NVT-AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (AKG) TÁMOGATÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NVT-AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (AKG) TÁMOGATÁS"

Átírás

1 NVT-AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (AKG) TÁMOGATÁS 1. Vonatkozó nemzeti jogszabály: a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 2. Általános információk Csak az az ügyfél igényelhet NVT-AKG kifizetést, aki rendelkezik érvényes támogatási határozattal. A támogatási határozatot az MVH adja ki! A támogatási határozat módosítását eredményezik az alábbi esetek: 1. kötelezettség átvétel-átadás (ügyfél kérelmére) 2. részleges/teljes visszavonás (ügyfél kérelemére vagy hivatalból) 3. blokkazonosító-váltás (hivatalból indított). Azok az ügyfelek, akik: 1. a részleges/teljes visszavonás, és/vagy 2. kötelezettség átadás/átvétel tárgyában benyújtott kérelmükre, és/vagy 3. blokkazonosító-váltással érintett területek tárgyában még nem kaptak módosított támogatási határozat, kérjük, hogy a valóságnak megfelelő adatokkal igényeljék az AKG támogatást! Mindazokra a területekre nyújtsák be kifizetési kérelmüket, melyekre kötelezettség átadásra vonatkozó kérelmet nyújtottak be, a kérelem elbírálása még nem történt meg, de a terület 2008/2009. gazdálkodási évben már a használatukban van. Célprogram váltásra nincs lehetőség, kivéve az 5 éves AKG programban egyszeri alkalommal a Lucernatermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramból (kód:11) a Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramba (kód:09)! Növényvédelmi korlátozások: az AKG területeken használható növényvédő szerek köre korlátozott (2009-ben módosult a használható szerek listája, amelyeket a 12/2009. (II. 27.) FVM rendelet határoz meg). Az NVT-AKG 5 éves program utolsó éve a év, speciális előírások teljesítésének ellenőrzésére kerül sor (így különösen középmély talajlazítás; vetésszerkezet előírások; utolsó évi talajmintavétel; a be nem hozott szántó és ültetvény területekre vonatkozó szűkített talajvizsgálat elvégzése). Az NVT-AKG 5 éves ciklusának az utolsó évében, azaz ebben az évben a teljes körű talajminta-vétel és annak akkreditált laboratóriumi bevizsgáltatása csak szántóföldi és ültetvényes célprogramok esetében kötelező! 1

2 Gazdálkodási napló naprakész vezetése és annak MgSzH felé történő megküldése, minden év augusztus 31. október 31. között kötelező. Minden, az 5 éves NVT-AKG programhoz kapcsolódó irat megőrzése a program lezárását követő 8 évig kötelező! Az NVT-AKG programban résztvevő ügyfelek kötelesek ben képzésen részt venni, ami az FVM által kerül meghirdetésre! 3. Blokkazonosító-váltás: A területalapú támogatás igénylés alapját képező Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) 2009-ben is frissítésre került. Ebben az évben is felújításra került a blokkok egy része, azaz egyes blokkok új blokkazonosítót kaptak, szétválhattak, összeolvadhattak, megváltozhatott a blokk támogatható, nemtámogatható területe. Azon AKG-programban résztvevő blokkokról, amelyek felújításra kerültek, az MVH az AKG-ban résztvevő ügyfeleknek támogatási határozatot módosító határozatot ad ki a megváltozott blokkok listájáról és azok területméret változásairól. Amennyiben ezt az új támogatási határozatot még nem vette kézhez a gazdálkodó, úgy a internetes oldalon a legfrissebb adatokat találja a felújított blokkokról. Elektronikus kitöltés során a program az érintett területek esetében figyelmeztet az érintett blokkazonosítók megszűnésére, és a kitöltő felület a hiba soroknál felajánlja az új blokkazonosító(ka)t. 4. Kötelezettség átadás/átvállalás (KA): Amennyiben nem kívánja tovább folytatni az AKG program előírásainak megfelelő gazdálkodást, abban az esetben lehetősége van az ügyfélnek részben, vagy egészben a területeit/állatait átadni egy másik gazdálkodónak, aki a területekhez/állatokhoz kapcsolódó kötelezettségeket a továbbiakban vállalja. Egy terület az 5 év során a 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet szerinti a vis maior esetek kivételével - csak egyszer ruházható át. Az 5. éves kötelezettség átadás/átvállalás (KA) benyújtási határideje volt, lejárt! (Kivétel: vis maior) Ha kötelezettség átadásra vonatkozó kérelem érkezett határidőn belül az MVH-hoz (kötelezettségátadás vagy -átvállalás), akkor az MVH támogatási határozatot módosító határozatot ad ki, amin a már átadott ill. átvett területek/ állatok is feltüntetésre kerülnek! Amennyiben még nem kapta kézhez ezt a módosító határozatot, úgy a kötelezettség átadás/átvállalás kérelmének megfelelően, ha kötelezettség átadásról van szó, akkor a saját kifizetési kérelmén az átadott területeket/állatokat már ne tüntesse fel, amennyiben átvételről van szó, akkor az átvett területeket/állatokat is vezesse fel a kifizetési kérelmén! 2

3 5. Részleges és teljes visszavonás (RV/TV): Ebben az esetben a visszavont területekre/állatokra az eddig, már az előző években felvett támogatási összeget köteles visszafizetni, a visszafizetést elrendelő határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül! (Vis maior eset kivétel) Részleges visszavonás: Ha az ügyfél, az 5 évre vállalt területeinek/állatainak csak egy részét vonja vissza a programból. Teljes visszavonás: Ha az ügyfél az AKG-ba bevont területit/állatait teljesen visszavonja a programból és nem kívánja tovább folytatni a kötelezettség-vállalását. Ebben az esetben az eddig igénybe vett támogatásokat szintén köteles az MVH-nak visszafizetni, a visszafizetést elrendelő határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül! június 9-ig csak elektronikusan nyújtható be a kifizetési kérelemmel együtt, abban az esetben, ha az ügyfél bizonyos területeit/állatait véglegesen ki kívánja vonni (részlegesen vagy teljesen) az AKG programból! Amennyiben a részleges, vagy teljes visszavonás vis maiorral érintett, úgy az papíralapon június 9. után is benyújtható - a 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet szerinti igazolásokkal együtt az MVH megyei kirendeltségeire. Ezen kérelmek végleges benyújtási határideje: augusztus 31. Kötelező a visszavonási kérelem benyújtása abban az esetben: ha az AKG integrált ültetvény célprogramban szereplő ültetvény szőlőkivágási támogatásba lett vonva a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet alapján, és az AKG terület egy része vagy egésze a 2008/2009-es gazdálkodási év során ténylegesen kivágásra került. A kivágással érintett területre a részleges vagy teljes visszavonási szándékot az AKG támogatásra jogosult ügyfél köteles bejelenteni, függetlenül attól, hogy a kivágási támogatást ő vette-e igénybe. ha az AKG programban támogatott szántóterület egy része vagy egésze a 72/2007. (VII. 27.) és 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján rövid vágásfordulójú fás szárú vagy lágyszárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatásban részesült, és az AKG terület egy részén vagy egészén a 2008/2009-es gazdálkodási év során fás vagy lágy szárú energianövény került telepítésre. A visszavonási szándékot az AKG támogatásra jogosult ügyfél köteles bejelenteni, függetlenül attól, hogy a telepítési támogatást ő vette-e igénybe. Ezen intézkedéssel összefüggő visszavonási kérelem esetében az ügyfélnek nincs támogatás visszafizetési kötelezettsége. ha az AKG támogatott szántóterület a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján erdőtelepítési támogatásban részesült. A visszavonási szándékot az AKG támogatásra jogosult ügyfél köteles bejelenteni, függetlenül attól, hogy a telepítési támogatást ő vette-e igénybe. Ezen intézkedéssel összefüggő visszavonási kérelmek esetében az ügyfélnek nincs támogatás visszafizetés kötelezettsége. 3

4 6. Adatváltozás bejelentés AKG-ban érintett ügyfelek esetében! Csak elektronikusan tölthető ki és nyújtható be! Módosítás: Amennyiben az ügyfél változtatni kíván az 5. éves (2008/2009) kifizetési kérelemben az eredetileg igényelt hasznosítási kódján, illetve az eredetileg igényelt táblaterület méretén úgy, hogy az adatváltozás nagyobb kifizetési összeget eredményezne, abban az esetben ezt csak május 31-ig teheti meg szankciómentesen, június 9-ig pedig szankcióval (késedelmes munkanaponként 1 %-os szankció alkalmazása mellett). (kivétel: Vis maior eset) Példák módosításra: - új tábla felvétele már meglévő tábla méretének növelése hasznosítási kód-váltás (nagyobb kifizetést eredményező kultúraváltás) A módosítások utolsó határideje június 9. Az ezután beérkező módosítási igényeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, illetve csak a keresztellenőrzésekhez használja fel, de támogatási összeg megállapításához nem. Pontosítás: Az eredetileg bejelentett tábla méretének csökkentése és/vagy tábla bontása úgy, hogy a mérete nem haladja meg az eredeti tábla méretét. Az ilyen irányú adatváltoztatás, amelyhez nem jelent magasabb kifizetési kategóriát, nem kötött határidőhöz, mindaddig megteheti az ügyfél, amíg helyszíni ellenőrzésről való kiértesítést, vagy az ellenőrzésen feltárt szabálytalanságról értesítést nem kapott. Példák pontosításra: tábla méretének csökkentése táblabontás (az eredeti tábla méretének megtartásával) monitoring adatváltozás hasznosítási kód-váltás (kisebb vagy ugyanolyan kifizetést eredményező kultúraváltás) 7. Az előző évek területeltérésekkel kapcsolatos tapasztalatai alapján az alábbiakra hívjuk fel az ügyfelek figyelmét: Amennyiben az ügyfél kisebb területre nyújt be kifizetési igényt, mint ami az érvényes támogatási határozatában szerepel (kivétel vis maior), akkor 3 %-os vagy 2 ha feletti eltérés esetén szankció kiszabására kerülhet sor. Amennyiben az ügyfél a tárgyévet megelőző évek során bármilyen területcsökkentést hajtott végre az egységes kérelmében (okai pl.: adategyeztetés miatt, a támogatható terület nagysága csökkent, a terület kivonásra került, a terület eladása, helyszíni ellenőrzés stb.), ez a területcsökkenés az AKG esetében NEM került automatikusan átvezetésre!!! Az AKG terület csökkentéséhez részleges visszavonási kérelmet kell benyújtani! 4

5 Az AKG keretében támogatott területek végleges csökkentésére csak részleges/teljes visszavonási, kötelezettség átadás/átvételi kérelem benyújtása után van lehetőség!!!! 8. Különös odafigyelést igénylő célprogramokról röviden: Extenzív halastavak fenntartása célprogram - Csak AKG támogatás igényelhető halastó/ nádas esetében, ezen területek nem SAPS támogatásra jogosultak. Minden esetben be kell rajzolni a halastavas, nádas táblákat, a térképen a nem támogatható területre (térképen pöttyös). - Amennyiben támogatható területre került a halastó/nádas berajzolásra, változás vezetési kérelmet kell benyújtani azért, hogy a terület nem támogatható területté kerüljön átvezetésre. - Támogatás akkor fizethető ki a halastó célprogramra, ha vízjogi engedélyenként legalább 1ha nyílt vízfelület található! - Halastó fogalma: az a műszaki létesítményekkel körülvett (zsilip, gát) vagy természetes határvonalakkal rendelkező halgazdálkodási, környezet- és természetvédelmi funkciókat ellátó tóterület üzemelő nettó vízfelülete, amely paramétereit érvényes vízjogi engedélyben rögzítették. Füves mezsgye létesítése célprogram - A támogatás legalább 1ha méretű szántóterületekhez kapcsolódó, kaszált gyep-táblára vehető igénybe. - A füves mezsgye területe nem haladhatja meg a szántóként hasznosított tábla területének 10%-át. - Támogatható kultúrák: ALL02 (Állandó legelő_kaszált) és GYE02 (Egyéb gyep_kaszált) - Külön táblaként, új sorban, új táblasorszámmal kell feltüntetni, és külön táblarajzot kell készíteni! Ökológiai szántóföld növénytermesztési célprogram Az Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram esetében a kötelező minimum 5% -os kompenzációs területet (ahol a füves mezsgye célprogramra vonatkozó előírásokat kell betartani, vagy zöld ugart kell kialakítani!) egy sorban, egy táblaként kell feltüntetni és rajzolni! A kompenzációs terület SAPS jogosult is, tehát ilyen esetben az AKG táblaméret egyenlő a SAPS táblamérettel. A következő célprogramoknál: Füves élőhelyek kezelése, Ökológiai gyepgazdálkodás, Gyepgazdálkodás haris élőhely-fejlesztési előírásokkal, Gyepgazdálkodás túzok élőhely fejlesztése, Gyepgazdálkodás élőhely fejlesztési előírásokkal Elfogadható, ha az ügyfél fás-legelőként hasznosítja a gyepes célprogramot, azaz, ha az ügyfél legeltetés céljából a fák alá be tudja hajtani az állatait (kb fa/ha). Ezek a területek SAPS jogosultak is! (Tehát AKG táblaméret egyenlő a SAPS táblamérettel.) 5

6 Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram Egy tábla mérete nem haladhatja meg a 40ha-t, ez szigorúan azt jelenti, hogy az adott táblához tartozó SAPS-os területméret (területalapú) sem lehet nagyobb 40ha-nál! Tanyás gazdálkodás célprogram Egy tábla területe nem haladhatja meg a 2ha-t, ez azt jelenti, hogy az adott táblához tartozó SAPS-os területméret sem lehet nagyobb 2ha-nál! Füves élőhelyek kezelése célprogram Minden állattartó tenyészet ENAR köteles! Az egyes állatfajok tartását be kell jelenteni a Tenyészet Információs Rendszerbe (119/2007. (X. 18.) FVM rendelet) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz. Bővebb felvilágosítás illetve 9. Állatalapú célprogramok: Amennyiben az ügyfél csak állatalapú célprogramokkal rendelkezik, minden esetben csatolni kell a tenyésztőszervi igazolást, ami csak papíralapon nyújthatja be az illetékes MVH megyei kirendeltségre, határidő: június 9. Figyelem! Az egyes állatfajok tartását be kell jelenteni az Tenyészet Információs Rendszerbe és a Baromfi Információs Rendszerbe (119/2007. (X. 18.) és 120/2007. (X. 18) FVM rendeletek) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz. Bővebb felvilágosítás illetve A 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet rendelkezései alapján a lovak, szamarak és öszvérek esetében minden lónak/szamárnak/öszvérnek rendelkeznie kell lóútlevéllel, ennek hiánya elutasítást von maga után! Ez mind a Lovas célprogramokra, mind az olyan gyepes célprogramokra vonatkozik, ahol az ügyfél a gyepterületeken lovakkal legeltet. Emellett a gyepes és állatos cp-ok esetén csak az ENAR/Lóinform által visszaigazolt állatlétszámokat veszi az MVH figyelembe, ezért figyelni kell a bejelentési kötelezettségek betartására is. Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája, termeszthető növények és/ vagy tenyészthető állatfajták köre AKG növényalapú célprogramok: 01 Alapszintű szántóföldi növénytermesztés 02 Tanyás gazdálkodás 03 Méhlegelő célú növénytermesztés 04 Integrált szántóföldi növénytermesztés 08 Ökológiai szántóföldi növénytermesztés 09 Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhelyfejlesztési előírásokkal 10 Szántóföldi növénytermesztés madár élőhelyfejlesztési előírásokkal 11 Lucernatermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal 12 Szántóföldi növénytermesztés élőhely-fejlesztési előírásokkal 13 Füves mezsgye kezelése 14 Füves élőhelyek kezelése 15 Ökológiai gyepgazdálkodás 16 Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal 6

7 17 Gyepgazdálkodás haris élőhely-fejlesztési előírásokkal 18 Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal 19 Gyeptelepítés Érzékeny Természeti Területeken 20 Integrált ültetvény 25 Ökológiai ültetvény 26 Extenzív halastavak fenntartása 27 Nádgazdálkodás 2. Extenzív állattartáshoz kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási csoport_őshonos és magas genetikai értéket képviselő állatok tartásának támogatása 28 Magyar szürke szarvasmarha célprogram 29 Magas genetikai értéket képviselő lófajták célprogram 30 Mangalica célprogram 31 Őshonos juh célprogram 32 Őshonos baromfi célprogram évi hasznosítási kódok: Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram-csoport: 01 Alapszintű szántóföldi növénytermesztés GAB01, GAB02, GAB03, GAB04, GAB05, GAB06, GAB08, GAB09, GAB10, GAB11, GAB12, GAB13, GAB14, GAB16, GAB17, RIZ01, RIZ02, RIZ03, HUV01, HUV02, HUV03, HUV04, HUV05, HUV06, HUV07, HUV08, HUV09, BUR01, CSI01, CUK01, DBU01, DVI02, KOM01, IPA01, IPA02, IPA03, IPA04, IPA05, IPA06, IPA07, IPA08, IPA09, IPA10, IPA11, IPA12, IPA13, IPA14, IPA15, IPA16, IPA17, IPA18, EFU01, ZOL01, ZOL02, ZOL03, ZOL04, ZOL05, ZOL06, ZOL07, ZOL08, ZOL09, ZOL10, ZOL11, ZOL12, ZOL13, ZOL14, ZOL15, ZOL16, ZOL17, ZOL18, ZOL19, ZOL20, ZOL21, ZOL22, ZOL23, ZOL24, ZOL25, ZOL26, ZOL27, ZOL28, ZOL29, ZOL30, ZOL31, ZOL32, ZOL33, ZOL34, ZOL35, ZOL36, ZOL37, ZOL38, ZOL39, ZOL40, ZOL41, ZOL42, ZOL43, ZOL44, GYU01, TAK01, TAK02, TAK03, TAK04, TAK05, TAK06, TAK07, TAK08, TAK09, TAK10, TAK11, TAK12, TAK13, TAK14, TAK15, TAK16, TAK17, TAK18, TAK19, TAK20, TAK21, TAK22, TAK23, TAK24, TAK25, TAK26, TAK27, TAK28, TAK29, TAK30, TAK31, TAK32, TAK33, TAK34, TAK35, TAK36, TAK37, TAK38, TAK39, TAK40, TAK41, TAK42, TAK43, TAK44, TAK45, AGF01, AGF02, AGF03, AGF04, AGF05, AGF06, AGF07, AGF08, AGF09, AGF10, AGF11, AGF12, AGF13, AGF14, AGF15, AGF17, AGF18, AGF19, AGF20, AGF21, AGF22, AGF23, AGF24, AGF25, AGF26, AGF27, KHK01, KEN01, ROL01, VET01, VET02, VET03, VET04, VET05, VET06, VET07, VET08, VET09, VET10, VET11, VET12, VET13, VET14, VET15, VET16, VET17, VET18, VET19, VET20, VET21, VET22, VET23, VET24, VET25, VET26, VET27, VET28, VET29, VET30, VET31, VET32, EKE01, EGY01 02 Tanyás gazdálkodás GAB01, GAB02, GAB03, GAB04, GAB05, GAB06, GAB08, GAB09, GAB10, GAB11, GAB12, GAB13, GAB14, GAB16, GAB17, RIZ01, RIZ02, RIZ03, HUV01, HUV02, HUV03, HUV04, HUV05, HUV06, HUV07, HUV08, HUV09, BUR01, CSI01, CUK01, DBU01, DVI02, KOM01, IPA01, IPA02, IPA03, IPA04, IPA05, IPA06, IPA07, IPA08, IPA09, IPA10, IPA11, IPA12, IPA13, IPA14, IPA15, IPA16, IPA17, IPA18, EFU01, ZOL01, ZOL02, ZOL03, ZOL04, ZOL05, ZOL06, ZOL07, ZOL08, ZOL09, ZOL10, ZOL11, ZOL12, ZOL13, ZOL14, ZOL15, ZOL16, ZOL17, ZOL18, ZOL19, ZOL20, ZOL21, ZOL22, ZOL23, ZOL24, ZOL25, ZOL26, ZOL27, ZOL28, ZOL29, ZOL30, ZOL31, ZOL32, ZOL33, ZOL34, 7

8 ZOL35, ZOL36, ZOL37, ZOL38, ZOL39, ZOL40, ZOL41, ZOL42, ZOL43, ZOL44, GYU01, TAK01, TAK02, TAK03, TAK04, TAK05, TAK06, TAK07, TAK08, TAK09, TAK10, TAK11, TAK12, TAK13, TAK14, TAK15, TAK16, TAK17, TAK18, TAK19, TAK20, TAK21, TAK22, TAK23, TAK24, TAK25, TAK26, TAK27, TAK28, TAK29, TAK30, TAK31, TAK32, TAK33, TAK34, TAK35, TAK36, TAK37, TAK38, TAK39, TAK40, TAK41, TAK42, TAK43, TAK44, TAK45, AGF01, AGF02, AGF03, AGF04, AGF05, AGF06, AGF07, AGF08, AGF09, AGF10, AGF11, AGF12, AGF13, AGF14, AGF15, AGF17, AGF18, AGF19, AGF20, AGF21, AGF22, AGF23, AGF24, AGF25, AGF26, AGF27, KHK01, KEN01, ROL01, VET21, VET22, VET23, VET24, VET25, VET26, VET27, VET28, VET29, VET30, VET31, VET32, EKE01, EGY01 03 Méhlegelő célú növénytermesztés GAB09, IPA02, IPA08, TAK07, TAK08, TAK09, TAK14, TAK29, TAK31, MEH01 04 Integrált szántóföldi növénytermesztés GAB01, GAB02, GAB04, GAB06, BUR01, CUK01, IPA01, IPA02, IPA17, ZOL01, ZOL02, ZOL03, ZOL04, ZOL05, ZOL06, ZOL07, ZOL09, ZOL22, ZOL23, ZOL25, ZOL26, ZOL27, ZOL29, ZOL30, ZOL31, ZOL34, ZOL37, ZOL38, ZOL42, ZOL43, ZOL44, GYU01, TAK03, TAK04, TAK05, TAK06, TAK44, AGF01, VET22, VET23 08 Ökológiai szántóföldi növénytermesztés GAB01, GAB02, GAB03, GAB04, GAB05, GAB06, GAB08, GAB09, GAB10, GAB11, GAB12, GAB13, GAB14, GAB16, GAB17, RIZ01, RIZ02, RIZ03, HUV01, HUV02, HUV03, HUV04, HUV05, HUV06, HUV07, HUV08, HUV09, BUR01, CSI01, CUK01, DBU01, DVI02, KOM01, IPA01, IPA02, IPA03, IPA04, IPA05, IPA06, IPA07, IPA08, IPA09, IPA10, IPA11, IPA12, IPA13, IPA14, IPA15, IPA16, IPA17, IPA18, EFU01, ZOL01, ZOL02, ZOL03, ZOL04, ZOL05, ZOL06, ZOL07, ZOL08, ZOL09, ZOL10, ZOL11, ZOL12, ZOL13, ZOL14, ZOL15, ZOL16, ZOL17, ZOL18, ZOL19, ZOL20, ZOL21, ZOL22, ZOL23, ZOL24, ZOL25, ZOL26, ZOL27, ZOL28, ZOL29, ZOL30, ZOL31, ZOL32, ZOL33, ZOL34, ZOL35, ZOL36, ZOL37, ZOL38, ZOL39, ZOL40, ZOL41, ZOL42, ZOL43, ZOL44, GYU01, TAK01, TAK02, TAK03, TAK04, TAK05, TAK06, TAK07, TAK08, TAK09, TAK10, TAK11, TAK12, TAK13, TAK14, TAK15, TAK16, TAK17, TAK18, TAK19, TAK20, TAK21, TAK22, TAK23, TAK24, TAK25, TAK26, TAK27, TAK28, TAK29, TAK30, TAK31, TAK32, TAK33, TAK34, TAK35, TAK36, TAK37, TAK38, TAK39, TAK40, TAK41, TAK42, TAK43, TAK44, TAK45, AGF01, AGF02, AGF03, AGF04, AGF05, AGF06, AGF07, AGF08, AGF09, AGF10, AGF11, AGF12, AGF13, AGF14, AGF15, AGF17, AGF18, AGF19, AGF20, AGF21, AGF22, AGF23, AGF24, AGF25, AGF26, AGF27, KHK01, KEN01, ROL01, VET01, VET02, VET03, VET04, VET05, VET06, VET07, VET08, VET09, VET10, VET11, VET12, VET13, VET14, VET15, VET16, VET17, VET18, VET19, VET20, VET21, VET22, VET23, VET24, VET25, VET26, VET27, VET28, VET29, VET30, VET31, VET32, EKE01, EGY01, Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható szántóföldi növénytermesztési célprogramok: 09 Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhelyfejlesztési előírásokkal GAB01, GAB02, GAB03, GAB04, GAB05, GAB06, GAB08, GAB09, GAB10, GAB11, GAB12, GAB13, GAB14, GAB16, GAB17, RIZ01, RIZ02, RIZ03, HUV01, HUV02, HUV03, HUV04, HUV05, HUV06, HUV07, HUV08, HUV09, BUR01, CSI01, CUK01, DBU01, DVI02, KOM01, IPA01, IPA02, IPA03, IPA04, IPA05, IPA06, IPA07, IPA08, IPA09, IPA10, IPA11, IPA12, IPA13, IPA14, IPA15, IPA16, IPA17, IPA18, EFU01, ZOL01, 8

9 ZOL02, ZOL03, ZOL04, ZOL05, ZOL06, ZOL07, ZOL08, ZOL09, ZOL10, ZOL11, ZOL12, ZOL13, ZOL14, ZOL15, ZOL16, ZOL17, ZOL18, ZOL19, ZOL20, ZOL21, ZOL22, ZOL23, ZOL24, ZOL25, ZOL26, ZOL27, ZOL28, ZOL29, ZOL30, ZOL31, ZOL32, ZOL33, ZOL34, ZOL35, ZOL36, ZOL37, ZOL38, ZOL39, ZOL40, ZOL41, ZOL42, ZOL43, ZOL44, GYU01, TAK01, TAK02, TAK03, TAK04, TAK05, TAK06, TAK07, TAK08, TAK09, TAK10, TAK11, TAK12, TAK13, TAK14, TAK15, TAK16, TAK17, TAK18, TAK19, TAK20, TAK21, TAK22, TAK23, TAK24, TAK25, TAK26, TAK27, TAK28, TAK29, TAK30, TAK31, TAK32, TAK33, TAK34, TAK35, TAK36, TAK37, TAK38, TAK39, TAK40, TAK41, TAK42, TAK43, TAK44, TAK45, AGF01, AGF02, AGF03, AGF04, AGF05, AGF06, AGF07, AGF08, AGF09, AGF10, AGF11, AGF12, AGF13, AGF14, AGF15, AGF17, AGF18, AGF19, AGF20, AGF21, AGF22, AGF23, AGF24, AGF25, AGF26, AGF27, KHK01, KEN01, ROL01, VET21, VET22, VET23, VET24, VET25, VET26, VET27, VET28, VET29, VET30, VET31, VET32, EKE01, EGY01, UGA01 10 Szántóföldi növénytermesztés madár élőhelyfejlesztési előírásokkal GAB01, GAB02, GAB03, GAB04, GAB05, GAB06, GAB08, GAB09, GAB10, GAB11, GAB12, GAB13, GAB14, GAB16, GAB17, RIZ01, RIZ02, RIZ03, HUV01, HUV02, HUV03, HUV04, HUV05, HUV06, HUV07, HUV08, HUV09, BUR01, CSI01, CUK01, DBU01, DVI02, KOM01, IPA01, IPA02, IPA03, IPA04, IPA05, IPA06, IPA07, IPA08, IPA09, IPA10, IPA11, IPA12, IPA13, IPA14, IPA15, IPA16, IPA17, IPA18, EFU01, ZOL01, ZOL02, ZOL03, ZOL04, ZOL05, ZOL06, ZOL07, ZOL08, ZOL09, ZOL10, ZOL11, ZOL12, ZOL13, ZOL14, ZOL15, ZOL16, ZOL17, ZOL18, ZOL19, ZOL20, ZOL21, ZOL22, ZOL23, ZOL24, ZOL25, ZOL26, ZOL27, ZOL28, ZOL29, ZOL30, ZOL31, ZOL32, ZOL33, ZOL34, ZOL35, ZOL36, ZOL37, ZOL38, ZOL39, ZOL40, ZOL41, ZOL42, ZOL43, ZOL44, GYU01, TAK01, TAK02, TAK03, TAK04, TAK05, TAK06, TAK07, TAK08, TAK09, TAK10, TAK11, TAK12, TAK13, TAK14, TAK15, TAK16, TAK17, TAK18, TAK19, TAK20, TAK21, TAK22, TAK23, TAK24, TAK25, TAK26, TAK27, TAK28, TAK29, TAK30, TAK31, TAK32, TAK33, TAK34, TAK35, TAK36, TAK37, TAK38, TAK39, TAK40, TAK41, TAK42, TAK43, TAK44, TAK45, AGF01, AGF02, AGF03, AGF04, AGF05, AGF06, AGF07, AGF08, AGF09, AGF10, AGF11, AGF12, AGF13, AGF14, AGF15, AGF17, AGF18, AGF19, AGF20, AGF21, AGF22, AGF23, AGF24, AGF25, AGF26, AGF27, KHK01, KEN01, ROL01, VET21, VET22, VET23, VET24, VET25, VET26, VET27, VET28, VET29, VET30, VET31, VET32, EKE01, EGY01, UGA01 11 Lucernatermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal TAK03, TAK04, TAK05, TAK06 12 Szántóföldi növénytermesztés élőhely-fejlesztési előírásokkal GAB01, GAB02, GAB03, GAB04, GAB05, GAB06, GAB08, GAB09, GAB10, GAB11, GAB12, GAB13, GAB14, GAB16, GAB17, RIZ01, RIZ02, RIZ03, HUV01, HUV02, HUV03, HUV04, HUV05, HUV06, HUV07, HUV08, HUV09, BUR01, CSI01, CUK01, DBU01, DVI02, KOM01, IPA01, IPA02, IPA03, IPA04, IPA05, IPA06, IPA07, IPA08, IPA09, IPA10, IPA11, IPA12, IPA13, IPA14, IPA15, IPA16, IPA17, IPA18, EFU01, ZOL01, ZOL02, ZOL03, ZOL04, ZOL05, ZOL06, ZOL07, ZOL08, ZOL09, ZOL10, ZOL11, ZOL12, ZOL13, ZOL14, ZOL15, ZOL16, ZOL17, ZOL18, ZOL19, ZOL20, ZOL21, ZOL22, ZOL23, ZOL24, ZOL25, ZOL26, ZOL27, ZOL28, ZOL29, ZOL30, ZOL31, ZOL32, ZOL33, ZOL34, ZOL35, ZOL36, ZOL37, ZOL38, ZOL39, ZOL40, ZOL41, ZOL42, ZOL43, ZOL44, GYU01, TAK01, TAK02, TAK03, TAK04, TAK05, TAK06, TAK07, TAK08, TAK09, TAK10, TAK11, TAK12, TAK13, TAK14, TAK15, TAK16, TAK17, TAK18, TAK19, TAK20, TAK21, TAK22, TAK23, TAK24, TAK25, TAK26, TAK27, TAK28, TAK29, 9

10 TAK30, TAK31, TAK32, TAK33, TAK34, TAK35, TAK36, TAK37, TAK38, TAK39, TAK40, TAK41, TAK42, TAK43, TAK44, TAK45, AGF01, AGF02, AGF03, AGF04, AGF05, AGF06, AGF07, AGF08, AGF09, AGF10, AGF11, AGF12, AGF13, AGF14, AGF15, AGF17, AGF18, AGF19, AGF20, AGF21, AGF22, AGF23, AGF24, AGF25, AGF26, AGF27, KHK01, KEN01, ROL01, VET21, VET22, VET23, VET24, VET25, VET26, VET27, VET28, VET29, VET30, VET31, VET32, EKE01, EGY01 Gyepterületek agrár-környezetgazdálkodási célprogram-csoport: Alapszintű gyepgazdálkodási célprogramok: 13 Füves mezsgye kezelése ALL02, GYE02 14 Füves élőhelyek kezelése ALL01, ALL02, GYE01, GYE02 15 Ökológiai gyepgazdálkodás ALL01, ALL02, GYE01, GYE02 Érzékeny Természeti Területeken gyepgazdálkodási célprogramok: 16 Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal ALL01, ALL02, GYE01, GYE02 17 Gyepgazdálkodás haris élőhely-fejlesztési előírásokkal ALL01, ALL02, GYE01, GYE02 18 Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal ALL01, ALL02, GYE01, GYE02 19 Gyeptelepítés Érzékeny Természeti Területeken GYE01, GYE02 Ültetvényekre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási célprogram-csoport: 20 Integrált ültetvény GYU04, GYU05, GYU06, GYU09, GYU10, ULT01, ULT03, ULT04, ULT06, ULT07, ULT08, ULT09, ULT10, ULT11, ULT15, ULT16, ULT17, ULT18, ULT19, ULT20 25 Ökológiai ültetvény GYU02, GYU04, GYU05, GYU06, GYU07, GYU08, GYU09, GYU10, ULT01, ULT03, ULT04, ULT06, ULT07, ULT08, ULT09, ULT10, ULT11, ULT12, ULT14, ULT15, ULT16, ULT17, ULT18, ULT19, ULT20 Vizes élőhelyekhez kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport: 26 Extenzív halastavak fenntartása: HAL01 27 Nádgazdálkodás: NAD01 AKG-ban támogatott hasznosítási kódok: HASZNOSÍTÁSI KÓDOK Hasznosítási kódok

11 Kód Új megnevezés 1. Gabonafélék GAB01 Búza és kétszeres és egyéb búza GAB02 Durumbúza GAB03 Rozs GAB04 Árpa GAB05 Zab GAB06 Kukorica GAB08 Tritikále GAB09 Pohánka GAB10 Mohar GAB11 Szudánifű GAB12 Cukorcirok GAB13 Seprűcirok GAB14 Szemescirok GAB16 Köles GAB17 Fénymag RIZ01 Rizs Japonica fajta RIZ02 Rizs Indica fajta RIZ03 Rizs egyéb fajta 2. Hüvelyesek HUV01 Szárazborsó HUV02 Lóbab HUV03 Disznóbab HUV04 Homoki bab HUV05 Édes csillagfürt (mag) HUV06 Lencse HUV07 Takarmánybükköny HUV08 Csicseriborsó HUV09 Szegletes lednek 3. Gumósnövények BUR01 Burgonya CSI01 Csicsóka 4. Ipari növények CUK01 Cukorrépa DBU01 Dohány- Burley DVI02 Dohány- Virginia KOM01 Komló IPA01 Szójabab IPA02 Káposztarepce IPA03 Réparepce IPA04 Szezámmag IPA05 Olajlenmag IPA06 Földimogyoró 11

12 IPA07 Sáfránymag IPA08 Mustármag IPA09 Ricinusmag IPA10 Mák IPA11 Olajretekmag IPA12 Olajtökmag IPA13 Négermag IPA14 Vadrepcemag IPA15 Gomborkamag IPA16 Cikóriagyökér IPA17 Napraforgómag IPA18 Rost célra termesztett kender** 5. Energianövények EFU01 Energiafű 6. Zöldségnövények ZOL01 Karfiol ZOL02 Brokkoli ZOL03 Bimbóskel ZOL04 Fejes káposzta ZOL05 Kelkáposzta ZOL06 Karalábé ZOL07 Kínai kel ZOL08 Zeller ZOL09 Póréhagyma ZOL10 Fejessaláta ZOL11 Endívia ZOL12 Sóska ZOL13 Spenót ZOL14 Spárga ZOL15 Articsóka ZOL16 Petrezselyem ZOL17 Rebarbara ZOL18 Édeskömény ZOL19 Galambbegysaláta ZOL20 Spanyol Articsóka ZOL21 Zsázsa ZOL22 Paradicsom ZOL23 Uborka ZOL24 Tojásgyümölcs ZOL25 Tök (kivéve olajtökmag) ZOL26 Cukkini ZOL27 Paprika ZOL28 Sárgarépa ZOL29 Fokhagyma ZOL30 Vöröshagyma 12

13 ZOL31 Lilahagyma ZOL32 Cékla ZOL33 Feketegyökér ZOL34 Metélőhagyma ZOL35 Retek ZOL36 Torma ZOL37 Zöldborsó ZOL38 Cukorborsó ZOL39 Futóbab ZOL40 Szárazbab ZOL41 Zöldbab ZOL42 Pattogatni való kukorica ZOL43 Csemegekukorica ZOL44 Egyéb zöldség 7. Gyümölcsök GYU01 Dinnye GYU02 Földieper (szamóca) Bogyósok GYU09 Piros ribiszke GYU10 Egyéb ribiszke GYU04 Málna GYU05 Piszke GYU06 Szeder GYU07 Yosta (rikö) GYU08 Termesztett bodza 8. Takarmánynövények-keverékek TAK01 Szudáni cirokfű TAK02 Silócirok TAK03 Lucerna TAK04 Komlós lucerna TAK05 Sárkerep lucerna TAK06 Tarkavirágú lucerna TAK07 Vöröshere TAK08 Bíborhere TAK09 Fehérhere TAK10 Korcshere TAK11 Perzsahere TAK12 Alexandriai here TAK13 Somkóró TAK14 Takarmánybaltacim TAK15 Szarvaskerep TAK16 Nyúlszapuka TAK17 Szeradella TAK18 Takarmányborsó TAK19 Mezei borsó 13

14 TAK20 Réparepce TAK21 Tifon TAK22 Takarmánykáposzta TAK23 Tarlórépa TAK24 Takarmányrépa TAK25 Csicsóka TAK26 Murokrépa TAK27 Tarka koronafürt TAK28 Görög széna TAK29 Fehérvirágú somkóró TAK30 Takarmányretek TAK31 Mézontófű TAK32 Takarmányfüvek TAK33 Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce) TAK34 Rozsos szöszösbükköny TAK35 Őszi búzás pannon bükköny TAK36 Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék) TAK37 Zabos bükköny TAK38 Zabos borsó TAK39 Borsós kukoricacsalamádé TAK40 Borsós napraforgó-csalamádé TAK41 Napraforgós kukoricacsalamádé TAK42 Szójás silókukorica TAK43 Füves lucerna és füves here TAK44 Silókukorica TAK45 Egyéb zöldtakarmány (elsősorban egynyári takarmánynövények) 10. Aromás-, gyógy- és fűszernövények AGF01 Fűszerpaprika AGF02 Angyalgyökér AGF03 Kamilla AGF04 Édeskömény AGF05 Digitalis AGF06 Tárnics AGF07 Izsóp AGF08 Jázmin AGF09 Levendula AGF10 Majoranna AGF11 Menta AGF12 Meténg AGF13 Psyllium AGF14 Sáfrány 14

15 AGF15 Körömvirág AGF17 Macskagyökérfű AGF18 Tárkony AGF19 Konyhakömény AGF20 Citromfű AGF21 Bazsalikom AGF22 Rozmaring AGF23 Lestyán AGF24 Szöszös ökörfarkkóró AGF25 Anyarozs AGF26 Kapor AGF27 Egyéb aromás és fűszernövények II. Szőlő- és gyümölcsültetvények ULT01 Alma ULT03 Őszibarack ULT04 Sárgabarack ULT06 Szilva ULT07 Naspolya ULT08 Dió ULT09 Mogyoró ULT10 Mandula ULT11 Szelídgesztenye ULT12 Vegyes gyümölcsös ULT14 Egyéb gyümölcsültetvény ULT15 Körte ULT16 Meggy ULT17 Cseresznye ULT18 Birs ULT19 Borszőlő ültetvény ULT20 Egyéb szőlőültetvény V. Legelő és gyep ALL01 Állandó legelő (legeltetett) ALL02 Állandó legelő (kaszált) GYE01 Egyéb gyep (legeltetett) GYE02 Egyéb gyep (kaszált) VI. Konyhakertek KHK01 Konyhakertek VII. Vetőmagvak 1. Rostnövények (vetőmag) KEN01 Kender (vetőmag célra) ** ROL01 Rostlen (vetőmag célra) 2. Pázsitfűfélék (vetőmag) VET01 Ebtippan (vetőmag célra) VET02 Óriás tippan (vetőmag célra) VET03 Fehér tippan (vetőmag célra) VET04 Cérnatippan (vetőmag célra) 15

16 VET05 Francia perje (vetőmag célra) VET06 Csomós ebír (vetőmag célra) VET07 Nádképű csenkesz (vetőmag célra) VET08 Juhcsenkesz (vetőmag célra) VET09 Réti csenkesz (vetőmag célra) VET10 Vörös csenkesz (vetőmag célra) VET11 Csenkeszperje (vetőmag célra) VET12 Olasz perje (vetőmag célra) VET13 Angol perje (vetőmag célra) VET14 Hibrid perje (vetőmag célra) VET15 Gumós komócsin (vetőmag célra) VET16 Réti komócsin (vetőmag célra) VET17 Ligeti perje (vetőmag célra) VET18 Réti perje (vetőmag célra) VET19 Mocsári perje (vetőmag célra) VET20 Sovány perje (vetőmag célra) 3. Hüvelyesek (vetőmag) VET21 Koronás baltavirág (vetőmag célra) VET22 Komlós lucerna (vetőmag célra) VET23 Takarmánylucerna (vetőmag célra) VET24 Takarmánybaltacím (vetőmag célra) VET25 Alexandriai here (vetőmag célra) VET26 Korcs v. svédhere (vetőmag célra) VET27 Bíborhere (vetőmag célra) VET28 Vörös here (vetőmag célra) VET29 Fehér here (vetőmag célra) VET30 Lódi lóhere (vetőmag célra) VET31 Fonák lóhere (vetőmag célra) VET32 Szöszös bükköny (vetőmag célra) EKE01 Egyéb kender (rost és vetőmag céltól eltérő célból termesztett kender) EGY01 Egyéb termelt növény MEH01 Méhlegelő célú növények keveréke UGA01 Ugar HAL01 Halastó NAD01 Nád 4. Őshonos és magas genetikai értéket képviselő állatok tartásának támogatása- fajták Magyar szürke szarvasmarha célprogram, kód: 28: Magyar szürkemarha Magas genetikai értéket képviselő lovak cp., 29: Gidrán, Hucul, Magyar hidegvérű, Lipicai, Shagya arab, Nóniusz, Kisbérifélvér, Furioso-North Star fajták, Mangalica cp. 30: Mangalica 16

17 Őshonos juh., 31: Hortobágyi racka (fehér, fekete), Gyimesi racka, Cigája, vagy Cikta fajták Őshonos baromfi cp 32: Bronz pulyka, erdélyi kopasznyakú (pecsenye), erdélyi kopasznyakú (tojó), fehér magyar (pecsenye), fehér magyar (tojó), fodrostollú magyar lúd, fogolyszínű magyar (pecsenye), fogolyszínű magyar (tojó), kendermagos magyar (pecsenye), kendermagos magyar (tojó), magyar lúd, réz pulyka, sárga magyar (pecsenye), sárga magyar (tojó) 17

Csatolt dokumentum: Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre (PDF)

Csatolt dokumentum: Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre (PDF) Az ÚMVP Irányító Hatóságának 18/2009. (IV. 23.) közleménye a 2008/2009. gazdálkodási évben az agrár-környezetgazdálkodási támogatás keretében igénybe vehető célprogram-specifikus hasznosítási kódokról

Részletesebben

Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre 2009

Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre 2009 Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre 2009 Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram-csoport: 01 Alapszintű szántóföldi növénytermesztés AGF08, AGF09,

Részletesebben

Csatolt dokumentumok: Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre 2008

Csatolt dokumentumok: Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre 2008 Az ÚMVP Irányító Hatóságának 23/2008. (IV. 4.) közleményea 2007/2008. gazdálkodási évben az agrár-környezetgazdálkodási támogatás keretében igénybe vehető célprogram-specifikus hasznosítási kódokról A

Részletesebben

Melléklet a 96/2008. (VII. 25.) FVM rendelethez

Melléklet a 96/2008. (VII. 25.) FVM rendelethez Melléklet a 96/2008. (VII. 25.) FVM rendelethez 4. számú melléklet az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelethez Az ügyfél gazdálkodás körülményeinek a támogatás ismételt igénybevételére jogosító változásai A

Részletesebben

II. számú melléklet Jogosult növények listája célprogramonként, hasznosítási kódokkal

II. számú melléklet Jogosult növények listája célprogramonként, hasznosítási kódokkal II. számú melléklet célprogramonként, hasznosítási okkal szántóföldi célprogram-csoport célprogramjaihoz Szántóföldi célprogram, Tanyás gazdálkodás célprogram, Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram,

Részletesebben

Ökológiai szántóföldi növénytermesztés (ac) Integrált szántóföldi növénytermesztés (aa) szántóföldi növényt. vadlúd- és daru véd éh fejl.

Ökológiai szántóföldi növénytermesztés (ac) Integrált szántóföldi növénytermesztés (aa) szántóföldi növényt. vadlúd- és daru véd éh fejl. Integrált szántóföldi növénytermesztés (aa) Tanyás gazdálkodás (ab) Ökológiai szántóföldi növénytermesztés (ac) szántóföldi növényt. túzok éh fejl.vegyes szf (ad1) szántóföldi növényt. vadlúd- és daru

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók

Részletesebben

Csatolt dokumentumok: A 2009/2010. gazdálkodási évben a kedvezőtlen adottságú területek támogatás keretében igénybe vehető hasznosítási kódok

Csatolt dokumentumok: A 2009/2010. gazdálkodási évben a kedvezőtlen adottságú területek támogatás keretében igénybe vehető hasznosítási kódok Az ÚMVP Irányító Hatóságának 23/2010. (IV. 15.) közleménye a 2009/2010. gazdálkodási évben a kedvezőtlen adottságú területek támogatás keretében igénybe vehető hasznosítási kódokról Az "Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 1. oldal 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.)

Részletesebben

LXV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. november 9. T A R T A L O M. 9. S z á m T á r g y O l d a l. Közlemény

LXV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. november 9. T A R T A L O M. 9. S z á m T á r g y O l d a l. Közlemény LXV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. november 9. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 9. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény A földművelésügyi miniszter közleménye a szántóföldi növények,

Részletesebben

EMVA KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK (KAT) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2014

EMVA KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK (KAT) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2014 EMVA KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK (KAT) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2014 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz

Részletesebben

MELLÉKLET. HASZNOSÍTÁSI KÓDOK Területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások EGYSÉGES NEMZETI

MELLÉKLET. HASZNOSÍTÁSI KÓDOK Területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások EGYSÉGES NEMZETI MELLÉKLET OK Területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások 1 Búza és kétszeres és egyéb búza I. Szántóföldi növények (beleértve a szaporítóanyagot is) 1. Gabonafélék 4.

Részletesebben

1. számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez . számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez 3. számú melléklet a 6/2009. (V. 4.) FVM rendelethez Pontozási szempontok szántóföldi célprogramok esetén Értékelés/ellenırzés módja A támogatási

Részletesebben

MELLÉKLET. HASZNOSÍTÁSI KÓDOK Területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások HASZNOSÍTÁSI EGYSÉGES NEMZETI

MELLÉKLET. HASZNOSÍTÁSI KÓDOK Területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások HASZNOSÍTÁSI EGYSÉGES NEMZETI MELLÉKLET OK Területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások 1 Búza és kétszeres és egyéb búza I. Szántóföldi növények (beleértve a szaporítóanyagot is) 1. Gabonafélék 4.

Részletesebben

31/2010. (III. 30.) FVM rendelet

31/2010. (III. 30.) FVM rendelet 31/2010. (III. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet. A 2009.07.01. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet. A 2009.07.01. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 46. szám 12015

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 46. szám 12015 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 46. szám 12015 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 31/2010. (III. 30.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

MELLÉKLET. HASZNOSÍTÁSI KÓDOK 2007. évi területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások HASZNOSÍTÁSI EGYSÉGES

MELLÉKLET. HASZNOSÍTÁSI KÓDOK 2007. évi területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások HASZNOSÍTÁSI EGYSÉGES MELLÉKLET OK 1 Búza és kétszeres és egyéb búza I. Szántóföldi növények (beleértve a szaporítóanyagot is) 1. Gabonafélék 4. Ipari növények GAB01 42 Mák IPA10 2 Durumbúza GAB02 43 Olajretekmag IPA11 3 Rozs

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../... ( ) FVM rendelete az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeirıl

Részletesebben

28954 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 114. szám

28954 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 114. szám 28954 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 114. szám A vidékfejlesztési miniszter 92/2011. (X. 5.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások

Részletesebben

EMVA KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK (KAT) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

EMVA KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK (KAT) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 EMVA KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK (KAT) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz

Részletesebben

HASZNOSÍTÁSI KÓDOK 2008. évi területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások TÁMOGATÁS SORSZÁM

HASZNOSÍTÁSI KÓDOK 2008. évi területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások TÁMOGATÁS SORSZÁM OK (SAPS) KÖTÖTT (SAPS) KÖTÖTT FELHASZNÁLÁS A I. Szántóföldi növények (beleértve a szaporítóanyagot is) 1. Gabonafélék 4. Ipari növények 1 Búza és kétszeres és egyéb búza GAB01 42 Mák IPA10 2 Durumbúza

Részletesebben

A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2009. ( ) FVM rendelete. 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról

A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2009. ( ) FVM rendelete. 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési idıpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegő, a jogalkalmazók

Részletesebben

MELLÉKLET. HASZNOSÍTÁSI KÓDOK évi területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások HASZNOSÍTÁSI EGYSÉGES NEMZETI

MELLÉKLET. HASZNOSÍTÁSI KÓDOK évi területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások HASZNOSÍTÁSI EGYSÉGES NEMZETI MELLÉKLET OK 2006. évi területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások 1 Búza és kétszeres és egyéb búza I. Szántóföldi növények (beleértve a szaporítóanyagot is) 1. Gabonafélék

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 182. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 182. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 182. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 30., kedd Tartalomjegyzék 266/2010. (XI. 30.) Korm. rendelet 35/2010. (XI. 30.) VM rendelet 36/2010. (XI. 30.) VM rendelet 117/2010.

Részletesebben

Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok rendszere

Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok rendszere 1. számú melléklet a 61/ 2009. (V. 14.) FVM rendelethez: Az agrár-környezetgazdálkodási ok rendszere természetvédelmi célú gazdálkodás - kék vércse természetvédelmi célú gyeptelepítés természetvédelmi

Részletesebben

Hasznosítási kódok oldal

Hasznosítási kódok oldal AKG célprogramok 1. Gabonafélék GAB01 Búza és kétszeres és egyéb búza x x x x x x x x GAB02 Durumbúza x x x x x x x x GAB03 Rozs x x x x x x x x GAB04 Árpa x x x x x x x x GAB05 Zab x x x x x x x x GAB06

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 1/16

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 1/16 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatás kifizetési kérelemcsomaghoz 1. Kérjük, hogy a Kifizetési kérelemcsomag nyomtatványait csak abban az esetben töltse ki és juttassa el az MVH székhely/lakhely

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 58. szám 5445 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 20/2015. (IV. 27.) FM rendelete a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Baliné Seléndy Eszter Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár Alexandra Nagy

Részletesebben

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 Budapest, 2015. január 30. KAP I. termeléshez kötött támogatás önkéntes, legfeljebb az éves pénzügyi keret 13%-a (évente közel

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2011

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2011 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2011 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai 1. példány Budapest, 2014. május 30. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta

Részletesebben

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet 24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer - maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22. ) EüM - FVM együttes rendelet

Részletesebben

Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról

Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról 2016-tól a Vidékfejlesztési Program keretében vehető igénybe a mezőgazdasági

Részletesebben

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet.

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

Termeléshez kötött támogatások 2015-

Termeléshez kötött támogatások 2015- Termeléshez kötött támogatások 2015-2020 Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2015. február 27. A mezőgazdasági termelés szerkezete 2014-ben*

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2012. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 1 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Szentirmay Zoltán Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 A 2014-2020

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai 1. példány Budapest, 2016. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Kitöltési útmutató a D4430-01 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai 1. példány Budapest, 2015. május 29. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz

Kitöltési útmutató. a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Kitöltési útmutató a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez

Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez 1. Az R. 1. ú melléklete 3. acetamiprid hatóanyaga az alábbi kultúra-határérték előírásokkal egészül ki: [Sor 3. acetamiprid] endívia *5 petrezselyemlevél

Részletesebben

Tájékoztató a 2015-től induló termeléshez kötött támogatásokról

Tájékoztató a 2015-től induló termeléshez kötött támogatásokról Tájékoztató a 2015-től induló termeléshez kötött támogatásokról A 2015-től érvényes Közös Agrárpolitikában (KAP) megjelenő számos újdonság között meghatározó és Magyarország számára kiemelt jelentőségű

Részletesebben

ENGEDÉLYEZETT SYNGENTA KÉSZÍTMÉNYEK 2013

ENGEDÉLYEZETT SYNGENTA KÉSZÍTMÉNYEK 2013 www.syngenta.hu Az egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramok esetében ENGEDÉLYEZETT SYNGENTA KÉSZÍTMÉNYEK 2013 (Készült a 61/2009. (V.14.) FVM rendelet, az EMVA társfi nanszírozású intézkedések Irányító

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2007. március 30. - 1 - Írta: Baliné Seléndy Eszter Bánfi Brigitta Bauer Lea

Részletesebben

rendelete Általános rendelkezések

rendelete Általános rendelkezések A földművelésügyi miniszter /2014. ( ) FM rendelete a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011.

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2013. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Császár Alexandra

Részletesebben

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 1 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Kitöltési útmutató a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 KAP új célkitűzései (2014-2020)

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2014

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2014 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2014 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet az Európai Mező gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mező gazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2010 A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2011 május 24.... Kovács Dóra ügyvezető 1. Partnereink számának alakulása

Részletesebben

A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020

A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020 A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020 Potori Norbert Martonvásár, 2014. szeptember 25. Magyarország KAP pénzügyi kerete 2016-2020 (pénzügyi év) + 15% Pillérek közötti átcsoportosítás -15%

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2011. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz Kitöltési útmutató a D4403-01 Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az űrlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

VP AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (VP AKG) INTÉZKEDÉS TÁJÉKOZTATÓ 2016

VP AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (VP AKG) INTÉZKEDÉS TÁJÉKOZTATÓ 2016 VP AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (VP AKG) INTÉZKEDÉS TÁJÉKOZTATÓ 2016 1. Vonatkozó rendelkezések: igényelt támogatásra vonatkozó általános és a támogatás igénybevételének részletes feltételeit meghatározó

Részletesebben

/2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete

/2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter és az egészségügyi miniszter /2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetı növényvédıszer-maradék

Részletesebben

2. Az R. 1. számú mellékletének fenamidon hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege helyébe a következő szövegrész lép:

2. Az R. 1. számú mellékletének fenamidon hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege helyébe a következő szövegrész lép: Melléklet az 55/2005. (XI. 23) EüM-FVM együttes rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének amitráz hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege amitráz (4) almatermésűek *0,05 KH csonthéjasok *0,05 KH szőlő

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2009. (IV. 09.) számú KÖZLEMÉNYE a évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2009. (IV. 09.) számú KÖZLEMÉNYE a évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2009. (IV. 09.) számú KÖZLEMÉNYE a 2009. évi egységes kérelem benyújtásáról I. A 2009. évi egységes kérelemben igényelhető támogatások Az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. A óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. A óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs

Részletesebben

19/2014. (X. 29.) FM rendelet. 1. Általános rendelkezések

19/2014. (X. 29.) FM rendelet. 1. Általános rendelkezések 1 / 7 2015-01-21 11:25 A jogszabály mai napon (2015.I.21.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 19/2014. (X. 29.) FM rendelet a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott

Részletesebben

143/2011. (XII. 23.) VM rendelet a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről

143/2011. (XII. 23.) VM rendelet a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló

Részletesebben

PALAKOVICS SZILVIA ZÖLDÍTÉS

PALAKOVICS SZILVIA ZÖLDÍTÉS PALAKOVICS SZILVIA ZÖLDÍTÉS Székesfehérvár, 2014. november 27. A zöldítés helye a közvetlen támogatások új rendszerében Alaptámogatási rendszer Alaptámogatás (SAPS) Zöld komponens Fiatal gazdálkodóknak

Részletesebben

EGYSÉGES KÉRELEM ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 2009

EGYSÉGES KÉRELEM ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 2009 EGYSÉGES KÉRELEM ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 2009 Nemzeti jogszabályok: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások

Részletesebben

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Vírusmentes gyümölcs törzsültetvények a Fás gyümölcs géngyűjteményi tételek megőrzése Intézet Kht. Cegléd (kajszi,

Részletesebben

Legfontosabb tudnivalók a közösségi forrásból finanszírozott termeléshez kötött a növénytermesztési ágazatok támogatásokról

Legfontosabb tudnivalók a közösségi forrásból finanszírozott termeléshez kötött a növénytermesztési ágazatok támogatásokról Legfontosabb tudnivalók a közösségi forrásból finanszírozott termeléshez kötött a növénytermesztési ágazatok támogatásokról 1. Az egyes támogatási jogcímek igénylésének az alapfeltétele, hogy a mezőgazdasági

Részletesebben

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK Magyar Madártani Egyesület Fülöp Gyula Kék vércse LIFE - gazdálkodói fórumok - 2007 Natura 2000 területek lehetnek: Farm-alapú támogatás (SPS) területe

Részletesebben

A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon. Tikász Ildikó Edit Budapest, szeptember 29.

A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon. Tikász Ildikó Edit Budapest, szeptember 29. A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon Tikász Ildikó Edit Budapest, 2016. szeptember 29. Tartalom 1. Száraz hüvelyesek jelentősége 2. Termelési mutatók

Részletesebben

Éves Jelentés 2008. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus jelentése a 2008. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés 2008. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus jelentése a 2008. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2008 A Hungária Öko Garancia Kft. publikus jelentése a 2008. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2009. június 11.... Kovács Dóra ügyvezető 1. Partnereink számának alakulása

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet. A 2010.03.21. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet. A 2010.03.21. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint

Részletesebben

Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19.

Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19. Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19. Agrár-környezetgazdálkodás célja: az agrár-környezetgazdálkodási célok elérések érdekében többlet tevékenységek önkéntes alapon való elvégzése kedvezményezett:

Részletesebben

Éves Jelentés A Hungária Öko Garancia Kft. (HÖG) publikus éves jelentése a évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés A Hungária Öko Garancia Kft. (HÖG) publikus éves jelentése a évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2014 A Hungária Öko Garancia Kft. (HÖG) publikus éves jelentése a 2014. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2015. május 2.... Jung Ivett ügyvezető... Allacherné Szépkuthy

Részletesebben

Agrárkörnyezetgazdálkodási

Agrárkörnyezetgazdálkodási Agrárkörnyezetgazdálkodási intézkedés az ÚMVP-n belül - támogatási jogszabály tervezet(!) alapján - Makovényi Anna osztályvezető FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály Környezetgazdálkodási Osztály 2009.

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Szeretettel köszöntöm az. Alternatív növények termesztésének jelentősége és a felhasználási lehetőségei az újabb kutatási eredmények tükrében

Szeretettel köszöntöm az. Alternatív növények termesztésének jelentősége és a felhasználási lehetőségei az újabb kutatási eredmények tükrében Szeretettel köszöntöm az Alternatív növények termesztésének jelentősége és a felhasználási lehetőségei az újabb kutatási eredmények tükrében tanácskozás minden résztvevőjét Alternatív növények szerepe

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A jelentés a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. tulajdona, sokszorosítani, illetve annak bármely részét felhasználni csak a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. engedélyével lehet! JELENTÉS A BIOKONTROLL

Részletesebben

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

A-Z-IG ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS KFT. TELEFON FAX E-MAIL LÁZÁR KFT. 2014.08.05-11. IG 06303774834 06-1-283-8376 azigkft@gmail.com 32 HÉT

A-Z-IG ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS KFT. TELEFON FAX E-MAIL LÁZÁR KFT. 2014.08.05-11. IG 06303774834 06-1-283-8376 azigkft@gmail.com 32 HÉT A-Z-IG ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS KFT. TELEFON FAX E-MAIL LÁZÁR KFT. 2014.08.05-11. IG 06303774834 06-1-283-8376 azigkft@gmail.com 32 HÉT ÁRU MEGNEVEZÉSE SZÁRMAZÁS MÉRET NETTÓ ÁR KISZ. ZÖLDSÉGEK: Kaliforniai paprika

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 93. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET B TÍPUSÚ NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOMAG BNKNE/2016/B/1 SZÁMÚ KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás VP3-17.1.1-16

Részletesebben

L 260/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.10.5. IRÁNYELVEK

L 260/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.10.5. IRÁNYELVEK L 260/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.10.5. IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2007/62/EK IRÁNYELVE (2007. október 4.) a 86/362/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a bifenazát, a petoxamid,

Részletesebben

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája 1. számú melléklet a 127/2007. (X. 29.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája A magyarországi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI

A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI Közvetlen Támogatások Igazgatósága EGYSÉGES KÉRELEM 2016. Általános tudnivalók BENYÚJTÁSRA VONATKOZÓ HATÁRIDŐK Egységes kérelem

Részletesebben

36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2002.9.7. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2002.9.7. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/37. kötet 32002L0076 2002.9.7. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 240/45 A TANÁCS 2002/76/EK IRÁNYELVE (2002. szeptember 6.) a gabonafélékben, illetőleg az egyes

Részletesebben