MUNKATERV HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA"

Átírás

1 MUNKATERV HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ: Intézmény OM- azonosítója: Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Intézményvezető:.. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás Érvényesség ideje: Felülvizsgálat ideje: Ph.

2 I. AZ INTÉZMÉNY MUNKATERVÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A fenntartó helyi rendeletei A Holdfény Utcai Óvoda működését és pedagógiai tevékenységét meghatározó dokumentumok, nevelőtestületi határozatok II.HELYZETKÉP Három épületben folyik a nevelő munka - Holdfény Utcai Óvoda (Budaörs Holdfény u.31.) - Kincskereső Tagóvoda (Budaörs Szabadság út 64.) - Mákszem Tagóvoda (2040 Budaörs Patkó u. 2) Csoportok száma: Holdfény Utcai Óvoda 4 csoport Kincskereső Tagóvoda 3 csoport Mákszem Tagóvoda 4 csoport Alkalmazottak száma: Holdfény Utcai Óvoda 23 fő Kincskereső Tagóvoda 16 fő Mákszem Tagóvoda 20 fő 2

3 Holdfény Utcai Óvoda 1 fő óvodavezető 9 fő óvodapedagógus (közülük két ped. részmunkaidőben, 0,5) 1 fő fejlesztőpedagógus 5 fő dajka 1 fő konyhai dolgozó 1 fő takarító napi 6 órában 2 fő takarító napi 4 órában 1 fő kertész-karbantartó 1 fő óvodatitkár 6 órába Óvodai férőhelyek: Holdfény Utcai Óvoda férőhely: 100 felvett gyermekek száma: 119 Kincskereső tagóvoda férőhely: 58 felvett gyermekek száma: 67 Mákszem Tagóvoda Férőhely: 100 felvett gyermekek száma: 105 Csoportlétszámok: Holdfény Utcai Óvoda: Holdacska csoport: 30 gyermek Csillag csoport: 31 gyermek Felhőcske csoport: 31 gyermek (egy gyermek a létszámban 3 főnek számít) Napocska csoport: 27 gyermek 3

4 Kincskereső Tagóvoda: Cica csoport: 18 gyermek Süni csoport: 26 gyermek Katica csoport: 23 gyermek Mákszem Tagóvoda: Méhecske csoport: 27 gyermek Maci csoport: 28 gyermek Mókus csoport: 27 gyermek Süni csoport: 23gyermek A Holdfény Utcai Óvoda szolgáltatásai: Alapfeladatként: - Logopédiai ellátás: a beszédhibás gyermekekkel Szujóné Lévai Zsuzsanna a Logopédiai Intézet munkatársa foglalkozik hetente két alkalommal. - Egyéni fejlesztés, tehetséggondozás: felmérés után Urainé Pócsik Adrienne fejlesztő pedagógus foglalkozik a gyermekekkel. - A Nevelési Tanácsadó gyógy testnevelője Wenzel Tamás heti két alkalommal foglalkozik a rászoruló gyermekekkel. - A Nevelési Tanácsadó pszichológusa, Hajdú Judit heti rendszerességgel segíti munkánkat. Szülők igényei alapján nyújtott szolgáltatásaink: - Hit és vallásoktatás, keddenként, hitoktató Párkányiné Mónika, intézményi felelős: Seregné Pafcsik Marianna 4

5 III. A NEVELÉSI ÉV KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI Célok: - Az óvoda dokumentumainak átdolgozása a törvényi változásoknak, végrehajtási rendeleteknek megfelelően. - A TÁMOP pályázat fenntartása, alkalmazása óvodánk mind a négy csoportjában. A kompetencia alapú óvodai nevelés elveinek érvényesítése mindennapi óvodai életünkben. A pedagógusok által kiválasztott témák beépítése az éves ütemtervekbe, a nevelés, fejlesztés tartalmához az óvónők szabadon választják ki az anyagokat. A megvalósulás leírása a csoportnaplóba. Párhuzamos tevékenységek lehetőségének biztosítása. - A TÁMOP /12-1 Budaörs Város óvodáinak integrált fejlesztése című pályázat sikeressége esetén a pályázatban szereplő célok, feladatok megvalósítása (képzések, szülői programok, művészeti neveléssel kapcsolatos programok). - Tehetséggondozó műhelyek létrehozása. - Mese zene program bevezetése Napocska csoportunkban. - A tankötelezettség új törvényi szabályozása szerinti eljárásrend kidolgozása, szülők tájékoztatása. - Hagyományaink folytatása, három alkalommal kiállítás az óvodában. - A székhely és tagóvodák közötti hospitálás megvalósítása. - Egységes szokás és szabályrendszer alkalmazása. Feladatok: - Team létrehozása az intézményi dokumentumok felülvizsgálására, a törvényi változásoknak megfelelő átdolgozására. 5

6 - Partneri igény-, és elégedettségmérés előkészítése (mérőeszközök, lebonyolítás eljárásrendje), lebonyolítása. - Kompetencia alapú óvodai nevelésünk fenntartásból adódó feladatok (témák megfelelő beillesztése, eszközök folyamatos beszerzése, szülők bevonása stb.). - A TÁMOP Óvodafejlesztés pályázat sikeressége esetén a pályázatban szereplő célok, feladatok megvalósításból adódó feladatok elvégzése (képzések, szülői programok, művészeti neveléssel kapcsolatos programok). - Hospitálások előkészítése, lebonyolítása a három óvoda között. - A művészeti neveléshez, és a kompetencia alapú óvodai nevelés biztosításához kapcsolódó ismeretek, módszerek bővítése a nevelőtestület minden tagjára vonatkozóan. - A tehetséggondozó műhelyek létrehozása a környező világ megismerése matematikai nevelés, valamint testnevelés területeken fejlesztő pedagógusunk vezetésével. - Az óvodában egységesen alkalmazott szokás és szabályrendszer alkalmazásának rendszeres vizsgálata. IV. BELSŐ FEJLESZTÉSI TERVEINK Szakmai, pedagógiai - A kompetencia alapú óvodai nevelés helyi nevelési programunkban, hogyan valósul meg mindennapi óvodai életünkben. A szülők folyamatos tájékoztatása a kompetencia alapú neveléssel kapcsolatos kérdésekről, segítségük kérése a gyűjtőmunkához. - Minőségirányítási munkánk során a rövid -, közép -, és hosszú távú intézkedési tervünkben megfogalmazottak megvalósítása, a partneri igény-, és elégedettségi mérések elvégzése. 6

7 - Dajka klubban az intézmény képviselete, aktív részvétel, mindhárom óvodában. - A művészeti nevelés megvalósulása érdekében más e program szerint dolgozó óvodával kapcsolatfelvétel. - Pedagógiai, szakmai ebben a nevelési évben további három projektet dolgoz ki a kompetencia alapú óvodai nevelés, valamint művészeti nevelésünk jegyében. - A Mese zene programról beszámoló a többi pedagógus felé. - Más művészeti neveléshez kapcsolódó jó gyakorlat megtekintése (anyagi lehetőségeink függvényében). - Hospitálás tehetségpontokon, a tehetséggondozás elősegítése. - Az esélyegyenlőség biztosítása minden óvodásunk számára, a bármilyen szempontból hátrányos helyzetű gyermekek segítése, helyzetük folyamatos figyelemmel kísérése. Tárgyi fejlesztések: - A kompetencia alapú neveléshez szükséges, még hiányzó eszközök beszerzése. - Textíliák (gyermektörölközők), beszerzése - Az ábrázoló tevékenységekhez jó minőségű alapanyagok biztosítása. - Felfüggeszthető eszközök beszerzése a tornaterembe. - Az új udvarrész parkosítása, mozgásos játék-, sporteszközök beszerzése. - Az alsó szint teljes festése. Személyi fejlesztések: - A TÁMOP /12-1 pályázat sikeressége esetén teljes nevelőtestületünk részt vesz 30 órás tehetséggondozással foglalkozó továbbképzésen, valamint egy-egy óvodapedagógus 120 órás képzésben részesül. 7

8 - Művészeti neveléssel kapcsolatos továbbképzések. - Felkészültség növelése a tehetséggondozással kapcsolatban. V. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK Továbbképzés Résztvevők Ára Őszi pedagógiai Nap Nevelőtestület ingyenes Tavaszi Pedagógiai Nap Nevelőtestület ingyenes Dajkai kompetenciák Dajkák ingyenes Városi szakmai délutánok érdeklődő ped. ingyenes Környezetünk komplex megismerése Tarnai Réka Ft. OKM-3/89/2007. ALAP pedagógiai központ (60 óra) A kompetencia alapú óvodai Hoffmann Dóra Erika Ft. programcsomag alkalmazása (30 óra VI. NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK IDŐPONT TÉMA Szeptember 25. Január 6. Június 17. Augusztus 26. munkaterv elfogadása félévet záró, értékelő értekezlet nevelési évet záró értekezlet, beszámoló elfogadása, a es nevelési évet előkészítő alkalmazotti, nevelőtestületi értekezlet 8

9 VII. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK IDŐPONT TÉMA Szeptember 24. Január 14. Május 6.. A nevelési évvel kapcsolatos célok, feladatok ismertetése Félévet értékelő szülői értekezlet, beiskolázással kapcsolatos információk adása. Nevelési év értékelése, év végi programjaink megbeszélése. VIII. SZMK ÉRTEKEZLETEK IDŐPONT TÉMA Október 03. Január 16. Május 8. SZMK elnök, helyettes megválasztása, feladatok, munkaterv megbeszélése,alapítvány Aktuális kérdések, félév értékelése A nevelési év tapasztalatainak megbeszélése, év végi feladatok áttekintése IX. AZ ÓVODAI NEVELÉSI ÉV RENDJE A SZÉKHELY ÉS A TAGÓVODÁKBAN Az óvodai nevelési év szeptember 1.-től a következő év augusztus 31.-ig tart. A téli szünet idejére től 2013.január 2-ig a városban egy óvoda biztosít ügyeletet. Az iskolai szünetek ideje alatt (őszi-, tavaszi) a csoportok a létszámtól függően összevontan működhetnek. 9

10 Az óvoda nyári zárva tartásának ideje 5 hét a fenntartóval egyeztetve. Az óvodavezető és a tagóvoda vezetők február 15.-ig közzéteszik a zárva tartás pontos időpontját, ügyeleti lehetőség biztosítása mellett. A nevelés nélküli munkanapok 5 nap - igénybevételének időpontjáról hét nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket. A zárva tartás idejére a szülők igénye alapján ügyeletet szervezünk a tagóvodákban, illetve a székhely óvodában. X. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK RENDJE IDŐPONT TÉMA Október 31. Január 7. Április 10. Május 17. Június 18. Szervezetfejlesztő tréning, kirándulás Félévet értékelő alkalmazotti, nevelőtestületi értekezlet Tavaszi Pedagógiai Nap Szervezetépítő kirándulás Alkalmazotti, nevelőtestületi értekezlet XI. KAPCSOLATTARTÁS A TÁRSINTÉZMÉNYEKKEL Cél: Igyekszünk az elmúlt évek folyamán kialakított kapcsolatainkat folyamatosan elmélyíteni kijelölt kapcsolattartóink útján, a bölcsődével is tervezzük szakmai kapcsolat kialakítását. Partnereink egy részével a nevelési évben partneri igény-és elégedettségvizsgálatot végzünk. Reményeink szerint ez kijelöli feladatainkat a jövőre vonatkozóan. Olyan rendezvényeket is tervezünk, mely nyitott a többi intézmény felé. Az Őszi Pedagógiai naphoz kapcsolódóan néptánc alapokkal ismerkedhetnek a városból érkező kollégák. 10

11 A Családsegítő Központ és az Esély Gyermekjóléti Szolgálat elérhetőségét biztosítjuk a szülőknek, eset-megbeszéléseiken, értekezleteiken részt veszünk. A Nevelési Tanácsadóval aktív kapcsolat kialakítására törekszünk, ők nyújtanak szakmai segítséget fejlesztő pedagógusunknak. Örömmel fogadjuk, hogy a Nevelési Tanácsadó pszichológusa heti rendszerességgel segíti a nevelési évben munkánkat. Szükség szerint szakvéleményt kérünk. Védőnőnk rendszeresen, illetve szükség szerint jön intézményünkbe, tisztasági szűréseket végez. A város közművelődési intézményeivel (Művelődési Ház, Játékszín, Múzeumok), és civil szervezeteivel (pl.bum) ápoljuk kapcsolatainkat. XII. CSOPORTBEOSZTÁS A NEVELÉSI ÉVRE Csoportlétszámok Holdfény Utcai Óvoda Holdacska csoport: 30 gyermek Csillag csoport: 31 gyermek Felhőcske csoport: 31 gyermek Napocska csoport: 27 gyermek HOLDACSKA CSOPORT (középső csoport) Óvónők: Géressy Erika Seregné Pafcsik Marianna 11

12 Dajka: Reichelné Papp Edina (november 16-tól) CSILLAG CSOPORT (vegyes életkorú) Óvónők: Kiss Anikó Nagy Angéla Dajka: Molnár Lászlóné FELHŐCSKE CSOPORT (kiscsoport) Óvónők: Drágár Ferencné Tarnai Réka Dajka: Kelemen Ferencné NAPOCSKA CSOPORT (nagycsoport) Óvónők: Hoffmann Dóra Mándoki Melitta Rákosiné Nagy Zsuzsanna Dajka: Tóth Csabáné XIII. HETI REND A NEVELÉSI ÉVRE A kompetencia alapú nevelés bevezetése kapcsán óvónőink a heti rendet rugalmasan alakítják. A tevékenységek formája a célnak megfelelően kötött-, illetve kötetlen egyaránt rugalmas időkeretben. Egyedül a testnevelés foglalkozás (kötelező) ideje állandó, a tornaterem beosztása miatt. 12

13 XIV. ÜNNEPEK RENDJE Nemzeti ünnep: Március 15. Természeti ünnepek: Október 4. Állatok világnapja Március 22. A víz világnapja Április 22. A Föld napja Május 10. Madarak, fák napja Az óvodai élet hagyományos ünnepei: December 6. Mikulás December 19. Karácsonyi ünnepség Május Anyák napi ünnepségek a csoportokban Május 31. Gyermeknap az óvodában Június 7. Nagyok búcsúztatása 13

14 XV. ÓVÓNŐK MUNKAIDŐBEOSZTÁSA "A" HÉT Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Drágár Ferencné 12 ó-17 ó 13 ó-18 ó 12 ó-17 ó 12 ó-17 ó 12 ó-17 ó Géressy Erika 10:30-17 ó 10:30-17 ó 10:30-17 ó 11:30-18 ó 11 ó-17 ó Hoffmann Dóra 7 ó-13:30 7 ó-13:30 Kiss Anikó 7 ó-13:30 7 ó-13:30 6 ó-12:30 7 ó-13:30 7 ó-13 ó Mándoki Melitta 6 ó-12:30 7 ó-13:30 7 ó-13 ó Nagy Angéla 10:-17 ó 10:30-17 ó 11:30-18 ó 10:30-17 ó 11 ó-17 ó Rákosiné Nagy Zsuzsanna 11:30-18 ó 10:30-17 ó 10:30-17 ó 10:30-17 ó 11 ó-17 ó SeregnéPafcsik Marianna 7 ó-13:30 7 ó-13:30 7 ó-13:30 6 ó-12:30 7 ó-13 ó Tarnai Réka 7 ó-13:30 6 ó-12:30 7 ó-13:30 7 ó-13:30 7 ó-13 ó B HÉT Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Drágár Ferencné 7:30-12:30 6 ó-12 ó 7:30-12:30 7:30-12:30 7:30-11:30 14

15 Géressy Erika 7 ó-13:30 7 ó-13:30 7 ó-13:30 6 ó-12:30 7 ó-13 ó Hoffmann Dóra Erika 11:30-18 ó 10:30-17 ó 11 ó-17 ó Kiss Anikó 10:30-17 ó 10:30-17 ó 11:30-18 ó 10:30-17 ó 11 ó-17 ó Mándoki Melitta 10:30-17 ó 10:30-17 ó Nagy Angéla 7 ó-13:30 7 ó-13:30 6 ó-12:30 7 ó-13:30 7 ó-13 ó Rákosiné Nagy Zsuzsanna 6 ó-12:30 7 ó-13:30 7 ó-13:30 7 ó-13:30 7 ó-13 ó Seregné Pafcsik Marianna 10:30-17 ó 10:30-17 ó 10:30-17 ó 11:30-18 ó 11 ó-17 ó Tarnai Réka 10:30-17 ó 11:30-18 ó 10:30-17 ó 10:30-17 ó 11 ó-17 ó Péntekenként a négy csoportban dolgozó óvodapedagógusok váltakozásban kezdenek 6 órakor, illetve vannak 18 óráig. Mándoki Melitta és Hoffmann Dóra részmunkaidőben heti 16 kötelező órában dolgozik. Maksainé Gecse Erika óvodavezető heti munkaideje 40 óra, kötelező óraszám 6, melyet ebben a nevelési évben a Csillag csoportban (hétfő, kedd, szerda 8-9 óráig), illetve a Napocska csoportban (csütörtök, péntek (8-9:30 óráig) tölt. Munkaidő beosztása: Hétfőtől csütörtökig 7:30-16 óráig Pénteken 8-14 óráig Urainé Pócsik Adrienn fejlesztőpedagógus heti munkaideje 24 óra, Munkaidő beosztása: Hétfőtől-csütörtökig 8-13-ig Pénteken 8-12 óráig XVI. Technikai dolgozók munkaidő beosztása Geller Katalin, óvodatitkár: heti munkaideje 30 óra 15

16 Hétfőtől péntekig, 8-14 óráig. Dajkák: heti munkaidő 40 óra Kelemen Ferencné hétfőtől péntekig 8-16 óráig Lázár Csilla hétfőtől péntekig 8-16 óráig Molnár Lászlóné hétfőtől péntekig 8-16 óráig Reichelné Papp Edina hétfőtől péntekig 8-16 óráig Tóth Csabáné hétfőtől péntekig 8-16 óráig Az öt dajka közül egy óráig dolgozik, hetente váltakozva. Baranyi Attiláné, konyhai dolgozó: heti munkaideje 40 óra Hétfőtől péntekig 6 óra 30-tól 14 óra 30-ig Almásiné Baranyi Brigitta takarító: heti munkaideje 20 óra Hétfőtől péntekig óráig Fábián Sándorné, takarító: heti munkaideje 30 óra Hétfőtől péntekig óráig Szabados Jánosné, takarító: heti munkaideje 20 óra Hétfőtől péntekig óráig Jusztin Ferenc, kertész-karbantartó: heti munkaideje 40 óra Hétfőtől péntekig 6-14 óráig 16

17 XVII. ESEMÉNYNAPTÁR A AS NEVELÉSI ÉVRE ESEMÉNYNAPTÁR A as NEVELÉSI ÉVRE Dátum Esemény Felelős szeptember 19. Óvodavezetői szakmai TEAM óvodavezető 24. Szülői értekezlet, csoportos óvónők 25. Bon Bon matiné Klasszikus zene, ismerkedés a hangszerekkel előadás a JMMK-ban 30-ig Gyermekek fizikai állapotát felmérő vizsgálat elvégzése (középsős, nagycsoportos korúaknál) folyamatos Őszi dekoráció elkészítése október Holdacska, Csillag, Napocska csoport óvónői csoportos óvónők Nagy Angéla,Géressy Erika folyamatos Óvodásaink meglátogatása az iskolában érintett óvónők 4. Állatok világnapja csoportos óvónők 10. Városi minőségfejlesztési TEAM Team tagok 16. Bon Bon matiné Klasszikus zene, ismerkedés a Holdacska, Csillag, hangszerekkel előadás a JMMK-ban Napocska csoport óvónői ó Bábelőadás az óvodában (Portéka bábszínház, óvodavezető Vásári komédia) 27. Dajkák klubja szakmai műhely 31-ig Gyermekek fizikai állapotát felmérő vizsgálat csoportos óvónők elvégzése (kiscsoportos korúaknál) 31. Szervezetépítő tréning (nevelés nélküli óvodavezető munkanap) november folyamatos Nevelési tanácsadó kérdőíveinek kitöltése érintett óvónők 17

18 6. Bon Bon matiné Klasszikus zene, ismerkedés a Holdacska, Csillag, hangszerekkel előadás a JMMK-ban Napocska csoport óvónői 13. Hospitálás Holdfény utcai óvoda óvodavezető helyettes 14. Óvodavezetői szakmai TEAM óvodavezető 14. Hospitálás Kincskereső tagóvoda óvodavezető helyettes 15. Hospitálás Mákszem Tagóvoda óvodavezető helyettes 22. Őszi pedagógiai nap nevelőtestület 27. Bon Bon matiné Klasszikus zene, ismerkedés a Holdacska, Csillag, hangszerekkel előadás a JMMK-ban Napocska csoport óvónői óra Előadás az óvodában A rút kiskacsa Őszi kiállítás (rajzpályázat) Adventi dekoráció elkészítése Nagy Angéla, Géressy Erika december 5. Dajkák klubja szakmai műhely 6. Jön a Mikulás, Mikulás műsor Napocska csoport óvónői 13. Adventi barkács délután a szülőkkel Seregné Paffcsik Marianna ó Karácsonyi előadás (Fabatka óvodavezető bábszínház,betlehemes) 27-jan 2. Téli szünet január 7. Nevelőtestületi értekezlet (félévet értékelő) óvodavezető, helyettes 9. Óvodavezetői szakmai TEAM óvodavezető 11. Bábelőadás (Zene-bona) 14. Szülői értekezlet óvodavezető, óvónők 15-ig Iskolaérettségi vizsgálatok kérése érintett óvónők, fejlesztő pedagógus 16. Városi minőségfejlesztési TEAM Team tagok 15-ig Iskolaérettségi vizsgálatok kérése érintett óvónők, fejlesztő pedagógus 16. Városi minőségfejlesztési TEAM Team tagok 18

19 23 TÁMOP 3.11/12-1 óvodafejlesztés pályázat óvodavezető szakmai délután 31-ig Szülők tájékoztatása gyermekük fejlődéséről I. minden óvónő félév Téli kiállítás február 6. Dajkák klubja szakmai műhely 13. Városi minőségfejlesztési TEAM Team tagok 15. Farsangi délelőtt minden óvónő 20. TÁMOP óvodafejlesztés pályázat óvodavezető szakmai délután folyamatos Egyéni megbeszélés a szülőkkel a csoportos óvónők beiskolázással kapcsolatban március 5. Hospitálás Holdfény utcai óvoda óvodavezető helyettes 6. Hospitálás Kincskereső tagóvoda óvodavezető helyettes 7. Hospitálás Mákszem Tagóvoda óvodavezető helyettes 13. Óvodavezetői szakmai TEAM óvodavezető Nyílt napok szülőknek az általános iskolákban nagycsoportosok óvónői 14. Óvodai megemlékezés nemzeti ünnepünkről csoportos óvónők 15-ig Óvodai szakvélemények elkészítése nagycsoportosok óvónői 22. A Víz világnapja Rákosiné Nagy Zsuzsanna, Hoffmann Dóra 20. Húsvéti barkács délután Kiss Anikó 25. Ovis Olimpia Rákosiné Nagy Zsuzsanna 27. TÁMOP /12-1 óvodafejlesztés pályázat óvodavezető szakmai délután folyamatos Egyéni megbeszélés a szülőkkel a csoportos óvónők beiskolázással kapcsolatban 8.11 ó Fabatka Sárkánymese április 19

20 nagycsoportos korúak 4-5. Általános iskolai beíratás óvónői Tavaszi Pedagógiai Nap nevelés nélküli 10. munkanap óvodavezető helyettes 17. Dajkák klubja szakmai műhely Az óvodai jelentkezést megelőző nyílt délelőtt óvodavezető, óvodavezető 20. az érdeklődő családok számára helyettes 20. Városi környezetvédelmi nap csoportos óvónők 22. A Föld Napja csoportos óvónők TÁMOP /12-1 óvodafejlesztés pályázat óvodavezető 24. szakmai délután május 2-3. Óvodai beiratkozás óvodavezető, helyettes óvodavezető, csoportos 6. Szülői, SZMk értekezlet óvónők 8. Óvodavezetői szakmai TEAM óvodavezető Csoportonként Anyák napi ünnepség csoportos óvónők 10. Madarak, fák napja csoportos óvónők 15. Városi Team Team vezető Munkatársi kirándulás ( nevelés nélküli 17. munkanap) óvodavezető helyettes Óvodai kirándulás Urainé Pócsik Adrienne 22. TÁMOP 3.11/12-1 óvodafejlesztés pályázat szakmai délután óvodavezető Gyermeknap az óvodában Mikola Péter óra Játszanék veled óvodavezető 31-ig Szülők tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről csoportos óvónők Gyermekek fizikai állapotát felmérő vizsgálat csoportos óvónők 31-ig elvégzése 30. Ugrálóvár Holdacska csoport óvónői június 20

21 3. Pedagógus nap óvodavezető 4. Nemzeti összetartozás Napja csoportos óvónők 7. Nagyok búcsúztatása Csillag Napocska 13. Családi sport délután Urainé Pócsik Adrienne 17. Nevelési év végi munkatársi, nevelőtestületi értekezlet óvodavezető XVIII. ÓVÓNŐI ÉRTEKEZLETEK /belső továbbképzés/ Célja: Feladatok megbeszélése, tapasztalatok átadása, egységes nevelői szemlélet kialakítása. Heti rendszerességgel, keddi napokon tartjuk óvónői értekezleteinket, melyen minden óvodapedagógusunk részt vesz. Témái a következők: A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről közös értelmezése, a változásokból adódó feladatok kijelölése, végrehajtása. A soron következő események, rendezvények előkészítése, feladatok kiosztása, megvalósítása. Továbbképzéseken szerzett információk, tapasztalatok megbeszélése a kollégákkal. Kompetencia alapú óvodai nevelésünk folyamatos biztosítása, tapasztalatok átadása. A TÁMOP /12-1 óvodafejlesztés pályázat sikeressége esetén a feladatok ütemezésével megvalósításával kapcsolatos megbeszélések. Aktuális nevelési kérdések megvitatása. Teljesítményértékelés. Partneri igény-, és elégedettségmérések. Szülői SZMK értekezletek előkészítése, tapasztalatok megosztása. 21

22 XIX. DAJKÁK ÉRTEKEZLETEI Célja: Információk átadása, belső képzés elősegítése. A megbeszéléseket általában a hónap első csütörtöki napján tartjuk. IDŐPONT TÉMA FELELŐS Évindítással kapcsolatos feladatok Szept.6. megbeszélése. óvodavezető, helyettes Okt. 4. A hónap aktuális feladatainak áttekintése, jelentkezés a Dajkai klubba óvodavezető, helyettes Nevelőmunka minél hatékonyabb segítésének tapasztalatai, aktuális Nov.1. feladatok. óvodavezető, helyettes Dec.13. Téli szünet idejére halak, növények gondozásának megbeszélése. óvodavezető óvodavezető, helyettes, TEAM Elkövetkező időszak feladatainak vezető, képzésen résztvevő Jan.10. áttekintése. dajkák Óvodapszichológusunk meghívása a Febr.7. dajkai értekezletre. óvodavezető Márc.7. Teljesítményértékelés előkészítése TEAM vezető Év végi programokkal a dadus néniket is érintő plusz feladatok kiosztása. Nyári program Ápr.4. szabadságolási terv elkészítése. óvodavezető Programok, előkészületek, részvétel, óvodavezető, Máj.2. feladatok tisztázása, kiosztása felelősök felelősök, program Júni.6. Nyári munkaidő beosztás megbeszélése óvodavezető helyettes 22

23 XX. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGÉNEK MEGBESZÉLÉSEI Célja: Döntések előkészítése, folyamatok értékelése. Minden hónaputolsó csütörtöki napján ig a Holdfény Utcai Óvodában ülünk össze. 23

24 XXI. MINŐSÉGFEJLESZTÉS A minőségfejlesztési TEAM vezető és TEAM tagok feladatai TEAM vezető feladatai: Az intézmény minőségirányítási programjából adódó célkitűzéseket és fő minőségügyi feladatokat meghatározza, valamint megvalósításukat koordinálja Szervezi a minőségfejlesztési köröket alkotó teameket, és folyamatosan ellenőrzi munkájukat Információs fórumokat, lehetőségeket és formákat biztosít a minőségfejlesztési támogató csoport és a nevelőtestület számára Felkutatja a továbbképzési lehetőségeket a minőségfejlesztési támogató csoport és a nevelőtestület számára az intézményi költségvetésnek megfelelően A minőségfejlesztési támogató csoport működési feltételeit biztosítja, munkájukat támogatja, értékeli, ellenőrzi Kapcsolatot tart a partnerekkel Erőforrásleltárt készít a minőségfejlesztési támogató csoport tagjaival Koordinálja a minőségfejlesztési feladatokat a modell kiépítésére készült munkaterv alapján Az óvodavezető támogatásával, a minőségfejlesztési tanácsadóval konzultálva a minőségfejlesztési rendszer gyakorlati feladatait közvetlenül irányítja A minőségfejlesztési munkában aktívan bevonja a minőségfejlesztési csoport tagjait, az intézményi nevelőtestületet és egyéb dolgozókat (a modell leírásnak megfelelő mértékben) A minőségfejlesztési munka során keletkezett dokumentációkat rendezi, irattárban tárolja 24

25 A Minőségfejlesztési Munkatervnek megfelelően részt vesz az egyeztető munkamegbeszéléseken Az intézményvezető megbízásából az intézményi feladatok gyakorlati végrehajtásáról beszámol A minőségfejlesztési rendszer kiépítésében közreműködők munkájának értékelésében az óvodavezető felkérésére részt vesz Az óvodavezetővel történt egyeztetés alapján a partnereket tájékoztatja, informálja Folyamatosan képzi magát (továbbképzés, önképzés) annak érdekében, hogy naprakész ismeretekkel rendelkezzen a minőségfejlesztési munka során TEAM tagok feladatai: Munkájukat az intézményvezető megbízása alapján végzik (Munkaköri leírás kiegészítése) Aktívan részt vesznek a minőségfejlesztési rendszer kidolgozásában és működtetésében, aktívan segítik a minőségfejlesztési támogató csoport vezetőjének munkáját A minőségfejlesztési TEAM vezetővel együtt összeállítják a minőségfejlesztési munkatervet Részt vesznek az erőforrásleltár készítésében Részt vesznek a minőségfejlesztési munka során keletkezett dokumentumok rendezésében Folyamatosan képzik magukat annak érdekében, hogy naprakész ismeretekkel rendelkezzenek a minőségfejlesztési munka során A minőségfejlesztési munkatervnek megfelelően részt vesznek az egyeztető munkamegbeszéléseken A támogató csoport vezetőjének távolléte esetén átveszik annak feladatait, felelősségi körét 25

26 MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATTERV 2012/2013 HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA Az IMIP-ben korábban megfogalmazott az ÖMIP elvárásaival harmonizáló intézményi céljaink a következők: partneri igény, elvárás figyelembe vétele a fejlesztéskor belső képzési rend kialakítása külső és belső kommunikáció hatékonyságának biztosítása gyermekek igényeinek megfelelés tehetséggondozás hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása közösségi szellem kialakítása a helyi programra épülő egyéni arculat megjelenése a gyakorlatban óvodánk ismertségének, valamint jó hírnevének kialakítása, fenntartása érték alapú működés teljes körű minőségfejlesztési rendszer kiépítése, működtetése, feltételek biztosítása szervezeti kultúra fejlesztése 26

27 feladat résztvevők felelős módszer határidő/időtartam elvárt eredmény intézmény programjainak nevelő testület óvodavezető megbeszélés szeptember 22. a HOP-al áttekintése harmonizáló programkínálat, a családok igényeinek megfelelően partnerek azonosítása nevelő testület Team vezető megbeszélés szeptember 20. partnerlista igény és elégedettség nevelő testület Team vezető csoportmunka október eleje felelős mérés lebonyolítása megbeszélés kapcsolattartók, lépéseinek megtervezése, a a számunkra fontos, mérés elvégzése értékes mutatókat tartalmazó eszközök, (fenntartó, iskolák, zökkenő mentes bölcsőde, gyermekek, lebonyolítás dolgozók, Nevelési Tanácsadó, konyha, Családsegítő Szolgálat) 27

28 az igény és Team Team vezető megbeszélés szeptember 25. elégedettség mérés interjú mérőeszközeinek áttekintése a mérőeszközök kiosztása kapcsolattartók Team beszélgetés október eleje minden partnerhez eljutnak a mérőeszközök mérési Team Team vezető kérdőív, elemzés október 20. eredmények, dokumentum igények elemzése elemzés október 25. eredményességi és összefoglaló készítése a mérési eredményekről Team Team vezető kapcsolattartók Team rangsorolás november eleje hiányossági mutatók megjelenése, visszacsatolás partnerek tájékoztatása az eredményekről probléma lista Nevelő testület Nevelő testület Team ok halszálka diagnózis kutatás, november 10. november 15. prioritások meghatározása intézkedési tervek 28

29 súlyozása a problémák okainak feltárása, mérhető célokhoz rövid, közép- és hosszú távú tervek készítése Team Team megbízott Team tag Team vezető megbeszélés elemzés november 20. május 15. minden dolgozó értesül a kiemelt feladatokról az év során végzett Nevelő testület munka értékelése munkatársak tájékoztatása tervek megvalósulása értékelése 29

30 részvétel a városi Team városunk óvodai Lendvai Ani prezentáció éves feladatok foglalkozásokon: Team tagjai Team vezető megbeszélés meghatározása, csoportmunka Október 10. összehasonlítás városi szakmai elemzés eseménynaptár megvitatása, kiegészítése Január 16. Február 13. Március 20. Május 15. szakértővel szervezett Team Team vezető megbeszélés információ csere 30

31 intézményi konzultációk December 11. szakértő: Lendvai Ani a jelentkező nehézségek közös megoldása, gyakorlati tapasztalatok megbeszélése, Március 27. neveltségi szint mérési eredményeinek megfelelően intézkedési terv készítése, ill. az azokból fakadó feladatok, folyamatok azonosítása, szabályozása a rövid- közép- és hosszú távú céljaink megvalósulását biztosító ez évi feladataink megbeszélése, folyamatos végzése nevelő testület Team vezető megbeszélés, november a leggyengébb ötletbörze, rangsorolás, eredményekhez kapcsolódó elemzés intézkedési tervek beépítése a gyakorlati munkába nevelő testület Team vezető megbeszélés, folyamatos minden partner számára megfelelő működés, és intézményi fejlődés 31

32 minőségügyi körök nevelő testület óvodavezető konzultáció, folyamatosan megoldandó működtetése Team vezető elemzés, tervezés feladatok közös szakmai mv. elvégzése kommunikációs rendszer teljes dolgozói óvodavezető megbeszélés folyamatosan mindenki időben működtetése kör Team tájékoztatást kap az őt érintő témákról, továbbképzési terv teljes dolgozói óvodavezető megbeszélés, szeptember 30. a dolgozók belső elkészítése, a városi kör súlyozás igényéből fakadó továbbképzési lehetőségek megbeszélése szakmai fejlődésének biztosítása, a kompetencia alapú pedagógiai munka eredményes elvégzéséhez ismeretek szerzése pályázatok felkutatása, nevelőtestület óvodavezető, pályázati kiírások folyamatosan sikeres pályázat elkészítése pályázatokért aktuálisan felelős böngészése szervezeti kultúra teljes dolgozói teljes dolgozói beszélgetés, folyamatosan a közös programokon 32

33 fejlesztése közösségi szellem formálása kör kör csoportmunka, mindenki részt vesz, kellemes hangulatban végzett munka, a konfliktusok optimális rendezésére törekvés Őszi pedagógiai nap a város Lendvai Lászlóné plenáris ülés november 22. Őszi pedagógiai naphoz pedagógusai kapcsolódó szakmai megbízott felelős barkácsolás, november városunk óvodáiból rendezvény az óvodánkban érkező pedagógusok kellemes, hasznos délutánt töltenek el együtt TÁMOP pályázat fenntartásához kapcsolódó feladataink: Nyitott szakmai napok a mindhárom óvoda Team vezető bemutatás, tanév vége egymástól tanulunk, tagóvodákkal közösen nevelőtestülete megbeszélés, november 13. Holdfény 33

34 november 14.Kincskereső november 15. Mákszem március 5. Holdfény március 6. Kincskereső március 7. Mákszem Intézmény honlapján, és nevelőtestület Intézmény anyagok tanév vége minden érdeklődő egyéb sajtóorgánumokban vezető, Szakmai összegyűjtése, család informálódik a pályázattal kapcsolatos vezető beszámoló, óvodánk tevékenységek feltöltés a eseményeiről, a megjelenítése, honlapra mindennapi nyilvánosság biztosítása gyakorlati munkáról A fenntartó nevelőtestület Intézmény bemutatás, tanév vége Referencia intézmény költségvetésének vezető, Tagóvoda megbeszélés működésébe függvényében tervezett: vezetők bepillantás Jó gyakorlat megtekintése, az educatio kínálata alapján, 10 fő a három oviból kompetencia alapú új óvó nénik Intézmény prezentáció, tanév vége a tagóvodákban program bevezetése 30 vezető, Lendvai megbeszélés, dolgozó kollégák és 34

MUNKATERV 2010-2011. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2010-2011. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2010-2011. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U. 31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Intézményvezető:.. aláírás Nevelőtestület nevében:

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2014-2015. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2014-2015. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető: \ ^ '.^UvtAA... ajáírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. 24. (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2013/2014-es nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2013/2014-es év

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Vezetői szakmai munkaközösség éves munkaterve 2014-2015. Készítette: Szabóné Szentesi Mária

Vezetői szakmai munkaközösség éves munkaterve 2014-2015. Készítette: Szabóné Szentesi Mária Vezetői szakmai munkaközösség éves munkaterve 2014-2015 Készítette: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Szakmai műhely tagjai: Ssz. Név munkahely Beosztás Székhely, Táncsics krt. 17. intézményvezető Székhely,

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben