Vezérlési szerkezetek. Szelekció Ciklusok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezérlési szerkezetek. Szelekció Ciklusok"

Átírás

1 Vezérlési szerkezetek Szelekció Ciklusok

2 Szelekciós vezérlés A program egy feltétel teljesülése alapján választja ki, hogy mely műveleteket hajtsa végre. Alakja: if ( feltétel ) { műveletek, ha feltétel teljesül (igaz) A else { műveletek, ha feltétel nem teljesül (hamis) B Az else ág opcionális.

3 Feltétel A feltétel Igaz Hamis A feltétel egy logikai kifejezés. Ezt a program a szelekciós vezérlőszerkezet végrehajtásakor kiértékeli, és ha a kiértékelés eredménye igaz, az if, ha hamis, az else ágat hajtja végre (ha van). Logikai kifejezés: logikai változók/értékek és logikai operátorok Nincs logikai típus, egész típusokban tárolhatunk logikai értékeket: a 0 jelenti a hamisat, a nem nulla pedig az igazat. A B

4 C operátorok (nem teljes) a és b értékek: változók, konstansok, valamilyen művelet vagy függvény eredményei, vagy literálok (literál: helyben definiált adat, pl. 5, vagy 'A') a == b a < b a > b a <= b a >= b a!= b!a a && b a b - a egyenlő-e b-vel - a kisebb-e b-nél - a nagyobb-e b-nél - a kisebb-egyenlő-e b-nél - a nagyobb-egyenlő-e b-nél - a nem egyenlő-e b-vel - a kifejezés értéke NEM a, (igaz, ha a hamis) - a kifejezés értéke a ÉS b (igaz, ha a és b is igaz) - a kifejezés értéke a VAGY b (igaz, ha a és b közül legalább az egyik igaz)

5 Feladat: Készíts egy programot, ami bekér egy egész számot és kiírja, hogy az adott szám páros vagy páratlan-e. #include <stdio.h> int main() { int x; printf("kérek egy egész számot:"); scanf("%d", &x); if (x%2 == 0) // látható, hogy elhagyható a { printf("a megadott szám páros.\n"); else printf("a megadott szám páratlan.\n"); return 0;

6 Feladat: Módosítsuk most a programot úgy, hogy két egész számot kérjen be a program majd írja ki, hogy az első szám osztható-e a másodikkal (osztoja.c)! #include <stdio.h> int main() { int x,y; printf("kérek egy egész számot:"); scanf("%d", &x); printf("kérek egy másik egész számot:"); scanf("%d", &y); Mi történik, ha a 2. szám nulla? if (x % y!= 0) { printf("%d nem osztója %d-nek.", y, x); else { printf("%d osztója %d-nek.", y, x); return 0;

7 Javítsuk! Írjuk meg többszörös szelekcióval is! #include <stdio.h> int main() { int x,y; printf("kérek egy egész számot:"); scanf("%d", &x); printf("kérek egy másik egész számot:"); scanf("%d", &y); Mi történik, ha elrontjuk a feltételt? (y=0) Mit mond a Wall kapcsolóval a fordító? if (y==0) { printf("nullával nem osztunk!\n"); else { if (x % y!= 0) { printf("%d nem osztója %d-nek.", y, x); else { printf("%d osztója %d-nek.", y, x); return 0; Egymásba ágyazhatóak!

8 Lusta kiértékelés Logikai kifejezések esetében, ha az eddig megvizsgált tagok alapján egyértelmű a kifejezés eredménye (pl. && esetén, van egy hamis tag, akkor az eredmény biztosan hamis), akkor nem vizsgálja azt tovább, így a benne ezután meghívott függvényeket sem hajtja végre.

9 Használjuk ki a lusta kiértékelést, és írjuk meg a programot if-else nélkül! #include <stdio.h> int main() { 1. Ha 0!= y igaz, akkor az egész int x,y; kifejezés igaz, printf nem fut le printf("kérek egy egész számot:"); scanf("%d", &x); printf("kérek egy másik egész számot:"); scanf("%d", &y); (0!= y) printf("nullaval nem osztunk!\n"); (0!= y) && (x % y == 0) && printf("%d osztója %d-nek.", y, x); (0!= y) && (x % y!= 0) && printf("%d nem osztója %d-nek.", y, x); return 0; Ha 0!= y hamis, akkor az egész kifejezés hamis, nem hajtódik végre az osztás (nullával osztás nem lesz hiba!), illetve a printf se fut le

10 Feltételes kifejezések Az if-else helyett feltételes kifejezések is használhatók. Tömörebb formában fogalmazható meg ugyanaz. Egy adott helyre behelyettesítendő érték kiválasztására is használható. Alakja: feltétel? művelet ha igaz : művelet ha hamis;

11 Feladat: Írjuk ki egyetlen printf segítségével, hogy egy szám páros vagy páratlan-e! #include <stdio.h> int main() { int x; printf("kérek egy egész számot: "); scanf("%d", &x); printf("a szám %s.\n", (x%2 == 0)? "páros" : "páratlan"); return 0;

12 F: Írjuk ki egyetlen printf használatával, hogy egy szám osztója-e egy másiknak. #include <stdio.h> int main() { int x, y; printf("kérek egy egész számot: "); scanf("%d", &x); printf("kérek egy másik egész számot: "); scanf("%d", &y); printf("osztoja-e %d-nek %d?. %s\n", x, y, (y==0)? "A kerdes ertelmetlen!" : ((x%y==0)? "Igen, osztója." : "Nem, nem osztója.")); return 0;

13 Esetkiválasztásos szelekciós vezérlés Az if-else if (többszörös szelekciós vezérlés) helyett használható, annál átláthatóbb és gyorsabb szerkezet. Akkor alkalmazható, ha a feltétel egy egész változó értékén alapul. Több lehetséges értéket definiálhatunk, és mindegyik esetében megadhatunk végrehajtandó műveleteket. Alakja: switch ( egész_érték ) { case címke : műveletek; break; case címke : műveletek; break;... case címke : műveletek; break; default : műveletek; break; K? H1 H2 Hn A1 A2 An B

14 Esetkiválasztásos szelekciós vezérlés Az "egész_érték": változó vagy függvényhívás Címkék: egész értékként felfogható konstansok vagy literálok (változók nem). Karakterek: ASCII kódjukkal tárolódnak egészek A default címke akkor hajtódik végre, ha egyik case után megadott címke se teljesül. A default elhagyható és a switchen belül bárhova áthelyezhető. A break; utasítás kiugrasztja a switchből a vezérlést, ha kihagyjuk, az a következő címkére kerül.

15 F: írjunk egy függvényt, ami egy "x" egész számot kap paraméterként és kiírja, hogy a hét x. napja milyen nap. void hetnapja_switch (short int x) { switch (x) { case 1: printf("hétfő\n"); break; case 2: printf("kedd\n"); break; case 3: printf("szerda\n"); break; case 4: printf("csütörtök\n"); break; case 5: printf("péntek\n"); break; case 6: printf("szombat\n"); break; case 7: printf("vasárnap\n"); break; default: printf("hiba! x értéke legalább 1 és legfeljebb 7 lehet!\n");

16 Feladatok: Kérdés: Hogyan kéne módosítani a függvényt akkor, ha számok helyett a napok kezdőbetűit szeretnénk használni? Kérdés: Működne-e ugyanez akkor, ha egész v. karakter típusú változó helyett pl. float vagy double típusú változó lenne a switch feltételében? F: próbáld ki! módosítsd a paraméter típusát 'unsigned int'- ről 'float'-ra, készíts egy main fgvt, ami meghívja a hetnapja_switch(4.0)-t. F: nézzük meg mi történik, akkor ha elhagyjuk a csütörtök és a péntek napok után a break utasítást. a korábban elkészített main függvényünkben hívjuk most meg a hetnapja_switch függvényt a 4,5 és 6 paraméterekkel. F: Írjuk meg a függvényt úgy, hogy a napok kezdőbetűjét fogadja! Működjön kis- és nagybetűkkel is!

17 Feladatok szelekcióra Írj egy programot, ami egy évszámról eldönti, hogy szökőév-e! (if) Írj egy programot, ami bekéri egy dolgozat lehetséges maximális és aktuális pontszámát, majd kiírja, hogy a dolgozat sikeres vagy sikertelen volt! A dolgozat akkor sikeres, ha az aktuális pontszám legalább a maximális pontszám fele. (felt. kif) Írj egy programot, ami a hónap sorszáma alapján kiírja a hónap nevét! (switch)

18 Kezdőfeltételes ismétléses vezérlés Más néven előltesztelős ciklus, vagy while-ciklus Ha egy műveletet addig kell ismételgetni, amíg valamilyen feltétel fennáll A műveletek végrehajtása előtt ellenőrzi, hogy el kell-e őket végezni, így előfordulhat az is, hogy egyszer sem fut le a ciklus törzse. Alakja: while ( feltétel ) { műveletek; Ahol a feltétel logikai kifejezés.

19 While ciklus Működése: 1. Feltétel kiértékelése 2. ha hamis: a ciklushoz tartozó blokk utáni első utasításra ugrik ha igaz: végrehajtja a műveleteket a blokkban, majd ugrás az 1. pontra FONTOS, hogy a feltétel egyszer hamissá váljon, különben végtelen ciklust kapunk, ami soha nem áll meg. Ilyenkor a program 100%-os processzorterhelés mellett nem csinál semmit. F M

20 F: írjunk egy programot, ami kiírja 1-től 10-ig számokat. #include <stdio.h> int main() { int i; i=1; while (i<=10) { printf("%d\n", i); i += 1; return 0;

21 F: Írjunk olyan prgramot, ami addig kér be számokat a billentyűzetről, amíg a beírt szám nem 0! (0 az adott végjel) #include <stdio.h> int main() { int x; printf("kérek egy számot (kilépéshez: 0):"); scanf("%d", &x); while (x!=0) { printf("kérek egy számot (kilépéshez: 0):"); scanf("%d", &x); return 0;

22 F: Módosítsuk a programot úgy, hogy végeredményként írja ki a beírt számok összegét! #include <stdio.h> int main() { int x, osszeg = 0; printf("kérek egy számot (kilépéshez: 0):"); scanf("%d", &x); while (x!=0) { osszeg+=x; printf("kérek egy számot (kilépéshez: 0):"); scanf("%d", &x); printf("a számok összege: %d\n", osszeg); return 0;

23 F: Módosítsuk a programot úgy, hogy végeredményként írja ki a beírt számok összegét! #include <stdio.h> int main() { int x, osszeg = 0; while (1) { printf("kérek egy számot (kilépéshez: 0):"); scanf("%d", &x); if (x==0) { break; else { osszeg+=x; printf("a számok összege: %d\n", osszeg); A switch-nél látott break; utasítás ciklusokból való "kitörésre" is alkalmazható. Végtelen ciklus!! Egy feltétel alapján kilépünk vagy folytatjuk! return 0; hurok ismétléses vezérlés

24 Végfeltételes ismétléses vezérlés hátultesztelős ciklus, vagy do-while-ciklus Ha addig kell ismételgetni a műveletet, amíg egy feltétel nem teljesül. "hátultesztelős": mindig a műveletek végrehajtása után ellenőrzi, hogy el kell-e őket végezni újból, így a ciklus törzse legalább egyszer mindig lefut. A C nyelvben egy módosított verzió található: a "sima" while-ciklushoz hasonlóan addig ismétel, amíg az ismétlési feltétel igaz marad. Alakja: do { műveletek; while ( feltétel ); Feltétel: logikai kifejezés. Pontosvesszőt kell írni a végére!!

25 Do-while ciklus Működése: 1. Műveletek végrehajtása 2. Feltétel kiértékelése 3. ha hamis: kiugrás a ciklusból ha igaz: ugrás az 1. pontra F M Tehát egész addig ismételgeti a műveleteket, amíg a feltétel igaz marad.

26 F: Írjunk egy olyan programot 'do-while' ciklus segítségével, ami 0 végjelig kér be számokat, majd kiírja azok összegét. A ciklusban ne szerepeljen a 'break' utasítás. #include <stdio.h> int main() { int x; int osszeg = 0; do { printf("kérek egy számot (kilépéshez: 0):"); scanf("%d", &x); osszeg += x; while (x!= 0); printf("a számok összege: %d\n", osszeg); return 0; Miért dolgozhatjuk fel a végjelet?

27 Számlálásos ismétléses vezérlés for-ciklus. Ha egy műveletet egy bizonyos darab ismétléssel kell végrehajtani. Alakja: for ( értékadó_kifejezés_1; feltétel; értékadó_kifejezés_2 ) { műveletek; Az értékadó kifejezések: több is lehet. A ciklusváltozót manipuláljuk: az elsővel a kezdőértéket állítjuk be, míg a másodikkal a számláló növelését, ill. csökkentését végezzük. A feltétellel (logikai kifejezés) általában azt ellenőrizzük, hogy elértee már a számláló a végértéket. A ciklus fejlécében lévő utasítások közül egyiket sem kötelező megadni, de a pontosvesszőket ki kell írni.

28 For-ciklus i:= a->b Működése: 1. Az első értékadó kifejezés végrehajtása (inicializálás) 2. Feltétel kiértékelése 3. ha hamis: kiugrás a ciklusból ha igaz: műveletek végrehajtása 4. a második értékadó kifejezés végrehajtása (számlás) 5. ugrás a 2. pontra M

29 Inkrementálás, dekrementálás A++; A = A + 1; (avagy A += 1;) A--; A = A - 1; (avagy A -= 1;) Postfix és prefix alakban is használhatóak, jelentésük kicsit különböző: B = A++; 1. B = A; 2. A = A + 1; Tehát B A korábbi értékét kapja. B = ++A; 1. A = A + 1; 2. B = A; Tehát B A megnövelt értékét kapja meg. Ugyanez érvényes a -- operátorra is. A for-ciklushoz (a 2. értékadó művelet helyén) MINDEGY melyik verziót használjuk.

30 F: Írjunk egy programot, ami összeszorozza 1-10-ig a számokat. #include <stdio.h> int main() { int i; int szorzat; for (i=1, szorzat=1; i<=10; ++i) { szorzat*=i; printf("a számok szorzata: %d\n", szorzat); return 0; Hogyan nézne ki ugyanez a program while ciklussal?

31 F: Módosítsuk a for ciklust úgy, hogy csak minden 3-mal osztható számot szorozzon össze! #include <stdio.h> int main() { int i; int szorzat; for (i=3, szorzat=1; i<=10; i+=3) { szorzat*=i; printf("a számok szorzata: %d\n", szorzat); return 0;

32 Feladatok F: Próbáljuk ki mit csinál az alábbi for ciklus: int i,j,out; for (i=1, j=100, out=0; i<=10; i++, j--) out+=i*j; (Módosítsuk a ciklusmagot úgy, hogy egy printf segítségével kiírjuk az i,j és out aktuális értékét.) K: Mi a, művelet eredménye? a=(1,2,3,4)? K: Mit csinál az a = 4, b = a + 3, c = b * 2 + 1; utasítás? Melyik kifejezéseket értékeli ki, milyen sorrendben és mi lesz a kifejezés értéke?

33 Feladatok Olvass be a 0 végjelig pozitív egész számokat! Írd ki a beolvasott számok összegét és átlagát! (while, dowhile) Írj programot, amelyben a felhasználónak egy, a program által meghatározott számot kell kitalálnia! A felhasználó tippjét a program vagy elfogadja, vagy megmondja, hogy a gondolt szám annál kisebb vagy nagyobb, és kéri a következő tippet! (while, hurok) (véletlen-generálás: nd/) Írj egy programot ami bekér egy n számot, majd kiírja az n! értékét! (for)

34 Kérj be folyamatosan karaktereket addig, amíg egy '#' jelet nem kapsz. Ha megkaptad a végjelet, akkor írd ki, hogy addig hány kisbetűt, nagybetűt, és hány számot olvastál! Írj programot, mely bekéri a hónap sorszámát és a napot, és megállapítja, hogy helyes-e! (switch) Számítsuk ki a fogyasztás és a hónap alapján az adott hónapban fizetendő gázárat, ha tudjuk, hogy a gázár sávosan változik: (1) az első 1000 egység ára 100/egység; (2) a második 1000 egység ára már 200/egység; (3) egyébként a gázár 300/egység; és (4) a téli hónapokban (nov, dec, jan, feb) a gázárat 1.2 -vel szorozzák. A húsvét vasárnap dátumát a níceai zsinat a következőképpen határozta meg: a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni első vasárnap. A dátum március 22-e és április 25-e között változhat. A dátum meghatározására alkalmas a következő algoritmus: Jelölje T az évszámot (1800<=T<=2099). Kiszámítjuk a következő osztási maradékokat: A = T / 19 maradéka B = T / 4 maradéka C = T / 7 maradéka D = ( 19 * A + 24 ) / 30 maradéka E = ( 2 * B + 4 * C + 6 * D + 5 ) / 7 maradéka Ezekből a húsvét vasárnap dátuma: H = 22 + D + E ami márciusi dátum, ha H <= 31, különben áprilisban H-31-e. Két kivétel van: ha E = 6 és D = 29, akkor H = 50, ha E = 6 és D = 28 és A > 10, akkor H = 49. Készítsünk függvényt, amely bekér egy évszámot, és meghatározza, majd kiírja a húsvét vasárnap dátumát!

35 Házi feladat 1. csoport - feltételes műveletek A számolásokat úgy oldd meg, hogy 1-1 külön függvényben megoldod iffel, feltételes kifejezéssel, illetve switch-csel, majd ezt a 3 függvényt a mainben meghívod. A beolvasás és a kiírás a mainben legyen, ha megoldható! Olvass be egy karaktert! Döntsd el és írd ki, hogy kis-, nagybetűt, számot vagy egyéb karaktert olvastál-e be! Írj egy programot ami egy jegyhez (osztályzathoz) megadja a szöveges értékelést, vagy kiírja, ha rossz értéket kapott! (1 - elégtelen, 2 - elégséges, 3 - közepes, 4 - jó, 5 - kiváló) Írj egy programot ami leosztályoz egy maximálisan 100 pontos dolgozatot az 50,65,80,90 ponthatárok szerint! A határérték a jobb jegyhez tartozik. Ha a pontszám negatív vagy száznál nagyobb, akkor írja ki, hogy hibás az adat! 2. csoport - ciklusok A számolásokat úgy oldd meg, hogy 1-1 külön függvényben megoldod while-lal, do-while-lal, illetve forral, majd ezt a 3 függvényt a mainben meghívod. A beolvasás és a kiírás a mainben legyen, ha megoldható! Írj egy programot ami bekér egy n nemnegatív számot, majd 1-től n-ig kiírja a páros számok négyzetét! - Írj egy programot ami kiírja 1-től 12-ig az n! értékét! Írj programot, ami kiírja az első 1000 szám közül a prímeket!

36 Puzzle Írj egy programot, ami kiszámítja és kiírja a következő N összeget (összegenként külön sorba): 1, 1+2, 1+2+3,..., N. Az N értékét kérd be a felhasználótól! A main-ben csak egyetlen ciklust használhatsz! A kiíratás formátuma legyen minden sorban: N aktuális értéke összeg

Vezérlési szerkezetek

Vezérlési szerkezetek Vezérlési szerkezetek Szelekciós ok: if, else, switch If Segítségével valamely ok végrehajtását valamely feltétel teljesülése esetén végezzük el. Az if segítségével valamely tevékenység () végrehajtását

Részletesebben

C változók. Feladat: Deklaralj egy valos, egy karakter es ket egesz tipusu valtozot! int main() {

C változók. Feladat: Deklaralj egy valos, egy karakter es ket egesz tipusu valtozot! int main() { C változók Feladat: Deklaralj egy valos, egy karakter es ket egesz tipusu valtozot! float valos; char karakter; int egesz1, egesz2; /* Tobb valtozo ugyan olyan tipusu lehet, ezek deklaraciojat csoportosthatjuk.

Részletesebben

Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat. Mit tudunk már? Feltételes operátor (?:) Típus fogalma char, int, float, double

Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat. Mit tudunk már? Feltételes operátor (?:) Típus fogalma char, int, float, double Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Programozás alapjai I. (C nyelv, gyakorlat) BME-IIT Sz.I. 2005.10.10.. -1- Mit tudunk már? Típus fogalma char, int, float,

Részletesebben

Mit tudunk már? Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat. Legnagyobb elem keresése. Feltételes operátor (?:) Legnagyobb elem keresése (3)

Mit tudunk már? Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat. Legnagyobb elem keresése. Feltételes operátor (?:) Legnagyobb elem keresése (3) Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Mit tudunk már? Típus fogalma char, int, float, double változók deklarációja operátorok (aritmetikai, relációs, logikai,

Részletesebben

1. Feladat: beolvas két számot úgy, hogy a-ba kerüljön a nagyobb

1. Feladat: beolvas két számot úgy, hogy a-ba kerüljön a nagyobb 1. Feladat: beolvas két számot úgy, hogy a-ba kerüljön a nagyobb #include main() { int a, b; printf( "a=" ); scanf( "%d", &a ); printf( "b=" ); scanf( "%d", &b ); if( a< b ) { inttmp = a; a =

Részletesebben

Programozás I. gyakorlat

Programozás I. gyakorlat Programozás I. gyakorlat 2. gyakorlat Kifejezések, vezérlési szerkezetek, struktúrák Kifejezések Mit ír ki az alábbi program? #include int main() { int a = 20, b = 40; printf("%d\n", a > b);

Részletesebben

Programozás alapjai 3.Gy: C elágazások, ciklusok P R O

Programozás alapjai 3.Gy: C elágazások, ciklusok P R O Programozás alapjai 3.Gy: C elágazások, ciklusok. P R O A L A G 1/39 B ITv: MAN 2018.10.08 Kövessük a kódot 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. void main() { int a, b, seged; printf("\nkerek ket egesz szamot: ");

Részletesebben

Webprogramozás szakkör

Webprogramozás szakkör Webprogramozás szakkör Előadás 5 (2012.04.09) Programozás alapok Eddig amit láttunk: Programozás lépései o Feladat leírása (specifikáció) o Algoritmizálás, tervezés (folyamatábra, pszeudokód) o Programozás

Részletesebben

A C# programozási nyelv alapjai

A C# programozási nyelv alapjai A C# programozási nyelv alapjai Tisztán objektum-orientált Kis- és nagybetűket megkülönbözteti Ötvözi a C++, Delphi, Java programozási nyelvek pozitívumait.net futtatókörnyezet Visual Studio fejlesztőkörnyezet

Részletesebben

C programozás. { Márton Gyöngyvér, 2009 } { Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem }

C programozás. { Márton Gyöngyvér, 2009 } { Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem } C programozás Márton Gyöngyvér, 2009 Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem http://www.ms.sapientia.ro/~mgyongyi 1 Ciklusok for (ismétlés) while do while 2 for utasítás szöveg 10-szeri kiíratása: int

Részletesebben

Programozás alapjai 5. gyakorlat Vezérlési szerkezetek egymásba ágyazása

Programozás alapjai 5. gyakorlat Vezérlési szerkezetek egymásba ágyazása Programozás alapjai 5. gyakorlat Vezérlési szerkezetek egymásba ágyazása 1. feladat: Eldönteni egy számról, hogy pozitív, negatív vagy 0. Próbálja megoldani a feladatot switch szerkezettel is. Mikor használható

Részletesebben

Programozás alapjai gyakorlat. 4. gyakorlat Konstansok, tömbök, stringek

Programozás alapjai gyakorlat. 4. gyakorlat Konstansok, tömbök, stringek Programozás alapjai gyakorlat 4. gyakorlat Konstansok, tömbök, stringek Házi ellenőrzés (f0069) Valósítsd meg a linuxos seq parancs egy egyszerűbb változatát, ami beolvas két egész számot, majd a kettő

Részletesebben

Szoftvertervezés és -fejlesztés I.

Szoftvertervezés és -fejlesztés I. Szoftvertervezés és -fejlesztés I. Operátorok Vezérlési szerkezetek Gyakorlás 1 Hallgatói Tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendő anyag vázlatát képezik.

Részletesebben

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki.

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. Számítás:. Olvassuk be két pont koordinátáit: (, y) és (2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. 2. Olvassuk be két darab két dimenziós vektor komponenseit: (a, ay) és (b, by). Határozzuk

Részletesebben

Programozás alapjai gyakorlat. 2. gyakorlat C alapok

Programozás alapjai gyakorlat. 2. gyakorlat C alapok Programozás alapjai gyakorlat 2. gyakorlat C alapok 2016-2017 Bordé Sándor 2 Forráskód, fordító, futtatható állomány Először megírjuk a programunk kódját (forráskód) Egyszerű szövegszerkesztőben vagy fejlesztőkörnyezettel

Részletesebben

Változók. Mennyiség, érték (v. objektum) szimbolikus jelölése, jelentése Tulajdonságai (attribútumai):

Változók. Mennyiség, érték (v. objektum) szimbolikus jelölése, jelentése Tulajdonságai (attribútumai): Python Változók Mennyiség, érték (v. objektum) szimbolikus jelölése, jelentése Tulajdonságai (attribútumai): Név Érték Típus Memóriacím A változó értéke (esetleg más attribútuma is) a program futása alatt

Részletesebben

Változók. Mennyiség, érték (v. objektum) szimbolikus jelölése, jelentése Tulajdonságai (attribútumai):

Változók. Mennyiség, érték (v. objektum) szimbolikus jelölése, jelentése Tulajdonságai (attribútumai): Javascript Változók Mennyiség, érték (v. objektum) szimbolikus jelölése, jelentése Tulajdonságai (attribútumai): Név Érték Típus Memóriacím A változó értéke (esetleg más attribútuma is) a program futása

Részletesebben

Internet programozása. 3. előadás

Internet programozása. 3. előadás Internet programozása 3. előadás Áttekintés Hogyan használjuk az if szerkezetet arra, hogy bizonyos sorok csak adott feltételek teljesülése mellett hajtódjanak végre? Hogyan adhatunk meg csak bizonyos

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I.

Bevezetés a programozásba I. Bevezetés a programozásba I. 5. gyakorlat Surányi Márton PPKE-ITK 2010.10.05. C++ A C++ egy magas szint programozási nyelv. A legels változatot Bjarne Stroutstrup dolgozta ki 1973 és 1985 között, a C nyelvb

Részletesebben

I. ALAPALGORITMUSOK. I. Pszeudokódban beolvas n prim igaz minden i 2,gyök(n) végezd el ha n % i = 0 akkor prim hamis

I. ALAPALGORITMUSOK. I. Pszeudokódban beolvas n prim igaz minden i 2,gyök(n) végezd el ha n % i = 0 akkor prim hamis I. ALAPALGORITMUSOK 1. Prímszámvizsgálat Adott egy n természetes szám. Írjunk algoritmust, amely eldönti, hogy prímszám-e vagy sem! Egy számról úgy fogjuk eldönteni, hogy prímszám-e, hogy megvizsgáljuk,

Részletesebben

Java programozási nyelv

Java programozási nyelv Java programozási nyelv 2. rész Vezérlő szerkezetek Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2005. szeptember A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/23 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Óbudai Egyetem. C programozási nyelv

Óbudai Egyetem. C programozási nyelv Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar C programozási nyelv II. Dr. Schuster György 2016. március 12. Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar C2016. programozási március 12. nyelv Utasításo

Részletesebben

3 A C programozási nyelv szintaktikai egységei

3 A C programozási nyelv szintaktikai egységei 3 A C programozási nyelv szintaktikai egységei 3.1 Azonosítók Betűk és számjegyek sorozata, betűvel vagy _ (aláhúzás) karakterrel kell kezdődnie. A nagy- és kisbetűk különbözőek. Az azonosítók tetszőleges

Részletesebben

Objektumorientált Programozás III.

Objektumorientált Programozás III. Objektumorientált Programozás III. Vezérlési szerkezetek ismétlés Matematikai lehetőségek Feladatok 1 Hallgatói Tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendő

Részletesebben

11. gyakorlat Sturktúrák használata. 1. Definiáljon dátum típust. Olvasson be két dátumot, és határozza meg melyik a régebbi.

11. gyakorlat Sturktúrák használata. 1. Definiáljon dátum típust. Olvasson be két dátumot, és határozza meg melyik a régebbi. 11. gyakorlat Sturktúrák használata I. Új típus új műveletekkel 1. Definiáljon dátum típust. Olvasson be két dátumot, és határozza meg melyik a régebbi. typedef struct datum { int ev; int ho; int nap;

Részletesebben

6. fejezet: Ciklusok

6. fejezet: Ciklusok 6. fejezet: Ciklusok Mint a nyelvekben általában, itt is léteznek ciklusok. Az alapvető három ciklus-típus: elöltesztelő, hátultesztelő és számláló. Lássuk ezeket sorban! Elöltesztelő = while. A while

Részletesebben

Informatika terméktervezőknek

Informatika terméktervezőknek Informatika terméktervezőknek C# alapok Névterület (namespace) using Osztály (class) és Obejtumok Metódus (function, procedure, method) main() static void string[] arg Szintaxis // /* */ \n \t Névadások

Részletesebben

1. Egyszerű (primitív) típusok. 2. Referencia típusok

1. Egyszerű (primitív) típusok. 2. Referencia típusok II. A Java nyelv eszközei 1. Milyen eszközöket nyújt a Java a programozóknak Korábban már említettük, hogy a Java a C nyelvből alakult ki, ezért a C, C++ nyelvben járatos programozóknak nem fog nehézséget

Részletesebben

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI 3. Készítette: Vénné Meskó Katalin

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI 3. Készítette: Vénné Meskó Katalin 1 A PROGRAMOZÁS ALAPJAI 3 Készítette: Vénné Meskó Katalin Információk 2 Elérhetőség meskokatalin@tfkkefohu Fogadóóra: szerda 10:45-11:30 Számonkérés Időpontok Dec 19 9:00, Jan 05 9:00, Jan 18 9:00 egy

Részletesebben

Járműfedélzeti rendszerek II. 1. előadás Dr. Bécsi Tamás

Járműfedélzeti rendszerek II. 1. előadás Dr. Bécsi Tamás Járműfedélzeti rendszerek II. 1. előadás Dr. Bécsi Tamás A tárgy órái Előadás hetente (St101) csüt. 8:15 Bécsi Tamás C elmélet Ajánlott irodalom Dennis Ritchie: A C programozási nyelv Gyakorlat hetente

Részletesebben

Nézzük tovább a lexikai egységeket!

Nézzük tovább a lexikai egységeket! Utasítások Osztályozásuk: Nézzük tovább a lexikai egységeket! - értékadó utasítások - ugró utasítások[vezérlő utasítások (a program vezérlési szerkezetét adják meg)] - feltételes utasítások - ciklusszervező

Részletesebben

A programozás alapjai

A programozás alapjai A programozás alapjai Változók A számítógép az adatokat változókban tárolja A változókat alfanumerikus karakterlánc jelöli. A változóhoz tartozó adat tipikusan a számítógép memóriájában tárolódik, szekvenciálisan,

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I.

Bevezetés a programozásba I. Elágazás Bevezetés a programozásba I. 2. gyakorlat, tömbök Surányi Márton PPKE-ITK 2010.09.14. Elágazás Elágazás Eddigi programjaink egyszer ek voltak, egy beolvasás (BE: a), esetleg valami m velet (a

Részletesebben

ALGORITMIKUS SZERKEZETEK ELÁGAZÁSOK, CIKLUSOK, FÜGGVÉNYEK

ALGORITMIKUS SZERKEZETEK ELÁGAZÁSOK, CIKLUSOK, FÜGGVÉNYEK ALGORITMIKUS SZERKEZETEK ELÁGAZÁSOK, CIKLUSOK, FÜGGVÉNYEK 1. ELÁGAZÁSOK ÉS CIKLUSOK SZERVEZÉSE Az adatszerkezetek mellett a programok másik alapvető fontosságú építőkövei az ún. algoritmikus szerkezetek.

Részletesebben

// keressük meg a legnagyobb faktoriális értéket, ami kisebb, // mint százmillió

// keressük meg a legnagyobb faktoriális értéket, ami kisebb, // mint százmillió BME MOGI Gépészeti informatika 3. 1. feladat Végezze el a következő feladatokat! Kérjen be számokat 0 végjelig, és határozza meg az átlagukat! A feladat megoldásához írja meg a következő metódusokat! a.

Részletesebben

Programozás alapjai. (GKxB_INTM023) Dr. Hatwágner F. Miklós augusztus 29. Széchenyi István Egyetem, Gy r

Programozás alapjai. (GKxB_INTM023) Dr. Hatwágner F. Miklós augusztus 29. Széchenyi István Egyetem, Gy r Programozás alapjai (GKxB_INTM023) Széchenyi István Egyetem, Gy r 2019. augusztus 29. Feladat: írjuk ki az els 10 természetes szám négyzetét! #i n c l u d e i n t main ( v o i d ) { p r

Részletesebben

Programozás alapjai C nyelv 5. gyakorlat. Írjunk ki fordítva! Írjunk ki fordítva! (3)

Programozás alapjai C nyelv 5. gyakorlat. Írjunk ki fordítva! Írjunk ki fordítva! (3) Programozás alapjai C nyelv 5. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Programozás alapjai I. (C nyelv, gyakorlat) BME-IIT Sz.I. 2005.10.17. -1- Tömbök Azonos típusú adatok tárolására. Index

Részletesebben

Adminisztrációs feladatok Strukturált programok A C programnyelv elemei

Adminisztrációs feladatok Strukturált programok A C programnyelv elemei Strukturált C-Strukturált Egyéb elemek Strukturált C-Strukturált Egyéb elemek Adminisztrációs feladatok Strukturált programok A C programnyelv elemei A programozás alapjai. álózati Rendszerek és Szolgáltatások

Részletesebben

Programozás alapjai 8.Gy: Program struktúra

Programozás alapjai 8.Gy: Program struktúra Programozás alapjai 8.Gy: Program struktúra Elvarázsolt matekóra P R O A L A G 32/1 B ITv: MAN 2018.11.02 Programozás történelem Kezdetben egy program egyetlen kódsorozat volt (ún. monolitikus program)

Részletesebben

5. gyakorlat. Konstansok Tömbök Stringek

5. gyakorlat. Konstansok Tömbök Stringek 5. gyakorlat Konstansok Tömbök Stringek Konstansok A C nyelvben a konstansok preprocesszor makrókkal vannak megvalósítva. Konstansdefiniálás alakja: #define NÉV érték Az érték bármi lehet, később a fordítás

Részletesebben

Adatbázis rendszerek Gy: Algoritmusok C-ben

Adatbázis rendszerek Gy: Algoritmusok C-ben Adatbázis rendszerek 1. 1. Gy: Algoritmusok C-ben 53/1 B ITv: MAN 2015.09.08 Alapalgoritmusok Összegzés Megszámlálás Kiválasztás Kiválasztásos rendezés Összefésülés Szétválogatás Gyorsrendezés 53/2 Összegzés

Részletesebben

Operációs rendszerek. 11. gyakorlat. AWK - szintaxis, vezérlési szerkezetek UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED

Operációs rendszerek. 11. gyakorlat. AWK - szintaxis, vezérlési szerkezetek UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED AWK - szintaxis, vezérlési szerkezetek Operációs rendszerek 11. gyakorlat Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Csuvik

Részletesebben

6. A Pascal nyelv utasításai

6. A Pascal nyelv utasításai 6. A Pascal nyelv utasításai Írjunk programot, amely beolvas két valós számot és a két szám közül a kisebbikkel osztja a nagyobbikat! (felt0) program felt0; szam1, szam2, eredmeny : real; writeln('kérek

Részletesebben

/* Az iter függvény meghívása és a visszatérő érték átadása a gyok változóba */ gyok = iter( n, a, e ) ;

/* Az iter függvény meghívása és a visszatérő érték átadása a gyok változóba */ gyok = iter( n, a, e ) ; 1. Írjunk programot, amely függvény alkalmazásával meghatározza n a értékét, (a az n-edik gyök alatt), az általunk megadott pontossággal, iterációval. Az iteráció képlete a következő: ahol : n-1 x uj =

Részletesebben

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 3. előadás

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 3. előadás Programozás BMEKOKAA146 Dr. Bécsi Tamás 3. előadás Vezérlési szerkezetek Elágazás Gyakran előfordul, hogy meg kell vizsgálnunk egy állítást, és attól függően, hogy igaz vagy hamis, a programnak más-más

Részletesebben

Programozás alapjai 9.Gy: Struktúra 2.

Programozás alapjai 9.Gy: Struktúra 2. Programozás alapjai 9.Gy: Struktúra 2. Ördögi részletek P R O A L A G 35/1 B ITv: MAN 2018.11.10 Euró árfolyam statisztika Az EURO árfolyamát egy negyedéven keresztül hetente nyilvántartjuk (HUF / EUR).

Részletesebben

Matlab alapok. Baran Ágnes. Baran Ágnes Matlab alapok Elágazások, függvények 1 / 15

Matlab alapok. Baran Ágnes. Baran Ágnes Matlab alapok Elágazások, függvények 1 / 15 Matlab alapok Baran Ágnes Elágazások, függvények Baran Ágnes Matlab alapok Elágazások, függvények 1 / 15 Logikai kifejezések =, ==, = (két mátrixra is alkalmazhatóak, ilyenkor elemenként történik

Részletesebben

értékel függvény: rátermettségi függvény (tness function)

értékel függvény: rátermettségi függvény (tness function) Genetikus algoritmusok globális optimalizálás sok lehetséges megoldás közül keressük a legjobbat értékel függvény: rátermettségi függvény (tness function) populáció kiválasztjuk a legrátermettebb egyedeket

Részletesebben

HORVÁTH ZSÓFIA 1. Beadandó feladat (HOZSAAI.ELTE) ápr 7. 8-as csoport

HORVÁTH ZSÓFIA 1. Beadandó feladat (HOZSAAI.ELTE) ápr 7. 8-as csoport 10-es Keressünk egy egész számokat tartalmazó négyzetes mátrixban olyan oszlopot, ahol a főátló alatti elemek mind nullák! Megolda si terv: Specifika cio : A = (mat: Z n m,ind: N, l: L) Ef =(mat = mat`)

Részletesebben

C programozás. 1 óra Bevezetés

C programozás. 1 óra Bevezetés C programozás 1 óra Bevezetés A C nyelv eredete, fő tulajdonságai 1. Bevezető C nyelv alapelemei többsége a BCPL (Basic Combined Programming Language {1963}) Martin Richards B nyelv Ken Thompson {1970}

Részletesebben

Kifejezések. Kozsik Tamás. December 11, 2016

Kifejezések. Kozsik Tamás. December 11, 2016 Kifejezések Kozsik Tamás December 11, 2016 Kifejezések Lexika Szintaktika Szemantika Lexika azonosítók (változó-, metódus-, típus- és csomagnevek) literálok operátorok, pl. + zárójelek: (), [], {},

Részletesebben

Programozás alapjai 2.Gy: A C nyelv alapjai P R O

Programozás alapjai 2.Gy: A C nyelv alapjai P R O Programozás alapjai 2.Gy: A C nyelv alapjai. P R O A L A G 1/32 B ITv: MAN 2018.10.02 Code::Blocks Indítsa el mindenki! 2/32 1 Code::Blocks Új projekt 2 3 4 5 3/32 Code::Blocks Forráskód Kód fordítása:

Részletesebben

Alapok. tisztán funkcionális nyelv, minden függvény (a konstansok is) nincsenek hagyományos változók, az első értékadás után nem módosíthatók

Alapok. tisztán funkcionális nyelv, minden függvény (a konstansok is) nincsenek hagyományos változók, az első értékadás után nem módosíthatók Haskell 1. Alapok tisztán funkcionális nyelv, minden függvény (a konstansok is) nincsenek hagyományos változók, az első értékadás után nem módosíthatók elég jól elkerülhetők így a mellékhatások könnyebben

Részletesebben

6. gyakorlat Egydimenziós numerikus tömbök kezelése, tömbi algoritmusok

6. gyakorlat Egydimenziós numerikus tömbök kezelése, tömbi algoritmusok 6. gyakorlat Egydimenziós numerikus tömbök kezelése, tömbi algoritmusok 1. feladat: Az EURO árfolyamát egy negyedéven keresztül hetente nyilvántartjuk (HUF / EUR). Írjon C programokat az alábbi kérdések

Részletesebben

PHP. Telepítése: Indítás/újraindítás/leállítás: Beállítások: A PHP nyelv

PHP. Telepítése: Indítás/újraindítás/leállítás: Beállítások: A PHP nyelv PHP A PHP rövidítés jelentése hivatalosan: PHP Hypertext Preprocessor. Ez egy kiszolgáló-oldali parancsnyelv, amit jellemzően HTML oldalakon használnak. A különbség a két nyelv között az, hogy a kiszolgáló

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I 3. gyakorlat. PLanG: Programozási tételek. Programozási tételek Algoritmusok

Bevezetés a programozásba I 3. gyakorlat. PLanG: Programozási tételek. Programozási tételek Algoritmusok Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Bevezetés a programozásba I 3. gyakorlat PLanG: 2011.09.27. Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu http://people.inf.elte.hu/groberto Algoritmusok

Részletesebben

1. Írjunk programot mely beolvas két számot és ellenőrzi hogy mindkét szám zérus-e:

1. Írjunk programot mely beolvas két számot és ellenőrzi hogy mindkét szám zérus-e: 1. Írjunk programot mely beolvas két számot és ellenőrzi hogy mindkét szám zérus-e: main() int number1, number2; printf("adjon meg két számot: "); scanf("%d %d", &number1, &number2); if ((number1 == 0)

Részletesebben

Programozás I gyakorlat

Programozás I gyakorlat Programozás I. - 3. gyakorlat Operátorok, típuskonverziók, matematikai függvények Tar Péter 1 Pannon Egyetem M szaki Informatikai Kar Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Utolsó frissítés: September 24,

Részletesebben

2.3. A C nyelv utasításai

2.3. A C nyelv utasításai 2.3. A C nyelv utasításai A C szabvány hét csoportban osztályozza a C nyelv utasításait: Csoport Kulcsszavak, ill. jelölések Kifejezés utasítás Üres utasítás: ; Összetett utasítás: } Szelekciós utasítások:

Részletesebben

Programozás I. Matematikai lehetőségek Műveletek tömbökkel Egyszerű programozási tételek & gyakorlás V 1.0 OE-NIK,

Programozás I. Matematikai lehetőségek Műveletek tömbökkel Egyszerű programozási tételek & gyakorlás V 1.0 OE-NIK, Programozás I. Matematikai lehetőségek Műveletek tömbökkel Egyszerű programozási tételek & gyakorlás OE-NIK, 2013 1 Hallgatói Tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk

Részletesebben

Számítástechnika I. BMEKOKAA152 BMEKOKAA119 Infokommunikáció I. BMEKOKAA606. Dr. Bécsi Tamás 3. előadás

Számítástechnika I. BMEKOKAA152 BMEKOKAA119 Infokommunikáció I. BMEKOKAA606. Dr. Bécsi Tamás 3. előadás Számítástechnika I. BMEKOKAA152 BMEKOKAA119 Infokommunikáció I. BMEKOKAA606 Dr. Bécsi Tamás 3. előadás A Math osztály (System.Math) Metódus Művelet Math.Sin(x) sin(x), ahol az x szög értékét radiánban

Részletesebben

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 2. előadás

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 2. előadás Programozás BMEKOKAA146 Dr. Bécsi Tamás 2. előadás Szintaktikai alapok Alapvető típusok, ismétlés C# típus.net típus Méret (byte) Leírás byte System.Byte 1Előjel nélküli 8 bites egész szám (0..255) char

Részletesebben

Programozás 6. Dr. Iványi Péter

Programozás 6. Dr. Iványi Péter Programozás 6. Dr. Iványi Péter 1 Előfeldolgozás része Makrók A forrás kódban elvégzi a helyettesítéseket a fordító Csak egyszer végez helyettesítést Nem olyan makrók, mint a LISP vagy Scheme esetén Csak

Részletesebben

1. Alapok. #!/bin/bash

1. Alapok. #!/bin/bash 1. oldal 1.1. A programfájlok szerkezete 1. Alapok A bash programok tulajnképpen egyszerű szöveges fájlok, amelyeket bármely szövegszerkesztő programmal megírhatunk. Alapvetően ugyanazokat a at használhatjuk

Részletesebben

7. gyakorlat. Fájlkezelés IO haladó Függvények haladó

7. gyakorlat. Fájlkezelés IO haladó Függvények haladó 7. gyakorlat Fájlkezelés IO haladó Függvények haladó Fájlkezelés A C-ben a fájlkezelés ún. fájlstream-eken keresztül történik, melyek puffereltek ha valamit a streamre küldünk, nem biztos, hogy rögtön

Részletesebben

Stack Vezérlés szerkezet Adat 2.

Stack Vezérlés szerkezet Adat 2. Stack Vezérlés szerkezet Adat 2. Kód visszafejtés. Izsó Tamás 2013. november 14. Izsó Tamás Stack Vezérlés szerkezet Adat 2./ 1 Változó típusú paraméterekátadása 1. #include < s t d i o. h> int64 myfunc

Részletesebben

Megoldott programozási feladatok standard C-ben

Megoldott programozási feladatok standard C-ben Megoldott programozási feladatok standard C-ben MÁRTON Gyöngyvér Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Matematika-Informatika Tanszék Marosvásárhely, Románia mgyongyi@ms.sapientia.ro Tartalomjegyzék

Részletesebben

Programozási nyelvek I. 5. előadás (Gregorics Tibor anyagának felhasználásával)

Programozási nyelvek I. 5. előadás (Gregorics Tibor anyagának felhasználásával) Programozási nyelvek I. 5. előadás (Gregorics Tibor anyagának felhasználásával) I. A nyelv története C++ C (ős: B???) 1972 Ritchie AT&T Bell laboratórium UNIX 1978 Kernighan & Ritchie az első tankönyv,

Részletesebben

Programozás II. 2. Dr. Iványi Péter

Programozás II. 2. Dr. Iványi Péter Programozás II. 2. Dr. Iványi Péter 1 C++ Bjarne Stroustrup, Bell Laboratórium Első implementáció, 1983 Kezdetben csak precompiler volt C++ konstrukciót C-re fordította A kiterjesztés alapján ismerte fel:.cpp.cc.c

Részletesebben

Felvételi tematika INFORMATIKA

Felvételi tematika INFORMATIKA Felvételi tematika INFORMATIKA 2016 FEJEZETEK 1. Természetes számok feldolgozása számjegyenként. 2. Számsorozatok feldolgozása elemenként. Egydimenziós tömbök. 3. Mátrixok feldolgozása elemenként/soronként/oszloponként.

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I.

Bevezetés a programozásba I. Bevezetés a programozásba I. 9. gyakorlat Intelligens tömbök, mátrixok, függvények Surányi Márton PPKE-ITK 2010.11.09. C++-ban van lehetőség (statikus) tömbök használatára ezeknek a méretét fordítási időben

Részletesebben

BASH script programozás II. Vezérlési szerkezetek

BASH script programozás II. Vezérlési szerkezetek 06 BASH script programozás II. Vezérlési szerkezetek Emlékeztető Jelölésbeli különbség van parancs végrehajtása és a parancs kimenetére való hivatkozás között PARANCS $(PARANCS) Jelölésbeli különbség van

Részletesebben

Programozás I. gyakorlat

Programozás I. gyakorlat Programozás I. gyakorlat 1. gyakorlat Alapok Eszközök Szövegszerkesztő: Szintaktikai kiemelés Egyszerre több fájl szerkesztése pl.: gedit, mcedit, joe, vi, Notepad++ stb. Fordító: Szöveges file-ban tárolt

Részletesebben

Szelekció. Döntéshozatal

Szelekció. Döntéshozatal Szelekció Döntéshozatal Elágazásos algoritmus-szerkezet Eddig az ún. szekvenciális (lineáris) algoritmust alkalmaztunk a parancsok egyenként egymás után hajtüdnak végre. Bizonyos esetekben egy adott feltételtől

Részletesebben

Készítette: Nagy Tibor István

Készítette: Nagy Tibor István Készítette: Nagy Tibor István Operátorok Műveletek Egy (vagy több) műveleti jellel írhatók le A műveletet operandusaikkal végzik Operátorok fajtái operandusok száma szerint: egyoperandusú operátorok (pl.:

Részletesebben

Függvények. Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat. LNKO függvény. Függvények(2) LNKO függvény (2) LNKO függvény (3)

Függvények. Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat. LNKO függvény. Függvények(2) LNKO függvény (2) LNKO függvény (3) Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Függvények C program egymás mellé rendelt függvényekből áll. A függvény (alprogram) jó absztrakciós eszköz a programok

Részletesebben

Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat. Függvények. Függvények(2)

Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat. Függvények. Függvények(2) Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Programozás alapjai I. (C nyelv, gyakorlat) BME-IIT Sz.I. 2005.11.05. -1- Függvények C program egymás mellé rendelt függvényekből

Részletesebben

Programozás. (GKxB_INTM021) Dr. Hatwágner F. Miklós február 18. Széchenyi István Egyetem, Gy r

Programozás. (GKxB_INTM021) Dr. Hatwágner F. Miklós február 18. Széchenyi István Egyetem, Gy r Programozás (GKxB_INTM021) Széchenyi István Egyetem, Gy r 2018. február 18. Minimum és maximumkeresés u s i n g n a m e s p a c e s t d ; i n t main ( ) { c o u t

Részletesebben

Programozás 1. Dr. Iványi Péter

Programozás 1. Dr. Iványi Péter Programozás 1. Dr. Iványi Péter 1 C nyelv B.W. Kernighan és D.M. Ritchie, 1978 The C Programming language 2 C nyelv Amerikai Szabványügy Hivatal (ANSI), 1983 X3J11 bizottság a C nyelv szabványosítására

Részletesebben

Függvény pointer. Feladat: Egy tömbben soroljunk fel függvényeket, és hívjuk meg valahányszor.

Függvény pointer. Feladat: Egy tömbben soroljunk fel függvényeket, és hívjuk meg valahányszor. Függvény pointer Több feladat közül futási időben döntöm el, hogy melyiket hajtom végre. A függvényre mutató pointer a függvény kódjának a címére mutat, azon keresztül meghívhatom a függvényt. A pointernek

Részletesebben

7. Laboratóriumi gyakorlat: Vezérlési szerkezetek II.

7. Laboratóriumi gyakorlat: Vezérlési szerkezetek II. 7. Laboratóriumi gyakorlat: Vezérlési szerkezetek II. A gyakorlat célja: 1. A shell vezérlő szerkezetei használatának gyakorlása. A használt vezérlő szerkezetek: if/else/fi, for, while while, select, case,

Részletesebben

AWK programozás, minták, vezérlési szerkezetek

AWK programozás, minták, vezérlési szerkezetek 10 AWK programozás, minták, vezérlési szerkezetek AWK futtatási módok AWK parancs, közvetlen programkódmegadás: awk 'PROGRAMKÓD' FILE példa: ls -l awk '{print $1, $5}' a programkód helyére minden indentálás

Részletesebben

Számítástechnika I. BMEKOKAA152 BMEKOKAA119 Infokommunikáció I. BMEKOKAA606. Dr. Bécsi Tamás 2. előadás

Számítástechnika I. BMEKOKAA152 BMEKOKAA119 Infokommunikáció I. BMEKOKAA606. Dr. Bécsi Tamás 2. előadás Számítástechnika I. BMEKOKAA152 BMEKOKAA119 Infokommunikáció I. BMEKOKAA606 Dr. Bécsi Tamás 2. előadás Console I/O bővebben Lásd mintaprogram 2015.09.21. Számítástechnika I. 2. Előadás 2 Számábrázolásról

Részletesebben

Forráskód formázási szabályok

Forráskód formázási szabályok Forráskód formázási szabályok Írta: Halmai Csongor, Webcenter Bt. A php és html kódrészletek Ugyanazon fájlon belül nem szerepelhet php kód és html tartalom. E kettő különválasztására smarty-t vagy más

Részletesebben

Járműfedélzeti rendszerek II. 2. előadás Dr. Bécsi Tamás

Járműfedélzeti rendszerek II. 2. előadás Dr. Bécsi Tamás Járműfedélzeti rendszerek II. 2. előadás Dr. Bécsi Tamás 4.11. A C előfeldolgozó rendszer A fordítás első lépése a C esetében a különböző nyelvi kiterjesztések feldolgozása: másik állomány tartalmának

Részletesebben

Szkriptnyelvek. 1. UNIX shell

Szkriptnyelvek. 1. UNIX shell Szkriptnyelvek 1. UNIX shell Szkriptek futtatása Parancsértelmez ő shell script neve paraméterek shell script neve paraméterek Ebben az esetben a szkript tartalmazza a parancsértelmezőt: #!/bin/bash Szkriptek

Részletesebben

AWK programozás, minták, vezérlési szerkezetek

AWK programozás, minták, vezérlési szerkezetek 10 AWK programozás, minták, vezérlési szerkezetek AWK adatvezérelt szkriptnyelv text processing, adat kiterjesztés, tagolt adatok automatizált soronkénti feldolgozása a forrásállományt soronként beolvassa

Részletesebben

Algoritmusok pszeudókód... 1

Algoritmusok pszeudókód... 1 Tartalomjegyzék Algoritmusok pszeudókód... 1 Abszolút érték... 1 Hányados ismételt kivonással... 1 Legnagyobb közös osztó... 2 Páros számok szűrése... 2 Palindrom számok... 2 Orosz szorzás... 3 Minimum

Részletesebben

Programozás C nyelven (3. ELŐADÁS) Sapientia EMTE

Programozás C nyelven (3. ELŐADÁS) Sapientia EMTE Programozás C nyelven (3. ELŐADÁS) Sapientia EMTE 2015-16 Classic Empire - A turn Based Wargame Classic Empire is a real time, multiplayer, Internet-based game, featuring military, diplomatic, and economic

Részletesebben

A C programozási nyelv I. Bevezetés

A C programozási nyelv I. Bevezetés A C programozási nyelv I. Bevezetés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék A C programozási nyelv I. (bevezetés) CBEV1 / 1 A C nyelv története Dennis M. Ritchie AT&T Lab., 1972 rendszerprogramozás,

Részletesebben

GYAKORLATIAS JAVA MINTA

GYAKORLATIAS JAVA MINTA Java SE programozási alapok - alapelemek viszont a Javadoc-ban nem fog megjelenni. */ 4.2. Egyszerű és összetett típusok A programozás során az adatainkat (legyen az csak átmeneti is) ún. változókban tárolunk.

Részletesebben

Programozás I gyakorlat

Programozás I gyakorlat Programozás I. - 2. gyakorlat Változók, kiiratás, bekérés Tar Péter 1 Pannon Egyetem M szaki Informatikai Kar Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Utolsó frissítés: September 24, 2007 1 tar@dcs.vein.hu

Részletesebben

Java Programozás 1. Gy: Java alapok. Ismétlés ++

Java Programozás 1. Gy: Java alapok. Ismétlés ++ Java Programozás 1. Gy: Java alapok Ismétlés ++ 24/1 B ITv: MAN 2018.02.18 Feladat Készítsünk egy komplett konzolos alkalmazást, mely generál egy számot 0 és 100 között (mindkét határt beleértve), feladatunk

Részletesebben

Készítette: Nagy Tibor István Felhasznált irodalom: Kotsis Domokos: OOP diasor Zsakó L., Szlávi P.: Mikrológia 19.

Készítette: Nagy Tibor István Felhasznált irodalom: Kotsis Domokos: OOP diasor Zsakó L., Szlávi P.: Mikrológia 19. Készítette: Nagy Tibor István Felhasznált irodalom: Kotsis Domokos: OOP diasor Zsakó L., Szlávi P.: Mikrológia 19. Programkészítés Megrendelői igények begyűjtése Megoldás megtervezése (algoritmuskészítés)

Részletesebben

Algoritmusok, adatszerkezetek, objektumok

Algoritmusok, adatszerkezetek, objektumok Algoritmusok, adatszerkezetek, objektumok 1. előadás Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar 2011. szeptember 14. Sergyán (OE NIK) AAO 01 2011.

Részletesebben

Pénzügyi algoritmusok

Pénzügyi algoritmusok Pénzügyi algoritmusok A C++ programozás alapjai Az Integrált Fejlesztői Környezet C++ alapok Az Integrált Fejlesztői Környezet Visual Studio 2013 Community Edition Kitekintés: fordítás Preprocesszor Fordító

Részletesebben

Programozás I gyakorlat. 10. Stringek, mutatók

Programozás I gyakorlat. 10. Stringek, mutatók Programozás I gyakorlat 10. Stringek, mutatók Karakter típus A char típusú változókat karakerként is kiírhatjuk: #include char c = 'A'; printf("%c\n", c); c = 80; printf("%c\n", c); printf("%c\n",

Részletesebben

A C programozási nyelv II. Utasítások. A függvény.

A C programozási nyelv II. Utasítások. A függvény. A C programozási nyelv II. Utasítások. A függvény. Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék A C programozási nyelv II (Utasítások, fuggvények) CBEV2 / 1 Kifejezés utasítás Kifejezés utasítás, blokk

Részletesebben

Gyakorló feladatok Gyakorló feladatok

Gyakorló feladatok Gyakorló feladatok Gyakorló feladatok előző foglalkozás összefoglalása, gyakorlató feladatok a feltételes elágazásra, a while ciklusra, és sokminden másra amit eddig tanultunk Változók elnevezése a változók nevét a programozó

Részletesebben

BME MOGI Gépészeti informatika 1.

BME MOGI Gépészeti informatika 1. BME MOGI Gépészeti informatika 1. 1. feladat Végezze el a következő feladatokat! Olvassa be a nevét és írjon üdvözlő szöveget a képernyőre! Generáljon két 1-100 közötti egész számot, és írassa ki a hányadosukat

Részletesebben