az agrárkörnyezetgazdálkodási

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az agrárkörnyezetgazdálkodási"

Átírás

1 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató az agrárkörnyezetgazdálkodási intézkedésbôl támogatást igénylôk részére (segédlet a 11/2005. (II. 28.) FVM rendelettel, a 34/2005. (IV. 15.) FVM rendelettel, 71/2005. (VIII. 11.) FVM rendelettel és a 107/2005. (XI. 24.) FVM rendelettel módosított 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet értelmezéséhez)

2 A tájékoztatóban megválaszolt kérdések 1. Mi az agrár-környezetgazdálkodás? Mi az agrár-környezetgazdálkodás célja? Mit kell tudni az agrár-környezetgazdálkodási támogatásokról (kifizetésekrôl) általában? Milyen támogatási formák segítik az agrár-környezetgazdálkodási célokat? Intézkedés Célprogramok Mennyi forrás áll rendelkezésre az agrár-környezetgazdálkodási célok megvalósításához? Ki és milyen feltételek mellett jogosult a támogatások igénybevételére? Milyen célprogramok közül lehet választani, illetve mik a célprogramok közötti váltás lehetôségei? Milyen kötelezettségeket, elôírásokat kell betartani a program során? Meddig kell a vállalt kötelezettségeket betartani? Mi az a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat? Hogyan lehet támogatást kérelmezni? Mikor és hol lehet a támogatást kérelmezni? Hogyan ellenôrzik a vállalások teljesítését? Hol kapható további információ az agrár-környezetgazdálkodási támogatásokról? MVH Megyei Kirendeltségek elérhetôségei

3 1. Mi az agrár-környezetgazdálkodás? Az agrár-környezetgazdálkodás gyûjtôfogalom: a mezôgazdaság, valamint a természeti erôforrások, a fizikai (talaj, víz, levegô) és természeti (tájkép, természeti értékek) környezet kölcsönhatásaival kapcsolatos folyamatok, tevékenységek szabályozásával, irányításával, és befolyásolásával foglalkozik. 2. Mi az agrár-környezetgazdálkodás célja? Az agrár-környezetgazdálkodás célja a természeti erôforrások okszerû, fenntartható biztosítása és az élelmiszerbiztonság elôsegítése (az emberi egészséget nem veszélyeztetô élelmiszerek elôállítása), amely bôvebben fogalmazva az alábbi célkitûzéseket foglalja magába: " a környezetvédelmi célkitûzések ágazati megvalósulása, természeti értékeink, a táj, a termôföld és a vízkészletek állapotának megôrzése és javítása; " hozzájárulás Magyarország agro-ökológiai adottságainak megfelelô, fenntartható mezôgazdasági földhasználat és racionális termelési struktúra kialakításához, piacképes, minôségi termékek elôállításának növelése, ezáltal a mezôgazdasági exportlehetôségek javítása; " mûveletlen gyepterületek vagy felhagyott szántó területek kultúrállapotba hozása extenzív gazdálkodási formákkal vagy tájfenntartó jellegû tevékenységekkel; " a vidéki foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetôségek bôvítése, vidéki életminôség javításához való hozzájárulás és alternatív jövedelemszerzési lehetôségek kialakítása, a vidék turisztikai potenciáljának fejlesztése, a táj képének, így az ökoturizmus, falusi turizmus feltételeinek javítása; " hozzájárulás más vidékfejlesztési intézkedések sikeréhez, a vidéki népesség, a gazdálkodók termelési-környezeti ismereteinek fejlôdéséhez és a szemléletváltás elôsegítéséhez; " magas genetikai értéket képviselô állatállományok megôrzése. 3

4 3. Mit kell tudni az agrár-környezetgazdálkodási támogatásokról (kifizetésekrôl) általában? Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés terület, azaz hektár, valamint állatlétszám alapú vissza nem térítendô támogatás, amelyet valamely agrár-környezetgazdálkodási intézkedés végrehajtásának ellentételezéséül biztosítunk, a gazdálkodó által vállalt, valamely célprogramba bevitt terület mértéke vagy állat létszáma alapján, legalább 5, legfeljebb 20 éves idôtartamra (hosszú távú területpihentetés). A kifizetés mértéke a vállalás jellegétôl, tartalmától függ. A kifizetés a vállalt intézkedés végrehajtása kapcsán felmerülô bevételkiesés és a többletköltségek kompenzálása alapján került meghatározásra. Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés nem zárja ki, hogy egyidejûleg ugyanazon területre az alábbi területalapú támogatások is igényelhetôk legyenek, amennyiben a kérelmezô a jogosultsági feltételeknek megfelel: a) az EMOGA Garancia Részlegébôl finanszírozott adott évi egységes területalapú támogatás; b) az EMOGA Garancia Részlegébôl finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó adott évi kiegészítô nemzeti támogatás; c) az EMOGA Garancia Részlegének társfinanszírozásában megvalósuló kedvezôtlen adottságú területek kompenzációs támogatása. 4. Milyen támogatási formák segítik az agrár-környezetgazdálkodási célokat? A Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben foglaltak alapján az alábbi agrár-környezetgazdálkodási támogatási célprogramok kerülnek bevezetésre (2004. évben a sötét színnel jelölt célprogramok indultak): 4

5 Intéz- Célprogramok Leírás Kifizetés kedés euró/ha Ft/ha* Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport Alapszíntû szántóföldi Szántóföldi mûvelés 98, célprogram Zöldségtermesztés 172, Tanyás gazdálkodás Szántóföldi mûvelés 145, célprogram Zöldségtermesztés 215, Méhlegelô célú növénytermesztési célprogram 74, Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram Szántóföldi mûvelés 133, Zöldségtermesztés 223, Ökológiai szántóföldi Szántóföldi mûvelés 176, növénytermesztési célprogram átállási idôszakban Szántóföldi mûvelés átállt 125, Zöldségtermesztés átállási idôszakban 325, Zöldségtermesztés átállt 200, Hosszú távú területpihentetési 1 év 376, célprogram 2 évtôl 133, Ritka szántóföldi növény Szántóföldi mûvelés 129, és zöldség-fajták termesztési Zöldségtermesztés célprogram 231, Érzékeny Természeti Területek 1. Szántóföldi 250, szántóföldi növénytermesztési növénytermesztés célprogramok túzok élôhely-fejlesztési elôírásokkal célprogram 2. Szántóföldi 203, növénytermesztés madár élôhely-fejlesztési elôírásokkal célprogram 3. Lucernatermesztés 266, túzok élôhely-fejlesztési elôírásokkal célprogram 4. Szántóföldi növénytermesztés élôhelyfejlesztési elôírásokkal célprogram 192, *a támogatás összege forintban 250,183 Ft/euró átváltási áron került megállapításra a 1117/2004. EK rendeletben foglaltak szerint

6 A táblázat folytatása Intéz- Célprogramok Leírás Kifizetés kedés euró/ha Ft/ha* Gyepgazdálkodási célprogram csoport Ültetvényekre vonatkozó agrárkörnyezetgazdálkodási célprogram csoport Alapszíntû gyepgazdálkodási Füves élôhelyek kezelése célprogramok célprogram 58, Szántó fajgazdag gyeppé alakítása (gyeptelepítés) célprogram 290, Ökológiai gyepgazdálkodási célprogram 58, Érzékeny Természeti Területek 1. Gyepgazdálkodás túzok 125, alkalmazható gyepgazdálkodási élôhely-fejlesztési célprogramok elôírásokkal célprogram 2. Gyepgazdálkodás haris 109, élôhely-fejlesztési elôírásokkal célprogram 3. Gyepgazdálkodás 98, élôhely-fejlesztési elôírásokkal célprogram 4. Gyeptelepítés célprogram 294, Integrált ültetvény célprogram 388, Ökológiai ültetvény célprogram Átállási idôszakban 396, Átállt 278, Ritka szôlô- és gyümölcsfajták Gyümölcs-, szôlôtermesztése célprogram ültetvények 231, Extenzív halastavak fenntartása célprogram 203, Vizes élôhelyekhez kapcsolódó agrárkörnyezetgazdálkodási célprogram csoport Vizes élôhelyek létrehozása Szántóföld átalakítása 317, célprogram vizes élôhellyé célprogram (1 év) Szántóföld átalakítása 133, vizes élôhellyé célprogram (2 évtôl) Ívóhelyek kialakítása célprogram 117, Zsombékosok, mocsarak, lápok gondozása célprogram 101, Nádgazdálkodási célprogram 86, *a támogatás összege forintban 250,183 Ft/euró átváltási áron került megállapításra a 1117/2004. EK rendeletben foglaltak szerint

7 Extenzív állattartáshoz kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport Kiegészítô agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport A táblázat folytatása Intéz- Célprogramok Leírás Kifizetés kedés euró/ha Ft/ha* Ôshonos és magas genetikai Magyar szürke 113, értéket képviselô állatok szarvasmarha tartásának támogatása célprogramok célprogram Magas genetikai 119, értéket képviselô lovak célprogram Mangalica célprogram 78, Ôshonos juh célprogram 20, Ôshonos tojótyúk 0, Pecsenyetyúk 0,33 83 Liba 1, Pulyka 1, Ökológiai állattartás Szarvasmarha célprogram 74, célprogramok Sertés célprogram 58, Kecske célprogram 18, Tojótyúk 0, Pecsenyetyúk/gyöngytyúk 0,25 63 Liba/kacsa 0, Pulyka 1, Erózió védelmi célprogramok 1. Vízerózió elleni védelem 231, célprogram a) Ültetvények vízerózió 39, elleni védelme célprogram (1 év) Ültetvények vízerózió elleni védelme célprogram (2 évtôl) b) Szántóföldek vízerózió 98, elleni védelme célprogram tavaszi vetés Szántóföldek vízerózió 39, elleni védelme célprogram ôszi vetés 2. Szélerózió elleni védelem 98, célprogram Füves mezsgye létesítése 1 év 462, célprogram 2 évtôl 39, Gyepterületeken történô 1 év 168, cserjeirtás célprogram 2 évtôl 62, *a támogatás összege forintban 250,183 Ft/euró átváltási áron került megállapításra a 1117/2004. EK rendeletben foglaltak szerint

8 A forintban megállapított kifizetés összege kizárólag tájékoztató jellegû! A támogatás összege a megjelenô rendeletektôl eltérôen azért kerül forintban is feltüntetésre, mert ez elôsegíti a programban már több éve résztvevô gazdálkodók, szakértôk gyorsabb, könnyebb tájékozódását, valamint az elôzô évi támogatási összegek és a jelenlegi támogatási összegek nagyságrendjének összehasonlíthatóságát. 5. Mennyi forrás áll rendelkezésre az agrár-környezetgazdálkodási célok megvalósításához? Az EU tagsággal az eddigiekhez képest (Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program) ugrásszerûen megnôtt az agrár-környezetgazdálkodási támogatások (kifizetések) forrásainak mértéke. A források várható mértékét az alábbi táblázat mutatja: Agrár-környezetgazdálkodási támogatások forrásai* * % EU és 20% nemzeti forrásból Milliárd forint 6. Ki és milyen feltételek mellett jogosult a támogatások igénybevételére? A terület alapú támogatást az a földhasználó veheti igénybe, aki: " mezôgazdasági tevékenységbôl származó bevétellel rendelkezik, " megfelel az egyes célprogramok jogosultsági feltételeinek, " a teljes támogatási idôszak alatt gazdaságának teljes területén betartja a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat elôírásait. 8

9 Amennyiben a támogatást nem a tulajdonos veszi igénybe, a fentieken túl a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a földhasználó a támogatási kérelem benyújtásakor írásban nyilatkozzon arról, hogy a támogatható területre érvényes haszonbérleti szerzôdéssel rendelkezik. Amennyiben a haszonbérleti szerzôdés nem a támogatás teljes idôtartamára szól, abban az esetben rendelkeznie kell egy olyan nyilatkozattal, amelyben a föld tulajdonosa írásban hozzájárult ahhoz, hogy a földhasználó a támogatható területre a támogatási idôszak teljes idôtartama alatt az elôírások teljesítésére kötelezettséget vállaljon. A területalapú célprogramok esetében azon területek után vehetô igénybe támogatás: " ahol a támogatási kérelem által érintett mezôgazdasági parcellát a célprogramban elôírtaknak megfelelôen hasznosítják, " ahol az egyes mezôgazdasági parcellák területe legalább 0,3 hektár, " ahol az egy célprogramba bevitt földterület mérete eléri a célprogramonként meghatározott minimálisan támogatható terület nagyságát. Az állatlétszám alapú támogatást az az állattartó veheti igénybe, aki a kérelem benyújtásának idôpontjában a kérelem alapját képezô állatok vonatkozásában: " mezôgazdasági tevékenységbôl származó bevétellel rendelkezik, " szarvasmarha, juh, kecske esetében a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelölésérôl, valamint az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérôl szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet szerinti elôírásokat teljesíti, " az egyéb állatfajok esetében teljesülnek az egyes célprogramokban külön meghatározott feltételek, " a teljes támogatási idôszak alatt gazdaságának teljes területén betartja a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat elôírásait. Az állatállomány alapú célprogramok esetében azon állatok után vehetô igénybe támogatás, ahol az egy célprogramba 9

10 bevitt állatok száma eléri a célprogramonként meghatározott minimálisan támogatható állatlétszámot. A támogatott két egymást követô gazdálkodási éven belül egyszer köteles a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által szervezett agrár-környezetgazdálkodási oktatási képzésen részt venni. 7. Milyen célprogramok közül lehet választani, illetve mik a célprogramok közötti váltás lehetôségei? A célprogramok kiválasztásánál a legfontosabb szempont, hogy a felvállalt agrár-környezetgazdálkodási célprogram illeszkedjen a gazdaság lehetôségeihez, adottságaihoz, valamint a gazdálkodó felkészültségéhez és szakmai ismereteihez. Célszerû a fokozatosság elvének betartása. Elôször egyszerûbb, könnyebben végrehajtható intézkedést célszerû választani, a késôbbiekben lehetséges az összetettebb, nehezebb vállalásra való áttérés. Az alábbi felsorolásban az a) pontban foglaltak a legkönnyebben teljesíthetô, a d) pontban foglaltak a legnehezebben teljesíthetô célprogramok. Az elôírások fentrôl lefelé szigorodnak, így az átjárhatóság is csak ebben az irányban lehetséges: a) agrár-környezetgazdálkodási alapprogramok (alapszintû szántóföldi célprogram, tanyás gazdálkodás célprogram, méhlegelô célú növénytermesztés célprogram, alapszintû gyepgazdálkodási célprogramok, ôshonos és magas genetikai értéket képviselô állatok tartásának támogatása célprogramok) és egyéb élôhely programok (vizes élôhelyekhez kapcsolódó célprogramok); b) integrált növénytermesztési célprogramok (integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram (szántóföldiés zöldségnövények termesztése), integrált ültetvény célprogram); 10

11 c) ökológiai gazdálkodási célprogramok (ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram (szántóföldi- és zöldségnövények), ökológiai gyepgazdálkodási célprogram, ökológiai ültetvény célprogram, ökológiai állattartás célprogramok); d) Érzékeny Természeti Területek célprogramjai (ÉTT), amelyek élôhely-megôrzési céllal a speciális, alacsony ráfordítású, a biológiai sokféleség megôrzését és javítását elôsegítô gazdálkodási módszereket támogatják (elsôsorban szántóföldi és gyepgazdálkodási mûvelési módok). e) kiegészítô agrár-környezetgazdálkodási intézkedések, amelyek elsôsorban az alapprogramokhoz kapcsolódóan, továbbá az integrált és az ökológiai szántóföldi célprogramok kiegészítésére vehetôk igénybe. Egy gazdaságon belül több agrár-környezetgazdálkodási célprogram megvalósítása is támogatható, azonban egy mezôgazdasági parcellára csak egy agrár-környezetgazdálkodási célprogram alapján igényelhetô támogatás. Egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramokhoz kiegészítô, szintén területalapú agrár-környezetgazdálkodási támogatás is igényelhetô (pl. erózióvédelmi célprogramok, füves mezsgye célprogram, gyepterületeken történô cserjeirtás célprogram). Egy állategyedre csak egy agár-környezetgazdálkodási állatlétszám alapú célprogram alapján igényelhetô támogatás. 8. Milyen kötelezettségeket, elôírásokat kell betartani a program során? A gazdálkodónak elôször is teljesítenie kell a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat elôírásait (lásd 10. pontban). Ezen felül be kell tartania az egyes célprogramoknál részletezett elôírá- 11

12 sokat, amelyek elsôsorban az alábbi környezetbarát módszereket, agrotechnikát, technológiát veszik figyelembe: " a területi adottságokhoz igazított vetésforgó alkalmazása, " egyes növényvédô szerek alkalmazásának korlátozása, " talajvizsgálatra alapozott, környezetkímélô tápanyag-gazdálkodás alkalmazása, " táblaszélek gyepesítése (füves mezsgyék), " elôrejelzésre és megelôzésre alapozott növényvédelem, " erózió elleni védekezés különbözô módszerei, " természetvédelmi szempontokat figyelembe vevô szántóföld és gyepgazdálkodás. 9. Meddig kell a vállalt kötelezettségeket betartani? A legtöbb agrár-környezetgazdálkodási támogatásra 5 éves vállalási kötelezettséget kell tenni, kivétel ez alól a hosszú távú területpihentetési célprogram (érzékeny vízbázisok esetében), amely 20 éves kötelezettségvállalást jelent. 10. Mi az a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat? A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat olyan 12 pontba foglalt iránymutatások összessége, amely a hatályos jogszabályokból kiemelten tartalmazza azokat az alapvetô elôírásokat, amelyek segítségével a környezettudatos gazdálkodás elôsegíthetô. A Tanács május 17-i 1257/1999/EK rendelete, a Bizottság április 29-i 817/2004/EK rendelete, valamint az egyszerûsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendô Helyes Mezôgazdasági és Környezeti Állapot, illetve a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet együttesen elôírják, hogy az agrár-környezetgaz- 12

13 dálkodási kötelezettségeket felvállaló gazdálkodóknak gazdaságuk teljes területén követniük kell a Helyes Gazdálkodási Gyakorlatot. Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok tekintetében a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat alkalmazása olyan alapfeltétel, amelynek teljesítéséért a gazdálkodók nem kapnak külön térítést. Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések célja az, hogy megtérítsék a Helyes Gazdálkodási Gyakorlaton túlmutató, programszerûen vállalt módszerek alkalmazásának költségeit, illetve ilyen módszerek alkalmazására ösztönözzék a gazdálkodókat. A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat elôírásainak betartását helyszínen is ellenôrzik. Ha a támogatott az elôírásokat részben vagy teljes egészében nem tartja be, az MVH az elôírások megsértésének alapján szankciókat alkalmaz. 11. Hogyan lehet támogatást kérelmezni? Az agrár-környezetgazdálkodási támogatási rendszer az alábbi formában mûködik. Elôször támogatási kérelmet kell benyújtani a meghirdetett célprogram(ok)ba való bekerüléshez. A kérelmek összesítését követôen, pontozási rendszer alapján, az adott éves forrás figyelembevételével eldöntésre kerül, hogy ki kerül be a programba. Ezt követôen mind a nyertes, mind az elutasított kérelmezôk értesítést kapnak (közigazgatási határozat formájában) a döntésrôl, majd a támogatottak benyújthatják kifizetési kérelmüket, amely alapján megkapják a részükre megítélt támogatási összeget. Amennyiben a támogatott nem nyújtja be határidôre a kifizetési kérelmét, abban az esetben kizárják a tárgyévi támogatásból. A támogatás kifizetése egyösszegben, forintban történik gazdálkodási évenként, amely az adott év szeptember 1-tôl a következô év augusztus 31-ig tart. A támogatási és kifizetési rendszert az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségei és a központ együtt mûködteti. 13

14 12. Mikor és hol lehet a támogatást kérelmezni? évben a támogatási kérelem a kifizetési kérelmet is magába foglalta, amelyet október 15. és november 26. között lehetett benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségéhez, egy eredeti példányban. Ez azt jelentette, hogy abban az évben (2004/2005. gazdálkodási évre vonatkozóan) nem kellett külön kifizetési kérelmet benyújtani. A 2004/2005. gazdálkodási évben nyertes kérelmezôknek február 1. és 28. között kell a 2005/2006-os gazdálkodási évhez kapcsolódóan benyújtaniuk kifizetési kérelmüket tól kezdôdôen a támogatási kérelmet (új belépôként) a tárgyév májusában, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton kell benyújtani az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségéhez, egy eredeti példányban. A kifizetési kérelmet a támogatási kérelem benyújtásának évét követô évtôl kezdôdôen évente, február 1. és február 28. között az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton, gazdálkodó szervezet esetében a székhelye, természetes személy esetén a lakhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltséghez kell benyújtani. Bôvebb információ nyerhetô a honlapról. A támogatás igénybevételének feltételeit a megjelenô jogszabályok, valamint az MVH által kiadott közlemények tartalmazzák. 13. Hogyan ellenôrzik a vállalások teljesítését? Az adott év során, a kérelem benyújtása után minden kérelem adminisztratív ellenôrzésre kerül, valamint a támogatottak 5%-ánál helyszínen is ellenôrzik a vállalt célprogram(ok) elôírásainak betartását. Amennyiben az ellenôrzés során a kötelezettségek és a támogatási feltételek valamelyikét nem teljesítet- 14

15 ték, illetve a támogatást rendeltetésétôl eltérôen használták fel, az MVH a kötelezettségek megsértésének alapján szankciókat alkalmaz. A szabálytalanságok mértékének megállapítása pontozási rendszer alapján történik. A támogatáshoz tartozó elôírások teljesítése pontértékhez kötött, megszegése különbözô mértékû pontlevonással jár. A pontlevonás alapját az elkövetett szabálytalanság gyakorisága és mértéke képezi. A kapott pontok összegzésével állapítható meg a szankcionálás mértéke. A kötelezettségek és a támogatási feltételek megsértésének súlyossága alapján az MVH: " felszólítja a támogatottat a kötelezettségek betartására, " részben csökkenti a támogatást, " teljes egészében megvonja a támogatást, " egy gazdasági évre kizárja a támogatottat a programból, " vagy megszûnteti a támogatásra való jogosultságot, és kizárja a támogatottat a támogatási programból. Az ellenôrzési rendszert az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségei és a központ együtt mûködteti az illetékes szakhatóság bevonásával. +1. Hol kapható további információ az agrár-környezetgazdálkodási támogatásokról? Az agrár-környezetgazdálkodási támogatási lehetôségekrôl információt kérni, illetve kérdést feltenni az alábbi módon lehet: " az FVM foglalkoztatásában álló NVT tanácsadóktól, " az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségeinél a táblázatban foglalt címen és telefonszámon, valamint az honlapon, " az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer keretén belül mûködtetett honlapon, " valamint a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján. 15

16 MVH Megyei Kirendeltségek elérhetôségei Megye Cím Telefonszám/ Faxszám Bács-Kiskun 6001 Kecskemét, Pf.: / Kecskemét, Kisfaludy u / Baranya 7602 Pécs, Pf.: / Pécs, Rákóczi út / Békés 5620 Békéscsaba, Pf.: / Békéscsaba, Temetô sor 8. 66/ Borsod-Abaúj Miskolc, Pf.: / Zemplén 3500 Miskolc, Mindszent tér 1. 46/ Csongrád 6701 Szeged, Pf.: 26. és Pf / Szeged, Tisza Lajos krt / Fejér 8002 Székesfehérvár, Pf.: / Székesfehérvár, Deák F. u / Fôváros és Pest 1391 Budapest, Pf.: / Budapest, Lónyay u / Gyôr-Moson- 96/ Gyôr, Munkácsy út 20. Sopron 96/ Hajdú-Bihar 4001 Debrecen, Pf.: / Debrecen, Piac u / Heves 3301 Eger, Pf.: / Eger, Maczky Valér út 2. 36/ Jász-Nagykun Szolnok, Pf.: / Szolnok 5000 Szolnok, József Attila u / Komárom Tatabánya, Pf.: / Esztergom 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 1. 34/ Nógrád 3101 Salgótarján, Pf.: / Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/ Somogy 7400 Kaposvár, Berzsenyi u / / Szabolcs Nyíregyháza, Pf.: / Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 9. 42/ Tolna 7101 Szekszárd, Pf.: / Szekszárd, Augusz I. u / Vas 9701 Szombathely, Pf.: / Szombathely, Rákóczi F. u / Veszprém 8202 Veszprém, Pf.: / Veszprém, Levendula u / Zala 8901 Zalaegerszeg, Pf.: / Zalaegerszeg, Kis u / MVH Központi ügyfélszolgálat 1054 Budapest, Alkotmány u Budapest 62., Pf.: / / A kiadványt kiadja: FVM Irányító Hatósági Fôosztály Nyomdai munka: Agroinform Kiadó és Nyomda Kft Budapest, Angol u. 34. Ügyvezetô igazgató: Bolyki István Grafikai tervezés: Mahr János Stúdiómunka: Sándor Anna, Soós Éva Felelôs vezetô: Mahr Jánosné Fotók: AMC, Agroinform

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet.

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA INTÉZKEDÉSBŐL TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE

NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA INTÉZKEDÉSBŐL TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA INTÉZKEDÉSBŐL TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE A tájékoztatóban megválaszolt kérdések: 1. Mit jelent a Kedvezőtlen Adottságú

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. A óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. A óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

Tájvédelem. A táj fogalma

Tájvédelem. A táj fogalma Tájvédelem A táj fogalma A földfelszínnek több szempontból egységes, a környező területektől különböző része. A kialakításában részes tájalkotó tényezők részben természetiek: domborzat, éghajlat, növényzet

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az űrlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót, a kedvezőtlen adottságú területek támogatás

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK Magyar Madártani Egyesület Fülöp Gyula Kék vércse LIFE - gazdálkodói fórumok - 2007 Natura 2000 területek lehetnek: Farm-alapú támogatás (SPS) területe

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1030-03 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmények között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Tájékoztató. a félig önellátó mezôgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatást igénylôk részére. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a félig önellátó mezôgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatást igénylôk részére. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a félig önellátó mezôgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatást igénylôk részére (segédlet a 164/2004. (XI. 19.) FVM rendelettel, a 27/2005.

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

Agrárkörnyezetgazdálkodási

Agrárkörnyezetgazdálkodási Agrárkörnyezetgazdálkodási intézkedés az ÚMVP-n belül - támogatási jogszabály tervezet(!) alapján - Makovényi Anna osztályvezető FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály Környezetgazdálkodási Osztály 2009.

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15.

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból Figeczky Gábor WWF Magyarország Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Források ~ 840 milliárd Ft - 7 évre I. tengely (versenyképesség) II.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Múlt és jelen: az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM Agrárfejlesztési Főosztály

Múlt és jelen: az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM Agrárfejlesztési Főosztály Múlt és jelen: az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM Agrárfejlesztési Főosztály 2014. május 22. Agrár-környezetvédelem hosszú távon nem fenntartható

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2011

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2011 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2011 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-04 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1050-04 jelű nyomtatványt az alábbi céllal használhatja: A Támogatási

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Agrár-környezetgazdálkodás helyzete Magyarországon és az EU-ban. 94.lecke

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

4. Az NVT intézkedései

4. Az NVT intézkedései 4. Az NVT intézkedései 4.1. Agrár-környezetgazdálkodás 4.1.1. Jogszabályi hivatkozás 4.1.1.1. Európai Uniós jogszabályok Az 1783/2003 EK Tanácsi rendelettel módosított 1257/1999/EK Tanácsi rendelet 22-24.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ A tájékoztató célja Jelen tájékoztató célja, hogy segítséget nyújtson ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár

Részletesebben

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 150/24. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A gazdálkodás szabályozása a NATURA 2000 területeken. 112.lecke Víz Keretirányelv

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 2. A rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 2. A rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás 2007. évi kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. Az adatlapok kitöltése előtt kérjük,

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) Agrárkörnyezetgazdálkodási. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) Agrárkörnyezetgazdálkodási. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja III. évfolyam második szám A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja A Fiatal Gazda jelen tematikus számában a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) agrár-környezetgazdálkodási intézkedésével,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) A Közös Agrárpolitika támogatási forrásaiból, és a magyar költségvetés által biztosított forrásból finanszírozott ágazati támogatások iránti kérelmek befogadására,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Modul - Általános kérdések, jogszabályok, eljárásrend... 4

Tartalomjegyzék 1. Modul - Általános kérdések, jogszabályok, eljárásrend... 4 Tartalomjegyzék 1. Modul - Általános kérdések, jogszabályok, eljárásrend... 4 Agrár-környezetgazdálkodás Magyarországon... 4 A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) agrár-környezetgazdálkodási fejezete...

Részletesebben

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás 150/24. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás múltja, jelene, folytatásának lehetőségei

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás múltja, jelene, folytatásának lehetőségei Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás múltja, jelene, folytatásának lehetőségei Hegymegi Péter Miniszterelnökség Agrár- vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság EMVA Stratégiai Főosztály 2014. november

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS 12. előadás

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS 12. előadás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS 12. előadás Agrárkörnyezetgazdálkodási és vidékfejlesztési programok Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Az agrár-környezetgazdálkodás céljai A mezőgazdasági termelésnek,

Részletesebben

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6. Postacím: 1458 Budapest

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

A Magas Természeti Értékű Területek támogatási lehetőségei

A Magas Természeti Értékű Területek támogatási lehetőségei A Magas Természeti Értékű Területek támogatási lehetőségei Változatlan célok mentén a program továbbfejlesztése Továbbfejlesztés területei: o Előírások egyszerűsítése, csökkentése o Korábbi célprogramok

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Agrárkörnyezetgazdálkodási vidékfejlesztési programok. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Agrárkörnyezetgazdálkodási vidékfejlesztési programok. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Agrárkörnyezetgazdálkodási és vidékfejlesztési programok Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Az agrár-környezetgazdálkodás céljai A mezőgazdasági termelésnek, földhasználatnak

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PRAEVENTIO BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Baksa Melinda ügyvezető Győr, 2011. február 15. 1. A panasz általános meghatározása Minden olyan negatív értékítéletet vagy kritikát

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

A szőlő- és borágazat támogatásának és szabályozásának aktuális kérdései

A szőlő- és borágazat támogatásának és szabályozásának aktuális kérdései A szőlő- és borágazat támogatásának és szabályozásának aktuális kérdései szerkezetátalakítás, szőlőtelepítési támogatás, hatósági ügyintézés átalakítása, pályázatok Dr. Sidlovits Diána kertészeti csoportvezető

Részletesebben

Panaszkezelési tájékoztató

Panaszkezelési tájékoztató Panaszkezelési tájékoztató Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Russmedia Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak: 1. Russmedia Kft. székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi

Részletesebben

Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken

Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken Az élőhelyvédelmi irányelv és a LIFE program 20. évfordulója Budapest, 2012. május 17. Balczó Bertalan, VM Nemzeti Parki és Tájvédelmi

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Fukker Gabriella főosztályvezető Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály 2015. február 25.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

Hírlevél 2015. május

Hírlevél 2015. május Hírlevél 2015. május Mezöföldi Híd Egyesületi Közgyülése 2.o Aktuális kifizetési kérelem közlemények 4.o Módosulnak egyes beruházási jogcímeknél a határidök 4.o Megújult az MVH telefonos ügyfélszolgálata

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2014

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2014 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2014 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Levelezési cím: 6000 Kecskemét, PF 209. Ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. Telefonszám:

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G jelű, Nyilvántartásba vétel nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G jelű, Nyilvántartásba vétel nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1020-02 jelű, Nyilvántartásba vétel nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai. Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai. Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Országos jelentőségű védett természeti területek és Natura 2000 területek Magyarországon 2 Természetvédelmi

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken

Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken Budapest, 2015. február 11. Balczó Bertalan Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály A Magas Természeti

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../... (..) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti

Részletesebben