HÍRLAP BALATONKENESEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLAP BALATONKENESEI"

Átírás

1 BALATONKENESEI HÍRLAP május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt a kenesei tátorjános. Jávorka Sándor szerint a kenesei populáció az egyetlen hazánkban, ezért védelmére tett ajánlatot ben a Földmûvelésügyi Minisztérium a tátorjánt védetté nyilvánította óta fokozottan védett, veszélyeztetett európai növény. A tátorjános a Soós-hegyen a Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának felügyelete alá tartozik. Május közepén virágzik, apró, fehér, kellemes mézillatú virágai jellegzetesek. Az õszi szelek elszáradt, gömbölyû kóróit messze görgetik ez az ördögszekér, így biztosítva a magok elhullását. Az elhullott magvakból fejlõdõ növények a harmadik évben virágoznak elõször. Nagymérvû megfogyatkozásához az is hozzájárulhatott, hogy a nép éhínség idején húsos karógyökerét rendszeresen fogyasztotta októberében ünnepi kiadvány megjelentetését tervezzük. Kérjük azokat, akik 1956-tal kapcsolatos élményeiket, emlékeiket közreadnák, szíveskedjenek írásos formában szerkesztõségünkhöz névvel vagy jeligével eljuttatni. Köszönjük. Akit Isten búval vert meg, / Ezt a partot, ezt a berket, / Ezt a kedves völgyi katlant Keresse fel mielébb (Soós Lajos: Kenesei magas partok)

2 2 ÖNKORMÁNYZATI TUDÓSÍTÁSOK A képviselõ-testület ülésérõl jelentjük Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy Balatonkenese nagyközség önkormányzatának képviselõ-testülete, április 27-én tartotta a munkaterv szerinti utolsó ülését. Az ülésen négy fõ napirendi pont és vegyes ügyek megtárgyalására került sor. * 1.) Az elsõ napirendi pont az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása volt. Elhangzott, mindenki érzékelhette, hogy az önkormányzat rendkívül nehéz gazdasági évet tudhat maga mögött, és a év még ennél is nehezebb lesz. Kürthy Lajos polgármester az intézmények vezetõinek megköszönte a képviselõ-testület által meghatározott szigorú elvek végrehajtását. A pénzügyi bizottság az elõterjesztett anyag elfogadását javasolta azzal, hogy a évi takarékos gazdálkodást kell folytatni a továbbiakban is. Az egészségügyi és szociálpolitikai bizottság a beszámoló megtárgyalása során azt a javaslatot tette, hogy kistérségi szinten kell megfogalmazni azt a problémát, hogy az intézmények mûködtetésének finanszírozása a jelenlegi formában nem megfelelõ. Ezzel együtt a bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót. A kulturális, oktatási, sport és idegenforgalmi bizottság elnöke részérõl elhangzott, hogy a beszámolóból egyértelmûen kiderül, az elmúlt évben az önkormányzat az intézményei mûködését takarékos gazdálkodással és mûködési hitel igénybevételével tudta biztosítani. Ennek tudatában, megfontoltan kell az önkormányzatnak meghoznia döntéseit a jövõben. Minden pályázati lehetõséget meg kell ragadni az elõrejutás érdekében. A bizottság tagjai a beszámoló elfogadását javasolták a képviselõ-testületnek. A további hozzászólások elhangzását követõen a képviselõ-testület egyhangúlag megalkotta rendeletét az önkormányzat évi zárszámadásáról. (A rendelet május 25-e után megtekinthetõ a könyvtárakban és a Polgármesteri Hivatalban.) 1/a.) Az elsõ napirendi ponthoz kapcsolódóan a képviselõ-testület megismerte és egyhangúlag elfogadta a Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Bt. által az önkormányzat évi egyszerûsített beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentést. (A könyvvizsgálói jelentés magában foglalja az egyszerûsített mérleget, a pénzforgalmi jelentést, a pénzmaradványt és az eredmény kimutatást.) * 2.) Második napirendi pontként a képviselõ-testület megtárgyalta az önkormányzat évi pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolót. Mindhárom bizottság elnöke részérõl elhangzott, hogy bizottságuk a beszámolót megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolta. A testület a hozzászólásokat követõen egyhangúlag határozattal hagyta jóvá az önkormányzat évi pénzmaradványáról készült elszámolást. 2/a.) A második napirendi pont megtárgyalását követõen a képviselõ-testület megismerte és egyhangúlag elfogadta a Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Bt. által az önkormányzat évi költségvetésének elsõ módosításáról készített könyvvizsgálói véleményt. * 3.) Következõ napirendi pontként a képviselõ-testület egyhangúlag megalkotta rendeletét az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló rendeletének módosítására. A rendelet módosítása a testület döntéseinek rendeleten történõ átvezetése miatt vált szükségessé. * 4.) Az utolsó fõ napirendi pont a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésérõl szóló beszámoló, valamint a Területi Szociális Szolgáltató és Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény tevékenységérõl készült beszámoló megtárgyalása volt. Az egészségügyi és szociálpolitikai bizottság elnöke részérõl elhangzott, hogy bizottságuk mindkét beszámolót megtárgyalta. A bizottság tagjai nevében megköszönte mindkét intézmény munkáját. A kulturális, oktatási, sport és idegenforgalmi bizottság elnöke elmondta, hogy a Területi Szociális Szolgáltató intézmény sokoldalú munkát végez, amelyre szükség is van. Hangsúlyozta, hogy mindenképpen meg kell találni a lehetõséget arra, hogy az intézmény a továbbiakban is el tudja látni a feladatait. A bizottság valamennyi tagja nevében megköszönte az intézmény vezetõjének és dolgozóinak munkáját. A további hozzászólások elhangzását követõen a képviselõ-testület egyhangúlag külön határozattal fogadta el a két elõterjesztett beszámolót. A fõ napirendi pontok megtárgyalását követõen a képviselõ-testület vegyes ügyeket tárgyalt, melyek megtárgyalása során a testület az alábbi határozatokat hozta: 1.) A képviselõ-testület elfogadta a Siófok város önkormányzatának polgármestere által az ISPA/KA projekt megvalósulásához szükséges kölcsönkeret biztosításáról rendelkezõ szerzõdést, amely a Zöldfok Rt. részérõl vállalt önkormányzati finanszírozási kötelezettség kölcsönkeret nyújtása útján történõ biztosításának részletes feltételeit és a kölcsön igénybevételének módját tartalmazza. 2.) A képviselõ-testület úgy határozott, hogy Ft összegû támogatást biztosít a Veszprémi Középiskolai Kollégium Alapítvány részére az önkormányzat évi költségvetésének terhére. (A kollégiumban balatonkenesei gyermekek is laknak.) 3.) A képviselõ-testület intézményeinek terembérleti díjait a évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozta meg: Anyakönyvi hírek Házasságot kötöttek: Bocsi Róbert Székelyi Renáta Éva április 22., Baluka Balázs Németh Magdolna Katalin április 22., Király Imre Bakonyi Éva Margit április 29. Elhaláloztak: Rauch László március 24. Õri Iméréné ln. Csonka Ilona március 29. Németh Istvánné Székeli Julianna április 19. Megyery Béláné Vörös Magdolna április 24. Kurucz Árpádné Vajda Etelka április 30.

3 2006. MÁJUS 15. ÖNKORMÁNYZATI TUDÓSÍTÁSOK 3 A Közmûvelõdési Intézmény esetében változatlanul hagyja a évben megállapított díjakat, amelyek az alábbiak: terembérlet: 2200 Ft/óra; területbérlet: 1100 Ft/óra. A Pilinszky János Általános Iskola esetében: gyermektáboroztatás az iskolában tanulmányi idõn kívül: 1300 Ft/fõ/nap A Sportcsarnok bérleti díja egész évben tanítás utáni idõszakban: 3100 Ft/óra (12 fõig); 1310 Ft/óra (12 fõ felett); 1500 Ft/fõ/óra (4 fõ esetén). A Schédl utcai táborhelyek: 1300 Ft/ fõ/nap. A Kippkopp Óvoda és Bölcsõde esetében elfogadja az intézmény vezetõje által készített elõterjesztésben szereplõ összegeket. 4.) A képviselõ-testület a BAKONYHÍR Hírlapkereskedelmi Kft. kérelmére az alábbiakat döntötte: A balatonkenesei Vak Bottyán strand bejárati épületében található 12,67 m 2 nagyságú üzlethelyiséget bérbe adja a kérelmezõ részére a június 1. és augusztus 31. közötti idõszakra. A bérleti díjat Ft+áfa/hó összegben határozza meg. 5.) A képviselõ-testület hozzájárult a Balatonkenese, Vak Bottyán Strand partkorrekció II. ütem vöröskõ partfal építés parti sétány felõli nyúlványának 166 m-es szakaszán nyári idényében (2006. június augusztus 20.) történõ építéséhez. Felkérte a kivitelezõt, hogy a munkák meggyorsítása érdekében ezen idõszakot hatékonyan használja ki, és egyben közölte, hogy a szerzõdés határidejének módosításához semmilyen esetben nem járul hozzá. A nyári idõszakban végzendõ munka elkészítéséhez nagy mennyiségû építõanyag lehordásához ezen idõszak elõtt járult hozzá a képviselõ-testület. Az építés alatt a legszükségesebb anyagok (beton, föld stb.) csak kisteherautóval (maximum 3 tonna) történõ szállítása engedélyezett, az is reggel 6.00 és 9.00 óra közötti idõszakban. 6.) A képviselõ-testület Filó Szilvia és Kerékgyártó Attila kérelmére úgy döntött, hogy önkormányzati tulajdonba veszi az 526/17 hrsz-ú ingatlanból út céljára leadott részt azzal, hogy a telekalakítás költségeit a kérelmezõk és az önkormányzat 50 50% arányban viselik. A vegyes ügyek megtárgyalását követõen a képviselõ-testület zárt ülés keretében szociális és vagyon ügyeket tárgyalt. A képviselõ-testület által elfogadott évi munkaterv szerint a következõ testületi ülés május 25-én lesz a Polgármesteri Hivatal tanácstermében. Szabó Erika Rendõrségi hírek Balatonkenesén áprilisban meghozta eredményét a minden évben megszervezett lomtalanítás, mely során a település utcáin megjelentek a más megyébõl és más településekrõl érkezõ gyanús és nem minden alkalommal jó szándékú személyek. Ezen emberek szinte mindig többen, négyen-öten járják az utcákat, és válogatják a kirakott lomokat. Sajnos néha elkövetnek egy-egy bûncselekményt is. Így történt ez akkor is, amikor április 25-én egy várpalotai csapat a lomtalanítás ürügyén a figyelmet elterelve besurrant egy lakásba, ahonnan készpénzt és iratokat tulajdonítottak el. Ezen személyekrõl a helyszínre érkezõ rendõrök jó személyleírást kaptak, aminek eredményeképpen néhány perc múlva két civil ruhás nyomozó kollégánk el is fogta nevezetteket. Az elfogás során az eltulajdonított pénz elõkerült, és mindemellett egyéb más bûncselekményekbõl származó tárgyak is feltalálásra kerültek. A négyfõs társaságból két személyt õrizetbe vettek a nyomozók. Továbbra is slágernek számít a bûnelkövetés színes palettáján Balatonkenese vonatkozásában az alumínium és réz lopások elkövetése, mely során ereszcsatornákat, melléképület tetõket és mindent ami mozdítható leszerelnek, és eltulajdonítanak. Ilyen sorozat történt a külteleki részen is, mely elkövetõit még keressük. Az idegenforgalmi idõszak beköszönte elõtt egy hónappal már nagy a mozgás a település kül- és belterületein, melynek hatására egyre több az olyan személy, aki nem egyenes és jó szándékkal érkezik ide. Ennek érdekében sokkal nagyobb odafigyeléssel kell a helyi lakosoknak lenniük az ingatlanjaik és az értékeik védelme érdekében. Mi, mármint a rendõrség mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél nagyobb számban megelõzzük a bûncselekményeket, és elfogjuk a már elkövetett cselekmények bûnelkövetõit. Május hónaptól megkezdjük a hétvégenként kerékpáros szolgálatok ellátását, melynek fõ célterülte a nyaraló övezetek és a nagyobb kempingek, szálláshelyek ellenõrzése. Kollégáim a tavalyi évben 3000 km-t tettek meg kerékpáron a nyári idegenforgalmi idõszak alatt, mely véleményem szerint nagyon dicséretes teljesítmény. Kérem Önöket, hogy amennyiben ötletük, javaslatuk van a nyári szolgálatok hatékonyságának növelése érdekében, azt osszák meg velem, és így talán még jobb eredményeket tudunk felmutatni, mint az elõzõ évben, mely által növelhetjük a település vonzerejét az ide látogatók részére. Angyal Gábor r.fhdgy. õrsparancsnok Felhívás! A Balatonkenesei Polgári Kör buszkirándulást tervez május 20-án, szombaton Kiskunhalasra az egy évvel ezelõtt elhunyt Corvin-közi hõs, Pongrácz Gergely síremlék avatásra. Megtekintjük az 1956-os Múzeumot, a Cserkésztábort. A busz költsége: 2200 Ft. Jelentkezni a os telefonszámon lehet, Kerényi Dánielnél. Kiállítás megnyitó Május 19-én 18 órakor Az Osztrák-Magyar Monarchia képekben címû kiállítás megnyitója. Helyszíne: Katica Pékség Balatonkenese Megnyitja: POLYÁK ISTVÁN - a Pénzvarázs Kft. Tulajdonosa. Közremûködik a Szivárvány Népdalkör.

4 4 BALATONKENESEI HÍRLAP Alapítványi hírek A föld nem jó, de a jó kéz megjavítja (G. Lorca) A Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány kuratóriuma április 26-án tartotta legutóbbi kuratóriumi ülését. Az elsõ napirendi pont a Tipegõ Klub pályázati szándékának ismertetése volt. Lukácsné Antal Ildikó elõterjesztésében elhangzott, hogy a klub 2006-ban beindította a Hotel Marina- Port**** segítségével a babaúszást, melyhez sikerült megnyerniük az országosan, sõt nemzetközileg is elismert, nagy szaktekintéllyel bíró Mattesz Csillát, a Vizipók Sportegyesület megalapítóját és vezetõjét. A további foglalkozásokhoz azonban forrásbõvítésre van szükségük, mivel mind több gyermeket és szülõt szeretnének bevonni ebbe a nagyszerû kezdeményezésbe. A baba- és gyermekúszás mind a fogyatékkal, mind a nehezen szocializálódó, mind az egészséges gyermekek számára lehetõséget nyújt a harmonikus mozgás, az egészséges fejlõdés, a természetszeretet, a természetközeliség és a vízbiztonság, az egészséges életmódra való igény mielõbbi kialakítására. E célok érdekében pályázatot nyújtanak be a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyûlésének Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságához pénzbeli támogatás elnyerésére. A pályázat önrészt nem igényel. Mivel a Tipegõ Klub nem bejegyzett egyesület, a pályázó szerepét a Közalapítvány vállalja magára. A kuratórium egyhangúlag üdvözölte a kezdeményezést. Egyrészt azért, mert valóban újszerû és széles kört érint (3 hónapostól 5 éves korú gyermekek és szüleik), másrészt, mert a támogatást igénylõk maguk találtak egy lehetséges megoldást céljaik eléréséhez. Úgy gondoljuk, hogy ez mindenképpen követendõ példa a civil szervezetek körében. Második napirendi pontként a papkeszi Mókuska Bölcsõde mûködésérõl szóló beszámolót hallgatta meg a kuratórium. Pozsonyi Mónika, az intézmény szakmai vezetõje ismertette, hogy az állami normatíván felül Papkeszi Község Önkormányzata közel 1 millió forinttal támogatja a bölcsõde mûködését. Április 15-tõl már két bölcsõdei csoportban húsz kisgyermeket gondoznak az intézményben. A Közalapítvány kuratóriuma megköszönte a beszámolót, s továbbra is igyekszik a sikeres munkához együttmûködõ segítséget nyújtani. Ezután a játszótér-felújítás további lépéseit pontosították a megjelentek. Kiválasztásra kerültek a megrendelni kívánt játékok, s kijelölésre azok pontos telepítési helyei. A játékeszközök beszerzésére nagyon kedvezõ ajánlat érkezett az egyik cégtõl, ugyanakkor a megrendelést csak június közepi határidõvel tudják teljesíteni. A kuratórium úgy döntött, hogy több mint 1 millió forint értékben rendel játszótéri eszközöket úgy, hogy vállalja a késõbbi kiszállítást is. (Azóta már a megrendelés visszaigazolása megérkezett.) A Falugondnokság vezetõjétõl ígéretet kaptunk a focipálya körüli drótháló javítására, illetve pótlására. A falugondnokság vállalta a bontásra kijelölt eszközök eltávolítását, valamint a fennmaradó játékok és a játszótér körüli korlát javítását, festését is. Segítségüket ezúton is nagyon köszönjük! Török János kivitelezésében már elkészült az esõbeálló alapja. A munkálatokban két lakótelepi édesapa (Andrejka Ferenc és Horváth Róbert) is részt vett, sõt Horváth Dani (7.o.) is segédkezett. Nagyon köszönjük önzetlen segítségüket és aktív részvételüket! A víz és az áram biztosításáért Bakos Csabáékat illeti köszönet, hiszen a munka elvégzéséhez ezekre is szükség volt! Reméljük, a jó példa ragadós lesz Itt szeretnénk ismét segítséget kérni, és felhívni mindenki figyelmét, hogy szorgos kezekre, megvalósítható ötletekre, akár pénzbeli támogatásra továbbra is szükségünk van és lesz! Ez ügyben a kuratórium bármelyik tagját kereshetik. A projekt koordinátora Szijártó Csaba, akit a Hotel Marina-Port****-ban elérhetnek. A kuratórium tagjainak névsorát és elérhetõségeit a Közalapítvány honlapján is megtekinthetik a címen. A kuratórium elképzelései között szerepel a nyár folyamán egy újabb jótékony est megrendezése, melynek bevételét szintén nemes célokra kívánjuk fordítani. Kérjük Önöket, hogy idén is támogassák céljainkat és rendelkezzenek személyi jövedelemadójuk 1%-ról a Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány javára, melynek adószáma: ! Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány kuratóriumának nevében: Orbán Edit Ifjúsági hangversenyek Ebben a tanévben iskolánk 45 tanulója vett részt a Balatonfûzfõi Mûvelõdési Ház által szervezett ifjúsági bérleti hangversenyen. A hangversenyeket a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal támogatásával rendezték. Idén a három alkalom buszköltséggel együtt 1250 forintba került. A mûsor most is változatos és érdekes volt: 1. Népzenei hangverseny: Szvorák Katalin és a Gombai zenekar. 2. Változatos változatok : Jávorkai Sándor és Ádám hegedû és gordonka mûvészek, Falvai Katalin zongoramûvész. 3. Mendelssohn kamarazenekar mûsora. A mûvészek bevonták a gyerekeket a játékba, feladatokat adtak, kérdéseket tettek fel. Zeneiskolai sikerek Április 11-én került megrendezésre a megyei furulyaverseny Ajkán, ahol a balatonkenesei gyerekek szép sikereket értek el. Révfalusi Éva kiemelkedõ teljesítményét az egyik legerõsebb arany minõsítéssel ismerte el a zsûri. Gáspár Vivien, Csajági Nikolett és Molnár Petra ezüst fokozatot értek el. Felkészítõ tanár Szuromi Miklós. Az idén ismét sikeresen szerepeltek diákjaink a Balaton-parti Zeneiskolák Kamarazenei Találkozóján. Április 29-én immár sokadik alkalommal léphettek balatonkenesei iskolások a dobogó legfelsõ fokára. Orbán Anna és Szûcs Mátyás a második legmagasabb pontszámmal arany minõsítést értek el, felkészítõ tanár Csõsz Gulnára. Miklós Melinda és Bogár Anna négykezes produkcióját pedig ezüst minõsítéssel jutalmazta a zsûri, felkészítõ tanár Séri Márta. A szép eredményekhez gratulálunk minden gyereknek. Bánfy Zoltánné Csõsz Gulnára zongoratanár

5 2006. MÁJUS 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 5 Gizella Veszprém pezsgõ életû, modern város, a Balaton-felvidék igazi metropolisza, s ugyanakkor õsrégi település is, hiszen honfoglaló elõdeink már várost találtak itt, és a várhegyen egy 860-ban épült mûködõ keresztény templomot is. Mellette elsétálva a várfokon nemcsak a panoráma ígérete hívogat bennünket, hanem elsõ királyi házaspárunknak, Szent Istvánnak és Boldog Gizellának fehérmárvány szobra is. Ahogy közeledünk, szinte megilletõdött találkozásban van részünk, hiszen nekik nemcsak szobrot állított a tisztelgõ utókor, hanem õk valóban itt is éltek és alkottak, s szellemük ma is belengi a várost. Emlékeink messzire szállnak. István még Géza fejedelem idejében, 996-ban kötött házasságot Bajor Gizellával. A következõ évben Istvánnak Géza örökébe kell lépnie. Ugyanakkor az ifjú fejedelemasszony becses nászajándékot kap meghitt otthonul és drága ékszer gyanánt: Veszprém városát. Szobor alakja ma is úgy dajkálja a székesegyház makett szobrát, mint fiatal édesanya újszülött gyermekét. Igen, Gizella hitvesével együtt szellemi-lelki és fizikai építkezésbe kezdett. A katedrális mindennek színtere, szimbóluma és világító tornya lett. A vele érkezett papok, tudósok, mûvészek és mesteremberek a magyarokkal együtt napjainkig használható alapokat építettek. Az õ kezdeményezésükbõl fejlõdött ki Magyarország elsõ felsõfokú intézménye, a Veszprémi Teológiai és Jogi Akadémia, amit szellemi elõdének tekint a mai Veszprémi Hittudományi Fõiskola és a Veszprémi Egyetem is. Az ezredfordulón Gizella királyné lett. A város pedig azóta a királynék városa. Ez a rang különleges és egyedülálló méltóságra emelte Veszprémet. Benne lakik a királyné, aki keze munkájával is élen jár népe körében. Míg ezeket a gondolatokat fölidézzük, végighordozzuk tekintetünket a bakonyi tájon, s a viadukt mögötti völgyben megállunk egy pillanatra. Ezer éves kövek suttogva beszélnek, s elmondják, hogy Gizella királyné sok-sok órát töltött ezen a helyen oltárterítõket, miseruhákat hímezve az itt élõ görög apácák körében, hogy minden új templom el legyen látva méltó fölszereléssel; s ha keze nyomát látni szeretnéd, azt is megteheted, csak keresd fel a koronázási ékszereket, s a paláston pihenjen meg a szemed, s róla Gizella királyné üzenete megérinti a lelkedet. Megérintett! Gondolataim és a jelen valósága úgy járják át a lelkemet, mint valami aranyszálak a nemes szövetet. Megfordulok, s a vár belseje felé irányítom lépteimet. Óvatosan lépdelek, hiszen Gizella királyné nyomdokain járok. Átlépem a honfoglalás elõtt épült Szent György templom küszöbét. Ki tudja, hogy hányszor fordult meg ebben a számára is öreg templomban a királyné? -, de hogy sokszor, az biztos. Ezek a falak tanúi Gizella szeme fénye, Imre herceg fogadalmának is. Innen mindössze néhány lépés a katedrális fõbejárata. Megállok az ajtóban. Az épület magán viseli az egész magyar történelmet. Az alapok még a fejedelemség idején kerültek a sziklákra, a befejezés és a fölékesítés Gizella és persze István király mûve, a történelem pedig rontott vagy javított rajta, de nem henyélt. Altemploma királynõink temetkezési helye volt, utalva arra, hogy õket mindig a veszprémi püspök koronázta meg, utoljára 1916-ban Zita királynét. Áhítattal belépek a háromhajós bazilikába (ezt a rangot II. János Pál pápától kapta). Magas és impozáns szentélye van a katedrálisnak, mint az igazi középkori püspöki szentegyházaknak. A szentély bal oldalán gyönyörû ereklyetartó. Megnézhetem közelrõl: Boldog Gizella csontereklyéje. Gizella 996-tól 1043-ig élt itt, illetve Magyarországon. Õ mindvégig velünk akart maradni, de István király halála után méltánytalanul bántak vele, és hazament Bajorországba. Passauban egy kolostor apátnõjeként élte le életét, és valószínû 1059-ben halt meg. Teste a passaui kolostor kriptájában nyugszik mind a mai napig. Szellemiségét azonban népünk olyannyira szívébe zárta, hogy Boldog Gizellaként kultikus tiszteletben részesíti õsidõk óta. Tehát Gizella úgy lett Boldog Gizella, hogy az egyház szabályos eljárás során sohasem avatta boldoggá, de a nép spontán tiszteletét magáévá tette. Úgy látszik, az utókor hálásabb, mint az elõdök. Tíz évvel ezelõtt, 1996-ban felemelõ ünnepség keretében Passauból Veszprémbe hozták Gizella királyné csont ereklyéjét, és erre az eseményre Budapestrõl Veszprémbe érkezett a Szent Jobb is. Ereklyék megható találkozása volt: pontosan ezer évvel azután, hogy Gizella és István házasságot kötött. Azóta újra, és most már véglegesen Veszprémben, az õ városában és népe leszármazottainak körében van Boldog Gizella az õ ereklyéjével, s azóta kiemelkedõ módon ünnepel májusban az egyház és Veszprém városa május 5-ére Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek Veszprémbe hívta szentmisére XVI. Benedek pápa budapesti nunciusát, az egész magyar püspöki kart, a fõegyházmegye papjait és híveit, valamint a passaui egyházmegye és Passau város küldöttségét, hogy valamennyien együtt ünnepeljük Boldog Gizellát, a feleséget és édesanyát, a fejedelemasszonyt és királynét, a népünkért áldozatosan dolgozó pártfogót, az értünk imádkozó és velünk szenvedõ asszonyt. dr. Balázs Pál A Katica Kávézó tisztelettel meghívja Önt és barátait BARNA KATINKA KÉPEKTÕL LÉLEKIG kiállításának megnyitójára június 10-én (szombaton) 18 órára A kiállítást megnyitja: Balla Tibor újságíró Közremûködnek: Takács Annamária (énekmûvész) és Hollós János Lélekversek címmel megzenésített költeményekkel, valamint Budai Kata Klaudia (balerina növendék) táncimprovizációjával Domján Gábor Alfa- és Théta-nyitány címû meditációs zenéjére A kiállítás megtekinthetõ június 10-tõl augusztus 30-ig a Katica Kávézóban, Balatonkenese, Fõ utca 21.

6 6 BALATONKENESEI HÍRLAP A Béke napján Azért a harminchat katonáért, azért az öt leventéért, azért a harmincöt polgári személyért és azért a húsz izraelitáért, akikre a református temetõ emlékmûve emlékeztet bennünket. Azokért a bajtársakért, akik március 24-én Manómajornál haltak hõsi halált, és akikre Bucsky Árpád emlékeztet bennünket a református temetõben. Azért a hatvanöt keneseiért is, akiknek az emlékét a Hõsök kertjében emelt kõalakok idézik fel. Azért a küngösi temetõben nyugvó huszonöt és a csajági sírkertben eltemetett öt magyar katonáért, akik az január 18-i heves ellentámadásban vesztették életüket. Halottak napján ez utóbbiak egyikének sírjánál még mindig leróják kegyeletüket a hozzátartozók. A református temetõben kialakított német sírkert 454 emlékkeresztje közül gyakran több mellett fekszik virág! Ennél is meghatóbb: az 1918-tól 1923-ig fennállt csóti fogolytábor 796 halottjának a sírja közül többre közel száz év múltán is helyeznek el virágokat a leszármazottak. Azokért a szovjet áldozatokért, akik a balatonfõkajári vagy más helységek tömegsírjaiban nyugosznak. Azért az ismeretlen katonáért, akinek a hatvanas években még látható volt a sírja a Csajág-Akarattya közúti vasútvonal bal oldalán. Fakereszten vassisak, s tavaszonként ibolya kúszott a kis halomra. A hadifogolytáborokban és a gázkamrákban kiszenvedett milliókért. Az elsõ és a második világháború tizenhárom, illetõleg ötven, egyes számítások szerint ötvenötmillió és az 1945 óta eltelt ún. helyi háborúk csaknem ugyanennyi halottjáért Akarattyaiaknak, keneseieknek és környékbelieknek, ahol csaknem négy hónapon keresztül fronthelyzet volt, s nem csak katonák, a civil lakosság is szenvedett, pusztult, emlékmûvet emeltünk Akarattyán a bevásárló központ 71-es út mellett lévõ bejárójánál, hogy a Margit-vonal küzdelmeit fölidézzük, és ahol az május 9-én létrejött európai béke napjának minden évfordulóján lerójuk kegyeletüket. Május 9-én délután öt órai kezdettel ragyogó idõben elõbb az akarattyai obeliszknél, majd a kenesei református temetõ hõsi emlékmûvénél tartottunk megemlékezést. Bánfy Zoltánné tanárnõ vezényletével az iskolások népes kórusa énekelt a katonákról. A testvérközségben Pataki Márk, az anyaközségben Dobó Dóra tanuló egy-egy szép verssel idézte meg a hazáért, de sajnos gyakran értelmetlenül szenvedõ katona alakját. Emlékbeszédet mindkét helyen polgármesterünk, Kürthy Lajos mondott. Másként szólt azokhoz, akik megélték a nehéz napokat, éveket, és másként beszélt a gyermekekhez, a fiatalokhoz, akik szerencsére csak történelemkönyvekbõl, esetleg az idõsek elbeszéléseibõl ismerik a háború borzalmait. Rövid, de igen tartalmas emlékbeszédét az is színesítette, hogy Kenesén a temetõben, tehát sírhalmok és sírkeresztek között kellett régi bánattal, de mai szívvel szólni. Falunk elsõ embere mindkét helyen kifejezte reményét, hogy bár a világban sokfelé harcok dúlnak ezen a tájon soha többé nem lesz háború. Újra hallottuk az énekkart, majd az önkormányzat, a kulturális intézmények, iskolánk, óvodánk a Faluvédõ Klub és a Nyugdíjas Klub tagjai nevében koszorút helyeztek el az emlékmûveknél. Mások virágcsokorral fejezték ki kegyeletüket. A csendes temetõkertben a Szózat közös eléneklése zárta a béke napján történt emlékünnepséget. Márkus Zoltán A Tipegõ Klubról Május hónapot írunk. A Tipegõ Klub fennállása óta eddig minden nyárra bezárta kapuit. Az idei szezonban remélhetõleg nem így lesz, hiszen júliusban és augusztusban a legnagyobb valószínûséggel minden héten szerdán, a megszokottól eltérõen nem a délelõtti, hanem a délutáni órákban (16 19 óráig) szervezzük szünidei összejöveteleinket a kenesei Vak Bottyán strandon. Amennyiben az idõjárás lehetetlenné teszi a szabadban tartózkodást, úgy egy kellemes könyvtári teadélelõttre invitállak benneteket ugyanazon a napon. A nyári idõszakra nem hívunk elõadót, hanem megpróbálunk kikapcsolni és feltöltõdni egymás és gyermekeink társaságában örülve annak, hogy milyen gyönyörû helyen élhetünk. Színes gyerekprogrammal készülünk. Ahhoz azonban, hogy rendezvényeinket méltó körülmények között szervezhessük, igen sok segítséget kapunk a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár, valamint a Falugondnokság vezetõitõl. Mindhármójuknak köszönettel tartozunk. A tavaszi hónapokban meghívott elõadóinknak is szeretnénk megköszönni, hogy eljöttek körünkbe, és sok hasznos információval láttak el bennünket. A Tipegõ Klub júniusi összejövetelét még a Faluházba szervezi a hónap elsõ szerdáján (7-én) 10 órától. Mivel a Tátorján Szociális Szolgáltatóház kapcsán rendhagyó témával jelentkezünk, ezért minden tipegõs szülõ/nagyszülõ jelenlétére számítunk. Téma tehát: A szülõk körében végzett szükségletfelmérés eredményeinek bemutatása. Bizonyára emlékeznek, hogy kb. egy évvel korábban otthonukban kérdõívet töltöttek ki bölcsõdével és más gyermekekkel kapcsolatos szolgáltatások szükségességérõl. Ez ügyben tartunk elõadást és további megkérdezést a klub keretein belül. Elõadók: Wéber László, A Szociális Innovációs Társulás alelnöke, Pozsonyi Mónika, a Tátorján Projekt szakmai vezetõje. Szervezõ: Lukácsné Antal Ildikó ( )

7 2006. MÁJUS 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 7 MI A MAGYAR? Romsics Ignác és Szegedi-Maszák Mihály szerkesztése, a Habsburg Történeti Intézet támogatása, valamint a Dürer Nyomda Kft. munkája nyomán impozáns külsõben igen fontos és tartalmas könyv jelent meg tavaly. A címe: Mi a magyar? A bolsevik és a fasiszta totalitáriánus diktatúrák szorítása idején, 1939-ben Szekfû Gyula szerkesztése révén tizenhárom közismert személyiség látta szükségesnek a választ ugyanerre a kérdésre, s helyesen állítják a mostani állásfoglalások ösztönzõi, hogy a világban és hazánkban végbemenõ változások miatt két emberöltõ múltán újra fel kell tenni ezt a kérdést, s válaszolni kell rá. A mostani tizenhármak közt a bevezetõíró Gerõ András szerint a magyar mint fogalom nem egyszerûen állami, állampolgári, hanem kulturális közösség is. Nem az államkeret, hanem az identitás tesz valakit magyarrá. Grandel Lajos azt emeli ki, hogy a magyarságtudat nem világnézet, nem vallás, hanem állapot. Ormos Mária leírja, hogy hosszú sötétség utáni napvilágra került kis nemzet vagyunk, amely még nem tudja, mert nem tudhatja lezárni a múltját. Kiközösítések, rabságok, és megaláztatások után viszont megtanulja fölemelni a fejét. A fentiekhez hasonló Szegedi-Maszák összegzése: A magyarság nem csak személyes döntés, elkötelezettség kérdése, de tapasztalatokat, hagyományokat, ismereteket is feltételez. Történelmi tapasztalatokat, hagyományokat, megszokásokat, beidegzõdéseket s a közös emlékezetet megtestesítõ anyanyelv birtoklását. Végel László Márait idézi szövegében, miszerint magyar az, akinek az anyanyelve magyar, s aki úgy érzi, azonos az anyanyelvvel, és magyar. Minden más gonosz és veszélyes halandzsa. Mások vagy nem tartják szükségesnek egy mondatba sûríteni a választ, vagy célravezetõbbnek látják történeti események elemzését és történeti személyek példájának felmutatását. Andrásfalvi Bertalan a származás helyett a nemzeti múlt értékeinek tudatosítását, értékes tulajdonságainak megerõsítését hangsúlyozza. Bálint Csanád szerint az etnikai hovatartozás megítélésénél nem a nyelv, nem az életmód, nem a ruházkodás, nem is a politikai fennhatóság, hanem a származástudat a lényeges. A világon nincs külön magyar szerep írja Esterházy Péter, s így folytatja: Az is magyar, akinek nem fontos a magyarsága. Hozzátartozik magyarságunk összképéhez. Fejtõ Ferenc arra figyelmeztet, hogy a nemzettudat nem igazi történelmi tudat nélkül. Kányádi Sándor egyik lakodalmas rigmusát idézi, miszerint a legelsõ a nemzet, második a család, és csak harmadsorban nézd a magad javát! Kornai János tanár urat, aki 18 éven át az USA egyetemein tanított, hazatérve a magyarkodás, a nyers hangnem, a politikai ígéretek és a felületes információk boszszantják. Egy embernek többféle nemzeti identitástudata lehet hangsúlyozza Ormos Mária, s arra int bennünket, hogy az EU automatikusan nem oldja meg a magyar-román stb. ellentéteket. Az Európai Unió által nyelvi, kulturális szempontból az ország egy méhkaptárba került, melynek elõbb vagy utóbb közös érintkezési nyelvre lesz szüksége, s ez nyilvánvalóan nem magyar lesz, figyelmeztetett Romsics Ignác. Somfai László szerint Bartók és Kodály mûveiben ölt testet legtökéletesebben a magyar szellem. A vajdasági Végel László többek között azt a mások által is elítélt tulajdonságunkat marasztalja el, hogy háborúban, hadifogságban vagy más szorult helyzetben a magyarok közt sajnos kisebb a szolidaritás, mint a németek, szerbek vagy más nációk fiai közt. A meghatározásokon, sommás ítéleteken túl a fent említettek vagy Korniss Péter, Marosi Ernõ sorai alapos történeti áttekintést és élvezetes elemzést nyújtanak, s mint legsötétebb helyzeteinkben, sanyarú körülményeink, mulasztásaink és hibáink õszinte taglalása közben a humor is fel-felcsillan. Márkus Zoltán Csízió április 15 május 15. Május 25.: Orbán napja. A méhek, az új méhcsaládok rajzásának ideje. Ezért nevezik Orbán bogarainak a méheket. Sok helyen azt tartják, hogy ez a fagyosszentek utolsó napja. A szõlõmûvesek, kádárok, kocsmárosok védõszentje tiszteletére szobrot, kápolnát emeltek a szõlõhegyeken. Ha neve napján szép idõ járja, szobrát felvirágozzák, ha fagyot hoz, kõvel dobálják. Június 4., 5.: Pünkösdvasárnap, -hétfõ. A Szentlélek eljövetele; az egyetemes egyház születésnapja. Pünkösd húsvét után a hetedik vasárnapra, tehát a feltámadást követõ 50. napra esik. Õsi zsidó ünnep. A pünkösdi király- vagy királynéválasztás Európa-szerte elterjedt szokás volt. Versengés útján választották. Hatalma egy napig, esetleg egy évig tartott. Pünkösdi királyság, nem nagy uraság. Június 8.: Medárd. A néphit azt tartja, hogy ha ezen a napon esik az esõ, akkor 40 napig minden nap esik. Június 10.: Margit napja. Népiesen azt mondják, retkes, mert nagyon jó ez a nap a retek, a káposzta vetésére, különösen, ha esõs. Június 11.: Barnabás napja A szénakaszálás elsõ napja. Gyógyfûszedés napja. Június 15.: Vida napja A nyarat jelenti, a szántóföldi növények befejezik növekedésüket, az érés idõszaka következik. Pulai Istvánné

8 8 BALATONKENESEI HÍRLAP Húsvéti játszóház A játszóház a tájházban nagyon érdekesen és vidáman telt. Rengeteg izgalmas dolog várta a gyerekeket és a felnõtteket egyaránt. Gabi néninél gipszfigurákat festhettünk, Irénke néninél és Éva néninél tojást berzselhettünk, Kati néninél ajtó-, illetve asztali díszt készíthettünk. Teri néninél papírkosarakat hajtogattunk, Györgyi nénivel tojást festettünk, a Tipegõsöknél pedig tojást lehetett öltöztetni. Érdekes volt Árpi bácsi kosárfonása. Állat simogatásra is volt lehetõség. A nyulakat Téli Jánosnénak, a birkákat, pedig Dobó Istvánnénak köszönhetjük, akinek volt kedve, locsolóverseket is mondhatott, jutalma édesség volt. Ezután következett a néptáncosok mûsora, és akinek volt kedve, beállhatott. Ezt követõen kezdõdtek a versenyek: nyusziugrálás, tojásgörgetés és próbára tette az ügyességet a fakanálban való tojásvivõ verseny. Aki megéhezett és megszomjazott, csillapíthatta étvágyát és szomját a büfében. A felnõttek finom bort kóstolhattak Szanyi Ildikó néni jóvoltából. Köszönjük Vér Laci bácsi segítõkézségét. A nagyon finom kenyeret a Katica Pékség biztosította a büfé számára. Köszönjük ezt a szép napot a Közmûvelõdési Intézménynek, a Nagycsaládosok Csoportjának és mindenkinek, aki segített a játszóház létrehozásában. Ádám Boglárka 6/b Egészségnap az iskolában Napjainkban a fiatalok egyre kevésbé figyelnek egészségük megõrzésére. Ennek megváltoztatása érdekében rendezték meg április 28-án az Egészségnapot. A felsõ tagozatos osztályokkal a VIBEM (Veszprém megyei Irányított Betegellátási Modell) program keretében meghívott elõadók színvonalas elõadásait hallgattuk meg, illetve a gyakorlati feladatokban aktívan vettünk részt. Az egész napos program gyógytestneveléssel kezdõdött, amelyen érdekes tényeket tudtunk meg a gerincrõl (pl.: tudjuke, hogy gerincünk életkora 120 év?). Egyszerû tartásjavító gyakorlatokat is megismertünk, és kipróbálhattuk az ék alakú párnán ülést. Ezután izgalmas vetélkedõ zajlott a csapatok között, ebben szituációs játék (miért ne füstölt kolbászt együnk tízóraira?), ételfelismerés bekötött szemmel, gyümölcsnevek megtalálása helységnevekben és mondatösszerakás szerepelt. A csapatok nyereménye egy-egy tálca friss gyümölcs volt. A 3. és 4. órán önismerettel foglalkoztunk. Ezeken az órákon eddig nem ismert tulajdonságokat tudhattunk meg önmagunkról és társainkról. Az 5. és 6. óra a drogokról szólt, amelyen megbeszéltük a kábítószer-termesztés, -elõállítás, -fogyasztás különbözõ mértékû büntetéseit. A nap során Éva néni, a védõnõ egészséges ételeket készített néhány diák segítségével a gyerekeknek, amit mindenki nagy kedvvel kóstolgatott. Ezért a diákok és a tanárok nevében köszönettel tartozunk. Hódos Katinka és Gönczöl Valéria Nyári tábor Az Eszter Fashion Line Tánc- és Modellügynökség június 23- tól június 28-ig TÁNC tábort szervez. Helyszín: Csopak Ifjúsági Üdülõtábor (közvetlenül a Balaton partján) Csopak, Ifjúság u, 1. A gyermekek a tábor ideje alatt teljes ellátásban részesülnek, ami napi 4-szeri étkezést foglal magában. A tábor ára: Ft/fõ Érkezés: június 23-án órára a helyszínre. Regisztráció, szállás elfoglalása Oktatási idõ: naponta 4 5 óra A tábor díjának befizetési módja: I. részlet jelentkezéskor Ft II. részlet tábor kezdetekor (regisztráció) Ft. Amennyiben van olyan szülõ, aki szívesen táborozna gyermekével együtt, erre is van mód. Felnõttek esetében a táborozási díj megegyezik a gyermekekével. Simon Eszter táncpedagógus Iskolásaink sikerei Bartók születésének 125. évfordulója és Mozart születésének 250. évforulója jegyében rendeztek versenyeket Balatonfûzfõn az Irinyi János iskolában. Néptáncosaink kitûnõ hangulatú táncházzal szórakoztatták társaikat, Vargáné Dobó Katalin vezetésével. A rajz fakultációra járók igen sok szép alkotással neveztek be a versenyre, aminek eredményeképp a díjkiosztón rendre sorjáztak az elsõ, második és harmadik helyekért: A felsõsök közül 1. helyezést ért el Eleven Mónika 7. o. 2. helyezést ért el Sipos Nikolett 6. o és Miklós Melinda 7. o. 3. helyezést ért el Szecsõdi Károly 7. o. az alsósok közül: 2. helyezést ért el Révfalusi Éva 3. o. 3. helyezést ért el Stállinger Linda 3.o. tanulók. Felkészítõ tanáruk dr. Dukon Béláné. A zenei vetélkedõn a Séri Márta tanárnõ által felkészítettek eredményei: 1. helyezett a 3. számú csapat (Litér). Haládik Dominika, Haládik Gábor, Zsinkai Brigitta, Ábrahám Réka, Ábrahám Vanda. 2. helyezett a 2. számú csapat: Csajági Nikolett, Bogár Anna, Gáspár Vivien, Kuti Sebestyén, Miklós Melinda. 5. helyezett az 1. számú csapat (a legkisebbek): Révfalusi Éva, Orbán Vera, Szabó Réka, Dudás Dóra, Dudás Réka, Álich Barbara. Mi, akik nézõként és zsûritagként részt vettünk a versenyeken, igen büszkék voltunk és vagyunk rájuk. Szívbõl gratulálunk, és további szép sikert kívánunk nekik. Sörédi Györgyné

9 2006. MÁJUS 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 9 Az egészség a cél Egy alsós kisdiák fogalmazásából idéztem, akár mottója is lehetne az iskolai egészségnapnak, amelyet már hagyományosan április végén évenként megrendezünk. Mindazzal, amire egészségünk megõrzéséhez szükségünk van, a természet bõségesen megajándékozott bennünket írta Sebastian Kneipp. Ennek jegyében mi is összekapcsoljuk az egészséges életmódra nevelést a természetvédelemmel ezen a napon is. Mint tudjuk, úgy leszünk vagy maradunk egészségesek, ha megelõzzük a betegségeket. A megelõzés a helyes életmóddal lehetséges. Mikor kezdjük az egészséges életmódra nevelést? Minél elõbb! Legnagyobb a szülõk felelõssége, de mi, pedagógusok is szeretnénk mindent megtenni a gyermekek érdekében. Ezt hatékonyan elsõsorban játékosan, érdekesen lehet velük megértetni, gyakorolni. Ezért szervezzük az egészség és természetvédelmi napot, amelyhez támogatást is kapunk. Itt szeretnénk köszönetet mondani az Egészséges Életért Baráti Társaság és a DSE adományáért Kériné Tündének az egészséges ételekért. A gyerekeknek rengeteg ismeretük és információjuk van a helyes életmódról és a természet megóvásáról. Ez a nap milyen volt, hogy érezték magukat, mondják el õk: Erre a napra óriásplakátot kellett tervezni minden osztálynak. Ezek az egészséges életmódról, a tisztálkodásról, a sportról, a növények és állatok védelmérõl szóltak. Nagy élvezettel készítettük. A rajzokban kifejeztük az érzéseinket. Az egészségnap egyik része a sportolás. Felmentünk a lovardáig, és onnan futottunk vissza az iskoláig. Aki lefutotta ezt a távot, müzliszeletet kapott. Éppen utána kezdett esni az esõ. Békefi Bonita 3. a Minden osztály mûsorral is készült. A tornateremben adtuk elõ. Nagyon élveztük a körjátékokat, a táncokat. A versek és dalok az egészségrõl szóltak. Az egyik osztály szólásokat és közmondásokat adott elõ tréfásan.. Akik egy kirándulást játszottak el, bemutatták, hogyan kell vigyázni a természetre. Azért volt jó a mûsor, mert mindenki szerepelt benne. Nagy Dorina 3. a Az egészségnapon volt akadályverseny: origami, keresztrejtvény, totó, vitaminkosár rajzolása, ügyességi játék, egészséges ételek kóstolása. Nekem a keresztrejtvény tetszett, mert környezeti kérdések voltak benne. A vitaminkosárba mindenki gyümölcsöket és zöldségeket rajzolt. A természetvédelmi totóhoz minden csapattag tudása kellett. Az egészségnap azért volt jó, mert izgalmas feladatokat kaptunk. Dudás Dóra 3.a Az egészség a cél Az egészségnap arról szól, hogy a gyerekek tudják, hogyan kell egészségesen élni. Megkóstoltunk olyan ételeket, amik vitamindúsak, és minden nap fogyasztani kéne. Ezek az egészséges ételek: zöldségek, gyümölcsök és nem zsíros húsok. Ajánlatos ezeket enni. Ettõl lesz jó az életmódotok. Ha már ettetek belõlük, és nem ízlett, kóstoljátok meg újra! Jó étvágyat kívánok hozzá! Lipták Csenge 3. a Én is jó egészséget kívánok mindenkinek! Bicskei Zoltánné Tourinform hírek Aktuális szálláslista Minden Balatonkenesén és Balatonakarattyán lévõ szobakiadó, kérem, fáradjon be május hónapban a Tourinform irodába, s újítsa meg vagy kérje felvételét a szobakiadó taglistába. A rendszerben szereplés, illetve a kiajánlás természetesen továbbra is díjtalan, s csak elõnyökkel jár. Az iroda munkatársai minden évben az aktuális listából dolgoznak, az elmúlt évi adatokat elévültnek tekintjük. Mindannyiunk érdeke a pontos, megbízható információ, ami révén közvetítésünkkel egymásra találhat a vendég s a szobakiadó. Százszorszép Kelet-Balaton június 5-én Balatonkenesén rendezzük meg az I. Országos Falu Szépe verseny kistérségi válogató versenyét. Várjuk azon 14 év feletti hölgyek jelentkezését, akik kellõ elhivatottságot éreznek magukban, hogy kreativitásukkal, felkészültségükkel s persze szépségükkel képviseljék településünket e nemes versenyen. A jelentkezõkre átfogó felkészítés vár, hogy minden versenyszámban sikerrel járjanak. A gyõztes elnyeri a Százszorszép Kelet-Balaton címet, s továbbjut a megyei döntõre. Részletes versenykiírás és bõvebb felvilágosítás irodánkban kérhetõ. Jelentkezési határidõ: május 22. Gasztronómia és bor éve 2006 Itt nem fog éhezni senki, jól lakhat mindenki : A BURGO- NYA ezzel a címmel hirdetett pályázatot finom étkek és a receptgazdák részére a Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet. A szülõktõl, nagyszülõktõl tanult receptek alapján hétköznapi és ünnepi fogások különbözõ változatait, egytálételeket, süteményeket stb. lehet benyújtani. Minden pályázó legfeljebb 3 receptet küldhet be. Beérkezési határidõ: május 19. A pályázati ûrlapot kérje irodánkban, vagy letölthetõ a honlapról. Szépülõ megyeszékhely Május elején a Gizella-napok nyitányaként adják át hivatalosan a megújult Kálvária-dombot, ahol a közel ezeréves Szent Miklós-templom romjait is restaurálták ben a Komakút felújítása után merült fel a város szívében lévõ park megtisztításának ötlete, ahol a kereskedõk védõszentjérõl elnevezett templomot vélhetõen az 1552-es elsõ török ostromnál rombolták le, azóta nem állították helyre. Sikeres bemutató a Prtõfi Színházban A három szerzõ, Müller Péter, Müller Péter Sziámi és Tolcsvay László is megnézte az Isten pénze címû musical április 7-ei esti premierjét a Petõfi Színházban. A Dunai Tamás által rendezett elõadás, amely tíz éve levehetetlen a Madách Színház mûsoráról, óriási vastapsot kapott. A szerzõhármas eddig csak Miskolcon engedélyezte azt, hogy bemutassák darabjukat, és most második vidéki helyszínként a veszprémi teátrum is mûsorra tûzhette. További információ: Kelemen Viktória irodavezetõ

10 10 BALATONKENESEI HÍRLAP Irány a Százholdas pagony Olvasási versengés a könyvtárban. Mi okozhatna nagyobb örömet egy könyvtárosnak, mint az a tény, hogy nap, mint nap sok gyerek jár a könyvtárba. Bizonyára az is oka ennek, hogy ahogy mondani szokás útba esik jövet, menet!, hiszen az óvoda és az iskola szinte szomszédságban található. Minden tavasszal és õsszel meghívjuk az ovis csoportokat és az iskolásokat is egy kis könyvtári levegõt szívni, sok közös programmal édesgetjük õket a betûk birodalmába. Olvasáson kívül ingyen internetezhetnek, felújított technikai felszereltségünknek köszönhetõen pedig egy-egy ismeretterjesztõ-, vagy mesefilmet együtt nézhetnek itt a gyerekek. Mesedélutánok, rajzversenyek, pályázatok sora várja õket, s ahogy kialakul az igény az olvasásra, úgy kell egyre több kicsiknek és az ifjúsági korosztálynak való könyvvel gazdagítanunk az állományt. A Nagy Könyv c. országos játék keretében tavaly novembertõl olvasási versengést rendeztünk az általános iskolások részére. Örömmel jelenthetem, hogy a 25 résztvevõ lelkesen oldotta meg hónapról hónapra azokat a feladatokat, melyeket a minél több könyv elolvasása mellett kiírtunk számukra. Volt könyvjelzõ készítés, riportírás az olvasásról, meseillusztrálás, szépolvasás, sõt még a Micimackó c. meseregény jelmezeinek elkészítése is remekül sikerült a versenyzõknek. A fél évig tartó játék utolsó erõpróbája a május 9-én tartott vetélkedõ volt. A zsûri összegzése által kialakult végeredmény kihirdetését sok szép ajándék kiosztása követte. Senki nem ment haza üres kézzel, de a legtöbb, amit nyerhettek, hogy igazán rákaptak az olvasás ízére. Megérdemlik a legjobbak, hogy nevüket is megemlítsük! Elsõ helyezést ért el Sipos Nikolett (6. o.), a második hely Bakos Fannié (6. o.), a harmadik pedig Németh Dánielé (3. o.) lett. Õk egy 4 napos bakonyi olvasótábor vendégei lesznek majd. Különdíjakat és dicséretet kaptak még: Dusfi Petra, Gábornyik Bernadett, Kasza Eszter, Lipták Csenge, Papp Andrea, Riskó Annamária. Velük is találkozunk majd a május végi közös kiránduláson a Százholdas Pagonyban! Gratulálunk a nyerteseknek! Györgydeákné Takács Hajnalka könyvtárvezetõ Hagyományos régiók, régiók hagyománya A Szivárvány Népdalkör sikeresen részt vett a VI. Vass Lajos Népzenei Verseny Dunántúli középdöntõjén Sümegen április 29- én. Kilenc megye csoportjai mérték össze tudásukat, és versengtek a továbbjutásért. Népdalkörünk az országos megmérettetésen Arany Oklevelet kapott, megtartva ezzel az arany minõsítés szintjét. Az áldozatos, kitartó munkának megvan ismét az eredménye, a csoport ezzel is emelte a település hírnevét. Az örömbe azonban némi üröm is vegyül, mert nem látjuk a lehetõségét annak, hogy az anyagi nehézségek miatt hogyan tudunk részt venni a további fellépéseken. Mindenütt azt hirdetjük, hogy fenntartónk az önkormányzat, de az évi Ft-ból hova tudunk eljutni? Talán egy fellépésre. Nem vagyunk bejegyzett egyesület, így pályázatokból sem részesülünk. A csoport nyugdíjasokból áll, így a saját költségek sem terhelhetõk végtelenségig. Tehát ez úton is támogatókat keresünk, aki néhány esetben segíteni tudná utazásainkat, amiért csak hírnevet, reklámot tudunk biztosítani támogatónk számára. Kérjük a vállalkozókat, hogy amennyiben szívesen segítenének a népdalkörnek, szíveskedjenek megkeresni bennünket a részletek megbeszélése végett. Nagyon hálásak lennénk a támogatásért! Szivárvány Népdalkör tagjai Balatonkenesei Állatvédõ Egyesület hírei: Örömmel tudatjuk minden kedves olvasóval, hogy felhívásunk cicák és kutyák ivartalanítására nyitott fülekre talált! Sokan késõn tudták meg a hírt, reméljük, hogy lesz lehetõségünk a nyár végén újabb ivartalanítási akcióra! Sajnos kutya vagy macska ideiglenes befogadására senki sem jelentkezett, pedig orvosi ellátásról (oltás, ivartalanítás), élelemrõl gondoskodott volna egyesületünk, amíg gazdit találunk. Külön megköszönjük nagyobb adományozóink Katica pékség. Polgárék (Németh Zsusza), Gyuricáné Ildikó segítségét. Köszönet jár még Pataki Krisztinának (Háztartási Kuckó), aki segített az ivartalanítással járó adminisztrációban. A Fõ utcai CBA-ban állateledelnek gyûjtõládát helyeztünk el, reménykedve, hogy a nyár folyamán lesznek állatbarátok, és adományokkal támogatnak bennünket, amit késõbb a rászorulóknak (gazdik kis nyugdíjjal) szétosztanánk. Mikor, hogyan, az újságban megjelenik. Kérjük, mindenki gondoljon a kutyákra, macskákra, hogy a nagy melegben legyen mindig friss víz, árnyékos helyre be tudjanak húzódni stb. Hiszen õk is segítõtársai a családnak, vigyáznak a házra, megfogják a cicák az egeret, várják a gazdit haza, és ha még kedves szót, simogatást is kapnak, szeretetet adnak vissza. A múlt havi számban megjelent, hogy mindenki tartsa a kutyáját kerítésen belül, mert minden kedden összefogja a gyepmester, és elviszi a veszprémi telepre. Ha mégis valaki kutyája eltûnt, a Falugondnokságnál lehet érdeklõdni utána.

11 2006. MÁJUS 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 11 Hasznos szórakozás Végsõ sorrend Csapatnév Gy. D. V. Rúgott gól Kapott gól Gólkül. Pont 1. Balatonkenese Tallós Mezõszilas Nyúl Felsõszeli Különdíjasok: Legjobb kapus: Czõdör Attila, Tallós Legjobb mezõnyjátékos: Kiss György, Mezõszilas Legsportszerûbb csapat: Felsõszeli Gólkirály: Hanák Attila, Balatonkenese 10 gól Balatonkenesei Sportcsarnok május 5. Focisorsolás Pályaválasztó Hazai Vendég Eredmény Góllövõ Hazai Mezõszilas Nyúl 4:0 Tallós Felsõszeli 3:0 Balatonkenese Mezõszilas 5:0 Hanák A. 2, Vörös R. 1, Gondán D. 2 Nyúl Tallós 0:1 Felsõszeli Balatonkenese 0:7 Hanák A. 4, Vörös R. 1, Károlyi B. 1, Kuti L. 1, Mezõszilas Tallós 2:1 Nyúl Felsõszeli 6:0 Balatonkenese Tallós 2:6 Vörös R. 1, Gondán 1 Mezõszilas Felsõszeli 2:0 Nyúl Balatonkenese 0:8 Hanák A. 4, Vörös R. 3, Károlyi B. 1, Balatonkenesei csapat tagjai: Tóth Dániel, Blaski Gábor, Takács Dávid, Hanák Attila, Vörös Roland, Károlyi Bálint, Tombor Vendel, Kõrösi Csaba, Gondán Dávid, Kuti Levente Ma már közhely, hogy gyermekeink nevelése-tanítása csakis a szülõk és a nevelõk összefogása révén lehet eredményes. Ennek igazságát az utóbbi években különösképpen érzi mindegyik fél, ezért szükségesnek tartják a kapcsolat erõsítését, melynek többféle formája van. Az iskolánkban április 29-én este megtartott rendezvény egy volt a sok közül, ahol az átlagosnál kötetlenebb módon egyeztethettek célszerû eljárásokat. Tanintézetünk vezetõi bálra invitálták a szülõket, ahol tánc és némi fogyasztás közben mindenki õszintén fölvethette a problémákat. Az esten részt vett polgármesterünk, Kürthy Lajos és Küngös polgármestere, Szabó Géza, sõt több önkormányzati képviselõ is. Így a fenntartás és a szakmai munka anyagi fedezésérõl ugyancsak szót válthattak. A báli zenét Styavnicky István, a tallósi iskola igazgatója és kedves lánya szolgáltatták. Az 1600 lakosú felvidéki település iskolájával már több éve gyümölcsözõ kapcsolatunk van. Tavaly például a mi gyerekeink részvételével labdarúgó torna zajlott a szlovákiai iskolában, együtt a helybeli, a szeli és a bábolnai intézetek csapataival. Az ekkor történt elhatározás jegyében idén nálunk rendeztek körmérkõzést. A tanulók csatározásait megelõzõ bálon intézményünk igazgatója, Kilin Árpádné köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy az eddigiekhez képest újszerû ez a rendezvény, de mint a tanítási órákon, a szülõkkel tartott kapcsolatban ugyancsak többféle módszer vezet eredményre. Szabó Géza a küngösi szülõk nevében mondott köszönetet iskolánk nevelõinek sikeres fáradozásukért. Közölte, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is mód nyílik rendhagyó nyelvi képzésre Németországban. Június 27-én tíz ötödikes gyerek vihetõ a testvéri helység iskolájába. Ugyanekkor a küngösi kisbusz által különféle kirándulásokat tehetnek gyermekeink Berlinbe, Potsdamba s nevezetes térségekbe. Polgármesterünk a köszöntõjének vidám hangnemét azzal indokolta, hogy itt elsõdlegesen nem önkormányzati, hanem nevelési gondok kerülnek terítékre. Igaz, pénz nélkül ezek se oldhatók meg. A pénz pedig se a családi háztartásokban, se az önkormányzatnál nem túl sok. Miként eddig, reméljük, a legszükségesebbekre ezután is jut hangzott. Nagyközségünk elöljárója köszönetet mondott a tanintézet vezetõinek és a testület tagjainak az ötletes rendezvényért, s jó szórakozást kívánt. Az est legfõbb szervezõje, Sörédi Györgyné alpolgármester asszony elõször a tallósiak segítõkézségét méltatta. Kiemelte, hogy felszereléseket biztosítanak a sítáborozáshoz. Megtudtuk, hogy a nevelõi célkitûzéseken kívül az est bevételét és más programok hasznát az iskolai udvar és a játszóterek felújítására fordítják. Köszönetet mondott tallósi barátainknak, hogy a zenét társadalmi munkában szolgáltatják. Megköszönte azt is, hogy a küngösi képviselõ testület félmillió forintot fordít tantermi bútorzatokra és felszerelésekre, s dicséretes a Keneséért Alapítvány kuratóriumának önzetlensége is. A szórakoztató est szolgáltatásának formáit ismertetve Sörédi Györgyné szintén tartalmas társalgást és kellemes kikapcsolódást kívánt mindenkinek. A hajnalig tartó táncos rendezvényt tréfás játék és nagyon sok tombolatárgy színesítette. Ez utóbbiak adományozásáért ezúton is szíves köszönetet mondott. Szerény térítés ellenében finom ételek és italok növelték a szülõk és a nevelõk hangulatát. Az öt baráti (kettõ csallóközi) község iskolásainak focitornáját megszervezte, s az összesítést elkészítette Hanák István önkormányzati képviselõnk. Atlétikai siker Május 4-én Balatonalmádiban iskolánk csapata kiváló eredményt ért el. A III. korcsoportos fiúk arany érmet szereztek csapatban. Egyéni összetettben Szakos Márk arany, Becker Máté bronz érmet nyert. A csapat tagjai voltak még: Hódos Dániel, Teréki Krisztián, Kuti Levente és Gondán Dávid. A IV. korcsoportos fiúk is szépen szerepeltek, sajnos érmet nem szerztek. A csapat tagjai: Varga Dávid, Gorza Dávid, Horák Márk, Turi Koppány, Kuti Zsolt, Kalmár Gergõ. (A felkészítõ tanár: Szabó Károlyné.)

12 12 BALATONKENESEI HÍRLAP 100 FORINTOS HIRDETÉS Sorompó Büfébe június 1-tõl alkalmazottat keresek! Tel.: Szakácsot, fõzõasszonyt, konyhalányt, gyakorlattal rendelkezõ pultos diákokat, valamint szakképzett bolti eladót, nyugdíjas is lehet felveszek. Balatonakarattya Bercsényi strand. Tel.: Világosbarna fatámlás, szövetülésese dekoratív székek 5000 Ft/db áron eladók. Tel.: Magyarnóta-kottát gyûjtõknek kérésükre válaszborítékukban 1223 különbözõ címsorú, saját szövegeim kottájából küldök (129 kiváló zeneszerzõtárs), cserébe kottáim 3 fénymásolatát kérem v. Tel.: Franciaágy plüss kárpittal, ágynemûtartóval kiváló állapotban eladó. Ár megegyezés szerint! Érdeklõdni: Sharp GX 15 kamerás mobiltelefon (egy évet használt) Ft-ért eladó. Érdeklõdni: BÉBÉ GO többfunkciós babakocsi féláron eladó. Újszerû állapotú (16 hónapot használt), formatervezett, újszülött kortól használható. Érdeklõdni: Cukrászt, fagylaltoskocsira eladót, karbantartót keresünk. Eleven Lajos: Takarítást vállalok! Érdeklõdni: Vállalkozásra is alkalmas felújított lakóház áron alul eladó Balatonkenesén. Érdeklõdni: Balatonkenesén panorámás kétszintes sorházrész: 5 szoba, 2 fürdõszoba, konyha+étkezõ, teraszok, garázs, tároló, füvesített kert eladó! Érdeklõdni: Leánder eladó! Balatonkenese, Arany J. u. 25. Központi orvosi ügyelet Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32. Telefon: Naponta: este órától reggel 8.00 óráig. Munkaszüneti- és ünnepnapokon: reggel 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig. Következõ számunk lapzártája: június 5. BALATONKENESEI HÍRLAP Balatonkenese és Balatonakarattya községek önkormányzatának havilapja Alapító szerkesztõk: 1913: Czakó Gyula; 1990: Taródi Flink Kornél Felelõs szerkesztõ: Gyõrfi Károlyné Kiadja: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 24. Tel./ fax: 88/ Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Olvasószerkesztõ: Márkus Zoltán Tördelõszerkesztõ: Ilyés Ádám Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos Közérdekû információk A Polgármesteri Hivatal címe: Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. web: (88) , (88) Fax: (88) Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: Szerda: Péntek: 8-12 A Mûszaki Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: 8-12 Szerda: Péntek: 8-12 A polgármester ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: A jegyzõ ügyfélfogadási ideje: Szerda: 8-12 A Küngösi Kirendeltségen: Kedd: 8-12 A Pénzügyi Csoportnál a pénztári órák idõpontja: Hétfõ: és Szerda: és Háziorvosi ellátás: Balatonkenese, Táncsics u sz. körzet: Dr. Gyõri István (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: VÁLTOZÁS Kedd: Szerda, csütörtök, péntek: sz. körzet: Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: 8-10 Péntek: 8-10 Gyermekorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd, szerda, csütörtök, péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 8-9 Péntek: 8-10 Fogorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Sebõk Judit (88) Rendelési idõ: Hétfõ, csütörtök: Kedd, szerda, péntek: 8-12 Tátorján Gyógyszertár: Balatonkenese, Balaton u. 57. (88) Hétfõ-péntek: 8-17 Állatorvos: Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. Dr. Zoltán Levente(88) Hétfõ-péntek: Területi Szociális Szolgáltató: Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Szakápolói szolgálat Balatonkenese, Kossuth u. 42. (88) Falugondnokság Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) , Óvoda Balatonkenese, Balatoni u. 63. (88) Balatonakarattya, Bakony u. 7. (88) Iskola Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky u. 10. (88) Faluház: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: 7-19 Hétvégén igény szerint! Tourinform iroda: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Könyvtár: Balatonkenese, Táncsics M. u. 22. (88) Nyitva tartás: Hétfõ: Kedd, csütörtök: Péntek: 10-14; Szerda: zárva Tájház: Balatonkenese, Kossuth u. 6. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Könyvtár, Közösségi Ház: Balatonakarattya, Iskola u. 6. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Rendõrség: Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u (88) , Polgárõrség: Balatonkenese, Parti sétány 16. (30) , (88) Vízirendõrség: Siófok, (84) Vasútállomás: (88) EON: Veszprém, Radnóti tér 1. (40) Mûszaki hibabejelentés: (40) Mérõóra-állás bejelentés: (40) Víz és Csatornamû Társulat: Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. (88) Vízmû: Balatonakarattya, Rákóczi u. 2. (88) Gázmûvek: Veszprém, Mártírok útja 9. (88)

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Makád Község Polgármesteri Hivatalában a 2012. április 23-án tartott Makád község képviselő-testülete és Szigetbecse község képviselő-testülete által tartott közös ülésről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 3/2012. jkv. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 12-én megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 21/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

K I V O N A T. 280/2008. (VII.17.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:

K I V O N A T. 280/2008. (VII.17.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 2008. július 17-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésének könyvéből 280/2008. (VII.17.) határozata: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. július 17. napján megtartott

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

"Fut mint a nyúl" - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények

Fut mint a nyúl - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények 3,6km Gyerek I. fiú 2000-2003 1 105 Perusza Zoltán 2000 8:13 16:55 2 92 Bácsai Balázs 2001 8:19 17:21 3 96 Németh Péter 2001 8:29 18:09 4 103 Ruppert Péter 2000 8:47 18:28 5 104 Csatlós Dániel 2000 9:02

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének május 29. (csütörtök) napján órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének május 29. (csütörtök) napján órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. május 29. (csütörtök) napján 16 30 órai

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK Együttműködő V.M.J.V. Egyesített Bölcsődéje - Módszertani Bölcsőde Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft. Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontot 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontot 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 19 én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám SZIGLIGETI HARSONA 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám Kettős ünnepre, faültetésre és névadóra gyűltünk öszsze április 23-án, szombaton délelőtt. Erre az

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Szám: KOZP/921/5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. I. 19-én, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor- Elnök

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT MEGÁLLAPODÁSOK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT MEGÁLLAPODÁSOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT MEGÁLLAPODÁSOK 2013-2014 Megjegyzés: A lejárt érvényességű közösségi szolgálatok megújítása folyamatban van. Együttműködő Ajkarendekért 8-25-1/2013 2014. augusztus 31. Litéri Református

Részletesebben

Testületi ülésen történt

Testületi ülésen történt 2015. JÚNIUS Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek Iskolai és óvodai hírek Visszatekintő Díszpolgár-jelöltek Falunapok Veterán gépjármű találkozó Anyakönyvi hírek, Felhívás társadalmi

Részletesebben

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40%

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40% Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadásainak a feladatonként 2. sz. melléklet Beruházás megnevezése Teljes ktg önrész Kivitelezés tervezett kezdési éve Kivitelezés tervezett befejezési

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Önkormányzat tanácsterme Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Ászár Község Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Pekár Zsolt polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1. Ászár Község Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Pekár Zsolt polgármester Ászár Község Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3200/2014/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén 2014. december 11. napján 15.00 órakor, az Ászári Közösségi Házban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben