Professzionális pénzügyiszámviteli. képzések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Professzionális pénzügyiszámviteli. képzések"

Átírás

1 Professzionális pénzügyiszámviteli képzések

2 Executive Finance - Pénzügy felsővezetői szinten Hatékony vezetői munka ma már nem létezik anélkül, hogy a menedzsment tagjai ne legyenek tisztában döntéseiknek a vállalat eredményességére és pénzügyi egyensúlyára gyakorolt hatásaival. Alapvető pénzügyi ismeretek nélkül a vállalaton belüli kommunikáció (pénzügyi igazgatókkal, könyvelőkkel, kontrollerekkel stb.) és a vállalaton kívüli kommunikáció (könyvvizsgálókkal, bankokkal stb.) is nehézkessé válik. Emiatt a pénzügyi folyamatok megértése ma már az eredményes vállalatvezetés elengedhetetlen része. Az Executive Finance Pénzügy felsővezetői szinten, 7 napos programsorozat olyan nélkülözhetetlen gyakorlati ismereteket nyújt, amelyek a pénzügyi kimutatások elemzésére, tervezésre, teljesítménymérésre, pénzügyi döntéshozatalra, pénzügyi kockázatkezelésre és a vállalatirányítási alapelvek megértésére vonatkoznak. A program során számos esettanulmány és példa segíti a résztvevőket a pénzügyi életben használt, alapvető fogalmak megértésében. Közép- és felsővezetőként nyilvánvalóan nem a számoláson van a hangsúly, hanem a megfelelő rálátáson, amelynek segítségével adott helyzetben a legjobb döntés hozható. Ennek érdekében programunk első két modulját úgy építettük fel, hogy a pénzügyi információk eredményes felhasználásához, üzenetté formáláshoz nyújtson segítséget. Programsorozatunkat két, stratégiai szempontból kiemelt témával, a felelős vállalatirányítás elveinek és szemléletmódjának bemutatásával, illetve az üzleti etika fontosságával, és alkalmazásával zárjuk. Kiknek ajánljuk? Programunkat elsősorban olyan nem pénzügyi végzettségű közép- és felsővezetőknek ajánljuk, akik a vállalat pénzügyi helyzetére ható önálló döntési hatáskörrel rendelkeznek és szeretnének megbízható, a napi munka során használható pénzügyi ismereteket, pénzügyi hátteret szerezni. A program felépítése A 7 napos programsorozat 3 modulból áll, amelyek külön-külön is látogathatóak. 1. Modul (3 nap):» Bevezetés a pénzügyi beszámolókészítés alapjaiba 2. Modul (3 nap):» Vezetői számvitel, pénzügyi menedzsment és teljesítménymenedzsment 3. Modul (1 nap):» Vállalatirányítás és üzleti etika 2

3 A program részletes tartalma 1. Modul: Bevezetés a pénzügyi beszámolókészítés alapjaiba A modul célja a pénzügyi beszámolók összeállításának alapelveivel való megismerkedés, a beszámoló részei közötti összefüggések bemutatása és ezen keresztül a beszámoló értelmezése és elemzése. A résztvevők gyakorlati példák segítségével elsajátíthatják a pénzügyi információk elemzésének főbb módszereit. 1. nap:» Bevezetés: Számviteli alapelvek és alapvető definíciók» A beszámoló részei: a mérleg 2. nap:» A beszámoló részei: az eredménykimutatás» A beszámoló részei: a cash flow-kimutatás» A beszámoló elemzésének elvei: fő mutatószámok 3. nap:» Teljesítményértékelés mutatószámok alapján» A forgótőke kezelése 2. Modul: Vezetői számvitel, pénzügyi menedzsment és teljesítménymenedzsment A modul célja azon technikák fejlesztése, amely a vezetőket alkalmassá teszi beruházási döntések meghozatalára, az üzleti teljesítmény (pénzügyi és nem pénzügyi) mérésére és befolyásolására. 4. nap:» Vezetői számvitel: vállalati költségek, fedezeti pont» Pénzügyi menedzsment: rövid távú döntések és a pénz időértéke 5. nap:» Beruházási döntések: Tőkearányos megtérülés (ROCE)» A relevant cash flow fogalma és használata» Megtérülési idő (payback) kiszámítása» Nettó jelenérték számítás (NPV)» Belső megtérülési ráta (IRR) 6. nap:» Beruházási döntések» A tőkeköltség fogalma és szerepe a gazdaságossági számításokban» Érzékenységi számítások» Stratégiai menedzsment» Teljesítményértékelés és teljesítménymenedzsment» Stratégiai teljesítménymenedzsment 3. Modul: Vállalatirányítás és üzleti etika A felelős vállalatirányítás (angolul: Corporate Governance) szükségessége a 90-es években fogalmazódott meg, számos jelentős vállalati botrányt követően. A képzés során bemutatjuk a világszerte jelentős befolyással bíró vállalatirányítási rendszereket, a hazai gyakorlatot, valamint gyakorlati példákon és esettanulmányokon keresztül ismertetjük a hatékony vállalatirányítás alapelveit. 7. nap:» Vállalatirányítási rendszerek kialakulása» Fő nemzetközi vállalatirányítási rendszerek áttekintése» A felelős vállalatirányítás nemzetközi gyakorlata» A hazai gyakorlat áttekintése» Üzleti etika 3

4 Számvitelről, pénzügyről nem pénzügyeseknek A tanfolyam során a résztvevők betekintést nyerhetnek a pénzügyi beszámoló összeállításánál alkalmazott alapelvekbe, megismerhetik a beszámolók egyes részeit és azok tartalmát, továbbá gyakorlati példák segítségével elsajátíthatják a pénzügyi információk elemzésnek főbb módszereit. A pénzügyi beszámoló részei (mérleg, eredménykimutatás, cash flow-kimutatás) és a közöttük lévő összefüggések bemutatása mellett a tervezés és a döntéshozatal alapelveit is bemutatjuk. A tanfolyamon számos példa és esettanulmány segít a résztvevőknek az alapvető számviteli elvek és a beszámoló fő elemeinek megértésében. Kiknek ajánljuk?» Nem pénzügyi végzettségű vezetőknek, mérnököknek, jogászoknak, értékesítési szakembereknek, akinek a vállalat pénzügyi helyzetére ható önálló döntési lehetősége van és ehhez megbízható alapokra van szüksége a vállalati pénzügyek terén.» Azoknak, akik pénzügyi információkat használnak munkájuk során és szeretnék megérteni, hogy azok honnan származnak.» Pénzügyi vagy számviteli végzettséggel rendelkezőknek, akik szeretnék tudásukat rendszerezni, felfrissíteni. A képzés részletes tartalma 1. nap» Számviteli fogalmak, kimutatások tartalmának értelmezése» A mérleg» A számviteli folyamatok rövid ismertetése, a tranzakciók rögzítése» Az eredménykimutatás 2. nap» Cash flow-kimutatás» A pénzügyi beszámoló elemzése 3. nap» A működő tőke fogalma, szerepe és számítása» Beruházási döntéshozatal 4

5 ias / IFRS és a magyar számvitel összefüggései A Nemzetközi Beszámolókészítési Standardok alkalmazása egyre fontosabbá válik Európában és a világ más tájain is től várhatóan megvalósul a teljes konvergencia a US GAAP és az IFRS között. A kurzus célja egyrészt a legfontosabb standardok megismertetése a résztvevőkkel, másrészt a magyar és a nemzetközi számviteli elvek és standardok közötti fő különbségek és hasonlóságok megvilágítása. A tanfolyamon gyakorlati példa segítségével bemutatjuk egy magyar beszámoló átforgatását a nemzetközi számviteli szabványok alapján. A képzés során kiemelt szerepet kap a halasztott adó elvének bemutatása. Kiknek ajánljuk?» Azoknak, akik mind a magyar mind a nemzetközi számviteli elvek szerint jelentenek.» Azoknak, akik rendszeresen elvégzik a magyar beszámoló átforgatását a nemzetközi számviteli elvek szerint.» Azoknak, akiket érdekel különböző elvek alkalmazása ugyanarra a számviteli problémára. A képzés részletes tartalma» Az IFRS keretelvei» IAS 1 Pénzügyi kimutatások formája és tartalma» IAS 8 Számviteli politika, számviteli becslések változása és hibák» IAS 10 Mérlegfordulónap utáni események» IFRS 5 Értékesítési célú befektetett eszközök és megszűnt tevékenység» IAS 16 Ingatlanok, gépek, berendezések» IAS 38 Immateriális javak» IAS 36 Eszközök értékvesztése» IAS 23 Hitelköltségek elszámolása» IAS 40 Befektetési célú ingatlanok» IAS 2 Készletek» IAS 11 Beruházási szerződések» IAS 20 Állami támogatások» IAS 17 Lízing» IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések» IAS 18 Bevételek» IAS 12 Nyereségadók» IAS 24 Kapcsolt felek közötti tranzakciók közzététele» IFRS 1 Az IFRS első alkalmazása A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a tanfolyamot kreditponttal értékeli. 5

6 IFRS Legújabb fejlemények Az IAS/IFRS rendszerében bekövetkező változások nyomon követése alapvető igény a nemzetközi elvek alapján jelentést készítő számviteli szakemberek számára. A képzés során bemutatjuk az elmúlt 12 hónap során módosításra került vagy újonnan kiadott standardokat és magyarázatokat, az érvényben lévő nyilvános tervezeteket és vitaanyagokat, amelyek a jövőben várhatóan jelentős hatással lesznek az IFRS rendszerére. A módosításokat és a várható változásokat illusztratív példákon keresztül szemléltetjük. Kiknek ajánljuk?» Akik a munkájuk során rendszeresen használják a nemzetközi beszámolókészítési szabványokat (IFRS).» Akik korábban már végeztek nemzetközi beszámolókészítési szabványokra vonatkozó tanulmányokat és most szeretnék a korábban megszerzett tudást felfrissíteni.» Akik szeretnének naprakész az elmúlt években bekövetkezett változásokat tükröző ismeretek birtokába jutni. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a tanfolyamot kreditponttal értékeli. 6

7 BPP Professional Education (BPP) A BPP Professional Education amerikai tulajdonú, londoni központú felnőttképzési intézmény, amely Magyarországon 2000-ben kezdte meg működését. Fő tevékenységünk az ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) és DipIFR (Diploma in International Financial Reporting) képesítésekhez kapcsolódó oktatás, továbbá elsőként indítottunk el a CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) és a CFA (Chartered Financial Analyst) vizsgákra felkészítő, online és tantermi képzéseket. A vizsgafelkészítő tanfolyamok mellett cégünk számos pénzügyi-számviteli tárgyú kurzust is biztosít az érdeklődők számára magyar és angol nyelven. Képzéseinket az érintett célcsoport (szakértői csoportok, középvezetők, funkcionális vezetők), ágazat vagy cégtípus, illetve bármilyen, ügyfeleink által támasztott egyedi igény szerint testre szabjuk. Tanfolyamaink minden esetben gyakorlatorientáltak, a résztvevők számos példát és esettanulmányt dolgoznak fel, amelyeket későbbiekben munkájuk során is hasznosítani tudnak. oktatók A BPP oktatói multinacionális cégeknél szerzett szakmai és a magyar piacon szerzett közel egy évtizedes oktatási tapasztalattal nem csupán területüknek, de a magyar felnőttképzési piacnak is elismert szakértői, emellett tagjai nemzetközileg elismert pénzügyi és számviteli szakértői szervezeteknek (ACCA). Mivel elsődlegesen oktatók, a tanítás nem másodlagos tevékenység a tanácsadás vagy egyéb főállás mellett. 7

8 Kapcsolat Hokky Marianne Ügyvezető igazgató Hajnal Zsófia Ügyfélszolgálati és marketing menedzser Vajda Stella Üzletfejlesztési menedzser cím: BPP International Ltd. Fióktelepe 1075 Budapest, Károly krt. 3/a Tel: Fax: Felnőttképzési ny.sz.: A képzések a BPP Professional Education és a Perfekt Zrt. Szakmai Továbbképző és Fejlesztési Központ közös szervezésében valósulnak meg.

BPP Professional Education

BPP Professional Education Együtt az ön karrierjéért. BPP Professional Education 2010-es képzési program Tartalomjegyzék BPP Professional Education 3 Miért éppen a BPP? 4 Referenciák 5 Vizsgával záródó kurzusaink 6 ACCA 6 DipIFR

Részletesebben

KONTROLLING SZAKIRÁNY

KONTROLLING SZAKIRÁNY Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ GAZDÁLKODÁSI SZAK KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2004, november 14. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA PÉNZÜGYI GAZDASÁGI ELEMZÉS

A MODUL TANANYAGA PÉNZÜGYI GAZDASÁGI ELEMZÉS Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor

Részletesebben

Iránytű. www.pwc.com/hu. A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek. Tartalom. 2. szám 2013. december. ERM: a vállalat integrált szenzora 3

Iránytű. www.pwc.com/hu. A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek. Tartalom. 2. szám 2013. december. ERM: a vállalat integrált szenzora 3 Iránytű A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek 2. szám 2013. december Tartalom ERM: a vállalat integrált szenzora 3 Jelentős előnyöket jelenthet az IFRS magyar bevezetése 5 Halasztott adó: módosítás,

Részletesebben

Tartalom. 4. szám 2014. november. www.pwc.com/hu Iránytű A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek. Bevezető 2. IFRS átállás Magyarországon 3

Tartalom. 4. szám 2014. november. www.pwc.com/hu Iránytű A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek. Bevezető 2. IFRS átállás Magyarországon 3 www.pwc.com/hu Iránytű A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek 4. szám 2014. november Tartalom Bevezető 2 IFRS átállás Magyarországon 3 E-learning képzések a PwC s Academyvel 5 IFRS átállás -

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési tájékoztató Mérlegképes könyvelő szakképesítés () Érvényes: 2012 szeptemberétől TARTALOMJEGYZÉK Általános adatok... 3 A képzés struktúrája, vizsgák és mentességek...

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013 ÉVES JELENTÉS 2013 ÜZLETI JELENTÉS 2013 Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR IFRS IFRS 2012 2013 ezer EUR ezer EUR Bevétel 8.285 8.125 Működési költség** (815) (938) Egyéb bevétel (ráfordítás)*

Részletesebben

Tartalom. Kérdőív az IFRS áttérésről 33

Tartalom. Kérdőív az IFRS áttérésről 33 Tartalom 1 Vezetői összefoglaló 4 2 A felmérés módszertana 8 3 Az IFRS befogadása a régióban 10 4 Az IFRS bevezetés sikertényezői 15 5 Előnyök és hátrányok 20 6 IFRS és az adózás kapcsolata 24 7 IFRS szerinti

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Számviteli alapismeretek I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1.Tantárgyhoz kötődő adatok Tantárgyfelelős adatai: Név: BOGDÁN LAURA Iroda: Tanári terem, Sepsiszentgyörgy Stadion u.12 Telefon: 0267-352805 Fax: 0267-352805

Részletesebben

Minél kihívóbbak a célok, annál fontosabb a know-how Képzési programok vezetőknek, controllereknek, gazdasági szakembereknek

Minél kihívóbbak a célok, annál fontosabb a know-how Képzési programok vezetőknek, controllereknek, gazdasági szakembereknek Minél kihívóbbak a célok, annál fontosabb a know-how Képzési programok vezetőknek, controllereknek, gazdasági szakembereknek Felnôttképzési nyilvántartási szám: 01-0125-04 Intézményakkreditációs lajstromszám:

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

HUNGAROPHARMA ZRT 2013. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK

HUNGAROPHARMA ZRT 2013. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK HUNGAROPHARMA ZRT TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált mérleg 3 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 4 A konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 5 Konszolidált cash-flow kimutatás 6 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Melyik úton, merre tovább? Az eredményszemléletű számvitelre történő áttérés elvi programja

Melyik úton, merre tovább? Az eredményszemléletű számvitelre történő áttérés elvi programja Bathó Ferenc Melyik úton, merre tovább? Az eredményszemléletű számvitelre történő áttérés elvi programja Összefoglaló: Ma Magyarországon a pénzforgalmi szemlélet uralkodik a közszféra kiadásainak és bevételeinek

Részletesebben

GULYÁS ÉVA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

GULYÁS ÉVA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS GULYÁS ÉVA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Számvitel Tanszék A doktori iskola vezetője: Prof. Dr. KEREKES SÁNDOR DSc egyetemi tanár

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

Ellenõrzési oktatási programok

Ellenõrzési oktatási programok Ellenõrzési oktatási programok HÍRLEVÉL 2010. õsz A Belsõ Ellenõrök Magyarországi Közhasznú Szervezete kiemelt feladatának tekinti a szakma hazai fejlõdésének elõsegítését, ezért az ETK zrt-vel közösen

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

AJÁNLAT. REFA Industrial Engineer Urkunde 2012.

AJÁNLAT. REFA Industrial Engineer Urkunde 2012. AJÁNLAT REFA Industrial Engineer Urkunde 2012. Tartalomjegyzék Miért a Sämling Kft?...3 A képzés koncepciója...3 REFA üzemgazdasági képzés műszakiaknak /REFA Industrial Engineer/...4 Miért a Sämling Kft?

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek 81 Független könyvvizsgálói jelentés MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK. az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó. éves rendes közgyűléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK. az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó. éves rendes közgyűléséhez ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó éves rendes közgyűléséhez A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. Az igazgatóság konszolidált beszámolója az Egis-csoport

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1047 Budapest, Baross utca 91-95. investor.relations@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés www.pwc.com/hu Átláthatósági jelentés a 2012. június 30-án végződő üzleti évre A jelentés közzétételére a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés www.pwc.com/hu Átláthatósági jelentés a 2014. június 30-án végződött üzleti évre Tartalom 1. Bevezetés...3 2. Jogi felépítés, tulajdonosi struktúra és a hálózat bemutatása...4 3. Vállalatirányítás...5

Részletesebben

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27.

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27. PannErgy Nyrt. 2014. évi konszolidált beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2015. március 27. 2014.12.31. TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. IFRS szerinti konszolidált éves

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelési szolgáltatások. Felmérés a belső ellenőrzés és a compliance helyzetéről 2013

Vállalati kockázatkezelési szolgáltatások. Felmérés a belső ellenőrzés és a compliance helyzetéről 2013 Vállalati kockázatkezelési szolgáltatások Felmérés a belső ellenőrzés és a compliance helyzetéről 2013 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 5 2. Vezetői összefoglaló 6 3. A felmérés főbb megállapításai 8 4. Résztvevők

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Minta pénzügyi kimutatások 2009

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Minta pénzügyi kimutatások 2009 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Minta pénzügyi kimutatások 2009 Szakértőink Amennyiben kiadványunkkal, vagy az IFRS-sel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, szakértőink készséggel állnak

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben