DOUWE DRAAISMA. Fordította Balogh Tamás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOUWE DRAAISMA. Fordította Balogh Tamás"

Átírás

1 MIÉRT FUTNAK EGYRE GYORSABBAN AZ ÉVEK?

2

3 DOUWE DRAAISMA MIÉRT FUTNAK EGYRE GYORSABBAN AZ ÉVEK? Fordította Balogh Tamás Typotex Budapest, 2003

4 Test és lélek sorozat Sorozatszerkesztô Kovács Ilona Originally published by Historische Uitgeverij as Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Over het autobiografische geheugen Douwe Draaisma 2001 Hungarian translation Balogh Tamás, Typotex, 2003 ISBN ISSN Témakör: filozófia, pszichológia Köszönettel tartozunk a Holland Irodalmi Alapítványnak a mû megjelenésének pénzügyi támogatásáért. The publication has been made possible with the financial support from the Foundation for the Production and Translation of Dutch Literature.

5 TARTALOM Bevezetés 7 Felvillanások a sötétben: az elsô emlékek 18 Szag és emlékezés 33 Késô bánat 45 Mintha csak tegnap történt volna 48 A belsô vaku 51 Miért nem visszafelé, hanem elôrefelé emlékezünk? 56 Funes és Serasevszkij abszolút emlékezete 62 Egy fogyatékosság haszna: a savant-szindróma 71 A nagymester emlékezete: beszélgetés Ton Sijbrandsszal 93 Trauma és emlékezés. A Demjanjuk-ügy 102 Richard és Anna Wagner házasságának negyvenöt éve 123 A déjà vu-érzés 130 Reminiszcenciák 158 Miért futnak egyre gyorsabban az évek? 183 A feledés homálya 205 Lepergett elôttem az életem 217 Naer t onthoud, emlékezetbôl Arckép csendélettel 242 Névmutató 247

6

7 BEVEZETÉS MAKACS KUTYA AZ EMLÉKEZÉS, ODA HEVEREDIK, AHOVÁ AKAR Emlékezetünk önhatalmú jószág. Azt mondjuk magunkban: ezt a pillanatot nem szabad elfelejtenem, ezt a tekintetet, érzést, simogatást örökre megjegyzem s néhány hónap, esetleg már néhány nap múlva azon kapjuk magunkat, hogy nem tudjuk pontosan felidézni az emlékét, azokkal a színekkel, ízekkel és illatokkal, ahogy reméltük. Makacs kutya az emlékezés, oda heveredik, ahová akar írja a Szertartásokban Cees Nooteboom. Az emlékezetet az se hatja meg, ha azt kívánjuk tôle, hogy valamit ne raktározzon el. Hiába szeretnénk, hogy bárcsak ne láttuk volna vagy ne éltük volna át ezt vagy azt a dolgot, ne szereztünk volna róla tudomást, bárcsak el tudnánk felejteni: nem segít, emlékezetünk megôrzi az emlékét, és éjjel, amikor álmatlanul fekszünk az ágyon, kéretlenül felötlik bennünk minden. Az emlékezet ilyenkor is olyan, mint egy kutya, farkcsóválva hozza vissza azt, amit éppen azért hajítottunk el, hogy soha többé ne lássuk. A pszichológiában közel húsz éve önéletrajzi emlékezet -nek nevezik emlékezetünknek azt a részét, ahol személyes sorsunk alakulását rögzítjük. Ez életünk krónikája, hosszú nyilvántartás, amit akkor tanulmányozunk, amikor az elsô emlékünk után érdeklôdik valaki, vagy arra kíváncsi, hogy mit olvastunk utoljára, és milyen házban laktunk gyerekkorunkban. Az önéletrajzi emlékezet bizonyos dolgokat feledésre ítél, másokat megment a feledéstôl, palatábla és notesz egyszerre. Mintha egy engedetlen jegyzôkönyvvezetôt bíztunk volna meg azzal, hogy készítsen feljegyzéseket az életünkrôl, aki a saját érdeklôdését követi; aprólékosan rögzíti mindazt, amit a legszívesebben elfelejtenénk, a legnagyszerûbb pillanatokban pedig úgy tesz, mintha vadul körmölne, pedig titokban már régen rácsavarta tollára a kupakot. Az önéletrajzi emlékezet saját rejtélyes törvényeinek engedelmeskedik. Miért nem rendelkezünk szinte semmilyen feljegyzéssel három-négyéves korunk elôttrôl? Miért véssük fel örökre a sérelmeinket? Miért van hosszú évekre visszamenôleg kihallgatási jegyzôkönyv pontosságával feljegyezve valamennyi megaláztatásunk? A komor pillanatokban miért mindig komor eseménynél nyílik ki az emlékezetünk? Néha még bennünket is meglep. Egy szag olyasmit idéz fel bennünk, amire már harminc éve nem gondoltunk. Meglepôdve tapasztaljuk,

8 8 MÉRT FUTNAK EGYRE GYORSABBAN AZ ÉVEK? hogy a felismerhetetlenségig összezsugorodott az az utca, ahol hétéves korunkban jártunk utoljára. Fiatalkori emlékeink idôs korunkban világosabban állhatnak elôttünk, mint negyvenéves korunkban. S ezek még csak az emlékezetünkkel kapcsolatos leghétköznapibb tapasztalatok. Azt is szívesen értenénk, miért tudjuk még most is pontosan, hogy hol voltunk, amikor meghallottuk Diana hercegnô balesetének hírét, hogyan jön létre a déjà vu-érzés, és miként lehetséges, hogy idôs korunkban mintha gyorsabban múlna az idô. Különös, hogy a pszichológiában csak nemrég beszélnek külön önéletrajzi emlékezet -rôl. Hiszen a napi szóhasználatban éppen azt a képességünket nevezzük emlékezet -nek, hogy rögzíteni tudjuk és késôbb újra fel tudjuk idézni személyes emlékeinket. Mi mást is rejthetne emlékezetünk, mint személyes élmények -et? Ez a kérdés félreértésen alapul. A pszichológiai kézikönyvek több tucat fajtáját különböztetik meg az emlékezetnek. Az emlékezet egyes formái az elraktározás idôtartamára utalnak, ilyen a rövid és a hosszú távú emlékezet, mások a hozzájuk kapcsolódó érzékszervre, ilyen az auditív vagy az ikonikus emlékezet, megint mások az abban elraktározott információ típusára, ilyen a szemantikus, a motorikus vagy a vizuális emlékezet. Az emlékezet valamennyi fajtájának megvannak a maga törvényei és sajátos tulajdonságai. Egy szó jelentésére más módon emlékezünk, mint a lábak mozgására autóvezetéskor, a Pitagorasz-tételre másként, mint arra a napra, amikor elôször mentünk iskolába. Ha jobban belegondolunk, már nem is olyan különös, hogy az emlékezet számos különféle formája mellett csupán a nyolcvanas évek elejétôl emlegetik külön a személyes emlékek elraktározására szolgáló emlékezetet. Inkább az a kérdés, hogy miért csak akkor kezdôdött meg az önéletrajzi emlékezet kutatása. Miért ilyen késôn? LONDONBAN ÉS BERLINBEN Már száz évvel korábban is elkezdôdhetett volna. Elsôként 1879 táján az angol gentleman scientist, Sir Francis Galton ( ) kísérletezett azzal, amit ma önéletrajzi emlékezetnek nevezünk. Saját asszociációinak alakulása keltette fel az érdeklôdését. A Pall Mallen kószálva az útjába került tárgyakra irányította figyelmét, és mindannyiszor jól az emlékezetébe véste, hogy milyen asszociációkat ébresztettek benne a tárgyak. Meglepetten tapasztalta, hogy képzettársításai igen változatosak voltak, és gyakran idéztek az emlékezetébe olyan dolgokat, amelyekre már rég nem gondolt. Egyébként saját lelki folyamatainak megfigyelése embert próbáló feladatnak bizonyult: úgy kellett figyelemmel kísérnie gondolatait és asszociációit, hogy közben ne akadályozza szabad folyásukat. Galton úgy oldotta meg ezt a problémát, hogy elôbb kettôig számolt, idôt adva szellemének, nyugodtan

9 BEVEZETÉS 9 kivárta, milyen asszociációkat ébreszt benne az adott tárgy, majd minden erejét arra összpontosította, ami még ott visszhangzott a szellemében. Az egész leginkább egy meglepetésszerû letartóztatásra és statáriális kivégzésre emlékeztetett. Sétája végeztével Galton elhatározta, hogy megismétli a kísérletet, csak szisztematikusabban. Összeállított egy listát hetvenöt olyan szóból, amelyet alkalmasnak talált a célra, ilyen volt például a hintó, az apátság és a délelôtt, ezeket egymás alá felírta egy papírra, amelyet egy könyv alá csúsztatott úgy, hogy a következô szóhoz mindig elôre kelljen hajolnia. A kísérlet meghatározott ritmusban zajlott. Galton elôrehajolt, abban a pillanatban, hogy meglátta a szót, lenyomta stopperét, kivárta, amíg felmerült benne egy-két asszociáció, leolvasta, hogy ehhez hány másodpercre volt szüksége, majd feljegyezte az asszociációit. Aztán megint kibiztosította szellemét ( on hair trigger ), és elolvasta a következô szót. Galton valóságos tortúraként élte meg ezeket a kísérleteket, amelyek fárasztóak és unalmasak voltak, és igencsak próbára tették a tûrôképességét. Ugyanazt a 75 szót négyszer vette végig, körülbelül egy hónap különbséggel, igen eltérô körülmények közt. Összesen 505 asszociációt ébresztettek benne a szavak, 660 másodperc alatt. Ez körülbelül percenként ötven darabos tempót jelent, amelyet nyomorúságosan lassú -nak talált az asszociálás természetes sebességéhez képest amikor csak bámulunk magunk elé. Az eltérô asszociációk száma még ennél is jóval kevesebb volt, 289 darab. Ez meglepte Galtont, némileg alábbhagyott kezdeti csodálata, át kellett értékelnie az elsô kísérletekor megállapított változatosságot. Mint kifejtette, ha jobban belegondolunk, az asszociációk azokra a színészekre hasonlítanak, akik úgy tudják a végtelen menetelés illúzióját kelteni, hogy mindig visszaszaladnak a színfalak mögött, és megint feltûnnek a színen. Most már semmi kétség, hogy szellemünk útjaiban mély kocsinyomok húzódnak. Másik megfigyelése szerint nagyon sok asszociáció ment vissza fiatal korára, az asszociációk 39 százaléka. Különbözô szavak megint az emlékezetébe idézték, hogy kamaszkorában néhány napig körbeszimatolhatott egyik kémikus barátja laboratóriumában. A közelmúlt eseményei sokkal kevesebb asszociációt ébresztettek benne, az asszociációk 15 százalékát. Ráadásul ezért a sok ismétlôdésért fôleg a régi asszociációk voltak felelôsek: a fiatalkori asszociációk negyede négyszer jelent meg a színen, vagyis háromszor tért vissza. A neveltetésnek és az oktatásnak nagy hatalma volt a felnôtt asszociációi fölött. Galtonnak feltûnt, hogy jóllehet világlátott ember volt, és felfedezôként is nevet szerzett magának asszociációi kimondottan angolok maradtak, sôt a listát végigfutva nem lehetett nem észrevenni, hogy azt a társadalmi réteget jellemezték, amelybe beleszületett, és amelynek szokásai szerint nevelkedett. Kísérletei végén Galton elégedettnek mondhatta magát. Bemutatta, hogy

10 10 MÉRT FUTNAK EGYRE GYORSABBAN AZ ÉVEK? a tünékeny asszociációkat is rögzíthetjük, és így alkalmassá tehetjük statisztikai feldolgozásra: datálhatjuk, szortírozhatjuk és meghatározhatjuk ôket. Sikerült behatolnia saját tudatának félhomályába. Amit ott talált, nem mindig volt publikus. Mint írta, mindezen asszociációk olyan csodás élességgel tárják fel valakinek a gondolatait, olyan elevenen és valósághûen leplezik le lelki anatómiáját, hogy ezeket a képzettársításait inkább megtartaná magának az illetô. Kísérletei nyomán olyan kép alakult ki benne emlékezete mûködésérôl, mintha a vizes munkák során feltörték volna egy pince padlóját: csak ekkor bukkannak elô azok a csövek, vezetékek, melyek láthatatlanul szolgálták a lakó kényelmét. Francis Galton ezzel a kísérletével az önéletrajzi emlékezet pszichológiájának, egy virágzó kutatási iránynak a megalapítója lehetett volna. Ô mutatta ki elôször a reminiszcencia-effektust, azt a jelenséget, hogy a hatvan év körüli emberek asszociációi Galton ötvenhét éves volt magas arányban mennek vissza fiatalkori emlékekre. Elsôként az általa kifejlesztett technikával lehetett hozzáférni az emlékezetnek azokhoz a tartományaihoz, amelyeket addig még soha nem vetettek alá szisztematikus vizsgálatnak, azonban az angol tudós kísérletei érdemben nem találtak követôkre. Ugyanebben az idôben, 1879 táján, ugyanis még valaki kísérletezett az emlékezettel, úgyszintén szólisták és egy óra segítségével egy német kutató. Hermann Ebbinghaus ( ) filozófiából kandidált. Angliában és Franciaországban házitanítóskodott, mígnem 1878-ban meghívták a berlini udvarba Waldemar herceg házitanítójának. A tanítóskodásnak 1895-ben hirtelen vége szakadt, amikor Waldemar meghalt diftériában. Ebbinghaus úgy döntött, hogy lesz, ami lesz, kérni fogja filozófia-magántanári kinevezését. Az ehhez szükséges Habilitationsschriftben egy olyan kísérletsorozatot dolgozott fel, amelyet már az udvarban megkezdett. Galtonhoz hasonlóan ám tôle függetlenül ô is saját emlékezetének mûködését tanulmányozta. Ebbinghaus saját ingereket dolgozott ki. Mássalhangzó-magánhangzómássalhangzó hármasokat gyártott melyeket gyakran neveztek értelmetlen szótagok -nak, pedig létezô szavak is voltak köztük, ily módon 2300 darabos készletre tett szert olyan szótagokból, mint nol, bif és par. Minden szótagot külön kártyára írt. A kísérlet általában a következôképpen zajlott. A nap egy meghatározott szakában Ebbinghaus kitette maga elé az óráját és kézbe vette kártyakészletét. Véletlenszerûen kiemelt a pakliból meghatározott számú kártyát, és a szótagokat egy füzetbe vezette át. Kezében egy zsinórt szorongatott, amelyre fából készült gyöngyök voltak felfûzve, közülük minden tizedik feketére festve. Ezen követte a felolvasások számát. Gyors tempóban másodpercenként két-három szótag sebességgel elkezdte felolvasni magának a sorozatot. Ezt egészen addig folytatta, amíg nem tudta fejbôl.

11 BEVEZETÉS 11 Ezután megnézte az olvasó -ját, és feljegyezte, hogy hányszor kellett elolvasnia a sorozatot. Egy késôbbi idôpontban ami lehetett húsz perc, de hat nap, sôt egy teljes hónap is ugyanazzal a sorozattal megismételte a kísérletet. Az újratanuláshoz szükséges ismétlések számát a tanuláshoz korábban szükségesnek bizonyult ismétlésekébôl kivonva Ebbinhaus megkapta annak a mértékét, amit megtakarítás -nak nevezett: az újratanuláshoz kevesebb ismétlésre van szükség, mint a megtanuláshoz, viszont az, hogy mennyivel kevesebbre, már a tanulás és újratanulás közt eltelt idô függvénye. Ezzel a módszerrel Ebbinghaus rátalált az emlékezet mennyiségelvû vizsgálatának kerülôútjára. Közvetlenül nem tudjuk lemérni, hogy mi mindent felejtettünk, azt azonban már igen, hogy az elfelejtett dolgok újratanulásához mennyi ismétlésre van szükség. Ebbinghaus kísérletek százainak eredményét kombinálva állította fel híres felejtési görbé -jét. Egy görbére pontosította azt az általános feltételezést, hogy annál többet felejtünk, minél több idô telt el a tanulás és az újratanulás közt. Az elsô húsz percben igen meredeken zuhan a görbe, egy óra után már kevésbé meredeken esik, egy nap elteltével pedig egyenletes, alig látható csökkenésbe megy át a felejtés. Másik megfigyelése szerint az ismétlések száma aránytalanul megnô a szótagok számának emelkedésével. A legfeljebb hét szótagból álló listákat Ebbinghaus egybôl megtanulta, azonban tizenkét szótaghoz már 17, tizenhathoz pedig 30 ismétlésre volt szüksége. Ezt az aránytalan növekedést nevezik ma Ebbinghaus-törvény -nek. Ebbinghaus 1880-ban, Hermann von Helmholtz fizikushoz és matematikushoz nyújtotta be Habilitationsschriftként kísérleteirôl szóló beszámolóját. Helmholtz ítélete kedvezô volt: dicsérte a szándékot és a statisztikai feldolgozást; az eredményekrôl azt írta: nem éppen grandiózusak ( nicht gros ), de hát ez az, amit sohasem lehet elôre tudni, egyben javasolta, hogy ez a kiváló koponya ( heller Kopf ) kapja meg a magántanári engedélyt. Az áhított kinevezést a zsebében tudva Ebbinghaus megismételte kísérleteit, és újabb vizsgálattal egészítette ki azokat. Még mindig kísérletvezetô és kísérleti nyúl volt egy személyben. S nem is lehetett másként. Mint írta, illetlenség lenne bárkitôl is elvárni a szótagsorok bemagolásához szükséges összpontosítást, azt a türelmet, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy hónapokig ilyan unalmas feladatnak rendelje alá magát az ember. Így hát olvasóját morzsolgatva ô maga mormolta minden áldott reggel a szótagokat. Ez a hangyaszorgalmat igénylô munka, az Über das Gedächtnis 1885-ben látott napvilágot. Galton és Ebbinghaus kísérlezô stílusában sok közös vonás fedezhetô fel. Mindketten a saját emlékezetüket vizsgálták. Mindketten rendkívül szisztematikusan dolgoztak, és egzakt választ kerestek, mennyiségileg igazolható,

12 százalékosan kifejezhetô formában. S a legfontosabb egyezés: mindketten el voltak ragadtatva attól, hogy a kísérleti kutatás számára is hozzáférhetôvé tudták tenni az emlékezetet. Galton azt írta, kísérleteivel behatolt a rejtett lelki folyamatok félhomályába, Ebbinghaus áldotta a sorsot, hogy a lelki folyamatok világában megtalálta azt a területet, ahol munkára foghatjuk az egzakt természettudományos kutatás, kísérlet és mérés hatalmas emelôit. De volt egy nagy különbség. Mindkét kísérletsorozat az emlékezet kutatására irányult, de csak Galtoné az emlékekére. Ebbinghaus felejtési görbéjérôl nem sok mindent olvashatunk le a német tudós ifjúságával kapcsolatban, semmit sem tudunk meg arról, ami lelke félhomályában zajlott, ami a pincepadló alatt lapult. Azokat az asszociációkat, amelyeket Galton elôzékenyen betessékelt, s miután kettôig számolt, azonnal feltartóztatott és megôrzésre átadott, kísérleti protokollja értelmében Ebbinghaus már az ajtón sem engedte be. Szándékosan csakis értelmetlen szótagokat eresztett be az emlékezetébe, a tanulás és újratanulás, a megtakarítás és felejtés törvényeire csakis nyitott, világos térben derülhetett fény, ahol semmi sem terelhette el a figyelmét. Az a legalkalmasabb Emlékezetkísérlet Ebbinghaus stílusában 12 MÉRT FUTNAK EGYRE GYORSABBAN AZ ÉVEK? anyag, amely semmit sem hív elô, semmit sem indít el az emberben, vagyis nem több értelmetlen hívószavak listájánál. Az, ami a galtoni kutatás tárgya volt, Ebbinghaus kísérleteiben zavaró tényezônek minôsült. Azonban ennek a korlátozásnak köszönhetôen Ebbinghaus kutatása olyan minôséggel rendelkezik, ami Galton kísérleteibôl hiányzott. Azt, amit elôhívott az emlékezetébôl, Ebbinghaus összehasonlíthatta azzal, amit ingerként bemutatott magának. Saját teljesítményét mindig képes volt arányként kifejezni. A tanulás és újratanulás közt eltelt idô hatását, a lista hosszát, a korábban megtanult listák hatását mennyiségileg pontosan meg lehetett határozni, köszönhetôen annak, hogy nyilvántartotta az ingereket. Galton koncepciójában ez ki volt zárva. Asszociációi kétség kívül arra mentek vissza, ami korábban bekerült az emlékezetbe. Nem gondolt volna vissza a kémiai laborban töltött napokra, ha kamaszkorában nem járt volna ott. Azonban ezek az asszociáci-

13 BEVEZETÉS 13 ók nem adnak módot számszerû összehasonlításra. Ebbinghaus bármikor egymás mellé helyezhette a dolgokat. Amit szótagjai értelmetlenségével vesztett, azt visszanyerte az ellenôrizhetôséggel és a pontossággal. Francis Galton és Hermann Ebbinghaus kölcsönösen nagyra értékelték egymás munkáját. Bizonyára megdöbbentek volna, ha 1885-ben húsz-harmic évre elôre, a jövôbe láthattak volna, és tekintetüket körbehordozhatták volna az emlékezetkutatás tájain. Kísérleteik ugyan koncepciójukban és módszerükben is különböztek egymástól, azonban azonos szerepet töltöttek be, mindkettônek voltak érdemei és fogyatékosságai. Egy nemzedékkel késôbb már nyoma sem volt ennek az egyenrangúságnak. Az Ebbinghausstílusú kísérletezés hamarosan kimélyítette a medrét, és lassan, fokozatosan egyre több mellékágat vonzott magához, végül fôsodorrá vált. Az emlékezettel kapcsolatos kísérletek olyan formát öltöttek, amelyet jól szemléletet egy fénykép az Aus der Werkstatt der experimentellen Psychologie und Pädagogik címû könyvbôl (1931). A fotó egy német laboratóriumban készült, a felvétel pontos helyét és idejét nem tüntették fel. Ez valószínûleg nem sokat számított, idôközben annyira kialakultak a kísérletezés szabályai, hogy lényegében felcserélhetôvé váltak nemcsak a kísérleti felszerelések és az elôkészületek, hanem maguk a laboratóriumok is. Míg Ebbinghaus otthon, az íróasztal mellett végezte kísérleteit, melyekhez nem volt többre szüksége egy pakli kártyánál, egy olvasó -nál és egy zsebóránál, addig követôi már laboratóriumokban, kifinomult mérôeszközökkel folytatták a kísérleteiket. A két úr és a kislány hármasa mutatja, hogy immár szétvált kísérletvezetô és kísérleti nyúl, amely korábban Ebbinghaus személyében egyesült. A kislány az, akinek beindítják az emlékezetét, a kísérletvezetôk figyelmére az eszközök mûködtetéséhez van szükség. Az emlékezettel folytatott kísérletekben szigorú mechanizálódás ment végbe. A megtanulandó anyag bemutatására a legkülönfélébb mnemometer -eket és emlékezetmérô -ket fejlesztették ki, egy ilyet láthatunk elôttük az asztalon. A dobozba rejtett szerkezet gondoskodik arról, hogy a kislánynak a másodperc tizedrészére beszabályozott sebességgel mutatják be az ingereket. A kísérleti alany maga is a szerkezet zárt áramkörének részét képezi. Abban a pillanatban, hogy megjelenik a hívószó, balra tôle az üvegbúrában mûködésbe lép a kronoszkóp, amely azonnal leáll, amint a kislány reagált a szóra: a közelben egy érzékeny membrán felfogja a kislány hangjának rezgését, és kikapcsolja a kronoszkópot. A kronoszkóp volt a pszichológia pontosságának ikonja: az eszköz a másodperc milliomodrészének pontosságával rögzítette a reakcióidôt. A falon függô ábrán egy Hipp-kronoszkóp vázlatos kapcsolási rajza látható. Harminc évvel azután, hogy Ebbinghaus egy berlini dolgozószoba négy fala közt mormolta szótagjait, minden megváltozott: más lett a kísérletezés helye, szétvált a kísérletvezetô és a kísérleti nyúl, a legmodernebb fel-

14 14 MÉRT FUTNAK EGYRE GYORSABBAN AZ ÉVEK? szerelést használták, a kísérletek egységessé váltak. A kislányon végzett kísérletet mégis az ebbinghausi hagyomány folytatásának érezzük; ennek az az oka, amit el kell raktároznia az emlékezetében. Ez még mindig egy mássalhangzó-magánhangzó-mássalhangzó hármas, az értelmetlen kad szótag. NAPFOGYATKOZÁS Egyetlen szóban összefoglalható, hogy eközben mi történt Galton asszociációs kísérleteivel: semmi. Kutatását eltakarta szemünk elôl az ebbinghausi kísérletek folytatásának tekinthetô emlékezetpszichológia folyamatos felívelése. Ez igaz volt a módszerekre és a technikákra, és, logikus módon, igaz volt a kutatás tárgyára is: az ácsok a megmondhatói, mennyire meghatározzák a szerszámok, hogy mit lehet velük csinálni. A pszichológiát egy konkrét irányultság tette tekintélyt parancsoló tudománnyá. Bármelyik kézikönyvbôl kideríthetô, hogy a múlt században rengeteg ismeretet halmoztak fel a tanulással és a megjegyzéssel, az emlékezéssel és a felejtéssel, a felismeréssel és az elôhívással kapcsolatban. Még mindig végeztek szótagkísérleteket, azonban ezek a vizsgálatok immár egy változatos technikai repertoár részét képezték, és ezeket a technikákat mindig az információ adott formájának megfelelôen alkalmazták. Egyvalami azonban nem változott: továbbra is a mennyiségi értelemben pontosan megválaszolható kérdéseket részesítették elônyben, és ezzel összefüggésben a kutatók továbbra is adminisztratív módszerekkel igyekeztek az ellenôrzésük alatt tartani, hogy mi kerülhet be az emlékezetbe. A bemenet és kimenet közti számszerû összehasonlítás lehetôsége ahogy idôközben a megtanult és reprodukált anyagot nevezik továbbra is magától értetôdô követelmény az emlékezetkutatással szemben. Ezt nem adták ingyen: a kísérletileg nehezen hozzáférhetô és mérhetô témák kiszorultak az elôjegyzésbe vett kísérletek közül, olykor ideiglenesen, olykor örökre. Ez éppen az önéletrajzi emlékezet kutatására nézve járt súlyos következményekkel, hiszen személyes sorsunk eseményeirôl nem vezetünk füzetet, és ezek emléke nem is olyan praktikus, mint a bif vagy a kad. Átlagos körülmények közt lehetetlen arányszerûen kifejezni az emlékeket, egyszerûen azért, mert hiányzik az összehasonlítási alap. Csak a hetvenes évektôl beszélhetünk ellenáramlatról. Messzire vezetne, ha megpróbálnánk felvázolni ennek a változásnak a hátterét. Fontos motorja volt az a felismerés, hogy az emlékezetkutatás fôsodra által vizsgált témákat aggasztóan nagy távolság választja el az emlékezetnek a mindennapi életben tapasztalt mûködése által felvetett kérdésektôl. Néhány kutató, Loftus, Neisser, Baddeley, Rubin, Conway, Hollandiában Wagenaar, figyelme

15 BEVEZETÉS 15 olyan témák felé fordult, amelyeket Neisser a hétköznapi emlékezet (everyday memorie), a természetes körülmények közt tapasztalható emlékezetmûködés címszava alá sorolt. A fordulat legszembetûnôbb kifejezôdése az önéletrajzi emlékezettel kapcsolatos kutatások számának gyors növekedése. Nem várt ironikus fejlemény, hogy az önéletrajzi emlékezetre alkalmazva igen termékenynek bizonyultak a kísérleti módszerek. Néhány példa: két pszichológusban, Crovitzban és Schiffmannben felmerült az a lehetôség, vajon kutatásaikhoz apró módosításokkal nem tudnák-e felhasználni Galtonnak az asszociációk elôhívására kifejlesztett módszerét. Húsz szót mutattak közel száz diáknak, arra kérve ôket, hogy mindig jegyezzék fel és igyekezzenek a lehetô legpontosabban datálni az elsô emléket, amelyet az adott szó elôhívott bennük. A kísérlet kimutatta, hogy az emlékek gyakorisága visszafelé haladva az idôben egyenletesen csökkent: legtöbbjük nagyon friss, pár órás vagy napos emlék volt, ezt követôen azonban rohamosan csökkent a számuk. Crovitz és Schiffmann azt írták, hogy figyelembe véve kísérleti alanyaik életkorát, nem nyílik mód értelmes összehasonlításra Galton eredményeivel, azonban visszatekintve éppen ez azoknak a meglepô eredményeknek az egyike, amelyekkel kísérletük szolgált: húszéves alanyaik nem mentek vissza az idôben korai emlékeikhez. Crovitz és Schiffmann 1974-ben adták közre kutatásaikat a mennyiségelvû és kísérleti pszichológia fô orgánumának tekinthetô Bulletin of the Psychonomic Society-ben. Ettôl a cikktôl datálódik az a módszer, amely azóta az önéletrajzi emlékezethez való hozzáférést lehetôvé tévô, gyakran alkalmazott kísérleti technikává vált: a Galton cuing technique (Galton-féle hívószavas asszociációs technika). A másik példa Wagenaar egyszemélyes naplóvizsgálata. Wagenaar harmichét éves volt, amikor elkezdte szisztematikusan vizsgálni a saját emlékezetét. A kísérlet végül hat évet vett igénybe. Minden nap lejegyezte személyes életének két eseményét, gondosan felírta, hogy kik vettek részt benne, mi, hol és mikor történt. Minden egyes eseményt elhelyezett egy skálán, saját érzelmi involváltsága, valamint az esemény kiugró jellege és kellemetessége alapján. Ezen kívül minden eseménnyel kapcsolatban feljegyzett egy kritikus részletet, amelynek próbakôként kell szolgálnia, amikor ellenôrizni akarja, valóban emlékszik-e az adott eseményre tôl 1983-ig összesen 1605 ilyen, személyes emlékeket rögzítô feljegyzést gyûlt össze. Egy évvel késôbb Wagenaar találomra kiválasztott egy ki, hol vagy mikor információt, és megpróbált visszaemlékezni az eseményre. Ha nem ment egyetlen információval, akkor még egyet megnézett, és szükség esetén egy harmadikat is amíg világosan nem emlékezett. Galtonhoz és Ebbinghaushoz hasonlóan Wagenaar is tortúraként élte meg kísérletének

16 16 MÉRT FUTNAK EGYRE GYORSABBAN AZ ÉVEK? ezt a szakaszát. Naponta legfeljebb öt eseményt tudott végigvenni, ami megmagyarázza, miért vett egy egész évet igénybe a kísérletnek ez a része. A hívóingerként használt információk közül a kik vettek még részt benne és a hol bizonyult a legnagyobb segítségnek; a mikor -ral Wagenaar nem sokra ment. Bármilyen fontos is a dátum mint olyan a közéletben, az emlékezetben elhanyagolható tényezô. Wagenaar megfigyelte, hogy rövid távon jobban megmaradtak benne a kellemes emlékek, mint a kellemetlenek, ám ez az emlékezeti elôny késôbb gyorsan eltûnt. A felejtés abban az értelemben, hány utalásra volt szüksége az esemény újbóli felidézéséhez azzal a szabályossággal történt, amelyet már Ebbinghaus óta ismerünk: a felejtés üteme kezdetben gyorsabb, majd lelassul; az önéletrajzi emlékezetre is igaz, hogy elôször igen meredeken zuhan a görbe, aztán kevésbé meredeken esik, majd ellaposodik: a felejtés egyenletes, alig látható csökkenésbe megy át. Wagenaar megjegyezte, hogy van egy fontos különbség: Ebbinghaus egy hónap múlva jószerivel teljesen elfelejtette a maga szótagjait, miközben ô végül az összes eseményt képes volt ismét felidézni, jóllehet olykor csak nagy nehézségek árán, azoknak a segítségével, aki maguk is ott voltak, amikor történt. Vagyis az önéletrajzi emlékezet kutatásában jól megfér a legrégebbi a legújabbal. A kutatók tizenkilencedik századi eredetû módszereket használnak, eredményeiket azonban a legmodernebb statisztikai technikák segítségével dolgozzák fel. A kutatás olyan kérdésekre irányul, amelyeket már a kísérleti pszichológia úttörôi is feltettek, ám ezeknek a vizsgálata csak nemrég szerepel az elvégzendô kísérletek közt. Természetesen az eredmények nem mindig adhatók meg tizedes pontossággal. Aki az emlékek kutatására adja a fejét, a szó régi, hagyományos, teljes értelmében, annak éppen azzal kell megbirkóznia, amit Ebbinghaus feláldozott a pontosság oltárán: a jelentéssel és a tartalommal. MIÉRT FUTNAK EGYRE GYORSABBAN AZ ÉVEK, HA MEGÖREGSZÜNK? Az önéletrajzi emlékezet a legmeghittebb társunk. Ötéves korunkban másképp viselkedik, mint tizenöt vagy hatvanéves korunkban, jóllehet ezek a változások alig észrevehetô lassúsággal zajlanak. Az önéletrajzi emlékezet által felvetett kérdéseket egy idôskálán helyezhetjük el az életben és ebben a könyvben is. Elsô emlékeink és az öregkor feledékenysége közt, az emlékezet kialakulása és az emlékek megkopása közt, a még nem- és a már nemmegjegyezni tudás közt olyan kérdések vannak, amelyek óhatatlanul felmerülnek mindenkiben, egyszerûen azért, mert valamennyiünknek van emléke-

17 BEVEZETÉS 17 zete. Lehetetlen, hogy néhanap ne pillantsunk döbbenten társunkra, aki egész utunkon végigkísér bennünket. Reményeim szerint az önéletrajzi emlékezet egyre szélesedô kutatási iránya adhatja meg a válaszokat. De nemcsak az. Sok pszichológus és magamat sem zárom ki a sorból második természetévé vált, hogy kizárólag az olyan kérdéseket üdvözölje, amelyek megfelelnek a szakmája rendelkezésére álló eszközöknek. Ilyen a kísérlet, a kérdôíves felmérés, a fiziológiai vagy neurológiai folyamatok mérése, manapság ide tartoznak az olyan képalkotó technikák is, amilyen a PET-scan, s még tucatnyi más eszköz. Ezek a módszerek jelölik ki a kutatható határait. Nem vesszük szívesen, ha olyasmivel háborgatnak bennünket, ami kívül esik ezeken a határokon. Nem illik bele a kutatási profilunkba. Ez a reflex. Ezzel a könyvvel megpróbálunk védekezni e reflex ellen. Az emlékezetünkkel átélt dolgok tekintélyes része olyan idôskálán játszódik le, amely nem teszi lehetôvé a kísérleti vizsgálatot. Egyes jelenségek túlságosan tûnékenyek ahhoz, hogy rögzíthessük ôket. A déjà vu-érzés váratlanul jelentkezik, mire tudatosul bennünk, már el is tûnt ez a különös élmény, amelynek során mintha megismétlôdött volna korábbi életünk egy darabja. Ezzel szemben a gyorsuló idô tipikusan idôskori élménye, amely voltaképpen nem egyéb optikai csalódásnál, túlságosan is hosszan elhúzódó jelenség: az emberi élet skáláján képtelenség kísérletileg vizsgálni dolgokat. Megint más élmények olyan körülmények között jelentkeznek, amelyek kizárják a kísérleti vizsgálat lehetôségét. Azok az emberek, akik egyik pillanatról a másikra halálos veszedelembe kerültek, késôbb elmesélték, hogy képek gyors sorát látták elvonulni a szemük elôtt; hogyan is lehetne laboratóriumi körülmények közt ellenôrizni az ilyesmit? A dilemma világos: vagy eltekintünk ezektôl a kérdésektôl, vagy a kísérletezés területén kívül keressük a választ. Már a könyvem címe elárulja, hogy mi mellett döntöttem. Ahol nem nyílik mód a közvetlen kísérleti kutatásra, ott is gyûjthetünk olyan adatokat, amelyek legalábbis részben választ adhatnak az adott kérdésre. Ezek olykor kívül esnek a pszichológia területén: ideggyógyászok és pszichiáterek, biológusok és fiziológusok, történészek és filozófusok is írtak az emlékezetrôl. Olykor csak a ma elfogadott pszichológia területén esnek kívül; akik elfogulatlanul és pusztán saját személyes tapasztalataikra és észleleteikre utalva gondolkodtak és írtak olyan kérdésekrôl, amelyeket manapság hiába is keresnénk a tervbe vett kísérletek közt; ôk az Ebbinghaus elôtti idôszak kutatóinak rokonai. A bevezetôben olvasó és szerzô mindig ellentétes irányba tekint. Az olvasó még elôtte van a könyvnek, a szerzô már túl van a megírásán. Visszapillantva a szerzô azt látja, hogy könyve inkább a galtoni, mint az ebbingha-

18 18 MÉRT FUTNAK EGYRE GYORSABBAN AZ ÉVEK? usi vonalat folytatja; hogy régi asszociációk gyakran a pszichológia hôskora felé terelték gondolatatait. Így hát ebben a könyvben is jelentkezett a reminiszcencia-effektus. Azok a régi szép idôk. BIBLIOGRÁFIA R. Benschop & D. Draaisma, In pursuit of precision: the calibration of minds and machines in late nineteenth-century psychology, Annals of Science, 57 (2000) 1, H.F. Crovitz & H. Schiffman, Frequency of episodic memories as a function of their age, Bulletin of the Psychonomic Society, 4 (1974), H. Ebbinghaus, Über das Gedächtnis, Leipzig F. Galton, Psychometric experiments, Brain, 2 (1879), C. Nooteboom, Rituelen, Amsterdam R. Schulze, Aus der Werkstatt der experimentellen Psychologie und Pädagogik, Leipzig W. Traxel & H. Gundlach (eds.), Ebbinghaus-Studien 1, Passau W.A. Wagenaar, My memory: a study of autobiographical memory over six years, Cognitive Psychology, 18 (1986),

DOUWE DRAAISMA. Fordította Balogh Tamás

DOUWE DRAAISMA. Fordította Balogh Tamás MIÉRT FUTNAK EGYRE GYORSABBAN AZ ÉVEK? DOUWE DRAAISMA MIÉRT FUTNAK EGYRE GYORSABBAN AZ ÉVEK? Fordította Balogh Tamás Typotex Budapest, 2003 Test és lélek sorozat Sorozatszerkesztô Kovács Ilona Originally

Részletesebben

Christiaan Huygens. Jövő a múltban

Christiaan Huygens. Jövő a múltban Christiaan Huygens Jövő a múltban VINCENT ICKE CHRISTIAAN HUYGENS Jövő a múltban Budapest, 2007 Hungarian translation Balogh Tamás, Typotex, 2007 Originally published by Historische Uitgeverij as Christiaan

Részletesebben

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában Tartalomelemzés 2000 január és 2015 március között megjelent cikkek alapján Bevezetés Elemzésünk célja, hogy áttekintő képet adjunk a szegénység

Részletesebben

Periférikus látás kísérletek

Periférikus látás kísérletek Periférikus látás kísérletek A látás egyfajta tudattalan, illetve korlátozott tudatosságú, néha reflexszerű feldolgozása a szemünk elé táruló információáradatnak. A szemünk fizikai tulajdonságai révén

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

BÓNA LÁSZLÓ LESZ, AMI LESZ. Döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel. előadás-sorozat a szintézis szabadegyetemen.

BÓNA LÁSZLÓ LESZ, AMI LESZ. Döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel. előadás-sorozat a szintézis szabadegyetemen. BÓNA LÁSZLÓ LESZ, AMI LESZ Döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel előadás-sorozat a szintézis szabadegyetemen vis vitalis 2016 Szerkesztette: RUTTKAY HELGA Borítóterv: IMRE RÉKA Bóna László,

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

A TEST ÉS AZ ELME VISZONYA

A TEST ÉS AZ ELME VISZONYA A TEST ÉS AZ ELME VISZONYA Amikor ujjammal a falra mutatok és felkérem Önöket, hogy nézzenek oda, minden tekintet a falra irányul, és senki sem az ujjamat nézi. Az ujjam rámutat valamire, és Önök nyilvánvalóan

Részletesebben

Látás Nyelv - Emlékezet

Látás Nyelv - Emlékezet Látás Nyelv - Emlékezet Elveszett emlékek Felejtés Szőllősi Ágnes aszollosi@cogsci.bme.hu Amiről szó lesz Véletlen felejtés Motivált (szándékos) felejtés A felejtés szélsőséges esete(i) Hiperthimesztikus

Részletesebben

11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA

11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA 11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA Ma a feszültséglogika számít az uralkodó megoldásnak. Itt a logikai változó két lehetséges állapotát két feszültségérték képviseli. Elvileg a két érték minél távolabb kell, hogy

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

A LED világítás jövője Becslések három öt évre előre

A LED világítás jövője Becslések három öt évre előre A LED világítás jövője Becslések három öt évre előre Budapest, 2010. december Készítette: Vass László a VTT és az Óbudai egyetem 2011 februári LED-es világítástechnikai szimpóziumára. Bevezető: Általános

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi

Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi A memóriatréning hosszú távú hatásai időskorban: Egy longitudinális vizsgálat Sara Bottiroli,

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés A MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI Tisljár Roland, Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Tanulás Viszonylag állandó, a tapasztalatok következtében kialakuló

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

AZ ANEKDOTA (NEM LEHET) TÁMASZ Kertész Imre: K. dosszié

AZ ANEKDOTA (NEM LEHET) TÁMASZ Kertész Imre: K. dosszié 111 AZ ANEKDOTA (NEM LEHET) TÁMASZ Kertész Imre: K. dosszié A K. dosszié német kiadásának alcíme Eine Ermittlung vizsgálat, nyomozás, kutatás. Talán ennek (is) köszönhetõ, hogy, ahogyan az Élet és Irodalomban

Részletesebben

Karen Wynn kísérletében kisbabákat vizsgáltak, hogy képesek-e megkülönböztetni, mikor látnak helyes számú babát a paraván mögött

Karen Wynn kísérletében kisbabákat vizsgáltak, hogy képesek-e megkülönböztetni, mikor látnak helyes számú babát a paraván mögött nyô jén véletlenszerûen két-két számjegyet villantott fel, ugyan úgy, mint amikor 1-tôl 9-ig tanította a számok sorrendj ét, most azonban az egyik számjegy néha a nulla volt. Mit gondolt Ai, hol helyezkedik

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték

VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték Horváth Zoltán Cashflow Mérnök Gazdasági világválság: hisztéria vagy valóság Nos, itt ülünk egy gazdasági világválságnak nevezett helyzet kellős közepén, és a legrosszabb

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

És mi a helyzet az emlékezettel?

És mi a helyzet az emlékezettel? Bevezetés Előfordult-e már Veled, hogy egy kényelmes fotelben ülve a televíziót nézted, majd egyszer csak felpattantál, kimentél például a konyhába, de mire kiértél, elfelejtetted, miért is indultál ki?

Részletesebben

Fénylények. Az alábbi digitális felvételek a június 25-i hortobágyi Nap köszöntő táltos szertartáson készültek.

Fénylények. Az alábbi digitális felvételek a június 25-i hortobágyi Nap köszöntő táltos szertartáson készültek. Fénylények Az alábbi digitális felvételek a 2005. június 25-i hortobágyi Nap köszöntő táltos szertartáson készültek. A szertartás egyik célja az volt, hogy résztvevőkként közvetlen kapcsolatba kerülhessünk

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.4. COM(2010) 542 végleges 2010/0271 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE Az Európai Parlament és a Tanács /2010/EU rendelete a két- vagy

Részletesebben

2002. október 12. 2002. október 26.

2002. október 12. 2002. október 26. Különben ismét Berlinben, most tíz hónapig, mint a Wissenschaftskolleg zu Berlin egyik fellow ja. A múlt szerdán két óra hosszat olvastam föl a Kamrá ban a Felszámolásból. Különös élmény volt, biztonságos,

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

A boldog felhasználó

A boldog felhasználó A boldog felhasználó Ingyenes e-book, a Felhasználó Update csapattól Írta: Vidi Rita Mi a különbség a begyakorolt, monoton, örökké félelmetesnek tűnő felhasználás, és a tudás alapú, céltudatos, örömfelhasználás

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

SZORONGÁS NAPLÓ. Ismerd meg és győzd le a Téged hátráltató szorongást! 1.Dátum: nap, pontos időpont, amikor elkezded írni a bejegyzést

SZORONGÁS NAPLÓ. Ismerd meg és győzd le a Téged hátráltató szorongást! 1.Dátum: nap, pontos időpont, amikor elkezded írni a bejegyzést SZORONGÁS NAPLÓ Ismerd meg és győzd le a Téged hátráltató szorongást! Mit tartalmazzon a szorongás-napló? Legjobb, ha egy füzetet vagy kifejezetten naplóírás céljából készített kis könyvet használsz erre

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós. <reklám>

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós. <reklám> Mottó A harcsahorgász egy olyan különleges élőlény, amely viselkedésének megértésére a normális embereknek még kísérletet sem érdemes tenniük. Az olyan lehetetlen lenne, mint a televízió működési elvét

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholfogyasztásról Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholhoz való lehetséges viszonyulások absztinensek, akik nem fogyasztanak alkoholos italokat; szociális ivók, akik főleg társaságban

Részletesebben

Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat)

Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat) Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat) 1. Az inerciarendszer fogalma. Newton I. törvénye 3. Newton II. törvénye 4. Newton III. törvénye 5. Erők szuperpozíciójának elve 6. Különböző mozgások

Részletesebben

MINERVA minőségi érdekérvényesítés a Magyar Waldorf Szövetségben, TÁMOP 251-07/1-2008-0101 HATÁROK KORLÁTOK NÉLKÜL

MINERVA minőségi érdekérvényesítés a Magyar Waldorf Szövetségben, TÁMOP 251-07/1-2008-0101 HATÁROK KORLÁTOK NÉLKÜL MINERVA minőségi érdekérvényesítés a Magyar Waldorf Szövetségben, TÁMOP 251-07/1-2008-0101 HATÁROK KORLÁTOK NÉLKÜL műhelymunka és konferencia WALDORF-SZÜLŐK és a WALDORF-PEDAGÓGIA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐK számára

Részletesebben

Mozgással kapcsolatos feladatok

Mozgással kapcsolatos feladatok Mozgással kapcsolatos feladatok Olyan feladatok, amelyekben az út, id és a sebesség szerepel. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén jelölje s= a megtett utat, v= a sebességet, t= az id t. Ekkor érvényesek

Részletesebben

mtatk A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3

mtatk A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3 MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont mtatk MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3 A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése Nikitscher Péter Széll

Részletesebben

A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! WALTER MISCHEL PILLECUKORTESZT. Hogyan fejlesszük önuralmunkat?

A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! WALTER MISCHEL PILLECUKORTESZT. Hogyan fejlesszük önuralmunkat? A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! 3 WALTER MISCHEL PILLECUKORTESZT Hogyan fejlesszük önuralmunkat? A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! 5 Judynak, Rebeccának, Lindának A SIKER MOTORJA:

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

A gravitációs gyorsulás meghatározására irányuló. célkitűzései:

A gravitációs gyorsulás meghatározására irányuló. célkitűzései: Tanári útmutató: A gravitációs gyorsulás meghatározására irányuló célkitűzései: méréssorozat általános A gravitációs gyorsulás értékének meghatározása során ismerkedjenek meg a tanulók többféle hagyományos

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Alice Rejtvényországban

Alice Rejtvényországban Alice Rejtvényországban A LOGIKA VILÁGA Raymond Smullyan: A hölgy vagy a tigris? Raymond Smullyan: A tao hallgat Raymond Smullyan: Emlékek, történetek, paradoxonok Raymond Smullyan: Mi a címe ennek a könyvnek?

Részletesebben

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat IPARI VÁROS - IPARVÁROSOK ÉS VÁROSI IPARTERÜLETEK MEGÚJULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározó ipari városainak példáján keresztül Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia,

Részletesebben

BUDAPEST VII. KERÜLET

BUDAPEST VII. KERÜLET M.sz.:1223/1 BUDAPEST VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2012/1. félév Budapest, 2012. július-augusztus BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2012/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN

Részletesebben

Munkába, de hány keréken?

Munkába, de hány keréken? Munkába, de hány keréken? A Zöld Gondolat Lovagrend közlekedéstudatossági kutatása Újabb zöld kutatás, újabb fejlemények. Az őszi energiatakarékossági kérdőív után Lovagrendünk egy másik témában is feltette

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter MAKROÖKONÓMIA MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az értelmi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés Az értelmi nevelés a művelődési anyagok elsajátítására, illetve azok rendszeres feldolgozásával az intellektuális képességek fejlesztésére irányul, és

Részletesebben

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A legtöbb test dörzsölés, nyomás következtében elektromos töltést nyer. E töltéstől függ a test elektromos feszültsége, akárcsak a hőtartalomtól a hőmérséklete;

Részletesebben

Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika

Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika Játék a végtelennel MAGYAR TUDÓSOK Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika Péter Rózsa Játék a végtelennel Matematika kívülállóknak

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai 2012-ben 1 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készített kutatás alapján összeállította: Mester Tünde 2 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvélemény-kutató

Részletesebben

A CUNAMI Technika - esettanulmány. írta: Emma Roberts. fordította: Sághy András

A CUNAMI Technika - esettanulmány. írta: Emma Roberts. fordította: Sághy András A CUNAMI Technika - esettanulmány írta: Emma Roberts fordította: Sághy András Néha előfordul, hogy egy kliensnél semmilyen módon nem tudunk közelebb kerülni a kulcs-problémához, nincsenek emlékei, nem

Részletesebben

MEDDIG MARAD ITT? Fleischer Tamás

MEDDIG MARAD ITT? Fleischer Tamás MEDDIG MARAD ITT? MEGNYITÓ BESZÉD CSANÁDI GÁBOR FOTO-KIÁLLÍTÁSÁN Fleischer Tamás Úgy tapasztaltam, a kiállítási megnyitó beszédnek három fontos kelléke van. (1) Legyen leírva, és olvassuk fel, hogy látsszon,

Részletesebben

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése E L E M Z É S Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése 2010. szeptember Balázs Ágnes (szövegértés) és Magyar

Részletesebben

TARTALOM. Oldal AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA ÉS A MUTATÓK IGAZÍTÁSA...5. A DÁTUM BEÁLLÍTÁS...9. STOPPER...10. ÉBRESZTŐ...12. A TACHYMETER HASZNÁLATA...15.

TARTALOM. Oldal AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA ÉS A MUTATÓK IGAZÍTÁSA...5. A DÁTUM BEÁLLÍTÁS...9. STOPPER...10. ÉBRESZTŐ...12. A TACHYMETER HASZNÁLATA...15. CAL. 7T04 7T04 TARTALOM Oldal AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA ÉS A MUTATÓK IGAZÍTÁSA...5. A DÁTUM BEÁLLÍTÁS...9....10. ÉBRESZTŐ...12. A TACHYMETER HASZNÁLATA...15. ELEMCSERE...17. MŰSZAKI JELLEMZŐK...19. 3. 7T04 24

Részletesebben

Tanítás és nevelés, ahogy én csinálom Nyíregyházi környezettervezési projektek

Tanítás és nevelés, ahogy én csinálom Nyíregyházi környezettervezési projektek Gaul Emil Tanítás és nevelés, ahogy én csinálom Nyíregyházi környezettervezési projektek A vizuális nevelésről, a környezetkultúra tanításáról és a projektmódszerről Ebben a tanulmányban bepillantást nyújtunk

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

és határidõk, 1981; Tovább egy házzal, 1987; Fehér-fekete, 1991; Hangok, 1994; Egyirányú utca, 1998; valamint regénye: A kígyó árnyéka,

és határidõk, 1981; Tovább egy házzal, 1987; Fehér-fekete, 1991; Hangok, 1994; Egyirányú utca, 1998; valamint regénye: A kígyó árnyéka, Íróportré 115 RAKOVSZKY ZSUZSA Szeretni való ez jut eszembe, és hiába nem akarom személyessé tenni az írást, de azzá lesz Rakovszky Zsuzsa (Sopron, 1950) szövegei miatt. A hazai recepcióban is megfigyelhetõ,

Részletesebben

Montreal Kognitív Felmérés (MoCA) Alkalmazási és pontozási instrukciók

Montreal Kognitív Felmérés (MoCA) Alkalmazási és pontozási instrukciók Montreal Kognitív Felmérés (MoCA) Alkalmazási és pontozási instrukciók A Montreal Kognitív Felmérést (MoCA) az enyhe kognitív károsodás gyors kiszűrésére fejlesztették ki. Különféle kognitív területeket

Részletesebben

1. Zenei mozgás-előkészítés az előképzőben

1. Zenei mozgás-előkészítés az előképzőben 1 I. BEVEZETÉS 1.A Kovács-módszer meghatározása, célja A Kovács-módszer az egészséges zenész-életmód programja és természettudományos ismeretanyaga, a zenei foglalkozási ártalmak megelőzésének pedagógiája,

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Az érzelmek logikája 1.

Az érzelmek logikája 1. Mérő László egyetemi tanár ELTE Gazdaságpszichológiai Szakcsoport Az érzelmek logikája 1. BME VIK, 2012 tavasz mero.laszlo@ppk.elte.hu Utam a pszichológiához (23) (35) Matematika Mesterséges intelligencia

Részletesebben

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont)

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont) 1. tétel 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont). Adott az ábrán két vektor. Rajzolja meg a b, a b és az a b vektorokat! (6 pont)

Részletesebben

A szelektív utánzás mint a kulturális tanulás eszköze

A szelektív utánzás mint a kulturális tanulás eszköze A szelektív utánzás mint a kulturális tanulás eszköze A kultúra megjelenése és átörökítése a szociális tanulás formáira támaszkodik. A kultúra lényegi jellemzője az ismeretek felhalmozása, melyhez találmányokra,

Részletesebben

Tanulási stílus kérdőív

Tanulási stílus kérdőív Szitó Imre(1987) A tanulási stratégiák fejlesztése, Iskolapszichológiai füzetek, 2.sz. ELTE Tanulási stílus kérdőív Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat. Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik

Részletesebben

A 2013. ÉVI EÖTVÖS-VERSENY ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉSE

A 2013. ÉVI EÖTVÖS-VERSENY ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉSE százalék 70 60 50 40 30 20 10 63 48 0 2010 2011 2012 2013 év 9. ábra. A kísérleti feladatok megoldásának eredményessége az egyes években. táblázatba foglalni, és az adatok alapján a számításokat elvégezni,

Részletesebben

Általános Pszichológia. Érzékelés Észlelés

Általános Pszichológia. Érzékelés Észlelés Általános Pszichológia Érzékelés Észlelés Érzékelés Észlelés Klasszikus modell Elemitől a bonyolultabbig Külvilág elemi (Fizikai) ingerei: Érzékszervek (Speciális receptorok) Észlelés -fény -hanghullám

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról

Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról Bedő Gábor Intézményi kommunikátor NML3ST 10NKOIKB A gyakorlat kezdete és főbb fázisai Én a 6 hetes kötelező

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december HD LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december AZ A NAP APRÓ ISTVÁN Az a nap úgy kezdődött, hogy több kilométeres dugóba kerültem az elővárosban. Nem, így akármelyik nap kezdődhet, az a bizonyos

Részletesebben

Populáció A populációk szerkezete

Populáció A populációk szerkezete Populáció A populációk szerkezete Az azonos fajhoz tartozó élőlények egyedei, amelyek adott helyen és időben együtt élnek és egymás között szaporodnak, a faj folytonosságát fenntartó szaporodásközösséget,

Részletesebben

Sajtószemle 2015. november 11.

Sajtószemle 2015. november 11. Sajtószemle 2015. november 11. Napi.hu Tízmilliárd ment egészségügyi informatikára A teljes e-egészségügyi rendszer kiépítése nagyságrendileg 10 milliárd forintjába kerül az államnak, ennek egy komponense

Részletesebben

A CIKLONOK SZEMLÉLETES TANÍTÁSA KÖZÉPISKOLÁBAN THE SUGGESTIVE TEACHING OF THE CYCLONES IN A SECONDARY SCHOOL

A CIKLONOK SZEMLÉLETES TANÍTÁSA KÖZÉPISKOLÁBAN THE SUGGESTIVE TEACHING OF THE CYCLONES IN A SECONDARY SCHOOL A CIKLONOK SZEMLÉLETES TANÍTÁSA KÖZÉPISKOLÁBAN THE SUGGESTIVE TEACHING OF THE CYCLONES IN A SECONDARY SCHOOL Szeidemann Ákos 1, Beck Róbert 1 Eötvös József Gimnázium és Kollégium, Tata az ELTE Fizika Tanítása

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.4.12. COM(2016) 221 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén egyes

Részletesebben

HOGYAN KERÜL AJTÓ A BOROSPINCÉRE?

HOGYAN KERÜL AJTÓ A BOROSPINCÉRE? Mihájlovits Klára HOGYAN KERÜL AJTÓ A BOROSPINCÉRE? Egy környezetvédelmi előadás és annak következményei 3. díj A topolyai városi parkot a XIX. század elején telepítette a vidék akkori birtokosa. A telepítés

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben