Bevezetés a programozásba I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés a programozásba I."

Átírás

1 Bevezetés a programozásba I. 5. gyakorlat Surányi Márton PPKE-ITK

2 C++ A C++ egy magas szint programozási nyelv. A legels változatot Bjarne Stroutstrup dolgozta ki 1973 és 1985 között, a C nyelvb l (FONTOS! C /= C++ (nem egyenl ) ). A nyelvnek jelenlegi is érvényben lév szabványa 2003-as (C++03), de már fejlesztés alatt van a következ (C++0x). A nyelv támogatja a procedurális programozást is. Ez már valódi programozási nyelv, tehát a fordító ténylegesen futtatható állományt állít el (általában exe-t) A nyelv fájlkezelése valódi, tehát a fájlok ténylegesen léteznek a merevlemezen. A programozás "nyelve" angol, vagyis a kulcsszavak angol nyelv ek (pl. int, string, if, for, while, main, class, true, false)

3 Fordítás konzolon A fordítóprogram itt már ténylegesen külön program. A gyakorlatokon a GCC (Gnu Compiler Collection)-t fogjuk használni, illetve elvárjuk, hogy a beadott feladatok forduljanak GCC-vel. A GCC egy nagyobb programcsalád (C fordítót is tartalmaz), ebb l a C++ fordító a g++ paranccsal érhet el. A félév során a Code::Blocks-ot fogjuk használni a gyakorlatokon, természetesen mindenki olyan környezetet használ, amilyet szeretne, egyetlen követelmény, hogy "g++ -Wall -pedantic"-al forduljanak a turdus-on.

4 Hello World! Feladat Feladat: Írjunk programot, ami kiírja, hogy "Hello World"! (a turdus-on (konzolon) fordítsuk, és futtassuk) Specikáció: BE: (nincs) KI: "Hello World"

5 Típusok C++ típusok EGÉSZ : int : ha int-et osztunk int-tel, akkor az egészosztás! (PlanG-ban DIV volt) VALÓS : double LOGIKAI : bool KARAKTER : char SZÖVEG : string : #include<string> szükséges! fájlok, tömbök: hamarosan

6 Típusok Trükk az egészosztásra #include <iostream> using namespace std; int main() { int a = 10; // az eredmény 0: cout << a / 100 << endl; // trükk: cout << a / << endl; // így az eredmény 0.1 return 0;

7 Elágazás Vezérlési szerkezetek - elágazás PlanG-hoz hasonlóan, itt is lehet elágazást írni: if (feltétel ) { else { ha a feltétel igaz ez a blokk fut le ha hamis, akkor ez Megjegyzés: az else ág elhagyható.

8 Elágazás Vezérlési szerkezetek - elágazás PlanG-tól eltér en itt lehet "különben ha" ágat megadni (akárhány ilyen ágat megadhatunk): if (feltétel1) { ha feltétel1 igaz, akkor ez a blokk fut le else if (feltétel2) { ha feltétel1 nem igaz, és feltétel2 igaz, akkor ez a blokk fut le else if (feltétel3) { ha feltétel1, feltétel2 nem igaz, és feltétel3 igaz, akkor ez a blokk fut le else { ha egyik sem igaz, akkor ez a blokk fut le

9 Ciklusok Vezérlési szerkezetek - ciklusok - elöltesztel s A C++-ban van elöltesztel s- és hátultesztel s ciklus is. Elöltesztel s: while(feltétel) { ciklusmag - amíg a feltétel igaz, addig fut El ször kiértékeli a feltételt, ha igaz, akkor lefut a ciklusmag, majd újra kiértékeli, ha igaz újra lefut... Tehát, ha a feltétel már az elején hamis, akkor a ciklusmag egyszer sem fut le.

10 Ciklusok Vezérlési szerkezetek - ciklusok - hátultesztel s Hátultesztel s ciklus: do { ciklusmag - utasítások while(feltétel); El ször lefut a ciklusmag, aztán kiértékeli a feltételt. Ha igaz, akkor megint lefut a ciklusmag, és megint kiértékeli... Tehát, ha a feltétel hamis, akkor is lefut egyszer a ciklusmag!

11 For ciklus Vezérlési szerkezetek - ciklusok - számláló ciklus PlanG-ban a számláló ciklust egy elöltesztel s ciklus segítségével alkalmaztuk. Ez C++-ban így nézne ki: int i = 0; while(i < n) { utasítások ++i; De a C++ ad egy egyszer bb formát: a for ciklust: for(int i = 0; i < n; ++i) { utasítások M ködés szempontjából teljesen megegyezik a fenti "while-os" ciklussal.

12 For ciklus Vezérlési szerkezetek - ciklusok - for ciklus Általánosan így néz ki: for(kezdeti kif.; ciklusfeltétel; léptető kif.) { utasítások

13 For ciklus For ciklus - példa Mit csinál a következ program? #include <iostream> using std::cout; using std::endl; int main() { for (int i = 0; i < 10; ++i) cout << i << endl; return 0;

14 Összehasonlítások, m veletek M veletek Amint már láttuk az értékadás nem ":=" -vel, hanem "=" -vel történik. Pl: i = 0; +,-,*,/: PlanG-hoz hasonlóan, kivétel az egészosztás, ami automatikusan akkor történik, ha egy int-et akarunk osztani egy int-tel. maradék (PlanG-ban MOD): % Pl: kifejezés arra, hogy egy szám páros-e: (a % 2) == 0 FONTOS! a C++-ban a kalap (ˆ) nem hatványozást jelent, hanem bitenkénti KIZÁRÓ VAGY-ot (XOR)!

15 Összehasonlítások, m veletek Összehasonlítások Az egyenl ségvizsgálat dupla egyenl ségjellel történik: Pl: (a == 3) (Erre érdemes odagyelni, mert a szimpla egyenl ségjel az értékadás!) (A nem-egyenl : "!=") Kisebb-nagyobb, stb. : PlanG-hoz hasonlóan. Logikai ÉS: && (alt gr + c) Pl: if (a > 9 && a < 100)... Logikai VAGY: (alt gr + w) Pl: if (t == 0 t == 1)... Logikai tagadás (NEM):! (felkiáltójel) Pl: if (!(i < 0))...

16 Összehasonlítások, m veletek M veletvégzés és értékadás egyszerre, inkrementálás num = num * 5; helyett írhatjuk ezt: num *= 5; (és ez igaz a többi m veletre is. Pl: sum += 2; counter -= 10, stb.) Ezáltal egyrészt kevesebbet kell gépelni, másrészt átláthatóbb lesz a kód. Az i = i + 1; helyett írhatnánk, hogy i += 1;, de erre van egy még egyszer bb jelölés: ++i vagy i++. (Ugyanez m ködik csökkentéssel (dekrementálás): i--;)

17 Összehasonlítások, m veletek ++i vagy i++? Nézzük az alábbi programrészt: int i = 0; cout «++i «endl; Ez ezt írta ki, hogy 1. (Ha balról jobbra nézzük: el ször a ++ van, aztán az 'i'; tehát el ször növeli, aztán veszi az 'i' értékét.) int i = 0; cout «i++ «endl; Ez pedig azt, hogy 0. (Ezt is balról jobbra olvasva: el szöt adja 'i' értékét, majd megnöveli) (Ugyanez igaz a dekrementálásra is.) for ciklusban a ++i -t használjuk, mert bizonyos esetekben hatékonyabb!

18 Tabulálás, kódolási stílusok A helyes tabulálásról A helyes tabulálás használata fontos! A kód sokkal olvashatóbb, ha az egyes blokkok tabulálva vannak. Pl: Tabulálás nélkül: for(int i=0;i<n;++i){ while(a!=200) cout<<"a nem 200"<<endl; if(a<=200){for(int j=0;j<10;++j){ if(t%10==0){if(4<5){ t*=1; else{ if(5>=4) t++; g/=2;

19 Tabulálás, kódolási stílusok Helyesen tabulálva for(int i = 0; i < n; ++i) { while(a!= 200) cout << "a nem 200" << endl; if(a <= 200){ for(int j = 0; j < 10; ++j) { if(t % 10 == 0) { if (4 < 5) { t *= 1; else { if (5 >= 4) t++; g /= 2;

20 Tabulálás, kódolási stílusok Coding style, indent style Láthatjuk, hogy a második kód "szell sebb" is. Pl: i=0; helyett i = 0; -t írtunk. Coding, programming style linkek érdekl d knek: Programming/Programming_Languages/C%2B%2B/Code/ Style_Conventions (tipp)

21 Változók Globális, lokális változók Amint láthattuk, a program futása a main() függvénnyel kezd dik. Ezen függvényen kívül deklarált változók az globális változóknak nevezzük, a függvényeken belüli változókat pedig lokális változóknak. A globális változók mindenhol elérhet ek és érvényesek, tehát a kívül deklarált változók a main() függvényben is elérhet ek. FIGYELEM! A globális változók használata er sen kerülend! Akinek ilyet látunk a házi feladatában, azt nem fogjuk elfogadni! Megjegyzés: ez a tiltás nem vonatkozik a globális konstansokra, de azt is csak indokolt esetben használjuk!

22 Számkitalálós Els játék C++-ban Feladat: Írjunk számkitalálós játékot! A számítógép generál egy véletlen számot 0 és 100 között, majd bekér egy számot. Ha eltaláltuk, akkor nyertünk; ha nem, akkor a számítógép megmondja, hogy kisebb, vagy nagyobb annál, mint amit beírtunk! BE: egész szám 0 és 100 között KI: kisebb, vagy nagyobb-e, illetve eltaláltuk-e

23 Számkitalálós Els játék C++-ban #include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; int main() { srand( time(0) ); // random-generator inicializalas int secret = rand() % 100; // egy szam kozott int number = 0; bool guessed = false;

24 Számkitalálós Els játék C++-ban (folyt.) while(!guessed) { cout << "Kerek egy szamot: "; cin >> number; if (number == secret) { cout << "Kitalaltad! A szam: " << secret << endl; guessed = true; else if (number < secret) { cout << "Ennel nagyobb!\n"; else if (number > secret) { cout << "Ennel kisebb!\n"; return 0;

25 Számkitalálós Feladat Feladat: I-1.) Döntsd el egy egész számról, hogy páros-e! (Szövegesen írjuk ki) Specikáció: BE: pozitív egész szám KI: páros-e

26 Számkitalálós I-1. #include <iostream> using std::cout; using std::cin; using std::endl; int main() { int number; cout << "Kerek egy egesz szamot:"; cin >> number; if ( (number % 2) == 0 ) cout << "A szam paros.\n"; else cout << "A szam paratlan.\n"; return 0;

27 Számkitalálós Feladatok I-4.) Számítsd ki egy adott sugarú gömb térfogatát! II-1.b) "Rajzolj" ki egy NxN-es négyzetet *-okból! II-6.) Állíts el N darab véletlenszámot!

28 Számkitalálós Házi feladatok II-4.) Sorold fel az els N négyzetszámot! I-7.) Döntsd el két számról, hogy megegyezik-e az el jelük! III-5.) Add meg két természetes szám legnagyobb közös osztóját!

29 Számkitalálós Szorgalmi feladat II-9.) Sorold fel azokat a másodfokú egyenleteket, amelyek minden együtthatója 0 és 10 közötti egész szám, és pontosan egy megoldása van!

Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1

Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1 Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1 Egyszerű C++ program szerkezete A konzol alkalmazás projektjébe egyetlen cpp kiterjesztésű (alapértelmezésben main.cpp) forrásállomány tartozik. Az

Részletesebben

Bevezetés a Visual C# 2008 használatába

Bevezetés a Visual C# 2008 használatába Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok informatika területre Bevezetés a Visual C# 2008 használatába 11. évfolyam TANULÓI JEGYZET A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Programozás - Strukturált programozás a gyakorlatban

Programozás - Strukturált programozás a gyakorlatban Szabó Mária Programozás - Strukturált programozás a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Informatikai ismeretek A követelménymodul száma: 1155-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Reiter István. 2009, 0.91 verzió

Reiter István. 2009, 0.91 verzió Reiter István C# 2009, 0.91 verzió 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...8 1.1. A jegyzet jelölései 8 1.2. Jogi feltételek 8 2. Microsoft.NET Framework...9 2.1. A.NET platform.9 2.1.1. MSIL/CIL...9 2.1.2. Fordítás/futtatás.9

Részletesebben

Programozás I. Horváth Ernő

Programozás I. Horváth Ernő Programozás I. Horváth Ernő Folyamatábra ANSI C adattípusok For ciklus While ciklus Boolean logika ASCII Függvények Printf Összehasonlítás vs. Értékadás Tömbök Karaktertömbök String.h Debug Feladat 04.C

Részletesebben

A C programozási nyelv

A C programozási nyelv A C programozási nyelv Készítette: Burián Ágnes fiskolai adjunktus 2005. BMF SZGTI 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 A C nyelv kialakulása...4 A C programok szerkezete...4 A C változó típusai...6 Input

Részletesebben

Tartalom... 2 Bevezetés... 4 1. UNIX gyorstalpaló [labor]... 5 1.1. Bejelentkezés... 5 1.2. stty... 5 erase, kill, intr, echo... 6 raw és cooked...

Tartalom... 2 Bevezetés... 4 1. UNIX gyorstalpaló [labor]... 5 1.1. Bejelentkezés... 5 1.2. stty... 5 erase, kill, intr, echo... 6 raw és cooked... Pohl László C++ gyak. és labor jegyzet BME 2006 Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 4 1. UNIX gyorstalpaló [labor]... 5 1.1. Bejelentkezés... 5 1.2. stty... 5 erase, kill, intr, echo... 6 raw és cooked...

Részletesebben

Webszerkesztés, a web programozás alapjai. 3. modul PHP programozás

Webszerkesztés, a web programozás alapjai. 3. modul PHP programozás Webszerkesztés, a web programozás alapjai 3. modul PHP programozás Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 Szemere Bertalan

Részletesebben

I. ALAPALGORITMUSOK. I. Pszeudokódban beolvas n prim igaz minden i 2,gyök(n) végezd el ha n % i = 0 akkor prim hamis

I. ALAPALGORITMUSOK. I. Pszeudokódban beolvas n prim igaz minden i 2,gyök(n) végezd el ha n % i = 0 akkor prim hamis I. ALAPALGORITMUSOK 1. Prímszámvizsgálat Adott egy n természetes szám. Írjunk algoritmust, amely eldönti, hogy prímszám-e vagy sem! Egy számról úgy fogjuk eldönteni, hogy prímszám-e, hogy megvizsgáljuk,

Részletesebben

Programozás I. gyakorlat

Programozás I. gyakorlat Programozás I. gyakorlat 1. gyakorlat Alapok Eszközök Szövegszerkesztő: Szintaktikai kiemelés Egyszerre több fájl szerkesztése pl.: gedit, mcedit, joe, vi, Notepad++ stb. Fordító: Szöveges file-ban tárolt

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu Reiter István C# programozás lépésről lépésre JEDLIK OKTATÁSI STÚDIÓ Budapest, 2012 Minden jog fenntartva.

Részletesebben

file./script.sh > Bourne-Again shell script text executable << tartalmat néz >>

file./script.sh > Bourne-Again shell script text executable << tartalmat néz >> I. Alapok Interaktív shell-ben vagy shell-scriptben megadott karaktersorozat feldolgozásakor az első lépés a szavakra tördelés. A szavakra tördelés a következő metakarakterek mentén zajlik: & ; ( ) < >

Részletesebben

Magasszintű programozási nyelvek II.

Magasszintű programozási nyelvek II. Hernyák Zoltán Magasszintű programozási nyelvek II. Objektumorientált programozás a gyakorlatban HERNYÁK ZOLTÁN Magasszintű programozási nyelvek II. draft változat 2013.04.14 Hernyák Zoltán Magasszintű

Részletesebben

Algoritmusok, adatszerkezetek II.

Algoritmusok, adatszerkezetek II. NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI KAR Szénási Sándor Algoritmusok, adatszerkezetek II. ÓE-NIK 50 Budaest, 05. Készült az Óbudai Egyetem án az ÓE-NIK 50. sz. jegyzetszerz dés keretein belül 04-ben. Szerz : Dr.

Részletesebben

A C programozási nyelv. B. W. Kernighan - D. M. Ritchie

A C programozási nyelv. B. W. Kernighan - D. M. Ritchie A C programozási nyelv B. W. Kernighan - D. M. Ritchie Tartalomjegyzék Előszó a magyar kiadáshoz...6 Előszó...7 Bevezetés...8 1.Alapismeretek...11 1.1.Indulás...12 1.2.Változók és aritmetika...14 1.3.A

Részletesebben

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február 2. oldal Java programozás (1.3. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

II. rész. Cékla: deklaratív programozás C++-ban. Tartalom. Imperatív és deklaratív programozási nyelvek. A deklaratív programozás jelmondata

II. rész. Cékla: deklaratív programozás C++-ban. Tartalom. Imperatív és deklaratív programozási nyelvek. A deklaratív programozás jelmondata II. rész 1 Bevezetés 2 3 Prolog alapok 2 4 Erlang alapok 5 Haladó Prolog 6 Haladó Erlang A deklaratív programozás jelmondata MIT és nem HOGYAN (WHAT rather than HOW): a megoldás módja helyett inkább a

Részletesebben

Szövegek C++ -ban, a string osztály

Szövegek C++ -ban, a string osztály Szövegek C++ -ban, a string osztály A string osztály a Szabványos C++ könyvtár (Standard Template Library) része és bár az objektum-orientált programozásról, az osztályokról, csak később esik szó, a string

Részletesebben

A C++11 újdonságai. Smidla József Operációkutatási Laboratórium 2014. október 9.

A C++11 újdonságai. Smidla József Operációkutatási Laboratórium 2014. október 9. A C++11 újdonságai Smidla József Operációkutatási Laboratórium 2014. október 9. 1 Tartalom nyers string auto, decltype nullptr constexpr foreach újdonságok osztályokban típusos enum lambda kifejezések

Részletesebben

C# feladatgyűjtemény

C# feladatgyűjtemény Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet C# feladatgyűjtemény Dr. Kovács Emőd emod@aries.ektf.hu Radványi Tibor dream@aries.ektf.hu Király Roland serial@aries.ektf.hu Hernyák Zoltán

Részletesebben

Programozási alapismeretek jegyzet

Programozási alapismeretek jegyzet Programozási alapismeretek jegyzet Barhács OktatóKözpont 2002. Programozási alapismeretek modul 1. fejezet Történeti áttekintés Előzmények A számítástechnika kezdetén elterjedt (egyeduralkodó) volt a mérnökpult

Részletesebben

Fordítóprogram (compiler), értelmezőprogram (interpreter)

Fordítóprogram (compiler), értelmezőprogram (interpreter) Fordítóprogram (compiler), értelmezőprogram (interpreter) magzintű programozási nyelvek fordításával foglalkozunk, imperatív programozási nyelvek fordítási algoritmusait tanulmányozzuk Ha a forrásnyelv

Részletesebben

Első lépések weboldalak programozásához

Első lépések weboldalak programozásához Király Roland Első lépések weboldalak programozásához Jegyzet Tartalomjegyzék Első lépések weboldalak programozásához...1 Tartalomjegyzék...2 Előszó...2 Tartalomkezelő rendszerek...3 Webprogramok...4 Változók...9

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Molnár Tibor

SZAKDOLGOZAT. Molnár Tibor SZAKDOLGOZAT Molnár Tibor Debrecen 2007 Debreceni Egyetem Informatika Kar AUTOMATIZÁLT KERESKEDÉS PROGRAMOZÁSA A DEVIZAPIACON Témavezetı: Dr. Kormos János Egyetemi tanár Készítette: Molnár Tibor Programozó

Részletesebben

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki.

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. Számítás:. Olvassuk be két pont koordinátáit: (, y) és (2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. 2. Olvassuk be két darab két dimenziós vektor komponenseit: (a, ay) és (b, by). Határozzuk

Részletesebben

C/C++ programozás UNIX környezetben

C/C++ programozás UNIX környezetben Nagy Gergely C/C++ programozás UNIX környezetben Tartalomjegyzék 1. Ismerkedés a UNIX terminállal 2 1.1. Fontos parancsok....................................... 2 1.2. Egyszerű szövegszerkesztő program.............................

Részletesebben

full circle PROGRAMOZZUNK PYTHONBAN 1. Kötet s t full circle magazin Python 1. kötet

full circle PROGRAMOZZUNK PYTHONBAN 1. Kötet s t full circle magazin Python 1. kötet full circle AZ UBUNTU LINUX KÖZÖSSÉG FÜGGETLEN MAGAZINJA Programozói sorozat - Különkiadás Pr og ra Kü moz lön ói kia sor dá oza s t PROGRAMOZZUNK PYTHONBAN 1. Kötet 1 A Full Circle Magazin nem azonosítandó

Részletesebben

Javac és Eclipse útmutató

Javac és Eclipse útmutató Javac és Eclipse útmutató Készítette: Simon Balázs, BME IIT, 2012. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 2 JRE és JDK... 2 3 Java és Javac... 2 4 Környezeti változók... 3 4.1 Környezeti változók beállítása

Részletesebben

BUDAPESTI MÛSZAKI EGYETEM Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék. SPIN Mérési útmutató. Készítette: Jávorszky Judit

BUDAPESTI MÛSZAKI EGYETEM Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék. SPIN Mérési útmutató. Készítette: Jávorszky Judit BUDAPESTI MÛSZAKI EGYETEM Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék SPIN Mérési útmutató Készítette: Jávorszky Judit Tartalomjegyzék 1. Bevezetés. 2 1.1. Általános leírás. 2 1.2. Módszertan. 3 1.3.

Részletesebben