KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 1/16

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 1/16"

Átírás

1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatás kifizetési kérelemcsomaghoz 1. Kérjük, hogy a Kifizetési kérelemcsomag nyomtatványait csak abban az esetben töltse ki és juttassa el az MVH székhely/lakhely szerint illetékes megyei kirendeltségére, ha Ön érvényes támogatási határozattal rendelkezik! 2. Az űrlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót, az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendeletet, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályokat! 3. A támogatás igényléséhez a névre szóló, megszemélyesített kérelemcsomag minden nyomtatványát és térképét el kell juttatnia az illetékes MVH kirendeltségre. Ezt falugazdászon keresztül teheti meg. Kérjük, hogy a kitöltött, aláírt kérelemcsomagokat február 28-ig adja át falugazdászának! 4. Amennyiben nem kapott megszemélyesített formanyomtatványt, KIFIZETÉSI KÉRELEM Agrár-környezetgazdálkodás - Főlap R1161 című nyomtatványt, KIFIZETÉSI KÉRELEM Agrár-környezetgazdálkodás területi betétlap R1162 című nyomtatványt, és/vagy KIFIZETÉSI KÉRELEM Agrárkörnyezetgazdálkodás - őshonos és magas genetikai értéket képviselő állatfajták betétlap R1163 című nyomtatványt kell benyújtania. 5. Amennyiben a kérelemcsomagban mellékelt betétlapokon kívül további betétlapokra van szüksége, a lapok fénymásolhatók vagy kinyomtathatók az MVH honlapjáról. A megszemélyesített nyomtatványt a megyei kirendeltségek újra tudják nyomtatni, ha az megsérült vagy megsemmisült. Kérjük, hogy a főlapot és a betétlapo(ka)t tintával, olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjék kitölteni! 6. A betétlapo(ka)t a főlappal és a fizikai blokktérképekkel együtt hiánytalanul, minden kapcsolódó mezőt kitöltve, a főlapot és a betétlapokat aláírva kell benyújtani! Ha egy mezőt adat hiányában nem tud kitölteni (pl. nincs fax száma stb.), azt kérjük, hagyja üresen. A kérelem az aláírások nélkül érvénytelen! 7. Javasoljuk, hogy a kitöltött kérelemcsomag minden lapjáról készítsen fénymásolatot és őrizze meg a teljes támogatási időszak alatt! 8. Állatalapú célprogram esetén ne felejtse el csatolni a tenyésztőszervi igazolást! 9. A kérelemcsomagot postai úton, vagy a falugazdásznak átadva juttathatja el az MVH illetékes megyei kirendeltségére. Postázás esetén javasoljuk, hogy ajánlott küldeményként adja postára a kérelemcsomagot! 10. További információt az MVH Ügyfélszolgálatától, a falugazdásztól kaphat, vagy a honlapon talál! 1/16

2 KIFIZETÉSI KÉRELEM AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS-FŐLAP (R1I61) Kérjük, mielőtt elkezdi kitölteni az előnyomtatott űrlapot, készítsen egy másolatot arra az esetre, ha elrontaná a kitöltést. Ha a nyomtatvány megsérül vagy megsemmisül, az MVH megyei kirendeltségei újra tudják Önnek nyomtatni a megszemélyesített űrlapot! Üres (nem megszemélyesített) nyomtatványok az internetről is kinyomtathatóak a címen. Amennyiben egy betétlap nem megszemélyesített részéből többre is szüksége van, akkor a lapokat fénymásolhatja. A Hivatal tölti ki! mezőbe kérjük ne írjon semmit! 1. Ügyfél-azonosítási információ: A 1. Ügyfél-azonosítási információ rovatba írja be az ügyfél-regisztrációs igazolásán szereplő 10 jegyű azonosító számot! Kérelmező adatai, Cím A 2. Kérelmező adatai rovatba írja be saját nevét, illetve vállalkozásának teljes nevét rövidítések nélkül, valamint cégformáját! A 3. Cím mezőbe írja be saját elérhetőségét! Megszemélyesített formanyomtatvány esetében ezeket az adatokat előnyomtattuk Önnek. Kérjük, hogy amennyiben az előnyomtatott adat helytelen, javítsa azt, és amennyiben személyei adataiban változás történt (pl:lakcím), azok átvezetését a G002 regisztrációmódosító lapon is kérje! 4. Kapcsolattartási információ A 4. Kapcsolattartási információ rovatba írja be a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét! Ez az információ segít ügyintézőinknek kérelme hatékonyabb kezelésében, ezért kérjük, saját érdekében töltse ki a rovatot! 5. Kérelemcsomag tartalma Ha az előnyomtatottnál több betétlapot/térképet küld vissza a kérelemcsomagban, a számot írja a mezőbe! Amennyiben Ön előnyomtatott kérelemcsomagot kapott, feltüntettük, hogy Önnek hány űrlapot illetve térképet postáztunk. Ha nem kapta meg az itt szereplő űrlapok és térképek mindegyikét, kérjük lépjen kapcsolatba az MVH megyei kirendeltségével! 2/16

3 7. Jóváhagyott terület/állatok összesítő 6. Támogatási határozat száma Ebben a mezőben előnyomtattuk Önnek az agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás elnyerését közlő helyt adó/részben helyt adó támogatási határozat iktatószámát. A határozatban foglaltak segíthetik a kitöltést, kérjük készítse elő a határozatot! Ha Ön nem előnyomtatott űrlapokat kapott, az iktatószámot Önnek kell beírnia a mezőbe. Ha Önnek nincsen helyt adó/részben helyt adó támogatási határozata, akkor Ön nem jogosult a kifizetési kérelem benyújtására! Amennyiben Ön előnyomtatott űrlapot kapott, összesítettük, hogy mely célprogramban mekkora terület, illetve hány állat után kell kérnie a kifizetést. Kérjük ügyeljen arra, hogy a betétlapokon a területek illetve állatok megadásánál ezektől az értékektől ne térjen el! Eltérés esetén a 150/2004 (X. 12) FVM rendeletben foglalt szankciókat alkalmazzuk! Ha Ön nem előnyomtatott űrlapokat kapott, a betétlapok kitöltésénél használja a támogatási határozatban szereplő értékeket! 8. Gazdaság összterülete A 8. Gazdaság összterülete rovatban az Ön gazdaságában található összes földterület nagyságát kell megadnia. Azon területek nagyságát, amelyekre a kifizetést igényli, a betétlapo(ko)n kell feltüntetnie! Kérjük, hektárban adja meg két tizedes pontossággal, kerekítés nélkül, hogy gazdaságán belül, hasznosítási irányonként összesen mekkora területtel rendelkezik! Hasznosítás alatt a terület tényleges hasznosítását kell érteni, ami nem minden esetben egyezik meg az ingatlan nyilvántartás szerinti művelési ággal! 9. Gazdaság állatállománya A felsorolt állatfajok közül válassza ki azokat, amelyek az Ön gazdaságában előfordulnak és adja meg azok egyedszámát! Kérjük, hogy a tenyészetkódok mezőben adja meg azoknak a szarvasmarháknak és juhoknak a tenyészetkódjait, melyeknek Ön a tartója! Ne a fülszámokat sorolja fel! Kérjük, hogy az Egyéb állat mezőben csak haszonállatokat adjon meg! 3/16

4 10. Nyilatkozatok Kérjük, a felsorolt nyilatkozatokat figyelmesen olvassa át, mert aláírásuk után kötelezően vonatkoznak Önre! A Főlap aláírásával automatikusan egyetért a Nyilatkozatok mindegyikével, és vállalja azok következményeit! Felhívjuk figyelmét, hogy a nyilatkozatok egy része csak bizonyos célprogramok igénybevétele esetén értelmezhető, természetesen ezek a nyilatkozatok az Ön esetében is csak akkor vehetők figyelembe, ha a nevezett célprogramra vonatkozó kérelmet nyújtott be! A Kitöltési dátum és aláírás rovatban írja alá a főlapot (cég, szervezet esetén: cégszerűen), tüntesse fel a kitöltés helyét és idejét is! Amennyiben nem írja alá a főlapot, akkor kifizetési kérelme érvénytelen!! 4/16

5 TERÜLETI ADATOK BETÉTLAP (R1162) Ezt a betétlapot akkor kell kitöltenie, ha Ön az agrár-környezetgazdálkodási támogatás területalapú célprogramjainak valamelyikére vonatkozóan rendelkezik jóváhagyott területtel (támogatási határozattal), és a nevezett területre kíván kifizetési kérelmet benyújtani! Megszemélyesített betétlap esetén előnyomtattuk Önnek, hogy mely célprogramban, mely blokkban mely parcellákra hagyta Önnek jóvá az MVH az agrár-környezetgazdálkodási támogatást. Az érvényes támogatási határozatán is ezek a területek szerepelnek. A támogatási időszak 5 éve alatt a támogatási határozatban jóváhagyott területen be kell tartani a célprogram előírásait, vagyis a jóváhagyott területek teljes egészére kifizetési kérelmet kell beadni! A területi betétlapon a célprogram névnek a blokkazonosítóknak valamint a célprogramonkénti egy blokkban található összterületnek meg kell egyeznie a támogatási határozaton (illetve előnyomtatott űrlap esetén a főlap 7. pontjában) szereplő adatokkal. Amennyiben felülvizsgálat miatt valamely blokkazonosító megváltozott, azt a betétlapon! jelöli. Csak ebben az esetben megengedett a blokkazonosító javítása. Kérjük, válassza ki azt az új blokkot, amelybe a blokk-változás után a területe került! A megfelelő blokktérképre rajzoljon! Ha az új blokk megegyezik az előnyomtatottal, akkor az előnyomtatott betétlap javítására nincs szükség. Ha a jóváhagyott területe új blokkba került, a betétlap 3. pontjában a területre vonatkozóan X-elje be, hogy a parcella új parcellafelosztás miatt megszűnt, és a területet a lap hátoldalán, a helyes blokkazonosítóval szerepeltesse az 5. pontban! Ha Ön nem előnyomtatott kérelemcsomagot kapott, akkor válassza ki, hogy a területe melyik új blokkban található, és a területi betétlapon a megfelelő blokkazonosítóval szerepeltesse a területet! A támogatási periódus alatt Ön nem köteles a támogatott területet ugyanolyan vetésszerkezetben művelni, mint ahogyan azt a támogatási határozat kiadásának évében tette. A támogatott területen belül a parcellákat tetszőlegesen oszthatja fel, ügyelve arra, hogy a legkisebb parcella is elérje a minimális 0.3 ha-t. A támogatott terület 2005/2006. évi aktuális adatait kérjük az R1162 Területi betétlapon adja meg! 1. Ügyfél adatai 2. támogatási határozat iktatószáma Ebben a mezőben előnyomtattuk Önnek az agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás elnyerését közlő támogatási határozat iktatószámát. A határozatban foglaltak segíthetik a kitöltést, kérjük készítse elő a határozatot! Az 1. Ügyfél adatai rovatba írja be ügyfél-regisztrációs számát, nevét, valamint a betétlap oldalszámát! Amennyiben Ön előnyomtatott űrlapot kapott, ezt a Hivatal kitöltötte Ön helyett. 5/16

6 Ha Ön nem előnyomtatott űrlapokat kapott, az iktatószámot Önnek kell beírnia a mezőbe. Ha Önnek nincsen támogatási határozata, akkor Ön nem jogosult a kifizetési kérelem benyújtására! A területi adatok kitöltését kezdje az Egyedi blokktérkép(ek) kitöltésével! Amennyiben nem rendelkezik a szükséges blokktérképekkel, kérjük keresse fel az illetékes MVH megyei kirendeltséget! Amennyiben olyan blokktérkép van a birtokában, amire a kifizetési kérelemhez nincs szüksége, kérjük, küldje vissza azt a kérelemcsomaggal együtt Fel nem használt blokktérkép megjegyzéssel! A kérelemcsomagban eredeti blokktérképet mellékeljen! Fénymásolatot nem áll módunkban elfogadni! Az azonos blokkban lévő összes parcellát ugyanazon a blokktérképen jelölje be! A Blokktérképen a piros vonallal körülhatárolt fizikai blokkon belül kell azonosítania a parcellá(ka)t. Kérjük, figyeljen rá, hogy a parcellahatár bejelölése ne menjen a piros vonalon (adott fizikai blokk határán) kívül! A kék pöttyözött területre csak halastó és nádas rajzolható! A 12%-nál nagyobb lejtésű területre rajzolhat, de azokon a területeken nem termeszthet kapás növényt! Jól láthatóan, folyamatos vonallal jelölje be a parcella határait és lássa el azokat sorszámmal! Sorszámozásra használja a Gazdálkodási Naplóban használatos Egységesített parcellasorszámot! Ügyeljen arra, hogy a rajzolás során ne legyen két egyforma sorszámmal ellátott parcella! Kérjük, hogy a betétlapra az Új parcellasorszám mezőbe az egyes parcellákhoz vezesse fel azokat a sorszámokat, melyeket a blokktérképen használt! Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben egy mezőgazdasági parcellához füves mezsgye létesítése támogatást is elnyert, a mezsgye területe is a parcellához tartozik. Ebben az esetben tehát úgy rajzolja meg a parcella határait, hogy abban a mezsgye területe is benne legyen. A térképen kipöttyözött halastó és nádas területe Extenzív halastavak fenntartása és Nádgazdálkodás célprogram esetén támogatható! A rajzok a parcellák azonosítását és a tájékozódást segítik, a parcellák területének meghatározása nem ez alapján történik! 6/16

7 Kérjük, hogy amennyiben előnyomtatott űrlap esetén 2005/2006. évben az előnyomtatottól eltérő parcellákat (is) művel, akkor a blokktérképen a valóságnak megfelelően rajzolja be az összes olyan, Ön által művelt parcellát, melyre a kifizetést kéri (a támogatási határozat alapján)! Kérjük, hogy golyóstollal vagy filctollal rajzoljon. Ügyeljen arra, hogy minden olyan parcelláját berajzolja a megfelelő blokktérképre, melyre a kifizetést kéri, és hogy az összes berajzolt parcellát felvezesse a betétlapra! Az R1162 betétlap 3. táblázatában a 2005/2006. gazdálkodási évre jellemző területi adatait kell megadnia! Ha Ön előnyomtatott űrlapokat kapott, kérjük ellenőrizze, hogy az előnyomtatott parcellafelosztás megegyezik-e a valósággal! 1. Amennyiben 2005/2006. évben az előnyomtatottal megegyező parcellákat művel, úgy töltse ki az Egységesített parcellasorszám mezőt (írja be a parcellákhoz azt a sorszámot, melyet a blokktérképen bejelölt, kérjük használja a Gazdálkodási naplóban szereplő Egységesített parcellasorszámot!), jelölje be a parcellán szeptembertől augusztusig található növény kódját (válasszon a II. melléklet listájából)! Az elő-és utóvetemény növényeket a kifizetési kérelmen nem, csak a Gazdálkodási naplóban kell feltüntetnie! A kifizetési kérelmen a főnövény hasznosítási kódját szerepeltesse! Minden esetben írja alá a betétlapot! 2. Amennyiben 2005/2006. évben az előnyomtatottól eltérő parcellákat is művel, javítsa ki az előnyomtatott adatokat! Ha az előnyomtatott parcella adott évben megszűnt, kérjük, tegyen X-et A parcella az új parcellafelosztás miatt megszűnt oszlopba! Ha a parcella területe megváltozott, az aktuális területet írja a Parcella új területe mezőbe! A parcella területe csökkenhet is és nőhet is, de a blokkon belüli jóváhagyott terület mérete és elhelyezkedése nem változhat! Amennyiben az előnyomtatottaktól eltérő, új parcellát is létrehozott a támogatott területein 2005/2006. évben, úgy az újonnan létrehozott parcella adatait a betétlap hátoldalán, az 5. táblázatban tüntesse fel! Kérjük, hogy az új parcellára vonatkozóan az 5. táblázat minden mezőjét töltse ki! Minden esetben tüntesse fel a területen 2005/2006. gazdálkodási évben termesztett főnövény hasznosítási kódját! (A hasznosítási kódokat a II. melléklet tartalmazza.) Miután minden, a blokktérképen berajzolt, támogatott területen fekvő parcelláját felvezette a betétlapra, számolja össze, hogy az egyes célprogramokban egy blokkban mekkora összterületet írt a betétlapra! Ha az összeg megegyezik a támogatási határozaton lévővel (vagy a Főlap 7. pontjában szereplő célprogram összesítővel), akkor Ön helyesen töltötte ki a betétlapokat! Amennyiben az összeg kisebb,úgy a 150/2004. (X. 12.) FVM rendeletben 7/16

8 foglalt szankciókat alkalmazzuk. Amennyiben az összeg nagyobb, az a kifizetés elutasítását eredményezheti! A területek összesítése után kérjük, írja alá valamennyi betétlapot! Ha Ön nem előnyomtatott űrlapot kapott, akkor a betétlap 3. táblázatában adja meg, hogy milyen célprogramban, mely blokkban mely parcellákra kéri a kifizetést. A kitöltésben a támogatási határozat lehet segítségére, mivel annak T1 táblázata tételesen felsorolja azokat a területeket, melyre Ön jogosult kifizetési kérelmet beadni. A kifizetési kérelemben nem kell ugyanazokat a parcellákat megtartania, amik a támogatási határozatban szerepelnek. A parcellákat a 2005/2006. gazdálkodási évben ténylegesen alkalmazott parcella felosztás szerint vezesse fel a betétlapra! Arra viszont ügyelnie kell, hogy a célprogramonkénti és blokkonkénti összterületek a kifizetési kérelemben és a támogatási határozaton megegyezzenek! Kérjük, hogy parcelláira vonatkozóan a 3. táblázat minden mezőjét töltse ki! A Parcella sorszáma mezőbe írja be azt a sorszámot, amivel a parcellát a blokktérképen azonosította! (Javasoljuk a Gazdálkodási naplóban használt egységesített parcellasorszámot!) A Célprogram mezőbe azt a célprogram nevet írja, amely célprogram előírásai szerint a területet műveli! Csak a támogatási határozatban jóváhagyott célprogramokat használhatja, célprogram-váltás bejelentését külön nyomtatványon kell megtennie. Kérjük ügyeljen arra, hogy ökológiailag művelt, átállás alatt lévő területe a tavalyi évhez képest egy átállási szinttel feljebb került! A mezőbe az aktuális átállási szintet írja! A füves mezsgye létesítése külön célprogramnak számít, ezért kérjük, hogy a mezsgye adatait külön sorba vezesse fel! A Blokkazonosító mezőbe írja annak a fizikai blokknak az azonosítóját, melyben a parcella található! (A fizikai blokktérképen és a támogatási határozaton megtalálja.) A Parcellaterület 2005/2006 mezőbe írja be a parcella adott évi tényleges területét két tizedesjegy pontossággal! A Hasznosítás 2005/2006 mezőbe írja be annak a növénynek a hasznosítási kódját (II. mellékletből válasszon), ami szeptember és augusztus között főnövényként a területen található. Kérjük, előzetesen tájékozódjon a támogatási rendelet célprogramra vonatkozó részéből, hogy mely növények termesztése alapján válik Ön jogosulttá támogatás igénybevételére. Kizárólag olyan növény termesztése támogatott a területen, amely jogosult növényként szerepel a célprogramon belül! A Kitöltési dátum és aláírás mezőben írja alá a kitöltött betétlapot! Cégek esetében cégszerű aláírás szükséges! Amennyiben nem írja alá a betétlapot, akkor az adott területi adatok betétlapon szereplő kifizetési igénylése érvénytelen!!! 8/16

9 ŐSHONOS ÉS MAGAS GENETIKAI ÉRTÉKET KÉPVISELŐ ÁLLATFAJTÁK BETÉTLAP (R1163) Amennyiben Ön agrár-környezetgazdálkodási támogatás állatlétszám alapú célprogramjában (Őshonos és magas genetikai értéket képviselő állatok tartása) rendelkezik helyt adó (vagy részben helyt adó) támogatási határozattal, akkor Önnek a KIFIZETÉSI KÉRELEM Agrár-környezetgazdálkodás - Őshonos és magas genetikai értéket képviselő állatfajták betétlapot kell kitöltenie! 1. Ügyfél-azonosítási információ Az 1. Ügyfél-azonosítási információ rovatba írja be ügyfél-regisztrációs számát és nevét! Amennyiben Ön előnyomtatott űrlapot kapott, ezt a Hivatal megtette Ön helyett. 2. Érvényes támogatási határozat iktatószáma Ebben a mezőben előnyomtattuk Önnek az agrár-környezetgazdálkodás támogatás elnyerését közlő támogatási határozat iktatószámát. A határozatban foglaltak segíthetik a kitöltést, kérjük készítse elő a határozatot! Ha Ön nem előnyomtatott űrlapokat kapott, az iktatószámot Önnek kell beírnia a mezőbe. Ha Önnek nincsen helyt adó/részben helyt adó támogatási határozata, akkor Ön nem jogosult a kifizetésre! 3. Támogatás alapjául szolgáló állatállomány adatai A 3. táblázatban kell azoknak az állatoknak az adatait megadnia, melyekre a kifizetést kéri. Csak azokat a célprogramokat és állatlétszámokat írhatja a táblázatba, amit az MVH a támogatási határozatban jóváhagyott (és amit előnyomtatott űrlap esetén a Főlap 7. pontjában talál). Kérjük, hogy szarvasmarha és juh esetén adja meg az állatok tenyészetkódjait, és minden tenyészetet kezdjen új sorba! A Fajta mezőben tüntesse fel az állatok fajtáját! Csak jogszabályban meghatározott, támogatható őshonos fajtákat tüntethet fel! Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatás időtartama alatt a támogatásban meghatározott számú és fajú állat tartására kötelezte magát, a fajon belül a fajtaösszetétel azonban (a támogatható fajtákon belül) változhat. 4. Kitöltési dátum és aláírás A 4. Kitöltési dátum és aláírás rovatban írja alá a kitöltött betétlapot! Cégek esetében cégszerű aláírás szükséges! Amennyiben nem írja alá a betétlapot, akkor a betétlapon feltüntetett állatlétszám alapú kifizetés igénylése érvénytelen!!! Ne felejtse el kérelemcsomagjához mellékelni a tenyésztőszervi igazolást! 9/16

10 I. számú melléklet Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája Kérjük, hogy a Területi adatok betétlap kitöltésekor az alábbi elnevezéseket használja! A zárójelben a célprogramban támogatható növények II.. számú mellékletben használt sorszáma található. Kérjük, kitöltéskor NE a sorszámot, hanem a kódot használja! Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport Alapszintű szántóföldi célprogram (1-168) Tanyás gazdálkodás célprogram (1-168) Méhlegelő célú növénytermesztés célprogram (55;79;85; ; 110;124;126; 172) Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram (1-6; 22; 23; 25; 27; 29; 30; 37; 43; 47; 48; 50; 52; 73; 75; 78; 79; 94; 99; 141) Ökológiai szántóföldi növénytermesztés célprogram (1-168) Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható szántóföldi növénytermesztési célprogramok Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal (1-168;175) Szántóföldi növénytermesztés madár élőhely-fejlesztési előírásokkal (1-168;175) Lucernatermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal (99) Szántóföldi növénytermesztés élőhely-fejlesztési előírásokkal (1-168) Gyepterületek agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport Alapszintű gyepgazdálkodási célprogramok Füves élőhelyek kezelése célprogram ( ) Ökológiai gyepgazdálkodási célprogram ( ) Érzékeny Természeti Területeken gyepgazdálkodási célprogramok Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram ( ) Gyepgazdálkodás haris élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram ( ) Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram ( ) Gyeptelepítés Érzékeny Természeti Területeken célprogram (171) Ültetvényekre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport Integrált ültetvény célprogram ( ;188; ) Ökológiai ültetvény célprogram ( ) Vizes élőhelyekhez kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport Extenzív halastavak fenntartása célprogram (173) Nádgazdálkodás célprogram (174) Extenzív állattartáshoz kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport- Őshonos és magas genetikai értéket képviselő állatok tartásának támogatása Magyar szürke szarvasmarha célprogram Magas genetikai értéket képviselő lófajták célprogram 10/16

11 Mangalica célprogram Őshonos juh célprogram Őshonos baromfi célprogram Kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport Füves mezsgye létesítése célprogram ( ) Zöldségnövények II. számú melléklet: Hasznosítási kódok 1 Karfiol ZOL01 2 Brokkoli ZOL02 3 Bimbóskel ZOL03 4 Fejes káposzta ZOL04 5 Kelkáposzta ZOL05 6 Karalábé ZOL06 7 Kínai kel ZOL07 8 Zeller ZOL08 9 Póréhagyma ZOL09 10 Fejessaláta ZOL10 11 Endívia ZOL11 12 Sóska ZOL12 13 Spenót ZOL13 14 Spárga ZOL14 15 Articsóka ZOL15 16 Petrezselyem ZOL16 17 Rebarbara ZOL17 18 Édeskömény ZOL18 19 Galambbegysaláta ZOL19 20 Spanyol Articsóka ZOL20 21 Zsázsa ZOL21 22 Paradicsom ZOL22 23 Uborka ZOL23 24 Tojásgyümölcs ZOL24 25 Tök ZOL25 26 Cukkíni ZOL26 27 Paprika ZOL27 28 Sárgarépa ZOL28 29 Fokhagyma ZOL29 30 Vöröshagyma ZOL30 31 Lilahagyma ZOL31 32 Cékla ZOL32 33 Feketegyökér ZOL33 34 Metélőhagyma ZOL34 35 Retek ZOL35 36 Torma ZOL36 37 Zöldborsó ZOL37 38 Cukorborsó ZOL38 39 Futóbab ZOL39 40 Szárazbab ZOL40 41 Zöldbab ZOL41 42 Pattogatni való kukorica ZOL42 43 Csemegekukorica ZOL43 44 Dinnye GYU01 45 Pasztinák ZOL44 46 Egyéb szántóföldi zöldség ZOL00 11/16

12 Gabonák, hüvelyesek, ipari növények 47 Búza és kétszeres és egyéb búza Takarmánynövények GAB01 48 Durumbúza GAB02 49 Rozs GAB03 50 Árpa GAB04 51 Zab GAB05 52 Kukorica GAB06 53 Rizs GAB07 54 Tritikale GAB08 55 Pohánka GAB09 56 Mohar GAB10 57 Szudánifű GAB11 58 Cukorcirok GAB12 59 Seprűcirok GAB13 60 Szemescirok GAB14 61 Indiánrizs GAB15 62 Köles GAB16 63 Fénymag GAB17 64 Szárazborsó HUV01 65 Lóbab HUV02 66 Disznóbab HUV03 67 Homoki bab HUV04 Édes csillagfürt 68 (mag) HUV05 69 Lencse HUV06 70 Takarmánybükköny HUV07 71 Csicseriborsó HUV08 97 Szudáni cirokfű TAK01 98 Silócirok TAK02 99 Lucerna TAK Komlós lucerna TAK Sárkerep lucerna TAK Tarkavirágú lucerna TAK06 72 Szegletes lednek HUV09 73 Burgonya BUR01 74 Csicsóka CSI01 75 Cukorrépa CUK01 76 Dohány DOH00 77 Komló KOM01 78 Szójabab IPA01 79 Káposztarepce IPA02 80 Réparepce IPA03 81 Szezámmag IPA04 82 Olajlenmag IPA05 83 Földimogyoró IPA06 84 Sáfránymag IPA07 85 Mustármag IPA08 86 Ricinusmag IPA09 87 Mák IPA10 88 Olajretekmag IPA11 89 Olajtökmag IPA12 90 Négermag IPA13 91 Vadrepcemag IPA14 92 Gomborkamag IPA15 93 Cikóriagyökér IPA16 94 Napraforgómag IPA17 95 Rostkender ROS00 96 Rostlen ROL Vöröshere TAK Bíborhere TAK Fehérhere TAK Korcshere TAK Perzsahere TAK Alexandriai here TAK12 12/16

13 109 Somkóró TAK Takarmánybaltacím TAK Szarvaskerep TAK Nyúlszapuka TAK Szeradella TAK Takarmányborsó TAK Mezei borsó TAK Réparepce TAK Tifon TAK Takarmánykáposzta TAK Takarmányrépa TAK Csicsóka TAK Murokrépa TAK Tarka koronafürt TAK Görög széna TAK Fehérvirágú somkóró TAK Takarmányretek TAK Mézontófű TAK Takarmányfüvek TAK Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce) 129 Rozsos szöszösbükköny 130 Őszi búzás pannon bükköny TAK33 TAK34 TAK Legány-féle keverék TAK Zabos bükköny TAK Zabos borsó TAK Borsós kukoricacsalamádé Borsós napraforgócsalamádé Napraforgós kukoricacsalamádé TAK39 TAK40 TAK Szójás silókukorica TAK Füves lucerna és füves here TAK Silókukorica TAK Egyéb zöldtakarmány (elsősorban egynyári takarmánynövények) TAK45 Fűszernövények 141 Fűszerpaprika AGF Angyalgyökér (angelica) AGF Kamilla (matricaria) AGF03 Édeskömény 144 (carum) AGF Digitalis AGF Tárnics (gentiana) AGF Izsóp (hyssopus) AGF Jázmin (jasminum) AGF Levendula (lavandula) AGF Majoránna (origanum) AGF Menta (mentha) AGF Meténg (vinca) AGF Psyllium AGF Sáfrány (curcuma) AGF Körömvirág (calendula) AGF Melissa AGF Macskagyökérfű (valeriana) AGF Tárkony AGF Konyhakömény AGF Citromfű AGF20 13/16

14 161 Bazsalikom AGF Rozmaring AGF Lestyán AGF Szöszös ököfarkkóró AGF Anyarozs AGF Kapor AGF Egyéb aromás- és fűszernövények AGF Egyéb ESZ01 Ültetvények, gyümölcsök 176 Alma ULT Körte/ birs ULT02 Őszibarack (beleértve a 178 nektarin) ULT Sárgabarack ULT Cseresznye/ meggy ULT Szilva ULT Naspolya ULT Dió ULT Mogyoró ULT Mandula ULT Szelídgesztenye ULT Vegyes gyümölcsös ULT Szőlő ULT Egyéb gyümölcs ULT Szamóca GYU Ribizli GYU Málna GYU Piszke GYU Földiszeder GYU06 Egyéb hasznosítások 169 Legelő REL Kaszáló REL Fűmagkeverék FUM Méhlegelő célú növények keveréke MEH Halastó HAL Nádas NAD Pihentetett terület PIH01 14/16

15 III. számú melléklet Az egyes célprogramhoz benyújtandó igazolások: Magyar szürkemarha célprogram Mellékelni kell a Magyar Szürke Szarvasmarha Tenyésztők Egyesületének igazolását, melyben ENAR tenyészetkód szerint fel van tüntetve, hogy Ön hány olyan fajtatiszta tehenet tart, amely: szeptember 30-ig 3. életévét betöltött, vagy annál idősebb, és a tenyésztő egyesület törzskönyvi nyilvántartásában szerepel. Magas genetikai értéket képviselő lovak célprogram Mellékelni kell a fajta elismert országos tenyésztő szervezetének igazolását, melyben fel van tüntetve, hogy hány olyan fajtatiszta kancával rendelkezik Gidrán, Hucul, Magyar hidegvérű, Lipicai, Shagya arab, Nóniusz, Kisbéri-félvér, Furioso-North Star fajtákból, amely: december 31.-ig a 3. életévét betöltötte, vagy annál idősebb, és törzskönyvezett. Az igazolásnak tartalmaznia kell a kancák egyedi azonosító számát és nevét a lóútlevél alapján. Mangalica célprogram Mellékelni kell a fajta elismert országos tenyésztő szervezetének igazolását, melyben fel van tüntetve, hogy hány olyan fajtatiszta mangalica kocát tart, amely: szeptember 30-ig az 1. életévét betöltötte vagy annál idősebb, és szerepel az elismert fajtaegyesület törzskönyvi nyilvántartásában. Őshonos juh célprogram Mellékelni kell a fajta elismert országos tenyésztő szervezetének igazolását, melyben ENAR tenyészetkód szerint fel van tüntetve, hogy Ön hány olyan fajtatiszta anyajuhot tart Hortobágyi racka (fehér, fekete), Gyímesi racka, Cigája, vagy Cikta fajtákból, amely szeptember 30-ig betöltötte az 1. életévét, vagy annál idősebb, és szerepel az elismert fajtaegyesület törzskönyvi nyilvántartásában. Őshonos baromfi célprogram Mellékelni kell a KÁTKI által kiállított származási igazolást. 15/16

16 Megyei Kirendeltségek elérhetőségei Megye Cím Telefonszám Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Kisfaludy u Kecskemét, Pf.: 470 gov.hu 76/ / Baranya 7621 Pécs, Rákóczi út Pécs, Pf.: / / Békés 5600 Békéscsaba, Temető sor Békéscsaba, Pf.: 45 66/ / Borsod-Abaúj-Zemplén 3500 Miskolc, Mindszent tér Miskolc, Pf.: / / Csongrád Fejér Főváros és Pest 6721 Szeged, Tisza Lajos krt Szeged, Pf.: 26 és Pf Székesfehérvár, Deák F. u Székesfehérvár, Pf.: Budapest, Lónyay utca Budapest, Pf.: 248. hu mvh.gov.hu 62/ / / / Győr-Moson-Sopron 9023 Győr, Munkácsy út Győr, Munkácsy / / Hajdú-Bihar 4000 Debrecen, Piac u Debrecen, Pf.: 551. ov.hu 52/ / Heves 3300 Eger, Maczky Valér út Eger, Pf.: / / Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok, József Attila u Szolnok, Pf.: / / Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya, Vértanúk tere Tatabánya, Pf.: ov.hu 34/ / Nógrád 3100 Salgótarján, Múzeum tér Salgótarján, Pf.: 123. Somogy 7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém 4400 Nyíregyháza, Hősök tere Nyíregyháza, Pf.: Szekszárd, Augusz I. u Szekszárd, Pf Szombathely Rákóczi u Szombathely, Pf Veszprém, Levendula u Veszprém, Pf.: 791. gov.hu ov.hu ov.hu h.gov.hu ov.hu 32/ / / / / / / / / / / Zala 8900 Zalaegerszeg, Kis u Zalaegerszeg, Pf.: 142. h.gov.hu 92/ / /16

II. számú melléklet Jogosult növények listája célprogramonként, hasznosítási kódokkal

II. számú melléklet Jogosult növények listája célprogramonként, hasznosítási kódokkal II. számú melléklet célprogramonként, hasznosítási okkal szántóföldi célprogram-csoport célprogramjaihoz Szántóföldi célprogram, Tanyás gazdálkodás célprogram, Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram,

Részletesebben

Melléklet a 96/2008. (VII. 25.) FVM rendelethez

Melléklet a 96/2008. (VII. 25.) FVM rendelethez Melléklet a 96/2008. (VII. 25.) FVM rendelethez 4. számú melléklet az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelethez Az ügyfél gazdálkodás körülményeinek a támogatás ismételt igénybevételére jogosító változásai A

Részletesebben

Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre 2009

Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre 2009 Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre 2009 Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram-csoport: 01 Alapszintű szántóföldi növénytermesztés AGF08, AGF09,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az űrlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót, a kedvezőtlen adottságú területek támogatás

Részletesebben

MELLÉKLET. HASZNOSÍTÁSI KÓDOK Területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások EGYSÉGES NEMZETI

MELLÉKLET. HASZNOSÍTÁSI KÓDOK Területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások EGYSÉGES NEMZETI MELLÉKLET OK Területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások 1 Búza és kétszeres és egyéb búza I. Szántóföldi növények (beleértve a szaporítóanyagot is) 1. Gabonafélék 4.

Részletesebben

MELLÉKLET. HASZNOSÍTÁSI KÓDOK Területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások HASZNOSÍTÁSI EGYSÉGES NEMZETI

MELLÉKLET. HASZNOSÍTÁSI KÓDOK Területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások HASZNOSÍTÁSI EGYSÉGES NEMZETI MELLÉKLET OK Területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások 1 Búza és kétszeres és egyéb búza I. Szántóföldi növények (beleértve a szaporítóanyagot is) 1. Gabonafélék 4.

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók

Részletesebben

77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 1. oldal 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.)

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet. A 2009.07.01. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet. A 2009.07.01. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

LXV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. november 9. T A R T A L O M. 9. S z á m T á r g y O l d a l. Közlemény

LXV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. november 9. T A R T A L O M. 9. S z á m T á r g y O l d a l. Közlemény LXV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. november 9. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 9. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény A földművelésügyi miniszter közleménye a szántóföldi növények,

Részletesebben

31/2010. (III. 30.) FVM rendelet

31/2010. (III. 30.) FVM rendelet 31/2010. (III. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez A támogatás igényléséhez a Területalapú támogatások főlap és a Területalapú támogatások betétlap

Részletesebben

1. számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez . számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez 3. számú melléklet a 6/2009. (V. 4.) FVM rendelethez Pontozási szempontok szántóföldi célprogramok esetén Értékelés/ellenırzés módja A támogatási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza

Részletesebben

A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2009. ( ) FVM rendelete. 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról

A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2009. ( ) FVM rendelete. 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési idıpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegő, a jogalkalmazók

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../... ( ) FVM rendelete az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeirıl

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

MELLÉKLET. HASZNOSÍTÁSI KÓDOK 2007. évi területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások HASZNOSÍTÁSI EGYSÉGES

MELLÉKLET. HASZNOSÍTÁSI KÓDOK 2007. évi területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások HASZNOSÍTÁSI EGYSÉGES MELLÉKLET OK 1 Búza és kétszeres és egyéb búza I. Szántóföldi növények (beleértve a szaporítóanyagot is) 1. Gabonafélék 4. Ipari növények GAB01 42 Mák IPA10 2 Durumbúza GAB02 43 Olajretekmag IPA11 3 Rozs

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez 1. A támogatás igényléséhez szükséges: K0051 Területalapú támogatás 2005 Főlap, K0052 és/vagy K0053

Részletesebben

NVT-AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (AKG) TÁMOGATÁS

NVT-AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (AKG) TÁMOGATÁS NVT-AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (AKG) TÁMOGATÁS 1. Vonatkozó nemzeti jogszabály: a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia

Részletesebben

HASZNOSÍTÁSI KÓDOK 2008. évi területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások TÁMOGATÁS SORSZÁM

HASZNOSÍTÁSI KÓDOK 2008. évi területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások TÁMOGATÁS SORSZÁM OK (SAPS) KÖTÖTT (SAPS) KÖTÖTT FELHASZNÁLÁS A I. Szántóföldi növények (beleértve a szaporítóanyagot is) 1. Gabonafélék 4. Ipari növények 1 Búza és kétszeres és egyéb búza GAB01 42 Mák IPA10 2 Durumbúza

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az űrlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 182. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 182. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 182. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 30., kedd Tartalomjegyzék 266/2010. (XI. 30.) Korm. rendelet 35/2010. (XI. 30.) VM rendelet 36/2010. (XI. 30.) VM rendelet 117/2010.

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Kitöltési útmutató a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok rendszere

Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok rendszere 1. számú melléklet a 61/ 2009. (V. 14.) FVM rendelethez: Az agrár-környezetgazdálkodási ok rendszere természetvédelmi célú gazdálkodás - kék vércse természetvédelmi célú gyeptelepítés természetvédelmi

Részletesebben

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évi anyatehéntartás támogatás igényléséhez szükséges K5600/K5601 Támogatási kérelem Főlaphoz és K5602 Támogatási kérelem Betétlaphoz Fontos! Anyatehéntartás támogatási

Részletesebben

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 Budapest, 2015. január 30. KAP I. termeléshez kötött támogatás önkéntes, legfeljebb az éves pénzügyi keret 13%-a (évente közel

Részletesebben

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet 24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer - maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22. ) EüM - FVM együttes rendelet

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Baliné Seléndy Eszter Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár Alexandra Nagy

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai 1. példány Budapest, 2014. május 30. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Termeléshez kötött támogatások 2015-

Termeléshez kötött támogatások 2015- Termeléshez kötött támogatások 2015-2020 Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2015. február 27. A mezőgazdasági termelés szerkezete 2014-ben*

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez

Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez 1. Az R. 1. ú melléklete 3. acetamiprid hatóanyaga az alábbi kultúra-határérték előírásokkal egészül ki: [Sor 3. acetamiprid] endívia *5 petrezselyemlevél

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2 10. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2012. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Szentirmay Zoltán Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 A 2014-2020

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2013. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Császár Alexandra

Részletesebben

Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról

Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról 2016-tól a Vidékfejlesztési Program keretében vehető igénybe a mezőgazdasági

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai 1. példány Budapest, 2015. május 29. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta

Részletesebben

Tájékoztató a 2015-től induló termeléshez kötött támogatásokról

Tájékoztató a 2015-től induló termeléshez kötött támogatásokról Tájékoztató a 2015-től induló termeléshez kötött támogatásokról A 2015-től érvényes Közös Agrárpolitikában (KAP) megjelenő számos újdonság között meghatározó és Magyarország számára kiemelt jelentőségű

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 2. A rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 2. A rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás 2007. évi kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. Az adatlapok kitöltése előtt kérjük,

Részletesebben

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2010 A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2011 május 24.... Kovács Dóra ügyvezető 1. Partnereink számának alakulása

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

rendelete Általános rendelkezések

rendelete Általános rendelkezések A földművelésügyi miniszter /2014. ( ) FM rendelete a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011.

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

ENGEDÉLYEZETT SYNGENTA KÉSZÍTMÉNYEK 2013

ENGEDÉLYEZETT SYNGENTA KÉSZÍTMÉNYEK 2013 www.syngenta.hu Az egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramok esetében ENGEDÉLYEZETT SYNGENTA KÉSZÍTMÉNYEK 2013 (Készült a 61/2009. (V.14.) FVM rendelet, az EMVA társfi nanszírozású intézkedések Irányító

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 KAP új célkitűzései (2014-2020)

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 1 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdészeti potenciál helyreállítás intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdészeti potenciál helyreállítás intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdészeti potenciál helyreállítás intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Általános tudnivalók... 2 Támogatási kérelem - Főlap (D1500-01)... 3 Támogatási kérelem - Betétlap

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az agrárerdészeti rendszerek intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Jogcímkód: 6.244.01.01

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az agrárerdészeti rendszerek intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Jogcímkód: 6.244.01.01 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az agrárerdészeti rendszerek intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Jogcímkód: 6.244.01.01 Általános tudnivalók... 2 Támogatási kérelem - Főlap (D3100-03)... 3 Támogatási kérelem

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján (Bejelentés tárgyi eszköz cseréjéről formanyomtatvány kitöltési útmutatója)

Részletesebben

az agrárkörnyezetgazdálkodási

az agrárkörnyezetgazdálkodási Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató az agrárkörnyezetgazdálkodási intézkedésbôl támogatást igénylôk részére (segédlet a 11/2005. (II. 28.) FVM rendelettel, a 34/2005. (IV. 15.) FVM rendelettel, 71/2005.

Részletesebben

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Vírusmentes gyümölcs törzsültetvények a Fás gyümölcs géngyűjteményi tételek megőrzése Intézet Kht. Cegléd (kajszi,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA INTÉZKEDÉSBŐL TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE

NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA INTÉZKEDÉSBŐL TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA INTÉZKEDÉSBŐL TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE A tájékoztatóban megválaszolt kérdések: 1. Mit jelent a Kedvezőtlen Adottságú

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

2. Az R. 1. számú mellékletének fenamidon hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege helyébe a következő szövegrész lép:

2. Az R. 1. számú mellékletének fenamidon hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege helyébe a következő szövegrész lép: Melléklet az 55/2005. (XI. 23) EüM-FVM együttes rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének amitráz hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege amitráz (4) almatermésűek *0,05 KH csonthéjasok *0,05 KH szőlő

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az adatlapokat kék vagy fekete tintával, olvastóan, nyomtatott nagybetűkkel,

Részletesebben

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 1. osztályos tanulók részére II. félév, 2 óra Készült az Európai

Részletesebben

A-Z-IG ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS KFT. TELEFON FAX E-MAIL LÁZÁR KFT. 2014.08.05-11. IG 06303774834 06-1-283-8376 azigkft@gmail.com 32 HÉT

A-Z-IG ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS KFT. TELEFON FAX E-MAIL LÁZÁR KFT. 2014.08.05-11. IG 06303774834 06-1-283-8376 azigkft@gmail.com 32 HÉT A-Z-IG ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS KFT. TELEFON FAX E-MAIL LÁZÁR KFT. 2014.08.05-11. IG 06303774834 06-1-283-8376 azigkft@gmail.com 32 HÉT ÁRU MEGNEVEZÉSE SZÁRMAZÁS MÉRET NETTÓ ÁR KISZ. ZÖLDSÉGEK: Kaliforniai paprika

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

FŐLAP (K0071 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ NYOMTATVÁNY)

FŐLAP (K0071 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ NYOMTATVÁNY) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az agrár-környezetgazdálkodási támogatások jogcím keretében jogosultsággal rendelkező gazdálkodó részére a 2007-es támogatási évben benyújtható területhez kapcsolódó támogatás(ok) kérelmének

Részletesebben

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet az Európai Mező gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mező gazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer R1008 Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TÁMOGATÁSBAN érintett területek és állatállomány kötelezettségvállalójának személyében bekövetkező változást bejelentő kérelem

Részletesebben

A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020

A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020 A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020 Potori Norbert Martonvásár, 2014. szeptember 25. Magyarország KAP pénzügyi kerete 2016-2020 (pénzügyi év) + 15% Pillérek közötti átcsoportosítás -15%

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM

22/2012. (III. 9.) VM 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

Éves Jelentés 2008. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus jelentése a 2008. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés 2008. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus jelentése a 2008. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2008 A Hungária Öko Garancia Kft. publikus jelentése a 2008. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2009. június 11.... Kovács Dóra ügyvezető 1. Partnereink számának alakulása

Részletesebben

Az elektronikus kérelembenyújtás előnyei

Az elektronikus kérelembenyújtás előnyei Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel értesítem, hogy Hivatalunk ez évben a területalapú támogatási jogcímek tekintetében minden ügyfele számára megteremti a támogatási kérelem számítógépen történő, elektronikus

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Adóazonosító jel/adószám rovatba azt kell feltüntetni, amellyel az ügyfél rendelkezik.

Adóazonosító jel/adószám rovatba azt kell feltüntetni, amellyel az ügyfél rendelkezik. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez az egy és ugyanazon vállalkozás minőségről és az alkalmazott üzleti évről elnevezésű G2000-01-es nyomtatványhoz 1. Ügyfél-azonosítási

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

PALAKOVICS SZILVIA ZÖLDÍTÉS

PALAKOVICS SZILVIA ZÖLDÍTÉS PALAKOVICS SZILVIA ZÖLDÍTÉS Székesfehérvár, 2014. november 27. A zöldítés helye a közvetlen támogatások új rendszerében Alaptámogatási rendszer Alaptámogatás (SAPS) Zöld komponens Fiatal gazdálkodóknak

Részletesebben

Legfontosabb tudnivalók a közösségi forrásból finanszírozott termeléshez kötött a növénytermesztési ágazatok támogatásokról

Legfontosabb tudnivalók a közösségi forrásból finanszírozott termeléshez kötött a növénytermesztési ágazatok támogatásokról Legfontosabb tudnivalók a közösségi forrásból finanszírozott termeléshez kötött a növénytermesztési ágazatok támogatásokról 1. Az egyes támogatási jogcímek igénylésének az alapfeltétele, hogy a mezőgazdasági

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6. Postacím: 1458 Budapest

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) A Közös Agrárpolitika támogatási forrásaiból, és a magyar költségvetés által biztosított forrásból finanszírozott ágazati támogatások iránti kérelmek befogadására,

Részletesebben

Zöldségnövények csoportosítása. Zöldségfélék fogalma

Zöldségnövények csoportosítása. Zöldségfélék fogalma Zöldségfélék fogalma A zöldségfélék lágyszárú, intenzív mővelést kívánó, nyersen vagy feldolgozva emberi táplálékul szolgáló, nagy biológiai értékő, sok vitamint, ásványi sót, íz- és zamatanyagokat tartalmazó

Részletesebben

Szeretettel köszöntöm az. Alternatív növények termesztésének jelentősége és a felhasználási lehetőségei az újabb kutatási eredmények tükrében

Szeretettel köszöntöm az. Alternatív növények termesztésének jelentősége és a felhasználási lehetőségei az újabb kutatási eredmények tükrében Szeretettel köszöntöm az Alternatív növények termesztésének jelentősége és a felhasználási lehetőségei az újabb kutatási eredmények tükrében tanácskozás minden résztvevőjét Alternatív növények szerepe

Részletesebben