Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 14-i soron kívüli nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 14-i soron kívüli nyílt üléséről"

Átírás

1 J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/ Ikt. sz.: 13-10/2015. Je gyzők önyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 14-i soron kívüli nyílt üléséről 64/2015.(IV.14.) határozat: 65/2015.(IV.14.) határozat: 66/2015.(IV.14.) határozat: 67/2015.(IV.14.) határozat: 68/2015.(IV.14.) határozat: A képviselő-testület soron kívüli nyílt ülésének napirendjéről a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás fenntartásában működő szociális alapszolgáltatást biztosító intézmény létrehozásáról a Jászkiséri Vízműtelep közúti csatlakozásának biztosításáról A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezet társadalmi vitára bocsátásáról a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal átalakításáról Készült: 3 példányban 1. eredeti példány: Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala Irattára 1. másolati példány: Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala Irattár 2. másolati példány: A Művelődés Háza és Könyvtár-Jászkisér

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 14-i soron kívüli nyílt testületi ülésén 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodájában. Jelen vannak: Pintér Ferenc polgármester elnöklete mellett, Borbás József alpolgármester, Balog László képviselő, Balogh Roland képviselő, Meghívottak tanácskozási joggal: dr. Kádár Tamás jegyző, Mudris Adnrásné dr. aljegyző, Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető, Kis Ernő JÁTI intézményvezetője, Farkasné Nagy Márta ASZKp vezetője, Köntés Mihály képviselő, Lukácsi György képviselő, Vajas György képviselő. Távolmaradásukat jelezték: Balogh András, Kiss Lajos képviselők Csillik Ferencné óvodavezető, Soósné Nagy Andrea bölcsődevezető, Balogh György A Művelődés Háza vezetője Juhász László sajtóreferens Pintér Ferenc köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 9 tagjából 7 fő jelen van, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Balogh Roland és Vajas György képviselőket kéri fel, a jegyzőkönyv vezetésével Silye Erzsébet polgármesteri hivatali dolgozót bízza meg a testület egyetértésével. A meghívóban szereplő napirendhez kéri felvenni a Jászkiséri Vízműtelep közúti csatlakozásának biztosításáról szóló előterjesztést. Ismerteti az ülés napirendjét, aminek elfogadását szavazásra bocsátja, Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2015.(IV.14.) határozata: A képviselő-testület soron kívüli nyílt ülésének napirendjéről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április 14-i soron kívüli nyílt képviselő-testületi ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadta: 1.) Előterjesztés a szociális alapszolgáltatások társulásos formában történő működtetésére Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Baginé Gavaldik Lívia, Köntés Mihály SZEB elnöke, Mudris Andrásné dr. aljegyző 2.) Előterjesztés a Jászkiséri Vízműtelep közúti csatlakozásának biztosítására Előterjesztő: dr. Kádár Tamás jegyző Előkészítő: Kádár Tamás jegyző, Mudris Andrásné dr. aljegyző 3.) A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Pintér Ferenc polgármester, Kádár Tamás jegyző, Mudris Andrásné dr. aljegyző 4.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítására Előadó: Dr. Kádár Tamás Előkészítő: Pintér Ferenc polgármester Mudris Andrásné dr. aljegyző Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető 1

3 Felelős: Pintér Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pintér Ferenc polgármester helyben, 3. dr. Kádár Tamás jegyző helyben, 4. JNSZ Megyei Kormányhivatal (5001 Szolnok, Pf.: 111) 5. Irattár Pintér Ferenc tájékoztatja a képviselőket, hogy a napirend megtárgyalása együtt történik a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottsággal. de határozatot külön-külön hoz a Bizottság, illetve a Képviselőtestület. Napirend megtárgyalása: 1.) Előterjesztés a szociális alapszolgáltatások társulásos formában történő működtetésére (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Baginé Gavaldik Lívia, Köntés Mihály SZEB elnöke, Mudris Andrásné dr. aljegyző Pintér Ferenc ismerteti az előterjesztést. Balog László véleménye szerint a kistelepülések szakember hiányának megszüntetése érdekében született a kezdeményezés. Jászapáti és Jászladány sem kíván részt venni az alapszolgáltatás társulási formában való működtetésében. Ha az önkormányzat társulási formában látná el a feladatot, az kihatással lenne a jászkiséri dolgozók munkavégzésére is, a szakembereknek más település ellátásában is részt kellene venni akár helyettesítés vagy más egyéb célból. Köntés Mihály: Van előnye és hátránya is a társulásban való működtetésnek, ahogy Balog képviselő úr az előterjesztés ismertetésekor elmondta. Egy előny nem hangzott el, hogy esetleg Jászkisér ebben kistérségi centrumként működhetne. A változás nem is a dolgozókat, hanem az intézményvezetőt érintené, mivel a kistelepülések a költségvetésükből nehezen tudnák kigazdálkodni a vezető személyi költségeit. A településeknek a társulásban történő ellátás esetén a kedvezőbb normatívák lehívási lehetősége a nagyobb vonzóerő. A vagyoneszközökkel nem Jászkisér rendelkezne a társulás esetén, hanem Jászladány. A normatívák erre az évre vonatkoznak, a jövőbeni normatívákra nincs rálátásunk. A Szociális Bizottság nem támogatta a társulásban való feladatellátást. Balog László: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság sem javasolja a képviselő-testületnek a feladatellátását társulási formában. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja az alapszolgáltatások társulási formában történő ellátását. Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2015.(IV.14.) határozata: a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás fenntartásában működő szociális alapszolgáltatást biztosító intézmény létrehozásáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat a szociális alapszolgáltatási ellátási kötelezettségét továbbra is önállóan kívánja teljesíteni és július 1-től Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott, szociális alapszolgáltatást nyújtó intézményt nem kívánja igénybe venni.. Határidő: április 15. Felelős: Pintér Ferenc polgármester 2

4 Erről értesülnek: 1. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai, székhelyükön 2. Jászladányi Polgármesteri Hivatal, Jászladány 3. Jászkisér Város Képviselő-testületének tagjai 4. Alapszolgáltatási Központ vezetője Jászkisér - 5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok 6. Irattár 2.) Előterjesztés a Jászkiséri Vízműtelep közúti csatlakozásának biztosítására (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: dr. Kádár Tamás jegyző Előkészítő: Kádár Tamás jegyző, Mudris Andrásné dr. aljegyző Pintér Ferenc röviden ismerteti az előterjesztést, mely az ivóvízminőség-javító program megvalósításával kapcsolatban felmerült probléma megoldására tesz javaslatot. dr. Kádár Tamás részletesebben ismerteti a telekmegvásárlásával kapcsolatban folytatott egyeztetéseket. Balog László: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestüknek a határozati javaslatot. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2015. (IV.14.) határozata: a Jászkiséri Vízműtelep közúti csatlakozásának biztosításáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a piactér melletti vízmű telepnek önkormányzati úthoz csatlakozását a Rigó utca 9. szám alatti 881-es vagy a Rigó utca 11. szám alatti 882-es helyrajzi számú ingatlan megszerzésével biztosítja. Az ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tárgyalások lefolytatására és az ingatlanok közül egyiknek legfeljebb 1,5 millió Ft vételáron történő megszerzésére. Felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben szükségessé válna az ingatlanból történő mielőbbi kiköltözés érdekében, ideiglenesen az egyik tulajdonost bérlőként jelölje ki az önkormányzat tulajdonában lévő egyik üres bérlakás vonatkozásában. Az önkormányzat az ingatlanok egyikének megszerzéséhez tervezett 1,5 millió Ft összeget a évi költségvetésének terhére biztosítja. A tárgyalások eredményéről, az ingatlan megszerzéséről és a 889-es helyrajzi számú vízműteleppel való összevonásáról a polgármester a következő testületi ülésen köteles beszámolni. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: Pintér Ferenc polgármester, Kádár Tamás jegyző Erről értesülnek: 1. Képviselőtestület tagjai, 2. Pintér Ferenc polgármester, 3. Dr. Kádár Tamás jegyző, 4. Kormos Lajos PH Pü. ov. 5. Megyei Kormányhivatal Szolnok 6. irattár - helyben 3

5 3.) A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Pintér Ferenc polgármester, Kádár Tamás jegyző, Mudris Andrásné dr. aljegyző Pintér Ferenc elmondja a rendelet megalkotását ösztönözte, hogy sok lakossági panasz érkezett a közösségi együttélés szabályaival kapcsolatban. Sok a jelzés a kóbor kutyákkal kapcsolatban, a befogásuk az önkormányzat költségvetését jelentősen megterheli. A rendelettel a közterület-felügyelő munkáját is segíteni kívánják, valamint a közbiztonságot is növelni. dr. Kádár Tamás elmondja, hogy a Képviselő-testület elé került anyag több területet részletesebben szabályoz, mint az első változat. A rendelet-tervezetben nem szerepelhetnek olyan normák, amit magasabb szintű jogszabály szabályoz. A rendelet-tervezet elkészítésének legnagyobb nehézségét ez okozta, a kiszűrésükben az aljegyző asszony is segítette. A zajjal kapcsolatos rendelkezéseknél nem a jogszabály által szabályozott zajszint megszabását, hanem a zajhatás időkorlátait igyekeztek megállapítani. Beépítésre került a rendeletben az ebrendészeti díj is, valamint a kereskedelmi tevékenységet az éjszakai nyitvatartásban végző üzleteknél felügyeleti díj meghatározására is lehetőség van, melynek meghatározott a mértéke és az is, hogy az így befolyt összeg mire használható fel. Amennyiben a rendeletet elfogadja a képviselő-testület, az július elsejétől fog életbe lépni, hogy a lakosságnak legyen ideje megismerni a rendelkezéseit, felkészülni az őket érintő változásokra. Mivel ez új rendelet, korábban helyben ez a terület nem került szabályozásra. A rendeletben meghatározott szankciók alkalmazására a hatálybalépés után 1 hónappal kerülne sor. Az eljárás a közigazgatás hatósági eljárás rendelkezéseire épül. A szankció rendszer elemei a figyelmeztetés, a helyszíni bírság, illetve közigazgatási bírság. Ez utóbbira cselekmény el nem ismerése esetén alkalmaznánk és erről a jegyző hoz határozatot az ügyben. Az állattartás szabályozásánál kiemelt figyelmet fordítottak az ebtartás szabályaira, mert nagyon sok a kóbor kutya a településen. Növénytermesztésnél a különböző ültetési távolságok kerültek meghatározásra. Várja a kérdéseket a tervezettel kapcsolatban. Balog László kéri a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményeket, kiegészítéseket, pontosításokat. Vajas György: Növénytermesztéssel kapcsolatos rendelkezéseknél az ültetési távolság a szabályozás előtt ültetett fákra sövényekre is vonatkozik? dr. Kádár Tamás: A hatályba lépés utáni ültetésekre vonatkozik a rendelet, a korábban ültetett növényzetet tényként kezelik. Vajas György pontosítani javasolja a növényzet kerítésre felfuttatását, hogy a lakos a saját tulajdonú kerítésére futtathasson fel növényzetet. Pintér Ferenc úgy gondolja, hogy a tervezet kiinduló pontnak alkalmas, a továbbiakban is lehetőség lesz a módosítására, amennyiben alkalmazása során szükségessé válik. Balog László elmondja, a lakosok a kertben végzett munkák során a tűzoltóktól érdeklődnek a gazégetésével kapcsolatban a tűzgyújtási lehetőségről. Gyakorlatilag a jogszabályok erre nem adnak lehetőséget. dr. Kádár Tamás a katasztrófa védelmi hatósággal is egyeztetett ez ügyben. Az önkormányzati törvény lehetőséget ad rá, hogy a Képviselő-testület október 1-jétől április 30-áig önkormányzati rendeletben szabályozza a lakosság tűzgyújtását. A rendelet-tervezet szerint hétvégén nem lehet pl. avart égetni, de a tervezetben két lehetőség került kidolgozásra amiben dönteni kell a testületnek minden hétköznap legyen rá mód vagy csak meghatározott hétköznapi napokon pl. hétfőtől- szerdáig a szemétszállítási napokhoz igazodóan. Amennyiben a jelenlegi ülésen sok módosító javaslat érkezik, azok a tervezetben történő bedolgozása érdekében javasolja a rendelet április 22-i testületi ülésen elfogadni. Az anyagban az is benne van, hogy hatálybalépését követően fél év után felülvizsgálják a rendeletet és a kialakult gyakorlatnak megfelelően módosíthatják. Balog László a májusi testületi ülésen javasolja az elfogadását, hogy a lakosságnak lehetősége legyen megismerni, esetleg észrevételt, javaslatot tenni rendelkezéseivel kapcsolatban. 4

6 A továbbiakban az ülésen résztvevő bizottsági tagok és a képviselők kifejtik véleményüket a rendelet elfogadásának időpontjáról. A többség véleménye szerint, április 22-i ülésen történjen meg az elfogadása, addig ismertessék a lakossággal az önkormányzat rendelkezésére álló eszközökkel a rendelet-tervezetet, és a lakosok írásban véleményezhessék azt. Ezután folyatódik a rendelet-tervezet megtárgyalása. Köntés Mihály a 17. -nál kezdeményezi beépíteni, hogy tilos a szeméttároló edényből hulladékot eltávolítani, ami közegészségügyi szempontból is indokolt. A kiegészítését javasolja, a település egész területén tilos legyen a koldulás és a kéregető tevékenység, kivéve a közhasznú tevékenység. Balogh Roland elhagyta az üléstermet, a továbbiakban a döntéshozatalban 4 fő vesz tészt. dr. Kádár Tamás az első javaslatot a rendelet 21. (b) bekezdésébe építené be. Balog László javaslata, hogy a problémákat vessék fel és a jegyző úr a megfelelő helyre bedolgozza a rendelet-tervezetben. Köntés Mihály a nál a házaló tevékenység tiltására tesz javaslatot, kivéve az engedéllyel történő mozgóárusítást. A temetővel kapcsolatos rendelkezéseknél kihangsúlyozná a kegyeletsértő, nyugalmat zavaró magatartás tilalmát. A fellebbezés lehetőségét nem találja a rendeletben. dr. Kádár Tamás: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény írja elő a fellebbezési lehetőséget. Köntés Mihály további észrevétele a veszélyes ebekre vonatkozik ki határozza meg, melyek eb a veszélyes, mert pl. adott esetben egy puli kutya is lehet veszélyes. Tudomása szerint az ebrendészeti díj alól mentesek az őshonos, magyar kutyafajták. dr. Kádár Tamás: Egy kormányrendelet írja elő, hogy egy ebet milyen körülmények és eljárás keretében lehet veszélyessé minősíteni. Lukácsi György a napraforgóhéj eldobálását is tiltaná, nem csak a dohány csikkekét. dr. Kádár Tamás elmondja, hogy a szemetelésnél ezt a magatartást most is lehet szankcionálni a szabálysértés keretében. Lukácsi György kezdeményezi, hogy a kutyafuttatására jelöljenek ki helyet. dr. Kádár Tamás jó ötlenek tartja, ha erre igény van, akkor kéri a képviselők javaslatát a helykijelölésére. Lukácsi György az 5. -nál felveti, hogy üzlethelyiségbe kutyát lehessen bevinni, amennyiben az üzlet tulajdonosa az engedélyezi, mert pl. ezzel akarja növelni a vásárlói körét. Vajas György a kóbor ebek ürülékének eltávolításának problémájára hívja fel a figyelmet, illetve más fajta állatok ürülékének eltávolítására pl. egy lovas felvonulás esetében. dr. Kádár Tamás: A közterület tisztán tartása önkormányzati feladat. Valamilyen rendezvény esetében pedig a rendezvény után a rendezvényszervezőinek feladata az igénybe vett közterület takarítása. Lukácsi György a 9. kapcsán arra vár választ, hogyha az önkormányzat telepít fát a lakos háza elé az utcán a lakos véleményét kikérik-e róla. Elsősorban őshonos magyar fajtájú, nem tájidegen fákat lehet ültetni, honnan tudják a lakosok, melyek ezek? dr. Kádár Tamás ennek kapcsán ismerteti a fakivágással felmerülő problémákat és ennek a területnek megfelelő szabályozottságának hiányára. Nagyon fontosnak tartja szakértők véleményének kikérését, pl. kertészét. Pintér Ferenc úgy gondolja, van szakember a településen, akinek véleményét ki lehet kérni a faültetésével kapcsolatban. Lukácsi György temetői rend szabályozásánál javasolja, hogy háztartási szemét és kerti zöld hulladék elhelyezése is tilos legyen. dr. Kádár Tamás: Magasabb szintű jogszabály a szemeteléssel kapcsolatos dolgokat szabályozza. Csete Judit a 9. (2) bekezdésének kivételét javasolja. Balog László: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság az elhangzott módosításokkal javasolja a rendelet tervezet elfogadását április 22-i soros képviselő-testületi ülésen. 5

7 Pintér Ferenc javaslatára a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2015.(IV.14.) határozata: A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezet társadalmi vitára bocsátásáról 1. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetet (továbbiakban: Tervezet) és úgy döntött, hogy azt társadalmi vitára bocsátja április 20-áig. A Tervezettel kapcsolatos észrevételeket írásban a Polgármesteri Hivatalban a Jegyzőhöz kell benyújtani. 2. A Képviselő-testület a Tervezet elfogadásáról a április 22-i soros ülésén dönt. Felelős: dr. Kádár Tamás jegyző Határidő: április 20., illetve április 22. Erről értesül: 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pintér Ferenc polgármester helyben, 3. dr. Kádár Tamás jegyző helyben, 4. JNSZ Megyei Kormányhivatal (5001 Szolnok, Pf.: 111), 5. Irattár. 4.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítására (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előadó: Dr. Kádár Tamás Előkészítő: Pintér Ferenc polgármester Mudris Andrásné dr. aljegyző Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető Pintér Ferenc: Az elmúlt néhány hónap tapasztalata, hogy sok visszajelzés érkezik a lakosság részéről, ami felveti a jelenlegi struktúrában működő polgármesteri hivatal racionalizálását, modernizálását. Sok olyan ügykör van, ami nagyon lassan kerül elintézésre vagy azért, mert az adott hivatalnok túlterhelt és egyedül van, nincs helyettese, illetve bizonyos szakember hiánnyal küzdenek. Hiányzik a hivatalból egy településfejlesztési, műszaki osztály, mérnöki végzettségű vezetővel. A meglévő pénzügyi kereteken belül gondolkodtak az új hivatali struktúra kialakításakor. Az itt dolgozók mindent megtesznek egyébként, hogy jól és megfelelően végezzék a munkájukat, de nincs szakember bizonyos feladatokra. Műszaki referense és pályázati referense csak egy van a hivatalnak, a csoportmunkában való munkamódszerek ismeretlenek a hivatalban. A négy osztály kialakítása ezeknek a módszereknek a bevezetését is szolgálja. Az alapkompetenciák meghatározására hívja fel a figyelmet. dr. Kádár Tamás elmondja a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításának indokait és várható eredményeit, valamint kifejti az előterjesztésben foglaltakat. Balog László: Kérdés, vélemény az elhangzottakhoz? Csete Judit: Jelenleg hány fővel működik a hivatal? Mudris Andrásné dr.: Jelenleg 20 köztisztviselői álláshely van plusz a 3 vezető, nem köztisztviselő 3 fő 2 takarító, 1 kézbesítő. Balla Istvánné a településüzemeltetési referenssel kapcsolatban kérdezi, hogy szükséges-e az önkormányzathoz, és mi lesz a JÁTI-val, mert nem látja át ezt a rendszert. dr. Kádár Tamás elmondja, jelenleg a polgármesteri hivatal átalakítása kerül a testület elé, mivel a JÁTI vezetői állásának átadás-átvétele folyamatban van. A JÁTI átalakításánál majd figyelembe kell venni az ide - iglenes vezető, majd az új vezető véleményét is. A nonprofit Kft. átalakítása is megtörténik, tisztázódik mely feladatokat végzi a nonprofit kft., illetve a JÁTI. 6

8 Pintér Ferenc tájékoztatja a jelen lévőket, hogy kormányzati szándék szerint külön választják a településfejlesztési és településüzemeltetési feladatokat, ez utóbbiakat végzi a JÁTI. Településfejlesztési és Beruházási Osztály lesz a hivatalnál és a referensek műszaki referensek lesznek, mérnők végzettségű osztályvezetővel. Jelenleg 1 műszaki végzettségű referens van, aki más jellegű feladatokat is ellát. Feladatuk lesz a település beruházásainak nyomon követése, levezénylése pl. az ivóvízminőség-javító program. Kis Ernő volt egyedül építőmérnök végzettségű szakember - megköszöni az eddig végzett munkáját -, aki a beruházások előkészítésében, lebonyolításában részt tudott venni, plusz irányította a JÁTI-t. Uniós forrásokra van lehetősége a településnek, melyek kihasználásához szükséges a szakemberek alkalmazása. A pályázati referens nyomon követi a megvalósult beruházásokat, aki pénzügyi szakember és a pénzügyi osztálynak is segít, amennyiben szükséges. Az informatikus feladata lesz a műszaki tartalmak, térképek, látványtervek képviselők és lakosság elé tárása. Tulajdonképpen a település jövőjét álmodják meg a képviselő-testület döntése alapján. Balog László úgy véli nem a képviselő-testület kompetenciája a személyi kérdésekben való döntés, az intézmények vezetőinek kiválasztása a képviselő-testület feladata, az intézményen belüli személyi kérdésekben a vezetőé a döntés felelőssége. A polgármesteri hivatalban a jegyző és a polgármester felelős a tervezett átalakítás végrehajtásáért és erről a képviselő-testületet kell tájékoztatni. Az elhangzottakból személyi változások következnek. Legyenek tisztában a feladatot jelenleg ellátó személyek, hogy mi az elvárás feléjük. Legyen egyértelmű a feladat meghatározása és az abban a munkakörben dolgozó el tudja dönteni alkalmas vagy nem alkalmas a feladatra, esetleg a hivatalon belül más feladatot jobban el tudna látni. Kételye van az iránt, hogy a határozati javaslatban szereplő határidők betarthatók. Az az elvárása, reméli a többiek is egyetértenek vele, hogy minden osztályvezető az adott területen legjobban teljesítő személy legyen, aki képes irányítani az osztály munkáját, mert ha ez nem így lesz, akkor osztályvezetőre nincs szükség. Hiányolja az aljegyző feladatainak meghatározását, a szervezeti ábra szerint lóg a levegőben, nem igazán kapcsolódik hozzá feladat. El tudja képzelni, hogy a személyzeti osztály az aljegyzőhöz kapcsolódjon, és ne kelljen oda egy másik osztályvezető. Ettől függetlenül az összes önkormányzati munkában úgy kapcsolódik be, hogy az összes vezetői értekezleten ott van, a vezetői döntéshozatalban részt vesz. Az önkormányzat ma - gasabb szintű döntéshozó fóruma a polgármester, jegyző, aljegyző és kiegészülve az osztályvezetőkkel, ami ha szükséges kiegészül az intézményvezetőkkel. Ha ez nem így történik, akkor lemondanak arról a lehetőségről, hogy jól felkészült, egymással megfelelő napi munkakapcsolatot, információ-áramlást biztosító szervezete legyen az önkormányzatnak. Ennek valóban nincs hagyománya az önkormányzatnál. A Jegyző úrral folytatott beszélgetésében felmerült a feladatok belsőpályáztatással való ellátása. Kifejti, hogy ő mit ért ez alatt ha nem tudják az egyes területekre megtalálni a hivatalon belül a megfelelő szakembert, csak akkor keressenek kívül álló munkavállalót. Legyen lehetősége a jelenleg a feladatot ellátónak a döntés lehetősége, hogy el tudja látni az adott feladatott vagy nem, esetleg más feladatot jobban tudna teljesíteni. A jelenleg itt dolgozóknak van munkatapasztalata a köztisztviselői létből fakadóan, amit meg kell tanítani esetleg más területről érkező munkavállalónak. Pintér Ferenc elmondja, hogy több hónapja folyik a struktúra kidolgozása a megfelelő szintű, határidőket betartani tudó, szolgáltató hivatal kialakítására. A belsőpályáztatást végrehajtják, mert a meglévő tapasztalatra szükség van. Az aljegyző azért van függetlenítve, ha polgármester, alpolgármester, jegyző nem érhető el, az aljegyző el tudja látni az irányítási feladatokat, mert ha osztályt is vezet mellette, nem tudja megfelelően ellátni a feladatot. Egyeztetnek még a vonatkozásban, hogy az osztályok munkájának felügyeletét hogyan osztják meg a jegyző, aljegyző között. A munkaköri jegyzék hamarosan elkészül. A januárban meghirdetett álláshelyekre 85 szakember nyújtotta be önéletrajzát, akik többsége jászkiséri illetőségű. Gyorsabbá, hatékonyabbá, szolgáltatóvá szeretné tenni a hivatal munkáját. dr. Kádár Tamás kifejti a jelenlegi feladatellátás nehézségeit, amit az új hivatali struktúra kialakításával remélnek megoldani. Az év végén tervezik a felülvizsgálatát, hogy létszámban, feladatellátásban szükséges-e változtatni. Az új szerkezetű hivatal kialakításának hatása várhatóan az önkormányzat bevételeinek növekedésében is eredményt hoz. Pintér Ferenc: A jelenlegi pénzügyi keretből indultak ki az átalakítás végrehajtásánál. Alkalmazkodni kell a megváltozott körülményekhez és szolgáltató típusú hivatalt szeretnének létrehozni. Ehhez a képzés lehetőségét is megadják azoknak, akik vállalják a feladatot. Csete Judit: Készült-e felmérés a költségvetésre történő hatásáról a hivatal átszervezésének? A képzések költségére, a magasabb képzettségű dolgozók bérére gondolt elsősorban. dr. Kádár Tamás: Még nem készült, mert a munkaköri jegyzék most készül, abban meg lesz határozva, hogy kivel szemben milyen követelményeket támasztanak. A pénzügyi osztályvezetőt ennek birtokában kéri, 7

9 hogy készítsen kimutatást az átalakítás várható költségigényéről. Az aljegyző helyettesíti a jegyzőt távollétében, valamint el fogják osztani egymás között a feladatokat. Nem fog lógni a levegőben, a szervezeti működési szabályzatban részletesen fel lesznek sorolva a feladatai. Mudris Andrásné dr. elmondja, hogy jelenleg 3 üres álláshely van a hivatalnál, 1 osztályvezető most is van. Az üres álláshelyekre betervezett bérek nagy valószínűséggel fedezik az új belépők bérét. Balog László: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslat elfogadását. Pintér Ferenc ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak elfogadását. A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2015.(IV.14.) határozata: a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal átalakításáról Jászkisér Város Önkormányzata képviselő-testülete elhatározza a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal április 15-tel kezdődő átalakítását. Az átalakítás szervezési időszakának kezdete április 15. A szervezési időszak vége május 31. az alábbi ütemezéssel: 1. A szervezeti-személyzeti átalakítás tárgyában április 20-ig a jegyző és a polgármester folytasson le egyeztetést. 2. A jegyző április 22-ig készítse el az átalakított hivatal Munkaköri Jegyzékét, az Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzatát és terjessze elő jóváhagyásra a következő soros képviselő-testületi ülésre. 3. Amennyiben szükséges a jegyző április 25-ig gondoskodjon az új szervezeti struktúrának megfelelő pályázatok kiírásáról. 4. Amennyiben szükséges a jegyző május 25-ig hallgassa meg a pályázókat, döntsön a kiválasztásukról és hozza létre a szükséges köztisztviselői jogviszonyt. 5. A jegyző május 31-ig kezdeményezze a hivatalból kiválók közszolgálati jogviszonyának megszüntetését. 6. A jegyző május 31-ig készítse el az újjá szervezett polgármesteri hivatal végleges Szervezeti és Működési Szabályzatát. Határidő: április 15-május 31-ig. Felelős: Pintér Ferenc polgármester, Kádár Tamás jegyző Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pintér Ferenc polgármester helyben, 3. dr. Kádár Tamás jegyző helyben, 4. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok, 5. Irattár. Vajas György képviselő ismerteti Oláhné Dr. Szeremi Eszter levelét a testülettel. A képviselők javaslatára dr. Kádár Tamás jegyző ad választ. Pintér Ferenc mindenkinek megköszöni a részt vételt és a nyílt ülést berekeszti. K. m. f. Pintér Ferenc polgármester dr. Kádár Tamás jegyző 8

10 Balogh Roland Vajas György jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 9

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-19/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének I f j ú s á g i, K u l t u r á l i s é s S p o r t B i z o t t s á g a 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. április 28-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. április 28-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-12/2015. Je gyzők önyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120.

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének S z o c i á l i s é s E g é s z s é g ü g y i B i z o t t s á g a 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. június 06. napján 08.30

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-14/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. augusztus 18. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án 17.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének. Je gyzők önyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének. Je gyzők önyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi,Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottsága 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt.szám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-10/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 26-án 16.30 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

12/2015. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak.

12/2015. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2015 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről Ikt. sz.: 13-16/2015 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Je gyz őkönyv Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.november 19-én (csütörtök) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők. 1 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

18/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

18/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 18/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők:

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jelen vannak: Meghívottak: Kereki Község Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Marton Lajos polgármester, továbbá Balogh Gyuláné, Csicsai László Viktor, Vinkler

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 9.-én, a Községházán 10 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben