NVT-AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (AKG) TÁMOGATÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NVT-AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (AKG) TÁMOGATÁS"

Átírás

1 NVT-AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (AKG) TÁMOGATÁS 1. Vonatkozó nemzeti jogszabály: a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 2. Általános információk Csak az az ügyfél igényelhet NVT-AKG kifizetést, aki rendelkezik érvényes támogatási határozattal. A támogatási határozatot az MVH adja ki! A támogatási határozat módosítását eredményezik az alábbi esetek: 1. kötelezettség átvétel-átadás (ügyfél kérelmére) 2. részleges/teljes visszavonás (ügyfél kérelemére vagy hivatalból) 3. blokkazonosító-váltás (hivatalból indított). Azok az ügyfelek, akik: 1. a részleges/teljes visszavonás, és/vagy 2. kötelezettség átadás/átvétel tárgyában benyújtott kérelmükre, és/vagy 3. blokkazonosító-váltással érintett területek tárgyában még nem kaptak módosított támogatási határozat, kérjük, hogy a valóságnak megfelelő adatokkal igényeljék az AKG támogatást! Mindazokra a területekre nyújtsák be kifizetési kérelmüket, melyekre kötelezettség átadásra vonatkozó kérelmet nyújtottak be, a kérelem elbírálása még nem történt meg, de a terület 2008/2009. gazdálkodási évben már a használatukban van. Célprogram váltásra nincs lehetőség, kivéve az 5 éves AKG programban egyszeri alkalommal a Lucernatermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramból (kód:11) a Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramba (kód:09)! Növényvédelmi korlátozások: az AKG területeken használható növényvédő szerek köre korlátozott (2009-ben módosult a használható szerek listája, amelyeket a 12/2009. (II. 27.) FVM rendelet határoz meg). Az NVT-AKG 5 éves program utolsó éve a év, speciális előírások teljesítésének ellenőrzésére kerül sor (így különösen középmély talajlazítás; vetésszerkezet előírások; utolsó évi talajmintavétel; a be nem hozott szántó és ültetvény területekre vonatkozó szűkített talajvizsgálat elvégzése). Az NVT-AKG 5 éves ciklusának az utolsó évében, azaz ebben az évben a teljes körű talajminta-vétel és annak akkreditált laboratóriumi bevizsgáltatása csak szántóföldi és ültetvényes célprogramok esetében kötelező! 1

2 Gazdálkodási napló naprakész vezetése és annak MgSzH felé történő megküldése, minden év augusztus 31. október 31. között kötelező. Minden, az 5 éves NVT-AKG programhoz kapcsolódó irat megőrzése a program lezárását követő 8 évig kötelező! Az NVT-AKG programban résztvevő ügyfelek kötelesek ben képzésen részt venni, ami az FVM által kerül meghirdetésre! 3. Blokkazonosító-váltás: A területalapú támogatás igénylés alapját képező Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) 2009-ben is frissítésre került. Ebben az évben is felújításra került a blokkok egy része, azaz egyes blokkok új blokkazonosítót kaptak, szétválhattak, összeolvadhattak, megváltozhatott a blokk támogatható, nemtámogatható területe. Azon AKG-programban résztvevő blokkokról, amelyek felújításra kerültek, az MVH az AKG-ban résztvevő ügyfeleknek támogatási határozatot módosító határozatot ad ki a megváltozott blokkok listájáról és azok területméret változásairól. Amennyiben ezt az új támogatási határozatot még nem vette kézhez a gazdálkodó, úgy a internetes oldalon a legfrissebb adatokat találja a felújított blokkokról. Elektronikus kitöltés során a program az érintett területek esetében figyelmeztet az érintett blokkazonosítók megszűnésére, és a kitöltő felület a hiba soroknál felajánlja az új blokkazonosító(ka)t. 4. Kötelezettség átadás/átvállalás (KA): Amennyiben nem kívánja tovább folytatni az AKG program előírásainak megfelelő gazdálkodást, abban az esetben lehetősége van az ügyfélnek részben, vagy egészben a területeit/állatait átadni egy másik gazdálkodónak, aki a területekhez/állatokhoz kapcsolódó kötelezettségeket a továbbiakban vállalja. Egy terület az 5 év során a 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet szerinti a vis maior esetek kivételével - csak egyszer ruházható át. Az 5. éves kötelezettség átadás/átvállalás (KA) benyújtási határideje volt, lejárt! (Kivétel: vis maior) Ha kötelezettség átadásra vonatkozó kérelem érkezett határidőn belül az MVH-hoz (kötelezettségátadás vagy -átvállalás), akkor az MVH támogatási határozatot módosító határozatot ad ki, amin a már átadott ill. átvett területek/ állatok is feltüntetésre kerülnek! Amennyiben még nem kapta kézhez ezt a módosító határozatot, úgy a kötelezettség átadás/átvállalás kérelmének megfelelően, ha kötelezettség átadásról van szó, akkor a saját kifizetési kérelmén az átadott területeket/állatokat már ne tüntesse fel, amennyiben átvételről van szó, akkor az átvett területeket/állatokat is vezesse fel a kifizetési kérelmén! 2

3 5. Részleges és teljes visszavonás (RV/TV): Ebben az esetben a visszavont területekre/állatokra az eddig, már az előző években felvett támogatási összeget köteles visszafizetni, a visszafizetést elrendelő határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül! (Vis maior eset kivétel) Részleges visszavonás: Ha az ügyfél, az 5 évre vállalt területeinek/állatainak csak egy részét vonja vissza a programból. Teljes visszavonás: Ha az ügyfél az AKG-ba bevont területit/állatait teljesen visszavonja a programból és nem kívánja tovább folytatni a kötelezettség-vállalását. Ebben az esetben az eddig igénybe vett támogatásokat szintén köteles az MVH-nak visszafizetni, a visszafizetést elrendelő határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül! június 9-ig csak elektronikusan nyújtható be a kifizetési kérelemmel együtt, abban az esetben, ha az ügyfél bizonyos területeit/állatait véglegesen ki kívánja vonni (részlegesen vagy teljesen) az AKG programból! Amennyiben a részleges, vagy teljes visszavonás vis maiorral érintett, úgy az papíralapon június 9. után is benyújtható - a 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet szerinti igazolásokkal együtt az MVH megyei kirendeltségeire. Ezen kérelmek végleges benyújtási határideje: augusztus 31. Kötelező a visszavonási kérelem benyújtása abban az esetben: ha az AKG integrált ültetvény célprogramban szereplő ültetvény szőlőkivágási támogatásba lett vonva a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet alapján, és az AKG terület egy része vagy egésze a 2008/2009-es gazdálkodási év során ténylegesen kivágásra került. A kivágással érintett területre a részleges vagy teljes visszavonási szándékot az AKG támogatásra jogosult ügyfél köteles bejelenteni, függetlenül attól, hogy a kivágási támogatást ő vette-e igénybe. ha az AKG programban támogatott szántóterület egy része vagy egésze a 72/2007. (VII. 27.) és 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján rövid vágásfordulójú fás szárú vagy lágyszárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatásban részesült, és az AKG terület egy részén vagy egészén a 2008/2009-es gazdálkodási év során fás vagy lágy szárú energianövény került telepítésre. A visszavonási szándékot az AKG támogatásra jogosult ügyfél köteles bejelenteni, függetlenül attól, hogy a telepítési támogatást ő vette-e igénybe. Ezen intézkedéssel összefüggő visszavonási kérelem esetében az ügyfélnek nincs támogatás visszafizetési kötelezettsége. ha az AKG támogatott szántóterület a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján erdőtelepítési támogatásban részesült. A visszavonási szándékot az AKG támogatásra jogosult ügyfél köteles bejelenteni, függetlenül attól, hogy a telepítési támogatást ő vette-e igénybe. Ezen intézkedéssel összefüggő visszavonási kérelmek esetében az ügyfélnek nincs támogatás visszafizetés kötelezettsége. 3

4 6. Adatváltozás bejelentés AKG-ban érintett ügyfelek esetében! Csak elektronikusan tölthető ki és nyújtható be! Módosítás: Amennyiben az ügyfél változtatni kíván az 5. éves (2008/2009) kifizetési kérelemben az eredetileg igényelt hasznosítási kódján, illetve az eredetileg igényelt táblaterület méretén úgy, hogy az adatváltozás nagyobb kifizetési összeget eredményezne, abban az esetben ezt csak május 31-ig teheti meg szankciómentesen, június 9-ig pedig szankcióval (késedelmes munkanaponként 1 %-os szankció alkalmazása mellett). (kivétel: Vis maior eset) Példák módosításra: - új tábla felvétele már meglévő tábla méretének növelése hasznosítási kód-váltás (nagyobb kifizetést eredményező kultúraváltás) A módosítások utolsó határideje június 9. Az ezután beérkező módosítási igényeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, illetve csak a keresztellenőrzésekhez használja fel, de támogatási összeg megállapításához nem. Pontosítás: Az eredetileg bejelentett tábla méretének csökkentése és/vagy tábla bontása úgy, hogy a mérete nem haladja meg az eredeti tábla méretét. Az ilyen irányú adatváltoztatás, amelyhez nem jelent magasabb kifizetési kategóriát, nem kötött határidőhöz, mindaddig megteheti az ügyfél, amíg helyszíni ellenőrzésről való kiértesítést, vagy az ellenőrzésen feltárt szabálytalanságról értesítést nem kapott. Példák pontosításra: tábla méretének csökkentése táblabontás (az eredeti tábla méretének megtartásával) monitoring adatváltozás hasznosítási kód-váltás (kisebb vagy ugyanolyan kifizetést eredményező kultúraváltás) 7. Az előző évek területeltérésekkel kapcsolatos tapasztalatai alapján az alábbiakra hívjuk fel az ügyfelek figyelmét: Amennyiben az ügyfél kisebb területre nyújt be kifizetési igényt, mint ami az érvényes támogatási határozatában szerepel (kivétel vis maior), akkor 3 %-os vagy 2 ha feletti eltérés esetén szankció kiszabására kerülhet sor. Amennyiben az ügyfél a tárgyévet megelőző évek során bármilyen területcsökkentést hajtott végre az egységes kérelmében (okai pl.: adategyeztetés miatt, a támogatható terület nagysága csökkent, a terület kivonásra került, a terület eladása, helyszíni ellenőrzés stb.), ez a területcsökkenés az AKG esetében NEM került automatikusan átvezetésre!!! Az AKG terület csökkentéséhez részleges visszavonási kérelmet kell benyújtani! 4

5 Az AKG keretében támogatott területek végleges csökkentésére csak részleges/teljes visszavonási, kötelezettség átadás/átvételi kérelem benyújtása után van lehetőség!!!! 8. Különös odafigyelést igénylő célprogramokról röviden: Extenzív halastavak fenntartása célprogram - Csak AKG támogatás igényelhető halastó/ nádas esetében, ezen területek nem SAPS támogatásra jogosultak. Minden esetben be kell rajzolni a halastavas, nádas táblákat, a térképen a nem támogatható területre (térképen pöttyös). - Amennyiben támogatható területre került a halastó/nádas berajzolásra, változás vezetési kérelmet kell benyújtani azért, hogy a terület nem támogatható területté kerüljön átvezetésre. - Támogatás akkor fizethető ki a halastó célprogramra, ha vízjogi engedélyenként legalább 1ha nyílt vízfelület található! - Halastó fogalma: az a műszaki létesítményekkel körülvett (zsilip, gát) vagy természetes határvonalakkal rendelkező halgazdálkodási, környezet- és természetvédelmi funkciókat ellátó tóterület üzemelő nettó vízfelülete, amely paramétereit érvényes vízjogi engedélyben rögzítették. Füves mezsgye létesítése célprogram - A támogatás legalább 1ha méretű szántóterületekhez kapcsolódó, kaszált gyep-táblára vehető igénybe. - A füves mezsgye területe nem haladhatja meg a szántóként hasznosított tábla területének 10%-át. - Támogatható kultúrák: ALL02 (Állandó legelő_kaszált) és GYE02 (Egyéb gyep_kaszált) - Külön táblaként, új sorban, új táblasorszámmal kell feltüntetni, és külön táblarajzot kell készíteni! Ökológiai szántóföld növénytermesztési célprogram Az Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram esetében a kötelező minimum 5% -os kompenzációs területet (ahol a füves mezsgye célprogramra vonatkozó előírásokat kell betartani, vagy zöld ugart kell kialakítani!) egy sorban, egy táblaként kell feltüntetni és rajzolni! A kompenzációs terület SAPS jogosult is, tehát ilyen esetben az AKG táblaméret egyenlő a SAPS táblamérettel. A következő célprogramoknál: Füves élőhelyek kezelése, Ökológiai gyepgazdálkodás, Gyepgazdálkodás haris élőhely-fejlesztési előírásokkal, Gyepgazdálkodás túzok élőhely fejlesztése, Gyepgazdálkodás élőhely fejlesztési előírásokkal Elfogadható, ha az ügyfél fás-legelőként hasznosítja a gyepes célprogramot, azaz, ha az ügyfél legeltetés céljából a fák alá be tudja hajtani az állatait (kb fa/ha). Ezek a területek SAPS jogosultak is! (Tehát AKG táblaméret egyenlő a SAPS táblamérettel.) 5

6 Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram Egy tábla mérete nem haladhatja meg a 40ha-t, ez szigorúan azt jelenti, hogy az adott táblához tartozó SAPS-os területméret (területalapú) sem lehet nagyobb 40ha-nál! Tanyás gazdálkodás célprogram Egy tábla területe nem haladhatja meg a 2ha-t, ez azt jelenti, hogy az adott táblához tartozó SAPS-os területméret sem lehet nagyobb 2ha-nál! Füves élőhelyek kezelése célprogram Minden állattartó tenyészet ENAR köteles! Az egyes állatfajok tartását be kell jelenteni a Tenyészet Információs Rendszerbe (119/2007. (X. 18.) FVM rendelet) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz. Bővebb felvilágosítás illetve 9. Állatalapú célprogramok: Amennyiben az ügyfél csak állatalapú célprogramokkal rendelkezik, minden esetben csatolni kell a tenyésztőszervi igazolást, ami csak papíralapon nyújthatja be az illetékes MVH megyei kirendeltségre, határidő: június 9. Figyelem! Az egyes állatfajok tartását be kell jelenteni az Tenyészet Információs Rendszerbe és a Baromfi Információs Rendszerbe (119/2007. (X. 18.) és 120/2007. (X. 18) FVM rendeletek) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz. Bővebb felvilágosítás illetve A 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet rendelkezései alapján a lovak, szamarak és öszvérek esetében minden lónak/szamárnak/öszvérnek rendelkeznie kell lóútlevéllel, ennek hiánya elutasítást von maga után! Ez mind a Lovas célprogramokra, mind az olyan gyepes célprogramokra vonatkozik, ahol az ügyfél a gyepterületeken lovakkal legeltet. Emellett a gyepes és állatos cp-ok esetén csak az ENAR/Lóinform által visszaigazolt állatlétszámokat veszi az MVH figyelembe, ezért figyelni kell a bejelentési kötelezettségek betartására is. Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája, termeszthető növények és/ vagy tenyészthető állatfajták köre AKG növényalapú célprogramok: 01 Alapszintű szántóföldi növénytermesztés 02 Tanyás gazdálkodás 03 Méhlegelő célú növénytermesztés 04 Integrált szántóföldi növénytermesztés 08 Ökológiai szántóföldi növénytermesztés 09 Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhelyfejlesztési előírásokkal 10 Szántóföldi növénytermesztés madár élőhelyfejlesztési előírásokkal 11 Lucernatermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal 12 Szántóföldi növénytermesztés élőhely-fejlesztési előírásokkal 13 Füves mezsgye kezelése 14 Füves élőhelyek kezelése 15 Ökológiai gyepgazdálkodás 16 Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal 6

7 17 Gyepgazdálkodás haris élőhely-fejlesztési előírásokkal 18 Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal 19 Gyeptelepítés Érzékeny Természeti Területeken 20 Integrált ültetvény 25 Ökológiai ültetvény 26 Extenzív halastavak fenntartása 27 Nádgazdálkodás 2. Extenzív állattartáshoz kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási csoport_őshonos és magas genetikai értéket képviselő állatok tartásának támogatása 28 Magyar szürke szarvasmarha célprogram 29 Magas genetikai értéket képviselő lófajták célprogram 30 Mangalica célprogram 31 Őshonos juh célprogram 32 Őshonos baromfi célprogram évi hasznosítási kódok: Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram-csoport: 01 Alapszintű szántóföldi növénytermesztés GAB01, GAB02, GAB03, GAB04, GAB05, GAB06, GAB08, GAB09, GAB10, GAB11, GAB12, GAB13, GAB14, GAB16, GAB17, RIZ01, RIZ02, RIZ03, HUV01, HUV02, HUV03, HUV04, HUV05, HUV06, HUV07, HUV08, HUV09, BUR01, CSI01, CUK01, DBU01, DVI02, KOM01, IPA01, IPA02, IPA03, IPA04, IPA05, IPA06, IPA07, IPA08, IPA09, IPA10, IPA11, IPA12, IPA13, IPA14, IPA15, IPA16, IPA17, IPA18, EFU01, ZOL01, ZOL02, ZOL03, ZOL04, ZOL05, ZOL06, ZOL07, ZOL08, ZOL09, ZOL10, ZOL11, ZOL12, ZOL13, ZOL14, ZOL15, ZOL16, ZOL17, ZOL18, ZOL19, ZOL20, ZOL21, ZOL22, ZOL23, ZOL24, ZOL25, ZOL26, ZOL27, ZOL28, ZOL29, ZOL30, ZOL31, ZOL32, ZOL33, ZOL34, ZOL35, ZOL36, ZOL37, ZOL38, ZOL39, ZOL40, ZOL41, ZOL42, ZOL43, ZOL44, GYU01, TAK01, TAK02, TAK03, TAK04, TAK05, TAK06, TAK07, TAK08, TAK09, TAK10, TAK11, TAK12, TAK13, TAK14, TAK15, TAK16, TAK17, TAK18, TAK19, TAK20, TAK21, TAK22, TAK23, TAK24, TAK25, TAK26, TAK27, TAK28, TAK29, TAK30, TAK31, TAK32, TAK33, TAK34, TAK35, TAK36, TAK37, TAK38, TAK39, TAK40, TAK41, TAK42, TAK43, TAK44, TAK45, AGF01, AGF02, AGF03, AGF04, AGF05, AGF06, AGF07, AGF08, AGF09, AGF10, AGF11, AGF12, AGF13, AGF14, AGF15, AGF17, AGF18, AGF19, AGF20, AGF21, AGF22, AGF23, AGF24, AGF25, AGF26, AGF27, KHK01, KEN01, ROL01, VET01, VET02, VET03, VET04, VET05, VET06, VET07, VET08, VET09, VET10, VET11, VET12, VET13, VET14, VET15, VET16, VET17, VET18, VET19, VET20, VET21, VET22, VET23, VET24, VET25, VET26, VET27, VET28, VET29, VET30, VET31, VET32, EKE01, EGY01 02 Tanyás gazdálkodás GAB01, GAB02, GAB03, GAB04, GAB05, GAB06, GAB08, GAB09, GAB10, GAB11, GAB12, GAB13, GAB14, GAB16, GAB17, RIZ01, RIZ02, RIZ03, HUV01, HUV02, HUV03, HUV04, HUV05, HUV06, HUV07, HUV08, HUV09, BUR01, CSI01, CUK01, DBU01, DVI02, KOM01, IPA01, IPA02, IPA03, IPA04, IPA05, IPA06, IPA07, IPA08, IPA09, IPA10, IPA11, IPA12, IPA13, IPA14, IPA15, IPA16, IPA17, IPA18, EFU01, ZOL01, ZOL02, ZOL03, ZOL04, ZOL05, ZOL06, ZOL07, ZOL08, ZOL09, ZOL10, ZOL11, ZOL12, ZOL13, ZOL14, ZOL15, ZOL16, ZOL17, ZOL18, ZOL19, ZOL20, ZOL21, ZOL22, ZOL23, ZOL24, ZOL25, ZOL26, ZOL27, ZOL28, ZOL29, ZOL30, ZOL31, ZOL32, ZOL33, ZOL34, 7

8 ZOL35, ZOL36, ZOL37, ZOL38, ZOL39, ZOL40, ZOL41, ZOL42, ZOL43, ZOL44, GYU01, TAK01, TAK02, TAK03, TAK04, TAK05, TAK06, TAK07, TAK08, TAK09, TAK10, TAK11, TAK12, TAK13, TAK14, TAK15, TAK16, TAK17, TAK18, TAK19, TAK20, TAK21, TAK22, TAK23, TAK24, TAK25, TAK26, TAK27, TAK28, TAK29, TAK30, TAK31, TAK32, TAK33, TAK34, TAK35, TAK36, TAK37, TAK38, TAK39, TAK40, TAK41, TAK42, TAK43, TAK44, TAK45, AGF01, AGF02, AGF03, AGF04, AGF05, AGF06, AGF07, AGF08, AGF09, AGF10, AGF11, AGF12, AGF13, AGF14, AGF15, AGF17, AGF18, AGF19, AGF20, AGF21, AGF22, AGF23, AGF24, AGF25, AGF26, AGF27, KHK01, KEN01, ROL01, VET21, VET22, VET23, VET24, VET25, VET26, VET27, VET28, VET29, VET30, VET31, VET32, EKE01, EGY01 03 Méhlegelő célú növénytermesztés GAB09, IPA02, IPA08, TAK07, TAK08, TAK09, TAK14, TAK29, TAK31, MEH01 04 Integrált szántóföldi növénytermesztés GAB01, GAB02, GAB04, GAB06, BUR01, CUK01, IPA01, IPA02, IPA17, ZOL01, ZOL02, ZOL03, ZOL04, ZOL05, ZOL06, ZOL07, ZOL09, ZOL22, ZOL23, ZOL25, ZOL26, ZOL27, ZOL29, ZOL30, ZOL31, ZOL34, ZOL37, ZOL38, ZOL42, ZOL43, ZOL44, GYU01, TAK03, TAK04, TAK05, TAK06, TAK44, AGF01, VET22, VET23 08 Ökológiai szántóföldi növénytermesztés GAB01, GAB02, GAB03, GAB04, GAB05, GAB06, GAB08, GAB09, GAB10, GAB11, GAB12, GAB13, GAB14, GAB16, GAB17, RIZ01, RIZ02, RIZ03, HUV01, HUV02, HUV03, HUV04, HUV05, HUV06, HUV07, HUV08, HUV09, BUR01, CSI01, CUK01, DBU01, DVI02, KOM01, IPA01, IPA02, IPA03, IPA04, IPA05, IPA06, IPA07, IPA08, IPA09, IPA10, IPA11, IPA12, IPA13, IPA14, IPA15, IPA16, IPA17, IPA18, EFU01, ZOL01, ZOL02, ZOL03, ZOL04, ZOL05, ZOL06, ZOL07, ZOL08, ZOL09, ZOL10, ZOL11, ZOL12, ZOL13, ZOL14, ZOL15, ZOL16, ZOL17, ZOL18, ZOL19, ZOL20, ZOL21, ZOL22, ZOL23, ZOL24, ZOL25, ZOL26, ZOL27, ZOL28, ZOL29, ZOL30, ZOL31, ZOL32, ZOL33, ZOL34, ZOL35, ZOL36, ZOL37, ZOL38, ZOL39, ZOL40, ZOL41, ZOL42, ZOL43, ZOL44, GYU01, TAK01, TAK02, TAK03, TAK04, TAK05, TAK06, TAK07, TAK08, TAK09, TAK10, TAK11, TAK12, TAK13, TAK14, TAK15, TAK16, TAK17, TAK18, TAK19, TAK20, TAK21, TAK22, TAK23, TAK24, TAK25, TAK26, TAK27, TAK28, TAK29, TAK30, TAK31, TAK32, TAK33, TAK34, TAK35, TAK36, TAK37, TAK38, TAK39, TAK40, TAK41, TAK42, TAK43, TAK44, TAK45, AGF01, AGF02, AGF03, AGF04, AGF05, AGF06, AGF07, AGF08, AGF09, AGF10, AGF11, AGF12, AGF13, AGF14, AGF15, AGF17, AGF18, AGF19, AGF20, AGF21, AGF22, AGF23, AGF24, AGF25, AGF26, AGF27, KHK01, KEN01, ROL01, VET01, VET02, VET03, VET04, VET05, VET06, VET07, VET08, VET09, VET10, VET11, VET12, VET13, VET14, VET15, VET16, VET17, VET18, VET19, VET20, VET21, VET22, VET23, VET24, VET25, VET26, VET27, VET28, VET29, VET30, VET31, VET32, EKE01, EGY01, Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható szántóföldi növénytermesztési célprogramok: 09 Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhelyfejlesztési előírásokkal GAB01, GAB02, GAB03, GAB04, GAB05, GAB06, GAB08, GAB09, GAB10, GAB11, GAB12, GAB13, GAB14, GAB16, GAB17, RIZ01, RIZ02, RIZ03, HUV01, HUV02, HUV03, HUV04, HUV05, HUV06, HUV07, HUV08, HUV09, BUR01, CSI01, CUK01, DBU01, DVI02, KOM01, IPA01, IPA02, IPA03, IPA04, IPA05, IPA06, IPA07, IPA08, IPA09, IPA10, IPA11, IPA12, IPA13, IPA14, IPA15, IPA16, IPA17, IPA18, EFU01, ZOL01, 8

9 ZOL02, ZOL03, ZOL04, ZOL05, ZOL06, ZOL07, ZOL08, ZOL09, ZOL10, ZOL11, ZOL12, ZOL13, ZOL14, ZOL15, ZOL16, ZOL17, ZOL18, ZOL19, ZOL20, ZOL21, ZOL22, ZOL23, ZOL24, ZOL25, ZOL26, ZOL27, ZOL28, ZOL29, ZOL30, ZOL31, ZOL32, ZOL33, ZOL34, ZOL35, ZOL36, ZOL37, ZOL38, ZOL39, ZOL40, ZOL41, ZOL42, ZOL43, ZOL44, GYU01, TAK01, TAK02, TAK03, TAK04, TAK05, TAK06, TAK07, TAK08, TAK09, TAK10, TAK11, TAK12, TAK13, TAK14, TAK15, TAK16, TAK17, TAK18, TAK19, TAK20, TAK21, TAK22, TAK23, TAK24, TAK25, TAK26, TAK27, TAK28, TAK29, TAK30, TAK31, TAK32, TAK33, TAK34, TAK35, TAK36, TAK37, TAK38, TAK39, TAK40, TAK41, TAK42, TAK43, TAK44, TAK45, AGF01, AGF02, AGF03, AGF04, AGF05, AGF06, AGF07, AGF08, AGF09, AGF10, AGF11, AGF12, AGF13, AGF14, AGF15, AGF17, AGF18, AGF19, AGF20, AGF21, AGF22, AGF23, AGF24, AGF25, AGF26, AGF27, KHK01, KEN01, ROL01, VET21, VET22, VET23, VET24, VET25, VET26, VET27, VET28, VET29, VET30, VET31, VET32, EKE01, EGY01, UGA01 10 Szántóföldi növénytermesztés madár élőhelyfejlesztési előírásokkal GAB01, GAB02, GAB03, GAB04, GAB05, GAB06, GAB08, GAB09, GAB10, GAB11, GAB12, GAB13, GAB14, GAB16, GAB17, RIZ01, RIZ02, RIZ03, HUV01, HUV02, HUV03, HUV04, HUV05, HUV06, HUV07, HUV08, HUV09, BUR01, CSI01, CUK01, DBU01, DVI02, KOM01, IPA01, IPA02, IPA03, IPA04, IPA05, IPA06, IPA07, IPA08, IPA09, IPA10, IPA11, IPA12, IPA13, IPA14, IPA15, IPA16, IPA17, IPA18, EFU01, ZOL01, ZOL02, ZOL03, ZOL04, ZOL05, ZOL06, ZOL07, ZOL08, ZOL09, ZOL10, ZOL11, ZOL12, ZOL13, ZOL14, ZOL15, ZOL16, ZOL17, ZOL18, ZOL19, ZOL20, ZOL21, ZOL22, ZOL23, ZOL24, ZOL25, ZOL26, ZOL27, ZOL28, ZOL29, ZOL30, ZOL31, ZOL32, ZOL33, ZOL34, ZOL35, ZOL36, ZOL37, ZOL38, ZOL39, ZOL40, ZOL41, ZOL42, ZOL43, ZOL44, GYU01, TAK01, TAK02, TAK03, TAK04, TAK05, TAK06, TAK07, TAK08, TAK09, TAK10, TAK11, TAK12, TAK13, TAK14, TAK15, TAK16, TAK17, TAK18, TAK19, TAK20, TAK21, TAK22, TAK23, TAK24, TAK25, TAK26, TAK27, TAK28, TAK29, TAK30, TAK31, TAK32, TAK33, TAK34, TAK35, TAK36, TAK37, TAK38, TAK39, TAK40, TAK41, TAK42, TAK43, TAK44, TAK45, AGF01, AGF02, AGF03, AGF04, AGF05, AGF06, AGF07, AGF08, AGF09, AGF10, AGF11, AGF12, AGF13, AGF14, AGF15, AGF17, AGF18, AGF19, AGF20, AGF21, AGF22, AGF23, AGF24, AGF25, AGF26, AGF27, KHK01, KEN01, ROL01, VET21, VET22, VET23, VET24, VET25, VET26, VET27, VET28, VET29, VET30, VET31, VET32, EKE01, EGY01, UGA01 11 Lucernatermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal TAK03, TAK04, TAK05, TAK06 12 Szántóföldi növénytermesztés élőhely-fejlesztési előírásokkal GAB01, GAB02, GAB03, GAB04, GAB05, GAB06, GAB08, GAB09, GAB10, GAB11, GAB12, GAB13, GAB14, GAB16, GAB17, RIZ01, RIZ02, RIZ03, HUV01, HUV02, HUV03, HUV04, HUV05, HUV06, HUV07, HUV08, HUV09, BUR01, CSI01, CUK01, DBU01, DVI02, KOM01, IPA01, IPA02, IPA03, IPA04, IPA05, IPA06, IPA07, IPA08, IPA09, IPA10, IPA11, IPA12, IPA13, IPA14, IPA15, IPA16, IPA17, IPA18, EFU01, ZOL01, ZOL02, ZOL03, ZOL04, ZOL05, ZOL06, ZOL07, ZOL08, ZOL09, ZOL10, ZOL11, ZOL12, ZOL13, ZOL14, ZOL15, ZOL16, ZOL17, ZOL18, ZOL19, ZOL20, ZOL21, ZOL22, ZOL23, ZOL24, ZOL25, ZOL26, ZOL27, ZOL28, ZOL29, ZOL30, ZOL31, ZOL32, ZOL33, ZOL34, ZOL35, ZOL36, ZOL37, ZOL38, ZOL39, ZOL40, ZOL41, ZOL42, ZOL43, ZOL44, GYU01, TAK01, TAK02, TAK03, TAK04, TAK05, TAK06, TAK07, TAK08, TAK09, TAK10, TAK11, TAK12, TAK13, TAK14, TAK15, TAK16, TAK17, TAK18, TAK19, TAK20, TAK21, TAK22, TAK23, TAK24, TAK25, TAK26, TAK27, TAK28, TAK29, 9

10 TAK30, TAK31, TAK32, TAK33, TAK34, TAK35, TAK36, TAK37, TAK38, TAK39, TAK40, TAK41, TAK42, TAK43, TAK44, TAK45, AGF01, AGF02, AGF03, AGF04, AGF05, AGF06, AGF07, AGF08, AGF09, AGF10, AGF11, AGF12, AGF13, AGF14, AGF15, AGF17, AGF18, AGF19, AGF20, AGF21, AGF22, AGF23, AGF24, AGF25, AGF26, AGF27, KHK01, KEN01, ROL01, VET21, VET22, VET23, VET24, VET25, VET26, VET27, VET28, VET29, VET30, VET31, VET32, EKE01, EGY01 Gyepterületek agrár-környezetgazdálkodási célprogram-csoport: Alapszintű gyepgazdálkodási célprogramok: 13 Füves mezsgye kezelése ALL02, GYE02 14 Füves élőhelyek kezelése ALL01, ALL02, GYE01, GYE02 15 Ökológiai gyepgazdálkodás ALL01, ALL02, GYE01, GYE02 Érzékeny Természeti Területeken gyepgazdálkodási célprogramok: 16 Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal ALL01, ALL02, GYE01, GYE02 17 Gyepgazdálkodás haris élőhely-fejlesztési előírásokkal ALL01, ALL02, GYE01, GYE02 18 Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal ALL01, ALL02, GYE01, GYE02 19 Gyeptelepítés Érzékeny Természeti Területeken GYE01, GYE02 Ültetvényekre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási célprogram-csoport: 20 Integrált ültetvény GYU04, GYU05, GYU06, GYU09, GYU10, ULT01, ULT03, ULT04, ULT06, ULT07, ULT08, ULT09, ULT10, ULT11, ULT15, ULT16, ULT17, ULT18, ULT19, ULT20 25 Ökológiai ültetvény GYU02, GYU04, GYU05, GYU06, GYU07, GYU08, GYU09, GYU10, ULT01, ULT03, ULT04, ULT06, ULT07, ULT08, ULT09, ULT10, ULT11, ULT12, ULT14, ULT15, ULT16, ULT17, ULT18, ULT19, ULT20 Vizes élőhelyekhez kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport: 26 Extenzív halastavak fenntartása: HAL01 27 Nádgazdálkodás: NAD01 AKG-ban támogatott hasznosítási kódok: HASZNOSÍTÁSI KÓDOK Hasznosítási kódok

11 Kód Új megnevezés 1. Gabonafélék GAB01 Búza és kétszeres és egyéb búza GAB02 Durumbúza GAB03 Rozs GAB04 Árpa GAB05 Zab GAB06 Kukorica GAB08 Tritikále GAB09 Pohánka GAB10 Mohar GAB11 Szudánifű GAB12 Cukorcirok GAB13 Seprűcirok GAB14 Szemescirok GAB16 Köles GAB17 Fénymag RIZ01 Rizs Japonica fajta RIZ02 Rizs Indica fajta RIZ03 Rizs egyéb fajta 2. Hüvelyesek HUV01 Szárazborsó HUV02 Lóbab HUV03 Disznóbab HUV04 Homoki bab HUV05 Édes csillagfürt (mag) HUV06 Lencse HUV07 Takarmánybükköny HUV08 Csicseriborsó HUV09 Szegletes lednek 3. Gumósnövények BUR01 Burgonya CSI01 Csicsóka 4. Ipari növények CUK01 Cukorrépa DBU01 Dohány- Burley DVI02 Dohány- Virginia KOM01 Komló IPA01 Szójabab IPA02 Káposztarepce IPA03 Réparepce IPA04 Szezámmag IPA05 Olajlenmag IPA06 Földimogyoró 11

12 IPA07 Sáfránymag IPA08 Mustármag IPA09 Ricinusmag IPA10 Mák IPA11 Olajretekmag IPA12 Olajtökmag IPA13 Négermag IPA14 Vadrepcemag IPA15 Gomborkamag IPA16 Cikóriagyökér IPA17 Napraforgómag IPA18 Rost célra termesztett kender** 5. Energianövények EFU01 Energiafű 6. Zöldségnövények ZOL01 Karfiol ZOL02 Brokkoli ZOL03 Bimbóskel ZOL04 Fejes káposzta ZOL05 Kelkáposzta ZOL06 Karalábé ZOL07 Kínai kel ZOL08 Zeller ZOL09 Póréhagyma ZOL10 Fejessaláta ZOL11 Endívia ZOL12 Sóska ZOL13 Spenót ZOL14 Spárga ZOL15 Articsóka ZOL16 Petrezselyem ZOL17 Rebarbara ZOL18 Édeskömény ZOL19 Galambbegysaláta ZOL20 Spanyol Articsóka ZOL21 Zsázsa ZOL22 Paradicsom ZOL23 Uborka ZOL24 Tojásgyümölcs ZOL25 Tök (kivéve olajtökmag) ZOL26 Cukkini ZOL27 Paprika ZOL28 Sárgarépa ZOL29 Fokhagyma ZOL30 Vöröshagyma 12

13 ZOL31 Lilahagyma ZOL32 Cékla ZOL33 Feketegyökér ZOL34 Metélőhagyma ZOL35 Retek ZOL36 Torma ZOL37 Zöldborsó ZOL38 Cukorborsó ZOL39 Futóbab ZOL40 Szárazbab ZOL41 Zöldbab ZOL42 Pattogatni való kukorica ZOL43 Csemegekukorica ZOL44 Egyéb zöldség 7. Gyümölcsök GYU01 Dinnye GYU02 Földieper (szamóca) Bogyósok GYU09 Piros ribiszke GYU10 Egyéb ribiszke GYU04 Málna GYU05 Piszke GYU06 Szeder GYU07 Yosta (rikö) GYU08 Termesztett bodza 8. Takarmánynövények-keverékek TAK01 Szudáni cirokfű TAK02 Silócirok TAK03 Lucerna TAK04 Komlós lucerna TAK05 Sárkerep lucerna TAK06 Tarkavirágú lucerna TAK07 Vöröshere TAK08 Bíborhere TAK09 Fehérhere TAK10 Korcshere TAK11 Perzsahere TAK12 Alexandriai here TAK13 Somkóró TAK14 Takarmánybaltacim TAK15 Szarvaskerep TAK16 Nyúlszapuka TAK17 Szeradella TAK18 Takarmányborsó TAK19 Mezei borsó 13

14 TAK20 Réparepce TAK21 Tifon TAK22 Takarmánykáposzta TAK23 Tarlórépa TAK24 Takarmányrépa TAK25 Csicsóka TAK26 Murokrépa TAK27 Tarka koronafürt TAK28 Görög széna TAK29 Fehérvirágú somkóró TAK30 Takarmányretek TAK31 Mézontófű TAK32 Takarmányfüvek TAK33 Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce) TAK34 Rozsos szöszösbükköny TAK35 Őszi búzás pannon bükköny TAK36 Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék) TAK37 Zabos bükköny TAK38 Zabos borsó TAK39 Borsós kukoricacsalamádé TAK40 Borsós napraforgó-csalamádé TAK41 Napraforgós kukoricacsalamádé TAK42 Szójás silókukorica TAK43 Füves lucerna és füves here TAK44 Silókukorica TAK45 Egyéb zöldtakarmány (elsősorban egynyári takarmánynövények) 10. Aromás-, gyógy- és fűszernövények AGF01 Fűszerpaprika AGF02 Angyalgyökér AGF03 Kamilla AGF04 Édeskömény AGF05 Digitalis AGF06 Tárnics AGF07 Izsóp AGF08 Jázmin AGF09 Levendula AGF10 Majoranna AGF11 Menta AGF12 Meténg AGF13 Psyllium AGF14 Sáfrány 14

15 AGF15 Körömvirág AGF17 Macskagyökérfű AGF18 Tárkony AGF19 Konyhakömény AGF20 Citromfű AGF21 Bazsalikom AGF22 Rozmaring AGF23 Lestyán AGF24 Szöszös ökörfarkkóró AGF25 Anyarozs AGF26 Kapor AGF27 Egyéb aromás és fűszernövények II. Szőlő- és gyümölcsültetvények ULT01 Alma ULT03 Őszibarack ULT04 Sárgabarack ULT06 Szilva ULT07 Naspolya ULT08 Dió ULT09 Mogyoró ULT10 Mandula ULT11 Szelídgesztenye ULT12 Vegyes gyümölcsös ULT14 Egyéb gyümölcsültetvény ULT15 Körte ULT16 Meggy ULT17 Cseresznye ULT18 Birs ULT19 Borszőlő ültetvény ULT20 Egyéb szőlőültetvény V. Legelő és gyep ALL01 Állandó legelő (legeltetett) ALL02 Állandó legelő (kaszált) GYE01 Egyéb gyep (legeltetett) GYE02 Egyéb gyep (kaszált) VI. Konyhakertek KHK01 Konyhakertek VII. Vetőmagvak 1. Rostnövények (vetőmag) KEN01 Kender (vetőmag célra) ** ROL01 Rostlen (vetőmag célra) 2. Pázsitfűfélék (vetőmag) VET01 Ebtippan (vetőmag célra) VET02 Óriás tippan (vetőmag célra) VET03 Fehér tippan (vetőmag célra) VET04 Cérnatippan (vetőmag célra) 15

16 VET05 Francia perje (vetőmag célra) VET06 Csomós ebír (vetőmag célra) VET07 Nádképű csenkesz (vetőmag célra) VET08 Juhcsenkesz (vetőmag célra) VET09 Réti csenkesz (vetőmag célra) VET10 Vörös csenkesz (vetőmag célra) VET11 Csenkeszperje (vetőmag célra) VET12 Olasz perje (vetőmag célra) VET13 Angol perje (vetőmag célra) VET14 Hibrid perje (vetőmag célra) VET15 Gumós komócsin (vetőmag célra) VET16 Réti komócsin (vetőmag célra) VET17 Ligeti perje (vetőmag célra) VET18 Réti perje (vetőmag célra) VET19 Mocsári perje (vetőmag célra) VET20 Sovány perje (vetőmag célra) 3. Hüvelyesek (vetőmag) VET21 Koronás baltavirág (vetőmag célra) VET22 Komlós lucerna (vetőmag célra) VET23 Takarmánylucerna (vetőmag célra) VET24 Takarmánybaltacím (vetőmag célra) VET25 Alexandriai here (vetőmag célra) VET26 Korcs v. svédhere (vetőmag célra) VET27 Bíborhere (vetőmag célra) VET28 Vörös here (vetőmag célra) VET29 Fehér here (vetőmag célra) VET30 Lódi lóhere (vetőmag célra) VET31 Fonák lóhere (vetőmag célra) VET32 Szöszös bükköny (vetőmag célra) EKE01 Egyéb kender (rost és vetőmag céltól eltérő célból termesztett kender) EGY01 Egyéb termelt növény MEH01 Méhlegelő célú növények keveréke UGA01 Ugar HAL01 Halastó NAD01 Nád 4. Őshonos és magas genetikai értéket képviselő állatok tartásának támogatása- fajták Magyar szürke szarvasmarha célprogram, kód: 28: Magyar szürkemarha Magas genetikai értéket képviselő lovak cp., 29: Gidrán, Hucul, Magyar hidegvérű, Lipicai, Shagya arab, Nóniusz, Kisbérifélvér, Furioso-North Star fajták, Mangalica cp. 30: Mangalica 16

17 Őshonos juh., 31: Hortobágyi racka (fehér, fekete), Gyimesi racka, Cigája, vagy Cikta fajták Őshonos baromfi cp 32: Bronz pulyka, erdélyi kopasznyakú (pecsenye), erdélyi kopasznyakú (tojó), fehér magyar (pecsenye), fehér magyar (tojó), fodrostollú magyar lúd, fogolyszínű magyar (pecsenye), fogolyszínű magyar (tojó), kendermagos magyar (pecsenye), kendermagos magyar (tojó), magyar lúd, réz pulyka, sárga magyar (pecsenye), sárga magyar (tojó) 17

II. számú melléklet Jogosult növények listája célprogramonként, hasznosítási kódokkal

II. számú melléklet Jogosult növények listája célprogramonként, hasznosítási kódokkal II. számú melléklet célprogramonként, hasznosítási okkal szántóföldi célprogram-csoport célprogramjaihoz Szántóföldi célprogram, Tanyás gazdálkodás célprogram, Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram,

Részletesebben

I. FEJEZET KÖZÖS SZABÁLYOK. 1. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET KÖZÖS SZABÁLYOK. 1. Értelmező rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 2711 A földművelésügyi miniszter 10/2015. (III. 13.) FM rendelete az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás

Részletesebben

Magyar joganyagok - 10/2015. (III. 13.) FM rendelet - az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 1.

Magyar joganyagok - 10/2015. (III. 13.) FM rendelet - az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 1. Magyar joganyagok - 10/2015. (III. 13.) FM rendelet - az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 1. oldal gyakorla 10/2015. (III. 13.) FM rendelet az éghajlat és környezet szempontjából

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 2679 A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

PALAKOVICS SZILVIA ZÖLDÍTÉS

PALAKOVICS SZILVIA ZÖLDÍTÉS PALAKOVICS SZILVIA ZÖLDÍTÉS Kecskemét, 2015. február 5. A zöldítés helye a közvetlen támogatások új rendszerében Alaptámogatási rendszer Alaptámogatás (SAPS) Zöld komponens Fiatal gazdálkodóknak juttatott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE az Európai Unió Tanácsa által kiadott 1259/1999/EK rendelet, az Európai Unió Bizottsága által kiadott 2199/2003/EK

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása NVT Tanácsadói képzés - 2005 Kedvezőtlen adottságú területek támogatása Szerzők: Lektorok: Gonda Judit Kovács Lászlóné Szerkesztette: Tar Ferenc FVM KSZI 2005. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2.

Részletesebben

Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez

Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II. Kinek kell gazdálkodási naplót vezetni?... 2 III. Milyen fontosabb kifejezéseket tartalmaz, illetve melyek azok, melyeket

Részletesebben

Legfontosabb tudnivalók a zöldítésről az őszi vetéshez

Legfontosabb tudnivalók a zöldítésről az őszi vetéshez Legfontosabb tudnivalók a zöldítésről az őszi vetéshez A zöldítés megnevezés az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokat takar. Ilyen gyakorlatokat minden gazdálkodónak

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak Művelés alól kivett területek Belterületen az állandó jellegű épülettel beépített földrészletet művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. Ugyancsak művelés alól kivett területként tartjuk nyilván

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ÚTON VAGY PAPÍR ALAPON BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK TÁJÉKOZTATÓ 2015

ELEKTRONIKUS ÚTON VAGY PAPÍR ALAPON BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK TÁJÉKOZTATÓ 2015 ELEKTRONIKUS ÚTON VAGY PAPÍR ALAPON BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK TÁJÉKOZTATÓ 2015 Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat - az ügyfél választása szerint - elektronikus úton vagy papír alapon, postai úton kell

Részletesebben

Budapest, 2015. február

Budapest, 2015. február MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3412. számú törvényjavaslat egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi törvény egyes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 13., szerda Tartalomjegyzék 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség 6. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség Csizmár Gábor bánki lakos a tó feletti önkormányzati parkerdőben kiépíthető tanösvény és kilátóhely létesítésének gondolatával

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 13., péntek Tartalomjegyzék 51/2015. (III. 13.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 28., kedd Tartalomjegyzék 3/2015. (IV. 28.) NMHH rendelet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Dr. Deák József Áron Nimfea

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8.

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8. OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve Fotó: http://civertan.blogter.hu/tag/jaszsag Készítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben