LEADER Az ÚMVP IV. Intézkedéscsoportja. Aktualitások, kitekintés a nemzetközi együttmőködésben rejlı lehetıségekre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEADER Az ÚMVP IV. Intézkedéscsoportja. Aktualitások, kitekintés a nemzetközi együttmőködésben rejlı lehetıségekre"

Átírás

1 LEADER Az ÚMVP IV. Intézkedéscsoportja Aktualitások, kitekintés a nemzetközi együttmőködésben rejlı lehetıségekre

2 AZ ÚMVP elfogadása szeptember 20án az EU Vidékfejlesztési Bizottsága elfogadta a magyar vidékfejlesztés programját, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot. Ezzel mintegy 1400 mrd Ft fejlesztési forrás nyílt meg a vidék fejlesztésére hazánkban.

3 ÚMVP Fejlesztési célcsoportok/tengelyek I. A szántóföldi növénytermelés mellett az állattartási és a feldolgozóipari ágazat korszerősítése, valamint az energianövények termesztése és a kertészet irányába történı diverzifikálás II. A vidéki környezet javítása a megfelelı földhasználat támogatása révén III. A vidéki gazdaság fejlıdésének támogatása és a vidéki életminıség javítása a természeti és kulturális örökség megırzésével, valamint IV. LEADER

4 ÚMVP forrásmegosztás I. Intézkedéscsoport II. Intézkedéscsoport III. Intézkedéscsoport IV. LEADER tengelyek közötti pályázhatóság: (25%10%65%) 48%: 624Mrd Ft (90 Mrd Ft/ év) 35%: 455Mrd Ft (65 Mrd Ft/ év) 17%: 221Mrd Ft (31 Mrd Ft/ év) 5,5%:71,6MrdFt (10,2 Mrd Ft/ év) Az évenkénti forrást jelzı összegek átlagot, nem a tényleges megosztást jelzik.

5 LEADER az ÚMVP IV tengelye Az ÚMVP összköltségvetésének 5,5%a, de jelentısége ennél jóval nagyobb, mivel A III. Tengely megvalósításában is fontos szerepe van a LEADER megközelítés alkalmazásának, Az ÚMVP vidékfejlesztési vetületének meghatározó eleme a LEADER megközelítés Közösségi szintő, helyi tervezés és megvalósítás Létrehozza a modern vidékfejlesztés alapjait, elsısorban erıs vidéki közösségek formálódásán keresztül

6 LEADER elızmények LEADER+ kísérleti program 2001tıl 14 akciócsoport/182 település/ lakos 272 projekt 91 településen AVOP LEADER+ 2005tıl 70 akciócsoport került kiválasztásra 2006 márciusában 920 település, 1,5 millió lakos 2700 projekt (1/3 idegenforgalom, 1/3 kulturális örökség megırzés, 1/3 vállalkozás fejlesztés Az összesen 21m Euro összértéket képviselı projektek megvalósítása 2008 augusztus végéig zárul le.

7 A LEADER program hét alapelve 1. Területalapú megközelítés 2. Alulról építkezı fejlesztési modell 3. Helyi akciócsoportok mőködtetése 4. Innováció 5. Integrált, ágazatközi megközelítés 6. Területközi kapcsolatépítés és együttmőködés 7. Decentralizáció

8 A LEADER és az ÚMVP keretfeltételek Területi hatálya lefedi a hazai vidéki területeket (120 fı/km2 vagy fı lakosszám alatti települések budapesti agglomeráció) Minden beruházási és nem beruházási pályázattípust tartalmazhat IIII Tengely keretében végrehajtható fejlesztési programok LEADER jellegő pályázatok, elsısorban közösségek közötti együttmőködések, tapasztalatcserék, stb. LEADER ACS mőködési költségek

9 A LEADER és az ÚMVP akciócsoportok kiválasztása 93/2007 FVM rendelet alapján három szakaszban: nyilvántartásba vétel: én lezárult elızetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok kiválasztása: Stratégiai Vázlat és szakmai tapasztalat alapján várhatóan 2007.november eleje LEADER helyi akciócsoportok és HVKk kiválasztása: Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) alapján áprilisáig

10 A LEADER és az ÚMVP tervezés Stratégiai Vázlat (az elızetesen elismert csoportok kiválasztásának alapja): A helyi közösség fejlesztési elképzeléseinek rövid összefoglalása. Hangsúlyos a célrendszer összefüggéseinek és a Gazdaságfejlesztési és Életminıség javítási céloknak a bemutatása. fenntarthatósági és esélyegyenlıségi szempontokat is tartalmaz.

11 A HVS tervezés szabályozása A tervezett tervezési rendelet keretében A tervezés és kiválasztás szakaszai: HVS készítés, HVKk és LEADER Helyi Akciócsoportok kiválasztása Az IH a HVs struktúráját, módszertanát, és a hozzáférést megadja az elızetesen elismert akciócsoportoknak, Az akciócsoport tervezési munkacsoportot választ, A tervezési folyamat tartalmi részére a 93/2007 (VIII.29) FVM rendelet vonatkozik Tervezést segítik pl. a HVI/VKSZI/IH által szervezett képzések

12 A LEADER és az ÚMVP tervezés A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Elkészítésére 4 hónap áll rendelkezésre. A HVS tervezésben az IH és a VKSZI munkatársai hathatós segítséget nyújtanak. A HVS tervezés egy számítógépes rendszeren keresztül történik, melyben az elırehaladást figyelemmel kísérik a VKSZI/IH munkatársai. A LEADER helyi akciócsoportok kiválasztásának alapja. A Stratégiai Vázlatban megfogalmazott célok részletesebb, intézkedési szintig eljutó kibontása, a helyzetelemzés részletes adattartalommal való alátámasztása.

13 A LEADER és az ÚMVP tervezés A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia nem terjed ki a következıkre: Horizontális intézkedések: falu és tanyagondnoki szolgálat, diverzifikáció, integrált közösségi és szolgáltató terek kialakítása, NATURA 2000 kezelési tervek elkészítése

14 A HVS tartalma A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása Helyzetelemzés Fı fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Helyi gazdaságfejlesztési terv Helyi szolgáltatás, valamint falu és településfejlesztési terv IV. tengely forrásaira vonatkozó fejlesztési terv

15 A LEADER és az ÚMVP végrehajtás LEADER: A LEADER helyi akciócsoportként kiválasztott csoportok helyi szintő projekt elbírálást végeznek a LEADER Stratégiának (HVS) való megfelelés alapján. A projektkiválasztás részletes szempontjait is a helyi akciócsoportok dolgozzák ki az IH irányelvei alapján. Az MVH törvényességi felügyeletet és a konformitás ellenırzését látja el a bírálati szempontok tekintetében.

16 LEADER és ÚMVP a folyamatban érintett szervek Helyi közösségek: Stratégiai Vázlat, dokumentáció benyújtása Területi kérdések megoldásának kezdeményezése HVS elkészítése, benyújtása HVI: Helyi közösségek helyi szintő támogatása Szakmai javaslat elkészítése, benyújtása Folyamatos tájékoztatás

17 LEADER és ÚMVP a kiválasztási folyamatban (2007. szeptember április) érintett szervek és szerepük VKSZI: Tartalmi, teljességi, jogosultsági vizsgálat a folyamat során, Stratégiai Vázlat, dokumentáció értékelése, pontszámok összesítése Értékelési eredmények felterjesztése FVM Értékelı bizottság: Területi átfedések kezelése Határozat meghozatala az elızetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportokról Határozat meghozatala a LEADER/HVK csoportokról

18 Területközi és nemzetközi együttmőködések megkeresések a LEADER Központ tájékoztatása alapján Ország Acs. neve Téma Kiküldés Érdeklıdı acs. Íro. Ballyhoura Dev. LTD Franciao. Couleurs d Orb en Languedoc Örökségünk a bor Franciao. Pays de la Haute Mayenne Digitális mozi Hely Szín Kép Kht. (Kapuvár) Franciao. Couleurs d Orb en Languedoc bor KeletiMecsek acs. SümegTérségi acs. Bükki acs. Franciao. Pays Albigeois vízgazdálkodás DéliNapfény Franciao. Touring Nature Ökoturizmus hálózat Franciao. Pays d Albret Tíz Kun Franciao. Gal Estuaire de la Gironde akácfa Homokhátság, Bácska Németo. Westhavelland Lovasturizmus Nyugat Völgység Gerjesztık Equest Sport Lovasklub Összefogás Biharért 8 Palóc+ Németo. Hildburghausen/Sonneberg Ifjúsági fúvószenekar

19 Területközi és nemzetközi együttmőködések megkeresések A LEADER Központ tájékoztatása alapján Németo. Oberschwaben Németo. Uckerregion Németo. Sächsisches Zweistromland Németo. Wittenbergerland Németo. MainSteigerwald Spárga termesztés Olaszo. Abruzzo Italico Alto Sangro Turizmus, helyi termék, biomassza Palóc+ Népmesevidék Hajdúvölgy Gerjesztık ÉMátrai Környezevédelmi Egyesület DélCserhát Tarnamenti Kistérség KeletiMecsek Olaszo. Marsica Vidéki Fogadók Hajdúvölgy Népmesevidék NyugatVölgység DélCserhát Körösök Völgye

20 Területközi és nemzetközi együttmőködések a Leader központ tájékoztatása alapján Élhetıbb Bácska Helyi Akciócsoport Leader Magyarország Érmelléki akciócsoport Összefogás Sárrét Jövıjéért Akciócsoport, Hajdú Versenyképesség Akciócsoport, Összefogás Hajdú Biharért Akciócsoport, Gerjesztık Akciócsoport Északzalai tematikus utak leader+ csoport LEADER Akadémia Berlin GöcsejKözép Zala HACS Gerjesztık FranciaMagyar Intézet, Mirvalt Gyöngyösi Károly Róbert Fıiskola Kemény Bakony Akciócsoport KisDunamenti LEADER+ Akciócsoport Körös Sárréti Akciócsoport Körösök Völgye Akciócsoport KözépTiszai Turizmusfejlesztési Akciócsoport NyugatVölgység "Összefogás Biharért Akciócsoport" Güssing (Austria) Knüllwald, CALDEN Germany Heinrich Hess Rhön Bioszféra Rezervátum Pinhal Maior Portugal Leader Hohenlohe Tauber térség, Germany PERCHE D EURE LOIR France Kisdunamenti civil Szervezetek Szövetsége; Hungarian LEADER Centre Írottkı Natúrpark, 9730 Kıszeg Jurisics tér 7. Összefogás Sárrét Jövıjéért Akciócsoport; HAVER Akciócsoport

21 Területközi és nemzetközi együttmőködések a Leader központ tájékoztatása alapján LAG International partner Hungarian partner Általér Völgye Balatonföldvári Kistérségi Akciócsoport Town hall of Alkmaari (Netherlands) Leader+ Public Association BaranyaiHegyhát Leader+ Public Association Promei Kht. Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Földmővelési és Vidékfejlesztési Minisztérium Magyar LEADER Szövetség DélCserhát Leader+ Akciócsoport 1. LAG Marsica, Civitella Roveto Roma, Olaszország, 2. European Country Net, 3. LAG Terre Pescaresi, Pescara Province Olaszország, 4. LAG Lago Trasimeno Orvietano, Umbria, Olaszorszag, 5. LAG Media Valle di Tevere, Umbria, Olaszorszag, 6. LAG Ternano, Umbria, Olaszorszag Zselic Vár kistérségi egyesület Déli Napfény Hagyományırzı Leader+ Térség DélAlföldi Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség Csongrád Megyei Önkormányzat és intézményei Progress Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20.

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. november 20. Környezeti értékelés

Részletesebben

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı

Részletesebben

AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG A domboldalon állok és a világot nézem. Márai Sándor

AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG A domboldalon állok és a világot nézem. Márai Sándor AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG A domboldalon állok és a világot nézem. Márai Sándor A kistérség jellemzıi Népesség 37 209 fı, a lakosság száma 1990-hez képest folyamatosan csökken. Munkanélküliség A regisztrált

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

2004-2006. Nyugat-Dunántúl. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Nagykapornak

2004-2006. Nyugat-Dunántúl. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Nagykapornak 2004-2006 Nagykapornak Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Nyugat-Dunántúl Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

A LEADER+ program a dél-mátrai településeken

A LEADER+ program a dél-mátrai településeken 497 SZEMLE A LEADER+ program a dél-mátrai településeken SZÉNÁSY ANDREA Kulcsszavak: LEADER+, vidékfejlesztés, életminőség javítása, Dél-Mátra 11, Dél- Mátra akciócsoport. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY TDM Szervezeti Rendszer helyzete Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítését támogató pályázati kiírás készítése, céljai,

Részletesebben

HPME/célterület tervezési útmutató

HPME/célterület tervezési útmutató HPME/célterület tervezési útmutató Tartalom Bevezetés 2 Az intézkedés/célterület egyeztetés ütemezése 2 LEADER-szerűség az intézkedések, projekt javaslatok vonatkozásában 2 Alapfogalmak: 5 Jogcím: 5 HPME:

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1.

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig (Társadalmi egyeztetésre készült változat) Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Balatonfüred-Siófok 2008. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2006. október. Tartalomjegyzék A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben

A LEADER Program hazai gyakorlatáról

A LEADER Program hazai gyakorlatáról 609 A LEADER Program hazai gyakorlatáról VARGA ESZTER Kulcsszavak: vidékfejlesztés, LEADER Program, helyi akciócsoport, alulról jövő (bottom-up) fejlesztés. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

Horizontális témák érvényesítése az intézményrendszerben és a fejlesztésekben. Hullai Bernadett, NFÜ - Koordinációs IH. Áttekintés

Horizontális témák érvényesítése az intézményrendszerben és a fejlesztésekben. Hullai Bernadett, NFÜ - Koordinációs IH. Áttekintés Horizontális témák érvényesítése az intézményrendszerben és a fejlesztésekben Hullai Bernadett, NFÜ - Koordinációs IH Áttekintés Jogszabályi környezet Elvek érvényesítése a fejlesztésekben Végrehajtás

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

Nyugat-Völgység Akciócsoport Sikeres együttmûködési projektek Európában Tapasztalatszerzés Portugáliában Elsõ LEADER Szeminárium

Nyugat-Völgység Akciócsoport Sikeres együttmûködési projektek Európában Tapasztalatszerzés Portugáliában Elsõ LEADER Szeminárium 2006. július-augusztus Nyugat-Völgység Akciócsoport Sikeres együttmûködési projektek Európában Tapasztalatszerzés Portugáliában Elsõ LEADER Szeminárium Vidékfejlesztés és a komplex programok LEADER a Mûvészetek

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április. LEADER pályázat HVS felülvizsgálat

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április. LEADER pályázat HVS felülvizsgálat Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben