az agrárkörnyezetgazdálkodási

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az agrárkörnyezetgazdálkodási"

Átírás

1 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató az agrárkörnyezetgazdálkodási intézkedésbôl támogatást igénylôk részére (segédlet a 11/2005. (II. 28.) FVM rendelettel, a 34/2005. (IV. 15.) FVM rendelettel, 71/2005. (VIII. 11.) FVM rendelettel és a 107/2005. (XI. 24.) FVM rendelettel módosított 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet értelmezéséhez)

2 A tájékoztatóban megválaszolt kérdések 1. Mi az agrár-környezetgazdálkodás? Mi az agrár-környezetgazdálkodás célja? Mit kell tudni az agrár-környezetgazdálkodási támogatásokról (kifizetésekrôl) általában? Milyen támogatási formák segítik az agrár-környezetgazdálkodási célokat? Intézkedés Célprogramok Mennyi forrás áll rendelkezésre az agrár-környezetgazdálkodási célok megvalósításához? Ki és milyen feltételek mellett jogosult a támogatások igénybevételére? Milyen célprogramok közül lehet választani, illetve mik a célprogramok közötti váltás lehetôségei? Milyen kötelezettségeket, elôírásokat kell betartani a program során? Meddig kell a vállalt kötelezettségeket betartani? Mi az a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat? Hogyan lehet támogatást kérelmezni? Mikor és hol lehet a támogatást kérelmezni? Hogyan ellenôrzik a vállalások teljesítését? Hol kapható további információ az agrár-környezetgazdálkodási támogatásokról? MVH Megyei Kirendeltségek elérhetôségei

3 1. Mi az agrár-környezetgazdálkodás? Az agrár-környezetgazdálkodás gyûjtôfogalom: a mezôgazdaság, valamint a természeti erôforrások, a fizikai (talaj, víz, levegô) és természeti (tájkép, természeti értékek) környezet kölcsönhatásaival kapcsolatos folyamatok, tevékenységek szabályozásával, irányításával, és befolyásolásával foglalkozik. 2. Mi az agrár-környezetgazdálkodás célja? Az agrár-környezetgazdálkodás célja a természeti erôforrások okszerû, fenntartható biztosítása és az élelmiszerbiztonság elôsegítése (az emberi egészséget nem veszélyeztetô élelmiszerek elôállítása), amely bôvebben fogalmazva az alábbi célkitûzéseket foglalja magába: " a környezetvédelmi célkitûzések ágazati megvalósulása, természeti értékeink, a táj, a termôföld és a vízkészletek állapotának megôrzése és javítása; " hozzájárulás Magyarország agro-ökológiai adottságainak megfelelô, fenntartható mezôgazdasági földhasználat és racionális termelési struktúra kialakításához, piacképes, minôségi termékek elôállításának növelése, ezáltal a mezôgazdasági exportlehetôségek javítása; " mûveletlen gyepterületek vagy felhagyott szántó területek kultúrállapotba hozása extenzív gazdálkodási formákkal vagy tájfenntartó jellegû tevékenységekkel; " a vidéki foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetôségek bôvítése, vidéki életminôség javításához való hozzájárulás és alternatív jövedelemszerzési lehetôségek kialakítása, a vidék turisztikai potenciáljának fejlesztése, a táj képének, így az ökoturizmus, falusi turizmus feltételeinek javítása; " hozzájárulás más vidékfejlesztési intézkedések sikeréhez, a vidéki népesség, a gazdálkodók termelési-környezeti ismereteinek fejlôdéséhez és a szemléletváltás elôsegítéséhez; " magas genetikai értéket képviselô állatállományok megôrzése. 3

4 3. Mit kell tudni az agrár-környezetgazdálkodási támogatásokról (kifizetésekrôl) általában? Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés terület, azaz hektár, valamint állatlétszám alapú vissza nem térítendô támogatás, amelyet valamely agrár-környezetgazdálkodási intézkedés végrehajtásának ellentételezéséül biztosítunk, a gazdálkodó által vállalt, valamely célprogramba bevitt terület mértéke vagy állat létszáma alapján, legalább 5, legfeljebb 20 éves idôtartamra (hosszú távú területpihentetés). A kifizetés mértéke a vállalás jellegétôl, tartalmától függ. A kifizetés a vállalt intézkedés végrehajtása kapcsán felmerülô bevételkiesés és a többletköltségek kompenzálása alapján került meghatározásra. Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés nem zárja ki, hogy egyidejûleg ugyanazon területre az alábbi területalapú támogatások is igényelhetôk legyenek, amennyiben a kérelmezô a jogosultsági feltételeknek megfelel: a) az EMOGA Garancia Részlegébôl finanszírozott adott évi egységes területalapú támogatás; b) az EMOGA Garancia Részlegébôl finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó adott évi kiegészítô nemzeti támogatás; c) az EMOGA Garancia Részlegének társfinanszírozásában megvalósuló kedvezôtlen adottságú területek kompenzációs támogatása. 4. Milyen támogatási formák segítik az agrár-környezetgazdálkodási célokat? A Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben foglaltak alapján az alábbi agrár-környezetgazdálkodási támogatási célprogramok kerülnek bevezetésre (2004. évben a sötét színnel jelölt célprogramok indultak): 4

5 Intéz- Célprogramok Leírás Kifizetés kedés euró/ha Ft/ha* Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport Alapszíntû szántóföldi Szántóföldi mûvelés 98, célprogram Zöldségtermesztés 172, Tanyás gazdálkodás Szántóföldi mûvelés 145, célprogram Zöldségtermesztés 215, Méhlegelô célú növénytermesztési célprogram 74, Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram Szántóföldi mûvelés 133, Zöldségtermesztés 223, Ökológiai szántóföldi Szántóföldi mûvelés 176, növénytermesztési célprogram átállási idôszakban Szántóföldi mûvelés átállt 125, Zöldségtermesztés átállási idôszakban 325, Zöldségtermesztés átállt 200, Hosszú távú területpihentetési 1 év 376, célprogram 2 évtôl 133, Ritka szántóföldi növény Szántóföldi mûvelés 129, és zöldség-fajták termesztési Zöldségtermesztés célprogram 231, Érzékeny Természeti Területek 1. Szántóföldi 250, szántóföldi növénytermesztési növénytermesztés célprogramok túzok élôhely-fejlesztési elôírásokkal célprogram 2. Szántóföldi 203, növénytermesztés madár élôhely-fejlesztési elôírásokkal célprogram 3. Lucernatermesztés 266, túzok élôhely-fejlesztési elôírásokkal célprogram 4. Szántóföldi növénytermesztés élôhelyfejlesztési elôírásokkal célprogram 192, *a támogatás összege forintban 250,183 Ft/euró átváltási áron került megállapításra a 1117/2004. EK rendeletben foglaltak szerint

6 A táblázat folytatása Intéz- Célprogramok Leírás Kifizetés kedés euró/ha Ft/ha* Gyepgazdálkodási célprogram csoport Ültetvényekre vonatkozó agrárkörnyezetgazdálkodási célprogram csoport Alapszíntû gyepgazdálkodási Füves élôhelyek kezelése célprogramok célprogram 58, Szántó fajgazdag gyeppé alakítása (gyeptelepítés) célprogram 290, Ökológiai gyepgazdálkodási célprogram 58, Érzékeny Természeti Területek 1. Gyepgazdálkodás túzok 125, alkalmazható gyepgazdálkodási élôhely-fejlesztési célprogramok elôírásokkal célprogram 2. Gyepgazdálkodás haris 109, élôhely-fejlesztési elôírásokkal célprogram 3. Gyepgazdálkodás 98, élôhely-fejlesztési elôírásokkal célprogram 4. Gyeptelepítés célprogram 294, Integrált ültetvény célprogram 388, Ökológiai ültetvény célprogram Átállási idôszakban 396, Átállt 278, Ritka szôlô- és gyümölcsfajták Gyümölcs-, szôlôtermesztése célprogram ültetvények 231, Extenzív halastavak fenntartása célprogram 203, Vizes élôhelyekhez kapcsolódó agrárkörnyezetgazdálkodási célprogram csoport Vizes élôhelyek létrehozása Szántóföld átalakítása 317, célprogram vizes élôhellyé célprogram (1 év) Szántóföld átalakítása 133, vizes élôhellyé célprogram (2 évtôl) Ívóhelyek kialakítása célprogram 117, Zsombékosok, mocsarak, lápok gondozása célprogram 101, Nádgazdálkodási célprogram 86, *a támogatás összege forintban 250,183 Ft/euró átváltási áron került megállapításra a 1117/2004. EK rendeletben foglaltak szerint

7 Extenzív állattartáshoz kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport Kiegészítô agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport A táblázat folytatása Intéz- Célprogramok Leírás Kifizetés kedés euró/ha Ft/ha* Ôshonos és magas genetikai Magyar szürke 113, értéket képviselô állatok szarvasmarha tartásának támogatása célprogramok célprogram Magas genetikai 119, értéket képviselô lovak célprogram Mangalica célprogram 78, Ôshonos juh célprogram 20, Ôshonos tojótyúk 0, Pecsenyetyúk 0,33 83 Liba 1, Pulyka 1, Ökológiai állattartás Szarvasmarha célprogram 74, célprogramok Sertés célprogram 58, Kecske célprogram 18, Tojótyúk 0, Pecsenyetyúk/gyöngytyúk 0,25 63 Liba/kacsa 0, Pulyka 1, Erózió védelmi célprogramok 1. Vízerózió elleni védelem 231, célprogram a) Ültetvények vízerózió 39, elleni védelme célprogram (1 év) Ültetvények vízerózió elleni védelme célprogram (2 évtôl) b) Szántóföldek vízerózió 98, elleni védelme célprogram tavaszi vetés Szántóföldek vízerózió 39, elleni védelme célprogram ôszi vetés 2. Szélerózió elleni védelem 98, célprogram Füves mezsgye létesítése 1 év 462, célprogram 2 évtôl 39, Gyepterületeken történô 1 év 168, cserjeirtás célprogram 2 évtôl 62, *a támogatás összege forintban 250,183 Ft/euró átváltási áron került megállapításra a 1117/2004. EK rendeletben foglaltak szerint

8 A forintban megállapított kifizetés összege kizárólag tájékoztató jellegû! A támogatás összege a megjelenô rendeletektôl eltérôen azért kerül forintban is feltüntetésre, mert ez elôsegíti a programban már több éve résztvevô gazdálkodók, szakértôk gyorsabb, könnyebb tájékozódását, valamint az elôzô évi támogatási összegek és a jelenlegi támogatási összegek nagyságrendjének összehasonlíthatóságát. 5. Mennyi forrás áll rendelkezésre az agrár-környezetgazdálkodási célok megvalósításához? Az EU tagsággal az eddigiekhez képest (Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program) ugrásszerûen megnôtt az agrár-környezetgazdálkodási támogatások (kifizetések) forrásainak mértéke. A források várható mértékét az alábbi táblázat mutatja: Agrár-környezetgazdálkodási támogatások forrásai* * % EU és 20% nemzeti forrásból Milliárd forint 6. Ki és milyen feltételek mellett jogosult a támogatások igénybevételére? A terület alapú támogatást az a földhasználó veheti igénybe, aki: " mezôgazdasági tevékenységbôl származó bevétellel rendelkezik, " megfelel az egyes célprogramok jogosultsági feltételeinek, " a teljes támogatási idôszak alatt gazdaságának teljes területén betartja a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat elôírásait. 8

9 Amennyiben a támogatást nem a tulajdonos veszi igénybe, a fentieken túl a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a földhasználó a támogatási kérelem benyújtásakor írásban nyilatkozzon arról, hogy a támogatható területre érvényes haszonbérleti szerzôdéssel rendelkezik. Amennyiben a haszonbérleti szerzôdés nem a támogatás teljes idôtartamára szól, abban az esetben rendelkeznie kell egy olyan nyilatkozattal, amelyben a föld tulajdonosa írásban hozzájárult ahhoz, hogy a földhasználó a támogatható területre a támogatási idôszak teljes idôtartama alatt az elôírások teljesítésére kötelezettséget vállaljon. A területalapú célprogramok esetében azon területek után vehetô igénybe támogatás: " ahol a támogatási kérelem által érintett mezôgazdasági parcellát a célprogramban elôírtaknak megfelelôen hasznosítják, " ahol az egyes mezôgazdasági parcellák területe legalább 0,3 hektár, " ahol az egy célprogramba bevitt földterület mérete eléri a célprogramonként meghatározott minimálisan támogatható terület nagyságát. Az állatlétszám alapú támogatást az az állattartó veheti igénybe, aki a kérelem benyújtásának idôpontjában a kérelem alapját képezô állatok vonatkozásában: " mezôgazdasági tevékenységbôl származó bevétellel rendelkezik, " szarvasmarha, juh, kecske esetében a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelölésérôl, valamint az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérôl szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet szerinti elôírásokat teljesíti, " az egyéb állatfajok esetében teljesülnek az egyes célprogramokban külön meghatározott feltételek, " a teljes támogatási idôszak alatt gazdaságának teljes területén betartja a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat elôírásait. Az állatállomány alapú célprogramok esetében azon állatok után vehetô igénybe támogatás, ahol az egy célprogramba 9

10 bevitt állatok száma eléri a célprogramonként meghatározott minimálisan támogatható állatlétszámot. A támogatott két egymást követô gazdálkodási éven belül egyszer köteles a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által szervezett agrár-környezetgazdálkodási oktatási képzésen részt venni. 7. Milyen célprogramok közül lehet választani, illetve mik a célprogramok közötti váltás lehetôségei? A célprogramok kiválasztásánál a legfontosabb szempont, hogy a felvállalt agrár-környezetgazdálkodási célprogram illeszkedjen a gazdaság lehetôségeihez, adottságaihoz, valamint a gazdálkodó felkészültségéhez és szakmai ismereteihez. Célszerû a fokozatosság elvének betartása. Elôször egyszerûbb, könnyebben végrehajtható intézkedést célszerû választani, a késôbbiekben lehetséges az összetettebb, nehezebb vállalásra való áttérés. Az alábbi felsorolásban az a) pontban foglaltak a legkönnyebben teljesíthetô, a d) pontban foglaltak a legnehezebben teljesíthetô célprogramok. Az elôírások fentrôl lefelé szigorodnak, így az átjárhatóság is csak ebben az irányban lehetséges: a) agrár-környezetgazdálkodási alapprogramok (alapszintû szántóföldi célprogram, tanyás gazdálkodás célprogram, méhlegelô célú növénytermesztés célprogram, alapszintû gyepgazdálkodási célprogramok, ôshonos és magas genetikai értéket képviselô állatok tartásának támogatása célprogramok) és egyéb élôhely programok (vizes élôhelyekhez kapcsolódó célprogramok); b) integrált növénytermesztési célprogramok (integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram (szántóföldiés zöldségnövények termesztése), integrált ültetvény célprogram); 10

11 c) ökológiai gazdálkodási célprogramok (ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram (szántóföldi- és zöldségnövények), ökológiai gyepgazdálkodási célprogram, ökológiai ültetvény célprogram, ökológiai állattartás célprogramok); d) Érzékeny Természeti Területek célprogramjai (ÉTT), amelyek élôhely-megôrzési céllal a speciális, alacsony ráfordítású, a biológiai sokféleség megôrzését és javítását elôsegítô gazdálkodási módszereket támogatják (elsôsorban szántóföldi és gyepgazdálkodási mûvelési módok). e) kiegészítô agrár-környezetgazdálkodási intézkedések, amelyek elsôsorban az alapprogramokhoz kapcsolódóan, továbbá az integrált és az ökológiai szántóföldi célprogramok kiegészítésére vehetôk igénybe. Egy gazdaságon belül több agrár-környezetgazdálkodási célprogram megvalósítása is támogatható, azonban egy mezôgazdasági parcellára csak egy agrár-környezetgazdálkodási célprogram alapján igényelhetô támogatás. Egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramokhoz kiegészítô, szintén területalapú agrár-környezetgazdálkodási támogatás is igényelhetô (pl. erózióvédelmi célprogramok, füves mezsgye célprogram, gyepterületeken történô cserjeirtás célprogram). Egy állategyedre csak egy agár-környezetgazdálkodási állatlétszám alapú célprogram alapján igényelhetô támogatás. 8. Milyen kötelezettségeket, elôírásokat kell betartani a program során? A gazdálkodónak elôször is teljesítenie kell a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat elôírásait (lásd 10. pontban). Ezen felül be kell tartania az egyes célprogramoknál részletezett elôírá- 11

12 sokat, amelyek elsôsorban az alábbi környezetbarát módszereket, agrotechnikát, technológiát veszik figyelembe: " a területi adottságokhoz igazított vetésforgó alkalmazása, " egyes növényvédô szerek alkalmazásának korlátozása, " talajvizsgálatra alapozott, környezetkímélô tápanyag-gazdálkodás alkalmazása, " táblaszélek gyepesítése (füves mezsgyék), " elôrejelzésre és megelôzésre alapozott növényvédelem, " erózió elleni védekezés különbözô módszerei, " természetvédelmi szempontokat figyelembe vevô szántóföld és gyepgazdálkodás. 9. Meddig kell a vállalt kötelezettségeket betartani? A legtöbb agrár-környezetgazdálkodási támogatásra 5 éves vállalási kötelezettséget kell tenni, kivétel ez alól a hosszú távú területpihentetési célprogram (érzékeny vízbázisok esetében), amely 20 éves kötelezettségvállalást jelent. 10. Mi az a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat? A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat olyan 12 pontba foglalt iránymutatások összessége, amely a hatályos jogszabályokból kiemelten tartalmazza azokat az alapvetô elôírásokat, amelyek segítségével a környezettudatos gazdálkodás elôsegíthetô. A Tanács május 17-i 1257/1999/EK rendelete, a Bizottság április 29-i 817/2004/EK rendelete, valamint az egyszerûsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendô Helyes Mezôgazdasági és Környezeti Állapot, illetve a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet együttesen elôírják, hogy az agrár-környezetgaz- 12

13 dálkodási kötelezettségeket felvállaló gazdálkodóknak gazdaságuk teljes területén követniük kell a Helyes Gazdálkodási Gyakorlatot. Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok tekintetében a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat alkalmazása olyan alapfeltétel, amelynek teljesítéséért a gazdálkodók nem kapnak külön térítést. Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések célja az, hogy megtérítsék a Helyes Gazdálkodási Gyakorlaton túlmutató, programszerûen vállalt módszerek alkalmazásának költségeit, illetve ilyen módszerek alkalmazására ösztönözzék a gazdálkodókat. A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat elôírásainak betartását helyszínen is ellenôrzik. Ha a támogatott az elôírásokat részben vagy teljes egészében nem tartja be, az MVH az elôírások megsértésének alapján szankciókat alkalmaz. 11. Hogyan lehet támogatást kérelmezni? Az agrár-környezetgazdálkodási támogatási rendszer az alábbi formában mûködik. Elôször támogatási kérelmet kell benyújtani a meghirdetett célprogram(ok)ba való bekerüléshez. A kérelmek összesítését követôen, pontozási rendszer alapján, az adott éves forrás figyelembevételével eldöntésre kerül, hogy ki kerül be a programba. Ezt követôen mind a nyertes, mind az elutasított kérelmezôk értesítést kapnak (közigazgatási határozat formájában) a döntésrôl, majd a támogatottak benyújthatják kifizetési kérelmüket, amely alapján megkapják a részükre megítélt támogatási összeget. Amennyiben a támogatott nem nyújtja be határidôre a kifizetési kérelmét, abban az esetben kizárják a tárgyévi támogatásból. A támogatás kifizetése egyösszegben, forintban történik gazdálkodási évenként, amely az adott év szeptember 1-tôl a következô év augusztus 31-ig tart. A támogatási és kifizetési rendszert az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségei és a központ együtt mûködteti. 13

14 12. Mikor és hol lehet a támogatást kérelmezni? évben a támogatási kérelem a kifizetési kérelmet is magába foglalta, amelyet október 15. és november 26. között lehetett benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségéhez, egy eredeti példányban. Ez azt jelentette, hogy abban az évben (2004/2005. gazdálkodási évre vonatkozóan) nem kellett külön kifizetési kérelmet benyújtani. A 2004/2005. gazdálkodási évben nyertes kérelmezôknek február 1. és 28. között kell a 2005/2006-os gazdálkodási évhez kapcsolódóan benyújtaniuk kifizetési kérelmüket tól kezdôdôen a támogatási kérelmet (új belépôként) a tárgyév májusában, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton kell benyújtani az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségéhez, egy eredeti példányban. A kifizetési kérelmet a támogatási kérelem benyújtásának évét követô évtôl kezdôdôen évente, február 1. és február 28. között az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton, gazdálkodó szervezet esetében a székhelye, természetes személy esetén a lakhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltséghez kell benyújtani. Bôvebb információ nyerhetô a honlapról. A támogatás igénybevételének feltételeit a megjelenô jogszabályok, valamint az MVH által kiadott közlemények tartalmazzák. 13. Hogyan ellenôrzik a vállalások teljesítését? Az adott év során, a kérelem benyújtása után minden kérelem adminisztratív ellenôrzésre kerül, valamint a támogatottak 5%-ánál helyszínen is ellenôrzik a vállalt célprogram(ok) elôírásainak betartását. Amennyiben az ellenôrzés során a kötelezettségek és a támogatási feltételek valamelyikét nem teljesítet- 14

15 ték, illetve a támogatást rendeltetésétôl eltérôen használták fel, az MVH a kötelezettségek megsértésének alapján szankciókat alkalmaz. A szabálytalanságok mértékének megállapítása pontozási rendszer alapján történik. A támogatáshoz tartozó elôírások teljesítése pontértékhez kötött, megszegése különbözô mértékû pontlevonással jár. A pontlevonás alapját az elkövetett szabálytalanság gyakorisága és mértéke képezi. A kapott pontok összegzésével állapítható meg a szankcionálás mértéke. A kötelezettségek és a támogatási feltételek megsértésének súlyossága alapján az MVH: " felszólítja a támogatottat a kötelezettségek betartására, " részben csökkenti a támogatást, " teljes egészében megvonja a támogatást, " egy gazdasági évre kizárja a támogatottat a programból, " vagy megszûnteti a támogatásra való jogosultságot, és kizárja a támogatottat a támogatási programból. Az ellenôrzési rendszert az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségei és a központ együtt mûködteti az illetékes szakhatóság bevonásával. +1. Hol kapható további információ az agrár-környezetgazdálkodási támogatásokról? Az agrár-környezetgazdálkodási támogatási lehetôségekrôl információt kérni, illetve kérdést feltenni az alábbi módon lehet: " az FVM foglalkoztatásában álló NVT tanácsadóktól, " az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségeinél a táblázatban foglalt címen és telefonszámon, valamint az honlapon, " az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer keretén belül mûködtetett honlapon, " valamint a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján. 15

16 MVH Megyei Kirendeltségek elérhetôségei Megye Cím Telefonszám/ Faxszám Bács-Kiskun 6001 Kecskemét, Pf.: / Kecskemét, Kisfaludy u / Baranya 7602 Pécs, Pf.: / Pécs, Rákóczi út / Békés 5620 Békéscsaba, Pf.: / Békéscsaba, Temetô sor 8. 66/ Borsod-Abaúj Miskolc, Pf.: / Zemplén 3500 Miskolc, Mindszent tér 1. 46/ Csongrád 6701 Szeged, Pf.: 26. és Pf / Szeged, Tisza Lajos krt / Fejér 8002 Székesfehérvár, Pf.: / Székesfehérvár, Deák F. u / Fôváros és Pest 1391 Budapest, Pf.: / Budapest, Lónyay u / Gyôr-Moson- 96/ Gyôr, Munkácsy út 20. Sopron 96/ Hajdú-Bihar 4001 Debrecen, Pf.: / Debrecen, Piac u / Heves 3301 Eger, Pf.: / Eger, Maczky Valér út 2. 36/ Jász-Nagykun Szolnok, Pf.: / Szolnok 5000 Szolnok, József Attila u / Komárom Tatabánya, Pf.: / Esztergom 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 1. 34/ Nógrád 3101 Salgótarján, Pf.: / Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/ Somogy 7400 Kaposvár, Berzsenyi u / / Szabolcs Nyíregyháza, Pf.: / Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 9. 42/ Tolna 7101 Szekszárd, Pf.: / Szekszárd, Augusz I. u / Vas 9701 Szombathely, Pf.: / Szombathely, Rákóczi F. u / Veszprém 8202 Veszprém, Pf.: / Veszprém, Levendula u / Zala 8901 Zalaegerszeg, Pf.: / Zalaegerszeg, Kis u / MVH Központi ügyfélszolgálat 1054 Budapest, Alkotmány u Budapest 62., Pf.: / / A kiadványt kiadja: FVM Irányító Hatósági Fôosztály Nyomdai munka: Agroinform Kiadó és Nyomda Kft Budapest, Angol u. 34. Ügyvezetô igazgató: Bolyki István Grafikai tervezés: Mahr János Stúdiómunka: Sándor Anna, Soós Éva Felelôs vezetô: Mahr Jánosné Fotók: AMC, Agroinform

NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA INTÉZKEDÉSBŐL TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE

NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA INTÉZKEDÉSBŐL TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA INTÉZKEDÉSBŐL TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE A tájékoztatóban megválaszolt kérdések: 1. Mit jelent a Kedvezőtlen Adottságú

Részletesebben

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) Agrárkörnyezetgazdálkodási. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) Agrárkörnyezetgazdálkodási. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja III. évfolyam második szám A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja A Fiatal Gazda jelen tematikus számában a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) agrár-környezetgazdálkodási intézkedésével,

Részletesebben

Múlt és jelen: az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM Agrárfejlesztési Főosztály

Múlt és jelen: az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM Agrárfejlesztési Főosztály Múlt és jelen: az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM Agrárfejlesztési Főosztály 2014. május 22. Agrár-környezetvédelem hosszú távon nem fenntartható

Részletesebben

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Témavezetők: Dr. Ángyán József Dr. Podmaniczky László Készült a Környezetvédelmi

Részletesebben

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020)

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Budapest, 2014. január 1 ELŐSZÓ A Kormány által 2012 tavaszán elfogadott, a magyar vidék felemelését

Részletesebben

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása NVT Tanácsadói képzés - 2005 Kedvezőtlen adottságú területek támogatása Szerzők: Lektorok: Gonda Judit Kovács Lászlóné Szerkesztette: Tar Ferenc FVM KSZI 2005. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

Agrár-környezetvédelelem

Agrár-környezetvédelelem Az EU agrár-környezetvédelmi rendelkezéseinek alkalmazása Magyarországon: a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program bevezetése Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-környezetvédelelem Bevezetés

Részletesebben

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program érzékeny természeti területek célprogramja NEMZETI ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 7.

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program érzékeny természeti területek célprogramja NEMZETI ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 7. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program érzékeny természeti területek célprogramja NEMZETI ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETÔ: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi

Részletesebben

A magyar földhasználati zónarendszer és a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (II. rész)

A magyar földhasználati zónarendszer és a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (II. rész) A magyar földhasználati zónarendszer és a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (II. rész) Dr. Ángyán József, egyetemi tanár, intézetigazgató, Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet

Részletesebben

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE az Európai Unió Tanácsa által kiadott 1259/1999/EK rendelet, az Európai Unió Bizottsága által kiadott 2199/2003/EK

Részletesebben

MJKSZ Részközgyűlés 2012. november. Sáfár László. operatív igazgató. ügyvezető igazgató. tenyésztésvezető. Magyar Juh és Kecsketenyésztő Szövetség

MJKSZ Részközgyűlés 2012. november. Sáfár László. operatív igazgató. ügyvezető igazgató. tenyésztésvezető. Magyar Juh és Kecsketenyésztő Szövetség MJKSZ Részközgyűlés 2012. november Hajduk Péter Bögréné Bodrogi Gabriella operatív igazgató Sáfár László tenyésztésvezető ügyvezető igazgató A juh- és kecskeágazat helyzete A javuló piaci helyzet hatására

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Agrártámogatások 2014:

Agrártámogatások 2014: Agrártámogatások Elsősorban közvetlen területalapú támogatások és a kölcsönös megfeleltetés rendszere, de más is Agrártámogatások Magyarország (Mrd Ft) Megnevezés 2010. évi előirányzat 2011. évi előirányzat

Részletesebben

IV. A támogatás igénylésére jogosultak

IV. A támogatás igénylésére jogosultak Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete 3628 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/65. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez

Részletesebben

Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása 2004-2006. közötti tapasztalatairól

Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása 2004-2006. közötti tapasztalatairól Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása 2004-2006. közötti tapasztalatairól Készítette: Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA 2007. május 13. Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A tanulmány elkészítésének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az adatlapokat kék vagy fekete tintával, olvastóan, nyomtatott nagybetűkkel,

Részletesebben

Egységes kérelem 2014. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló

Egységes kérelem 2014. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló Egységes kérelem 2014. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló Tartalom 1. Meghatalmazás, elsődleges képviselet és technikai közreműködés kezelése 2. Ügyfél-nyilvántartási adatok

Részletesebben

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A LEADER

SZAKDOLGOZAT A LEADER Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Agrárjogi és Munkajogi Tanszék SZAKDOLGOZAT A LEADER Név: Zsigáné Pusztai Henrietta Igazgatásszervező Levelező tagozat Konzulens: Dr. Olajos István egyetemi docens

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 1. oldal, összesen: 29 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat 34. szám Tartalomjegyzék 26/2012. (III. 24.) VM rendelet 27/2012. (III. 24.) VM rendelet 28/2012. (III. 24.) VM rendelet 29/2012.

Részletesebben