NVT-AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (AKG) TÁMOGATÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NVT-AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (AKG) TÁMOGATÁS"

Átírás

1 NVT-AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (AKG) TÁMOGATÁS 1. Vonatkozó nemzeti jogszabály: a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 2. Általános információk Csak az az ügyfél igényelhet NVT-AKG kifizetést, aki rendelkezik érvényes támogatási határozattal. A támogatási határozatot az MVH adja ki! A támogatási határozat módosítását eredményezik az alábbi esetek: 1. kötelezettség átvétel-átadás (ügyfél kérelmére) 2. részleges/teljes visszavonás (ügyfél kérelemére vagy hivatalból) 3. blokkazonosító-váltás (hivatalból indított). Azok az ügyfelek, akik: 1. a részleges/teljes visszavonás, és/vagy 2. kötelezettség átadás/átvétel tárgyában benyújtott kérelmükre, és/vagy 3. blokkazonosító-váltással érintett területek tárgyában még nem kaptak módosított támogatási határozat, kérjük, hogy a valóságnak megfelelő adatokkal igényeljék az AKG támogatást! Mindazokra a területekre nyújtsák be kifizetési kérelmüket, melyekre kötelezettség átadásra vonatkozó kérelmet nyújtottak be, a kérelem elbírálása még nem történt meg, de a terület 2008/2009. gazdálkodási évben már a használatukban van. Célprogram váltásra nincs lehetőség, kivéve az 5 éves AKG programban egyszeri alkalommal a Lucernatermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramból (kód:11) a Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramba (kód:09)! Növényvédelmi korlátozások: az AKG területeken használható növényvédő szerek köre korlátozott (2009-ben módosult a használható szerek listája, amelyeket a 12/2009. (II. 27.) FVM rendelet határoz meg). Az NVT-AKG 5 éves program utolsó éve a év, speciális előírások teljesítésének ellenőrzésére kerül sor (így különösen középmély talajlazítás; vetésszerkezet előírások; utolsó évi talajmintavétel; a be nem hozott szántó és ültetvény területekre vonatkozó szűkített talajvizsgálat elvégzése). Az NVT-AKG 5 éves ciklusának az utolsó évében, azaz ebben az évben a teljes körű talajminta-vétel és annak akkreditált laboratóriumi bevizsgáltatása csak szántóföldi és ültetvényes célprogramok esetében kötelező! 1

2 Gazdálkodási napló naprakész vezetése és annak MgSzH felé történő megküldése, minden év augusztus 31. október 31. között kötelező. Minden, az 5 éves NVT-AKG programhoz kapcsolódó irat megőrzése a program lezárását követő 8 évig kötelező! Az NVT-AKG programban résztvevő ügyfelek kötelesek ben képzésen részt venni, ami az FVM által kerül meghirdetésre! 3. Blokkazonosító-váltás: A területalapú támogatás igénylés alapját képező Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) 2009-ben is frissítésre került. Ebben az évben is felújításra került a blokkok egy része, azaz egyes blokkok új blokkazonosítót kaptak, szétválhattak, összeolvadhattak, megváltozhatott a blokk támogatható, nemtámogatható területe. Azon AKG-programban résztvevő blokkokról, amelyek felújításra kerültek, az MVH az AKG-ban résztvevő ügyfeleknek támogatási határozatot módosító határozatot ad ki a megváltozott blokkok listájáról és azok területméret változásairól. Amennyiben ezt az új támogatási határozatot még nem vette kézhez a gazdálkodó, úgy a internetes oldalon a legfrissebb adatokat találja a felújított blokkokról. Elektronikus kitöltés során a program az érintett területek esetében figyelmeztet az érintett blokkazonosítók megszűnésére, és a kitöltő felület a hiba soroknál felajánlja az új blokkazonosító(ka)t. 4. Kötelezettség átadás/átvállalás (KA): Amennyiben nem kívánja tovább folytatni az AKG program előírásainak megfelelő gazdálkodást, abban az esetben lehetősége van az ügyfélnek részben, vagy egészben a területeit/állatait átadni egy másik gazdálkodónak, aki a területekhez/állatokhoz kapcsolódó kötelezettségeket a továbbiakban vállalja. Egy terület az 5 év során a 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet szerinti a vis maior esetek kivételével - csak egyszer ruházható át. Az 5. éves kötelezettség átadás/átvállalás (KA) benyújtási határideje volt, lejárt! (Kivétel: vis maior) Ha kötelezettség átadásra vonatkozó kérelem érkezett határidőn belül az MVH-hoz (kötelezettségátadás vagy -átvállalás), akkor az MVH támogatási határozatot módosító határozatot ad ki, amin a már átadott ill. átvett területek/ állatok is feltüntetésre kerülnek! Amennyiben még nem kapta kézhez ezt a módosító határozatot, úgy a kötelezettség átadás/átvállalás kérelmének megfelelően, ha kötelezettség átadásról van szó, akkor a saját kifizetési kérelmén az átadott területeket/állatokat már ne tüntesse fel, amennyiben átvételről van szó, akkor az átvett területeket/állatokat is vezesse fel a kifizetési kérelmén! 2

3 5. Részleges és teljes visszavonás (RV/TV): Ebben az esetben a visszavont területekre/állatokra az eddig, már az előző években felvett támogatási összeget köteles visszafizetni, a visszafizetést elrendelő határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül! (Vis maior eset kivétel) Részleges visszavonás: Ha az ügyfél, az 5 évre vállalt területeinek/állatainak csak egy részét vonja vissza a programból. Teljes visszavonás: Ha az ügyfél az AKG-ba bevont területit/állatait teljesen visszavonja a programból és nem kívánja tovább folytatni a kötelezettség-vállalását. Ebben az esetben az eddig igénybe vett támogatásokat szintén köteles az MVH-nak visszafizetni, a visszafizetést elrendelő határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül! június 9-ig csak elektronikusan nyújtható be a kifizetési kérelemmel együtt, abban az esetben, ha az ügyfél bizonyos területeit/állatait véglegesen ki kívánja vonni (részlegesen vagy teljesen) az AKG programból! Amennyiben a részleges, vagy teljes visszavonás vis maiorral érintett, úgy az papíralapon június 9. után is benyújtható - a 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet szerinti igazolásokkal együtt az MVH megyei kirendeltségeire. Ezen kérelmek végleges benyújtási határideje: augusztus 31. Kötelező a visszavonási kérelem benyújtása abban az esetben: ha az AKG integrált ültetvény célprogramban szereplő ültetvény szőlőkivágási támogatásba lett vonva a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet alapján, és az AKG terület egy része vagy egésze a 2008/2009-es gazdálkodási év során ténylegesen kivágásra került. A kivágással érintett területre a részleges vagy teljes visszavonási szándékot az AKG támogatásra jogosult ügyfél köteles bejelenteni, függetlenül attól, hogy a kivágási támogatást ő vette-e igénybe. ha az AKG programban támogatott szántóterület egy része vagy egésze a 72/2007. (VII. 27.) és 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján rövid vágásfordulójú fás szárú vagy lágyszárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatásban részesült, és az AKG terület egy részén vagy egészén a 2008/2009-es gazdálkodási év során fás vagy lágy szárú energianövény került telepítésre. A visszavonási szándékot az AKG támogatásra jogosult ügyfél köteles bejelenteni, függetlenül attól, hogy a telepítési támogatást ő vette-e igénybe. Ezen intézkedéssel összefüggő visszavonási kérelem esetében az ügyfélnek nincs támogatás visszafizetési kötelezettsége. ha az AKG támogatott szántóterület a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján erdőtelepítési támogatásban részesült. A visszavonási szándékot az AKG támogatásra jogosult ügyfél köteles bejelenteni, függetlenül attól, hogy a telepítési támogatást ő vette-e igénybe. Ezen intézkedéssel összefüggő visszavonási kérelmek esetében az ügyfélnek nincs támogatás visszafizetés kötelezettsége. 3

4 6. Adatváltozás bejelentés AKG-ban érintett ügyfelek esetében! Csak elektronikusan tölthető ki és nyújtható be! Módosítás: Amennyiben az ügyfél változtatni kíván az 5. éves (2008/2009) kifizetési kérelemben az eredetileg igényelt hasznosítási kódján, illetve az eredetileg igényelt táblaterület méretén úgy, hogy az adatváltozás nagyobb kifizetési összeget eredményezne, abban az esetben ezt csak május 31-ig teheti meg szankciómentesen, június 9-ig pedig szankcióval (késedelmes munkanaponként 1 %-os szankció alkalmazása mellett). (kivétel: Vis maior eset) Példák módosításra: - új tábla felvétele már meglévő tábla méretének növelése hasznosítási kód-váltás (nagyobb kifizetést eredményező kultúraváltás) A módosítások utolsó határideje június 9. Az ezután beérkező módosítási igényeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, illetve csak a keresztellenőrzésekhez használja fel, de támogatási összeg megállapításához nem. Pontosítás: Az eredetileg bejelentett tábla méretének csökkentése és/vagy tábla bontása úgy, hogy a mérete nem haladja meg az eredeti tábla méretét. Az ilyen irányú adatváltoztatás, amelyhez nem jelent magasabb kifizetési kategóriát, nem kötött határidőhöz, mindaddig megteheti az ügyfél, amíg helyszíni ellenőrzésről való kiértesítést, vagy az ellenőrzésen feltárt szabálytalanságról értesítést nem kapott. Példák pontosításra: tábla méretének csökkentése táblabontás (az eredeti tábla méretének megtartásával) monitoring adatváltozás hasznosítási kód-váltás (kisebb vagy ugyanolyan kifizetést eredményező kultúraváltás) 7. Az előző évek területeltérésekkel kapcsolatos tapasztalatai alapján az alábbiakra hívjuk fel az ügyfelek figyelmét: Amennyiben az ügyfél kisebb területre nyújt be kifizetési igényt, mint ami az érvényes támogatási határozatában szerepel (kivétel vis maior), akkor 3 %-os vagy 2 ha feletti eltérés esetén szankció kiszabására kerülhet sor. Amennyiben az ügyfél a tárgyévet megelőző évek során bármilyen területcsökkentést hajtott végre az egységes kérelmében (okai pl.: adategyeztetés miatt, a támogatható terület nagysága csökkent, a terület kivonásra került, a terület eladása, helyszíni ellenőrzés stb.), ez a területcsökkenés az AKG esetében NEM került automatikusan átvezetésre!!! Az AKG terület csökkentéséhez részleges visszavonási kérelmet kell benyújtani! 4

5 Az AKG keretében támogatott területek végleges csökkentésére csak részleges/teljes visszavonási, kötelezettség átadás/átvételi kérelem benyújtása után van lehetőség!!!! 8. Különös odafigyelést igénylő célprogramokról röviden: Extenzív halastavak fenntartása célprogram - Csak AKG támogatás igényelhető halastó/ nádas esetében, ezen területek nem SAPS támogatásra jogosultak. Minden esetben be kell rajzolni a halastavas, nádas táblákat, a térképen a nem támogatható területre (térképen pöttyös). - Amennyiben támogatható területre került a halastó/nádas berajzolásra, változás vezetési kérelmet kell benyújtani azért, hogy a terület nem támogatható területté kerüljön átvezetésre. - Támogatás akkor fizethető ki a halastó célprogramra, ha vízjogi engedélyenként legalább 1ha nyílt vízfelület található! - Halastó fogalma: az a műszaki létesítményekkel körülvett (zsilip, gát) vagy természetes határvonalakkal rendelkező halgazdálkodási, környezet- és természetvédelmi funkciókat ellátó tóterület üzemelő nettó vízfelülete, amely paramétereit érvényes vízjogi engedélyben rögzítették. Füves mezsgye létesítése célprogram - A támogatás legalább 1ha méretű szántóterületekhez kapcsolódó, kaszált gyep-táblára vehető igénybe. - A füves mezsgye területe nem haladhatja meg a szántóként hasznosított tábla területének 10%-át. - Támogatható kultúrák: ALL02 (Állandó legelő_kaszált) és GYE02 (Egyéb gyep_kaszált) - Külön táblaként, új sorban, új táblasorszámmal kell feltüntetni, és külön táblarajzot kell készíteni! Ökológiai szántóföld növénytermesztési célprogram Az Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram esetében a kötelező minimum 5% -os kompenzációs területet (ahol a füves mezsgye célprogramra vonatkozó előírásokat kell betartani, vagy zöld ugart kell kialakítani!) egy sorban, egy táblaként kell feltüntetni és rajzolni! A kompenzációs terület SAPS jogosult is, tehát ilyen esetben az AKG táblaméret egyenlő a SAPS táblamérettel. A következő célprogramoknál: Füves élőhelyek kezelése, Ökológiai gyepgazdálkodás, Gyepgazdálkodás haris élőhely-fejlesztési előírásokkal, Gyepgazdálkodás túzok élőhely fejlesztése, Gyepgazdálkodás élőhely fejlesztési előírásokkal Elfogadható, ha az ügyfél fás-legelőként hasznosítja a gyepes célprogramot, azaz, ha az ügyfél legeltetés céljából a fák alá be tudja hajtani az állatait (kb fa/ha). Ezek a területek SAPS jogosultak is! (Tehát AKG táblaméret egyenlő a SAPS táblamérettel.) 5

6 Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram Egy tábla mérete nem haladhatja meg a 40ha-t, ez szigorúan azt jelenti, hogy az adott táblához tartozó SAPS-os területméret (területalapú) sem lehet nagyobb 40ha-nál! Tanyás gazdálkodás célprogram Egy tábla területe nem haladhatja meg a 2ha-t, ez azt jelenti, hogy az adott táblához tartozó SAPS-os területméret sem lehet nagyobb 2ha-nál! Füves élőhelyek kezelése célprogram Minden állattartó tenyészet ENAR köteles! Az egyes állatfajok tartását be kell jelenteni a Tenyészet Információs Rendszerbe (119/2007. (X. 18.) FVM rendelet) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz. Bővebb felvilágosítás illetve 9. Állatalapú célprogramok: Amennyiben az ügyfél csak állatalapú célprogramokkal rendelkezik, minden esetben csatolni kell a tenyésztőszervi igazolást, ami csak papíralapon nyújthatja be az illetékes MVH megyei kirendeltségre, határidő: június 9. Figyelem! Az egyes állatfajok tartását be kell jelenteni az Tenyészet Információs Rendszerbe és a Baromfi Információs Rendszerbe (119/2007. (X. 18.) és 120/2007. (X. 18) FVM rendeletek) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz. Bővebb felvilágosítás illetve A 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet rendelkezései alapján a lovak, szamarak és öszvérek esetében minden lónak/szamárnak/öszvérnek rendelkeznie kell lóútlevéllel, ennek hiánya elutasítást von maga után! Ez mind a Lovas célprogramokra, mind az olyan gyepes célprogramokra vonatkozik, ahol az ügyfél a gyepterületeken lovakkal legeltet. Emellett a gyepes és állatos cp-ok esetén csak az ENAR/Lóinform által visszaigazolt állatlétszámokat veszi az MVH figyelembe, ezért figyelni kell a bejelentési kötelezettségek betartására is. Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája, termeszthető növények és/ vagy tenyészthető állatfajták köre AKG növényalapú célprogramok: 01 Alapszintű szántóföldi növénytermesztés 02 Tanyás gazdálkodás 03 Méhlegelő célú növénytermesztés 04 Integrált szántóföldi növénytermesztés 08 Ökológiai szántóföldi növénytermesztés 09 Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhelyfejlesztési előírásokkal 10 Szántóföldi növénytermesztés madár élőhelyfejlesztési előírásokkal 11 Lucernatermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal 12 Szántóföldi növénytermesztés élőhely-fejlesztési előírásokkal 13 Füves mezsgye kezelése 14 Füves élőhelyek kezelése 15 Ökológiai gyepgazdálkodás 16 Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal 6

7 17 Gyepgazdálkodás haris élőhely-fejlesztési előírásokkal 18 Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal 19 Gyeptelepítés Érzékeny Természeti Területeken 20 Integrált ültetvény 25 Ökológiai ültetvény 26 Extenzív halastavak fenntartása 27 Nádgazdálkodás 2. Extenzív állattartáshoz kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási csoport_őshonos és magas genetikai értéket képviselő állatok tartásának támogatása 28 Magyar szürke szarvasmarha célprogram 29 Magas genetikai értéket képviselő lófajták célprogram 30 Mangalica célprogram 31 Őshonos juh célprogram 32 Őshonos baromfi célprogram évi hasznosítási kódok: Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram-csoport: 01 Alapszintű szántóföldi növénytermesztés GAB01, GAB02, GAB03, GAB04, GAB05, GAB06, GAB08, GAB09, GAB10, GAB11, GAB12, GAB13, GAB14, GAB16, GAB17, RIZ01, RIZ02, RIZ03, HUV01, HUV02, HUV03, HUV04, HUV05, HUV06, HUV07, HUV08, HUV09, BUR01, CSI01, CUK01, DBU01, DVI02, KOM01, IPA01, IPA02, IPA03, IPA04, IPA05, IPA06, IPA07, IPA08, IPA09, IPA10, IPA11, IPA12, IPA13, IPA14, IPA15, IPA16, IPA17, IPA18, EFU01, ZOL01, ZOL02, ZOL03, ZOL04, ZOL05, ZOL06, ZOL07, ZOL08, ZOL09, ZOL10, ZOL11, ZOL12, ZOL13, ZOL14, ZOL15, ZOL16, ZOL17, ZOL18, ZOL19, ZOL20, ZOL21, ZOL22, ZOL23, ZOL24, ZOL25, ZOL26, ZOL27, ZOL28, ZOL29, ZOL30, ZOL31, ZOL32, ZOL33, ZOL34, ZOL35, ZOL36, ZOL37, ZOL38, ZOL39, ZOL40, ZOL41, ZOL42, ZOL43, ZOL44, GYU01, TAK01, TAK02, TAK03, TAK04, TAK05, TAK06, TAK07, TAK08, TAK09, TAK10, TAK11, TAK12, TAK13, TAK14, TAK15, TAK16, TAK17, TAK18, TAK19, TAK20, TAK21, TAK22, TAK23, TAK24, TAK25, TAK26, TAK27, TAK28, TAK29, TAK30, TAK31, TAK32, TAK33, TAK34, TAK35, TAK36, TAK37, TAK38, TAK39, TAK40, TAK41, TAK42, TAK43, TAK44, TAK45, AGF01, AGF02, AGF03, AGF04, AGF05, AGF06, AGF07, AGF08, AGF09, AGF10, AGF11, AGF12, AGF13, AGF14, AGF15, AGF17, AGF18, AGF19, AGF20, AGF21, AGF22, AGF23, AGF24, AGF25, AGF26, AGF27, KHK01, KEN01, ROL01, VET01, VET02, VET03, VET04, VET05, VET06, VET07, VET08, VET09, VET10, VET11, VET12, VET13, VET14, VET15, VET16, VET17, VET18, VET19, VET20, VET21, VET22, VET23, VET24, VET25, VET26, VET27, VET28, VET29, VET30, VET31, VET32, EKE01, EGY01 02 Tanyás gazdálkodás GAB01, GAB02, GAB03, GAB04, GAB05, GAB06, GAB08, GAB09, GAB10, GAB11, GAB12, GAB13, GAB14, GAB16, GAB17, RIZ01, RIZ02, RIZ03, HUV01, HUV02, HUV03, HUV04, HUV05, HUV06, HUV07, HUV08, HUV09, BUR01, CSI01, CUK01, DBU01, DVI02, KOM01, IPA01, IPA02, IPA03, IPA04, IPA05, IPA06, IPA07, IPA08, IPA09, IPA10, IPA11, IPA12, IPA13, IPA14, IPA15, IPA16, IPA17, IPA18, EFU01, ZOL01, ZOL02, ZOL03, ZOL04, ZOL05, ZOL06, ZOL07, ZOL08, ZOL09, ZOL10, ZOL11, ZOL12, ZOL13, ZOL14, ZOL15, ZOL16, ZOL17, ZOL18, ZOL19, ZOL20, ZOL21, ZOL22, ZOL23, ZOL24, ZOL25, ZOL26, ZOL27, ZOL28, ZOL29, ZOL30, ZOL31, ZOL32, ZOL33, ZOL34, 7

8 ZOL35, ZOL36, ZOL37, ZOL38, ZOL39, ZOL40, ZOL41, ZOL42, ZOL43, ZOL44, GYU01, TAK01, TAK02, TAK03, TAK04, TAK05, TAK06, TAK07, TAK08, TAK09, TAK10, TAK11, TAK12, TAK13, TAK14, TAK15, TAK16, TAK17, TAK18, TAK19, TAK20, TAK21, TAK22, TAK23, TAK24, TAK25, TAK26, TAK27, TAK28, TAK29, TAK30, TAK31, TAK32, TAK33, TAK34, TAK35, TAK36, TAK37, TAK38, TAK39, TAK40, TAK41, TAK42, TAK43, TAK44, TAK45, AGF01, AGF02, AGF03, AGF04, AGF05, AGF06, AGF07, AGF08, AGF09, AGF10, AGF11, AGF12, AGF13, AGF14, AGF15, AGF17, AGF18, AGF19, AGF20, AGF21, AGF22, AGF23, AGF24, AGF25, AGF26, AGF27, KHK01, KEN01, ROL01, VET21, VET22, VET23, VET24, VET25, VET26, VET27, VET28, VET29, VET30, VET31, VET32, EKE01, EGY01 03 Méhlegelő célú növénytermesztés GAB09, IPA02, IPA08, TAK07, TAK08, TAK09, TAK14, TAK29, TAK31, MEH01 04 Integrált szántóföldi növénytermesztés GAB01, GAB02, GAB04, GAB06, BUR01, CUK01, IPA01, IPA02, IPA17, ZOL01, ZOL02, ZOL03, ZOL04, ZOL05, ZOL06, ZOL07, ZOL09, ZOL22, ZOL23, ZOL25, ZOL26, ZOL27, ZOL29, ZOL30, ZOL31, ZOL34, ZOL37, ZOL38, ZOL42, ZOL43, ZOL44, GYU01, TAK03, TAK04, TAK05, TAK06, TAK44, AGF01, VET22, VET23 08 Ökológiai szántóföldi növénytermesztés GAB01, GAB02, GAB03, GAB04, GAB05, GAB06, GAB08, GAB09, GAB10, GAB11, GAB12, GAB13, GAB14, GAB16, GAB17, RIZ01, RIZ02, RIZ03, HUV01, HUV02, HUV03, HUV04, HUV05, HUV06, HUV07, HUV08, HUV09, BUR01, CSI01, CUK01, DBU01, DVI02, KOM01, IPA01, IPA02, IPA03, IPA04, IPA05, IPA06, IPA07, IPA08, IPA09, IPA10, IPA11, IPA12, IPA13, IPA14, IPA15, IPA16, IPA17, IPA18, EFU01, ZOL01, ZOL02, ZOL03, ZOL04, ZOL05, ZOL06, ZOL07, ZOL08, ZOL09, ZOL10, ZOL11, ZOL12, ZOL13, ZOL14, ZOL15, ZOL16, ZOL17, ZOL18, ZOL19, ZOL20, ZOL21, ZOL22, ZOL23, ZOL24, ZOL25, ZOL26, ZOL27, ZOL28, ZOL29, ZOL30, ZOL31, ZOL32, ZOL33, ZOL34, ZOL35, ZOL36, ZOL37, ZOL38, ZOL39, ZOL40, ZOL41, ZOL42, ZOL43, ZOL44, GYU01, TAK01, TAK02, TAK03, TAK04, TAK05, TAK06, TAK07, TAK08, TAK09, TAK10, TAK11, TAK12, TAK13, TAK14, TAK15, TAK16, TAK17, TAK18, TAK19, TAK20, TAK21, TAK22, TAK23, TAK24, TAK25, TAK26, TAK27, TAK28, TAK29, TAK30, TAK31, TAK32, TAK33, TAK34, TAK35, TAK36, TAK37, TAK38, TAK39, TAK40, TAK41, TAK42, TAK43, TAK44, TAK45, AGF01, AGF02, AGF03, AGF04, AGF05, AGF06, AGF07, AGF08, AGF09, AGF10, AGF11, AGF12, AGF13, AGF14, AGF15, AGF17, AGF18, AGF19, AGF20, AGF21, AGF22, AGF23, AGF24, AGF25, AGF26, AGF27, KHK01, KEN01, ROL01, VET01, VET02, VET03, VET04, VET05, VET06, VET07, VET08, VET09, VET10, VET11, VET12, VET13, VET14, VET15, VET16, VET17, VET18, VET19, VET20, VET21, VET22, VET23, VET24, VET25, VET26, VET27, VET28, VET29, VET30, VET31, VET32, EKE01, EGY01, Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható szántóföldi növénytermesztési célprogramok: 09 Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhelyfejlesztési előírásokkal GAB01, GAB02, GAB03, GAB04, GAB05, GAB06, GAB08, GAB09, GAB10, GAB11, GAB12, GAB13, GAB14, GAB16, GAB17, RIZ01, RIZ02, RIZ03, HUV01, HUV02, HUV03, HUV04, HUV05, HUV06, HUV07, HUV08, HUV09, BUR01, CSI01, CUK01, DBU01, DVI02, KOM01, IPA01, IPA02, IPA03, IPA04, IPA05, IPA06, IPA07, IPA08, IPA09, IPA10, IPA11, IPA12, IPA13, IPA14, IPA15, IPA16, IPA17, IPA18, EFU01, ZOL01, 8

9 ZOL02, ZOL03, ZOL04, ZOL05, ZOL06, ZOL07, ZOL08, ZOL09, ZOL10, ZOL11, ZOL12, ZOL13, ZOL14, ZOL15, ZOL16, ZOL17, ZOL18, ZOL19, ZOL20, ZOL21, ZOL22, ZOL23, ZOL24, ZOL25, ZOL26, ZOL27, ZOL28, ZOL29, ZOL30, ZOL31, ZOL32, ZOL33, ZOL34, ZOL35, ZOL36, ZOL37, ZOL38, ZOL39, ZOL40, ZOL41, ZOL42, ZOL43, ZOL44, GYU01, TAK01, TAK02, TAK03, TAK04, TAK05, TAK06, TAK07, TAK08, TAK09, TAK10, TAK11, TAK12, TAK13, TAK14, TAK15, TAK16, TAK17, TAK18, TAK19, TAK20, TAK21, TAK22, TAK23, TAK24, TAK25, TAK26, TAK27, TAK28, TAK29, TAK30, TAK31, TAK32, TAK33, TAK34, TAK35, TAK36, TAK37, TAK38, TAK39, TAK40, TAK41, TAK42, TAK43, TAK44, TAK45, AGF01, AGF02, AGF03, AGF04, AGF05, AGF06, AGF07, AGF08, AGF09, AGF10, AGF11, AGF12, AGF13, AGF14, AGF15, AGF17, AGF18, AGF19, AGF20, AGF21, AGF22, AGF23, AGF24, AGF25, AGF26, AGF27, KHK01, KEN01, ROL01, VET21, VET22, VET23, VET24, VET25, VET26, VET27, VET28, VET29, VET30, VET31, VET32, EKE01, EGY01, UGA01 10 Szántóföldi növénytermesztés madár élőhelyfejlesztési előírásokkal GAB01, GAB02, GAB03, GAB04, GAB05, GAB06, GAB08, GAB09, GAB10, GAB11, GAB12, GAB13, GAB14, GAB16, GAB17, RIZ01, RIZ02, RIZ03, HUV01, HUV02, HUV03, HUV04, HUV05, HUV06, HUV07, HUV08, HUV09, BUR01, CSI01, CUK01, DBU01, DVI02, KOM01, IPA01, IPA02, IPA03, IPA04, IPA05, IPA06, IPA07, IPA08, IPA09, IPA10, IPA11, IPA12, IPA13, IPA14, IPA15, IPA16, IPA17, IPA18, EFU01, ZOL01, ZOL02, ZOL03, ZOL04, ZOL05, ZOL06, ZOL07, ZOL08, ZOL09, ZOL10, ZOL11, ZOL12, ZOL13, ZOL14, ZOL15, ZOL16, ZOL17, ZOL18, ZOL19, ZOL20, ZOL21, ZOL22, ZOL23, ZOL24, ZOL25, ZOL26, ZOL27, ZOL28, ZOL29, ZOL30, ZOL31, ZOL32, ZOL33, ZOL34, ZOL35, ZOL36, ZOL37, ZOL38, ZOL39, ZOL40, ZOL41, ZOL42, ZOL43, ZOL44, GYU01, TAK01, TAK02, TAK03, TAK04, TAK05, TAK06, TAK07, TAK08, TAK09, TAK10, TAK11, TAK12, TAK13, TAK14, TAK15, TAK16, TAK17, TAK18, TAK19, TAK20, TAK21, TAK22, TAK23, TAK24, TAK25, TAK26, TAK27, TAK28, TAK29, TAK30, TAK31, TAK32, TAK33, TAK34, TAK35, TAK36, TAK37, TAK38, TAK39, TAK40, TAK41, TAK42, TAK43, TAK44, TAK45, AGF01, AGF02, AGF03, AGF04, AGF05, AGF06, AGF07, AGF08, AGF09, AGF10, AGF11, AGF12, AGF13, AGF14, AGF15, AGF17, AGF18, AGF19, AGF20, AGF21, AGF22, AGF23, AGF24, AGF25, AGF26, AGF27, KHK01, KEN01, ROL01, VET21, VET22, VET23, VET24, VET25, VET26, VET27, VET28, VET29, VET30, VET31, VET32, EKE01, EGY01, UGA01 11 Lucernatermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal TAK03, TAK04, TAK05, TAK06 12 Szántóföldi növénytermesztés élőhely-fejlesztési előírásokkal GAB01, GAB02, GAB03, GAB04, GAB05, GAB06, GAB08, GAB09, GAB10, GAB11, GAB12, GAB13, GAB14, GAB16, GAB17, RIZ01, RIZ02, RIZ03, HUV01, HUV02, HUV03, HUV04, HUV05, HUV06, HUV07, HUV08, HUV09, BUR01, CSI01, CUK01, DBU01, DVI02, KOM01, IPA01, IPA02, IPA03, IPA04, IPA05, IPA06, IPA07, IPA08, IPA09, IPA10, IPA11, IPA12, IPA13, IPA14, IPA15, IPA16, IPA17, IPA18, EFU01, ZOL01, ZOL02, ZOL03, ZOL04, ZOL05, ZOL06, ZOL07, ZOL08, ZOL09, ZOL10, ZOL11, ZOL12, ZOL13, ZOL14, ZOL15, ZOL16, ZOL17, ZOL18, ZOL19, ZOL20, ZOL21, ZOL22, ZOL23, ZOL24, ZOL25, ZOL26, ZOL27, ZOL28, ZOL29, ZOL30, ZOL31, ZOL32, ZOL33, ZOL34, ZOL35, ZOL36, ZOL37, ZOL38, ZOL39, ZOL40, ZOL41, ZOL42, ZOL43, ZOL44, GYU01, TAK01, TAK02, TAK03, TAK04, TAK05, TAK06, TAK07, TAK08, TAK09, TAK10, TAK11, TAK12, TAK13, TAK14, TAK15, TAK16, TAK17, TAK18, TAK19, TAK20, TAK21, TAK22, TAK23, TAK24, TAK25, TAK26, TAK27, TAK28, TAK29, 9

10 TAK30, TAK31, TAK32, TAK33, TAK34, TAK35, TAK36, TAK37, TAK38, TAK39, TAK40, TAK41, TAK42, TAK43, TAK44, TAK45, AGF01, AGF02, AGF03, AGF04, AGF05, AGF06, AGF07, AGF08, AGF09, AGF10, AGF11, AGF12, AGF13, AGF14, AGF15, AGF17, AGF18, AGF19, AGF20, AGF21, AGF22, AGF23, AGF24, AGF25, AGF26, AGF27, KHK01, KEN01, ROL01, VET21, VET22, VET23, VET24, VET25, VET26, VET27, VET28, VET29, VET30, VET31, VET32, EKE01, EGY01 Gyepterületek agrár-környezetgazdálkodási célprogram-csoport: Alapszintű gyepgazdálkodási célprogramok: 13 Füves mezsgye kezelése ALL02, GYE02 14 Füves élőhelyek kezelése ALL01, ALL02, GYE01, GYE02 15 Ökológiai gyepgazdálkodás ALL01, ALL02, GYE01, GYE02 Érzékeny Természeti Területeken gyepgazdálkodási célprogramok: 16 Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal ALL01, ALL02, GYE01, GYE02 17 Gyepgazdálkodás haris élőhely-fejlesztési előírásokkal ALL01, ALL02, GYE01, GYE02 18 Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal ALL01, ALL02, GYE01, GYE02 19 Gyeptelepítés Érzékeny Természeti Területeken GYE01, GYE02 Ültetvényekre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási célprogram-csoport: 20 Integrált ültetvény GYU04, GYU05, GYU06, GYU09, GYU10, ULT01, ULT03, ULT04, ULT06, ULT07, ULT08, ULT09, ULT10, ULT11, ULT15, ULT16, ULT17, ULT18, ULT19, ULT20 25 Ökológiai ültetvény GYU02, GYU04, GYU05, GYU06, GYU07, GYU08, GYU09, GYU10, ULT01, ULT03, ULT04, ULT06, ULT07, ULT08, ULT09, ULT10, ULT11, ULT12, ULT14, ULT15, ULT16, ULT17, ULT18, ULT19, ULT20 Vizes élőhelyekhez kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport: 26 Extenzív halastavak fenntartása: HAL01 27 Nádgazdálkodás: NAD01 AKG-ban támogatott hasznosítási kódok: HASZNOSÍTÁSI KÓDOK Hasznosítási kódok

11 Kód Új megnevezés 1. Gabonafélék GAB01 Búza és kétszeres és egyéb búza GAB02 Durumbúza GAB03 Rozs GAB04 Árpa GAB05 Zab GAB06 Kukorica GAB08 Tritikále GAB09 Pohánka GAB10 Mohar GAB11 Szudánifű GAB12 Cukorcirok GAB13 Seprűcirok GAB14 Szemescirok GAB16 Köles GAB17 Fénymag RIZ01 Rizs Japonica fajta RIZ02 Rizs Indica fajta RIZ03 Rizs egyéb fajta 2. Hüvelyesek HUV01 Szárazborsó HUV02 Lóbab HUV03 Disznóbab HUV04 Homoki bab HUV05 Édes csillagfürt (mag) HUV06 Lencse HUV07 Takarmánybükköny HUV08 Csicseriborsó HUV09 Szegletes lednek 3. Gumósnövények BUR01 Burgonya CSI01 Csicsóka 4. Ipari növények CUK01 Cukorrépa DBU01 Dohány- Burley DVI02 Dohány- Virginia KOM01 Komló IPA01 Szójabab IPA02 Káposztarepce IPA03 Réparepce IPA04 Szezámmag IPA05 Olajlenmag IPA06 Földimogyoró 11

12 IPA07 Sáfránymag IPA08 Mustármag IPA09 Ricinusmag IPA10 Mák IPA11 Olajretekmag IPA12 Olajtökmag IPA13 Négermag IPA14 Vadrepcemag IPA15 Gomborkamag IPA16 Cikóriagyökér IPA17 Napraforgómag IPA18 Rost célra termesztett kender** 5. Energianövények EFU01 Energiafű 6. Zöldségnövények ZOL01 Karfiol ZOL02 Brokkoli ZOL03 Bimbóskel ZOL04 Fejes káposzta ZOL05 Kelkáposzta ZOL06 Karalábé ZOL07 Kínai kel ZOL08 Zeller ZOL09 Póréhagyma ZOL10 Fejessaláta ZOL11 Endívia ZOL12 Sóska ZOL13 Spenót ZOL14 Spárga ZOL15 Articsóka ZOL16 Petrezselyem ZOL17 Rebarbara ZOL18 Édeskömény ZOL19 Galambbegysaláta ZOL20 Spanyol Articsóka ZOL21 Zsázsa ZOL22 Paradicsom ZOL23 Uborka ZOL24 Tojásgyümölcs ZOL25 Tök (kivéve olajtökmag) ZOL26 Cukkini ZOL27 Paprika ZOL28 Sárgarépa ZOL29 Fokhagyma ZOL30 Vöröshagyma 12

13 ZOL31 Lilahagyma ZOL32 Cékla ZOL33 Feketegyökér ZOL34 Metélőhagyma ZOL35 Retek ZOL36 Torma ZOL37 Zöldborsó ZOL38 Cukorborsó ZOL39 Futóbab ZOL40 Szárazbab ZOL41 Zöldbab ZOL42 Pattogatni való kukorica ZOL43 Csemegekukorica ZOL44 Egyéb zöldség 7. Gyümölcsök GYU01 Dinnye GYU02 Földieper (szamóca) Bogyósok GYU09 Piros ribiszke GYU10 Egyéb ribiszke GYU04 Málna GYU05 Piszke GYU06 Szeder GYU07 Yosta (rikö) GYU08 Termesztett bodza 8. Takarmánynövények-keverékek TAK01 Szudáni cirokfű TAK02 Silócirok TAK03 Lucerna TAK04 Komlós lucerna TAK05 Sárkerep lucerna TAK06 Tarkavirágú lucerna TAK07 Vöröshere TAK08 Bíborhere TAK09 Fehérhere TAK10 Korcshere TAK11 Perzsahere TAK12 Alexandriai here TAK13 Somkóró TAK14 Takarmánybaltacim TAK15 Szarvaskerep TAK16 Nyúlszapuka TAK17 Szeradella TAK18 Takarmányborsó TAK19 Mezei borsó 13

14 TAK20 Réparepce TAK21 Tifon TAK22 Takarmánykáposzta TAK23 Tarlórépa TAK24 Takarmányrépa TAK25 Csicsóka TAK26 Murokrépa TAK27 Tarka koronafürt TAK28 Görög széna TAK29 Fehérvirágú somkóró TAK30 Takarmányretek TAK31 Mézontófű TAK32 Takarmányfüvek TAK33 Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce) TAK34 Rozsos szöszösbükköny TAK35 Őszi búzás pannon bükköny TAK36 Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék) TAK37 Zabos bükköny TAK38 Zabos borsó TAK39 Borsós kukoricacsalamádé TAK40 Borsós napraforgó-csalamádé TAK41 Napraforgós kukoricacsalamádé TAK42 Szójás silókukorica TAK43 Füves lucerna és füves here TAK44 Silókukorica TAK45 Egyéb zöldtakarmány (elsősorban egynyári takarmánynövények) 10. Aromás-, gyógy- és fűszernövények AGF01 Fűszerpaprika AGF02 Angyalgyökér AGF03 Kamilla AGF04 Édeskömény AGF05 Digitalis AGF06 Tárnics AGF07 Izsóp AGF08 Jázmin AGF09 Levendula AGF10 Majoranna AGF11 Menta AGF12 Meténg AGF13 Psyllium AGF14 Sáfrány 14

15 AGF15 Körömvirág AGF17 Macskagyökérfű AGF18 Tárkony AGF19 Konyhakömény AGF20 Citromfű AGF21 Bazsalikom AGF22 Rozmaring AGF23 Lestyán AGF24 Szöszös ökörfarkkóró AGF25 Anyarozs AGF26 Kapor AGF27 Egyéb aromás és fűszernövények II. Szőlő- és gyümölcsültetvények ULT01 Alma ULT03 Őszibarack ULT04 Sárgabarack ULT06 Szilva ULT07 Naspolya ULT08 Dió ULT09 Mogyoró ULT10 Mandula ULT11 Szelídgesztenye ULT12 Vegyes gyümölcsös ULT14 Egyéb gyümölcsültetvény ULT15 Körte ULT16 Meggy ULT17 Cseresznye ULT18 Birs ULT19 Borszőlő ültetvény ULT20 Egyéb szőlőültetvény V. Legelő és gyep ALL01 Állandó legelő (legeltetett) ALL02 Állandó legelő (kaszált) GYE01 Egyéb gyep (legeltetett) GYE02 Egyéb gyep (kaszált) VI. Konyhakertek KHK01 Konyhakertek VII. Vetőmagvak 1. Rostnövények (vetőmag) KEN01 Kender (vetőmag célra) ** ROL01 Rostlen (vetőmag célra) 2. Pázsitfűfélék (vetőmag) VET01 Ebtippan (vetőmag célra) VET02 Óriás tippan (vetőmag célra) VET03 Fehér tippan (vetőmag célra) VET04 Cérnatippan (vetőmag célra) 15

16 VET05 Francia perje (vetőmag célra) VET06 Csomós ebír (vetőmag célra) VET07 Nádképű csenkesz (vetőmag célra) VET08 Juhcsenkesz (vetőmag célra) VET09 Réti csenkesz (vetőmag célra) VET10 Vörös csenkesz (vetőmag célra) VET11 Csenkeszperje (vetőmag célra) VET12 Olasz perje (vetőmag célra) VET13 Angol perje (vetőmag célra) VET14 Hibrid perje (vetőmag célra) VET15 Gumós komócsin (vetőmag célra) VET16 Réti komócsin (vetőmag célra) VET17 Ligeti perje (vetőmag célra) VET18 Réti perje (vetőmag célra) VET19 Mocsári perje (vetőmag célra) VET20 Sovány perje (vetőmag célra) 3. Hüvelyesek (vetőmag) VET21 Koronás baltavirág (vetőmag célra) VET22 Komlós lucerna (vetőmag célra) VET23 Takarmánylucerna (vetőmag célra) VET24 Takarmánybaltacím (vetőmag célra) VET25 Alexandriai here (vetőmag célra) VET26 Korcs v. svédhere (vetőmag célra) VET27 Bíborhere (vetőmag célra) VET28 Vörös here (vetőmag célra) VET29 Fehér here (vetőmag célra) VET30 Lódi lóhere (vetőmag célra) VET31 Fonák lóhere (vetőmag célra) VET32 Szöszös bükköny (vetőmag célra) EKE01 Egyéb kender (rost és vetőmag céltól eltérő célból termesztett kender) EGY01 Egyéb termelt növény MEH01 Méhlegelő célú növények keveréke UGA01 Ugar HAL01 Halastó NAD01 Nád 4. Őshonos és magas genetikai értéket képviselő állatok tartásának támogatása- fajták Magyar szürke szarvasmarha célprogram, kód: 28: Magyar szürkemarha Magas genetikai értéket képviselő lovak cp., 29: Gidrán, Hucul, Magyar hidegvérű, Lipicai, Shagya arab, Nóniusz, Kisbérifélvér, Furioso-North Star fajták, Mangalica cp. 30: Mangalica 16

17 Őshonos juh., 31: Hortobágyi racka (fehér, fekete), Gyimesi racka, Cigája, vagy Cikta fajták Őshonos baromfi cp 32: Bronz pulyka, erdélyi kopasznyakú (pecsenye), erdélyi kopasznyakú (tojó), fehér magyar (pecsenye), fehér magyar (tojó), fodrostollú magyar lúd, fogolyszínű magyar (pecsenye), fogolyszínű magyar (tojó), kendermagos magyar (pecsenye), kendermagos magyar (tojó), magyar lúd, réz pulyka, sárga magyar (pecsenye), sárga magyar (tojó) 17

Melléklet a 96/2008. (VII. 25.) FVM rendelethez

Melléklet a 96/2008. (VII. 25.) FVM rendelethez Melléklet a 96/2008. (VII. 25.) FVM rendelethez 4. számú melléklet az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelethez Az ügyfél gazdálkodás körülményeinek a támogatás ismételt igénybevételére jogosító változásai A

Részletesebben

II. számú melléklet Jogosult növények listája célprogramonként, hasznosítási kódokkal

II. számú melléklet Jogosult növények listája célprogramonként, hasznosítási kódokkal II. számú melléklet célprogramonként, hasznosítási okkal szántóföldi célprogram-csoport célprogramjaihoz Szántóföldi célprogram, Tanyás gazdálkodás célprogram, Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók

Részletesebben

MELLÉKLET. HASZNOSÍTÁSI KÓDOK Területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások EGYSÉGES NEMZETI

MELLÉKLET. HASZNOSÍTÁSI KÓDOK Területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások EGYSÉGES NEMZETI MELLÉKLET OK Területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások 1 Búza és kétszeres és egyéb búza I. Szántóföldi növények (beleértve a szaporítóanyagot is) 1. Gabonafélék 4.

Részletesebben

MELLÉKLET. HASZNOSÍTÁSI KÓDOK Területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások HASZNOSÍTÁSI EGYSÉGES NEMZETI

MELLÉKLET. HASZNOSÍTÁSI KÓDOK Területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások HASZNOSÍTÁSI EGYSÉGES NEMZETI MELLÉKLET OK Területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások 1 Búza és kétszeres és egyéb búza I. Szántóföldi növények (beleértve a szaporítóanyagot is) 1. Gabonafélék 4.

Részletesebben

MELLÉKLET. HASZNOSÍTÁSI KÓDOK 2007. évi területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások HASZNOSÍTÁSI EGYSÉGES

MELLÉKLET. HASZNOSÍTÁSI KÓDOK 2007. évi területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások HASZNOSÍTÁSI EGYSÉGES MELLÉKLET OK 1 Búza és kétszeres és egyéb búza I. Szántóföldi növények (beleértve a szaporítóanyagot is) 1. Gabonafélék 4. Ipari növények GAB01 42 Mák IPA10 2 Durumbúza GAB02 43 Olajretekmag IPA11 3 Rozs

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../... ( ) FVM rendelete az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeirıl

Részletesebben

HASZNOSÍTÁSI KÓDOK 2008. évi területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások TÁMOGATÁS SORSZÁM

HASZNOSÍTÁSI KÓDOK 2008. évi területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások TÁMOGATÁS SORSZÁM OK (SAPS) KÖTÖTT (SAPS) KÖTÖTT FELHASZNÁLÁS A I. Szántóföldi növények (beleértve a szaporítóanyagot is) 1. Gabonafélék 4. Ipari növények 1 Búza és kétszeres és egyéb búza GAB01 42 Mák IPA10 2 Durumbúza

Részletesebben

A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2009. ( ) FVM rendelete. 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról

A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2009. ( ) FVM rendelete. 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési idıpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegő, a jogalkalmazók

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 182. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 182. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 182. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 30., kedd Tartalomjegyzék 266/2010. (XI. 30.) Korm. rendelet 35/2010. (XI. 30.) VM rendelet 36/2010. (XI. 30.) VM rendelet 117/2010.

Részletesebben

Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok rendszere

Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok rendszere 1. számú melléklet a 61/ 2009. (V. 14.) FVM rendelethez: Az agrár-környezetgazdálkodási ok rendszere természetvédelmi célú gazdálkodás - kék vércse természetvédelmi célú gyeptelepítés természetvédelmi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 1/16

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 1/16 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatás kifizetési kérelemcsomaghoz 1. Kérjük, hogy a Kifizetési kérelemcsomag nyomtatványait csak abban az esetben töltse ki és juttassa el az MVH székhely/lakhely

Részletesebben

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 Budapest, 2015. január 30. KAP I. termeléshez kötött támogatás önkéntes, legfeljebb az éves pénzügyi keret 13%-a (évente közel

Részletesebben

Termeléshez kötött támogatások 2015-

Termeléshez kötött támogatások 2015- Termeléshez kötött támogatások 2015-2020 Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2015. február 27. A mezőgazdasági termelés szerkezete 2014-ben*

Részletesebben

Tájékoztató a 2015-től induló termeléshez kötött támogatásokról

Tájékoztató a 2015-től induló termeléshez kötött támogatásokról Tájékoztató a 2015-től induló termeléshez kötött támogatásokról A 2015-től érvényes Közös Agrárpolitikában (KAP) megjelenő számos újdonság között meghatározó és Magyarország számára kiemelt jelentőségű

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai 1. példány Budapest, 2015. május 29. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2013. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Császár Alexandra

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az űrlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2010 A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2011 május 24.... Kovács Dóra ügyvezető 1. Partnereink számának alakulása

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020

A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020 A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020 Potori Norbert Martonvásár, 2014. szeptember 25. Magyarország KAP pénzügyi kerete 2016-2020 (pénzügyi év) + 15% Pillérek közötti átcsoportosítás -15%

Részletesebben

Szeretettel köszöntöm az. Alternatív növények termesztésének jelentősége és a felhasználási lehetőségei az újabb kutatási eredmények tükrében

Szeretettel köszöntöm az. Alternatív növények termesztésének jelentősége és a felhasználási lehetőségei az újabb kutatási eredmények tükrében Szeretettel köszöntöm az Alternatív növények termesztésének jelentősége és a felhasználási lehetőségei az újabb kutatási eredmények tükrében tanácskozás minden résztvevőjét Alternatív növények szerepe

Részletesebben

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Vírusmentes gyümölcs törzsültetvények a Fás gyümölcs géngyűjteményi tételek megőrzése Intézet Kht. Cegléd (kajszi,

Részletesebben

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK Magyar Madártani Egyesület Fülöp Gyula Kék vércse LIFE - gazdálkodói fórumok - 2007 Natura 2000 területek lehetnek: Farm-alapú támogatás (SPS) területe

Részletesebben

PALAKOVICS SZILVIA ZÖLDÍTÉS

PALAKOVICS SZILVIA ZÖLDÍTÉS PALAKOVICS SZILVIA ZÖLDÍTÉS Kecskemét, 2015. február 5. A zöldítés helye a közvetlen támogatások új rendszerében Alaptámogatási rendszer Alaptámogatás (SAPS) Zöld komponens Fiatal gazdálkodóknak juttatott

Részletesebben

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról I. A 2011. évi egységes kérelemben igényelhető támogatások Az Európai Mezõgazdasági

Részletesebben

36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2002.9.7. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2002.9.7. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/37. kötet 32002L0076 2002.9.7. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 240/45 A TANÁCS 2002/76/EK IRÁNYELVE (2002. szeptember 6.) a gabonafélékben, illetőleg az egyes

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN. Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László

A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN. Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László 145 ÉVES A DEBRECENI GAZDASÁGI ÉS AGRÁR- FELSŐOKTATÁS Országos Felsőbb Gazdasági

Részletesebben

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája 1. számú melléklet a 127/2007. (X. 29.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája A magyarországi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2010. (IV.30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2010. (IV.30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2010. (IV.30.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 1 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet a emzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában

Részletesebben

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től Kránitz Lívia Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 KAP új célkitűzései (2014-2020) 1.

Részletesebben

Aktualitások az MVH-nál. Paksa Imre 2012. Február 22.

Aktualitások az MVH-nál. Paksa Imre 2012. Február 22. Aktualitások az MVH-nál Paksa Imre 2012. Február 22. Zala megyében beérkezett területhez kapcsolódó kérelmek 2011-ben Jogcím Kérelem darabszám Kifizetett kérelmek % SAPS 3966 96,54 kifizetésre vár 75 1,89

Részletesebben

Szeretettel köszöntöm a A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje program. karcagi rendezvényének minden résztvevőjét

Szeretettel köszöntöm a A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje program. karcagi rendezvényének minden résztvevőjét Szeretettel köszöntöm a A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje program karcagi rendezvényének minden résztvevőjét Kerttervezés faj és fajtatársítással Előadó: Dr. Roszík Péter c. egyetemi

Részletesebben

Szeretettel köszöntöm a A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje program. Badacsonytördemici rendezvényének minden résztvevőjét

Szeretettel köszöntöm a A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje program. Badacsonytördemici rendezvényének minden résztvevőjét Szeretettel köszöntöm a A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje program Badacsonytördemici rendezvényének minden résztvevőjét Kerttervezés faj és fajtatársítással Előadó: Dr. Roszík

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

A 2009. évi állami génmegőrzési feladatok támogatását elnyert pályázok listája

A 2009. évi állami génmegőrzési feladatok támogatását elnyert pályázok listája A 2009. évi állami i feladatok támogatását elnyert pályázok listája Pályázó neve Pályázó címe Elnyert Génmegőrzési téma támogatás (Ft) 5 B Bt. 2028 Pilismarót, Dózsa György u. 42. 352.000 Fekete nyár Agrimart

Részletesebben

Tájvédelem. A táj fogalma

Tájvédelem. A táj fogalma Tájvédelem A táj fogalma A földfelszínnek több szempontból egységes, a környező területektől különböző része. A kialakításában részes tájalkotó tényezők részben természetiek: domborzat, éghajlat, növényzet

Részletesebben

az agrárkörnyezetgazdálkodási

az agrárkörnyezetgazdálkodási Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató az agrárkörnyezetgazdálkodási intézkedésbôl támogatást igénylôk részére (segédlet a 11/2005. (II. 28.) FVM rendelettel, a 34/2005. (IV. 15.) FVM rendelettel, 71/2005.

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS 12. előadás

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS 12. előadás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS 12. előadás Agrárkörnyezetgazdálkodási és vidékfejlesztési programok Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Az agrár-környezetgazdálkodás céljai A mezőgazdasági termelésnek,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

146/2004. (IX. 30.) FVM rendelet

146/2004. (IX. 30.) FVM rendelet 146/2004. (IX. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a tesztüzemi rendszer keretében kialakított standard fedezeti

Részletesebben

Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken

Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken Az élőhelyvédelmi irányelv és a LIFE program 20. évfordulója Budapest, 2012. május 17. Balczó Bertalan, VM Nemzeti Parki és Tájvédelmi

Részletesebben

Ágazatok Standard Fedezeti Hozzájárulási kódjainak tartalma

Ágazatok Standard Fedezeti Hozzájárulási kódjainak tartalma Ágazatok Standard Fedezeti Hozzájárulási kódjainak tartalma Forrás: 146/2004. (IX. 30.) FVM rendelet Kód D01 Megnevezés (FSS) Közönséges búza és tönköly Mértékegység Tartalom EU búza (durum nélkül): Triticum

Részletesebben

5. sz. melléklet. 1. Ki jogosult kifizetési kérelmet beadni?

5. sz. melléklet. 1. Ki jogosult kifizetési kérelmet beadni? 5. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

Zöldítés 2015-2020. Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály. Budapest, 2015. február 27.

Zöldítés 2015-2020. Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály. Budapest, 2015. február 27. Zöldítés 2015-2020 Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. február 27. Degresszivitás A közvetlen támogatások új rendszere Magyarországon Kötelező elemek Alaptámogatás

Részletesebben

Legfontosabb tudnivalók a zöldítésről az őszi vetéshez

Legfontosabb tudnivalók a zöldítésről az őszi vetéshez Legfontosabb tudnivalók a zöldítésről az őszi vetéshez A zöldítés megnevezés az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokat takar. Ilyen gyakorlatokat minden gazdálkodónak

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

Fodor Zoltán Takács Attila Termeléshez kötött támogatások. Székesfehérvár, 2014.11.27.

Fodor Zoltán Takács Attila Termeléshez kötött támogatások. Székesfehérvár, 2014.11.27. Fodor Zoltán Takács Attila Termeléshez kötött támogatások Székesfehérvár, 2014.11.27. 2 az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon KAP I. pillér közvetlen támogatások (uniós forrás) - FM

Részletesebben

32/2004. (IV. 19.) OGY határozat

32/2004. (IV. 19.) OGY határozat 32/2004. (IV. 19.) OGY határozat a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról1 A magyar nép történetéből ismert,

Részletesebben

SZTAHURA ERZSÉBET E-kérelem_2015

SZTAHURA ERZSÉBET E-kérelem_2015 SZTAHURA ERZSÉBET E-kérelem_2015 Település, 2014. hónap nap E-kérelem Dolgozunk a megoldáson - lesznek megszemélyesített adatok - ugyanazon jogcímek maradnak az e-kérelemben, s benne maradnak a régi EMVA

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

2007. évi beszámolója

2007. évi beszámolója Homokhátsági Mintagazdaság Kht. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a HOMOKHÁTSÁGI MINTAGAZDASÁG KEREKEGYHÁZA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a) 2007. évi beszámolója Tartalom: 2007. évi közhasznú

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Martonvásár, 2014. szeptember 25. Vetőmagtermesztés

Részletesebben

Zöldítés 2015 Madarász István

Zöldítés 2015 Madarász István Zöldítés 2015 Madarász István agrárgazdaságért felelıs államtitkárság Földmővelésügyi Minisztérium istvan.madarasz@fm.gov.hu KAP új célkitőzései (2014-2020) 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezıgazdasági

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

A Gabonakutató 85. éve képekben és címszavakban /Dr. Matuz János összeállítása/

A Gabonakutató 85. éve képekben és címszavakban /Dr. Matuz János összeállítása/ A Gabonakutató 85. éve képekben és címszavakban /Dr. Matuz János összeállítása/ Magyar Királyi Alföldi Mezőgazdasági Intézet 1924-1949 1922 1924 Országos Kender- és Lentermesztési Kísérleti Állomás Növénytermesztési

Részletesebben

Múlt és jelen: az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM Agrárfejlesztési Főosztály

Múlt és jelen: az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM Agrárfejlesztési Főosztály Múlt és jelen: az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM Agrárfejlesztési Főosztály 2014. május 22. Agrár-környezetvédelem hosszú távon nem fenntartható

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatás igénybevételéről I. Jogszabályi alap

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Megjelent a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől

Részletesebben

Tanácsok a zöldítés feltételeinek teljesítéséhez

Tanácsok a zöldítés feltételeinek teljesítéséhez Tanácsok a zöldítés feltételeinek teljesítéséhez Megjelent a földművelésügyi miniszter 10/2015. (III. 13.) FM rendelete az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó

Részletesebben

NÖVÉNYNEMESÍTÉSSEL KULTÚRNÖVÉNYEINK SOKFÉLESÉGÉÉRT Matuz János

NÖVÉNYNEMESÍTÉSSEL KULTÚRNÖVÉNYEINK SOKFÉLESÉGÉÉRT Matuz János NÖVÉNYNEMESÍTÉSSEL KULTÚRNÖVÉNYEINK SOKFÉLESÉGÉÉRT Matuz János >420 >140 94 109 Nemzeti fajtalista 2010 FAJTA FAJ MEGNEVEZÉS db % db Szántóföldi növények 1422 41,6 97 Zöldségnövények 843 24,7 47 Gyógy,

Részletesebben

1. E rendelet és a hatálya alá tartozó támogatási jogcímek alkalmazásában:

1. E rendelet és a hatálya alá tartozó támogatási jogcímek alkalmazásában: 29/2012. (III. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2012.

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.)

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.) Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések (2012. március 6.) 1. Kinek van adatszolgáltatási kötelezettsége? Annak az ügyfélnek van adatszolgáltatási kötelezettsége, aki az Európai

Részletesebben

ZÖLDSÉGFÉLÉK SZAPORÍTÁSA ANYAGCSERE. előnevelési praktikák. 2014 06 24. Vágvölgyi Erika

ZÖLDSÉGFÉLÉK SZAPORÍTÁSA ANYAGCSERE. előnevelési praktikák. 2014 06 24. Vágvölgyi Erika ZÖLDSÉGFÉLÉK SZAPORÍTÁSA előnevelési praktikák ANYAGCSERE 2014 06 24. Vágvölgyi Erika Egyéves egynyári növény: lágyszárú, egy év alatt csírázik, virágzik, termésérés után elpusztul. (kukorica, borsó, karfiol,

Részletesebben

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata:

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: 1. Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: Termesztés céljai, jelentősége (fő- és melléktermékek felhasználása) Fajtaismeret (fontosabb

Részletesebben

Az elektronikus kérelembenyújtás előnyei

Az elektronikus kérelembenyújtás előnyei Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel értesítem, hogy Hivatalunk ez évben a területalapú támogatási jogcímek tekintetében minden ügyfele számára megteremti a támogatási kérelem számítógépen történő, elektronikus

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről

a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló

Részletesebben

./2007. (..) FVM rendelete

./2007. (..) FVM rendelete Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési idıpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegő, a jogalkalmazók

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás múltja, jelene, folytatásának lehetőségei

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás múltja, jelene, folytatásának lehetőségei Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás múltja, jelene, folytatásának lehetőségei Hegymegi Péter Miniszterelnökség Agrár- vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság EMVA Stratégiai Főosztály 2014. november

Részletesebben

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020 Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020 Dr. Weisz Miklós AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda www.agrion.hu Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere (alkalmazva mind a KAP I-ben a degressziót,

Részletesebben

22/2011. (III. 25.) VM

22/2011. (III. 25.) VM 22/2011. (III. 25.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2011.

Részletesebben

MOZAIK ÉTREND. 1200 kcal/nap. Reggelik: 200-240 kcal

MOZAIK ÉTREND. 1200 kcal/nap. Reggelik: 200-240 kcal MOZAIK ÉTREND A megadott étrendi minták közül válasszon kedve szerint az Ön számára javasolt energiatartalmat tartsa szem előtt! 1200 kcal/nap Reggelik: 200-240 kcal 1 Reggeli natúr joghurt 125 g friss

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Agrárkörnyezetgazdálkodási

Agrárkörnyezetgazdálkodási Agrárkörnyezetgazdálkodási intézkedés az ÚMVP-n belül - kihirdetés alatt álló támogatási jogszabály alapján - Makovényi Anna osztályvezetı FVM Agrár-vidékfejlesztési Fıosztály Környezetgazdálkodási Osztály

Részletesebben

TANÁCSADÓI KÉZIKÖNYV 2009

TANÁCSADÓI KÉZIKÖNYV 2009 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program agrár-környezetgazdálkodási támogatása VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A Gabonakutató története, eredményei 1924-től 2004-ig Matuz János

A Gabonakutató története, eredményei 1924-től 2004-ig Matuz János A Gabonakutató története, eredményei 1924-től 2004-ig Matuz János Magyar Királyi Alföldi Mezőgazdasági Intézet 1924-1949 1922 1924 1933 Az Intézet átszervezései Magyar Királyi Alföldi Mezőgazdasági Intézet

Részletesebben

Kalóriaszegény mintaétrend

Kalóriaszegény mintaétrend Kalóriaszegény mintaétrend Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/9 1. nap 2 dl 1,5%-os tej 94 5 dkg párizsi 106 2 db abonett 60 10 dkg zöldpaprika 20 1 db kockasajt (3,3 dkg) 75 15 dkg alma 45 3 dl Garden rostos

Részletesebben

Magyarország mezőgazdasága, 2010 Termelési típus, gazdálkodási cél, gazdaságméret (Általános Mezőgazdasági Összeírás) Előzetes adatok (2)

Magyarország mezőgazdasága, 2010 Termelési típus, gazdálkodási cél, gazdaságméret (Általános Mezőgazdasági Összeírás) Előzetes adatok (2) Magyarország mezőgazdasága, 2010 Termelési típus, gazdálkodási cél, gazdaságméret (Általános Mezőgazdasági Összeírás) Előzetes adatok (2) Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezető...2

Részletesebben

1. melléklet a 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelethez

1. melléklet a 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelethez 1. melléklet a 35/010. (IV. 9.) FVM rendelethez A B C D E F G H I J K Maximális Kötelező Elvárt Legkisebb Legkisebb Ültetvény Intenzív ültetvény Öntözési követelmények fajlagos termesztésb hozamok a támogatható

Részletesebben

B TÍPUSÚ GAZDA NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOMAG KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

B TÍPUSÚ GAZDA NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOMAG KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere B TÍPUSÚ GAZDA NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOMAG KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A vidékfejlesztési miniszter 143/2011. (XII. 23.) VM rendeletében meghatározott B típusú növénycsoportra.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványokat kék vagy fekete tintával, olvastóan, nyomtatott

Részletesebben

Magyar joganyagok - 10/2015. (III. 13.) FM rendelet - az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 1.

Magyar joganyagok - 10/2015. (III. 13.) FM rendelet - az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 1. Magyar joganyagok - 10/2015. (III. 13.) FM rendelet - az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 1. oldal gyakorla 10/2015. (III. 13.) FM rendelet az éghajlat és környezet szempontjából

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 53/2014. (IV. 08. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2014. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 53/2014. (IV. 08. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2014. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 53/2014. (IV. 08. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2014. évi egységes kérelem benyújtásáról Jelen közleménnyel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Stratégiai és Szolgáltatásfejlesztési Igazgatóság

Stratégiai és Szolgáltatásfejlesztési Igazgatóság Stratégiai és Szolgáltatásfejlesztési Igazgatóság Megjelent a földművelésügyi miniszter 10/2015. (III. 13.) FM rendelete az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. július 10. (OR. fr) 10433/09 AGRILEG 87

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. július 10. (OR. fr) 10433/09 AGRILEG 87 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. július 10. (OR. fr) 10433/09 AGRILEG 87 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a metámnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétele

Részletesebben

A TANÁCS 1971. március 30-i IRÁNYELVE

A TANÁCS 1971. március 30-i IRÁNYELVE A TANÁCS 1971. március 30-i IRÁNYELVE a répa vetőmag, a takarmánynövény vetőmag, a gabona vetőmag és a vetőburgonya forgalmazásáról szóló 1966. június 14-i, az olajos- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról

Részletesebben

38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet. 1. A támogatás célja. 2. Értelmező rendelkezések

38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet. 1. A támogatás célja. 2. Értelmező rendelkezések 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete 3628 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/65. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN

VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség A TÁMOGATÁSOK ÁLTALÁNOS KERETE Figyelembe véve,

Részletesebben