AZ EMBERI TEST MEGISMERÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EMBERI TEST MEGISMERÉSE"

Átírás

1

2 EGYIPTOMI ESZKÖZÖK Az ókori emberek éppolyan kíváncsiak voltak az emberi testre, illetve arra, miért kezd rosszul mûködni, mint manapság. Az ókori világ legnagyobb orvosai Egyiptomban tevékenykedtek, akik a test mûködésének megismerése érdekében boncolást és, egyszerûbb mûtéteket is végeztek, és eredményeiket följegyezték. Ez a féldombormû több mint 2000 éves, Egyiptomból, egy észak-asszuáni templomból származik, és a korabeli orvosok sebészi eszközeit ábrázolja. AZ EMBERI TEST MEGISMERÉSE Az emberi testet évszázadok kutatásainak eredményeképpen ismertük meg. Európában a 16. század után került sor jelentôsebb elôrelépésre, miután engedélyezték a boncolást. A 19. századtól használtak érzéstelenítôket, amelyeknek köszönhetôen már nagyobb mûtétek is elvégezhetôvé váltak, majd a röntgensugarak felfedezésével be lehetett tekinteni a testbe annak felnyitása nélkül is. A 20. század második felétôl pedig az egyre tökéletesebb eljárások révén az orvosok és a tudósok immár a mûködô, élô testet is meg tudják figyelni, és egyre könnyebben diagnosztizálják a betegségeket. Egy nôrôl készült rajz, asztrológiai magyarázattal ellátva VALÓSÁG HELYETT KITALÁCIÓ A reneszánsz koráig, a századig az emberi testre vonatkozó ismereteket alapvetôen egy 2. századi orvos, Galénosz tanításai határozták meg. Az ô elképzelései és téveszméi változatlanul maradtak fenn. Az ábrák mint például ez a nôi testrôl készült 15. századi rajz síkban kiterített, pontatlan illusztrációk voltak, inkább a képzeletbôl, semmint a valóságból táplálkoztak. Pontosan és részletesen megrajzolt karizmok ANATÓMIAI PONTOSSÁG A 16. században végül engedélyezték Európában az addig tiltott boncolást. Egy flamand orvos, Andreas Vesalius számtalan boncolást végzett, és 1543-ban De humani corporis fabrica (Az emberi test szerkezetérôl) címmel, képzômûvészek közremûködésével kiadta kutatási eredményeit. A vázizomzatról készült ábrán is látható, milyen pontos anatómiai leírásokat készített, ezeknek köszönhetôen a korábbi ismeretek alapjaiban változtak meg, és jobban megismerhetôvé vált az emberi test. SZERVEZET A röntgenfelvétel alatt a kézen maradt gyûrû ÉRZÉSTELENÍTÔK Érzéstelenítôk alkalmazásával az orvosok úgy végezhetnek mûtéteket, hogy a betegek nem éreznek fájdalmat. Elsô alkalommal 1846-ban, Bostonban használtak érzéstelenítôt (étert) egy nyaki daganat eltávolításakor (a képen). Korábban a mûtéteket a lehetô leggyorsabban kellett elvégezni, szörnyû fájdalmat okozva a betegeknek. Az érzéstelenítôk lehetôvé tették, hogy az orvosok bonyolultabb mûtéteket is végrehajtsanak, és alaposabban megismerjék az élô szervezetet. A lakáskulcs, amelyet a vizsgált személy a csuklójára tekert láncon hordott 19. SZÁZADI RÖNTGENFELVÉTEL Az elsô ilyen felvételt 1895-ben sikerült elkészíteni, amikor Wilhelm Röntgen német orvos fölfedezte az általa X-sugárzásnak nevezett jelenséget. Rájött, ha ezeket a sugarakat az emberi testen áteresztik, és fényérzékeny lapokon felfogják, a test kemény, sugárzást leginkább elnyelô szöveteirôl, például a csontokról világos kép készíthetô. Ezt a felvételt Röntgen egy évvel a fölfedezése után készítette egy nô kezérôl.

3 9 Az agy egyes részei jól látszanak metszeti képen MODERN KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK PET-VIZSGÁLAT A PET-vizsgálat ( pozitronemissziós tomográfia ) egy adott szövet aktivitását mutatja meg. Ez a PET-felvétel az agy bal oldali aktivitását jelzi (színes folt) beszéd közben. A vizsgált személybe radioaktív glükózt juttattak, amelyet az aktív agysejtek fölvettek. A glükóz radioaktív pozitronokat bocsát ki, amelyeket a PET-készülék felfog. CT-VIZSGÁLAT A CT-vizsgálat (computertomography, komputertomográfia ) olyan készülékkel történik, amely a test körül forogva röntgensugarakat bocsát ki. A szöveteken áthaladó sugarakat egy számítógéphez csatlakoztatott detektor fogja föl, szeletekben" alkotva képeket, ezekbôl aztán 3D-kép készül. Ábránkon a bordák, a váll és a gerinc képe látható. Nanorobot körbefogja és megöli a baktériumot A vizelettel teli húgyhólyag ULTRAHANG Az ultrahangos vizsgálat során nagy frekvenciájú hanghullámokat juttatnak a szervezetbe, ezekbôl a szövetekrôl visszaverôdve számítógép által képpé alakítható visszhang képzôdik. Ultrahanggal biztonságosan vizsgálható méhen belül a magzat (jobbra). Ezzel az eljárással mozgás, például a szívverés is kimutatható. KONTRASZTANYAGOS RADIOGRÁFIA A hagyományos röntgensugár a kemény szövetekrôl, így a csontról alkot világos képet, de a lágy szövetekrôl nem. A kontrasztanyagos radiográfia során olyan anyagot alkalmaznak, amely elnyeli a röntgensugarakat, így megmutatja a lágy és üreges szerveket is. Ez a kép úgy készült, hogy bárium-szulfátot juttattak a vastagbélbe, hogy megvizsgálják a szerkezetét. A képet utólag színezték. Szárkapcsi izmok MRA A MRA ( mágneses rezonanciás angiográfia ) az MRI (balra) egy formája, amely a véredényekrôl készít képet. Elôfordul, hogy a vizsgálat elôtt kontrasztanyagot fecskendeznek a vizsgált személybe, hogy jobban látszódjanak az erek. Ez felvétel az alhasi tájék egészséges artériáit (pirossal) mutatja, a bal és jobb oldali közös csípôartériára ágazó aortával (fölül). A betegséget okozó baktérium a szervezetben MRI Az MRI-vizsgálat (magnetic resonance imaging mágnesesrezonancia ) modern képalkotó eljárás, amely a lágy szövetekrôl, amilyen az agy, nagy pontosságú képeket állít el. Az MRI-vizsgálat alatt a beteg egy alagútszerû készülékben fekszik, ahol erôs mágneses tér és rádióhullámok révén végzik el a fájdalommentes vizsgálatot. Ezek hatására a test molekulái energiát bocsátanak ki, melyet számítógép elemez, és olyan képet készít, mint a fenti nôi test hosszmetszete. SEM A SEM nem kimondott képalkotó eljárás, az elektronmikroszkóp az elhalt sejtekrôl és szövetekrôl képet készít. A mikroszkóp elektronnyaláb segítségével készít 3D-képet a vizsgált tárgyról. Ezt a képet SEM (scanning electron micrograph pásztázó elektronmikroszkóp ) készítette és tárolta. A kép a bôrbôl (piros) kinövô hajat (zöld) mutatja. NANOTECHNIKA Az emberi szervezet felderítése egyszer majd lehetôvé válik apró robotok, úgynevezett nanorobotok alkalmazása révén. Az apró robotok a fejlett nanotechnika termékei lesznek, és a vér glükóz- és oxigéntartalma hajtja majd ôket. Illusztrációnkon az látható, hogyan segítik e robotok a szervezet védekezését azzal, hogy megkeresik és elpusztítják a betegséget okozó baktériumokat. Egyéb lehetséges alkalmazásuk lehet a károsodott vérerek javítása.

4 32 HALLÁS ÉS EGYENSÚLYOZÁS A fül olyan érzékszerv, amely szinte teljes egészében a koponyára lapul. Felfogja a hangokat, és a test egyensúlyozásában és helyzetének megtartásában is részt vesz. Mindkét fülnek van külsô, középsô és belsô része. A hanghullámok a fülbe jutnak, és a belsô fül hangérzékelôi fogják fel ôket. Ezek idegimpulzusokat küldenek az agyba, amelyeket hangként érzékelünk. A belsô fülben lévô egyensúly-érzékelô receptorok fogják fel a test helyzetét és mozgását. Ez az információ, illetve a hozzá társuló, az izmokban, ízületekben és szemben lévô érzékelôkbôl származó jelek segítségével tudjuk egyenesen tartani és egyensúlyozni magunkat. ÉRZÉK- SZERVEK HALLÓCSONTOCSKÁK Ez a levegôvel teli középfülben elnyúló három apró csont a kalapács, az üllô és a kengyel. A kalapács a dobhártyához kapcsolódik, míg a kengyel az ovális ablakhoz, a belsô fül bejáratát borító hártyához. Amikor a hanghullám rezgésbe hozza a dobhártyát, a hallócsontocskák a belsô fülbe továbbítják a rezgést. A FÜL SZERKEZETE A külsô fül a hangokat a fülbe vezetô fülkagylóból és a 2,5 cm-es, levegôvel teli külsô hallójáratból áll, amely a hangokat a dobhártyához vezeti. A faggyúmirigyek által termelt fülzsír tisztítja a hallójáratot, és távol tartja a rovarokat. A szintén levegôvel teli középfülben találhatók a hallócsontocskák. A belsô fül folyadékkal teli csatornákat tartalmaz. A fül halló része a csiga. Az egyensúlyozó rendszer az egyensúly fenntartásában vesz részt. Egyensúlyozó ideg Hallóideg Az egyensúlyozó szerv az egyensúly fenntartását segíti DOBHÁRTYA A dob bôréhez hasonlóan feszes dobhártya (membrana tympani) zárja le a külsô hallójárat belsô felét, és egyben elválasztja a belsô fültôl. Áttetszô kötôszövetbôl áll (jobbra). A hanghullámok a hallójáraton végigérve a dobhártyához érnek, rezgésbe hozzák, és így kerül a hang energiája a középfülben lévô hallócsontocskákig A faggyúmirigy termeli a fülzsírt A HANG ÚTJA A dobhártyát az oda elérkezô hanghullámok megrezegtetik, és a három hallócsontocska dugattyúszerû mozgást végez, ki-be lökdösve az ovális ablakot. Ezáltal a csiga tekervényes járataiban lévô folyadék rezgésbe jön, elmozdítva a Corti-szervben található szôrsejteket. A szôrsejtek idegimpulzusokat küldenek a hallóidegen keresztül az agy hallóközpontjába, ahol ezeket hangként érzékeljük A dobhártya választja el a külsô és a középfület A külsô hallójárat tereli a fülbe kívülrôl a hangokat A hallócsontocskák átívelik a középfület A csiga fogja fel a hangot a belsô fülben Az Eustach-kürt egyenlíti ki a légnyomást Érzékelô szôrök Szôrsejt Kalapács (malleus) Üllô (incus) Külsô hallójárat Ovális ablak Kengyel (stapes) A beérkezô rezgés útja Hallóideg Corti-szerv Szôrsejtek Idegrostok Az idegimpulzus a hallóideghez jut el A rezgés összeborzolja a szôrsejt szôreit SZÔRSEJTEK A csigában található Corti-szervben akár szôrsejt is lehet; ezek alakítják a rezgést idegimpulzusokká. A hosszú, vékony, V alakú szôrpamacs a tetejükbôl nô ki. A csigát megtöltô folyadékban végigterjedô hangrezgés meghajlítja a szôrszálakat. Ennek hatására a szôrsejt idegimpulzust hoz létre, amely az agyba jut. Dobhártya

5 /9/17 11:34 Page A GRAVITÁCIÓ ÉS A GYORSULÁS ÉRZÉKELÉSE Folyadékkal teli csatorna a félkörös ívjáratban Félkörös ívjárat a három egyike ÁLLÓ MACULA VÍZSZINTES A tömlôcske érzôhámja itt fölfelé áll, vízszintes helyzetben van. Az érzôhám zselés anyagba ágyazódó, érzékelô szôrsejtekbôl áll, amelyek otolithot, kalcium-karbonát kristályokat hordoznak. A szôrsejtektôl az idegrostok az egyensúlyozó idegbe lépnek. Folyadék Zselés anyag Szôrsejtek Idegrost Egyensúlyozó ideg ELMOZDULT MACULA HAJLÁS VAGY GYORSULÁS A fej elôrehajlik, a kalcium-karbonát kristályok tömegétôl az érzôhám a gravitáció hatására lefelé csúszik. Ez arra készteti a szôrsejteket, hogy jeleket küldjenek az agyba. A vízszintes elmozdulás ugyanezt a hatást váltja ki. A zsákocskára a függôleges irányú mozgás, például a liftben való utazás hat. A gravitáció hatása Az elhajló és idegimpulzust létrehozó szôrsejtek A FORGÓMOZGÁS ÉRZÉKELÉSE Az ampullában cupula található A NYUGALMI HELYZETBEN LÉVÔ ZSÁKOCSKA NYUGALMI HELYZETÛ CUPULA Folyadék A cupulában érzékelô szôrsejtek vannak A tömlôcske a vízszintes és a hajló mozgást érzékeli A három félkörös ívjárat közösen fogja fel a fej forgásának sebességét és irányát. Minden ívjárat alapjánál egy ampullának nevezett duzzanat található, amelyben zselészerû cupula helyezkedik el a képen mozdulatlanul, ebbe ágyazódnak be a szôrsejtek. Zsákocska Szôrsejt Ingerelt idegrost A tömlôcskében a macula vízszintes A zsákocskában a macula függôleges AZ ELMOZDULT CUPULA EGYENSÚLYOZÓ SZERVEK FORDULÁS Amikor a fej elfordul, a félkörös ívjáratokban a folyadék az ellenkezô irányba mozdul el, s emiatt a cupula elhajlik. Ez a szôrsejtet arra ingerli, hogy idegimpulzust küldjön az agyba. Az ívjáratok, lévén egymáshoz képest derékszögben, minden irányú forgómozgást érzékelnek. A folyadék mozgása A zsákocska a függôleges irányú mozgást érzékeli Cupula A belsô fülben két, folyadékkal teli egyensúlyozó szerv található. Idegimpulzusokat küldenek, folyamatosan informálva az agyat a test helyzetérôl és mozgásáról, ezzel segítve az egyensúly és a testhelyzet fenntartását. A tömlôcskében és a zsákocskában lévô szôrszálak érzékelik az egyenes vonalú mozgást, a gyorsulást és a lassulást, illetve a mozdulatlan fej helyzetét. A három félkörös ívjárat érzékeli a fej minden irányú mozgását. Az elhajolt szôrszál Az ingerelt idegrost Mikrofon Jeladó Elektromos kábel, amely az érzôideghez csatlakozik REZGÉSSZÁM A hang rezgésszáma az a gyorsaság, amellyel a hanghullám a levegôt rezegteti. A magas rezgésszámú (frekvenciájú) hangok magasak; az alacsony rezgésszámúak mélyek. A fiatal emberek 20 és Hz közti hangterjedelmet hallanak, ám a kor elôrehaladtával a felsô határérték csökken. Egyes állatfajok más és más hangterjedelmet hallanak. Élôlény min. frekvencia (HERTZ) max. frekvencia (HERTZ) Ember (10 éves) 20 20,000 Ember (60 éves) 20 12,000 Aranyhal 20 3,000 Kutya 60 45,000 Béka 100 3, ,000 Macska Barna delfin Denevér ,000 1, ,000 Hangprocesszor BEÜLTETETT CSIGA Egyes, teljesen süket emberek esetében a beültetett csiga segíthet. Sebészi úton apró kábelt ültetnek a csigába, illetve egy vevôkészüléket helyeznek a fülre. Mikrofon fogja fel a hangot, egy hangprocesszorhoz küldi, amely a jeladón keresztûl a csigában lévô kábelbe továbbítja a jeleket. Ez ingerli a hallóideget, és idegimpulzusokat küld az agyba, lehetôvé téve a hangok érzékelését.

6 46 VÉRKERINGÉS A szív által pumpált vér az egész testben áramolva szállítja a test sejtjeihez az oxigént, tápanyagot és a hormonokat, illetve elszállítja belôlük a salakanyagot. A szív, az erek és a vér együtt alkotja a keringési rendszert. Az artériák szállítják az oxigéndús vért a szívbôl a szövetekbe, míg a vénák az oxigénben szegény vért szállítják vissza a szívbe. (Fordított szerep csak a szív és a tüdô között áll fenn.) A szervezet nagy vérköre, a tüdôkbôl fölvéve és a vékony kapillárisokon át a szövetekhez szállítva az oxigént, nyolcszakaszos utat jár be. KERINGÉSI RENDSZER A vérerek a szívtôl a test minden részébe elágaznak. A képen a test fôbb véredényei láthatók, a jobb oldalon a fôbb végtagi artériákkal, a bal oldalon a fôbb végtagi vénákkal. Az aorta a test legnagyobb artériája a szívbôl szállít vért, és szétosztja, hogy a test minden részébe jusson vér. A felsô és alsó üres visszér a legnagyobb véna, ez szállítja vissza a vért a számtalan vénás elágazásból. A fejverôér látja el az agyat és a fejet A kulcscsont alatti verôér látja el a mellkast és a karokat A tüdôverôér szállítja az oxigénben szegény vért a kis vérkörbe A szív (cor) pumpálja a vért végig a vérereken A hasi verôér látja el a hasat és a lábakat Az alsó üres visszér a test legnagyobb vénája A felsô üres visszér szállítja az oxigénszegény vért a felsôtestbôl A felsôtestet és a fejet kiszolgáló vérerek hálózata A tüdôverôér szállítja az oxigénszegény vért a tüdôbe Vérerek a jobb tüdôben A szív jobb fele pumpálja a vért a tüdôkbe Vérerek hálózata a májban A májkapu gyûjtôér szállítja a tápanyagban gazdag vért a belekbôl a májba Az alsó üres visszér szállítja a vért a testbôl A gyomor és a belek érhálózata Az alsótest érhálózata A jobb tüdô érhálózata A szív bal oldala pumpálja a vért a testbe A tüdôvisszerek szállítják az oxigéndús vért a szívbe Az aorta szállítja az oxigéndús vért az alsótestbe KETTÔS VÉRKÖR A vér két vérkörön át áramlik a szervezetben. A kis vérkör (zöld nyilakkal) szállítja az oxigénben szegény vért (kékkel) a szívbôl a tüdôbe, ahol fölveszi az oxigént, és visszatér a szívbe. A nagy vérkör (sárga nyilakkal) az oxigéndús vért (pirossal) szállítja a szívbôl a szövetekhez, ahonnan az oxigént leadva visszatér a szívbe. A combvisszér szállítja el a vért a combokból A combverôér szállítja a vért a combba és a térdbe KERINGÉSI RENDSZER Az alsóvégtagi kis bôrvisszér szállítja a vért a lábfejbôl és a láb izmaiból

7 47 ÉRTÍPUSOK Belhártya Rugalmas réteg Vastag izomréteg VERÔÉR A verôerek (artériák) szállítják a vért a szívbôl a szövetekhez. A verôér erôs, rugalmas és viszonylag vastag fala teszi lehetôvé, hogy kibírja a rajta minden szívveréssel nagy nyomással átáramló vérlökéseket. Ahogy a szív összehúzódik, és vért pumpál, az artéria kitágul, aztán összébb húzódva továbbítja a vért, amíg a szív pihen. A vért továbbító hullámokat a pulzusunkon érzékeljük. Vékony izomréteg Billentyûk akadályozzák meg, hogy a vér visszafelé folyjon VISSZEREK A visszerek (vénák) szállítják a vért. A vénák fala vékonyabb, az izomréteg keskenyebb, mint az azonos méretû artériában, mivel a vénáknak nem kell kibírniuk a magas vérnyomást. A vénák alacsony vérnyomása azzal járna, hogy a vér a szívtôl elfelé folyna. Ám a vénákban lévô billentyûk ezt megakadályozzák, mert amikor a vér a szív felé folyik, kinyílnak, ha ellenkezô irányba folyna, összezáródnak. A vékony falat egyetlen sejtréteg alkotja HAJSZÁLEREK Az összes értípus közül a legnagyobb számú hajszálerek (kapillárisok) szállítják a vért az artériák és a vénák között. Sejtfalukat egyetlen rétegbôl álló sima endothelium (egyrétegû laphám) alkotja. Ez a fal lyukacsos", így folyadék áramolhat a vérbôl ki, illetve bele. A fehérvérsejtek át tudnak préselôdni az endotheliális sejtek között, és a szövetek közé szivárogva fölveszik a harcot a fertôzésekkel. A vénák oxigénben szegény vért szállítanak a szövetektôl A venula kis véna A hajszálérágy vékony vérerek hálózata, mely a test szöveteit átszövi A véráram iránya Az arteriolák kis artériák Az artériák szállítják az oxigéndús vért HAJSZÁLÉRÁGYAK Az artériák a szövetek felé egyre jobban elágaznak, végül 0,3 mm-nél is kisebb átmérôjû arteriolákat alkotnak. Arteriolákból és még keskenyebb hajszálerekbôl áll a hajszálérágy, amely áthalad a szöveteken. A szövetekbôl kilépô kapillárisok kis vénákká, venulákká állnak össze. Ezek nagyobb vénákhoz kapcsolódnak, és így kerül vissza a vér a szívbe. HAJSZÁLÉRÁGYAK Az artériák a szövetek felé egyre jobban elágaznak, végül 0,3 mm-nél is kisebb átmérôjû arteriolákat alkotnak. Arteriolákból és még keskenyebb hajszálerekbôl áll a hajszálérágy, amely áthalad a szöveteken. A szövetekbôl kilépô kapillárisok kis vénákká, venulákká állnak össze. Ezek nagyobb vénákhoz kapcsolódnak, és így kerül vissza a vér a szívbe. A VÉREREKRÔL ALKOTOTT KÉPEK A mágneses rezonanciás angiográf (MRA), az MRI egy változata viszonylag új találmány. Ezzel az eszközzel világos kép alkotható a vérerekrôl, így az olyan problémák, mint a vérrögképzôdések vagy a vénák és artériák szakadásai könnyebben kimutathatók. Mielôtt elkészítenék a felvételt, kontrasztanyagot fecskendeznek a vénákba, hogy az erek tisztábban látszódjanak. Ez az MRA-felvétel 3D-s kép a mellkas fôbb vérereirôl, köztük az aortaívrôl (középen fenn). A VÉREREKKEL KAPCSOLATOS ADATOK A vérerek teljes hossza a szervezetben km A kapillárisok hossza az összes ér százalékában 98% A legnagyobb artéria külsô átmérôje 25 mm A legnagyobb véna külsô átmérôje 25 mm A kapillárisok átlagos átmérôje 0,008 mm A kapillárisok átlagos hossza 1 m

8 52 BETEGSÉG ÉS VÉDEKEZÉS Betegség akkor fordul elô, ha egy vagy több testrész nem mûködik megfelelôen. A fertôzô betegségeket, például a náthát vagy a kanyarót, patogéneknek nevezett mikroorganizmusok okozzák. Ezek lehetnek baktériumok, vírusok vagy egysejtûek. A szervezet számos módon védekezik az ellen, hogy a kórokozók behatoljanak a szervezete, és ott növekedjenek. A külsô védekezésben fizikai gát, a bôr is részt vesz, valamint vegyi anyagok, például nyálban vagy könnyben oldva. Azokat a kórokozókat, amelyeknek sikerül áthatolni a védelmi rendszeren, a fehérvérsejtek többnyire megtámadják és megeszik. A nem fertôzô betegségeknek, például a tüdôráknak számos oka van. BETEGSÉGEK NYÁL A nyálmirigyek által termelt nyál a szájba kerül, fôleg étkezés elôtt és közben. A nyál rágás közben megnedvesíti a táplálékot, kimossa a szájat, és segít elpusztítani a fogszuvasodást és ínysorvadást okozó baktériumokat. A nyálmirigy kivezetô csövét nyáltermelô sejtek veszik körül A SZERVEZETBE VALÓ BEHATOLÁS MEGELÔZÉSE Alább a szervezet legfontosabb külsô védekezési eszközeit mutatjuk be. A könny, a nyál, az izzadság és a faggyú is baktériumölô vegyületeket tartalmaz. A gyomorsav az ételekben és italokban lévô kórokozókat pusztítja el. A légcsôben termelôdô nyálka a belélegzett mikrobákat ejti csapdába, amelyeket lenyelünk, majd a gyomrunk elpusztítja ôket. A vaginában és a bôrön az emberre ártalmatlan baktériumok akadályozzák meg a kórokozó mikrobák megtelepedését. A SZERVEZETBE BEHATOLÓ ÉLÔLÉNYEK BAKTÉRIUMOK Ezek az egyszerû, egysejtû organizmusok, a baktériumok a legnépesebb élôlények. Többségük az emberre ártalmatlan. A Legionella pneumophila azonban a légionárius betegségnek nevezett tüdôgyulladás okozója egyik kórokozó baktériuma. Az ételmérgezést és az agyhártyagyulladást is baktériumok váltják ki. EGYSEJTÛEK A Trypanosoma (sárgával) a vérmintában a vörösvértestre tekeredik. A Trypanosomák egysejtû organizmusok. Legtöbbjük a szabadban él, óceánokban vagy édesvizekben, némely típusai betegséget váltanak ki. A Trypanosoma gambiense okozza az álomkórt. Egy másik egysejtû, a Plasmodium a malária kórokozója. VÍRUSOK A legkisebb mikrobák, nem élô vegyületcsomagok, nem táplálkoznak, és nem is növekednek. Ahhoz, hogy szaporodjanak, be kell hatolniuk egy élô sejtbe. Több vírus is van, amely betegséget vált ki az emberben, ilyen az influenzavírus. Szintén vírus váltja ki a náthát, a kanyarót, a himlôt, a mumpszot és a veszettséget. KÖNNY A könnymirigy metszeti képe azt a sejtet mutatja, amely a könnyet elválasztja. A könny megnedvesíti a szemgolyó elülsô felét, illetve le is mossa. Lizoszómát tartalmaz, amely baktériumölô vegyület, így védi a szemet a fertôzésektôl. Elválasztómirigy Könnycsepp IZZADSÁG ÉS FAGGYÚ A vizes izzadság ilyen pórusokon keresztül ömlik a bôr felszínére. A zsíros faggyú szintén a bôr felszínére ürül a szôrtüszôkben található faggyúmirigyekbôl. Az izzadság és a faggyú is gátolja a bôrön a káros baktériumok fejlôdését. NYÁLKA A légcsô nyálkahártyájáról készült ez a kép, amely a nyálkát termelô kehelysejteket mutatja. Ez a nyúlós anyag csapdába ejti a levegôbôl belélegzett kórokozókat, hogy ne jussanak a tüdôbe. Szôrszerû csillók juttatják el a szennyezett nyálkát a torokba, ahonnan lenyeljük. Csilló Kehelysejt GYOMORNEDV A gyomor nyálkahártyájában található ez a nyílás, egy emésztômirigy kivezetése. A mirigy sósavat, nyálkát és enzimeket termel. Az erôs sav a lenyelt ételekkel, italokkal a gyomorba kerülô baktériumok többségét megöli. SEGÍTÔ BAKTÉRIUM A bot alakú Lactobacillus azon baktériumok közé tartozik, amely az emberre veszélytelen; ez a nôi vaginában él. A vagina belsejét enyhén savassá teszi, így megakadályozza a káros baktériumok gyarapodását. Lactobacillus

9 53 SEJTFALÓ Ez a SEM-felvétel egy makrofágot (krémszínnel) ábrázol, amint elpusztít néhány Borrelia baktériumot (kékkel) ez a kórokozó váltja ki az emberben a Lyme-kórt. A makrofágok (nagyméretû falósejtek), a vadász fehérvérsejtek, a legtöbb szövetben jelen vannak. A fagocitózisnak nevezett folyamat során úgy pusztítják el a behatoló sejteket, hogy felfalják ôket. Amikor a makrofág észreveszi zsákmányát, kiterjeszti a nyúlványait (pseudopodiumait), rátapad, és körülfogja a kórokozót. A makrofág behúzza a baktériumot a saját sejttestébe, aztán megemészti és megöli. A makrofág sejtteste kiterjeszti a nyúlványait a baktérium köré NEM FERTÔZÔ BETEGSÉGEK A baktérium, amelyet nemsokára körülvesz a makrofág A nem fertôzô betegségek (szívroham, cukorbetegség, hörgôgyulladás, rák) genetikai hajlam és/vagy életmódbeli tényezôk (például dohányzás vagy az immunrendszer gyengeségének) következménye lehet. Míg a nem fertôzô betegségek többségével szemben a szervezet védekezô rendszere tehetetlen, a ráksejtek nagy részét felismeri, és el is pusztítja. Akkor alakul ki rák, amikor a betegséget okozó ráksejtek mint a képen látható, mellrákot okozó sejt fék nélkül szaporodnak, és daganatot okoznak, amely beavatkozik a szervezet mûködésébe. GYULLADÁS Vörösvértest Sérült bôr Behatoló baktérium A hírvivô vegyületek dolga, hogy a fehérvérsejteket a helyszínre hívják SÉRÜLÉS Pirosság, duzzanat és fájdalom a gyulladás tünetei, ezek a szervezetnek a sérülésre vagy fertôzésre adott válaszai. A sérülés után az érintett sejtek hisztamint vagy más vegyületet bocsátanak ki. A vérerek kitágulnak, hogy minél több vér szállítsanak az adott területre, és minél lyukacsosabbak legyenek, így a és gyógyítóanyagok könnyebben a szövetekbe jussanak. A bôr megduzzad és bepirosodik A fehérvérsejtek összegyûlnek, és kilépnek az érbôl A fehérvérsejtek körülveszik a baktériumot Az ér kitágul VÁLASZ A sérült rész, ahogy egyre több vér áramlik oda, mind pirosabb és forróbb lesz. Minél több folyadék lép ki az erekbôl, annál jobban megduzzad a szövet. A sérülés után egy órával fagociták (mikrobafaló fehérvérsejtek) érkeznek a helyszínre, és teljes erejükkel nekilátnak bekeríteni a kórokozókat, hogy megállítsák a rohamot. Ugyanakkor elkezdôdik a gyógyítás folyamata is. LÁZ A láz tünetei izzadással és reszketéssel kísért magas testhômérséklet leggyakrabban bakteriális vagy vírusos fertôzések esetén jelentkeznek. A testhômérséklet a normális (37 C) fölé emelkedik, lelassítva a baktériumok vagy a vírusok szaporodását, illetve fokozva a fagociták tevékenységét. Akkor alakul ki lázas állapot, ha a fehérvérsejtek pirogéneknek (lázkeltô) nevezett vegyületeket bocsátanak ki. Ezek a vegyületek átállítják a szervezet hipotalamuszban lévô termosztátját. A digitális lázmérô 37 C feletti hômérsékletet mutat

10 76 AZ EMBERI SZAPORODÁS A férfi és a nôi szaporodórendszer szervei olyan nemi sejteket termelnek, amelyek lehetôvé teszik, hogy a felnôttek utódot nemzzenek. Ez akkor fordul elô, ha szexuális együttlétet (közösülést) követôen a férfi és a nôi nemi sejt találkozik. A herezacskóban két, tojás alakú mirigy, a here folyamatosan termeli a férfi nemi sejtet (spermiumot). A nôi nemi sejt (petesejt) a petefészekben alakul ki, és a nôk termékeny évei alatt egyszerre mindig csak egy lökôdik ki, a menstruációs ciklus közepén. A menstruációs ciklus havonta ismétlôdô változások sora, amely alatt a méh fölkészül a terhességre. A FÉRFI- SZERVRENDSZER A férfiszaporodórendszer egy pár herébôl, hímvesszôbôl (pénisz) és azokból a vezetékekbôl és mirigyekbôl áll, amelyek e kettôt összekötik. A két herében termelôdnek a spermiumok, amelyek egy feltekeredett csôben, a mellékherében érnek meg, majd az ondóvezetékbe kerülnek, abba a vezetékbe, amelyen keresztül a spermium a húgycsôbe jut. A két ondóhólyagból és a dülmirigybôl (prosztata) származó folyadék (ondó) aktiválja és táplálja a spermiumokat. Közösülés alatt a pénisz megmerevedik, és a spermiumokat a hüvelybe juttatja. SZAPORODÁS A húgyhólyag tárolja és üríti ki a vizeletet Az ondóhólyag táplálja és aktiválja a spermiumokat A dülmirigy olyan folyadékot állít elô, amely aktiválja a spermiumokat Az ondóvezeték szállítja el a spermát a herékbôl A hímvesszô juttatja a spermát a nôbe A barlangos test megtelik vérrel, ez teszi lehetôvé a merevedést A végbél a vastagbél utolsó szakasza A húgycsô vezeti ki a vizeletet és a spermát A here állítja elô a nemi sejteket A mellékherében érik meg a sperma Az elôbôr (fityma) a hímvesszô érzékeny makkját borítja A makk a pénisz elülsô része A herezacskó egy bôrtasak, ebben találhatók a herék HERECSATORNÁK A spermium szorosan összetekert csôrendszerekben, a herecsatornákban termelôdik, ezek mintegy 300, ék alakú részbe tömörülnek, és mindegyik ilyen részben egy négy csatorna található. Ez a csatornarendszer összesen több mint 500 m hosszú. Az itt látható keresztmetszeti képen minden csatornában ott van a fejlôdésben lévô, összetekeredett spermium (kékkel). Pubertáskortól kezdve a herék napi 250 millió spermiumot termelnek. SPERMIUM Minden érett spermiumnak van egy fejrésze, amely a genetikai információt hordozza, valamint egy farokrésze, amely csapkodó mozgást végez, hogy a spermium eljusson a petesejthez, és megtermékenyíthesse. Az éretlen spermium a herékben termelôdik, majd a vesszô alakú mellékherékbe kerülve érik meg, és válik képessé a mozgásra.

11 Gerinc A méhben (uterus) fejlôdik ki a magzat A petevezetéken át jut a pete a petefészekbôl a méhbe A petefészek (ovarium) tárolja és bocsátja ki a petesejteket A NÔI SZERVRENDSZER A nôi szervrendszer két petefészekbôl, két petevezetékbôl, a méhbôl és a hüvelybôl áll. A petefészkek tárolják és bocsátják ki a petesejteket, rendszerint havonta egyet. A petesejt a petevezetéken át kerül a méhbe, abba az izmos falú, üreges szervbe, ahol az utód kifejlôdik. A méhet a hüvely köti össze a külvilággal, ugyanaz a járat, amely a hímvesszôn át befogadja a spermiumokat, s amelyen át a csecsemô világra jön. Méhnyak (cerviuteri) A végbél a vastagbél utolsó szakasza A végbélnyílás az emésztôrendszer alsó nyílása A MENSTRUÁCIÓS CIKLUS A 28 napig tartó menstruációs ciklus alatt a méh nyálkahártyája megvastagodik, és felkészül az embrió befogadására. A ciklus 14. napja körül kerül sor az ovulációra, azaz a petesejt kilökôdik az érett tüszôbôl. Ha a petesejt megtermékenyül, az embrió beágyazódik a méhfalba. Ha a petesejt nem termékenyül meg, a méhnyálkahártya leválik, és a menstruációval távozik. A hüvely (vagina) köti össze a méhet a külvilággal A húgyhólyag tárolja és bocsátja ki a vizeletet A csiklóban (klitorisz) rengeteg érzôidegvégzôdés található PETESEJT A TÜSZÔBEN Amikor a leánycsecsemô megszületik, petefészkében már ott van az egész életére szóló, több százezer éretlen petesejt, mindegyik egy-egy zacskószerû tüszôbe csomagolva. Pubertáskor után a tüszôk egy része növekedni kezd, és megérik. Ez a SEM-felvétel egy petesejtet mutat az érésben lévô tüszô (zölddel) belsejében, körülötte sejtek (kékkel) láthatók, ezek táplálják a petesejtet. Havonta csupán egy tüszô érik meg teljesen, ez ilyenkor megreped, és kilöki a petesejtet. MÉHNYÁLKAHÁRTYA Ez a SEM-fölvétel a menstruációs ciklus közepén járó méhnyálkahártya (endometrium) felszínét ábrázolja. A tápanyagban gazdag gömböcskéket (sárgával) mirigyek választják el, és ezek táplálják az embriót, amennyiben beágyazódik a méhnyálkahártyába. Ha a petesejt megtermékenyül, az embrió beássa magát a vérerekkel gazdagon ellátott endometriumba, és ott fejlôdik ki. MENSTRUÁCIÓ A petesejt növekedni kezd a tüszôben Növekvô petesejt A megtermékenyítetlen petesejt kiürül a szervezetbôl Érett petesejt Az endometriális mirigyek megnövekednek A petesejt kilökôdik a tüszôbôl A vérerek föltekerednek és kitágulnak Az üres tüszô a terhességre készülve hormonelválasztó szövetet termel Ha petesejt nem termékenyül meg, a szövet összezsugorodik 0 NAPOK A szövet lebomlik Menstruáció a megtermékenyítetlen petesejt kiürül a szervezetbôl

Az ember szaporodása

Az ember szaporodása Az ember szaporodása Az ember szaporodásának általános jellemzése Ivaros szaporodás Ivarsejtekkel történik Ivarszervek (genitáliák) elsődleges nemi jellegek Belső ivarszervek Külső ivarszervek Váltivarúság

Részletesebben

Csapok és pálcikák. Hogyan mûködik? A RETINÁTÓL AZ AGYIG

Csapok és pálcikák. Hogyan mûködik? A RETINÁTÓL AZ AGYIG A RETINÁTÓL AZ AGYIG Hogyan mûködik? Csapok és pálcikák szem átlátszó belsô folyadékainak köszönhetôen kialakul a tárgyak képe a retinán. A fényérzékeny sejtek egy meghatározott fényingert kapnak, amely

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek).

A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek). A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek). Mivel az egész testünkben jelen van, sok információt nyerhetünk belőle, hisz egy

Részletesebben

2. Az emberi hallásról

2. Az emberi hallásról 2. Az emberi hallásról Élettani folyamat. Valamilyen vivőközegben terjedő hanghullámok hatására, az élőlényben szubjektív hangérzet jön létre. A hangérzékelés részben fizikai, részben fiziológiai folyamat.

Részletesebben

3. A Keringés Szervrendszere

3. A Keringés Szervrendszere 3. A Keringés Szervrendszere A szervezet minden részét, szervét vérerek hálózzák be. Az erekben folyó vér biztosítja a sejtek tápanyaggal és oxigénnel (O 2 ) való ellátását, illetve salakanyagok és a szén-dioxid

Részletesebben

NEMI SZERVEK (ORGANA GENITALIA) IVARRENDSZER

NEMI SZERVEK (ORGANA GENITALIA) IVARRENDSZER NEMI SZERVEK (ORGANA GENITALIA) IVARRENDSZER szaporodás szervei feladatuk: ivarsejtek termelése azok egyesülésének létrehozása nemi mirigyek termelése másodlagos nemi jellegek nőknél még a magzat védelme,

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály 2012. április 27. 13.00 feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc Kód: Türr István Gimnázium és Kollégium 1 1. Feladat: Szövetek

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Szakközépiskola Tesztlapok Biológia - egészségtan tantárgy 12. évfolyam Készítette: Perinecz Anasztázia Név: Osztály: 1. témakör: Az élet kódja.

Részletesebben

Initially submitted November 15, 2013; accepted for publication November 25, 2013

Initially submitted November 15, 2013; accepted for publication November 25, 2013 A férfi nemi szervek The male sex organs hadaritso@yahoo.com Semmelweis Egyetem, I. Nőgyógyászati Klinika Initially submitted November 15, 2013; accepted for publication November 25, 2013 Abstract: The

Részletesebben

Bámulatos felvételek az emberi testről.

Bámulatos felvételek az emberi testről. Bámulatos felvételek az emberi testről. Elektronmikroszkóp segítségével hihetetlen részletek mutathatóak ki 1-5 nanométerig terjedő tartományban. 2014.09.15. 1 Vörös vérsejtek Itt úgy néznek ki, mintha

Részletesebben

Az ember szaporodása

Az ember szaporodása Önreprodukció, szaporodás Szerkesztette: Vizkievicz András Bevezetés Az önfenntartás és az önszabályozás mellett az állati szervezetek harmadik alapvető működése az önreprodukció. Az önreprodukció magába

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű! Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Életünk és a víz. Kiss Miklós www.vizinform.hu. Kiss Miklós 1

Életünk és a víz. Kiss Miklós www.vizinform.hu. Kiss Miklós 1 Életünk és a víz Kiss Miklós www.vizinform.hu Kiss Miklós 1 Víz,ha csak életünkhöz lenne szükséges rádde magad vagy az élet! Nincs arra szó, mily fenséges enyhülést ad csodás üdeséged. Hajdan volt erőnk,

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége. Biológia verseny. 8. osztály. 2014. április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM:

Az ember szervezete és egészsége. Biológia verseny. 8. osztály. 2014. április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM: Az ember szervezete és egészsége Biológia verseny 8. osztály 2014. április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM: Türr István Gimnázium és Kollégium 1. A tápcsatorna szervei

Részletesebben

A HÍMIVARÚ ÁLLATOK NEMI MŰKÖDÉSE. Novotniné Dr. Dankó Gabriella Debreceni Egyetem MÉK

A HÍMIVARÚ ÁLLATOK NEMI MŰKÖDÉSE. Novotniné Dr. Dankó Gabriella Debreceni Egyetem MÉK A HÍMIVARÚ ÁLLATOK NEMI MŰKÖDÉSE Novotniné Dr. Dankó Gabriella Debreceni Egyetem MÉK A nemi szervek a faj fenntartását (reprodukció) szolgálják. Az emlősállatok szexuális dimorfizmusa (nemi kétalakúsága)

Részletesebben

az a folyamat, amikor egy élőlény a szerves anyagok átalakításához oxigént vesz fel, illetve az átalakításkor keletkező szén-dioxidot leadja.

az a folyamat, amikor egy élőlény a szerves anyagok átalakításához oxigént vesz fel, illetve az átalakításkor keletkező szén-dioxidot leadja. Légzés az a folyamat, amikor egy élőlény a szerves anyagok átalakításához oxigént vesz fel, illetve az átalakításkor keletkező szén-dioxidot leadja. Az életet biztosító, egymással szorosan összefüggő két

Részletesebben

Az emésztő szervrendszer. Apparatus digestorius

Az emésztő szervrendszer. Apparatus digestorius Az emésztő szervrendszer Apparatus digestorius Táplálkozás A táplálék felvétele. A táplálék tartalmaz: Ballasztanyagokat: nem vagy kis mértékben emészthetők, a bélcsatorna mozgásában van szerepük Tápanyagokat:

Részletesebben

4/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces szervezettan IV.

4/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces szervezettan IV. 4/b tétel GERINCES SZERVEZETTAN IV. MADARAK Előfordulás A Földön közel 9000 madárfaj él. A civilizáció hatását sok faj nem tudta tolerálni, kipusztultak (pl. dodó, moa). Napjainkban elterjedésük egyenlőtlen.

Részletesebben

Szex és párkapcsolatok. Szószedet

Szex és párkapcsolatok. Szószedet Szex és párkapcsolatok Szószedet Tartalom Barátság és párkapcsolatok 3 Testrészek 4 Szexualitás 6 Szex és önkielégítés 8 Biztonságos szex ésfogamzásgátlás 10 Erőszak 12 2 Barátság és párkapcsolat Barát

Részletesebben

Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved?

Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved? A HALLÁSVESZTÉSRŐL Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved? Nem elképzelhetetlen, hogy Ön tudja meg utoljára. A hallásromlás fokozatosan következik be és lehet, hogy már csak akkor veszi észre,

Részletesebben

A keringési szervrendszer feladata az, hogy a sejtekhez eljuttassa az oxigént és a különböző molekulákat, valamint hogy a sejtektől összeszedje a

A keringési szervrendszer feladata az, hogy a sejtekhez eljuttassa az oxigént és a különböző molekulákat, valamint hogy a sejtektől összeszedje a KERINGÉS A keringési szervrendszer feladata az, hogy a sejtekhez eljuttassa az oxigént és a különböző molekulákat, valamint hogy a sejtektől összeszedje a szén-dioxidot és a salakanyagokat. Biztosítja

Részletesebben

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.)

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.) A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.) Képalkotó diagnosztika Szerkesztette: Dió Mihály 06 30 2302398 Témák 1. Röntgen

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15.

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. M E G O L D Ó L A P írásbeli vizsga egészségügyi alapmodul természetgyógyászati képzéshez 2000. február 23. 2 TÁJÉKOZTATÓ az

Részletesebben

Méhnyakszűrés: Vizsgálati eredmények magyarázata. Frissített útmutató

Méhnyakszűrés: Vizsgálati eredmények magyarázata. Frissített útmutató Méhnyakszűrés: Vizsgálati eredmények magyarázata Frissített útmutató Page 2 Ebben a betegtájékoztatóban a méhnyakszűrés eredményét magyarázzuk el, amely vizsgálat célja a méhnyak (a méh alsó része) sejtjeiben

Részletesebben

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer Dengue-láz Dr. Szabó György Pócsmegyer Történelem Az ókori Kínában leírták. 1906-ban igazolták, hogy szúnyog terjeszti a betegséget. 1907-ben igazolták, hogy vírus. A II. világháború után kezdett megvadulni

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály 2013. április 26. 13.00 feladatok megoldására rendelkezésre álló idő: 60 perc Kódszám: Türr István Gimnázium és Kollégium 1. feladat: A vérkeringés

Részletesebben

2423-06 Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2423-06 Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyi vezetője megbízásából anatómiai kiscsoportos gyakorlatot tart. Az ön feladata az anatómiai bevezető rész ismertetése. Az előadásában térjen ki a következőkre: - az emberi test fő

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály 2015. április 24. 12:30 feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc Kódszám: Türr István Gimnázium és Kollégium 1. feladat: A vese

Részletesebben

Biológia verseny 9. osztály 2016. február 20.

Biológia verseny 9. osztály 2016. február 20. Biológia verseny 9. osztály 2016. február 20. Elérhető pontszám 100 Elért pontszám Kód I. Definíció (2 pont) A közös funkciót ellátó szervek szervrendszert alkotnak. II. Egyszerű választás (10 pont) 1.

Részletesebben

Mirigyhám: A mirigyek jellegzetes szövete, váladék termelésére képes. A váladék lehet secretum: a szervezet még felhasználja,

Mirigyhám: A mirigyek jellegzetes szövete, váladék termelésére képes. A váladék lehet secretum: a szervezet még felhasználja, Mirigyhám: A mirigyek jellegzetes szövete, váladék termelésére képes. A váladék lehet secretum: a szervezet még felhasználja, excretum: végtermék, ami kiürül. A mirigyváladék termeléshez szükséges anyagokat

Részletesebben

A kiválasztó szervrendszer és betegségei

A kiválasztó szervrendszer és betegségei A kiválasztó szervrendszer és betegségei A szervezetben az anyagcsere során számtalan káros és felesleges anyag képződik. A sejtek bomlástermékei, a bekerült mérgezőanyagok, mind-mind eltávolításra várnak.

Részletesebben

BIOLÓGIA VERSENY 8. osztály február 20.

BIOLÓGIA VERSENY 8. osztály február 20. BIOLÓGIA VERSENY 8. osztály 2016. február 20. Kód Elérhető pontszám: 100 Elért pontszám: I. feladat. Fogalomkeresés (10 pont) a. :olyan egyedek összessége, amelyek felépítése, életműködése, élettérigénye

Részletesebben

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA sejt szövet szerv szervrendszer sejtek általános jellemzése: az élet legkisebb alaki és működési egysége minden élőlény sejtes felépítésű minden sejtre jellemző: határoló rendszer

Részletesebben

1. Az emésztôrendszerrôl általában

1. Az emésztôrendszerrôl általában 1. Az emésztôrendszerrôl általában Az emésztôrendszer a szájüregtôl a végbélnyílásig tart. A nyelôcsövet a gyomor, azt pedig a vékonybél követi. A nyelôcsô tulajdonképpen a mellkasban helyezkedik el, a

Részletesebben

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet.

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. Javítóvizsga 2013/2014 Annus Anita 9.a Anatómia Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. A csontok feladata, felépítése, csont szerkezete,

Részletesebben

ETI EÜ-TESZT (2001. február 22.)

ETI EÜ-TESZT (2001. február 22.) EÜvizsga 1 ETI EÜTESZT (2001. február 22.) 1. Sorolja fel a szív rétegeit magyarul! maximálisan adható pontszám 100/ (Helyes válaszonként 11 pont adható!) 2. Határozza meg a lép elhelyezkedését az emberi

Részletesebben

GERINCESEK. ZoS 1 Tehén. ZoS 5 Tehénfog Modellek

GERINCESEK. ZoS 1 Tehén. ZoS 5 Tehénfog Modellek GERINCESEK ZoS 1 Tehén Nagyjából a természetes méret 1/3-a. Középmetszet, két részre osztható. A baloldal mutatja a bőrt, a jobboldal pedig a felületi izomrendszert. A jobb mellső láb a lapockával és a

Részletesebben

Intelligens Rendszerek Elmélete. Biológiai érzékelők és tanulságok a technikai adaptáláshoz. Az érzékelés alapfogalmai

Intelligens Rendszerek Elmélete. Biológiai érzékelők és tanulságok a technikai adaptáláshoz. Az érzékelés alapfogalmai Intelligens Rendszerek Elmélete dr. Kutor László Biológiai érzékelők és tanulságok a technikai adaptáláshoz http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/ire.html Login név: ire jelszó: IRE07 IRE 2/1 Az érzékelés

Részletesebben

KERINGÉSI SZERVRENDSZER. vérkeringés -szív -érhálózat -vér nyirokkeringés

KERINGÉSI SZERVRENDSZER. vérkeringés -szív -érhálózat -vér nyirokkeringés KERINGÉSI SZERVRENDSZER vérkeringés -szív -érhálózat -vér nyirokkeringés 1 Szív keringés központi szerve, pumpához hasonló működésével a vért állandó mozgásban tartja kúp alakú, izmos falú, üreges szerv

Részletesebben

elasztikus rostok: hajlékonyság sejtközötti állomány mukopoliszacharidjai

elasztikus rostok: hajlékonyság sejtközötti állomány mukopoliszacharidjai Kötőszövet Kötőszövet jellemzői: leggyakoribb és legváltozatosabb szövet típus sejtekből, rostokból és sejtközötti állományból áll fibroblaszt: kollagén rostok: merevítés elasztikus rostok: hajlékonyság

Részletesebben

Tudós Rektor Természettudományi Csapatverseny 8. évfolyam részére. Csapat neve:... Csapattagok neve:... Iskola: Település:

Tudós Rektor Természettudományi Csapatverseny 8. évfolyam részére. Csapat neve:... Csapattagok neve:... Iskola: Település: Tudós Rektor Természettudományi Csapatverseny 8. évfolyam részére Csapat neve:... Csapattagok neve:...... Iskola: Település: 2. forduló 1. Nevezzétek el a képeken látható szöveteket és oldjátok meg a feladatokat,

Részletesebben

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db Testünk minden sejtjében megtalálhatók a kromoszómák, melyek a tulajdonságok átörökítését végzik. A testi sejtekben 2 x 23 = 46 db kromoszóma van. Az egyik sorozat apánktól, a másik anyánktól származik.

Részletesebben

130 tétel biológiából emelt szint szóbeli B tételek

130 tétel biológiából emelt szint szóbeli B tételek 25. tétel: A szív hangjai vérnyomás (kpa) I. II. III. IV. V. VI. VII. I. 16 12 8 4 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 vérnyomás a bal kamrában vérnyomás a bal pitvarban vérnyomás az aortában idő (másodperc)

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Genetikai szótár. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem

Genetikai szótár. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 12 Genetikai szótár Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 2009. május 15. A London IDEAS Genetikai Tudáspark, Egyesült Királyság szótárából módosítva. A munkát

Részletesebben

Mindentudó Intim higiénia a mindennapokban

Mindentudó Intim higiénia a mindennapokban Mindentudó Intim higiénia a mindennapokban Schering Holdfény Club A Nôk Egészségéért Alapítvány klubtagoknak szóló kiadványa 2005/1 A Nôk Egészségéért Alapítvány kiadványa A Mindentudó füzet megírásáért

Részletesebben

13.3.1. Kép- és ábraelemzés

13.3.1. Kép- és ábraelemzés 13.3.1. Kép- és ábraelemzés 13.3.1.01. Melyik esetben nem indokolt feltétlenül a képen látható ellátás? a.) könyökrándulás b.) kulcscsont-törés c.) felkarvérzés d.) alkartörés 13.3.1.02. Milyen esetben

Részletesebben

Testanyagaink állandóan változnak

Testanyagaink állandóan változnak Testanyagaink állandóan változnak Az emberi szervezetet mintegy 100 trillió (100 milliószor millió) sejt alkotja. Ezek közül óránként mintegy 100 milliárd sejt elhal, de helyüket és szerepüket azonnal

Részletesebben

A keringési szervrendszer megbetegedései

A keringési szervrendszer megbetegedései A keringési szervrendszer megbetegedései A szívbetegségek fajtái: A szív betegségeit három fő csoportba sorolhatjuk be: léteznek veleszületett szívhibák, gyulladásos szívbetegségek és a koszorúerek betegségéből

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MIÉRT KELL TÁPLÁLKOZNI?

MIÉRT KELL TÁPLÁLKOZNI? TÁPLÁLKOZÁS MIÉRT KELL TÁPLÁLKOZNI? Energiatermelés A szervezet számára szükséges anyagok felvétele Alapanyagcsere: a szervezet fenntartásához szükséges energiamennyiség átl. 7000 kj Építőanyagok: a heterotróf

Részletesebben

56. Belépés a gázcserenyílásokon (G)

56. Belépés a gázcserenyílásokon (G) 56. Belépés a gázcserenyílásokon (G) A peronoszpóra Plasmopara viticola A gomba micéliumai behatolnak a sztómákon* a növény szöveteibe és az élő sejtekből táplálkozik. Ennek következtében a megtámadott

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

4. Válaszoljon az alábbi kérdésekre! 3 pont - Hol helyezkedik el a háromhegyű vitorlás billentyű? A jobb pitvar és a jobb kamra között.

4. Válaszoljon az alábbi kérdésekre! 3 pont - Hol helyezkedik el a háromhegyű vitorlás billentyű? A jobb pitvar és a jobb kamra között. Egészségügyi modul 2005. február Maxximálisan adható pontszám: 1. Csoportosítsa az alábbi tüneteket, a meghatározott 4 pont szempontok szerint! Írja a sorszámot a megfelelő csoporthoz! 1. láz 2. duzzanat

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA SZÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA SZÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK SZÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel Határozza meg a szövet fogalmát! Csoportosítsa a hámszöveteket felépítésük (rétegek száma és sejtek alakja szerint)

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 27. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

BIOLÓGIA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május BIOLÓGIA KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 1. Az élőlények csoportosítása (7 pont) Minden jó helyre írt szám. NÖVÉNYEK HARASZTOK HETEROTRÓFOK LEBONTÓK 1 5 6 3 2 4 7 2 A

Részletesebben

Elektromágneses sugárözönben élünk

Elektromágneses sugárözönben élünk Elektromágneses sugárözönben élünk Az Életet a Nap, a civilizációnkat a Tűz sugarainak köszönhetjük. - Ha anya helyett egy isten nyitotta föl szemed, akkor a halálos éjben mindenütt tűz, tűz lobog fel,

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. szakmai írásbeli vizsga. Egészségügyi alapmodul

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. szakmai írásbeli vizsga. Egészségügyi alapmodul Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli vizsga Egészségügyi alapmodul természetgyógyászati képzéshez 2003. november 4. 2 TÁJÉKOZTATÓ az értékelő tanár részére

Részletesebben

Bemutatjuk az aknét. Bemutatjuk az aknét. Az Akné kialakulásának okai.

Bemutatjuk az aknét. Bemutatjuk az aknét. Az Akné kialakulásának okai. DERMA-ART KFT H 4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 60 Magyarország (HU) Tel: + 36 42 506091 Fax: +36 42 506092 Web: www.dermaart.hu Email: office@dermaart.hu Dr. Beleznay Gyöngyike Bőrgyógyász Magánorvos.

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár A kiváló választás

Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár A kiváló választás Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár A kiváló választás A víz nélkülözhetetlen A hidrogénben gazdag víz kutatása 2007. Ohsawa professzor a Japán Orvosi Egyetemen kiadott egy disszertációt a hidrogén terápiás

Részletesebben

11.3.1. Az emésztırendszer betegségei

11.3.1. Az emésztırendszer betegségei 11.3.1. Az emésztırendszer betegségei Gyomorfekély 11.3.1.01. Mely tünet NEM tipikus jele a gyomorfekélynek? a. étkezés utáni hasfájás, hányinger b. fogyás, fáradtság c. haspuffadás 11.3.1.02. Mely tényezı

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A P írásbeli

Részletesebben

Az érzékszervek feladata: A környezet ingereinek felvétele Továbbítása a központi idegrendszerhez. fény hő mechanikai kémiai

Az érzékszervek feladata: A környezet ingereinek felvétele Továbbítása a központi idegrendszerhez. fény hő mechanikai kémiai ÉRZÉKSZERVEK 1 Ingerlékenység: az élőlények közös tulajdonsága, ami azt jelenti, hogy képesek felfogni és feldolgozni a külső környezetből és a szervezetünkből származó hatásokat, ingereket. A külvilág

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 21. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

TestLine - PappNora Immunrendszer Minta feladatsor

TestLine - PappNora Immunrendszer Minta feladatsor Játékos feladatok, melyek rávilágítanak az emberi szervezet csodálatos működésére. TestLine - PappNora Immunrendszer oldal 1/6 z alábbiak közül melyik falósejt? (1 helyes válasz) 1. 1:07 Egyszerű T-Limfocita

Részletesebben

Az élő szervezetek menedzserei, a hormonok

Az élő szervezetek menedzserei, a hormonok rekkel exponálunk a munka végén) és azt utólag kivonjuk digitálisan a képekből. A zajcsökkentés dandárját mindig végezzük a raw-képek digitális előhívása során, mert ez okozza a legkevesebb jelvesztést

Részletesebben

ORVOSI KÉZIKÖNYV. Magyar ハンガリー 語

ORVOSI KÉZIKÖNYV. Magyar ハンガリー 語 ORVOSI KÉZIKÖNYV Magyar ハンガリー 語 Az orvosnak Nem értem a japán orvosi kifejezéseket, ezért ezt a kézikönyvet használva szeretném leírni a tüneteim. Személyes Adatok Mai dátum Év Hónap Nap Név Keresztnév

Részletesebben

Az emberi hallás. A fül felépítése

Az emberi hallás. A fül felépítése Az emberi hallás A fül felépítése Külső fül: Hangösszegyűjtés, ami a dobhártyán rezgéssé alakul át. Középfül: mechanikai csatolás a dobhártya és a belső fül folyadékkal töltött részei között. Kb. 2 cm

Részletesebben

Sarkantyú kezelése gyógytornával

Sarkantyú kezelése gyógytornával Sarkantyú kezelése gyógytornával A sarkantyú tulajdonképpen egy meszes kinövés a sarokcsont talpi felszínén, vagy az Achilles ín sarkon tapadó részén. Gyógytornászként sokszor találkozom ezzel a problémával,

Részletesebben

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide!

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide! Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Nap mint nap, emberek millió szenvednek valamilyen tüdőbetegség következtében, ráadásul a halálokok között is vezető szerepet betöltő COPD előfordulása

Részletesebben

NEMI SZERV RENDSZER Organa genitalia

NEMI SZERV RENDSZER Organa genitalia NEMI SZERV RENDSZER Organa genitalia Szalai Annamária ESZSZK GYITO Nemi szerv rendszer női nemi szervek férfi nemi szervek alapműködés: ivarsejtek termelése fajfenntartás biztosítása belső nemi szervek:

Részletesebben

HydraDerm-Peel. 2 az 1 ben Hydroabrasio +

HydraDerm-Peel. 2 az 1 ben Hydroabrasio + HydraDerm-Peel 2 az 1 ben Hydroabrasio + Ultrahangosvízporlasztású bőrcsiszoló SPA Hydroabráziós gépek teljesen megváltoztatták a hagyományos kézi módon, történő tisztítást. A SPA bőr tisztítógép, vákuumszívó

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0712 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 17. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje 1 Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje Írta és rajzolta: Hargitai Zsófia Ágota Munkában részt vett: Dr. Sarkadi Balázs, Dr. Apáti Ágota A szerkesztésben való segítségért

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű! Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A

Részletesebben

Kezelés típusai. Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív. Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció. Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg

Kezelés típusai. Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív. Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció. Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg Meridián 4-8 Repetíció Kezelés típusai Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg Tüdő meridián Forráspont: 1. Tonizáló

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

12.3.1. Súlyos csontsérülések

12.3.1. Súlyos csontsérülések Beküldési határidő 2012. április 11. 23.59 12.3.1. Súlyos csontsérülések Gerincoszlop 12.3.1.01. Milyen irányba helyezkednek el a tövisnyúlványok (csigolyanyúlvány)? http://elsosegely.hu/temakorok/tores,-randulas,-ficam/a-gerincoszlop-felepitese

Részletesebben

A deréki gerincszakasz

A deréki gerincszakasz A deréki gerincszakasz Áttekintés A krónikus hátfájdalom gyakori tünet, különösen a gerinc deréki szakaszán (alsó hát). Feltételezhetően az emberek 75 %-ánál jelentkeznek a tünetek alkalmanként, vagy folyamatosan.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az Ultralieve Pro készülék...2. Az ultrahang előnyös hatásai...2. Milyen problémák kezelésére használható a készülék...

Tartalomjegyzék. Az Ultralieve Pro készülék...2. Az ultrahang előnyös hatásai...2. Milyen problémák kezelésére használható a készülék... Tartalomjegyzék Az Ultralieve Pro készülék...2 Az ultrahang előnyös hatásai...2 Milyen problémák kezelésére használható a készülék...2 A készüléket tilos használni...3 Az Ultralieve Pro részei...4 Az ultrahang

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

VIVAMAX Ionos bõrápoló készülék

VIVAMAX Ionos bõrápoló készülék hasznalti_a6meret.qxp 2007.07.13. 12:26 Page 1 Használat elõtt figyelmesen olvassa el az útmutatót! VIVAMAX Ionos bõrápoló készülék GYVFF-6303 hasznalti_a6meret.qxp 2007.07.13. 12:26 Page 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet Az emésztôrendszer károsodásai Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz 17. fejezet Általános rész A fejezet az emésztôrendszer tartós károsodásainak, a károsodások

Részletesebben

A kötőszövet formái: recés kötőszövet, zsírszövet, lazarostos kötőszövet, tömöttrostos kötőszövet.

A kötőszövet formái: recés kötőszövet, zsírszövet, lazarostos kötőszövet, tömöttrostos kötőszövet. 1 Kötőszövetek Szerkesztette: Vizkievicz András Ebbe az alapszövetbe igen különböző feladatot végző szöveteket sorolunk, amelyek elláthatnak mechanikai, anyagcsere, hőszabályozás, védelmi és regenerációs

Részletesebben

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN!

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! A FOLYAMATOSAN NÖVEKVÕ LEVEGÕSZENNYEZÉSSEL EGYENES ARÁNYBAN NÖVEKSZIK A LÉGÚTI BETEGSÉGEKBEN SZENVEDÕK SZÁMA, KÜLÖNÖSEN A GYEREKEKNÉL. HASZNÁLD A TERMÉSZET EREJÉT //

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

esetén a timol típusú illóolajat 2 csepp borsikaolajjal is alkalmazhatjuk. Vöröshagyma

esetén a timol típusú illóolajat 2 csepp borsikaolajjal is alkalmazhatjuk. Vöröshagyma esetén a timol típusú illóolajat 2 csepp borsikaolajjal is alkalmazhatjuk. Vöröshagyma Az Aloe vera és a fokhagyma után a vöröshagyma személyében" a liliomfélék újabb képviselőjét ismerhetjük meg. A vöröshagyma,

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15 Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15 M E G O L D Ó L A P írásbeli vizsga Egészségügyi alapmodul természetgyógyászati képzéshez 2002. február 26. 2 TÁJÉKOZTATÓ az

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben