Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms"

Átírás

1 Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Keresés angolul vagy magyarul: Control+F Search in English or Hungarian: Control+F (not) subject to VAT (zero) accounting value a call for tender account account account assignment Accounting Rate of Return Accounts Payable Payables Creditors Accounts Receivable Receivables Debtors Accrued assets Prepayments Accrued liabilities Deferred payments acid test / quick ratio acquisition of direct or indirect ownership Act LXIII of 1992 on the protection of personal data and disclosure of data of public interest Act on accounting Act on Business Associations Act on corporate income tax and dividend tax Act on the rules of taxation Act on VAT Acting Head of Division acting partner ad spend add-on equipment ad-hoc assignments administers its finances administration of finances adopt a resolution Advances affixed with an Apostille clause agenda items agent allotment allowances in kind all-risk coverage amicable amortization Annuity Annuity method appearance aptitude exam are deemed to meet this formal requirement ARPU= Average Revenue Per User arrangement fee articles of association as soon as practicable asset report asset value assumption of debt (nem) ÁFA köteles (nulla) számviteli érték tenderkiírás beszámoló számla kontírozás Számviteli profitráta Szállítók (szállítói kötelezettségek) Követelések Aktív időbeli elhatárolás Passzív időbeli elhatárolás gyorsráta közvetlen vagy közvetett tulajdonszerzés évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Számviteli törvény gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.) Tao tv. Art. Áfa tv. megbízott ágazatvezető beltag reklámköltekezés kapcsolódó berendezések eseti munka gazdálkodik gazdálkodás határozatot hoz Vevői előleg Apostille-záradékkal ellátott napirendi pontok megbízott kiosztási terület természetbeni juttatások mindenre kiterjedő biztosítás jóhiszemű törlesztés Évjáradék Költség-egyenértékes módszer személyes megjelenés pályaalkalmassági vizsga teljesítik a formakényszer szabályát egy előfizetőre jutó átlagos árbevétel hitelelbírálási díj társasági szerződés a lehető leghamarabb vagyonkimutatás, eszközkimutatás eszközérték tartozásátvállalás

2 attendance sheet authorized party authorized to sign for availability of credit facility B2B = business to business Balance Sheet balance sheet asset value Balance Sheet Earnings Banker s acceptance bankruptcy proceedings BAU = Business As Usual benchmark best practice bid bill of costs Bill of exchange blocked account Board Members Board of Directors bond Bond bonds with subscription rights bookkeeper / accountant bookkeeping accounts borrower Borrowings Interest bearing liabilities budget holder budget plan budgetary contribution built-up area bundled service business day business entity Business Rules business share CAPEX CAPEX Department capex= capital expenditure case study Cash and cash equivalents cash-flow CEO (Chief Executive Officer) certificate of incorporation certified company excerpt certifier CFO (Chief Financial Officer) change of ownership chart of accounts chattel mortgage chief associate Chief Financial Officer (CFO) churn rate circuit court civil law claim notice claims management classified materials handling rules closure of site Code of Procedures jelenléti ív meghatalmazott cégjegyzésre jogosult hitelkeret rendelkezésre állása üzleti, nagyfogyasztói Számviteli mérleg mérleg főösszeg Mérleg szerinti eredmény Elfogadványhitel csődeljárás a szokásos üzletmenet mérés tudásbázis árajánlat költségszámla Idegen váltó zárolt számla Igazgatósági tagok Igazgatóság kötelezvény Fedezett kötvény jegyzési jogot biztosító kötvény könyvelő könyvviteli elszámolás hitelfelvevő, hiteligénylő Kamatozó kötelezettségek keretgazda gazdálkodási terv költségvetési támogatás beépített terület kapcsolt szolgáltatás munkanap gazdálkodó szervezet Üzletszabályzat üzletrész, üzleti részesedés beruházás Beruházási osztály (tőke)beruházás esettanulmány Pénzeszközök pénzáram vezérigazgató cégkivonat hiteles cégmásolat igazoló gazdasági ágazatvezető tulajdonosváltás számlatükör ingó zálog főmunkatárs Pénzügyi Igazgató lemorzsolódás vidékre kiszálló bíróság polgári jog igénybejelentés követeléskezelés titkos ügyirat kezelés (TÜK) telephely bezárása Ügyrend

3 collateral certificate collection Collective Bargaining Agreement commercialization commissioning committment fee Common stock Common share communications compatibility complete the transition to digital broadcasting Compliance and Internal Audit Department consumer advocacy group content provider contractual obligation convertible bonds cooperation obligation COP = Close Of Play copy of specimen signature co-representation right corporate income tax corporate income tax base cost allocation cost center, cost centre cost cutback cost driver cost settlement cover coverage Credit credit entry credit note cross exchange rate curator cure period Current Asset current assets Current ratio Customer Care Department damageproof keypad data privacy dead stock debenture Debit debit note debut decree law default interest default penalty del credere delinquent taxes delisting Delivery delivery note demand note dematerialized share Depreciation deregulated energy market digital transmission Direct cost fedezetigazolás inkasszó Kollektív Szerződés (KSZ) kereskedelmi forgalomba hozatal beüzemelés, üzembehelyezés kötelezettségvállalási díj Törzsrészvény hírközlés összeférhetőség befejezi a digitális műsorszórásra való átállást Ellenőrzési osztály fogyasztóvédelmi csoport tartalomszolgáltató szerződésbeli kötelezettség átváltoztatható kötvény együttműködési kötelezettség napi zárás aláírási címpéldány másolata: együttes képviseleti jog társasági adó társasági adóalap költségfelosztás költséghely költségcsökkentés vetítési alap (költségokozó) költségjóváírás biztosíték lefedettség, ellátottság Követel jóváírás jóváírási értesítő / értesítés keresztárfolyam hagyatéki gondnok orvoslási időszak, póthatáridő forgóeszköz forgóeszközök Likviditási mutató Vevőkapcsolati osztály vandálbiztos billentyűzet adatvédelem elfekvő készlet Fedezet nélküli kötvény Tartozik terhelési értesítő beindítás törvényerejű rendelet késedelmi kamat mulasztási bírság delkredere adóhiány kivezetés Teljesítés (szállítás) szállítólevél fizetési felszólítás fizetési meghagyás dematerializált részvény Tárgyi eszközök amortizációja liberalizált energiapiac digitális adatátvitel Közvetett költség

4 Director of Finance disbursement discount rate / hurdle rate discounted payback disqualification dissolution dividend dividend advance division division head document document archive downtime dunning letter duty on gifts Earnings after taxes Net Income Earnings before Interest and Taxes (EBIT), Operating profit Earnings before Interest and Taxes plus Depreciation and Amortisation (EBITDA) earnings before taxes Earnings before taxes Profit before taxes economies of scale efficiency employee benefits endorsed endorsement enter an appearance environmental product fee Equity Capital Equity Ratio escrow account escrow agent escrow procedure ETA = Estimated Time of Arrival event management ex-ante excise tax expense report ex-post extra service extraordinary general assembly failsafe failure fault log fault log retention fault monitoring faultfinding fees, costs and expenses properly incurred final clause final settlement proceedings Finance Division financial activation financial document financial overview first ranking pledge first-instance tax authority fitness exam Fixed assets Pénzügyi vezető folyósítás diszkontráta Diszkontált megtérülési idő kizárás végelszámolás osztalék osztalékelőleg ágazat ágazatvezető bizonylat irattár kimaradás, kiesés fizetési felszólítás ajándékozási illeték Adózott eredmény Üzemi eredmény Üzemi pénzáram adózás előtti eredmény Adózás előtti eredmény méretgazdaságosság hatásfok cafeteria felülhitelesített felülhitelesítés személyesen megjelen környezetvédelmi termékdíj Saját tőke tőkeellátottsági mutató letéti számla letéteményes letéti eljárás várható szállítási idő rendezvényszervezés előzetes jövedéki adó költségelszámolás utólagos mellékszolgáltatás rendkívüli közgyűlés üzembiztos meghibásodás hibanapló, eseménynapló hibanapló vezetés hibamegfigyelés hibakeresés jogosan felmerülő díjak és költségek záró rendelkezések végelszámolási eljárás Gazdasági ágazat pénzügyi aktiválás pénzügyi bizonylat pénzügyi gyorsjelentés első ranghelyi zálogjog elsőfokú adóhatóság munkalkalmassági vizsga Befektetett eszközök

5 Fixed cost Fixed Financial Assetts foreign currency credit foreign working capital forfeit deadline framework contract free product delivery fringe benefits FTE= Full-Time Employee fuel card further invoicing Gearing leverage general ledger account Governing Law grace period Gross Present Value have a quorum Head of Department head of store head office headcount head-end hedge fund hedging relationship help desk support high power / high voltage highest and best use Human resource expenses in a retraceable manner in approval thereof incoming cash document incoming payment < > outgoing payment incorporated in a notarial deed indemnity obligation of acting as a guarantor indirect cost industry regulators inflation multiplier in-house Intangible assets interest expenses Interest is payable at EURIBOR plus a margin determined on a three/six-month basis. interest period interest rate cap interim period Internal Rate of Return International Financial Reporting Standards (IFRS) intervention intestacy invested assets investment Investment Committee (IC) invoice approval invoice approval person invoice auditing invoice auditor invoice matching invoice pad itemized billing Fix költség Befektetett Pénzügyi Eszközök devizahitel külföldi működő tőke jogvesztő határidő keretszerződés térítés nélküli termékátadás béren kívüli juttatások teljes munkaidős alkalmazott üzemanyag-kártya átterhelés Áttétel főkönyvi számla Irányadó jog türelmi idő Bruttó Jelenérték határozatképes (~ létszámban vannak jelen) osztályvezető áruházvezető központ létszám fejállomás fedezeti alap kockázatcsökkentő kapcsolat ügyfélszolgálati támogatás erősáram (adóberendezésnél: nagy teljesítményű) legjobb és legértékesebb hasznosítási forma Személyi jellegű ráfordítások visszakereshető módon helybenhagyólag bevételi pénztárbizonylat bevétel < > kiadás közjegyzői okiratba foglalt helytállási kötelezettség, kártérítési kötelezettség közvetett költség ~ szakmai felügyeletek Inflációs szorzó házon belüli (elvégzése feladatnak) Immateriális javak kamatköltség A fizetendő kamat EURIBOR alapján három/hat hónapra vetített kamatfelárral. kamatperiódus cap típusú kamatopciós ügylet átmeneti időszak Belső megtérülési ráta Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványok beavatkozás / kiszállás végrendelet hiánya befektetett eszközök beruházás Beruházási Bizottság (BB) számlaigazolás számlaigazoló számlaellenőrzés számlaellenőr számlaegyeztetés számlatömb részletes számla

6 job losses job profile job title joint and several guarantee joint and several liability key figures keymarking kick-off KPI= Key Performance Indicator Labour costs lapse Last Will and Testament late payment surcharge launch legal notice legal status legally appointed representative legislative body legitimate expenses Letter of Intent (LoI) Liabilities Liabilities license applicant liquid assets liquidated damages liquidation liquidation proceedings (US) liquidity litigant parties loan loan-to-value ratio local business tax long-term lossmaking operation main cash register funds principal account Mandate of Delivery market supervisory fee market value market value of capital employed Marketable securities material cost material expenses material expenses invoice Maturity / Term meeting meeting member loan memorandum of association merchandise invoice merchandise receipt invoice mezzazine / junk bond moveables Municipal Court of Budapest mutual funds Net Present Value Net Sales Revenues Net Working Capital network implementation non-compensated product delivery munkahelyek elvesztése munkaköri leírás munkakör megnevezése készfizető kezesség egyetemleges felelősség legfontosabb mutatók kulcsjelölés kezdő- (amerikai fociban: kezdőrúgás) teljesítménymutató Személyi jellegű ráfordítások elévül végrendelkezés késedelmi pótlék beindítás jogi közlemény jogállás cégjegyzésre jogosult képviselő törvényhozó testület ~ igazolt költségek szándéknyilatkozat Kötelezettségek Passzívák Források pályázó (engedélyre) likvid tőke szerződési kötbér felszámolás felszámolási eljárás likviditás, fizetőképesség peres felek hitel, kölcsön hitelfedezeti ráta iparűzési adó hosszú lejáratú veszteséges vállalkozás főpénztár kézbesítési megbízás piacfelügyeleti díj forgalmi érték cumulált befektett tőke Értékpapírok anyagköltség anyagjellegű költségek dologi számla Lejárat megbeszélés megbeszélés tagi kölcsön tagi hitel társasági szerződés áruszámla árubeérkeztetési számla bóvli kötvény ingóságok, ingó vagyonok Fővárosi Bíróság önsegélyező pénztár Nettó Jelenérték Nettó árbevétel Forgótőke hálózat kiépítés térítésmentes termékátadás

7 nondisclosure agreement non-recurring expenditure (NRE) non-refundable VAT non-resident private individual notarization Notice of Drawdown null and void obligation of confidentiality obsolescence / technical depreciation occupancy permit official card on-demand on-site (assistance) opex=operational expenditure opportunity cost option right organisational unit Organizational and Operational Guidelines outgoing cash document out-of-pocket expenses Outstanding Obligations overall level of capital overdraft owners' statement Parties hereto payback payment allocation payment allocator payment of principal payment schedule penalty performance certificate Perpetuity personal assets personal share petty cash place of abode plaintiff / petitioner Plant, property & equipment Tangible assets platform pledgee pledgor politically exposed person Preferred stock Preferred share prepayment primary stake principal client principal-protected principle of direct effect private annuity private equity Private Limited Company by Shares privileged and confidential Probate Court product with zero invoicing value Profit and Loss Account (UK), Income Statement (US) Profit and Loss Account Income statement profitability Profitability index titoktartási megállapodás egyszeri költség nem visszaigényelhető ÁFA devizakülföldi természetes személy közokiratba foglalás Lehívási értesítő semmis titoktartási kötelezettség erkölcsi elavulás, erkölcsi értékcsökkenés használatbavételi engedély hatósági igazolvány igény szerinti, ~ letölthető helyszíni (segítség) működtetési költségek lehetőségköltség elővételi jog szervezeti egység Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) kiadási pénztárbizonylat készpénzkiadások fennálló követelések általános tőkeszint Folyószámlahitel tulajdonosi nyilatkozat aláíró Felek, szerződő Felek megtérülési idő utalványozás utalványozó tőketörlesztés fizetési ütemezés kötbér teljesítésigazolás Örökjáradék ingó vagyontárgyak névre szóló részvény házipénztár tartózkodási hely felperes / felperes [válóperben] Tárgyi eszközök pihenő záloghitelező zálogkötelezett kiemelt közszereplő Elsőbbségi részvény előtörlesztés törzsbetét megbízó tőkegarantált közvetlen hatály elve egyéni életjáradék magántőke Zrt., Zártkörűen működő részvénytársaság titokvédelem alá eső / titkos Hagyatéki Bíróság nulla számlaértékű termék eredménykimutatás Eredmény-kimutatás Jövedelmezőség Jövedelmezőségi index

8 progress report promissory note promissory note prompt collection order proposal proposal for decision protection of classified information protocol of commissioning provision provisional budget public interest commitment put up for sale quotation reasonable grounds rebate receivables regardless of their respective value Registry Court registry system regulated energy market release of claims remaining balance representations Reserves in excess of par resident private individual Residential project resolution Retained earnings Retained profit return merchandise Return on Assets (ROA) Return on Equity (ROE) revenue cash register document revolving credit RFI Request for Information RFQ Request For Quotation right of acceleration right of satisfaction risk of collection of forced investment through claim risk weight roll-over loan router sales revenue (IFRS) scalable scope scope of tasks scope of duties second-instance court second-instance tax authority self-audit allowance self-financing senior credit facility server service department service interruption service offering service outage / interruption / disruption serviceability servicing settlement előrehaladási jelentés ígérvény saját váltó azonnali beszedési megbízás előterjesztés határozati javaslat titokvédelem üzembehelyezési jegyzőkönyv céltartalék ideiglenes költségvetés közérdekű kötelezettségvállalás eladásra felkínál árajánlat ésszerű ok skontó kintlévőségek értékhatártól függetlenül Cégbíróság iktató rendszer közüzemi energiapiac követelés-elengedés maradványérték kötelező biztosítékok Tőketartalék devizabelföldi természetes személy Építési beruházás határozati javaslat Eredménytartalék visszaáru Eszközarányos eredmény Tőkearányos eredmény bevételi pénztár bizonylat kiegészülő/megújuló/rulírozó hitel informatív árajánlatkérés árajánlatkérés felgyorsítási jog kielégítési jog követelés kényszerbefektetés érvényesítésének kockázata kockázati súly rulírozó hitel útválasztó árbevétel (IFRS) méretezhető hatókör feladatkör másodfokú bíróság másodfokú adóhatóság önellenőrzési pótlék önerő elsőbbségi hitelkeret kiszolgáló szerviz osztály üzemzavar kínált szolgáltatások üzemkimaradás használhatóság szervizelés kiegyenlítés

9 severance pay Share Stock share capital Share Capital Capital Stock short-term Sight deposit / Deposit in sight Current deposit single loan SLA indicators SLA policing SLA=Service Level Agreement smallest cost SMP= Significant Market Power spinoff company SPOC Single Point of Contact staff loyalty bonus statutes Stocks Inventory store stranded costs subcontractor subject to case-by-case decision subordinate subsidiary substantive law sunk costs superior supplementary equity surplus liquidity survival permit systems integrator Tangible assets tax base tax difference tax exemption tax penalty tax rate tax return tax subject tax type taxable entity tax-exempt transaction term deposit termination / cancellation with notice termination / cancellation without notice third-party guarantee tied vote title transfer fee to all intents and purposes to date to discount to go live to stem financial losses Total Liabilities town planning trademark holder tranche transaction type code travel allowance Treasury and Risk Management végkielégítés Részvény törzstőke Jegyzett tőke Rövid lejáratú Látra szóló betét eseti hitel megbízhatósági mutatók megbízhatósági felügyelet megbízhatósági vállalás legkisebb költség jelentős piaci részesedés (leválasztott) leányvállalat egyszemélyes kapcsolattartó törzsgárda jutalom alapszabály Készletek áruház meg nem téríthető költségek alvállalkozó eseti döntéstől függően beosztott leányvállalat anyagi jog elsüllyedt költségek közvetlenül fölé rendelt forrás kiegészítés likviditási többlet fennmaradási engedély rendszerintegrátor Tárgyi eszközök adóalap adókülönbözet adómentesség adóbírság adókulcs adóbevallás adózó adónem adóalany adómentes ügylet lekötött betét rendes felmondás rendkívüli felmondás kezességvállalás szavazategyenlőség vagyonszerzési illeték, tulajdonszerzési illeték szemmel láthatólag a mai napig diszkontál élesbe megy elejét venni pénzügyi veszteségnek Források összesen urbanisztika védjegyjogosult részfolyósítás, fázis, részlet mozgásnem kód utazási költségtérítés Pénzügyi és kockázatkezelési osztály

10 trial trouble ticket handling troubleshooting trustee-on-delivery UGC = user-generated content undefined / free undertaking trials underutilized upon mutual consent upon the payment of the consideration thereof utilization right value chain variable cost VAT neutrality venture capital VPN = Virtual Private Network waived claim Waiver of Notice of Administration warranty weighting coeffcient Whereas winding-up proceedings (UK) work work regime work safety / labour safety workstream wrongful breach of obligations yield-protected kísérlet hibajegykezelés hibaelhárítás kézbesítési megbízott kézbesítési meghatalmazott felhasználók által létrehozott tartalmak kötetlen kísérleteket végez kihasználatlan egyező akarattal ellenértékének kifizetésekor igénybevételi jog értéklánc változó költség ÁFA semlegesség kockázati tőke virtuális magánhálózat elengedett követelés Hagyatéki értesítéséről való lemondás jótállás súlyozási együttható Előzmények felszámolási eljárás munka, munkák, munkálat, munkálatok munkarend munkavédelem munkafolyamat kötelezettségek vétkes megszegése hozamgarantált Hasznosnak találta? Ajánlja másoknak is! Pénzügyi és számviteli angol szótár: Ha teheti, helyezze el az alábbi linket a honlapján vagy továbbítsa a webmesternek: <a href="http://www.1moment.hu/penzugyi_es_szamviteli_angol_szotar.pdf" target="_blank">pénzügyi és számviteli angol szótár</a> A szótár legfrissebb verziója (szerkeszthető és nyomtatható Word, ill. PDF formátumban) megrendelhető itt: Szerzői jogok fenntartva: Csobay-Novák Tamás 2011 Magyar nyelvű hangosszótár: Ingyenes angol webfordító: Legnagyobb angol hangosszótár: Jogi és ingatlan angol szótár: EU jogi angol szótár: További szószedetek itt:

11 Kulcsszavak: angol fordítás, jogi szakfordítás, angol fordító, angol tolmács, angol tolmácsolás, szakfordítás, angol szakfordítás, angol szakfordító, fordítás, jogi szakfordító, angol jogi fordító, angol jogi szakfordítás, jogi fordítás, angol-magyar fordító, magyar-angol fordító, angol jogi szakfordító, ingatlan szakfordítás, jogi angol, angol jogi szöveg, angol jogi fordítás, üzleti angol szakfordítás, gazdasági angol szakfordítás, építészet angol szakfordítás, angol-magyar fordítás, angol-magyar szakfordítás, magyar-angol szakfordítás, angol szakfordítás gyorsan és olcsón, gyors angolmagyar fordítás, magyar-angol fordítás, gyors magyar-angol fordítás, ingatlan fordítás, ingatlanfordító, angolfordítás, fordít angol, ingatlan értékelés, angolból, ingatlanértékelés, angol ingatlanértékelés, fordítás angolra, ingatlan szakfordító, angol, portugál, portugál tolmács, portugál tolmácsolás, portugál fordítás, portugál fordító, portugál szakfordítás, portugál szakfordító, portugál-magyar fordítás, magyar-portugál fordítás, ingatlan szakvélemény, angol értékbecslés, angolul, weboldal fordítás, angolosítás, angolrafordítás, angol fordít, gyors angol fordítás, szakmai angol, fordítás angolból, fordítás angolra, fordítóiroda, angol fordítóiroda, fordító iroda, angol szaknyelv, fordítás angol, angol szakszöveg, szaknyelvi angol, szerződés angolra fordítása, angol szerződés, ingatlan szaknyelv, ingatlan nyelv, ingatlannyelv, angol ingatlan, angol üzleti szerződés, angol-magyar jogi szakfordítás, angol-magyar jogi fordítás, szakfordítás jogi, jogi szakfordítás angol, szakfordítás angol, üzleti angol, ingatlan angol, angol jog, angol jog fordítás, angol jog fordító, angol jogi szöveg, angol jogi szöveg fordítás, angol szöveg fordítása, fordítás angol szöveg, profi angol, angol műszaki, angol üzleti, angol egyéb, általános angol, precíz fordítás, precíz angol fordítás, precíz és gyors angol fordítás, precíz és minőségi angol fordítás, olcsó fordítás, minőségi angol fordítás, angol fordítás felsőfokon, pontos fordítás, pontos angol fordítás, pontos és gyors fordítás, olcsó és gyors angol fordítás, pontos és olcsó angol fordítás, felsőfokú angol fordítás, angol felsőfok, angol felsőfokú, fordítás olcsón, angol fordítás olcsón, angol, megbízható angol fordító, Novák, Tamás, Novák Tamás, tolmács, megbízható angol fordítás, weblap fordítás, weblap lokalizálás, honlap fordítás, gyors fordítási határidő, fordítás magyarra, angolra fordítás, angol célnyelv, magyar célnyelv, angol lektor, angol lektorálás, angol szaklektorálás, angol jogi lektorálás, angol jogi fordítás és szakfordítás, jogifordítás, jogifordító, jogi dokumentumok angol fordítása, keretszerződések angolra fordítása, igazságügyi angol fordítás, megállapodás fordítás, költségvetések és éves beszámolók angol fordítása, cégkivonatok angolra fordítása, dokumentum angol fordítás, forditas, szakforditas, szöveg fordítás, angol szak fordítás, online angol fordítás, webfordítás, angol web fordítás, online fordítás, fordítóiroda online, gyors és olcsó angol-magyar szakfordítás, fordító keres, angol fordító keres, Csobay-Novák Tamás angol fordító, angol egyéni fordító, angolszakfordítás, angolszakfordító, hiteles fordítás, hitelesítés, fordítás és hitelesítés, hiteles angol fordítás, angol hitelesítés, fordítás hitelesítése, gyors és hiteles angol fordítás, egyéni angol fordítás, magyar fordítás, magyarra fordítás, fordítás angolra, gyors fordítás, sürgős angol fordítás, gyors angol fordítás online, angol fordítás Budapest, angol fordító Budapest, Csobay-Novák Tamás angol szakfordító és tolmács

Hírközlési és távközlési angol műszaki szótár Hungarian Dictionary of Infocommunications and Telecommunications Terms

Hírközlési és távközlési angol műszaki szótár Hungarian Dictionary of Infocommunications and Telecommunications Terms Hírközlési és távközlési angol műszaki szótár Hungarian Dictionary of Infocommunications and Telecommunications Terms Keresés angolul vagy magyarul: Control+F Search in English or Hungarian: Control+F

Részletesebben

Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms

Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Keresés angolul vagy magyarul: Control+F Search in English or Hungarian: Control+F (not) subject to VAT (nem)

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT FINANCIAL STATEMENT We can detect an obvious manifestation of the determinant efficiency improving measures in Rába s performance in 2004. Dynamically growing sales revenue and a positive net result for

Részletesebben

KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI. SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy

KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI. SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy BUDAPEST, 2005 Össze ál lí tot ta: Péter

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001 ÉVES JELENTÉS 2001 Elõszó 1 Az Igazgatóság beszámolója 3 A felügyelõbizottság jelentése 14 Mérleg 15 Eredménykimutatás 21 Könyvvizsgálói jelentés. 24 Az FHB szervezeti felépítése / Tulajdonosi Struktúra

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014 H í r l e v é l //2014.03.10. Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012 Tax & Legal Alert Hungary Issue 499 27 November 2012 Az alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk a nemrég napvilágot látott adóváltozásokat az innovációs járu lék, a válságadók, a Robin Hood és a távközlési

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2 4 6 8 9 10 15 16 Tartalomjegyzék Contents Elnöki üzenet Message from the CEO Igazgatótanács, Felügyelőbizottság, Felsővezetők Board of Directors, Supervisory Board, Senior

Részletesebben

Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat

Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat Glossary magyar:layout 1 6/7/11 11:14 AM Page 1 A magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara örömmel ajánlja figyelmükbe ezt a Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat elôsegítve ezzel a legjobb

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

Table of Contents. Brief introduction of Equilor

Table of Contents. Brief introduction of Equilor 2013 Annual Report Table of Contents Summary: financial and corporate information Management Report Equilor Divisions Financial Statement Independent Auditor s Report 4 6 9 17 27 Bálint Szécsényi András

Részletesebben

Corporate Governance & Business Integrity Glossary

Corporate Governance & Business Integrity Glossary Glossary:Layout 1 6/7/11 11:13 AM Page 1 The American Chamber of Commerce in Hungary is Proud to Sponsor this Corporate Governance & Business Integrity Glossary Helping Promote Best Practices in Hungary

Részletesebben

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24. H í r l e v é l //2012.10.24. Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint

Részletesebben

Üzleti Jelentés. Annual Report

Üzleti Jelentés. Annual Report Üzleti Jelentés Annual Report 2009 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ANNUAL REPORT 2009 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava Preface by the Chief Executive Officer 4-5 Felsővezetés

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 ÉVES JELENTÉS 2003 ANNUAL REPORT 2003 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 KÖSZÖNTÕ 4 2 MAKROGAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS KÖRNYEZET 2003-BAN 6 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 3 2003: AZ FHB

Részletesebben

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between (1) ING Bank N.V. (registered seat Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, the Netherlands; registered

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden évben;

Részletesebben

Üzleti Jelentés. Annual Report

Üzleti Jelentés. Annual Report Üzleti Jelentés Annual Report 2009 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT 2009 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava CEO s Foreword 4 Felsővezetés Top management 5 A Társaság

Részletesebben

DEVIZA KÜLFÖLDI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (2009. október 29.-től) FOR NON-RESIDENTS (as of 29th October, 2009.) futamideje (év) (Maturity (year))

DEVIZA KÜLFÖLDI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (2009. október 29.-től) FOR NON-RESIDENTS (as of 29th October, 2009.) futamideje (év) (Maturity (year)) MKB fiók: (MKB branch) MKB Bank Zrt. Szerződésazonosító szám(ok): (Contract identification number(s)) HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ LOAN APPLICATION FOR DEMANDING MKB MORTGAGE LOAN

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

1. Introduction 1. Bevezetés

1. Introduction 1. Bevezetés TERMS OF BUSINESS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Introduction 1. Bevezetés We are (, we, us or our ). a company registered in England and Wales (Company Number 07227848) and authorised and regulated by the Financial

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely:.....;cégjegyzékszám:.... ; képviseli:.. (név)... (tisztség).. (cégjegyzés módja) mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről pedig a

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

NewsFlash. Adóváltozások 2007. Tax changes 2007. Kedves Ügyfelünk!

NewsFlash. Adóváltozások 2007. Tax changes 2007. Kedves Ügyfelünk! NewsFlash Adóváltozások 2007 Tax changes 2007 PricewaterhouseCoopers Kft. Telephone: (36-1) 461-9100 Facsimile: (36-1) 461-9101 Internet: www.pwc.com/hu Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda Telephone: (06-1)

Részletesebben

Final Terms dated 15 July, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Final Terms dated 15 July, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Final Terms dated 15 July, 2015 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of EUR TBC Snowball Autocallable Equity Linked Redemption Notes Linked to a Basket of Equities due July 2018 under

Részletesebben

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues APRIL 2007 Real Facts Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues Kereskedelmi ingatlanok Magyarországon Gyakorlati útmutató a jogi és szabályozói kérdésekhez B A

Részletesebben

Elnöki beszámoló Executive summary

Elnöki beszámoló Executive summary A N N U A L R E P O R T É V E S J E L E N T É S Tartalom Contents 2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 ELNÖKI BESZÁMOLÓ Executive Report A KOREAI FEJLESZTÉSI BANK, SZÖUL The Korea Development Bank,

Részletesebben