A gyógyszerész-menedzser, aki bevállalja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyógyszerész-menedzser, aki bevállalja"

Átírás

1 A gyógyszerész-menedzser, aki bevállalja Beszélgetés Dr. Karaba Józseffel, a budapesti Arany Korona Patika vezetôjével Vadonatúj, modern társasház egy XIII. kerületi fôútvonalon, földszintjén szinte hívogató korszerûséggel kialakított patika talán ez a legújabb a fôvárosban. Vezetôje dinamikus, ereje teljében levô férfiú, aki minden bizonnyal élvezi a kihívásokat. De miért éppen gyógyszerész lett? A gyógyszerészetnek nincs különösebb elôzménye a családunkban, egy távolabbi anyai ágon viszont gyakorlatilag mindenki orvos; ôk egyébként Ausztriában, illetve Németországban élnek. Felmenôim között üveggyárostól mérlegképes könyvelôig sokféle foglalkozás elôfordult, de gyógyszerész elôttem senki sem volt. Édesapám a Lampartnál dolgozott, édesanyám pedig egy nagy üzemi konyhát vezetett. Budapesten születtem, de azután Gyömrôn laktunk, a gyerekkoromat már jórészt ott töltöttem. Mindig ott fociztunk a piacnál, és ott volt a Simon Mihály téren úgy tudom, ma is így hívják egy régi patika, ami engem már tízévesen is nagyon vonzott. Az a nagy nyugalom, rend, tisztaság, ami ott bent volt. Idôs, fehér hajú patikus bácsi volt a vezetôje, és én egyre többet jártam oda mindenféle vegyszerekért, mert közben, a hatodik általánosban jött a kémia, ami elkezdett nagyon érdekelni. Így kerültem aztán a budapesti Irinyi János Vegyipari Szakközépiskolába ami sajnos ma már nincs meg, ahol az érettségi megszerzése után vegyésztechnikus lettem. 20

2 Innen aztán már egyenes volt az út az egyetemre? Azért nem volt egészen egyszerû Akkoriban, a nyolcvanas években a gyógyszerészet nagyon elnôiesedett szakma volt. Mindössze úgy 2800 forint volt a fizetése egy patikusnak, szóval, ha elvétve voltak is még férfi patikusok, azok már mind nyugdíjba készültek. Úgyhogy amikor a SOTE Gyógyszerésztudományi Karára jelentkeztem, akkor nagyon örültek, mert összesen ketten vagy hárman voltunk fiúk. Csakhogy kiderült, van egy kis probléma: ugyanis én nem tanultam biológiát, márpedig felvételit a fizika mellett, ami természetesen nem okozott gondot biológiából kellett tenni. Így aztán egy évig elôkészítôre jártam az egyetemre, de közben dolgoztam az Ásványolaj Ipari Kutatóintézet minôségellenôrzô laborjában, és akkor tettem le a technikusi vizsgát is. Aztán jött a felvételi, rögtön sikerült. Az a fiú, akivel együtt felvételiztünk ma is emlékszem, az egyetemes gázállandót kaptuk mind a ketten kérdésként Antal István volt, aki ma az egyetemen a Gyógyszerészeti Intézet egyik vezetôje, szoktam olvasni a gyógyszer-technológiával kapcsolatos cikkeit. Gondolom, ön sem végzett rosszul; mit célzott meg a diploma után? Hát, 4,66 volt az eredményem, egyetlenegy négyessel, ami csak azért érdekes, mert azt is Szabó professzor úrtól kaptam a Szerves Vegytani Intézetben, ahol évekig TDK munkát végeztem, nem is egészen eredménytelenül: országos versenyt is nyertem Na, mindegy, a szerves kémia jól ment, úgyhogy kértem és kaptam is az EGIS-tôl tanulmányi ösztöndíjat az utolsó évre. Mentem büszkén 21

3 a szép diplomámmal a gyárba, hogy beállok most már kutatóként dolgozni. És akkor, mint derült égbôl villámcsapás, kiderült, hogy náluk bizony csak vegyészdiplomával lehet valaki kutató! Gyógyszerészként csak a gyártásba állhattam volna be, azt pedig nem akartam. A probléma azzal oldódott meg, hogy szinte rögtön elvittek katonának Utána viszont már patikába került? Igen, jelentkeztem a Gyógyszertári Központban, és a kôbányai Liget-téren levô 1010-es patikába irányítottak. Négy évig dolgoztam ott, és közben megcsináltam az elsô szakvizsgámat, gyógyszerügyi szervezésbôl. Mindenesetre kemény iskola volt: ugyanúgy, mint az államvizsga elôtti szakmai gyakorlaton a csillaghegyi 309-es patikában Erzsike néninél, itt sem lehetett tévedni. Szajly Borika néninél nagy volt a szigorúság, egyszerûen nem fordulhatott elô, hogy valaki nem figyel eléggé. Egyetlen tévedés, és viszontlátásra! Annak ellenére, hogy a hétvégi ügyelet például úgy nézett ki, hogy bementem szombat délben, és hétfôn kettôkor mentem haza. Annyi volt a könnyítés, hogy hétfôn már nem kellett expediálni, hátul lehetett magizni. Jött azonban a privatizáció, és akkor Borika néni jelezte, hogy ô privatizálni szeretné a patikát. Akkor szétszéledtünk, hiszen nekünk, kezdô gyógyszerészeknek a privatizációban nem sok esélyünk mutatkozott. Volt, aki az akkor induló orvoslátogatásba vágott bele, én pedig a L Oréalhoz mentem szaktanácsadónak. Ezt csináltam három és fél évig, majd a Shering-Plough következett, ahol elôször patikalátogató, majd bôrgyógyászati területen orvoslátogató, végül key account manager lettem: én feleltem a teljes magyarországi értékesítésért. Testhezálló feladat volt, nagyon szerettem csinálni, persze ehhez hozzájárultak a kellemes kollegák és az igazgatónô is. Aztán megváltoztak a viszonyok, mind a cégnél, mind a gyógyszerpiacon, így jött a Novartis, ahol újfent orvoslátogató lettem, most a kardiovaszkuláris terápia területén. Ott voltam három évig, de higgye el, azért mindeközben nem feledkeztem meg a patikáról, sôt Elhiszem, de hogyan értendô ez a gyakorlatban? Amikor csak a munkám engedte, általában a késô délutáni órákban, visszajártam helyettesíteni patikákba Kôbányától a Bimbó útig, s legutoljára ide, a Reitter Ferenc utca 133-ba, az Arany Korona patikába. Itt azt láttam, hogy a patika azért nem megy jól, mert a tulajdonosok nincsenek jelen. Ez érthrtô, mivel a gazda szeme hizlalja a jószágot mondás erre az üzletágra is igaz. Ezen felbuzdulva megkérdeztem a tulajdonosokat, nem adnák-e el nekünk, majd végül hosszabb-rövidebb tárgyalások sorozata és kemény alkudozások után megkötöttük az üzletet január 1-én vettük át a gyógyszertárat. Tehát feltehetôen olcsón vettek egy csôdtömeget. Hogyan sikerült ebbôl néhány év alatt jól menô, jövedelmezô patikát csinálni?! Óh, nem olyan bonyolult ez. Elôször is, ha a beteg bejött, köszöntünk. Mosolyogtunk is. És persze, legfôképpen, tartottuk azokat a gyógyszereket, amelyeket kerestek. Tartjuk a legdrágább gyógyszereket is, amelyeken a degresszív árrés miatt még nevetségesnek nevezhetô haszon sincs, ám a betegnek életbevágó, hogy megkapja ôket, méghozzá gyorsan. Mi ebben nem ismerünk tréfát, ha idejön délelôtt tizenegykor valaki, hogy neki ez és ez a gyógyszer kell, akkor azt válaszoljuk, hogy délután kettôre fáradjon vissza érte. És nincs olyan, hogy jaj, bocs, mégsincs! Nekem nem köti meg senki a 22

4 kezemet mint például a patikaláncok esetében, nincs, aki megtilthatná, hogy százezres gyógyszereket rendeljek. Azokban a patikákban elképzelhetetlen viszonyok uralkodnak: tudok olyan esetrôl például, amikor könyörögtek az ÁNTSZ-nek, hogy vegyenek fel jegyzôkönyvet arról, hogy a hûtôgép már nem megfelelô, újat kell beszerezni. A tulajdonost ugyanis nem érdeklik a szakmai szempontok, a normális, tisztességes üzemmenet, csak egyetlen egy dolog: minél több profit, minél hamarabb, lehetôleg minél kevesebb befektetéssel. Talán mi másképp mûködünk, igyekszünk mindenre odafigyelni, és a betegek ezt észreveszik, meghálálják. Szívesen megcsináljuk a magisztrális készítményeket is, pedig hát azok sem túl rentábilisak: pluszmunkát, veszôdséget jelentenek, és ezért a legtöbb helyen nem is vállalják ezek elkészítését. Nem egyik napról a másikra futottunk fel, de azért minden nap léptünk egyet elôre, és ennek aztán lassan híre ment. Közben én az elején reggeltôl estig benn voltam a patikában, ugyanis volt idô, amikor sajnos egyedül voltam gyógyszerész. Ma egy kicsit könynyebb a helyzet, mert nem akarom elkiabálni, de egy jól összeszokott kis csapatunk van, akikre számíthatok. A patika viszont mûködött tovább, sôt gondolom, tavaly egyszer csak jött az ötlet, illetve a lehetôség ennek az új, modern patikának a megnyitására. Hogyan? Év elején kaptam egy meghívót az ÁNTSZtôl, amelyben az állt, hogy a budapesti fôgyógyszerész asszony elôadást tart a gyógyszertárvezetôknek. Gondoltam, kell az 23

5 információ, elmentem az elôadásra, jegyzeteltem szorgalmasan. No, az elôadó egyszer csak felhívta a figyelmünket a 2007/41- es rendeletre, amelynek a végén van egy mondatocska, amelynek értelmében a év végére a régi patikáknak is meg kell felelniük az új szabályozásnak, tehát például akadálymentesített bejárattal, szélfogó elôtérrel, tanácsadó helyiséggel kell rendelkezniük. Megbeszéltük otthon a feleségemmel, hogy ahelyett, hogy a tulajdonost bombáznánk különféle kéréseinkkel, inkább oldjuk meg mi magunk. Ekkor elkezdtünk vadul ingatlant keresni. Körülnéztünk a környéken, hogy hol lehetne esetleg egy patikát kialakítani, és csak akkor tûnt fel ez az épülô társasház, pedig minden nap elôtte mentem el. Általában az ember csak akkor vesz észre valamit, amikor keresi. No, szóval így néztük ki a sarkon lévô két földszinti lakást leendô patikának. Ismét tárgyalássorozatok, engedélyekre várakozás következett, de remélem, megérte. Idén január 4-én nyitottunk meg, úgyhogy még korai lenne bármit is mondani... Nem szándékom a zsebében kutatni, de mégis: mindezt a régi patika jó mûködtetésébôl lehetett finanszírozni?! Természetesen hitel nélkül nem ment volna, de az alapot bizony a régi patika jövedelmezôsége teremtette meg, amihez viszont nyilván sok segítséget adtak nekem a korábbi menedzseri tapasztalataim. Mondok egy példát: még aránylag az elején eljött hozzánk egy nagy német generikus cég igazgatója, hogy egy csomó szakértô társaságában megnézze, melyik az a patika, amelyikben 200 százalékot emelkedett a forgalmuk! Én ugyanis egészen egyszerûen minden olyan akciót bevállaltam, ahol 20 százaléknál magasabb árrést lehetett elérni. Így egy idô után olyan pozícióba kerültem, hogy már azt mondhattam a patikalátogatóknak, hogy ezalatti ajánlatok nem érdekelnek. De ehhez az kellett, hogy be merjem vállalni például azt, hogy egy gyártótól rendelek egy vadonatúj, bevezetendô gyógyszerbôl száz dobozt persze plusz ingyen ötven doboz fejében! Természetesen mindehhez tisztában kell lenni a terápiás irányokkal, tudni kell, hogy az illetô gyártónak mikor jár le a szabadalma az adott szerre, mikor jön ki tehát az új, amiben ott a lehetôség. Emellett abban is temérdek munka van, hogy az ember megérteti a betegekkel a generikus programot, megismerteti és elfogadtatja a megfelelô helyettesítô gyógyszereket, amelyekkel ôk is és a patika is jól járnak. Oda kell figyelni a tendenciákra is: például a homeopátia erôsen felfutóban van, ezért én egy nagy francia cég teljes palettáját tartom ilyen szerekbôl. Nagyjából harminc patika van a kerületben, és abból talán kettô-három foglalkozik homeopátiával, ehhez ugyanis külön érteni kell: ha nem a pontosan megfelelô szert adod, akkor nem segítesz, hanem bajt csinálsz, ezért a legtöbben nem is foglalkoznak vele, mert olyan macerás. És még valami: én állandóan elôre menekülök, mindenbôl a legjobbra törekszem, mert szerintem csak annak van értelme. Senki ne higgye például, amit sok gyógyszerész még ma is vall: hogy a számítógép csak valami szükséges rossz a gyógyszertárban. Nem, éppen ellenkezôleg, nagyon sokat segíthet ebben a mi egyre bonyolultabbá váló szakmánkban László István 24

Nguyen Luu Lan Anh, szociálpszichológus, hab. egyetemi docens

Nguyen Luu Lan Anh, szociálpszichológus, hab. egyetemi docens valóság 245 Nguyen Luu Lan Anh, szociálpszichológus, hab. egyetemi docens Educatio: Kérlek, mutatkozz be röviden olvasóinknak! LA: Nguyen Luu Lan Anh-nak [kiejtés: nuəŋ liu lʌn ain] hívnak. 16 éves koromban

Részletesebben

Szeretnék valami lenni. Hajléktalan emberek történetei életről, munkáról, tanulásról...

Szeretnék valami lenni. Hajléktalan emberek történetei életről, munkáról, tanulásról... Hajléktalan emberek történetei életről, munkáról, tanulásról... Szerkesztőbizottság: Breitner Péter Gurály Zoltán Győri Péter Kártyás Irén Mezei György Pelle József Virág Tamás Szerkesztette: Fehér Boróka

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM ALUMNI MAGAZINJA 2013. tél II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK FÉLÉVENTE

A DEBRECENI EGYETEM ALUMNI MAGAZINJA 2013. tél II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK FÉLÉVENTE A DEBRECENI EGYETEM ALUMNI MAGAZINJA 2013. tél II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK FÉLÉVENTE Éttermünk baráti vagy munkahelyi összejövetelekre, reprezentatív vacsorákra, születésnapokra vagy bármilyen más

Részletesebben

Élethivatása. a rákos betegek gyógyítása. Tatár Éva. Beszélgetés Dr. Tóth Lajos Barna sebésszel, egy új műtéti eljárásról, és minden másról.

Élethivatása. a rákos betegek gyógyítása. Tatár Éva. Beszélgetés Dr. Tóth Lajos Barna sebésszel, egy új műtéti eljárásról, és minden másról. r. Tóth Lajos Barna sebész idestova két éve előrehaladott állapotú hasüregi daganatos betegeket is gyógyít egy hazánkban újnak számító módszer segítségével. Az általa, Magyarországon elsőként végzett műtéti

Részletesebben

Roóz József, a Budapesti Gazdasági Főiskola rector emeritusa

Roóz József, a Budapesti Gazdasági Főiskola rector emeritusa 126 interjú Roóz József, a Budapesti Gazdasági Főiskola rector emeritusa Educatio: Az Educatio jelen száma a minőségi felsőoktatás megteremtésének lehetőségeiről, a minőségbiztosítás módszereiről, intézményeiről

Részletesebben

Bele kell adni mindent...

Bele kell adni mindent... Bele kell adni mindent... Minden kötődés nehezíti az önzetlen, áldozatot is vállaló szeretet kibontakozását. Haszonnal csak a benső szabadság jár! Hang 30. kötet. Otthon a konyhaablakkal szemben, a platánon

Részletesebben

Amit a szexért meg kell tenni. Horváth Bianka. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Amit a szexért meg kell tenni. Horváth Bianka. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Amit a szexért meg kell tenni Horváth Bianka 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Előszó Felszállok az első vonatra és felejtek. Legalább is próbálom elfelejteni az elmúlt másfél évet... Bár teljesen

Részletesebben

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században 1 A Junior Achievement Magyarország Alapítvány által készített kiadvány megjelenését, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Részletesebben

Megkezdõdtek az érettségi vizsgák

Megkezdõdtek az érettségi vizsgák CIV. évfolyam, 18. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Emlékülés a homok hõsének Száznyolcvan éve született Kat o n a Zsigmond. Katonatelep névadójának tiszteletére

Részletesebben

A Kulcs-Soft története

A Kulcs-Soft története A Kulcs-Soft története fiamnak Kulcsár Tibor 2015. Lektorálta: Jakó Rita Első rész Az utam a startig Őszintén akarok élni, Minden utam végigjárni, Hinni abban, amire vágyom, S ha hiszek benne küzdeni érte

Részletesebben

Jöttek, mentek, maradtak (volna)

Jöttek, mentek, maradtak (volna) Horváth Lajos Jöttek, mentek, maradtak (volna) 1991-ben Horvátországból tömegesen távoztak otthonukból a magyarok, akik legtöbben rokonoknál találtak szállást, míg a horvátok, illetve a szerbek zömmel

Részletesebben

Itt van Amerika! Az, amit mi itthon az amerikai rendszerû. Hungarovet Állatorvosi Rendelõ Budapest XXII., Brassói u. 10/A.

Itt van Amerika! Az, amit mi itthon az amerikai rendszerû. Hungarovet Állatorvosi Rendelõ Budapest XXII., Brassói u. 10/A. Itt van Amerika! Hungarovet Állatorvosi Rendelõ Budapest XXII., Brassói u. 10/A. Igen, a hír igaz! 2009. szeptember 1-jén Budapesten, annak is a XXII. kerületében, pár száz méternyire a 7-es fõúttól, megnyílt

Részletesebben

Ő is a mi kutyánk kölyke

Ő is a mi kutyánk kölyke BESZÉLGETÉS Ő is a mi kutyánk kölyke Beszélgetés Hanga Zoltánnal, az Állatkert szóvivőjével Emlékszik még Sunny Boy-ra? Igen, ez a mi ifjú kengurunk volt, de ezt honnan tudja? Rajtam kívül tudhatják ezt

Részletesebben

TÜDŐRÁK. Budapest, Máltai Szeretetszolgálat, Miklós utca, 1996 Az interjút készítette:varga Zsolt

TÜDŐRÁK. Budapest, Máltai Szeretetszolgálat, Miklós utca, 1996 Az interjút készítette:varga Zsolt TÜDŐRÁK Budapest, Máltai Szeretetszolgálat, Miklós utca, 1996 Az interjút készítette:varga Zsolt - Ezen a szállón tavaly március eleje óta vagyok... - És más szállón? - Más szállókon soha nem voltam, jobban

Részletesebben

Sok nagy vágyam van, de mindig kis lépést lépek

Sok nagy vágyam van, de mindig kis lépést lépek Sok nagy vágyam van, de mindig kis lépést lépek Nguyen Phuong Thaonak hívnak engem. 1968. február 10-én születtem, Vietnamból érkeztem ide, Magyarországra 85 áprilisában. A váci textilüzemben helyeztek

Részletesebben

Alapítvány a Heim Pál Gyermekkórház fejlesztéséért

Alapítvány a Heim Pál Gyermekkórház fejlesztéséért Alapítvány a Heim Pál Gyermekkórház fejlesztéséért Smrcz Ervint, a Heim Pál Gyermekkórház korábbi gazdasági, majd főigazgatóját, és mint a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriumi elnökét

Részletesebben

Az egészség és a siker magazinja, online kiadás I. évfolyam 1. szám 2010. augusztus

Az egészség és a siker magazinja, online kiadás I. évfolyam 1. szám 2010. augusztus Az egészség és a siker magazinja, online kiadás I. évfolyam 1. szám 2010. augusztus HÍREK Alapszeminárium 2009-2010 2010. január 30-án az Akuna társaság Brünn városában megünnepelte 10.-ik születésnapját.

Részletesebben

AVILA ANTONIO. ZONGORISTA, VAGY FODRÁSZ LESZ

AVILA ANTONIO. ZONGORISTA, VAGY FODRÁSZ LESZ AVILA ANTONIO. ZONGORISTA, VAGY FODRÁSZ LESZ BELŐLE. MONDTA RÓLA EGYIK TANÁRA AZ ISKOLAÉVEK ELEJÉN. VÉGÜL FODRÁSZ LETT. MÉGPEDIG A MAI NAPIG SIKERES, A SZAKMA IRÁNT ELKÖTELEZETT FODRÁSZ. NAGY ÉS ELÉGEDETT

Részletesebben

Pornó I. hetero...,soft...,hard...

Pornó I. hetero...,soft...,hard... Havas Henrik Prűdek legyünk, vagy...? Pornó I. hetero...,soft...,hard... ELŐSZÓ Gyakran az egyik riportkönyv kínálja a következő témát. Amikor a Lipótmezőn a pszichiátria világáról gyűjtöttem anyagot olyan

Részletesebben

Az Úr új élettel ajándékozott meg

Az Úr új élettel ajándékozott meg Az Úr új élettel ajándékozott meg Molnár Béláné vagyok. Első házasságomból 1985-ben váltam el. Egyedül maradtam három fiúgyermekkel. Összeroppantam, kilátástalannak láttam a helyzetem, nem tudtam mit kezdeni

Részletesebben

tavaszi energiamegtakarítási 2012. tavasz www.getenergy.hu Tóth Zoltán, Varga Ádám Kovácsné Csorba Jolán, Mizsák Péter

tavaszi energiamegtakarítási 2012. tavasz www.getenergy.hu Tóth Zoltán, Varga Ádám Kovácsné Csorba Jolán, Mizsák Péter 1 2012. tavasz www.getenergy.hu hírgetmondó o n l i n e h í r ú j s á g Interjú: Tóth Zoltán, Varga Ádám Sikertörténet: Kovácsné Csorba Jolán, Mizsák Péter AKTUALITÁSOK: Get Energy Akadémia 2012 Virtuális

Részletesebben

Utam a perfekt angolhoz. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne?

Utam a perfekt angolhoz. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Utam a perfekt angolhoz Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Előszó Okos ember más kárán tanul, a buta a sajátján, a hülye semmiből. E népi bölcsesség alapján nagyon kevés okos ember van a földön.

Részletesebben

Magyarok az osztrák munkaerő-piacon

Magyarok az osztrák munkaerő-piacon Magyarok az osztrák munkaerő-piacon A tanulmányban harmincnégy interjú alapján próbáljuk felvázolni az Ausztriában dolgozó magyarok munkaerő-piaci helyzetét. Nem kerülhető meg a kérdés, hogy mire lehet

Részletesebben

Vegyék már észre, hogy ez itt nem Svájc, nem az Emirátusok

Vegyék már észre, hogy ez itt nem Svájc, nem az Emirátusok Vegyék már észre, hogy ez itt nem Svájc, nem az Emirátusok Kilencvenhat-kilencvenhét körül ismerkedtem meg az exfeleségemmel, most már így mondhatom, hogy ex, Törökörszágban, Izmirben. Angliában volt egy

Részletesebben

A hallgatói újság neve és száma, ahol a cikk megjelent: 2015. 04.10. Paletta Online: http://www.palettaonline.hu/lter/jol-csak-a-szivevel-lat-az-ember

A hallgatói újság neve és száma, ahol a cikk megjelent: 2015. 04.10. Paletta Online: http://www.palettaonline.hu/lter/jol-csak-a-szivevel-lat-az-ember Pályázó neve: Ress Alexandra Héla Telefonszáma: +36/30 393 5439 E-mail címe: hela.ress@gmail.com Diákigazolvány száma: 1019928091 Kategória: Riport A cikk címe: Jól csak a szívével lát az ember A hallgatói

Részletesebben

A megvalósult álom Gajdos Lászlóval, a Nyíregyházi Állatpark igazgatójával Marik Sándor beszélget

A megvalósult álom Gajdos Lászlóval, a Nyíregyházi Állatpark igazgatójával Marik Sándor beszélget A megvalósult álom Gajdos Lászlóval, a Nyíregyházi Állatpark igazgatójával Marik Sándor beszélget 2008 / Nyár Sóstóra igyekszem, a Nyíregyházi Állatparkba, ahol Gajdos László igazgatóval készítek interjút.

Részletesebben

A cigány kisebbségi- és szociálpolitika felépítése és problémái ma Magyarországon

A cigány kisebbségi- és szociálpolitika felépítése és problémái ma Magyarországon Szent Márton Pályázat Pannonhalma A cigány kisebbségi- és szociálpolitika felépítése és problémái ma Magyarországon 2008. 11. 05. Készítette: Pólik Marcell XII. B Bevezetés Mára elterjedt vélemény lett

Részletesebben

Civilnek lenni egyenlő más szemlélettel rendelkezni?

Civilnek lenni egyenlő más szemlélettel rendelkezni? Civilnek lenni egyenlő más szemlélettel rendelkezni? Mára a Károly körút Andrássy út Erzsébet körút Rákóczi út által határolt terület egy sorsára hagyott, sokszor üres és lehangoló, vajúdó városrésszé

Részletesebben

A fogyatékos gyerek is ugyanolyan gyerek, mint más Helesfai Katalin, a Vakok Általános Iskolájának igazgatója

A fogyatékos gyerek is ugyanolyan gyerek, mint más Helesfai Katalin, a Vakok Általános Iskolájának igazgatója 356 valóság E: Végezetül szeretném megkérdezni, hogy ki vezeti most ezt az intézetet? R R: Miután múlt év augusztusában nyugdíjaztak, most, másodszori pályázásra sikerült kineveznie a minisztériumnak egy

Részletesebben

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária TANULMÁNY Neményi Mária CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA Egy európai nemzetközi összehasonlító kutatás 1 magyar résztvevõjeként alkalmunk volt egy mélyinterjúkra támaszkodó vizsgálat lefolytatására, amelynek témája

Részletesebben