HEVÍTŐELEMES TOKOS HEGESZTÉS [ ]

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HEVÍTŐELEMES TOKOS HEGESZTÉS [10110 10120]"

Átírás

1 HEVÍTŐELEMES TOKOS HEGESZTÉS [ ] A tokos idom belső felülete és a csővég külső palástján jön létre hegesztési. Így a hevítés is palástfelületeken történik. 125 mm-ig átmérőig alkalmazott módszer. Biztonságosságát az arányaiban legnagyobb összefüggő hegesztési felületet biztosító kötés garantálja. 1. A tokos hegesztés eszközei Hevítőelem: A nyeregidom hegesztésre is használható elektromos berendezés, melyre a különböző méretű profilpárokat kell felszerelni. A hegesztéshez szükséges pontos hőmérsékletszabályozást automatika biztosítja. (pl.: Ritmo R63 TFE teljesen automata szabályzás) Profilpárok: Hüvely- és dugó félből állnak, melyek munkafelülete különleges teflonnal van bevonva, annak érdekében, hogy a megolvadt anyag ne ragadjon rá, ami a hegesztési felület roncsolódását okozná. A profilpárok pontos mérete alapvetően meghatározza a hegesztés jóságát. Tokos hegesztőgép: Nagyobb átmérők hegesztéséhez alkalmazott eszköz, mely tartalmaz egy mechanikus összehúzót és egy elektromos hevítőelemet a rá szerelhető profilpárokkal. Előregyártás és helyszíni munkára egyaránt használható. Működés szempontjából lehet szimmetrikus (mindkét befogó mozog) és aszimmetrikus (csak az egyik befogó mozog). Az egytengelyűség beállítására a befogók tengellyel párhuzamosan eltolhatók (ld. a típusonkénti egyedi kezelési utasításokban) Csővágók: Szükséges, hogy a hegesztendő csővég síkja merőleges legyen a csőtengelyre. Mivel a használt csövek kisebb átmérőjük miatt- jórészt nagy hosszúságú tekercsben vannak, célszerű vágóollót alkalmazni. Ez legyen éles, életlen olló deformálhatja a csövet. Nagyobb átmérőknél (DN/OD>63 mm), valamint a tökéletesen merőleges vágás elérése érdekében görgős csővágót érdemes alkalmazni Palástmarók: A csövek ideális körhöz viszonyított mérettűrése miatt nagyobb átmérőknél szükséges lehet kalibrálásuk, továbbá a palástfelületükön található oxidréteg eltávolítása. B jelű (VÖRSAS) profilpárok automatikusan letolják az oxidréteget a csőpalástról, így a palástmarók ilyen felhasználása szükségtelen esetükben. Az idomok mérete gyártástechnológiai okokból könnyebben kézben tartható, így méretük is szorosabb tűrésű, ezért utómegmunkálást nem igényelnek. Forrás:Vörsas Kft.

2 2. A tokos hegesztés alkalmazása Polietilén csövekre legfeljebb DN 125 mm-ig alkalmazható ez az eljárás. A gázipari előírás 110 mm átmérőig engedélyezi, más szakterületek egyedi szabályozással működnek, műszakilag megindokolható tiltása nincs. A tokos hegesztés használható PP és PVDF csőrendszerekben is, de a hegesztés technológia szempontjából a hegesztési paraméterekben különbség van. A hegesztett felület igen nagy a cső falkeresztmetszethez viszonyítva, a hegesztés során az idom tokja mintegy bevezeti a csővéget a tokszájba. A felmelegítés során alakulnak ki a megömlött felületek geometriái, melyek kúpos átfedése automatikusan hozza létre a megfelelő összenyomó erőt. 63 mm csőátmérőig kézzel is végezhető az összetolás, 75 mm csőátmérőtől központosítóösszehúzó gép szükséges a pontos egytengelyű megvezetés miatt. erősségei - paláseltolódásból eredő kötéshiányosság nem alakulhat ki, - a hegesztőprofilok a csővéget és idomot automatikusan a megfelelő méretre alakítják a hőntartás során, - a hegesztőhüvely a csővég betolásakor még az esetleg le nem munkált, korrodált (oxid) réteget is eltávolítja, - a hegesztőnyomást a kialakult geometria automatikusan biztosítja, - az összes eljárás közül ennél a legnagyobb a hegesztett keresztmetszet/csőfal keresztmetszet arány, - a hegesztett kötés a csőre ható terhelés hatására nyíró igénybevétel alá kerül (amely kedvező feszültségi állapot), - nincs belső keresztmetszet csökkenés, - szemrevételezéssel jól ellenőrizhető az elkészült varrat, - alacsony eszköz- és idomköltség, Eszközökkel szembeni feltételek 3. A tokos hegesztés előkészítése gyengéi - a hegesztést csővégenként egyenként kell elvégezni, - a hegesztésnek tengely irányú mozgásigénye van, - a hevítőelem folyamatos elektromos igényel energiaellátást Helyezze fel a hegesztendő átmérőnek megfelelő tokos/dugós profilpárokat a hevítőelemre, majd rögzítse őket az erre szolgáló csavarokkal! A profilpárok felületének teflonrétege legyen sérülésmentes. Kapcsolja be a hevítőelemet és várja meg, amíg eléri a hegesztési hőmérsékletet! A nyeregidom hegesztéssel azonos módon a hőmérséklet-egyensúly kijelzése után még várjon 5-10 percet a teljes felszíni hőeloszlás érdekében. Ellenőrizze a profilpár hőmérsékletét tapintó hőmérővel. Tokos hegesztéshez alkalmazott hőmérséklet megegyezik a nyeregidom hegesztésnél előírtakkal: C Szükséges, hogy a hegesztendő csővég síkja merőleges legyen a csőtengelyre. A jórészt kisebb átmérőjük miatt nagy hosszúságú tekercsben szállított csövekhez legegyszerűbb vágóollót alkalmazni. Ez legyen éles, mivel életlen olló tovább deformálhatja a csövet. A Vörsas B típusú profilpárjai nem igénylik a cső palástfelületén keletkezett oxidréteg lemunkálását, mivel a felmelegített profilpár betoláskor a csővég felületéről automatikusan letolja azt. Amennyiben csővégmarót használ az csak akkor képes megfelelő felületet előkészíteni, ha a kések élesek, és az előírt átmérő lemunkálására vannak beállítva. Ennek helyessége vagy a próbaforgácsolt csővég utólagos megmérésével, vagy kaliber alkalmazásával ellenőrizhető. Forrás:Vörsas Kft.

3 Anyagokkal szemben támasztott követelmények 3. A tokos hegesztés előkészítése /folytatás A paláston való hegesztés miatt az átmérők szerinti méretekre kell ügyelni leginkább. Ez vonatkozik az átlagátmérőre és az ovalitásra egyaránt. Ovális végű csövet ki kell kerekíteni. Ha a csővég nem merőleges, a csővég egy darabjának levágásával kell ezt kiküszöbölni. 4. Hegesztési folyamat és az utóellenőrzés. Hőntartás. Átállás. Illesztés Kézi tokos hegesztés A DN/OD< 63 mm csövek és idomok kézzel tartva is összehegeszthetők, csupán a kellő hőmérsékletre felhevített megfelelő méretű profillal felszerelt hevítőelemre van szükség. Tisztítás: A csővéget kb. 0,5 m hosszban tisztítsa meg a durva szennyeződéstől, majd kb. kétszeres tokhossznyi darabon vegyszerrel is tisztítsa meg. A vegyszeres tisztítást az idom hegesztendő belső tokos felületén is hajtsa végre! A vegyszerrel szemben támasztott követelmény a zsíroldóság, illetve a tisztítást követően nem maradhat a felületen (elillan). Erre a célra a legmegfelelőbb a denaturált szesz és szálmentes törlőkendő alkalmazása. Jelölés: A tisztítást követően jelölje be a csőpaláston a csőátmérőhöz tartozó tokmélységet! (ld. 4. táblázat) Hegesztés: Tolja fel a tokos idomot a dugós profilra tengelyirányú erővel úgy, hogy az idom homlokfelülete a profil tövéig felfeküdjön! Ez követően tolja be a csővéget a jelölésig a hüvelybe! Amint ez megtörtént, azonnal megkezdődik a hőntartási idő, ami másodpercekben mérhető, ezért ügyeljen, hogy pontosan tartsa be ezt az időt, mert a vékony csőfal túlhevítéssel könnyen elvesztheti szilárdságát és berogyhat! Átállás: A hőntartás letelte után egytengelyűen (csavarni tilos!) húzza le az idomot és a csővéget a profilpárról! Ne feszítse, ne tekerje közben! Minél rövidebb átállási idő alatt központosan tolja a csővéget az idomba a jelölésig ismét kizárólag tengely irányú erőt használva! Sem a betolás közben, sem azt követően a kihűlésig jobbra-balra, vagy kifele feszíteni, illetve csavarni a csövet és az idomot tilos, mert az az összeolvadás helyett a megolvadt hegesztési felület szétnyíródását okozza! Hűlés: Tartsa a csövet és az idomot összetolt nyugalmi állapotban az előírt hűlési ideig! A hűlést külső behatással (pl. hideg közeggel) gyorsítani tilos! A hűlési idő lejártával a kötés üzembe helyezhető. Forrás:Vörsas Kft.

4 Gépi tokos hegesztés: A kézi hegesztésben leírtak szerint tisztítsa meg a hegesztendő csővéget és idomot! A csővéget szükség esetén vágja le merőlegesre, továbbá csővégmaróval kialakíthatja a megfelelő profilt. Helyezze a csövet a gép csőoldali központosító szorítópofáiba, anélkül, hogy szorosan rögzítené és annyira hagyja túlnyúlni, hogy majd az előremozgatásnál érintse a tokos idomot! Helyezze a hegesztendő tokos idomot a gép másik oldalán található szorítópofákba! Összeérintéssel ellenőrizze a cső és idom egytengelyűségét! A cső- és a tok-palást teljes kerületén egyformán illeszkedjen egymáshoz. Az idom pontos helyzete döntő a jó hegesztéshez. A sugár irányba szorító befogópofák a cső illetve az idom átmérőjének függvényében megfordíthatók a különböző méretű munkadarabok befogásához. Szimmetrikus befogójú gépeknél ez az eljárás az idom és a cső befogási oldalán azonos. Ügyelni kell a befogópofák megfelelő szorító erejére! A túl erős szorítás a munkadarabok deformálódását eredményezi. Az így keletkezett ovalitás hibás illeszkedést okozhat. Ismét ellenőrizze, hogy a létrehozott cső-befogó és idom-befogó közötti távolság változatlan maradt-e! A betolási hosszt (tokmélységet) jelölje fel a csövön - ezt azonos átmérőjű hegesztéseknél csak az elsőnél kell elvégezni. A továbbiakban az ütköző beállítása biztosítja azonos átmérőknél a megfelelő betolási hosszt. Helyezze be a profilos hevítőelemet a cső és az idom közé. A szánokat közelítsük egymás felé. Az előtoló mozgás csőre és az idomra gyakorolt nyomása és sebessége legyen fokozatos és folyamatos, az anyag olvadása szerint. Az előtoló mozgást folytassa a megfelelő betolási hossz eléréséig: Első hegesztéskor ez a csövön jelölt méret. Állítsa be az ütközőt, ha a következő hegesztése is ezen az átmérőn történik! Többszöri azonos átmérőjű hegesztéseknél ezután az ütköző határozza meg az első hegesztéskor feljelölt betolási hossznak megfelelő szán mozgást. Betolást követően várja meg a táblázatban megadott hőntartási időt! A hőntartási idő lejártával azonnal húzza szét a szánokat és a hevítőelemet fordítsa ki amilyen gyorsan csak lehet. A táblázatban előírt átállási időt az összetolás befejezéséig ne lépje túl! Közelítse a szánokat ismét egymáshoz. Az előtoló mozgást folyamatosan és egyenletesen végezze, míg a gép eléri a végütközőt, biztosítja a helyes betolási mélységet a cső és az idom között. Mielőtt a hegesztést mechanikai erőhatásoknak, igénybevételeknek tesszük ki, tartsuk be a táblázatban szereplő hűlési időt, mely a két darab lehűléséhez szükséges. Ezután oldjuk a szorítópofákból a csövet és az idomot. Ebben az esetben sem szabad a hűlést gyorsítani (hideg-levegővel, hidegvízzel, stb). Forrás:Vörsas Kft.

5 Polietilén tokos hegesztésének paraméterei: Hegesztési hőmérséklet 260 ± 10 C Tokmélység (mm) DN Hőntartási idő (s) SDR 11 SDR 17,6 Átállási Hűlési Hőntartási Átállási idő (s) idő (min) idő (s) idő (s) Hűlési idő (min) 14, , , , Polipropilén tokos hegesztésének paraméterei: Hegesztési hőmérséklet 260 ± 10 C Tok-mélység (mm) DN SDR 11 SDR 17,6 Hőntartási Átállási Hűlési Hőntartási Átállási idő (s) idő (s) idő (min) idő (s) idő (s) Hűlési idő (min) 14, , , , A hegesztési paraméterek 20 o C környezeti hőmérsékletre vonatkoznak! Forrás:Vörsas Kft.

6 A hegesztési folyamatot után a hegesztőnek szemrevételezéssel kell ellenőrizni a létrejött kötést. Szemrevételezéssel megállapítható hibák: Hibaalak A hiba megnevezése - feltételezhető ok(-ok) Túl nagy dudor az egyik vagy mindkét oldalon/szakaszon. nem megfelelő idom vagy csőméret, magas profilpár hőmérséklet, túlzott hőntartási idő, - hosszú átállási idő Hiányzik dudor szakaszosan, vagy körkörösen. - nem megfelelő idom vagy csőméret, - rövid hőntartási idő, - párhuzamos tengelyeltérés. Egyes szakaszon hiányzik a dudor, másutt túlzottan nagy. - cső és/vagy idom ovalitás, - ferde betolás. Hártyás dudor a cső/idom találkozásánál, a hegesztési dudorok nem láthatók. - a csővég nem megfelelő előkészítése. Cső- és idomtengelyek szögeltérése. - betolás nem egytengelyű, - hűlés alatt a rögzítés elmozdult, - géphiba. Megfelelőnek minősített hegesztést a hegesztő jelölje beütő számával és a varratszámmal. elfogadhatóság szemmel érzékelhető szögeltérés nem engedhető meg. Forrás:Vörsas Kft.

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANULÓI TANTÁRGYI SEGÉDLET KÖVETELMÉNYMODUL 10216-12 Gázvezeték- és rendszerszerelő

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER PP-R nyomócső rendszer PP-R NYOMÓCSÕ RENDSZER ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER 1. A PP-R műanyag csőrendszer tulajdonságai A Pipelife PP-R műanyag csőrendszert az MSZ EN ISO 15874 és a

Részletesebben

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet]

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet] Építőipari, munkavédelem [Segédlet] Munkabiztonsági Tagozat - 2013 1 Segédlet a földgáz felhasználói berendezés tervezői számára a biztonsági és egészségvédelmi terv öszszeállításához 2 Mellékletek: TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok Dabi Ágnes Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok A követelménymodul száma: 0240-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30 TERMIKUS

Részletesebben

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01 DS TS20-E 1.6 Használati utasítás hu KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Elektromos falvágó DS TS20-E 1.6 3 400 V Tartalomjegyzék 1. Általános információk 4 2. Leírás 5 3. Tartozékok 6 A gép első bekapcsolása előtt feltétlenül

Részletesebben

Hegesztés és vágási eljárások

Hegesztés és vágási eljárások Hegesztés és vágási eljárások AVI (TIG) hegesztés Az AVI hegesztés az Argon védőgázas Volfram elektródás Ívhegesztés kezdőbetűiből alkotott betűszó. Az angol nyelvű betűszó (TIG):Tungsten Inert Gas rövidítése.

Részletesebben

PVD 742, 642, 640 PVK 640 PVS 642, 640 tûzhelylapok

PVD 742, 642, 640 PVK 640 PVS 642, 640 tûzhelylapok HU Használati utasítás PVD 742, 642, 640 PVK 640 PVS 642, 640 tûzhelylapok Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba a CANDY HOOVER Márkaszervizzel Telefon: 06-40-200-665

Részletesebben

3-fázisú zárt kivitelű aszinkron motorok (csúszógyűrűs vagy kalickás típus) Telepítés és karbantartás. Ezt a kézikönyvet a végfelhasználó kapja

3-fázisú zárt kivitelű aszinkron motorok (csúszógyűrűs vagy kalickás típus) Telepítés és karbantartás. Ezt a kézikönyvet a végfelhasználó kapja Ezt a kézikönyvet a végfelhasználó kapja (Kiegészítés a motorral együtt szállított 1889 jelű kézikönyvhöz) Telepítés és karbantartás Fontos! Ebben a dokumentumban a szimbólumok arra hívják fel a figyelmet,

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KOMFORT T 25 K, KOMFORT T 25 V KOMFORT T 25 VH, KOMFORT T 29 V FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 1/1-1998 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...5 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK...5

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai Gubán Gyula Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez analóg KOMFORT 24 K KOMFORT 24 V KOMFORT 24 VH KOMFORT 28 V KOMFORT 25 KD KOMFORT 29 VD digitális KOMPAKT 25 V FIGYELEM! Mielőtt

Részletesebben

Szolárállomás AGS 5... 50

Szolárállomás AGS 5... 50 Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Szolárállomás AGS 5... 50 7747006489.00-.SD AGS 5 AGS 5E AGS 0 AGS 0E AGS 0 AGS 50 6 70 6 85 Hu (007/05) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

S pumps, ranges 72-74-78

S pumps, ranges 72-74-78 GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK S pumps, ranges 72-74-78 S2, S3, S4, ST 55-520 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ SZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ TÍPUSOK: MV-19 (G-19-01) MV-19 E (G-19-0) MV-19 Á (G-19-0) 1. átdolgozott kiadás (006. október) TISZTELT VÁSÁRLÓ! Az Ön által

Részletesebben

Hegesztőanyagok Az átmérő tűrése 1,20 0,00% 1,13 0,00% 1,18 1,67% 1,09 3,31%

Hegesztőanyagok Az átmérő tűrése 1,20 0,00% 1,13 0,00% 1,18 1,67% 1,09 3,31% Az alumínium és ötvözeteinek felhasználása folyamatosan és az acéloknál nagyobb mértékben növekszik. Ennek eredménye, hogy sok korábban csak acélt feldolgozó üzem részben vagy egészben átáll(t) alumíniumra,

Részletesebben

Dr. Danyi József dr. Végvári Ferenc LEMEZMEGMUNKÁLÁS

Dr. Danyi József dr. Végvári Ferenc LEMEZMEGMUNKÁLÁS Dr. Danyi József dr. Végvári Ferenc LEMEZMEGMUNKÁLÁS KECSKEMÉT 2011 3 Szerkesztette: Dr. Végvári Ferenc főiskolai tanár Fejezeteket írták: Dr. Danyi József főiskolai tanár Fejezetek Dr. Végvári Ferenc

Részletesebben

Használati útmutató. Kerékszerelő kiegészítő készülék

Használati útmutató. Kerékszerelő kiegészítő készülék Használati útmutató Kerékszerelő kiegészítő készülék Tartalom 1. Felhasznált szimbólumok 1.1 Dokumentáció 1.2 TCE 320 1.3 További öntapadó címkék 2. Információk a felhasználáshoz 2.1 Fontos megjegyzések

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok

Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok Állapot: 06.15 a következő szabványok szerint: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Ez a műszaki leírás szerzői

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Tűzoltó technikai eszkö zök, felszerelések. I. Fejezet Tűzoltó készülékek karbantartása

ELSŐ RÉSZ Tűzoltó technikai eszkö zök, felszerelések. I. Fejezet Tűzoltó készülékek karbantartása ELSŐ RÉSZ Tűzoltó technikai eszkö zök, felszerelések I. Fejezet Tűzoltó készülékek karbantartása 9. E fejezet alkalmazásában: 1. Karbantartás: műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, melyek

Részletesebben

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat A1300 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési hibák következtében

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT Annak érdekében, hogy a legtöbbet hozza ki az új készülékből, kérjük, olvassa el a felhasználói útmutatót alaposan, és tartsa kéznél, hogy a későbbiekben is belenézhessen. BIZTONSÁGI

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

Használati utasítás RIDE LIFE. RIDE GIANT.

Használati utasítás RIDE LIFE. RIDE GIANT. Használati utasítás RIDE LIFE. RIDE GIANT. tárcsafék fogaskoszorú (racsni) váltótartó papucs nyeregállító csavar nyeregszár nyeregvázcső bilincs nyeregvázcső hátsó váltó hátsó rugóstag lánc nyereg kormányszár

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vincze István. Termikus vágás, darabolás - Lángvágás. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok

MUNKAANYAG. Vincze István. Termikus vágás, darabolás - Lángvágás. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok Vincze István Termikus vágás, darabolás - Lángvágás A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok A követelménymodul száma: 0240-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-30 TERMIKUS

Részletesebben

10. Ismertesse az acélok jellemző ötvöző elemeit és a különféle acélok tulajdonságait. Az acélok főleg vasat tartalmaznak, széntartalmuk 1,8%-nál

10. Ismertesse az acélok jellemző ötvöző elemeit és a különféle acélok tulajdonságait. Az acélok főleg vasat tartalmaznak, széntartalmuk 1,8%-nál TECHNOLÓGIA 1. Ismertesse az atom felépítését Az atomok atommagból és azt körülvevő elektronhéjakból állnak. Az atommagot a pozitív töltésű protonok és a semleges neutronok alkotják. A két elemi részecske

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

Kép a levegőn át. használati útmutató

Kép a levegőn át. használati útmutató Kép a levegőn át használati útmutató -1- Obsah CamiBOX TOPOLÓGIA... 3 Helyes telepítés alapelvei... 3 Minimális feltételek a berendezés helyes működéséhez...3 CamiBOX egységcsomag tartalma... 4 Szükséges

Részletesebben