B I T M A N B I v: T M A N

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B I T M A N B I v: T M A N"

Átírás

1 Műszaki informatika Tesztek+Megoldások B I v: T M A N 1/42

2 Tesztek + Megoldások Alapfogalmi kitérő kérdéssor IPA kérdéssor CPA kérdéssor 2/42

3 Ellenőrző kérdések Melyik Neumann elv következménye a ciklus és az elágazás? A: Belső programvezérlés, B: Szekvenciális működés, C: Bináris tárolás, D: Univerzális, általános cél 2. A Neumann elvek szerint mi jellemzi a belső tárolót? A: Digitális B: Bináris C: Egy bájtos D: Szekvenciális 3/42

4 Ellenőrző kérdések A számítógép attól univerzális, hogy: A: többféle processzorral is működőképes. B: a hajlékonylemezek cserélhetők a meghajtóban. C: a szoftver cseréjével tetszőleges feladatra használható. D: bárhol használható, nincs helyhez kötve a kezelése. 4. Melyik egység feladata az éppen futó program tárolása? A: processzor. B: memória. C: merevlemez. D: hajlékonylemez. 4/42

5 Ellenőrző kérdések Melyik állítás igaz? A: 32 bit < 6 bájt B: 4 bit < 32 bájt C: 16 bit < 2 bájt D: 1 bit = 8 bájt 6. Melyik a legnagyobb ábrázolható szám bináris számrendszerben 4 biten? A: 7 B: 8 C: 15 D: 16 5/42

6 Ellenőrző kérdések Hány bájton ábrázolható a következő szöveg: számítógépasztal? A: 16 B: 8 C: 128 D: A számítógép matematikai műveletek elvégzésekor... számrendszerben számol. A: decimális B: hexadecimális C: bináris D: digitális 6/42

7 Ellenőrző kérdések A 8 bitből álló egységet... nevezzük. A: információnak B: utasításnak C: bájtnak D: jelnek 10. Mit jelent az bitsorozat? A: Egyértelműen egy karakter kódja. B: Egyértelműen egy szám kódja. C: Egyértelműen egy utasítás kódja. D: Lehet karakter, szám vagy utasítás kódja is, nem egyértelmű. 7/42

8 Ellenőrző kérdések Melyik állítás igaz? A bit A: 8 bájtból áll. B: ma már nem használatos mértékegység. C: az információ legkisebb egysége. D: 8 különböző értéket tárolhat. 12. Mennyi az értéke decimálisan az bináris számnak? A: 41 B: 21 C: 17 D: Melyik a kakukktojás? Karikázza be! 8/42 1, 8, 0, A, F, H, 7

9 Ellenőrző kérdések A számítógép elemi tevékenységként képes: A: számok összeadására, kivonására, osztására és szorzására, B: számok összeadására és összehasonlításra, C: számok összeadására, D: számok összeadására, kivonására, osztására és szorzására és összehasonlításra. 15. Tegye ki a megfelelő relációjelet a következő mennyiségek közé! 1,2 MB 1200 KB A: < B: = C: > 9/42

10 Tesztek + Megoldások Alapfogalmi kitérő kérdéssor IPA kérdéssor CPA kérdéssor 10/42

11 Ellenőrző kérdések Írja a megfelelő betűt a megfelelő helyre! B A D C A: Input B: CPU C: Output D: Memória 11/42

12 Ellenőrző kérdések Írja a megfelelő betűt a megfelelő helyre! A B C E D F G A: CU E: Input B: CPU F: Output C: ALU G: Tárolók D: Memória 12/42

13 Ellenőrző kérdések Melyik állítás igaz a compilerre? A: Egyszerre lefordítja az egész forrásprogramot B: Egyszerre a forrásprogram egyetlen utasítását fordítja és hajtja végre C: Kimenete minden esetben gépi kód D: A forrásnyelven megírt programot lefordítja és rögtön végrehajtja 4. Jelölje be az összes állítást, mely igaz a változóra! A: A változó egy memóriaterület, melynek változhat az értéke B: A változó logikailag tovább nem bontható, elemi egység C: A változót azonosítani kell D: A változónak meg kell adni a típusát 13/42

14 Ellenőrző kérdések Mit csinál a programszerkesztő (linker)? A: A linkerrel a forrásprogramot szerkeszthetjük meg B: A linker a külön lefordított tárgykódú modulokból kapcsolja össze a futtatható kódot. C: A linkerrel tárgykódú programot lehet írni D: A linkerrel végrehajtható kódot lehet írni 6. Tegye helyes sorrendbe a programfejlesztés lépéseit! 14/ Dokumentálás Kódolás Algoritmus készítés Specifikáció készítés

15 Ellenőrző kérdések Jelölje be az összes helyes párosítást! A: Editor Programszerkesztő B: Bináris kód Gépi kód C: Fortran Magas szintű programnyelv D: Interpreter Fordító 8. Mi a szekvencia? Jelölje be az összes jó választ! A: Választás megadott tevékenységek között B: Megadott tevékenységek feltételtől függő, ismételt végrehajtása. C: Egymás után végrehajtandó tevékenységek sorozata D: Feltétel nélküli, időben egyszerre végrehajtandó tevékenységek 15/42

16 Ellenőrző kérdések Igaz vagy Hamis az állítás? I A hátultesztelő ciklusra jellemző, hogy a ciklusmag egyszer mindenképpen végrehajtódik. H A strukturált algoritmusra nem jellemző a többágú szelekció alkalmazása. I Az algoritmus minden lépésének egyértelműen végrehajthatónak kell lennie. H A folyamatábra az algoritmus leírására szolgáló, mondatszerű elemekből felépülő jelölésrendszer. H A pszeudokód egy programozási nyelv. H Az algoritmus egy adott tevékenység ismételt végrehajtása, mely a feladat megoldását célozza. 16/42

17 Ellenőrző kérdések Beolvasáskor az a változó 4-es értéket kap. Kövesse a folyamatábrát! Mit ír ki az algoritmus? A: 15, 7 B: 7, 14 C: 5, 15 D: 21, 14 E: 5, 19 F: 6, 19 G: 12, 17 H: 20, 17 17/42 START s=3 be: a Igen a < 5 Nem s= s+3 a= a+1 s= s+a s < 12 Igen Nem ki: a, s STOP

18 Ellenőrző kérdések Mikor jelent meg az első magas szintű programnyelv? A: 1947 B: 1957 C: 1967 D: Kinek a nevéhez kötődik a strukturált programozás alaptétele? A: Bill Gates B: Neumann János C: Böhm-Jacopini D: Dijsktra 18/42

19 Ellenőrző kérdések Értékelje ki a kifejezéseket! *2-6*2/3 4*(5-3)/2 6/3*2+4/2*3 5+6*2-3*(7-2)*2 14. Igaz vagy Hamis az állítás? H H I I (2 > 3 or 5 <= 4) (5 = 3 and 3 > 2) (4 < 6 and 5 < 4 xor 3 < 5) (not(3 = 5) or 6 > 3 and 2 < 3) 19/42

20 Ellenőrző kérdések Melyik logikai operátor felelhet meg a kissé hiányosan kitöltött igazságtáblázatnak? A: AND B: OR C: XOR D: Mindegyik E: Egyik sem 16. A változó (melyik igaz?) 20/42 A B A??? B Igaz Igaz Igaz Hamis Hamis Hamis Igaz Hamis Hamis Hamis A: a memória egy adott helyére mutató programelem. B: egymáshoz tartozó adatok elnevezése. C: értéket képviselő programelem. D: névvel ellátott tároló hely a számítógép memóriájában.

21 Ellenőrző kérdések Ábrát rajzolunk programmal. Az E betű 1 egységnyi rajzolást jelent, a B betű balrafordulást (rajzolás nélkül), a J betű jobbra fordulást (rajzolás nélkül). A legelső E betű hatására mindig balról jobbra haladva rajzolódik egy egységnyi vonal. Egy kis minta ábra, és programja: A: Mit rajzol ki a következő program: EBEEJE? B: Mit rajzol ki a következő program: EBEJEJEBE? C: Írja meg az egységnyi oldalú négyzet megrajzolásához szükséges programot! 21/42 EBEBBEE

22 Tesztek + Megoldások Alapfogalmi kitérő kérdéssor IPA kérdéssor CPA kérdéssor 22/42

23 Ellenőrző kérdések Melyik szimbólumot használjuk a kommenthez? A: <!-- B: // C: # D:!! 2. Melyik kulcsszóval illesztjük be a könyvtári modulokat? A: #read <fájl> B: #get <fájl> C: #include <fájl> D: #pre <fájl> 23/42

24 Ellenőrző kérdések Melyik szimbólummal jelezzük a blokkhatárokat? A: [utasítások ] B: (utasítások ) C: <utasítások > D: {utasítások } 4. Melyik könyvtári modulban van a printf() függvény? A: stdlib.h B: stdio.h C: stdlib.c D: stdio.c 24/42

25 Ellenőrző kérdések Melyik a kakukktojás? A: > B: < C: >= D: = 6. Melyik szimbólummal kell mutatót deklarálni? A: & C: * D: $ 7. Hány bájton tárolódik a Pistike sztring? 8 8. Melyik ciklus utasítás nem használható a C nyelvben? A: For B: While C: Do while D: Repeat until 25/42

26 Ellenőrző kérdések Melyik nem C típus? A: float B: real C: int D: boolean 10. Melyik operátort használjuk összehasonlításra? A: := B: = C: equal D: == 11. Mennyi a!(1 &&!(0 1)) kifejezés értéke? Hányszor fut le garantáltan a do while ciklus? A: 0 B: 1 C: Végtelenszer D: Feltételtől függ 26/42

27 Ellenőrző kérdések Mennyi lesz x-értéke a ciklusból kilépve? for(x=0; x<10; x++) { } x= Melyik függvény hívás helyes? A: fgv; B: fgv x,y; C: fgv(); D: int fgv(); 15. Melyik a helyes tömb deklaráció? A: int tomb[10]; B: int tomb; C: int tomb{10}; D: int tomb(10); 16. Egy 15 elemű tömb esetén mennyi az utolsó elem indexe? 14 27/42

28 Ellenőrző kérdések Változó deklarációhoz melyik könyvtári modult 28/42 kell használni? A: stdio.h B: math.h C: stdlib.h D: Egyiket sem 18. Melyik kifejezés egyenértékű a!(a < b) kifejezéssel? A: a < b B: a = b C: a > b D: a>= b 19. Mennyi lesz az értéke az a változónak az alábbi programrészlet végrehajtása után? int a, b = 0; a=++b; a*=b++; a= 1

29 Ellenőrző kérdések A C nyelvű programban milyen szimbólumok jelzik az alábbiakat? A: Utasítások vége B: Blokkhatárok C: Megjegyzések D: Tömb elemszám E: Kiírási formátum F: ESC karakter ; { } /* */ vagy // 21. Melyik szimbólum képzi egy változó címét? [ ] % \ A: & C: * D: $ 29/42

30 Ellenőrző kérdések Mennyi lesz az értéke az A és a B változónak 30/42 az alábbi programrészlet végrehajtása után? A=2; B=++A; A= 3 B= Melyik nem lehet változó azonosítója az alábbiak közül? A: Double D: szamok G: Pici%Maci B: #inc E: ertek H: 97_es_adatok C: ide-oda F: do I: Bony&Clide

31 Ellenőrző kérdések Az int *jack; utasítás A: deklarálja, hogy jack int típusú változó. B: deklarálja, hogy jack int típusú mutató. C: definiálja, hogy jack int típusú változó. D: definiálja, hogy jack int típusú mutató. 25. Melyik utasítást kell alkalmazni egy egész szám kiírására? A: printf ("Eredmény: %e\n", eredm); B: printf ("Eredmény: %d\n", eredm); C: printf ("Eredmény: %f\n", eredm); D: printf ("Eredmény: %c\n", eredm); 31/42

32 Ellenőrző kérdések Mennyi legyen az a változó értéke, hogy a ciklus 5-ször fusson le? a= 5 ; while (a) { sum=sum+a; a --; } 27. Jelölje meg a szintaktikailag helyes utasításokat! A: for (i=1; i<=10; i++) { s=s+i; } B: for (i:=1, i<=10, i++) { s=s+i; } C: for (i=1, s=0; i<=10; s=s+i,i++); D: for (i=1; s=0; i<=10; s=s+i;i++){ } 32/42

33 Ellenőrző kérdések Tegye megfelelő sorrendbe a C program sorait! A: main() B: } C: direktívák D: { E: utasítások 29. A C nyelvben a short típus 256 féle egész értéket vehet fel. Milyen tartományban használható az a változó az alábbi deklarációk esetén: A: short a; B: unsigned short a; 33/42 C A D E B

34 Ellenőrző kérdések Kövesse az alábbi programrészlet működését, 34/42 írja le az egyes lépésekben a változók kiírt értékét! int x=0, y=1, z=x+y; while (z<=5) { if (x<5) {z=x+z; x++;} else {z=y+z; y++;} printf ("\nx= %d y= %d z=%d",x,y,z); } 1. kiírás: 2. kiírás: 3. kiírás: 4. kiírás: 5. kiírás: x y z

35 Ellenőrző kérdések Igaz vagy Hamis az állítás? I A C nyelvben a CHAR típus lehet karakter és egész típus is. H A számítógép közvetlenül a C nyelvű utasításokat hajtja végre. I A C nyelvben az and operátort &&-al jelöljük. H A float, a double és a short lebegőpontos adattípusok a C nyelvben. I A C programozási nyelv kis-nagybetű érzékeny. H A %d dupla pontosságú lebegőpontos formátum. I A while(12) printf("*"); utasítás végtelen ciklust eredményez. H Az a= ++b--; utasítás nem hibás, de semmi értelme! 35/42

36 Ellenőrző kérdések Melyik függvény deklaráció helyes? A: int funct(); B: int funct(int x) {return x=x+1;} C: void funct(int) { printf( "Hello")}; D: void funct(x) { printf( "Hello"); }; 33. Mit ír ki az alábbi programrészlet? int x=1, y, z=(x=28, y=x+3); printf("%d", z); z= 34. Mennyi lesz b értéke? int a = 19, b = 13; 36/42 if (b = a) b = 9; b= 31 9

37 Ellenőrző kérdések Mit ír ki az alábbi programrészlet? int a = 0; if (a = 0) printf("0"); else printf("nem 0"); A: 0 B: nem Mit ír ki az alábbi programrészlet? printf("%d", 2<3); A: 2<3 B: 0 C: 1 D: Hibás utasítás! 37. Helyes-e az alábbi változódefiníció? int double=1; A: Igen B: Nem 38. Mennyi 14 % 3 értéke? 37/42 2

38 Ellenőrző kérdések Mit ír ki a következő program részlet? int x=0; switch(x) { case 1: printf("egy" ); case 0: printf("nulla" ); case 2: printf("kettő" ); } A: Egy B: Nulla C: Kettő D: NullaKettő 40. Mit ír ki az alábbi programrészlet? int a; printf("%d", a); A: 0 B: a C: Véletlen értéket 38/42

39 Ellenőrző kérdések Van különbség az a=b++; és az a=++b; 39/42 kifejezések között? A: Nincs B: Az a-ra nézve igen, a b-re nézve nem. C: A b-re nézve igen, az a-ra nézve nem. D: Igen, mindkét változóra nézve. 42. Mennyi lesz az értéke az i változónak az alábbi programrészlet végrehajtása után? i = 1; i *= 5; i += 3; i= 8

40 Ellenőrző kérdések Melyik kifejezés helyes a 40/42 ha i nem nulla feltétel megfogalmazására? A: if (i =!0) B: if (i == 0) C: if (i!= 0) D: if (i NOT= 0) 44. Helyes az if( a > 0 ) then b= 5; utasítás? A: Nem B: Igen 45. Mennyi lesz az értéke a b változónak az alábbi programrészlet végrehajtása után? a, b = 1; if (a = 1) b = 3; if (a = 2) b = 5; b= 5

41 Ellenőrző kérdések Mit ír ki az alábbi programrészlet? int a=2, b=6, c=2; if (a < b < c) printf("növekvő"); else printf("csökkenő"); A: Növekvő B: Csökkenő C: Hibaüzenetet, az (a < b < c) kifejezés hibás! 47. Mi az eredménye az alábbi programrészletnek? int a, b = 1; a=a b; a*=b++; A: a=6, b=2; B: a=8, b=3; C: a=10, b=3; D: Hibaüzenetet, az a=a b; utasítás hibás! 41/42

42 VÉGE V É G E 42/42

B I T M A N B I v: T M A N

B I T M A N B I v: T M A N Műszaki informatika IPA Tesztek+Megoldások B I v: T 2014.02.15 M A N 1/41 Ellenőrző kérdések Alapfogalmi kitérő kérdéssor IPA kérdéssor 2/41 Ellenőrző kérdések 1. 1. Melyik Neumann elv következménye a

Részletesebben

Programozás alapjai gyakorlat. 2. gyakorlat C alapok

Programozás alapjai gyakorlat. 2. gyakorlat C alapok Programozás alapjai gyakorlat 2. gyakorlat C alapok 2016-2017 Bordé Sándor 2 Forráskód, fordító, futtatható állomány Először megírjuk a programunk kódját (forráskód) Egyszerű szövegszerkesztőben vagy fejlesztőkörnyezettel

Részletesebben

A C programozási nyelv I. Bevezetés

A C programozási nyelv I. Bevezetés A C programozási nyelv I. Bevezetés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék A C programozási nyelv I. (bevezetés) CBEV1 / 1 A C nyelv története Dennis M. Ritchie AT&T Lab., 1972 rendszerprogramozás,

Részletesebben

A C programozási nyelv I. Bevezetés

A C programozási nyelv I. Bevezetés A C programozási nyelv I. Bevezetés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék A C programozási nyelv I. (bevezetés) CBEV1 / 1 A C nyelv története Dennis M. Ritchie AT&T Lab., 1972 rendszerprogramozás,

Részletesebben

Programozás II. 2. Dr. Iványi Péter

Programozás II. 2. Dr. Iványi Péter Programozás II. 2. Dr. Iványi Péter 1 C++ Bjarne Stroustrup, Bell Laboratórium Első implementáció, 1983 Kezdetben csak precompiler volt C++ konstrukciót C-re fordította A kiterjesztés alapján ismerte fel:.cpp.cc.c

Részletesebben

B I T M A N B I v: T M A N

B I T M A N B I v: T M A N Műszaki informatika 3. Ea: CPA A C nyelvű Programozás Alapjai B I v: T 2014.02.15 M A N 1/155 2/155 Témakörök A C nyelv jellemzői A C nyelvű program szerkezete A C nyelv elemei Algoritmusok C nyelven Feladat

Részletesebben

Mintavételes szabályozás mikrovezérlő segítségével

Mintavételes szabályozás mikrovezérlő segítségével Automatizálási Tanszék Mintavételes szabályozás mikrovezérlő segítségével Budai Tamás budai.tamas@sze.hu http://maxwell.sze.hu/~budait Tartalom Mikrovezérlőkről röviden Programozási alapismeretek ismétlés

Részletesebben

A C# programozási nyelv alapjai

A C# programozási nyelv alapjai A C# programozási nyelv alapjai Tisztán objektum-orientált Kis- és nagybetűket megkülönbözteti Ötvözi a C++, Delphi, Java programozási nyelvek pozitívumait.net futtatókörnyezet Visual Studio fejlesztőkörnyezet

Részletesebben

Programozás I gyakorlat. 10. Stringek, mutatók

Programozás I gyakorlat. 10. Stringek, mutatók Programozás I gyakorlat 10. Stringek, mutatók Karakter típus A char típusú változókat karakerként is kiírhatjuk: #include char c = 'A'; printf("%c\n", c); c = 80; printf("%c\n", c); printf("%c\n",

Részletesebben

Programozás alapjai. (GKxB_INTM023) Dr. Hatwágner F. Miklós augusztus 29. Széchenyi István Egyetem, Gy r

Programozás alapjai. (GKxB_INTM023) Dr. Hatwágner F. Miklós augusztus 29. Széchenyi István Egyetem, Gy r Programozás alapjai (GKxB_INTM023) Széchenyi István Egyetem, Gy r 2019. augusztus 29. Feladat: írjuk ki az els 10 természetes szám négyzetét! #i n c l u d e i n t main ( v o i d ) { p r

Részletesebben

Programozás alapjai 2.Gy: A C nyelv alapjai P R O

Programozás alapjai 2.Gy: A C nyelv alapjai P R O Programozás alapjai 2.Gy: A C nyelv alapjai. P R O A L A G 1/32 B ITv: MAN 2018.10.02 Code::Blocks Indítsa el mindenki! 2/32 1 Code::Blocks Új projekt 2 3 4 5 3/32 Code::Blocks Forráskód Kód fordítása:

Részletesebben

Programozás alapjai 9.Gy: Struktúra 2.

Programozás alapjai 9.Gy: Struktúra 2. Programozás alapjai 9.Gy: Struktúra 2. Ördögi részletek P R O A L A G 35/1 B ITv: MAN 2018.11.10 Euró árfolyam statisztika Az EURO árfolyamát egy negyedéven keresztül hetente nyilvántartjuk (HUF / EUR).

Részletesebben

Algoritmizálás és adatmodellezés tanítása 1. előadás

Algoritmizálás és adatmodellezés tanítása 1. előadás Algoritmizálás és adatmodellezés tanítása 1. előadás Algoritmus-leíró eszközök Folyamatábra Irányított gráf, amely csomópontokból és őket összekötő élekből áll, egyetlen induló és befejező éle van, az

Részletesebben

C programozás. 6 óra Függvények, függvényszerű makrók, globális és

C programozás. 6 óra Függvények, függvényszerű makrók, globális és C programozás 6 óra Függvények, függvényszerű makrók, globális és lokális változók 1.Azonosítók A program bizonyos összetevőire névvel (azonosító) hivatkozunk Első karakter: _ vagy betű (csak ez lehet,

Részletesebben

Programozás alapjai gyakorlat. 4. gyakorlat Konstansok, tömbök, stringek

Programozás alapjai gyakorlat. 4. gyakorlat Konstansok, tömbök, stringek Programozás alapjai gyakorlat 4. gyakorlat Konstansok, tömbök, stringek Házi ellenőrzés (f0069) Valósítsd meg a linuxos seq parancs egy egyszerűbb változatát, ami beolvas két egész számot, majd a kettő

Részletesebben

Programozás C- és Matlab nyelven C programozás kurzus BMEKOKAM603 Előfeldolgozó rendszer Tömbök. Dr. Bécsi Tamás 4. Előadás

Programozás C- és Matlab nyelven C programozás kurzus BMEKOKAM603 Előfeldolgozó rendszer Tömbök. Dr. Bécsi Tamás 4. Előadás Programozás C- és Matlab nyelven C programozás kurzus BMEKOKAM603 Előfeldolgozó rendszer Tömbök Dr. Bécsi Tamás 4. Előadás A?: operátor Nézzük meg a következő kifejezést: if (a>b) z=a; else z=b; Ez felírható

Részletesebben

Occam 1. Készítette: Szabó Éva

Occam 1. Készítette: Szabó Éva Occam 1. Készítette: Szabó Éva Párhuzamos programozás Egyes folyamatok (processzek) párhuzamosan futnak. Több processzor -> tényleges párhuzamosság Egy processzor -> Időosztásos szimuláció Folyamatok közötti

Részletesebben

Informatika érettségi vizsga

Informatika érettségi vizsga Informatika 11/L/BJ Informatika érettségi vizsga ÍRÁSBELI GYAKORLATI VIZSGA (180 PERC - 120 PONT) SZÓBELI SZÓBELI VIZSGA (30 PERC FELKÉSZÜLÉS 10 PERC FELELET - 30 PONT) Szövegszerkesztés (40 pont) Prezentáció-készítés

Részletesebben

Mechatronika és mikroszámítógépek 2017/2018 I. félév. Bevezetés a C nyelvbe

Mechatronika és mikroszámítógépek 2017/2018 I. félév. Bevezetés a C nyelvbe Mechatronika és mikroszámítógépek 2017/2018 I. félév Bevezetés a C nyelvbe A C programozási nyelv A C egy általános célú programozási nyelv, melyet Dennis Ritchie fejlesztett ki Ken Thompson segítségével

Részletesebben

Vezérlési szerkezetek

Vezérlési szerkezetek Vezérlési szerkezetek Szelekciós ok: if, else, switch If Segítségével valamely ok végrehajtását valamely feltétel teljesülése esetén végezzük el. Az if segítségével valamely tevékenység () végrehajtását

Részletesebben

Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat. Mit tudunk már? Feltételes operátor (?:) Típus fogalma char, int, float, double

Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat. Mit tudunk már? Feltételes operátor (?:) Típus fogalma char, int, float, double Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Programozás alapjai I. (C nyelv, gyakorlat) BME-IIT Sz.I. 2005.10.10.. -1- Mit tudunk már? Típus fogalma char, int, float,

Részletesebben

Programozás I. gyakorlat

Programozás I. gyakorlat Programozás I. gyakorlat 2. gyakorlat Kifejezések, vezérlési szerkezetek, struktúrák Kifejezések Mit ír ki az alábbi program? #include int main() { int a = 20, b = 40; printf("%d\n", a > b);

Részletesebben

Pénzügyi algoritmusok

Pénzügyi algoritmusok Pénzügyi algoritmusok A C++ programozás alapjai Az Integrált Fejlesztői Környezet C++ alapok Az Integrált Fejlesztői Környezet Visual Studio 2013 Community Edition Kitekintés: fordítás Preprocesszor Fordító

Részletesebben

10. gyakorlat Tömb, mint függvény argumentum

10. gyakorlat Tömb, mint függvény argumentum 10. gyakorlat Tömb, mint függvény argumentum 1. feladat: A 6. gyakorlat 1. feladatát oldja meg a strukturált programtervezési alapelv betartásával, azaz minden végrehajtandó funkciót külön függvényben

Részletesebben

Algoritmizálás + kódolás C++ nyelven és Pascalban

Algoritmizálás + kódolás C++ nyelven és Pascalban Algoritmizálás + kódolás nyelven és ban Motiváció A Programozási alapismeretek tárgyban az algoritmizáláshoz struktogramot, a kódoláshoz nyelvet használunk, a Közismereti informatikában (a közoktatásban

Részletesebben

Programozás alapjai C nyelv 5. gyakorlat. Írjunk ki fordítva! Írjunk ki fordítva! (3)

Programozás alapjai C nyelv 5. gyakorlat. Írjunk ki fordítva! Írjunk ki fordítva! (3) Programozás alapjai C nyelv 5. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Programozás alapjai I. (C nyelv, gyakorlat) BME-IIT Sz.I. 2005.10.17. -1- Tömbök Azonos típusú adatok tárolására. Index

Részletesebben

Programozás alapjai 5. gyakorlat Vezérlési szerkezetek egymásba ágyazása

Programozás alapjai 5. gyakorlat Vezérlési szerkezetek egymásba ágyazása Programozás alapjai 5. gyakorlat Vezérlési szerkezetek egymásba ágyazása 1. feladat: Eldönteni egy számról, hogy pozitív, negatív vagy 0. Próbálja megoldani a feladatot switch szerkezettel is. Mikor használható

Részletesebben

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2008. 02. 19. Java II.: Alapelemek JAVA2 / 1 A Java formalizmusa A C, illetve az annak

Részletesebben

Változók. Mennyiség, érték (v. objektum) szimbolikus jelölése, jelentése Tulajdonságai (attribútumai):

Változók. Mennyiség, érték (v. objektum) szimbolikus jelölése, jelentése Tulajdonságai (attribútumai): Python Változók Mennyiség, érték (v. objektum) szimbolikus jelölése, jelentése Tulajdonságai (attribútumai): Név Érték Típus Memóriacím A változó értéke (esetleg más attribútuma is) a program futása alatt

Részletesebben

Szoftvertervezés és -fejlesztés I.

Szoftvertervezés és -fejlesztés I. Szoftvertervezés és -fejlesztés I. Operátorok Vezérlési szerkezetek Gyakorlás 1 Hallgatói Tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendő anyag vázlatát képezik.

Részletesebben

Változók. Mennyiség, érték (v. objektum) szimbolikus jelölése, jelentése Tulajdonságai (attribútumai):

Változók. Mennyiség, érték (v. objektum) szimbolikus jelölése, jelentése Tulajdonságai (attribútumai): Javascript Változók Mennyiség, érték (v. objektum) szimbolikus jelölése, jelentése Tulajdonságai (attribútumai): Név Érték Típus Memóriacím A változó értéke (esetleg más attribútuma is) a program futása

Részletesebben

C programozási nyelv

C programozási nyelv C programozási nyelv Előfeldolgozó utasítások Dr Schuster György 2011 május 3 Dr Schuster György () C programozási nyelv Előfeldolgozó utasítások 2011 május 3 1 / 15 A fordítás menete Dr Schuster György

Részletesebben

Programozás alapjai 8.Gy: Program struktúra

Programozás alapjai 8.Gy: Program struktúra Programozás alapjai 8.Gy: Program struktúra Elvarázsolt matekóra P R O A L A G 32/1 B ITv: MAN 2018.11.02 Programozás történelem Kezdetben egy program egyetlen kódsorozat volt (ún. monolitikus program)

Részletesebben

C programozás. 1 óra Bevezetés

C programozás. 1 óra Bevezetés C programozás 1 óra Bevezetés A C nyelv eredete, fő tulajdonságai 1. Bevezető C nyelv alapelemei többsége a BCPL (Basic Combined Programming Language {1963}) Martin Richards B nyelv Ken Thompson {1970}

Részletesebben

Labor gyakorlat Mikrovezérlők

Labor gyakorlat Mikrovezérlők Labor gyakorlat Mikrovezérlők ATMEL AVR ARDUINO 1. ELŐADÁS BUDAI TAMÁS Tartalom Labor 2 mikrovezérlők modul 2 alkalom 1 mikrovezérlők felépítése, elmélet 2 programozás, mintaprogramok Értékelés: a 2. alkalom

Részletesebben

Labor gyakorlat Mikrovezérlők

Labor gyakorlat Mikrovezérlők Labor gyakorlat Mikrovezérlők ATMEL AVR ARDUINO 1. ELŐADÁS BUDAI TAMÁS 2015. 09. 06. Tartalom Labor 2 mikrovezérlők modul 2 alkalom 1 mikrovezérlők felépítése, elmélet 2 programozás, mintaprogramok Értékelés:

Részletesebben

C programozási nyelv Pointerek, tömbök, pointer aritmetika

C programozási nyelv Pointerek, tömbök, pointer aritmetika C programozási nyelv Pointerek, tömbök, pointer aritmetika Dr. Schuster György 2011. június 16. C programozási nyelv Pointerek, tömbök, pointer aritmetika 2011. június 16. 1 / 15 Pointerek (mutatók) Pointerek

Részletesebben

1.1. A forrásprogramok felépítése Nevek és kulcsszavak Alapvető típusok. C programozás 3

1.1. A forrásprogramok felépítése Nevek és kulcsszavak Alapvető típusok. C programozás 3 Darvay Zsolt Típusok és nevek a forráskódban Állandók és változók Hatókörök és az előfeldolgozó Bevitel és kivitel Kifejezések Utasítások Mutatók Függvények Struktúrák és típusok Állománykezelés C programozás

Részletesebben

Algoritmusok Tervezése. 4. Előadás Visual Basic 1. Dr. Bécsi Tamás

Algoritmusok Tervezése. 4. Előadás Visual Basic 1. Dr. Bécsi Tamás Algoritmusok Tervezése 4. Előadás Visual Basic 1. Dr. Bécsi Tamás Bevezetés A BASIC (Beginner s All-purpose Symbolic Instruction Code) programnyelvet oktatási célokra hozták létre 1964-ben. Az általános

Részletesebben

Webprogramozás szakkör

Webprogramozás szakkör Webprogramozás szakkör Előadás 5 (2012.04.09) Programozás alapok Eddig amit láttunk: Programozás lépései o Feladat leírása (specifikáció) o Algoritmizálás, tervezés (folyamatábra, pszeudokód) o Programozás

Részletesebben

OOP I. Egyszerő algoritmusok és leírásuk. Készítette: Dr. Kotsis Domokos

OOP I. Egyszerő algoritmusok és leírásuk. Készítette: Dr. Kotsis Domokos OOP I. Egyszerő algoritmusok és leírásuk Készítette: Dr. Kotsis Domokos Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendı anyag vázlatát képezik. Ismeretük

Részletesebben

Programozás alapjai 3.Gy: C elágazások, ciklusok P R O

Programozás alapjai 3.Gy: C elágazások, ciklusok P R O Programozás alapjai 3.Gy: C elágazások, ciklusok. P R O A L A G 1/39 B ITv: MAN 2018.10.08 Kövessük a kódot 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. void main() { int a, b, seged; printf("\nkerek ket egesz szamot: ");

Részletesebben

1. Alapok. #!/bin/bash

1. Alapok. #!/bin/bash 1. oldal 1.1. A programfájlok szerkezete 1. Alapok A bash programok tulajnképpen egyszerű szöveges fájlok, amelyeket bármely szövegszerkesztő programmal megírhatunk. Alapvetően ugyanazokat a at használhatjuk

Részletesebben

A C# PROGRAMOZÁSI NYELV

A C# PROGRAMOZÁSI NYELV A C# PROGRAMOZÁSI NYELV 2010.02.23. Bevezetés C# nyelv jellemzői 2 Kis és NAGY betű érzékeny Minden utasítást pontos vessző zár. Utasítás zárójel a:,. .NET Framework keretrendszerek 3 Microsoft.NET Framework

Részletesebben

BASH SCRIPT SHELL JEGYZETEK

BASH SCRIPT SHELL JEGYZETEK BASH SCRIPT SHELL JEGYZETEK 1 TARTALOM Paraméterek... 4 Változók... 4 Környezeti változók... 4 Szűrők... 4 grep... 4 sed... 5 cut... 5 head, tail... 5 Reguláris kifejezések... 6 *... 6 +... 6?... 6 {m,n}...

Részletesebben

Adatok ábrázolása, adattípusok

Adatok ábrázolása, adattípusok Adatok ábrázolása, adattípusok Összefoglalás Adatok ábrázolása, adattípusok Számítógépes rendszerek működés: információfeldolgozás IPO: input-process-output modell információ tárolása adatok formájában

Részletesebben

Java programozási nyelv

Java programozási nyelv Java programozási nyelv 2. rész Vezérlő szerkezetek Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2005. szeptember A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/23 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szoftvertechnológia alapjai Java előadások

Szoftvertechnológia alapjai Java előadások Szoftvertechnológia alapjai Java előadások Förhécz András, doktorandusz e-mail: fandrew@mit.bme.hu tárgy honlap: http://home.mit.bme.hu/~fandrew/szofttech_hu.html A mai előadás tartalma: Miért pont Java?

Részletesebben

Matematikai alapok. Dr. Iványi Péter

Matematikai alapok. Dr. Iványi Péter Matematikai alapok Dr. Iványi Péter Számok A leggyakrabban használt adat típus Egész számok Valós számok Bináris számábrázolás Kettes számrendszer Bitek: és Byte: 8 bit 28 64 32 6 8 4 2 bináris decimális

Részletesebben

Mit tudunk már? Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat. Legnagyobb elem keresése. Feltételes operátor (?:) Legnagyobb elem keresése (3)

Mit tudunk már? Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat. Legnagyobb elem keresése. Feltételes operátor (?:) Legnagyobb elem keresése (3) Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Mit tudunk már? Típus fogalma char, int, float, double változók deklarációja operátorok (aritmetikai, relációs, logikai,

Részletesebben

Függvény pointer. Feladat: Egy tömbben soroljunk fel függvényeket, és hívjuk meg valahányszor.

Függvény pointer. Feladat: Egy tömbben soroljunk fel függvényeket, és hívjuk meg valahányszor. Függvény pointer Több feladat közül futási időben döntöm el, hogy melyiket hajtom végre. A függvényre mutató pointer a függvény kódjának a címére mutat, azon keresztül meghívhatom a függvényt. A pointernek

Részletesebben

A programozás alapjai

A programozás alapjai A programozás alapjai Változók A számítógép az adatokat változókban tárolja A változókat alfanumerikus karakterlánc jelöli. A változóhoz tartozó adat tipikusan a számítógép memóriájában tárolódik, szekvenciálisan,

Részletesebben

Adattípusok, vezérlési szerkezetek. Informatika Szabó Adrienn szeptember 14.

Adattípusok, vezérlési szerkezetek. Informatika Szabó Adrienn szeptember 14. Informatika 1 2011 Második előadás, vezérlési szerkezetek Szabó Adrienn 2011. szeptember 14. Tartalom Algoritmusok, vezérlési szerkezetek If - else: elágazás While ciklus For ciklus Egyszerű típusok Összetett

Részletesebben

S z á m í t ó g é p e s a l a p i s m e r e t e k

S z á m í t ó g é p e s a l a p i s m e r e t e k S z á m í t ó g é p e s a l a p i s m e r e t e k 7. előadás Ami eddig volt Számítógépek architektúrája Alapvető alkotóelemek Hardver elemek Szoftver Gépi kódtól az operációs rendszerig Unix alapok Ami

Részletesebben

Programzás I. - 1. gyakorlat

Programzás I. - 1. gyakorlat Programzás I. - 1. gyakorlat Alapok Tar Péter 1 Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Utolsó frissítés: September 15, 2007 1 tar@dcs.vein.hu Tar Péter (PE-MIK-DCS)

Részletesebben

3 A C programozási nyelv szintaktikai egységei

3 A C programozási nyelv szintaktikai egységei 3 A C programozási nyelv szintaktikai egységei 3.1 Azonosítók Betűk és számjegyek sorozata, betűvel vagy _ (aláhúzás) karakterrel kell kezdődnie. A nagy- és kisbetűk különbözőek. Az azonosítók tetszőleges

Részletesebben

PROGRAMOZÁS tantárgy. Gregorics Tibor egyetemi docens ELTE Informatikai Kar

PROGRAMOZÁS tantárgy. Gregorics Tibor egyetemi docens ELTE Informatikai Kar PROGRAMOZÁS tantárgy Gregorics Tibor egyetemi docens ELTE Informatikai Kar Követelmények A,C,E szakirány B szakirány Előfeltétel Prog. alapismeret Prog. alapismeret Diszkrét matematika I. Óraszám 2 ea

Részletesebben

C programozás. { Márton Gyöngyvér, 2009 } { Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem } http://www.ms.sapientia.ro/~mgyongyi

C programozás. { Márton Gyöngyvér, 2009 } { Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem } http://www.ms.sapientia.ro/~mgyongyi C programozás Márton Gyöngyvér, 2009 Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem http://www.ms.sapientia.ro/~mgyongyi 1 Könyvészet Kátai Z.: Programozás C nyelven Brian W. Kernighan, D.M. Ritchie: A C programozási

Részletesebben

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Java2 / 1 Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2009. 02. 09. Java II.: Alapelemek JAVA2 / 1 A Java formalizmusa A C, illetve

Részletesebben

Programozás alapjai C nyelv 8. gyakorlat. Mutatók és címek (ism.) Indirekció (ism)

Programozás alapjai C nyelv 8. gyakorlat. Mutatók és címek (ism.) Indirekció (ism) Programozás alapjai C nyelv 8. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Programozás alapjai I. (C nyelv, gyakorlat) BME-IIT Sz.I. 2005.11.07. -1- Mutatók és címek (ism.) Minden változó és függvény

Részletesebben

Mutatók és címek (ism.) Programozás alapjai C nyelv 8. gyakorlat. Indirekció (ism) Néhány dolog érthetőbb (ism.) Változók a memóriában

Mutatók és címek (ism.) Programozás alapjai C nyelv 8. gyakorlat. Indirekció (ism) Néhány dolog érthetőbb (ism.) Változók a memóriában Programozás alapjai C nyelv 8. gyakorlat Szeberényi mre BME T Programozás alapjai. (C nyelv, gyakorlat) BME-T Sz.. 2005.11.07. -1- Mutatók és címek (ism.) Minden változó és függvény

Részletesebben

1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül!

1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül! 1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül! a) A while ciklusban a feltétel teljesülése esetén végrehajtódik a ciklusmag. b) A do while ciklusban a ciklusmag után egy kilépési feltétel van.

Részletesebben

Programozás alapjai (ANSI C)

Programozás alapjai (ANSI C) Programozás alapjai (ANSI C) 1. Előadás vázlat A számítógép és programozása Dr. Baksáné dr. Varga Erika adjunktus Miskolci Egyetem, Informatikai Intézet Általános Informatikai Intézeti Tanszék www.iit.uni-miskolc.hu

Részletesebben

Algoritmus fogalma. Mi az algoritmus? HF: Al Khwarizmi. Egy adott probléma megoldásának leírása elemi lépések sorozatával

Algoritmus fogalma. Mi az algoritmus? HF: Al Khwarizmi. Egy adott probléma megoldásának leírása elemi lépések sorozatával Algoritmusok Algoritmus fogalma Mi az algoritmus? Egy adott probléma megoldásának leírása elemi lépések sorozatával HF: Al Khwarizmi Követelmények Véges: nem állhat végtelen sok lépésből Teljes: teljes

Részletesebben

Függvények. Programozás I. Hatwágner F. Miklós november 16. Széchenyi István Egyetem, Gy r

Függvények. Programozás I. Hatwágner F. Miklós november 16. Széchenyi István Egyetem, Gy r Programozás I. Széchenyi István Egyetem, Gy r 2014. november 16. Áttekintés kel kapcsolatos fogalmak deklaráció Több, kompatibilis változat is elképzelhet. Meg kell el znie a fv. hívását. Mindenképp rögzíti

Részletesebben

Járműfedélzeti rendszerek II. 3. előadás Dr. Bécsi Tamás

Járműfedélzeti rendszerek II. 3. előadás Dr. Bécsi Tamás Járműfedélzeti rendszerek II. 3. előadás Dr. Bécsi Tamás 5.3. Mutatók,tömbök A mutató vagy pointer olyan változó, amely egy másik változó címét tartalmazza. A C nyelvű programokban gyakran használják a

Részletesebben

Programozás 1. Dr. Iványi Péter

Programozás 1. Dr. Iványi Péter Programozás 1. Dr. Iványi Péter 1 C nyelv B.W. Kernighan és D.M. Ritchie, 1978 The C Programming language 2 C nyelv Amerikai Szabványügy Hivatal (ANSI), 1983 X3J11 bizottság a C nyelv szabványosítására

Részletesebben

Programozás C és C++ -ban

Programozás C és C++ -ban Programozás C és C++ -ban 2. További különbségek a C és C++ között 2.1 Igaz és hamis A C++ programozási nyelv a C-hez hasonlóan definiál néhány alap adattípust: char int float double Ugyanakkor egy új

Részletesebben

1. Egyszerű (primitív) típusok. 2. Referencia típusok

1. Egyszerű (primitív) típusok. 2. Referencia típusok II. A Java nyelv eszközei 1. Milyen eszközöket nyújt a Java a programozóknak Korábban már említettük, hogy a Java a C nyelvből alakult ki, ezért a C, C++ nyelvben járatos programozóknak nem fog nehézséget

Részletesebben

7. fejezet: Mutatók és tömbök

7. fejezet: Mutatók és tömbök 7. fejezet: Mutatók és tömbök Minden komolyabb programozási nyelvben vannak tömbök, amelyek gondos kezekben komoly fegyvert jelenthetnek. Először is tanuljunk meg tömböt deklarálni! //Tömbök használata

Részletesebben

BASH script programozás II. Vezérlési szerkezetek

BASH script programozás II. Vezérlési szerkezetek 06 BASH script programozás II. Vezérlési szerkezetek Emlékeztető Jelölésbeli különbség van parancs végrehajtása és a parancs kimenetére való hivatkozás között PARANCS $(PARANCS) Jelölésbeli különbség van

Részletesebben

Programozás C++ -ban 2007/1

Programozás C++ -ban 2007/1 Programozás C++ -ban 2007/1 1. Különbségek a C nyelvhez képest Több alapvető különbség van a C és a C++ programozási nyelvek szintaxisában. A programozó szempontjából ezek a különbségek könnyítik a programozó

Részletesebben

Vezérlési szerkezetek. Szelekció Ciklusok

Vezérlési szerkezetek. Szelekció Ciklusok Vezérlési szerkezetek Szelekció Ciklusok Szelekciós vezérlés A program egy feltétel teljesülése alapján választja ki, hogy mely műveleteket hajtsa végre. Alakja: if ( feltétel ) { műveletek, ha feltétel

Részletesebben

Járműfedélzeti rendszerek II. 2. előadás Dr. Bécsi Tamás

Járműfedélzeti rendszerek II. 2. előadás Dr. Bécsi Tamás Járműfedélzeti rendszerek II. 2. előadás Dr. Bécsi Tamás 4.11. A C előfeldolgozó rendszer A fordítás első lépése a C esetében a különböző nyelvi kiterjesztések feldolgozása: másik állomány tartalmának

Részletesebben

Mérnöki programozás 7. Szerkesztette: dr. Vass Péter Tamás

Mérnöki programozás 7. Szerkesztette: dr. Vass Péter Tamás Mérnöki programozás 7 Szerkesztette: dr. Vass Péter Tamás Függvények Függvény (function) egyedi azonosítónévvel ellátott számítási egység. A függvények formájában kidolgozott programkódok viszonylag egyszerűbb

Részletesebben

INFORMATIKA javítókulcs 2016

INFORMATIKA javítókulcs 2016 INFORMATIKA javítókulcs 2016 ELMÉLETI TÉTEL: Járd körbe a tömb fogalmát (Pascal vagy C/C++): definíció, egy-, két-, több-dimenziós tömbök, kezdőértékadás definíciókor, tömb típusú paraméterek átadása alprogramoknak.

Részletesebben

Programozás. (GKxB_INTM021) Dr. Hatwágner F. Miklós február 18. Széchenyi István Egyetem, Gy r

Programozás. (GKxB_INTM021) Dr. Hatwágner F. Miklós február 18. Széchenyi István Egyetem, Gy r Programozás (GKxB_INTM021) Széchenyi István Egyetem, Gy r 2018. február 18. Minimum és maximumkeresés u s i n g n a m e s p a c e s t d ; i n t main ( ) { c o u t

Részletesebben

Programozás alapjai. (GKxB_INTM023) Dr. Hatwágner F. Miklós szeptember 27. Széchenyi István Egyetem, Gy r

Programozás alapjai. (GKxB_INTM023) Dr. Hatwágner F. Miklós szeptember 27. Széchenyi István Egyetem, Gy r Programozás alapjai (GKxB_INTM023) Széchenyi István Egyetem, Gy r 2018. szeptember 27. Háromszög szerkeszthet ségének ellen rzése ANSI C (C89) megvalósítás #i n c l u d e i n t main ( v

Részletesebben

Függvények. Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat. LNKO függvény. Függvények(2) LNKO függvény (2) LNKO függvény (3)

Függvények. Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat. LNKO függvény. Függvények(2) LNKO függvény (2) LNKO függvény (3) Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Függvények C program egymás mellé rendelt függvényekből áll. A függvény (alprogram) jó absztrakciós eszköz a programok

Részletesebben

Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat. Függvények. Függvények(2)

Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat. Függvények. Függvények(2) Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Programozás alapjai I. (C nyelv, gyakorlat) BME-IIT Sz.I. 2005.11.05. -1- Függvények C program egymás mellé rendelt függvényekből

Részletesebben

Bevezetés az informatikába Tételsor és minta zárthelyi dolgozat 2014/2015 I. félév

Bevezetés az informatikába Tételsor és minta zárthelyi dolgozat 2014/2015 I. félév Bevezetés az informatikába Tételsor és minta zárthelyi dolgozat 2014/2015 I. félév Az informatika története (ebből a fejezetből csak a félkövér betűstílussal szedett részek kellenek) 1. Számítástechnika

Részletesebben

Programozás C nyelven (3. ELŐADÁS) Sapientia EMTE

Programozás C nyelven (3. ELŐADÁS) Sapientia EMTE Programozás C nyelven (3. ELŐADÁS) Sapientia EMTE 2015-16 Classic Empire - A turn Based Wargame Classic Empire is a real time, multiplayer, Internet-based game, featuring military, diplomatic, and economic

Részletesebben

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI 3. Készítette: Vénné Meskó Katalin

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI 3. Készítette: Vénné Meskó Katalin 1 A PROGRAMOZÁS ALAPJAI 3 Készítette: Vénné Meskó Katalin Információk 2 Elérhetőség meskokatalin@tfkkefohu Fogadóóra: szerda 10:45-11:30 Számonkérés Időpontok Dec 19 9:00, Jan 05 9:00, Jan 18 9:00 egy

Részletesebben

1. Gyakorlat. Rövid elméleti összefoglaló. <tárolási osztály>típus <típus > változónév <= kezdőérték><, >;

1. Gyakorlat. Rövid elméleti összefoglaló. <tárolási osztály>típus <típus > változónév <= kezdőérték><, >; Rövid elméleti összefoglaló 1. Gyakorlat A C++ nyelv hatékony, általános célú programozási nyelv, amely hagyományos fejlesztőeszközként és objektum-orientált programozási nyelvként egyaránt használható.

Részletesebben

2. Fejezet : Számrendszerek

2. Fejezet : Számrendszerek 2. Fejezet : Számrendszerek The Architecture of Computer Hardware and Systems Software: An Information Technology Approach 3. kiadás, Irv Englander John Wiley and Sons 2003 Wilson Wong, Bentley College

Részletesebben

Bevezetés az informatikába

Bevezetés az informatikába Bevezetés az informatikába 6. előadás Dr. Istenes Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék Matematikus BSc - I. félév / 2008 / Budapest Dr.

Részletesebben

Programozási alapismeretek 1. előadás

Programozási alapismeretek 1. előadás Programozási alapismeretek 1. előadás Tartalom A problémamegoldás lépései programkészítés folyamata A specifikáció Az algoritmus Algoritmikus nyelvek struktogram A kódolás a fejlesztői környezet 2/33 A

Részletesebben

Programozási segédlet

Programozási segédlet Programozási segédlet Programozási tételek Az alábbiakban leírtam néhány alap algoritmust, amit ismernie kell annak, aki programozásra adja a fejét. A lista korántsem teljes, ám ennyi elég kell legyen

Részletesebben

Járműfedélzeti rendszerek II. 1. előadás Dr. Bécsi Tamás

Járműfedélzeti rendszerek II. 1. előadás Dr. Bécsi Tamás Járműfedélzeti rendszerek II. 1. előadás Dr. Bécsi Tamás A tárgy órái Előadás hetente (St101) csüt. 8:15 Bécsi Tamás C elmélet Ajánlott irodalom Dennis Ritchie: A C programozási nyelv Gyakorlat hetente

Részletesebben

Bánsághi Anna 2014 Bánsághi Anna 1 of 68

Bánsághi Anna 2014 Bánsághi Anna 1 of 68 IMPERATÍV PROGRAMOZÁS Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 3. ELŐADÁS - PROGRAMOZÁSI TÉTELEK 2014 Bánsághi Anna 1 of 68 TEMATIKA I. ALAPFOGALMAK, TUDOMÁNYTÖRTÉNET II. IMPERATÍV PROGRAMOZÁS Imperatív

Részletesebben

Apple Swift kurzus 3. gyakorlat

Apple Swift kurzus 3. gyakorlat Készítette: Jánki Zoltán Richárd Dátum: 2016.09.20. Apple Swift kurzus 3. gyakorlat Kollekciók: Tömb: - let array = [] - üres konstans tömb - var array = [] - üres változó tömb - var array = [String]()

Részletesebben

Operációs rendszerek. 11. gyakorlat. AWK - szintaxis, vezérlési szerkezetek UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED

Operációs rendszerek. 11. gyakorlat. AWK - szintaxis, vezérlési szerkezetek UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED AWK - szintaxis, vezérlési szerkezetek Operációs rendszerek 11. gyakorlat Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Csuvik

Részletesebben

Kifejezések. Kozsik Tamás. December 11, 2016

Kifejezések. Kozsik Tamás. December 11, 2016 Kifejezések Kozsik Tamás December 11, 2016 Kifejezések Lexika Szintaktika Szemantika Lexika azonosítók (változó-, metódus-, típus- és csomagnevek) literálok operátorok, pl. + zárójelek: (), [], {},

Részletesebben

6. gyakorlat Egydimenziós numerikus tömbök kezelése, tömbi algoritmusok

6. gyakorlat Egydimenziós numerikus tömbök kezelése, tömbi algoritmusok 6. gyakorlat Egydimenziós numerikus tömbök kezelése, tömbi algoritmusok 1. feladat: Az EURO árfolyamát egy negyedéven keresztül hetente nyilvántartjuk (HUF / EUR). Írjon C programokat az alábbi kérdések

Részletesebben

Programozás I. 3. gyakorlat. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

Programozás I. 3. gyakorlat. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Programozás I. 3. gyakorlat Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Antal Gábor 1 Primitív típusok Típus neve Érték Alap érték Foglalt tár Intervallum byte Előjeles egész 0 8 bit

Részletesebben

Programozási nyelvek 6. előadás

Programozási nyelvek 6. előadás Programozási nyelvek 6. előadás Szempontok Programozási nyelvek osztályozása Felhasználói kör (amatőr, professzionális) Emberközelség (gépi nyelvektől a természetes nyelvekig) Számítási modell (hogyan

Részletesebben

Programozás I. gyakorlat

Programozás I. gyakorlat Programozás I. gyakorlat 1. gyakorlat Alapok Eszközök Szövegszerkesztő: Szintaktikai kiemelés Egyszerre több fájl szerkesztése pl.: gedit, mcedit, joe, vi, Notepad++ stb. Fordító: Szöveges file-ban tárolt

Részletesebben

Programozás alapjai C nyelv 10. gyakorlat. Standard függvények. Union

Programozás alapjai C nyelv 10. gyakorlat. Standard függvények. Union Programozás alapjai C nyelv 10. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Programozás alapjai I. (C nyelv, gyakorlat) BME-IIT Sz.I. 2005.11.21. -1- Standard függvények Standard függvények amelyeket

Részletesebben

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM MATEMATIKA-INFORMATIKA KAR Felvételi verseny - minta Informatika írásbeli

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM MATEMATIKA-INFORMATIKA KAR Felvételi verseny - minta Informatika írásbeli BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM MATEMATIKA-INFORMATIKA KAR Felvételi verseny - minta Informatika írásbeli A versenyzők figyelmébe: 1. Minden tömböt 1-től kezdődően indexelünk. 2. A rácstesztekre (A rész)

Részletesebben

Programozási alapismeretek. 1. előadás. A problémamegoldás lépései. A programkészítés folyamata. Az algoritmus fogalma. Nyelvi szintek.

Programozási alapismeretek. 1. előadás. A problémamegoldás lépései. A programkészítés folyamata. Az algoritmus fogalma. Nyelvi szintek. Tartalom 1. előadás programozás során használt nyelvek A specifikáció Algoritmikus nyelvek A problémamegoldás lépései 3/41 (miből?, mit?) specifikáció (mivel?, hogyan?) adat- + algoritmus-leírás 3. (a

Részletesebben