Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 14-i soron kívüli nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 14-i soron kívüli nyílt üléséről"

Átírás

1 J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/ Ikt. sz.: 13-10/2015. Je gyzők önyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 14-i soron kívüli nyílt üléséről 64/2015.(IV.14.) határozat: 65/2015.(IV.14.) határozat: 66/2015.(IV.14.) határozat: 67/2015.(IV.14.) határozat: 68/2015.(IV.14.) határozat: A képviselő-testület soron kívüli nyílt ülésének napirendjéről a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás fenntartásában működő szociális alapszolgáltatást biztosító intézmény létrehozásáról a Jászkiséri Vízműtelep közúti csatlakozásának biztosításáról A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezet társadalmi vitára bocsátásáról a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal átalakításáról Készült: 3 példányban 1. eredeti példány: Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala Irattára 1. másolati példány: Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala Irattár 2. másolati példány: A Művelődés Háza és Könyvtár-Jászkisér

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 14-i soron kívüli nyílt testületi ülésén 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodájában. Jelen vannak: Pintér Ferenc polgármester elnöklete mellett, Borbás József alpolgármester, Balog László képviselő, Balogh Roland képviselő, Meghívottak tanácskozási joggal: dr. Kádár Tamás jegyző, Mudris Adnrásné dr. aljegyző, Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető, Kis Ernő JÁTI intézményvezetője, Farkasné Nagy Márta ASZKp vezetője, Köntés Mihály képviselő, Lukácsi György képviselő, Vajas György képviselő. Távolmaradásukat jelezték: Balogh András, Kiss Lajos képviselők Csillik Ferencné óvodavezető, Soósné Nagy Andrea bölcsődevezető, Balogh György A Művelődés Háza vezetője Juhász László sajtóreferens Pintér Ferenc köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 9 tagjából 7 fő jelen van, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Balogh Roland és Vajas György képviselőket kéri fel, a jegyzőkönyv vezetésével Silye Erzsébet polgármesteri hivatali dolgozót bízza meg a testület egyetértésével. A meghívóban szereplő napirendhez kéri felvenni a Jászkiséri Vízműtelep közúti csatlakozásának biztosításáról szóló előterjesztést. Ismerteti az ülés napirendjét, aminek elfogadását szavazásra bocsátja, Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2015.(IV.14.) határozata: A képviselő-testület soron kívüli nyílt ülésének napirendjéről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április 14-i soron kívüli nyílt képviselő-testületi ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadta: 1.) Előterjesztés a szociális alapszolgáltatások társulásos formában történő működtetésére Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Baginé Gavaldik Lívia, Köntés Mihály SZEB elnöke, Mudris Andrásné dr. aljegyző 2.) Előterjesztés a Jászkiséri Vízműtelep közúti csatlakozásának biztosítására Előterjesztő: dr. Kádár Tamás jegyző Előkészítő: Kádár Tamás jegyző, Mudris Andrásné dr. aljegyző 3.) A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Pintér Ferenc polgármester, Kádár Tamás jegyző, Mudris Andrásné dr. aljegyző 4.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítására Előadó: Dr. Kádár Tamás Előkészítő: Pintér Ferenc polgármester Mudris Andrásné dr. aljegyző Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető 1

3 Felelős: Pintér Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pintér Ferenc polgármester helyben, 3. dr. Kádár Tamás jegyző helyben, 4. JNSZ Megyei Kormányhivatal (5001 Szolnok, Pf.: 111) 5. Irattár Pintér Ferenc tájékoztatja a képviselőket, hogy a napirend megtárgyalása együtt történik a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottsággal. de határozatot külön-külön hoz a Bizottság, illetve a Képviselőtestület. Napirend megtárgyalása: 1.) Előterjesztés a szociális alapszolgáltatások társulásos formában történő működtetésére (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Baginé Gavaldik Lívia, Köntés Mihály SZEB elnöke, Mudris Andrásné dr. aljegyző Pintér Ferenc ismerteti az előterjesztést. Balog László véleménye szerint a kistelepülések szakember hiányának megszüntetése érdekében született a kezdeményezés. Jászapáti és Jászladány sem kíván részt venni az alapszolgáltatás társulási formában való működtetésében. Ha az önkormányzat társulási formában látná el a feladatot, az kihatással lenne a jászkiséri dolgozók munkavégzésére is, a szakembereknek más település ellátásában is részt kellene venni akár helyettesítés vagy más egyéb célból. Köntés Mihály: Van előnye és hátránya is a társulásban való működtetésnek, ahogy Balog képviselő úr az előterjesztés ismertetésekor elmondta. Egy előny nem hangzott el, hogy esetleg Jászkisér ebben kistérségi centrumként működhetne. A változás nem is a dolgozókat, hanem az intézményvezetőt érintené, mivel a kistelepülések a költségvetésükből nehezen tudnák kigazdálkodni a vezető személyi költségeit. A településeknek a társulásban történő ellátás esetén a kedvezőbb normatívák lehívási lehetősége a nagyobb vonzóerő. A vagyoneszközökkel nem Jászkisér rendelkezne a társulás esetén, hanem Jászladány. A normatívák erre az évre vonatkoznak, a jövőbeni normatívákra nincs rálátásunk. A Szociális Bizottság nem támogatta a társulásban való feladatellátást. Balog László: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság sem javasolja a képviselő-testületnek a feladatellátását társulási formában. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja az alapszolgáltatások társulási formában történő ellátását. Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2015.(IV.14.) határozata: a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás fenntartásában működő szociális alapszolgáltatást biztosító intézmény létrehozásáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat a szociális alapszolgáltatási ellátási kötelezettségét továbbra is önállóan kívánja teljesíteni és július 1-től Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott, szociális alapszolgáltatást nyújtó intézményt nem kívánja igénybe venni.. Határidő: április 15. Felelős: Pintér Ferenc polgármester 2

4 Erről értesülnek: 1. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai, székhelyükön 2. Jászladányi Polgármesteri Hivatal, Jászladány 3. Jászkisér Város Képviselő-testületének tagjai 4. Alapszolgáltatási Központ vezetője Jászkisér - 5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok 6. Irattár 2.) Előterjesztés a Jászkiséri Vízműtelep közúti csatlakozásának biztosítására (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: dr. Kádár Tamás jegyző Előkészítő: Kádár Tamás jegyző, Mudris Andrásné dr. aljegyző Pintér Ferenc röviden ismerteti az előterjesztést, mely az ivóvízminőség-javító program megvalósításával kapcsolatban felmerült probléma megoldására tesz javaslatot. dr. Kádár Tamás részletesebben ismerteti a telekmegvásárlásával kapcsolatban folytatott egyeztetéseket. Balog László: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestüknek a határozati javaslatot. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2015. (IV.14.) határozata: a Jászkiséri Vízműtelep közúti csatlakozásának biztosításáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a piactér melletti vízmű telepnek önkormányzati úthoz csatlakozását a Rigó utca 9. szám alatti 881-es vagy a Rigó utca 11. szám alatti 882-es helyrajzi számú ingatlan megszerzésével biztosítja. Az ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tárgyalások lefolytatására és az ingatlanok közül egyiknek legfeljebb 1,5 millió Ft vételáron történő megszerzésére. Felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben szükségessé válna az ingatlanból történő mielőbbi kiköltözés érdekében, ideiglenesen az egyik tulajdonost bérlőként jelölje ki az önkormányzat tulajdonában lévő egyik üres bérlakás vonatkozásában. Az önkormányzat az ingatlanok egyikének megszerzéséhez tervezett 1,5 millió Ft összeget a évi költségvetésének terhére biztosítja. A tárgyalások eredményéről, az ingatlan megszerzéséről és a 889-es helyrajzi számú vízműteleppel való összevonásáról a polgármester a következő testületi ülésen köteles beszámolni. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: Pintér Ferenc polgármester, Kádár Tamás jegyző Erről értesülnek: 1. Képviselőtestület tagjai, 2. Pintér Ferenc polgármester, 3. Dr. Kádár Tamás jegyző, 4. Kormos Lajos PH Pü. ov. 5. Megyei Kormányhivatal Szolnok 6. irattár - helyben 3

5 3.) A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Pintér Ferenc polgármester, Kádár Tamás jegyző, Mudris Andrásné dr. aljegyző Pintér Ferenc elmondja a rendelet megalkotását ösztönözte, hogy sok lakossági panasz érkezett a közösségi együttélés szabályaival kapcsolatban. Sok a jelzés a kóbor kutyákkal kapcsolatban, a befogásuk az önkormányzat költségvetését jelentősen megterheli. A rendelettel a közterület-felügyelő munkáját is segíteni kívánják, valamint a közbiztonságot is növelni. dr. Kádár Tamás elmondja, hogy a Képviselő-testület elé került anyag több területet részletesebben szabályoz, mint az első változat. A rendelet-tervezetben nem szerepelhetnek olyan normák, amit magasabb szintű jogszabály szabályoz. A rendelet-tervezet elkészítésének legnagyobb nehézségét ez okozta, a kiszűrésükben az aljegyző asszony is segítette. A zajjal kapcsolatos rendelkezéseknél nem a jogszabály által szabályozott zajszint megszabását, hanem a zajhatás időkorlátait igyekeztek megállapítani. Beépítésre került a rendeletben az ebrendészeti díj is, valamint a kereskedelmi tevékenységet az éjszakai nyitvatartásban végző üzleteknél felügyeleti díj meghatározására is lehetőség van, melynek meghatározott a mértéke és az is, hogy az így befolyt összeg mire használható fel. Amennyiben a rendeletet elfogadja a képviselő-testület, az július elsejétől fog életbe lépni, hogy a lakosságnak legyen ideje megismerni a rendelkezéseit, felkészülni az őket érintő változásokra. Mivel ez új rendelet, korábban helyben ez a terület nem került szabályozásra. A rendeletben meghatározott szankciók alkalmazására a hatálybalépés után 1 hónappal kerülne sor. Az eljárás a közigazgatás hatósági eljárás rendelkezéseire épül. A szankció rendszer elemei a figyelmeztetés, a helyszíni bírság, illetve közigazgatási bírság. Ez utóbbira cselekmény el nem ismerése esetén alkalmaznánk és erről a jegyző hoz határozatot az ügyben. Az állattartás szabályozásánál kiemelt figyelmet fordítottak az ebtartás szabályaira, mert nagyon sok a kóbor kutya a településen. Növénytermesztésnél a különböző ültetési távolságok kerültek meghatározásra. Várja a kérdéseket a tervezettel kapcsolatban. Balog László kéri a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményeket, kiegészítéseket, pontosításokat. Vajas György: Növénytermesztéssel kapcsolatos rendelkezéseknél az ültetési távolság a szabályozás előtt ültetett fákra sövényekre is vonatkozik? dr. Kádár Tamás: A hatályba lépés utáni ültetésekre vonatkozik a rendelet, a korábban ültetett növényzetet tényként kezelik. Vajas György pontosítani javasolja a növényzet kerítésre felfuttatását, hogy a lakos a saját tulajdonú kerítésére futtathasson fel növényzetet. Pintér Ferenc úgy gondolja, hogy a tervezet kiinduló pontnak alkalmas, a továbbiakban is lehetőség lesz a módosítására, amennyiben alkalmazása során szükségessé válik. Balog László elmondja, a lakosok a kertben végzett munkák során a tűzoltóktól érdeklődnek a gazégetésével kapcsolatban a tűzgyújtási lehetőségről. Gyakorlatilag a jogszabályok erre nem adnak lehetőséget. dr. Kádár Tamás a katasztrófa védelmi hatósággal is egyeztetett ez ügyben. Az önkormányzati törvény lehetőséget ad rá, hogy a Képviselő-testület október 1-jétől április 30-áig önkormányzati rendeletben szabályozza a lakosság tűzgyújtását. A rendelet-tervezet szerint hétvégén nem lehet pl. avart égetni, de a tervezetben két lehetőség került kidolgozásra amiben dönteni kell a testületnek minden hétköznap legyen rá mód vagy csak meghatározott hétköznapi napokon pl. hétfőtől- szerdáig a szemétszállítási napokhoz igazodóan. Amennyiben a jelenlegi ülésen sok módosító javaslat érkezik, azok a tervezetben történő bedolgozása érdekében javasolja a rendelet április 22-i testületi ülésen elfogadni. Az anyagban az is benne van, hogy hatálybalépését követően fél év után felülvizsgálják a rendeletet és a kialakult gyakorlatnak megfelelően módosíthatják. Balog László a májusi testületi ülésen javasolja az elfogadását, hogy a lakosságnak lehetősége legyen megismerni, esetleg észrevételt, javaslatot tenni rendelkezéseivel kapcsolatban. 4

6 A továbbiakban az ülésen résztvevő bizottsági tagok és a képviselők kifejtik véleményüket a rendelet elfogadásának időpontjáról. A többség véleménye szerint, április 22-i ülésen történjen meg az elfogadása, addig ismertessék a lakossággal az önkormányzat rendelkezésére álló eszközökkel a rendelet-tervezetet, és a lakosok írásban véleményezhessék azt. Ezután folyatódik a rendelet-tervezet megtárgyalása. Köntés Mihály a 17. -nál kezdeményezi beépíteni, hogy tilos a szeméttároló edényből hulladékot eltávolítani, ami közegészségügyi szempontból is indokolt. A kiegészítését javasolja, a település egész területén tilos legyen a koldulás és a kéregető tevékenység, kivéve a közhasznú tevékenység. Balogh Roland elhagyta az üléstermet, a továbbiakban a döntéshozatalban 4 fő vesz tészt. dr. Kádár Tamás az első javaslatot a rendelet 21. (b) bekezdésébe építené be. Balog László javaslata, hogy a problémákat vessék fel és a jegyző úr a megfelelő helyre bedolgozza a rendelet-tervezetben. Köntés Mihály a nál a házaló tevékenység tiltására tesz javaslatot, kivéve az engedéllyel történő mozgóárusítást. A temetővel kapcsolatos rendelkezéseknél kihangsúlyozná a kegyeletsértő, nyugalmat zavaró magatartás tilalmát. A fellebbezés lehetőségét nem találja a rendeletben. dr. Kádár Tamás: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény írja elő a fellebbezési lehetőséget. Köntés Mihály további észrevétele a veszélyes ebekre vonatkozik ki határozza meg, melyek eb a veszélyes, mert pl. adott esetben egy puli kutya is lehet veszélyes. Tudomása szerint az ebrendészeti díj alól mentesek az őshonos, magyar kutyafajták. dr. Kádár Tamás: Egy kormányrendelet írja elő, hogy egy ebet milyen körülmények és eljárás keretében lehet veszélyessé minősíteni. Lukácsi György a napraforgóhéj eldobálását is tiltaná, nem csak a dohány csikkekét. dr. Kádár Tamás elmondja, hogy a szemetelésnél ezt a magatartást most is lehet szankcionálni a szabálysértés keretében. Lukácsi György kezdeményezi, hogy a kutyafuttatására jelöljenek ki helyet. dr. Kádár Tamás jó ötlenek tartja, ha erre igény van, akkor kéri a képviselők javaslatát a helykijelölésére. Lukácsi György az 5. -nál felveti, hogy üzlethelyiségbe kutyát lehessen bevinni, amennyiben az üzlet tulajdonosa az engedélyezi, mert pl. ezzel akarja növelni a vásárlói körét. Vajas György a kóbor ebek ürülékének eltávolításának problémájára hívja fel a figyelmet, illetve más fajta állatok ürülékének eltávolítására pl. egy lovas felvonulás esetében. dr. Kádár Tamás: A közterület tisztán tartása önkormányzati feladat. Valamilyen rendezvény esetében pedig a rendezvény után a rendezvényszervezőinek feladata az igénybe vett közterület takarítása. Lukácsi György a 9. kapcsán arra vár választ, hogyha az önkormányzat telepít fát a lakos háza elé az utcán a lakos véleményét kikérik-e róla. Elsősorban őshonos magyar fajtájú, nem tájidegen fákat lehet ültetni, honnan tudják a lakosok, melyek ezek? dr. Kádár Tamás ennek kapcsán ismerteti a fakivágással felmerülő problémákat és ennek a területnek megfelelő szabályozottságának hiányára. Nagyon fontosnak tartja szakértők véleményének kikérését, pl. kertészét. Pintér Ferenc úgy gondolja, van szakember a településen, akinek véleményét ki lehet kérni a faültetésével kapcsolatban. Lukácsi György temetői rend szabályozásánál javasolja, hogy háztartási szemét és kerti zöld hulladék elhelyezése is tilos legyen. dr. Kádár Tamás: Magasabb szintű jogszabály a szemeteléssel kapcsolatos dolgokat szabályozza. Csete Judit a 9. (2) bekezdésének kivételét javasolja. Balog László: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság az elhangzott módosításokkal javasolja a rendelet tervezet elfogadását április 22-i soros képviselő-testületi ülésen. 5

7 Pintér Ferenc javaslatára a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2015.(IV.14.) határozata: A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezet társadalmi vitára bocsátásáról 1. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetet (továbbiakban: Tervezet) és úgy döntött, hogy azt társadalmi vitára bocsátja április 20-áig. A Tervezettel kapcsolatos észrevételeket írásban a Polgármesteri Hivatalban a Jegyzőhöz kell benyújtani. 2. A Képviselő-testület a Tervezet elfogadásáról a április 22-i soros ülésén dönt. Felelős: dr. Kádár Tamás jegyző Határidő: április 20., illetve április 22. Erről értesül: 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pintér Ferenc polgármester helyben, 3. dr. Kádár Tamás jegyző helyben, 4. JNSZ Megyei Kormányhivatal (5001 Szolnok, Pf.: 111), 5. Irattár. 4.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítására (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előadó: Dr. Kádár Tamás Előkészítő: Pintér Ferenc polgármester Mudris Andrásné dr. aljegyző Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető Pintér Ferenc: Az elmúlt néhány hónap tapasztalata, hogy sok visszajelzés érkezik a lakosság részéről, ami felveti a jelenlegi struktúrában működő polgármesteri hivatal racionalizálását, modernizálását. Sok olyan ügykör van, ami nagyon lassan kerül elintézésre vagy azért, mert az adott hivatalnok túlterhelt és egyedül van, nincs helyettese, illetve bizonyos szakember hiánnyal küzdenek. Hiányzik a hivatalból egy településfejlesztési, műszaki osztály, mérnöki végzettségű vezetővel. A meglévő pénzügyi kereteken belül gondolkodtak az új hivatali struktúra kialakításakor. Az itt dolgozók mindent megtesznek egyébként, hogy jól és megfelelően végezzék a munkájukat, de nincs szakember bizonyos feladatokra. Műszaki referense és pályázati referense csak egy van a hivatalnak, a csoportmunkában való munkamódszerek ismeretlenek a hivatalban. A négy osztály kialakítása ezeknek a módszereknek a bevezetését is szolgálja. Az alapkompetenciák meghatározására hívja fel a figyelmet. dr. Kádár Tamás elmondja a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításának indokait és várható eredményeit, valamint kifejti az előterjesztésben foglaltakat. Balog László: Kérdés, vélemény az elhangzottakhoz? Csete Judit: Jelenleg hány fővel működik a hivatal? Mudris Andrásné dr.: Jelenleg 20 köztisztviselői álláshely van plusz a 3 vezető, nem köztisztviselő 3 fő 2 takarító, 1 kézbesítő. Balla Istvánné a településüzemeltetési referenssel kapcsolatban kérdezi, hogy szükséges-e az önkormányzathoz, és mi lesz a JÁTI-val, mert nem látja át ezt a rendszert. dr. Kádár Tamás elmondja, jelenleg a polgármesteri hivatal átalakítása kerül a testület elé, mivel a JÁTI vezetői állásának átadás-átvétele folyamatban van. A JÁTI átalakításánál majd figyelembe kell venni az ide - iglenes vezető, majd az új vezető véleményét is. A nonprofit Kft. átalakítása is megtörténik, tisztázódik mely feladatokat végzi a nonprofit kft., illetve a JÁTI. 6

8 Pintér Ferenc tájékoztatja a jelen lévőket, hogy kormányzati szándék szerint külön választják a településfejlesztési és településüzemeltetési feladatokat, ez utóbbiakat végzi a JÁTI. Településfejlesztési és Beruházási Osztály lesz a hivatalnál és a referensek műszaki referensek lesznek, mérnők végzettségű osztályvezetővel. Jelenleg 1 műszaki végzettségű referens van, aki más jellegű feladatokat is ellát. Feladatuk lesz a település beruházásainak nyomon követése, levezénylése pl. az ivóvízminőség-javító program. Kis Ernő volt egyedül építőmérnök végzettségű szakember - megköszöni az eddig végzett munkáját -, aki a beruházások előkészítésében, lebonyolításában részt tudott venni, plusz irányította a JÁTI-t. Uniós forrásokra van lehetősége a településnek, melyek kihasználásához szükséges a szakemberek alkalmazása. A pályázati referens nyomon követi a megvalósult beruházásokat, aki pénzügyi szakember és a pénzügyi osztálynak is segít, amennyiben szükséges. Az informatikus feladata lesz a műszaki tartalmak, térképek, látványtervek képviselők és lakosság elé tárása. Tulajdonképpen a település jövőjét álmodják meg a képviselő-testület döntése alapján. Balog László úgy véli nem a képviselő-testület kompetenciája a személyi kérdésekben való döntés, az intézmények vezetőinek kiválasztása a képviselő-testület feladata, az intézményen belüli személyi kérdésekben a vezetőé a döntés felelőssége. A polgármesteri hivatalban a jegyző és a polgármester felelős a tervezett átalakítás végrehajtásáért és erről a képviselő-testületet kell tájékoztatni. Az elhangzottakból személyi változások következnek. Legyenek tisztában a feladatot jelenleg ellátó személyek, hogy mi az elvárás feléjük. Legyen egyértelmű a feladat meghatározása és az abban a munkakörben dolgozó el tudja dönteni alkalmas vagy nem alkalmas a feladatra, esetleg a hivatalon belül más feladatot jobban el tudna látni. Kételye van az iránt, hogy a határozati javaslatban szereplő határidők betarthatók. Az az elvárása, reméli a többiek is egyetértenek vele, hogy minden osztályvezető az adott területen legjobban teljesítő személy legyen, aki képes irányítani az osztály munkáját, mert ha ez nem így lesz, akkor osztályvezetőre nincs szükség. Hiányolja az aljegyző feladatainak meghatározását, a szervezeti ábra szerint lóg a levegőben, nem igazán kapcsolódik hozzá feladat. El tudja képzelni, hogy a személyzeti osztály az aljegyzőhöz kapcsolódjon, és ne kelljen oda egy másik osztályvezető. Ettől függetlenül az összes önkormányzati munkában úgy kapcsolódik be, hogy az összes vezetői értekezleten ott van, a vezetői döntéshozatalban részt vesz. Az önkormányzat ma - gasabb szintű döntéshozó fóruma a polgármester, jegyző, aljegyző és kiegészülve az osztályvezetőkkel, ami ha szükséges kiegészül az intézményvezetőkkel. Ha ez nem így történik, akkor lemondanak arról a lehetőségről, hogy jól felkészült, egymással megfelelő napi munkakapcsolatot, információ-áramlást biztosító szervezete legyen az önkormányzatnak. Ennek valóban nincs hagyománya az önkormányzatnál. A Jegyző úrral folytatott beszélgetésében felmerült a feladatok belsőpályáztatással való ellátása. Kifejti, hogy ő mit ért ez alatt ha nem tudják az egyes területekre megtalálni a hivatalon belül a megfelelő szakembert, csak akkor keressenek kívül álló munkavállalót. Legyen lehetősége a jelenleg a feladatot ellátónak a döntés lehetősége, hogy el tudja látni az adott feladatott vagy nem, esetleg más feladatot jobban tudna teljesíteni. A jelenleg itt dolgozóknak van munkatapasztalata a köztisztviselői létből fakadóan, amit meg kell tanítani esetleg más területről érkező munkavállalónak. Pintér Ferenc elmondja, hogy több hónapja folyik a struktúra kidolgozása a megfelelő szintű, határidőket betartani tudó, szolgáltató hivatal kialakítására. A belsőpályáztatást végrehajtják, mert a meglévő tapasztalatra szükség van. Az aljegyző azért van függetlenítve, ha polgármester, alpolgármester, jegyző nem érhető el, az aljegyző el tudja látni az irányítási feladatokat, mert ha osztályt is vezet mellette, nem tudja megfelelően ellátni a feladatot. Egyeztetnek még a vonatkozásban, hogy az osztályok munkájának felügyeletét hogyan osztják meg a jegyző, aljegyző között. A munkaköri jegyzék hamarosan elkészül. A januárban meghirdetett álláshelyekre 85 szakember nyújtotta be önéletrajzát, akik többsége jászkiséri illetőségű. Gyorsabbá, hatékonyabbá, szolgáltatóvá szeretné tenni a hivatal munkáját. dr. Kádár Tamás kifejti a jelenlegi feladatellátás nehézségeit, amit az új hivatali struktúra kialakításával remélnek megoldani. Az év végén tervezik a felülvizsgálatát, hogy létszámban, feladatellátásban szükséges-e változtatni. Az új szerkezetű hivatal kialakításának hatása várhatóan az önkormányzat bevételeinek növekedésében is eredményt hoz. Pintér Ferenc: A jelenlegi pénzügyi keretből indultak ki az átalakítás végrehajtásánál. Alkalmazkodni kell a megváltozott körülményekhez és szolgáltató típusú hivatalt szeretnének létrehozni. Ehhez a képzés lehetőségét is megadják azoknak, akik vállalják a feladatot. Csete Judit: Készült-e felmérés a költségvetésre történő hatásáról a hivatal átszervezésének? A képzések költségére, a magasabb képzettségű dolgozók bérére gondolt elsősorban. dr. Kádár Tamás: Még nem készült, mert a munkaköri jegyzék most készül, abban meg lesz határozva, hogy kivel szemben milyen követelményeket támasztanak. A pénzügyi osztályvezetőt ennek birtokában kéri, 7

9 hogy készítsen kimutatást az átalakítás várható költségigényéről. Az aljegyző helyettesíti a jegyzőt távollétében, valamint el fogják osztani egymás között a feladatokat. Nem fog lógni a levegőben, a szervezeti működési szabályzatban részletesen fel lesznek sorolva a feladatai. Mudris Andrásné dr. elmondja, hogy jelenleg 3 üres álláshely van a hivatalnál, 1 osztályvezető most is van. Az üres álláshelyekre betervezett bérek nagy valószínűséggel fedezik az új belépők bérét. Balog László: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslat elfogadását. Pintér Ferenc ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak elfogadását. A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2015.(IV.14.) határozata: a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal átalakításáról Jászkisér Város Önkormányzata képviselő-testülete elhatározza a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal április 15-tel kezdődő átalakítását. Az átalakítás szervezési időszakának kezdete április 15. A szervezési időszak vége május 31. az alábbi ütemezéssel: 1. A szervezeti-személyzeti átalakítás tárgyában április 20-ig a jegyző és a polgármester folytasson le egyeztetést. 2. A jegyző április 22-ig készítse el az átalakított hivatal Munkaköri Jegyzékét, az Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzatát és terjessze elő jóváhagyásra a következő soros képviselő-testületi ülésre. 3. Amennyiben szükséges a jegyző április 25-ig gondoskodjon az új szervezeti struktúrának megfelelő pályázatok kiírásáról. 4. Amennyiben szükséges a jegyző május 25-ig hallgassa meg a pályázókat, döntsön a kiválasztásukról és hozza létre a szükséges köztisztviselői jogviszonyt. 5. A jegyző május 31-ig kezdeményezze a hivatalból kiválók közszolgálati jogviszonyának megszüntetését. 6. A jegyző május 31-ig készítse el az újjá szervezett polgármesteri hivatal végleges Szervezeti és Működési Szabályzatát. Határidő: április 15-május 31-ig. Felelős: Pintér Ferenc polgármester, Kádár Tamás jegyző Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pintér Ferenc polgármester helyben, 3. dr. Kádár Tamás jegyző helyben, 4. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok, 5. Irattár. Vajas György képviselő ismerteti Oláhné Dr. Szeremi Eszter levelét a testülettel. A képviselők javaslatára dr. Kádár Tamás jegyző ad választ. Pintér Ferenc mindenkinek megköszöni a részt vételt és a nyílt ülést berekeszti. K. m. f. Pintér Ferenc polgármester dr. Kádár Tamás jegyző 8

10 Balogh Roland Vajas György jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 9

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. december 18-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András, Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 218/12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 26-án tartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: 10. - 11./2012. (V. 25.) Határozatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-14//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 31-én du. 13 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. május 24. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:11-12, d./ határozata:56-64, Száma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA VIII. Iktatószám: 317-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. április 29-én megtartott, n y i l t s o r

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008.december 11-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben