FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK A SPORT TERÜLETÉN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK A SPORT TERÜLETÉN"

Átírás

1 FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK A SPORT TERÜLETÉN A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményfejlesztési Terve hangsúlyosan foglalkozik az egyetemi sport helyzetével, a sport jövőbeni szerepével a hallgatók oktatása-nevelése területén. Ennek mentén foglaltuk össze az egyetemi sport helyzetét, az egyetem sportéletét. Jogelődök helyzete A sport a jogelődök életében is elsősorban a hivatásrendi követelmények miatt meghatározó szerepet töltött be. A hadtudományi és rendészettudományi hallgatók életében felvételi és alkalmazási feltétel a megfelelő fizikai állapot. Ennek megfelelő a campusok ellátottsága is (1. táblázat). A hivatásrendek hallgatóinak szervezett sportolását egyesületek segítik mindkét karon. Létesítmény HHK KTK RTK Összesen Uszoda 25 m-es 25 m-es Konditerem 164 m² 180 m² 200 m² 544 m² Műfüves pálya 448 m² 448 m² Tornacsarnok m² 558 m² 459 m² m² Erdei tornaterem 100 m² 100 m² Kézilabda pálya 800 m² 800 m² Sportpálya m² m² m² Akadálypálya m² m² m² Teniszpályák m² m² Vívócsarnok 270 m² 270 m² Összesen m² m² m² m² Sport az egyetemen 1. táblázat Sportlétesítmények a jogelődöknél A jogelőd intézmények sajátos versenyrendszerekhez kapcsolódtak, például a BM, vagy HM bajnokságok. Ezek között is kiemelt szerepet kaptak a sajátos, a hivatásrendre jellemző versenyek (lövészet, katonai öttusa, járőrbajnokság, terepfutás). Ezt a jó gyakorlatot folytattuk az NKE megalakulását követően is, mely a versenyek számában és az eredményekben egyaránt megmutatkoztak (1. melléklet). Testnevelő tanáraink elkötelezettségét mutatja, hogy Belügyminiszter Úr évértékelő értekezletén dr. Sivadó Máté és dr. Freyer Tamás részére elismerést adott át. Sport, egészség, életmód konferenciát rendeztünk az RTK-n sportszakemberek részére, 93 fő részvételével. Az RTK-n felvételi előkészítő tanfolyamot tartottunk, az egyetem nyílt napján tonfa bemutató, fizikai alkalmassági követelmények megismertetését végeztük. A képzés-kiképzés része a HHK-n a mindennapi reggeli torna, a heti négy óra testnevelés és a szocializáció részeként megvalósuló fizikai felkészítés. A civil hallgatók képzésének is része a testnevelés foglalkozások látogatása (nappali képzésben tanuló hallgatóknak követelmény a tanórák 70%-án való aktív részvétel valamint a fekvőtámasz, a felülés és a m-es síkfutás, civil hallgatókra nemenként megállapított és az értékelő táblázatban szereplő minimumszintjének teljesítése. A levelező hallgatók esetén a futás helyett lehet választani a 4 km gyaloglást is és az értékelésnél a nemek mellett korosztályos besorolás alapján történik az értékelés).

2 A KTK hallgatóinak heti kettő óra kötelező testnevelés foglalkozás van (az első két évfolyamon), amely aláírással zárul. Az RTK-n jelenleg heti 2+2 testnevelés óra van minden hallgatónak. Szeptembertől az első félévben 54 óra, a belügyi alapmodulban újabb 36 óra, majd a II-V. félévben 45 óra, a VI. félévben 60 óra testnevelés szolgálja a fizikai felkészítést. Fejlesztési céljaink A sportos egyetem megvalósítása és megfelelő kommunikálása kiemelt fejlesztési cél. Ennek érdekében: A tehetséggondozás területén: a kiemelkedő képességű sportolók tehetséggondozása (egyéni tanrend, mentori rendszer, ösztöndíj program), 2013 második félévétől. Az egyetem mellett, ebben az EHÖK is rendelkezik forrásokkal és lehetőségekkel. A szervezetfejlesztés területén: a hallgatók, az egyetem dolgozói és a kerület sport, illetve rekreációs igényeinek kielégítésére a Ludovika-projekt megvalósulásával párhuzamosan létrejön a Sport- és Rekreációs Központ (saját sportegyesület), amely tervezi, szervezi és lebonyolítja a rendezvényeket. (a bejegyzés folyamatban van). Az integráció területén: közös sportrendezvények, közös csapatok kiállítása az egyetemi, országos és nemzetközi versenyekre. A Ludovika Campus sport beruházásai (2015) Létesítmény Ludovika Megjegyzés Campus Uszócsarnok 690 m² Kültéri sportpályák m² Multifunkciós pálya (kézilabda, röplabda, kosárlabda, 4 db teniszpálya, 2 db labdarúgó pálya), 400 m-es futópálya, akadálypálya. Bemelegítő csarnok 968 m² Tornacsarnok m² Labdaterem/aerobik 132 m² Lőtér m² Lovarda Küzdősportok terme Taktikai lőtér 2. táblázat A Ludovika Campus tervezett sportlétesítményei Itt kell utalnunk a Ludovika projekt sportközpontjának fenntarthatóságára. Ennek két fő hasznosítási lehetősége a versenysport bérlőként és a lakossági használhat megengedése. Megítélésünk szerint összehangolhatóak a hallgatói igénybevétel és az egyéb használat idősávjai (napközben-este; hétvége; nyári időszak). Ennél a kérdéskörnél fontos annak hangsúlyozása, hogy a kampusz szolgáltatásai kompletten jelennek meg (sportpályák, rekreáció, kollégiumi szállás kapacitás, étkeztetés, reprezentáció). További vizsgálatokat igényel a Hungária körúti kampuszon egy uszoda (téliesíthető úszómedence) felépítése és működtetése, hiszen nem tartjuk kivitelezhetőnek a honvéd tisztjelöltek utaztatását a napi úszásoktatásra. Átgondolást igényel a kampusz további fejlesztése is úgy, hogy ne legyenek átfedések, de az egyetemi szintű lehetőségek szélesedjenek. 2

3 Fejlesztési elképzelések az oktatás, képzés, kutatás területén A fizikai aktivitás növelése során nem kizárólagosan a testnevelési órák számának növelésében gondolkodunk. Ennek ugyanis időbeni korlátai vannak. Ugyanakkor megoldás lehet a testmozgásra fordított összes idő növelése, a reggeli torna és a fizikai jellegű kiképzés hatékonyságának növelése. Ezt a fajta mozgást és kondíció fejlesztést egészítheti ki a tanórán kívüli szervezett sporttevékenység (egyetemi sportegyesület, baráti társaságok meccsei). Ezeken túl itt vehető számításba az a fajta önszerveződés is, amely a mozgás más jellegű, de szervezett formájában jelenik meg (néptánc). Összességben tehát a fejlesztési elképzeléseink noha alapját a testnevelési foglalkozások jelentik túlmutatnak a hagyományosnak mondható kereteken. NKE BSC, szeptember 1-től: Karok jelenlegi és javasolt testnevelés óráinak száma Félévek HHK óra/ félév RTK óra/ félév KTK óra/ félév I II III IV V VI VII. 60 VIII. 60 NKE MSC, szeptember 1-től: Félévek HHK óra/ félév RTK óra/ félév KTK óra/ félév I: II III. 0 0 IV. 0 0 Javaslatunk szerint BSC-n (változat): Félévek HHK óra/ félév* RTK óra/ félév KTK óra/ félév I kötelező+30 választható II ** kötelező+30 választható III ** kötelező+30 választható IV ** kötelező+30 választható V kötelező+30 választható VI kötelező+30 választható VII. 60 VIII. 60 *Minden szemeszterben, minden nap reggeli torna, napi 30 percben. ** A II-III-IV szemeszterben a 30 kontakt órát kiegészíti a Ludovika Zászlóaljjal kötött megállapodás alapján, havi 30 testnevelés óra a zászlóalj kiképzési terve szerint. Javaslatunk szerint MSC-n (változat): Félévek HHK óra/ félév RTK óra/ félév KTK óra/ félév I választható II választható III választható IV választható 3

4 TESTNEVELÉS ÓRÁK SZÁMA AZ INTÉZETEKNÉL 2013.szeptember 1-től: Félévek Katasztrófa Vezető - és Nemzetközi Nemzetbiztonsági védelmi Továbbképzési I heti 1 délutáni sport foglalkozás II III. 30 IV. 30 V. 30 VI. 30 Javasolt óraszámok (változat): Félévek Katasztrófa Vezető és Nemzetközi Nemzetbiztonsági védelmi Továbbképzési I II III. 60 IV. 60 V. 60 VI. 60 A táblázatokban a jelenlegi és a tervezett szerinti elképzeléseinket is megjelenítettük. A HHK-n és az RTK-n Bsc, nappali tagozaton már szeptembertől el lehetne indítani a 60 órás féléves képzéseket. Erre mind az infrastruktúra mind, pedig a tanári állomány száma alkalmas. A KTK sportlétesítményeiben jelenleg a Corvinus Egyetem is tart órákat így azok csak heti 3 alkalommal állnak rendelkezésünkre. Ahhoz, hogy ott is heti 2 alkalommal 6 féléven keresztül legyenek testnevelés órák mind az 5 napra és további 3 testnevelő tanárra lenne szükség, illetve arra hogy a testnevelés órák az órarendbe is megjelenjenek. A KTK tekintetében optimálisan ezt a minőségi fejlesztést a Ludovika projekt megvalósulása után célszerű bevezetni. Msc szinten is megvalósítható a heti 1 dupla testnevelés órát az RTK-n, a KTK-n pedig, választható tantárgyként jelenhet meg. Ezek bevezetését szintén a Ludovika Campus megépülése után tartjuk reálisnak. Itt komoly feszültséget okoz az, hogy a szakmai tárgyak felelősei a szakmai órákat preferálják választható tárgyként. Az Intézetek közül a Katasztrófa Védelmi Intézetben és a Felsőfokú vezetőképző tanfolyamon van jelenleg órarendbe foglalt testnevelés foglalkozás. Javasoljuk megfontolásra nappali tagozaton a félévenkénti 60 óra bevezetését. A Nemzetbiztonsági Intézetben van igény rendszeres fizikai felkészítésre, de ennek megvalósíthatósága akkor optimális, ha az intézet egy helyen oktat. A fizikai teljesítőképesség szinten tartásához heti két alkalom elegendő, a fejlődéshez azonban legalább heti három alkalomra van szükség. Véleményünk szerint a hivatásos pályára készülőknek minimum heti két, testnevelők által irányított alkalomra /2 óra/alkalom/ lenne szükségük. Így sajátíthatják el az önképzésükhöz szükséges módszereket és kontrolálhatják a testnevelők a hallgatók fejlődését. A további edzéseket önképzéssel /+ heti 2 alkalom/ a sportegyesületekben és egyéb mozgást igénylő formációkban lehet megoldani. A KTK hallgatói esetében, a mozgás megszerettetésén túl a fittségi szint emelése a cél. Heti egy kötelező alkalmuk mellé még két választható órát célszerű elérhetővé tenni. 4

5 OKTATÁSFEJLESZTÉS Véleményünk szerint helye lenne képzési rendszerünkben néhány új egészség fejlesztéshez, szakmai képzéshez kapcsolódó tantárgynak. Az Egészség, mozgás, életmód tantárgy alapvető élettani, edzéselméleti, táplálkozási, életvezetési ismereteket adna át gyakorlati formában. A közszolgálatban hivatásosként, közalkalmazottként, köztisztviselőként dolgozók számára adekvát tudásanyag, amely segítené kondicionális és egészségi állapotuk fejlesztését, karbantartását. A HHK-n már hasonló ismeretanyag átadása a testnevelés órákon belül megvalósul. Szakmai igény a szolgálati helyeken a fizikai kiképzés szakszerű végrehajtása, /felkészítés a fizikai felmérőre, kiképzési feladatok/ a sportversenyeken történő színvonalas szereplés. Sporttiszt képző tantárgyunk keretében a hallgatok sportszervezési ismereteket sajátítanának el, megismernék a HM, BM sportrendszereit, és a versenyzők felkészítéséhez kapnának mintákat, szintén gyakorlatba ágyazva. KUTATÁS/TANÁRI KÉPZÉS Szükséges közös kutatási stratégiák kidolgozása. Jelenleg is több olyan országos vizsgálat zajlik, amelyekhez csatlakozni tudunk. Ilyenek a korosztályos fizikai állapotmutatók feltérképezése, vagy a stressz helyzetekben a motoros funkciók vizsgálata, de ide tartozhat a rendvédelmi szakemberek fizikai állapot felmérési rendszerének átalakítása is. A kutatások és az eredmények publikálása lehetővé teszi tanáraink szakmai ismertségének növelését és doktori képzésben történő előrehaladását is. Ehhez a célhoz szorosan kapcsolódik az a kezdeményezés, amely a MOB és az egyetem közötti megállapodást készíti elő. SZABADIDŐSPORT A Sportos Egyetem jelző leginkább akkor lesz igaz Egyetemünkre, ha minden polgára számára kínálunk megfelelő számú és szintű sportolási lehetőséget. A hallgatók mellett gondolnunk kell még a tanárokra, az itt dolgozókra és a vonzáskörzetünkben élő budapestiekre is. A szabadidő sport területén az átalakításokat két fázisban érdemes elvégezni. Első fázis a Ludovika kampusz megépüléséig tart, a második pedig, a létesítmények használatba vételétől kezdődik. Az első fázisban a szabadidősport területén a karokon jelenleg is működő /mindhárom karon van/ sportegyesületi szakosztályokat érdemes támogatni. Ezek a szervezeti egységek biztosítanak sportolási lehetőségeket a hallgatóknak, a tanároknak és a dolgozóknak is. Általában hallgatói kezdeményezésre jöttek létre a szakosztályok, és addig működnek ameddig igény van az adott sportág edzéseire. A itt végzett sport tevékenység megfelelő szakmai irányítás mellett segíthet a fizikai követelmények teljesítéséhez a HHK-n és az RTK-n. Ezekkel a plusz alkalmakkal valósulhat meg a mindennapos fizikai felkészítés a hivatásos pályára készülők számára. Az egyesületi, szakosztályi munkába be kell vonni az egyetem dolgozóit, tanárait és az eddig nem sportoló hallgatókat is. Erre az alacsonyabb intenzitáson is űzhető sportágak alkalmasak, illetve a választott sportágat kezdő szinten történő oktatása javasolt. Így kedvet kapnak és sikerélményt szereznek a kezdők is. A szurkolói klubok, a női szurkolói csapatok /pom-pon lányok/ mind segíthetik a sporthoz fizikai, aktivitáshoz való kötödést. A terület versenyrendszere kari bajnokságokból, karok közötti viadalokból, Egyetemi Sportnapokból, illetve az Universitas versenyekből áll össze. Az egyetem polgárainak igényei alapján készül az adott félév verseny és esemény naptára. A versenyek szervezése együttes feladat, amelyben az egyetem testnevelői, az egyesületek és az EHÖK sportosai együtt dolgoznak az NKE sportért felelős vezetőjének irányításával. 5

6 A második fázisban az új kampuszon az egyesületek feladatait, integrálja és átvállalja az NKESE. Az eddigi tevékenység kibővül a lakossági sport szervezésével, a létesítmények kapacitásának feltöltésével. Amint megépülnek új sportlétesítményeink mindenképpen érdemes a szabad kapacitásainkra tanfolyamokat, programokat, edzéseket szervezni a budapesti polgárok részére. Széles a paletta, hiszen az úszás, lovaglás, lövészet, önvédelem oktatásokon túl, szinte bármilyen sportágban tudunk képzéseket szervezni. A képzések bevételei csökkenthetnék a létesítmény fenntartási költségeit. Finanszírozás szempontjából az egyesületi forma működése igen hatékony, hiszen biztosítja az edzőt, sportszereket a hallgatók számára. Csekély egyetemi támogatás mellett saját bevételekkel kiegészítve szervezi az NKE sportéletét. Az EHÖK által igényelhető sport normatíva is finanszírozhatja ezt a területet. Kiemelt figyelmet fordítunk az olyan szabadidős sportágak meghonosítására és népszerűsítésére, amelyek mozgásanyaga jól támogatja az itt tanuló hivatásrendek igényeit. Ebből a szempontból fontosnak tartjuk a triatlon megjelenését a szabadidősportban. Érdekes és megfontolásra ajánlott lehetőség az Orczy Parkban lévő kötél akadálypálya (kalandpark) bevonása a fizikai állóképesség fejlesztésébe. A park alkalmas nagy kapacitással speciális, professzionális illetve általános kiképzési feladatok támogatására továbbá hobbi szintű testedzési feladatok biztosítására is. Ugyanakkor mivel a kalandpark nem állami tulajdon az együttműködés formájának kidolgozása nagy figyelmet kíván. VERSENYSPORT Egyetemünk felsőoktatási rendszerbe történő integrálását, hazai és nemzetközi ismertségét, nagy mértékbe segítené sportolóink jó szereplése a hazai és nemzetközi versenyeken. Sok élsportoló kerül be hozzánk, akiknek ha segítjük mindennapjaikat, versenyeredményeikkel növelnék elfogadottságunkat. Fontosak csapataink és egyéni versenyzőink sikerei, a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, és a Magyar Egyetemek bajnokságaiban, nemzetközi versenyeken, Európa Bajnokságokon, Világbajnokságokon, Universiadékon. Élsportolói tehetséggondozás az NKE-n Két módszerrel valósíthatjuk meg élsportolóink tehetséggondozását, segíthetjük bejutásukat és továbbtanulásukat Egyetemünkön. Az első esetben fel kell venni a kapcsolatot a sportági szövetségekkel, tájékoztatni kell őket Élsportolói továbbtanulási program -unkról. A program keretében információkat kapnak a felvételi eljárásról, a plusz pontokról és az egyéb követelményekről, így segítve az élsportolók bejutását egyetemünkre. Az élsportolók tanulását támogató programban a bekerült élversenyzők tanulmányi munkáját mentor irányítja, egyéni tan- és vizsgarenddel, konzultációkkal. Az egyéni tanrend lehetővé teszi, hogy a sportolók saját egyesületeikben készüljenek a versenyekre. Pályázati úton sportösztöndíjakkal, kedvezményes szolgáltatásokkal (pl. kollégium, étkezés) lehet az élsportolók számára vonzóvá tenni Egyetemünket. A program résztvevői az NKE színekben indulnak az egyetemi, BM vagy HM bajnokságokon és a nemzetközi versenyeken. A mentorálás célja, hogy a sportolók mindamellett, hogy képviselik egyetemünket hazai és nemzetközi megmérettetéseken, ugyanazokat a tanulmányi követelményeket tudják teljesíteni, mint hallgató társaik. A program a versenyköltségeken és a kedvezmények kívül más forrásokat nem igényel. A második esetben az Egy egyetem egy sportág programban a kiválasztott sportág országos szövetségével együttműködési szerződést kell kötni. A szerződés célja megfelelő színvonalú szakmai műhely létrehozása, ahol nemzetközi szintű sportolók is készülhetnek versenyeikre. Az Élsportolói továbbtanulási program -ban szereplő tehetséggondozáson túl az Egy egyetem egy sportág programban az élsportolók sportszakmai képzését is felvállalja az NKE. Az NKE SE-ben elindul a 6

7 kiválasztott sportág szakosztálya. Szakmailag magasan kvalifikált edzővel és megfelelő számú élversenyzővel. A szakosztály működtetne, korosztályos utánpótlás és amatőr csapatokat is. A versenyzők az NKESE színeiben indulnának a Nemzeti Bajnokságban és a nemzetközi versenyeken is. Adottságainkat figyelembe véve az alábbiak közül érdemes kiválasztani az Egy egyetem egy sportág program sportját: Judo, Lövészet, Öttusa, Kosárlabda Judo olimpiai sportág, sok cselgáncsos jelentkezik egyetemünkre, intézményük profiljába illik, mint küzdősport, alacsony működési költségekkel jár, hátránya, hogy nem látványsport. Lövészet olimpiai sportág, szolgálati sport, hátránya, hogy költséges és az új lőterünkön is csak pisztoly lövészet lehetséges. Öttusa olimpiai sportág, katonai eredetű, mindaz öt szám /úszás, vívás, lövészet, lovaglás, futás, / gyakorolható a Ludovikán, hátránya, hogy nincs az egyetemi versenyprogramokban, nem látványsportág és költséges. Külön szeretnénk hangsúlyozni, hogy a vívás tradicionális és továbbra is kiemelt figyelemre méltó sportág az oktatott hivatásrendeknél elsősorban a honvédtiszteknél valamint a szervezeti keretei már most is adottak (vívó szakosztály). Kosárlabda olimpiai sportág, TAO támogatású, szerepel az egyetemi versenyprogramokban, népszerű, jelenleg is van csapatunk, hátránya nem kötődik a hivatásos életpályához (fenntartói kezdeményezésre megkezdtük annak egyeztetését, hogyan tudjuk összeegyeztetni egy NB-s kosárlabda csapat befogadását a leendő sportlétesítményekbe, a képzés teremigényével). Javasoljuk, első helyen a judo-t, másodikon a kosárlabdát, harmadikon pedig az öttusát kiemelni úgy, hogy ezek teremigénye eltérő, azaz azonos időben is tudnak működni. A Judo program beindításának becsült éves költsége: Ft /edző, felszerelés, versenyek, utazás, étkezés, szállás/ Kosárlabda program éves költsége, terem bérlés nélkül: Ft /edző, elszerelés, versenyek, utazás, étkezés, szállás/ Öttusa elindításának becsült éves költsége: Ft /4 edző, versenyeztetés, a felszerelés, lótartás, lőszer nincs benne/ Fejlesztési irány lehet az ún. egyetemi fiókcsapat létrehozása is, amely egy versenysportágat nemzetközi szinten művelő csapat nevelő-tehetséggondozó műhelye. További lehetőséget kínál a Magyar Olimpiai Bizottság Olimpikon Életút Programja, amelyhez a csatlakozás lehetőségét vizsgáljuk. Ugyancsak vizsgáljuk a Honvédelmi Kötelék és az egyetem sport lehetőségeinek közös szinergiáit. Hazai és nemzetközi versenyek rendezése A Ludovika Kampuszon megépülő új spotlétesítményekben, javasoljuk hazai és nemzetközi versenyek szervezését. Belügyi és egyetemi bajnokságok rendezésére pályázhatunk, de saját versenyeket is kiírhatunk. A létesítmény alkalmas lesz egyetemi EB-k, VB-k lebonyolítására is. Van tapasztalatunk akár nemzetközi versenyek szervezésében is. 7

8 1. MELLÉKLET SPORTESEMÉNYEK ÉS EREDMÉNYEK A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEMEN Az NKE sportélete alapvetően a karok sajátos feladatrendszere alapján és a karok közötti közös sporttevékenységen alapul. A jogelőd intézmények sajátos versenyrendszerekhez kapcsolódtak, például BM bajnokságok, HM bajnokságok. Az integráció után a kari sajátosságokat megőrizve, de az egyetem egészét képviselve, jelentek meg sportolóink különböző versenyeken. A karok közötti megmérettetés első állomása a március 28-án megrendezett Egyetem Nap-i sportbajnokság, ahol a KTK-n mix röplabda, az RTK-n fekvenyomó és a HHK-n labdarúgó bajnokságot rendeztünk. Ezt követte a KTK-n rendezett kosárlabda, falmászó, röplabda bajnokság, az RTK-n rendezett kétfordulós terepfutó bajnokság, illetve a HHK-n rendezett labdarúgó és egyetemi síbajnokság. A II. Egyetem Nap-i sportbajnokságon a tavalyi versenyeket megrendezzük, s kibővítjük úszó és floorball bajnoksággal is. Feltétlen említést érdemel az EHÖK által szervezett eddig két ízben megrendezett karok közötti kézilabda bajnokság is. Az NKE hallgatói eredményesen részt vettek a magyar egyetemi-főiskolai országos bajnokságokon (MEFOB), fél-maraton, sakk, judo, atlétika sportágakban. Közös csapattal vettünk részt a Rendvédelmi Szervek Országos Sárkányhajó bajnokságán, megszerezve 16 csapat közül a III. helyezést. Az NKE HHK az MH Ludovika Zászlóaljjal közösen vett részt a Magyar Honvédség sportbajnokságain is (mezei futás, járőr, lőbajnokság, katonai háromtusa). Számos MH bajnoki címet és helyezést szerezve az éves összesített pontversenyben a 26 alakulat közül az igen előkelő II. helyet szereztük meg. Az MH amatőr sportbajnokságain, versenyein is (például: közelharc bajnokság, Szondi Kupa, síbajnokság, 54-es téli kihívás, történelmi járőr, történelmi váltófutás, tollaslabda, röplabda, úszás, fallabda) eredményesen szerepeltünk. Egyetemünk területén került megrendezésre a MH amatőr röplabda bajnokság, valamint a Bolyai Tiszti Vívó Klub 20 éves jubileumi párbajtőr bajnoksága is. Az RTK részt vesz a Belügyminisztérium sportbajnokságain, tanintézeti bajnokságain. Itt kell megemlíteni a 2012.évi BM erőemelő nyílt bajnokságot, a judobajnokságot, az atlétika bajnokságot, a TEK rendezésében létrejött budo és küzdősport gálát, valamint a BM tanintézeti terepfutó bajnokságot, a BM tanintézeti lőbajnokságot. A fenti eseményeken az RTK állománya kiválóan szerepelt, melyet a BM összesített tanintézeti bajnokság I. helyezése is mutat. Néhány kiemelkedő nemzetközi eredményt, melyet egyetemünk polgárai értek el: Molnár Réka hallgató, KTK, a pozsonyi Universiadén III. helyezést ért el karate sportágban. Csizmadia Dávid honvéd tisztjelölt, világbajnoki I. helyezést ért el a Las Vegas-i fekvenyomó világbajnokságon. Mihovics Szabina, Rendőr Judo VB Kazany III. hely. Habda Zsolt, Eska (Európai Shotokan Karate) EB Belgrád III. hely. Bánszki Gábor őrnagy, a HHK tanára I. helyezést ért el a budapesti vadász-íjász Európa Bajnokságon. Kiemelkedő eredmények az országos bajnokságokon: MEFOB judo Mihovics Szabina I. hely, Pataki Tímea III. hely, Tóth Dávid III. hely. MEFOB sakk: Martonosi Ádám I. hely. MEFOB atlétika: Honti Attila I. hely. BM OB erőemelés I. hely: Kószás Erik, Mosonyi Viktor, Hámori Zsolt. BM OB atlétika I. hely: Orosz Eszter. 8

9 HM mezei futó OB: Honti Attila HHK, I. hely, Szarvas Ildikó HHK, I. hely. Az egyetemi sportéletet támogatandó 2012 novemberében megalakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesülete, mely a későbbiekben lehetőséget biztosít az egyetemi polgárok sportolásának fejlesztésére, koordinálására, támogatására. 9

STRATÉGIAI PROGRAM Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület. A jövőkép és a küldetés

STRATÉGIAI PROGRAM Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület. A jövőkép és a küldetés STRATÉGIAI PROGRAM Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület (NKE SE) megalkotja a Sportegyesület működésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos Stratégiáját,

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

XXIV. Sportsikerek. 2013 Helyszín Sportág Név Eredmény Budapest, Syma Csarnok Budo és K1 Dobos Mátyás( RTK) 1. hely

XXIV. Sportsikerek. 2013 Helyszín Sportág Név Eredmény Budapest, Syma Csarnok Budo és K1 Dobos Mátyás( RTK) 1. hely XXIV. Sportsikerek A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a hallgatók testnevelését és a szakirányokhoz kapcsolható speciális fizikai, önvédelmi felkészítéseit a Rendészettudományi Kar, Testnevelési és Küzdősportok

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

A sport közösségteremtő hatása a Debreceni Egyetemen

A sport közösségteremtő hatása a Debreceni Egyetemen A sport közösségteremtő hatása a Debreceni Egyetemen Készítette: Kovács Klára PhD-hallgató Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Program Debrecen, 2010. december 3. Campus-lét Műhelykonferencia Cél A sport

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak. SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. JANUÁR 1-ÁPRILIS 30. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai módszertani

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2014/2015-ös tanév II. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2014/2015-ös tanév II. félév. Testnevelő tanárok Oktatói munka hallgatói véleményezése 2014/2015-ös tanév II. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország egyik meghatározó felsőoktatási intézménye. Emellett

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év A tevékenység meghatározása 2010 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31.

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31. Magyar Birkózó Szövetség Sportágfejlesztési Program ismertetése Budapest, 2013. október 31. A sportágfejlesztési program céljai Igazolt versenyzői létszám növelése Egyesületi rendszer megerősítése, minőségi

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 21-2/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi sportcélú működési támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntésről A Bizottság

Részletesebben

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében 2013. december 12-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. őszi Intézményi

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 2016. szeptember, PTE Sport és Parasport Bizottság) 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Sport és Parasport Ösztöndíjának alapszabálya

Részletesebben

2016. I. félévi eseménynaptár

2016. I. félévi eseménynaptár 2016.01.09 Budapest Bajnokság ranglista 2016.01.15 Nyílt Kari Nap bemutató Intézkedéstaktika Intézkedéstaktika Oláh Attila 2016.01.15 Dabasi Röplabda Torna Röplabda Röplabda Röplabda Simai Melinda 2016.01.31

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SPORTSZAKMAI FEJLESZTÉSI PROGRAM TÁMOP E-13/1/KONV

INTÉZMÉNYI SPORTSZAKMAI FEJLESZTÉSI PROGRAM TÁMOP E-13/1/KONV INTÉZMÉNYI SPORTSZAKMAI FEJLESZTÉSI PROGRAM A SZOLNOKI FŐISKOLA SPORTSZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE 2013. OKTÓBER 10-2015. JÚNIUS 30. SPORTIRODA RÓZSA JÓZSEFNÉ SPORTIRODA VEZETŐ 2015. JÚNIUS 25. AZ INTÉZMÉNYI

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA SPORTSZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE (2013. OKTÓBER 10-2015. JÚNIUS 30.) SZAKMAI MEGVALÓSULÁS

A SZOLNOKI FŐISKOLA SPORTSZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE (2013. OKTÓBER 10-2015. JÚNIUS 30.) SZAKMAI MEGVALÓSULÁS INTÉZMÉNYI SPORTSZAKMAI FEJLESZTÉSI PROGRAM A SZOLNOKI FŐISKOLA SPORTSZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE (2013. OKTÓBER 10-2015. JÚNIUS 30.) SZAKMAI MEGVALÓSULÁS ELŐADÓ: H. SZŰCS LÁSZLÓ PROJEKTMENEDZSER 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják.

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009/2010. TANÉVI ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK RENDEZÉSÉRE A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség (MEFS) pályázatot hirdet a 2009-2010. tanévi országos egyetemi főiskolai bajnokságok döntőinek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 4. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 4. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM 034931 1089 BUDAPEST, Vajda Péter utca 25-31. Telefon: (+36-1) 333 49 13; Gazdasági iroda: 313 74 17; Telefax: 477 04 27 E-mail: info@vajdaiskola.hu;

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben A labdarúgás technikai elemeinek oktatása, és mérési lehetőségei testnevelésórán Utánpótlás korú labdarúgók

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2012. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk a 2012/13-as tanévben is, hogy minél

Részletesebben

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA Sportiskolai kontrolling 2014. április 2. STATISZTIKÁINK 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport!

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ megalakulásának indítékai Közel 80.000 fogyatékos diák tanul integrált és szegregált oktatási intézményekben Magyarországon;

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM TESTNEVELÉS ÜGYRENDI SZABÁLYZATA

DEBRECENI EGYETEM TESTNEVELÉS ÜGYRENDI SZABÁLYZATA 1 DEBRECENI EGYETEM TESTNEVELÉS ÜGYRENDI SZABÁLYZATA Bevezető A Debreceni Egyetem sportprogramjának célja, hogy minden hallgató részt tudjon venni az egyetem sportéletében, a sport közösségi programjaiban:

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év A tevékenység meghatározása 2008 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Versenykiírás. Általános rendelkezések

Versenykiírás. Általános rendelkezések Versenykiírás Általános rendelkezések 1. A Campus Olimpia bemutatása A Campus Olimpia 2010. július 20-22 között megrendezendő sportrendezvény a magyarországi és a határon túli felsőoktatási intézmények

Részletesebben

SPORTSZAKMAI GYAKORLAT

SPORTSZAKMAI GYAKORLAT Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Testnevelési- és Sporttudományi Intézet SPORTSZAKMAI GYAKORLAT Testnevelő Edző Bsc Nappali tagozat TEMATIKA DOKUMENTUMOK ÜGYMENET Testnevelő Edző Bsc Nappali

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint)

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 35/2013.(11.25.) számú határozata a 2013. évi Egyéb csapat és egyéni sportágak keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos

Részletesebben

VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM SZAKMAI BESZÁMOLÓ

VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM SZAKMAI BESZÁMOLÓ VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM 034931 1089 BUDAPEST, Vajda Péter utca 25-31. Telefon: (+36-1) 333 49 13; Gazdasági iroda: 313 74 17; Telefax: 477 04 27 E-mail: info@vajdaiskola.hu;

Részletesebben

A mennyiségből a minőségbe az MKOSZ stratégiai terve ELŐADÓ SZALAY FERENC MKOSZ-ELNÖK

A mennyiségből a minőségbe az MKOSZ stratégiai terve ELŐADÓ SZALAY FERENC MKOSZ-ELNÖK A mennyiségből a minőségbe az MKOSZ stratégiai terve ELŐADÓ SZALAY FERENC MKOSZ-ELNÖK A sok munka és a türelem megtalálja a tehetséget A kiválasztás fejlesztése, tehetséggondozás A kiválasztás mentális,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 50 ÉVES A RÁKÓCZI Középiskolai Intézményegység Gimnázium Szakközépiskola Kollégiumi Intézményegység Gimnáziumi képzés A gimnáziumi oktatás

Részletesebben

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2.

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Tel/fax: (30) 502-5478 E-mail: polgardivse@gmail.com www.polgardi.hu I. TÁJÉKOZTATÓ A Polgárdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

Újpesti Torna Egylet Jégkorong Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése

Újpesti Torna Egylet Jégkorong Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tárgy: negyedéves előrehaladási jelentés Újpesti Torna Egylet Jégkorong Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése Egyesületünk sportfejlesztési

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2020 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Helyzetelemzés 1. Szabadidősport helyzete 2. Diáksport helyzete 3. Versenysport helyzete 4. Egyesületek helyzete

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az A z ran a y n y Já J n á o n s o s Gi G mná n zi á u zi m u és é Álta t l a án á o n s o s Isk s o k l o a a, Diák á o k t o tth t o h n o n és é

Az A z ran a y n y Já J n á o n s o s Gi G mná n zi á u zi m u és é Álta t l a án á o n s o s Isk s o k l o a a, Diák á o k t o tth t o h n o n és é 2011.11.15. 1 Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Mottó: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megtanulja

Részletesebben

Tisztelt Sportvezető!

Tisztelt Sportvezető! Tisztelt Sportvezető! Bizonyára Ön is jól ismeri a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendeletet, mely alapján

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Előterjesztés a MOB Elnökség március 22-i ülésére TERVEZET

Előterjesztés a MOB Elnökség március 22-i ülésére TERVEZET Előterjesztés a MOB Elnökség 2016. március 22-i ülésére TERVEZET I. 2016. évi szövetségi ösztöndíj-felosztási javaslatok A MOB Közgyűlése a 2016. február 2-i ülésén elfogadta a MOB 2016. évi költségvetését.

Részletesebben

JUDO. SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal. Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző. Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9.

JUDO. SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal. Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző. Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9. JUDO SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9. BEVEZETŐ Mi a judo: egy sajátos etikai, nevelési, testnevelési és harcművészeti

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag)

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag) EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA (vitaanyag) 2007-10-03 Bevezető A bevezetőben azokat a közösségi anyagokat mutatom be, melyek szabályozzák és rendezik azokat a kérdéseket, mely a sporttal

Részletesebben

Testnevelés és Sport ágazati munkaközösség munkaterve 2016/2017

Testnevelés és Sport ágazati munkaközösség munkaterve 2016/2017 Testnevelés és Sport ágazati munkaközösség munkaterve 2016/2017 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Személyi feltételek (munkaközösség tagjainak névsora) III. Tárgyi feltételek (tanterem, eszközök) IV. Ajánlott

Részletesebben

Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége. Közgyűlése

Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége. Közgyűlése Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége Közgyűlése Budapest, 2015. november 28. Tisztelt Közgyűlés! Bevezetés A KIDS 1993 óta szervezi a katolikus iskolák diáksport versenyeit. Olyan sajátos közeget és

Részletesebben

A Táncsics Mihály úti sporttelep üzemeltetési tapasztalatai a 2009. évben

A Táncsics Mihály úti sporttelep üzemeltetési tapasztalatai a 2009. évben A Táncsics Mihály úti sporttelep üzemeltetési tapasztalatai a 2009. évben Tisztelt Képviselő-testület! Gödöllő Város Önkormányzatával megkötött bérleti szerződés értelmében a Táncsics Mihály úti sporttelepen

Részletesebben

Melléklet. ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre

Melléklet. ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre Melléklet ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre Iskolai Diáksportkörünk elsődleges feladata, hogy minden tanulónk részére biztosítsa a lehetőséget a sportolásra. Ezt több iskolai sportolási lehetőség keretén

Részletesebben

Támogatási lehetőség a Debreceni Hoki Klubnál

Támogatási lehetőség a Debreceni Hoki Klubnál A jégkorong bűvöletében! Sebesség, erő, dinamika, kreativitás és egyedülálló hangulat! Támogatási lehetőség a Debreceni Hoki Klubnál 1 Előzmények 1989-ben megalakult a Debreceni Amatőr Hoki Klub (DAHK)

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Magyar Triatlon Szövetség KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 A Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény a továbbiakban Stv.- 23.

Részletesebben

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket!

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A sport minden férfi és minden nő öröksége, és hiányát soha nem pótolhatja semmi. /Pierre de Coubertin/ 2001. Az EVSI

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Páty, 2011. április Záradék: Elfogadta Páty Község Önkormányzat képviselő-testülete 95./2011. (IV.04) határozatával. Székely László polgármester 1 Bevezető

Részletesebben

BM 2013 ÉVI SPORTNAPTÁRA

BM 2013 ÉVI SPORTNAPTÁRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 időpont esemény megnevezése rendező helyszín január február március április május június július augusztus szeptember október november december I. NEMZETKÖZI BAJNOKSÁGOK, VERSENYEK ÉS

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS VÍVÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS VÍVÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS VÍVÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A felsőoktatási intézmények női és férfi hallgatói részére színvonalas versenyzési lehetőség biztosítása vívás sportágban.

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzatának

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Felsőtárkány Község Önkormányzatának Sportkoncepciója 2011-2016 2 1. Alapelvek (1) Felsőtárkány Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a testnevelés és sport tevékenység feltételeinek szabályozása

Részletesebben

1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Martfűi Városi Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály Utánpótlás-nevelésre vonatkozó sportfejlesztési programja Szakmai és költségterv 2013/2014. évad 1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok 2. számú melléklet Oktatói munka hallgatói véleményezése 2016/2017-es tanév I. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország meghatározó felsőoktatási intézménye.

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja 2010-2011. tanév Összeállította: Fábosné Józsa Zsuzsanna Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2010. szeptember 1. 1 A szakmai program

Részletesebben

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu 2009-09-08 11:03:57 SPORTOKTATÓ KÉPZÉS SPORTOKTATÓ KÉPZÉS A Budapesti Szabadidősport Szövetség - megfelelő számú jelentkező esetén - államilag elismert, Országos Képzési Jegyzékben szereplő 1 éves sportoktató

Részletesebben

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2011-2013 évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernye 3200 lelket számláló a Fejér-, Komárom-Esztergom és Veszprém megye határán fekvő település. A község sport

Részletesebben

A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója

A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 1 (Beadási határidő: 2013. július 30.) A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja

EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja MOB FISA EGYESÜLETEK PARTNEREK Új sporttörvény -2011 Önálló területi egységek integrálása Előirt szabályzatok, alapszabály módosítás Tagszervezetek köre Sportegyesület, sportvállalkozás,

Részletesebben

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2015-2019) Elfogadva /2015. (VI.4) számú Képviselő-testületi határozattal 1 1. BEVEZETÉS A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait

Részletesebben

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

"ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2016"

ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2016 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA pályázati felhívást tesz közzé a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok számára. "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2016" Budapest, 2016. Élen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 106. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANTÁRGY 2013/2014. TANÉV II. FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEI

TESTNEVELÉS TANTÁRGY 2013/2014. TANÉV II. FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEI TESTNEVELÉS TANTÁRGY 2013/2014. TANÉV II. FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEI Az alábbiakban a SZIE Sportközpont tájékoztatójában a Testnevelés tantárgy 2013/2014. tanév II. félévének követelményeit közöljük. Minden

Részletesebben

"ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2007"

ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2007 A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI BIZOTTSÁGA VALAMINT OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI BIZOTTSÁGA Felhívás az "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2007" fővárosi kitüntető cím elnyerésének

Részletesebben

nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET Becsülettel, bátorsággal, buzgalommal A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM TESTNEVELÉS ÜGYRENDI SZABÁLYZATA

DEBRECENI EGYETEM TESTNEVELÉS ÜGYRENDI SZABÁLYZATA DEBRECENI EGYETEM TESTNEVELÉS ÜGYRENDI SZABÁLYZATA Bevezető A Debreceni Egyetem sportprogramjának célja, hogy minden hallgató részt tudjon venni az egyetem sportéletében, a sport közösségi programjaiban:

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 24/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 24/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 24/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi 04/2012Sportösztöndíj támogatása pályázati kiírásra beérkezett pályázatokkal

Részletesebben