Vállalkozások alapítása, vállalkozási formák jellemzői. Vállalkozási alapismeretek 1. II. Előadás Onyestyák Nikoletta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozások alapítása, vállalkozási formák jellemzői. Vállalkozási alapismeretek 1. II. Előadás Onyestyák Nikoletta"

Átírás

1 Vállalkozások alapítása, vállalkozási formák jellemzői Vállalkozási alapismeretek 1. II. Előadás Onyestyák Nikoletta

2 gazdasági vállalkozás Jogi személyiség nélküli jogi személyiségű társas egyéni társaság társaság szövetkezet Kkt Bt Kft Zrt SE leányvállalat Nyrt közös alapítású egyesülés

3 Az egyéni vállalkozás Egyetlen személy tulajdonában lévő üzleti vállalkozás A személyhez szorosan kapcsolódik, minden döntést ő hoz meg, minden az ő tulajdona Rendszerint kisvállalkozások, amelyeknek fontos szerepük van a piacgazdaságok vállalatszerkezetében

4 Társaságok Két vagy több tulajdonos által alapított személy és/vagy tőkeegyesülés jellegű üzleti vállalkozás, ahol a partnerek osztoznak az eredményen és a vezetés felelősségén Az egyes társasági formák közötti fő különbségek az alábbi tényezőkből erednek: A társulással járó feltételek A társasági tevékenység jellege Az alapítás körülményei Felelősségi viszonyok

5 Részvénytársaságok A fejlett piacgazdaság leginkább összetett, a piacgazdaság valamennyi fontos jellemzőjét tükröző vállalatformái tulajdonosi és menedzseri funkciók szétválasztása Tisztán tőkeegyesülés jellegű társaság

6 5, 6 Nonprofit szervezet MRP szervezet Összesen Kód 11 Gazdálkodási «Vissza forma Jogi személyiségű gazdasági társaság Korlátolt felelősségű társaság Részvénytársaság Szövetkezet Mezőgazdasági szövetkezet , 72 1, 71, 72 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás Állami gazdálkodó szervezet és egyéb vállalat Jogi személyiségű társas vállalkozás Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság Közkereseti társaság Betéti társaság Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás Megszűnő gazdálkodási forma , 22, 73 Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás 1, 21, 22, 7 Társas vállalkozás Egyéni vállalkozás Vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozás , 2, 7 Vállalkozás összesen , 32 Költségvetési szervezet és intézménye Kötelező társadalombiztosítás

7 Létszám-kategóriák Működő vállalkozások száma 1 4 fő fő fő fő fő fő és felette Vállalkozás összesen Valódi új vállalkozások száma 1 4 fő fő fő fő fő fő és felette Vállalkozás összesen Valódi megszűnt vállalkozások száma 1 4 fő fő fő fő fő fő és felette Vállalkozás összesen

8 Vállalkozások területi eloszlása Közép magyarországi régió: 40,2% Dél-alföldi régió 11,2% Észak-alföldi régió 10,9% A többi régió részesedése 8-10% között van (nyugat, észak, dél.dunántúli régió

9 Egyéni vállalkozás Ki jogosult: Magyarországon lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgárok letelepedett, vándorolt, illetőleg menekült jogállású személyek, akik nincsenek kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából. EGT tagállamainak állampolgárai (Norv, Lich, Izl)

10 Nem lehet egyéni vállalkozó: Akinek bűncselekmény miatt nincsen erkölcsi bizonyítványa akit gazdasági, vagyonelleni, vagy a közélet tisztaságát sértő bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, akit egyéb szándékos bűncselekmény miatt egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek Akinél halmozódó tagsági viszonyok miatt halmozódna a korlátlan felelőssége Akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységre, Akinek adó-, vám-, vagy TB tartozása van

11 Vállalkozó igazolvány kérése Formanyomtatvány kitöltésével kérelmet kell benyújtani a vállalkozó székhelye szerinti illetékes okmányirodába. Szükséges adatok: név, születési név, születési hely idő, anyja neve, a vállalkozás telephelye és fióktelepei, tevékenységi kör és a tevékenység megnevezése Elektronikusan is intézhető, ügyfélkapun okmányirodánál kérhető

12 TEÁOR kódok 01xx növénytermelés, állattenyésztés 02xx erdőgazdálkodás 05xx halászat 10xx 14xx bányászat 15xx élelmiszergyártás 16xx dohánytermék-gyártás 17xx 19xx ruhanemű/textiláru/lábbeli 20xx -22xx fa/papír/könyv 3640 sportszergyártás 9261 Sportlétesítmény működtetése évi XCVI. Törvény értelmében a TEÁOR-számok a továbbiakban nem válnak a cégnyilvántartás részévé.

13 Területi Kódok 01Főváros 11Komárom-Esztergom megye 02Baranya megye 12Nógrád megye 03 Bács-Kiskun megye 13Pest megye 04Békés megye 14Somogy megye 05Borsod-A-Z megye 15Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 06Csongrád megye 16Jász-Nagykun-Szolnok m. 07Fejér megye 17Tolna megye 08Gyõr-Moson-Sopron m. 18Vas megye 09Hajdú-Bihar megye 19Veszprém megye 10Heves megye 20Zala megye

14 Vállalkozó igazolvány kérésének mellékletei Nyilatkozat hogy nincs eltiltva az adott tevékenységtől. Erkölcsi bizonyítvány. Jogszabályban előírt képesítés meglétét igazoló okirat. Kérelmező nyilatkozat az adószám meghatározásához.

15 Vállalkozói igazolvány kiadása, az egyéni vállalkozó regisztrálása A rendelkezésre álló időtartam 30 nap. Az okmányiroda szerzi be a vállalkozó adószámát, ksh. számot. A bejelentési és változtatási eljárások díj- és illetékmentesek A vállalkozói igazolvány (már nem kell) Ft. (Adat módosítás Ft, pótlás Ft) Erkölcsi bizonyítvány 2200 Ft A kézhezvételtől számított 15 napon belül be kell jelentkezni az Apeh-hez. A fizetendő járulékok körét az határozza meg, hogy az egyéni vállalkozó munkaviszonyban áll-e máshol, nappali tagozatos diák-e vagy más státuszából adódóan fizetnek utána járulékokat. Ugyanis ebben az esetben bizonyos járulékok fizetése alól mentesül a vállalkozó

16 Egyéni vállalkozó A tevékenység alanyi jogon gyakorolható Csak akkor tagadható meg, ha a kérelem teljesítése jogszabályba ütközik Egyéni vállalkozóként csak 1 egyéni vállalkozás alapítható, de több eltérő tevékenységet is folytathat egy igazolvánnyal Köteles személyesen közreműködni a tevékenység gyakorlásában Nyílt árusítású üzletét cégtáblával köteles megjelölni

17 Megszűnik az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásának a joga: Ha az egyéni vállalkozó igazolványát visszaadja Az igazolványt a kamara visszavonja Az adó, járulék kötelezettségeit az adóhatóság felhívását megelőzően legalább 12 hónapig nem teljesítette Az egyéni vállalkozó meghal, vagy cselekvőképességét elveszti, kivéve ha özvegyi jogon folyik tovább a vállalkozás

18 Egyéni cég Tulajdonképpen az egyéni vállalkozás működik egyéni cégként. Az egyéni cégek bejegyzik a cégbíróságon. Jogi képviselő szükséges hozzá (ügyvéd) Üzleti kapcsolataiban ezáltal bizalmat kelthet Innentől egyszemélyes Kft-vé, vagy egyszemélyes Rt-vé alakulhat korlátozott felelősség A polgári peres eljárásokban félként az egyéni cég cégnevét is fel kell tüntetni

19 Gazdasági társaságok

20 Cégforma kódok 01Vállalat 10Részvénytársaság 02Szövetkezet 11Egyéni cég 03Közkereseti társaság 12Külföldiek kereskedelmi képviselete 04Gazdasági munkaköz. 13Oktatói munkaközösség. 05JGMK 14Közhasznú társaság 06Betéti Társaság 15Erdőbirtokossági társulat 07Egyesülés 16Vízgazdálkodási társulat 08Közös vállalat 17Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 09Korlátolt felelősségű társaság

21 Gazdasági társaságok formái jogi személyiség nélküli Bt, betéti társaság Kkt, közkereseti társaság jogi személyiséggel rendelkezik Kft, korlátolt felelősségű társaság, Rt. részvénytársaság Új elem az un. nonprofit társaság bármely társasági formában alakítható nonprofit jellegét a társaság nevében fel kell tüntetni.

22 Előtársaság A gazdasági társaság ellenjegyzésének illetve közokiratba való foglalásának napjától előtársaságként működhet. Átmeneti szakasz a társaság cégbíróságon való bejegyzéséig vagy elutasításáig. A cég neve után meg kell jelenni, hogy bejegyzés alatt. Gazdasági tevékenységet csak a kérelem benyújtásának napja után folytathat. Bejegyzés után a könyvelést zárni kell, és az előtársasági záró bevallásokat be kell nyújtani az Apeh-nak.

23 A társasági szerződés általános tartalma A gazdasági társaság cégneve és székhelye Gazdasági társaság tagjai természetes személyek esetén nevük és lakhelyük, szervezetek esetén nevük és székhelyük. Tevékenységi kör, illetve tevékenységi körök. (Szerződés mintában egy főtevékenység) A társaság jegyzet tőkéje A cégjegyzés módja (egy vagy több aláíró) Vezető tisztségviselő neve, lakóhelye Időtartam ha határozott időre alapítják.

24 Cégnév A cégnévnek a cég alapvető tevékenységét és tényleges formáját kell kifejeznie, nem kelthet olyan látszatot, amely ezekkel ellentétes. Tartalmaznia kell a cégforma megnevezését és hogy a cég tevékenysége alapvetően mire irányul. Vezérszó (ez lehet idegen szó) áll az első helyen ez alapján azonosítjuk be igazából a céget. A cég rövidített neve a vezérszóból és a cég formájának megjelöléséből áll

25 Cégnév A cégnévben a vezérszón kívül csak magyar szavak szerepelhetnek, a magyar helyesírás szabályainak megfelelően. A történelem kiemelkedő személyiségének nevét a Magyar Tudományos Akadémia engedélyével, olyan elnevezést pedig, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, csak a jogosult hozzájárulásával lehet a cégnévben szerepeltetni. Két vagy több azonos nevű cég közül a választott név viselésének joga azt illeti meg, amelyik a cégbejegyzési kérelmét elsőként nyújtotta be. Céginformációs és Cégnyilvántartási Szolgálat

26 Közkereseti társaság Személyegyesítő jellegű (két vagy több tag) Korlátlan és egyetemleges felelősség A társaság képviseletére minden tag önállóan jogosult. Képviseletet igazoló okirat: az un. aláírási címpéldány. Nyereség-veszteség a vagyoni hozzájárulás arányában oszlik meg.

27 ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY Alulírott.(aki. született, 19 napján, an.: ). szám alatti lakos, mint a. intézményvezetője, igazgatója kijelentem, hogy az intézményt akként jegyzem, hogy az intézmény kézzel vagy géppel előírt, előnyomtatott, illetőleg előre nyomtatott neve alá nevemet önállóan (vagy: együttesen alulírott - val aki szültett 19. Napján, an.:.,. szám alatti lakos) az alábbi módon írom (vagy: írjuk): Dátum:.. aláírás

28 Tagsági jogviszony megszűnése Ha a tag a társasági szerződésben meghatározott vagyon hozzájárulást a felhívás ellenére nem teljesítette. Tag kizárásával Tagok közös megegyezéssel Rendes felmondással (3+3 hónap) Azonnali hatályú felmondással A társasági részesedés átruházásával A tag halálával vagy megszűnésével Ha annak fenntartása jogszabályba ütközik

29 Betéti társaság Társasági szerződéssel közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget Legalább egy beltag és egy kültag Üzletvezetésre főszabályként a beltag jogosult Képviseleti (cégjegyzési) joga a beltagnak van. Főszabályként a kültag nem csak a betéti társaság üzletvezetésére, hanem képviseletére sem jogosult.

30 KKT és BT alapítása Gazdasági társaságot általában bármely külföldi és belföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság alapíthat, de itt korlátlan felelősség miatt vannak korlátozások

31 Alapítási költségek Közkereseti Társaság alapítása Munkadíj: Ft +ÁFA Illeték: Ft Közzétételi díj: Ft Betéti Társaság alapítása Munkadíj: Ft +ÁFA Illeték: Ft Közzétételi díj: Ft

32 KKT és BT tagok gyűlése Részvétel lehetőségét valamennyi tag számára biztosítani kell. A határozathozatal során valamennyi tagnak azonos mértékű szavazata van. Főszabályként szótöbbséggel hozza meg határozatát. Valamennyi tag egyhangú szavazatával meghozott határozat kell: a társasági szerződés módosításához (kivéve ha a cégnévben, székhelyben, telephelyben, fióktelepben történik változás) a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének az elhatározásához.

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása Jogi és menedzsment ismeretek Vállalkozások alapítása Egyéni vállalkozó Ki vállalkozhat? a) egyéni vállalkozásnak számít a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy üzletszerű

Részletesebben

Vállalkozás alapítása. Dr Gısi Zsuzsanna

Vállalkozás alapítása. Dr Gısi Zsuzsanna Vállalkozás alapítása Dr Gısi Zsuzsanna Vállalkozások formái Egyéni vállalkozások Társas vállalkozások Részvénytársaságok Gısi Zsuzsanna 2 Gısi Zsuzsanna 3 Gısi Zsuzsanna 4 Gısi Zsuzsanna 5 Magyarországi

Részletesebben

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II.

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István ÜZLETI ISMERETEK SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÕKNEK II. A magyarországi gazdálkodó és civil szervezetek, valamint költségvetési

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma:

Részletesebben

Vállalkozás alapítása

Vállalkozás alapítása gyakorlati tanácsok kezdőknek ingyenes e-book a Vállalkozás-online.hu-tól 2006, Vállalkozás-online.hu Jogi nyilatkozat Ezen e-book tulajdonosát a kiadó felhatalmazza, hogy ingyenesen, változatlan formában

Részletesebben

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Társasági jog Egy kis történelem 1875. évi XXXVII. törvény a kereskedelmi törvényről 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

1990. évi V. törvény. az egyéni vállalkozásról 1

1990. évi V. törvény. az egyéni vállalkozásról 1 1. oldal 1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról 1 E törvény célja, hogy - figyelembevéve a Magyar Köztársaság Alkotmányának a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogúságára, a magántulajdon garanciáira

Részletesebben

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója Előszó Tisztelt partnerünk/leendő partnerünk! Az alábbi kiadvány eredeti terveinktől eltérően azért nem könyv formájában készült, hogy ne a könyvespolcon landoljon, hanem a napi gyakorlatban, mintegy munkafüzetként

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve a kisvállalkozók

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

MUNKAANYAG. Barna Anikó. Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Barna Anikó. Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere. A követelménymodul megnevezése: Barna Anikó Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1 Az Országgyűlés - elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött kiemelkedő szerepét - az egyéni vállalkozói tevékenység megkönnyítése,

Részletesebben

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/10677. számú törvényjavaslat az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2009. szeptember 2009.

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet Hogyan vállalkozzunk Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device does not necesarily reflect the official

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Kereskedelmi jogi alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A gazdasági társaságok 5.o. 1. A gazdasági társaságokra vonatkozó

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 A jogszabály mai napon (2015.V.8) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli 1, Milyen formában hozható létre gt? Jogi személyiség nélküli gt: - közkereseti (KKT) - betéti társaság (BT) Jogi személyiségű gt: - korlátolt felelősségű társaság (KFT) - részvénytársaság (RT) 2, Ismertesse

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

Társasági formák és azok jellemzői

Társasági formák és azok jellemzői Társasági formák és azok jellemzői Az egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás a természetes személy által rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A VÁLLALAT MINT GAZDASÁGI, SZERVEZETI EGYSÉG olyan szervezeti alapegység, amely: egyéni, szervezeti és társadalmi igényeket elégít ki hosszútávon nyereségnövelésre és tőkegyarapításra

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági rendszereit alkotják, amelyeknek a piaci környezetben önálló céljaik

Részletesebben

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH k ö z l e m é n y e a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. Statisztikai törvény (továbbiakban

Részletesebben

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására.

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására. 1. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK KÖZÖS ÉS SAJÁTOS JELLEMZŐI, A KÖZÖTTÜK VALÓ VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI 2. A VÁLLALKOZÁSI FORMÁK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK GYAKORLATI TEENDŐI ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az ESETFELVETÉS

Részletesebben