Felkészülést segítő tanári jegyzet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felkészülést segítő tanári jegyzet"

Átírás

1 Felkészülést segítő tanári jegyzet Az üzleti tárgyalás fogalma Egy olyan folyamat, amelyikben két vagy több fél azon dolgozik, hogy egy vagy több kérdésben kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak. (Herb Cohen) Üzleti tárgyalásról akkor beszélünk, ha a tárgyaló felek között a hatalmi különbségek nem meghatározóak, a tárgyaló feleknek egymástól eltérő érdekeik vannak, de ugyanakkor a kölcsönös függőség is összeköti őket. (Mastenbroek) A tárgyalás feltételei Legyenek különböző érdekek amiről tárgyalunk Legyenek közös érdekek amiért tárgyalunk Minden résztvevő fél fogadja el a tárgyalást konfliktuskezelési eljárásként A tárgyalás szakaszai 1. Felkészülés a tárgyalásra Célok (érdekek) meghatározása Pozíciók kidolgozása Piaci viszonyok átgondolása Tárgyalási tartomány (alsó, felső határértékek) meghatározása Hatalmi viszonyok Bizalom nagysága Idő Hely TELA átgondolása Információk rendezése Tárgyalási pontok átgondolása: Műszaki aspektusok Kereskedelmi aspektusok Jogi aspektusok Tárgyalási anyagok összeállítása, prezentáció tervezése, prezentációs anyagok elkészítése

2 2. Megnyitás, ismerkedés Légkörteremtés Köszöntés, bemutatkozás Semleges téma választás Barátságos légkör megteremtése Bizalom kiépítésének megkezdése 4T: téma, terv, tempó, többiek 3. Igényfelmérés, ajánlatok ismertetése, információk gyűjtése Igények, kiinduló álláspontok, ajánlatok meghallgatása, tisztázása (kérdezés, aktív hallgatás) 4. Alkudozás, egyezkedés Közösen elfogadható elemek kiemelése Az érdekek feltárása (ha szükséges) Az ajánlatok közelítése Különbségek áthidalásán munkálkodás Kifogások kezelése 5. Megállapodás Döntés, megegyezés Szóbeli szerződéskötés Szerződés szövegezése, egyeztetése 6. Lezárás, befejezés A kedvező benyomások megerősítése A megállapodás megünneplése Semleges témák Búcsú 7. Utógondozás A tárgyalás folyamatának és eredményeinek elemzése, a dokumentumok arhiválása. A megállapodás végrehajtásának előkészítése

3 A tárgyalásos egyezség legjobb alternatívája (TELA) A tárgyalásos egyezség legjobb alternatívája (TELA, angolul BATNA) nem más, mint az a legjobb megoldás, ahogyan a másik fél közreműködése nélkül is érvényesíthetjük érdekeinket, kielégíthetjük szükségleteinket. A szakirodalom használja a legjobb megoldás, megállapodás hiányában kifejezést is, aminek a rövidítése: LMM, lényegében ugyanazt jelenti, mint a TELA. Egy konkrét tárgyalás előkészítésének szakaszában fontos számba venni a szükségleteink kielégítésére rendelkezésünkre álló lehetőségeinket, átgondolni, hogy mi történik velünk akkor, ha mégsem tudunk megállapodni a másik féllel. Vannak-e még más lehetőségeink, pl. tudunk-e alapanyagot beszerezni más termelőtől is, vagy esetleg olyan nagy a hiány, hogy nincs más potenciális szállító, és ezért szinte "mindenáron" törekedni kell a megegyezésre. A legjobb alternatíva ajánlatához kell viszonyítanunk a tárgyaláson kapott bármilyen ajánlatot; ha jobb, akkor el kell fogadnunk, ha rosszabb, akkor vissza kell utasítanunk, vagy meg kell próbálnunk rávenni a másik felet, hogy legalább olyan jó ajánlatot tegyen, mint amilyen az alternatíva ajánlata. A jó alternatíva erőt biztosít a tárgyalónak, ha rendelkezünk ilyennel, akkor magas követelésekkel kezdhetünk, és kevés engedményt kell adnunk (ha egyáltalán kell). A jó TELA önbizalmat ad, növeli a tárgyalási erőt. Nagy veszélyt jelent azonban az alternatívánk értékének túlbecsülése, de nagy veszély az is, ha nem vesszük észre a lehetséges alternatívát. A felkészülés során át kell gondolnunk a másik fél lehetőségeit is, meg kell próbálni minél többet megtudni ezekről. Előfordulhat, hogy kedvezőbb alternatívával rendelkezünk, mint a tárgyalással elérhető legjobb eredmény. Ilyen esetben szükségtelen tárgyalni, illetve ha ez már megkezdett tárgyalás közben derül ki, a tárgyalást minél hamarabb be kell fejezni. Disztributív integratív tárgyalások Disztributív tárgyalások: versengő tárgyalások, az egyik fél nyer, a másik veszít. Integratív tárgyalások: együttműködő, problémamegoldó tárgyalások. Az egyik fél nyeresége nem a másik fél veszteségéből származik. A disztributív tárgyalásokra a pozícióvédés az integratív tárgyalásokra az érdekfeltárás a jellemző.

4 A pozícióvédő és az érdekfeltáró tárgyalások fontosabb jellemzői Pozíció: maga az ajánlat, amit a felek egymásnak tesznek Érdek: az a szükséglet, ami motiválja a pozíciót (ajánlatot) Egy érdeket általában több pozíció is kielégít. Szemben álló pozíciók mögött összeegyeztethető érdekek lehetnek. Pozícióvédő tárgyalás A felek erősen ellentétes pozíciókból indulnak ki Mindkét fél maximális nyereségre törekszik Pozíciójukat nem hajlandók könnyen megváltoztatni. Elrejtik az információkat. Rövid távú haszonszerzésre törekszenek. Nem fontos a bizalom kialakítása Rövid időt igényel Érdekfeltáró tárgyalás A felek az érdekek, szükségletek feltárására törekszenek A felek nem egyoldalú nyereségre törekednek, hanem arra, hogy mindkét fél a szükségleteit ki tudja elégíteni. Nem ragaszkodnak pozíciójukhoz, minden lehetséges megoldási módot megvizsgálnak. Megosztják az információkat. Hosszú távú együttműködésre törekszenek. Fontos a bizalom kialakítása Hosszú időt igényel

5 Áralku Az áralku fontosabb szabályai 1. Követeljünk többet, mint amennyit el szeretnénk érni. Ennek előnyei: 1. Tárgyalási mozgásteret biztosít számunkra, megakadályozza a tárgyalás zátonyra futását. 2. Olyan légkört teremt, amelyben a másik fél nyertesnek érezheti magát. 3. Emeli ajánlatunk másik fél által érzékelt értékét. 4. Lehet, hogy valóban elérjük, amit követeltünk. 2. Ne fogadjuk el a nyitó árat. Bármilyen furcsának is tűnik, ezzel a másik fél jó érzéséhez járulhatunk hozzá. Ha ugyanis azonnal elfogadjuk a nyitó árat, a másik fél nem fog örülni ennek, hanem arra fog gondolni, hogy rosszul mérte fel a másik lehetőségeit, adhatott volna "keményebb" nyitó ajánlatot. 3. Kis részletekben engedjünk az árból, az engedményért kérjünk valamit cserébe. Az árakat nem mindig alkutechnikával alakítjuk ki. Sokszor használunk objektív kritériumokat is. Az objektív kritérium független mindkét tárgyaló féltől, egyikőjük sem tudja azt befolyásolni. Objektív kritérium pl.: a tőzsdeár, a vezető gyártók katalógus árai, vagy olyan katalógusok árai, amelyeket egy adott szakma irányadónak tekint.

6 Megegyezést segítő viselkesformák Ne vágjunk a másik szavába! Ne gúnyolódjunk! Ne vádaskodjunk! Ne fenyegessük a másikat! Ne kiabáljunk! Figyelmesen hallgassuk meg a másik felet! Tegyünk fel nyitott kérdéseket! Időnként összegezzünk! Derítsük ki a másik fél prioritásait! Dolgozzunk ki nyerő-nyerő ajánlatokat! Kerüljük a negatív érzelmi töltésű mondatokat Negatív Pozitív Nem értett meg. Ez nem így van. Azt hiszem nem fejeztem ki magam pontosan. Biztos, hogy az adatai pontosak? El kell ismernie, hogy Hogyan állíthat ilyet? Bizonyára egyetért, ha azt mondom, hogy Az Ön elképzelése meglep. A szünet szerepe A folyamat szabályozásának egyik eszköze A szünetben a felek áttekinthetik a tárgyalás menetét, értékelhetik helyzetüket, új pozíciót dolgozhatnak ki. Mikor ajánlott a szünet? A tárgyalás egy-egy szakaszának befejezésekor Ha patthelyzethez közeledünk Ha a delegációban megbeszélés válik szükségessé Ha a figyelmi koncentráció lanyhul

7 Delegációs tárgyalás Előnye: többféle szakemberből állhat növekvő hatékonyság Hátránya: költséges időigényes széthúzás lehetséges a delegácioón belül, ami nagy mértékben rontja a hatékonyságot. A delegáció összeállítása A felkészülési szakaszban egyeztetni kell a partnerrel, hogy hányan és kik vesznek részt a tárgyaláson. A delegáció létszáma: max.:7-8 fő. Ha bonyolult a tárgyalás: 2-3 fős központi delegáció+a tárgyalás különböző szakaszaiban más-más szakember kapcsolódik be (tanácsadó) Ha a résztémák elkülönülnek, párhuzamosan több munkacsoport tárgyalhat a központi delegáció mellett. Delegációvezető irányít szót ad, aktivizál a folyamatot átlátja, tudatosan szabályozza összefoglalja a megállapodásokat A formális vezető elkülönülhet a valódi döntéshozó személytől. Egyes kultúrákban fontos az életkor, és a nem szerepe

8 Kulturális hatások a tárgyalásokban Hofstede kulturális dimenziói 1. a hatalmi távolság nagysága (power distance) 2. individualizmus, illetve kollektivizmus; 3. maszkulinitás, illetve femininitás; 4. gyenge, illetve erős bizonytalanságkerülés (uncertainty avoidance) Hatalmi távolság A kis hatalmi távolságú társadalmak az emberek közötti egyenlőtlenségek minimálisra való csökkentésére törekednek; a nagy hatalmi távolságú társadalmakban az emberek közti egyenlőtlenségeket elvárják, sőt kívánatosnak tartják. Individualizmus kollektivizmus Az individualista kultúrákban az identitás az egyénre alapozott, már a gyerekek megtanulják az én" központú gondolkodást; a kollektivista társadalmakban az identitás arra a csoportra, illetve társadalmi hálózatra alapul, amelyhez az ember tartozik. A kollektivista kultúrákban nagy a hatalmi távolság, magas a kommunikáció kontextusa, jellemzően polikronikus az időkezelés. Maszkulinitás feminitás A maszkulin társadalmakban a domináns érték az anyagi siker és az előrehaladás, a feminin kultúrákban a domináns értékek a másokról való gondoskodás, a szolidaritás, és a környezet, a természet védelme, - az emberek, és az emberi kapcsolatok fontosak; Bizonytalanságkerülés mértéke Az erős bizonytalanságkerülő társadalmakban az életben elkerülhetetlenül jelenlevő bizonytalanság állandó fenyegetést jelent, amivel meg kell küzdeni; a gyenge bizonytalanságkerülő kultúrákban a bizonytalanság az életnek elfogadott, természetes velejárója.

9 Trompenaars kulturális dimenziói közül a tárgyalás szempontjából különösen fontosak: Neutrális Érzelmileg semleges Affektív Érzelmeken helye van az üzleti életben Specifikus Üzleti és a magánélet élesen elkülönül. Diffúz Az üzleti és a magánszféra nem különül el. Teljesítmény által orientált Szerzett státusz fontossága Egyéb körülmények által orientált (életkor, nem, társadalmi osztály) Adott státusz fontossága

10 Edward Hall kulturális koncepciói Kontextus: közös jelentéstartalmi háttér, közös ismeret Kontextuális jelentés: alkalmi jelentés; a nyelvi jel szövegösszefüggésből és/vagy szituációból adódó jelentése. Magas-kontextusú kommunikáció Alacsony-kontextusú kommunikáció Mély, hosszan tartó emberi kapcsolatok. Több, de felületesebb emberi kapcsolatok. Nagyfokú munkahelyi lojalitás a A tekintély a hatékony ügymeneten alapul. felállított hivatali hierarchián belül. A külső környezet, a helyzet, a nem- A külső környezet, a nem-verbális jelek verbális viselkedés fontossága. kevésbé fontosak. Inkább szóbeli, mint írásbeli megálla- Inkább írásbeli, mint szóbeli megállapodások podások A "belső" emberek (insiders) és a Nyitottabb az idegenek felé. kívülállók (outsiders) éles megkülönböztetése. Forrás: Falkné Bánó Klára: Kultúraközi kommunikáció, Perfekt, Monokronikus ember Polikronikus ember Egyidőben egy dologra koncentrál. Egyidőben több dologra figyel Időpontokat, határidőket szigorúan Időpontokat, határidőket betartja, ha betartja. lehetősége van rá Munkája iránt elkötelezett. Inkább az emberek és az emberi kapcsolatok iránt elkötelezett. A tervekhez szigorúan ragaszkodik. A terveket könnyen és gyakran változtatja. Az azonnali, gyors cselekvés híve. A cselekvés gyorsaságát az emberi kapcsolattól teszi függővé. A rövid távú kapcsolatokhoz szokott. Hajlamos egész életre szóló kapcsolatok kiépítésére Forrás: Falkné Bánó Klára: Kultúraközi kommunikáció, Perfekt, 2008.

11 A kulturális dimenziókban mutatkozó különbségek hatása a tárgyalás stílusára Kollektivizmus Individualizmus Nagy hatalmi távolság Kis hatalmi távolság Maszkulin értékrend Feminin értékrend Erős bizonytalanságkerülés Neutrális kultúra Affektív kultúra Specifikus kultúra Diffúz kultúra Teljesítmény által orientált kultúra Egyéb körülmények által orientált kultúra Magas kontextus Alacsony kontextus Monokronikus időkezelés Polikronikus időkezelés Delegációs tárgyalás. Hosszabb ismerkedő, bevezető szakasz, lassú tárgyalás. A tárgyalás négyszemközt zajlik vagy kis létszámú delegációban. Rövid ismerkedési szakasz, nem jellemző a korlátozott felhatalmazás. Gyorsabb a tárgyalás üteme. Fontos a státusz, a hierarchia, a titulusok használata. A delegáció vezetője magas beosztású. A döntéseket a hierarchia magas szintjén hozzák meg, a döntéshozatal lassú. Fontos a hozzáértés, de nem fontos a rang, a beosztás, státusz.. Közvetlen, formalitásoktól mentes hangnem. Gyorsabb a döntéshozatal. Fontos a teljesítmény, a hatékonyág, a siker. Az üzleti életben inkább a férfiak vesznek részt. Fontos a biztonság, a környezet védelme. A férfiak és a nők egyenjogúak az üzleti életben is. Kapcsolatorientáltság jellemzőbb. Ragaszkodnak a szabályokhoz, előírásokhoz. A termék megfelelő minőségét tanúsítványokkal kell alátámasztani. Érzelmeknek nincs helye a tárgyalóasztalnál. Rövidebb bevezető szakasz. Tényszerű hangnem. Fontos a szimpátia elnyerése, a jó személyes kapcsolat. A döntésekben az érzelmek is szerepet játszanak. Hosszú ismerkedő szakasz, személyes témákról is beszélnek. Az üzleti és a magánélet élesen elkülönül. Magánéleti témákról nem beszélnek- Az üzleti és a magánélet nem válik élesen szét. Az ismerkedési szakaszban magánéleti témák is előfordulhatnak. A tekintélyt, tiszteletet a teljesítmény alapozza meg. Az életkor, a nem, a származás alapozza meg a tekintélyt. Ezek fontos szempontok pl. a delegáció vezetőjének kiválasztásakor. Fontosak a hagyományok, szokások, a közös ismeret. A kommunikáció hatékony, nem szükséges mindent kimondani, a nem verbális jeleknek nagy szerepük van. A belső körhöz tartozók könnyen megértik egymást, a külső körhöz tartozók (idegenek), viszont nehezen értik meg a belső embereket. Tolmács alkalmazása ajánlott. Mindent pontosan elmagyaráznak (néha túlmagyaráznak). A nemverbális kommunikációnak kisebb a jelentősége. A tárgyalások pontosan kezdődnek, az időtartamuk meghatározott. A határidőket szigorúan betartják. Tárgyalás közben mással nem foglakoznak. A tárgyalások nem mindig kezdődnek pontosan. Hosszabb tárgyalásokra kell számítani, az időkezelés lazább. A tárgyalást családtagok, barátok, munkatársak, megzavarhatják. A kapcsolatok fontosak.

12 Amerikai Egyesült Államok Fejlett nemzeti öntudat, a kívülről érkező információk iránt kiesebb érdeklődés. Nagyon individuális kultúra. Az egyéni teljesítmény óriási hangsúlyt kap. Rendkívüli módon tisztelik az egyén szabadságát. Nem tisztelik a tekintélyt, rangot. A magánélet és az üzleti élet élesen elválik egymástól, ritkán keverik a magánélet témáját az üzleti társalgásba. A mindennapi élettel kapcsolatos bizonytalanság nem jellemző. Amit még nem sikerült ellenőrzés alá vonni: az időjárás, mikroorganizmusok félelmetes világa, az elmúlás, halál. A legnagyobb nyomás a teljesítménykényszer. A munkaerkölcs igen fejlett, az élet minden területét szabályok irányítják, a szakértelem kiemelkedően fontos. Alacsony kontextusú, monokronikus kultúra. Tér: nyitott tereket kedvelik. A kertes családi házak nincsenek körülvéve kerítéssel. Az emberek nem szeretik bezárva érezni magukat. A hivatalokban az ajtók nyitva állnak, a kollégák kopogás nélkül járnak be egymáshoz. Beszélgetéseknél legalább egy karnyújtásnyi távolságot tartanak. Nem-verbális kommunikáció Érintés: bizonyos mértékig tabu. Az ölelés nem ritka (születésnap, búcsúzás stb.), a hátba veregetés a barátság jele. Szem: általában szemkontaktust tartanak. Mosoly: nagyon gyakori, gyakran formálisnak tűnik. Kézfogás: baráti összejöveteleken általában nem fognak kezet. Üzleti körben a kézfogás megszokott, határozott legyen. A férfinak meg kell várnia, amíg a nő nyújt kezet. Mostanában inkább az jellemező, hogy mindig a házigazda nyújt kezet, függetlenül attól, hogy férfi vagy nő. Hétköznapi szituációban a köszönés mellé elég egy mosoly. Testtartás: vagy feszültek, sietnek, elmerülnek a munkában, vagy teljesen elengedik magukat, lazák. A verbális kommunikáció Üdvözléskor: How are you today? Fine, thanks, and how are you? Az amerikaik nem panaszkodnak személyes problémáikról, legalábbis üdvözléskor. A keresztnév használata elterjedt. Bemutatkozáskor sosem hiányzik a családnév mellől.

13 Nyíltak, szókimondók, érzéseiket kimutatják, viszonylag hamar elvesztik türelmüket. Elvárják a pontos, egyértelmű, világos fogalmazást. Az üzleti életben visszafogottabbak, nem mutatják ki érzéseiket. Nem szeretik a csendet. Jó a humorérzékük, a helyzetkomikumon alapuló humort kedvelik. A telefont nagyon gyakran használják, azonban a telefonon történő megállapodást mindig szükséges írásban is rögzíteni. Az üzleti tárgyalás Fontos: hatékonyság, az időmegtakarítás (time is money). Rövid idő alatt kötnek üzletet. A valódi üzleti szándék nélküli, pusztán tájékozódó, ismerkedő jellegű tárgyalást időfecsérlésnek tartják. Ha lehetséges mellőzik a formalitást, protokollt. Mindent megtesznek az oldott légkör érdekében, mellőzik a rangokat, a hosszadalmas bemutatkozást. Egyedül tárgyalnak, ritkán alkalmazzák a korlátozott felhatalmazást. A tárgyalóképesség alapja a szakértelem, aminek kevés köze van a beosztáshoz, ranghoz. Szeretnek azonnal a lényegre térni. Ha szükséges konfrontálódnak, szeretik a dolgokat tisztán fekete-fehéren látni. Kis haszon is fontos számukra. Nem indítanak szélsőséges követelésekkel, komolytalannak tartja azt, aki ésszerűtlen ajánlatot tesz. Nem ismerik el szívesen, ha nem tudnak valamit. Némileg rugalmatlanok, véleményüket nem szívesen változtatják meg. Az üzleti tárgyaláson fontos a visszajelzés arról, hogy a másik megértetette-e a mondanivalót. A tárgyalás menete 1. Bevezető szakasz: kapcsolatteremtés, ismerkedés. Hossza: legfeljebb 5-10 perc. 2. Az üzlettel kapcsolatos információcsere: a tárgyalófelek közlik, mit akarnak. Célratörő, tényszerű, indoklás, magyarázat nem kíséri, legfeljebb utólag a másik fél kifejezett kérésére. Vizuális eszközök igénybevétele gyakori. Ez a szakasz is viszonylag rövid. 3. Egyezkedés, meggyőzés, rábeszélés: a tárgyalás legfontosabb és időben is leghosszabb szakasza. 4. Engedmények tétele, megállapodás. Gyakran törekszenek kompromisszumra. Egyszerre egy problémát próbálnak megoldani, majd rátérnek a következőkre. A végső egyezmény nem más, mint a részegyezmények összegzése.

14 Arab országok Az arab kultúra értékrendjében az iszlám vallás áll az első helyen, fontos a család, a rokonság, a személyes kapcsolatok. A nőknek legtöbb arab országban kizárólag a családon belül kell tevékenykedniük. Kollektivista, nagy hatalmi távolságú, magas kontextusú, polikronikus kultúra. Az arabok vendégszerető, barátságos emberek. Fontos számukra a megbecsülés. Az arab országokban a vallás nem magánügy, hanem az egész társadalom közös ügye. A vallás tiltja többek között a szeszes italok fogyasztását, a kábítószer fogyasztást, a sertéshús fogyasztását. Előírja a napi ötszöri imát. Nem-verbális kommunikáció Kicsi az emberek közötti térköztartás, a közvetlen testi érintés a kommunikáció része. Csak jobb kézzel adnak, vesznek át dolgokat. Lábat nem teszik fel az asztalra, a cipő talpát nem fordítják a másik felé. Verbális kommunikáció Az arab ember bőbeszédű és nagy az érdeklődése a dolgok, személyek iránt. Szeret beszélgetni, történeteket hallgatni, mesélni. Ha köszöntöttek, akkor annál jobbat, vagy ugyanazt köszönjétek vissza. Ne dicsérjük meg a gyerekeket, tárgyakat babonásak, a megdicsért dolgot nekünk akarják adni. Üzleti tárgyalás A kapcsolatépítés, a bizalom kialakítása, a szimpátia megnyerése rendkívül fontos. Nagyon hosszú bevezető szakasz, időtartama több óra, de akár több nap is lehet. A bevezető szakaszban érdeklődni lehet a család férfi tagjai (papa, fiútestvér) iránt. Polikronikus társadalom, a sietség a sátántól származik az időkerteket lazán kezelik, a tárgyalás menete lassú. Egy napra csak egy programot tervezzünk! Ritkán tárgyalhatunk négyszemközt, a családtagok, munkatársak megzavarhatják a tárgyalást. Közvetítő nélkül nem lehet tárgyalni, a közvetítő legyen arab. Névjegykártyán arabul és angolul szerepeljenek az adatok. Alkudni kötelező, az alku a kapcsolatépítés eszköze.

15 Ajándék átadása lehetőleg baráti meghívás keretében, családi körben történjen. Japán Kollektivista, nagy hatalmi távolságú, maszkulin, erősen bizonytalanságkerülő, magas kontextusú, monokronikus kultúra. Hagyományos értékek: idősek tisztelete, tekintély és rang megbecsülése. Fontos a hierarchia. Nő szerepe: család összetartása, háztartás vezetése, gyerek nevelése. Nyilvános helyeken a férfiak mennek elöl. Nőket előre engedni nem szokás. Kabátlesegítés, felsegítés, stb. figyelmességre a nők ne számítsanak. Nemeket tekintve vegyes összetételű európai delegáció fogadásánál zavart okozhat, hogy mihez tartsák magukat a japán partnerek: szigorúan a rangbeli hierarchiához, vagy a nembeli hierarchiához. Erős közösségi szellem, fontos a saját csoporthoz tartozás. Belső kör (uchi) tagjai egymáshoz nagyon udvariasak, figyelmesek. A külső kör (soto) azon emberek csoportja, akiket nem ismernek. A külső körbe tartozókkal szemben udvariatlanság, türelmetlenség megengedett Nem-verbális kommunikáció. Gesztusaik visszafogottak. Jellegzetes mimika a mosoly. Sokszor nem örömet, egyetértést fejez ki, hanem zavart, bizonytalanságot, kételkedést. Szemkontaktust kerülik (agresszivitásként, kihívásként értelmezhetik). Ha valakire nagyon figyelnek, azt szemlecsukással jelzik. Üdvözléskor meghajlás (külföldiektől nem várják el), mélysége kifejezi a tisztelet fokát. Verbális kommunikáció A japán nyelvben a megfogalmazás sokszor homályos. Ritka az egyértelmű elutasítás, a nem direkt kifejezése. Majd meggondolom = elutasítás. Honne: valódi szándék, amit gondolnak, de nem kommunikálnak kifelé Tatemae: az, amit kifelé is kommunikálnak. Gyakori a verbális visszajelzés: igen, ahá, értem.

16 Szokatlan hosszúságú hallgatások beiktatódhatnak a tárgyalásba. Ezek a megfontolás, átgondolás kifejeződései. Prospektusokat, termékbemutatókat nagy gondossággal készítik el. A tárgyaláson jegyzetelnek, megőrzik feljegyzéseiket. A jegyzeteket feldolgozzák, másnap kérdeznek. Nem beszédtéma a pénz, a család, a személyes életszféra. Üzleti tárgyalás Hosszú az ismerkedési szakasz, a semleges témákról beszélgetés, ugyanakkor az üzleti tárgyalásban nincs helye magánéleti témáknak. A magánélet és az üzleti élet élesen elkülönül. Nagyon fontos a névjegy (japánul, angolul, vezetéknevet vastagon írni). Japánok is a vezetéknevet írják előre! Névjegyet két kézzel kell átadni, átvenni, nem szabad összefirkálni, összegyűrni, bármit ráírni. Mielőtt elmondják az igényeiket, a japánok hosszasan kérdeznek, magyarázkodnak. Döntéseket a csoport hozza, a döntési folyamat lassú. A problémákat globálisan közelítik meg, több szempontot egyszerre kezelnek. A tárgyalás közben nem születnek részeredmények, részmegállapodások. Addig egyetlen feltételt sem fogadnak el, még az egész ügyletet nem érzik elfogadhatónak. Árról csak a tárgyalási folyamatnak a döntés, megegyezés szakaszában eshet szó. Nem szabad siettetni az ár mielőbbi kimondását. A tartalom mellett fontos a forma is. Az ajándékot szépen be kell csomagolni, gondosan meg kell tervezni a termékismertetőket, prezentációkat. A delegációk összetétele ne változzon. A delegáció vezetője lehetőleg magas státuszú, idősebb férfi legyen. Tárgyaláshoz: A megszokottnál hosszabb idő kell. A megszokottnál nagyobb türelem, kitartás kell. A megszokottnál alaposabb rákészülés szükséges.

17 Skandináv országok Finnország A finnek nagyon érzékenyek arra, mit gondolnak róluk a külföldiek és ezt meg is kérdezik. Az emberek a természettel harmóniában, de egymástól tisztes távolságban élnek. A közösséghez tartozás gyenge, csak a saját képesség, szaktudás számít. Protestáns munkaerkölcs jellemző: erény a becsületesség, pontosság, gondosság. Monokronikus, és alacsony kontextusú kultúra. A maszkulin értékek fontosabbak, mint a többi skandináv országban, de nem annyira, mint Japánban vagy Németországban. A nők emancipálták, a férfiak részéről a hagyományos udvariassági gesztusok szinte teljesen hiányoznak. Kabátfelsegítés, ajtónyitogatás ritka, járműveken helyüket nem adják át még terhes anyának sem, viszont az öregek, rokkantak számára megjelölt helyekre akkor sem ülnek le, ha nincs a közelben ilyen személy. A munkahelyi hierarchia nem meredek. A tanulóktól elvárják az önálló munkát. A hierachikus kultúrából érkező számára úgy tűnhet, hogy a finnek tiszteletlenek és nem ismerik el a tekintélyt. Ritkán fogyasztanak alkoholt, de akkor sokat a lerészegedésig. Az utóbbi 20 évben Finnország sörivó országgá vált: az alkohol 60%-át sör alakban fogyasztják. A jó ismerőst otthonukba vagy nyaralójukba meghívják. A cipőt le kell venni, papucsot viszont nem adnak. Az igazi vendégszeretet megnyilvánulása, ha a vendéget meghívják a családi szaunába, de a meghívást vissza lehet utasítani. Nem erőszakosak. Nem-verbális kommunikáció Távolságtartás: nagy a szociális és fizikai távolságtartásuk. Beszélgetés közben karnyújtásnyi távolságot tartanak, nem érintik meg egymást, nincs vállonveregetés, ölelés, baráti csók. A határozott kézfogás a leggyakoribb üdvözlési mód. Még a gyerekek is gyakran ráznak kezet. Társaságban először a nőkkel szokás kezet fogni. Tekintet: nem néznek a beszélgetés teljes ideje alatt a másik szemébe. A karokat nem szokás összefonni arrogancia jele. A fej felvetése: gyere ide. Ülés közben bokánkat ne tegyük a térdünkre.

18 Verbális kommunikáció Hallgatagok, nehezen kezdenek beszélgetést. A finnek számára a csend alapjában véve pozitív jelenség, fontos belső erőforrás. A gondolkodás közben hallgatnak, csak a döntéskor önti véleményét szavakba. Megbízhatóbbnak tartják azt az embert, aki nem iszik túl sokat. Szívesen fejezik ki magukat személytelenül, szenvedő szerkezetben. A dicsérő szavakat elhárítják, szerények. Finnországban általános a tegezés, Svédországból terjedt át. A diákok tegezik és keresztnevükön szólítják tanáraikat. Beszélgetés során kerülendő témák: anyagi helyzet, vallás, pártállás. Politikáról, aktuális világhelyzetről lehet beszélni. Az üzleti tárgyalás Gondosan felkészülnek. Előkészítik a demonstrációs anyagokat. A bevezető szakasz rövid, csak néhány percig tart. Kávét, üdítőket kínálnak. A tárgyalás során egyszerre csak egy dologgal foglalkoznak. Az ajándékot célszerű a tárgyalás végén, becsomagolatlanul átadni, rövid beszéd kíséretében. Svédország Szociálisan érzékeny állam, a biztonság fontos érték (erősen feminin kultúra). Természetkedvelők. A svédek túlnyomó többsége lutheránus. Kicsi a hatalmi távolság, az egyén nagy szabadságot kap, mindenekelőtt az információhoz történő hozzájutást. A gyermeknevelés nem tekintélyelvű Individualisták, nagy érték a függetlenség. Az emberi élet minősége és a környezetvédelem kiemelten fontos. Szabadidejüket ritkán töltik nyilvános helyen, jóval kevesebb kapcsolatépítésre szolgáló helyet találunk. Nehezen barátkoznak idegennel. Racionálisak, a tényeket tisztelik. Nagyon pontosan betartják az időpontokat. Testbeszéd: gesztusok visszafogottak. Kézfogással üdvözlik egymást, egyébként kerülik a fizikai érintést. Verbális kommunikáció Tegezik egymást, nemtől, kortól és rangtól függetlenül.

19 Erős érzelmektől mentes nyugodt beszédet, visszafogott, agresszív megnyilvánulástól mentes viselkedést követel meg a kultúrájuk. Az őszinte beszédet kedvelik, még a bók is legyen őszinte. Tárgyalás A bevezető szakasz rövid. Türelmesen végighallgatják a partnert, nem szakítják félbe a másikat. Törekszenek arra, hogy mindkét fél nyertesnek érezze magát. Dánia Igen öntudatos társadalom, elégedettek teljesítményükkel, nem nagyon figyelnek a külső információkra. Inkább befelé fordulók. A lakosság 97%-a a lutheránus egyház tagja. Létbizonytalanság a fejlett jóléti rendszernek köszönhetően minimális. Testnyelv: bemutatkozáskor rövid, határozott kézfogás (nők felé is). Sértő gesztus a felfelé emelt hüvelykujj sértő. Verbális kommunikáció Szeretik az őszinte, nyílt beszédet. Idegenekkel nem kezdenek azonnal fesztelen társalgásba. Nagyon toleránsak, más személyeket, országokat nem tanácsos kritizálni. Üzleti tárgyalás Azonnal a tárgyra térnek, rövid a bevezető beszélgetés. Részletes ajánlatot kell adni. Nagy jelentőséget tulajdonítanak a pontosságnak.

20 Olaszország Az olaszok szívesen vitatnak meg minden témát; nem utasítanak vissza egyetlen felmerülő kérdést sem, véleményüket nem könnyen változtatják meg. A szubjektív érzések nagy szerepet játszanak gondolkodásukban. A katolikus egyháznak van a legnagyobb befolyása értékrendjükre. Az olaszok vallásosak, szemérmesek, családcentrikusak, babonásak, érzékenyek. Egy olasz számára a család szent és sérthetetlen. Külön világ, amelybe nem szabad bevinni a munkahelyi gondokat és amelynek apró-cseprő ügyeit szintén nem illik a világ elé tárni. Az átlagos életnívójú olasz családban megmaradt a hagyományos szereposztás: a férj megkeresi a családfenntartáshoz szükséges pénzt, a feleség feladata a háztartás maradéktalan ellátása és a gyereknevelés. Északon a főnök-beosztott kapcsolat demokratikus, különösen a kisvállalatoknál, míg Délen sok helyütt még mindig patriarchális viszonyok uralkodnak. Nem-verbális kommunikáció Az olaszok azt mondják magukról, hogy igaz, nem beszélnek nyelveket, mégis meg tudják magukat értetni a világ bármelyik pontján. Egyszerűen úgy, hogy a legnagyobb természetességgel "eljátsszák" azt, amit szavakkal kellene kifejezniük. Élénken gesztikulálnak. Az olaszok szeretnek szerepelni, magukra vonni a figyelmet, átéléssel közölni a legbanálisabbnak tűnő dolgot is. A mosoly fontos kelléke a kommunikációnak. Elsődlegesen a szimpátia jele, de az olaszoknál lehet egyszerűen a lényükből áradó derű és életöröm kifejeződése. Az olaszok, egymás között, a beszéd hevében nemigen figyelnek a fizikai távolságtartásra; a másik orra előtt hadonásznak, meg-megérintik, fogják egymás karját, vállát. A külföldiekkel kellő távolságból beszélnek. Ha kezünket, karunkat megérintik, pusztán ösztönösen, figyelemfelkeltő szándékkal - és nem bizalmaskodásból - teszik. (Sziciliában azonban még ez sem fordul elő, óvatosak a külföldivel szemben.) Verbális kommunikáció Az olaszok, temperamentumuknak megfelelően, igen bőbeszédűek. Szeretnek csevegni, vitatkozni, érdeklődni, magyarázni. Mivel az olaszokkal való kapcsolattartásban igen nagy súlyt kapnak az érzelmek, az üzletembernek annál nagyobb sikerei vannak, minél jobban ismeri a nyelvet és ezen keresztül az olasz embereket. A klasszikus olasz üzleti levél megírása külön művészetet igényel. Továbbra is élnek a bonyolult körmondatok, az udvarias formulákat halmozó szerkezetek. Igen nagy figyelmet kell fordítani a levélpapír minőségére, a gépelés hibátlanságára, a levél formájára.

Kis-és középvállalkozások üzleti kultúrája a magyar-osztrák határmenti régióban. Az Opticom (L00075) projektben végzett kérdőíves felmérés eredményei

Kis-és középvállalkozások üzleti kultúrája a magyar-osztrák határmenti régióban. Az Opticom (L00075) projektben végzett kérdőíves felmérés eredményei OPTICOM Tisztán, érthetően Kis-és középvállalkozások üzleti kultúrája a magyar-osztrák határmenti régióban Az Opticom (L00075) projektben végzett kérdőíves felmérés eredményei Á l t a l á n o s >10 fő

Részletesebben

TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN. Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ

TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN. Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ A SIKER ALAPJA 1. FELKÉSZÜLÉS 1. Meg kell határozni az elérendő célt

Részletesebben

Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége

Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége Déva, 2010. november 19-21. Kósa András László Közéletre Nevelésért Alapítvány Mottó: Az életben nem azt kapjuk, amit megérdemlünk, hanem amit tárgyalással

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Kultúraközi kommunikáció

Kultúraközi kommunikáció Kultúraközi kommunikáció Kultúra: egy adott emberközösség közösen elfogadott viszonyulása az élet legalapvetőbb kérdéseihez, továbbá az ezen a viszonyuláson alapuló értékeinek, normáinak, szokásainak és

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői A BESZÉD ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Magyar nyelv hete 2012. április 25. A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői Gráczi Tekla Etelka Beszédstílus Beszédstílus = az írás, megszólalás módja A

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Tanulunk és tanítunk, mi a haszna? LLL Könyvtári Szolgáltatások és eredményességük Komárom, 2011. június 24-én A kommunikáció lényege, hogy az egymással

Részletesebben

any.hu Magyar-Afrika Fórum Üzletkötési tapasztalatok Ghánában

any.hu Magyar-Afrika Fórum Üzletkötési tapasztalatok Ghánában Magyar-Afrika Fórum Üzletkötési tapasztalatok Ghánában ANY Biztonsági Nyomda csoport főbb adatai ANY Csoport: Magyarország, Románia, Bulgária, Szlovákia, Moldova CEE régió vezető biztonsági nyomdája Budapesti

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció szerepe a nemzetközi pályázatokban

Interkulturális kommunikáció szerepe a nemzetközi pályázatokban Jean Monnet: Interkulturális kommunikáció szerepe a nemzetközi pályázatokban Haújrakellenekezdenemazeurópaiintegrác iómegvalósítását,valószínűlegakultúrávalkez deném. Urbán Anna Kommunikáció definíció

Részletesebben

Szervezeti képességek fejlesztése Tárgyalás

Szervezeti képességek fejlesztése Tárgyalás Szervezeti képességek fejlesztése Tárgyalás Daruka Eszter A mai menü Tárgyalás Menete Stratégiák Eszközök Esetek Nők Videó Tárgyalás A tárgyalás olyan kommunikációs folyamat, amelyben két vagy több fél

Részletesebben

A SZPONZORKERESÉS PROTOKOLLJA ÜZLETI ETIKETT

A SZPONZORKERESÉS PROTOKOLLJA ÜZLETI ETIKETT A SZPONZORKERESÉS PROTOKOLLJA ÜZLETI ETIKETT A SZPONZORKERESÉS A legszemélyesebb szigorúan üzlet. Mindennapi viselkedéskultúra = Üzleti viselkedéskultúra JÓ HÍRNÉV PÉNZ BIZALOM Együttműködés! 2 A SZPONZORKERESÉS

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

Prezentációs készségfejlesztés

Prezentációs készségfejlesztés Prezentációs készségfejlesztés Az emberi agy születésünkkor kezd működni, s nem áll meg egészen addig a pillanatig, míg föl nem állsz és nyilvánosság előtt nem kezdesz el beszélni. /Sir George Jessel/

Részletesebben

MEDIÁCIÓ EGYEZSÉGTEREMTÉS FELSŐFOKON

MEDIÁCIÓ EGYEZSÉGTEREMTÉS FELSŐFOKON MEDIÁCIÓ EGYEZSÉGTEREMTÉS FELSŐFOKON Betegjogi képviselők képzése 2013 Popovics Edit előadása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 A konfliktus olyan, egyének vagy csoportok közötti eszkalálódott versengés, ahol mindenki

Részletesebben

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll. ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.hu MIÉRT KELL A PROTOKOLL?? A hitelesség feltétele: európaiság

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL.

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL. 1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL www.urbact.hu www.urbact.eu Mitől közösségi tervezés? Az érintettek a tervezési folyamat legelejétől részt vesznek a munkában Lehetőségük van elmondani szükségleteiket, vágyaikat

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Tárgyalástechnika alapjai. 2013. június 30. Győr

Tárgyalástechnika alapjai. 2013. június 30. Győr Tárgyalástechnika alapjai 2013. június 30. Győr Tartalom Rövid bevezetés a kommunikációról Emberi viselkedés sémái - asszertivitás Meggyőzés Tárgyalástechnika alapjai Hogyan legyek jó tárgyaló? Közben

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET III-IV. téma KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Fogalmi tisztázás: Mi a kultúra? Régen: - Szellemi

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Az álláspályázat szóbeli része

Az álláspályázat szóbeli része Az álláspályázat szóbeli része Az állásinterjú Az állásinterjúra való meghívással döntő ponthoz érkezett a jövőbeli munkahely megszerzésének útján. Fontos mérföldkövet ért el. Ekkor már tudhatja, hogy

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan

Felelősen, egészségesen, biztonságosan Felelősen, egészségesen, biztonságosan Előadó: Geskó Sándor elnök Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete www.konszenzus.org e-mail cím: konszenzusbp@konszenzus.org Telefonszám: 1/335-6463 Cselekedeteink

Részletesebben

MI LÁTSZIK A KONFLIKTUSBÓL? Tünetek ek, az ügy

MI LÁTSZIK A KONFLIKTUSBÓL? Tünetek ek, az ügy MEDIÁCIÓ Dr. Vajna Virág - mediátor MI A KONFLIKTUS? Kenneth Boulding meghatározása szerint a konfliktus összeütközést jelent emberek, vagy emberek csoportjai között. Akkor lép fel, amikor olyan célokat

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

I. Interkulturális kommunikáció II.

I. Interkulturális kommunikáció II. I. Interkulturális kommunikáció II. 1. Kommunikáció (szerkezete, fajtái, verbális, nem verbális) 2. Kultúra (definíció, rétegei, fajtái 3. A kultúra tanulásának folyamata (kultúrsokk) 4. Interkulturális

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉSI MÓDOZATOK BEHOZATALA AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice

Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice Czakó Péter Európai Üzleti Iskola Tartalom Tulajdonos, tag = ÜGYFÉL A hely, ahol dolgozunk Magyarország helye a világ értéktérképén A módszerek,

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN

PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN Dr. PRÓNAY Gábor Pro-COMpass Kft. I. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum, Budapest, 1998. április 16. 1 KULTÚRA = megoldások Az emberek

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

MEDIÁCIÓ. Dr. Vajna Virág - mediátor

MEDIÁCIÓ. Dr. Vajna Virág - mediátor MEDIÁCIÓ Dr. Vajna Virág - mediátor MI A KONFLIKTUS? Kenneth Boulding meghatározása szerint a konfliktus összeütközést jelent emberek, vagy emberek csoportjai között. Akkor lép fel, amikor olyan célokat

Részletesebben

TÁMOP-5.5.7.-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése.

TÁMOP-5.5.7.-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése. Kommunikáció. Témacsoportok A kommunikáció fogalama Metakommunikáció Kommunikáció a jogvédelmi munkában. A kommunikációs képesség játszotta a legnagyobb szerepet az emberiség fejlődésében A kommunikáció

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

A tréningkoncepció áttekintése 13. A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21

A tréningkoncepció áttekintése 13. A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21 Tartalom A tréningkoncepció áttekintése 13 A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21 Tréning-menetrend: Vezetés és motiválás 25 Időterv

Részletesebben

Üzletkötés, értékesítés key account managerek számára

Üzletkötés, értékesítés key account managerek számára Üzletkötés, értékesítés key account managerek számára Üzletkötés, értékesítés key account managerek számára avagy milyen módszerekkel dolgoznak az EUban a piacvezetõ cégek A hiánygazdaság megszûnt. A piacgazdaságot

Részletesebben

Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő

Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő Köszönti Önöket az és vezetője, Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő Hallottad? A telefonos kommunikációról Budapest, 2012. 11. 24.

Részletesebben

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu Szemkamera kutatás szolgáltatás ismertető Mi is az a szemkamera? A szemkamera egy vizuális eszköz, amely képes rögzíteni az emberi szem mozgását, miközben az hirdetéseket, prospektusokat, DM levelet, reklámújságot,

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja.

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja. MEDIÁCIÓ A viták békés rendezésének útja. Ha megtanulunk a szívünkből beszélni, az asztalra tenni a különbségeinket, és kölcsönös tisztelettel és méltósággal párbeszédet folytatni, annak a konfliktus megoldása

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Mit érdemes átgondolnia. mielőtt lakberendezőt fogad?

Mit érdemes átgondolnia. mielőtt lakberendezőt fogad? Mit érdemes átgondolnia mielőtt lakberendezőt fogad? Munkafüzet E r d é l y i K r i s z t i n a - w w w. e r d e l y i k r i s z t i n a. h u Amennyiben kitölti ezt a kérdéssort, az 20.000 Ft megtakarítást

Részletesebben

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Változó társadalom, globális trendek társadalmi mobilitás vagy a társadalmi struktúra újratermelődése (Bourdieau, Bernstein, Mollenhauer

Részletesebben

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz Testünk beszél helyettünk is Az árulkodó kéz Az élő szóban történő párbeszéd 2008. április 5. Baczkó Norbert Testbeszéd, Diákakadémia 2 Az első benyomás kialakításában 60-80% szerepe van a testnyelvi jeleknek.

Részletesebben

AZ ÜZLETI PROTOKOLL ÚTVESZTŐIBEN FELKÉSZÜLTEN ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN DR. ERDŐS ZSUZSANNA

AZ ÜZLETI PROTOKOLL ÚTVESZTŐIBEN FELKÉSZÜLTEN ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN DR. ERDŐS ZSUZSANNA AZ ÜZLETI PROTOKOLL ÚTVESZTŐIBEN FELKÉSZÜLTEN ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN DR. ERDŐS ZSUZSANNA ÖLTÖZZÜNK A SIKERHEZ! KÉT KÍSÉRLET ÖLTÖZZÜNK A SIKERHEZ! Nem a ruha teszi az embert, de elárulja! Női üzleti öltözék

Részletesebben

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá:

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: 1. A munka és a magánélet egyensúlya Az infografika és a kreatív vizualitással bemutatott mutatók iránt érdeklődők kedvéért: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

SZŐKE Júlia Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. Osztrák-magyar határon átnyúló gazdasági együttműködések magyar szemmel

SZŐKE Júlia Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. Osztrák-magyar határon átnyúló gazdasági együttműködések magyar szemmel SZŐKE Júlia Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Osztrák-magyar határon átnyúló gazdasági együttműködések magyar szemmel Bevezetés A 20. század végétől a világgazdasági folyamatokat

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Á. kiváló tanuló, magatartásával sincs probléma.

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél.

A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél. Cím A tanár-diák kommunikáció alapjai Rövid leírás A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél. Amit magában foglal: állandóan

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

AZ EDZŐ ÉS A MÉDIA /THE COACH AND THE MEDIA/

AZ EDZŐ ÉS A MÉDIA /THE COACH AND THE MEDIA/ AZ EDZŐ ÉS A MÉDIA /THE COACH AND THE MEDIA/ Készült: Jacques Crevoisier előadása alapján (UEFA, Nyon, 2013) A média: A kommunikációs készség ugyanolyan fontos, mint a technikai készségek. A kérdések is

Részletesebben

Min múlik manapság az értékesítés sikere?

Min múlik manapság az értékesítés sikere? Min múlik manapság az értékesítés sikere? Az eredményes értékesítési munka feltételei és az üzletfelek, a gazdasági környezet is megváltoztak. Az értékesítők új helyzettel állnak szemben: az ügyfelek tájékozottabbak.

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER A jó nevelés azt jelenti, hogy helyesen reagálunk gyermekünk helytelen viselkedésére (John Rosemond) FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ 2014.

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Lakatosné Pripkó Judit Albert Schweitzer Kórház Hatvan. Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa, Siófok- 2011.okt.14-15.

Lakatosné Pripkó Judit Albert Schweitzer Kórház Hatvan. Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa, Siófok- 2011.okt.14-15. Lakatosné Pripkó Judit Albert Schweitzer Kórház Hatvan Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa, Siófok- 2011.okt.14-15. 1 Kommunikáció a társas kapcsolat alapja - információátadás - üzenet/közlő/befogadó

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Széchenyi 2020. Pályázatok és általános információk vállalkozások részére. HBF Hungaricum Kft.

Széchenyi 2020. Pályázatok és általános információk vállalkozások részére. HBF Hungaricum Kft. Széchenyi 2020 Pályázatok és általános információk vállalkozások részére HBF Hungaricum Kft. HBF Hungaricum Kft. Az előadás tartalma Mit gondoljunk végig a pályázat benyújtása előtt? Pályázatok értékelése

Részletesebben

Hivatalos levelezés. Levelek, megkeresések, kérelmek és e-levelezés. Tartalmi, stiláris és formai szabályok.

Hivatalos levelezés. Levelek, megkeresések, kérelmek és e-levelezés. Tartalmi, stiláris és formai szabályok. HIVATALOS/ÜZLETI LEVÉL Hivatalos levelezés. Levelek, megkeresések, kérelmek és e-levelezés. Tartalmi, stiláris és formai szabályok. Öt alapvetõ cél: 1. Informálni akarunk. 2. Megmagyarázni valamit (magyarázkodni).

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

Tárgyalástechnika. www.gordio.hu

Tárgyalástechnika. www.gordio.hu Tárgyalástechnika 1 A TÁRGYALÁSRÓL ÁLTALÁBAN A tárgyalás során kell elérnünk, hogy a kezdetben meglévő szembenállás, a talán egymásnak ellentmondó elvárások ellenére sikerüljön közös megoldást találni

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Inklúziós index. Tony Booth, Mel Ainscow: A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás

Inklúziós index. Tony Booth, Mel Ainscow: A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás Tony Booth, Mel Ainscow: Inklúziós index A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás Csepregi András Velence, 2015. 05. 14. A magyar változat Tény: az Educatio

Részletesebben

MARKETINGKÓDEX jägermeister

MARKETINGKÓDEX jägermeister MARKETINGKÓDEX jägermeister Bevezetés A szeszes italok kulturális örökségünk részét alkotják, fogyasztásuk több évszázados hagyománynak örvend: a felelősségteljes alkoholfogyasztás felnőttek milliói számára

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: Magyarország TREBAG kft Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF Szint: Kimenet: A

Részletesebben

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág MEDIÁCIÓS KÉPZÉS Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág A MEDIÁTOR KÉPESSÉGEI Objektivitás: mindkét felet erősíteni, támogatni, még akkor is, ha

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben