DOUWE DRAAISMA. Fordította Balogh Tamás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOUWE DRAAISMA. Fordította Balogh Tamás"

Átírás

1 MIÉRT FUTNAK EGYRE GYORSABBAN AZ ÉVEK?

2

3 DOUWE DRAAISMA MIÉRT FUTNAK EGYRE GYORSABBAN AZ ÉVEK? Fordította Balogh Tamás Typotex Budapest, 2003

4 Test és lélek sorozat Sorozatszerkesztô Kovács Ilona Originally published by Historische Uitgeverij as Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Over het autobiografische geheugen Douwe Draaisma 2001 Hungarian translation Balogh Tamás, Typotex, 2003 ISBN ISSN Témakör: filozófia, pszichológia Köszönettel tartozunk a Holland Irodalmi Alapítványnak a mû megjelenésének pénzügyi támogatásáért. The publication has been made possible with the financial support from the Foundation for the Production and Translation of Dutch Literature.

5 TARTALOM Bevezetés 7 Felvillanások a sötétben: az elsô emlékek 18 Szag és emlékezés 33 Késô bánat 45 Mintha csak tegnap történt volna 48 A belsô vaku 51 Miért nem visszafelé, hanem elôrefelé emlékezünk? 56 Funes és Serasevszkij abszolút emlékezete 62 Egy fogyatékosság haszna: a savant-szindróma 71 A nagymester emlékezete: beszélgetés Ton Sijbrandsszal 93 Trauma és emlékezés. A Demjanjuk-ügy 102 Richard és Anna Wagner házasságának negyvenöt éve 123 A déjà vu-érzés 130 Reminiszcenciák 158 Miért futnak egyre gyorsabban az évek? 183 A feledés homálya 205 Lepergett elôttem az életem 217 Naer t onthoud, emlékezetbôl Arckép csendélettel 242 Névmutató 247

6

7 BEVEZETÉS MAKACS KUTYA AZ EMLÉKEZÉS, ODA HEVEREDIK, AHOVÁ AKAR Emlékezetünk önhatalmú jószág. Azt mondjuk magunkban: ezt a pillanatot nem szabad elfelejtenem, ezt a tekintetet, érzést, simogatást örökre megjegyzem s néhány hónap, esetleg már néhány nap múlva azon kapjuk magunkat, hogy nem tudjuk pontosan felidézni az emlékét, azokkal a színekkel, ízekkel és illatokkal, ahogy reméltük. Makacs kutya az emlékezés, oda heveredik, ahová akar írja a Szertartásokban Cees Nooteboom. Az emlékezetet az se hatja meg, ha azt kívánjuk tôle, hogy valamit ne raktározzon el. Hiába szeretnénk, hogy bárcsak ne láttuk volna vagy ne éltük volna át ezt vagy azt a dolgot, ne szereztünk volna róla tudomást, bárcsak el tudnánk felejteni: nem segít, emlékezetünk megôrzi az emlékét, és éjjel, amikor álmatlanul fekszünk az ágyon, kéretlenül felötlik bennünk minden. Az emlékezet ilyenkor is olyan, mint egy kutya, farkcsóválva hozza vissza azt, amit éppen azért hajítottunk el, hogy soha többé ne lássuk. A pszichológiában közel húsz éve önéletrajzi emlékezet -nek nevezik emlékezetünknek azt a részét, ahol személyes sorsunk alakulását rögzítjük. Ez életünk krónikája, hosszú nyilvántartás, amit akkor tanulmányozunk, amikor az elsô emlékünk után érdeklôdik valaki, vagy arra kíváncsi, hogy mit olvastunk utoljára, és milyen házban laktunk gyerekkorunkban. Az önéletrajzi emlékezet bizonyos dolgokat feledésre ítél, másokat megment a feledéstôl, palatábla és notesz egyszerre. Mintha egy engedetlen jegyzôkönyvvezetôt bíztunk volna meg azzal, hogy készítsen feljegyzéseket az életünkrôl, aki a saját érdeklôdését követi; aprólékosan rögzíti mindazt, amit a legszívesebben elfelejtenénk, a legnagyszerûbb pillanatokban pedig úgy tesz, mintha vadul körmölne, pedig titokban már régen rácsavarta tollára a kupakot. Az önéletrajzi emlékezet saját rejtélyes törvényeinek engedelmeskedik. Miért nem rendelkezünk szinte semmilyen feljegyzéssel három-négyéves korunk elôttrôl? Miért véssük fel örökre a sérelmeinket? Miért van hosszú évekre visszamenôleg kihallgatási jegyzôkönyv pontosságával feljegyezve valamennyi megaláztatásunk? A komor pillanatokban miért mindig komor eseménynél nyílik ki az emlékezetünk? Néha még bennünket is meglep. Egy szag olyasmit idéz fel bennünk, amire már harminc éve nem gondoltunk. Meglepôdve tapasztaljuk,

8 8 MÉRT FUTNAK EGYRE GYORSABBAN AZ ÉVEK? hogy a felismerhetetlenségig összezsugorodott az az utca, ahol hétéves korunkban jártunk utoljára. Fiatalkori emlékeink idôs korunkban világosabban állhatnak elôttünk, mint negyvenéves korunkban. S ezek még csak az emlékezetünkkel kapcsolatos leghétköznapibb tapasztalatok. Azt is szívesen értenénk, miért tudjuk még most is pontosan, hogy hol voltunk, amikor meghallottuk Diana hercegnô balesetének hírét, hogyan jön létre a déjà vu-érzés, és miként lehetséges, hogy idôs korunkban mintha gyorsabban múlna az idô. Különös, hogy a pszichológiában csak nemrég beszélnek külön önéletrajzi emlékezet -rôl. Hiszen a napi szóhasználatban éppen azt a képességünket nevezzük emlékezet -nek, hogy rögzíteni tudjuk és késôbb újra fel tudjuk idézni személyes emlékeinket. Mi mást is rejthetne emlékezetünk, mint személyes élmények -et? Ez a kérdés félreértésen alapul. A pszichológiai kézikönyvek több tucat fajtáját különböztetik meg az emlékezetnek. Az emlékezet egyes formái az elraktározás idôtartamára utalnak, ilyen a rövid és a hosszú távú emlékezet, mások a hozzájuk kapcsolódó érzékszervre, ilyen az auditív vagy az ikonikus emlékezet, megint mások az abban elraktározott információ típusára, ilyen a szemantikus, a motorikus vagy a vizuális emlékezet. Az emlékezet valamennyi fajtájának megvannak a maga törvényei és sajátos tulajdonságai. Egy szó jelentésére más módon emlékezünk, mint a lábak mozgására autóvezetéskor, a Pitagorasz-tételre másként, mint arra a napra, amikor elôször mentünk iskolába. Ha jobban belegondolunk, már nem is olyan különös, hogy az emlékezet számos különféle formája mellett csupán a nyolcvanas évek elejétôl emlegetik külön a személyes emlékek elraktározására szolgáló emlékezetet. Inkább az a kérdés, hogy miért csak akkor kezdôdött meg az önéletrajzi emlékezet kutatása. Miért ilyen késôn? LONDONBAN ÉS BERLINBEN Már száz évvel korábban is elkezdôdhetett volna. Elsôként 1879 táján az angol gentleman scientist, Sir Francis Galton ( ) kísérletezett azzal, amit ma önéletrajzi emlékezetnek nevezünk. Saját asszociációinak alakulása keltette fel az érdeklôdését. A Pall Mallen kószálva az útjába került tárgyakra irányította figyelmét, és mindannyiszor jól az emlékezetébe véste, hogy milyen asszociációkat ébresztettek benne a tárgyak. Meglepetten tapasztalta, hogy képzettársításai igen változatosak voltak, és gyakran idéztek az emlékezetébe olyan dolgokat, amelyekre már rég nem gondolt. Egyébként saját lelki folyamatainak megfigyelése embert próbáló feladatnak bizonyult: úgy kellett figyelemmel kísérnie gondolatait és asszociációit, hogy közben ne akadályozza szabad folyásukat. Galton úgy oldotta meg ezt a problémát, hogy elôbb kettôig számolt, idôt adva szellemének, nyugodtan

9 BEVEZETÉS 9 kivárta, milyen asszociációkat ébreszt benne az adott tárgy, majd minden erejét arra összpontosította, ami még ott visszhangzott a szellemében. Az egész leginkább egy meglepetésszerû letartóztatásra és statáriális kivégzésre emlékeztetett. Sétája végeztével Galton elhatározta, hogy megismétli a kísérletet, csak szisztematikusabban. Összeállított egy listát hetvenöt olyan szóból, amelyet alkalmasnak talált a célra, ilyen volt például a hintó, az apátság és a délelôtt, ezeket egymás alá felírta egy papírra, amelyet egy könyv alá csúsztatott úgy, hogy a következô szóhoz mindig elôre kelljen hajolnia. A kísérlet meghatározott ritmusban zajlott. Galton elôrehajolt, abban a pillanatban, hogy meglátta a szót, lenyomta stopperét, kivárta, amíg felmerült benne egy-két asszociáció, leolvasta, hogy ehhez hány másodpercre volt szüksége, majd feljegyezte az asszociációit. Aztán megint kibiztosította szellemét ( on hair trigger ), és elolvasta a következô szót. Galton valóságos tortúraként élte meg ezeket a kísérleteket, amelyek fárasztóak és unalmasak voltak, és igencsak próbára tették a tûrôképességét. Ugyanazt a 75 szót négyszer vette végig, körülbelül egy hónap különbséggel, igen eltérô körülmények közt. Összesen 505 asszociációt ébresztettek benne a szavak, 660 másodperc alatt. Ez körülbelül percenként ötven darabos tempót jelent, amelyet nyomorúságosan lassú -nak talált az asszociálás természetes sebességéhez képest amikor csak bámulunk magunk elé. Az eltérô asszociációk száma még ennél is jóval kevesebb volt, 289 darab. Ez meglepte Galtont, némileg alábbhagyott kezdeti csodálata, át kellett értékelnie az elsô kísérletekor megállapított változatosságot. Mint kifejtette, ha jobban belegondolunk, az asszociációk azokra a színészekre hasonlítanak, akik úgy tudják a végtelen menetelés illúzióját kelteni, hogy mindig visszaszaladnak a színfalak mögött, és megint feltûnnek a színen. Most már semmi kétség, hogy szellemünk útjaiban mély kocsinyomok húzódnak. Másik megfigyelése szerint nagyon sok asszociáció ment vissza fiatal korára, az asszociációk 39 százaléka. Különbözô szavak megint az emlékezetébe idézték, hogy kamaszkorában néhány napig körbeszimatolhatott egyik kémikus barátja laboratóriumában. A közelmúlt eseményei sokkal kevesebb asszociációt ébresztettek benne, az asszociációk 15 százalékát. Ráadásul ezért a sok ismétlôdésért fôleg a régi asszociációk voltak felelôsek: a fiatalkori asszociációk negyede négyszer jelent meg a színen, vagyis háromszor tért vissza. A neveltetésnek és az oktatásnak nagy hatalma volt a felnôtt asszociációi fölött. Galtonnak feltûnt, hogy jóllehet világlátott ember volt, és felfedezôként is nevet szerzett magának asszociációi kimondottan angolok maradtak, sôt a listát végigfutva nem lehetett nem észrevenni, hogy azt a társadalmi réteget jellemezték, amelybe beleszületett, és amelynek szokásai szerint nevelkedett. Kísérletei végén Galton elégedettnek mondhatta magát. Bemutatta, hogy

10 10 MÉRT FUTNAK EGYRE GYORSABBAN AZ ÉVEK? a tünékeny asszociációkat is rögzíthetjük, és így alkalmassá tehetjük statisztikai feldolgozásra: datálhatjuk, szortírozhatjuk és meghatározhatjuk ôket. Sikerült behatolnia saját tudatának félhomályába. Amit ott talált, nem mindig volt publikus. Mint írta, mindezen asszociációk olyan csodás élességgel tárják fel valakinek a gondolatait, olyan elevenen és valósághûen leplezik le lelki anatómiáját, hogy ezeket a képzettársításait inkább megtartaná magának az illetô. Kísérletei nyomán olyan kép alakult ki benne emlékezete mûködésérôl, mintha a vizes munkák során feltörték volna egy pince padlóját: csak ekkor bukkannak elô azok a csövek, vezetékek, melyek láthatatlanul szolgálták a lakó kényelmét. Francis Galton ezzel a kísérletével az önéletrajzi emlékezet pszichológiájának, egy virágzó kutatási iránynak a megalapítója lehetett volna. Ô mutatta ki elôször a reminiszcencia-effektust, azt a jelenséget, hogy a hatvan év körüli emberek asszociációi Galton ötvenhét éves volt magas arányban mennek vissza fiatalkori emlékekre. Elsôként az általa kifejlesztett technikával lehetett hozzáférni az emlékezetnek azokhoz a tartományaihoz, amelyeket addig még soha nem vetettek alá szisztematikus vizsgálatnak, azonban az angol tudós kísérletei érdemben nem találtak követôkre. Ugyanebben az idôben, 1879 táján, ugyanis még valaki kísérletezett az emlékezettel, úgyszintén szólisták és egy óra segítségével egy német kutató. Hermann Ebbinghaus ( ) filozófiából kandidált. Angliában és Franciaországban házitanítóskodott, mígnem 1878-ban meghívták a berlini udvarba Waldemar herceg házitanítójának. A tanítóskodásnak 1895-ben hirtelen vége szakadt, amikor Waldemar meghalt diftériában. Ebbinghaus úgy döntött, hogy lesz, ami lesz, kérni fogja filozófia-magántanári kinevezését. Az ehhez szükséges Habilitationsschriftben egy olyan kísérletsorozatot dolgozott fel, amelyet már az udvarban megkezdett. Galtonhoz hasonlóan ám tôle függetlenül ô is saját emlékezetének mûködését tanulmányozta. Ebbinghaus saját ingereket dolgozott ki. Mássalhangzó-magánhangzómássalhangzó hármasokat gyártott melyeket gyakran neveztek értelmetlen szótagok -nak, pedig létezô szavak is voltak köztük, ily módon 2300 darabos készletre tett szert olyan szótagokból, mint nol, bif és par. Minden szótagot külön kártyára írt. A kísérlet általában a következôképpen zajlott. A nap egy meghatározott szakában Ebbinghaus kitette maga elé az óráját és kézbe vette kártyakészletét. Véletlenszerûen kiemelt a pakliból meghatározott számú kártyát, és a szótagokat egy füzetbe vezette át. Kezében egy zsinórt szorongatott, amelyre fából készült gyöngyök voltak felfûzve, közülük minden tizedik feketére festve. Ezen követte a felolvasások számát. Gyors tempóban másodpercenként két-három szótag sebességgel elkezdte felolvasni magának a sorozatot. Ezt egészen addig folytatta, amíg nem tudta fejbôl.

11 BEVEZETÉS 11 Ezután megnézte az olvasó -ját, és feljegyezte, hogy hányszor kellett elolvasnia a sorozatot. Egy késôbbi idôpontban ami lehetett húsz perc, de hat nap, sôt egy teljes hónap is ugyanazzal a sorozattal megismételte a kísérletet. Az újratanuláshoz szükséges ismétlések számát a tanuláshoz korábban szükségesnek bizonyult ismétlésekébôl kivonva Ebbinhaus megkapta annak a mértékét, amit megtakarítás -nak nevezett: az újratanuláshoz kevesebb ismétlésre van szükség, mint a megtanuláshoz, viszont az, hogy mennyivel kevesebbre, már a tanulás és újratanulás közt eltelt idô függvénye. Ezzel a módszerrel Ebbinghaus rátalált az emlékezet mennyiségelvû vizsgálatának kerülôútjára. Közvetlenül nem tudjuk lemérni, hogy mi mindent felejtettünk, azt azonban már igen, hogy az elfelejtett dolgok újratanulásához mennyi ismétlésre van szükség. Ebbinghaus kísérletek százainak eredményét kombinálva állította fel híres felejtési görbé -jét. Egy görbére pontosította azt az általános feltételezést, hogy annál többet felejtünk, minél több idô telt el a tanulás és az újratanulás közt. Az elsô húsz percben igen meredeken zuhan a görbe, egy óra után már kevésbé meredeken esik, egy nap elteltével pedig egyenletes, alig látható csökkenésbe megy át a felejtés. Másik megfigyelése szerint az ismétlések száma aránytalanul megnô a szótagok számának emelkedésével. A legfeljebb hét szótagból álló listákat Ebbinghaus egybôl megtanulta, azonban tizenkét szótaghoz már 17, tizenhathoz pedig 30 ismétlésre volt szüksége. Ezt az aránytalan növekedést nevezik ma Ebbinghaus-törvény -nek. Ebbinghaus 1880-ban, Hermann von Helmholtz fizikushoz és matematikushoz nyújtotta be Habilitationsschriftként kísérleteirôl szóló beszámolóját. Helmholtz ítélete kedvezô volt: dicsérte a szándékot és a statisztikai feldolgozást; az eredményekrôl azt írta: nem éppen grandiózusak ( nicht gros ), de hát ez az, amit sohasem lehet elôre tudni, egyben javasolta, hogy ez a kiváló koponya ( heller Kopf ) kapja meg a magántanári engedélyt. Az áhított kinevezést a zsebében tudva Ebbinghaus megismételte kísérleteit, és újabb vizsgálattal egészítette ki azokat. Még mindig kísérletvezetô és kísérleti nyúl volt egy személyben. S nem is lehetett másként. Mint írta, illetlenség lenne bárkitôl is elvárni a szótagsorok bemagolásához szükséges összpontosítást, azt a türelmet, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy hónapokig ilyan unalmas feladatnak rendelje alá magát az ember. Így hát olvasóját morzsolgatva ô maga mormolta minden áldott reggel a szótagokat. Ez a hangyaszorgalmat igénylô munka, az Über das Gedächtnis 1885-ben látott napvilágot. Galton és Ebbinghaus kísérlezô stílusában sok közös vonás fedezhetô fel. Mindketten a saját emlékezetüket vizsgálták. Mindketten rendkívül szisztematikusan dolgoztak, és egzakt választ kerestek, mennyiségileg igazolható,

12 százalékosan kifejezhetô formában. S a legfontosabb egyezés: mindketten el voltak ragadtatva attól, hogy a kísérleti kutatás számára is hozzáférhetôvé tudták tenni az emlékezetet. Galton azt írta, kísérleteivel behatolt a rejtett lelki folyamatok félhomályába, Ebbinghaus áldotta a sorsot, hogy a lelki folyamatok világában megtalálta azt a területet, ahol munkára foghatjuk az egzakt természettudományos kutatás, kísérlet és mérés hatalmas emelôit. De volt egy nagy különbség. Mindkét kísérletsorozat az emlékezet kutatására irányult, de csak Galtoné az emlékekére. Ebbinghaus felejtési görbéjérôl nem sok mindent olvashatunk le a német tudós ifjúságával kapcsolatban, semmit sem tudunk meg arról, ami lelke félhomályában zajlott, ami a pincepadló alatt lapult. Azokat az asszociációkat, amelyeket Galton elôzékenyen betessékelt, s miután kettôig számolt, azonnal feltartóztatott és megôrzésre átadott, kísérleti protokollja értelmében Ebbinghaus már az ajtón sem engedte be. Szándékosan csakis értelmetlen szótagokat eresztett be az emlékezetébe, a tanulás és újratanulás, a megtakarítás és felejtés törvényeire csakis nyitott, világos térben derülhetett fény, ahol semmi sem terelhette el a figyelmét. Az a legalkalmasabb Emlékezetkísérlet Ebbinghaus stílusában 12 MÉRT FUTNAK EGYRE GYORSABBAN AZ ÉVEK? anyag, amely semmit sem hív elô, semmit sem indít el az emberben, vagyis nem több értelmetlen hívószavak listájánál. Az, ami a galtoni kutatás tárgya volt, Ebbinghaus kísérleteiben zavaró tényezônek minôsült. Azonban ennek a korlátozásnak köszönhetôen Ebbinghaus kutatása olyan minôséggel rendelkezik, ami Galton kísérleteibôl hiányzott. Azt, amit elôhívott az emlékezetébôl, Ebbinghaus összehasonlíthatta azzal, amit ingerként bemutatott magának. Saját teljesítményét mindig képes volt arányként kifejezni. A tanulás és újratanulás közt eltelt idô hatását, a lista hosszát, a korábban megtanult listák hatását mennyiségileg pontosan meg lehetett határozni, köszönhetôen annak, hogy nyilvántartotta az ingereket. Galton koncepciójában ez ki volt zárva. Asszociációi kétség kívül arra mentek vissza, ami korábban bekerült az emlékezetbe. Nem gondolt volna vissza a kémiai laborban töltött napokra, ha kamaszkorában nem járt volna ott. Azonban ezek az asszociáci-

13 BEVEZETÉS 13 ók nem adnak módot számszerû összehasonlításra. Ebbinghaus bármikor egymás mellé helyezhette a dolgokat. Amit szótagjai értelmetlenségével vesztett, azt visszanyerte az ellenôrizhetôséggel és a pontossággal. Francis Galton és Hermann Ebbinghaus kölcsönösen nagyra értékelték egymás munkáját. Bizonyára megdöbbentek volna, ha 1885-ben húsz-harmic évre elôre, a jövôbe láthattak volna, és tekintetüket körbehordozhatták volna az emlékezetkutatás tájain. Kísérleteik ugyan koncepciójukban és módszerükben is különböztek egymástól, azonban azonos szerepet töltöttek be, mindkettônek voltak érdemei és fogyatékosságai. Egy nemzedékkel késôbb már nyoma sem volt ennek az egyenrangúságnak. Az Ebbinghausstílusú kísérletezés hamarosan kimélyítette a medrét, és lassan, fokozatosan egyre több mellékágat vonzott magához, végül fôsodorrá vált. Az emlékezettel kapcsolatos kísérletek olyan formát öltöttek, amelyet jól szemléletet egy fénykép az Aus der Werkstatt der experimentellen Psychologie und Pädagogik címû könyvbôl (1931). A fotó egy német laboratóriumban készült, a felvétel pontos helyét és idejét nem tüntették fel. Ez valószínûleg nem sokat számított, idôközben annyira kialakultak a kísérletezés szabályai, hogy lényegében felcserélhetôvé váltak nemcsak a kísérleti felszerelések és az elôkészületek, hanem maguk a laboratóriumok is. Míg Ebbinghaus otthon, az íróasztal mellett végezte kísérleteit, melyekhez nem volt többre szüksége egy pakli kártyánál, egy olvasó -nál és egy zsebóránál, addig követôi már laboratóriumokban, kifinomult mérôeszközökkel folytatták a kísérleteiket. A két úr és a kislány hármasa mutatja, hogy immár szétvált kísérletvezetô és kísérleti nyúl, amely korábban Ebbinghaus személyében egyesült. A kislány az, akinek beindítják az emlékezetét, a kísérletvezetôk figyelmére az eszközök mûködtetéséhez van szükség. Az emlékezettel folytatott kísérletekben szigorú mechanizálódás ment végbe. A megtanulandó anyag bemutatására a legkülönfélébb mnemometer -eket és emlékezetmérô -ket fejlesztették ki, egy ilyet láthatunk elôttük az asztalon. A dobozba rejtett szerkezet gondoskodik arról, hogy a kislánynak a másodperc tizedrészére beszabályozott sebességgel mutatják be az ingereket. A kísérleti alany maga is a szerkezet zárt áramkörének részét képezi. Abban a pillanatban, hogy megjelenik a hívószó, balra tôle az üvegbúrában mûködésbe lép a kronoszkóp, amely azonnal leáll, amint a kislány reagált a szóra: a közelben egy érzékeny membrán felfogja a kislány hangjának rezgését, és kikapcsolja a kronoszkópot. A kronoszkóp volt a pszichológia pontosságának ikonja: az eszköz a másodperc milliomodrészének pontosságával rögzítette a reakcióidôt. A falon függô ábrán egy Hipp-kronoszkóp vázlatos kapcsolási rajza látható. Harminc évvel azután, hogy Ebbinghaus egy berlini dolgozószoba négy fala közt mormolta szótagjait, minden megváltozott: más lett a kísérletezés helye, szétvált a kísérletvezetô és a kísérleti nyúl, a legmodernebb fel-

14 14 MÉRT FUTNAK EGYRE GYORSABBAN AZ ÉVEK? szerelést használták, a kísérletek egységessé váltak. A kislányon végzett kísérletet mégis az ebbinghausi hagyomány folytatásának érezzük; ennek az az oka, amit el kell raktároznia az emlékezetében. Ez még mindig egy mássalhangzó-magánhangzó-mássalhangzó hármas, az értelmetlen kad szótag. NAPFOGYATKOZÁS Egyetlen szóban összefoglalható, hogy eközben mi történt Galton asszociációs kísérleteivel: semmi. Kutatását eltakarta szemünk elôl az ebbinghausi kísérletek folytatásának tekinthetô emlékezetpszichológia folyamatos felívelése. Ez igaz volt a módszerekre és a technikákra, és, logikus módon, igaz volt a kutatás tárgyára is: az ácsok a megmondhatói, mennyire meghatározzák a szerszámok, hogy mit lehet velük csinálni. A pszichológiát egy konkrét irányultság tette tekintélyt parancsoló tudománnyá. Bármelyik kézikönyvbôl kideríthetô, hogy a múlt században rengeteg ismeretet halmoztak fel a tanulással és a megjegyzéssel, az emlékezéssel és a felejtéssel, a felismeréssel és az elôhívással kapcsolatban. Még mindig végeztek szótagkísérleteket, azonban ezek a vizsgálatok immár egy változatos technikai repertoár részét képezték, és ezeket a technikákat mindig az információ adott formájának megfelelôen alkalmazták. Egyvalami azonban nem változott: továbbra is a mennyiségi értelemben pontosan megválaszolható kérdéseket részesítették elônyben, és ezzel összefüggésben a kutatók továbbra is adminisztratív módszerekkel igyekeztek az ellenôrzésük alatt tartani, hogy mi kerülhet be az emlékezetbe. A bemenet és kimenet közti számszerû összehasonlítás lehetôsége ahogy idôközben a megtanult és reprodukált anyagot nevezik továbbra is magától értetôdô követelmény az emlékezetkutatással szemben. Ezt nem adták ingyen: a kísérletileg nehezen hozzáférhetô és mérhetô témák kiszorultak az elôjegyzésbe vett kísérletek közül, olykor ideiglenesen, olykor örökre. Ez éppen az önéletrajzi emlékezet kutatására nézve járt súlyos következményekkel, hiszen személyes sorsunk eseményeirôl nem vezetünk füzetet, és ezek emléke nem is olyan praktikus, mint a bif vagy a kad. Átlagos körülmények közt lehetetlen arányszerûen kifejezni az emlékeket, egyszerûen azért, mert hiányzik az összehasonlítási alap. Csak a hetvenes évektôl beszélhetünk ellenáramlatról. Messzire vezetne, ha megpróbálnánk felvázolni ennek a változásnak a hátterét. Fontos motorja volt az a felismerés, hogy az emlékezetkutatás fôsodra által vizsgált témákat aggasztóan nagy távolság választja el az emlékezetnek a mindennapi életben tapasztalt mûködése által felvetett kérdésektôl. Néhány kutató, Loftus, Neisser, Baddeley, Rubin, Conway, Hollandiában Wagenaar, figyelme

15 BEVEZETÉS 15 olyan témák felé fordult, amelyeket Neisser a hétköznapi emlékezet (everyday memorie), a természetes körülmények közt tapasztalható emlékezetmûködés címszava alá sorolt. A fordulat legszembetûnôbb kifejezôdése az önéletrajzi emlékezettel kapcsolatos kutatások számának gyors növekedése. Nem várt ironikus fejlemény, hogy az önéletrajzi emlékezetre alkalmazva igen termékenynek bizonyultak a kísérleti módszerek. Néhány példa: két pszichológusban, Crovitzban és Schiffmannben felmerült az a lehetôség, vajon kutatásaikhoz apró módosításokkal nem tudnák-e felhasználni Galtonnak az asszociációk elôhívására kifejlesztett módszerét. Húsz szót mutattak közel száz diáknak, arra kérve ôket, hogy mindig jegyezzék fel és igyekezzenek a lehetô legpontosabban datálni az elsô emléket, amelyet az adott szó elôhívott bennük. A kísérlet kimutatta, hogy az emlékek gyakorisága visszafelé haladva az idôben egyenletesen csökkent: legtöbbjük nagyon friss, pár órás vagy napos emlék volt, ezt követôen azonban rohamosan csökkent a számuk. Crovitz és Schiffmann azt írták, hogy figyelembe véve kísérleti alanyaik életkorát, nem nyílik mód értelmes összehasonlításra Galton eredményeivel, azonban visszatekintve éppen ez azoknak a meglepô eredményeknek az egyike, amelyekkel kísérletük szolgált: húszéves alanyaik nem mentek vissza az idôben korai emlékeikhez. Crovitz és Schiffmann 1974-ben adták közre kutatásaikat a mennyiségelvû és kísérleti pszichológia fô orgánumának tekinthetô Bulletin of the Psychonomic Society-ben. Ettôl a cikktôl datálódik az a módszer, amely azóta az önéletrajzi emlékezethez való hozzáférést lehetôvé tévô, gyakran alkalmazott kísérleti technikává vált: a Galton cuing technique (Galton-féle hívószavas asszociációs technika). A másik példa Wagenaar egyszemélyes naplóvizsgálata. Wagenaar harmichét éves volt, amikor elkezdte szisztematikusan vizsgálni a saját emlékezetét. A kísérlet végül hat évet vett igénybe. Minden nap lejegyezte személyes életének két eseményét, gondosan felírta, hogy kik vettek részt benne, mi, hol és mikor történt. Minden egyes eseményt elhelyezett egy skálán, saját érzelmi involváltsága, valamint az esemény kiugró jellege és kellemetessége alapján. Ezen kívül minden eseménnyel kapcsolatban feljegyzett egy kritikus részletet, amelynek próbakôként kell szolgálnia, amikor ellenôrizni akarja, valóban emlékszik-e az adott eseményre tôl 1983-ig összesen 1605 ilyen, személyes emlékeket rögzítô feljegyzést gyûlt össze. Egy évvel késôbb Wagenaar találomra kiválasztott egy ki, hol vagy mikor információt, és megpróbált visszaemlékezni az eseményre. Ha nem ment egyetlen információval, akkor még egyet megnézett, és szükség esetén egy harmadikat is amíg világosan nem emlékezett. Galtonhoz és Ebbinghaushoz hasonlóan Wagenaar is tortúraként élte meg kísérletének

16 16 MÉRT FUTNAK EGYRE GYORSABBAN AZ ÉVEK? ezt a szakaszát. Naponta legfeljebb öt eseményt tudott végigvenni, ami megmagyarázza, miért vett egy egész évet igénybe a kísérletnek ez a része. A hívóingerként használt információk közül a kik vettek még részt benne és a hol bizonyult a legnagyobb segítségnek; a mikor -ral Wagenaar nem sokra ment. Bármilyen fontos is a dátum mint olyan a közéletben, az emlékezetben elhanyagolható tényezô. Wagenaar megfigyelte, hogy rövid távon jobban megmaradtak benne a kellemes emlékek, mint a kellemetlenek, ám ez az emlékezeti elôny késôbb gyorsan eltûnt. A felejtés abban az értelemben, hány utalásra volt szüksége az esemény újbóli felidézéséhez azzal a szabályossággal történt, amelyet már Ebbinghaus óta ismerünk: a felejtés üteme kezdetben gyorsabb, majd lelassul; az önéletrajzi emlékezetre is igaz, hogy elôször igen meredeken zuhan a görbe, aztán kevésbé meredeken esik, majd ellaposodik: a felejtés egyenletes, alig látható csökkenésbe megy át. Wagenaar megjegyezte, hogy van egy fontos különbség: Ebbinghaus egy hónap múlva jószerivel teljesen elfelejtette a maga szótagjait, miközben ô végül az összes eseményt képes volt ismét felidézni, jóllehet olykor csak nagy nehézségek árán, azoknak a segítségével, aki maguk is ott voltak, amikor történt. Vagyis az önéletrajzi emlékezet kutatásában jól megfér a legrégebbi a legújabbal. A kutatók tizenkilencedik századi eredetû módszereket használnak, eredményeiket azonban a legmodernebb statisztikai technikák segítségével dolgozzák fel. A kutatás olyan kérdésekre irányul, amelyeket már a kísérleti pszichológia úttörôi is feltettek, ám ezeknek a vizsgálata csak nemrég szerepel az elvégzendô kísérletek közt. Természetesen az eredmények nem mindig adhatók meg tizedes pontossággal. Aki az emlékek kutatására adja a fejét, a szó régi, hagyományos, teljes értelmében, annak éppen azzal kell megbirkóznia, amit Ebbinghaus feláldozott a pontosság oltárán: a jelentéssel és a tartalommal. MIÉRT FUTNAK EGYRE GYORSABBAN AZ ÉVEK, HA MEGÖREGSZÜNK? Az önéletrajzi emlékezet a legmeghittebb társunk. Ötéves korunkban másképp viselkedik, mint tizenöt vagy hatvanéves korunkban, jóllehet ezek a változások alig észrevehetô lassúsággal zajlanak. Az önéletrajzi emlékezet által felvetett kérdéseket egy idôskálán helyezhetjük el az életben és ebben a könyvben is. Elsô emlékeink és az öregkor feledékenysége közt, az emlékezet kialakulása és az emlékek megkopása közt, a még nem- és a már nemmegjegyezni tudás közt olyan kérdések vannak, amelyek óhatatlanul felmerülnek mindenkiben, egyszerûen azért, mert valamennyiünknek van emléke-

17 BEVEZETÉS 17 zete. Lehetetlen, hogy néhanap ne pillantsunk döbbenten társunkra, aki egész utunkon végigkísér bennünket. Reményeim szerint az önéletrajzi emlékezet egyre szélesedô kutatási iránya adhatja meg a válaszokat. De nemcsak az. Sok pszichológus és magamat sem zárom ki a sorból második természetévé vált, hogy kizárólag az olyan kérdéseket üdvözölje, amelyek megfelelnek a szakmája rendelkezésére álló eszközöknek. Ilyen a kísérlet, a kérdôíves felmérés, a fiziológiai vagy neurológiai folyamatok mérése, manapság ide tartoznak az olyan képalkotó technikák is, amilyen a PET-scan, s még tucatnyi más eszköz. Ezek a módszerek jelölik ki a kutatható határait. Nem vesszük szívesen, ha olyasmivel háborgatnak bennünket, ami kívül esik ezeken a határokon. Nem illik bele a kutatási profilunkba. Ez a reflex. Ezzel a könyvvel megpróbálunk védekezni e reflex ellen. Az emlékezetünkkel átélt dolgok tekintélyes része olyan idôskálán játszódik le, amely nem teszi lehetôvé a kísérleti vizsgálatot. Egyes jelenségek túlságosan tûnékenyek ahhoz, hogy rögzíthessük ôket. A déjà vu-érzés váratlanul jelentkezik, mire tudatosul bennünk, már el is tûnt ez a különös élmény, amelynek során mintha megismétlôdött volna korábbi életünk egy darabja. Ezzel szemben a gyorsuló idô tipikusan idôskori élménye, amely voltaképpen nem egyéb optikai csalódásnál, túlságosan is hosszan elhúzódó jelenség: az emberi élet skáláján képtelenség kísérletileg vizsgálni dolgokat. Megint más élmények olyan körülmények között jelentkeznek, amelyek kizárják a kísérleti vizsgálat lehetôségét. Azok az emberek, akik egyik pillanatról a másikra halálos veszedelembe kerültek, késôbb elmesélték, hogy képek gyors sorát látták elvonulni a szemük elôtt; hogyan is lehetne laboratóriumi körülmények közt ellenôrizni az ilyesmit? A dilemma világos: vagy eltekintünk ezektôl a kérdésektôl, vagy a kísérletezés területén kívül keressük a választ. Már a könyvem címe elárulja, hogy mi mellett döntöttem. Ahol nem nyílik mód a közvetlen kísérleti kutatásra, ott is gyûjthetünk olyan adatokat, amelyek legalábbis részben választ adhatnak az adott kérdésre. Ezek olykor kívül esnek a pszichológia területén: ideggyógyászok és pszichiáterek, biológusok és fiziológusok, történészek és filozófusok is írtak az emlékezetrôl. Olykor csak a ma elfogadott pszichológia területén esnek kívül; akik elfogulatlanul és pusztán saját személyes tapasztalataikra és észleleteikre utalva gondolkodtak és írtak olyan kérdésekrôl, amelyeket manapság hiába is keresnénk a tervbe vett kísérletek közt; ôk az Ebbinghaus elôtti idôszak kutatóinak rokonai. A bevezetôben olvasó és szerzô mindig ellentétes irányba tekint. Az olvasó még elôtte van a könyvnek, a szerzô már túl van a megírásán. Visszapillantva a szerzô azt látja, hogy könyve inkább a galtoni, mint az ebbingha-

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA Művészi kísérletek az emlékek felé vezető utak akadálymentesítésére DLA értekezés Bánföldi Zoltán Témavezető: Tölg-Molnár Zoltán festőművész,

Részletesebben

Általános pszichológia vázlat

Általános pszichológia vázlat Általános pszichológia vázlat Készítette: Majoross Kinga Forrás: Atkinson: Pszichológia című könyve BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA A pszichológiát úgy határozhatjuk meg, mint a viselkedés és a mentális folyamatok

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

Daniel Kahneman GYORS ÉS LASSÚ GONDOLKODÁS

Daniel Kahneman GYORS ÉS LASSÚ GONDOLKODÁS Daniel Kahneman GYORS ÉS LASSÚ GONDOLKODÁS Daniel Kahneman GYORS ÉS LASSÚ GONDOLKODÁS A fordítás alapja: Daniel Kahneman: Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux, New York, 2011 Copyright Daniel

Részletesebben

Megjegyezhető kandzsik

Megjegyezhető kandzsik Megjegyezhető kandzsik Első kötet Kézikönyv a japán írásjegyek jelentésének és írásmódjának megjegyzéséhez James W. Heisig Rácz Zoltán SHIROKUMA Tartalom Előszó a magyar kiadáshoz... 7 Bevezető... 9 Első

Részletesebben

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Carl Gustav Jung Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Fordította: NAGY PÉTER A fordítás alapjául szolgált: C. G. JUNG: ÜBER DIE PSYCHOLOGIE DES UNBEWUSSTEN. IN: C.G. JUNG: ZWEI SCHRIFTEN ÜBER ANALYTISCHE

Részletesebben

A teljesítmény lélektana

A teljesítmény lélektana Brian Tracy Phoenix szemináriuma A teljesítmény lélektana Bevezető... 2 A hét lelki törvény... 7 Képességeink Kibontakoztatása... 16 Tudat alatti erıforrások... 25 Vegyük kezünkbe sorsunkat!... 29 A negatív

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály: FLOW Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal

Részletesebben

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében 1 2 Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Szerkesztette: Havasi

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest A fordítás alapjául szolgáló mű Creativity. Flow and the Psychology of Discovery

Részletesebben

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv Don Elkins Carla Rueckert James Allen McCarty Fordította Gyergyói László L/L Research A fordítás az alábbi elektronikus kiadások alapján

Részletesebben

Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE. Első könyv. L/L Research

Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE. Első könyv. L/L Research Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv L/L Research A fordítás az alábbi elektronikus kiadások alapján készült: The Law Of One Book I The Ra Material by Ra, An Humble Messenger

Részletesebben

BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM

BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM Előszó...2 A meditációban rejlő lehetőségek és veszélyek... 4 Mi a meditáció?... 6 Hol vagyok a meditáció alatt?.... 8 Mi az, amit a meditációval elérhetek?....

Részletesebben

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN Szilágyi N. Sándor ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN különös tekintettel a fonológiára Kolozsvár, 2004 ELŐSZÓ 1973-ban, mikor témát választottam doktori értekezésemhez, tervezett dolgozatomnak még az

Részletesebben

Van ott valaki? Válogatott írások. Csányi Vilmos

Van ott valaki? Válogatott írások. Csányi Vilmos Van ott valaki? Van ott valaki? Válogatott írások Csányi Vilmos TYPOTEX KIADÓ 2000 A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta c Csányi Vilmos; Typotex, 2000 ISBN 963 9132 81 0 Kiadja a Typotex

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem

Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem Összefoglalás Különböző hallás (és olvasás) útján befogadott műalkotások (vers, partita szóló hegedűre, népdal, népi mondóka) befogadási folyamatának elemzéséből

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER KUTATÁSAINAK MÓDSZERTANA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER KUTATÁSAINAK MÓDSZERTANA ZSKF TKK FÜZETEK 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER KUTATÁSAINAK MÓDSZERTANA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KÉSZÜLT A PEGAZUS PROJEKT TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0011

Részletesebben

José Silva & Philip Miele

José Silva & Philip Miele NNCL1516-527v1.0 José Silva & Philip Miele Agykontroll Silva módszerével ÉLETÜNK MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK DÖBBENETES MÓDJA Az eredeti mű cime: The Silva Mind Control Method Copyright José Silva 1977 Fordította:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi kar Matematikatanár szak SZAKDOLGOZAT A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Témavezetők:

Részletesebben

PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel!

PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel! PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel! DR. TÓTH CSABA Jaffa Kiadó Budapest, 2012 Hungarian edition Jaffa Kiadó, 2012 Minden jog fenntartva! A könyvben közölt, tudományosan alátámasztott állítások

Részletesebben

Általános pszichológia 1 3. 2. Tanulás emlékezés tudás Csépe, Valéria Győri, Miklós Ragó, Anett

Általános pszichológia 1 3. 2. Tanulás emlékezés tudás Csépe, Valéria Győri, Miklós Ragó, Anett Általános pszichológia 1 3. 2. Tanulás emlékezés tudás Csépe, Valéria Győri, Miklós Ragó, Anett Általános pszichológia 1 3. 2. Tanulás emlékezés tudás írta Csépe, Valéria, Győri, Miklós, és Ragó, Anett

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Több mint egy évtized telt el a lakossági adományok és önkéntes tevékenységek elsô magyarországi felmérése óta. A megismételt vizsgálat jóvoltából most végre ismét alkalom nyílik rá, hogy tények alapján

Részletesebben

Előszó. Írta: Monty Roberts

Előszó. Írta: Monty Roberts Tartalom Előszó... 2 Bevezetés... 3 Az elveszített nyelv... 6 Egy élet a kutyák társaságában... 10 Hallgatni és tanulni... 15 A vezérség átvétele... 19 Az első próba... 25 Szívélyes kötelékek, a falkavezérség

Részletesebben

A CSODÁK TANÍTÁSA Munkafüzet: 1-30. leckék A CSODÁK TANÍTÁSA. Munkafüzet. Leckék: 1-30

A CSODÁK TANÍTÁSA Munkafüzet: 1-30. leckék A CSODÁK TANÍTÁSA. Munkafüzet. Leckék: 1-30 1 A CSODÁK TANÍTÁSA Munkafüzet Leckék: 1-30 2 Kedves Útitársam! Rendkívül boldoggá tesz, hogy immár téged is a csodautasok között üdvözölhetlek! Akár az én fordításomat használod (ami az alábbiakban következik),

Részletesebben

konzervatív pedagógiai folyóirat

konzervatív pedagógiai folyóirat konzervatív pedagógiai folyóirat Ára: 1000 Ft 2007. november Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 16. szám IDEGEN NYELVEK 2004. május 1-jén az Európai Unió tagországa lettünk.

Részletesebben

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW A NAGY TERV A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW AKKORD KIADÓ Budapest, 2011 Az eredeti mű címe: Stephen Hawking Leonard Mlodinow The Grand Design Bantam Books, New York, 2010 Fordította: Both

Részletesebben

Anyelvpedagógiai szakirodalomban immár közhely számba megy az az állítás,

Anyelvpedagógiai szakirodalomban immár közhely számba megy az az állítás, Iskolakultúra 2006/12 Menyhárt Adrienn Kormos Judit Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Angol szakos hallgatók nyelvtanulási motivációja Egy interjú-vizsgálat tanulságai

Részletesebben

Isaac Asimov: A Hold tragédiája

Isaac Asimov: A Hold tragédiája ISAAC ASIMOV Békés András, 1979 Hungarian translation A fordítás az alábbi kiadás alapján készült Isaac Asimov: The Tragedy of the Moon Doubledav and Company, New York, 1973 1973 Isaac Asimov FORDÍTOTTA

Részletesebben