Programozás alapjai 3.Gy: C elágazások, ciklusok P R O

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Programozás alapjai 3.Gy: C elágazások, ciklusok P R O"

Átírás

1 Programozás alapjai 3.Gy: C elágazások, ciklusok. P R O A L A G 1/39 B ITv: MAN

2 Kövessük a kódot void main() { int a, b, seged; printf("\nkerek ket egesz szamot: "); scanf("%d, %d", &a, &b); seged=a; a=b; b=seged; printf("\ncsere utan: a=%d, b=%d\n", a, b); Csere algoritmus. Akkor alkalmazzuk, ha két változó értékét fel kell cserélni. 2/39

3 Kövessük a kódot? int a; printf("\nkérek egy egész számot: "); scanf("%d", &a); printf( (a % 2 == 0)? " páros" : " páratlan" ); a%2 az a osztva 2-vel osztási maradéka Logikai vizsgálatban az egyenlőséget 2 db = jellel adjuk meg: a%2 == 0 printf( (a%2 == 0)? a : b ); Értelmezése: ha a kisebb b állítás igaz, akkor kiírja a-t, egyébként kiírja b-t. Logikai vizsgálat 3/39 2 lehetséges kimenetet jelző operátor Igaz kimenethez tartozó érték Hamis kimenethez tartozó érték 2 kimenetet elválasztó operátor

4 Kövessük a kódot? int a; printf("\nkérek egy egész számot: "); scanf("%d", &a); if (a%2) printf(" páratlan\n"); else printf(" páros\n" ); a%2 az a osztva 2-vel osztási maradéka, értéke lehet 0 vagy 1 A C nyelvben egy logikai állítás ha igaz, akkor annak a program által kiértékelt értéke 1, ha hamis, akkor annak értéke 0. Az if (a%2) kódot kb. így lehet értelmezni: ha a-t 2-vel elosztva 1-et kapok (vagyis igaz értéket), akkor írd ki hogy páratlan, egyébként írd ki, hogy páros 4/39

5 Kövessük a kódot? int a; printf("adj meg egy számot: "); scanf("%d", &a); switch(a%2) { case 0: printf("páros.\n"); break; case 1: printf("páratlan.\n"); break; switch(kifejezés) Sok lehetséges kimenetelű elágazás case érték: utasítás; break; Egy lehetséges kimenet leírása. A break hatására lép ki a vezérlés a switch utasításból! Az érték típusának meg kell egyeznie a kifejezés típusával (itt egész szám) 5/39

6 Kövessük a kódot char k; printf("add meg a kódot! (A,B,C): "); k = getchar(); switch(k) { case 'A': printf("alma"); break; case 'B': printf("banán"); break; case 'C': printf("citrom"); break; default : printf ("Érvénytelen kód!"); default Ha egy érték sem egyezik meg a kifejezés értékével, akkor ez lesz az eredmény. Nem kötelező használni. 6/39

7 Kövessük a kódot char k; printf("add meg a kódot! (A,B,C): "); k = getchar(); switch(k) { case 'A': printf("alma"); case 'B': printf("banán"); case 'C': printf("citrom"); default : printf ("Érvénytelen kód!"); Ha lemaradnak a break utasítások, akkor a belépési pont utáni összes utasítást végrehajtja a program! 7/39

8 Ciklusszervezés Egy vagy több művelet ismétlését nevezzük ciklusnak. Az ismétlődés addig tart, amíg ezt valamilyen feltétel teljesülése meg nem állítja. Három ciklusképző utasítás van a C-ben: while elöltesztelő for taxatív (számláló) do while hátultesztelő 8/39

9 While ciklus while (kifejezés) { ciklusmag Amíg (a kifejezés igaz) { hajtsd végre a ciklusmag utasításait 9/39

10 While ciklus Összegezzük a számokat 1 és N között. N értékét olvassuk be! Használjuk a while ciklust! int N, i, sum=0; printf("\nszámok összegzése 1-N-ig"); printf("\nkérem N értékét: "); scanf("%d", &N); i=1; while (i<=n) { sum = sum+i; i = i+1; printf("\nösszeg: %d\n", sum); 10/39

11 While ciklus Profi módon Összegezzük a számokat 1 és N között. N értékét olvassuk be! Használjuk a while ciklust! int N, i, sum=0; printf("\nszámok összegzése 1-N-ig"); printf("\nkérem N értékét: "); scanf("%d", &N); i=1; while (i<=n) { sum += i; i++; sum = sum+i; i = i+1; printf("\nösszeg: %d\n", sum); 11/39

12 do while ciklus Mivel hátul tesztelő ciklus, egyszer mindenképpen lefut! do { ciklusmag while (kifejezés); Hajtsd végre a ciklusmag utasításait amíg a kifejezés igaz 12/39

13 do while ciklus Összegezzük a számokat 1 és N között. N értékét olvassuk be! Használjuk a do while ciklust! int N, i, sum=0; printf("\nszámok összegzése 1-N-ig"); printf("\nkérem N értékét: "); scanf("%d", &N); i=1; do { sum+=i; i++; while (i<=n); printf("\nösszeg: %d\n", sum); 13/39

14 for ciklus: for (1.kifejezés; 2.kifejezés; 3.kifejezés) { ciklusmag ciklus (kezdőérték, bennmaradási feltétel, növekmény) { ciklusmag utasításai 14/39

15 for ciklus Összegezzük a számokat 1 és N között. N értékét olvassuk be! Használjuk a for ciklust! int N, i, sum=0; printf("\nszámok összegzése 1-N-ig"); printf("\nkérem N értékét: "); scanf("%d", &N); for (i=1; i<=n; i++) { sum+=i; printf("\nösszeg: %d\n", sum); 15/39

16 A for ciklus csodái int N, i, sum; printf("\nszámok összegzése 1-N-ig"); printf("\nkérem N értékét: "); scanf("%d", &N); for (i=1,sum=0; i<=n; sum+=i,i++) { printf("\nösszeg: %d\n", sum); int N, sum; printf("\nszámok összegzése 1-N-ig"); printf("\nkérem N értékét: "); scanf("%d", &N); for (int i=1,sum=0; i<=n; sum+=i,i++); printf("\nösszeg: %d\n", sum); 16/39 A ciklusmag üres, a végrehajtandó utasítás a növekmény előtt van megadva! Ha üres a ciklusmag, nem kellenek a kapcsos zárójelek sem!!

17 Számkitaláló int tipp, szam, kesz; szam=57; kesz=1; printf ("\ntalálj ki egy számot között!\n"); do { printf("kérem a tippet: "); scanf ("%d", &tipp); if (tipp < szam) printf ("A tipp kisebb a számtól!\n"); if (tipp == szam) {kesz=0; printf ("Eltaláltad!"); if (tipp > szam) printf ("A tipp nagyobb a számtól!\n"); while (kesz); A C nyelvben az 1 logikai igazat, a 0 logikai hamisat jelent. A ciklusok addig futnak, míg a feltételük igaz, így egy 1 vagy 0 értéket felvevő változóval vezérelhetők. A while (kesz) értelmezése: amíg kesz értéke 1 (igaz), addig fut a ciklus, 17/39 ha az érték 0 lesz (hamis), akkor kilép a program a ciklusból

18 Számkitaláló Profiknak! #include <stdlib.h> #include <time.h> int tipp, szam, kesz=1; srand(time(null)); szam = rand()%100+1; Szükséges könyvtári modulok Ha ez az utasítás kimarad, mindig ugyanazt a véletlenszámot kapjuk! printf ("\ntalálj ki egy számot között!\n"); do { printf("kérem a tippet: "); scanf ("%d", &tipp); if (tipp < szam) printf ("A tipp kisebb a számtól!\n"); if (tipp == szam) {kesz=0; printf ("Eltaláltad!"); if (tipp > szam) printf ("A tipp nagyobb a számtól!\n"); while (kesz); srand véletlenszám generátor inicializálása 18/39 rand() véletlenszám generálás

19 Egy szám egész osztóinak kiíratása Írassuk ki egy szám egész osztóit. A szám értékét olvassuk be! Programlogika: 1. Kell szervezni egy ciklust, ami 1-től indul, végértéke a beolvasott szám (legyen a neve x) (ciklus 1-től x-ig) 2. A ciklusmagban vizsgálni kell, hogy az az érték, ahol a ciklus jár (i), egész osztója-e a számnak (x-nek): x%i == 0 3. Ha egész osztó az i, akkor kiírjuk a képernyőre az i értékét, ha nem egész osztó, nem csinálunk semmit sem 4. A választott ciklusnak megfelelően az i ciklusváltozó növekedéséről gondoskodni kell 5. A ciklusból kilépve vége a kódnak 19/39

20 Egy szám egész osztóinak kiíratása Írassuk ki egy szám egész osztóit. A szám értékét olvassuk be! int x, i=1; printf("\nszám osztóinak kiírása"); printf("\nkérem a szám értékét: "); scanf("%d", &x); while (i<=x) { if (x%i == 0) printf("\na szám osztója: %d", i); i++; 20/39

21 Egy szám egész osztóinak darabszáma Számoljuk meg, hogy egy beolvasott számnak hány darab egész osztója van! Programlogika: 1. Deklaráljunk egy változót, legyen a neve db, melyben majd nyilvántartjuk az egész osztók darabszámát. A kód elején ennek az értéke 0 legyen. 2. Kell szervezni egy ciklust, ami 1-től indul, végértéke a beolvasott szám (legyen a neve x) (ciklus 1-től x-ig) 3. A ciklusmagban vizsgálni kell, hogy az az érték, ahol a ciklus jár (i), egész osztója-e a számnak (x-nek): x%i == 0 4. Ha egész osztó az i, akkor a db változó értékét növelni kell 1-el 5. A választott ciklusnak megfelelően az i ciklusváltozó növekedéséről gondoskodni kell 6. A ciklusból kilépve ki kell írni a db változó értékét, ez a program végeredménye 21/39

22 Egy szám egész osztóinak darabszáma Számoljuk meg, hogy egy beolvasott számnak hány darab egész osztója van! int x, i=1, db=0; printf("\nszám osztóinak kiírása"); printf("\nkérem a szám értékét: "); scanf("%d", &x); while (i<=x) { if (x%i == 0) { printf("\na szám osztója: %d", i); db++; i++; printf("\na szám osztóinak száma: %d", db); 22/39 Ellenőrzésként kiíratjuk az osztók értékét. Ha minden rendben, kitöröljük ezt a sort!

23 A C kód adatbeolvasási logikája! int x; printf("\nadatbeolvasás"); printf("\nkérek egy egész számot: "); scanf("%d", &x); printf("\na szám: %d", x); Beolvasunk egy egész számot, és kiírjuk a képernyőre Mi történik, ha hibás számot (betűket) adunk meg? Nagy gond, hiszen látszólag minden rendben! Magyarázat: ha deklarálunk egy változót, a memóriában lefoglalja a helyét a program. Ezen a helyen mindig vannak 0-ák, és 1-esek. Ezt a véletlen értéket kapjuk ilyen esetben! 23/39

24 A C kód adatbeolvasási logikája! A probléma kiküszöbölése: 1. teendő: kezdőérték adás Mindig adjunk kezdőértéket int x=-333; a beolvasandó változónak! printf("\nadatbeolvasás"); printf("\nkérek egy egész számot: "); scanf("%d", &x); printf("\na szám: %d", x); Mi történik most, ha hibás számot (betűket) adunk meg? Nem oldottuk meg a hibás adatbevitel problémáját, de legalább észrevesszük! 24/39

25 A C kód adatbeolvasási logikája! A probléma kiküszöbölése: 2. teendő: ellenőrzött beolvasás Ellenőrzött beolvasás int x=-333; printf("\nadatbeolvasás"); printf("\nkérek egy egész számot: "); if (scanf("%d", &x)!= 1) printf("hibás adat!\n"); else printf("\na szám: %d", x); A scanf függvény visszaadja, hogy hány adatot tudott a megadott formátumnak megfelelően beolvasni Majdnem kész a megoldás, már csak arra kell rávenni a programot, hogy hibás beolvasáskor ismételje meg a beolvasást. Kell egy ciklus! 25/39

26 A C kód adatbeolvasási logikája! A probléma kiküszöbölése: 3. teendő: ciklus szervezés int x=-333; int adb=0; char sz[100]; printf("\nadatbeolvasás"); do { printf("\nkérek egy egész számot: "); adb=scanf("%d", &x); if (adb==0) { printf("hibás adat!\n"); scanf("%s", sz); while (adb!=1); printf("\na szám: %d", x); 26/39 Értelmezzük a kódot lépésről lépésre! A scanf függvény a beírt adatot egy pufferbe írja, és innen csak annyit olvas be, amennyit az adott formátumnak megfelelően értelmezni képes, a többi adat a pufferben marad. Ezt a megismételt olvasás előtt ki kell onnan törölni, pl. szövegként kiolvasni.

27 A C kód adatbeolvasási logikája! Értelmezzük a kódot lépésről lépésre! int x=-333; int adb=0; char sz[100]; printf("\nadatbeolvasás"); do { printf("\nkérek egy egész számot: "); adb=scanf("%d", &x); if (adb==0) { printf("hibás adat!\n"); scanf("%s", sz); while (adb!=1); printf("\na szám: %d", x); 27/39 1. Kiíródik a Kérek egy egész számot szöveg 2. Beírjuk, hogy: ww 3. Az adb értéke 0 lesz, hiszen hibás a szám 4. Mivel adb=0, kiíródik a Hibás adat, és beolvassuk szövegként a beírt ww-t. Így kiürül a puffer! 5. Mivel adb=0, visszatér a ciklus az elejére, és újból megjelenik a Kérek egy egész számot szöveg

28 A C kód adatbeolvasási logikája! Értelmezzük a kódot lépésről lépésre! int x=-333; int adb=0; char sz[100]; printf("\nadatbeolvasás"); do { printf("\nkérek egy egész számot: "); adb=scanf("%d", &x); if (adb==0) { printf("hibás adat!\n"); scanf("%s", sz); while (adb!=1); printf("\na szám: %d", x); 28/39 6. Beírjuk, hogy: Az adb értéke 1 lesz, hiszen helyes a szám 8. Mivel adb=1, az if feltétel nem hajtódik végre 9. Mivel adb=1, már nem teljesedik a bennmaradási feltétel, így kilép a program a ciklusból 10.Kiíródik: A szám értéke: 23 szöveg

29 Házi feladatok 1. Írjon C programot, amely két megadott számról eldönti, hogy melyik a nagyobb (szelekciós utasítás). Vizsgálja az egyenlőségüket is! Megoldható-e a feladat switch szerkezettel? Válaszát indokolja! 2. Három beolvasott számról döntsük el, hogy lehetnek-e egy háromszög oldalai. Háromszög egyenlőtlenség: bármely két oldal összege nagyobb mint a harmadik oldal. A háromszög területét kiszámító programot (3. gyak.) egészítsük ki az oldalak ellenőrzött beolvasásával. 3. Készítsen C programot, amely kiszámítja két pozitív szám számtani és mértani közepét. Egész és lebegőpontos számokkal is teszteljék a kódot. 29/39

30 Házi feladatok 4. Írjon C programot egy beolvasott N érték faktoriálisának kiszámítására (4. és 6. feladat alapján). Figyelem! 8! = 40320, ami már nem fér el egy int típusú változóban. Korlátozza N értékét 0 és 10 közé, és válasszon megfelelő adattípust a faktoriális tárolásához! 5. Írjon C programot a másodfokú egyenlet valós megoldásainak kiszámítására. 6. Implementálja a 2. gyakorlat algoritmusait. Mértani átlag számításhoz segítség: egy szám n-edik gyöke egyenlő az 1/n-edik hatványával. A math.h hatványozó függvénye : double pow(double alap, double kitevo); 30/39

31 31/39 Sivatagi elágazás

32 Feladat Algoritmizálás ZH C csoport Feladat: Adjuk meg az első N db prímszám összegét kiszámoló algoritmus pszeudokódját és folyamatábráját! A megoldás folyamata: Kell egy változó, amivel a darabszámot kezeljük, legyen db=0 Kell egy változó, amiben a prímek összege lesz, legyen s=0 Beolvassuk N-t Elindulunk egy ciklussal 2-től egyesével (legyen a ciklusváltozó: i), akkor lesz vége a ciklusnak, ha találunk N darab prím számot A ciklus biztosítja a számokat egyesével növekedve, ezeket a számokat fogjuk megvizsgálni, hogy prímek-e Megvizsgáljuk, hogy a szám (i) prímszám-e (csak 2 osztója van) Ha prímszám, a db-t növeljük 1-el, és az s-hez hozzáadjuk i-t Ha a db eléri N-t, akkor megállunk, és kiírjuk s-t! 32/39

33 Feladat Feladat: Hogyan dönthető el egy számról (x), hogy prímszám-e? Megoldás: A prímszámnak csak 2 osztója van, az 1, és önmaga Kell egy változó, amiben az osztók darabszáma lesz, legyen odb=0 Kell egy ciklus, 1-től a szám-ig (x-ig), amiben vizsgáljuk, hogy a ciklusváltozó (j) értéke osztója-e x-nek: (x mod j == 0) Ha igen, az odb-t növeljük 1-el A ciklusból kilépve vizsgáljuk odb értékét: (odb == 2) Ha igaz a feltétel, az x prímszám! Ha beépítjük ezt a részt az előző részbe, a vizsgálandó szám (x), az ottani ciklusváltozó (i) értéke lesz! Azért használunk itt j ciklusváltozót, hogy a külső ciklus i változójával ne keveredhessen össze az értéke! Rajzoljuk meg ennek a résznek a folyamatábráját! 33/39

34 Feladat Kapjuk x-et, a vizsgálandó számot Hogyan dönthető el egy számról (x), hogy prímszám-e? Osztók darabszáma Ciklusváltozó, megy 1-től x-ig j egész osztója x-nek? Találtunk egy egész osztót Nem Nem 1 odb := 0 j := 1 j <= x Igen x mod j=0 Igen odb++ Prímszám? (2 osztója van?) Prímek számát növelem 1-el Egyszerűsítés (bonyolítás): a ciklus mehet 2-től az x feléig. Ekkor nem találjuk meg osztóként az 1-et, és önmagát sem. Ez esetben akkor prím a 34/39 szám, ha nincs egyetlen osztója sem (odb==0) Nem j++ odb==2 db++ 2 Igen

35 Feladat Az első N db prímszám összege Prímek összege Prímek darabszáma Külső ciklus feltétele. Ha megvan a kellő számú prím, leáll a ciklus. Minden prím vizsgálat előtt be kell állítani a prímek darabszámát 0-ra, a belső ciklus induló értékét 1-re! Nem START Be: N s := 0 db := 0 i := 2 db <= N odb := 0 j := 1 1 Ki: s Igen 2 Nem Nem Nem 1 j <= i Igen i mod j=0 Igen odb++ j++ odb==2 Igen db:=db+1 s:=s+i 2 35/39 STOP i++

36 Feladat Feladat: Az első N db prímszám összegét kiszámoló algoritmus pszeudokódja: BE: N s:=0 (a prímszámok összege) db:=0 (prímszámok darabszáma) odb:=0 (osztók darabszáma) i:=2 (külső ciklusváltozó, ez biztosítja az egyesével növekvő számokat) j:=1 (belső ciklusváltozó, osztók megállapításához) 36/39

37 Feladat: Az első N db prímszám összegét kiszámoló algoritmus pszeudokódja: AMÍG db<=n ADDIG odb=0 j:=1 AMÍG j<=i ADDIG HA (i mod j = 0) AKKOR odb:=odb+1 FELTÉTEL VÉGE j:=j+1 CIKLUS VÉGE HA odb = 2 AKKOR db:=db+1 s:=s+i FELTÉTEL VÉGE i:=i+1 CIKLUS VÉGE 37/39 KI:s

38 Feladat: Az első N db prímszám összegét kiszámoló algoritmus pszeudokódja: STOP 38/39 BE: N db:=0 sum:=0 i:=2 AMÍG db<=n ADDIG oszto:=2; talalt:=0; AMÍG oszto<=i/2 and!talalt ADDIG HA (i mod oszto = 0) AKKOR talalt:=igaz FELTÉTEL VÉGE oszto:=oszto+1 CIKLUS VÉGE HA!talalt AKKOR db:=db+1 sum:=sum+i FELTÉTEL VÉGE i:=i+1 CIKLUS VÉGE KI:s

39 VÉGE VÉGE 39/39

Programozás alapjai 5. gyakorlat Vezérlési szerkezetek egymásba ágyazása

Programozás alapjai 5. gyakorlat Vezérlési szerkezetek egymásba ágyazása Programozás alapjai 5. gyakorlat Vezérlési szerkezetek egymásba ágyazása 1. feladat: Eldönteni egy számról, hogy pozitív, negatív vagy 0. Próbálja megoldani a feladatot switch szerkezettel is. Mikor használható

Részletesebben

Vezérlési szerkezetek

Vezérlési szerkezetek Vezérlési szerkezetek Szelekciós ok: if, else, switch If Segítségével valamely ok végrehajtását valamely feltétel teljesülése esetén végezzük el. Az if segítségével valamely tevékenység () végrehajtását

Részletesebben

Vezérlési szerkezetek. Szelekció Ciklusok

Vezérlési szerkezetek. Szelekció Ciklusok Vezérlési szerkezetek Szelekció Ciklusok Szelekciós vezérlés A program egy feltétel teljesülése alapján választja ki, hogy mely műveleteket hajtsa végre. Alakja: if ( feltétel ) { műveletek, ha feltétel

Részletesebben

Webprogramozás szakkör

Webprogramozás szakkör Webprogramozás szakkör Előadás 5 (2012.04.09) Programozás alapok Eddig amit láttunk: Programozás lépései o Feladat leírása (specifikáció) o Algoritmizálás, tervezés (folyamatábra, pszeudokód) o Programozás

Részletesebben

Programozás alapjai 8.Gy: Program struktúra

Programozás alapjai 8.Gy: Program struktúra Programozás alapjai 8.Gy: Program struktúra Elvarázsolt matekóra P R O A L A G 32/1 B ITv: MAN 2018.11.02 Programozás történelem Kezdetben egy program egyetlen kódsorozat volt (ún. monolitikus program)

Részletesebben

Programozás alapjai 9.Gy: Struktúra 2.

Programozás alapjai 9.Gy: Struktúra 2. Programozás alapjai 9.Gy: Struktúra 2. Ördögi részletek P R O A L A G 35/1 B ITv: MAN 2018.11.10 Euró árfolyam statisztika Az EURO árfolyamát egy negyedéven keresztül hetente nyilvántartjuk (HUF / EUR).

Részletesebben

6. gyakorlat Egydimenziós numerikus tömbök kezelése, tömbi algoritmusok

6. gyakorlat Egydimenziós numerikus tömbök kezelése, tömbi algoritmusok 6. gyakorlat Egydimenziós numerikus tömbök kezelése, tömbi algoritmusok 1. feladat: Az EURO árfolyamát egy negyedéven keresztül hetente nyilvántartjuk (HUF / EUR). Írjon C programokat az alábbi kérdések

Részletesebben

1. Írjunk programot mely beolvas két számot és ellenőrzi hogy mindkét szám zérus-e:

1. Írjunk programot mely beolvas két számot és ellenőrzi hogy mindkét szám zérus-e: 1. Írjunk programot mely beolvas két számot és ellenőrzi hogy mindkét szám zérus-e: main() int number1, number2; printf("adjon meg két számot: "); scanf("%d %d", &number1, &number2); if ((number1 == 0)

Részletesebben

C programozás. { Márton Gyöngyvér, 2009 } { Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem }

C programozás. { Márton Gyöngyvér, 2009 } { Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem } C programozás Márton Gyöngyvér, 2009 Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem http://www.ms.sapientia.ro/~mgyongyi 1 Ciklusok for (ismétlés) while do while 2 for utasítás szöveg 10-szeri kiíratása: int

Részletesebben

Programozás alapjai 1.Gy: Algoritmizálás P R O

Programozás alapjai 1.Gy: Algoritmizálás P R O Programozás alapjai 1.Gy: Algoritmizálás. P R O A L A G 1/13 B ITv: MAN 2018.09.20 Algoritmus leírási módszerek Szöveges leírás Pszeudokód Folyamatábra Struktogram Jackson diagram 2/13 Folyamatábra elemek

Részletesebben

Programozás alapjai 2.Gy: A C nyelv alapjai P R O

Programozás alapjai 2.Gy: A C nyelv alapjai P R O Programozás alapjai 2.Gy: A C nyelv alapjai. P R O A L A G 1/32 B ITv: MAN 2018.10.02 Code::Blocks Indítsa el mindenki! 2/32 1 Code::Blocks Új projekt 2 3 4 5 3/32 Code::Blocks Forráskód Kód fordítása:

Részletesebben

Változók. Mennyiség, érték (v. objektum) szimbolikus jelölése, jelentése Tulajdonságai (attribútumai):

Változók. Mennyiség, érték (v. objektum) szimbolikus jelölése, jelentése Tulajdonságai (attribútumai): Javascript Változók Mennyiség, érték (v. objektum) szimbolikus jelölése, jelentése Tulajdonságai (attribútumai): Név Érték Típus Memóriacím A változó értéke (esetleg más attribútuma is) a program futása

Részletesebben

11. gyakorlat Sturktúrák használata. 1. Definiáljon dátum típust. Olvasson be két dátumot, és határozza meg melyik a régebbi.

11. gyakorlat Sturktúrák használata. 1. Definiáljon dátum típust. Olvasson be két dátumot, és határozza meg melyik a régebbi. 11. gyakorlat Sturktúrák használata I. Új típus új műveletekkel 1. Definiáljon dátum típust. Olvasson be két dátumot, és határozza meg melyik a régebbi. typedef struct datum { int ev; int ho; int nap;

Részletesebben

I. ALAPALGORITMUSOK. I. Pszeudokódban beolvas n prim igaz minden i 2,gyök(n) végezd el ha n % i = 0 akkor prim hamis

I. ALAPALGORITMUSOK. I. Pszeudokódban beolvas n prim igaz minden i 2,gyök(n) végezd el ha n % i = 0 akkor prim hamis I. ALAPALGORITMUSOK 1. Prímszámvizsgálat Adott egy n természetes szám. Írjunk algoritmust, amely eldönti, hogy prímszám-e vagy sem! Egy számról úgy fogjuk eldönteni, hogy prímszám-e, hogy megvizsgáljuk,

Részletesebben

Programozás I. gyakorlat

Programozás I. gyakorlat Programozás I. gyakorlat 2. gyakorlat Kifejezések, vezérlési szerkezetek, struktúrák Kifejezések Mit ír ki az alábbi program? #include int main() { int a = 20, b = 40; printf("%d\n", a > b);

Részletesebben

Változók. Mennyiség, érték (v. objektum) szimbolikus jelölése, jelentése Tulajdonságai (attribútumai):

Változók. Mennyiség, érték (v. objektum) szimbolikus jelölése, jelentése Tulajdonságai (attribútumai): Python Változók Mennyiség, érték (v. objektum) szimbolikus jelölése, jelentése Tulajdonságai (attribútumai): Név Érték Típus Memóriacím A változó értéke (esetleg más attribútuma is) a program futása alatt

Részletesebben

10. gyakorlat Tömb, mint függvény argumentum

10. gyakorlat Tömb, mint függvény argumentum 10. gyakorlat Tömb, mint függvény argumentum 1. feladat: A 6. gyakorlat 1. feladatát oldja meg a strukturált programtervezési alapelv betartásával, azaz minden végrehajtandó funkciót külön függvényben

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I.

Bevezetés a programozásba I. Elágazás Bevezetés a programozásba I. 2. gyakorlat, tömbök Surányi Márton PPKE-ITK 2010.09.14. Elágazás Elágazás Eddigi programjaink egyszer ek voltak, egy beolvasás (BE: a), esetleg valami m velet (a

Részletesebben

Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat. Mit tudunk már? Feltételes operátor (?:) Típus fogalma char, int, float, double

Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat. Mit tudunk már? Feltételes operátor (?:) Típus fogalma char, int, float, double Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Programozás alapjai I. (C nyelv, gyakorlat) BME-IIT Sz.I. 2005.10.10.. -1- Mit tudunk már? Típus fogalma char, int, float,

Részletesebben

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 3. előadás

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 3. előadás Programozás BMEKOKAA146 Dr. Bécsi Tamás 3. előadás Vezérlési szerkezetek Elágazás Gyakran előfordul, hogy meg kell vizsgálnunk egy állítást, és attól függően, hogy igaz vagy hamis, a programnak más-más

Részletesebben

Objektumorientált Programozás III.

Objektumorientált Programozás III. Objektumorientált Programozás III. Vezérlési szerkezetek ismétlés Matematikai lehetőségek Feladatok 1 Hallgatói Tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendő

Részletesebben

Adatbázis rendszerek Gy: Algoritmusok C-ben

Adatbázis rendszerek Gy: Algoritmusok C-ben Adatbázis rendszerek 1. 1. Gy: Algoritmusok C-ben 53/1 B ITv: MAN 2015.09.08 Alapalgoritmusok Összegzés Megszámlálás Kiválasztás Kiválasztásos rendezés Összefésülés Szétválogatás Gyorsrendezés 53/2 Összegzés

Részletesebben

/* Az iter függvény meghívása és a visszatérő érték átadása a gyok változóba */ gyok = iter( n, a, e ) ;

/* Az iter függvény meghívása és a visszatérő érték átadása a gyok változóba */ gyok = iter( n, a, e ) ; 1. Írjunk programot, amely függvény alkalmazásával meghatározza n a értékét, (a az n-edik gyök alatt), az általunk megadott pontossággal, iterációval. Az iteráció képlete a következő: ahol : n-1 x uj =

Részletesebben

Mit tudunk már? Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat. Legnagyobb elem keresése. Feltételes operátor (?:) Legnagyobb elem keresése (3)

Mit tudunk már? Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat. Legnagyobb elem keresése. Feltételes operátor (?:) Legnagyobb elem keresése (3) Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Mit tudunk már? Típus fogalma char, int, float, double változók deklarációja operátorok (aritmetikai, relációs, logikai,

Részletesebben

A C# programozási nyelv alapjai

A C# programozási nyelv alapjai A C# programozási nyelv alapjai Tisztán objektum-orientált Kis- és nagybetűket megkülönbözteti Ötvözi a C++, Delphi, Java programozási nyelvek pozitívumait.net futtatókörnyezet Visual Studio fejlesztőkörnyezet

Részletesebben

1. Feladat: beolvas két számot úgy, hogy a-ba kerüljön a nagyobb

1. Feladat: beolvas két számot úgy, hogy a-ba kerüljön a nagyobb 1. Feladat: beolvas két számot úgy, hogy a-ba kerüljön a nagyobb #include main() { int a, b; printf( "a=" ); scanf( "%d", &a ); printf( "b=" ); scanf( "%d", &b ); if( a< b ) { inttmp = a; a =

Részletesebben

Programozás alapjai gyakorlat. 2. gyakorlat C alapok

Programozás alapjai gyakorlat. 2. gyakorlat C alapok Programozás alapjai gyakorlat 2. gyakorlat C alapok 2016-2017 Bordé Sándor 2 Forráskód, fordító, futtatható állomány Először megírjuk a programunk kódját (forráskód) Egyszerű szövegszerkesztőben vagy fejlesztőkörnyezettel

Részletesebben

6. fejezet: Ciklusok

6. fejezet: Ciklusok 6. fejezet: Ciklusok Mint a nyelvekben általában, itt is léteznek ciklusok. Az alapvető három ciklus-típus: elöltesztelő, hátultesztelő és számláló. Lássuk ezeket sorban! Elöltesztelő = while. A while

Részletesebben

Szoftvertervezés és -fejlesztés I.

Szoftvertervezés és -fejlesztés I. Szoftvertervezés és -fejlesztés I. Operátorok Vezérlési szerkezetek Gyakorlás 1 Hallgatói Tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendő anyag vázlatát képezik.

Részletesebben

Számítástechnika I. BMEKOKAA152 BMEKOKAA119 Infokommunikáció I. BMEKOKAA606. Dr. Bécsi Tamás 3. előadás

Számítástechnika I. BMEKOKAA152 BMEKOKAA119 Infokommunikáció I. BMEKOKAA606. Dr. Bécsi Tamás 3. előadás Számítástechnika I. BMEKOKAA152 BMEKOKAA119 Infokommunikáció I. BMEKOKAA606 Dr. Bécsi Tamás 3. előadás A Math osztály (System.Math) Metódus Művelet Math.Sin(x) sin(x), ahol az x szög értékét radiánban

Részletesebben

Megoldott programozási feladatok standard C-ben

Megoldott programozási feladatok standard C-ben Megoldott programozási feladatok standard C-ben MÁRTON Gyöngyvér Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Matematika-Informatika Tanszék Marosvásárhely, Románia mgyongyi@ms.sapientia.ro Tartalomjegyzék

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I.

Bevezetés a programozásba I. Bevezetés a programozásba I. 3. gyakorlat Tömbök, programozási tételek Surányi Márton PPKE-ITK 2010.09.21. ZH! PlanG-ból papír alapú zárthelyit írunk el reláthatólag október 5-én! Tömbök Tömbök Eddig egy-egy

Részletesebben

// keressük meg a legnagyobb faktoriális értéket, ami kisebb, // mint százmillió

// keressük meg a legnagyobb faktoriális értéket, ami kisebb, // mint százmillió BME MOGI Gépészeti informatika 3. 1. feladat Végezze el a következő feladatokat! Kérjen be számokat 0 végjelig, és határozza meg az átlagukat! A feladat megoldásához írja meg a következő metódusokat! a.

Részletesebben

I. Specifikáció készítés. II. Algoritmus készítés

I. Specifikáció készítés. II. Algoritmus készítés Tartalomjegyzék I. Specifikáció készítés...2 II. Algoritmus készítés...2 Egyszerű programok...6 Beolvasásos feladatok...10 Elágazások...10 Ciklusok...1 Vegyes feladatok...1 1 I. Specifikáció készítés A

Részletesebben

Java Programozás 1. Gy: Java alapok. Ismétlés ++

Java Programozás 1. Gy: Java alapok. Ismétlés ++ Java Programozás 1. Gy: Java alapok Ismétlés ++ 24/1 B ITv: MAN 2018.02.18 Feladat Készítsünk egy komplett konzolos alkalmazást, mely generál egy számot 0 és 100 között (mindkét határt beleértve), feladatunk

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I 3. gyakorlat. PLanG: Programozási tételek. Programozási tételek Algoritmusok

Bevezetés a programozásba I 3. gyakorlat. PLanG: Programozási tételek. Programozási tételek Algoritmusok Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Bevezetés a programozásba I 3. gyakorlat PLanG: 2011.09.27. Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu http://people.inf.elte.hu/groberto Algoritmusok

Részletesebben

3 A C programozási nyelv szintaktikai egységei

3 A C programozási nyelv szintaktikai egységei 3 A C programozási nyelv szintaktikai egységei 3.1 Azonosítók Betűk és számjegyek sorozata, betűvel vagy _ (aláhúzás) karakterrel kell kezdődnie. A nagy- és kisbetűk különbözőek. Az azonosítók tetszőleges

Részletesebben

Megoldott programozási feladatok standard C-ben

Megoldott programozási feladatok standard C-ben Megoldott programozási feladatok standard C-ben Márton Gyöngyvér Műszaki és Humántudományok Kar EMTE-Sapientia, Marosvásárhely 2008. december 14. 1. fejezet Megoldott feladatok 1.1. Alap algoritmusok 1.1.

Részletesebben

Óbudai Egyetem. C programozási nyelv

Óbudai Egyetem. C programozási nyelv Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar C programozási nyelv II. Dr. Schuster György 2016. március 12. Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar C2016. programozási március 12. nyelv Utasításo

Részletesebben

Programozás I gyakorlat. 10. Stringek, mutatók

Programozás I gyakorlat. 10. Stringek, mutatók Programozás I gyakorlat 10. Stringek, mutatók Karakter típus A char típusú változókat karakerként is kiírhatjuk: #include char c = 'A'; printf("%c\n", c); c = 80; printf("%c\n", c); printf("%c\n",

Részletesebben

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki.

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. Számítás:. Olvassuk be két pont koordinátáit: (, y) és (2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. 2. Olvassuk be két darab két dimenziós vektor komponenseit: (a, ay) és (b, by). Határozzuk

Részletesebben

Felvételi tematika INFORMATIKA

Felvételi tematika INFORMATIKA Felvételi tematika INFORMATIKA 2016 FEJEZETEK 1. Természetes számok feldolgozása számjegyenként. 2. Számsorozatok feldolgozása elemenként. Egydimenziós tömbök. 3. Mátrixok feldolgozása elemenként/soronként/oszloponként.

Részletesebben

C változók. Feladat: Deklaralj egy valos, egy karakter es ket egesz tipusu valtozot! int main() {

C változók. Feladat: Deklaralj egy valos, egy karakter es ket egesz tipusu valtozot! int main() { C változók Feladat: Deklaralj egy valos, egy karakter es ket egesz tipusu valtozot! float valos; char karakter; int egesz1, egesz2; /* Tobb valtozo ugyan olyan tipusu lehet, ezek deklaraciojat csoportosthatjuk.

Részletesebben

Programozás alapjai gyakorlat. 4. gyakorlat Konstansok, tömbök, stringek

Programozás alapjai gyakorlat. 4. gyakorlat Konstansok, tömbök, stringek Programozás alapjai gyakorlat 4. gyakorlat Konstansok, tömbök, stringek Házi ellenőrzés (f0069) Valósítsd meg a linuxos seq parancs egy egyszerűbb változatát, ami beolvas két egész számot, majd a kettő

Részletesebben

6. A Pascal nyelv utasításai

6. A Pascal nyelv utasításai 6. A Pascal nyelv utasításai Írjunk programot, amely beolvas két valós számot és a két szám közül a kisebbikkel osztja a nagyobbikat! (felt0) program felt0; szam1, szam2, eredmeny : real; writeln('kérek

Részletesebben

Programozás alapjai C nyelv 5. gyakorlat. Írjunk ki fordítva! Írjunk ki fordítva! (3)

Programozás alapjai C nyelv 5. gyakorlat. Írjunk ki fordítva! Írjunk ki fordítva! (3) Programozás alapjai C nyelv 5. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Programozás alapjai I. (C nyelv, gyakorlat) BME-IIT Sz.I. 2005.10.17. -1- Tömbök Azonos típusú adatok tárolására. Index

Részletesebben

A programozás alapjai

A programozás alapjai A programozás alapjai Változók A számítógép az adatokat változókban tárolja A változókat alfanumerikus karakterlánc jelöli. A változóhoz tartozó adat tipikusan a számítógép memóriájában tárolódik, szekvenciálisan,

Részletesebben

Programozás I. Matematikai lehetőségek Műveletek tömbökkel Egyszerű programozási tételek & gyakorlás V 1.0 OE-NIK,

Programozás I. Matematikai lehetőségek Műveletek tömbökkel Egyszerű programozási tételek & gyakorlás V 1.0 OE-NIK, Programozás I. Matematikai lehetőségek Műveletek tömbökkel Egyszerű programozási tételek & gyakorlás OE-NIK, 2013 1 Hallgatói Tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk

Részletesebben

7/8. gyakorlat Karaktertömbök és sztringkezelés

7/8. gyakorlat Karaktertömbök és sztringkezelés 7/8. gyakorlat Karaktertömbök és sztringkezelés 1. feladat: Karaktertömb kezelése Egy beolvasott karaktert lineáris kereső eljárással keressen meg az angol ábécében (az ábécé betűit tárolja inicializált

Részletesebben

PROGRAMOZÁS ALAPFELADATOK

PROGRAMOZÁS ALAPFELADATOK 2011-2012 TARTALOMJEGYZÉK Beolvasás, kiírás, eldöntés, számítások...3 Egyszerű ciklusok...4 Egymásba ágyazott ciklusok:...6 Tömbök kezelése...8 Szövegkezelés...9 File-kezelés (I. rész):...10 File-kezelés

Részletesebben

B I T M A N B I v: T M A N

B I T M A N B I v: T M A N Műszaki informatika Tesztek+Megoldások B I v: T 2015.04.19 M A N 1/42 Tesztek + Megoldások Alapfogalmi kitérő kérdéssor IPA kérdéssor CPA kérdéssor 2/42 Ellenőrző kérdések 1. 1. Melyik Neumann elv következménye

Részletesebben

Megjegyzés: A programnak tartalmaznia kell legalább egy felhasználói alprogramot. Példa:

Megjegyzés: A programnak tartalmaznia kell legalább egy felhasználói alprogramot. Példa: 1. Tétel Az állomány két sort tartalmaz. Az első sorában egy nem nulla természetes szám van, n-el jelöljük (5

Részletesebben

Programozás I. gyakorlat

Programozás I. gyakorlat Programozás I. gyakorlat 1. gyakorlat Alapok Eszközök Szövegszerkesztő: Szintaktikai kiemelés Egyszerre több fájl szerkesztése pl.: gedit, mcedit, joe, vi, Notepad++ stb. Fordító: Szöveges file-ban tárolt

Részletesebben

Java programozási nyelv

Java programozási nyelv Java programozási nyelv 2. rész Vezérlő szerkezetek Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2005. szeptember A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/23 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I.

Bevezetés a programozásba I. Bevezetés a programozásba I. 5. gyakorlat Surányi Márton PPKE-ITK 2010.10.05. C++ A C++ egy magas szint programozási nyelv. A legels változatot Bjarne Stroutstrup dolgozta ki 1973 és 1985 között, a C nyelvb

Részletesebben

int tokeletes(int szam) { int i,oszto=0; for(i=1; i<szam; i++) { if(szam %i == 0) { oszto+=i; }

int tokeletes(int szam) { int i,oszto=0; for(i=1; i<szam; i++) { if(szam %i == 0) { oszto+=i; } 1. /* Készítsen egy olyan szabványos ANSI C függvényt, amely egy egész számról eldönti, hogy tökéletes szám-e! Az a tökéletes szám, amely egyenlő a nála kisebb osztói összegével. Pl. 6 = 1+2+3 28 = 1+2+4+7+14*/

Részletesebben

Programozás alapjai. (GKxB_INTM023) Dr. Hatwágner F. Miklós augusztus 29. Széchenyi István Egyetem, Gy r

Programozás alapjai. (GKxB_INTM023) Dr. Hatwágner F. Miklós augusztus 29. Széchenyi István Egyetem, Gy r Programozás alapjai (GKxB_INTM023) Széchenyi István Egyetem, Gy r 2019. augusztus 29. Feladat: írjuk ki az els 10 természetes szám négyzetét! #i n c l u d e i n t main ( v o i d ) { p r

Részletesebben

Programozás I. házi feladat

Programozás I. házi feladat Programozás I. házi feladat 2013. 6. hét, 1. rész A feladatsor 4 feladatot tartalmaz, amelyeket egy közös forráskódban kell megvalósítani. Annak érdekében, hogy a tesztelő egymástól függetlenül tudja tesztelni

Részletesebben

Információk. Ismétlés II. Ismétlés. Ismétlés III. A PROGRAMOZÁS ALAPJAI 2. Készítette: Vénné Meskó Katalin. Algoritmus. Algoritmus ábrázolása

Információk. Ismétlés II. Ismétlés. Ismétlés III. A PROGRAMOZÁS ALAPJAI 2. Készítette: Vénné Meskó Katalin. Algoritmus. Algoritmus ábrázolása 1 Információk 2 A PROGRAMOZÁS ALAPJAI 2. Készítette: Vénné Meskó Katalin Elérhetőség mesko.katalin@tfk.kefo.hu Fogadóóra: szerda 9:50-10:35 Számonkérés időpontok Április 25. 9 00 Május 17. 9 00 Június

Részletesebben

Internet programozása. 3. előadás

Internet programozása. 3. előadás Internet programozása 3. előadás Áttekintés Hogyan használjuk az if szerkezetet arra, hogy bizonyos sorok csak adott feltételek teljesülése mellett hajtódjanak végre? Hogyan adhatunk meg csak bizonyos

Részletesebben

START. Billentyűzár ki. Üss be egy számot. Beütöttem az összes számot. Hívás. Várakozás. felveszik. Beszélek. Befejezem a beszélgetést.

START. Billentyűzár ki. Üss be egy számot. Beütöttem az összes számot. Hívás. Várakozás. felveszik. Beszélek. Befejezem a beszélgetést. FOLYAMATÁBRA Telefonálás folyamatábrával: Billentyűzár ki Üss be egy számot Beütöttem az összes számot Hívás Várakozás felveszik Beszélek. Befejezem a beszélgetést. Lezárom a telefont Teafőzés: Melegíts

Részletesebben

Alkalmazott modul: Programozás. Programozási tételek, rendezések. Programozási tételek Algoritmusok és programozási tételek

Alkalmazott modul: Programozás. Programozási tételek, rendezések. Programozási tételek Algoritmusok és programozási tételek Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Alkalmazott modul: Programozás, rendezések 2015 Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu http://people.inf.elte.hu/groberto Algoritmusok és programozási tételek

Részletesebben

S z á m í t ó g é p e s a l a p i s m e r e t e k

S z á m í t ó g é p e s a l a p i s m e r e t e k S z á m í t ó g é p e s a l a p i s m e r e t e k 7. előadás Ami eddig volt Számítógépek architektúrája Alapvető alkotóelemek Hardver elemek Szoftver Gépi kódtól az operációs rendszerig Unix alapok Ami

Részletesebben

1. Alapok. #!/bin/bash

1. Alapok. #!/bin/bash 1. oldal 1.1. A programfájlok szerkezete 1. Alapok A bash programok tulajnképpen egyszerű szöveges fájlok, amelyeket bármely szövegszerkesztő programmal megírhatunk. Alapvetően ugyanazokat a at használhatjuk

Részletesebben

Programozás alapjai C nyelv 8. gyakorlat. Mutatók és címek (ism.) Indirekció (ism)

Programozás alapjai C nyelv 8. gyakorlat. Mutatók és címek (ism.) Indirekció (ism) Programozás alapjai C nyelv 8. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Programozás alapjai I. (C nyelv, gyakorlat) BME-IIT Sz.I. 2005.11.07. -1- Mutatók és címek (ism.) Minden változó és függvény

Részletesebben

Mutatók és címek (ism.) Programozás alapjai C nyelv 8. gyakorlat. Indirekció (ism) Néhány dolog érthetőbb (ism.) Változók a memóriában

Mutatók és címek (ism.) Programozás alapjai C nyelv 8. gyakorlat. Indirekció (ism) Néhány dolog érthetőbb (ism.) Változók a memóriában Programozás alapjai C nyelv 8. gyakorlat Szeberényi mre BME T Programozás alapjai. (C nyelv, gyakorlat) BME-T Sz.. 2005.11.07. -1- Mutatók és címek (ism.) Minden változó és függvény

Részletesebben

Készítette: Nagy Tibor István Felhasznált irodalom: Kotsis Domokos: OOP diasor Zsakó L., Szlávi P.: Mikrológia 19.

Készítette: Nagy Tibor István Felhasznált irodalom: Kotsis Domokos: OOP diasor Zsakó L., Szlávi P.: Mikrológia 19. Készítette: Nagy Tibor István Felhasznált irodalom: Kotsis Domokos: OOP diasor Zsakó L., Szlávi P.: Mikrológia 19. Programkészítés Megrendelői igények begyűjtése Megoldás megtervezése (algoritmuskészítés)

Részletesebben

Nézzük tovább a lexikai egységeket!

Nézzük tovább a lexikai egységeket! Utasítások Osztályozásuk: Nézzük tovább a lexikai egységeket! - értékadó utasítások - ugró utasítások[vezérlő utasítások (a program vezérlési szerkezetét adják meg)] - feltételes utasítások - ciklusszervező

Részletesebben

Programozás. (GKxB_INTM021) Dr. Hatwágner F. Miklós február 18. Széchenyi István Egyetem, Gy r

Programozás. (GKxB_INTM021) Dr. Hatwágner F. Miklós február 18. Széchenyi István Egyetem, Gy r Programozás (GKxB_INTM021) Széchenyi István Egyetem, Gy r 2018. február 18. Minimum és maximumkeresés u s i n g n a m e s p a c e s t d ; i n t main ( ) { c o u t

Részletesebben

Mintavételes szabályozás mikrovezérlő segítségével

Mintavételes szabályozás mikrovezérlő segítségével Automatizálási Tanszék Mintavételes szabályozás mikrovezérlő segítségével Budai Tamás budai.tamas@sze.hu http://maxwell.sze.hu/~budait Tartalom Mikrovezérlőkről röviden Programozási alapismeretek ismétlés

Részletesebben

Gyakorló feladatok Gyakorló feladatok

Gyakorló feladatok Gyakorló feladatok Gyakorló feladatok előző foglalkozás összefoglalása, gyakorlató feladatok a feltételes elágazásra, a while ciklusra, és sokminden másra amit eddig tanultunk Változók elnevezése a változók nevét a programozó

Részletesebben

Operációs rendszerek. 11. gyakorlat. AWK - szintaxis, vezérlési szerkezetek UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED

Operációs rendszerek. 11. gyakorlat. AWK - szintaxis, vezérlési szerkezetek UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED AWK - szintaxis, vezérlési szerkezetek Operációs rendszerek 11. gyakorlat Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Csuvik

Részletesebben

7. Laboratóriumi gyakorlat: Vezérlési szerkezetek II.

7. Laboratóriumi gyakorlat: Vezérlési szerkezetek II. 7. Laboratóriumi gyakorlat: Vezérlési szerkezetek II. A gyakorlat célja: 1. A shell vezérlő szerkezetei használatának gyakorlása. A használt vezérlő szerkezetek: if/else/fi, for, while while, select, case,

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I 4. gyakorlat. PLanG: Szekvenciális fájlkezelés. Szekvenciális fájlkezelés Fájlok használata

Bevezetés a programozásba I 4. gyakorlat. PLanG: Szekvenciális fájlkezelés. Szekvenciális fájlkezelés Fájlok használata Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Bevezetés a programozásba I 4. gyakorlat PLanG: 2011.10.04. Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu http://people.inf.elte.hu/groberto Fájlok

Részletesebben

Adminisztrációs feladatok Strukturált programok A C programnyelv elemei

Adminisztrációs feladatok Strukturált programok A C programnyelv elemei Strukturált C-Strukturált Egyéb elemek Strukturált C-Strukturált Egyéb elemek Adminisztrációs feladatok Strukturált programok A C programnyelv elemei A programozás alapjai. álózati Rendszerek és Szolgáltatások

Részletesebben

OOP I. Egyszerő algoritmusok és leírásuk. Készítette: Dr. Kotsis Domokos

OOP I. Egyszerő algoritmusok és leírásuk. Készítette: Dr. Kotsis Domokos OOP I. Egyszerő algoritmusok és leírásuk Készítette: Dr. Kotsis Domokos Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendı anyag vázlatát képezik. Ismeretük

Részletesebben

5. Gyakorlat. struct diak {

5. Gyakorlat. struct diak { Rövid elméleti összefoglaló 5. Gyakorlat Felhasználó által definiált adattípusok: A typedef egy speciális tárolási osztály, mellyel érvényes típusokhoz szinonim nevet rendelhetünk. typedef létező_típus

Részletesebben

OOP: Java 1.Gy: Java alapok

OOP: Java 1.Gy: Java alapok OOP: Java 1.Gy: Java alapok Eclipse alapok O O P Objektum Orientált Programozás 31/1 B ITv: MAN 2019.02.25 Feladat Írja meg a 4 alapműveletet megvalósító Kalkulátor programot Java nyelven. Az elvégzendő

Részletesebben

Programozási segédlet

Programozási segédlet Programozási segédlet Programozási tételek Az alábbiakban leírtam néhány alap algoritmust, amit ismernie kell annak, aki programozásra adja a fejét. A lista korántsem teljes, ám ennyi elég kell legyen

Részletesebben

Problémaosztályok algoritmusok. Ciklusok

Problémaosztályok algoritmusok. Ciklusok Problémaosztályok algoritmusok Ciklusok Ciklus Valamely tevékenység sorozat ismételt végrehajtását jelenti. Az ismétlés lehet: feltételhez kötött előírt lépésszám szerint Három fajtája van: Elöl tesztelő

Részletesebben

Gyakorló feladatok az 1. nagy zárthelyire

Gyakorló feladatok az 1. nagy zárthelyire Gyakorló feladatok az 1. nagy zárthelyire 2012. október 7. 1. Egyszerű, bevezető feladatok 1. Kérjen be a felhasználótól egy sugarat. Írja ki az adott sugarú kör kerületét illetve területét! (Elegendő

Részletesebben

PHP. Telepítése: Indítás/újraindítás/leállítás: Beállítások: A PHP nyelv

PHP. Telepítése: Indítás/újraindítás/leállítás: Beállítások: A PHP nyelv PHP A PHP rövidítés jelentése hivatalosan: PHP Hypertext Preprocessor. Ez egy kiszolgáló-oldali parancsnyelv, amit jellemzően HTML oldalakon használnak. A különbség a két nyelv között az, hogy a kiszolgáló

Részletesebben

BASH SCRIPT SHELL JEGYZETEK

BASH SCRIPT SHELL JEGYZETEK BASH SCRIPT SHELL JEGYZETEK 1 TARTALOM Paraméterek... 4 Változók... 4 Környezeti változók... 4 Szűrők... 4 grep... 4 sed... 5 cut... 5 head, tail... 5 Reguláris kifejezések... 6 *... 6 +... 6?... 6 {m,n}...

Részletesebben

1. Egyszerű (primitív) típusok. 2. Referencia típusok

1. Egyszerű (primitív) típusok. 2. Referencia típusok II. A Java nyelv eszközei 1. Milyen eszközöket nyújt a Java a programozóknak Korábban már említettük, hogy a Java a C nyelvből alakult ki, ezért a C, C++ nyelvben járatos programozóknak nem fog nehézséget

Részletesebben

Struktúrák (struct) A struktúra szerkezetét meghatározó deklaráció általános formája:

Struktúrák (struct) A struktúra szerkezetét meghatározó deklaráció általános formája: Struktúrák (struct) A struktúra egy olyan összetett adatszerkezet, amely nemcsak azonos típusú elemeket rendelhet össze. A struktúra definíciójában leírjuk, hogy a struktúra hogyan épül fel. A struktúra

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I.

Bevezetés a programozásba I. Bevezetés a programozásba I. 6. gyakorlat C++ alapok, szövegkezelés Surányi Márton PPKE-ITK 2010.10.12. Forrásfájlok: *.cpp fájlok Fordítás: a folyamat, amikor a forrásfájlból futtatható állományt állítunk

Részletesebben

Gyakorló feladatok. /2 Maradék /16 Maradék /8 Maradék

Gyakorló feladatok. /2 Maradék /16 Maradék /8 Maradék Gyakorló feladatok Számrendszerek: Feladat: Ábrázold kettes számrendszerbe a 639 10, 16-os számrendszerbe a 311 10, 8-as számrendszerbe a 483 10 számot! /2 Maradék /16 Maradék /8 Maradék 639 1 311 7 483

Részletesebben

BME MOGI Gépészeti informatika 1.

BME MOGI Gépészeti informatika 1. BME MOGI Gépészeti informatika 1. 1. feladat Végezze el a következő feladatokat! Olvassa be a nevét és írjon üdvözlő szöveget a képernyőre! Generáljon két 1-100 közötti egész számot, és írassa ki a hányadosukat

Részletesebben

1. Alapok. Programozás II

1. Alapok. Programozás II 1. Alapok Programozás II Elérhetőség Név: Smidla József Elérhetőség: smidla dcs.uni-pannon.hu Szoba: I916 2 Irodalom Bjarne Stroustrup: A C++ programozási nyelv 3 Irodalom Erich Gamma, Richard Helm, Ralph

Részletesebben

Programozás 6. Dr. Iványi Péter

Programozás 6. Dr. Iványi Péter Programozás 6. Dr. Iványi Péter 1 Előfeldolgozás része Makrók A forrás kódban elvégzi a helyettesítéseket a fordító Csak egyszer végez helyettesítést Nem olyan makrók, mint a LISP vagy Scheme esetén Csak

Részletesebben

Informatika terméktervezőknek

Informatika terméktervezőknek Informatika terméktervezőknek C# alapok Névterület (namespace) using Osztály (class) és Obejtumok Metódus (function, procedure, method) main() static void string[] arg Szintaxis // /* */ \n \t Névadások

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I 4. gyakorlat. PLanG: Szekvenciális fájlkezelés

Bevezetés a programozásba I 4. gyakorlat. PLanG: Szekvenciális fájlkezelés Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Bevezetés a programozásba I 4. gyakorlat PLanG: 2011.10.04. Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu http://people.inf.elte.hu/groberto Fájlok

Részletesebben

C programozás. { Márton Gyöngyvér, 2009 } { Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem } http://www.ms.sapientia.ro/~mgyongyi

C programozás. { Márton Gyöngyvér, 2009 } { Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem } http://www.ms.sapientia.ro/~mgyongyi C programozás Márton Gyöngyvér, 2009 Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem http://www.ms.sapientia.ro/~mgyongyi 1 Könyvészet Kátai Z.: Programozás C nyelven Brian W. Kernighan, D.M. Ritchie: A C programozási

Részletesebben

10. gyakorlat Struktúrák, uniók, típusdefiníciók

10. gyakorlat Struktúrák, uniók, típusdefiníciók 10. gyakorlat Struktúrák, uniók, típusdefiníciók Házi - (f0218) Olvass be 5 darab maximum 99 karakter hosszú szót úgy, hogy mindegyiknek pontosan annyi helyet foglalsz, amennyi kell! A sztringeket írasd

Részletesebben

A programozás alapjai 1 Rekurzió

A programozás alapjai 1 Rekurzió A programozás alapjai Rekurzió. előadás Híradástechnikai Tanszék - preorder (gyökér bal gyerek jobb gyerek) mentés - visszaállítás - inorder (bal gyerek gyökér jobb gyerek) rendezés 4 5 6 4 6 7 5 7 - posztorder

Részletesebben

2018, Funkcionális programozás

2018, Funkcionális programozás Funkcionális programozás 6. előadás Sapientia Egyetem, Matematika-Informatika Tanszék Marosvásárhely, Románia mgyongyi@ms.sapientia.ro 2018, tavaszi félév Miről volt szó? Haskell modulok, kompilálás a

Részletesebben

HORVÁTH ZSÓFIA 1. Beadandó feladat (HOZSAAI.ELTE) ápr 7. 8-as csoport

HORVÁTH ZSÓFIA 1. Beadandó feladat (HOZSAAI.ELTE) ápr 7. 8-as csoport 10-es Keressünk egy egész számokat tartalmazó négyzetes mátrixban olyan oszlopot, ahol a főátló alatti elemek mind nullák! Megolda si terv: Specifika cio : A = (mat: Z n m,ind: N, l: L) Ef =(mat = mat`)

Részletesebben

1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül!

1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül! 1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül! a) A while ciklusban a feltétel teljesülése esetén végrehajtódik a ciklusmag. b) A do while ciklusban a ciklusmag után egy kilépési feltétel van.

Részletesebben

7. gyakorlat Sorozatok, Fájlkezelés

7. gyakorlat Sorozatok, Fájlkezelés 7. gyakorlat Sorozatok, Fájlkezelés Házi ellenőrzés - f0124 Írj programot, amelyben a felhasználónak egy, a program által meghatározott számot kell kitalálnia! A felhasználó tippjét a program vagy elfogadja,

Részletesebben

Függvény pointer. Feladat: Egy tömbben soroljunk fel függvényeket, és hívjuk meg valahányszor.

Függvény pointer. Feladat: Egy tömbben soroljunk fel függvényeket, és hívjuk meg valahányszor. Függvény pointer Több feladat közül futási időben döntöm el, hogy melyiket hajtom végre. A függvényre mutató pointer a függvény kódjának a címére mutat, azon keresztül meghívhatom a függvényt. A pointernek

Részletesebben