Ökoiskola munkaterve 2013/2014. Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Tiszaalpár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ökoiskola munkaterve 2013/2014. Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Tiszaalpár"

Átírás

1 SENKI SEM KÖVETHET EL NAGYOBB HIBÁT, MINT AZ, AKI AZÉRT NEM TESZ SEMMIT, MERT CSAK KEVESET TUDNA TENNI. /E. BURKE/ ÖKOISKOLA TISZAALPÁRON MUNKATERV 2013./2014. KÉSZÍTETTE: DR. HALÁSZ MÁTYÁSNÉ JÓVÁHAGYTA: az iskola tantestülete SzMK DÖK 1/14

2 Cél: 1. Az iskola tanulói és dolgozói között minél több környezettudatosan gondolkodó és cselekvő személy legyen. 2. A tanításban és az iskolai élet minden területén érvényesüljön a környezeti, a fenntarthatóság pedagógiai elvei. 3, Az iskolai munkához több szálon kapcsolódjon a helyi közösség. 4. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezzék az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beépítve, a minőségbiztosítási elvárásoknak megfelelve. 5. A tevékenységeink és szemléletünk minél szélesebb körben ismertté váljon és az a lakosság körében elterjedjen. 6. A 2013/2014-es tanévben is a TÁMOP / sz. pályázat keretében az ökoiskola-programhoz kapcsolódó, azt kiegészítő tevékenységeket valósítsunk meg a fenntarthatóság jegyében. Sikerkritérium:.olyan világnemzedék nevelkedik fel, amely ismeri legtágabb környezetét is, törődik azzal, valamint annak problémáival. Tudással, készségekkel, attitűdökkel, motivációval és elkötelezettséggel rendelkezik, hogy egyénileg és közösségben dolgozzon a jelenlegi problémák megoldásain és az újak megelőzésén. (Disinger - Monroe, 1994) Az iskola dolgozói legyenek tudatában a fenntarthatóság kérdéskörének fontosságával és ezt a szempontot a mindennapi munkája során érvényesítse. Minden tanuló és iskolai dolgozó törekedjék a szülőkkel és a helyi közösséggel együtt a megismert helyi és tágabb környezetünk ökológiai problémáinak a megoldására Az iskola biztosítson lehetőséget tanulói számára a tanterven kívüli tanulási formákra a környezeti érdekében. /erdei iskola, szakkör, terepgyakorlat, tábor, hagyományőrző tevékenységek stb./ Az iskola működtetése a lehető legkörnyezetkímélőbb és legtakarékosabb módon történjen. Kapcsolataink: Folyamatosan ápoljuk a már meglévőket, és további kapcsolatokat építünk ki a környezeti és a fenntarthatóság témakörének minél alaposabb megismerésére, annak gyakorlati alkalmazására, megvalósítására. 2/14

3 Belső: SzMK DÖK Könyvtár Pejtsik László Alapítvány Alapítvány a Tiszaújfalui Gyermekekért Külső: KIK, Tiszakécskei Tankerülete Önkormányzat: Polgármester Jegyző Oktatási Bizottság Környezetvédelmi felelős Turisztikai felelős Faluvédő és Szépítő Egyesület Óvoda- Zöldóvoda Művelődési Ház Kiskunsági Nemzeti Park NATURA HUNGARICA csopot Helyi természetőr Délalföldi- Regionális Környezetvédő CSEMETE csoport BácsVíz Rt. Kecskemét / Vízmű, Szennyvíztelep BácsVíz Rt Kiskunfélegyháza /Vízmű Szent Benedek Leányai /Zárda/ Iskolaorvos Védőnők Czinege Manufaktura Nyugdíjas Klubok MME Természet BÚVÁR Szerkesztősége FOREGO- RELÉEM szárazelem begyűjtő Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. Ökoiskolák Hálózata Algyői Általános Iskola Kjellerup- Dánia Torda- Vajdaság Programok: 1. Már meglévő feladatok folytatása, ill. bővítése: Szelektív hulladékgyűjtés az épületen belül, a tantermekben, az irodákban és a Könyvtárban. Elhasznál szárazelem,- kupak,- PET palack Tetra Pack dobozokgyűjtése Zöldóvodákkal folytatása. Papírgyűjtés évente kétszer - Zöldóvodákkal Kirándulások szakkörök és a DÖK szervezésében Erdei iskola Értékőrző tábor Nyári tábor 3/14

4 Hulladé-Suli program feldolgozása /Regionális tervek szerint és segítségükkel monitóringozás/ ZÖLD faliújság, Egészségfal, Ökofal Jeles napokról megemlékezés / témanap, hét, projektek, műsorok, vetélkedők, rejtvények/ RégiósTermészetismereti Verseny rendezése Más iskolákkal kapcsolat kistérségi iskolák, térségi iskolák, regionális iskolák, külföld: Torda, Klejjerup-Dánia, Falutakarítás, tanösvény karbantartás TeSzedd! akcióban való részvétel Virágosítás iskolában, faluban Madárbarát kert kialakítása folyamatban Egészségi programok a TÁMOP / sz. pályázatnak megfelelően és azon túl a prevenciós eljárások keretében Diák étkeztetésben az egészséges táplálkozás előtérbe helyezése Büfé - egészséges táplálkozásnak megfelelő étkezést biztosítása Illegális szemétlerakók feltérképezése Parlagfű-mentes környezet- feltérképezése, megvalósítása Madáretetés, odú, etető készítése Komposztálás- osztályoknak bemutatók, szórólapon a lakosság tájékoztatása Természettel kapcsolatos versenyeken való részvétel- kistérségi, térségi, régiós, megyei, országos Közös ökoprogramok szervezése az óvodával Folyamatos információközlés a Tiszaalpári Hírmondóban és Tiszaalpár Hangja az iskola ökotevékenységéről. Folyamatos tájékoztatás az iskola újságban, az ÁrpáDiákban ökotevékenységéről. további kapcsolattartás a HU-MUSZ Munkaszövetséggel az újrapapír füzetek és a naturceruza propagálása kapcsán Firka papír röpdolgozatokra, gyakorlásokra, papírgyűjtése gazdasági Irodákban is Felnőtt munkacsoport tevékenységének összehangolása Esővízgyűjtés 2 helyen Az osztályok CSEPP felelőseinek és ENERGIA felelőseinek beszámolója /ökomanók Ökokommandó/ Iskolakert alakítása, gondozása 2. Tervezzük: A házirend módosítása a környezeti és a fenntarthatóság szellemében Meteorológiai széljelző elhelyezése a Könyvtárkertben Napkollektor működésének megfigyelése, eredményességének nyomon követése a Szent Benedek Leányai zárdájában Felmérés készítés az ökotudatosság állásáról / évente áprilisban: tanulók és a nevelőtestület/ Tágabb környezetünk természeti és más értékeinek megismerése, megbecsülése Környezetbarát takarítószerek, tisztítószerek használata Kirándulás egy nemzeti parkba, vagy vidéki állatkertbe 4/14

5 Témahét- áprilisban: környezet tudatosság értékelése, tesztek megírása, értékelése, játékos vetélkedők, akciók, Bekapcsolódva a TÁMOP / sz. pályázat programjába: Csodálatos lakóhelyem projekt, ill. Hely, ahol élünk témahéten a sokszorosított kiadványok, alkotások bemutatása / a iskolánkról, községünkről, környezetünkről/ terjesztésébe. Bekapcsolódva a TÁMOP / sz. pályázat keretében HÍD A KÖRNYEZETTUDATOS GONDOLKODÁS FELÉ ökoinnováció megvalósítása a fenntarthatóság jegyében. Megvalósítók: Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár tanulói, dolgozói és partnerei. FELADATOK FELELŐS MEGVALÓSÍ- TÓK SEGÍTŐK HATÁR- IDŐ NEVELÉSI CÉL SIKERKRITÉ- RIUM szeptember Öko munkaterv elkészítése, elfogadása Iskolavezetés kollégák, dolgozók, ökomunkacsoport,tanulók, Öko-kommandó 13. Szemlélet kialakítás Környezetbarát szemlélet kialakulása TeSZedd!!! takarítási akció Ózon Világnapja Somodi Ida kollégák, dolgozók, tanulók Ökofaliújság Tiszta környezetre igény Tiszta levegőért küzdelem Egészséges környezetért való felelősségvállalás -Autómentes Világnap : számlálás, felmérés Természetrbarát szakkör Ökofaliújság 23. Tiszta levegőért küzdelem Kerékpáros közlekedés propagálása Ökokommandógyűlés, éves terv elfogadása Ökomanók- Akciócsoport tagok hónap I. fele Közös cselekvés öröme. Környezettudatosság terjesztése Mihály napi Bársony minden osztály és Hagyomány - Értékőrzés a hagyományokon 5/14

6 tekerőlantos és Kosár- és vesszőfonó találkozó Örökségvédő nap A Hely, ahol élünk Témahét a TÁMOP / sz. pályázatának megfelelően a fenntarthatóságnak megfelelően Árpád nap és Sportnap Gyógy- és füszernövénykert átadása Parkosítás, virágosítás Andrásné Bondár Enikő osztályfőnökök Csernák Csilla Égető Ildikó osztályfőnökök, pedagógusok Iskola tanulói Önkéntes Kör- TB szakkör, HA-HO szakkör Vajda Márta, a FVSZE elnöke hónap II. fele tisztelethazaszeretetre Hagyomány - tisztelethazaszeretetre Hazaszeretetre Közösségi és egészséges életmódra Környezeti keresztül. Településünk értékeinek ismerete, bemutatása Saját környezetünk megismerése Egymás elfogadása. Egészséges környezetre való igény október Zenei Világnap Szőke Éva Iskola tanulói 01. Esztétikai Állatok Világnapja Ökofal felelős Ökofaliújság készítői. 04. Az állatok védelme Az állatok megismerése, tisztelete, védelme. Szelektív hulladékgyűjtés Alsós munkaközösség, iskolatanulói, dolgozói, SzMK,DÖK 16. Újrahasznosítás értéke Anyagtakarékosságra való törekvés 6/14

7 Kupak- és szárazelemgyűjtés folytatása Komposztálás terjesztése, bemutatók az osztályoknak, szülőknek. minden tanuló és dolgozó TB szakkör és tagjai folyamatos a hónap II. fele Újrahasznosítás értéke Újrahasznosítás értékének ismertetése. Takarékosság. Tudatos takarékosságra törekvés. Pedagógus sírok gondozása Egészségi mérés Polyák Albert Tóthné Mátyus Monika Természetrbarát szakkör osztályfőnökök, tanulók hónap vége hónap vége Elődeink tisztelete. Egészséges életmódra Megbecsülés, tisztelet a településünkért dolgozóknak. Helyzetelemzés az egészséges életmódra érdekében. november Egészség hónap projekt/ külön program szerint/ TÁMOP / sz. pályázatának megfelelőenbenne: egészségfelmérés, egészséges táplálkozás, egészségnap Polyák Albert inden tanuló és minden dolgozó védőnők, iskolaorvos, meghívott előadók Tóthné Mátyus Monika védőnők szülők, tanulók Egészséges életmódra. Ép testben ép lélek szemlélet kialakulása. Dohányzás elleni Világnap Dr. Martus Mónika iskola orvos 18. Egészségvédelem Márton napi bál Iskolavezetés Iskola minden 16. Hagyomány- Hagyományok, 7/14

8 dolgozója, tanulója, SzMK tisztelet szokások megtartása. december Faliújság a jeles napok tükrében: AIDS elleni Világnap Előadás Somodi Ida Győri Lászlónévédőnő Egészségfal készítők 1. Egészséges életmódra. Prevenció sikere. Tolarencia fejlesztés. Madárvédelemmadáreleség madárodúk, madáretetők készítése Kirándulás Kecelre Természetbarát szakkör Természetbarát szakkör, Dök, Öko folyamatos hónap eleje Természetvédelem Hagyománytisztelet Védtelen védelme, emocionális érzések kiváltása. Szépérzék fejlődik Mikulás napi sportos verseny Alsós munkaközösség, Ivicz Lázár Polyák Albert Alsós munkaközösség 6. Közösségi és egészséges életmódra Hagyománytisztelet vidám, sportos szórakozás közösen. Karácsonytémahét TÁMOP / sz. pályázatának megfelelően Kővágóné Kálmán Klára Minden dolgozó és minden tanuló Hagyományok tisztelete, megőrzése. Boldog együttléttel felkészülni az ünnepre. 8/14

9 január Madáretetők, odúk készítése, madarak etetése Természetbarát szakkör folyamatos Természetvédelem Védtelen védelme. HulladékSuli tematikájának feldolgozása Dr, Halász alsós munkaközösség minden osztály technika informatika kémia biológia szakos kollégák folyamatos Környezeti Tiszta környezetre való igény és újrahasznosítási lehetőségeinek megismerése. TITOK Természetismereti. Herman Ottó O.V. 3., 4., 5., 6., 7. osztályosok Tehetséggondozás Reális értékítéletversenyszellem növelése Ökoiskola cím megvédése Örökös Ökoiskola címre pályázat készítése ökomunkacsoport,tanulók, Öko-kommandó hónap II. fele február Környezeti Környezettudatos gondolkodás Tisza élővilágának emléknapja Természetbarát szakkör Szőke Éva Bondár Enikő Suba Jánosné Dömötörné Tar Margit 3. Egészséges környezet- Tiszafolyóvizek élővilágának Vizes élőhelyek Világnapja Somodi Ida Ökofaliújság 3. Környezeti. ismerete, védelme. Tisztasági verseny Deák Lajosné Akciócsoport DÖK, SzMK képviselőkből egy-egy team, Ökokommandó a hónap II. fele Esztétikai Tisztaságra való igény kialakítása, fejlesztése. Farsang DÖK, SzMK minden tanuló és dolgozó 15. Közösségi, hagyománytisztelet Vidám, kellemes időtöltés közösen. 9/14

10 március Energiatakarékossági Világnap Maróti Pál Somodi Ida Ökofaliújság Játékos feladatok 6. Tudatos fogyasztói magatartásra Takarékosság minden területen, alternatív energiahordozók ismerete. Víz világnapja Az éltető víz, mint átok költő, írók, neves emberek nyomán. Témanap a vízzel kapcsolatosan Kirándulás a BácsVíz Rt- Vízmű Telepére, vagy Kecskemétre, Kiskunfélegyházára Természetbarát szakkörösök, tanulók minden pedagógus márc. 21. Környezeti esztétikai egészségre. Ismerjék meg a víz szerepét, de tudják a veszélyét is. Esővízgyűjtő használatának értékelése technikai dolgozók Természetbarát szakkör 26. Takarékosság A víz értékének felismerése. Délalföldi Regionális Zöld Diákparlament Ökokommandó vezetői hónap I. fele Környezettudatosságra, közösségi, hazaszeretetre és Tudatos fogyasztói magatartás kialakításának népszerűsítése. április Öko7 a TÁMOP / sz. pályázatának megfelelően benne: minden tanuló és dolgozó szülők, civil szervezetek Környezettudatosságra Környezetvédelem fontosságának tudatosulása. Környezettuda évfolyamok 10/14

11 tosság mérése RégiósTermészetismereti Verseny Zöldújságszerkesztés Tóthné Mátyus Monika Tóthné Mátyus Monika és oszt.fők alsós és felsős munkaközösségek Endre Mihály 7-8. osztályosok Tavaszi nagytakarítás: osztályok, folyosók,kert. Falutakarítás minden osztály és dolgozó 24. Föld Napja Tudatos fogyasztói magatartás kialakítása Virágosítás Bondár Enikő 5.a,b osztályok minden osztály és pedagógus Vajda Márta, FVSZE TB. szakkör és Iskola tanulói Esztétikai Szebb környezetre való igény kialakulása. május Csodálatos lakóhelyem projekt a TÁMOP / sz. pályázatának megfelelően TÁMOP felelős Természetbarát, informatika, rajz szakkör Hazaszeretetre Közvetlen környezetünk megismerése. 11/14

12 Madarak és fák napja bármilyen alkotás az év madaráról és fájáról Bondár Enikő Szőke Éva tanulók meghirdetve 10. Esztétikai és természeti Ismerjék az év fáját és madarát. Szelektív hulladékgyűjtés Fordított nap, családi nap DÖK, SzMK Felsősmunkaközösségek,iskola dolgozói,tanulói, SzMK, DÖK minden osztály és pedagógus Akciónak megfelelő időpont 30. Környezettudatosságra Közösségi, Takarékosság. Vidám szórakozás, közösen június Erdei iskola kísérő pedagógusok 2-7. Környezeti, egészség, esztétikai, hazaszeretetre Játékos ismeretszerzés. Öko- Pejtsik kirándulás kísérő pedagógusok jutalmazott tanulók 11. Környezeti, egészség, esztétikai, hazaszeretetre Jutalmazás öröme. Értékőrző tábor Dr, Halász segítő pedagógusok Bártol István Réczicza Pál Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai Czinege Manufaktúra Szent-Benedek Leányai-nővérek tanulók Környezeti. Ismerjék és óvják környezetük értékeit. Éves beszámoló Dr, Halász 27. Környezeti 12/14

13 július Nyári tábor Bondár Enikő segítő pedagógusok kiírás szerint Környezeti, egészség, esztétikai, hazaszeretetre Szabadidő hasznos eltöltése. A MÁR MEGKEZDETT ÉS IDÉN IS FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉGEK, KAPCSOLATOK A Napközi Otthonos Óvodával közösen a regionális hulladékgazdálkodáshoz csatlakozva 5 féle termék begyűjtését vállaljuk. /Zöldóvoda/ Ismét részt veszünk a természetbúvár által meghirdetett tisztasági és virágosítási akcióba, melyben eddig is szerepeltünk a FVSZE el közösen, amelyért az elmúlt évben oklevelet és anyagi támogatást is kaptunk. Ebben az évben az öt felállított komposztálórácsokban folyamatosan történik a szerves anyag / zöld/ újrahasznosítása az iskola területén. Bemutatókon folyamatosan tájékoztatjuk a tanulókat és a lakosságot a komposztálás fontosságáról, elkészítéséről. Folytatjuk a Madárbarát kert kialakítását, melyhez a Kiskunsági Nemzeti Park és a FVSZE jelentős segítséget nyújt. Az utóbbi által elkészített pályázathoz kapcsolódunk. A CSEMETE és a HULLADÉKSULI regionális szervezete által szervezett illegális szemétlerakók feltérképezésében, ill. szelektív gyűjtésében veszünk részt. MME tagjai között vannak tanítványaink, akik a Madárbarát kert emblémával büszkélkedhetnek, segítenek kialakítani a község Madárbarát kertjét. NATURA HUNGARICA csoporttal együttműködés HUMUSZ el az újrapapír füzetekés naturceruza megrendelésével folytatjuk a kapcsolatunkat. CSEPP-felelőst és ENERGIA-felelőst minden osztályban megválasztották a hatékonyabb vízés energiatakarékosság érdekében, Ökomanók évente többször tesznek észrevételeket környezetükről, Ökokommandó évente több alkalommal ülésezik. 13/14

14 Ökomunkacsoport tagjai: ökoiskola-koordinátor 1. Kissné Kócsó Andrea 2. Csernák Csilla 3. Somodi Ida 4. Deák Lajosné 5. Maróti Pál 6. Kozmáné László Zsuzsanna 7. Deákné Horváth Andrea Tiszaalpár, augusztus 01. ökoiskola-koordinátor 14/14

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola ÖKOISKOLA MUNKATERV2014./2015. Készítette: Dr. Halász Mátyásné

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola ÖKOISKOLA MUNKATERV2014./2015. Készítette: Dr. Halász Mátyásné ÖKOISKOLA MUNKATERV2014./2015. Készítette: SENKI SEM KÖVETHET EL NAGYOBB HIBÁT, MINT AZ, AKI AZÉRT NEM TESZ SEMMIT, MERT CSAK KEVESET TUDNA TENNI. /E. BURKE/ Cél: 1. Az iskola tanulói és dolgozói között

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA 027907 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megvalósítása innovatív intézményekben Tiszaalpáron

Részletesebben

Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3555 Harsány, Munkácsy u.2. Ökoiskolai munkaterv

Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3555 Harsány, Munkácsy u.2. Ökoiskolai munkaterv Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3555 Harsány, Munkácsy u.2. Ökoiskolai munkaterv Iskolánk Ökoiskola A Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a 2012-2015 közötti időszakra iskolánknak Ökoiskolai címet

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

Környezeti nevelés Ökoiskola Pedagógiai Program

Környezeti nevelés Ökoiskola Pedagógiai Program Környezeti nevelés Ökoiskola Pedagógiai Program Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket

Részletesebben

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja 1. BEVEZETÉS 1.1 A környezeti nevelés fogalma Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

2. számú melléklet. Az iskola környezeti nevelési programja

2. számú melléklet. Az iskola környezeti nevelési programja 2. számú melléklet Az iskola környezeti nevelési programja Iskolánk 2002-ben csatlakozott az országos Ökoiskola Hálózathoz. 2005-ben pályázat útján elnyertük az Ökoiskola címet, 2012-ben megkaptuk az örökös

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program 10 b.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Környezeti nevelési program OM azonosító: 031202 1. A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM ALAPJAI A bölcs ember törvénye az: a természet

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

Környezeti és egészségügyi nevelési program városi általános iskolák számára

Környezeti és egészségügyi nevelési program városi általános iskolák számára Környezeti és egészségügyi nevelési program városi általános iskolák számára A Nevelési Program jellemzői Törvényességi kötelezettség: minden intézményben szükséges (iskola, kollégium) A KEN program a

Részletesebben

Környezeti és egészségnevelési program

Környezeti és egészségnevelési program Környezeti és egészségnevelési program 2.18.1. Bevezetés Testi és lelki egészség Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. Minden tevékenységével

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV Környezeti nevelésünk 15 pontja ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az iskolai környezeti nevelés célja, hogy a gyermekek fokozottan szembesüljenek a természettel és a környezettel. Fejlődésük során képessé kell válniuk

Részletesebben

Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása

Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása 1. Az intézmény bemutatása 1962 2008-ig: Park Utcai Általános Iskola 7700 Mohács Park u. 1. 2005. 1. Ökoiskola cím 2008. 2. Ökoiskola cím 2008 ban: A

Részletesebben

SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. január 0 A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

7. 1. sz. melléklet A TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

7. 1. sz. melléklet A TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 7. 1. sz. melléklet A TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék 1 HELYZETELEMZÉS... 3 1.1 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE:... 3 1.2 AZ ISKOLA MŰKÖDÉSE A KÖRNYEZETI- ÉS

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA 2010. május 3. BESZÁMOLÓ A BOCSKAIKERTI NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA TÉMANAPJÁRÓL Készítette: Pásti József Csaba Bocskaikert,

Részletesebben

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A környezeti nevelés célja: olyan tudatformálás, amely a gyereket megtanítja a környezettel való tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre, a fenntartható

Részletesebben

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Környezeti és egészségnevelési program Környezeti és egészségnevelési program Alapok Helyzetkép Erőforrások Személyi Tanárok Diákok Iskolapszichológus Tanárok -

Részletesebben

AZ ALGYŐI ÖKOISKOLA Összeállította: Iván Zsuzsanna - Pallagi Anna Algyői Általános Iskola

AZ ALGYŐI ÖKOISKOLA Összeállította: Iván Zsuzsanna - Pallagi Anna Algyői Általános Iskola AZ ALGYŐI ÖKOISKOLA Összeállította: Iván Zsuzsanna - Pallagi Anna Algyői Általános Iskola 1. Alapdokumentumok Pedagógiai program Minden tantárgy helyi tanterve Munkaközösségek munkatervei IMIP Mind a fenntarthatóságra

Részletesebben

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2014 2015.

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2014 2015. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2014 2015. Vép, 2014. szeptember 15. Készítette: Bándoliné Pájer Éva segítő tanár Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre. Jogvédelmi

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM PP 2. sz. melléklete 2013 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben