Eine Projektarbeit im Rahmen von Interkulturalität und Zweisprachigkeit der 3. Klassen - NMS / HS Oberpullendorf Schuljahr 2008/09

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eine Projektarbeit im Rahmen von Interkulturalität und Zweisprachigkeit der 3. Klassen - NMS / HS Oberpullendorf Schuljahr 2008/09"

Átírás

1 Eine Projektarbeit im Rahmen von Interkulturalität und Zweisprachigkeit der 3. Klassen - NMS / HS Oberpullendorf Schuljahr 28/9

2 Zum Projekt Interkulturalität und Mehrsprachigkeit Auch im Schuljahr 28/9 haben sich die 3. Klassen der NMS/HS Oberpullendorf für eine Beteiligung am Projekt Interkulturalität und Mehrsprachigkeit von Kulturkontakt Austria entschieden. Diesmal stand das Thema Zweisprachigkeit im Berufsleben auf dem Programm. Programmablauf: Mit der Entwicklung eines Fragebogens im Deutschunterricht haben die Schüler Fragen zu diesem Thema formuliert. Der Fragebogen wurde dann an Eltern und Bekannte, die sich im Berufsleben befinden, verteilt. Anschließend wurde der Fragebogen ausgewertet und auf Papier gebracht. Im Mathematikunterricht wurden die Ergebnisse mittels Diagrammen dargestellt. Um einen Vergleich zu unseren Nachbarn zu bekommen, wurde der Fragebogen auf Ungarisch übersetzt und in der Partnerschule in Szombathely bearbeitet, ausgeteilt und ebenfalls ausgewertet. Anschließend wurde ein Vergleich erstellt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Man kann dieses Ergebnis fast mit einer kleinen wissenschaftlichen Arbeit vergleichen, denn das gebundene Werk umfasst etwa 9 Seiten. Ziele: Mit diesem Projekt sollte den Kindern gezeigt werden, welchen Stellenwert Zweisprachigkeit in unserer Region, und insbesondere im Berufsleben, hat. Zweisprachigkeit ist für unsere Region ein wichtiger Faktor in Betrieben, in der Tourismusbranche, im Geschäftsleben, ja fast in jedem Betrieb, egal welcher Größe. Den Schülern sollte die Bedeutung einer Zweitsprache durch die Arbeit an diesem Projekt näher gebracht werden. Sie sollten erkennen, dass Menschen die zweisprachig aufwachsen oder eine Zweitsprache erlernen, Vorteile im Berufsleben haben. Wir bedanken uns bei Kulturkontakt Austria für die Unterstützung dieses Projektes. Dadurch können wir den europäischen Gedanken auch in unserer Schule und in unserer Partnerschule Gothard Jenö Altalanos Iskola Szombathely leben Eva Rezar Projektleiterin

3 Projekt Interkulturalität und Mehrspachigkeit A 28 / 29-es tanévben a NMS- Oberpullendorf 3. osztálya ismét a Kulturkontakt Austria által kiirt Interkulturalität und Mehrspachigkeit elnevezéső projekten való részvétel mellett döntött. Ezúttal a Többnyelvőség a munkaerıpiacon elnevezéső projektre pályáztak. A program menete : A kérdıivek megtervezésére és a kérdések megfogalmazására németórán került sor. Az összeállitott kérdöiveket ezután a munkahellyel rendelkezı szülıknek, illetve az ı ismeretségi körükbe tartozó szintén foglalkoztatott személyeknek osztották ki. A visszaérkezı kérdıiveket a diákok kiértékelték, majd matematika órán diagramokat készitettek, az eredményeknek megfelelıen. Mivel az eredményeket szerették volna a szomszédos országgal összevetni, a partneriskola diákjai leforditották a kérdöivet, hasonló módon kiosztották, kiértékelték. Ezt követte a két ország diagramjainak az összehasonlitása. Az eredményre büszkék lehetnek, hiszen a közel 9 oldalas mő felér egy kisebb tudományos munkával. Célok: Fontosnak éreztük, hogy a gyerekek maguk is érezzék, érzékeljék, milyen fontos a munkaeröpiacon -ezen a région belül különösen- a többnyelvüség. Ebben a régióban az üzleti élet minden területén, majd minden cégnél a nagyságától függetlenül rendkivüli értékkel bir a nyelvtudás. A nyelvtudás, nyelvtanulás fontosságát, jelentıségét mérhették le munkájukkal. A további nyelvtanulásuk során motiváló lehet a felismerés, hogy késöbbi életükben a munkavégzésükkor ez értékes lehet számukra, elınyökhöz juttathatja öket. Köszönjük a Kultukontakt Austria támogatását, ami a projekt megvalósitását lehetıvé tette. Támogatássukkal iskolánknak és a szombathelyi Gothárd Jenö Általános Iskolának módjában állt az európai szellemiség jegyében együttmüködni. Pasch Ursula magyar tanár

4 Fragebogen Beruf und Zweisprachigkeit Bitte nur Einfachnennungen ( ) Geschlecht: Alter: Ihre höchste Ausbildung: Volksschule Pflichtschule Matura Studium 1.) Wie lange dauerte die Berufsausbildung? - 3 J. 3-5 J. 5- J. 2.) Sind sie selbständig? ja nein 3.) Wie lang ist ihr Arbeitsweg? - 5 km 5-1 km mehr 4.) Wie kommen sie zum Arbeitsplatz? Auto Bus/Bahn zu Fuß 5.) Wo arbeiten sie hauptsächlich? im Freien Büro 6.) Wie groß ist der Betrieb / die Firma? - 1 Pers ) Machen sie auch Überstunden? ja nein 8) Wie lange sind sie in der Firma schon beschäftigt? - 5 J. 5-1 J. mehr als 1 J. 9) Nutzen sie Weiterbildungsmöglichkeiten? oft manchmal nie 1) Beurteilen sie bitte ihre Aufstiegschancen: 11) Sind sie Alleinverdiener? ja nein 12) Zufriedenheit mit ihrem Beruf? 13) Arbeiten sie im Ausland? oft manchmal nie 14) Möchten sie im Ausland wohnen / leben? ja nein 15) Wie viele Fremdsprachen sprechen sie? 1 2 3(+)

5 16) Bringt die Mehrsprachigkeit Vorteile im Berufsleben? ja nein 17) Ihre Muttersprache: D KRO. UNG ) Wo haben sie die Fremdsprache/n gelernt? Schule Alltag Kurse 19) Wurden sie wegen ihrer Zweisprachigkeit angestellt? ja nein 2) Beurteilen sie Sprechweise/Sprechtempo in der Zweitsprache: 21) Beurteilen sie ihr Schreibvermögen in der Zweitsprache: 22) Wie lange sprechen sie schon die Zweitsprache? 1-5 J. 5-1 J ) Wie viele Fremdsprachen sprechen ihre Kinder? ) Sind Ungarisch-Kenntnisse im Burgenland von Vorteil? ja nein 25) Beurteilen sie bitte die aktuelle wirtschaftliche Situation: nms:op Neue Mittelschule Oberpullendorf Wir danken für die Beantwortung unserer Fragen!

6 Beruf und Zusammenfassung Zweisprachigkeit Summe férfi nıi Summe Geschlecht bis 2 Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Volksschule Pflichtschule Matura Studium Wie lange dauerte die Berufsausbildung / szakmai tanulmányainak idıtartama? bis 3 Jahre Jahre Jahre Sind Sie selbstständig / egyéni vállalkozóként dolgozik? ja nein Wie lang ist Ihr Arbeitsweg / milyen távol van lakhelyétıl az ön munkahelye? -5 km km km Wie kommen Sie zum Arbeitsplatz / mivel jár dolgozni? Auto Bus/Bahn zu Fuß Wo arbeiten Sie hauptsächlich / hol végzi a munkáját? im Freien im Büro Wie groß ist der Betrieb / die Firma / hány ember dolgozik az ön munkahelyén? bis 1 Personen Personen Personen Machen Sie Überstunden / szokott ön túlórázni? ja nein Wie lange sind Si ein der Firma schon beschäftigt? hány éve dolgozik jelenlegi munkahelyén? -5 Jahre Jahre Jahre Nutzen Sie Weiterbildungsmöglichkeiten? részt szokott venni a továbbképzéseken/átképzésen? oft manchmal nie Beurteilen Sie ihre Aufstiegschancen / milyennek ítéli elırelépési lehetıségeit

7 Sind Sie Alleinverdiener / egyedüli keresı a családban? ja nein Zufriedenheit mit Ihrem Beruf / mennyire elégedett jelenlegi munkájával? Arbeiten Sie im Ausland / van lehetısége külföldi munkavállalásra? oft manchmal nie Möchten Sie Im Ausland wohnen / leben / szeretne külföldön élni? ja nein Wie viele Fremdsprachen sprechen Sie / hány idegen nyelvet beszél? (+) Bringt die mehrsprachigkeit Vorteile im Berufsleben? elent-e munkája során elınyt az idegen nyelv ismerete? ja nein Ihre Muttersprache / anyanyelve D KRO UNG Sonstige Wo haben Sie die Fremdsprache/n gelernt / hol tanult idegen nyelvet? Schule Alltag Kurse Wurden Sie wegen Ihrer Zweisprachigkeit angestellt? alkalmazták-e kimondottan nyelvtudása miatt? ja nein Beurteilen Sie Sprechweise / Sprechtempo in der Zweitsprache szóbeli nyelvismeretének színtje: Beurteilen Sie Ihr Schreibvermögen in der Zweitsprache írásbeli nyelvismeretének szintje: Wie lange sprechen Sie schon die Zweitsprache? mióta beszél idegen nyelvet? 1-5 Jahre Jahre Jahre

8 23. Wie viele Fremdsprachen sprechen Ihre Kinder? hány nyelvet tanul(nak) gyermeke (i)? Sind Ungarisch - Kenntnisse im Burgenland von Vorteil? véleménye szerint elınynek számít-e Burgenlandban a magyar nyelv ismerete? ja nein Beurteilen Sie die aktuelle wirtschaftliche Situation milyennek itéli meg a gazdaság aktuális helyzetét:

9 Auswertung nach dem Geschlecht 52% 48% Daniel: Es ist fast kein Unterschied. Die en Personen haben 52%, die en Personen haben 48%. Kevin: Es haben ein bisschen mehr Frauen den Fragebogen ausgefüllt als Männer. Sarah: Man sieht fast keinen Unterschied. Klasse: Es haben fast gleich viele Männer wie Frauen an der Befragung teilgenommen. Deshalb kann man die absoluten Zahlen leicht in Verbindung mit den Prozentanteilen bringen.

10 Auswertung nach dem Alter Anzahl bis 2 Jahre 2-3 Jahre 3-4 Jahre Jahre 5-6 Jahre Geschlecht Alter Daniel: Man sieht, dass Frauen im Alter zwischen 4 und 5 Jahren deutlich mehr Fragebögen abgegeben haben als Männer. Kevin: Es haben mehr ältere Frauen den Fragebogen ausgefüllt. Sarah: 4 bis 5 Jahre alte Frauen haben die meisten Bögen ausgefüllt. Klasse: Der Großteil der Befragten ist zwischen 3 und 4 Jahre alt. Es wurden wenige Pensionisten befragt.

11 K É R D İ Í V ÉRTÉKELÉS Az összeállított kérdıívet 145 személy töltötte ki. A kitöltık nem és kor szerinti megoszlását ábrázolja az alábbi diagramm, amelyen jól látható, hogy a válaszadók nagyobb hányada, 6 százaléka nı, 4 százaléka férfi. A korosztályos megoszlást tekintve, a nık esetében legtöbben a 3-4 éves korosztályhoz tartoznak, míg a férfiak többsége 4-5 év közötti. Neme férfi 58 nıi éves 2-3 éves 3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6- éves

12 Ausw ertung nach der Bildung w eiblich Anzahl w eiblich Volksschule Pflichtschule Ausbildung Matura Studium Geschlecht Sarah: Nur wenige Personen mit Studium haben bei der Befragung mitgemacht. Kevin: Die meisten Befragten haben die Pflichtschule besucht. Daniel: Bei Matura und Studium ist jeweils die gleiche Personenzahl. Klasse: Der Großteil der Befragten hat die Pflichtschule abgeschlossen. Es gibt kaum Unterschiede in den Ausbildungen von Männern und Frauen.

13 Iskolai végzettség Az iskolai végzettséget ábrázoló diagrammok azt mutatják, hogy a nık magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, mint a férfiak. Az egyetemi és fıiskolai tanulmányokat jelölı ábrán is jól megfigyelhetı a különbség férfi 58 nıi általános iskola szakiskola szakközépiskola gimnázium fıiskola/egytem Az alábbi ábra a kitöltık szakmai tanulmányainak éves eloszlását szemlélteti.

14 1. W ie la n g e d a u e rte d ie B e ru fs a u s b ild u n g? 1 % 5 8 % % 8 P ro z e n ta n te il 4 % % % b is 3 J a h re 3-5 J a h re 5 - J a h re D a u e r m ännlich w eiblich Kevin: Von den Frauen haben die meisten eine dreijährige Ausbildung und bei den Männern die meisten eine 3-5 jährige Ausbildung. Sarah: Die Frauen haben eine kürzere Ausbildung. Daniel: Es haben deutlich mehr Männer eine höhere Berufsausbildung. Klasse: Ein großer Teil wurde 3 Jahre für den Beruf ausgebildet. Nur sehr wenige Befragte mussten mehr als 5 Jahre lernen, um zu einem Beruf zu kommen.

15 Szakmai tanulmányainak idıtartama férfi 58 nıi év 3-5 év 5- év

16 2. Sind Sie selbständig? Anzahl ja 8 Antw ort nein w eiblich Geschlecht w eiblich Daniel: Man sieht, dass deutlich mehr Männer selbständig sind. Kevin: Es sind nur wenige Personen selbständig. Der Großteil ist angestellt. Sarah: Die meisten Frauen sind nicht selbständig. Klasse: Bei den Männern sind ca. 14 mal mehr angestellt als selbständig. Bei den Frauen liegt das Verhältnis ca. beim Faktor 5.

17 Egyéni vállalkozóként dolgozik férfi 58 nıi igen nem A fenti diagramm az egyéni vállalkozóként tevékenykedık számszerő megoszlását mutatja. Ezen jól látszik, hogy a kitöltık többsége NEM egyéni vállalkozó, hanem alkalmazottként dolgozik.

18 3. Wie lang ist Ihr Arbeitsweg? 1% 8% % Prozentanteil 4% 2% % -5 km 5-1 km 1+ km Geschlecht Katharina: Bei den meisten Frauen ist der Weg zur Arbeit nur zwischen und 5 km lang. Melinda: Die Männer haben meistens einen längeren Arbeitsweg als die Frauen. Katrin: Bei Männer und Frauen gibt es fast keinen Unterschied beim Arbeitsweg zwischen 5 und 1 km. Manuela: Bei den Männern stelle ich fest, dass gleich viele mehr als 1 km fahren müssen wie jene, die unter 1 km fahren. Klasse: Nur wenige Beschäftigte haben einen Arbeitsweg zwischen 5 und 1 km. Der Großteil muss mit einem Weg größer als 1 km rechnen oder arbeitet in der Nähe.

19 Milyen távol van lakhelyétıl az ön munkahelye? férfi 58 nıi km 5-1 km 1+ km A fenti ábrákon látható a lakhely illetve munkahely távolságának arányos eloszlása. A többség inkább a lakhelyéhez közel dolgozik, kisebb százalékuk ( fıleg a nık esetében ) jár nagyobb távolságra lévı munkahelyre.

20 4. Wie kommen Sie zum Arbeitsplatz? Anzahl Auto Verkehrsmittel Bus/Bahn zu Fuß Geschlecht Melinda: Die meisten Männer und Frauen kommen mit dem Auto in die Arbeit. Katrin: Die wenigsten Männer und Frauen fahren mit dem Bus oder mit der Bahn zur Arbeit. Katharina: Frauen gehen öfter zu Fuß zum Arbeitsplatz als Männer. Manuela: Bei Männern und Frauen ist die Anzahle für Bus/Bahn gleich. Klasse: Das Auto bringt die Menschen hauptsächlich zum Arbeitsplatz. Bus- und Bahnerbindungen dürften in unserer Gegend nicht optimal sein.

21 Mivel jár dolgozni? férfi 58 nıi Auto busz vonat gyalog/kerékpár A diagramm, amely a munkahely megközelítési lehetıségeit ábrázolja, megmutatja, hogy férfiak és nık esetében is kiemelkedıen magas az autóval közlekedık száma. Relatív kevesen választanak tömegközlekedést illetve más közlekedési módot. Az autóhasználók magas száma valószínőleg a mai rohanó életmóddal is összefügg. A nık esetében pedig azzal indokolható, hogy általában ık hozzák illetve viszik gyermekeiket, intézik a család ügyeit.

22 5. Wo arbeiten Sie hauptsächlich? Anzahl im Freien Umgebung im Büro Geschlecht Manuela: Die meisten Frauen arbeiten im Büro. Katharina: Die meisten Männer arbeiten im Freien. Melinda: Die typischen Frauenberufe findet man im Büro. Katrin: Die typischen Männerberufe sind im Freien. Klasse: Die Männer arbeiten zu gleichen Teilen im Freien bzw. im Büro. Mehr als doppelt so viele Frauen arbeiten im Büro als im Freien.

23 Hol végzi a munkáját? férfi 58 nıi szabadban irodában/gyárban A fenti ábra azt mutatja be, hogy a kérdıív kitöltıinek jelentıs hányada irodában illetve gyárban, cégnél dolgozik. Kevesebben töltik a munkaidejüket a szabadban. A nık esetében ez a szám különösen alacsony.

24 6. Wie groß ist der Betrieb / die Firma? Anzahl Geschlecht bis 1 Personen Personenanzahl 1-5 Personen 5+ Personen Katrin: Bei Betrieben mit mehr als 5 Personen gibt es gleich viele Antworten von Frauen und Männern. Katharina: Die meisten Männer arbeiten in einem kleinen Betrieb/ in einer kleinen Firma mit höchstens 1 Personen. Manuela: Bei den Frauen arbeiten fast gleich viele in Betrieben mit 1-5 Personen bzw. in Betrieben mit mehr als 5 Personen. Klasse: Der Großteil der Befragten arbeitet in Betrieben mit weniger als 1 Personen. Man darf annehmen, dass in unsere4r Gegend hauptsächlich Firmen in dieser Größe vorhanden sind. Wir nennen diese Firmen Kleinbetriebe.

25 Hány ember dolgozik az ön munkahelyén? férfi 58 nıi A fenti oszlopok ábrázolják, hogy a megkérdezettek mekkora dolgozói létszámot foglalkoztató munkahelyen dolgoznak.

26 7. Machen Sie Überstunden? Anzahl Geschlecht ja Antwort nein Melinda: Die meisten Personen machen Überstunden. Katrin: Es machen mehr Männer als Frauen Überstunden. Katharina: Bei Personen, die keine Überstunden machen, gibt es fast keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Manuela: Die Männer machen generell mehr Überstunden. Klasse: Überstunden werden um das ca. 36-fache mehr gemacht als kleine Überstunden. Wahrscheinlich stellen die Betriebe weniger gerne neue Arbeiter ein. Sie verrechnen Mehrarbeit auf Basis von Überstunden.

27 Szokott ön túlórázni? férfi 58 nıi igen nem A diagrammon jól látszik, hogy a kérdıív kitöltıinek többsége túlórázik. A nık esetében is magas a túlmunkát végzık száma.

28 8. Wie lange sind Sie in der Firma schon beschäftigt? Nennungen Jahre Anzahl der Jahre 5-1 Jahre 1+ Jahre Geschlecht Melinda: Bei den Männern arbeiten die meisten schon länger als 1 Jahre im Betrieb. Katharina: Die meisten Frauen arbeiten sehr kurz in diesem Betrieb. Katrin: Bei Betriebszugehörigkeit von 5 1 Jahren gibt es fast keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Manuela: Bei Frauen fällt mir auf, dass es nur einen geringen Unterschied gibt zwischen einer Beschäftigungsdauer von unter 1 Jahren und einer Beschäftigungsdauer von über 1 Jahren.

29 Hány éve dolgozik jelenlegi munkahelyén? férfi 58 nıi év 5-1 év 1+ év A fenti kérdésre adott válaszok megmutatják, hogy a kitöltık mennyi ideje dolgoznak jelenlegi munkahelyükön. Elég jelentıs a tíz évnél régebben alkalmazásban lévık száma.

30 9. Nutzen Sie Weiterbildungsmöglichkeiten? Nennungen oft Zeitspanne manchmal nie Geschlecht Melinda: Die Frauen nutzen öfters eine Weiterbildung als die Männer. Katharina: Die meisten Männer nutzen Weiterbildungsmöglichkeiten nur manchmal. Katrin: Die Geschlechter zeigen bei keiner Bewertung eine Übereinstimmung. Klasse: Die Bereitschaft für berufliche Weiterbildung ist gegeben. Es zeigt sich, dass fast jeder Dritte zumindest manchmal sein Wissen verbessern möchte.

31 Részszokott venni a továbbképzéseken/átképzéseken? férfi 58 nıi gyakran néha soha A továbbképzéseken való részvételre vonatkozó kérdés esetében elég magas a néha válaszok száma. A diagrammon látható, hogy a nık nagyobb számban képezik tovább magukat, mint a férfiak. Napjainkban nagyon fontos és egyre inkább elıtérbe kerülı gondolat a LIFELONG LEARNING. A munkaerıpiac igényei folyamatosan változnak és ha az emberek lépést akarnak tartani ezzel, elengedhetetlen, hogy tovább képezzék magukat, újat tanuljanak.

32 1. Aufstiegchancen beurteilen Nennungen Beurteilungskriterium Geschlecht Anna: Die Aufstiegschancen bei und sind mittel. Julian: Die Aufstiegschancen sind bei Frauen weniger. Scipe: Ich sehr nicht viel Unterschied zwischen den Geschlechtern. Sebastian: Die Männer haben bessere Aufstiegschancen als die Frauen. Klasse: Ein Großteil der Befragten sieht die Aufstiegschancen mittelmäßig.

33 Milyennek ítéli elırelépési lehetıségeit? férfi 58 nıi J K L A fenti kérdés azt tükrözi, milyennek ítélik a válaszadók elırelépési esélyeiket.

34 11. Alleinverdiener? Nennungen Geschlecht ja Antwort nein Julian: Die meisten Männer dürften eine Frau haben, die auch arbeiten geht.. Sebastian: Bei Frauen gibt es mehr Alleinverdiener als bei Männern. Scipe: Zwischen Männern und Frauen gibt es nicht viele Unterschied in Bezug auf Alleinverdiener.

35 Egyedüli keresı a családban? férfi 58 nıi igen nem A diagrammon az egyedüli keresık kisebb száma figyelhetı meg, a férfiak és a nık esetében is. Az ábrák alapján elmondható, hogy a nık jelentıs része nem egyedüli keresı, hanem valószínőleg családos vagy kapcsolatban él.

36 12. Zufriedenheit mit dem Beruf Nennungen Einschätzung Geschlecht Scipe: Die Zufriedenheit mit dem Beruf ist bei Männern und Frauen ziemlich gleich. Anna: Ich glaube, dass die Männern mit ihrem Beruf zufriedener sind als die Frauen. Anna: Die Frauen sind mit ihrem Beruf nicht sehr zufreiden. Sebastian: Kein Mann hat in der Befragung angegeben, dass er mit seinem Beruf unzufrieden ist. Klasse: Die Zufriedenheit mit dem Beruf überwiegt. Nur sehr Wenige finden ihren Beruf uninteressant.

37 Mennyire elégedett jelenlegi munkájával? férfi 58 nıi J K L A fenti oszlopok a kérdıív kitöltıinek elégedettségét ábrázolják a munkára, munkahelyre vonatkozóan. Pozitív eredmény, hogy csak relatív kevesen nem szeretik jelenlegi munkájukat és a válaszadók jelentıs része fıleg a nık esetében elégedett a munkájával.

38 13. Arbeiten Sie im Ausland? Nennungen oft 1 4 Zeitspanne manchmal nie Geschlecht Julian: Die meisten Befragten arbeiten nie im Ausland. Sebastian: Mehr Frauen als Männer fahren manchmal ins Ausland. Anna: Arbeiten im Ausland spielt bei einem Großteil der Befragten keine Rolle. Klasse: Die Firmen in unserer Umgebung setzen ihre Arbeitskräfte für Tätigkeiten im Inland ein. Nur hin und wieder müssen Arbeiter im Ausland arbeiten.

39 Van lehetısége külföldi munkavállalásra? férfi 58 nıi gyakran néha soha A külföldi munkavállalással kapcsolatos kérdésre kapott válaszokból kiderül, hogy az embereknek soha vagy esetleg nagyon ritkán adódik lehetısége külföldön dolgozni.

40 14. Möchten Sie im Ausland wohnen / leben? Nennungen Geschlecht ja Antwort nein Anna: Die Frauen möchten ehr im Ausland leben als die Männer. Julian: Hauptsächlich wollen die Befragten im Inland wohnen und leben. Klasse: Die Befragten sind mit ihrem Leben in zufrieden und können sich nicht vorstellen, im Ausland zu leben.

41 Szeretne külföldön élni? férfi 58 nıi igen nem A fenti diagrammból kiderül, hogy a válaszadók többsége szeret itthon ( Magyarországon ) élni és nem szeretne külföldre menni. Az igennel válaszolók közül több volt a férfi, mint a nı.

42 15. Wie viele Fremdsprachen sprechen Sie? Nennungen (+) Anzahl Sebastian: Ich sehe hier nicht viel Unterschied. Scipe: Es gibt immer noch Menschen, die keine Fremdsprache sprechen. Anna: Julian: Die meisten Menschen sprechen nur eine Fremdsprache. Klasse: Der Großteil der Befragten spricht ein Fremdsprache. Nur sehr wenige sprechen mehr als 2 Fremdsprachen.

43 Hány idegen nyelvet beszél? férfi 58 nıi (+) Az idegen nyelvekre vonatkozó kérdésre kapott válaszok aránya elgondolkodtató. Miközben mindig arról beszélünk, milyen fontos a nyelvtudás, a kitöltık jelentıs hányada egyáltalán nem beszél idegen nyelvet. Az egy vagy több beszélt nyelv esetében a nık megelızik a férfiakat. A nyelvtudást illetıen sokat kell fejlıdnünk, vannak lemaradásaink.

44 16. Bringt die Mehrsprachigkeit Vorteile für Sie? Nennungen Geschlecht ja Antwort nein Scipe: Man sieht, dass die Mehrsprachigkeit für beide Geschlechter Vorteile bringt. Julian: Mehr Frauen als Männer sehen in der Mehrsprachigkeit Vorteile. Klasse: Das Diagramm zeigt, dass 2-mal so viele Befragte in der Mehrsprachigkeit Vorteile sehen als Nachteile.

45 Jelent-e munkája során elınyt az idegen nyelv ismerete? férfi 58 nıi igen nem Az elızı kérdéshez kapcsolódva, ezen az ábrán jól látszik, milyen fontos az idegen nyelvek ismerete. A válaszadók nagyobb hányadának elınyt jelentett munkája során a nyelvismeret.

46 17. Ihre Muttersprache? Nennungen D KRO Muttersprache 3 4 UNG Sonstige Geschlecht Sebastian: Die meisten der Befragten haben Deutsch als Muttersprache. Scipe: Kroatisch ist für 19 Personen die Muttersprache. Anna: An dritter Stelle liegt die Muttersprache Ungarisch. Klasse: Es wurden hauptsächlich Menschen mit der Muttersprache Deutsch befragt.

47 Anyanyelve férfi 58 nıi magyar német horvát egyéb A fenti táblázatban a kitöltık anyanyelvére vonatkozó válaszait láthatjuk. Nagyon alacsony a német illetve egyéb más anyanyelvő válaszadók száma.

48 18. Wo haben Sie die Fremdsprache gelernt? Nennungen Schule Ort / Institution Alltag Kurse 2 Geschlecht Thomas: Der Großteil der Fremdsprachen wird noch immer in der Schule gelernt. Das ist auch gut so. Adrian: Im Alltag haben mehr Frauen als Männer eine Fremdsprache gelernt. Romana: In Kursen wurden kaum Fremdsprachen gelernt. Klasse: Fremdsprachen werden in der Schule vermittelt. Interessant ist, dass kaum Kurse für das Lernen einer Fremdsprache verwendet werden, Vielleicht haben die Befragten für Kurse keine Zeit.

49 Hol tanult idegen nyelvet? férfi 58 nıi iskola tanfolyam mindennapok során Az idegen nyelv elsajátítására vonatkozó válaszok összesítésébıl kiderül, hogy a legtöbben iskolában tanulnak/tanultak valamilyen idegen nyelvet, ezt a tanfolyamok követik a sorban. Kevesebb a mindennapok során elsajátított nyelvismeretet megjelölık száma.

50 19 Wurden Sie wegen Ihrer Zweisprachigkeit angestellt? Nennungen Geschlecht ja Antwort nein Romana: Die meisten der Befragten wurden nicht wegen ihrer Zweitsprachigkeit angestellt. Thomas: Zweisprachigkeit spielt für einen Job eine untergeordnete Rolle. Adrian: Die Firmen brauchen keine Arbeiter, die eine Fremdsprache sprechen können.

51 Alkalmazták-e kimondottan nyelvtudása miatt? férfi 58 nıi igen nem A fenti diagramm azt ábrázolja, kit alkalmaztak kimondottan nyelvtudása miatt. Érdekes, hogy míg egy korábbi kérdésben kiderült, mennyire fontos a nyelvismeret és hány kitöltınek jelentett elınyt munkája során, itt nagyon alacsony az igen választ megjelölık száma.

52 2. Sprechtempo / Sprechweise in der Zweitsprache Nennungen Geschlecht Beurteilung Romana: Die Zweitsprache sprechen Männer wie Frauen gut bis mittelmäßig. Thomas: Die Ergebnisse sind sehr ausgeglichen. Adrian: Sprechtempo und Sprechweise werden von den Befragten als akzeptabel empfunden.

53 Szóbeli nyelvismeretének színtje férfi 58 nıi J K L

54 21. Schreibvermögen in der Zweitsprache Nennungen Beurteilung Geschlecht Thomas: Man sieht, dass das Schreibvermögen der Zweitsprache bei allen Befragten ganz gut ist. Adrian: Die Frauen können die Zweitsprache besser schreiben als die Männer. Romana: Nur wenige können in der Zweitsprache nicht gut schreiben.

55 Írásbeli nyelvismeretének szintje férfi 58 nıi J K L A fenti két kérdés arányaiban mutatja meg a kérdıív kitöltıinek nyelvismeretét. A kapott válaszok alapján megállapítható, hogy a nık nagyobb arányban rendelkeznek nyelvismerettel, mint a férfiak. Mind a szóbeli mind az írásbeli nyelvtudás esetében a közepes szint megjelölése volt a leggyakoribb.

56 22. Wie lange sprechen Sie ihre Zweitsprache? Nennungen Jahre Dauer 5-1 Jahre 1+ Jahre Geschlecht Adrian: Männer sprechen die Zweitsprache länger als Frauen. Romana: Die meisten Frauen sprechen die Zweitsprache schon über 1 Jahre. Thomas: Die Zweitsprache wird von beiden Geschlechter länger als 1 Jahre gesprochen. Klasse: Weil unsere Eltern befragt wurden, ist es logisch, dass die meisten ihre Zweitsprache schon länger als 1 Jahre sprechen. Damals sind sie noch in die Schule gegangen und haben dort die Sprache gelernt.

57 Mióta beszél idegen nyelvet? férfi 58 nıi év 5-1 év 1+ év A diagramm alapján, a válaszadók nagyobb hányada több, mint tíz éve beszél idegen nyelvet.

58 23. Wie viele Fremdsprachen sprechen Ihre Kinder? Nennungen Zahl der Fremdsprachen 2 3+ Geschlecht Romana: Die meisten Kinder sprechen 2 Fremdsprachen. Thomas: 3 Fremdsprachen sprechen mehr e Befragte als e Befragte. Adrian: Nur wenige Kinder sprechen 3 Fremdsprachen.

59 Hány nyelvet tanul(nak) gyermeke(i)? férfi 58 nıi Az ábra azt mutatja, hogy a kérdıív kitöltıinek gyermekei egy vagy két idegen nyelvet is tanulnak, a három vagy ennél több nyelvet tanulók esetében kapott válaszok száma jóval alacsonyabb.

60 24. Sind Ungarisch - Kenntnisse im Burgenland von Vorteil? Nennungen Geschlecht ja Antwort nein Romana: Die Frauen sehen in Ungarisch mehr Vorteil als die Männer. Thomas: Zwei Dritte der Befragten sehen Ungarisch-Kenntnisse als vorteilhaft. Adrian: Im Burgenland sind Ungarisch-Kenntnisse von Vorteil.

61 Véleménye szerint elınynek számít-e Burgenlandban a magyar nyelv ismerete? férfi 58 nıi igen nem A fenti diagramm adatai alapján, a nık többsége úgy gondolja, hogy Burgenlandban elınyt jelenthet a magyar nyelv ismerete, míg a nemmel válaszolók közül a férfiak vannak többen.

62 25. Die aktuelle wirtschaftliche Situation Nennungen Beurteilung Geschlecht Thomas: Die wirtschaftliche Situation sehen viele negativ. Romana: Männer sehr die Wirtschaftsituation schlechter als Frauen. Adrian: Nur wenige Befragte sehen die derzeitige wirtschaftliche Situation als gut an. Klasse: Die aktuelle wirtschaftliche Situation ist nicht rosig. Gleich viele Männer wie Frauen beschreiben die Situation als schlecht. Nur ein Fünftel der Frauen und ein Drittel der Männer beurteilen die Lage positiv.

63 MIlyennek ítéli meg a gazdaság aktuális helyzetét? férfi 58 nıi J K L A gazdaság aktuális helyzetét jól tükrözi a fenti ábra. Az emberek túlnyomó többsége rossznak és bizonytalannak ítéli a jelenlegi gazdasági viszonyokat, jól érezhetı a válság hatása, az emberek félelmei.

64 Dauer der Berufsausbildung Nennungen bis 3 Jahre Zeit 3-5 Jahre Jahre Land An der Befragung in haben mehr Personen mit längerer Schulausbildung teilgenommen. Magyarországon a magasabb iskolai végzettségüek voltak többségben.

65 2. Sind Sie selbständig? Nennungen ja Antw ort nein Land Bei der Befragung wurden großteils Leute befragt, die unselbständig beschäftigt sind. A kérdöiv kitöltöinek többsége nem önálló vállakozó.

66 3. Länge des Arbeitsweges Nennungen km Länge 5-1 km 1+ km Land Die Befragten in haben einen kürzeren Arbeitsweg. Magyarországon rövidebb a munkahelyig megtett út.

67 4. Wie kommen Sie zum Arbeitsplatz? Nennungen Auto Verkehrsmittel 12 Bus/Bahn 22 zu Fuß Land Das Auto ist auch für die jenes Verkehrsmittel, das die Befragten in die Arbeit bringt. A megkérdezettek többsége autóval érkezik a munkahelyére, mindkét országban.

68 5. Wo wird gearbeitet? Nennungen im Freien Ort im Büro Land Mehr Befragte arbeiten im Büro (indoor) als im Freien (outdoor). A kitölték többsége irodában, cégnél dolgozik, a magyarországi megkérdezetteknél egyértelmübb a többség.

69 6. Betriebsgröße Nennungen bis 1 Personen Größe 1-5 Personen 5+ Personen Land Die Befragten arbeiten sowohl in als auch in in verschiedensten Betriebsgrößen, aber hauptsächlich eher in Kleinbetrieben. Mindkét országban kisebb cégeknél dolgozik a megkérdezettek többsége.

70 7. Überstunden Nennungen ja Antwort nein Land In ist das Verhältnis Überstunden (ja/nein) etwa 2:1, in ist das Verhältnis etwa 3:1. Magyarországon a túlórák aránya 2:1, mig Ausztriában 3:1.

71 8. Beschäftigungsdauer Nennungen Jahre Zeit 5-1 Jahre 1+ Jahre Land Das ungarische Ergebnis steigt proportional, das Ergebnis bei der Befragung in ist nicht linear. Ezen az összehasolitáson az egy munkahelyen eltöltött idö különbségei olvashatók le.

72 9. Weiterbildungsmöglichkeiten Nennungen oft Zeitaufw and manchmal nie Land Die wenden mehr Zeit für berufliche Weiterbildung auf als die er. Magyarországon lényegesen több idöt forditanak a szakmai továbbképzésre a megkérdezettek.

73 1. Aufstiegchancen Nennungen Beurteilung 13 Land Die Aufstiegschancen im Beruf sind sowohl in als auch in mittelmäßig. A szakmai elörejutást mindkét országban csak közepes esélyünek itélték a kérdöiv kitöltöi.

74 11. Alleinverdiener Nennungen ja Land Antwort nein In gibt es weniger Alleinverdiener als in. Magyarországon kevesebb az egyedül keresö, mint Ausztriában.

75 12. Berufszufriedenheit Nennungen Bew ertung 2 Land Die sind mit ihrem Beruf zufriedener als die er. A megkérdezettek Magyarországon elégedetebbek a munkájukkal, mint Ausztriában.

76 13. Auslandsarbeit Nennungen oft 14 2 manchmal Antw ort nie Land Auch die arbeiten hauptsächlich im Inland, was die er eigentlich überrascht. A magyarok többsége is a hazájában dolgozik.

77 14. Im Ausland wohnen oder leben? Nennungen ja Antwort nein Land er und lieben ihr Heimatland und möchten nicht im Ausland leben. Mindkét ország lakói szeretik a szülöhazájukat és nem szeretnének máshol élni.

78 15. Fremdsprachen Nennungen Anzahl 2 3(+) Östereich Land Östereich Die Grafik zeigt für und einen fast parallelen Verlauf. A két ország grafikonjai majdhogy nem párhuzamosan haladnak.

79 16. Vorteile von Mehrsprachigkeit Nennungen ja Antw ort nein Land In und in sieht man die Mehrsprachigkeit als Vorteil für das Berufsleben. Mindkét országban elönyként értékelik a nyelvtudást.

80 17. Muttersprache Nennungen D 19 KRO Sprache 1 UNG 5 4 Sonstige 1 Land In hat fast niemand Deutsch als Muttersprache. Die Volksgruppensprachen sind im Burgenland auffallend stark vertreten. Magyarországon szinte mindenkinek magyar az anyanyelve, mig Ausztriában a nemzetiségek eröteljesen jelen vannak.

81 18. Wo w urden Fremdsprachen gelernt? Nennungen Schule Alltag Ort /Institution 5 Kurse Land In und in lernen die meisten Menschen die Fremdsprachen in der Schule. Mindkét orszában föként az iskola nyelvtanulás szintere.

82 19. Anstellungsgrund Zw eisprachigkeit Nennungen ja Antw ort nein Land Bei den meisten Menschen in und in war die Zweisprachigkeit nicht der Anstellungsgrund. A munkahelyi felvételnél egyik országban sem jellemzöen döntö tényezö a nyelvtudás.

83 2. Sprechw eise in der Zw eitsprache Nennungen Beurteilung 13 Land Viele ungarische Befragte sind mit ihrer Sprechweise in der Zweitsprache nicht zufrieden. Bei den ern stellen wir fest, dass sie diesbezüglich einigermaßen zufrieden sind. A második nyelv ismeretének szintjével a magyarok elégedetlenek, mig az ostrákok elegendönek itélik meg.

84 21. Schreibvermögen in der Zweitsprache Nennungen Beurteilung 14 Land Die sehen das Schreibvermögen in der Zweitsprache kritischer als die er. A magyarok az idegen nyelvtudásuk irásban tükrözödö szintjével is kritikusabbak önmagukkal.

85 22. Wie lange sprechen Sie die Zw eitsprache? Nennungen Jahre Zeit Jahre 1+ Jahre Land In lernt man schon früh die Zweitsprache. Magyarországon fiatalabb korban kezdenek nyelveket tanulni.

86 23. Fremdsprachen der Kinder Nennungen Anzahl Land Die Einstellung zu Fremdsprachen scheint in eine bessere zu sein als in. Uns fällt auf, dass es aber in Menschen gibt, die drei oder mehr Fremdsprachen sprechen. In ist diese Gruppe kaum vorhanden. Bár a magyarok hozzáállása az idegen nyelvekhez pozitivabb, viszont a három vagy több nyelvet beszélök száma nagyon alacsony.

87 24. Ungarisch Kenntnisse im Burgenland Nennungen ja Antw ort nein Land Diese Frage wird von beiden Nationen im Verhältnis gleich beantwortet. Das Ungarische ist für das Burgenland sehr wichtig. A kitöltök mindkét országban fontosnak itélik meg a szomszéd ország nyelvének ismeretét.

88 25. Die aktuelle wirtschaftliche Situation Nennungen Beurteilung Land Die aktuelle wirtschaftliche Situation wird in beiden Ländern als schlecht eingeschätzt. Die sehen die Lage trister als die er. Kein einziger Ungar hat die Wirtschaftslage als sehr gut bewertet. Bár mindkét ország rossznak itéli meg a jelenlegi gazdasági helyzetet a magyarok azonban még kilátástalanabbnak érzik, mint az osztrákok.

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 90

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN Földrajz német nyelven középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Teil

Részletesebben

TERMÉKKATALÓGUS RÁFUTÓFÉK RÁFUTÓFÉK MECHANIZMUS.

TERMÉKKATALÓGUS RÁFUTÓFÉK RÁFUTÓFÉK MECHANIZMUS. RÁFUTÓFÉK MECHANIZMUS www.autoflex.hu 25 Die (R)Evolution für mehr Sicherheit. Das Geheimnis unserer neuen Original KNOTT Komfort-Achse liegt in der speziellen Formgebung und in einer frostigen Idee. Denn

Részletesebben

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje Óra Anyagegység Kötelező választott Wiederholung 1. Die Schulferien sind zu Ende. Der Herbst ist da! Was brauchen wir dieses Jahr? 2. Ein Tag im Sommer. Was hast du im Sommer gemacht? 3. Meine Familie

Részletesebben

Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat

Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat 1 Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat 1. rész Hallott szöveg értése 1. feladat Melyik képről van szó? Fiatalok

Részletesebben

Hasznos kifejezések nem csak kezdőknek Meinungsäußerung ( véleménynyilvánítás ):

Hasznos kifejezések nem csak kezdőknek Meinungsäußerung ( véleménynyilvánítás ): Hasznos kifejezések nem csak kezdőknek 1.0 1. Meinungsäußerung ( véleménynyilvánítás ): Ich meine/finde/glaube/denke, dass... Úgy vélem/találom/gondolom, hogy... Ich bin der Meinung, dass... Az a véleményem,

Részletesebben

Ihnen

Ihnen NÉMET NYELV 2.feladatlap 1. Egészítsd ki a levelet személyes és birtokos névmások megfelelően ragozott alakjaival! A megoldásokat írd a táblázatba! Liebe Frau Müller, Berlin, den 10. November 2003 ich

Részletesebben

dr. Somló Katalin: Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat

dr. Somló Katalin: Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez A1 szint, 6. évfolyam A változat 1 dr. Somló Katalin: Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat 1. rész Olvasott szöveg értése 1. feladat

Részletesebben

dr. Somló Katalin: Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam C változat

dr. Somló Katalin: Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam C változat NT-56616 Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez A1 szint, 6. évfolyam változat 1 dr. Somló Katalin: Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam változat 1. rész Olvasott szöveg értése

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium Német nyelvi verseny 8. osztályos tanulók számára

Neumann János Középiskola és Kollégium Német nyelvi verseny 8. osztályos tanulók számára Neumann János Középiskola és Kollégium Német nyelvi verseny 8. osztályos tanulók számára Tanuló neve:... Iskolája neve, címe:... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám:... Kedves Versenyző! Üdvözlünk

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

30 perc áll rendelkezésére a nyelvismereti teszt megoldására. Szótár nem használható.

30 perc áll rendelkezésére a nyelvismereti teszt megoldására. Szótár nem használható. Nyelvismereti teszt 30 perc áll rendelkezésére a nyelvismereti teszt megoldására. Szótár nem használható. Válaszait a megoldólapon írja a megfelelő helyre! A (0) a mintamegoldás. I. Válassza ki a mondatba

Részletesebben

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre!

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! Immer mehr Bürger lehnen die Sommerzeit ab Der Widerstand gegen

Részletesebben

A tanóra megbeszélésének folyamata

A tanóra megbeszélésének folyamata A tanóra megbeszélésének folyamata I. A tanítók az önértékelési szempontok alapján összefoglalják és értékelik a tanórán végzett munkájukat II. A hallgatótársak kérdéseket tesznek fel a látottakkal kapcsolatban

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda. LOGÓ 2 szín felhasználás PANTONE 143C PANTONE COOL Gray 11 Egy lekerekített hatszög formában a Probox P-betűje erősíti a márka nevét, megjegyezhetőségét. A forma térbeliségre utaló perspektívikus megjelenítése

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 20 p./ Értékelő: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV NÉMET NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMRA ÉPÜLŐ NYELVI KÉPZÉS 9-12. ÉVFOLYAM A nyelvtanulás keretei Hozott nyelv esetén a NAT 2003 az A1-A2-es szintet tekinti induló szintnek, így mi is innen

Részletesebben

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik bis Präpositionen mit Akkusativ -ig (időben, térben) Ich bleibe bis nächsten Sonntag hier. Bis hierher gibt es keine Fragen. (DE: Gehen Sie bis zur Ecke.)

Részletesebben

10. Die Modalverben A módbeli segédigék

10. Die Modalverben A módbeli segédigék 10. 10. Die Modalverben A segédigékkel kifejezhetjük, milyen a viszonyunk a cselekvéshez: akarjuk, szeretnénk, tudjuk stb. Általában egy fôigével együtt használjuk ôket a mondatban. Seit 2 Jahren kann

Részletesebben

Állásinterjún EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD. Los, auf geht's! Sznopek Martin

Állásinterjún EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD.  Los, auf geht's! Sznopek Martin Állásinterjún A mai ajándékanyagodban egy párbeszéden keresztül kapsz segítséget egy német állásinterjúra való felkészüléshez. Ebben a pdf-ben megtalálod az ajándékanyagod szövegét és pár oldalnyi tudnivalót

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1) Nyelvismereti teszt 20 p./ Értékelő: kód A nyelvismereti és az olvasott szövegértés teszt megoldására együttesen rendelkezésre álló idő 50 perc. Írja a válaszokat a lap alján található megoldólapra! A

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 13. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2018. május 16. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Gilbertné Domonyi Eszter, Illésné Márin Éva, Kincses Mihályné Knipl Andrea, Kurdi Gabriella, Petriné Bugán Barbara, Szántó Bernadett NÉMET IDEGEN NYELV 4. ÉVFOLYAM Célok

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése 1 NT-56544 KON-TKT 4 TNMENETJVSLT Lektion 1 - Familienleben Óra Takt címe 1-3. z élet stációi, Glücksmomente egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 4-6. Typisch Mann, typisch Frau? 7-9.

Részletesebben

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Quattromed IV-S MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Ergonomische Massage mit WohlfühlgARAntie ERGONÓMIKUS MASSZÁZS A KÉNYELEMÉRZÉS GARANCIÁJÁVAL QUATTROMED IV-s MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Unsere Wirbelsäule

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok Deutsch4 Rund um das Jahr 5 Stunden per Woche Klasse 4 Célok, feladatok Életkorának megfelelően ismerje meg a német nemzetiség kultúráját, hagyományait. Értsen meg egyszerű kérdéseket és utasításokat és

Részletesebben

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről.

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. X. A város A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. B. Szia, Zoli! Szia, Mária. Mit csinálsz ma délután? A városba megyek

Részletesebben

IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830. Közös Európai Referenciakeret szerinti nyelvi tudásszintek:

IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830. Közös Európai Referenciakeret szerinti nyelvi tudásszintek: IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830 IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamra a diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat-

Részletesebben

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Családi pótlék sz. Kindergeld-Nr. Familienkasse Az igénylést benyújtó személy adóazonosító száma Németországban (feltétlenül kitöltendő) Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland (zwingend ausfüllen)

Részletesebben

BINDER ANDRÁS. német. kompetenciamérési feladatok. 6. és 8. évfolyamosok számára

BINDER ANDRÁS. német. kompetenciamérési feladatok. 6. és 8. évfolyamosok számára BINDER ANDRÁS német kompetenciamérési feladatok 6. és 8. évfolyamosok számára BINDER ANDRÁS német kompetenciamérési feladatok 6. és 8. évfolyamosok számára Szakmai lektor Angeli Éva, Szűcs Melinda Szerkesztő

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2006/2007. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2006/2007. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100 5000 Szolnok, Mária út 19. Pf.: 176. Telefon:

Részletesebben

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt. DK Workshop Zukunftsorientierte Fahrrinnenparameter für die Wasserstraße Donau Budapest 29.09.2010. Attila Bencsik Europäische Fluß-Seetransport

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az írásbeli

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló. NÉMET NYELV I. kategória HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló. NÉMET NYELV I. kategória HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS Oktatási Hivatal A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló NÉMET NYELV I. kategória HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS Munkaidő: 30 perc Elérhető pontszám: 30 pont Kódszám: Figyelmesen

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 4.forduló

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 Tartalomjegyzék Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9 -kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 -kiselosztók 138-197 63 A-ig, 3-54 osztásegység, IP 54-65 Elosztószekrények ajtóval 198-277 250 A-ig,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Grenzerfahrungen Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Von Studienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi

Részletesebben

Die ungarische Sonntagszeitung Vasárnapi Ujság, Budapest

Die ungarische Sonntagszeitung Vasárnapi Ujság, Budapest Abb. 2012-1/51-01 Vasárnapi Ujság, um 1854?, Titelvignette SG Februar 2012 Die ungarische Sonntagszeitung Vasárnapi Ujság, Budapest 1854-1922 Die Anzeigen von Elsö magyar üveggyár wurden gefunden von Dejan

Részletesebben

Üzleti élet Nyitás. Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell

Üzleti élet Nyitás. Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell - Nyitás német magyar Sehr geehrter Herr Präsident, Tisztelt Elnök Úr! Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell Sehr geehrter Herr, Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 0802 É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1.

Részletesebben

Üzleti élet Nyitás. Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell

Üzleti élet Nyitás. Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell - Nyitás magyar német Tisztelt Elnök Úr! Sehr geehrter Herr Präsident, Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell Tisztelt Uram! Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen

Részletesebben

WiR gratulieren GRATULÁLUNK!

WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Reflexmat Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CaSaDa für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und fitness. WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Mit dem Kauf dieser Fußreflexzonen-Matte haben sie

Részletesebben

2013/2014. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

2013/2014. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... OM azonosító szám: 102312 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: L-1100 KLIK azonosító: 103008 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet 5000 Szolnok,

Részletesebben

4. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv A2

4. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv A2 NÉMET NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon

DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon Präsentationen auf internationalen Messen Messen sind Kommunikationsveranstaltungen, die als Teil des Gesamtmarketings das eigene Image stärken und

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE Földrajz német nyelven középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA MITTLERE STUFE SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

Idegen nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv 5-8. évfolyam Idegen nyelv 5-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival:

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2009/2010. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2009/2010. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám:

Részletesebben

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Hol találom a?... ein Zimmer zu vermieten?... kiadó szoba? Art der... ein Hostel?...hostel? Art der... ein Hotel?... egy hotel? Art der... eine Frühstückspension?...bed

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2005/2006. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2005/2006. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100 5000 Szolnok, Mária út 19. Pf.: 176. Telefon:

Részletesebben

RECOM Interkulturelles Management Interkultúrális menedzsment. Österreich Ungarn Ausztria Magyarország. Fotoprotokoll Fotóprotokoll.

RECOM Interkulturelles Management Interkultúrális menedzsment. Österreich Ungarn Ausztria Magyarország. Fotoprotokoll Fotóprotokoll. CTCMC Unternehmensberatung Mag. Klara Parfuss, MBA Cross-cultural Training, Coaching, Management Consulting 3001 Mauerbach, Buchengasse 5 Austria RECOM Interkulturelles Management Interkultúrális menedzsment

Részletesebben

Kombi-V15. pellet / hasábfa kombikazán. Teljesítmény. 4-14,9 kw. Verzió: 1 / 2009

Kombi-V15. pellet / hasábfa kombikazán. Teljesítmény. 4-14,9 kw. Verzió: 1 / 2009 Kombi-V15 pellet / hasábfa kombikazán Teljesítmény 4-14,9 kw Termékismertető Verzió: 1 / 2009 Szerző: W.Pöllabauer Perhofer GmbH (Magyar képviselet: Szalontai RGB Bt.) Kombi-V20 adatlap Oldal 1 Változtatás

Részletesebben

Public-Key Kryptography mit Diskreten Logarithmen

Public-Key Kryptography mit Diskreten Logarithmen Public-Key Kryptography mit Diskreten Logarithmen Jan Schwarz Kristine Jetzke 11.01.2005 Gliederung Das ElGamal Kryptosystem Algorithmen zum Lösen von Diskreten Logarithmen Untere Komplexitätsgrenze Das

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam B változat

Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam B változat Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam B változat 1 Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam B változat 1. rész Hallott szöveg értése 1. feladat Melyik képről van szó? Fiatalok

Részletesebben

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel Tanmenetek Építész és Építő szakos hallgatók részére Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2 2. -4. Hét a ä, gefallen gefällt, tragen trägt, Modalverben és Wissen wissen kennen können személyes névmás

Részletesebben

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam NÉMET NYELV VIZSGAANYAG 9. évfolyam 1. Wortschatz der 1-11. Lektionen in dem Buch Start!Neu + Arbeitsheft+ kiegészítő 2. Themen und Dialoge: 1. Begrüßungen, Vorstellungen 2. Familie 3. Essen und Trinken

Részletesebben

2016. március Suli-Harsona REJT VICCEK VÉNY BŐRÁPOLÁS

2016. március Suli-Harsona REJT VICCEK VÉNY BŐRÁPOLÁS 2 0 1 6. m á r c i us S ul i - H a r s o n a V IC C E K S Á L O P Á R Ő B REJ TV É NY A k t uá l i t á s o k N a g y L a j o s ki r á l y Nagy Lajos királyunk 1326. márc. 5-én született Visegrádon. 1382.

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch. Aufgabenmuster

Wirtschaftsdeutsch. Aufgabenmuster BGF NYTK Wirtschaftsdeutsch Aufgabenmuster B2 Schreiben 50 Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt megoldási

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

Lakásbérlés EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD. Los, auf geht's! Sznopek Martin

Lakásbérlés EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD.  Los, auf geht's! Sznopek Martin Lakásbérlés A mai ajándékanyagodban egy párbeszéden keresztül kapsz segítséget német nyelvterületen való lakásbérléshez. Ebben a pdf-ben megtalálod az ajándékanyagod szövegét és pár oldalnyi tudnivalót

Részletesebben

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ I. KURZUS Tantárgyód: Óraszám : N_ITH4, B_it001_1 heti 2x2 Számonkérési típus: folyamatos Értékelés módja: Tanszék neve:

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben