A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM MÁJUS 15. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u Telefon: Megjelenik havonta Ára: 552 Ft TARTALOM oldal oldal II. FÕRÉSZ: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa Határozatok DH /2006. számú, adatszolgáltatási kötelezettség elõírása tárgyában hozott határozat DH /2006. számú, adatszolgáltatási kötelezettség elõírása tárgyában hozott határozat DH /2006. számú, adatszolgáltatási kötelezettség elõírása tárgyában hozott határozat DH /2006. számú, piacmeghatározás, jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatók azonosítására és kötelezettségek elõírására irányuló eljáráshoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség elõírása tárgyában hozott határozat 247 DH /2006. számú, piacmeghatározás, jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatók azonosítására és kötelezettségek elõírására irányuló eljáráshoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség elõírása tárgyában született határozat DH /2006. számú, adatszolgáltatási kötelezettség elõírása tárgyában hozott határozat Közlemény III. FÕRÉSZ: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások bejelentése nyilvántartásba való bejegyzésének tényérõl Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások bejelentése nyilvántartásból való törlésének tényérõl V. FÕRÉSZ: Egyéb információk, tájékoztatók A Nemzeti Hírközlési Hatóság honlapján ( megtalálható információk A Nemzeti Hírközlési Hatóság elérhetõsége A Nemzeti Hírközlési Hatóság és területi igazgatóságai telephelyeinek és ügyfélszolgálatainak nyitvatartási rendje

2 170 HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám II. FÕRÉSZ: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa Határozatok DH /2006. számú, adatszolgáltatási kötelezettség elõírása tárgyában hozott határozat Ügyiratszám: DH /2006. Tárgy: adatszolgáltatási kötelezettség elõírása Melléklet: 1. számú melléklet (Kérdõív) 2. számú melléklet (Tájékoztató) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) kötelezi a Telephant Távközlési Rt.-t (cím: 1062 BUDAPEST, Andrássy út 98.) (a továbbiakban: Kötelezett szolgáltató), hogy a jelen határozathoz 1. számú mellékletként csatolt kérdõívet kitöltve, cégszerûen aláírva a jelen határozat kézbesítésétõl számított 30 napon belül a 2. számú mellékletben meghatározott formában, módon küldje meg ata- nács részére. A jelen határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A jelen határozat felülvizsgálata a piacelemzési eljárás tárgyában hozott érdemi határozat ellen, annak kézbesítésétõl számított 15 napon belül a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsához három példányban benyújtott keresettel kérhetõ a Fõvárosi Bíróságtól. Indokolás A Tanács az elektronikus hírközlésrõl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. f) pontja szerinti hatáskörében, az Eht szerint piacelemzési eljárást folytat le: az Eht. 52. (1) bekezdése alapján azonosítja az érintett piacokat, elemzi az érintett piacokon fennálló versenyt, illetve annak hatékonyságát, azonosítja az érintett piacokon a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatót, illetve szolgáltatókat, valamint a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatóra, illetve szolgáltatókra az Eht. XI-XIV. fejezetében foglalt kötelezettségek közül a piacelemzés alapján feltárt versenyt korlátozó akadályok által indokolt, azokkal arányos, legalább egy kötelezettséget ír elõ, vagy a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatóra korábban, az e bekezdés szerinti piacelemzés elsõ elvégzését megelõzõen jogszabályban, illetve azt követõen a hatóság határozatában megállapított legalább egy kötelezettséget fenntart, illetve módosítja azt. Az Eht. 52. (2) bekezdése értelmében a piacmeghatározás és piacelemzés érdekében az elektronikus hírközlési szolgáltatók adatszolgáltatásra kötelesek. A Tanács az Eht. 10. d) és e) pontja szerinti hatáskörében szabályozói és hírközlés-politikai döntések elõkészítése érdekében a kábeles (koaxiális infrastruktúrán mûködõ) mûsorelosztási piac átfogó, jövõbe mutató elemzése, az ex-ante és ex-post szabályozás indokoltságának és lehetõségének bemutatása érdekében indított piacfelmérõ, elemzõ és értékelõ projektje (a továbbiakban: KTV projekt) keretében a DH /2005. sz. határozatával adatszolgáltatásra kötelezte a szolgáltatót. A Kötelezett szolgáltató a DH /2005. sz. határozathoz mellékelt kérdõív jelentõs részét kitöltetlenül, hiányosan küldte meg a Tanács részére, azonban a beküldött adatok piacelemzési eljárásban való felhasználást nem tiltotta meg. Tekintettel arra, hogy a piacelemzési eljárásban a fent meghatározott hiányzó adatok szükségesek és a Tanács az Eht (1) bekezdése értelmében határozatával kötelezheti az elektronikus hírközlési tevékenységet végzõt az elektronikus hírközlési szolgáltatásra, tevékenységre vonatkozó olyan adatok szolgáltatására, amelyek szolgáltatások igénybevételéhez, a hálózati szolgáltatások megvalósításához, továbbá a hatóság hatáskörébe utalt feladatok végzéséhez szükségesek, abban az esetben is, ha azok üzleti titoknak minõsülnek, a Kötelezett szolgáltató a mellékelt kérdõívet (amelyek a KTV projekt keretében visszaküldésre/kitöltésre nem került kérdõíveket tartalmazza) jelen eljárás keretében köteles hiánytalanul kitöltve megküldeni a Tanács részére. Az Eht (2) bekezdése alapján az adatszolgáltatásra megfelelõ határidõt kell meghatározni. Amennyiben az adatszolgáltatás piacmeghatározás, illetve piacelemzés érdekében szükséges, az adatszolgáltatásra nyitva álló határidõ 30 nap. Felhívjuk a Kötelezett szolgáltató figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatott adatok, vagy azok valamely része a Kötelezett szolgáltató megítélése szerint üzleti titoknak minõsül, a Kötelezett szolgáltató az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésekor köteles ezen adat, adatok üzleti titok mivoltát egyértelmûen megjelölni, az üzleti titok vonatkozásában nyilatkozni. Az Eht (3) bekezdése alapján amennyiben egy szolgáltató a kért adatokat az elõírt határidõre nem, hiányosan, vagy a valóságnak nem megfelelõen bocsátja a hatóság rendelkezésére, a hatóság az Eht. 33. (3) bekezdés a) pontja, valamint a 33. (5) bekezdése értelmében bírságot szab ki. A kötelezettek jogorvoslati jogosultsága az Eht. 46. (1) bekezdésén és a 47. (1) bekezdésén alapul. Budapest, április 10. A Tanács teljes ülése nevében: Hidasi István s. k. tanácstag A határozatot kapják: 1. Telephant Távközlési Rt. (1062 BUDAPEST, Andrássy út 98.) 2. Irattár

3 5. szám HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 171 Adatbekérés a kábeles (koaxiális infrastruktúrán mûködõ) mûsorelosztási és szélessávú hozzáférési piac elemzése céljából NHH001 : április

4 VI. Részpiac-specifikus adatok NHH Fõ gazdálkodási adatok Megnevezés (01) Összes nettó árbevétel (millió Ft) (02) Ebbõl: Kábeles mûsorelosztás nettó kisker. árbevétele (millió Ft) (03) Ebbõl: kábeles mûsorelosztás nettó kisker. árbevétele havidíjakból (04) kábeles mûsorelosztás nettó kisker. árbevétele egyszeri díjakból (05) Kábeles internetszolgáltatás nettó kisker. árbevétele (millió Ft) (06) Kábeltelefonos szolgáltatás nettó kisker. árbevétele (millió Ft) (07) Egyéb, a kábelhálózaton nyújtott hírközlési, távjelzõ és vagyonvédelmi szolgáltatásból eredõ kisker. árbevétel (millió Ft) (08) Más kábeltelevíziós szolgáltatótól kapott nagyker. árbevétel (millió Ft) (09) Egyéb hírközlési szolgáltatótól kapott nagyker. árbevétel (milió Ft) (10) Minden egyéb bevétel (millió Ft) (11) Átlagos statisztikai létszám (fõ) I. félév (a) (b) (c) (d) A bevételeket nettó (ÁFA nélküli) értékben, millió Ft-ban, egy tizedes pontosságig kerekítve kell feltüntetni. A (03) és a (04) sorok összegének az (02) sorral kell megegyeznie. Amennyiben a kábeles mûsorelosztás árbevételét nem tudják havidíj-bevételekre és egyszeri díjak bevételére bontani, a (03) és (04) sorokat hagyják üresen. A (02) és az (05)-(10) sorok összegének az (01) sorral kell megegyeznie. 172 HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

5 VI. Részpiac-specifikus adatok NHH Kiadások Megnevezés (01) Mûsorbeszerzéssel kapcsolatos kiadások (millió Ft) (02) Ebbõl: mûsordíjakkal kapcsolatos kiadások (millió Ft) (03) mûsorok után fizetett jogdíjakkal kapcsolatos kiadások (millió Ft) (04) Saját elõállítású mûsorral kapcsolatos kiadások (millió Ft) (05) Hálózat üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (millió Ft) (06) Hálózat korszerûsítéssel kapcsolatos kiadások (millió Ft) (07) Hálózat fejlesztéssel kapcsolatos kiadások (millió Ft) (08) Új rendszerek kiépítésevel kapcsolatos kiadások (millió Ft) (09) Rendszerek vásárlására fordított kiadások (millió Ft) (10) Hálózatbérlésre fordított kiadások (millió Ft) (11) Reklám, marketing tevékenységgel kapcsolatos kiadások (millió Ft) (12) Ügyfélszolgálattal kapcsolatos kiadások (millió Ft) (13) Számlázással kapcsolatos kiadások (millió Ft) (14) Egyéb, más hírközlési szolgáltatónak fizetett kiadások (millió Ft) (15) Minden egyéb kiadás (millió Ft) A kiadásokat nettó (ÁFA nélküli) értékben, millió Ft-ban, egy tizedes pontosságig kerekítve kell feltüntetni. Amennyiben nem rendelkeznek a kiadásokról a táblázat sorai szerinti bontással, kérjük, adjanak megbízható becslést az egyes területekre fordított összegekrõl I. félév (a) (b) (c) (d) 5. szám HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 173

6 VI. Részpiac-specifikus adatok NHH Az elosztott mûsorok után fizetett díjak 1/2 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) A mûsor után fizetett mûsordíj (nettó Ft / hó / elõfizetõ) A mûsor után fizetett jogdíj (nettó Ft / hó / elõfizetõ) Elosztott mûsor megnevezése I. félév I. félév (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) A táblázat (a) oszlopában a szolgáltató által a vizsgált idõszak folyamán bármikor elosztott összes mûsort fel kell tüntetni. A (b)-(i) oszlopokban a mûsorok után ténylegesen kifizetett egy elõfizetõre jutó fajlagos havi mûsor- és jogdíjakat kérjük beírni, tehát a kapott kedvezményekkel korrigált összeget. 174 HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

7 VI. Részpiac-specifikus adatok NHH Az elosztott mûsorok után fizetett díjak 2/2 Elosztott mûsor megnevezése A mûsor után fizetett mûsordíj (nettó Ft / hó / elõfizetõ) I. félév A mûsor után fizetett jogdíj (nettó Ft / hó / elõfizetõ) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) A táblázat (a) oszlopában a szolgáltató által a vizsgált idõszak folyamán bármikor elosztott összes mûsort fel kell tüntetni. A (b)-(i) oszlopokban a mûsorok után ténylegesen kifizetett egy elõfizetõre jutó fajlagos havi mûsor- és jogdíjakat kérjük beírni, tehát a kapott kedvezményekkel korrigált összeget I. félév 5. szám HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 175

8 VI. Részpiac-specifikus adatok NHH Kábeltelevíziós mûsorelosztás elõfizetõinek száma az idõszak végén 1/2 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Település neve kerület I. félév A szolgáltatási területén jelenleg folytat más szolgáltató is mûsorelosztó tevékenységet? Az Önök által lefedett háztartások hány százalékának van lehetõsége más kábelszolgáltatónál elõfizetni? Saját hálózatán nyújtja? (2005-ben) (db) (db) (db) (db) (igen/nem) (%) (Igen/nem) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) A táblázat (a)-(d) oszlopaiban azon elõfizetõk számát kell megadni, akik az adatszolgáltatóval állnak elõfizetõi viszonyban. Az (f) oszlopot kérjük, a legjobb tudása szerinti becslés alapján töltse ki. Az elõfizetõk számát településszintû (Budapesten kerületszintû) bontásban kérjük. A (g) oszlopban egy "igen" vagy egy "nem" feltüntetésével kell nyilatkozni arról, hogy az adott településen a kábeltelevíziós mûsorelosztást a szolgáltató saját hálózatán nyújtotta-e I. félévének végén. 176 HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

9 VI. Részpiac-specifikus adatok NHH Kábeltelevíziós mûsorelosztás elõfizetõinek száma az idõszak végén 2/2 (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) Település neve kerület I. félév A szolgáltatási területén jelenleg folytat más szolgáltató is mûsorelosztó tevékenységet? Az Önök által lefedett háztartások hány százalékának van lehetõsége más kábelszolgáltatónál elõfizetni? Saját hálózatán nyújtja? (2005-ben) (db) (db) (db) (db) (igen/nem) (%) (Igen/nem) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) A táblázat (a)-(d) oszlopaiban azon elõfizetõk számát kell megadni, akik az adatszolgáltatóval állnak elõfizetõi viszonyban. Az (f) oszlopot kérjük, a legjobb tudása szerinti becslés alapján töltse ki. Az elõfizetõk számát településszintû (Budapesten kerületszintû) bontásban kérjük. A (g) oszlopban egy "igen" vagy egy "nem" feltüntetésével kell nyilatkozni arról, hogy az adott településen a kábeltelevíziós mûsorelosztást a szolgáltató saját hálózatán nyújtotta-e I. félévének végén. 5. szám HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 177

10 178 HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám VI. Részpiac-specifikus adatok NHH Kábeles internetszolgáltatás elõfizetõinek száma az idõszak végén (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) Település neve kerület I. félév Saját hálózatán nyújtja? (2005-ben) (db) (db) (db) (db) (Igen/nem) (a) (b) (c) (d) (e)

11 5. szám HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 179 (36) (37) (38) (39) (40) A táblázatba csak a saját kábelinternetes elõfizetõk számát kell beírni. Az elõfizetõk számát településszintû (Budapesten kerületszintû) bontásban kérjük. Az (e) oszlopban egy "igen" vagy egy "nem" feltüntetésével kell nyilatkozni arról, hogy az adott településen az internetszolgáltatást a szolgáltató saját hálózatán nyújtotta-e I. félévének végén. VI. Részpiac-specifikus adatok NHH Kábeltelefonos elõfizetõk száma az idõszak végén (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) Település neve kerület I. félév Saját hálózatán nyújtja? (2005-ben) (db) (db) (Igen/nem) (a) (b) (c)

12 180 HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) A táblázatba csak a saját kábeltelefonos elõfizetõk számát kell beírni. Az elõfizetõk számát településszintû (Budapesten kerületszintû) bontásban kérjük. Az (c) oszlopban egy "igen" vagy egy "nem" feltüntetésével kell nyilatkozni arról, hogy az adott településen az kábeltelefonos szolgáltatást a szolgáltató saját hálózatán nyújtotta-e I. félévének végén. VI. Részpiac-specifikus adatok NHH Az üzemeltetett rendszerek mûszaki jellemzõi 2005 I. félévének végén (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) Fejállomás megnevezése A fejállomás által ellátott elõfizetõk hány százalékára jellemzõ? Soros Digitalizált-e Csillagpontos hálózat Visszirányúsított Ellátott települések száma Elõfizetõk száma i/n % % % db db (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

13 5. szám HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 181 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) A táblázatban az adatszolgáltató által üzemeltetett összes fejállomás jellemzõit kell megadni. Az (a) oszlopban a fejállomás megnevezéseként azt a települést kell megadni, ahol a fejállomás üzemel. A (c) és a (d) oszlop összegének 100%-kal kell megegyeznie. Az (e) oszlopba írt érték nem lehet nagyobb a (d) oszlopba írt értéknél.

14 VI. Részpiac-specifikus adatok NHH A programcsomagok jellemzõi 1/4 (01) (02) (03) (04) Havi elõfizetõi díj Programcsomagban A csomag havi A csomag havi Programcsomag neve Elõfizetõk száma (db) (Ft) levõ csatornák neve jogdíja (Ft) mûsordíja (Ft) (a) (b) (c) (d) (e) (f) A táblázatot a szolgáltató által kínált összes, eltérõ jellemzõkkel bíró programcsomagra ki kell tölteni, akkor is ha a szolgáltató azonos néven kínálja õket. Ha a táblázat sorainak száma kevésnek bizonyul, kérjük, használjanak pótlapokat. A (d) oszlopban kérjük feltüntetni az adott programcsomagban kínált csatornák nevét, vesszõvel elválasztva egymástól. Az (e) és az (f) oszlopban a csomagban szereplõ mûsorok után fizetendõ jogdíjak és mûsordíjak havi összegét kérjük beírni. 182 HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

15 VI. Részpiac-specifikus adatok NHH A programcsomagok jellemzõi 2/4 (01) (02) (03) (04) Havi elõfizetõi díj Programcsomagban A csomag havi A csomag havi Programcsomag neve Elõfizetõk száma (db) (Ft) levõ csatornák neve jogdíja (Ft) mûsordíja (Ft) (a) (b) (c) (d) (e) (f) A táblázatot a szolgáltató által kínált összes, eltérõ jellemzõkkel bíró programcsomagra ki kell tölteni, akkor is ha a szolgáltató azonos néven kínálja õket. Ha a táblázat sorainak száma kevésnek bizonyul, kérjük, használjanak pótlapokat. A (d) oszlopban kérjük feltüntetni az adott programcsomagban kínált csatornák nevét, vesszõvel elválasztva egymástól. Az (e) és az (f) oszlopban a csomagban szereplõ mûsorok után fizetendõ jogdíjak és mûsordíjak havi összegét kérjük beírni. 5. szám HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 183

16 VI. Részpiac-specifikus adatok NHH A programcsomagok jellemzõi 3/4 (01) (02) (03) (04) Havi elõfizetõi díj Programcsomagban A csomag havi A csomag havi Programcsomag neve Elõfizetõk száma (db) (Ft) levõ csatornák neve jogdíja (Ft) mûsordíja (Ft) (a) (b) (c) (d) (e) (f) A táblázatot a szolgáltató által kínált összes, eltérõ jellemzõkkel bíró programcsomagra ki kell tölteni, akkor is ha a szolgáltató azonos néven kínálja õket. Ha a táblázat sorainak száma kevésnek bizonyul, kérjük, használjanak pótlapokat. A (d) oszlopban kérjük feltüntetni az adott programcsomagban kínált csatornák nevét, vesszõvel elválasztva egymástól. Az (e) és az (f) oszlopban a csomagban szereplõ mûsorok után fizetendõ jogdíjak és mûsordíjak havi összegét kérjük beírni. 184 HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

17 VI. Részpiac-specifikus adatok NHH A programcsomagok jellemzõi 4/4 (01) (02) (03) (04) I. félév Havi elõfizetõi díj Programcsomagban A csomag havi A csomag havi Programcsomag neve Elõfizetõk száma (db) (Ft) levõ csatornák neve jogdíja (Ft) mûsordíja (Ft) (a) (b) (c) (d) (e) (f) A táblázatot a szolgáltató által kínált összes, eltérõ jellemzõkkel bíró programcsomagra ki kell tölteni, akkor is ha a szolgáltató azonos néven kínálja õket. Ha a táblázat sorainak száma kevésnek bizonyul, kérjük, használjanak pótlapokat. A (d) oszlopban kérjük feltüntetni az adott programcsomagban kínált csatornák nevét, vesszõvel elválasztva egymástól. Az (e) és az (f) oszlopban a csomagban szereplõ mûsorok után fizetendõ jogdíjak és mûsordíjak havi összegét kérjük beírni. 5. szám HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 185

18 186 HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám VI. Részpiac-specifikus adatok NHH A Prémium csatornák (01) (02) (03) (04) A prémium csatorna neve Havi elõfizetõi díj (Ft) Elõfizetõk száma (db) (a) (b) (c) (01) (02) (03) (04) A prémium csatorna neve Havi elõfizetõi díj (Ft) Elõfizetõk száma (db) (a) (b) (c) (01) (02) (03) (04) A prémium csatorna neve Havi elõfizetõi díj (Ft) Elõfizetõk száma (db) (a) (b) (c) (01) (02) (03) (04) I. félév A prémium csatorna neve Havi elõfizetõi díj (Ft) Elõfizetõk száma (db) (a) (b) (c) A táblázatot a szolgáltató által kínált összes, eltérõ jellemzõkkel bíró prémiumcsatornára ki kell tölteni.

19 5. szám HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 187 NHH001 FOGALOMMAGYARÁZAT Csillagpont: Csillagpontos rendszer: Elõfizetõ: Fejállomás: Fejlesztési kiadás: Jogdíj: Kiskereskedelmi árbevétel: Korszerûsítési kiadás: Lefedett házartás a házhálózat korszerû elosztó eleme, melyben programcsomagok kialakítása esetén megtalálhatók a csomagok szûrõ egységei az a házhálózat, amelyben minden elõfizetõ egyéni kábellel van bekötve a házerõsítõre, amely a programok szelektív elosztását is végzi olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki vagy amely a nyilvánosan elérhetõ elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával ilyen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerzõdéses viszonyban áll (Eht ) a kábeltelevíziós hálózatnak az az egysége, melynek feladata, hogy valamennyi beérkezõ kábeltelevíziós mûsorcsatornát összefogva egy széles sávú frekvencia-multiplex jelfolyamként továbbítsa azokat az elosztó hálózat felé az elõfizetõk számára olyan mûszaki tevékenységre fordított nettó (ÁFA mentes) kiadás, amely a hálózat elemeinek módosítása, cseréje, a hálózat struktúrájának változtatása útján a hálózat többcélú kihasználását, új szolgáltatások (kétirányú jeláramlás lehetõségének megteremtésével Internet, kívánság szerinti mûsor, telefon szolgáltatás, csillagpont kialakításával egyéni mûsorcsomagok képzése, stb.), nyújtását teszi lehetõvé a mûsor után a közös jogkezelõnek (pl. Artisjus) fizetett összeg a szolgáltatónak az elõfizetõitõl származó nettó árbevétele olyan mûszaki tevékenységre fordított nettó (ÁFA mentes) kiadás, amely a hálózat alapvetõ struktúrájának módosítása nélkül a rendszer egyes elemeinek (fejállomási berendezések, kábelrendszer, erõsítõk, stb.) felújítása, cseréje útján újabb mûsorcsatornák beiktatását, a szolgáltatás minõségének javítását, új elõfizetõk bekapcsolását, stb. szolgálja kiépített házhálózattal rendelkezõ épületben található háztartás. Száma a tényleges elõfizetéssel rendelkezõ és potenciálisan rendelkezõ, pótlólagos beruházás, fejlesztés nélkül kiszolgálható háztartások összege Mûsor: rádió, illetve televízió mûsorszámok megszerkesztett és nyilvánosan közzétett sorozata (Rttv ) Mûsordíj: Mûsorszétosztás: Mûsorszolgáltató: Mûsorszórás: Mûsorterjesztés: Nagykereskedelmi árbevétel: Nettó árbevétel: Országos mûsorszolgáltatás: Prémium csatorna: Programcsomag: Visszirányúsított (kétirányú) átvitel: a mûsor után a mûsorszolgáltatónak fizetett összeg a mûsorszolgáltató által elõállított jelek vezetékes (kábeles) hálózaton, továbbá földfelszíni vagy mûholdas nem mûsorszóró rádiótávközlõ rendszeren tartalmában változatlanul történõ egyidejû eljuttatása rádió és televízió mûsorszóró adókhoz, illetõleg mûsorelosztó hálózatokhoz (Eht ) az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki (amely) mûsorszámok sorozatát megszerkeszti, dönt arról, hogy a mûsorban mely mûsorszámok szerepeljenek, és a mûsort a nyilvánosság felé továbbítja, vagy más vállalkozással továbbíttatja (Rttv ) földfelszíni vagy mûholdas rendszerrel végzett egyirányú - megfelelõ vevõkészülékkel rendelkezõ, elvileg korlátlan számú felhasználónak szánt - rádió-távközlési eljárás hangok, képek vagy egyéb természetû jelek továbbítására. (Eht ) mûsorszolgáltató által elõállított mûsorszolgáltatási jelek elektronikus úton (mûsorszórással vagy mûsorelosztás útján) egyidejûleg, változatlanul történõ eljuttatása a felhasználó vevõkészülékéhez (Eht ) a szolgáltató társszolgáltatókkal folytatott tevékenységébõl származó nettó árbevétel általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül értendõ éves árbevétel az a mûsorszolgáltatás, amelynek vételkörzetében az ország lakosságának legalább ötven százaléka él (Rttv ) olyan csatorna, melyet az elõfizetõk mûsorcsomagon kívül, külön elõre meghirdetett elõfizetési díjért vehetnek igénybe olyan televíziós és rádiós csatornákból álló készlet, melyet az elõfizetõk elõre meghirdetett egységes elõfizetési díjért vehetnek igénybe olyan (duplex) átvitel, mely nemcsak az átvinni kívánt TV és rádiócsatornákat juttatja el az elõfizetõkhöz, hanem modemen keresztül képes nagysebességû kétirányú adatátvitelre (pl Internet) is

20 188 HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám 2. számú melléklet a DH /2006. számú határozathoz Szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során az alábbiakban meghatározottak szerint köteles eljárni: Szolgáltató a határozat 1. számú számú mellékletét képezõ kérdõívet az elõírt határidõn belül köteles kitölteni vagy nyilatkozni, és azt postai úton a 1525 Budapest, Pf. 75. címre megküldeni. A Tanács a Szolgáltató kötelezettségének teljesítése és az adatszolgáltatás elõsegítése érdekében az adatszolgáltatási kötelezettséget elõíró határozat kézbesítésével egyidejûleg az 1. számú számú mellékletét képezõ kérdõívet elektronikusan a címen elérhetõ internetes honlapon a Közlemények / Szolgáltatók menüpont alatt hozzáférhetõvé és letölthetõvé teszi. Az adatszolgáltatás a fenti honlapról letöltött, kitöltött és kinyomtatott kérdõív vagy a nyilatkozat cégszerûen aláírt példányának a fent megjelölt postacímre történõ eljuttatásával is teljesíthetõ. A Tanács a Kötelezett szolgáltató és a kitöltött kérdõívek vagy nyilatkozat azonosíthatósága, valamint a szolgáltatott adatok feldolgozásának megkönnyítése érdekében a Szolgáltató részére egyéni azonosító kódot állapított meg, melyet a Kötelezett szolgáltató az általa megfelelõen kitöltött kérdõív valamennyi oldalán vagy a nyilatkozatban köteles feltüntetni. Telephant Távközlési Rt. szolgáltató egyéni azonosító kódja: 552 Kérjük, hogy amennyiben nyilatkozatot nem küld, a kérdõívet figyelmesen tanulmányozza át, és annak valamennyi Önre értelmezhetõ részét töltse ki. Amennyiben a kérdõív kitöltésével kapcsolatosan bármilyen kérdése lenne, vagy további információra van szüksége az alábbiakban megjelölt munkatársunktól kaphat tájékoztatást: Máté Róbert András piacelemzõ munkatárs Tel.: Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás alapján készülõ határozattervezetet - természetesen az üzleti titok védelmének figyelembevételével az érintett szolgáltató számára elektronikus formában hozzáférhetõvé tesszük az Eht. 36. szerinti eljárás keretében.

21 5. szám HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 189 DH /2006. számú, adatszolgáltatási kötelezettség elõírása tárgyában hozott határozat Ügyiratszám: DH /2006 Tárgy: adatszolgáltatási kötelezettség elõírása Melléklet: 1. számú melléklet (Kérdõív) 2. számú melléklet (Tájékoztató A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) kötelezi a «Szolgáltató neve»-t (cím:«levirszám»«levhelység»«levcím», ) (a továbbiakban: Kötelezett szolgáltató), hogy a jelen határozathoz 1. számú mellékletként csatolt kérdõívet kitöltve, cégszerûen aláírva a jelen határozat kézbesítésétõl számított 30 napon belül a 2. számú mellékletben meghatározott formában, módon küldje meg ata- nács részére. A jelen határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A jelen határozat felülvizsgálata a piacelemzési eljárás tárgyában hozott érdemi határozat ellen, annak kézbesítésétõl számított 15 napon belül a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsához három példányban benyújtott keresettel kérhetõ a Fõvárosi Bíróságtól. Indokolás A Tanács az elektronikus hírközlésrõl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. f) pontja szerinti hatáskörében, az Eht szerint piacelemzési eljárást folytat le: az Eht. 52. (1) bekezdése alapján azonosítja az érintett piacokat, elemzi az érintett piacokon fennálló versenyt, illetve annak hatékonyságát, azonosítja az érintett piacokon a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatót, illetve szolgáltatókat, valamint a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatóra, illetve szolgáltatókra az Eht. XI-XIV. fejezetében foglalt kötelezettségek közül a piacelemzés alapján feltárt versenyt korlátozó akadályok által indokolt, azokkal arányos, legalább egy kötelezettséget ír elõ, vagy a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatóra korábban, az e bekezdés szerinti piacelemzés elsõ elvégzését megelõzõen jogszabályban, illetve azt követõen a hatóság határozatában megállapított legalább egy kötelezettséget fenntart, illetve módosítja azt. Az Eht. 52. (2) bekezdése értelmében a piacmeghatározás és piacelemzés érdekében az elektronikus hírközlési szolgáltatók adatszolgáltatásra kötelesek. A Tanács az Eht. 10. d) és e) pontja szerinti hatáskörében szabályozói és hírközlés-politikai döntések elõkészítése érdekében a kábeles (koaxiális infrastruktúrán mûködõ) mûsorelosztási piac átfogó, jövõbe mutató elemzése, az ex-ante és ex-post szabályozás indokoltságának és lehetõségének bemutatása érdekében indított piacfelmérõ, elemzõ és értékelõ projektje (a továbbiakban: KTV projekt) keretében a «Alaphatározat ügyiratszáma» sz. határozatával adatszolgáltatásra kötelezte a szolgáltatót. A Kötelezett szolgáltató a «Alaphatározat ügyiratszáma» sz. határozathoz mellékelt kérdõívet nem küldte meg a Tanács részére. Tekintettel arra, hogy a piacelemzési eljárásban a fent meghatározott hiányzó adatok szükségesek és a Tanács az Eht (1) bekezdése értelmében határozatával kötelezheti az elektronikus hírközlési tevékenységet végzõt az elektronikus hírközlési szolgáltatásra, tevékenységre vonatkozó olyan adatok szolgáltatására, amelyek szolgáltatások igénybevételéhez, a hálózati szolgáltatások megvalósításához, továbbá a hatóság hatáskörébe utalt feladatok végzéséhez szükségesek, abban az esetben is, ha azok üzleti titoknak minõsülnek, a Kötelezett szolgáltató a mellékelt kérdõívet jelen eljárás keretében köteles hiánytalanul kitöltve megküldeni a Tanács részére. Az Eht (2) bekezdése alapján az adatszolgáltatásra megfelelõ határidõt kell meghatározni. Amennyiben az adatszolgáltatás piacmeghatározás, illetve piacelemzés érdekében szükséges, az adatszolgáltatásra nyitva álló határidõ 30 nap. Felhívjuk a Kötelezett szolgáltató figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatott adatok, vagy azok valamely része a Kötelezett szolgáltató megítélése szerint üzleti titoknak minõsül, a Kötelezett szolgáltató az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésekor köteles ezen adat, adatok üzleti titok mivoltát egyértelmûen megjelölni, az üzleti titok vonatkozásában nyilatkozni. Az Eht (3) bekezdése alapján amennyiben egy szolgáltató a kért adatokat az elõírt határidõre nem, hiányosan, vagy a valóságnak nem megfelelõen bocsátja a hatóság rendelkezésére, a hatóság az Eht. 33. (3) bekezdés a) pontja, valamint a 33. (5) bekezdése értelmében bírságot szab ki. A kötelezettek jogorvoslati jogosultsága az Eht. 46. (1) bekezdésén és a 47. (1) bekezdésén alapul. Budapest, március 31. A Tanács teljes ülése nevében: Hidasi István s. k. tanácstag A határozatot kapják: 1. «Szolgáltató neve» («LevIrSzám»«LevHelység»«LevCím», ) 2. Irattár

22 190 HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám Adatbekérés a kábeles (koaxiális infrastruktúrán mûködõ) mûsorelosztási és szélessávú hozzáférési piac elemzése céljából NHH002 : április

23 I. Általános adatok - NHH A szolgáltató (cég) azonosítási adatai (2005. jan. 1-jei állapotnak megfelelõen) (01) Megnevezése (02) Székhelye A társaság (03) Cégszáma (04) Adószáma (05) Neve (06) Telefonszáma Kérdõív kitöltéséért felelõs - központon keresztül elérhetõ száma (07) személy - közvetlen száma (08) Címe (09) címe A táblázat soraiban a hiteles cégbírósági nyilvántartás szerint a január 1. napján hatályos adatokat kérjük feltüntetni. Amennyiben e téren elfogadott változás következett be (taggyûlési/közgyûlési határozat stb.), de ennek cégbírósági bejegyzése még nem történt meg, azt is kérjük feltüntetni. A táblázat soraiban azt a természetes személyt kérjük megnevezni, aki a kérdõív kitöltésében operatív és felelõs módon részt vett, és szükség esetén a cég képviseletében a Nemzeti Hírközlési Hatósággal az adatok tekintetében érdemben együtt tud mûködni. 5. szám HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 191

24 I. Általános adatok - NHH A szolgáltató (cég) tulajdonosainak adatai (2005. jan. 1.) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Neve Tulajdoni részesedés mértéke (%) A tulajdonos Befolyásszerzésének mértéke (0=nincs, 1=jelentõs, 2=többségi, 3=közvetlen) Elsõbbségi részvények típusa (0=nincs, 1=osztalékhoz, 2=likvidációs hányadhoz, 3=szavazathoz, 4=elõvásárláshoz fûzõdõ) (a) (b) (c) (d) A táblázat soraiban a hiteles cégbírósági nyilvántartás szerint a január 1. napján hatályos adatokat kérjük feltüntetni. Amennyiben e téren elfogadott változás következett be (taggyûlési/közgyûlési határozat stb.), de ennek cégbírósági bejegyzése még nem történt meg, azt is kérjük feltüntetni. A táblázat "neve" oszlopában valamennyi tulajdonos pontos nevét kérjük megjelölni, a tulajdoni részesedésük szerint, csökkenõ sorrendben. Nem kell feltüntetni a nyilvános alapítású részvénytársaság esetében azon tulajdonosok nevét, akik törzs-, kamatozó-, vagy dolgozói részvénnyel (1997. évi CXLIV. tv ) rendelkeznek és befolyásszerzésük (szavazatuk) mértéke nem éri el az 5%-ot. A táblázat "befolyásszerzésének mértéke (0=nincs, 1=jelentõs, 2=többségi, 3=közvetlen)" oszlopában a tulajdonos befolyásának mértékét (1997. évi CXLIV.tv ) kérjük megadni. 192 HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

25 I. Általános adatok - NHH A szolgáltató társaságban (cégben) legalább jelentõs befolyással rendelkezõ tulajdonos (anyavállalat) adatai - (2005. jan. 1.) (01) Anyavállalat neve (02) Anyavállalat székhelye (03) Anyavállalat cégszáma (bejegyzés országa) (04) (05) (06) (07) (08) Neve Az anyavállalat távközlési szolgáltatásból származó évi nettó (ÁFA nélküli) árbevétele (millió Ft) (a) (b) (c) Az anyavállalat tulajdonosai közül a legalább jelentõs befolyással rendelkezõk Tulajdoni részesedése (%) Befolyásszerzésének mértéke (0=jelentõs, 1=többségi, 2=közvetlen) Elsõbbségi részvények típusa (0=nincs, 1=osztalékhoz, 2=likvidációs hányadhoz, 3=szavazathoz, 4= elõvásárláshoz fûzõdik) (a) (b) (c) (d) Valamennyi, a cégben legalább jelentõs befolyással rendelkezõ (1997. évi CXLIV. tv ) tulajdonos (anyavállalat) esetén külön-külön lap kitöltése szükséges. A táblázat soraiban a január 1. napján hatályos adatokat kérjük feltüntetni, a Magyarországon bejegyzett társaságok esetében a magyar hiteles cégbírósági nyilvántartás szerint, a külföldön bejegyzett társaságok esetében pedig a bejegyzés helyén érvényes cégnyilvántartás szerint. Amennyiben e téren elfogadott változás következett be (taggyûlési/közgyûlési határozat stb.), de ennek cégbírósági bejegyzése még nem történt meg, azt is kérjük feltüntetni A táblázat oszlopait a 2. táblázatnál írtak szerint kell kitölteni azzal, hogy az anyavállalat tulajdonosai közül csak a legalább jelentõs befolyással rendelkezõket kell feltüntetni. A táblázat "anyavállalat távközlési szolgáltatásból származó nettó árbevétele (millió Ft)" sorában a KSH által meghatározott SZJ 64.2x.xx.x. szám alatt számlázott nettó árbevételeket kérjük megadni a Magyarországon bejegyzett cégek esetében, míg a külföldön bejegyzett cégek esetében a távközlési szolgáltatásból származó nettó árbevételeket. A december 31-ig hatályos, a hírközlésrõl szóló évi XL. törvény pontja szerint: távközlési szolgáltatás: az ellenszolgáltatásért végzett hálózati, illetõleg elõfizetõi szolgáltatás, amely részben vagy egészben jeleknek távközlõ hálózaton történõ átvitelébõl és irányításából áll. 5. szám HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 193

26 I. Általános adatok - NHH Az anyavállalat tulajdonában álló, Magyarországon elektronikus hírközlési tevékenységet végzõ társaságok (testvérvállalat) adatai - (2005. jan.1.) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) A testvérvállalat neve székhelye cégszáma (bejegyzés országa) távközlési tevékenységbõl származó évi nettó árbevétele (millió Ft) (a) (b) (c) (d) Az elektronikus hírközlésrõl szóló évi C. törvény pontja szerint elektronikus hírközlési tevékenység: olyan tevékenység, amely bármely értelmezhetõ formában elõállított jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetû egyéb közlemény elektronikus hírközlõ hálózaton keresztül egy vagy több felhasználóhoz történõ eljuttatását szolgálja, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása, elektronikus hírközlõ hálózat vagy végberendezés üzemeltetése, végberendezések forgalmazása és a kapcsolódó szolgáltatások. A táblázat soraiban a január 1. napján hatályos adatokat kérjük feltüntetni, a Magyarországon bejegyzett társaságok esetében a magyar hiteles cégbírósági nyilvántartás szerint, a külföldön bejegyzett társaságok esetében pedig a bejegyzés helyén érvényes cégnyilvántartás szerint. Amennyiben e téren elfogadott változás következett be (taggyûlési/közgyûlési határozat stb.), de ennek cégbírósági bejegyzése még nem történt meg, azt is kérjük feltüntetni. 194 HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

27 I. Általános adatok - NHH A szolgáltató (cég) tulajdonában álló, Magyarországon elektronikus hírközlési tevékenységet végzõ társaságok (leányvállalat) adatai - (2005. jan. 1.) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) A leányvállalat neve székhelye cégszáma (bejegyzés országa) távközlési tevékenységbõl származó évi nettó árbevétele (millió Ft) (a) (b) (c) (d) Az elektronikus hírközlésrõl szóló évi C. törvény pontja szerint elektronikus hírközlési tevékenység: olyan tevékenység, amely bármely értelmezhetõ formában elõállított jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetû egyéb közlemény elektronikus hírközlõ hálózaton keresztül egy vagy több felhasználóhoz történõ eljuttatását szolgálja, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása, elektronikus hírközlõ hálózat vagy végberendezés üzemeltetése, végberendezések forgalmazása és a kapcsolódó szolgáltatások. A táblázat soraiban a január1. napján hatályos adatokat kérjük feltüntetni, a Magyarországon bejegyzett társaságok esetében a magyar hiteles cégbírósági nyilvántartás szerint, a külföldön bejegyzett társaságok esetében pedig a bejegyzés helyén érvényes cégnyilvántartás szerint. Amennyiben e téren elfogadott változás következett be (taggyûlési/közgyûlési határozat stb.), de ennek cégbírósági bejegyzése még nem történt meg, azt is kérjük feltüntetni. 5. szám HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 195

28 I. Általános adatok - NHH Ügyfélszolgálat és reklámtevékenység 6.1. Reklámköltségek Teljes reklámköltség vizsgált idõszaka (01) 2002 (02) 2003 (03) Ügyfélszolgálat Idõszak (01) 2002 (02) 2003 (03) 2004 EZT AZ ADATLAPOT CSAK AZOKNAK A SZOLGÁLTATÓKNAK KELL KITÖLTENIÜK, AMELYEK ÉVI NETTÓ (ÁFA NÉLKÜLI) ÁRBEVÉTELE A 100 MILLIÓ Ft-OT MEGHALADTA! Teljes költség (millió Ft) Termékreklám (%) Megoszlás 1 Cég reklám (%) Szponzoráció (%) Televizió, rádió (%) Megoszlás 2 (médium szerint) Írott média, Internet óriásplakát PR (%) (%) (%) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Munkatársak száma az ügyfelekkel történõ kapcsolatfelvétel Ügyfélszolgálati módja szerint (fõ) pontok száma Internetes országosan (db) Üzlet Call center Egyéb honlap (a) (b) (c) (d) (e) A munkatársak számánál az éves átlagos állományi létszámot kell megadni. Egyéb (%) 196 HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

29 I. Általános adatok - NHH A szolgáltató pénzügyi adatai A (01)-(06) ÉS A (10)-(11) SOROKAT CSAK AZOKNAK A SZOLGÁLTATÓKNAK KELL KITÖLTENIÜK, AMELYEK ÉVI NETTÓ (ÁFA NÉLKÜLI) ÁRBEVÉTELE A 100 MILLIÓ Ft-OT MEGHALADTA! (01) Összes eszköz (millió Ft) (02) Tárgyi eszközök aránya (%) (03) Tõkeellátottság (%) (04) Likviditási mutató (%) (05) Esedékességi mutató(%) (06) Adósságfedezeti mutató (%) (07) Összes bevétel (millió Ft) (08) üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (millió Ft) (09) Adózott eredmény (millió Ft) (10) Befektetett eszközök beszerzése (millió Ft) (11) Befektetett eszközök eladása (millió Ft) (a) (b) (c) Számítási mód az egyes sorokhoz: (02) sor: tárgyi eszköz / összes eszköz (03) sor: saját tõke / összes forrás (04) sor: forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek (05) sor: rövid lejáratú kötelezettségek / összes kötelezettség (rövid+hosszú lejáratú) (06) sor: (befektetett eszközök+forgóeszközök) / összes kötelezettség (rövid+hosszú lejáratú) (10) sor: megegyezik a számvitelrõl szól évi C. törvény 7.sz melléklete szerinti cash flow-kimutatás 14. számú sorával (11) sor: megegyezik a számvitelrõl szóló évi C. törvény 7.sz melléklete szerinti cash flow-kimutatás 15. számú sorával 5. szám HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 197

30 VI. Részpiac-specifikus adatok NHH Fõ gazdálkodási adatok Megnevezés (01) Összes nettó árbevétel (millió Ft) (02) Ebbõl: Kábeles mûsorelosztás nettó kisker. árbevétele (millió Ft) (03) Ebbõl: kábeles mûsorelosztás nettó kisker. árbevétele havidíjakból (04) kábeles mûsorelosztás nettó kisker. árbevétele egyszeri díjakból (05) Kábeles internetszolgáltatás nettó kisker. árbevétele (millió Ft) (06) Kábeltelefonos szolgáltatás nettó kisker. árbevétele (millió Ft) (07) Egyéb, a kábelhálózaton nyújtott hírközlési, távjelzõ és vagyonvédelmi szolgáltatásból eredõ kisker. árbevétel (millió Ft) (08) Más kábeltelevíziós szolgáltatótól kapott nagyker. árbevétel (millió Ft) (09) Egyéb hírközlési szolgáltatótól kapott nagyker. árbevétel (milió Ft) (10) Minden egyéb bevétel (millió Ft) (11) Átlagos statisztikai létszám (fõ) I. félév (a) (b) (c) (d) A bevételeket nettó (ÁFA nélküli) értékben, millió Ft-ban, egy tizedes pontosságig kerekítve kell feltüntetni. A (03) és a (04) sorok összegének az (02) sorral kell megegyeznie. Amennyiben a kábeles mûsorelosztás árbevételét nem tudják havidíj-bevételekre és egyszeri díjak bevételére bontani, a (03) és (04) sorokat hagyják üresen. A (07) sorban kell feltüntetni többek között az évi I. tv szerinti szolgáltatásokat. A (02) és az (05)-(10) sorok összegének az (01) sorral kell megegyeznie. 198 HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

31 VI. Részpiac-specifikus adatok NHH Kiadások Megnevezés (01) Mûsorbeszerzéssel kapcsolatos kiadások (millió Ft) (02) Ebbõl: mûsordíjakkal kapcsolatos kiadások (millió Ft) (03) mûsorok után fizetett jogdíjakkal kapcsolatos kiadások (millió Ft) (04) Saját elõállítású mûsorral kapcsolatos kiadások (millió Ft) (05) Hálózat üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (millió Ft) (06) Hálózat korszerûsítéssel kapcsolatos kiadások (millió Ft) (07) Hálózat fejlesztéssel kapcsolatos kiadások (millió Ft) (08) Új rendszerek kiépítésevel kapcsolatos kiadások (millió Ft) (09) Rendszerek vásárlására fordított kiadások (millió Ft) (10) Hálózatbérlésre fordított kiadások (millió Ft) (11) Reklám, marketing tevékenységgel kapcsolatos kiadások (millió Ft) (12) Ügyfélszolgálattal kapcsolatos kiadások (millió Ft) (13) Számlázással kapcsolatos kiadások (millió Ft) (14) Egyéb, más hírközlési szolgáltatónak fizetett kiadások (millió Ft) (15) Minden egyéb kiadás (millió Ft) I. félév (a) (b) (c) (d) A kiadásokat nettó (ÁFA nélküli) értékben, millió Ft-ban, egy tizedes pontosságig kerekítve kell feltüntetni. Amennyiben nem rendelkeznek a kiadásokról a táblázat sorai szerinti bontással, kérjük, adjanak megbízható becslést az egyes területekre fordított összegekrõl. 5. szám HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 199

32 VI. Részpiac-specifikus adatok NHH Az elosztott mûsorok után fizetett díjak 1/2 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) A mûsor után fizetett mûsordíj (nettó Ft / hó / elõfizetõ) A mûsor után fizetett jogdíj (nettó Ft / hó / elõfizetõ) Elosztott mûsor megnevezése I. félév I. félév (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) A táblázat (a) oszlopában a szolgáltató által a vizsgált idõszak folyamán bármikor elosztott összes mûsort fel kell tüntetni. A (b)-(i) oszlopokban a mûsorok után ténylegesen kifizetett egy elõfizetõre jutó fajlagos havi mûsor- és jogdíjakat kérjük beírni, tehát a kapott kedvezményekkel korrigált összeget. 200 HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

33 VI. Részpiac-specifikus adatok NHH Az elosztott mûsorok után fizetett díjak 2/2 (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) Elosztott mûsor megnevezése A mûsor után fizetett mûsordíj (nettó Ft / hó / elõfizetõ) I. félév A mûsor után fizetett jogdíj (nettó Ft / hó / elõfizetõ) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) A táblázat (a) oszlopában a szolgáltató által a vizsgált idõszak folyamán bármikor elosztott összes mûsort fel kell tüntetni. A (b)-(i) oszlopokban a mûsorok után ténylegesen kifizetett egy elõfizetõre jutó fajlagos havi mûsor- és jogdíjakat kérjük beírni, tehát a kapott kedvezményekkel korrigált összeget I. félév 5. szám HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 201

34 VI. Részpiac-specifikus adatok NHH Kábeltelevíziós mûsorelosztás elõfizetõinek száma az idõszak végén 1/2 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Település neve kerület I. félév A szolgáltatási területén jelenleg folytat más szolgáltató is mûsorelosztó tevékenységet? Az Önök által lefedett háztartások hány százalékának van lehetõsége más kábelszolgáltatónál elõfizetni? Saját hálózatán nyújtja? (2005-ben) (db) (db) (db) (db) (igen/nem) (%) (Igen/nem) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) A táblázat (a)-(d) oszlopaiban azon elõfizetõk számát kell megadni, akik az adatszolgáltatóval állnak elõfizetõi viszonyban. Az (f) oszlopot kérjük, a legjobb tudása szerinti becslés alapján töltse ki. Az elõfizetõk számát településszintû (Budapesten kerületszintû) bontásban kérjük. A (g) oszlopban egy "igen" vagy egy "nem" feltüntetésével kell nyilatkozni arról, hogy az adott településen a kábeltelevíziós mûsorelosztást a szolgáltató saját hálózatán nyújtotta-e I. félévének végén. 202 HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

35 VI. Részpiac-specifikus adatok NHH Kábeltelevíziós mûsorelosztás elõfizetõinek száma az idõszak végén 2/2 (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) Település neve kerület I. félév A szolgáltatási területén jelenleg folytat más szolgáltató is mûsorelosztó tevékenységet? Az Önök által lefedett háztartások hány százalékának van lehetõsége más kábelszolgáltatónál elõfizetni? Saját hálózatán nyújtja? (2005-ben) (db) (db) (db) (db) (igen/nem) (%) (Igen/nem) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) A táblázat (a)-(d) oszlopaiban azon elõfizetõk számát kell megadni, akik az adatszolgáltatóval állnak elõfizetõi viszonyban. Az (f) oszlopot kérjük, a legjobb tudása szerinti becslés alapján töltse ki. Az elõfizetõk számát településszintû (Budapesten kerületszintû) bontásban kérjük. A (g) oszlopban egy "igen" vagy egy "nem" feltüntetésével kell nyilatkozni arról, hogy az adott településen a kábeltelevíziós mûsorelosztást a szolgáltató saját hálózatán nyújtotta-e I. félévének végén. 5. szám HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 203

36 204 HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám VI. Részpiac-specifikus adatok NHH Kábeles internetszolgáltatás elõfizetõinek száma az idõszak végén (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) Település neve kerület I. félév Saját hálózatán nyújtja? (2005-ben) (db) (db) (db) (db) (Igen/nem) (a) (b) (c) (d) (e)

37 5. szám HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 205 (36) (37) (38) (39) (40) A táblázatba csak a saját kábelinternetes elõfizetõk számát kell beírni. Az elõfizetõk számát településszintû (Budapesten kerületszintû) bontásban kérjük. Az (e) oszlopban egy "igen" vagy egy "nem" feltüntetésével kell nyilatkozni arról, hogy az adott településen az internetszolgáltatást a szolgáltató saját hálózatán nyújtotta-e I. félévének végén. VI. Részpiac-specifikus adatok NHH Kábeltelefonos elõfizetõk száma az idõszak végén (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) Település neve kerület I. félév Saját hálózatán nyújtja? (2005-ben) (db) (db) (Igen/nem) (a) (b) (c)

38 206 HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) A táblázatba csak a saját kábelinternetes elõfizetõk számát kell beírni. Az elõfizetõk számát településszintû (Budapesten kerületszintû) bontásban kérjük. Az (c) oszlopban egy "igen" vagy egy "nem" feltüntetésével kell nyilatkozni arról, hogy az adott településen az internetszolgáltatást a szolgáltató saját hálózatán nyújtotta-e I. félévének végén. VI. Részpiac-specifikus adatok NHH Az üzemeltetett rendszerek mûszaki jellemzõi 2005 I. félévének végén (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) Fejállomás megnevezése A fejállomás által ellátott elõfizetõk hány százalékára jellemzõ? Soros Digitalizált-e Csillagpontos hálózat Visszirányúsított Ellátott települések száma Elõfizetõk száma i/n % % % db db (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

39 5. szám HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 207 (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) A táblázatban az adatszolgáltató által üzemeltetett összes fejállomás jellemzõit kell megadni. Az (a) oszlopban a fejállomás megnevezéseként azt a települést kell megadni, ahol a fejállomás üzemel. A (c) és a (d) oszlop összegének 100%-kal kell megegyeznie. Az (e) oszlopba írt érték nem lehet nagyobb a (d) oszlopba írt értéknél.

40 VI. Részpiac-specifikus adatok NHH A programcsomagok jellemzõi 1/4 (01) (02) (03) (04) Havi elõfizetõi díj Programcsomagban A csomag havi A csomag havi Programcsomag neve Elõfizetõk száma (db) (Ft) levõ csatornák neve jogdíja (Ft) mûsordíja (Ft) (a) (b) (c) (d) (e) (f) A táblázatot a szolgáltató által kínált összes, eltérõ jellemzõkkel bíró programcsomagra ki kell tölteni, akkor is ha a szolgáltató azonos néven kínálja õket. Ha a táblázat sorainak száma kevésnek bizonyul, kérjük, használjanak pótlapokat. A (d) oszlopban kérjük feltüntetni az adott programcsomagban kínált csatornák nevét, vesszõvel elválasztva egymástól. Az (e) és az (f) oszlopban a csomagban szereplõ mûsorok után fizetendõ jogdíjak és mûsordíjak havi összegét kérjük beírni. 208 HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

41 VI. Részpiac-specifikus adatok NHH A programcsomagok jellemzõi 2/4 (01) (02) (03) (04) Havi elõfizetõi díj Programcsomagban A csomag havi A csomag havi Programcsomag neve Elõfizetõk száma (db) (Ft) levõ csatornák neve jogdíja (Ft) mûsordíja (Ft) (a) (b) (c) (d) (e) (f) A táblázatot a szolgáltató által kínált összes, eltérõ jellemzõkkel bíró programcsomagra ki kell tölteni, akkor is ha a szolgáltató azonos néven kínálja õket. Ha a táblázat sorainak száma kevésnek bizonyul, kérjük, használjanak pótlapokat. A (d) oszlopban kérjük feltüntetni az adott programcsomagban kínált csatornák nevét, vesszõvel elválasztva egymástól. Az (e) és az (f) oszlopban a csomagban szereplõ mûsorok után fizetendõ jogdíjak és mûsordíjak havi összegét kérjük beírni. 5. szám HÍRKÖZLÉSI ÉRTESÍTÕ 209

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2008. MÁJUS 30. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7283 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2006. DECEMBER 13. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7283 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2006. MÁRCIUS 13. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7405 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. Ügyiratszám: DH-4018-2/2008. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (13. számú piac) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban:

Részletesebben

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása Ügyiratszám: DH-.- /2004. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács)

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapította, hogy a fenti piacokon a következő három elkülönült piac azonosítható:

HATÁROZAT. megállapította, hogy a fenti piacokon a következő három elkülönült piac azonosítható: Ügyiratszám: SK/32197-11/2015. Tárgy: Piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (3/2003., 5/2003. piacok) Ügyintéző: Függelékek: Baracsi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt települések területén Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007. ÁPRILIS 27. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7283 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

Megfelelőségi nyilatkozat (elektronikus hírközlési szolgáltatás 13/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti megfelelőségéről a 2014.

Megfelelőségi nyilatkozat (elektronikus hírközlési szolgáltatás 13/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti megfelelőségéről a 2014. Megfelelőségi nyilatkozat (elektronikus hírközlési szolgáltatás 13/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti megfelelőségéről a 2014. évre vonatkozóan) Szolgáltató neve: AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2006. október 18. Utolsó módosítás dátuma: 2007. január 1.

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 31. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7283 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által az Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

A 450 MHz-es frekvenciasa v frekvenciahaszna lati jogosultsa ga ta rgya ban kií rt pa lya zat

A 450 MHz-es frekvenciasa v frekvenciahaszna lati jogosultsa ga ta rgya ban kií rt pa lya zat A 450 MHz-es frekvenciasa v frekvenciahaszna lati jogosultsa ga ta rgya ban kií rt pa lya zat TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK... 6 1.2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, A

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja: Havi és egyszeri díjak csupasz és nem csupasz DSL szolgáltatás esetén (nettó Ft): Havi díj

HATÁROZAT. megállapítja: Havi és egyszeri díjak csupasz és nem csupasz DSL szolgáltatás esetén (nettó Ft): Havi díj Ügyiratszám: KS/22577-6/2015 Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás ának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM21) Ügyintéző: Szombati Attila, dr. Bene

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Kitöltési útmutató AZ ELŐFIZETÉSES MŰSORTERJESZTÉS KÉRDŐÍVHEZ (2011-2012) 2013. július

Kitöltési útmutató AZ ELŐFIZETÉSES MŰSORTERJESZTÉS KÉRDŐÍVHEZ (2011-2012) 2013. július Kitöltési útmutató AZ ELŐFIZETÉSES MŰSORTERJESZTÉS KÉRDŐÍVHEZ (2011-2012) 2013. július Csomagáras díjcsomag: a helyhez kötött telefonszolgáltatást más szolgáltatással együtt, csomagárban értékesíti a szolgáltató.

Részletesebben

Ábrahám-sat BT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Ábrahám-sat BT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Ábrahám-sat BT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Ábrahámhegy, Hegyesd, Balatonederics, Balatonrendes,Bazsi,Uzsa,Révfülöp települések területén

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. január 01. Verzió: 2015/01/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM KÖZKINCS PROGRAM TÉRSÉGI SZINTŰ PÁLYÁZATAIHOZ. Pályázati azonosító*: KÖZKINCS-I. KÖZKINCS-II. KÖZKINCS-III.

AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM KÖZKINCS PROGRAM TÉRSÉGI SZINTŰ PÁLYÁZATAIHOZ. Pályázati azonosító*: KÖZKINCS-I. KÖZKINCS-II. KÖZKINCS-III. PÁLYÁZATI ŰRLAP AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM KÖZKINCS PROGRAM TÉRSÉGI SZINTŰ PÁLYÁZATAIHOZ * Kérjük, aláhúzással jelölje! A Kulturális Koordinációs Iroda tölti ki! Pályázati azonosító*: KÖZKINCSI.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány közgazdasági, pénzügyi valamint az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris témájú konferenciatámogatási

Részletesebben

Vizsgálati terv VT1/2016. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához

Vizsgálati terv VT1/2016. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához Vizsgálati terv VT1/2016 A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához A vizsgálati időszak: 2016. január 01. napjától 2016. december 31. napjáig a. A szolgáltatás

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet)

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet) Egyedi előfizetői szerződés (Internet) szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Az i-tv Zrt. megbízta a Nádasdy Lakásszövetkezett továbbiakban Szerződött partner a számlázási tevékenység, a pénzbeszedés, az ügyfélszolgálati tevékenység és a műszaki üzemeltetés feladatainak ellátásával,

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

Kitöltési útmutató A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június

Kitöltési útmutató A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június Kitöltési útmutató A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június 1 Tartalom Tartalom... 2 FONTOS INFORMÁCIÓK A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN... 4 FOGALMAK... 7 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek 1. oldal InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (KÁBELTELEVÍZIÓ) 1.ADATLAP

Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (KÁBELTELEVÍZIÓ) 1.ADATLAP Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (KÁBELTELEVÍZIÓ) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyiratszám: KS/3002-6/2016.

HATÁROZAT. Ügyiratszám: KS/3002-6/2016. HATÁROZAT Ügyiratszám: KS/3002-6/2016. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás díjának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM22) Ügyintéző: Szombati Attila,

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés, szerződésmódosítás Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra

Egyedi előfizetői szerződés, szerződésmódosítás Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra Egyedi előfizetői szerződés, szerződésmódosítás Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra Felhívjuk figyelmét, hogy szolgáltatásonként külön-külön előfizetői szerződés jön létre a vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben

TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA. Budapest, 2013. október 28.

TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA. Budapest, 2013. október 28. TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA Budapest, 2013. október 28. Tartalomjegyzék I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Fogalom-meghatározások...

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7 Földgáz energia beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére a 2015-2016. gázévre - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Módosítva a 2003. C. törvény 131. -ában foglaltak szerint 1.oldal Szolgáltató: TolnaAirNet Bt. 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. Tel.: 06 / 30-365 93 14 és 06-40/200-842

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 1 / 60 TITEL Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kábeltelevíziós szolgáltatás nyújtására Szolgáltatási terület: Budapest VIII. kerület (Tisztviselőtelep), Orczy út Vajda Péter u. Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Törzsszöveg Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. december 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A

Részletesebben

A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN

A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN Hatályos: 2013. augusztus 15. napjától Jelen Általános

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához utolsó módosítás: 2014.08.1 Hatályos: 2015.09.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

NEP-2004-5 (magánszemélyek részére) 1 PÁLYÁZATI ADATLAP. a NEP-2004-5 jelű pályázathoz

NEP-2004-5 (magánszemélyek részére) 1 PÁLYÁZATI ADATLAP. a NEP-2004-5 jelű pályázathoz NEP20045 (magánszemélyek részére) 1 A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI ADATLAP a NEP20045 jelű pályázathoz A Nemzeti Energiatakarékossági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2016. január 01. Verzió: 2016/01/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S B U D A P E S T J B I, K E L E T I P Á L Y A U D V A R T E L E P H E L Y S Z E M É L Y K O C S I J A V Í T Ó M Ű H E L Y B E N Z Á R T R E N D S

Részletesebben

30481/2014/START számú

30481/2014/START számú 30481/2014/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S " Klf. faanyagok beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s 12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november 2. Hatályos:

Részletesebben

1212 Telekom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF

1212 Telekom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF Az 1212 Telekom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF INTERNET HOZZÁFÉRÉSI, IPTV, TELEFON, MOBILINTERNET, MOBIL HANG ÉS NOMADIKUS BESZÉDCÉLÚ SZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2011.

Részletesebben

HATÁROZATTERVEZET. megállapítottam,

HATÁROZATTERVEZET. megállapítottam, Ügyiratszám: HF-1586-5/2011. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (7/2003 piac) HATÁROZATTERVEZET A Bérelt vonalak minimális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez 65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2 - 65084/2015/START számú

Részletesebben

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16 Útmutató a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatása című pályázathoz

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2008. NOVEMBER 11. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7283 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-23/2007/63. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés miatt

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2011. június 1. Verzió: 2011/06/01 TARTALOMJEGYZÉK Az Általános Szerződési

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozók részére ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett támogatott programok igénybe vétele esetén egy vállalkozás egy operatív program keretében

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VII., Damjanich u. 16. szám alatti, 33514/0/A/3

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Nemzeti összetartozás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Nemzeti összetartozás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Nemzeti összetartozás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. Pályázati kategória kódja: NEA-NO-14-SZ Meghirdetés dátuma: 2013. október

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... Hiba! A könyvjelző

Részletesebben

1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.09.25.

1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.09.25. BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére combino típusú villamos jármű hajtott és futó tengelycsonkjához (portáltengelyéhez) alkatrészek beszerzése-részvételi felhívás TED Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.356.01.01 jogcím keretében. a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.356.01.01 jogcím keretében. a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.356.01.01 jogcím keretében a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján megítélt támogatás igénylésére TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D3406-06 KIFIZETÉSI

Részletesebben

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2009. évi pályázati programja A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Vizsgálati terv VT1/2016. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához

Vizsgálati terv VT1/2016. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához Vizsgálati terv VT/206 A 3/20. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához A vizsgálati időszak: 206. január 0. napjától 206. december 3. napjáig a. A szolgáltatás leírása:

Részletesebben

A pályázat összefoglaló adatai

A pályázat összefoglaló adatai 1. sz. adatlap A pályázat összefoglaló adatai 1. Pályázó vállalkozás adatai 1.1. Teljes neve: 1.2. Székhelye: 1.3. Postacíme: 1.4. Cégjegyzék/vállalkozói igazolvány száma: 1.5. Statisztikai számjele: 1.6.

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): Támogatott szervezet címe: Levelezési címe:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014 Ikt.sz.: 190-24/2014 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14. napján (csütörtök) du. 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u.

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 +36 40/666-252 ; +36 62/999-044 ;06-70/208-8569 Fax:+36 62/611-145 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pályázati Útmutató (2016) Gyomaendrőd, 2016. január Verzió: 1.0

Pályázati Útmutató (2016) Gyomaendrőd, 2016. január Verzió: 1.0 Pályázati Útmutató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának idegenforgalmi, sport, civil, polgármesteri és környezetvédelmi alap pályázói és egyedi támogatási igényt benyújtói számára (2016) Gyomaendrőd, 2016.

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14., hétfő 18 óra

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14., hétfő 18 óra B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Dunaharaszti Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata Internet szolgáltatásokra Szentendre, 2009. május 25. A Dunakanyar Holding Kft internet szolgáltatásaira vonatkozó Általános

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u.

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 +36 40/666-252 ; +36 62/999-044 ;06-70/208-8569 Fax:+36 62/611-145 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben