SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS"

Átírás

1 SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról 2013 Szerkesztette: Dróth Júlia Lektorálta: Fata Ildikó és Heltai Pál ISSN Szent István Egyetem, Gödöllő, Nyelvi Központ szeptember

2

3 Tartalom ELŐSZÓ 5 I. A FORDÍTÁS OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA 7 Mudriczki Judit AZ ÜZLETI ÉLET SZERZŐDÉSTÍPUSAINAK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZÉSBEN 7 Pusztai-Varga Ildikó MŰFAJI SOKSZÍNŰSÉG A MINŐSÉG TÜKRÉBEN A TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓKÉPZÉSBEN 13 Zachar Viktor VALÓS FORDÍTÁSI FELADATOK, VALÓS FORDÍTÁSI PROBLÉMÁK MŰFAJOK ÉS FELADATTÍPUSOK AZ ELTE FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSÉN 23 Kovalik Deák Szilvia FORDÍTÓKÉPZÉS: SOKASODÓ KOMPETENCIAMODELLEK ÉS VÁLTOZÓ PIACI IGÉNYEK KÖZÖTT 31 Ábrányi Henrietta ÚJ TECHNOLÓGIÁK A FORDÍTÁSOKTATÁSBAN: VIRTUÁLIS VAGY ONLINE TANULÁS 46 Dróth Júlia A SZAKFORDÍTÁS ELSŐDLEGES KÖVETELMÉNYE: A TARTALMI PONTOSSÁG ÚTMUTATÓ A ÉVI KÉPESÍTŐFORDÍTÁSOKBÓL VETT PÉLDÁK ALAPJÁN 60 II. A TOLMÁCSOLÁS OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA 82 Bendik József A GYAKORLATTAN MŰFAJA A NYELVI KÖZVETÍTÉSBEN AVAGY CSAK FÚJOM A MAGAMÉT Fata Ildikó Veresné Valentinyi Klára FELADATTÍPUSOK A SZAKFORDÍTÓKÉPZŐS HALLGATÓK SZÁMÁRA OKTATOTT TOLMÁCSOLÁSI GYAKORLAT CÍMŰ TANTÁRGYBAN 94 Horváth Ildikó GÉPI TOLMÁCSOLÁS 106 III. TERMINOLÓGIA 114 Tóth Zsuzsanna TERMINOLÓGIA A FORDÍTÁSBAN, A FORDÍTÓKÉPZÉSBEN ÉS EGYÉB OKTATÁSI PROGRAMOKBAN 114 IV. A FORDÍTÓK KIVÁLASZTÁSA A MUNKAERŐPIACON 126 Babos Gábor PRÓBAFORDÍTÁS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGNÁL 126 Veresné Valentinyi Klára A FELVÉTELI ELJÁRÁS A FORDÍTÓIRODÁK GYAKORLATÁBAN: A PRÓBAFORDÍTÁSOK TRÓNFOSZTÁSA 129

4

5 Előszó Folyóiratunk fő célkitűzése 2013-ban is az, hogy elősegítsük a fordítóképzés, a fordítószakma és a fordításkutatás párbeszédét. Idén a fordítóképzés képviselői a fordítástechnika-órákon alkalmazott feladatfajtákat, valamint ezen belül a fordítandó szövegtípusokat, műfajokat mutatják be. A fordítóirodákat pedig arról kérdeztük, milyen fordítási feladat, milyen műfajú szöveg várja a munkapiacra lépő fordítókat, és ezeket a próbafordításokat konkrétan hogyan értékelik a cégek. A tanulmányok egy részét a Szent István Egyetem gödöllői szakfordító szakmai napján, január 24-én, csütörtökön hallhattuk előadás formájában, illetve egyik írásunk a rendezvényen elhangzott információkat összegzi. A többi a fordításkutatás egyik műhelyéből, az ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Programja hallgatóinak, illetve oktatóinak tollából származik. A szerkesztő

6

7 I. A FORDÍTÁS OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA AZ ÜZLETI ÉLET SZERZŐDÉSTÍPUSAINAK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZÉSBEN Mudriczki Judit Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Jelen tanulmány témája a fordítástudomány elmélete, illetve a szakfordítóképzés gyakorlatorientált területe metszéspontjában áll, s olyan kérdéssel foglalkozik, amelyről szakmai fórumokon ritkán esik szó. Ezt egyrészt tárgyának multidiszciplináris volta indokolja, hiszen az üzleti életben tevékenykedő fordítónak, illetve tolmácsnak jogi, közgazdasági és alkalmazott nyelvészeti háttérismeretekre egyaránt szüksége van. Ez az összetettség viszont a szakmai fórumokon nehezebben körvonalazható, mint egy szűkebb és egyértelműen behatárolható fordítástudományi terület. Másrészt az érintett forrás-, illetve célnyelvi szövegek tartalma jogi értelemben üzleti titoknak minősül, amely egyúttal meglehetősen biztos és hatékony védelmet jelent a tudományos igényű vizsgálódással szemben is. Jelen összefoglalóban arra teszek kísérletet, hogy felvázoljam, oktatásmódszertani szempontból miként lehet ezt a területet feltárni a képzésben részt vevő hallgatók minél eredményesebb felkészítése érdekében. Először azt ismertetem, hogy a szakfordítók az üzleti élet különböző dokumentumai közül mely szövegtípusokkal dolgoznak leginkább; majd arról igyekszem képet adni, hogy a szakfordító- és tolmácsképzésben részt vevő hallgatókat erre a feladatra milyen tantárgyi modulok készítik fel a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karán, illetve milyen formában kell az elsajátított ismeretekről számot adniuk a szakfordítói minősítővizsgán. Végül a napjainkban egyik leggyakoribb szövegtípusnak számító, magyarról angolra fordítandó, munkaviszonyra, illetve adásvételre irányuló szerződések fordításának oktatási szempontjairól esik szó. Az üzleti élet leggyakrabban fordított szövegtípusai A fordítástudomány terén a szövegtipológiai osztályozás főként a német szövegnyelvészeti kutatások eredményein alapul. A szövegtípusok alkalmazásának elsősorban az a célja, hogy elősegítse a fordítások optimalizálását (Vincze 2004: 29 30). Beaugrande és Dressler (2000) definíciója alapján a szövegtípus mércehalmaz a szövegbeli jelentések előállításához, megjósolásához és megmunkálásához, ennélfogva elsőrendű meghatározója a szöveg hatékonyságának, hatásosságának és helyénvalóságának (Vincze 2004: 31). Annak érdekében, hogy teljesen reális és átfogó képet kapjunk az üzleti életben előforduló leggyakoribb szövegtípusokról, kétségtelenül a fordítóirodák, illetve I. A FORDÍTÁS OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA 7

8 szabadúszó fordítók körében végzett részletes vélemény felmérésre lenne szükség. Ilyen irányú kutatásokra néhány kivételtől eltekintve (Dróth 2001: 21 39) ritkán volt példa, és talán éppen a terület üzleti titkokat is érintő volta miatt nem is valószínű, hogy erre a közeljövőben sor kerülhet. Így az alábbi felsorolás sem számadatokkal igazolható kutatás alapján jött létre, hanem a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karán folyó Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító- és Tolmács Szakirányú Továbbképzésben 2012-ben részt vevő, valamint már végzett hallgatók visszajelzésein, illetve az ott tanító oktatók tapasztalatain, informális adatközlésén alapul. 1 Az üzleti élet fordításra szánt dokumentumait alkalmazási területük szerinti felosztásban a következő négy csoportba sorolhatjuk: (1) A marketingtevékenységek elősegítése érdekében főként termékismertetők és közvélemény-kutatási kérdőívek fordítására van szükség; (2) a PR területén viszont a hivatalos levelek, illetve a cégek honlapjainak fordítása, továbbá lokalizálása miatt keresik meg a fordítókat. (3) A cégek pénzügyi és számviteli részlegében létrehozott dokumentumok közül a különböző üzleti jelentések (például mérlegek, eredménykimutatások, pénzügyi beszámolók), illetve a nemzetközi pályázatok benyújtásához szükséges ajánlati vagy más néven tenderdokumentáció anyagai jutnak el az egyéni fordítókhoz, illetve a fordítóirodákhoz; (4) a jogi vonatkozású szakszövegek közül pedig leginkább a gazdasági és üzleti tevékenység szabályozására irányuló törvényi szövegek, valamint szabadalmi leírások, illetve különféle szerződések fordítására tartanak igényt a megrendelők. A fordító- és tolmácsképzés gyakorlata a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelemi Karán A Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karán folyó társadalomtudományi és gazdasági szakfordító- és tolmácsképzés jelenleg másoddiplomás szakirányú továbbképzés keretein belül zajlik levelező munkarendben, költségtérítéses formában. A as tanévben a hallgatók többsége bölcsész alapképzettséggel rendelkezik, és három féléven át, félévenként 12 alkalommal vesz részt kontaktórán, amelyek száma a képzés időtartama alatt összesen 360 óra. A gyakorlatorientált képzés célja az, hogy a végzett hallgatók a verseny- és a non-profit szférában, valamint a közigazgatásban egyaránt alkalmassá váljanak az ún. nyelvigényes munkakörök ellátására. A képzés erősen gyakorlati jellegét az is jól mutatja, hogy az óráknak mindössze 10%-át teszik ki a hallgatók tájékozottságának és gazdasági, valamint üzleti ismereteinek bővítését célzó, elméleti tudást közvetítő szaktárgyak, amelyek alapvető közgazdasági, európai uniós, jogi és közigazgatási, világgazdasági és nemzetközi politikai ismeretek elsajátítását teszik lehetővé. A nyelvi, fordítási, illetve tolmácsolási készségének fejlesztését célzó tárgyak között három olyan tanegység található, amelynek keretén belül nagy hangsúlyt kap a különböző szövegtípusok sajátosságainak felismerése, illetve a célnyelven való megfelelő visszaadása. A Fordítástechnika tantárgy 80, a Szövegtípusok elemzése, illetve a Tárgyalási szituációban való tolmácsolás 1 Ezúton szeretnék köszönetet mondani Tömöry Annának, Pozsár Katalinnak és Kónyi Juditnak, hogy megosztották velem többéves, a szakfordítás és tolmácsolás órákon szerzett oktatói tapasztalatukat. 8 I. A FORDÍTÁS OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA

9 gyakorlata pedig kontaktórában szerepel a tanmenetben, ezzel a három legnagyobb óraszámot jelentő tanegység a többi tantárgyi modulhoz képest, és a szakdolgozati konzultációval együtt az összóraszám 50%-át fedi le. A Fordítástechnika tantárgy kiemelten magas óraszáma egyébként jól tükrözi a szakma és a fordítói piac által támasztott igényeket, hiszen a Fordítópiaci körkép című 2011-es felmérés alapján a megkérdezettek 92%-a ezt a tárgyat tartotta az oktatásban igényelt ismeretek kategóriában a legfontosabbnak (Pásztor 2011: 22). Az elsajátított szövegtani ismeretekről és azok alkalmazásáról a szakfordítói minősítővizsgán egyrészt az előre elkészített szakdolgozatuk megvédésével, másrészt egy zárhelyi fordítási vizsgafeladat megoldásával tesznek bizonyságot a hallgatók. A szakdolgozat esetében szabadon választják ki mind az idegen nyelvről magyarra, mind a magyarról idegen nyelvre fordítandó szövegeket, amely lehet akár egy hosszabb szöveg részlete is. A kétirányú fordítás elkészítésén túl elemzést is kell írniuk egyrészt a forrásnyelvi szövegek sajátosságairól, másrészt a fordítás során elvégzett átváltási műveletekről. Az objektív adatgyűjtés érdekében megvizsgáltam az utóbbi három félévben benyújtott és sikeresen megvédett szakdolgozatokat. Fontos azonban kiemelni, hogy az összesített eredmény természetesen nem a piaci megrendelők igényeit, hanem a szakdolgozatokat készítő 34 hallgató és gyakran szakdolgozati konzulenseik preferenciáit tükrözi. Annak ellenére, hogy a felmérés korántsem tekinthető reprezentatívnak és mindenre kiterjedőnek, azt jól tükrözi, hogy elsősorban mely szövegtípusok fordításában szereznek gyakorlatot a hallgatók a szakfordító- és tolmácsképzés során. Szövegtípus Magyarra Idegen nyelvre Összesen Újság- vagy folyóiratcikk Tudományos igénnyel készült tanulmány (könyvben vagy folyóiratban publikált) Honlap (cég vagy szervezet tevékenységének ismertetője) Szakmai szabályzat/tájékoztató Pénzügyi jelentés Hivatalos szerv kommunikációja Szerződés Projektdokumentáció 2-2 A minősítővizsga másik része, a zárthelyi fordítás esetében a hallgatóknak négy óra alatt kell lefordítaniuk egy-egy konkrét, koherens és teljes szöveget angolról magyarra 3000 leütés, magyarról angolra pedig 1500 leütés terjedelemben; a feladat elvégzéséhez bármilyen segédeszközt felhasználhatnak. A terjedelmi, illetve időbeli korlátok miatt az itt meglehetősen kevés szövegtípus alkalmazható: általában egy-egy szakfolyó- I. A FORDÍTÁS OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA 9

10 irat cikkét vagy ismertetőjét, illetve szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek jelentését választjuk ki erre a célra. A leggyakoribb szerződéstípusok oktatásának módszertani szempontjai Annak ellenére, hogy arányait tekintve kevés hallgató választ szerződésszöveget szakdolgozati témájául, az üzleti életben, különösen a vállalati kultúrában ennek a szövegtípusnak a fordítására van leginkább szükség (Dróth 2001: 25). Az informális felmérés alapján a szerződések közül elsősorban a magyarról angolra fordítandó, munkaviszonyra, illetve adásvételre irányuló, az EU belső piacán részt vevő partnerek között kötött szerződések a leggyakoribbak. A továbbiakban ennek a szövegtípusnak a fordításával kapcsolatos oktatás-módszertani szempontokat igyekszem számba venni. A fordító szerepe és felelőssége Egy 2007-es felmérés alapján a jogi szövegek fordítói között egyaránt találunk jogász, illetve nem jogász végzettséggel rendelkező fordítókat, és Magyarországon inkább az utóbbi kategória képviselői végzik az ilyen típusú szövegek főként magyarról idegen nyelvre történő fordítását (Várnai 2007). Ez a gyakorlat azért tűnik szakmailag is elfogadhatónak, mert ahogyan a Magyar Fordítóirodák Egyesületének meghatározásából is kiderül, a szerződésszövegeket fordító feladata abban rejlik, hogy a forrásszöveget egy másik nyelvre és nem egy másik jogrendszerre fordítsa. Vagyis a szakfordító feladata, hogy nyelvi átváltási műveletek segítségével koherens szöveget hozzon létre az adott célnyelven a forrásnyelvi szöveg tartalmi elemeinek és kommunikatív funkciójának megőrzésével, az egyértelmű beazonosítás miatt tükörszerű elrendezésben. A szöveg funkciója és a fordítás célja A szerződések szövegének van néhány olyan sajátossága, amely más szövegtípusokhoz képest nagyfokú eltérést mutat. Egyrészt a szövegezőjük nem feltétlenül nyelvész, és különösen a nemzetközi érdekeltségű vállalatoknál nem feltétlenül anyanyelvi beszélő. Gyakran előfordul az is, hogy időhiány miatt a forrásnyelvi szöveg hiányos vagy pontatlanul megfogalmazott mondatokat is tartalmaz, és ez megnehezítheti a fordító munkáját (Várnai 2007). További nehézséget jelenthet, hogy a fordító rendelkezésére bocsátott referenciaanyagban nem feltétlenül konzisztens a terminológiahasználat. A fordítások egy jelentős részére az üzleti egyeztetések és tárgyalások során elsősorban tájékoztatási okokból van szükség. Mivel ezen esetekben az írásbeli szerződés legtöbbször a szóbeli megállapodás eredményét rögzíti, a szöveg fordításának pontossága elsősorban az esetlegesen felmerülő jogi viták rendezése során válik jelentőssé. Amennyiben üzleti konfliktusra, illetve jogvitára nem kerül sor, a szöveg pontos tartalma és a fordítás nyelvi igényessége elsősorban az üzleti attitűdöt jelzi a szerződő felek számára. A forrásnyelvi szöveg sajátosságainak és tartalmi elemeinek felismerése A fordítónak azonban a fordítás elkészítése érdekében fel kell ismernie a forrásszöveg elemzése során a szöveg azon elemeit, amelyek a szövegtípus sajátosságainak számí- 10 I. A FORDÍTÁS OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA

11 tanak. Ez jelenti azt a szaktudást, amelyet a hallgatók a szakfordító- és tolmácsképzésen könnyen és biztosan elsajátíthatnak. Ilyen sajátosság például a szerződés állandó tartalmi elemeinek számító szerződő felek azonosító adatai, a szerződés tárgya, az ellenszolgáltatás teljesítésének módja és a fizetésnek feltételei, vitarendezés, irányadó jog és fórum, szerződés hatálybalépése, időtartama. A tartalmi elemeken túl vannak a szövegnek olyan jellemzői is, amelyek elsősorban a szerződések nyelvezetét határozzák meg. Az egyes szófordulatok (például mint akaratukkal mindenben megegyezőt vagy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a rendelkezései az irányadók ) célnyelvi megfelelői szintén megtanulhatóak a szakfordító- és tolmácsképzés keretein belül. Az interneten rendelkezésre álló fordítási segédeszközök Napjainkban már több olyan, az internet révén rendelkezésre álló segédeszköz is létezik, például online adatbázisok, szótárak és glosszáriumok, amelyek oktatás-módszertani szempontból fontos segédletet jelentenek a szakfordító- és tolmácsképzésben a jogi szakterminológia és a szerződések nyelvezetének oktatásában. A teljesség igénye nélkül felsoroljuk a legfontosabb ilyen honlapokat és azok elérhetőségét: 1. EurLex az EU joganyagának többnyelvű adatbázis, illetve N-Lex a nemzeti jogszabályok portálja: illetve eur-lex.europa.eu/n-lex/ 2. EuroTermBank többnyelvű szótár és glosszárium: com/ 3. IATE (InteractiveTerminology for Europe) terminológiai adatbázis: europa.eu/ 4. Hunglish Korpusz a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének kétnyelvű mondattára, amely a jogi szövegekhez külön szűrőfunkcióval rendelkezik: 5. itranslate4.eu ingyenes, online gépi fordítást nyújtó szolgáltatás: 6. GoogleTranslate ingyenes, online szolgáltatás, amely főként a transzkripciót és transzliterációt érintő kérdések esetébe jelent hasznos segítséget: translate.google.com/ Irodalom Beaugrande, R. Dressler, W. (2000): Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Budapest: Corvina Kiadó. Dróth Júlia (2001): Igényfelmérés a fordítási szokásokról és elvárásokról az angolról magyarra fordított szakszövegek tekintetében. Fordítástudomány III. 2. sz., Pásztor Tamás (2011): Fordítópiaci körkép espell Fordítás és Lokalizáció Zrt., fordit.hu Fordító és Tolmács Közösség. Budapest: espell. Várnai Judit Szilvia (2007): Jogi szövegek fordítása és fordítója. (Konferenciaelőadás.) Elhangzott: Szent Jeromos-napi találkozások. Fordítók és Tolmácsok I. A FORDÍTÁS OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA 11

12 Őszi Konferenciája szeptember 28. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem Magyar Fordítók Egyesülete. Vincze Katalin (2004): Szövegtípusok és fordítás. Fordítástudomány VI. 1. sz., I. A FORDÍTÁS OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA

13 MŰFAJI SOKSZÍNŰSÉG A MINŐSÉG TÜKRÉBEN A TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓKÉPZÉSBEN Pusztai-Varga Ildikó Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet Bevezetés Gyakorlati képzés soha nem létezett, ma sem létezhet elméleti oktatás nélkül. Ugyanez igaz az alapvetően gyakorlatorientált szakfordítóképzésekre is (Pusztai-Varga 2010). Természettudományi szakfordítóképzésünk 2 jellegéből adódóan még hangsúlyosabban kívánja meg, hogy hallgatóink előzetes ismereteire, tapasztalataira építve tervezzük meg az egyes kurzusok tartalmát, és válasszuk ki az alkalmazott oktatási módszereket. Képzésünkre kizárólag természettudományi végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. A korábbi években, amikor még kétszakos rendszerben tanultak az egyetemi hallgatók, előfordult, hogy olyan hallgatók is részt vettek szakfordítóképzésünkben, akik a természettudományi szakjuk mellett angol szakot is végeztek. Ma ilyennel már nem találkozunk. Féléves tanmeneteink megtervezésekor tehát figyelembe kell vennünk, hogy hallgatóink nem rendelkeznek kellő nyelvészeti, anyanyelvi, idegen nyelvi, illetve filológiai ismeretekkel. Gondosan kell tehát kiválasztanunk, milyen mélységgel közelítjük meg az adott terület legfontosabb tudnivalóit. Így a magyarnyelv-órán, a szövegértésórán és a fordításelmélet-órán az alapoktól kell elindulnunk. Hasonlóképpen a Bevezetés a fordítás gyakorlatába általános fordításgyakorlat szemináriumon már az első alkalommal tisztázni kell a legfontosabb alapfogalmakat, és meg kell határozni a fordítási tevékenység tárgyát: a szöveg mibenlétét. A fordítástudomány az elmúlt évtizedekben jelentős elméleti következtetéssekkel járult hozzá a fordítási folyamat és a fordítói gyakorlat megismeréséhez. A Bevezetés a fordítás elméletébe kurzus során ezek közül a legfontosabbakkal ismertetjük meg a hallgatókat. Ezek azok az ismeretek, amelyek véleményem szerint közvetlenül alkalmazhatóak, kamatoztathatóak a gyakorlati fordítói munka során. Szövegtan és fordításkutatás Első lépésként fontosnak tartom, hogy meghatározzuk a szöveg kritériumait. Sorra vesszük a belső szerveződés elemeit: jellemezzük az információs és tematikus struk- 2 A cikk szerzője a Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézete és Természettudományi és Informatikai Kara által közösen indított Angol magyar Természettudományi Szakfordító Szakirányú Továbbképzés oktatója. I. A FORDÍTÁS OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA 13

14 túrát, definiáljuk a kohéziót és a koherenciát (Klaudy 2006: 53 71, Halliday 1985). Tapasztalatom szerint a hallgatók számára szinte teljesen ismeretlenek ezek a fogalmak. Nélkülük azonban a fordításról sem tudunk érdemben beszélni. Beaugrande és Dressler (1983) szövegkritériumait áttekintve olyan szélsőséges példákat is érdemes bemutatni a hallgatóknak, amikor egy mondat- vagy szóhalmaz csak azért tekinthető szövegnek, mert az adó, azaz a szöveg írója annak szánja; illetve a vevő, azaz a diskurzusközösség, akinek az adó a szövegét szánja, szövegként fogadja el azt. Ezekben az esetekben a szándékoltság és az elfogadhatóság szövegkritériumai a hangsúlyosak. A fentieket követően a szövegtípus és a műfaj felől is meghatározzuk a szövegtani kritériumokat. Ez utóbbihoz kapcsolódva Katharina Reiss (2004) szövegtipológiáját ismertetjük meg a hallgatókkal, mivel ez kézzelfoghatóan világít rá a szövegtípus és a nyelv funkciójának kapcsolatára, illetve egészen konkrétan határozza meg a fordító feladatát az általa felállított négy alapvető szövegtípus esetében. Reiss a nyelv leíró funkciójához rendeli az ún. tartalomközpontú szövegeket, amelyek elsődleges funkciója az információátadás. Ilyen szövegek fordításakor a fordítónak arra kell elsődlegesen figyelnie, hogy miről szól a szöveg, azaz hogy mit fordít. A nyelv kifejező funkciójához az ún. formaközpontú szövegeket rendeli, amelyek elsődleges célja valamilyen esztétikai hatás kiváltása. Főként irodalmi műfajok tartoznak ide. Ilyen szövegek fordításakor a fordítónak arra kell elsődlegesen figyelnie, hogy hogyan fordít. A nyelv felhívó funkciójához Reiss a felhívásközpontú szövegek kategóriáját rendeli, amelyek elsődleges funkciója, hogy meggyőzzék és cselekvésre késztessék a vevőt. Idesorolhatók a reklámszövegek, a politikai propagandaszövegek és a vallási térítő szövegek. Ilyen szövegek fordításakor a fordítónak arra kell elsődlegesen figyelnie, hogy miért fordít. Reiss negyedik, az előzőektől elkülönülő kategóriaként határozza meg az ún. audiomediális szövegeket, mert véleménye szerint ezek a szövegek a sajátos közvetítő csatorna jellege miatt eltérő fordítói hozzáállást kívánnak meg. A fordításoktatásban jól használható ez a könnyen felidézhető elmélet a fordítói prioritások kiemelésével. Kiemelten fontosnak tartom, hogy a hallgatókat megismertessük a műfaj kommunikációalapú definíciójával, amely Swales nevéhez fűződik. Ez a definíció a résztvevők közös kommunikációs célját emeli ki, illetve azt, hogy az egyes műfajpéldányok szerkezete, stílusa, tartalma és célközönsége is hasonlóságot mutat (Swales 1990: 58). A fordítónak nincs más feladata, mint a célnyelvi szöveg műfaji identitásának megőrzése. Ha erre képes, akkor műfajtranszfer-kompetenciáról beszélünk. Tapasztalatom szerint ez a műfajszempontú megközelítés adja a fordításelméletek közül a legkonkrétabb, a gyakorlatban legközvetlenebbül alkalmazható tudást. Hiszen a szakfordító munkája során az általa jól ismert szakmai műfajokkal dolgozik, és munkája akkor lesz sikeres és magas színvonalú, ha jól ismeri mind a forrás-, mind a célnyelvi műfajokra jellemző stílust és szerkezetet. Ez az a terület, ahol a hallgatók mozgósíthatják természettudományos képzésük és tapasztalataik során szerzett szakmai ismereteiket, eddigre már kiegészülve a képzés során elsajátított nyelvészeti, szövegtani ismereteikkel. Károly Krisztina kiemeli, hogy a fordító a műfajátviteli kompetenciája révén konkrét stratégiákat használ a műfaji identitás megőrzése érdekében. E lehetséges műfajátviteli stratégiák részletes ábráját mutatja be Szövegtan és fordítás című munkájában, amely újfent 14 I. A FORDÍTÁS OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA

15 rávilágít a fordítási folyamat összetettségére, a fordító előtt álló lehetséges stratégiák sokféleségére, ismételten aláhúzva a tényt: nem adható kontextustól független, általánosan érvényes tanács, útmutatás a fordítás gyakorlatában (Károly 2007: ). Tapasztalatom szerint ennek az ábrának a bemutatása, az egyes stratégiák példákkal illusztrált részletes megvitatása, illetve alkalmazásuk lehetséges következményeinek tisztázása fejleszti a szakfordító hallgatók tudatosságát és értékelési készségeit. Ekkor szembesülnek azzal, hogy fordítóként mekkora felelősségük van az egyes fordítói megoldások során alkalmazott stratégiák kiválasztásában, és ezáltal milyen mértékben befolyásolják magát a fordítási folyamatot és annak végtermékét, azaz a célnyelvi szöveget. Ezen elméleti megközelítés után a konkrét gyakorlati munkához, valamint a fent vázolt szövegtani kiinduláshoz szorosan kapcsolódva érdemes megismertetni a hallgatókat a fordításszempontú szövegelemzés szempontjaival. Ezen szempontrendszerek végül is konkrét receptet nyújtanak a hallgatók számára arra vonatkozóan, hogyan fogjanak egy szöveg fordításához, lépésről lépésre sorra véve a forrásszöveg elemzésének szempontjait. Ha elegendő idő áll rendelkezésünkre, Christiane Nord (1991) hárompólusú, igen részletes szempontrendszerét is ismertethetjük. Nord elsőként hívta fel a figyelmet arra, hogy a szövegen kívüli tényezők adó, adó szándéka, címzett, médium, hely, idő, a kommunikáció oka, szövegfunkció nemcsak befolyással vannak egy szöveg fordítási folyamatára, hanem prioritásukban megelőzik a szövegen belüli tényezők a szöveg tematikája, tartalom, előfeltevések, a szöveg felépítése, nonverbális elemek, lexika, szintaxis, szupraszegmentális elemek befolyásoló erejét, hiszen a forrásnyelvi szöveg funkciója, illetve a kommunikáció oka elsődlegesen határozzák meg a fordító stratégiáit. Harmadik pólusként Nord a szöveg hatását említi, amely szintén befolyásoló tényező a fordítói munka során. Tapasztalatom szerint jó szembesíteni a fordítójelölteket a döntéseiket befolyásoló tényezők nagy számával. Kevesebb szempontot sorol fel, ugyanakkor a gyakorlatban haszonnal alkalmazható Bart Klaudy Szöllősy (2003) négy szempontú megközelítése. Elsőként vizsgáljuk meg a szöveg tág kontextusát (Kinek szól a szöveg? Mi a célja?), majd nézzük meg a szöveg tartalmát (Miről szól?), illetve elemezzük a szöveg szerveződését (például: Milyen a bekezdések felépítése, a bekezdések viszonya? Hogyan kapcsolódnak a mondatok egymáshoz?). Végül fontos a lexikai előkészítés, amely magában foglalja a terminusok megfeleltetésének kérdését is. Ezt a négylépcsős előkészítő folyamatot minden egyes fordításgyakorlat-órán elvégezzük a házi feladatként adott szövegek kapcsán. Így, amikor a hallgatók otthon leülnek elvégezni a fordítási feladatot, már tisztában vannak mind a forrásnyelvi, mind a célnyelvi szöveg funkciójával, célközönségével, a kettő közötti időbeli, térbeli és kulturális távolsággal; a szöveg tartalmával és információs struktúrájával; a szöveg felépítésével, az átszervezés lehetőségeivel és a forrásnyelvi szövegben szereplő terminusok fogalmi definícióival, megfeleltetési lehetőségeivel. Azt viszont, hogy ezekhez igazodva milyen konkrét fordítási megoldásokat választanak, már maguk döntik el. Tapasztalatom szerint ezeknek a szempontoknak a következetes és rendszeres áttekintése növeli a fordítói tudatosságot, és abban segíti a hallgatókat, hogy majd fordítóként valódi fordítási szituációkban tudatosan tudják vállalni döntéseiket, és professzionálisan tudjanak válaszolni az esetleges megrendelői kritikákra, számonkérésekre. I. A FORDÍTÁS OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA 15

16 Összegezve tehát elmondhatjuk, hogy a fordítás szövegszempontú megközelítése, az egyes szövegtípusok és műfajok áttekintése, a lehetséges műfajtranszfer-stratégiák számbavétele közvetlenül alkalmazható a gyakorlati fordítói munkában, egyúttal felhívja a figyelmet arra, hogy a fordító akkor tud jól fordítani, ha jól tud fogalmazni, azaz jó szövegalkotási kompetenciával rendelkezik a célnyelven, és képes a műfaji identitás megőrzésére. Műfajok a fordításgyakorlat-órákon hármas megközelítés Természettudományi szakfordító képzési programunkat intézetünk, a Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézete a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karával közösen viszi oly módon, hogy a kétéves képzés során az első két félévben kizárólag intézetünk tanárai oktatják a hallgatóknak a magyar és angol nyelvet, a fordításelméletet és az általános fordításgyakorlatot, valamint a szövegértést és az EU-s ismereteket. A harmadik és negyedik félévben a különböző természettudományi intézetek oktatói tartanak a hallgatóknak szaknyelvi és terminológiai kurzusokat. Ezenkívül képzésünk szoros együttműködésben dolgozik a szegedi Hunnect Kft.-vel, melynek munkatársai a fordítástámogató szoftverek használatát, a projektmenedzsmentet oktatják, illetve a praxisukban leggyakrabban előforduló biológiai szakmai ismereteket feltételező műfajok fordítási kérdéseit mutatják be. Ez a hármas irányultság jellemzi tehát képzésünket, és ezen belül is azokat a konkrét műfajokat, amelyekkel a hallgatók a két év során találkoznak akár fordítási, akár lektorálási, akár kommunikációs feladatok keretében. Eltérő fordítói stratégiákat vár el, és különböző minőségi követelményeket támaszt a nyelvész-fordító oktató, a természettudományi tanszéken oktató tanár és a piaci szereplő. A következőkben erről szólok részletesen. Nyelvészeti-fordításelméleti megközelítés A képzés első két félévében a Bevezetés a fordítás gyakorlatába kurzus során heti 1 2 órában általános fordításgyakorlat órákat adunk. Mivel az órák heti rendszerességűek, és fontosnak tartjuk a személyes visszajelzést minden egyes hallgató számára, a hallgatók praktikus okokból rövid szövegeket kapnak házi fordításra. A feladat elvégzésére pár nap áll rendelkezésükre, majd legkésőbb a következő óra előtti napon visszakapják az általuk beküldött, majd (általam) korrektúraprogrammal javított és kommentált szövegeiket. Nem osztályozzuk, nem pontozzuk a munkát különösen fontos ez az első félévben, amikor még nem éreznek rá a fordítás ízére, hanem javítjuk a hibákat, és kommentárablakban magyarázzuk el minden egyes hibánál, hogy a választott megoldás miért nem működik. Rendkívül fontos emellett a pozitív visszajelzés is: nemcsak a hibás részeket, hanem a kiemelkedően jó megoldásokat is jelölöm és kommentálom. Ez viszont munkaigényes folyamat, ezért csak rövid szövegeket alkalmazunk. A terjedelem egyúttal behatárolja a választható műfajok skáláját is, hiszen a forrásnyelvi szövegek kiválasztásánál fontos szempont az is, hogy egységes 16 I. A FORDÍTÁS OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA

17 szöveg legyen, ne pedig csak egy szövegrészlet vagy rövidített, összevágott szöveg. Olyan műfajú szövegeket választunk, amelyekkel a hallgatók majd fordítóként is találkozhatnak pályájuk során. A szövegeket legtöbbször valós fordítói megbízásokból válogatjuk, vagy valós megbízásokhoz hasonló fordítási kontextusokat adunk meg. Ez azért nagyon fontos szempont, mert csak egy valós, vagy azt imitáló fordítási szituációban van értelme a forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg funkciójáról, a célnyelvi olvasóközönségről vagy az időbeli, térbeli és kulturális különbségekről beszélni. Ezekre a paraméterekre már az oktatás során fel kell hívni a hallgatók figyelmét. Képzésünk angol magyar szakfordító képzés, ahol a hallgatók A nyelve a magyar, B nyelve az angol. Az első félévet éppen ezért angolról magyarra fordítási feladatokkal kezdjük. Ebben magabiztosabbak és felszabadultabbak a hallgatók: B nyelvről A nyelvre fordítani viszonylag könnyebb, akár kreatívabb fordítási feladat esetén is. Ennek megfelelően úgy építjük fel a kurzus első felét, hogy négy különböző műfajt fordítanak a hallgatók angolról magyarra. A műfajok egy elképzelt skálán úgy helyezkednek el, hogy először olyan szöveget fordítunk, amelyhez nagyfokú kreativitás szükséges, és fontos a szép és gördülékeny magyar megfogalmazás. A skála másik végéhez közel olyan szövegek helyezkednek el, amelyek fordításánál nem a kreativitás a legfontosabb készség, hanem a műfaji konvenciók a tipikus szófordulatok, a megfelelő regiszter, szakmai lexika stb. alapos ismerete, azaz kötöttebb műfajokról van szó. Ennek megfelelően kezdünk egy turistabrosúrával, ahol a gördülékeny fogalmazásnak fontos szerepe van egy-egy tájegység, múzeum vagy látogatóközpont bemutatásakor. Ezután könyvajánlót fordítunk, ahol már erősebbek a konvenciók, és ügyelni kell ezek megtartására. Az ajánlónak a könyvet bemutató részei viszont teret engednek a kreativitásnak, és fontos az igényes, gördülékeny fogalmazás. Mivel minden esetben olyan könyvajánlót választunk, amely a hallgatók szakmai ismereteihez közel áll például az állatvilágot vagy természeti értékeket bemutató kiadványok, a terminológiai pontosság, illetve a szakmai tartalom pontos megértése és átvitele a célnyelvi szövegbe szintén fontos paraméter a fordítás során. Ennyiben tehát már kötöttebb műfajról van szó. Ugyanakkor mind a brosúra, mind a könyvajánló a tájékoztatáson túl felhívó jellegű szöveg is, hiszen látogatókat, illetve olvasókat szeretne megnyerni. Tehát a szövegek marketing jellegűek is, ami fordítói kreativitást kíván meg. Harmadikként rövid újságcikket, illetve újsághírt fordítunk. Ez minden esetben szakmai jellegű szöveg, a hallgatók szakterületéhez tartozó, a szakmai és a laikus érdeklődő közönségnek egyaránt szóló színes folyóirat rövid, tájékoztató jellegű írása. Itt elsősorban a tartalom pontos átvitele a fordítói feladat, és bár a szép megfogalmazás is szerepet kap, a kreativitásnak nincs akkora tere, mint az előző két műfaj esetében. Utolsóként tudományos tartalmi összefoglalót fordítunk. Az absztraktok szigorú konvenciók betartásával alkotott szövegek, pontos tartalmi és szerkezeti, információelrendezési elvárásokkal. Emellett sajátos regiszterük van, bevett szófordulatokkal, pontos terminushasználatot követelnek meg. Az ehhez hasonló kötött műfajok előnye a szakfordító számára az, hogy amennyiben mind a forrás-, mind a célnyelven jártas a tudományos írás konvencióiban, illetve magát az absztrakt műfaját jól ismeri, I. A FORDÍTÁS OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA 17

18 rövid idő alatt és pontosan fogja tudni elvégezni a fordítási munkát. Valójában nem is fordít, hanem a műfaji elvárásokat követve megfogalmazza a forrásnyelvi absztrakt tartalmát a célnyelven. Így olyan szöveget alkot, amely a célnyelvi diskurzusközösség számára ismerősen hat, talán észre sem veszi, hogy fordítást tart a kezében. Tapasztalatom szerint hallgatóink jól ismerik szakterületük tudományos írásmódját, így ezt a kötött műfajt érzik magukhoz a legközelebb, és a brosúra vagy a könyvajánló fordításával több gondjuk akad. Ugyanakkor azt is tapasztalom a gyakorlatban, hogy azok a hallgatók, akik még fiatalok, tanulmányaik elején járnak, és egyébként is kevésbé elemző, töprengő alkatúak, az absztrakttal is nehezen birkóznak meg, hiszen még a szakmai tapasztalatuk is hiányzik, vagy legalábbis nem elég elmélyült. Számukra az újságcikkfordítás a legkönnyebben megoldható feladat, mert annak a nyelvezete áll a legközelebb a hétköznapi nyelvhasználathoz, és nem is igényel különösebb kreativitást. Ezek a tapasztalatok egybeesnek a fordítói kompetencia kutatóinak következtetéseivel, amelyek szerint távolról sem elég egy idegen nyelv felsőfokú ismerete ahhoz, hogy valaki egyáltalán fordítani tudjon, hiszen széles enciklopédikus tudás, kulturális érzékenység és bizonyos személyiségjegyek is szükségeltetnek hozzá (PACTE 2005). Ezek természetesen a gyakorlattal megszerezhetőek, és a fordítás is rutinfeladattá fejleszthető. A rövid képzési idő miatt nem tudunk külön órákat szentelni az egyes fordítási problémák tárgyalásának, így a felsorolt műfajok fordítása kapcsán mindig a konkrét fordítási szituációban beszélünk a kulturálisan kötött elemek fordításáról, illetve a lokalizációról vagy a terminusok megfeleltetési lehetőségeiről, illetve a fordítás pragmatikai aspektusairól. Olyan műfajú szövegeket választunk, amelyekben ezekkel a feladatokkal is szembesülnek a hallgatók. A magyarról angolra fordítási feladatokat a fent vázolt menetrend tükörképeként végezzük. Mivel B nyelvre hallgatóink általában nehezebben fordítanak, mint anyanyelvükre, ezért az angolra fordítást a legkötöttebb műfajjal, az absztrakttal kezdjük. Ehhez éppen a műfaji kötöttség miatt nem feltétlenül szükséges az angol nyelv bravúros, kreatív használata, inkább arra van szükség, hogy ismerjék az angolul írt tartalmi összefoglalók nyelvezetét, tipikus szófordulatait, regiszterét, és a szóban forgó magyar forrásnyelvi terminusok angol megfelelőit. Ebben az esetben az angol megfogalmazásnak világosnak, egyértelműnek, érthetőnek kell lennie, a tartalmat kell a lehető legpontosabban átadni. Akkor a leglátványosabb ez a tükrözési feladat, ha sikerül olyan magyar forrásnyelvi absztraktot találnunk, amelyben pontosan azok a szófordulatok szerepelnek, amelyek angol megfelelői a (korábban) angolról magyarra fordított tartalmi összefoglaló szövegében is előfordultak. Ilyen esetben látszik a legvilágosabban, hogy ezeket a fordulatokat nem is igazán fordítjuk, hanem átvesszük a diskurzusközösség azonos funkcióra használt tipikus fordulatait. Ezekből a gyakran előforduló, tudományos írásra jellemző szófordulatokból külön glosszáriumot is készíthetnek a hallgatók, amelyet kiválóan tudnak alkalmazni a következő absztraktfordításnál. A tükrözés módszerénél maradva következőként egy magyar újsághírt kell angolra fordítaniuk a hallgatóknak, szintén szakmai témában. Itt továbbra is az információ átadása az elsődleges funkció, tehát kevésbé kell az angol nyelv kreatív használa- 18 I. A FORDÍTÁS OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA

19 tára törekedniük, annál inkább fontos viszont az érthetőség és egyértelműség, az angol mondatszerkesztés szabályainak betartása. Harmadikként egy könyvajánlót fordítanak a hallgatók, ahol az absztrakthoz hasonlóan a könyvészeti adatok megadásának konvencióit visszakereshetik a korábban forrásnyelvi szövegként szereplő angol könyvajánlóban, viszont egyúttal a kreatív, meggyőző nyelvhasználatra is törekedniük kell. Csakúgy, mint az utolsóként fordított turistabrosúra esetében. Mindkét műfajnál fontos hangsúlyozni, hogy amennyiben nem uralja a fordító a B nyelvet olyan szinten, hogy bátran vállaljon bonyolultabb, cizelláltabb, kreatívabb nyelvi szerkezeteket, akkor inkább ne próbálkozzon ezzel, és törekedjen arra, hogy olyan célnyelvi szöveget alkosson, amely világos, egyértelmű, és az angol anyanyelvi lektor számára megfelelő alapul szolgál (Szöllősy 2007). Ő majd ebből a célnyelvi szövegből készíthet egy kreatívabb nyelvhasználatot tükröző, a marketinges funkciót is jobban betöltő angol fordítást. A nyelvi tudás fejlesztésével, illetve a fordítói gyakorlat során a hallgatók egyre könnyebben tudják majd megoldani a hasonlóképpen kreatívabb nyelvhasználatot igénylő fordítási feladatokat is. Mind a könyvajánlónál, mind a turistabrosúránál fontos a párhuzamos szövegek használata. Minél több, eredetileg angol nyelven íródott műfajpéldányt olvasnak el a hallgatók, annál hamarabb feltérképezik, milyen regiszter és nyelvi fordulatok jellemzik az ilyen műfajú szövegeket. A harmadik és negyedik félévben a hallgatókkal a Szakfordítás gyakorlat órák keretében már olyan műfajú és tematikájú szövegeket fordíttatunk, amelyek a szakterületükhöz kapcsolódnak, lehetőség szerint aktuálisak az adott időszakban, és valós fordítási szituációban is elképzelhetőek. Absztraktokat, tanulmányokat, posztereket, előadások diáit, terepi határozók bevezetőit és meghatározásait, folyóiratcikkeket, műszerek használati utasításait, turistabrosúrákat és különböző témájú honlapszövegeket fordítanak. Egyéni fordítási feladatokon kívül csoportos fordítási munkát is végeznek. Egy hosszabb, körülbelül oldalas tudományos folyóiratcikket felosztunk részekre, majd a terminológiai és a stílus összehangolása után a hallgatók lefordítják a megfelelő részeket. Fontosnak tartom, hogy ők is aktívan részt vegyenek a terminuslista kialakításában, egymással is konzultálva a célnyelvi megfelelők kiválasztásáról. A forrásnyelvi és célnyelvi szöveg funkciója, célközönsége, időbeli, térbeli és kulturális távolságának figyelembevételével a fordítás egységességének biztosítása érdekében együtt hozzuk létre a stílusmutatót. A beküldött fordításokat értékelem, javítom, majd mindenki megkapja a javaslatok alapján javított, átírt teljes szöveget. Ezek után együtt értékeljük az elkészült közös fordítás egységességét, minőségét. Ez a feladat nemcsak a műfaji jellemzőkre és a terminológiai pontosságra hívja fel a hallgatók figyelmét, hanem a csapatmunka, az együttműködés, az érvelés és a meggyőzés fontosságára is. Természettudományi megközelítés Képzésünk második évében a Természettudományi Kar oktatói szóbeli és írásbeli szakmai kommunikációs és szakmai terminológiai kurzusokat tartanak. A szakfordító hallgatók végzettségük és szakmai tapasztalatuk szerint hallgatják a különböző intézetek kurzusait, ahol a szaknyelv minél alaposabb elsajátítása a cél. Elsősorban I. A FORDÍTÁS OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA 19

20 tankönyvrészletekkel, ismeretterjesztő filmsorozatok szövegével, műszerleírásokkal, pályázati-kutatási összefoglalókkal, szakkönyvrészletekkel, szakmai cikkekkel ismerkednek meg. Előadásokat tartanak, fogalmazásokat és absztraktokat írnak, glosszáriumokat készítenek, és fordítási feladatokat is végeznek. Az oktatók azonban a fordítási feladatokban a nyelvészeti-fordításelméleti megközelítéstől eltérő szempontokat követnek: a gördülékenység, a kreatív fordítás háttérbe szorul, és a tartalmi pontosságra, a szószerinti fordításra és a terminológiai megfelelésre kerül a fő hangsúlyt. Így van ez még azokban a műfajokban is, ahol megengedhető lenne az explicitálás, és a fordítói értelmezésnek, kreativitásnak nagyobb tere lehetne. Ezekben a feladatokban a fentebb taglalt műfajátviteli stratégiákból csak néhányat alkalmaznak a fordítójelöltek. Elsajátítják viszont az adott szakterület terminológiáját, nyelvezetét és regiszterét, amelyeket szakfordító munkájuk során kamatoztathatnak. Fordítópiaci megközelítés Képzésünk szoros együttműködésben dolgozik a szegedi székhelyű Hunnect Kft.-vel. Ennek keretében az iroda projektmenedzsere hatórás kurzust tart hallgatóinknak a cégüknél leggyakrabban előforduló műfajok fordítási kérdéseiről. Ezeknek a műfajoknak a fordításához biológusi szakmai ismeretek szükségesek, illetve hasznosak. A kurzus keretében a hallgatók megismerkednek a műszerek használati utasítása, a betegnapló, a medical study (klinikai vizsgálatok, spontán, nemkívánatos reakciók és események, szabályozó beadványok, szabályozott termékinformáció) és a zárójelentés műfajának, illetve a gyógyszertörzskönyvezés során előforduló műfajok (alkalmassági előirat, betegtájékoztató, címkeszöveg) jellemzőivel, célközönségével, funkciójával, valamint speciális fordítási kérdéseivel. Nemcsak a műfajok sokszínűsége és jellege fontos itt, hanem a hozzájuk kapcsolódó, eltérő feladattípusok is, amelyeket a hallgatóknak házi feladatképpen el kell végezniük. Olyan feladatokról van szó, amelyekkel a hallgatók az általános és szakfordítás-órákon nem, vagy csak ritkán találkoznak, viszont egy fordítóiroda kínálatában szolgáltatásként szerepelnek, így gyakorlásukra nagy szükség van. Ilyen feladattípus többek között a visszafordítás, amely a fordítói piacon bevált minőségellenőrzési gyakorlat. A hallgatók egy angolról magyarra korábban lefordított szöveget kapnak visszafordításra: angolra kell (vissza)fordítaniuk a magyar szöveget. A visszafordítással tudjuk leellenőrizni, hogy a fordítás elsősorban tartalmi szempontból megfelelő minőségű-e. Célja a fordítói hiba és figyelmetlenség kiküszöbölése, a félreértelmezések és félrefordítások feltárása. Az eredeti forrásfájlt összehasonlítjuk a visszafordított fájllal, és akkor mondhatjuk, hogy a fordítás megfelelő minőségű, ha a két fájl tartalmában megegyezik. Figyelembe kell venni ugyanakkor, hogy tökéletes egyezés nem valószínű, illetve a visszafordítás is lehet hibás. Egy másik feladat során a hallgatóknak rövid frissítést kell elvégezniük. Kapnak egy magyar nyelvű és egy angol nyelvű sablont (template-et), és ezek felhasználásával kell egy magyar nyelvű betegtájékoztató szövegét korrektúrázva átírniuk, aktualizálniuk egy javított, korrektúrázott angol nyelvű fájl alapján. 20 I. A FORDÍTÁS OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Zachar Viktor. Bevezetés

Zachar Viktor. Bevezetés VALÓS FORDÍTÁSI FELADATOK, VALÓS FORDÍTÁSI PROBLÉMÁK MŰFAJOK ÉS FELADATTÍPUSOK AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSÉN Zachar Viktor Bevezetés Az ELTE BTK Fordító-

Részletesebben

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció A tantárgy az első félév tematikájában szerepel, heti négy óra gyakorlat, mely szigorlattal zárul. Az általános angol nyelvi órák alapvető

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma:

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció TANEGYSÉGLISTA k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központ

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központ www.tfk.bme.hu GAZDASÁGI, MŰSZAKI ÉS EURÓPAI UNIÓS SZAKFORDÍTÓ SZAK (nappali képzés 2017-ben csak angol

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központ

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központ www.tfk.bme.hu MŰSZAKI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ SZAK TÁVOKTATÁSSAL KOMBINÁLT ESTI

Részletesebben

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, NÉMET ÉS FRANCIA NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK) Tantágy neve Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, NÉMET, ÉS FRANCIA NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK) MINTATANTERV

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, NÉMET, ÉS FRANCIA NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK) MINTATANTERV TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, NÉMET, ÉS FRANCIA NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK) MINTATANTERV Tantárgy neve Tantárgy kontakt óraszám köv. Kreditpont egység oktató

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: fordítói szakirány Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali, levelező A szakért

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központ

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központ www.tfk.bme.hu GAZDASÁGI, MŰSZAKI ÉS EURÓPAI UNIÓS SZAKFORDÍTÓ SZAK (nappali képzés 2017-ben csak angol

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

A terminológiai adatbázisok gyakorlati haszna a terminológia és a fordító- tolmácsképzésben. Networkshop 2014 2014. Április 24-25-26, Pécs

A terminológiai adatbázisok gyakorlati haszna a terminológia és a fordító- tolmácsképzésben. Networkshop 2014 2014. Április 24-25-26, Pécs A terminológiai adatbázisok gyakorlati haszna a terminológia és a fordító- tolmácsképzésben Networkshop 2014 2014. Április 24-25-26, Pécs Fordító- tolmácsképzés Magyarországon Mesterszakok: Elte (angol,

Részletesebben

Tantárgyi programok meghatározása. 1. Szintrehozó felsőfokú szóbeli kommunikáció

Tantárgyi programok meghatározása. 1. Szintrehozó felsőfokú szóbeli kommunikáció Tantárgyi programok meghatározása 1. Szintrehozó felsőfokú szóbeli kommunikáció A tantárgy az első félév tematikájában szerepel, heti két óra gyakorlat, mely szigorlattal zárul. Az általános angol nyelvi

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Orvosi Szakfordító- és Kommunikátorképzés a 2012/2013. tanévben

Orvosi Szakfordító- és Kommunikátorképzés a 2012/2013. tanévben Orvosi Szakfordító- és Kommunikátorképzés a 2012/2013. tanévben Előkészítő évfolyam I. félév Tantárgy és tanár neve, heti óraszám Felsőfokú szóbeli kommunikáció (2) Felsőfokú írásbeli kommunikáció Nyelvtani

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központ

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központ www.tfk.bme.hu MŰSZAKI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS SZAK TÁVOKTATÁSSAL

Részletesebben

Ahol azt külön nem jelöljük, ott a fordító alatt tolmácsot is értünk.

Ahol azt külön nem jelöljük, ott a fordító alatt tolmácsot is értünk. 1. Általános fogalmak Ahol azt külön nem jelöljük, ott a fordító alatt tolmácsot is értünk. 1.1. Fordítóiroda Olyan fordítási és ehhez kapcsolódó tevékenységet végző gazdasági társaság, amely a megrendelők

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév 2. félév Tantárgy megnevezése: Konszolidált beszámoló

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Nappali tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 2. félév

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ szakirányú továbbképzési szak

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ szakirányú továbbképzési szak Az EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi-Albert Orvostudományi és Gyógyszerészeti Centrum Angol-magyar Orvosi Szakfordítóképző

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév II.évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli szaknyelv

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS I. A képzés célja: A mérnöki munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztése valamint olyan

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program A fordítói kompetencia Nyelvoktatás/nyelvvizsgáztatás: minden tanuló (T)

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) II. félév évfolyam II. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET:

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Angol-magyar Orvosi Szakfordítóképzés tanterve és vizsgarendje 2013/2014. tanévben

Angol-magyar Orvosi Szakfordítóképzés tanterve és vizsgarendje 2013/2014. tanévben Angol-magyar Orvosi Szakfordítóképzés tanterve és vizsgarendje 2013/2014. tanévben I.évfolyam II. félév Tantárgy és heti óraszám Kontrasztív országismeret II. (1 ESZT-22 terminológia (1 ESZT-41 A fordítás

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN Budapest, 2014 TARTALOM ELŐSZÓ...9 1. BEVEZETÉS...15 1.1. A vizsgálat tárgya...17 1.2. Célkitűzések és kutatási kérdések...18 1.3. A vizsgált nyelvek, műfaj

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE BTK Intézmény elérhetősége: Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Telefon: (1) 485-5200 Honlap: http://www.btk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Félfogadási idő hétfő 13-16 óra, szerda

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS. Nyelvvizsga elnevezése. Nyelvvizsga típusa és nyelve. Nyelvvizsga szintjei. Elérhetőségek

VIZSGALEÍRÁS. Nyelvvizsga elnevezése. Nyelvvizsga típusa és nyelve. Nyelvvizsga szintjei. Elérhetőségek VIZSGALEÍRÁS Nyelvvizsga elnevezése LanguageCert IESOL (Reading and Writing) írásbeli nyelvvizsga LanguageCert IESOL (Listening and Speaking) szóbeli nyelvvizsga Nyelvvizsga típusa és nyelve A Vizsgaközpont

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI ASSZISZTENS KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI ASSZISZTENS KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI ASSZISZTENS KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi asszisztens képzés 2. A tantárgy neve: Szakmai angol

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6.

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6. Esszéírás 1X1 Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes 2016. január 6. Mi az esszé? Az esszé a francia essay (=próba, próbálkozás) szóból ered. Eredetileg rövid terjedelmű

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Általános útmutató A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Az első, a második és a harmadik

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Számviteli esettanulmányok

Számviteli esettanulmányok SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számviteli esettanulmányok MSC Pénzügy-számvitel szak Vezetői számvitel szakirány Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől

Érvényes: 2015/2016. tanévtől Mintatanterv kód: SZAFORD2015SZTL Mintatanterv a bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai uniós és társadalomtudományi két idegen nyelvű szakfordítói és műfordítói (választható nyelvek:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak A gazdasági büntetőjogi és a kriminalisztikai szakjogász posztgraduális jogi szakirányú továbbképzési

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI ASSZISZTENS KÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI ASSZISZTENS KÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI ASSZISZTENS KÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi asszisztens levelező képzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ESSZÉÍRÁS. Készítette: Reich Orsolya. Szakmai felelős: Wessely Anna. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ESSZÉÍRÁS. Készítette: Reich Orsolya. Szakmai felelős: Wessely Anna. 2010. június ESSZÉÍRÁS ESSZÉÍRÁS Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben