9/2011. (VII.21.) rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.14.) rendelet módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9/2011. (VII.21.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.14.) rendelet módosítása"

Átírás

1 Apaj Község Polgármesteri Hivatal Apaj, Fő tér 2. Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének július 18-án megtartott üléséről 9/2011. (VII.21.) rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.14.) rendelet módosítása Hozott határozatok: 42/2011.(07.18.) Kt számú határozat 43/2011.(07.18.) Kt számú határozat 44/2011.(07.18.) Kt számú határozat 45/2011.(07.18.) Kt számú határozat 46/2011.(07.18.) Kt számú határozat 47/2011.(07.18.) Kt számú határozat 48/2011.(07.18.) Kt számú határozat 49/2011.(07.18.) Kt számú határozat 50/2011.(07.18.) Kt számú határozat 51/2011.(07.18.) Kt számú határozat 52/2011.(07.18.) Kt számú határozat

2 Jegyzőkönyv Készült, Apaj Község Képviselő-testületének július 18-án megtartott testületi üléséről. Ülés helye: Apaj Község Önkormányzat tárgyalóterme Apaj, Fő tér 2. Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Feith István képviselő alpolgármester, Bán Péter képviselő, Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő, Szebellédi Mihály képviselő, Turán Gábor képviselő, Dr. Bencze Zoltán aljegyző, Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket és megállapítja, hogy 5 képviselő van jelen az ülés határozatképes. A napirendhez kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. Napirend elfogadása A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött az ülés napirendjéről. 42/2011. (VII.18.) Kt.számú Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről. 2. Az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 3. Az Apaji Pitypang Tagóvoda 2010/2011. nevelési évéről szóló beszámoló 4. Tájékoztató óvodai álláshely betöltéséről 5. Az Arany János Általános Tagiskola 2010/2011. tanévéről szóló beszámoló 6. Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről 7. A Ráckeve és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítómű Tulajdonközösség megszüntetése 8. Szép Apajért Díjak odaítélése 9. Egyebek 1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről. Előadó: Novák Pál polgármester Novák Pál polgármester: A Ráckevei Rendőrkapitány az elmúlt héten Polgármesterek és Jegyzők részére rendőrségi tájékoztatót tartott. Ezeket a tájékoztató összejöveteleket rendszeresen meg fogják tartani. 2

3 - A falunapi rendezvényre a program már teljesen összeállt. A Lakihegyi Rádiótól is jelen lesznek a Falunapon. - Az ÖNHIKI pályázaton nyert az önkormányzat ,- Ft-ot., köszöni a dömsödi és apaji pénzügyi csapatnak a munkáját Ezt az összeget meghatározott tételek kiegyenlítésére kell fordítani. 60 napon túli közüzemi tartozásokra ,- Ft-ot utaltunk el belőle. A fennmaradó részt kiegészítettük és 5 millió Ft-ot törlesztettünk Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának a közös fenntartású intézmények költségeiből. - Szomor Dezső úr ,- Ft-tal támogatja a Falunapi rendezvényt, amit ezúton is szeretne megköszönni maga és a képviselő-testület nevében. - Bárdi István a Bárdi Autó Zrt. tulajdonosa, a hosszú évek óta tartó jó kapcsolatra való tekintettel felajánlást tett az önkormányzatnak. (felolvasta a levelet) Bárdi úr biztosítja az iskola külső homlokzatának festéséhez a festéket, erről a támogatásról egy emléktáblát készítenek és a zsibongóban ki lesz téve a falra. Nagyon tetszett a Bárdi úrnak az iskola zöldprogramja. Szomor urat és Bárdi urat a község támogatásáért díszpolgári cím adományozására szeretné felterjeszteni. A napirendhez kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 6 igen 0 nem egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot: 43/2011. (VII.18.) Kt. számú Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülés közötti időszakban megtett intézkedéseiről, és a testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: folyamatos 2. Az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Előadó: Novák Pál polgármester Novák Pál polgármester: Apaj Község Önkormányzata az önkormányzat és intézményei évi költségvetését a 3/2011.(II.14.) számú rendeletben fogadta el. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. Rendelet , valamint a bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve az önkormányzat költségvetését érintő, a rendelet módosítás óta eltelt időszaki változásokat a mellékelt rendelet-tervezetben terjesztem elő. A rendelet-tervezet és mellékletei részletesen tartalmazzák a Rendeletet érintő bevételi és kiadási növekedéseket, csökkenéseket az államháztartás rendszerének megfelelő szerkezetben. I. Költségvetési bevételek - Az önkormányzat működési bevételei, a helyi adók és az átengedett központi adók előirányzatai az eltelt időszakban nem változtak. - Az önkormányzat által igénybe vehető központi támogatások ezer forintos eredeti előirányzata ezer forintra módosult. A változásból 563 ezer forint a lakosság 3

4 részére igényelt közműfejlesztési támogatás volt. 30 ezer forint érkezett a közszféra évi bérkompenzációja fedezeteként. Normatív kötött felhasználású támogatás jogcímen az eltelt időszakban jövedelempótló támogatásokra 3303 ezer forintot igényeltünk. - Működési célú, támogatás értékű bevételek ezer forintos eredeti előirányzata ezer forintra növekedett. A évi központi támogatások elszámolása alapján pótlólag 41 ezer forintot utalt ki az Államkincstár. Ezen összeggel a működési forráshiány csökkentésére tettünk javaslatot. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásokra 50 ezer, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 77 ezer, rövid távú közfoglalkoztatás támogatására 124 ezer forint érkezett. Prémium évek program keretében ezer forintot igényelt az iskola társulás. Dömsöd által átadott teljes összeggel a forrás kiegészítő hitel felvételét csökkentettük. - Községünk lakossága a község működtetéséhez 26 ezer forint támogatást fizetett be az év első felében, melyet dologi kiadásokra fordítottunk. II. Költségvetési kiadások - A személyi juttatások és járulékok kiemelt előirányzata a rövidtávú közfoglalkoztatás, a évi kereset kiegészítés, valamint a évről áthúzódó közmunka program miatt növekedett. - A évi költségvetési törvény tervezete nem tartalmazta a 2011/2012-es tanévtől a közoktatási társulások normatív támogatását. A végleges szabályozás alapján pótfelmérés keretében az apaji gyermekek, tanulók létszáma alapján 2976 ezer forint többlet támogatást kapott a gesztor önkormányzat. A többlet bevétel miatt az oktatási társulások működtetéséhez szükséges önkormányzati támogatás átadását csökkenthettük a kiadási oldalon. A kiadások csökkenésével egyidejűleg kevesebb lett a működéshez hiányzó források összege. - A szociálpolitikai juttatások 5,6 millió forintos eredeti előirányzata 8,2 millió forintra növekedett. A kiemelt előirányzaton belül 1,27 millió forinttal bővült az ápolási díjak kerete. Közel 300 ezer forinttal több a rendelkezésre állási támogatások, 420 ezer forinttal a lakásfenntartási támogatások összege. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásokra 50 ezer, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 77 ezer forint pótelőirányzatról tájékoztatta községünket az Államkincstár. - Felhalmozási célú kiadásaink 563 ezer forinttal emelkedtek, ez a visszaigényelt lakossági közműfejlesztési támogatások kifizetését fedezi. Beruházási, hitel visszafizetési előirányzataink az eltelt időszakban nem változtak. A napirendhez kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással megalkotta a következő rendeletet: Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VII.21.) rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.14.) rendelet módosítása A rendelet kihirdetve: július 21-én. A rendelet hatályba lép: július 21-én. 4

5 3. Az Apaji Pitypang Tagóvoda 2010/2011. nevelési évéről szóló beszámoló Novák Pál polgármester: Megkérdezte Gyökeresné Sándor Ildikót, hogy ki szeretné-e egészíteni a beszámolót. A beszámolóval kapcsolatban, ha van valakinek kérdése tegye fel. Sajnos a gyermek létszám csökkent ugyanúgy, mint az iskolában is. Az ANTSZ-től kapott egy levelet az önkormányzat, amiben megdicsérték az intézményeinket, de azért találtak egy-két azonnal elintézendő javítást. Az óvodában az előtérben a linoleum kicserélését és a helyiség kifestését írták elő. Az óvodai egyesület szülői támogatással már megkezdte a munkálatokat. 44/2011. (VII.18.) Kt.számú Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Apaji Pitypang Tagóvoda 2010/2011. nevelési évéről szóló beszámolót elfogadta. Felelős: képviselő-testület 4. Tájékoztató óvodai álláshely betöltéséről Novák Pál polgármester: Felkéri Orosz Lajosné óvodatársulás vezetőt, hogy az óvodai álláshellyel kapcsolatban adjon tájékoztatást. Orosz Lajosné óvodatársulás vezető: Szeretettel köszönt mindenkit. Először is szeretné megköszönni Gyökeresné Sándor Ildikó tagóvoda vezetőnek az alapos és részletes beszámolóját és az egész évben végzett munkáját. Gyökeresné Sándor Ildikó tagóvoda vezető egy év fizetés nélküli szabadságot kért és erre az egy évre az ő feladatát Prekuta Éva óvónő fogja ellátni. Szerencsés helyzetben van az óvoda, mert a társuláson belül meg tudták oldani a problémát. Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete olyan döntést hozott, hogy két óvónő és két dajka álláshelyet megszüntetett. Így felszabadult egy kolléganő, aki hivatalosan hozzájárult az átcsoportosításhoz és elfogadta az egy éves helyettesítést. A szakos ellátottságot tudják biztosítani az óvodában. Novák Pál polgármester: Köszöni szépen a tájékoztatást, így az önkormányzatnak ez havonta ,- Ft megtakarítást jelent. Pályázatot így nem kellett kiírni az óvodavezetői állásra és itt szeretne kitérni arra a sajnálatos faluban terjengő pletykára, amit valamelyik képviselő indított el. Óvodavezetői állásra érkezett be pályázat és úgy hozta be a pályázó férje, hogy reméli nem késett el, mert hallotta, hogy a hivatal egy olyan személyt szeretne kinevezni, akinek sima érettségije van. Nem volt senkinek olyan szándéka, hogy egy szakképesítés nélküli dolgozó lássa el Gyökeresné Sándor Ildikó feladatát, amíg távol van. Sőt pályázatot sem kívánt kiírni az önkormányzat. Mielőtt egy ilyen téves információt elindít valaki egyeztessen mindenképpen a hivatallal. 45/2011. (VII.18.) Kt.számú 5

6 Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Apaji Pitypang tagóvoda álláshelyének betöltéséről szóló intézményvezetői tájékoztatót - amely szerint az intézményen belüli áthelyezéssel történik az álláshely betöltése - elfogadja. Felelős: képviselő-testület 5. Az Arany János Általános Tagiskola 2010/2011. tanévéről szóló beszámoló Novák Pál polgármester: Az iskola beszámolóban is azt a sajnálatos tényt kell megállapítani, hogy a gyermeklétszám évről-évre csökken. A közoktatási törvényt nézve az egyre csökkenő létszám egyre jobban veszélyezteti az iskola megtartását. Az állam kis létszámnál megvonja a normatívát és még a jelenlegi normatívák mellett is nagyon nehéz fenntartani, de ha még ezt is elvonják kilátástalan a helyzet. Az ÁNTSZ vizsgálata kifogásolta a hőmérsékletet, és a lány mosdóban a fal penészedését. Az iskolai beszámoló részletes mindenre kiterjedő, alapos elfogadásra javasolja. 46/2011. (VII.18.) Kt.számú Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany János Általános Tagiskola 2010/2011. tanévéről szóló beszámolót elfogadta. Felelős: képviselő-testület 6. Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről I. A Védőnői Szolgálat beszámolója Novák Pál polgármester: A védőnői beszámoló elfogadását nem javasolja, az abban található statisztikai adatok szerinte nem a valóságot tükrözik, így kéri a védőnőt, hogy dolgozza át és a következő testületi ülésre ismételten nyújtsa be. 47/2011. (VII.18.) Kt.számú Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat beszámolóját az abban található pontatlan adatok miatt a beszámoló átdolgozása céljából visszaadja. A Képviselő-testület felkéri Lazur Erika védőnőt, hogy a pontos adatokkal kijavított beszámolót a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze be. Felelős: Lazur Erika védőnő 6

7 Határidő: szeptember 2. II. A háziorvosi ellátásról szóló beszámoló Novák Pál polgármester: Az önkormányzat minden intézménye javításra, korszerűsítésre szorult, amit pályázatok segítségével megvalósított. Az orvosi rendelőben is a nyílászárók cseréje aktuálissá vált, a vizesblokkok felújítása is időszerű lenne. A tavalyi év során egy új gázkazán beszerzését tudta biztosítani az önkormányzat, de sajnos a gáz m3 ára olyan magas, hogy a legnagyobb problémát ez jelenti. Ha kiírásra kerül egy olyan pályázat, aminek a segítségével az orvosi rendelő felújítását el tudja végezni az önkormányzat, akkor azt meg fogja tenni a lehetőségekhez mérten. A beszámoló elfogadását javasolja. 48/2011. (VII.18.) Kt.számú Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Szőts Tünde vállalkozó háziorvos által a háziorvosi ellátás helyzetéről készült beszámolót elfogadta. Felelős: képviselő-testület 7. A Ráckeve és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítómű Tulajdonközösség megszüntetése Előadó: Novák Pál polgármester Novák Pál polgármester: A június 16-i ülésen a Képviselő-testület elnapolta a Ráckeve és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítómű Tulajdonközösség megszüntetésével kapcsolatos döntést. Az elmúlt napokban ismételten megkerestük Ráckeve Város Önkormányzatát, és az alábbi módosított javaslatot kaptuk. A jelenlegi jogi személyiségű önkormányzati társulás megszüntetése mellett nem szerveznék újra a korábbi megbízásos társulást, mivel a megfelelő jogosítványok hiányában az a vagyon működtetését nem tudná ellátni. E helyett a társulás megszűnését követően a beruházás során létrejött, az önkormányzatok osztatlan közös tulajdonát képező vagyont, amelyet jelenleg Ráckeve Város tart nyilván könyvelésében, átadnák az érintett önkormányzatoknak. Így mivel korábban nem történt meg a vagyon átadása a jelenleg létező társulásnak, ezért Áfa fizetési kötelezettség nem keletkezik, valamint Ráckeve Város tájékoztatást adott arról, hogy amennyiben az önkormányzatoknak adják át közvetlenül a vagyont, azt sem terheli ÁFA befizetési kötelezettség. Bár a felmerült probléma ezekkel a lépésekkel orvosolható, mindenképpen megjegyezni kívánjuk, hogy a közös tulajdonban lévő közművagyon biztonságos üzemeltetésének kérdése az önkormányzatok jövőbeli összefogását továbbra is megkívánja, így ennek részleteit egy további lépcsőben ki kell dolgozni. 7

8 Továbbá, az üzemeltetési szerződés alapján a szolgáltató a közművagyon használatáért meghatározott összegű bérleti díjat fizet, amely eddig a társulás közös vagyonát képezte. Amennyiben az megszűnik, és az önkormányzatokhoz kerül ki a vagyon mindenképpen szükségesnek tartjuk az üzemeltetési szerződés módosítását is e tekintetben. A napirendhez kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) 49/2011. (VII.18.) Kt.számú Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértve Dömsöd, Ráckeve, Szigetbecse, Lórév, Makád települések önkormányzataival - a Ráckeve és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítómű Tulajdonközösség mint jogi személyiséggel rendelkező társulás megszüntetését tartja szükségesnek, ezért az alábbi döntést hozza: 1. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a jogi személyiséggel rendelkező társulás létrehozásakor meghatározott célt nem kívánja megvalósítani, ezért annak működése okafogyottá vált. 2. A képviselő-testület rögzíti, hogy a jogi személyiséggel rendelkező társulás tulajdonjogot nem szerzett, érdemi tevékenységet nem végzett, az önkormányzatoknak egymással szemben elszámolni valója nincs. 3. A képviselő-testület felkéri Ráckeve Város Önkormányzatát, hogy készítsen kimutatást az üzemeltetési szerződés alapján a szolgáltató által eddig befizetett bérleti díjakról. 4. A képviselő-testület kezdeményezi, hogy a társulás megszűnését követően az üzemeltetési szerződés kerüljön módosításra, különös tekintettel a szolgáltató által fizetendő bérleti díj vonatkozásában. 5. A képviselő-testület felkéri Ráckeve Város Önkormányzatát az önkormányzatok osztatlan közös tulajdonában lévő közművagyon további üzemeltetésével kapcsolatos javaslatok előkészítésére. 8. Szép Apajért Díjak odaítélése Novák Pál polgármester: Átadja a szót Turán Gábornak a Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének. Turán Gábor elnök: Ismertette a Bizottság javaslatát. Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő: A vállalkozásokat miért nem díjazták, a szolgáltatóházat javasolja. Feith István alpolgármester: Kifogásolta, hogy őt nem hívták meg a bizottság ülésére, mert ő is tag, ezért ő is körbejárta a falut és ki szeretné egészíteni a bizottság javaslatát az alábbi ingatlanokkal. 8

9 I. Körzet: Pap Sándor Dobó I. u. 64.; Szarka Péter Dobó I. u. 63/B.; Stejerán József Tópart 10. II. Körzet: Dankó Béla Szivárvány u. 27.; Hriazik Mihályné Délibáb u. 31.; Pergel Ferencné Délibáb u. 35.; Pusztai Gáspárné Dobó I. u. 25. III. Körzet: Gyökeres Sándorné Dobó I. u. 40.; Kiss Ferencné Zápor u. 41.; ifj. Horváth Sándor Zápor u. 13.; Novák Pál polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a bizottság által javasolt és Feith István alpolgármester által javasolt ingatlanok közül nyílt szavazással döntsék el, hogy mely ingatlan tulajdonosai kapják a díjat. I. Vállalkozások kategória (Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) 50/2011. (VII.18.) Kt.számú Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete évben szép Apajért Díjat adományoz a vállalkozások kategóriában: - az Apaj Juhászföldi u. 3 hrsz. alatti Szolgáltatóház üzlettulajdonosainak. A képviselő-testület felkéri Novák Pál polgármestert, hogy a díjakat július 23-án az VI. Falunap rendezvény keretében adja át a díjazottaknak. Határidő: július 23. II. Magánszemélyek kategória 1.Javaslat: A képviselő-testület a kibővített Településfejlesztési Bizottság indítványára, Nagy László Apaj, Óvoda u. 6. szám alatti lakosnak Szép Apajért Díjat adományoz: A képviselő-testület 3 igen szavazattal 3 nem szavazattal a javaslatot elutasította. 2.Javaslat: A Képviselő-testület Novák Pál polgármester indítványára, Papp Sándorné Apaj, Dobó I. u. 64. szám alatti lakosnak Szép Apajért Díjat adományoz: A képviselő-testület az indítványt 4 igen és 2 nem szavazattal támogatta. 3. Javaslat: A képviselő-testület Feith István alpolgármester indítványára Szarka Péter Apaj, Dobó I. u. 63/B. szám alatti lakosnak Szép Apajért Díjat adományoz: A képviselő-testület 3 igen szavazattal 3 nem szavazattal a javaslatot elutasította. 4. Javaslat: A képviselő-testület Novák Pál polgármester indítványára Stejerán József Apaj, Tópart u. 10. szám alatti lakosnak Szép Apajért Díjat adományoz: A képviselő-testület 1 igen szavazattal 5 nem szavazattal a javaslatot elutasította. 9

10 5. Javaslat: A képviselő-testület a Feith István alpolgármester indítványára Dankó Béláné Apaj, Szivárvány u. 27. szám alatti lakosnak Szép Apajért Díjat adományoz: A képviselő-testület az indítványt 4 igen és 2 nem szavazattal támogatta. 6. Javaslat: A képviselő-testület Feith István alpolgármester indítványára Hriazik Mihályné Apaj, Délibáb u. 31. szám alatti lakosnak Szép Apajért Díjat adományoz: A képviselő-testület 3 igen szavazattal 3 nem szavazattal a javaslatot elutasította. 7. Javaslat: A képviselő-testület Feith István alpolgármester indítványára Pergel Ferencné Apaj, Délibáb u. 35. szám alatti lakosnak Szép Apajért Díjat adományoz: A képviselő-testület 0 igen szavazattal 6 nem szavazattal a javaslatot elutasította. 8. Javaslat: A képviselő-testület Feith István alpolgármester indítványára Pusztai Gáspárné Apaj, Dobó I. 25. szám alatti lakosnak Szép Apajért Díjat adományoz: A képviselő-testület 3 igen szavazattal 3 nem szavazattal a javaslatot elutasította. 9. Javaslat: A képviselő-testület Feith István alpolgármester indítványára Gyökeres Sándorné Apaj, Dobó I. u. 40. szám alatti lakosnak Szép Apajért Díjat adományoz: A képviselő-testület az indítványt 4 igen szavazattal 2 nem szavazattal támogatta. 10. Javaslat: A képviselő-testület Feith István alpolgármester indítványára Kiss Ferencné Apaj, Zápor u. 41. szám alatti lakosnak Szép Apajért Díjat adományoz: A képviselő-testület 2 igen szavazattal 3 nem szavazattal a javaslatot elutasította. 11. Javaslat: A képviselő-testület a kibővített Településfejlesztési Bizottság indítványára Katus Tibor Apaj, Platán sor 39. szám alatti lakosnak Szép Apajért Díjat adományoz: A képviselő-testület 1 igen szavazattal 5 nem szavazattal a javaslatot elutasította. 12. Javaslat: A képviselő-testület Feith István alpolgármester indítványára ifj. Horváth Sándor Apaj, Platán sor 13. szám alatti lakosnak Szép Apajért Díjat adományoz: A képviselő-testület 3 igen szavazattal 3 nem szavazattal a javaslatot elutasította. 13. Javaslat: A képviselő-testület a kibővített Településfejlesztési Bizottság indítványára Lazur István Apaj, Dobó I. utca 10. szám alatti lakosnak Szép Apajért Díjat adományoz: A képviselő-testület 2 igen szavazattal 4 nem szavazattal a javaslatot elutasította. A fenti szavazati aránnyal a képviselő-testület meghozta a 51/2011. (VII.18.) Kt.számú Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete évben szép Apajért Díjat adományoz a magánszemélyek kategóriában: - Papp Sándorné Apaj, Dobó I. u. 64. szám alatti lakosnak, - Dankó Béláné Apaj, Szivárvány u. 27. szám alatti lakosnak, - Gyökeres Sándorné Apaj, Dobó I. u. 40. szám alatti lakosnak. 10

11 A képviselő-testület felkéri Novák Pál polgármestert, hogy a díjakat július 23-án az VI. Falunap rendezvény keretében adja át a díjazottaknak. Határidő: július Egyebek 9.1. Elidegenítési és terhelési tilalom törlése az Apaj 315 hrsz. alatti ingatlanról Előadó: Novák Pál polgármester Novák Pál polgármester: Szabó Imre az apaji 315 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa megkereste az önkormányzatot, hogy az ingatlanáról Apaj Község Önkormányzata javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlését kérje. A tilalom törléséhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását. (Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) 52/2011. (VII.18.) Kt.számú Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Szabó Imre tulajdonát képező apaji 315 hrsz. alatti, ingatlanra Apaj község Önkormányzata javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez. A képviselő-testület felkéri Novák Pál polgármestert, hogy a törlés iránti kérelmet a Ráckevei Körzeti Földhivatalhoz nyújtsa be. kmf. Novák Pál polgármester Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő-jegyzőkönyvi hitelesítő dr. Bencze Zoltán körjegyző 11

Apaj Község Polgármesteri Hivatal 2345. Apaj, Fő tér 2. Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről 115/2007.(VIII.30.) 116/2007.(VIII.30.)

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-25 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. május 12-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. november 14-én megtartott ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. február 28-án megtartott. üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. február 28-án megtartott. üléséről 443-2/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. február 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 28-án

Részletesebben

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 22.-én megtartott testületi üléséről. Határozatok: 22-től 27-ig Határozat száma 22/2011.(III.22.)Öh.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rendelet: 2/2011. (II. 17.) 3/2011. (II. 17.) 4/2011. (II. 17.) 5/2011. (II. 17.) Határozatok: 13-27/2011. (II. 16.)

JEGYZŐKÖNYV. Rendelet: 2/2011. (II. 17.) 3/2011. (II. 17.) 4/2011. (II. 17.) 5/2011. (II. 17.) Határozatok: 13-27/2011. (II. 16.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Rendelet: 2/2011. (II. 17.) 3/2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. április 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt jelenléti

Részletesebben

2345. Apaj, Fő tér 2. ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2011. nu 26- n ü ᔗ厗 ᔗ受- ü 1/2011. (II.14.) 2010. ᔗ受 ó ó 4/2010. (III.8.) ó í ó ᔗ受- ü 2/2011. (II.14.) ó ó ó ó 9/2006. (XII.8.) ó í ó ᔗ受- ü 3/2011. (II.14.) 2011.

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. június 01-én megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

2345. Apaj, ő tér 2. ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. f b u 6- n ü ᔗ厗 9/2008.(II.06.) 10/2008.(II.06.) 11/2008.(II.06.) 12/2008.(II.06.) 13/2008.(II.06.) (zárt ülésen) ᔗ厗k n ü, Apaj Község Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 30-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

2012. évi határozatok

2012. évi határozatok 2012. évi határozatok 1/2012. (I.20.) Kt. határozata sürgősségi indítvány napirendre vételéről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 12-ei ülésén 4. napirendi pontként tárgyalja

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu Szám: 2-12/2012. J

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án, 17:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással egybekötött Képviselő-testületi üléséről, a pécselyi Kultúrházban.

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 2010. február 17-i ülésének jegyzőkönyve 2/2010. (II.17.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata az önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. Február 12-i nyilvános ülésén, az Ábrahámhegyi Kultúrház

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatnak Képviselő-testülete 2008. április 2-án 15 órai kezdettel tartott rendes, nyílt ülésén. Ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. augusztus 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

3./ Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása

3./ Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.augusztus 14-én megtartott testületi ülésének a./ jegyzőkönyve b./határozata c./ előterjesztése d./ tárgysorozata TÁRGYSOROZATA Napirendi javaslat:

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 8. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő

Részletesebben

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én de. 8 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés!

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés! 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-705, Fax: (36)523-779, E-mail: gestefan@ph.eger.hu 6. RENDELET-TERVEZET Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére vonatkozó szabályairól szóló 12/2001.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 16-A/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./Tájékoztató az Önkormányzat rendelet alkotási kötelezettségével kapcsolatosan.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./Tájékoztató az Önkormányzat rendelet alkotási kötelezettségével kapcsolatosan. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.március 21.-én megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 3/2014. Készült, 2014. április 30-án, 18 órakor a tápi

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 11:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 5-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

2.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet tervezet

2.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet tervezet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 29-án megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester Harangozó Csaba képviselő

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő J É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő J É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő J É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Hozott rendeletek 18/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet Hozott határozatok: - 122/2015 (XII.30.) sz. KT. határozat:

Hozott rendeletek 18/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet Hozott határozatok: - 122/2015 (XII.30.) sz. KT. határozat: JEGYZŐKÖNYV 10 015-36/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 30-án de. 11,30 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 18/2015.(XII.30.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2011. július 20. Határozatok:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben