pozitív fogadtatás eredményeként az intézménytulajdonosok kellő információt kaptak az akadálymentesítési feladatok nagyságáról, azok bekerülési költségéről, így lehetővé vált a feladat megvalósításának tervezhetősége, ütemezése. A gyakorlat is bebizonyította elgondolásunk helyességét, a fővárosi önkormányzatok majdnem a fele élt az általunk felkínált lehetőséggel, mindegyikük igénybe vette a felmérést és a javaslattételt, többen a költségbecslést is, hasonlóan a minisztériumokhoz. Feltétlen említésre méltó a XIII. Kerület önkormányzat kezdeményezése, akik az engedélyezés során is igénybe veszik a szakértelmünket, már az előzetes építési engedélyt is csak abban az esetben adják ki, ha a terv megfelel az akadálymentesség feltételeinek. A kerület tudatosan hasznosítja felmérésünket és évek óta annak figyelembevételével ütemezi, határozza meg azokat az intézményeket, amelyeket akadálymentesíteni kíván. Nagy öröm számunkra, hogy az új építmények esetén már a tervezés fázisában is bevonnak minket, véleményeztetik a terveket, hiba esetén a tervezők figyelembe veszik javaslatainkat. Alapítványunk mindent elkövet annak érdekében, hogy ismeretek átadásával segítse az akadálymentes környezet megvalósulását. Ennek érdekében több ezer példányban megjelenő kiadványokat állít össze, illetve szakmai segítséget nyújt az akadálymentesítés népszerűsítő kiadványokhoz vagy szakmai anyagokhoz. Elsőként a négy kötetes Budapesti Városkalauz jelent meg, amely a Közintézmények, Egészségügyi és Szociális, Oktatási és Művelődési intézményekről, illetve a szolgáltatásokról ad tájékoztatást az akadálymentességnek való megfelelés szempontjából. A kiadvány as felmérések eredményeit foglalja magában és 1996-ban jelent meg 2000 példányban több önkormányzat és a Soros Alapítvány támogatásával ben jelent meg az Akadálymentesen Épített Környezet sorozatának első kötete, amely a kereskedelmi egységek bejáratának és belső tereinek kialakításához nyújt segítséget, de bármely más akadálymentes építéshez használható. A kiadvány megjelenítését a Fővárosi Önkormányzat és a De JuRe Alapítvány támogatta. 3

5 2000-ben a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány pályázatot írt ki az akadálymentes környezet meglétének vizsgálatára, felmérési tematika kidolgozására. Alapítványunk az ország egyetlen pályázójaként nyerte el a pályázati díjat ban szakértői segítségünkkel elkészült az az építési segédlet CD-ROM, amely egységes szerkezetben foglalkozik az akadálymentességgel ban jelent meg az Élő Otthon c. könyv, melynek célja, hogy tapasztalatok, és példák bemutatásával hozzásegítse az olvasóit az akadálymentes otthon megteremtéséhez. A kiadvány a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, az Informatikai és Közlekedési Minisztérium és a Holland Nagykövetség támogatásával készült ban kiadásra került a Budapesti Útikalauz sérült embereknek című közérdekű információkat tartalmazó kiadvány, mely a 2002-ben a Széchenyi Terv keretén belül végzett felmérés alapján készült el. A programot megvalósító munkatársaink építészmérnökök, akiknek a munkáját az Alapítvány koordinátora fogja össze. Ők végzik az épületek felmérését, részletes dokumentálását, majd az akadálymentesítési javaslattételt óta szoros együttműködésünk az Ybl Miklós Főiskolával lehetővé tette, hogy 2002-től hagyományteremtően díjazzuk azokat a fiatal építészeket, akik a diplomamunkájukban az akadálymentes környezetet választották témájuknak. Alapítványi referenciák az akadálymentes környezettel kapcsolatban Önkormányzatok tulajdonában lévő oktatási, egészségügyi, szociális és egyéb intézmények I. kerület 34 db felmért intézmény II. kerület III. kerület VII. kerület VIII. kerület XII. kerület XIII. kerület XX. kerület Fõvárosi Önkormányzat 91 db felmért intézmény 153 db felmért intézmény 54 db felmért intézmény 52 db felmért intézmény 74 db felmért intézmény 100 db felmért intézmény 4 db felmért intézmény 130 db felmért intézmény Minisztériumok: Ifjúsági és Sportminisztérium és a hozzá tartozó 9 darab Mobilitás Ifjúsági Irodák, 4

6 illetve sportlétesítmények. Pénzügyminisztérium: akadálymentes menekülési útvonal kialakításának és jelölésének feltételei. Intézmény vagy személy neve Akadálymentes szolgáltatás FSZKI Orvosi Krízis Szolgálat Hajléktalanok Otthona Parlament Akadálymentes mosdó kialakításának feltételei Mezõgazdasági Múzeum Terror Háza Orvosegyetem Sport Club Gyulai Tornacsarnok (Gyula) Erkel Színház SINOSZ Sportcentrum Nyírő Gyula Kórház Budakeszi Erkel Ferenc Mûvelõdési Központ Lóczy Lajos Gimnázium és Szakközépiskola (Balatonfüred) Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola (Tapolca) ÁNTSZ épülete (Keszthely) Magyarországi Krízis-Intervenciós Központ Egyesülete Fonyód Hotel (Fonyód) Testnevelési és Sporttudományi Kar Diageo ltd. Irodaház Eötvös Loránd Tudományi Egyetem Bölcsészettudományi Kar Mûemlékek Állami Gondnoksága (Füzérradványi kastély) Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Kollégium Országos Információs Központ és Könyvtár Szent István Egyetem Ybl Miklós Mûszaki Fõiskolai Kar Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Z épület) Magyar Országos Levéltár (akadálymentes) Néprajzi Múzeum (akadálymentes) Budapesti Mûszaki Fõiskola Oktatási Minisztérium Jóléti Szociális Intézmények Budapesti Gazdasági Fõiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fõiskolai Kar Mûemlékek Állami Gondnoksága Országos Széchenyi Könyvtár (akadálymentes) Eötvös Lóránd Tudományi Egyetem Ajtósi Dürer sori K épület Janus Pannonius Tudományi Egyetem Országos Idegennyelű Könyvtár Magyar Kultúra Alapítvány STOA Magas és Mélyépítõ Mérnöki Szolgáltató Kft. Eötvös Loránd Tudományi Egyetem Szociálpolitikai Tanszék Országos Idegennyelű Könyvtár Budapesti Mûszaki Egyetem Magyar Nemzeti Múzeum SOTE Bõr és Nemikórtani Klinika SOTE Mûszaki Fõosztály 5

7 Intézmény vagy személy neve Akadálymentes szolgáltatás Iparmûvészeti Múzeum Zánkai volt Úttörõtábor Velencei Vízisportegyesület Oktatási Központ - Biztonságvédelmi és Számítástechnikai Szakközépiskola Színek Világa Magánóvoda Heves Megyei Önkormányzat Tardosi Ifjúsági és Sporttábor Nyírbátor Határõrizeti Kirendeltség (11 db) Frím Jakab Napköziotthon NOVO SCHOOL Nyelviskola Füzérkomlósi Vadászpanzió Siklósi Ifjúsági Tábor Veszprémi Mûvészetek Háza Éles György Javaslat lakás akadálymentes átalakítására Kálmánné Gál Edit Javaslat lakás akadálymentes átalakítására AdminConsult Hungary RT. Képzõmûvészeti Egyetem Tanulmányterv készítése Hallgatói Információs Központ Támogató Szolgálat Tervrajzok és költségbecslés készítése Jurszik Mária Magdolna Egyes felmérések és javaslattervek az intézmények akadálymentesítési pályázatának elnyeréséhez nyújtottak megfelelõ hátteret. Munkaközvetítő és tanácsadó szolgálat Célja a tanácsadás és segítés a fogyatékos emberek munkavállalási, életvezetési, társadalmi beilleszkedési problémáinak megoldásához, a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének megvalósulása érdekében Alapelve, hogy a munkaerő-piaci szolgáltatáshoz szervesen hozzátartozik, hogy ne csak a munkavállalókat, hanem a munkaadókat is segítsük a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása kapcsán felmerülő problémák megoldásában A munkaadók számára biztosítjuk a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról szóló jogszabályi feltételek gyűjteményét, és külön kapcsolatot építünk ki a munkavállalói szervezetekkel, valamint folyamatosan együttműködünk a szakmai kamarákkal. A szolgáltatások köre 6

8 Általános kapcsolatfelvétel az ügyféllel (recepció). A munkaerőpiaci szolgáltatásaink igénybevételének alapvető feltétele, hogy a recepcióba bejelentkezzen az egyén. Itt történik meg a kapcsolatfelvétel az egyénnel, majd megkapja mindazokat az információkat, melyek alapján eldöntheti, hogy igénybe kívánja-e venni irodánk szolgáltatásait. A tájékoztatást követő pozitív döntés után az ügyfél kézhez kapja azokat a dokumentumokat, melyek kitöltésével, aláírásával kifejezi együttműködési szándékát, és ez által szerződést köt az alapítvánnyal. A recepció feladata az ügyfél dossziéjának előkészítése, sorszámmal történő ellátása és továbbítása a munkaerő-piaci és foglalkoztatási információs szolgáltatásba. Munkaerőpiaci és foglalkoztatási információs szolgáltatás a.) munkaerőpiaci és foglalkoztatási információs szolgáltatás munkavállalóknak Minden ügyfél, aki a recepcióba bejelentkezett részt vesz ebben a szolgáltatásban. Az itt kapott általános tájékoztatás magában foglalja az aktuális munkaerőpiaci keresleti, állásajánlati, képzési lehetőségeket; a foglalkoztatást elősegítő támogatások és egyéb a foglalkoztatással összefüggő jogszabályok általános ismertetését; valamint cégekről, szervezetekről, intézményekről és az alapítvány egyéb szolgáltatásairól szóló információkat. Az ügyfél a szolgáltatás során dönt arról, hogy a kapott információkat mérlegelve igénybe veszi e az iroda által biztosított további szolgáltatások valamelyikét, vagy kilép a rendszerből, mert problémamegoldásához elegendő információt szerzett. b.) Foglalkoztatási tanácsadás munkaadóknak A tanácsadás célcsoportja minden olyan gazdálkodó szervezet, intézmény, foglalkoztatást biztosító cég és személy, akiknek a munkaerőpiaci jelenléte biztosítja a foglalkoztatást és lehetőséget nyújt a szolgáltatásainkban résztvevő személyek munkaerőpiaci igényeinek kielégítésére. A munkaadók számára olyan információnyújtás, amely eredményeként elérhető, hogy a célcsoport tagjainak foglalkoztatási helyzete javul. A tanácsadás feladata a célcsoporttal szembeni munkaadói attitűd pozitív befolyásolása, széleskörű, szakszerű tájékoztatással és ismeretterjesztései, amely hozzájárulhat a célcsoport foglalkoztatási feszültségének oldásához. A foglalkoztatást elősegítő támogatások lehetőségeinek népszerűsítése és ennek eredményeként a munkaadók részéről történő minél nagyobb számú' igénybevétel elősegítése is fontos feladata a szolgáltatásnak. A célcsoport foglalkoztatására, a munkakörülményekre és munkafeltételekkel összefüggő környezeti szükségletekre vonatkozó információk nyújtása és igény szerinti személyre szóló tanácsadás biztosítása, a valós foglalkoztatási feltételek, körülmények, helyszín felmérése is feladata a foglalkoztatási tanácsadásnak. A foglalkoztatási tanácsadás keretében feltárt munkahelyekről, állásajánlatokról az információk csak általános jelleggel kerülnek felhasználásra a munkaerőpiaci és szolgáltatási fázisban (pl.: hány főt keresnek, milyen szakterületen). 7

9 Munkatanácsadás és pályatanácsadás a.) Munkatanácsadás Az általános információk alapján az ügyfél - döntését követően - ehhez a szolgáltatáshoz kerül. A szolgáltatást a szociális munka szemlélete, elvei és a tanácsadói szakmai tudás alapozza meg, amelynek birtokában kerül sor az egyén munkavállalási motivációjának, képességének, készségeinek, adottságainak, munkavállalást akadályozó tényezőinek feltárására, a problémák megoldását segítő tervek kidolgozása, a problémák megoldása, megszüntetése és a sikeres munkavállalás érdekében. Mindezeket elősegíti célzott pszichológiai tesztek felvétele. Felhasználható önmenedzselési módszerek: Telefonálási technika Kommunikáció (verbális és nonverbális technikák) Őltözködéssel, külső megjelenéssel összefüggő ismeretek Nyílt és zárt munkaajánlatok felkutatásának módszerei Saját kapcsolati rendszer, ismeretségi kör feltérképezésének, hasznosításának módszerei Az álláskeresés során szükséges dokumentumok megismertetése és elkészítése (pl. önéletrajz, bemutatkozó kártya, ajánlólevél stb.) Álláshelyek jellemzőinek feltárása, értékelése, minősítése, saját igényei figyelembevételével Felvételi beszélgetésre felkészítés (jövedelemalku, munkaszerződés) Pszichológiai tanácsadás A pszichológia tanácsadás azokat az ügyfeleket érinti, akiknek a munkatanácsadásban felvett tesztek eredményeiről való beszélgetés segítségére lehet, és a továbbiakban közülük kerülnek ki azok az ügyfelek is, akiknek szükségük van a hosszantartó tanácsadásra. A pszichológia tanácsadás célja a munkavállalást gátló mentális, életvezetési, személyiségi problémák feltárása, amely beszélgetéssel és pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal történik, eredményeként meghatározhatók az egyén továbblépésének alternatívái. Vállalkozóvá válást segítő tréninggel kombinált oktatás Ennek keretében olyan szolgáltatást biztosítunk az érdeklődők számára, amely során eljuttatható a döntés szintjéig. 8

10 A szolgáltatásba bevontak létszáma 20 fő, negyedévenként 5 fős létszámban, egy hetes, minimum 16 órás oktatás keretében. A különböző szolgáltatási fázisokba bekerült ügyfelekkel a foglalkozások során kiderül, van-e indíttatása vállalkozni, vagy érdekli-e a vállalkozóvá válás lehetősége. Az ő köreikből kerülnek ki a programelem résztvevői. A résztvevők számára olyan ismeretek átadását biztosítja az oktatás, amelyek főleg a mindennapok működéséhez elengedhetetlenül szükségesek, és felhívja a figyelmet azokra a buktatókra, amelyek ismerete alapfeltétele a döntésnek Képzésre való felkészítés A bevontak létszáma évi 20 fő, 5 fős létszámmal egy hetes, minimum 16 órás tréning keretében. A pályatanácsadásban, a munkatanácsban vagy pszichológiai tanácsadásban résztvevő ügyfelek közül kerülnek ki azok a résztvevők, akiknek egyrészt feltétlen szüksége lenne, hogy képzésbe menjen, vagy szeretne tanulni, de nem mer. A programelemben való részvétel legfőbb célja az egyén megerősítése és olyan technikák elsajátítása, amelyek javítják készségeiket. Jeltolmács, személyi segítő és szállító szolgáltatás Mindhárom jellemzője, hogy a fogyatékos egyén igénye és szükséglete szerint vehető igénybe. Személyi segítés és szállítás Mozgássérü1tek esetén rendszeres szolgáltatás, vak emberek általában addig veszik igénybe, amíg a segítő segítségével megtanulják az útvonalat, illetve munkavállaláskor, munkahely-keresés és munkainterjúkra eljutáskor. A hallás sérült ügyfelek részére a jeltolmács-szolgáltatás heti két napon teljes munkaidőben biztosított, (hétfőn és csütörtökön,) az érdekelt ügyfeleket számos formában tájékoztatjuk az igénybevétel lehetőségeiről. Munkaközvetítés, utókövetés A munkaerő-piaci szolgáltatás során felkutatott állásajánlatokat regisztráljuk és a tanácsadók minden munkanap kezdetén a listát megkapják, hogy az ügyféllel történt kapcsolat 9

11 során ezt felhasználják. Amennyiben az ügyfél elfogadja a részére felajánlott munkahelyet, a tényt mi közöljük a munkaadóval. Tájékoztatjuk a munkaadót - az ügyfél felhatalmazása alapján - a munkavállalóval kapcsolatos tényekről, és mi kapjuk meg a megjelenés időpontját is, melyről az ügyfelet tájékoztatjuk. Ez történhet közvetlen az ügyfél jelenléte során, de ha a megfelelő munkahely kiválasztása vagy a munkaadókkal történő kapcsoltfelvétel későbbi időpontban realizálódik, ebben az esetben levélben vagy telefonon értesítjük az ügyfelet. A kiközvetítés eredményéről az információ többféle módon szerezhető be, egyrészt a munkáltató visszajelzése alapján, másrészt az utókövetőknek a munkaadóktól történő személyes információ gyűjtésével. Az utókövetés feladata még, hogy segítse a munkavállaló hosszantartó munkahely- megtartását. A Munkaközvetítő és tanácsadó szolgálat szolgáltatásai ingyenesek, azokat igénybe veheti minden Budapesten, illetve az agglomerációban élő megváltozott munkaképességű munkavállaló, valamint az őket foglalkoztatni szándékozó munkaadók. A szolgáltatások igénybevételének feltétele az együttműködés vállalása és a megváltozott munkaképességet igazoló iratok bemutatása a munkavállalók részéről. Külön a munkaadókat célozza a helyi foglalkoztatási tanácsadás, melynek során lehet kialakítani a megfelelő munkaadói attitűdöt, valamint korrigálhatók a már rögzült negatív sztereotípiák, mely folyamatok következtében pozitív irányban változtatható a munkahelyi kultúra, az egészségkárosodott munkavállalók teljes be illetve elfogadása elősegítésének érdekében. Támogató Szolgálat A szolgáltatás célja, hogy a különböző fogyatékossági csoportokhoz tartozó személyek tagjainak társadalmi beilleszkedését segítse annak érdekében, hogy megszokott környezetükben élhessék önálló, önrendelkező életüket. Ennek érdekében a fogyatékos személyek lakókörnyezetében és lakásán nyújt komplex segítő szolgáltatásokat, szállítást biztosít, és információt nyújt, egyben segít a szakosított ellátások igénybevételében. A személyi segítő szolgálat alapelve az, hogy nem az igénybevevő helyett kell a feladatokat elvégezni, hanem vele közösen kialakított és megvalósított rend szerint, ehhez a Személyi Segítő Szolgálat megteremti a feltételeket és a fogyatékos egyén pedig aktívan közreműködik a feladatok megvalósításában. Az otthonukban élő súlyosan fogyatékos egyének számára még korlátozottabbak a lehetőségek, mert a működő szolgáltatások időtartama és formája nem a szükségletekhez igazodó, legkevésbé sem veszi figyelembe azokat az igényeket, amelyek a mindennapi élethez hozzátartoznak, úgymint az oktatás, művelődés, sportolás, rekreáció vagy munkavégzés. 10

12 A családban élők esetén a fogyatékos személy ellátásának feladatát családon belül kell megoldani, ami tetemes anyagi hátránnyal és sokszor megoldhatatlan lelki terhekkel jár. Mindezen problémákra, felmerült igényekre reagálva jött létre a Személyi Segítő Szolgálat. A szolgálat által biztosított szolgáltatások A segítő szolgálat az általa nyújtott szolgáltatások körét nyilvánosságra hozza, egyben tájékoztatja erről a háziorvosokat, a különböző fogyatékossággal élőkkel foglalkozó szervezeteket, az önkormányzat intézményeit. Az így megszerezhető információk teszik lehetővé, hogy a fogyatékos személyek, telefonon, vagy személyesen igényelhessék szolgáltatásainkat: Személyi segítés A személyi segítő szolgálat segítséget nyújt a fogyatékos emberek személyes higiénés, életviteli és életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez, az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a kulturális, művészeti, sport és szabadidős tevékenységhez, illetve információ nyújtásával segíti, hogy ügyei intézésében döntési helyzetbe kerüljön. Segítséget nyújt a társadalmi életben való teljes jogú részvétellel együtt járó ügyek intézéséhez. Mindezen tevékenységek során igényli a fogyatékos személy aktív közreműködését. Az ügyfelek bejelentkezésekor a fogyatékkal élő ember a személyi segítő szolgálat lehetőségeinek és kapacitásának figyelembevételével a Támogató Szolgálat vezetője dönt a szolgáltatás nyújtásáról. Az ellátottak maguk határozzák meg, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások köréből mire és milyen időtartamban tartanak igényt. Természetesen a segítők munkájuk során nem pótolhatják a hiányzó családtagokat. Tevékenységük csak kiegészítő lehet. A bejelentkezést követően a szolgálat vezetője személyesen felveszi a kapcsolatot a fogyatékos személlyel, pontosítja az igényeket, megvizsgálja a helyszínt, előzetes megállapodást köt az egyénnel. Ezt követően kijelöli a vezető az ellátásra alkalmas személyi segítőt. Ha a segítettel kölcsönösen elfogadják egymást, úgy a személyi segítő kitölti a szükséges adatlapokat. Támogató szolgálati adatlap a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 14. mellékletében meghatározott támogató szolgálati adatlap. Az adatlapot a szolgálat vezetője, a szolgáltatás igénybevevője, az igénybevevő háziorvosa és a személyi segítő tölti ki. Munkanapló. A munkanaplót a személyi segítő tölti ki minden munkanap során, majd az elvégzett munka után aláíratja segítettjével, aki ezzel igazolja a munka teljesítését. A munkanaplót folyamatos heti rendszerességgel köteles átadni a támogató Szolgálat vezetőjének. A munkanapló megírása úgy történik, hogy a 11

13 személyes adatokon és a dátumokon kívül még a megfelelő kódszámok kerülnek az egyes rublikákba. Ezek a kódszámok az elvégzett tevékenységet jelölik. Heti időbeosztás. A heti időbeosztást a vezető tölti ki. Ez az adott héten elvégzendő munka helyét és idejét jelöli. Ennek kitöltése a munka folyamatos szervezésével kapcsolatosan fontos. Havi összesítő: A havi összesítőt a munkanapló adataival összegezve, azzal megegyezve kell kitölteni a személyi segítőnek, majd a hónap végén köteles átadni a támogató Szolgálat vezetőjének. Esetkezelési adatlap: A szociális munkás által vezetett esetkezelési adatlap a felmerülő szociális problémák rögzítésére szolgál, tartalmaz minden olyan adatot, felmérést és ténykedést, amelyet a szociális munkás az ügy megoldása érdekében nyilvántart és végrehajt. Jövedelemnyilatkozat: A segített tölti ki a jövedelemnyilatkozatot, mely alapján az ellátási szerződés térítési díja kerül megállapításra. Ezután történik meg a szerződéskötés, amely tartalmazza a feladatokat, az időtartamot, az ellátás kiterjedését, valamint a fogyatékkal élő ember által fizetett térítési díjat. A maximális térítési díj az egy főre jutó jövedelem 20% lehet, függetlenül attól, hogy mennyi az 1 órára fizetendő térítési díj. (1993. Évi III. törvény a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 4. -ának a 2. Bekezdése. A térítési díjak megállapítása az alábbiak szerint történik Jövedelem Térítési díj Ft-ig Ingyenes Ft-ig Ft-ig Ft-ig Ft-ig Ft-ig Ft-ig Ft-ig Ft-ig Ft-ig Ft tól

14 A szolgáltatás igénybevétele folyamán, a segített igazolja a szolgáltatások elvégzését és ennek alapján a támogató szolgálat vezetője a napi, heti és havi elszámolásokat a nyilvántartásban vezeti. Az igényekben, vagy az állapotban történő bármilyen változást a szolgáltatást végző munkatárs, vagy az igénybevevő jelzi a támogató szolgálat vezetőjének, aki a szükségletekhez igazítja a feltételeket, illetve megkeresi a szükséges ellátások nyújtására jogosult társintézményt. A személyi segítés feladatai az alábbiak lehetnek: Gondozási feladatok: étkeztetés, ebédhordás, főzés, mosogatás, takarítás, mosásvasalás, ágyneműcsere, gyógyszer felíratás-kiváltás, bevásárlás a segített nélkül, ügyintézés a segített nélkül. Személyi segítési feladatok: bevásárlás a segítettel, intézménybe kísérés (oktatási, foglalkoztatási, fejlesztő), intézményen belüli folyamatos segítségnyújtás, ügyintézés segítséggel, sétáltatás, levegőztetés, kulturális, művelődési, sportolási lehetőségekre való elkísérés, felolvasás. 2. Szállítás A támogató szolgálat ez a szolgáltatása Budapest egész területén igénybe vehető. A szolgáltatás díja 100 Ft/km. A szállítási igényt három nappal előre kell jelezni a támogató szolgálat vezetőjénél. Ő végzi a diszpécseri feladatokat, adja ki a gépkocsivezetőnek a megrendelést az egyeztetett igények figyelembevételével. Mivel az igények általában meghaladják a kapacitást, ezért a vezető feladata a beérkező igények rangsorolása is. Az igények rangsorolása a következő szempontok alapján történik: 1. A rendszeresen jelentkező igények, iskolába, munkába, gyógykezelésre történő eljutás előnyt élvez. 2. A mindennapi életvitelt segítő szolgáltatások igénybevételéhez az eljutás segítése pl: orvoshoz, gyógytornára, szakrendelésre, fürdőbe, fodrászhoz, könyvtárba, bevásárolni, ügyintézni. 3. A szűk kapacitás miatt csak ezután elégítjük ki a rekreáció körébe tartozó és az alkalmi igényeket. Amennyiben a jelentkező igényeket már nem vagyunk képesek kielégíteni, úgy a harmadik kategóriába tartozó igények kielégítéséhez felvesszük a kapcsolatot partnerszervezeteinkkel, és amennyiben ők rendelkeznek az adott időpontra szabad kapacitással, úgy hozzájuk irányítjuk át a megrendelőket. 13

15 3. Információ-tanácsadás A támogató szolgálat alapfeladatai közé tartozik az információs tanácsadás. Ezen szolgáltatás célja, hogy a fogyatékos személyek hozzájussanak minden olyan információhoz, amely szükséges ahhoz, hogy döntési helyzetbe kerüljenek problémáik megoldásakor és társadalmi integrációjuk minél szélesebb körben valósulhasson meg. Az információs tanácsadás során az igénybevevő egyrészt konkrét kérdéseire konkrét válaszokat kap, másrészt felvilágosítást kap arról, hogy ügyének elintézéséhez hol talál megfelelő segítséget. Az információs tanácsadás telefonon, levélben és személyesen vehető igénybe. A szolgáltatást a támogató szolgálat vezetője biztosítja. Az információs tanácsadáshoz a támogató szolgálatnak egy megközelítőleg százezer rekordból álló számítógépes adatállomány áll rendelkezésre. Az állomány kb. 94%-a fogyatékosokat segítő szervezetek, illetve a szakosított ellátást nyújtó szervezetek adatait tartalmazza, 3%-a a gyógyászati segédeszközökre vonatkozó információkat (gyártó, forgalmazó adatai, hozzáférés módja, esetleg ára), 3%-a pedig a polgármesteri hivatalok adatait (ügyfélfogadás, a képviselő-testület tagjaira és szervezetére vonatkozó adatok, a hivatal szervezetére vonatkozó adatok). Az adatbázis karbantartása folyamatos, így lehetőség szerint mindig a legfrissebb adatokkal tudunk az érdeklődőknek segíteni. Az információs-tanácsadás igénybevétele ingyenes. Az ellátottak köre Támogató szolgálatunk biztosítja a Fővárosban, de kiemelten az V., IX., és XIII. kerületben otthonában egyedül, vagy családjával élő, - mozgássérült, látássérült, hallássérült, értelmi sérült, halmozottan sérült, és autista személyek ellátását. Az ellátás igénybevételére jogosult minden a kerületekben élő fogyatékos személy, de elsősorban azok, akik a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. Törvény 23. illetve a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. Rendelet 1-2. alapján súlyos fogyatékosnak minősül. A szolgáltatást megvalósító személyek egészségügyi, vagy szociális középfokú végzettséggel rendelkező, lehetőleg érettségizett személyek, többen rendelkeznek szakápolói, illetve főiskolai képzettséggel. Alapítványunk a feladathoz szükséges speciális ismeretek biztosítására tanfolyami képzést biztosított számukra, amely a magas szintű feladatellátáshoz elengedhetetlen tudást és készséget nyújtott. A szolgáltatások közül a személyi segítés és a szállítás esetén szükséges a támogató szolgálat és a fogyatékkal élő ember közötti folyamatos kapcsolattartás. A kapcsolattartás célja: 14

16 A munka megfelelőségének ellenőrzése és az ügyfél elégedettségének megismerése Esetleges konfliktusok kezelése A szerződéstől eltérő kérések egyeztetése A kapcsolattartás a vezető feladata. Ez történhet telefonon, személyesen, írásban a személyi segítő és a gépkocsivezető útján. FFRISS - Fogyatékos Fiatalok Re/Integrációját Segítő Szolgálat Célja, a fogyatékos fiatalok önrendelkező életvitelének segítése olyan szolgáltatások működtetésével, amely hozzásegíti őket a társadalmi integrációhoz, reintegrációhoz. Működésének alapelve, hogy az egyén belesimuljon a társadalomba, s annak teljes értékű tagjává váljon. Fejleszti a fogyatékos személyekben az önrendelkező, független élet fogalmát, illetve tudatosítja bennük, ismeretbővítéssel, majd ezeknek a módszerek, eszközök használatának gyakorlatban való átültetésével. Célzott információs szolgáltatást biztosít fogyatékos fiatalok részére integrált oktatási, sportolási, szabadidős, turisztikai pályázati lehetőségekkel kapcsolatban. A szolgálat keretében programokat, tréningeket is szervez. Ifjúsági szolgálatunkkal minden olyan fórumon bemutatkozunk, ahol fogyatékos fiatalok megfordulnak, illetve a fogyatékosoknak, fiataloknak szóló folyóiratokban is megjelenünk. A szolgálat ezen alapelvek és tevékenységek megvalósulását a következő tevékenységekkel éri el: Ügyfélszolgálat Ezen belül a mozgás-, látás- és hallássérült fiatalokkal egyaránt kiemelten foglalkozik. A különféle fogyatékosságokkal külön kapcsolattartó személy áll a fiatalok rendelkezésére. - Információadás az adatbankban szereplő adatok alapján minden, fiatalokat érintő témában-kivéve a munkahely-keresést és a szociális, jogi kéréseket, amikor is a munkaközvetítő és tanácsadó irodánkba, a személyi segítő szolgálatunkhoz, illetve az alapítvány jogászához irányítjuk az érdeklődőt. Információ irodalmi művek, tankönyvek, stb. fellelhetőségi helyéről hozzáférhető formában vakok számára. - Programajánlás az aktuális budapesti programlehetőségek közül, az akadálymentes, illetve a segítővel használható helyek, intézmények ismerete alapján. 15

17 - Tanácsadás azoknak, akik nem konkrét kérdéssel fordulnak a szolgálathoz, hanem általában érdeklődnek, és még nem biztosak benne, hogy milyen lehetőségek érdeklik őket. Ha lelki problémák merülnek fel, azzal próbálunk segíteni, hogy az alapítvány pszichológusát ajánljuk. Adatbank-gondozás Adatgyűjtés. Azoknak az ifjúsági programoknak és lehetőségeknek a gyűjtése, amelyeknél figyelemmel vannak a sérült emberek igényeire is. (Akadálymentes környezet, be és kikísérés, "vendéglátói" hozzáállás.) Adatbankunk gyűjtési témakörei a következők: fogyatékos fiatalokat segítő hivatalok, külföldi szervezetek; fogyatékos fiatalokat segítő egyesületek; fogyatékosok sportszervezetei; sérültek az Interneten; ifjúsági irodák, szervezetek; iskolai rendszerű oktatási lehetőségek sérülteknek is; OKJ-s szakmatanulási lehetőségek; szabadidős tanfolyamok; akadálymentes kulturális intézmények; sportolási lehetőségek; budapesti és vidéki akadálymentes turisztikai lehetőségek; külföldi utazási lehetőségek; egyéb (szociális, orvosi, vállalkozási, ügyvédi segítség). Az összegyűjtött adatok a szakkönyvtárunkban szereplő adattárakból, az alapítvány címgyűjtéseiből és személyes információkból (ismeretségek, fesztiválok, rendezvények) származnak. Kapcsolatépítés egyrészt az általunk ajánlott lehetőségek, intézmények folyamatos ellenőrzése, másrészt a FFRISS- szolgáltatások hírének rendszeres eljuttatására a fogyatékos fiatalokhoz. Irodalomfigyelés látássérülteknek Gyűjtjük a látássérültek számára elérhető irodalmi anyagok lelőhelyeit (hangoskönyvtárak, Braille-könyvtár, Internetes könyvtárak, magángyűjtemények) címlistáit. Ezzel szeretnénk segítséget nyújtani a vak és gyengénlátó fiataloknak abban, hogy a tanulmányaikhoz szükséges művek elérhetőségéről információt kapjanak. (Jelenleg mintegy 8000 műről van adatunk.) Programszervezés - Programok, fórumok fogyatékos fiatalok számára az ismereteik bővítésére az esélyegyenlőség, önálló életvitel érdekében. - Továbbtanulást segítő foglalkozássorozat mozgáskorlátozott és látássérült fiataloknak. Önkéntes munka, nemzetközi kapcsolatteremtő szemináriumok szervezése. - Közös programok, tevékenységek más intézményekkel, ifjúsági szervezetekkel a hozzánk forduló fogyatékos fiatalok bevonásával. 16

18 - Egyéb tanfolyamok, különböző (OKJ-s) tanfolyamok szervezése, amely olyan ismereteket ad a fogyatékos fiataloknak, amit máshol csak nehézkesen tudna elvégezni. (angol, számítástechnikai tanfolyam, búvártanfolyam, stb.) Ezen szolgáltatásokat, programokat munkatársaink segítségével és önkéntes segítők közreműködésével valósítjuk meg. Mindenről részletes információt lehet kapni a FFRISS honlapján, ahol munkatársunk várja a fiatalok problémáit, javaslatait, ötleteit, kérdéseit, hogy szolgáltatásainkat az igényekhez igazíthassuk. A FFRISS telefonon, en, és ügyfélfogadási időben személyesen áll az ügyfelek rendelkezésére. Siket ügyfeleink részére jeltolmácsolást biztosítunk. Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány Cím: 1053 Budapest, Henszlmann I. u. 9. Telefon: 06-1/ , 06-1/ FAX: 06-1/ Honlap: 17

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-63/2014. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok DOKUMENTÁCIÓ 2012 Jogszabály alapján kötelező dokumentumok Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007.

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007. KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG NÁNÁSI U. 4. A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 2007. I. Fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1.

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Finanszírozási szerződés II. számú melléklete 2012. év Kötelezően vezetendő dokumentációk Támogató szolgálatok működtetéséhez

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS 1. A szolgáltatás célja A megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedési számának növelése, illetve felkészítésük a munka világára,

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2007. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal Támogató szolgáltatás Támogató szolgálat vezetője: NÉMETH HAJNALKA Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu Támogató szolgáltatás ellátási

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20.

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20. AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE dr. Juhász Péter 2008. november 20. Akadálymentesítés akadálymentesítés = rámpa Az akadálymentesség értelmezhető fizikai szempontból rámpa térdszabad

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás

Részletesebben

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.)

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.) The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. EGYÜTTES ERŐVEL Menhely Alapítvány

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM (köznevelési, közérdekű iskolai közösségi szolgálat) 2012. Előzmények, célok A ÉTA szövetség, mint fogadó szervezet 2011. második félévében kezdte meg a

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Egy jó gyakorlat bemutatása. (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései)

Egy jó gyakorlat bemutatása. (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései) Egy jó gyakorlat bemutatása (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései) A Guruló Műhely szakmai együttműködés a komplex rehabilitáció érdekében Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Dr. Tóth Zsófia, áldozatsegítő szakreferens,

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház. Szervezeti és Működési Szabályzat. Esélyegyenlőségi.

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház. Szervezeti és Működési Szabályzat. Esélyegyenlőségi. Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzat Esélyegyenlőségi melléklete Hatályos: 2016. október 1. napjától BRTKK SZMSZ Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról

Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 A projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla Szakmai igazgató, projektmenedzser DDRFK Nonprofit

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet. a komplex rehabilitációról. A komplex minősítés során alkalmazandó rehabilitációval összefüggő szabályok

321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet. a komplex rehabilitációról. A komplex minősítés során alkalmazandó rehabilitációval összefüggő szabályok A jogszabály mai napon hatályos állapota 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a komplex rehabilitációról A Kormány az Alkotmány 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a rehabilitációs

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 8. PRIORITÁSÁNAK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 2016.06.17. Gerzsényi Ágnes Munkaerőpiaci Programok Főosztály VEKOP - VERSENYKÉPES

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning A tréning célja: Cél: a hallgatók munkaerőpiaci integrációjának elősegítése - előkészítése. Cél ezen túl egyrészt, hogy a résztvevők munkavállaláshoz, álláskereséshez

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Miért fontos? Elméleti keretrendszer nélkül a tevékenység céljai nem határozhatóak meg.

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Elszámolható költségek

Elszámolható költségek Összefoglaló a munkaerő-piaci tervezetekről és kiírásokról Program 2.4.5-12/7. 05.01- től 06.01- ig szakmai Rugalmas munkahelyek - Előkészítő, megalapozó - Szervezeti szükségletfelmérés, képzés - Munkafolyamatok,

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiójával ellátási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Szolgáltató faluházak és Agórák

Szolgáltató faluházak és Agórák Szolgáltató faluházak és Agórák TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák elősegítése A szolgáltatás

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben