SZAKDOLGOZAT Aradi Zsuzsanna Veronika 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT Aradi Zsuzsanna Veronika 2010"

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT Aradi Zsuzsanna Veronika 2010

2 Pünkösdi Teológiai Főiskola Internet eszköz az egyház kezében a fiatalok eléréséhez Az Internet funkcióinak bemutatása a fiatal korosztály körében, valamint a keresztény egyházak országos ifjúsági honlapjainak elemzése Készítette: Aradi Zsuzsanna Veronika Konzulens: Nagy-Ajtai Erzsébet Budapest,

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS AZ INTERNET FUNKCIÓI A FIATAL KOROSZTÁLY KÖRÉBEN A FIATAL KOROSZTÁLY SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉP- ÉS INTERNET-ELLÁTOTTSÁG ÉS HASZNÁLAT A FIATALOK KÖRÉBEN AZ INTERNET JELLEMZŐI ÉS FUNKCIÓI A FIATALOK KÖRÉBEN AZ E-EVANGÉLIZÁCIÓ - AZ INTERNET HASZNÁLATA A FIATALOK ELÉRÉSÉHEZ A HÍD-STRATÉGIA A HÍD ÉPÍTÉSE Egyik pillér: az érdeklődésre okot adó témák Másik pillér: az érzett szükségletek A gyakorlati megvalósítás A KERESZTÉNY INTERNETES FELÜLETEK VIZSGÁLATÁNAK ELEMZÉSI SZEMPONTRENDSZERE A KERESZTÉNY EGYHÁZAK IFJÚSÁGI HONLAPJAINAK BEMUTATÁSA ÉS EREDMÉNYEI Nagyegyházak országos ifjúsági honlapjai Katolikus Egyház ifjúsági honlapjai Református Egyház Evangélikus Egyház Kisegyházak országos ifjúsági honlapjainak vizsgálata Az Agapé Gyülekezet ifjúsági honlapja Evangéliumi Pünkösdi Közösség ifjúsági és tinédzser missziójának honlapjai Hetednapi Adventista Egyház ifjúsági honlapja Krisztus Magyarországi Egyházának ifjúsági honlapja Magyarországi Baptista Egyház ifjúsági honlapja Magyarországi Metodista Egyház ifjúsági honlapja Szabad Evangéliumi Egyház (Szabad Evangéliumi Gyülekezet) ifjúsági honlapja Szabadkeresztény Egyház ifjúsági honlapja Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózatának ifjúsági honlapja A KERESZTÉNY EGYHÁZAK IFJÚSÁGI HONLAPJAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA KÜLSŐ MEGJELENÉS - DIZÁJN STRUKTÚRA INTERAKTIVITÁS TARTALOM ÖSSZEGZÉS MELLÉKLETEK SZÁMÚ MELLÉKLET AZ INTERNETES FELÜLETEK VIZSGÁLATÁNAK ELEMZÉSI SZEMPONTRENDSZERE SZÁMÚ MELLÉKLET NAGYEGYHÁZAK ORSZÁGOS IFJÚSÁGI HONLAPJAINAK EREDMÉNY-GRAFIKONJAI KISEGYHÁZAK ORSZÁGOS IFJÚSÁGI HONLAPJAINAK EREDMÉNY-GRAFIKONJAI SZÁMÚ MELLÉKLET TOVÁBBI KUTATÁSRA ÉRDEMES KERESZTÉNY IFJÚSÁGI HONLAPOK IRODALOMJEGYZÉK FÜGGELÉKEK SZÁMÚ FÜGGELÉK SZÁMÚ FÜGGELÉK SZÁMÚ FÜGGELÉK

4 1. Bevezetés Jézus mennybemenetele előtt ezt a parancsot adta tanítványainak: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliomot minden teremtésnek..(mk 16:15). E feladat nem csak akkori tanítványaira várt, hanem azóta is érvényes minden korban minden Krisztust követőre. Mert ahogyan a Biblia következő verse mondja a ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik. (Mk 16:16). Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. (1Tim 2,4). De hogyan hinnének abban, a ki felől nem hallottak? És mi módon hallanának pedig anélkül, hogy valaki elmondaná nekik? teszi fel Pál apostol is a kérdést (Róm 10:13-14), s egyúttal a választ is megadja: A hit pedig hallásból van (Róm 10:17). Nagy a felelőssége tehát minden kereszténynek, hogy továbbadja a jó hírt. Arra, hogy e parancsot hogyan teljesítsük, nincs korlátozás. A kommunikáció módja és eszköze ahhoz, hogy az üzenet célba érhessen optimálisan mindig az aktuális korhoz és társadalomhoz szabott kell, hogy legyen. Ma, a XXI. század eleji Magyarországon is elmondható, hogy egyre bővülő körben, egyre inkább életünk szerves részévé vált és válik a világot körülölelő hatalmas rendszer, az Internet. A kutatók egykori misztikus kommunikációs eszköze ma már szinte bármilyen hétköznapi emberi tevékenységet támogat. Segítségével kapcsolatot tartunk barátokkal, munkatársakkal, üzletet kötünk, kutatómunkát végzünk, információt cserélünk, idegenekkel találkozunk. Ez az ún. kibertér 1 a valódi világ mellett alternatív teret biztosít számunkra. Teret alkalmasint arra is, hogy elmondjuk evangéliumot. Ha Jézus fent idézett szavai napjainkban hangzottak volna el először, lehet, hogy hozzátette volna: és természetesen felmenvén e széles világhálóra is, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek!. Az Internet, mint korunk mindent behálózó rendszere, népszerű kommunikációs csatornája, eszköz lehet az egyház kezében is, ha megfelelően él vele. Az Internet csak egy eszköz és nem önmagáért való cél! amely felhasználható jól, átgondoltan és indokoltan, de önmagában, cél nélkül eredménytelen. (Áts [2000]) Vajon az egyház mennyire és milyen módon használja ezt a csatornát arra, hogy betöltse küldetését a világban? E kérdésre keressük 1 A kibertér (angolul cyberspace) a görög kyber (hajózni, navigálni) szóból ered, és valójában hajózásra alkalmas teret jelent. A kibertér szót William Gibson tudományos-fantasztikus (sci-fi) szerző alkotta meg, aki a Neuromancer (1984) című regényében így nevezi a hálózatba kapcsolt számítógép-terminálokról közvetlenül elérhető digitális, navigálható teret (a mű 1992-ben Neurománc címen magyarul is megjelent). A kibertér Gibson felfogásában egy olyan mátrix, amely színes, elektronikus, karteziánus adattájkép (dataspace), ahol, vagy inkább amelyben az egyének és a cégek interaktív kapcsolatba lépnek az információval, sőt, kereskednek vele. (Mészáros [2001]) Gibsontól származik a meatspace (hús-tér) kifejezés is, amelyet a virtuális világ, a kibertér ellentéteként használ a fizikai világ jelölésére. 4

5 a választ e dolgozatban. A vizsgálat annak kiterjedtsége, szerteágazottsága miatt a fiatalokat célzó országos egyházi internetes felületekre koncentrálódik. Az ifjúság választása melletti döntést több ok is alátámasztja. Egyrészt a fiatalok és az új technológiák közötti viszony: az új technológiákhoz való hozzáférést és azok használatát leginkább az életkor határozza meg. A fiatal korosztályok az új technológiák korai adaptálói és innovatív alkalmazói. Kettős kötésben vannak: egyfelől ők azok, akik úttörő módon alkalmazzák az új technológiákat, másfelől azonban éppen az új technológiák terjedése által elősegített globalizáció hatásainak leginkább kitett rétegei is. Ezért a fiatal generációk kiemelt célcsoportjai az információs társadalommal kapcsolatos vizsgálódásoknak. (Nagy [2007] o.) Másrészről az ifjúság az a korosztály, amelyik olyan életszakaszban van, melyben még életére hatással levő legmeghatározóbb benyomásait gyűjti, s különösen fogékony az evangéliumra 2. Lehet, hogy sokszor kevésbé látványos, mikor egy fiatal jön Krisztushoz (egy mélyen elrontott életű felnőtthöz képest), de sokkal korábban és hatékonyabban tud beállni a szolgálatba, mivel jó esetben még nincs tele sérüléssel, kevesebb lelkigondozást igényel. A Biblia különböző versei rávilágítanak arra, hogy az elért fiatalok Isten szava által már kora ifjúságukban megerősödnek, és később sem könnyű eltéríteni őket erről az útról. 3 Rövid elméleti alapozásaként hogy átfogóbb képet alakíthassunk ki a választott témával kapcsolatosan a dolgozat első része (a második és harmadik fejezet) bemutatja a fiatalok célcsoportját, az Internet funkcióit e korosztály körében, majd pedig az Internetnek a fiatalok evangélizációjában betöltött szerepét. A dolgozat második része a választott internetes felületek általános (ötödik fejezet) és részletes, összehasonlító vizsgálatának (hatodik fejezet) eredményeit ismerteti a (negyedik fejezetben) bemutatott szempontok alapján. Az elemzett honlapok között három történelmi nagyegyház (katolikus, református, evangélikus) és a kisegyházak fellelhető országos hivatalos ifjúsági honlapjai szerepelnek. E munka előfeltevése, hogy az egyház képviseli magát a világhálón a fiatalok felé, és széles spektrumon használja ki az Internet-adta lehetőségeket az ifjúság eléréséhez. Az eredményesség definiálása és mérése a jelen vizsgálódás mélységében a modell-elemzés eredményein és a látogatottsági statisztikákon alapul 4. 2 Ez az ember életének első 20 éve, illetve kb. első harmada (legfeljebb 29 éves korig). Alátámasztja ezt egy 2006-os adventista felmérés, mely szerint az új tagoknak kb. 10százaléka csatlakozott 18 éves kora előtt a felekezethez. A felnőttkorban megkereszteltek 37 43százaléka évesen tért át. A többi korcsoport aránya az életkor haladtával csökkent. A középkorúak (30 60 év) aránya alig haladta meg a fiatal felnőttekét. (Rajki [2009] 44. o.) 3 sz.n. Royal Rangers Vezetőképzés I. kötet, 3. o. 4 Empirikus kutatások nélkül arra vonatkozóan nem lehet következtetést levonni, hogy a vizsgált keresztény internetes tartalmak mennyiben érnek célt, s milyen változásokat indukálnak a fiatalok életében. (a szerző) 5

6 A szakdolgozat magyar és angol nyelvű nyomtatott, valamint elektronikus írott források, elsősorban szakkönyvek, szakfolyóiratok tanulmányainak feldolgozásával készült. A dolgozat a Károli Gáspár féle fordításból idézi a bibliai részeket. 2. Az Internet funkciói a fiatal korosztály körében 2.1 A fiatal korosztály Az ifjúsági korosztály életkori besorolása kultúránként, de még egy kultúrán belül más-más megközelítés szerint is nagyon különböző lehet. A magyarországi ifjúságpolitika fogalmi meghatározását alapul véve, a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram 5 alkalmazásában fiatal a éves korosztályokhoz tartozó személy. Pszichológiai megközelítésben az előbb definiált ifjúsági korszak-intervallum az életkori sajátosságoknak megfelelően két nagy korszakra bontható: a pubertás korra, más néven serdülőkorra (13-18 évesek) és az ifjúkorra (18-25 évesek). Szociológiai megközelítésben az ifjúság alatt számos tanulmány a éves korosztályhoz tartozó egyéneket érti, de mivel a célcsoport ilyen meghatározásban rendkívül széles és korántsem homogén általában korcsoportok és élethelyzetek szerinti kategóriákra bontva vizsgálja. Dolgozatomban a fiatalok alatt elsősorban a évesek korcsoportját értem, de e besorolás felső időkorlátja a dolgozat témájának szempontjából nem szigorú. A fiatalok életének e korszaka magatartásformák, beállítottságok és meggyőződések megszerzésének folyamata, amelyek szükségesek számukra ahhoz, hogy megállhassák helyüket a társadalomban. (Hegedűs [1997] 65. o.) A civilizált társadalmak normarendszere, erkölcsi tanításai ellentmondásosak, ezért a fiatalok választási döntései sokszor konfliktusokkal és feszültségekkel születnek. Pedig a serdülőkor különösen a döntések időszaka: a pályaválasztás, társválasztás, világnézet és életterv, az identitás kialakításának szakasza, melyben elsősorban a ki vagyok én? és a hol a helyem a világban? kérdésre keresik a választ. (Kulcsár [2005] 41. o.) E korszak legfontosabb irányai még az önállóság (a szülőkhöz és általában a felnőttekhez való korábbi, gyermekes, függő viszony átalakítása az egyenrangúság elve alapján) és az önértékelés (a reális önértékelés és az önnevelés képességének kifejlesztése). Szociológiai szempontból e kor egy személy életének az a periódusa, mely folyamán a társadalom már nem tekinti gyermeknek, de funkcióban, szerepében és státusában még nem ismeri el felnőttnek. (Hegedűs [1997] 66. o.) 5 A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló évi LXIV. törvény. 6

7 Ifjúkoron (fiatal felnőttkoron) azt az életszakaszt értjük, amely átmenetet képez a serdülőkor és a felnőttkor között. E kor pszichoszociális krízise az intimitás, avagy izoláció, amelynek kedvező kimenete a szoros és tartós intim kapcsolatok kialakításának képessége, valamint egy pálya, hivatás iránti elkötelezettség, tehát végeredményben felelősség-vállalás a saját családban és a hivatásban. (Cole [2006] 687. o.) 2.2 Személyi számítógép- és Internet-ellátottság és használat a fiatalok körében 2008-as adatok szerint 6 a magyar fiatalok 84 százaléka használ valamilyen formában számítógépet, s már ugyanekkora az Internetet használók aránya is (zárult az olló, amely eddig a számítógép- és Internet-használat arányaiban mutatkozott). Otthoni Internethozzáféréssel a fiatalok 70 százaléka rendelkezik. A éves fiataloknak 60 százaléka, a évesek 48 százaléka napi szintű internethasználó, az Internet bármilyen formában és eszközön keresztül napi rutinjuk egyik legalapvetőbb részévé vált 7. A másfél millió éves 79 százaléka, tehát közel 1,2 millió fő használja az internetet legalább havonta többször Az Internet jellemzői és funkciói a fiatalok körében Az Internet sajátosságai 9 közül kiemelhető gyorsasága, amivel a kapható információ mennyiségét és az elérhető csatornák számát megtöbbszörözte. Interaktív: nagyobb fokú részvételt követel, mint a hagyományos média, ezért itt aktív felhasználóról beszélünk, s a felhasználók különböző módokon kapcsolatba is léphetnek egymással - a jó weboldal közösséget épít ki. Jellemzője továbbá, hogy anonim és alapvetően demokratikus jellegű (nehéz bármilyen cenzúrát, társadalmi kontrollt alkalmazni). Hipertextuális, ebből következően a felhasználó maga határozza meg a tartalom befogadási sorrendjét, nem úgy, mint például egy lineáris nyomtatott irodalomnál, videónál; és konvergencia jellemzi: multimédiás, kombinálja a korábbi technológiákat, így a képet, videót, hangot, szövegeket. (Újhelyi [2007] 153. o.) 6 Ifjúság2008 Gyorsjelentés( Szabó [2009] 84. o.) 7 Ezzel szemben a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2008-as adatai szerint könyveket kevesebben olvasnak rendszeresen: havonta 26 százalékuk olvas el legalább egyet. A fiatalok szabadidejük eltöltése során átlagosan hétköznap 2,14 órán keresztül, hétvégén 3,52 órán keresztül nézik a televíziót. A szabadidőben rendszeresen sportolók aránya mindössze 3 százalék. (NIS 32. o.) 8 Kurucz [2008] 2.o. 9 Ahhoz is szükséges ismerni e közvetítőeszköz természetét, hogy használni tudjuk a fiatalok elérésében, ami a dolgozatban a későbbiekben fontos szempont. 7

8 Az Internet nem homogén, hanem különböző pszichológiai jellemzőkkel leírható közegekből áll. (Újhelyi [2007] 152. o.) Az Internet hét közege-környezete: 1. világháló vagy web (egyfajta könyvtár, raktár), 2. (elektronikus levelezés), 3. aszinkrón vitafórum, 4. szinkrón csevegés ( chat ), 5. MUD avagy szövegalapú virtuális valóság, 6. metavilág (online szerepjáték), 7. interaktív videó és hang. (Wallace [2004] o.) Az Internet funkcióit több szempont szerint meg lehet határozni. A felhasználói típusok 10 alapján behatárolt funkciói a következők: 1. Rekreációs funkció Ide sorolható a számítógépen végzett minden szabadidős tevékenység, szórakozás. Az otthoni Internet-elérés a fiatalok otthoni szórakozásának alapvető formáit is átalakította (főleg a középiskolás korosztálynál). A legális vagy illegális forrásból letöltött filmek számítógépen keresztüli megnézése a szabadidő eltöltésének egyik jellegzetes módjává vált, akár egyedül, akár barátokkal. A fiatalok 41 százaléka szokott filmeket letölteni, illetve 63 százaléka filmeket nézni számítógépén 11. A fiatalok 11 százaléka alkalmanként még fizetni is hajlandó letölthető videókért, képekért, zenékért Ez az eszköz egyben a zenehallgatás fontos forrásává is vált, hiszen az említett korosztály 62 százaléka zenéket is le szokott tölteni, míg 82 százalékuk a gépét használja zenehallgatásra. Online rádiót 67 százalékuk hallgat, online tv-t pedig 34 százalékuk néz. Ingyenes online játékokkal legalább alkalmanként a fiatalok 69 százaléka játszik. 12. Ide sorolhatók a MUD-ok és az online szerepjátékok virtuális világai 13 is. 2. Kommunikációs funkció 14 Az Ifjúság2008 Gyorsjelentés megvizsgálta a kommunikációhoz kapcsolódó legfontosabb felhasználási módokat. Ezek alapján a fiatalok 74 százaléka rendszeresen küld és fogad E- maileket (míg 59 százaléka SMS-ezik). A harmadik leggyakrabban használt kapcsolattartási mód az azonnali üzenetküldő programok használata, amelyet 47százalék rendszeresen, míg további 15százalék ritkán, de használ. Ez a kommunikációs mód az elmúlt néhány évben nagyon előretört, ma már elsősorban a középiskolások esetében az iskolai együttlét meghosszabbításának egyik eszközévé vált. A közösségi kommunikáció, az ismerősökkel, vagy akár ismeretlenekkel való információcsere fontos lehetőségét jelentik a fórumokon és 10 Nagy [2007] 27. o. 11 Ifjúság2008 Gyorsjelentés (Szabó [2009] 85. o.) 12 Kurucz [2008] 3.o. 13 Az ezekben létrehozható szereplők, az avatarok, a létrehozó személyiségének képi reprezentációi. Csákvári [2008] 24. o. 14 Nem felhasználói típus szerinti funkció, de gyakoriságánál, jelentőségénél fogva külön funkcióként is kiemelhető, ahogy Komenczi tanulmánya (Komenczi [2001] 55.o.) is teszi. 8

9 blogokon való hozzászólások: ezzel a fiatalok 47 százaléka rendszeresen, míg 15 százaléka ritkábban szokott élni. Saját blogbejegyzést valamilyen rendszerességgel a fiatalok 12százalék szokott készíteni. A közötti időszak a közösségi oldalak magyarországi felfutásának időszaka is volt. Az internetező fiatalok 85 százaléka regisztrált tag egy vagy akár több ilyen oldalon. (Az Internet különböző környezetei átfedést tesznek lehetővé a funkciók között, hiszen például az itt szereplő blogolás és chatelés 15, közösségi oldalak látogatása rekreációs tevékenység is lehet.) 3. Információszolgáltató funkció Ide tartozik mindenfajta információgyűjtés, például tanulással, érdeklődési körrel kapcsolatosan, vagy a vásárlás előtti online informálódás 16. (Az Internet különböző környezetei itt is átfedést tesznek lehetővé a funkciók között, hiszen informálódni például az előző funkcióknál említett blogokon, fórumokon, online tv-ből is lehet.) 4. Instrumentális funkció Ide sorolható a hivatalos, banki online ügyek intézése 17. E motívum a legkevésbé körvonalazható alkalmazás, magasabb kulturális erõforrásokhoz és aktív munkaerõpiaci státuszhoz köthetõ. A keresõ tevékenységet folytatók nagyobb eséllyel intézik ezen ügyeiket az Interneten, mint az inaktív, de Internetet használó fiatalok. (Nagy [2008] 48. o.) Az Internet jellegénél fogva hatékony evangelizációs csatorna is lehet, így értelmezhető lenne e pontban végül evangélizációs funkcióról is beszélni. A dolgozat a következőkben többek között azt is vizsgálja, hogy létezik-e ilyen funkciója ma Magyarországon az Internetnek a keresztény egyházak országos ifjúsági honlapjainak viszonylatában, illetve e honlapok melyik kifejtett funkciókhoz járulnak hozzá. Ennek előkészítéseként a következő fejezet arról szól, hogyan lehet az Internetet hatékonyan evangélizációs célra használni. 3. Az E-evangélizáció 18 - az Internet használata a fiatalok eléréséhez A maga korában Gutenberg találmánya, a könyvnyomtatás tette lehetővé a szövegek világméretű terjesztését. Az új technológia következtében jelentős mértékben csökkentek az 15 Azonnali üzenetküldés, szinkrón csevegés. 16 Tízből kilenc fiatal gyűjt információt az Interneten vásárlás előtt. (Kurucz [2008] 3. o.) 17 A fiatalok 23 százaléka intézi banki ügyeit online. (Kurucz [2008] 3. o.) 18 A fejezethez fő forrásul két weboldal szolgált: és február 22-i állapot. 9

10 előállítási és elosztási költségek, s elsőként nyílt mód arra, hogy emberek tömegei hozzáférjenek szövegekhez, képekhez saját otthonaikban. E felfedezés gyökeresen megváltoztatta az élet sok területét, többek között az oktatást, kommunikációt, az evangelizációt, s a mai kultúra körvonalának kijelölője, egyik legmeghatározóbb eleme lett. Ma az Internet az a virtuális hálózat, amely lehetővé teszi az evangélium gyors, világméretű terjedését még olyan helyeken is, ahova fizikailag nehéz bejutni az evangéliummal. Jelenleg 1,8 milliárd Internet-felhasználó található a Földön, ami a népesség 26,6 százalékát jelenti (tehát átlagosan minden negyedik ember rendelkezik Internet-kapcsolattal); Európában közel 426 millió Internet felhasználót tartanak számon, ami a lakosság 53,8 százaléka (minden második ember rendelkezik hozzáféréssel a világhálóhoz). 19. Magyarországon 2009 III. negyedévében darab Internet-előfizetést tartottak számon. 20 Mérhetetlen potenciál rejlik tehát az Internetben. Ennek a kutatások szerint 21 a keresztények, keresztény közösségek nincsenek teljes tudatában, vagy nem tesznek kellő lépéseket az irányba, hogy ezt kihasználják. Az adatok tanúsága szerint világszerte meglehetősen kevés keresztény csoport használja a webet valós evangelizációra. Az angol nyelvű keresztény honlapok többsége kizárólag keresztényeket céloz, a gyülekezeti honlapok zömében csak tagjaik számára készülnek. Az internetes evangélizáció jelentőségét felismerve jött létre Amerikában az Internet Evangelism Coalition 22 (IEC, Internet-Evangélizációs Szövetség) nevű szervezet, amely gyűjtőszervezete azoknak a misszióknak, amelyek már részt vesznek a web-evangelizációban. A Szövetség céljai között szerepel folyamatosan további keresztény közösségek bekapcsolódásának elősegítése e munkába. Magyarországon ilyen jellegű gyűjtőszervezet nem ismeretes Forrás: december 31-ére vonatkozó adatok. 20 Forrás: 21 Például: a Brown Governance (www.browngovernance.com) által végzett kutatás, az International Internet Evangelism Survey szerint. 22 Honlapja: Jelenleg 24 tagszervezete van. A szervezet weboldaláról, tagszervezetei oldalairól, valamint linkgyűjteményéből kiindulva rengeteg hasznos elektronikus információ, oktatási- és segédanyag elérhető az internetes evangéizáció témakörében. 23 Magyarországon az egyházak külön-külön megjelennek ugyan valamiféle online evangélizációs tartalmakkal, de direkt online evangélizációs oldal, s az ilyen jellegű munkát összefogó (gyűjtő)szervezet nem ismeretes. A Reménység Evangélizációs Központ (REK) az, ami evangélizációs központként működik az Interneten, és részben kimondottan Internet-evangélizációs tartalmakkal is rendelkezik. A REK az Adventista Egyház magyarországi uniójának médiaközpontja. Televízió- (www.remenytv.hu) és rádióprogramjaival, webalapú virtuális újságjával (www.felfedezesek.hu), illetve Bibliai Levelező Iskolájával (www.bli.hu) a reménység jó hírét közvetíti az érdeklődőknek. Céljuk, hogy hiteles információk alapján ismertessék meg a Bibliát és Jézus 10

11 Az Ifjúság2008 Gyorsjelentés adatai szerint ma már a magyar fiatalok háztartásainak 79 százalékában van személyi számítógép, a háztartások 70 százalékában Internet-hozzáféréssel. Az egyházaknak tehát lehetőségük van eljutni a fiatalok otthonaiba az örömhírrel. Kérdés, hogy törekszenek-e erre, és ha igen, mennyire hatékonyan 24. A következő részek egy olyan az Internetes evangélizáció szakirodalmában szereplő stratégiát mutatnak be, amely szemléletbeli és gyakorlati segítséget jelent a fiatalok hatékony eléréséhez. E stratégia nem az egyetlen, azonban az internet-evangélizációt propagáló és az ilyen jellegű anyagokat, szakirodalmat összegyűjtő szervezet, az Internet Evangelism Day honlapja 25 szerint az egyik gyakran használt, biblikus és eredményes módszer. 3.1 A híd-stratégia 26 Egy weboldal sem indul el úgy, hogy már automatikusan rendelkezik látogatói körrel. Ahogyan a könyvtár keresztény szekcióját keresztényeken kívül esetleg kevés kutató keresi fel szükség esetén, a néhány odatévedő érdeklődő kivételével a legtöbb nem-keresztény azonban soha az életben. Ugyanez a helyzet az Internet esetében is: az emberek olyan oldalakat látogatnak, amelyek információjára szükségük van, illetve amelyek tatalma érdeklődési körüknek megfelel. Ezek az oldalak vonzzák őket. Nem keresztények ritkán keresnek keresztény tartalmakra. Ha bármilyen keresett témában eredményként listázna is a keresőprogramjuk egyértelműen keresztény oldalt, csekély valószínűséggel kattintanának rá. Ha rá is tévednének egyre, valószínűleg nem időznének rajta túl sokat, mivel a keresztény honlapok többsége keresztényeknek készült, s ez megmutatkozik előfeltevéseikben, nyelvezetükben: a kívülállók (nem keresztények) számára tartalmuk azon kívül, hogy kevéssé ad érdeklődésre okot legtöbb esetben nem is érthető. Az embereket a Gray mátrixban 27 elhelyezve megállapíthatjuk, hogy döntő többségük annak bal alsó szegmensében helyezkedik el. Ez azt jelenti, hogy hozzáállás tekintetében valamilyen mértékben ellentétes, ellenséges a kereszténységgel szemben, és ehhez társul, hogy ilyen irányban kevés ismerettel is rendelkezik. Krisztust mindazokkal, akiket eszközeikkel elérnek. Honlapjaik segítségével a Szentírás üzenetét hang-, videoés nyomtatott formában teszik elérhetővé. Honlapjuk: 24 Az egyházak ifjúsági honlapjainak elemzése erre a kérdésre ad választ az 5-6. fejezetben. 25 Honlapja: 26 A híd-stratégiának ( bridge strategy ) más elnevezése is ismeretes, ilyen például a mágnes oldalak ( Magnet pages ). 27 Az Engel-skála módosított változata. Forrás: március 8-i állapot. Az alapmodellt bemutatja a 2. számú függelék. 11

12 Ezért ahhoz, hogy egy keresztény weboldal elérjen nem keresztényeket is, olyan témák mentén kell felépíteni, amelyek az ő érdeklődésüknek, szükségleteiknek megfelelnek. S nem utolsósorban az oldalnak szövegében és megjelenésében is olyan stílusban kell készülnie, amely egy nem-kereszténynek is sajátja, levetve a keresztény jólfésültséget, patetikus zsargont, kánaáni nyelvezetet. Léteznek honlapok, melyek igyekeztek e megközelítést figyelembe venni 28, de számuk abszolút értékben is csekély. Pedig Pál apostol is e stratégiára bíztat a maga példájával: Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem; A törvény nélkül valóknak törvénynélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőtleneknek erőtelenné lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Ezt pedig az evangyéliomért mívelem, hogy részestárs legyek abban. (1Kor. 9:19-23) S azon kívül, hogy belehelyezkedünk a kívülállók helyébe, Úgy változtathatjuk meg gyorsan az adott kultúrát, ha olyan területeket érintünk, amelyek dominánsak abban. A magunk érdeke, hogy megtaláljuk ehhez a tapintatos utat. 29 Henry Ward Beecher szerint: Amíg meg nem próbálod, nem tudod meg, mennyire elérhetőek is az emberek; de mindegyikhez meg kell megtalálnod a személyesen hozzá vezető ajtót, s azon kell közelítened. 30 Az evangélizáció célja gyakorlatilag a (még) nem-keresztényeket Istenhez vezetni és nála megtartani. Isten Jézusban vert hidat az ember és maga közé, hogy a bűnös ember Jézusban bűnbocsánatot nyerve kapcsolatba kerülhesen a szent Istennel (János 3:16). Istennek Jézus volt a híd-stratégiája. Jézus ember lett (belehelyezkedett célcsoportja, az emberek helyébe, helyzetébe), ismerte vélt és valós szükségeiket, ezekre hathatósan adott személyes és társadalmi szintű választ, nyitott ajtót a megoldásra. Ha e megközelítés fényében az Internetre vonatkoztatjuk a fenti idézeteket, megkapjuk az internetes híd-stratégia lényegét: helyezkedjünk legalább gondolatban a megcélzottak (ez esetben a keresztény szemszögből kívülállók, a még nem keresztények) helyébe, majd helyzetüket, vélt és valós 28 Angol nyelvű honlapok között ilyen például a hollywoodjesus.com (filmekről), hobbitlore.com (Tolkienhez kapcsolódóan), tothenextlevel.org (sport témakörben), getrealdiet.com (fogyókúra témakörben), runningempty.org (életvezetési problémákkal kapcsolatosan). A dolgozatban (3. számú mellékeltben) megemlített magyar ifjúsági oldalak között a az, amely legközelebb áll ahhoz, hogy igazi híd-oldal legyen. 29 A varsói Ulazdowski Kastély Művészeti Központ szabadtéri kiállításán szereplő felirat. 30 Forrás: március

13 szükségeiket megismerve, elemezve találjuk meg a hozzájuk vezető ajtót. A gyors és jelentős hatás elérése érdekében pedig érintsük az életükben, kultúrájukban domináns pontokat. A gyakorlatban ez azt jelenti., hogy olyan weboldalakat kell létrehozni, amelyek nem keresztények érdeklődésére is okot adó témák (például filmek, zene, utazás, sport, egészséges életmód, stb.) és szükségleteik mentén felépítettek, s a megfelelő stílusban szólnak hozzájuk. Ilyen megközelítésben az Internet igazán alkalmas arra, hogy milliókat elérjen bárhol a Földön, ahol emberek csatlakoznak a világhálóhoz. A magyar fiatalokhoz vezető híd pilléreit tárgyalják a dolgozat következő részi. A 2. fejezetben szereplő látogatottsági adatok tanúsága szerint hazánkban a fiatalok nagy arányban és rendszeresen használják az Internetet. Érdemes tehát e területen vizsgálódni, hogy milyen legyen egy keresztény ifjúsági oldal ahhoz, hogy nem keresztény fiatalok érdeklődésére is okot adhasson, találhassanak a világhálón számukra is érdekes, aktuális keresztény hátterű honlapokat, legyen az közösségi oldal, fórum, blog, stb. 3.2 A híd építése A híd-oldalakra, másképpen mágnes-oldalakra azoknak van szükségük, akik még nem is érdeklődnek a kereszténység iránt. (Akik már elindultak a keresés útján, találnak számos kiváló keresztény weboldalt). A híd-stratégia egy olyan módszertant mutat be, amely segít eljutni a még csak nem is érdeklődő, nem is kereső emberekhez, fiatalokhoz Egyik pillér: az érdeklődésre okot adó témák A híd stratégia szerint ahhoz, hogy látogatott weboldalt tudjunk létrehozni és fenntartani, érdemes az érdeklődésre okot adó témákat megtalálni és ezen a nyomon elindulni. A fiatalok is, mint bárki, olyan témákra keresnek rá az Interneten, amelyek érdeklik őket, aktualitással bírnak számukra. E témák jelentik a híd pilléreit. Az NRC Piackutató cég 2008-as felmérése 31 szerint a év közötti korosztályt az alábbi témák érdeklik leginkább: mozi, filmek (70 százalékot), tudományos újdonságok, érdekességek (53 százalékot), számítástechnika (53 százalékot; e téma a férfiak 79 százalékát, míg a nők 26 százalékát érdekli), szórakoztató elektronika (46 százalékot), a mobiltelefon, mobilkommunikáció (43 százalékot). könnyűzene (42 százalékot), sport, sportesemények (42 százalékot), kulturális programok (38 százalékot, a program és műsorajánló oldalak negyedik legnépszerűbbek, a fiatalok 66 százaléka látogatja őket), szépség és divat 37 százalékot (e téma a nők Kurucz [2008] 7.o. 13

14 százalékát, míg a férfiak 10 százalékát érdekli), autó-motor (35 százalékot), utazás, útleírások (35 százalékot), gasztronómia, konyhaművészet (33 százalékot). Érdeklődésükre okot adó témák lehetnek még a párkapcsolatok, szex (talán egy felmérésben kevéssé bevallottan, de az életkori sajátosságokból adódóan hangsúlyosan; társ- és partnerkereső oldalt pedig bevallottan is a fiatalok 16 százaléka látogat), az egészség-életmód témakör, hírek, humor (a hivatkozott felmérés szerint hírportált a fiatalok 71 százaléka látogat, humor-oldalakat 51 százalékuk), hírességekkel kapcsolatos információk, helyi és helyközi információk, hobbik, geo-bio témák, okkultizmussal kapcsolatos tartalmak (az ezoterika, természetgyógyászat témakörben az NRC adatai szerint a fiatalok 16 százaléka érdeklődik, s ebben vélhetően nincs benne a horoszkópot rendszeresen olvasók tábora). Megjegyzendő, hogy témaválasztásban nem biztos, hogy éles a határvonal keresztény és nem keresztény témák között. Érdemes lehet vizsgálni, hogy az úgymond kifejezetten keresztény fiataloknak szóló tartalmak mennyire látogatottak, mennyire népszerűek. Ellenben egy átlagos fiatal, legyen az keresztény vagy (még) nem keresztény, életkori sajátosságaiból, élethelyzetéből adódóan érdeklődhet hasonló témák iránt. A fent felsorolt témák többsége ilyen. E szemszögből is érdemes lehet átgondolniuk a keresztény honlapok készítőinek az általuk üzemeltetett oldalak tartalmát Másik pillér: az érzett szükségletek A másik nyom, amin a híd-stratégia szerint elindulhatunk a nem keresztények elérése felé, az érzett szükségleteik feltérképezésének vonala. A szükségletet több pszichológiai forrás hiányérzetként definiálja, mely cselekvést vált ki önmaga megszüntetésére. A szükséglet, mint hiányérzet annak legtágabb értelmezésében az élet bármely területét érintheti: jelenthet megválaszolatlan kérdéseket, információhiányt vagy egyszerűen csak valamit, amin nevetni lehet. E fejezet keretében szűkebb értelemben a mélyebb személyes szükségeket értjük alatta. Olyan szükségeket, szükséghelyzeteket, amellyel mindenki szembesül saját vagy egy hozzá közelálló családtag, barát életében. Ilyenek például a magányosság, széttört kapcsolatok, anyagi problémák, beteljesülés iránti vágy, stressz, iskolai-munkahelyi problémák, munkanélküliség, betegség, gyász. Az egyik legismertebb szükséglet-modell, a Maslow-féle elmélet 32 a szükségleteket két nagy rendezőelv mentén (hiány alapú szükségletek és növekedés alapú szükségletek) hét csoportba 32 Leírása megtalálható a 3. számú függelékben. 14

15 rendezi, amely hierarchikus rangsort is jelent nála. Az elmélet szerint a szükségletek hierarchiájában általában az alacsonyabb szintű igényeket legalább részben előbb kell kielégíteni, mielőtt a magasabb szintűek motivátorként kezdenek el működni. A kielégített szükséglet viszont már nem motivátor ha az ember már valaminek birtokában van, akkor többet vagy mást kezd akarni. (Kiss. [1996] old.) Az élet produkálhat olyan helyzeteket, amikor az elméletek nem könyv szerint működnek, ezért nem meglepő, hogy a Maslow-féle elméletet is több kritika érte. Két előnyét azonban e dolgozat keretében is ki lehet emelni: az egyik a szükségletek logikus csoportokba foglalása. A fiatalok esetében is értelmezhetőek az általa definiált szükséglet-csoportok, azonban életkori sajátosságaiknak megfelelően egyidőben több szükséglet is dominál(hat), s nem feltétlenül a fenti hierarchiában. Serdülőknél ilyen a szociális- és az elismerés iránti szükséglet, a kognitív szükséglet, hiszen ez az életszakasz a családon kívüli kapcsolatok előtérbe helyezésének, az önállósodás, önértékelés kialakulásának, a pályaválasztásnak az időszaka. Az ifjúkorban pedig elsősorban a szociális- és az önmegvalósítás szükséglet dominál olyan módon, hogy felerősödik a családtervezés irányába mutató tartós intim kapcsolat iránti vágy, valamint egy pálya, hivatás iránti elkötelezettség. Az elméletből másrészről kiemelhető a hierarchiamegközelítése : egyes, éppen legégetőbbnek érzett szükségletek aktuálisan előrevalóbbak a többinél. A dolgozat szemszögéből sajátosan értelmezve ez a pszichológiai megfigyelés a keresztényeknek is útmutató: addig nem lehet érdemben a másik ember úgymond valós (lelki-szellemi) szükségével foglalkozni, amíg az érzett (főképp fizikai, fiziológiai) szükségletében, aktuális problémájában nem segítünk neki. Isten is az egész emberrel törődik (Jakab 2:14-17). Az érzett szükségletek betöltése készíti az utat a valós szükséglet felé, ahogyan az alacsonyabb szintűek kielégítésével egyre magasabb szintű igények kerülnek felszínre. Az egyén mindaddig nyitott marad, amíg érzi, hogy reménykedhet szükséghelyzete megoldásában. Ha nem tapasztalja ezt, elfordul és máshol kezd segítséget keresi. Fájdalmak, krízisek, problémák A fájdalmak, problémák, krízisek időszaka még inkább felerősíti a szükség érzését. Lehet, hogy ilyen esetben nem mindenki próbál meg az Interneten választ, megoldást találni problémájára, kérdéseire, de néhányan biztosan megteszik. Az ifjúsági korcsoportra koncentrálva feltehetjük a kérdést, hogy életkori sajátosságaikból következően ezen életszakaszukban átélnek-e kríziseket. A pszichológia beszél erről. A serdülőkor krízisei között az alábbiakat említi (Kulcsár [2005] ): 15

16 teljesítménykrízis a fiatal teljesítménye hirtelen leromlik, melynek oka lehet rejtett dac, félelem a szülővel való azonosítástól, ellenállás; autoritáskrízis mindenfajta tekintély elleni lázadás, melynek háttere lehet egy széteső család, egy túlkontrolláló vagy brutális szülő, túl szorosan fogva tartó környezet, érzelmi elhanyagoltság; szociális gátlás, beilleszkedési zavar; identitáskrízis - sérült én-azonosság, melynek alapja lehet a szülővel való azonosítástól, a felnőtt szerep vállalásától félelem, a szexuális identitás zavara. Az ifjúkori válság szindrómát pszichológiai szemszögből a krízisek sorozata és összefonódása jellemzi: a kiélezett családi konfliktusok, a tanulási és pályakezdési csődök, a társas kapcsolati és szexuális kudarcok okozta elkeseredés, a depresszió szinte rászakad a fiatalra. Elveszettnek érzi magát, nem képes önmagát irányítani. Az ifjúkor válság lefolyása és kimenetele gyakorta a fiatal szociális réteghelyzetének függvénye. Mire az ember érzelmileg és társadalmilag éretté válik, sok krízisen megy át, s ezek életre szóló nyomot is hagyhatnak. (Albert [2009] 179.) A magyar ifjúság problémái Az előző részek a szociológia és pszichológia általános válaszait mutatták be arra a kérdésre, hogy mik a fiatalok szükségletei, s életkorukból adódóan milyen kríziseket él(het)nek át. Ezek után megismerjük, hogy a legfrissebb, 2008-as, valamint a korábbi, 2004-es és 2000-es nagymintás vizsgálatok, az Ifjúság2008, az Ifjúság2004 és Ifjúság2000 Gyorsjelentések adatai szerint mit tartanak maguk a magyar fiatalok a legnagyobb problémának. A vizsgálatok e kérdésben érdekes módon más-más problémacsoport érzékelésére mutattak rá. Míg 2000-ben a korosztály legégetőbb problémái elsősorban a társadalmi gazdasági folyamatokkal és problémákkal voltak összefüggésben (munkanélküliség, pénztelenség, lakáshelyzet), 2004-re lényegesen megváltozott a problématérkép ben a évesek számára a drogok elterjedése jelentette a legfontosabb feszültségforrást. Fontos változás volt az is, hogy a másik devianciaforrás, az alkohol elterjedése is bekerült a négy legfontosabb feszültségpotenciál közé (negyedik helyen szerepelt; második helyen a munkanélküliség, harmadikon a kilátástalan jövő állt) ben tehát az ifjúság legégetőbb problémáira gondolva a fiatalok az életvilágukban megjelenő ügyekre asszociáltak ban a 2000-es állapotokhoz való visszacsatolás érzékelhető. A éves korosztály feltehetően nem 16

17 függetlenül a gazdasági problémáktól számára újra a munkanélküliség, a pénztelenség és elszegényedés, valamint a létbizonytalanság vált a három legfontosabb problémává. A drogok elterjedése visszacsúszott az ötödik helyre. Az erkölcsi romlás, a család válsága, a kilátástalan jövő, a céltalanság, amelyet a fiatalok szintén problémaként megjelöltek, a drogok, az alkohol terjedéséhez is hozzájárulhat. A éves korosztály az átlagosnál jóval fontosabbra értékelte a drog és az alkohol elterjedését, míg a munkanélküliséget a pályakezdőként most a munkaerőpiacra kilépő évesek, valamint a évesek említették különös hangsúllyal. Az önálló egzisztencia megteremtésével összefüggő problémák, így a kilátástalanság, a céltalanság, a létbizonytalanság a többi csoporthoz képest ez utóbbi, legidősebb korosztály problématérképén jelent meg nagyobb arányban. 33 Láthatjuk, hogy általánosságban a fiatalok milyen szükségletekkel, problémákkal, krízisekkel szembesülnek. Ezek lefolyása és a fiatalok szociális réteghelyzetének, valamint személyiségének függvénye is, ilyen módon mindenkinél egyedi, személyes. A különböző élethelyzetek valamilyen nyomot mindenképpen hagynak az ember életében, sőt az egészségi állapotra is kihathatnak. Erre mutatott rá két amerikai pszichiáter, Thomas Holmes és Richard Rahe 1967-ben végzett vizsgálatával. Kutatásuk bizonyította: a különböző élethelyzetek és betegségek kialakulása között van összefüggés (mintavételükben számszerűsítve pozitív korrelációt mutattak ki) 34. Az élethelyzeteket egy általuk felnőttekre és külön nem felnőttekre kidolgozott pontrendszerben, a Holmes és Rahe stressz skálán 35 rangsorolták. C S Lewis szerint a fájdalom Isten hangszórója, amivel felhívja magára a figyelmet. A Biblia elejétől a végéig arról szól, hogy Isten mennyire együttérző és könyörülő azokhoz, akik szenvednek (betegség, gyász, életvezetési problémák, stb. miatt) 36. Éppen a kereszténység tud rávilágítani arra, hogy a szenvedés vezethet megmeneküléshez, üdvösséghez; s azzal, hogy átélünk szenvedéseket, problémákat az életben, jobban megértünk másokat, akik hasonló helyzetbe kerülnek, ezáltal hathatósabban tudunk segíteni nekik. (2Kor 1:4) Jézus hívja magához azokat, akik nehézségben vannak (Máté 11:28-30). Isten szuverén abban is, hogy hogyan használja fel akár első lépésként az ilyen élethelyzeteket, a Gray mátrix 37 mégis betekintést ad, hogyan is működik Isten e folyamatban, s hogyan lehet továbbhaladni az úton addig, míg a valódi megoldásra, az evangéliumra is fogékonnyá válik a másik ember. 33 Ifjúság2008 Gyorsjelentés (Szabó [2009] 131. o.) és Ifjúság2004 Gyorsjelentés (Bauer [2005] 109. o.) alapján 34 Holmes TH, Rahe RH [1967]. 35 Ennek hivatalos neve a The Social Readjustment Rating Scale (SRRS). 36 Aszerint, hogy hogyan csoportosítjuk., ilyen témájú bibliavers található. 37 Megtalálható a 2. számú függelékben. 17

18 Jézus Krisztus szolgálata iránymutató e kérdésben is, ami megméri a fent leírtak biblikusságát. Jézus találkozásaiban általában először egy érzett szükségletre összpontosított. 38 Sok esetben először a fizikai betegséget gyógyította meg, s utána adott lelki tanácsot. Evangélizációja sem igei bevezetővel kezdődött (kivéve, amikor a zsinagógában beszélt), hanem mindenki számára érthetően, gyakran történeteken keresztül szólt. A hatékony kommunikáció kulcsa: először is ismerni Istent, aztán ismerni magunkat, végül de nem utolsósorban ismerni a másik embert A gyakorlati megvalósítás Az előző pontokban tárgyalt elvek mentén felépített híd - vagy más néven mágnes - oldalaknak amellett vagy annak ellenére, hogy úgymond keresztény oldalak becsületesen valóban arról kell szólni, aminek feltüntették. Ha a témája éppen a zene vagy a film, akkor természetesen keresztény szemszöggel, morális egzisztenciával a háttérben valóban zenékről és filmekről kell szólnia, olyan informatívan, amennyire csak lehet, akár hasznos linkekkel utalva más hasonló témájú weboldalakra. Továbbá az ilyen oldalaknak megfelelő kontextualizációban kell az olvasói környezethez alkalmazkodni. Az X-Spectrum 39 segít elemezni a honlap által képviselt kontextualizációs fokot. Stílus kérésében is a célcsoport igényeit kell figyelembe venni. Charles Haddon Spurgeon, a 19. századi evangélista hatékonyan tudta átadni az evangéliumot kortársainak ma úgy fogalmazhatnánk, hogy a hídstratégia elvei mentén: az aktuális, való élet példáiból indult ki, s mondandóját örökzöld humorral fűszerezve adta elő. A humor az evangélizációban is hasznos: ledönti a falakat és becsempészi a gondolatokat az emberek szívébe. A viccek, humoros történetek jobban megmaradnak az emlékezetben, ezért még a tanítás eszköztárában is szerepelnek. Ha a keresztények alkalmazzák, bárki megérezheti, hogy Jézus követése nem besavanyodott szentfazekaskodás. A fiatalok különösen nyitottak a humorra. Az evangélium túl komoly ahhoz, hogy komolyan adjuk elő. 40 Praktikusan érdemes elkerülni, hogy a híd-oldalak, nyelvezetükben keresztényesek legyenek, s ugyanez igaz grafikájukra is. 38 Ezt a példát tapasztaljuk a samáriai asszonnyal való találkozásakor is. Jézus tudta, hogy az asszony legbelső szüksége: az elfogadás iránti vágy. És amikor elfogadta őt (beszélgetett vele, vizet kért tőle, nem vádolta), az asszony azonnal az egyik lelkes tanúja lett, aki a későbbi samáriai ébredés elindítója is lehetett (ApCsel 8). 39 Forrás: március 8-i állapot. Az X-spektrum a keresztény weboldalakat sorolja be a meghatározott X1-X6 kategóriákba aszerint, hogy kik tartoznak a célközönségükbe, s ennek megfelelően milyen elemeket kell, hogy tartalmazzanak április 8. 18

19 Tartalom tekintetében mind mennyiség mind minőség terén bölcsen meg kell találni az egyensúlyt. Lehet olyan is, hogy a híd-oldal csak utal további oldalakra, amelyeken többet megtudhat a látogató a kereszténységről. De megszólalhat az evangélium egy-egy élettörténeten keresztül (az emberek általában kíváncsiak mások életére). Bármelyik téma mentén felépített is a weblap, el lehet helyezni néhány linket (például az élet értelme vagy valódi feltöltődés címmel), amelyek bárki számára érdekesen hangzanak, és az evangéliumra irányíthatják a figyelmet. A témák többsége lehetőséget ad valamilyen párhuzamra az evangéliummal 41. A filmek, könyvek, zenék már szinte kínálják magukat ilyen gondolat-párhuzamokhoz. Ha mód van rá, egy-egy audio vagy videó klip még érdekesebbé teszi az oldalt. Kreatívan mindig egy újabb és újabb ötletünk támadhat. A világhálón található bizonyságok, adatok tanúsága szerint a web-evangelizáció működik. 42 Azok a közösségek, missziós szervezetek, amelyek megértik ennek fontosságát, milliókat érhetnek el. A kanadai TruthMedia.com oldal 43 az egyik hónapban például 650 ezer látogatót vonzott, s 2000 ember jelezte az Interneten, hogy megtért (az oldal segítségével 44 ). De az E- evangélizáció nem csak a nagyobb csoportok kiváltsága. Bárki hozhat létre olyan honlapot, amely hatással lehet másokra vagy beszélgethet a csevegőszobákban az evangéliumról. 4. A keresztény internetes felületek vizsgálatának elemzési szempontrendszere E dolgozat elsődleges célja annak vizsgálata, hogy az egyházak Magyarországon (illetve magyar nyelven) mennyiben használják ki az Internet-adta lehetőségeket az ifjúság eléréséhez: képviseli-e magát, s megszólaltatja-e az evangéliumot a világhálón a mai fiatalok nyelvén, közérthetően az adott keresztény közösség, egyidejűleg sugározza-e ezen a csatornán a keresztény értékrendet hitelesen és vonzóan s ha igen, hogyan, milyen eszközökkel. A dolgozat keretében a bejegyzett 45 keresztény egyházak országos hivatalos ifjúsági honlapjai 41 Például ha az oldal autókról szól, és arról tartalmaz írást, hogy a régi autók új motorral hogyan kelnek új életre, kapcsolódhat hozzá egy gondolatébresztő megjegyzés, miszerint az embernek is szüksége van arra, hogy belül megújuljon. 42 A oldal a webevangélizáció eredményességéről szól és több bizonyságot is tartalmaz ezt alátámasztandó. 43 Az oldal különböző célcsoportoknak tartalmaz al-oldalakat: az IamNext.com tizenéveseknek szól, s ide tartozik a PowertoChange.com and WomenTodayMagazine.com is. Az adat forrása: február 22-i állapot. 44 A híd-oldalak alkalmasak arra is, hogy közreműködjenek a frissen megtértek lelki segítségnyújtásában (utógondozásában), orientálásában, hogy merre induljanak el a keresztény életben. 45 Az OKM, az APEH és az Apológia Kutatóközpont összesített, szeptember 1-jén lezárt adatai alapján. Forrás: 19

20 (országos ifjúsági munkájának honlapjai) képezik a vizsgálat tárgyát amennyiben rendelkeznek külön országos ifjúsági honlappal 46. Mivel a magyar fiatalok eléréséhez nem elsősorban az egyház magyarországi bejegyzése, hanem a magyarajkúsága számít, érdekességképpen két határon túli magyar (nagy)egyház országos ifjúsági oldala is az elemzés része. Kisegyházak közül a felekezet méretétől függetlenül azon a bejegyzett egyházak országos ifjúsági oldalai képezik vizsgálat tárgyát, amelyek magukat keresztényeknek tartják, s vallják a Szentháromságot. A felekezethez nem kimondottan köthető keresztény ifjúsági oldalak e dolgozat részletes elemzésében nem szerepelnek, ahogyan az egyházak egyes gyülekezeteinek, szűkebb kört érintő munkájának oldalai (pl. kimondottan egyetemistákat, középiskolásokat célzó oldalak) sem. 47 A szakdolgozat elkészítéséhez használt vizsgálati szempontsor kereteit az Országos Közoktatási Intézet felkérésére készített, a magyar középiskolák honlapjainak elemzését tartalmazó beszámoló tanulmány 48 a dolgozat témájához igazítottan némileg módosított elemzési szempontrendszere adja. A szempontok kidolgozása e munkán kívül a Városi könyvtárak honlapjai Pest megyében című dolgozat 49, és a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának elektronikus állományából fellelhető Honlapelemzési szempontsor 50 elemeinek felhasználásával, valamint az E-evangélizáció szakirodalmából 51 származó és az NRC Piackutató cég által a fiatalok internetezési szokásairól prezentált 52 eredmények figyelembevételével történt. Az elemzés négy fő értékelési iránya: a design, a struktúra, az interaktivitás és a tartalom. Az értékelési modellt a kérdéseket és az azokra kapható pontszámokat az 1. számú melléklet bemutatja be. A részletes elemzés e szempontok mentén vizsgálja a kiválasztott honlapokat (a 6. fejezetben), ahol a kérdések hivatkozásai is megtalálhatóak. Megjegyzendő, hogy a vizsgálatnak az objektivitás is határt szabott: szubjektívebb szempontokat is objektív vizsgálatnak kellett alávetni, objektíven megragadható és értékelhető kérdésekkel kellett közelíteni. Mivel az elemzés egy személyben történt, az objektivitás biztosítása érdekében a pontozás egyértelmű besorolást tesz lehetővé: legtöbbször igen/nem, van/nincs típusú egyszerűen eldönthető, vagy egyéb, egyértelműen 46 Amennyiben a Google keresőrendszer az adott egyház neve és az ifjúság szóra kiadta, vagy egyéb honlapról közvetetten megtaláltam a dolgozat készítése közben. (a szerző) 47 Ezen oldalakat a dolgozat a teljesség igénye nélkül a 3. számú mellékletben felsorolja, de a modellelemzésben, és ezáltal az összehasonlító elemzésben sem szerepelnek. 48 Áts [2000] 49 Bajnok [2006] 50 szn[2009] Az 1. számú függelék tartalmazza. 51 Elsősorban a 3. fejezetben kifejtettek mentén. 52 Kurucz [2008] 20

NRC-Médiapiac Kütyüindex. Molnár Judit és Sági Ferenc szeptember 15.

NRC-Médiapiac Kütyüindex. Molnár Judit és Sági Ferenc szeptember 15. NRC-Médiapiac Kütyüindex Molnár Judit és Sági Ferenc 2011. szeptember 15. MI A KÜTYÜ? bár a kütyü szó eredete mindeddig ismeretlen, maga a szó egyáltalán nem az. Már a XVIII. századtól vannak rá adataink.

Részletesebben

Az IKT használat sajátosságai általános és középiskolás tanulók körében

Az IKT használat sajátosságai általános és középiskolás tanulók körében Az IKT használat sajátosságai általános és középiskolás tanulók körében TASKÓ TÜNDE ANNA, HATVANI ANDREA, DORNER LÁSZLÓ Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszék A kutatásról TÁMOP-4.2.2.C-11/1 pályázat

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés március 1.

epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés március 1. epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés 2009. március 1. A www.epiteszforum.hu naponta új hírekkel jelentkező építészeti napilap, amely a hasznos szakmai és közéleti információk mellett beszámol a legfontosabb

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása.

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. Árgyelán Anikó-Kriston Pálma SZTE-BTK Pszichológia a.ancsa27@gmail.com 2012 Összefoglalás Serdülők és egyetemisták:

Részletesebben

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN Bányai Edit, PhD Dudás Katalin, PhD III. Felsőoktatási Marketing Konferencia, Pécs, 2010. október

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

I. Felsőoktatási Marketing Verseny Versenyképes honlap kritériumrendszere

I. Felsőoktatási Marketing Verseny Versenyképes honlap kritériumrendszere I. Felsőoktatási Marketing Verseny Versenyképes honlap kritériumrendszere Losonczi György 2010 A kutatás célja és menete 1. Versenyképesség tényezőinek maghatározása kritériumrendszer felállítása 2. A

Részletesebben

Az életen át tartó tanulás hatása a szakképzésre és a felnőttképzésre

Az életen át tartó tanulás hatása a szakképzésre és a felnőttképzésre Benedek András Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Az életen át tartó tanulás hatása a szakképzésre és a felnőttképzésre Változás és stabilitás a szak- és felnőttképzésben V. Országos Szak-

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google]

Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google] Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google] Hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan! (2Tim 4,2) Nagy Gusztáv Jézus Krisztus képviselője férj négy gyermekes családapa tanszéki

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA Sokan arra várnak, hogy egyszercsak eljön majd az ő idejük és beindul az üzlet. Tanulják a marketinget, olvasnak róla mit kell tenni, eljárnak rendezvényekre, minden ötletbe belefognak, de valahogy soha

Részletesebben

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket?

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? KÉSZÍTETTE: ÜGYVÉDBRÓKER KFT. INFO@UGYVEDBROKER.HU WWW.UGYVEDBROKER.HU Tartalom Az eredmények rövid összefoglalása... 3 A felmérés

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban

A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban Keresőmarketing Nap 2007 A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban Darvas Péter Szonda Ipsos Ipsos csoport és a keresőmarketing SEM Felhasználó Online kutatások, panel rekrutáció

Részletesebben

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért. Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal december 9.

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért. Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal december 9. EPALE Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 2016. december 9. Mi az EPALE? Nemzeti Támogató Szolgálat Központi Támogató Szolgálat

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

GKIeNET T-Home T-Mobile

GKIeNET T-Home T-Mobile GKIeNET T-Home T-Mobile Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés 1/3 Gyorsjelentés az Fókuszban a mobil eszközök és szolgáltatások kutatási anyagból 2009. szeptember 2009 GKIeNET Internetkutató és

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE Készítette: Szabó Orsolya 2012. június 22. A témaválasztás indoklása - Saját élmény, tapasztalat

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló A foglalkozás címe: Ismerkedő foglalkozás A foglalkozás helyszíne és résztvevői: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1004 Kőbányai könyvtára, felsős csoport A foglalkozás időpontja: 2010. október 15. A foglalkozás

Részletesebben

Biztonságos internetet na de hogyan?

Biztonságos internetet na de hogyan? Helyünk a világban Ságvári Bence Biztonságos internetet na de hogyan? Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra konferencia, 2012.09.26., MTA Helyezzük el magunkat Európa térképén Egy vagy több kockázatos

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft.

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft. E-Business Symposium - 2008.04.08 Az értékek mértéke A magyarországi e-kereskedelem számokban Kis Gergely 2008 GKIeNET Kft. Az internet hozzáférés alakulása 2001-2007 (%) A 14 évesnél idısebb lakosság

Részletesebben

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése Az SMELearning módszertan egyik legfontosabb ajánlása, egybehangzóan az előzetes szükségletelemzés következtetéseivel a következő: a kis-és

Részletesebben

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT?

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? Egy egészséges nap az iskolában - egészségtudatos iskolai kultúra ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8.

Részletesebben

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27.

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. Budapest, 2014. január 27. ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. 1. Mi a www.tetalap.hu címen elérhető

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában Tartalomelemzés 2000 január és 2015 március között megjelent cikkek alapján Bevezetés Elemzésünk célja, hogy áttekintő képet adjunk a szegénység

Részletesebben

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség 8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség Az IALS kutatás során felmerült egyik kulcskérdés az alapkészségeknek az egyéb készségekhez, mint például az Információs

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 A felmérés módszertana adatfelvétel november 25-e és december 8-a között személyes interjúkkal a válaszadók lakásán Az adatfelvételt a Medián kft. kérdezőbiztosai végezték

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Infinety Online Média és Marketing Kft. Általános bemutatkozás

Infinety Online Média és Marketing Kft. Általános bemutatkozás Infinety Online Média és Marketing Kft. Általános bemutatkozás Tartalom 1 Kik vagyunk, mit csinálunk 2 Mennyi látogatót érünk el 3 Szolgáltatásaink médiapartnereink részére 4 Miért csináljuk 5 Médiapartnereink

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Bemutatkozás. A KamaszPanasz az egyetlen olyan hazai tematikus oldal, amely. Legfontosabb mutatók. a tizenéves korosztály számára kínál egészséges

Bemutatkozás. A KamaszPanasz az egyetlen olyan hazai tematikus oldal, amely. Legfontosabb mutatók. a tizenéves korosztály számára kínál egészséges A KamaszPanasz az egyetlen olyan hazai tematikus oldal, amely a tizenéves korosztály számára kínál egészséges Bemutatkozás életmóddal foglalkozó tartalmakat és szolgáltatásokat, a klasszikus orvoslás követelményei

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

AKTUÁLIS TRENDEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓSZERZÉSBEN. Az informált fogyasztó HealthPortalsAudit2013

AKTUÁLIS TRENDEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓSZERZÉSBEN. Az informált fogyasztó HealthPortalsAudit2013 ,,HATÉKONY EGÉSZSÉGÜGYI HONLAP ÉS KÖZÖSSÉGI OLDAL KÉSZÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE ORSZÁGOS WORKSHOP KISS KATALIN SZINAPSZIS KFT. Budapest, 2014. szeptember 11. AKTUÁLIS TRENDEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓSZERZÉSBEN

Részletesebben

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell?

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell? Közösségi marketing 2015-ben Facebook kommunikáció miért kell? Hidasi Judit Író (Húsz éve ír és szerkeszt, öt regényt írt közben) Kommunikátor (PR és Közösségi Marketing szakértő Uzine Communications)

Részletesebben

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány 2011 Tartalomjegyzék Széles Tamás - A média és annak tartalmi sajátosságai 1. Bevezető

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Az Internet. avagy a hálózatok hálózata

Az Internet. avagy a hálózatok hálózata Az Internet avagy a hálózatok hálózata Az Internet története 1. A hidegháború egy fontos problémája Amerikában a hatvanas évek elején: Az amerikai kormányszervek hogyan tudják megtartani a kommunikációt

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

Studio 1900 C.A. Kft 1149 Budapest Róna utca 47. +36 70 398 8822 sales@starmediagroup.hu

Studio 1900 C.A. Kft 1149 Budapest Róna utca 47. +36 70 398 8822 sales@starmediagroup.hu Médiaajánlat A Studio 1900 Communications Agency védjegye a naprakészség és a folyamatos fejlődés. Ennek szellemében dolgozik tapasztalt csapatunk, hogy az online világban rejlő lehetőségek legszélesebb

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket,

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, a laptopokat, a notebookokat, az okostelefonokat, a

Részletesebben

Általanos Médiaajánlat

Általanos Médiaajánlat Általanos Médiaajánlat 2014 Kik vagyunk mi? Az RC Creative Media 2014 május elején indította útjára az RC News online magazint, amely tervei szerint a legújabb internetes magazin kategóriát képviseli.

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 16. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Esszék

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

Bemutatkozás. A KamaszPanasz az egyetlen olyan hazai tematikus oldal, amely. Legfontosabb mutatók. a tizenéves korosztály számára kínál egészséges

Bemutatkozás. A KamaszPanasz az egyetlen olyan hazai tematikus oldal, amely. Legfontosabb mutatók. a tizenéves korosztály számára kínál egészséges A KamaszPanasz az egyetlen olyan hazai tematikus oldal, amely a tizenéves korosztály számára kínál egészséges Bemutatkozás életmóddal foglalkozó tartalmakat és szolgáltatásokat, a klasszikus orvoslás követelményei

Részletesebben

Rámpát a honlapokra úton az akadálymentes honlapok felé

Rámpát a honlapokra úton az akadálymentes honlapok felé Rámpát a honlapokra úton az akadálymentes honlapok felé Bevezetés A W3C Magyar Iroda már több mint hat éve azon munkálkodik, hogy hazánkban minél jobban megismertesse az érdeklődőket a legújabb webes technológiákkal,

Részletesebben

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN KERBER ZOLTÁN SZAKMAI VEZETŐ BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 8.

Részletesebben

Dr. Péterfalvi Attila:

Dr. Péterfalvi Attila: Dr. Péterfalvi Attila: dr. Tordai Zsófia Az ARCADES projekt bemutatása Budapest, 2015. október 20-22. Digitális világ z generáció digitális bennszülöttek o Paradigmaváltás, új típusú ember o Megkettőzött

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 24. hullám

Alba Radar. 24. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 24. hullám Seuso-kiállítással kapcsolatos vélemények 2014. november 12. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

A legférfiasabb oldalad

A legférfiasabb oldalad A legférfiasabb oldalad A manus.hu célja megteremteni egy olyan oldalt, melyben az erősebbik nem újból erősebbik nem lehet. Lelki menedéket és szakszerű segítséget nyújtani egy internetes magazin keretein

Részletesebben

Elitemagazin.hu médiaajánlat

Elitemagazin.hu médiaajánlat Elitemagazin.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Elitemagazin.hu bemutatkozás 3 Az Elitemagazin.hu tartalmi elemei 4 Az Elitemagazin.hu strukturális felépítése

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai január 1 - október 31.

A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai január 1 - október 31. A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai 2010. január 1 - október 31. A felnövekvő generáció, de közülük is elsősorban a 4-14 éves korosztály tévénézési szokásait számos aspektusból érdemes megvizsgálni.

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN

SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN GENERÁCIÓK AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN INFOKOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA, ÉRTÉKREND, BIZTONSÁGKERESÉSI STRATÉGIÁK PROJEKT ZÁRÓ WORKSHOP TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 PROGRAM SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A KÖZÉPISKOLÁSOK

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests)

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests) A Tisza-parti Általános Iskola angol szintmérőinek értékelése (Quick Placement Tests) Készítette: Hajdú Erzsébet Tóth Márta 2009/2010 Ismertető a szintmérésről Mért tanulók: 8. évfolyam és 6. évfolyam,

Részletesebben

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló Tájékozódás és a magyar internetezők körében Összefoglaló Tájékozódás és online és offline Termékenként és termékkategóriánként Tájékozódás és termékenként (1./2) Online tájékozódás Online tájékozódás

Részletesebben

Médiaajánlat. hirdetési felületek és technikai információk. Általános információk Árlista Hirdetési felületek, technikai részletek

Médiaajánlat. hirdetési felületek és technikai információk. Általános információk Árlista Hirdetési felületek, technikai részletek Médiaajánlat hirdetési felületek és technikai információk Általános információk Árlista Hirdetési felületek, technikai részletek motorsportal.hu A Motorsportal 2009-ben indult, pár lelkes fiatal szenvedélyéből

Részletesebben