PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP /1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 5 A1. Alapvető cél és háttér információ... 5 A2. Részcélok... 7 A3. Rendelkezésre álló forrás... 7 A4. Támogatható pályázatok várható száma... 7 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 8 B1. Jogi forma... 8 B2. Méret B3. Székhely B4. Iparág B5. Típus/karakter B6. A pályázat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre C2. Nem támogatható tevékenységek köre C3. Elszámolható költségek köre C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési előírás C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt fizikai befejezésének és a projekt megvalósításának végső határideje 36 C10. A projekt befejezése és a fenntartási kötelezettség C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Támogatási előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Kifogás F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7. Fogalomjegyzék

3 F8. Benyújtandó dokumentumok és mellékletek listája F9. Jelen Útmutató mellékletei

4 Felhívjuk tisztelt Pályázóink figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze. 4

5 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek: 1. Gyógyító Magyarország Egészségipar 2. Megújuló Magyarország Zöld gazdaságfejlesztés 3. Otthonteremtés Lakásprogram 4. Vállalkozásfejlesztés Üzleti környezet fejlesztés 5. Tudomány Innováció Növekedés 6. Foglalkoztatás 7. Közlekedés Tranzitgazdaság A megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci aktivitása, foglalkoztatásának aránya alacsonyabb mértékű, mint az ép munkavállalási korú személyeké. A hazai kutatási eredményekből egyértelműen kitűnik 1, hogy a diagnosztizált autizmussal élők (súlyossági szinttől függetlenül) foglalkoztatottsága rendkívül alacsony mind a szociális foglalkoztatásban, mind a nyílt munkaerőpiacon. Ennek számos oka van: többek között korlátozott az autizmus spektrum zavarral élők által végezhető (súlyossági szinttől függ) munkatevékenységek fajtája, a munkára fordítható idő hossza, az autizmussal élők terhelhetősége. Ezen kívül az autizmussal élők, valamint az egyéb megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását felvállaló, biztosító szervezetek, intézmények jelentős infrastrukturális kapacitás hiánnyal (termelőeszköz, ingatlan, szállítóeszköz, gyártósorok, stb.) küzdenek, amely nagymértékben befolyásolja, meghatározza az általuk foglalkoztatható személyek számát, valamint a végezhető munkatevékenységek típusát, lehetőségeit. Az autizmus Magyarországon és nemzetközileg a legkésőbb elismert fogyatékossági ág. Az autizmus spektrum zavar olyan, a személyiségfejlődés egészét érintő, átható fejlődési zavar, amely különböző mértékben és minőségében akadályozza az érintett személyek harmonikus fejlődését. Nehezíti és korlátozza a kölcsönös társas kommunikációt, az önálló viselkedés-tervezési és kivitelezési stratégiák működését, ezáltal a szűkebb és tágabb szociális környezetbe való beilleszkedést. Az e szindrómával élő emberek pontos száma, területi eloszlása egyelőre ismeretlen a szakemberek és a tágabb közvélemény előtt. Nemzetközi statisztikákat figyelembe véve a lakosság 5-6 ezreléke él autizmus spektrum zavarral, amely Magyarországon közepes gyakorisággal számolva is megközelítőleg 60 ezer személyt jelent. Jelenleg hazánkban, az aktív korú, autizmus spektrum zavarral élő személyek intézményesült ellátórendszere 1 kutatási adatok szerint Magyarországon az autizmussal élő felnőtteknek mindössze 15 19%-a volt valaha foglalkoztatásban, többnyire betanított munkásként. Ebbe a védett munkahelyen vagy szociális foglalkoztatásban dolgozók is beletartoznak. Jáspár Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó, Autizmus-specifikus támogatott foglalkoztatás Módszertani Kézikönyv, FSZK, Budapest, 2011, 18. oldal 5

6 jelentős kapacitás hiánnyal küzd, valamint az autizmus spektrum zavarral élő személyek szakszerű (nappali, bentlakásos) ellátása, valamint foglalkoztatása 2 nagyfokú területi egyenlőtlenségeket mutat. Az intézményes ellátás lehetőségei a tanköteles kort követően jelentősen beszűkülnek, a fiatalok gyakran otthon maradnak, esetleg nappali ellátásban részesülnek, vagy szociális foglalkoztatásban, védett munkahelyen dolgoznak. Általánosan elmondható, hogy azon szervezetek, amelyeket kimondottan az aktív korú autizmussal élő személyek rehabilitációjára és foglalkoztatásra hoztak létre, az autizmussal élőket együtt foglalkoztatják egyéb megváltozott munkaképességű személyekkel, a meglévő munkaeszközök, kapacitások hatékonyabb, eredményesebb kihasználása érdekében. Ezen foglakoztatási forma támogatásával a program jelentősen elősegítheti az infrastrukturális fejlesztések során létrehozott, megnövelt termelési kapacitások kihasználását. A kimondottan autizmussal élő felnőtt személyek rehabilitációjára és foglalkoztatására létrehozott szociális intézményekben élő 200 főből jelenleg 187 főt foglalkoztatnak. A program keretében létrejövő beruházások az aktív korú (lásd Fogalomjegyzék) autizmussal élő, illetve egyéb aktív korú megváltozott munkaképességű személyek (lásd Fogalomjegyzék) számára biztosítanak új foglalkoztatási lehetőséget. Jelen pályázati kiírás alapvető célja (összhangban TIOP, illetve ÚSZT általános céljaival 3 ), hogy infrastrukturális fejlesztések támogatásával hozzájáruljon az aktív korú autizmus spektrumzavarral élő, valamint az egyéb aktív korú megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztathatóságának növekedéséhez, ezzel segítve társadalmi és munkaerő-piaci integrációjukat, a társadalmi életben való aktív részvételüket. 2 A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci aktivitása (28%) lényegesen alacsonyabb, mint az ép munkavállalóké (70%). A foglalkoztatottak aránya - bár nőtt a 2002-es hasonló felméréshez képest - harmad annyi, mint az ép munkavállalók körében. A munkanélküliek aránya a munkavállalási korú népességre vetítve alacsonyabb, az aktívakra vetítve jóval magasabb, mint az ép munkavállalók körében Scharle Ágota, Foglalkoztatási rehabilitációs jó gyakorlatok Magyarországon Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet, Kutatási jelentés (javított változat), )2011. április 6. oldal 3 A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) összhangban Magyarország nemzeti stratégiai referenciakeretének, azaz az Új Széchenyi Tervnek (ÚSZT) a céljaival, valamint a vonatkozó uniós jogszabályokkal a humán közszolgáltatások fizikai infrastrukturális feltételeinek fejlesztésével kíván hozzájárulni a tartós növekedéshez és a foglalkoztatás bővítéséhez. Ennek megfelelően magába foglalja, többek között az oktatási-képzési, valamint a munkaerő-piaci és szociális szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztését. A TIOP törekvése, hogy megteremtse a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) beavatkozásainak sikeres végrehajtásához, valamint a fenti ágazatok intézményrendszerének átfogó reformjához szükséges fizikai infrastrukturális előfeltételeket, így biztosítva egyenlő hozzáférést a minőségi szolgáltatásokhoz.. 3 A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) összhangban Magyarország nemzeti stratégiai referenciakeretének, azaz az Új Széchenyi Tervnek (ÚSZT) a céljaival, valamint a vonatkozó uniós jogszabályokkal a humán közszolgáltatások fizikai infrastrukturális feltételeinek fejlesztésével kíván hozzájárulni a tartós növekedéshez és a foglalkoztatás bővítéséhez. Ennek megfelelően magába foglalja, többek között az oktatási-képzési, valamint a munkaerő-piaci és szociális szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztését. A TIOP törekvése, hogy megteremtse a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) beavatkozásainak sikeres végrehajtásához, valamint a fenti ágazatok intézményrendszerének átfogó reformjához szükséges fizikai infrastrukturális előfeltételeket, így biztosítva egyenlő hozzáférést a minőségi szolgáltatásokhoz. 6

7 A2. Részcélok Aktív korú autizmus spektrum zavarral élők és egyéb aktív korú megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását biztosító szervezetek infrastrukturális fejlesztése a foglalkoztatás bővítése céljából. Olyan szolgáltatások megvalósítása, amelyek lehetővé teszik az autizmus spektrumzavarral élők szocioterápiás tevékenységének, és akkreditált foglalkoztatásának hatékony és biztonságos működtetését, és annak hosszú távú fenntarthatóságát. A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a komponens elszámolható közkiadásaira 4 rendelkezésre álló keretösszeg 1,2 milliárd forint, melynek teljes összege a konvergencia régiókban (Észak- Magyarország, Észak-Alföld, Dél-alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) területén használható fel. A konstrukció keretében átjárhatóság alapján az ESZA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 15 %-a, azaz Ft fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: db. 4 A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 16a pontja értelmében közkiadásnak minősül: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti kiadás, amelynek részét képezi az uniós és a központi költségvetési támogatásokon kívül a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 6. (1) bekezdés a)-f) pontja alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet kedvezményezett által biztosított elismerhető saját forrás. A 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja alapján: közkiadás : a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő. A közszféra szerv Pályázó definíciója a Pályázati Útmutató F7 pontjában található. 7

8 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázatra autizmus spektrum zavarral élő és egyéb megváltozott munkaképességű személyek számára az évi III. tv alapján szolgáltatást biztosító szervezetek, intézmények fenntartói, valamint a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletben meghatározott szervezetek pályázhatnak az alábbiak szerint: autizmussal élő személyeket is ellátó nappali ellátást biztosító szervezetek, intézmények fenntartói (továbbiakban nappali intézmények) autizmussal élő személyeket is ellátó 50 fő alatti bentlakásos szervezetek, intézmények fenntartói az alábbi intézménytípusok esetében (továbbiakban bentlakásos intézmények): - fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, vagy - fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona, vagy - fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek ápolást, gondozást nyújtó intézménye. megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált foglalkoztatók a fentiekben felsorolt intézménnyel, intézményekkel együttműködve, abban az esetben, ha az akkreditált szervezet és az intézmény között legalább november 1. óta Foglalkoztatási Megállapodás van érvényben. Amennyiben egy szervezet rendelkezik fenntartóval, abban az esetben a fenntartó, egyéb esetben a szervezet önállóan nyújthat be pályázatot. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, azonban egy telephelyre vonatkozóan csak egy pályázat nyújtható be. Egy akkreditált foglalkoztató szervezet egy telephely vonatkozásában egy pályázatot nyújthat be. B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek, intézményi fenntartók nyújthatnak be pályázatot (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján): Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek o GFO 311 Központi költségvetési irányító szerv, o GFO 312 Központi költségvetési szerv, Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek o GFO 321 Helyi önkormányzat, o GFO 322 Helyi önkormányzat költségvetési szerv, GFO 326 Többcélú kistérségi társulás, nonprofit szervezetek: szövetség és más egyesületi formák o GFO 529 Egyéb egyesület o GFO 522 Szövetség (kivéve sportszövetség) egyházi szervezet o GFO Egyház, 8

9 o GFO Önálló egyházi intézmény, o GFO Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy, o GFO 559 Egyéb egyházi szervezet, alapítvány o GFO 561 Közalapítvány, o GFO 562 Közalapítvány önálló intézménye, o GFO Egyéb alapítvány önálló intézménye, o GFO 569 Egyéb alapítvány, nonprofit gazdasági társaság o GFO 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság o GFO 573 Nonprofit részvénytársaság Vállalkozás: - Jogi személyiségű gazdasági társaság o GFO 113 Korlátolt felelősségű társaság o GFO Részvénytársaság - Szövetkezet o GFO 121 Szociális szövetkezet o GFO 128 Foglalkoztatási szövetkezet o GFO 129 Egyéb szövetkezet - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság o GFO 211 Közkereseti társaság o GFO 212 Betéti társaság o GFO 213 Egyéni cég - Önálló vállalkozó o GFO 231 Egyéni vállalkozó o GFO 232 Egyéb önálló vállalkozó Amennyiben önállóan működő költségvetési szerv nyújt be pályázatot a pályázathoz csatolni kell a fenntartó pályázat megvalósításához hozzájáruló nyilatkozatát. Ahol a pályázati útmutatóban és mellékleteiben részben önállóan gazdálkodó szervezetről van szó, ott az Ámr. hatályos szabályozása szerinti besorolás után, az önállóan működő költségvetési szerveket is értjük. Amennyiben együttműködő partner bevonására is szükség van, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá. A gazdálkodási formakód alapján számos esetben nem lehetséges annak eldöntése, hogy egyes szervezetek közszféra szervezetnek minősülnek-e, ezért jelen útmutató 8. számú mellékletében szereplő közszféra nyilatkozat kitöltésével a pályázó arra vonatkozóan tesz nyilatkozatot, hogy a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdés a)-f) pontjai alá tartozik-e, vagyis közszféra szervezetnek minősüle, vagy sem. A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy önkormányzati Pályázó esetén a évi CLXXXIX. törvény 41. (3)-(4) bekezdései alapján valamennyi esetben szükséges a Polgármestert az önkormányzati képviselő-testület nevében történő eljárásra felhatalmazó önkormányzati képviselő-testületi döntés, továbbá amennyiben a projekt megvalósításában az Önkormányzati Hivatal is részt vesz, szükséges a projektben való részvételről szóló (valamennyi, az Önkormányzati hivatal által ellátott feladatot pontosan meghatározó) önkormányzati képviselő-testületi felhatalmazás csatolása. 9

10 B2. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B3. Székhely Támogatás a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó és adószámmal rendelkező magánszemély részére nyújtható. A támogatás kizárólag konvergencia célkitűzés alá eső régiók (Észak-Magyarország, Észak- Alföld, Dél-alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) területén használható fel. Fontos megjegyezni azonban, hogy a megvalósítás helyének kell a konvergencia régiókban lenni, függetlenül a fenntartó székhelyétől. Ennek alapján lehetséges, hogy budapesti, vagy Pest megyei székhelyű fenntartó a konvergencia régiókban valósítsa meg a beruházást. B4. Iparág Az 1998/2006/EK rendelet (de minimis rendelet) hatálya alá tartozó támogatás nem nyújtható a) halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/ meghatározza) vállalkozásai; b) az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) (korábban EK Szerződés) I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások; c) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben: 1. a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy 2. az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbításától függ; d) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások; e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás; f) a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A pályázat keretében és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai; g) szállítóeszköz megvásárlása a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében; h) nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére. 10

11 B5. Típus/karakter Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B6. A pályázat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok A pályázat benyújtásának feltételei 1. A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást igénylő nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. Amennyiben a támogatást igénylő ellen jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul a támogatási kérelem elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig, annak tényét a támogatást igénylőnek azonnal be kell jelenteni. 2. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy megfelel az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. 3. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás elnyerése esetén a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályozott módon az NFÜ közzéteszi. 4. A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az államit adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. 5. A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik a Közpénz tv ában foglaltakról az alábbiak szerint: 5.1.A Közpénz tv. 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok a támogatást igénylő személyével, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel szemben nem állhatnak fenn. 5.2.Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a támogatási kérelem benyújtását követően merül fel, vagy a támogatást igénylő a törvény bármely rendelkezését megsérti, a támogatási kérelmet a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról (Knyt.) 11

12 5.3.A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik, hogy eleget tett a Közpénz tv. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. 5.4.Amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a támogatást igénylővel, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak a pályázó által benyújtott közzétételi kérelem alapján a honlapon történő közzétételét 8 munkanapon belül a támogatást igénylőnek kezdeményeznie kell a támogatási kérelmet befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen támogatási kérelemi felhívás mellékletét képező közzétételi kérelem alapján. 6. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy az Ávr. 83. (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalja, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr ában foglaltak szerint visszafizeti. 7. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a támogatást igénylő szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy támogatást igénylőnek a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítenie kell. 8. Amennyiben a támogatást igénylő biztosíték nyújtására köteles, a támogatást igénylő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -ában meghatározott biztosítékokat a támogatás (ideértve az előleget is) legkésőbb az első folyósításáig rendelkezésre bocsátja. 9. Amennyiben a pályázati felhívás alapján a támogatás mértéke nem éri el a 100 %-ot, a támogatást igénylőnél a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a támogatást igénylőnek a pályázati útmutatóban vagy a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, és az Ávr. 72. (3) bekezdésében rögzítettek szerint igazolnia kell. 10.A projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előzetes jóváhagyása és az 1083/2006 EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. 11.Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a helyi önkormányzat - ideértve a helyi önkormányzat részvételével működő települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulását, helyi önkormányzatok társulását, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint létrehozott konzorciumot is -, amely nem felel meg az Ávr ában foglaltaknak. 12.A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek a támogatási igény benyújtását követően ellenőrizhetik; Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázót, hogy amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdésében foglalt érintettségi okok a Pályázó személyével, illetve a Pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennállnak, ez a tény a Pályázó által benyújtott közzétételi kérelem alapján a honlapon is feltüntetésre kerül. 12

13 A Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok Nem köthető Támogatási Szerződés azzal, a. aki a jogszabályban a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja (különös tekintettel az Ávr ában, valamint Támogatási Szerződés esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 34. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokra); b. aki a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior eseteit; c. aki a projekt saját forrásának rendelkezésre állását az Ávr. 72. (3) bekezdés aa)- ad) pontjai szerint nem igazolta; d. aki ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; e. akivel szemben a Knyt ában foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn; f. aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; g. aki az Áht. 50. (1) bekezdésében meghatározott következő feltételeket nem teljesíti: 1.megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 2.a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben 7 foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és 3.jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül h. az a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó munkáltató, aki a bruttó forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti, a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított két évig támogatásban nem részesülhet, kivéve ha igazolja, hogy a béremeléssel érintett munkavállalók kétharmada vonatkozásában a munkabéremelést teljesítette. Felhívjuk a tisztelt Pályázó figyelmét, hogy jelen konstrukció esetében a projekt megvalósításának elindításához szükséges, a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 30. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat, jogerős hatósági engedélyeket vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumot, valamint ezen felül az elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló dokumentumot legkésőbb az első kifizetési igénylés (beleértve a támogatási előlegigénylést is) benyújtásával egyidejűleg kell benyújtani évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 13

14 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA A pályázó a program keretében megvalósítandó beruházás, fejlesztés által hozzon létre foglalkoztatási lehetőségeket elsősorban aktív korú autizmussal élő személyek, illetve a fenntarthatóság érdekében egyéb aktív korú megváltozott munkaképességű személyek számára. A fenti cél elérése érdekében lehetőség van a meglévő foglalkoztatási kapacitás bővítésére, vagy új foglalkoztatási kapacitás létrehozására. A fejlesztéseknek egyszerre kell alkalmasnak lenniük az aktív korú autizmus spektrum zavarral élő személyek, és más aktív korú megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására, valamint a foglalkoztatásban részt vevők pályázati útmutatóban megadott arányainak biztosítására. A pályázat keretében megvalósított infrastrukturális fejlesztéseknek az autizmussal élő, valamint megváltozott munkaképességű személyek fejlesztését, foglalkoztatását és társadalmi integrációját együttesen kell szolgálniuk. A beruházás helyszínének kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy az a foglalkoztatottak szempontjából célszerű, ésszerű, önállóságukat, társadalmi befogadásukat támogató legyen. Fenti szempontoknak való megfelelést a Szakmai tervben be kell mutatni. A bentlakásos intézmények esetében a szerződéskötés feltétele, hogy a program keretében létrehozott beruházást (foglalkoztatás céljára létrehozott új telephely) a lakhatástól elkülönülten szükséges elhelyezni, külön helyrajzi számon. Ezen feltétel a nappali intézményekre nem vonatkozik. A fejlesztés tervezése és megvalósítása során a pályázati útmutató mellékletét képező Szakmai terv tartalmi követelményei című dokumentum előírásait szükséges figyelembe venni. Kizárólag azok a projekttervek részesülhetnek támogatásban, amelyek a pályázati program célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket kívánnak megvalósítani. A projekttevékenységeket úgy kell megtervezni, hogy azok minden esetben a projekt fő célkitűzéseinek megvalósítását, a tervezett eredmények elérését szolgálják. Az életívet átfogó ellátás, ennek részeként a foglalkoztatás területére is az autizmus szempontú mindennapi támogatás, gondozás módszertani, fizikai és szociális megfelelőségének elemeit az alábbi dokumentum részletesen tartalmazza: Autizmus / Autizmus Spektrum Zavar Szakmai Irányelvek - Egészségügyi Minisztérium (Pszichiátriai Szakkollégium, Autizmus Alapítvány, 2007.) A foglalkoztatás megtervezése, szervezése, megvalósítása (felmérés, felkészítés, módszertan, fizikai és szociális környezet kialakítása) részleteinek a dokumentumon kell alapulniuk. Célcsoport: - aktív korú autizmus spektrum zavarral élő személyek, és - aktív korú egyéb megváltozott munkaképességű személyek. A pályázati kiírás szempontjából autizmus spektrum zavarral élő személynek tekintjük, aki rendelkezik: - Tanulási Képességet Vizsgáló szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével, és/vagy - pszichiáter szakorvosi vizsgálat záróvéleményével, amely alapján a BNO 10 és DSM IV diagnosztikus rendszerben foglalt kritériumok szerint autista vagy autizmussal élő személynek tekinthetők (ide értve az F 84: gyermekkori autizmus; F 84.1: atípusos autizmus; F 84.5: Asperger szindróma; F 84.8: egyéb átható fejlődési zavar és F 84.9: nem meghatározott átható fejlődési zavar diagnózisokat is), és/vagy 14

15 - NRSZH / ORSZI / OOSZI által kiállított szakvéleménnyel. C1. Támogatható tevékenységek köre A. Projekt előkészítési tevékenységek: - szakmai terv: szükségletfelmérés, a projekt megalapozottságának alátámasztása, lakókörnyezet felkészítése, - műszaki tervek készítése, - környezeti hatásvizsgálat, - szükséges engedélyek, műszaki tervek és az ezekkel kapcsolatos hatósági ügyek intézése, illetékek elszámolása, - rehabilitációs szakmérnöki és terv ellenőri tevékenység, - közbeszerzés lebonyolítása. B. Foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, beruházás: - új épület építése, - meglévő épület átalakítása, és/vagy felújítása, és/vagy bővítése kizárólag foglalkoztatás kapacitás bővítés céljából - beruházáshoz szükséges bontási munkálatok, amelyek szükségességét, indokoltságát a pályázónak a Szakmai terv tartalmi követelményei című dokumentumban be kell mutatnia, - energiatakarékossá tétel, megújuló energiaforráson alapuló energiaellátó rendszer kialakítása, - kert, udvar kialakítása, - gépek és eszközök beszerzése kizárólag a célcsoport körében történő foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódóan, C. Foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó egyéb tevékenységek: - szükséges engedélyek, műszaki tervek és az ezekkel kapcsolatos hatósági ügyintézés, műszaki tanácsadás, műszaki ellenőrzés, rehabilitációs szakmérnöki tevékenység, független mérnöki tevékenység, - egyéb, a fejlesztéssel, beruházással összefüggő szakértői díj, szakmai tanácsadás. közbeszerzések lebonyolítása D. Föld- és ingatlanvásárlás, amennyiben az elengedhetetlen a fejlesztés megvalósításához. (ERFA útmutató alapján) E. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok megváltásának költségei F. Teljes körű akadálymentesítés a pályázat megvalósításának helyszínén. Az akadálymentesítés nem lehet a beruházás kizárólagos célja. G. Projektmenedzsment biztosítása. H. Műszaki szakmai vezető biztosítása. I. Foglalkoztatási szakmai vezető biztosítása J. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása. K. Kötelező nyilvánosság biztosítása. 15

16 L. Könyvvizsgálat. ESZA típusú tevékenységek: M. A lakókörnyezet tájékoztatása, felkészítése: - A lakókörnyezet többféle kommunikációs csatornán keresztüli tájékoztatása, felkészítése, különös tekintettel az érintett település(rész) lakosainak felkészítésére. A Szakmai tervben kérjük részletesen bemutatni. N. Célcsoport betanítása C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések A. Projekt előkészítési tevékenységek - szakmai terv: szükségletfelmérés, a projekt megalapozottságának alátámasztása, lakókörnyezet felkészítése, - műszaki tervek készítése: az engedélyezésre leadni kívánt tervdokumentáció, a beruházáshoz szükséges felmérések, tanulmányok - környezeti hatásvizsgálat. B. Foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéshez, beruházáshoz kapcsolódó alábbi tevékenységek közül legalább egy megvalósítása: - Új épület építése, - meglévő épület átalakítása, és/vagy felújítása, és/vagy bővítése kizárólag a foglalkoztatás bővítése céljából, - gépek és eszközök beszerzése kizárólag a célcsoport körében történő foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódóan. F. Teljes körű akadálymentesítés a pályázat megvalósításának helyszínén. Az akadálymentesítés nem lehet a beruházás kizárólagos célja. G. Projekt menedzsment biztosítása. H. Műszaki szakmai vezető biztosítása. I. Foglalkoztatási szakmai vezető biztosítása J. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása (amennyiben releváns). K. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. L. Könyvvizsgálat M. A lakókörnyezet tájékoztatása, felkészítése. N. Az érintett ellátottak tájékoztatása felkészítése a technológiai, munkakörnyezeti változásokra. Amennyiben a fejlesztendő, felújítandó ingatlan, épület nem az intézmény fenntartójának tulajdonában van, és a tervezett beruházást újonnan megvásárolt ingatlan által kívánja megvalósítani, úgy: a pályázó nyilatkozata szükséges arra vonatkozóan, hogy nem rendelkezik a fejlesztéssel érintett szolgáltatás(ok) nyújtásához megfelelő ingatlannal. a megvásárolni kívánt föld, illetve ingatlan tulajdonosának nyilatkozata az értékesítési szándékáról. A pályázat benyújtásának feltétele építési engedély köteles tevékenység esetén az építési engedély kiadása iránti kérelem és a kérelem mellékletét képező tervcsomag csatolása. A pályázónak rendelkeznie kell rehabilitációs környezettervező szakmérnöki, vagy szakértői 16

17 igazolással arról, hogy az adott építési tevékenység megfelel az akadálymentesítési követelményeknek A támogatási szerződés megkötésének feltétele építési engedély köteles tevékenység esetén jogerős építési engedély, vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumok csatolása. Minden, a projektben érintett ingatlanra vonatkozóan a költséghatékonyság alátámasztására független minősített értékbecslő által készített és hitelesített ingatlan értékbecslői szakvélemény becsatolása szükséges a szakmai terv mellékleteként. A pályázónak a projekt zárásának időpontjára a korszerűsítéssel érintett ingatlanra, infrastruktúrára vonatkozóan rendelkeznie kell az átadáshoz szükséges szakhatósági engedélyekkel (ÁNTSZ, tűzoltóság) és azokat a projekt zárójelentésével együtt be kell nyújtania. Tájékoztatás, nyilvánosság A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket az NFÜ (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati kézikönyv tartalmazza. A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a Közreműködő Szervezet kommunikációs munkatársával. Az előírt kommunikációs tevékenység elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után. Akadálymentesítés Valamennyi beruházásnál figyelembe kell venni az aktív korú autizmus spektrum zavarral élő kliensek, valamint az aktív korú megváltozott munkaképességű kliensek (hallás-, látás-, mozgássérült, értelmi fogyatékos, stb.) speciális igényeit és ennek ismeretében kell a teljes körű akadálymentesítést megvalósítani. Energiatakarékosság Valamennyi beruházásnál a víz, villany, gáz felhasználásnál fontos szempont a lehető leggazdaságosabb üzemeltetés biztosítása. Természetesen az érintett autizmus spektrum zavarral élő, valamint az érintett aktív korú megváltozott munkaképességű személyek specifikus igényeinek és a biztonsági szempontoknak maximális figyelembevételével. Könyvvizsgálat Amennyiben a projektre vonatkozóan a megítélt támogatás összege meghaladja az 50 millió Ft-ot, a projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolási csomag részeként szükséges benyújtani. Horizontális elvekre vonatkozó előírások 17

18 Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében csak olyan projekt támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosításához. A Pályázónak egyéb követelményként a Projekt Adatlap 6. és 7. pontjában megjelölt 6 intézkedés közül kell vállalásokat tennie, melyek közül az alábbiakban megjelölésre kerültek azok a szempontok, melyek vállalása kötelező. A kötelező szempont vállalásáért a tartalmi értékelés során pont nem jár. A kötelezően vállalandó szemponton felüli minimum 1 maximum 2 vállalásért szerezhető többletpontok az E. pont 3. alpontjában (tartalmi értékelés) meghatározottak szerint kerülnek megítélésre. Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy a kiválasztott intézkedéseket a végrehajtás során teljesítenie, illetve megvalósítania szükséges. Esélyegyenlőség A Projekt Adatlapon megadott intézkedések, részletes és pontos bemutatása szükséges a részletes projekt dokumentációban. A pontos feltételeket, az egyes intézkedések elfogadásának feltételeit az alábbiak tartalmazzák. A Projekt Adatlapon található a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a Pályázó, hogy milyen esélyegyenlőségi intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy a fogyaték olyan különleges személyes adat, amely csak az érintettek önkéntes és írásbeli, egyedi hozzájárulása alapján kerülhet rögzítésre. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul. Ha fogyatékos embert jelöl meg egy pályázat lehetséges munkavállalóként, képzendő személyként, vagy projektbe bevont személyként akkor a személy projektbe való belépésétől kezdve rendelkeznie kell olyan dokumentummal, melyben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy őt fogyatékos munkavállalóként, tanulóként stb. definiálják. A vállalt és szerződött esélyegyenlőségi intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedés az alábbi: Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe 18

19 Fenntarthatóság A Projekt Adatlapon a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a befejezéskor és a projekt fenntartás végén várható érték megadásával kell jeleznie a Pályázónak a vállalásait. A fenntarthatósági szempontok értékét az Projekt Adatlapon a Pályázó szervezetre (szervezetekre) vonatkozóan kell megadni, amely egyes esetekben a Kedvezményezettre és/vagy a tervezett fejlesztésre/beruházással érintett területre, intézményre vonatkozóan megadott értékektől eltérő lehet. Az egyes szempontok mértékegysége csak szöveges (IGEN/NEM) vállalást tesz lehetővé, azonban a szempontok többsége számszerűsíthető. Amennyiben a vállalást összegben kell megadni, a projekt befejezésének idejére és a fenntartás végére tervezett értéket a pályázat benyújtásának évére diszkontált árakon kell megadni. Bármely szempont vállalásakor az a cél, hogy a Pályázó valamilyen javulást érjen el. Ez a javulás az adott szempont jellegétől függően lehet növekedés, illetve csökkenés. Bizonyos esetekben a már megvalósított szempontok szinten tartása is megfelelő. Ebben az esetben a projekt befejezésének idejére és a fenntartás végére tervezett érték megadásakor legalább a jelenlegi helyzet fenntartását kell biztosítani. Visszalépés nem megengedett. A Projekt Adatlapon a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a Pályázó, hogy milyen fenntarthatósági intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. A többletvállalást a pályázat benyújtásakor érvényes értékből kiindulva kell számítani. Egy környezeti fenntarthatósági szempont akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Pályázó a projekt befejezéséig megvalósítja a többletvállalást és (ahol ez az adatlap alapján lehetséges) annak eredményét a projekt fenntartás időszakának végéig fenntartja. A vállalt és szerződött fenntarthatósági intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó fenntarthatósági intézkedés az alábbi: környezeti szempontokat alkalmaz eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások Előny, ha az elmúlt 5 évben legalább 12 hónapig folyamatosan, legalább 2 fő autizmussal élő személyt foglalkoztatott. C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban A pályázattal szembeni minimum elvárás, hogy a projekt megvalósítása során a pályázat megjelenésekor meglévő foglalkoztatottak létszámát a projekt összköltségét alapul véve, minden megkezdett 6 millió forintonként, legalább 1, napi 8 órás új foglalkoztatási kapacitással növeli. A pályázó a foglalkoztatási kapacitását részmunkaidős foglalkoztatás keretében is növelheti. Az így növelt foglalkoztatási kapacitás esetében is, összességében el kell érnie a napi 8 órát a foglalkoztatásnak (pl. napi 2-szer 4 órás foglalkoztatás). 19

20 Az új foglalkoztatási kapacitást kizárólag autizmus spektrum zavarral élő, vagy megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásával tölthető be. A létszámbővítés nem irányulhat a pályázónál már foglalkoztatott személyek tartós távollét (betegség miatt, gyermekkel, vagy szülővel, vagy egyéb okkal kapcsolatban fizetés nélküli szabadság) miatti pótlására. Ha bármelyik foglalkoztatott (korábban-, vagy újonnan felvett foglalkoztatott) munkaviszonya a projekt időtartama alatt bármely okból megszűnik (ez vonatkozik azon foglalkoztatottra is, aki nyugdíjba megy, vagy gyermekgondozási segélyben, illetve gyermekgondozási díjban részesül), akkor azt a munkáltatónak pótolnia kell új munkavállaló alkalmazásával. A pályázónál, vagy a pályázóval együttműködő intézményben folyó, illetve a pályázat megvalósítása során folytatni kívánt foglalkoztatást/foglalkoztatásokat a FEOR kódszámok alapján kell meghatározni, kivéve azon foglalkoztatási típusok, melyek nem rendelkeznek FEOR kódszámmal. A pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy a projekt megvalósítása során foglalkoztatásba igazoltan autizmus spektrum zavarral élő személyeket von be. A pályázati kiírás szempontjából autizmus spektrum zavarral élő személynek tekintjük, aki rendelkezik: - Tanulási Képességet Vizsgáló szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével, és/vagy - pszichiáter szakorvosi vizsgálat záróvéleményével, amely alapján a BNO 10 és DSM IV diagnosztikus rendszerben foglalt kritériumok szerint autista vagy autizmussal élő személynek tekinthetők (ide értve az F 84: gyermekkori autizmus; F 84.1: atípusos autizmus; F 84.5: Asperger szindróma; F 84.8: egyéb átható fejlődési zavar és F 84.9: nem meghatározott átható fejlődési zavar diagnózisokat is), és/vagy - NRSZH / ORSZI / OOSZI által kiállított szakvéleménnyel. C1.A. Projekt előkészítési tevékenységekkel kapcsolatos elvárások: A Szakmai tervet a pályázati útmutató mellékletét képező sablon alapján kell elkészítenie a pályázónak (pályázati útmutató 3. számú melléklete). C1.B. Foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, beruházás: A projekt során létrejövő új infrastrukturális fejlesztésre, beruházásra nem kerülhet sor lakhatást biztosító intézmény helyrajzi számával azonos helyrajzi számon. A beruházás, építés során a pályázónak biztosítania kell az autizmus spektrum zavarral élő és egyéb megváltozott munkaképességű személyek egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelő munkakörnyezetet. A projekt során beszerzett eszközöknek, gépeknek az autizmus spektrum zavarral élő, illetve egyéb megváltozott munkaképességű személyek munkavégzéséhez alkalmasnak, munkavédelmi szempontból biztonságosaknak kell lenniük (akadálymentesített eszközök, gépek). C1.E. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok megváltásának költségei. Vagyoni értékű jog: a földhasználat, az ingatlanon fennálló haszonélvezet és használat, a telki szolgalom, valamint az ingatlan bérleti joga. 1 Ha a projekt megvalósítása olyan ingatlanokat érint, amelyekhez vagyoni értékű jogok kapcsolódnak és a projekt nem megvalósítható a vagyoni értékű jogok megváltása nélkül, ezen költségek elszámolhatóak. 20

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/B/12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban PROJEKTTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben