ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELŐ ÉS OKTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DARAB FORINT NÉVÉRTÉKŰ "A" SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK; A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE B KATEGÓRIÁS RÉSZVÉNYEI KÖZÉ TÖRTÉNŐ BEVEZETÉSÉHEZ A Tájékoztatóban foglalt valamennyi információért, továbbá információ hiányáért fennálló jogszabályi felelősség (ideértve a Tpt a és 38. -a alapján fennálló felelősséget is) kizárólag az Optisoft Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot, mint Társaságot terheli, azaz a jelen tájékoztatókban foglalt információkért, továbbá információ hiányáért sem a Forgalmazót, sem pedig egyéb személyt nem terhel felelősség ezért a Részvények bevezetése a Budapesti Értéktőzsdére a szokásostól eltérő kockázatú november 28. PSZÁF engedély száma: KE-III-50076/2011. dátuma: november 28.

2 TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA Társasági alapinformációk A Társaság cégbejegyzésének helye és kelte, a Társaság cégjegyzékszáma A Társaság alaptőkéje A Társaság működésének időtartama Üzleti év A Társaság története A Társaság jövőképe, stratégiája és célja Pénzügyi információk FELELŐS SZEMÉLYEK KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A magyar gazdaság helyzetéből fakadó kockázati tényezők Ágazati szintű kockázati tényezők A Társaságra jellemző kockázati tényezők Részvényekbe történő befektetésre jellemző kockázati tényezők A tőzsdei bevezetéssel kapcsolatos kockázat Árfolyam-volatilitási kockázat Likviditási kockázat Osztalékfizetéssel kapcsolatos kockázat Felhígulási, értékvesztési kockázat A kereskedés kockázata Kivezetés kockázata Tájékoztató szokásostól eltérő kockázata Az adózási szabályok változásával kapcsolatos kockázatok KULCSFONTOSSÁGÚ INFORMÁCIÓK Nyilatkozat A bevezetés oka és a bevétel felhasználása A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEINEK BEMUTATÁSA, A TŐZSDEI BEVEZETÉSRE ÉS KERESKEDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A Társaság valamennyi Részvényének bemutatása A bevezetésre kerülő Részvények bemutatása A Részvények kibocsátása alapjául szolgáló jogszabályok

3 4.4. Részvénykönyvvezetés A Részvényekhez kapcsolódó jogok A Részvények szabad átruházhatóságára vonatkozó információk A Részvényekkel kapcsolatos kötelező vételi ajánlatra és kiszorítási eljárásra vonatkozó rendelkezések A Társaságot érintő korábbi nyilvános vételi ajánlati eljárásokra vonatkozó információk A Részvények forrásadója Ajánlattétel feltételei Törzsrészvények bevezetése a Budapesti Értéktőzsdére, a Bevezetésre és kereskedésre vonatkozó szabályok Eladni kívánó értékpapír-tulajdonosokkal kapcsolatos információk A Bevezetés költségei Hígulással kapcsolatos információk Hirdetmények közzétételi helye Kiegészítő információk A TÁRSASÁG BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓJA KIEMELT PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK Eredménykimutatás IFRS szerinti eredménykimutatás (nem auditált) Mérleg IFRS szerinti mérleg (nem auditált) A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A Társaság története és fejlődése Befektetések ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÁTTEKINTÉSE Fő tevékenységi körök Legfontosabb piacok Versenyhelyzet értékelése Kutatás és fejlesztés, szabadalmak és licenciák SZERVEZETI FELÉPÍTÉS A Társaság testületei és vezetői TRENDEK Esetleges hátrányos változások

4 10.2. Ismert trendek, bizonytalansági tényezők NYERESÉG-ELŐREJELZÉS IGAZGATÁSI, IRÁNYÍTÓ ÉS FELÜGYELŐ SZERVEK TAGJAI Vezető tisztségviselők A Társaság Igazgatótanácsának tagjai Az Igazgatótanács tagjainak összeférhetetlensége Az Audit Bizottság tagjainak összeférhetetlensége Az Igazgatótanács tagjainak nyilatkozatai Az Igazgatótanács és az Auditbizottság tagjai közötti családi kapcsolatok jellege TESTÜLETI TAGSÁGGAL KAPCSOLATOS GYAKORLAT Audit bizottság Az Audit Bizottság tagjai Nyilatkozat vállalatirányítási rendszerről A Társaság vezető testületének javadalmazása A Társaság vezető testületi tagjainak leányvállalati munkaviszonya és díjazása Alkalmazottak TULAJDONOSOK A TÁRSASÁG ESZKÖZEIRE, FORRÁSAIRA, PÉNZÜGYI HELYZETÉRE ÉS EREDMÉNYÉRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK Korábbi pénzügyi információk Befektetett eszközök bemutatása Követelések bemutatása Tőkeforrások bemutatása Az eredmény alakulása a időszakban A pénzügyi helyzet és üzleti eredmény a legutolsó auditált beszámoló alapján Alaptőke, tőketartalékok és céltartalékok változása Befejezett vagy folyamatban lévő beruházások Felvett hitelek alakulása, a likviditási helyzet elemzése Pénzügyi adatok elemzése (bevételek, ráfordítások, eredmény, eszköz-forrás kapcsolatok) Üzleti kapcsolatok (vevők, szállítók) alakulása A piaci pozíció alakulása, a változások értékelése Befektetések A befektetések állománya és az egyes társaságokban én meglévő tulajdonosi részesedés 2011-ben nem változott A korábbi éves pénzügyi információk ellenőrzése Legutóbbi pénzügyi információk dátuma

5 15.5. Közbenső és egyéb pénzügyi információk A Rendelet I. számú melléklete szerinti tájékoztatás Bírósági és választottbírósági eljárások Lényeges változások a Társaság pénzügyi helyzetében vagy kereskedelmi pozíciójában KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK A Társaság Valamennyi Részvénye A Társaság Alapszabálya Az alaptőke befizetése és leszállítása LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK, SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK A TÁJÉKOZTATÓKBAN HASZNÁLT DEFINÍCIÓK ÉS RÖVIDÍTÉSEK LISTÁJA

6 ÖSSZEFOGLALÓ Az Összefoglaló a Tájékoztató kötelező bevezető része, megalapozott befektetési döntést azonban csak a Tájékoztató beleértve a hivatkozással beépített dokumentumokat, a tájékoztató mellékleteit, valamint az azokban bemutatott pénzügyi beszámolókat is, továbbá a Tájékoztató esetleges kiegészítései ismeretében lehet hozni. Az alábbi Összefoglaló teljes egészében a Tájékoztató fejezeteiben szereplő információkon alapul és ezen fejezetekkel, illetve a Tájékoztató mellékleteiben bemutatott auditált pénzügyi beszámolókkal együtt értelmezendő. A részvényeket vásárolni szándékozók számára elengedhetetlen a jelen Tájékoztató egészének alapos áttanulmányozása és mérlegelése. Befektetési döntéseik meghozatalakor a befektetőknek jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl a befektetés kockázatait és előnyeit maguknak kell mérlegelniük, ezért kérjük, fordítsanak külön figyelmet a Kockázati tényezők című fejezetben foglaltakra. Az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 92., cégjegyzékszám: ) részvényeinek tőzsdei bevezetésének előkészítésével, megszervezésével és lebonyolításával bízta meg az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. III. emelet, cégjegyzékszáma: ). Jelen Tájékoztató a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt. ) előírásai, és a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK Rendelet ( Rendelet ) szerint tájékoztatja a Befektetőket a Társaság vagyoni-, pénzügyi- és eredményhelyzetéről, a nyilvános ajánlattétel részleteiről, továbbá más, a hatályos jogszabályokban rögzített információt nyújt a Befektetők számára. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: KE-III-50076/2011. Az engedély kelte: november 28. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Tájékoztató jóváhagyása során a Tájékoztatóban szereplő adatok valódiságát nem vizsgálja, azért felelősséget nem vállal. A Társaság és a Forgalmazó felelősségével kapcsolatban a Tpt. alábbi rendelkezései irányadóak: "Tpt. 29. (1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a Társaság, a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezető forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevő vagy az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy felel. A tájékoztatóban pontosan, egyértelműen azonosítható módon meg kell jelölni annak a személynek a nevét/megnevezését, a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A tájékoztatóban foglalt minden információra, illetőleg az információ hiányára is ki kell terjednie valamely személy felelősségvállalásának. (3) Felelősség nem állapítható meg kizárólag az összefoglaló alapján - ideértve annak bármely nyelvre lefordított változatát is - kivéve, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan vagy a tájékoztatóban foglalt információnak nem megfelelő információt tartalmaz. 6

7 A magyarországi gyors jogi és gazdasági változásokból következő sajátos körülmények miatt a vállalkozás kockázatában és a Társaság ügyeiben a Tájékoztató lezárása után változások következhetnek be. A Tájékoztató adatairól egyetlen személy sem nyilatkozhat a Tájékoztatóban foglaltaktól eltérően. Az ilyen nyilatkozatot úgy kell tekinteni, hogy azt a Társaság nem hagyta jóvá, azaz nem hiteles. A Tájékoztató önmagában nem tekinthető ajánlatnak. Olyan természetes és jogi személyek, akiknek erre nincs jogosítványuk, a Tájékoztatót üzleti ajánlatként nem használhatják fel. A közölt adatok, a hivatkozott mérlegek a Társaság alapító dokumentumaiból, illetve más okirataiból ellenőrizhetők a Társaság székhelyén és a honlapon. Amennyiben a Tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy az EU tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően a Tájékoztató fordításának költségeit. Az Összefoglaló tartalmáért felelősséget vállaló személyt, illetve az összefoglaló fordítását végző személyt kártérítési felelősség terheli a befektetőknek okozott kárért abban az esetben, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan, vagy ellentétes a Tájékoztató más részeivel. 1. A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA 1.1. Társasági alapinformációk Cégnév: OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: OPTISOFT Nyrt. Székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. Adószám: Gazdasági tevékenység végzésének kezdete: január 1. Székhely országa: Magyarország Telefonszám: Fax: Irányadó jog: magyar 1.2. A Társaság cégbejegyzésének helye és kelte, a Társaság cégjegyzékszáma Az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Részvénytársaságot (székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 92., cégjegyzékszám: ) a Veszprém Megyei Bíróság Cégbírósága jegyezte be a cégnyilvántartásba szeptember 11. napján cégjegyzékszám alatt. A Társaság nyilvános működési formáját Fővárosi Bíróság Cégbírósága február 11-én jegyezte be a cégnyilvántartásba A Társaság alaptőkéje A Társaság alaptőkéje ,- Ft azaz háromszázhatvanötmillió-hétszázezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll A Társaság működésének időtartama A Társaság határozatlan időtartamra alakult. 7

8 1.5. Üzleti év Az első üzleti év január 1-jén kezdődött, a további üzleti évek január 1-én kezdődnek és december 31-én zárulnak, tehát megegyeznek a naptári évvel A Társaság története Az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közvetlenül, valamint érdekeltségein és jogelődjein keresztül immár több mint két évtizede van jelen a hazai számítástechnikai ipar szoftverfejlesztési és üzemeltetési területén. Fő célterületei, azaz a megrendelők, melyek megbízásából szoftverfejlesztési tevékenységet folytat, néhány éves ciklusokban változott a társaság történelme során. Az így felhalmozott tapasztalatok révén folyamatosan bővültek a fejlesztési kompetenciák, ennek következtében egyre nagyobb és komplexebb feladatok elvégzésére vált képessé a szervezet. A 2010-es években a társaság új célterülete a humán-informatika lesz, elsődlegesen is a hazai állami és privát egészségügyi infrastruktúrák fejlesztési és költségcsökkentési célkitűzéseiben szoftver- és adatbázisfejlesztési munkákkal való közreműködés. Az ezen a területen való megfeleléshez az elmúlt több mint húsz év alábbi meghatározó szakmai fázisaiból nyert referenciák és tapasztalatok segítik hozzá a társaságot: Meghatározó részvétel a kétszintű bankrendszer létrehozásában A társaság munkatársai a rendszerváltás után létrejött kereskedelmi bankok legjelentősebb szereplőinél folytattak szoftverfejlesztési és rendszerbevezetési munkákat, majd 1990-től ezeket a munkákat az Optisoft keretében látták el. Ennek során nevükhöz kötődik: - az Országos Kereskedelmi és Hitelbank (továbbiakban: OKHB), a Dunabank Rt a Postabank és Takarékpénztár Rt, és az IBUSZ Bank Rt szoftverrel való ellátása; - az OKHB esetében a 80 bankfiók induláskori rendszerének szállítása; - a Dunabank Rt-nél az első magyarországi bankkártya bevezetése; - az OTP Bank Nyrt (továbbiakban: OTP) papír alapú, úgynevezett Kamatozó Könyves Betét üzletág rendszerének kifejlesztése, bevezetése, oktatása és üzemeltetése; - a takarékszövetkezetek számára teljes körű informatikai rendszer kidolgozása, telepítése, üzemeltetése; - a takarékszövetkezetek részére bankkártya-rendszer bevezetése és a GIRO indulásához szükséges szoftverek fejlesztése és telepítése Pénztári szolgáltatói rendszerek fejlesztése A banki szoftverek teljes körű előállítása után 1994-ben a Flexnet Kft. akvirálásának köszönhetően az induló pénztárak (nyugdíj-, egészség- valamint önsegélyező pénztárak) szoftverfejlesztései igényeit aknázhatta ki az OPTISOFT. A társaság szoftverét használta többek között: - a Hungária Biztosító Nyugdíjpénztára; - a Mentő Nyugdíjpénztár; től a MOL Egészségpénztár (2000-től Tempo Egészségpénztár); - a Vasutas Egészségpénztár; - és a Vasutas Önsegélyező Pénztár is. A 2008-as törvényi változások következtében a pénztárak mozgástere és létszáma erősen csökkent, illetve a pénzügyi válságnak köszönhetően fejlesztési ráfordításaik is jelentősen visszaestek. A társaság életében innentől már nem volt kiemelt célterület az intenzív pénztári rendszerfejlesztés, és továbbiakban sem tervez akvizíciót ezen a területen, elsősorban a 8

9 szolgáltatói tevékenység költséghatékonyságában rejlő tartalékok kihasználásával kívánja növelni profitabilitását. A pénztári területhez kötődik a társaság életében lezajlott másik akvizíció, ennek során a Credit Suisse Pénztárszolgáltató Kft. 100%-os tulajdonrészét vásárolta meg február 12-én, létrehozva ezzel egy külön igazgatóságot a nyugdíjpénztárak könyvelésére. A Társaság március 2-án értékesítette ezt az üzletrészét. A nyugdíjpénztári területen nem volt jelentős kitettsége az évek folyamán az OPTISOFT Nyrt.-nek Kafetéria rendszerek üzemeltetése A banki rendszerek fejlesztése és üzemeltetése során felhalmozott elektronikus kártyás tapasztalatok kimagasló versenyelőnyt biztosítottak az OPTISOFT Nyrt. számára, így a különböző utalványi és egyéb juttatási rendszerek üzemeltetését is úttörőként terelte át elektronikus kártya alapra a társaság szolgáltatásaiban. A társaság a kafetéria rendszerszolgáltatásban 1997-ben debütált a MOL Egészségpénztár akkor kiépülő egészségpénztári rendszerének szolgáltatójaként, mely rendszert 2000-ben egészségkártya alapra vitt, tekintettel arra, hogy a kártyahasználat piaci elfogadottsága elérte a kívánt kritikus tömeget során önkormányzatok szociális juttatásainak kártya alapú disztribúciójára indított az OPTISOFT pilot projekteket. A kormányzati támogatói szándék 2011 végi konkretizálódásával hamarosan beérhetnek ezek a kezdeményezések, tekintettel arra, hogy ennél átláthatóbb, olcsóbb, ellenőrizhetőbb és könnyebben kivitelezhető rendszer jelenleg nem áll rendelkezésre a szociális segélyezések tervezhető és kontrollálható célba juttatására. - A TEMPO Egészségpénztár, mint stratégiai partner, jelenleg mintegy 100 ezer ügyfelének mindennemű pénztári tranzakcióit, elfogadóhelyi hálózatainak nyilvántartását végzi az OPTISOFT. A kafetéria piac jövőbeni bevételi kilátásait erősen befolyásolja a kormányzati szabályozói szándék, mely vélhetően a nehéz gazdasági helyzet következtében a kínálat szűkülése irányába fog hatni. Ugyanakkor az önsegélyző, privát nagyvállalati alapú, valamint az államilag szervezett rekreációs és szociális indíttatású rendszerek terén még bőven marad piaci lehetőség megalapozott hátterű szolgáltató részére. A 3 fő iparági területen az OPTISOFT a sikereit főként az alábbi értékeinek köszönheti: - humán orientáció: az informatikai fejlesztést minden esetben megelőzi a rendszer használói által megkövetelt igények feltérképezése, kiismerése. Ez az emberi motívum minden fejlesztés mozgatórugója. Az OPTISOFT sosem kíván öncélú informatikai rendszerek fejlesztésében részt venni, csak amennyiben annak számszerűsíthető társadalmi haszna és ebből adódó, kölcsönösen kiaknázható gazdasági előnyei vannak. - precizitás és biztonság: a banki, sok tekintetben nemzetbiztonsági léptékű fejlesztéseken edződött csapat, ugyanazt a minőségpolitikát követeli meg minden egyéb fejlesztése során. A Társaság az ISO:9001 minőségirányítási minősítés mellett a pénzügyi szolgáltatói iparágban ritka ISO:27001-es információbiztonsági minősítést is megszerezte, ezzel is jelezve elkötelezettségét a kezelt ügyfélállományok adatainak kiemelt védelme mellett. - helyismeret: a magyar piacon megszerzett gyakorlat, és a helyi piac több évtizedes ismerete minden területen előnyt biztosít külföldi versenytársaival szemben. 9

10 1.7. A Társaság jövőképe, stratégiája és célja A közelmúltban az OPTISOFT új fókuszterületévé az egészségügyi területen lehetséges szoftverfejlesztési megbízások proaktív megszerzése lett. Az új célpiacban rejlő lehetőségeket számos demográfiai és gazdasági trend igazolja: - a fejlett országok (OECD tagállamokban végzett WHO felmérések, 2010) polgárainak várható élettartama és aktív életszakasza ugyan folyamatosan növekszik, ám az életminőség fenntartására fordított költségek egy főre jutó értéke trendszerűen emelkedik a második világháború óta. - a modern orvostudomány minden tekintetben egyre költségesebb: o a K+F kiadások folyamatosan növekednek, a gyógyszerkutatások különböző ellenőrzési fázisaiban egyre szigorúbban szabályozzák a hatásmechanizmus bizonyításával szemben támasztott elvárásokat, igazolási folyamatokat. o az ellátói rendszerek fenntartásában a humán és infrastrukturális költségek aránya mellett egyre nő az eszközparkra fordított költések aránya. Egyre több gép, diagnosztikai eszköz és orvosi műszer vesz részt a folyamatokban, egyre bonyolultabb és egyre drágább eljárások válnak mindennapi gyógyítás részévé. Ugyan a vizsgálatok egységárai csökkennek, az összes kiadás értéke növekszik, mind a privát, mind a társadalombiztosítás által fedezett költségvetésekben. o a WHO 2010-es jelentése szerint az elmúlt 15 év során az egy főre vetített egészségügyi kiadás 150%-kal nőtt Magyarországon. A központi költségvetés százalékát fordítjuk egészségügyre, az állami kiadások közel 100%kal nőttek egy főre vetítve 15 év alatt. A fentiek következtében minden olyan fejlesztés, mely megtakarítást eredményezhet, növelheti a műszerek kihasználtságának hatékonyságát, csökkentheti a redundanciákat, javíthatja az orvosok vizsgálati, beavatkozási és utókövetési folyamatokba mutatott hatékonyságát, komoly támogatottságot nyerhet. Az OPTISOFT célkitűzése, hogy ilyen innovációkhoz adatbázisfejlesztési, szoftverfejlesztési feladatokkal járuljon hozzá. Ennek első fázisa, a szükséges iparági koncentráció kialakítása zárulhat le 2011-re, melynek keretében a magyar orvosi műszerpark mintegy 60 százalékát szolgáltató Medicorral, orvosi szervezetekkel, orvosi innovációs klaszterekkel, és azok egyedi tagjaival alakít ki szoros érdekközösséget a fejlesztések beindítására és kivitelezésére. A társaság tőzsdei bevezetésének célja - a fejlesztések kivitelezése során a nyílt részvénytársasági forma révén elismertség megteremtése; - a fejlesztések előrehaladott fázisaiban szükséges források bevonásához megfelelő csatorna kialakítása; - megteremteni a társaság eredményeinek nyilvános megmérettetésének lehetőségét Pénzügyi információk Az alábbi összefoglaló pénzügyi információk a Társaság december 31-én, december 31-én és december 31-én lezárt pénzügyi éveknek a Társaság közgyűlése által elfogadott pénzügyi beszámolóiból származnak. 10

11 A Társaság eredménykimutatásának fő sorai: A tétel megnevezése (adatok e forintban) Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY , RENDKÍVÜLI EREDMÉNY Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY A Társaság mérlegének fő sorai: A tétel megnevezése (adatok e forintban) Saját tőke Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék

12 Lekötött tartalék Értékesítési tartalék Mérleg szerinti eredmény Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen A tétel megnevezése (adatok e forintban) Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

13 IFRS szerinti eredménykimutatás (nem auditált) Megnevezés (értékadatok ehuf-ban) Változás %- ban Értékesítés árbevétele ,18% Anyagköltség és ag.jellegű ráfordítások ,14% Bruttó fedezet ,96% Személyi jellegű kiadások ,25% Értékcsökkenési leírás ,91% Egyéb működési ráfordítások ,97% Működési költségek összesen ,66% Egyéb működési bevételek ,02% Üzemi eredmény (52 000) ( ) 46,51% Nettó pénzügyi eredmény (1 406) (10 852) 12,96% Adózás előtti eredmény (53 406) ( ) 43,54% Adók (tao, ipa, halasztott) ,86% Adózott eredmény (60 715) ( ) 49,21% IFRS szerinti mérleg fő sorai (nem auditált) adatok ehufban (pénzügyi helyzet változásáról szóló kimutatás) Megnevezés Változás %-ban Befektetettt eszközök ,89% Tárgyi eszközök ,12% Immateriális javak ,89% Halasztott adókövetelés 0 0 n.a. Forgóeszközök ,78% Készletek ,31% Vevők és egyéb követelések ,80% Értékpapírok ,08% Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek ,38% Eszközök összesen ,83% Saját tőke és külső tulajdonosok részesedése ,24% Saját tőke ,63% Jegyzett tőke ,00% Tőketartalék ,00% Eredménytartalék (+mérleg szerinti eredmény) ,84% Lekötött tartalék ,10% Külső tulajdonosok részesedése ,06% Hosszú lejáratú kötelezettségek ,10% Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek ,10% Céltartalékok 0 0 n.a. Rövid lejáratú kötlezettségek ,54% Pénzügyi lízing miatti kötelezettség ,20% Rövid lejáratú hitel 0 0 n.a. Szállítók és egyéb kötelezettségek ,90% Látens adókötelezettség ,95% Céltartalékok ,67% Kötelezettségek összesen ,82% Források összesen ,83%

14 FELELŐS SZEMÉLYEK A Rendelet, valamint a Tpt. 29. (1) bekezdése értelmében az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1025 Budapest, Nagybányai út 92.; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság; cégjegyzékszáma: ), mint Társaság felelős a Tájékoztatóban szereplő információkért és a Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért. Az alulírott, mint a Tájékoztatóban szereplő információkért felelős személy kijelenti, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudása szerint a jelen Tájékoztatóban szereplő információk megfelelnek a tényeknek, a jelen Tájékoztató a valóságnak megfelelő tényeket és adatokat tartalmazza, és nem mellőzi azon körülmények bemutatását, amelyek a Társaság részvényei és a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, illetve befolyásolhatnák az információkból levonható következtetéseket. OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság Képviseli: Semerédy Péter az Igazgatótanács Elnöke Budapest, november

15 2. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Általában elmondható, hogy a részvényekbe történő befektetés számos kockázatot hordoz. Minden Befektetőnek javasolt mérlegelnie a kockázati tényezőket bemutató, a Társaság legjobb tudomása szerint összeállított alábbi fejezetet és a pénzügyi kimutatásokat, mielőtt a Részvények vásárlásáról dönt A magyar gazdaság helyzetéből fakadó kockázati tényezők A Társaság a magyarországi politikai és gazdasági helyzetből adódóan a következő kockázati tényezőket tartja fontosnak jövőbeli működése szempontjából: - A Társaság egyes üzletágainak működése és jövedelmezősége függ a nemzetgazdasági folyamatok alakulásától. Amennyiben a makroökonómiai helyzetben negatív változások következnek be, a gazdasági növekedés üteme csökken, a külső és belső egyensúlyi pozíciók romlanak, akkor az esetlegesen bekövetkező kedvezőtlen folyamatok hatásától a Társaság sem függetlenítheti magát. - Kockázatot jelent a gyakran változó hazai adójogi szabályozási környezet, melynek változásai jelentős hatást gyakorolnak a Társaság egyes üzleti célterületeinek környezetére, ezáltal a Társaság adózott eredményére. A Befektetőket közvetlenül is érintheti egy, a kamat- és árfolyamnyereségből származó jövedelmeket az egyéb jövedelmekkel szemben hátrányba helyező adójogszabályi változás. - Magyarország Európai Unióhoz való májusi csatlakozása egyre inkább megnyitotta hazánk kapuit a nyugat-európai országok, gazdasági szereplők előtt, amely szintén kockázatot jelent a Társaság működésében. Az Európai Unióhoz való csatlakozás, a sokkal fejlettebb gazdasági rendszerbe való integrálódás során a Társaságnak új kihívásokkal kellett szembenéznie. A csatlakozás a versenyhelyzetet tovább erősítette a külföldi konkurencia könnyebb piacra lépési lehetőségeivel, amely kihathat a Társaság eredményességére Ágazati szintű kockázati tényezők A Társaság, illetve a kafetéria üzletág számára üzleti kockázatot jelent az előre kiszámíthatatlan adópolitika, hiszen ha adott esetben a jogalkotó megvonja az adókedvezmények közül az étkezési utalvány nyújtásának, illetve az egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás adásának lehetőségét, akkor a Társaság egyes termékein keletkező jutalék-árbevétele értelemszerűen csökken, üzleti terveit pedig újra kell gondolnia. További üzleti kockázat az is, hogy a Társaság által megcélzott piac mára viszonylag telítetté vált. A Társaság által tervezett egészségügyi informatikai rendszerfejlesztések részben egyedi megbízások, részben pályázatok, részben pedig közbeszerzések útján valósulhatnak meg. Ezek a tenderek, előre meg nem jósolható kimenetelűek, kiírásuk időzítése, a végleges megbízottak köre előre nem ismerhető. 15

16 2.3. A Társaságra jellemző kockázati tényezők A Társaság tevékenységi köre és üzleti profilja az elmúlt években lezajlott átszervezéseknek és akvizícióknak köszönhetően megváltozott. A tevékenységi körök bővülése miatt kialakult üzleti stratégia a jövőre nézve kockázatokat hordozhat, tekintettel arra, hogy a Társaság nem tudja garantálni, hogy jelenlegi tevékenysége jövedelmező lesz. A korábbi években stabil bázison kialakult kafetéria és egészségpénztári üzletágak korlátozott növekedési lehetőségeket biztosítanak, ezért irányzott elő a Társaság fejlesztéseket és projektakvizíciót az egészségügyi informatika területén. Annak ellenére, hogy a Társaság kiemelt figyelmet fordít az adatbiztonságra, így azt folyamatosan felülvizsgálja, monitorozza, a legkorszerűbb adatbiztonsági, illetve kommunikációs eljárásokat alkalmazza, mégis üzleti kockázatot jelent az adatbázisok növekedése is, mely felkeltheti az adathalászattal foglalkozó társaságok, vállalkozások érdeklődését is Részvényekbe történő befektetésre jellemző kockázati tényezők A tőzsdei bevezetéssel kapcsolatos kockázat A Részvények Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről szóló döntést a BÉT Vezérigazgatója hozza meg, aki a BÉT Bevezetési Szabályzata alapján bizonyos esetekben jogosult a tőzsdei bevezetési kérelmet elutasítani. A Társaság nem tud olyan körülményről, ami a tőzsdei bevezetési kérelem elutasítását eredményezné Árfolyam-volatilitási kockázat A magyar részvénypiac a viszonylagos kis mérete és nyitottsága miatt nagyon szorosan követi a nemzetközi, különösen pedig az európai részvénypiaci tendenciákat. Erre tekintettel a Részvény tőzsdei teljesítményére ezek a nemzetközi tendenciák is jelentős hatást gyakorolhatnak. A tőzsdei bevezetés kapcsán sem a Bizottság 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a visszavásárlási programokra vonatkozó mentességek és a pénzügyi eszközök stabilizálása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2273/2003/EK rendelete alapján, sem semmilyen más módon nem kerül sor a részvények kereskedésének szervezett stabilizálására. Spekulációs ügyletek szintén a Részvény árfolyamának volatilitását, azaz szélsőséges árfolyammozgását eredményezhetik Likviditási kockázat Nem biztos, hogy a részvények tőzsdei bevezetését követően aktív kereskedés alakul ki a Részvények kapcsán, illetve amennyiben az ki is alakul, annak folyamatos fennállása nem biztosított. A megfelelő likviditás hiánya a részvények árfolyamára kedvezőtlenül hathat és növeli a volatilitás lehetőségét. A Társaság részvényei az esetleges BÉT-re történő bevezetést követően a kis és közepes kapitalizációjú részvények közé lesznek sorolhatók Osztalékfizetéssel kapcsolatos kockázat A Társaság általi osztalékfizetésnek előfeltétele, hogy a Társaság pénzügyi helyzete a jogszabályok alapján egyáltalán lehetővé tegye az osztalék fizetését Felhígulási, értékvesztési kockázat A Társaság saját tőkéjének a növelése érdekében a jövőben tőkeemelésekről dönthet. Ezen tőkeemelések jellegüktől függően (így például attól függően, hogy zártkörű vagy nyilvános 16

17 tőkeemelésre kerül-e sor, továbbá, hogy a jogszabályban biztosított jegyzési elsőbbség kizárásra kerül-e vagy sem) a részvénytulajdonosoknak a Társaság teljes jegyzett tőkéjéhez viszonyított részesedési arányának, szavazati jogának csökkenését eredményezheti ( felhígulás ). Nem zárható ki, hogy jövőbeni tőkeemelésre az egy részvényre jutó saját tőke értékénél vagy az irányadó tőzsdei árfolyamnál alacsonyabb áron kerül sor ( értékvesztés ) A kereskedés kockázata Az OPTISOFT üzletmenetét jelentősen befolyásoló hírek nyilvánosságra hozatala, valamint információ-közlési hiányosságok vagy egyéb, a vonatkozó jogszabályok és szabályzatokban előírt kötelességek elmulasztása miatt a Felügyelet, továbbá a BÉT bevezetési és forgalombantartási szabályzatában meghatározott esetekben a BÉT felfüggesztheti a Részvények kereskedését Kivezetés kockázata A BÉT-en jegyzett nyilvános társaságok törvény szerint kivezethetők a BÉT-ről és akár zárt társasággá alakíthatók. A meghatározó tulajdonos(ok) dönthet(nek) a Társaság Részvényeinek tőzsdei kivezetéséről Tájékoztató szokásostól eltérő kockázata A Tájékoztatóban foglalt valamennyi információért, továbbá információ hiányáért fennálló jogszabályi felelősség (ideértve a Tpt a és 38. -a alapján fennálló felelősséget is) kizárólag az Optisoft Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot, mint Társaságot terheli, azaz a jelen tájékoztatókban foglalt információkért, továbbá információ hiányáért sem a Forgalmazót, sem pedig egyéb személyt nem terhel felelősség, ezért a részvények bevezetése a Budapesti Értéktőzsdére a szokásostól eltérő kockázatú Az adózási szabályok változásával kapcsolatos kockázatok Az adózási jogszabályok változása a Társaság, illetve a Társaság ügyfeleinek adójogi helyzetét hátrányosan is érintheti. A Társaság pénzügyi helyzetére és eredményességére az adózási szabályok változása hatást gyakorolhat. Az adózási jogszabályok változása a Részvények tulajdonosaira is hatással lehet. A Részvényekkel való kereskedés során elért árfolyamnyereség és osztalék adózására vonatkozó szabályok a jövőben változhatnak. 3. KULCSFONTOSSÁGÚ INFORMÁCIÓK 3.1. Nyilatkozat A bevezetésben esetlegesen érintett személyek vonatkozásában a bevezetésben közvetlen érdekeltség nem áll fenn A bevezetés oka és a bevétel felhasználása - Az egészségügy informatikai üzletágban tervezett fejlesztések kivitelezése során a nyílt részvénytársasági forma révén elismertség megteremtése; - a fejlesztések előrehaladott fázisaiban szükséges források bevonásához megfelelő csatorna kialakítása; - megteremteni a társaság eredményeinek nyilvános megmérettetésének lehetőségét. 17

18 4. A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEINEK BEMUTATÁSA, A TŐZSDEI BEVEZETÉSRE ÉS KERESKEDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 4.1. A Társaság valamennyi Részvényének bemutatása A Társaság jegyzett tőkéje Ft azaz Háromszázhatvanötmillió-hétszázezer Ft, mely db, A sorozatú, azaz Egyezer Ft névértékű, dematerializált, névre szóló, magyar forintban (HUF) denominált törzsrészvényből, melynek ISIN kódja: HU , továbbá db B sorozatú azaz Egyezer Ft névértékű, dematerializált, névre szóló, magyar forintban (HUF) denominált elsőbbségi részvényből, melynek ISIN kódja: HU áll A bevezetésre kerülő Részvények bemutatása A Társaságnak kizárólag a z A sorozatú, HU ISIN kódú azaz Egyezer Ft névértékű, dematerializált, névre szóló, magyar forintban (HUF) denominált törzsrészvényei kerülnek tőzsdei bevezetésre. A bevezetésre kerülő Részvények darabszáma db A Részvények kibocsátása alapjául szolgáló jogszabályok a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.), a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (Tpt.), a Bizottság 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK bizottsági rendelet Részvénykönyvvezetés A Társaság részvénykönyvét a Társaság igazgatótanácsa vezeti A Részvényekhez kapcsolódó jogok Osztalékjogok (i) Osztalékjog keletkezésének időpontja: 18 Amennyiben a Közgyűlés osztalék vagy osztalékelőleg, illetve az Igazgatótanács osztalékelőleg kifizetéséről dönt, az osztalékilletve osztalékelőleg fizetés kezdő időpontját az Igazgatótanács határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény megjelenése és az osztalék- illetve osztalékelőleg fizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra, illetve osztalékelőlegre az a részvényes jogosult, aki az Igazgatótanács által meghatározott és az osztalék- illetve osztalékelőleg fizetésre vonatkozó

19 közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Kibocsátó részvénykönyvében szerepel. Az osztalék végleges mértékét legkésőbb a BÉT Bevezetés Szabályzata szerinti Ex-kupon Nap előtt két Tőzsdenappal kell nyilvánosságra hozni. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító Közgyűlést vagy igazgatótanácsi ülést követő harmadik Tőzsdenap lehet. (ii) Osztalékjog elévülése: A felosztani rendelt osztalékra, illetve osztalékelőlegre vonatkozó igény elévülésére az általános polgári jogi elévülési idő (5 év) az irányadó, az elévülésre vonatkozó szabályok figyelembevételével. Az elévülési időn belül nem igényelt osztalék, illetve osztalékelőleg a Kibocsátó tulajdona marad. (iii) Osztalékkal kapcsolatos korlátozások: 19 A részvényes osztalékra, illetve osztalékelőlegre csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása (azaz az általa szerzett Részvények kibocsátási értékének megfizetése) arányában jogosult. A Kibocsátó csak az Sztv.-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből fizethet osztalékot a részvényeseknek. Nem kerülhet sor osztalékfizetésre, ha a Kibocsátónak az Sztv. szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy az osztalékfizetés következtében nem érné el a Kibocsátó alaptőkéjét. Két, egymást követő Sztv. szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a Kibocsátó Közgyűlése, illetve Igazgatótanácsa osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha a) az Sztv. szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Kibocsátó rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel; a kifizetés azonban nem haladhatja meg az utolsó Sztv. szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek az Sztv-ben foglaltak

20 alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a Kibocsátónak az Sztv. szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá b) a részvényesek vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb az Sztv. szerinti beszámoló alapján az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség. (iv) A Részvény nem rezidens birtokosaira vonatkozó eljárások: A Kibocsátó alapszabálya nem tartalmaz speciális rendelkezéseket a nem rezidens (devizakülföldi) Részvénytulajdonosokra vonatkozóan. Ezen részvényesek az osztalékukat, illetve osztalékelőlegüket az általános szabályok szerint kapják meg (értékpapír-számlavezetőjükön, illetve letétkezelőjükön keresztül). (v) Osztalék mértéke: A részvényest a Kibocsátónak a jogszabályok szerint felosztható és a Közgyűlés által az Sztv. szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg hozott határozata szerint felosztani rendelt eredményéből a Részvényei névértékére jutó arányos hányada illeti meg. Szavazati jogok: (i) Szavazati jogosultság: A Közgyűlésen a részvényesi jogok (így a szavazati jogok) gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét lezárásának időpontjában a részvénykönyv tartalmazza. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát Részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A Részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a 20

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

2013. IV. Az OPTISOFT Nyrt. 2013. negyedik negyedévi gyorsjelentése. OPTISOFT Nyrt. 2014. február 18.

2013. IV. Az OPTISOFT Nyrt. 2013. negyedik negyedévi gyorsjelentése. OPTISOFT Nyrt. 2014. február 18. 2013. IV Az OPTISOFT Nyrt. 2013. negyedik negyedévi gyorsjelentése OPTISOFT Nyrt. 2014. február 18. Általános céginformáció Cégnév: OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OPTISOFT Zrt évi Féléves Jelentése

Az OPTISOFT Zrt évi Féléves Jelentése Az OPTISOFT Zrt. 2014. évi Féléves Jelentése TARTALMOJEGYZÉK 1.ÁLTALÁNOS CÉGINFORMÁCIÓ...3 1.1.A Társaság tulajdonosi szerkezete...4 1.1.1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása...4 2.A

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 4. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 4. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 4. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Az OPTISOFT Zrt évi III. negyedéves jelentése

Az OPTISOFT Zrt évi III. negyedéves jelentése Az OPTISOFT Zrt. 2014. évi III. negyedéves jelentése TARTALMOJEGYZÉK 1. Általános céginformáció... 3 1.1. A Társaság tulajdonosi szerkezete... 4 1.1.1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása...

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai és rövid értékelésük a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai és rövid értékelésük a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2013. június 4-i, határozatképtelenség esetén 2013.

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELİ ÉS OKTATÓ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MINIMUM 3.600 DARAB, 50.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ, DEMATERIALIZÁLT, OPTISOFT III./2021

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

2013. Q1. Az OPTISOFT Nyrt. 2013. első negyedévi gyorsjelentése. OPTISOFT Nyrt. 2013. május 31.

2013. Q1. Az OPTISOFT Nyrt. 2013. első negyedévi gyorsjelentése. OPTISOFT Nyrt. 2013. május 31. 2013. Q1 Az OPTISOFT Nyrt. 2013. első negyedévi gyorsjelentése OPTISOFT Nyrt. 2013. május 31. Általános céginformáció Cégnév: OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 7. sz.

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 7. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 7. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

OPTISOFT Nyrt. Vezetőségi jelentés

OPTISOFT Nyrt. Vezetőségi jelentés OPTISOFT Nyrt. Vezetőségi jelentés IAS-IFRS standardok szerint a 2013-as üzleti évről 2014. május 30... Semerédy Péter Igazgatótanács Elnöke TARTALMOJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS CÉGINFORMÁCIÓ... 3 1.1. A Társaság

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás január március 31.

Graphisoft Park SE Telefon Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás január március 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. január 01. - 2007. március 31. Telefax 368

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. július 01. - 2007. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com Az Appeninn Nyrt. a Tpt. 53. által előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban közzé teszi a 2013. üzleti évéről szóló Összefoglaló jelentését. KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK 2013. április 12-től a jelentés

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 1. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 1. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 1. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 2003. évi éves gyorsjelentése 2004. február 11. A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (Budapest, V. ker. Váci utca 38.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 52-53.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám).

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám). 34 6. sz. melléklet Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről I. Törvény

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ KÖZLEMÉNY Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a 2006. március 7-én közzétett, a Társaság 2006. április 21-ére

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 28-i éves

Részletesebben

Útmutató vételi ajánlat jóváhagyásához

Útmutató vételi ajánlat jóváhagyásához Útmutató vételi ajánlat jóváhagyásához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi háttér... 4 Az engedélyezési eljárás... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

Részletesebben