MUNKATERV HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA"

Átírás

1 MUNKATERV HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ: Intézmény OM- azonosítója: Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Intézményvezető:.. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás Érvényesség ideje: Felülvizsgálat ideje: Ph.

2 I. AZ INTÉZMÉNY MUNKATERVÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A fenntartó helyi rendeletei A Holdfény Utcai Óvoda működését és pedagógiai tevékenységét meghatározó dokumentumok, nevelőtestületi határozatok II.HELYZETKÉP Három épületben folyik a nevelő munka - Holdfény Utcai Óvoda (Budaörs Holdfény u.31.) - Kincskereső Tagóvoda (Budaörs Szabadság út 64.) - Mákszem Tagóvoda (2040 Budaörs Patkó u. 2) Csoportok száma: Holdfény Utcai Óvoda 4 csoport Kincskereső Tagóvoda 3 csoport Mákszem Tagóvoda 4 csoport Alkalmazottak száma: Holdfény Utcai Óvoda 23 fő Kincskereső Tagóvoda 16 fő Mákszem Tagóvoda 20 fő 2

3 Holdfény Utcai Óvoda 1 fő óvodavezető 9 fő óvodapedagógus (közülük két ped. részmunkaidőben, 0,5) 1 fő fejlesztőpedagógus 5 fő dajka 1 fő konyhai dolgozó 1 fő takarító napi 6 órában 2 fő takarító napi 4 órában 1 fő kertész-karbantartó 1 fő óvodatitkár 6 órába Óvodai férőhelyek: Holdfény Utcai Óvoda férőhely: 100 felvett gyermekek száma: 119 Kincskereső tagóvoda férőhely: 58 felvett gyermekek száma: 67 Mákszem Tagóvoda Férőhely: 100 felvett gyermekek száma: 105 Csoportlétszámok: Holdfény Utcai Óvoda: Holdacska csoport: 30 gyermek Csillag csoport: 31 gyermek Felhőcske csoport: 31 gyermek (egy gyermek a létszámban 3 főnek számít) Napocska csoport: 27 gyermek 3

4 Kincskereső Tagóvoda: Cica csoport: 18 gyermek Süni csoport: 26 gyermek Katica csoport: 23 gyermek Mákszem Tagóvoda: Méhecske csoport: 27 gyermek Maci csoport: 28 gyermek Mókus csoport: 27 gyermek Süni csoport: 23gyermek A Holdfény Utcai Óvoda szolgáltatásai: Alapfeladatként: - Logopédiai ellátás: a beszédhibás gyermekekkel Szujóné Lévai Zsuzsanna a Logopédiai Intézet munkatársa foglalkozik hetente két alkalommal. - Egyéni fejlesztés, tehetséggondozás: felmérés után Urainé Pócsik Adrienne fejlesztő pedagógus foglalkozik a gyermekekkel. - A Nevelési Tanácsadó gyógy testnevelője Wenzel Tamás heti két alkalommal foglalkozik a rászoruló gyermekekkel. - A Nevelési Tanácsadó pszichológusa, Hajdú Judit heti rendszerességgel segíti munkánkat. Szülők igényei alapján nyújtott szolgáltatásaink: - Hit és vallásoktatás, keddenként, hitoktató Párkányiné Mónika, intézményi felelős: Seregné Pafcsik Marianna 4

5 III. A NEVELÉSI ÉV KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI Célok: - Az óvoda dokumentumainak átdolgozása a törvényi változásoknak, végrehajtási rendeleteknek megfelelően. - A TÁMOP pályázat fenntartása, alkalmazása óvodánk mind a négy csoportjában. A kompetencia alapú óvodai nevelés elveinek érvényesítése mindennapi óvodai életünkben. A pedagógusok által kiválasztott témák beépítése az éves ütemtervekbe, a nevelés, fejlesztés tartalmához az óvónők szabadon választják ki az anyagokat. A megvalósulás leírása a csoportnaplóba. Párhuzamos tevékenységek lehetőségének biztosítása. - A TÁMOP /12-1 Budaörs Város óvodáinak integrált fejlesztése című pályázat sikeressége esetén a pályázatban szereplő célok, feladatok megvalósítása (képzések, szülői programok, művészeti neveléssel kapcsolatos programok). - Tehetséggondozó műhelyek létrehozása. - Mese zene program bevezetése Napocska csoportunkban. - A tankötelezettség új törvényi szabályozása szerinti eljárásrend kidolgozása, szülők tájékoztatása. - Hagyományaink folytatása, három alkalommal kiállítás az óvodában. - A székhely és tagóvodák közötti hospitálás megvalósítása. - Egységes szokás és szabályrendszer alkalmazása. Feladatok: - Team létrehozása az intézményi dokumentumok felülvizsgálására, a törvényi változásoknak megfelelő átdolgozására. 5

6 - Partneri igény-, és elégedettségmérés előkészítése (mérőeszközök, lebonyolítás eljárásrendje), lebonyolítása. - Kompetencia alapú óvodai nevelésünk fenntartásból adódó feladatok (témák megfelelő beillesztése, eszközök folyamatos beszerzése, szülők bevonása stb.). - A TÁMOP Óvodafejlesztés pályázat sikeressége esetén a pályázatban szereplő célok, feladatok megvalósításból adódó feladatok elvégzése (képzések, szülői programok, művészeti neveléssel kapcsolatos programok). - Hospitálások előkészítése, lebonyolítása a három óvoda között. - A művészeti neveléshez, és a kompetencia alapú óvodai nevelés biztosításához kapcsolódó ismeretek, módszerek bővítése a nevelőtestület minden tagjára vonatkozóan. - A tehetséggondozó műhelyek létrehozása a környező világ megismerése matematikai nevelés, valamint testnevelés területeken fejlesztő pedagógusunk vezetésével. - Az óvodában egységesen alkalmazott szokás és szabályrendszer alkalmazásának rendszeres vizsgálata. IV. BELSŐ FEJLESZTÉSI TERVEINK Szakmai, pedagógiai - A kompetencia alapú óvodai nevelés helyi nevelési programunkban, hogyan valósul meg mindennapi óvodai életünkben. A szülők folyamatos tájékoztatása a kompetencia alapú neveléssel kapcsolatos kérdésekről, segítségük kérése a gyűjtőmunkához. - Minőségirányítási munkánk során a rövid -, közép -, és hosszú távú intézkedési tervünkben megfogalmazottak megvalósítása, a partneri igény-, és elégedettségi mérések elvégzése. 6

7 - Dajka klubban az intézmény képviselete, aktív részvétel, mindhárom óvodában. - A művészeti nevelés megvalósulása érdekében más e program szerint dolgozó óvodával kapcsolatfelvétel. - Pedagógiai, szakmai ebben a nevelési évben további három projektet dolgoz ki a kompetencia alapú óvodai nevelés, valamint művészeti nevelésünk jegyében. - A Mese zene programról beszámoló a többi pedagógus felé. - Más művészeti neveléshez kapcsolódó jó gyakorlat megtekintése (anyagi lehetőségeink függvényében). - Hospitálás tehetségpontokon, a tehetséggondozás elősegítése. - Az esélyegyenlőség biztosítása minden óvodásunk számára, a bármilyen szempontból hátrányos helyzetű gyermekek segítése, helyzetük folyamatos figyelemmel kísérése. Tárgyi fejlesztések: - A kompetencia alapú neveléshez szükséges, még hiányzó eszközök beszerzése. - Textíliák (gyermektörölközők), beszerzése - Az ábrázoló tevékenységekhez jó minőségű alapanyagok biztosítása. - Felfüggeszthető eszközök beszerzése a tornaterembe. - Az új udvarrész parkosítása, mozgásos játék-, sporteszközök beszerzése. - Az alsó szint teljes festése. Személyi fejlesztések: - A TÁMOP /12-1 pályázat sikeressége esetén teljes nevelőtestületünk részt vesz 30 órás tehetséggondozással foglalkozó továbbképzésen, valamint egy-egy óvodapedagógus 120 órás képzésben részesül. 7

8 - Művészeti neveléssel kapcsolatos továbbképzések. - Felkészültség növelése a tehetséggondozással kapcsolatban. V. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK Továbbképzés Résztvevők Ára Őszi pedagógiai Nap Nevelőtestület ingyenes Tavaszi Pedagógiai Nap Nevelőtestület ingyenes Dajkai kompetenciák Dajkák ingyenes Városi szakmai délutánok érdeklődő ped. ingyenes Környezetünk komplex megismerése Tarnai Réka Ft. OKM-3/89/2007. ALAP pedagógiai központ (60 óra) A kompetencia alapú óvodai Hoffmann Dóra Erika Ft. programcsomag alkalmazása (30 óra VI. NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK IDŐPONT TÉMA Szeptember 25. Január 6. Június 17. Augusztus 26. munkaterv elfogadása félévet záró, értékelő értekezlet nevelési évet záró értekezlet, beszámoló elfogadása, a es nevelési évet előkészítő alkalmazotti, nevelőtestületi értekezlet 8

9 VII. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK IDŐPONT TÉMA Szeptember 24. Január 14. Május 6.. A nevelési évvel kapcsolatos célok, feladatok ismertetése Félévet értékelő szülői értekezlet, beiskolázással kapcsolatos információk adása. Nevelési év értékelése, év végi programjaink megbeszélése. VIII. SZMK ÉRTEKEZLETEK IDŐPONT TÉMA Október 03. Január 16. Május 8. SZMK elnök, helyettes megválasztása, feladatok, munkaterv megbeszélése,alapítvány Aktuális kérdések, félév értékelése A nevelési év tapasztalatainak megbeszélése, év végi feladatok áttekintése IX. AZ ÓVODAI NEVELÉSI ÉV RENDJE A SZÉKHELY ÉS A TAGÓVODÁKBAN Az óvodai nevelési év szeptember 1.-től a következő év augusztus 31.-ig tart. A téli szünet idejére től 2013.január 2-ig a városban egy óvoda biztosít ügyeletet. Az iskolai szünetek ideje alatt (őszi-, tavaszi) a csoportok a létszámtól függően összevontan működhetnek. 9

10 Az óvoda nyári zárva tartásának ideje 5 hét a fenntartóval egyeztetve. Az óvodavezető és a tagóvoda vezetők február 15.-ig közzéteszik a zárva tartás pontos időpontját, ügyeleti lehetőség biztosítása mellett. A nevelés nélküli munkanapok 5 nap - igénybevételének időpontjáról hét nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket. A zárva tartás idejére a szülők igénye alapján ügyeletet szervezünk a tagóvodákban, illetve a székhely óvodában. X. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK RENDJE IDŐPONT TÉMA Október 31. Január 7. Április 10. Május 17. Június 18. Szervezetfejlesztő tréning, kirándulás Félévet értékelő alkalmazotti, nevelőtestületi értekezlet Tavaszi Pedagógiai Nap Szervezetépítő kirándulás Alkalmazotti, nevelőtestületi értekezlet XI. KAPCSOLATTARTÁS A TÁRSINTÉZMÉNYEKKEL Cél: Igyekszünk az elmúlt évek folyamán kialakított kapcsolatainkat folyamatosan elmélyíteni kijelölt kapcsolattartóink útján, a bölcsődével is tervezzük szakmai kapcsolat kialakítását. Partnereink egy részével a nevelési évben partneri igény-és elégedettségvizsgálatot végzünk. Reményeink szerint ez kijelöli feladatainkat a jövőre vonatkozóan. Olyan rendezvényeket is tervezünk, mely nyitott a többi intézmény felé. Az Őszi Pedagógiai naphoz kapcsolódóan néptánc alapokkal ismerkedhetnek a városból érkező kollégák. 10

11 A Családsegítő Központ és az Esély Gyermekjóléti Szolgálat elérhetőségét biztosítjuk a szülőknek, eset-megbeszéléseiken, értekezleteiken részt veszünk. A Nevelési Tanácsadóval aktív kapcsolat kialakítására törekszünk, ők nyújtanak szakmai segítséget fejlesztő pedagógusunknak. Örömmel fogadjuk, hogy a Nevelési Tanácsadó pszichológusa heti rendszerességgel segíti a nevelési évben munkánkat. Szükség szerint szakvéleményt kérünk. Védőnőnk rendszeresen, illetve szükség szerint jön intézményünkbe, tisztasági szűréseket végez. A város közművelődési intézményeivel (Művelődési Ház, Játékszín, Múzeumok), és civil szervezeteivel (pl.bum) ápoljuk kapcsolatainkat. XII. CSOPORTBEOSZTÁS A NEVELÉSI ÉVRE Csoportlétszámok Holdfény Utcai Óvoda Holdacska csoport: 30 gyermek Csillag csoport: 31 gyermek Felhőcske csoport: 31 gyermek Napocska csoport: 27 gyermek HOLDACSKA CSOPORT (középső csoport) Óvónők: Géressy Erika Seregné Pafcsik Marianna 11

12 Dajka: Reichelné Papp Edina (november 16-tól) CSILLAG CSOPORT (vegyes életkorú) Óvónők: Kiss Anikó Nagy Angéla Dajka: Molnár Lászlóné FELHŐCSKE CSOPORT (kiscsoport) Óvónők: Drágár Ferencné Tarnai Réka Dajka: Kelemen Ferencné NAPOCSKA CSOPORT (nagycsoport) Óvónők: Hoffmann Dóra Mándoki Melitta Rákosiné Nagy Zsuzsanna Dajka: Tóth Csabáné XIII. HETI REND A NEVELÉSI ÉVRE A kompetencia alapú nevelés bevezetése kapcsán óvónőink a heti rendet rugalmasan alakítják. A tevékenységek formája a célnak megfelelően kötött-, illetve kötetlen egyaránt rugalmas időkeretben. Egyedül a testnevelés foglalkozás (kötelező) ideje állandó, a tornaterem beosztása miatt. 12

13 XIV. ÜNNEPEK RENDJE Nemzeti ünnep: Március 15. Természeti ünnepek: Október 4. Állatok világnapja Március 22. A víz világnapja Április 22. A Föld napja Május 10. Madarak, fák napja Az óvodai élet hagyományos ünnepei: December 6. Mikulás December 19. Karácsonyi ünnepség Május Anyák napi ünnepségek a csoportokban Május 31. Gyermeknap az óvodában Június 7. Nagyok búcsúztatása 13

14 XV. ÓVÓNŐK MUNKAIDŐBEOSZTÁSA "A" HÉT Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Drágár Ferencné 12 ó-17 ó 13 ó-18 ó 12 ó-17 ó 12 ó-17 ó 12 ó-17 ó Géressy Erika 10:30-17 ó 10:30-17 ó 10:30-17 ó 11:30-18 ó 11 ó-17 ó Hoffmann Dóra 7 ó-13:30 7 ó-13:30 Kiss Anikó 7 ó-13:30 7 ó-13:30 6 ó-12:30 7 ó-13:30 7 ó-13 ó Mándoki Melitta 6 ó-12:30 7 ó-13:30 7 ó-13 ó Nagy Angéla 10:-17 ó 10:30-17 ó 11:30-18 ó 10:30-17 ó 11 ó-17 ó Rákosiné Nagy Zsuzsanna 11:30-18 ó 10:30-17 ó 10:30-17 ó 10:30-17 ó 11 ó-17 ó SeregnéPafcsik Marianna 7 ó-13:30 7 ó-13:30 7 ó-13:30 6 ó-12:30 7 ó-13 ó Tarnai Réka 7 ó-13:30 6 ó-12:30 7 ó-13:30 7 ó-13:30 7 ó-13 ó B HÉT Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Drágár Ferencné 7:30-12:30 6 ó-12 ó 7:30-12:30 7:30-12:30 7:30-11:30 14

15 Géressy Erika 7 ó-13:30 7 ó-13:30 7 ó-13:30 6 ó-12:30 7 ó-13 ó Hoffmann Dóra Erika 11:30-18 ó 10:30-17 ó 11 ó-17 ó Kiss Anikó 10:30-17 ó 10:30-17 ó 11:30-18 ó 10:30-17 ó 11 ó-17 ó Mándoki Melitta 10:30-17 ó 10:30-17 ó Nagy Angéla 7 ó-13:30 7 ó-13:30 6 ó-12:30 7 ó-13:30 7 ó-13 ó Rákosiné Nagy Zsuzsanna 6 ó-12:30 7 ó-13:30 7 ó-13:30 7 ó-13:30 7 ó-13 ó Seregné Pafcsik Marianna 10:30-17 ó 10:30-17 ó 10:30-17 ó 11:30-18 ó 11 ó-17 ó Tarnai Réka 10:30-17 ó 11:30-18 ó 10:30-17 ó 10:30-17 ó 11 ó-17 ó Péntekenként a négy csoportban dolgozó óvodapedagógusok váltakozásban kezdenek 6 órakor, illetve vannak 18 óráig. Mándoki Melitta és Hoffmann Dóra részmunkaidőben heti 16 kötelező órában dolgozik. Maksainé Gecse Erika óvodavezető heti munkaideje 40 óra, kötelező óraszám 6, melyet ebben a nevelési évben a Csillag csoportban (hétfő, kedd, szerda 8-9 óráig), illetve a Napocska csoportban (csütörtök, péntek (8-9:30 óráig) tölt. Munkaidő beosztása: Hétfőtől csütörtökig 7:30-16 óráig Pénteken 8-14 óráig Urainé Pócsik Adrienn fejlesztőpedagógus heti munkaideje 24 óra, Munkaidő beosztása: Hétfőtől-csütörtökig 8-13-ig Pénteken 8-12 óráig XVI. Technikai dolgozók munkaidő beosztása Geller Katalin, óvodatitkár: heti munkaideje 30 óra 15

16 Hétfőtől péntekig, 8-14 óráig. Dajkák: heti munkaidő 40 óra Kelemen Ferencné hétfőtől péntekig 8-16 óráig Lázár Csilla hétfőtől péntekig 8-16 óráig Molnár Lászlóné hétfőtől péntekig 8-16 óráig Reichelné Papp Edina hétfőtől péntekig 8-16 óráig Tóth Csabáné hétfőtől péntekig 8-16 óráig Az öt dajka közül egy óráig dolgozik, hetente váltakozva. Baranyi Attiláné, konyhai dolgozó: heti munkaideje 40 óra Hétfőtől péntekig 6 óra 30-tól 14 óra 30-ig Almásiné Baranyi Brigitta takarító: heti munkaideje 20 óra Hétfőtől péntekig óráig Fábián Sándorné, takarító: heti munkaideje 30 óra Hétfőtől péntekig óráig Szabados Jánosné, takarító: heti munkaideje 20 óra Hétfőtől péntekig óráig Jusztin Ferenc, kertész-karbantartó: heti munkaideje 40 óra Hétfőtől péntekig 6-14 óráig 16

17 XVII. ESEMÉNYNAPTÁR A AS NEVELÉSI ÉVRE ESEMÉNYNAPTÁR A as NEVELÉSI ÉVRE Dátum Esemény Felelős szeptember 19. Óvodavezetői szakmai TEAM óvodavezető 24. Szülői értekezlet, csoportos óvónők 25. Bon Bon matiné Klasszikus zene, ismerkedés a hangszerekkel előadás a JMMK-ban 30-ig Gyermekek fizikai állapotát felmérő vizsgálat elvégzése (középsős, nagycsoportos korúaknál) folyamatos Őszi dekoráció elkészítése október Holdacska, Csillag, Napocska csoport óvónői csoportos óvónők Nagy Angéla,Géressy Erika folyamatos Óvodásaink meglátogatása az iskolában érintett óvónők 4. Állatok világnapja csoportos óvónők 10. Városi minőségfejlesztési TEAM Team tagok 16. Bon Bon matiné Klasszikus zene, ismerkedés a Holdacska, Csillag, hangszerekkel előadás a JMMK-ban Napocska csoport óvónői ó Bábelőadás az óvodában (Portéka bábszínház, óvodavezető Vásári komédia) 27. Dajkák klubja szakmai műhely 31-ig Gyermekek fizikai állapotát felmérő vizsgálat csoportos óvónők elvégzése (kiscsoportos korúaknál) 31. Szervezetépítő tréning (nevelés nélküli óvodavezető munkanap) november folyamatos Nevelési tanácsadó kérdőíveinek kitöltése érintett óvónők 17

18 6. Bon Bon matiné Klasszikus zene, ismerkedés a Holdacska, Csillag, hangszerekkel előadás a JMMK-ban Napocska csoport óvónői 13. Hospitálás Holdfény utcai óvoda óvodavezető helyettes 14. Óvodavezetői szakmai TEAM óvodavezető 14. Hospitálás Kincskereső tagóvoda óvodavezető helyettes 15. Hospitálás Mákszem Tagóvoda óvodavezető helyettes 22. Őszi pedagógiai nap nevelőtestület 27. Bon Bon matiné Klasszikus zene, ismerkedés a Holdacska, Csillag, hangszerekkel előadás a JMMK-ban Napocska csoport óvónői óra Előadás az óvodában A rút kiskacsa Őszi kiállítás (rajzpályázat) Adventi dekoráció elkészítése Nagy Angéla, Géressy Erika december 5. Dajkák klubja szakmai műhely 6. Jön a Mikulás, Mikulás műsor Napocska csoport óvónői 13. Adventi barkács délután a szülőkkel Seregné Paffcsik Marianna ó Karácsonyi előadás (Fabatka óvodavezető bábszínház,betlehemes) 27-jan 2. Téli szünet január 7. Nevelőtestületi értekezlet (félévet értékelő) óvodavezető, helyettes 9. Óvodavezetői szakmai TEAM óvodavezető 11. Bábelőadás (Zene-bona) 14. Szülői értekezlet óvodavezető, óvónők 15-ig Iskolaérettségi vizsgálatok kérése érintett óvónők, fejlesztő pedagógus 16. Városi minőségfejlesztési TEAM Team tagok 15-ig Iskolaérettségi vizsgálatok kérése érintett óvónők, fejlesztő pedagógus 16. Városi minőségfejlesztési TEAM Team tagok 18

19 23 TÁMOP 3.11/12-1 óvodafejlesztés pályázat óvodavezető szakmai délután 31-ig Szülők tájékoztatása gyermekük fejlődéséről I. minden óvónő félév Téli kiállítás február 6. Dajkák klubja szakmai műhely 13. Városi minőségfejlesztési TEAM Team tagok 15. Farsangi délelőtt minden óvónő 20. TÁMOP óvodafejlesztés pályázat óvodavezető szakmai délután folyamatos Egyéni megbeszélés a szülőkkel a csoportos óvónők beiskolázással kapcsolatban március 5. Hospitálás Holdfény utcai óvoda óvodavezető helyettes 6. Hospitálás Kincskereső tagóvoda óvodavezető helyettes 7. Hospitálás Mákszem Tagóvoda óvodavezető helyettes 13. Óvodavezetői szakmai TEAM óvodavezető Nyílt napok szülőknek az általános iskolákban nagycsoportosok óvónői 14. Óvodai megemlékezés nemzeti ünnepünkről csoportos óvónők 15-ig Óvodai szakvélemények elkészítése nagycsoportosok óvónői 22. A Víz világnapja Rákosiné Nagy Zsuzsanna, Hoffmann Dóra 20. Húsvéti barkács délután Kiss Anikó 25. Ovis Olimpia Rákosiné Nagy Zsuzsanna 27. TÁMOP /12-1 óvodafejlesztés pályázat óvodavezető szakmai délután folyamatos Egyéni megbeszélés a szülőkkel a csoportos óvónők beiskolázással kapcsolatban 8.11 ó Fabatka Sárkánymese április 19

20 nagycsoportos korúak 4-5. Általános iskolai beíratás óvónői Tavaszi Pedagógiai Nap nevelés nélküli 10. munkanap óvodavezető helyettes 17. Dajkák klubja szakmai műhely Az óvodai jelentkezést megelőző nyílt délelőtt óvodavezető, óvodavezető 20. az érdeklődő családok számára helyettes 20. Városi környezetvédelmi nap csoportos óvónők 22. A Föld Napja csoportos óvónők TÁMOP /12-1 óvodafejlesztés pályázat óvodavezető 24. szakmai délután május 2-3. Óvodai beiratkozás óvodavezető, helyettes óvodavezető, csoportos 6. Szülői, SZMk értekezlet óvónők 8. Óvodavezetői szakmai TEAM óvodavezető Csoportonként Anyák napi ünnepség csoportos óvónők 10. Madarak, fák napja csoportos óvónők 15. Városi Team Team vezető Munkatársi kirándulás ( nevelés nélküli 17. munkanap) óvodavezető helyettes Óvodai kirándulás Urainé Pócsik Adrienne 22. TÁMOP 3.11/12-1 óvodafejlesztés pályázat szakmai délután óvodavezető Gyermeknap az óvodában Mikola Péter óra Játszanék veled óvodavezető 31-ig Szülők tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről csoportos óvónők Gyermekek fizikai állapotát felmérő vizsgálat csoportos óvónők 31-ig elvégzése 30. Ugrálóvár Holdacska csoport óvónői június 20

21 3. Pedagógus nap óvodavezető 4. Nemzeti összetartozás Napja csoportos óvónők 7. Nagyok búcsúztatása Csillag Napocska 13. Családi sport délután Urainé Pócsik Adrienne 17. Nevelési év végi munkatársi, nevelőtestületi értekezlet óvodavezető XVIII. ÓVÓNŐI ÉRTEKEZLETEK /belső továbbképzés/ Célja: Feladatok megbeszélése, tapasztalatok átadása, egységes nevelői szemlélet kialakítása. Heti rendszerességgel, keddi napokon tartjuk óvónői értekezleteinket, melyen minden óvodapedagógusunk részt vesz. Témái a következők: A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről közös értelmezése, a változásokból adódó feladatok kijelölése, végrehajtása. A soron következő események, rendezvények előkészítése, feladatok kiosztása, megvalósítása. Továbbképzéseken szerzett információk, tapasztalatok megbeszélése a kollégákkal. Kompetencia alapú óvodai nevelésünk folyamatos biztosítása, tapasztalatok átadása. A TÁMOP /12-1 óvodafejlesztés pályázat sikeressége esetén a feladatok ütemezésével megvalósításával kapcsolatos megbeszélések. Aktuális nevelési kérdések megvitatása. Teljesítményértékelés. Partneri igény-, és elégedettségmérések. Szülői SZMK értekezletek előkészítése, tapasztalatok megosztása. 21

22 XIX. DAJKÁK ÉRTEKEZLETEI Célja: Információk átadása, belső képzés elősegítése. A megbeszéléseket általában a hónap első csütörtöki napján tartjuk. IDŐPONT TÉMA FELELŐS Évindítással kapcsolatos feladatok Szept.6. megbeszélése. óvodavezető, helyettes Okt. 4. A hónap aktuális feladatainak áttekintése, jelentkezés a Dajkai klubba óvodavezető, helyettes Nevelőmunka minél hatékonyabb segítésének tapasztalatai, aktuális Nov.1. feladatok. óvodavezető, helyettes Dec.13. Téli szünet idejére halak, növények gondozásának megbeszélése. óvodavezető óvodavezető, helyettes, TEAM Elkövetkező időszak feladatainak vezető, képzésen résztvevő Jan.10. áttekintése. dajkák Óvodapszichológusunk meghívása a Febr.7. dajkai értekezletre. óvodavezető Márc.7. Teljesítményértékelés előkészítése TEAM vezető Év végi programokkal a dadus néniket is érintő plusz feladatok kiosztása. Nyári program Ápr.4. szabadságolási terv elkészítése. óvodavezető Programok, előkészületek, részvétel, óvodavezető, Máj.2. feladatok tisztázása, kiosztása felelősök felelősök, program Júni.6. Nyári munkaidő beosztás megbeszélése óvodavezető helyettes 22

23 XX. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGÉNEK MEGBESZÉLÉSEI Célja: Döntések előkészítése, folyamatok értékelése. Minden hónaputolsó csütörtöki napján ig a Holdfény Utcai Óvodában ülünk össze. 23

24 XXI. MINŐSÉGFEJLESZTÉS A minőségfejlesztési TEAM vezető és TEAM tagok feladatai TEAM vezető feladatai: Az intézmény minőségirányítási programjából adódó célkitűzéseket és fő minőségügyi feladatokat meghatározza, valamint megvalósításukat koordinálja Szervezi a minőségfejlesztési köröket alkotó teameket, és folyamatosan ellenőrzi munkájukat Információs fórumokat, lehetőségeket és formákat biztosít a minőségfejlesztési támogató csoport és a nevelőtestület számára Felkutatja a továbbképzési lehetőségeket a minőségfejlesztési támogató csoport és a nevelőtestület számára az intézményi költségvetésnek megfelelően A minőségfejlesztési támogató csoport működési feltételeit biztosítja, munkájukat támogatja, értékeli, ellenőrzi Kapcsolatot tart a partnerekkel Erőforrásleltárt készít a minőségfejlesztési támogató csoport tagjaival Koordinálja a minőségfejlesztési feladatokat a modell kiépítésére készült munkaterv alapján Az óvodavezető támogatásával, a minőségfejlesztési tanácsadóval konzultálva a minőségfejlesztési rendszer gyakorlati feladatait közvetlenül irányítja A minőségfejlesztési munkában aktívan bevonja a minőségfejlesztési csoport tagjait, az intézményi nevelőtestületet és egyéb dolgozókat (a modell leírásnak megfelelő mértékben) A minőségfejlesztési munka során keletkezett dokumentációkat rendezi, irattárban tárolja 24

25 A Minőségfejlesztési Munkatervnek megfelelően részt vesz az egyeztető munkamegbeszéléseken Az intézményvezető megbízásából az intézményi feladatok gyakorlati végrehajtásáról beszámol A minőségfejlesztési rendszer kiépítésében közreműködők munkájának értékelésében az óvodavezető felkérésére részt vesz Az óvodavezetővel történt egyeztetés alapján a partnereket tájékoztatja, informálja Folyamatosan képzi magát (továbbképzés, önképzés) annak érdekében, hogy naprakész ismeretekkel rendelkezzen a minőségfejlesztési munka során TEAM tagok feladatai: Munkájukat az intézményvezető megbízása alapján végzik (Munkaköri leírás kiegészítése) Aktívan részt vesznek a minőségfejlesztési rendszer kidolgozásában és működtetésében, aktívan segítik a minőségfejlesztési támogató csoport vezetőjének munkáját A minőségfejlesztési TEAM vezetővel együtt összeállítják a minőségfejlesztési munkatervet Részt vesznek az erőforrásleltár készítésében Részt vesznek a minőségfejlesztési munka során keletkezett dokumentumok rendezésében Folyamatosan képzik magukat annak érdekében, hogy naprakész ismeretekkel rendelkezzenek a minőségfejlesztési munka során A minőségfejlesztési munkatervnek megfelelően részt vesznek az egyeztető munkamegbeszéléseken A támogató csoport vezetőjének távolléte esetén átveszik annak feladatait, felelősségi körét 25

26 MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATTERV 2012/2013 HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA Az IMIP-ben korábban megfogalmazott az ÖMIP elvárásaival harmonizáló intézményi céljaink a következők: partneri igény, elvárás figyelembe vétele a fejlesztéskor belső képzési rend kialakítása külső és belső kommunikáció hatékonyságának biztosítása gyermekek igényeinek megfelelés tehetséggondozás hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása közösségi szellem kialakítása a helyi programra épülő egyéni arculat megjelenése a gyakorlatban óvodánk ismertségének, valamint jó hírnevének kialakítása, fenntartása érték alapú működés teljes körű minőségfejlesztési rendszer kiépítése, működtetése, feltételek biztosítása szervezeti kultúra fejlesztése 26

27 feladat résztvevők felelős módszer határidő/időtartam elvárt eredmény intézmény programjainak nevelő testület óvodavezető megbeszélés szeptember 22. a HOP-al áttekintése harmonizáló programkínálat, a családok igényeinek megfelelően partnerek azonosítása nevelő testület Team vezető megbeszélés szeptember 20. partnerlista igény és elégedettség nevelő testület Team vezető csoportmunka október eleje felelős mérés lebonyolítása megbeszélés kapcsolattartók, lépéseinek megtervezése, a a számunkra fontos, mérés elvégzése értékes mutatókat tartalmazó eszközök, (fenntartó, iskolák, zökkenő mentes bölcsőde, gyermekek, lebonyolítás dolgozók, Nevelési Tanácsadó, konyha, Családsegítő Szolgálat) 27

28 az igény és Team Team vezető megbeszélés szeptember 25. elégedettség mérés interjú mérőeszközeinek áttekintése a mérőeszközök kiosztása kapcsolattartók Team beszélgetés október eleje minden partnerhez eljutnak a mérőeszközök mérési Team Team vezető kérdőív, elemzés október 20. eredmények, dokumentum igények elemzése elemzés október 25. eredményességi és összefoglaló készítése a mérési eredményekről Team Team vezető kapcsolattartók Team rangsorolás november eleje hiányossági mutatók megjelenése, visszacsatolás partnerek tájékoztatása az eredményekről probléma lista Nevelő testület Nevelő testület Team ok halszálka diagnózis kutatás, november 10. november 15. prioritások meghatározása intézkedési tervek 28

29 súlyozása a problémák okainak feltárása, mérhető célokhoz rövid, közép- és hosszú távú tervek készítése Team Team megbízott Team tag Team vezető megbeszélés elemzés november 20. május 15. minden dolgozó értesül a kiemelt feladatokról az év során végzett Nevelő testület munka értékelése munkatársak tájékoztatása tervek megvalósulása értékelése 29

30 részvétel a városi Team városunk óvodai Lendvai Ani prezentáció éves feladatok foglalkozásokon: Team tagjai Team vezető megbeszélés meghatározása, csoportmunka Október 10. összehasonlítás városi szakmai elemzés eseménynaptár megvitatása, kiegészítése Január 16. Február 13. Március 20. Május 15. szakértővel szervezett Team Team vezető megbeszélés információ csere 30

31 intézményi konzultációk December 11. szakértő: Lendvai Ani a jelentkező nehézségek közös megoldása, gyakorlati tapasztalatok megbeszélése, Március 27. neveltségi szint mérési eredményeinek megfelelően intézkedési terv készítése, ill. az azokból fakadó feladatok, folyamatok azonosítása, szabályozása a rövid- közép- és hosszú távú céljaink megvalósulását biztosító ez évi feladataink megbeszélése, folyamatos végzése nevelő testület Team vezető megbeszélés, november a leggyengébb ötletbörze, rangsorolás, eredményekhez kapcsolódó elemzés intézkedési tervek beépítése a gyakorlati munkába nevelő testület Team vezető megbeszélés, folyamatos minden partner számára megfelelő működés, és intézményi fejlődés 31

32 minőségügyi körök nevelő testület óvodavezető konzultáció, folyamatosan megoldandó működtetése Team vezető elemzés, tervezés feladatok közös szakmai mv. elvégzése kommunikációs rendszer teljes dolgozói óvodavezető megbeszélés folyamatosan mindenki időben működtetése kör Team tájékoztatást kap az őt érintő témákról, továbbképzési terv teljes dolgozói óvodavezető megbeszélés, szeptember 30. a dolgozók belső elkészítése, a városi kör súlyozás igényéből fakadó továbbképzési lehetőségek megbeszélése szakmai fejlődésének biztosítása, a kompetencia alapú pedagógiai munka eredményes elvégzéséhez ismeretek szerzése pályázatok felkutatása, nevelőtestület óvodavezető, pályázati kiírások folyamatosan sikeres pályázat elkészítése pályázatokért aktuálisan felelős böngészése szervezeti kultúra teljes dolgozói teljes dolgozói beszélgetés, folyamatosan a közös programokon 32

33 fejlesztése közösségi szellem formálása kör kör csoportmunka, mindenki részt vesz, kellemes hangulatban végzett munka, a konfliktusok optimális rendezésére törekvés Őszi pedagógiai nap a város Lendvai Lászlóné plenáris ülés november 22. Őszi pedagógiai naphoz pedagógusai kapcsolódó szakmai megbízott felelős barkácsolás, november városunk óvodáiból rendezvény az óvodánkban érkező pedagógusok kellemes, hasznos délutánt töltenek el együtt TÁMOP pályázat fenntartásához kapcsolódó feladataink: Nyitott szakmai napok a mindhárom óvoda Team vezető bemutatás, tanév vége egymástól tanulunk, tagóvodákkal közösen nevelőtestülete megbeszélés, november 13. Holdfény 33

34 november 14.Kincskereső november 15. Mákszem március 5. Holdfény március 6. Kincskereső március 7. Mákszem Intézmény honlapján, és nevelőtestület Intézmény anyagok tanév vége minden érdeklődő egyéb sajtóorgánumokban vezető, Szakmai összegyűjtése, család informálódik a pályázattal kapcsolatos vezető beszámoló, óvodánk tevékenységek feltöltés a eseményeiről, a megjelenítése, honlapra mindennapi nyilvánosság biztosítása gyakorlati munkáról A fenntartó nevelőtestület Intézmény bemutatás, tanév vége Referencia intézmény költségvetésének vezető, Tagóvoda megbeszélés működésébe függvényében tervezett: vezetők bepillantás Jó gyakorlat megtekintése, az educatio kínálata alapján, 10 fő a három oviból kompetencia alapú új óvó nénik Intézmény prezentáció, tanév vége a tagóvodákban program bevezetése 30 vezető, Lendvai megbeszélés, dolgozó kollégák és 34

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 01.

Budapest, 2014. szeptember 01. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 65-1042-2014 Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus tagóvoda 1033 Budapest, Mókus u.1. Budapest, 2014. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. A Vackor

Részletesebben

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Nevelőtestület nevében: aláírás Érvényessége. 2009. 09.01. 2010. 08. 31. Legitimációs

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE OM azonosító: 035646 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3 2. Dolgozói

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Gyerekkuckó Óvoda 1165 Budapest Centenáriumi stny. 1. 1.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hermina u- 66-68. 2.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Minőségirányítási Program Előzmények Az 1993.

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Csicsergő Óvoda éves munkaterve

Csicsergő Óvoda éves munkaterve Csicsergő Óvoda éves munkaterve 2011/12 Készítette: Zsírosné Őszi Katalin 1 Működési terv Nevelési év rendje A nevelési év 2011. szeptember 1-én kezdődik és 2012. augusztus 31-ig tart. Az üzemelés szünetel:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010. 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT V Á R O S I Ó V O D A INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász, 2008. december Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2007. 2 Bevezető A Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda közzétételi listája Tartalomjegyzék

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda közzétételi listája Tartalomjegyzék A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda közzétételi listája Tartalomjegyzék I.Személyi feltételek... 2 I.1. Pedagógus munkakör Perczel óvoda... 2 I.2. Nevelő oktató munkát közvetlenül segítők Perczel óvoda... 3

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 7333-2/2011. 4. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben