A nyers dohány piaci rendtartása az Európai Unióban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nyers dohány piaci rendtartása az Európai Unióban"

Átírás

1 A nyers dohány piaci rendtartása az Európai Unióban Piaci rendtartások az Európai Unióban sorozat része A Magyar Agrárkamara információs kiadványa Az EU mezőgazdasági jogi szabályozásának napi követését elősegítő, GAK Kht által működtetett EU-Info szolgáltatás felhasználását megkönnyítő segédlet

2 A nyers dohány piaci rendtartása az Európai Unióban A nyers dohány piacszervezése a 2401 KN szám alatti nyers vagy feldolgozatlan dohányra vonatkozik az alábbiak szerint: jövedelemtámogatási rendszer, termelési orientáció és korlátozás, harmadik országgal folytatott kereskedelem. A dohányfajtákat az alábbi fajtatípusokba sorolják: I. mesterséges úton szárított II. természetes úton szárított világos dohány III. természetes úton szárított sötét dohány V. napon szárított IV. tűzön szárított VI. Basma VII. Katerini VIII. Kabo-Koulaki Termelői csoportok Tagállami elismerésük kérelem alapján történik. Ezek a szerveződések nem végezhetik a dohány elsődleges feldolgozását, egy dohánytermelő csak egy termelői csoporthoz tartozhat. Létrehozásuk a tagok kezdeményezésére történik, azzal acéllal, hogy a termelő tagok termelését kollektíven a piac igényihez igazítsák. Működésüket alapító okirat szabályozza, és csak a nyers dohány termelésére vonatkozik. A kvótamennyiségük tonnában meghatározva nagyobb, mint az adott tagállamra meghatározott garanciaküszöb százaléka. Legalább egyéves tagság után a tagsági viszony megszüntethető, ha a tag legkésőbb október 31.-ig írásban értesíti kilépési szándékáról a csoportot, amely a következő betakarítás kezdetén lép hatályba, könyvelésük alapján a külön támogatás felhasználásáról teljes körű ellenőrzésre nyílik mód. A tagállamok illetékességi körébe tartozik a termelői csoportok elismertetése. Az elismerési kérelmek elbírálása a beadástól számított 60 napon belül történik. A feltételek nem teljesülése esetén az elismerés visszavonható. Jövedelemtámogatások és az előleg kifizetése 2

3 Jövedelemtámogatást az elsődlegesen még nem feldolgozott és piaci előkészítésen még át nem esett dohánylevél kilogrammonként, illetve a nyersdohányra állapítanak meg. A jövedelemtámogatás és a kiegészítő kifizetések összegét dohány betakarításonként a Tanács határozza meg. Az összeg kialakításakor figyelembe veszik a dohányfajták világpiaci és a közösségen belüli értékesítési feltételeit. A jövedelemtámogatás összege az egy csoportba tartozó dohányfajták esetében azonos, kivétel Belgium, Németország, Ausztria és Franciaország, ahol a mesterségesen szárított és a természetes utón szárított sötét és világos dohánynál kiegészítő kifizetést alkalmaznak. Mértéke egyenlő az éves jövedelemtámogatás és az évi betakarításnál alkalmazott jövedelemtámogatás különbségének 65 %-ával. A jövedelemtámogatás biztosítása függ a származási területtől a minőségi követelményeknek való megfeleléstől termelési szerződés meglététől. A jövedelemtámogatást az elsődleges feldolgozó által átvett, az előírt minimális minőségnek megfelelő dohánylevél súlya alapján kell kiszámítani. A jövedelemtámogatás a teljes jövedelemtámogatás akár 45 %-át kitevő változó részből, és rögzített részből áll. A rögzített részt a termelői csoportnak, vagy a csoporthoz nem tartozó egyéni termelők kapják. A nedvességtartalmat max. 4 %-ra korrigálni kell. A változó részt a termelői csoporttagok kapják az elsődleges feldolgozó által fizetett felvásárlási ár alapján. A teljes jövedelemtámogatás 2 %-át kitevő külön támogatást szintén a termelői csoportok kapják. A betakarított termés leszállítása a betakarítást követő év április 15.-ig történik, kivéve a VI, VII, VIII fajtacsoport, ahol április 30. a határidő. A határidő be nem tartása a jövedelemtámogatásra való jog elvesztését vonja maga után. A kifizető ügynökség a dohány leszállítása után a minőség szerinti igazolás alapján, az okmányok benyújtásától számított 30 napon belül kifizeti a jövedelemtámogatásban a rögzített és a változó részét. A tagállamok a termelő kérelmére előlegfizetési lehetőséget biztosítanak, amit az ellenőrző szervek nyilatkozata alapján fizetnek ki. Az előlegre vonatkozó kérelemhez csatolni kell a termelővel kötött termeltetési szerződés másolatát, a termelő részére megállapított termelési kvóta másolatát és a termelő nyilatkozatát a betakarítás-kori szállítási mennyiségről. Előleg legfeljebb, a jövedelemtámogatás rögzített részével egyenlő, az előleg biztosítéka az előleg összege plusz 15%. Az előleget a kérelem és a biztosíték igazolás benyújtása után 30 napon belül, október 16. után fizetik. A jövedelem támogatást, a dohányt megtermelő tagállam fizeti vagy előlegezi meg. 3

4 , 385/2001 Termeltetési szerződések A termeltetési szerződéseket az elsődleges feldolgozók és a termelői csoportok, illetve egyetlen csoporthoz sem tartozó egyéni termelők fajtacsoportonként kötik. A termeltetési szerződések tartalma A termeltetési szerződések legalább az alábbiakat tartalmazzák: Szerződő feleket Utalást a termelő kvótájára A szállítandó maximális mennyiséget A termelés pontos helye, az érintett parcella területe A termelő kötelezettségvállalását a legkésőbb június 15.-i ültetésre A felvásárlási ár minőségi osztály szerint Az egyes fajták termőterületeinek körülhatárolását, A leszállított dohány minőségi követelményeit A szerződéskötési határidőt Előlegkérés esetén a biztosítékadási, visszaadási kötelezettséget A jövedelemtámogatás változó részének meghatározását A külön jövedelemtámogatási feltételeket a termelői csoportokkal kötött szerződések esetében A szerződéses feltételek szankcionálását Termeltetési szerződések versenyeztetési rendszerét abban az estben, ha a tagállam úgy dönt. A termeltetési szerződéseket adott év május 30.-ig kell megkötni. A határidő maximum 15 napos túllépése a jövedelemtámogatás 20 %-os csökkentését vonja maga után. A betakarításokról a Bizottságot tájékoztatni kell. A tájékoztatás magába foglalja a meghatározott nedvességtartalmú, szerződésekkel lefedett, betakarított, fajtacsoportokra bontott dohány mennyiségét. Az információkat legkésőbb a betakarítás évének július 31-ig kell megadni. A termeléskorlátozás rendszere A közösségi dohánykvóta t nyers dohánylevél. A tagországonkénti maximális garancia küszöböket három egymást követő betakarítás után a Tanács határozza meg. A tagországi garanciaküszöböket fajtánként is rögzítik. 4

5 Termelési kvóták A tagországi garanciaküszöbök betartására a tagállami termelési kvótát felosztják az egyéni termelők és a termelői csoportok között. Mértékét az utolsó három év feldolgozásra leszállított átlagmennyiség alapján, kilogrammban határozzák meg. A termelési kvóta megállapítások konkrétan megjelölik a tanúsítvány birtokosát, a fajtacsoportot és az érvényes dohánymennyiséget. A minimális termelési kvóta 500 kg. A tagállami garanciaküszöbök egymás között átjárhatók, de az EMOGA számára plusz költséget nem eredményezhetnek. A csoportoknak járó jövedelemtámogatás összege az 546/2002/EK I. sz. mellékletben található. A termelőnek kiosztott kvóta megegyezik az általa termelt átlagos mennyiséggel, amely az összes átlagmennyiség százalékos arányát jelenti. Azoknál a termelőknél, akik a termelésbe újonnan kapcsolódnak be, a termelési kvótakiosztást követő betakarításokig, illetve a következő hároméves termelési kvótakiosztásig a módosított kvóták változatlanok maradnak. A termelői csoportból kilépő tagok saját kvótajogosultságukat megtartják. A termelői kvótán felül termelt mennyiségre jövedelemtámogatás csak abban az esetben adható, ha a termelő a következő évi termelését a túllépés mértékével csökkenti, és a két betakarítás mennyisége megfelel a két betakarításra összevont kvótamennyiségnek. Adott tagállam egyéni termelői között a termelési kvóták átruházhatók. A garanciaküszöb módosítása Abban az esetben, ha az adott tagállamra, adott betakarításra vagy adott fajtacsoportra vonatkozó garanciaküszöb magasabb az előző betakarításra vonatkozó garanciaküszöbnél, akkor azt objektív szempontok alapján fel kell osztani. A tagállamok a többletmennyiséget azoknak a termelőknek adhatják, akiknél az előző betakarítás során egy más fajtacsoportra vonatkozóan csökkentették a termelési kvótával lefedett mennyiségeket, és akik jelentős mértékű termelésésszerűsítést tudnak végrehajtani nagyobb termelési mennyiség esetén. 5

6 A termelés átalakítására irányuló intézkedések, nemzeti kvótatartalék A tagállamok, minden fajtacsoportra és betakarításra nemzeti kvóta-tartalékot képezhetnek, annak érdekében, hogy a termelők átszervezhessék a gazdaságukat és más növényi kultúra termelésére térhessenek át. A nemzeti kvótatartalék az egyéni termelőknek és a termelői csoportoknak kiosztott kvóták lineáris csökkentése alapján felszabaduló kvótákból áll. Mértékét a tagállam határozza meg évente, ugyanarra a fajtacsoportra rögzített garanciaküszöb 0,5 2 % -a közötti értéken. Ezen túl a tagállam igénybe veheti a végleges jelleggel átruházott kvótákra vonatkozó termelési kvótában szereplő mennyiség legfeljebb 2%-ában meghatározott lineáris csökkentést, vagy az olyan termelési kvótát, amely a megadott határidőre nem lett termelői szerződéssel lefedve. A nemzeti kvótatartalékból származó kvótákat a termeltetési szerződések megkötése előtt kell szétosztani a kérelmezők között. A kvóta átruházása A kvóta átruházható ideiglenesen vagy véglegesen. A harmadik félre átruházott dohánytermelő gazdaság új tulajdonosa a hatósági nyilvántartásba vétel időpontjától jogosult a termelési kvóta megállapítására. A tagállamok által megállapított bejelentési határidő túllépés esetén, a termelési kvótajogosultság csak a következő betakarítástól lép életbe kivéve a haláleset miatt bekövetkezett kvótaátruházás. Tagállami engedéllyel az adott fajtacsoportra vonatkozó kvótajog a termelők között cserélhető. Termelési kvótaátruházás általában csak a 100 kg-nál nagyobb mennyiségekre engedélyezett. A kvóta visszavásárlása Azoknak az egyéni termelőknek, kik önként elhagyják az ágazatot, az átálláshoz kvóta visszavásárlási programot kell indítani. Ez csak azokra a termelőkre vonatkozik, akik igazolják, hogy az utóbbi három évben termeltetési szerződéssel rendelkeznek a visszavásárlási programban szereplő kvótákra. A betakarítási évenként május 30.-ig benyújtandó tagállami javaslatok alapján a Bizottság meghatározza, hogy az egyes tagállamok garanciaküszöbének legfeljebb 25 %-áig mely érzékeny területek és/vagy kiváló minőségű fajtacsoportok mentesülnek a visszavásárlási program alól. 6

7 Az ágazatot elhagyó termelőknek, november 1-ig írásban kell a csoportjukat vagy a tagállamot tájékoztatniuk döntésükről. A tényleges tagállami kvóta visszavásárlás előtt, november 1. és december 31. között, az eladási szándékot közzéteszik. A visszavásárlási program keretében rendelkezésre álló kvótákat megvásárló csoporttagok előnyt élveznek. A termelő ágazat elhagyási értesítőjét követő betakarítási évtől kezdve a fajtacsoport garanciaküszöbét a visszavásárolt mennyiséggel csökkenteni kell. Azok a termelők, akiknek a betakarítási kvótáját visszavásárolták, a betakarítási évtől függő mértékben a visszavásárlást követő három évig jövedelemtámogatásra jogosultak. Ezeket az összegeket évente május 31-ig kell kifizetni. A feldolgozókra, termelői csoportokra és termelőkre vonatkozóan gazdasági információkat, kvótákat, termelési kvóta megállapodásban szereplő mennyiségeket, stb. a tagállamok számítógépes információs rendszert működtetnek. A kvóta visszavásárlási program alól kivételt képező érzékeny termőterületek A rendeletek előírják, hogy a tagállamoknak évente, szeptembertől nyilvánosságra kell hozni kvótaértékesítési szándékát, hogy a tényleges visszavásárlás előtt más termelők megvehessék ezt a kvótát. A Bizottságnak ugyanakkor meghatározza azokat az érzékeny termőterületeket vagy kiváló minőségű fajtacsoportokat, amelyek az egyes tagállamok garanciaküszöbének legfeljebb 25 %-ig mentesülnek a nyers dohányra vonatkozó kvóta visszavásárlási program alkalmazása alól. Külön támogatás A teljes jövedelemtámogatás 2 %-áig külön támogatás fizethető a termelői csoportoknak a környezetvédelem továbbfejlesztése, minőségjavítás, irányítás erősítése és a közösségi szabályok csoporton belüli betartásának biztosítására. A támogatás felhasználható a termesztést követő év július 31-ig a VI, VII, és VIII. fajtacsoportoknál július 15-ig. A betakarítás évében október 16-tól kérelem esetén a különtámogatásból fizethető előleg a termelői csoport részére. Az előleg nagysága legfeljebb a termeltetési szerződés által fedezett dohánymennyiség 50 %-a lehet. További feltétel az előleg összege plusz 15 %-al megegyező biztosíték letétele. 7

8 2848/1998/EK Ellenőrzések A tagállami ellenőrzések adminisztratív ellenőrzések, helyszíni ellenőrzések, a dohánylevél leszállításának ellenőrzése, és a dohány elsődleges feldolgozása és piacra való felkészítése során végzett ellenőrzések lehetnek. A helyszíni ellenőrzéseket, a kockázatelemzéseket követően hajtják végre az alábbiak vizsgálatára: a termeltetési szerződésben megadott információk (rögzített terület, termelt fajtacsoport, a dohányfeldolgozóban tárolt dohánymennyiség) Az ellenőrzések fajtacsoportonként legalább a termelők 5 %-ra és a termelői csoportok 30 %-ra terjednek ki. A helyszíni ellenőrzések alkalmával feltárt szabálytalanságok esetén a hatóságok további ellenőrzéseket végeznek. A hatóságok valamennyi dohánybeszállítást ellenőriznek. Amennyiben jóváhagyott feldolgozó üzembe szállítják be a dohányt, a hatóságnak a szállítást előre engedélyeznie kell. A jóváhagyott felvásárló központba történő beszállításkor csak a feldolgozóüzembe történő átszállítás megengedett. A feldolgozóba történt megérkezés után történik a részletes ellenőrzés. Az elsődleges feldolgozáskor végzett ellenőrzések célja, hogy a Közösségben termelt vagy importból behozott dohány felügyelet alá vonják, és így megakadályozzák a többszöri ellenőrzésre való benyújtást. Az ellenőrzések az elsődleges feldolgozók 5 %-ra terjednek ki. 2848/1998/EK Büntetések Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a termeltetési szerződésben megjelölt parcellán legkésőbb június 15-ig nem ültették el a dohányt - de június 30-ig teljesíti az egyéni termelő - elveszti támogatási jogosultságának 50 %-át, illetve minden támogatási jogosultságát, ha az ültetés június 30 július 30 között történt meg. A július 30.-a utáni újraültetési időpont esetén a termelő elveszíti az adott évi jövedelemtámogatását és a következő betakarításra vonatkozó termelési kvótajogosultságát is. A bevallott területnél 10 %-al kisebb ténylegesen megművelt terület esetén az adott évi jövedelemtámogatását és a következő évi kvótáját a megállapított eltérés kétszeresével csökkentik. Eltérő nyilvántartású parcella esetén a jövedelemtámogatást 5 %-al csökkentik. Termelői csoporttag büntetése esetén a csoportnak járó támogatást is csökkentik a termelő támogatáscsökkentésének felével. 8

9 A külön támogatások összegét számszaki hiba esetén 1-20 % közötti összeggel csökkentik. A támogatás visszafizetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a csökkentés mértéke % között mozoghat. További szabálysértés esetén megvonják az elismerést. Amennyiben a termelői csoport a jövedelemtámogatás összegének rögzített és változó részét 30 napon túl fizeti ki, a külön támogatást 20 %-al csökkentik, további 30 napos késés esetén további 20% levonás maximum 150 napig. Visszavonják a feldolgozó engedélyét egy évre, amennyiben a felvásárlási ár és a jövedelemtámogatás rögzített részének megfizetésére meghatározott határidőt 30 nappal túllépi. Minden további 30 napos késedelem esetén az engedély 1-3 évre visszavonható. Közösségi dohányalap A Közösségi Dohányalap kutatási és tájékoztatási programokat finanszíroz, amelyek vonatkozhatnak a dohányzás káros hatásainak tudatosítására, a dohányzás megelőzésére vonatkozó tanulmányok készítésére vagy az emberi egészségre kevésbé káros dohányfajták termesztési módszereire, környezetre kevésbé káros dohányfajták termesztésére valamint a dohánytermesztésről más kultúra termesztésére történő átállást finanszírozza. A kutatási és tájékoztatási projektek az Alap teljes összegének 50 %-át tehetik ki. Az egyes területeken megmaradó pénzösszegek az Alapon belül átcsoportosíthatók. A projektekre vonatkozó pályázati felhívást az EU hivatalos lapjában teszik közzé. A kutatási és tájékoztatási projektre bármely természetes vagy jogi személy beadhatja a pályázatát, amennyiben elismert szaktudással rendelkezik, vállalja, hogy a projekt teljes finanszírozásához legalább 25 %-ban hozzájárul, a programot határidőn belül végrehajtja és ledokumentálja, hozzájárul számlák ellenőrzéséhez, elfogadja az előlegfizetési feltételeket és az Alap által finanszírozott projektet más forrásból nem finanszíroztatja. A projektek végrehajtási időtartama általában az aláírástól számított 1-5 év. Az Alap kezeléséért egy 9 tagú tudományos és műszaki bizottság közreműködésével a Bizottság felel. A Közösség egész területére vonatkozó projektek és a nemzeti vagy regionális hatóságok által támogatott projektek előnyt élveznek. A műszaki bizottság választja ki az Alap által történő finanszírozásnak megfelelő projektet, amelyről, a Bizottság által kialakított szabványszerződést kötnek. Az aláírástól számított 2 hónapon belül előleg fizethető, amennyiben a Bizottság részére a vállalkozó az előleg 110 %-val egyenértékű biztosítékot nyújt. Helytelen kifizetés esetén a kifizetett összegeket kamatostól kell visszafizetni a Bizottságnak és le kell vonni a dohányágazatnak az EMOGA által finanszírozott kiadásaiból. A közösségi dohányalapot az alábbi levonásokból finanszírozzák: a évi betakarítás esetében a jövedelemtámogatás 2 %-a, a évi betakarítás esetében a jövedelemtámogatás 3 %-a. 9

10 Bizottsági programok kvóta visszavásárlási program azoknak az egyéni termelőknek, akik önkéntes elhatározással elhagyják az ágazatot, vidékfejlesztési programok azon nehézségekkel küzdő dohánytermesztőknek, akik más termelési tevékenységre térnek át. E program keretében rögzítik a külön támogatás összegét, az erre jogosult termelői csoportokat, a kvóta visszavásárlási ár szintjét, a kvóta visszavásárlási rendszer alól mentesített érzékeny termőterületek vagy fajták meghatározását, valamint az egyes termelők kvótaeladási szándéka és a tényleges visszavásárlási időszakot. 1648/2000/EK Dohányágazati ellenőrző ügynökségek Minden tagállamban működnek ellenőrző ügynökségek. Feladatuk az elsődleges feldolgozást végző vállalkozásoknak beszállított dohány ellenőrzése, igazolások kiállítása, ellenőrzések végzése. A fenti feladatok elvégzéséhez szükséges jogkör biztosítása tagállami feladat, mint ahogy a költségvetési autonómia biztosítása is. A belső ellenőrzési egység, be nem jelentett ellenőrzéseket hajt végre. A tisztviselők ténymegállapításait a tagállamok bizonyító erejű megállapításként ismerik el. Az ügynökségek éves ellenőrzési munkatervvel és költségvetéssel dolgoznak, melynek tervezetét az adott tagállamnak évente augusztus 15-ig be kell nyújtaniuk. A tagállam legkésőbb szeptember 15-ig továbbítja azokat a Bizottságnak. Az esetleges bizottsági változtatások után a végleges munka és költségvetési tervnek a Bizottság felé történő benyújtására október 31-ig kerül sor. Az ügynökség a negyedévente végzett munkájáról értékelést készít, amelyet a saját tagállamának és a Bizottságnak benyújt. A Bizottság negyedévente értékeli az ügynökség munkáját. 85/1993/EK A dohányipari termékek jelölésére vonatkozó közigazgatási rendelkezések közelítéséről A dohányipari termékek jelölésére vonatkozó közigazgatási rendelkezések célja, hogy a dohányipari termékeken elhelyezett figyelmeztető feliratok, valamint a kátrány, szén-monoxid és a nikotintartalom felhívja a dohányzás súlyos egészségromboló hatására a figyelmet, valamint megakadályozza a rászokást. 10

11 2004. január 1-től a tagállamok területén szabad kereskedelmi forgalomba hozott, árusított cigaretták 10 mg kátránynál, 1 mg nikotinnál, és 10 mg szén-monoxidnál nem tartalmazhatnak többet szálanként. A cigarettásdobozokon feltüntetendő kátránytartalmát az ISO 4387, a nikotin tartalmat az ISO10315, a szénmonoxid tartalmat az ISO 8454 szabvány módszerével kell mérni. A csomagoláson szereplő jelölés helyességét az ISO 8243 szabványnak megfelelően kell ellenőrizni. A vizsgálatokat az érintett tagállam, hatósági laboratóriumában kell elvégezni. A kátrány, nikotin és szénmonoxid tartalom adatait a cigarettás doboz valamelyik oldalsó oldalán kell feltüntetni, legalább 10 %-os fedettséget biztosítva. A dohánytermékek csomagjain szerepelni kell az általános és a kiegészítő figyelmeztetéseknek A figyelmeztető feliratokat a végfelhasználó ország hivatalos nyelvein a dobozok oldalára kell nyomni. Az általános figyelmeztetésnek az elülső oldal felületének 30 %-át, a kiegészítő előírásoknak a hátulsó oldal felületének 40 %-át kell lefednie, fekete keretben. A dohánytermékeket a termék azonosíthatóságának és nyomon követhetőségének biztosítása érdekében a tételszám vagy azzal egyenértékű azonosítás feltüntetésével kell jelölni, amely a gyártási hely és idő azonosítását teszi lehetővé. A dohánytermékek csomagolásán semmiféle olyan szöveg, név, márkanév, egyéb jel amely azt sugallja, hogy az adott dohánytermék kevésbé káros mint más, nem szerepelhet a dohánytermékek csomagolásán. 622/1989/EGK irányelv, 37/2001/EK irányelv A dohánypiaci ágazatban működő ágazati szervezetek elismerése, tevékenységének leírása Az Unióban azokat az ágazati szervezeteket ismerik el, amelyek egyesítik a dohánytermeléssel, feldolgozással, kereskedelemmel foglalkozókat. A tagállamokban létrehozott ágazati szervezeteket a tagállamok elismerhetik, ha tevékenységüket a tagállam területén regionális vagy régióközi szinten folytatják a termelés és/vagy kereskedelem jelentős részét képviselik maguk nem foglalkoznak dohánytermeléssel, feldolgozással vagy kereskedelemmel. Az elismerési kérelmet a tagállamhoz kell benyújtani, amely az engedély megadása előtt tájékoztatja a Bizottságot, amely a tagállami értesítést követő 60 napon belül kifogást emelhet az elismerés ellen. A Bizottság azokat az ágazati szervezeteket ismeri el, amelyek a közösség egész területén vagy adott tagállamban folytatják tevékenységüket 11

12 tagállami vagy közösségi jog alapján hozták létre. Reprezentatívnak akkor tekinthetők, ha legalább 1/3-os képviselettel rendelkezik. Régiós vagy közösségi működés esetén, minden egyes régió esetében a feltételeket teljesíteni kell. Az ágazati szervezet elismerés iránti kérelmét a Bizottság elé kell terjeszteni. A Bizottság az elismerésért benyújtott kérelemről értesíti az érintett tagállamokat, amelyeknek két hónap áll rendelkezésre, hogy észrevételeiket megtehessék. A Bizottság három hónap alatt bírálja el a kérelmet, majd az elismerést az EU Közösségek Hivatalos Lapjának c sorozatába közzé teszi, csakúgy, mint a visszavonást is. Az elismert ágazati szervezetek közzéteszik azokat a megállapodásokat, amelyeket adott régióba ki akarnak terjeszteni a nem tag egyénekre, vagy csoportokra. A tagállamok azokról a szabályokról is értesítik a Bizottságot, amelyeket kötelező érvényűvé kívánnak tenni. Az észrevételek megtételére két hónap áll rendelkezésükre. A Bizottság abban az esetben, ha úgy látja, hogy a kötelező érvényű kiterjesztés a közös piac jelentős részén akadályozza a versenyt korlátozza a kereskedelem szabadságát veszélyezteti a Közös Agrárpolitika célkitűzéseit. kötelező érvényű kiterjesztést nem engedélyezi. Amennyiben a szabályozás, a nem ágazati szervezetek tagjai számára is kötelező érvényű, tagállami vagy bizottsági döntés alapján ők is kötelezhetők hozzájárulás fizetésére, melyet az EU Közösségek Hivatalos Lapjában is közzé tesznek. 86/1993/EK, 2077/1992/EK, 2848/1998/EK A nyers dohány piaci rendtartása az Európai Unióban Termeltetési szerződések Jövedelemtámogatások és az előleg kifizetése A termeléskorlátozás rendszere Termelési kvóták A garanciaküszöb módosítása 12

13 A termelés átalakítására irányuló intézkedése, nemzeti kvótatartalék A kvóta átruházása A kvóta visszavásárlása A kvóta visszavásárlási program alól kivételt képező érzékeny termőterületek Külön támogatás Ellenőrzések Büntetések Közösségi dohányalap Dohányágazati ellenőrző ügynökségek A dohányipari termékek jelölésére vonatkozó közigazgatási rendelkezések közelítéséről A dohánypiaci ágazatban működő ágazati szervezetek elismerése, tevékenységének leírása 13

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI

Részletesebben

A tojás közös piacszervezése

A tojás közös piacszervezése A tojás közös piacszervezése Piaci rendtartások az Európai Unióban sorozat része A Magyar Agrárkamara információs kiadványa Az EU mezőgazdasági jogi szabályozásának napi követését elősegítő, GAK Kht által

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2016. (2016.01.25.) számú KÖZLEMÉNYE A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és általános csekély összegű

Részletesebben

Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII.

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

EU ÉLELMISZERIZTONSÁGI

EU ÉLELMISZERIZTONSÁGI EU ÉLELMISZERIZTONSÁGI ELŐ ÍRÁSAI DOHÁNYTERMÉKEK FELDOLGOZÁSA FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ELŐ ÍRÁSAI DOHÁNYTERMÉKEK FELDOLGOZÁSA Szerző: BUKAI ANDREJ Lektor:

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. ( ) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról,

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL T á j é k o z t a t ó egyes textil- és ruházati termékek importjának 2015. január 1-jétől érvényes autonóm szabályozásáról Észak-Korea, Fehéroroszország Felhívjuk

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetéséhez és promóciójához igénybe vehető

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

A dohány támogatása az új ciklusban

A dohány támogatása az új ciklusban A dohány támogatása az új ciklusban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Ófehértó, 2015. szeptember 10. Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) munkadokumentum Távoli területek lakosainak közlekedésére irányuló szociális támogatás Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

2013.07.30 2013.12.31 10. 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról

2013.07.30 2013.12.31 10. 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról 2013.07.30 2013.12.31 10 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról A mezőgazdasági,

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2013/2014. tanévi nyomtatványokról I.

Részletesebben

Az Európai Unió dísznövénypiaci rendtartása

Az Európai Unió dísznövénypiaci rendtartása Az Európai Unió dísznövénypiaci rendtartása Piaci rendtartások az Európai Unióban sorozat része A Magyar Agrárkamara információs kiadványa Az EU mezőgazdasági jogi szabályozásának napi követését elősegítő,

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő támogatása Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium AGRYA KONFERENCIA 2015. február 27. - Budapest Az EU 7 éves pénzügyi

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

I. A támogatás jogszabályi alapja

I. A támogatás jogszabályi alapja A Magyar Államkincstár 20/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet szerinti

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében társadalmi egyeztetésen Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás Pályázók köre

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A 2013/2014. TANÉVI ISKOLAGYÜMÖLCS- PROGRAMRÓL

TÁJÉKOZTATÁS A 2013/2014. TANÉVI ISKOLAGYÜMÖLCS- PROGRAMRÓL AGRÁRPIACI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÁS A 2013/2014. TANÉVI ISKOLAGYÜMÖLCS- PROGRAMRÓL A 2013/2014. TANÉVBEN IS FOLYTATÓDIK AZ EURÓPAI UNIÓS TÁRSFINANSZÍROZÁSÚ ISKOLAGYÜMÖLCS-PROGRAM AZ 5-6. OSZTÁLYOSOK BEVONÁSÁVAL.

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50/2006. (VI. 07.) számú KÖZLEMÉNYE. a vaj és tejszín magántárolási támogatásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50/2006. (VI. 07.) számú KÖZLEMÉNYE. a vaj és tejszín magántárolási támogatásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50/2006. (VI. 07.) számú KÖZLEMÉNYE a vaj és tejszín magántárolási támogatásáról I. A vaj és tejszín magántárolásának támogatása Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának

Részletesebben

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL 1054 Budapest Alkotmány u. 29.

MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL 1054 Budapest Alkotmány u. 29. MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL 1054 Budapest Alkotmány u. 29. TÁJÉKOZTATÓ SOVÁNY TEJ ÉS SOVÁNY TEJPOR ÁLLATI TAKARMÁNYBAN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 2004/2005. Tisztelt Olvasó! Az Európai

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4818. számú törvényjavaslat a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. május

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2016. (IX. 21.) számú közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2016. (IX. 21.) számú közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2016. (IX. 21.) számú közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti, a 2016/2017. tanévre vonatkozó kifizetési

Részletesebben

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-429/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. november AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem

Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem 2015 Egységes Kérelem felületén beadandó kérelmek 37 jogcím kerül megjelenítésre az 2015. évi EK felületen 1. Közvetlen Támogatások: Alap támogatás (SAPS), Zöldítés,

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE a méhészeti járművekre 2017. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról I. A támogatás jogszabályi alapja A méhészeti járművekre

Részletesebben

Egészségügyi Minisztérium

Egészségügyi Minisztérium Szívességi fordítás Egészségügyi Minisztérium ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÉLELMEZÉSI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐOSZTÁLY ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS ÉLELMEZÉSI OSZTÁLY III. sz. Hivatal Állati Eredetű Élelmiszerek Higiéniája

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról

A Kormány. Korm. rendelete. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról TERVEZET! A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról A Kormány a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

I. A 2012. január 1. és december 31. között érvényes szabályozás

I. A 2012. január 1. és december 31. között érvényes szabályozás Válasz az Emberi Jogok Európai Bírósága által a magánnyugdíjpénztár-tagok által tulajdonjogukkal összefüggésben megvalósuló diszkrimináció kapcsán beadott kérelemmel kapcsolatban feltett kérdésre, illetve

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások

A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások Ágoston Krisztián pénzügyőr őrnagy Szabó József pénzügyőr százados osztályvezető NAV KH Jövedéki Főosztály I. A termékkört érintő jövedéki

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2014. (V. 14.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2014. (V. 14.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2014. (V. 14.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2014/2015. tanévi nyomtatványok közzétételéről

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2013. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

Általános tudnivalók:

Általános tudnivalók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása Nyilatkozat a 2014. évi kötelezettség

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály KAP ÚJ CÉLKITŰZÉSEI 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben