FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK A SPORT TERÜLETÉN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK A SPORT TERÜLETÉN"

Átírás

1 FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK A SPORT TERÜLETÉN A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményfejlesztési Terve hangsúlyosan foglalkozik az egyetemi sport helyzetével, a sport jövőbeni szerepével a hallgatók oktatása-nevelése területén. Ennek mentén foglaltuk össze az egyetemi sport helyzetét, az egyetem sportéletét. Jogelődök helyzete A sport a jogelődök életében is elsősorban a hivatásrendi követelmények miatt meghatározó szerepet töltött be. A hadtudományi és rendészettudományi hallgatók életében felvételi és alkalmazási feltétel a megfelelő fizikai állapot. Ennek megfelelő a campusok ellátottsága is (1. táblázat). A hivatásrendek hallgatóinak szervezett sportolását egyesületek segítik mindkét karon. Létesítmény HHK KTK RTK Összesen Uszoda 25 m-es 25 m-es Konditerem 164 m² 180 m² 200 m² 544 m² Műfüves pálya 448 m² 448 m² Tornacsarnok m² 558 m² 459 m² m² Erdei tornaterem 100 m² 100 m² Kézilabda pálya 800 m² 800 m² Sportpálya m² m² m² Akadálypálya m² m² m² Teniszpályák m² m² Vívócsarnok 270 m² 270 m² Összesen m² m² m² m² Sport az egyetemen 1. táblázat Sportlétesítmények a jogelődöknél A jogelőd intézmények sajátos versenyrendszerekhez kapcsolódtak, például a BM, vagy HM bajnokságok. Ezek között is kiemelt szerepet kaptak a sajátos, a hivatásrendre jellemző versenyek (lövészet, katonai öttusa, járőrbajnokság, terepfutás). Ezt a jó gyakorlatot folytattuk az NKE megalakulását követően is, mely a versenyek számában és az eredményekben egyaránt megmutatkoztak (1. melléklet). Testnevelő tanáraink elkötelezettségét mutatja, hogy Belügyminiszter Úr évértékelő értekezletén dr. Sivadó Máté és dr. Freyer Tamás részére elismerést adott át. Sport, egészség, életmód konferenciát rendeztünk az RTK-n sportszakemberek részére, 93 fő részvételével. Az RTK-n felvételi előkészítő tanfolyamot tartottunk, az egyetem nyílt napján tonfa bemutató, fizikai alkalmassági követelmények megismertetését végeztük. A képzés-kiképzés része a HHK-n a mindennapi reggeli torna, a heti négy óra testnevelés és a szocializáció részeként megvalósuló fizikai felkészítés. A civil hallgatók képzésének is része a testnevelés foglalkozások látogatása (nappali képzésben tanuló hallgatóknak követelmény a tanórák 70%-án való aktív részvétel valamint a fekvőtámasz, a felülés és a m-es síkfutás, civil hallgatókra nemenként megállapított és az értékelő táblázatban szereplő minimumszintjének teljesítése. A levelező hallgatók esetén a futás helyett lehet választani a 4 km gyaloglást is és az értékelésnél a nemek mellett korosztályos besorolás alapján történik az értékelés).

2 A KTK hallgatóinak heti kettő óra kötelező testnevelés foglalkozás van (az első két évfolyamon), amely aláírással zárul. Az RTK-n jelenleg heti 2+2 testnevelés óra van minden hallgatónak. Szeptembertől az első félévben 54 óra, a belügyi alapmodulban újabb 36 óra, majd a II-V. félévben 45 óra, a VI. félévben 60 óra testnevelés szolgálja a fizikai felkészítést. Fejlesztési céljaink A sportos egyetem megvalósítása és megfelelő kommunikálása kiemelt fejlesztési cél. Ennek érdekében: A tehetséggondozás területén: a kiemelkedő képességű sportolók tehetséggondozása (egyéni tanrend, mentori rendszer, ösztöndíj program), 2013 második félévétől. Az egyetem mellett, ebben az EHÖK is rendelkezik forrásokkal és lehetőségekkel. A szervezetfejlesztés területén: a hallgatók, az egyetem dolgozói és a kerület sport, illetve rekreációs igényeinek kielégítésére a Ludovika-projekt megvalósulásával párhuzamosan létrejön a Sport- és Rekreációs Központ (saját sportegyesület), amely tervezi, szervezi és lebonyolítja a rendezvényeket. (a bejegyzés folyamatban van). Az integráció területén: közös sportrendezvények, közös csapatok kiállítása az egyetemi, országos és nemzetközi versenyekre. A Ludovika Campus sport beruházásai (2015) Létesítmény Ludovika Megjegyzés Campus Uszócsarnok 690 m² Kültéri sportpályák m² Multifunkciós pálya (kézilabda, röplabda, kosárlabda, 4 db teniszpálya, 2 db labdarúgó pálya), 400 m-es futópálya, akadálypálya. Bemelegítő csarnok 968 m² Tornacsarnok m² Labdaterem/aerobik 132 m² Lőtér m² Lovarda Küzdősportok terme Taktikai lőtér 2. táblázat A Ludovika Campus tervezett sportlétesítményei Itt kell utalnunk a Ludovika projekt sportközpontjának fenntarthatóságára. Ennek két fő hasznosítási lehetősége a versenysport bérlőként és a lakossági használhat megengedése. Megítélésünk szerint összehangolhatóak a hallgatói igénybevétel és az egyéb használat idősávjai (napközben-este; hétvége; nyári időszak). Ennél a kérdéskörnél fontos annak hangsúlyozása, hogy a kampusz szolgáltatásai kompletten jelennek meg (sportpályák, rekreáció, kollégiumi szállás kapacitás, étkeztetés, reprezentáció). További vizsgálatokat igényel a Hungária körúti kampuszon egy uszoda (téliesíthető úszómedence) felépítése és működtetése, hiszen nem tartjuk kivitelezhetőnek a honvéd tisztjelöltek utaztatását a napi úszásoktatásra. Átgondolást igényel a kampusz további fejlesztése is úgy, hogy ne legyenek átfedések, de az egyetemi szintű lehetőségek szélesedjenek. 2

3 Fejlesztési elképzelések az oktatás, képzés, kutatás területén A fizikai aktivitás növelése során nem kizárólagosan a testnevelési órák számának növelésében gondolkodunk. Ennek ugyanis időbeni korlátai vannak. Ugyanakkor megoldás lehet a testmozgásra fordított összes idő növelése, a reggeli torna és a fizikai jellegű kiképzés hatékonyságának növelése. Ezt a fajta mozgást és kondíció fejlesztést egészítheti ki a tanórán kívüli szervezett sporttevékenység (egyetemi sportegyesület, baráti társaságok meccsei). Ezeken túl itt vehető számításba az a fajta önszerveződés is, amely a mozgás más jellegű, de szervezett formájában jelenik meg (néptánc). Összességben tehát a fejlesztési elképzeléseink noha alapját a testnevelési foglalkozások jelentik túlmutatnak a hagyományosnak mondható kereteken. NKE BSC, szeptember 1-től: Karok jelenlegi és javasolt testnevelés óráinak száma Félévek HHK óra/ félév RTK óra/ félév KTK óra/ félév I II III IV V VI VII. 60 VIII. 60 NKE MSC, szeptember 1-től: Félévek HHK óra/ félév RTK óra/ félév KTK óra/ félév I: II III. 0 0 IV. 0 0 Javaslatunk szerint BSC-n (változat): Félévek HHK óra/ félév* RTK óra/ félév KTK óra/ félév I kötelező+30 választható II ** kötelező+30 választható III ** kötelező+30 választható IV ** kötelező+30 választható V kötelező+30 választható VI kötelező+30 választható VII. 60 VIII. 60 *Minden szemeszterben, minden nap reggeli torna, napi 30 percben. ** A II-III-IV szemeszterben a 30 kontakt órát kiegészíti a Ludovika Zászlóaljjal kötött megállapodás alapján, havi 30 testnevelés óra a zászlóalj kiképzési terve szerint. Javaslatunk szerint MSC-n (változat): Félévek HHK óra/ félév RTK óra/ félév KTK óra/ félév I választható II választható III választható IV választható 3

4 TESTNEVELÉS ÓRÁK SZÁMA AZ INTÉZETEKNÉL 2013.szeptember 1-től: Félévek Katasztrófa Vezető - és Nemzetközi Nemzetbiztonsági védelmi Továbbképzési I heti 1 délutáni sport foglalkozás II III. 30 IV. 30 V. 30 VI. 30 Javasolt óraszámok (változat): Félévek Katasztrófa Vezető és Nemzetközi Nemzetbiztonsági védelmi Továbbképzési I II III. 60 IV. 60 V. 60 VI. 60 A táblázatokban a jelenlegi és a tervezett szerinti elképzeléseinket is megjelenítettük. A HHK-n és az RTK-n Bsc, nappali tagozaton már szeptembertől el lehetne indítani a 60 órás féléves képzéseket. Erre mind az infrastruktúra mind, pedig a tanári állomány száma alkalmas. A KTK sportlétesítményeiben jelenleg a Corvinus Egyetem is tart órákat így azok csak heti 3 alkalommal állnak rendelkezésünkre. Ahhoz, hogy ott is heti 2 alkalommal 6 féléven keresztül legyenek testnevelés órák mind az 5 napra és további 3 testnevelő tanárra lenne szükség, illetve arra hogy a testnevelés órák az órarendbe is megjelenjenek. A KTK tekintetében optimálisan ezt a minőségi fejlesztést a Ludovika projekt megvalósulása után célszerű bevezetni. Msc szinten is megvalósítható a heti 1 dupla testnevelés órát az RTK-n, a KTK-n pedig, választható tantárgyként jelenhet meg. Ezek bevezetését szintén a Ludovika Campus megépülése után tartjuk reálisnak. Itt komoly feszültséget okoz az, hogy a szakmai tárgyak felelősei a szakmai órákat preferálják választható tárgyként. Az Intézetek közül a Katasztrófa Védelmi Intézetben és a Felsőfokú vezetőképző tanfolyamon van jelenleg órarendbe foglalt testnevelés foglalkozás. Javasoljuk megfontolásra nappali tagozaton a félévenkénti 60 óra bevezetését. A Nemzetbiztonsági Intézetben van igény rendszeres fizikai felkészítésre, de ennek megvalósíthatósága akkor optimális, ha az intézet egy helyen oktat. A fizikai teljesítőképesség szinten tartásához heti két alkalom elegendő, a fejlődéshez azonban legalább heti három alkalomra van szükség. Véleményünk szerint a hivatásos pályára készülőknek minimum heti két, testnevelők által irányított alkalomra /2 óra/alkalom/ lenne szükségük. Így sajátíthatják el az önképzésükhöz szükséges módszereket és kontrolálhatják a testnevelők a hallgatók fejlődését. A további edzéseket önképzéssel /+ heti 2 alkalom/ a sportegyesületekben és egyéb mozgást igénylő formációkban lehet megoldani. A KTK hallgatói esetében, a mozgás megszerettetésén túl a fittségi szint emelése a cél. Heti egy kötelező alkalmuk mellé még két választható órát célszerű elérhetővé tenni. 4

5 OKTATÁSFEJLESZTÉS Véleményünk szerint helye lenne képzési rendszerünkben néhány új egészség fejlesztéshez, szakmai képzéshez kapcsolódó tantárgynak. Az Egészség, mozgás, életmód tantárgy alapvető élettani, edzéselméleti, táplálkozási, életvezetési ismereteket adna át gyakorlati formában. A közszolgálatban hivatásosként, közalkalmazottként, köztisztviselőként dolgozók számára adekvát tudásanyag, amely segítené kondicionális és egészségi állapotuk fejlesztését, karbantartását. A HHK-n már hasonló ismeretanyag átadása a testnevelés órákon belül megvalósul. Szakmai igény a szolgálati helyeken a fizikai kiképzés szakszerű végrehajtása, /felkészítés a fizikai felmérőre, kiképzési feladatok/ a sportversenyeken történő színvonalas szereplés. Sporttiszt képző tantárgyunk keretében a hallgatok sportszervezési ismereteket sajátítanának el, megismernék a HM, BM sportrendszereit, és a versenyzők felkészítéséhez kapnának mintákat, szintén gyakorlatba ágyazva. KUTATÁS/TANÁRI KÉPZÉS Szükséges közös kutatási stratégiák kidolgozása. Jelenleg is több olyan országos vizsgálat zajlik, amelyekhez csatlakozni tudunk. Ilyenek a korosztályos fizikai állapotmutatók feltérképezése, vagy a stressz helyzetekben a motoros funkciók vizsgálata, de ide tartozhat a rendvédelmi szakemberek fizikai állapot felmérési rendszerének átalakítása is. A kutatások és az eredmények publikálása lehetővé teszi tanáraink szakmai ismertségének növelését és doktori képzésben történő előrehaladását is. Ehhez a célhoz szorosan kapcsolódik az a kezdeményezés, amely a MOB és az egyetem közötti megállapodást készíti elő. SZABADIDŐSPORT A Sportos Egyetem jelző leginkább akkor lesz igaz Egyetemünkre, ha minden polgára számára kínálunk megfelelő számú és szintű sportolási lehetőséget. A hallgatók mellett gondolnunk kell még a tanárokra, az itt dolgozókra és a vonzáskörzetünkben élő budapestiekre is. A szabadidő sport területén az átalakításokat két fázisban érdemes elvégezni. Első fázis a Ludovika kampusz megépüléséig tart, a második pedig, a létesítmények használatba vételétől kezdődik. Az első fázisban a szabadidősport területén a karokon jelenleg is működő /mindhárom karon van/ sportegyesületi szakosztályokat érdemes támogatni. Ezek a szervezeti egységek biztosítanak sportolási lehetőségeket a hallgatóknak, a tanároknak és a dolgozóknak is. Általában hallgatói kezdeményezésre jöttek létre a szakosztályok, és addig működnek ameddig igény van az adott sportág edzéseire. A itt végzett sport tevékenység megfelelő szakmai irányítás mellett segíthet a fizikai követelmények teljesítéséhez a HHK-n és az RTK-n. Ezekkel a plusz alkalmakkal valósulhat meg a mindennapos fizikai felkészítés a hivatásos pályára készülők számára. Az egyesületi, szakosztályi munkába be kell vonni az egyetem dolgozóit, tanárait és az eddig nem sportoló hallgatókat is. Erre az alacsonyabb intenzitáson is űzhető sportágak alkalmasak, illetve a választott sportágat kezdő szinten történő oktatása javasolt. Így kedvet kapnak és sikerélményt szereznek a kezdők is. A szurkolói klubok, a női szurkolói csapatok /pom-pon lányok/ mind segíthetik a sporthoz fizikai, aktivitáshoz való kötödést. A terület versenyrendszere kari bajnokságokból, karok közötti viadalokból, Egyetemi Sportnapokból, illetve az Universitas versenyekből áll össze. Az egyetem polgárainak igényei alapján készül az adott félév verseny és esemény naptára. A versenyek szervezése együttes feladat, amelyben az egyetem testnevelői, az egyesületek és az EHÖK sportosai együtt dolgoznak az NKE sportért felelős vezetőjének irányításával. 5

6 A második fázisban az új kampuszon az egyesületek feladatait, integrálja és átvállalja az NKESE. Az eddigi tevékenység kibővül a lakossági sport szervezésével, a létesítmények kapacitásának feltöltésével. Amint megépülnek új sportlétesítményeink mindenképpen érdemes a szabad kapacitásainkra tanfolyamokat, programokat, edzéseket szervezni a budapesti polgárok részére. Széles a paletta, hiszen az úszás, lovaglás, lövészet, önvédelem oktatásokon túl, szinte bármilyen sportágban tudunk képzéseket szervezni. A képzések bevételei csökkenthetnék a létesítmény fenntartási költségeit. Finanszírozás szempontjából az egyesületi forma működése igen hatékony, hiszen biztosítja az edzőt, sportszereket a hallgatók számára. Csekély egyetemi támogatás mellett saját bevételekkel kiegészítve szervezi az NKE sportéletét. Az EHÖK által igényelhető sport normatíva is finanszírozhatja ezt a területet. Kiemelt figyelmet fordítunk az olyan szabadidős sportágak meghonosítására és népszerűsítésére, amelyek mozgásanyaga jól támogatja az itt tanuló hivatásrendek igényeit. Ebből a szempontból fontosnak tartjuk a triatlon megjelenését a szabadidősportban. Érdekes és megfontolásra ajánlott lehetőség az Orczy Parkban lévő kötél akadálypálya (kalandpark) bevonása a fizikai állóképesség fejlesztésébe. A park alkalmas nagy kapacitással speciális, professzionális illetve általános kiképzési feladatok támogatására továbbá hobbi szintű testedzési feladatok biztosítására is. Ugyanakkor mivel a kalandpark nem állami tulajdon az együttműködés formájának kidolgozása nagy figyelmet kíván. VERSENYSPORT Egyetemünk felsőoktatási rendszerbe történő integrálását, hazai és nemzetközi ismertségét, nagy mértékbe segítené sportolóink jó szereplése a hazai és nemzetközi versenyeken. Sok élsportoló kerül be hozzánk, akiknek ha segítjük mindennapjaikat, versenyeredményeikkel növelnék elfogadottságunkat. Fontosak csapataink és egyéni versenyzőink sikerei, a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, és a Magyar Egyetemek bajnokságaiban, nemzetközi versenyeken, Európa Bajnokságokon, Világbajnokságokon, Universiadékon. Élsportolói tehetséggondozás az NKE-n Két módszerrel valósíthatjuk meg élsportolóink tehetséggondozását, segíthetjük bejutásukat és továbbtanulásukat Egyetemünkön. Az első esetben fel kell venni a kapcsolatot a sportági szövetségekkel, tájékoztatni kell őket Élsportolói továbbtanulási program -unkról. A program keretében információkat kapnak a felvételi eljárásról, a plusz pontokról és az egyéb követelményekről, így segítve az élsportolók bejutását egyetemünkre. Az élsportolók tanulását támogató programban a bekerült élversenyzők tanulmányi munkáját mentor irányítja, egyéni tan- és vizsgarenddel, konzultációkkal. Az egyéni tanrend lehetővé teszi, hogy a sportolók saját egyesületeikben készüljenek a versenyekre. Pályázati úton sportösztöndíjakkal, kedvezményes szolgáltatásokkal (pl. kollégium, étkezés) lehet az élsportolók számára vonzóvá tenni Egyetemünket. A program résztvevői az NKE színekben indulnak az egyetemi, BM vagy HM bajnokságokon és a nemzetközi versenyeken. A mentorálás célja, hogy a sportolók mindamellett, hogy képviselik egyetemünket hazai és nemzetközi megmérettetéseken, ugyanazokat a tanulmányi követelményeket tudják teljesíteni, mint hallgató társaik. A program a versenyköltségeken és a kedvezmények kívül más forrásokat nem igényel. A második esetben az Egy egyetem egy sportág programban a kiválasztott sportág országos szövetségével együttműködési szerződést kell kötni. A szerződés célja megfelelő színvonalú szakmai műhely létrehozása, ahol nemzetközi szintű sportolók is készülhetnek versenyeikre. Az Élsportolói továbbtanulási program -ban szereplő tehetséggondozáson túl az Egy egyetem egy sportág programban az élsportolók sportszakmai képzését is felvállalja az NKE. Az NKE SE-ben elindul a 6

7 kiválasztott sportág szakosztálya. Szakmailag magasan kvalifikált edzővel és megfelelő számú élversenyzővel. A szakosztály működtetne, korosztályos utánpótlás és amatőr csapatokat is. A versenyzők az NKESE színeiben indulnának a Nemzeti Bajnokságban és a nemzetközi versenyeken is. Adottságainkat figyelembe véve az alábbiak közül érdemes kiválasztani az Egy egyetem egy sportág program sportját: Judo, Lövészet, Öttusa, Kosárlabda Judo olimpiai sportág, sok cselgáncsos jelentkezik egyetemünkre, intézményük profiljába illik, mint küzdősport, alacsony működési költségekkel jár, hátránya, hogy nem látványsport. Lövészet olimpiai sportág, szolgálati sport, hátránya, hogy költséges és az új lőterünkön is csak pisztoly lövészet lehetséges. Öttusa olimpiai sportág, katonai eredetű, mindaz öt szám /úszás, vívás, lövészet, lovaglás, futás, / gyakorolható a Ludovikán, hátránya, hogy nincs az egyetemi versenyprogramokban, nem látványsportág és költséges. Külön szeretnénk hangsúlyozni, hogy a vívás tradicionális és továbbra is kiemelt figyelemre méltó sportág az oktatott hivatásrendeknél elsősorban a honvédtiszteknél valamint a szervezeti keretei már most is adottak (vívó szakosztály). Kosárlabda olimpiai sportág, TAO támogatású, szerepel az egyetemi versenyprogramokban, népszerű, jelenleg is van csapatunk, hátránya nem kötődik a hivatásos életpályához (fenntartói kezdeményezésre megkezdtük annak egyeztetését, hogyan tudjuk összeegyeztetni egy NB-s kosárlabda csapat befogadását a leendő sportlétesítményekbe, a képzés teremigényével). Javasoljuk, első helyen a judo-t, másodikon a kosárlabdát, harmadikon pedig az öttusát kiemelni úgy, hogy ezek teremigénye eltérő, azaz azonos időben is tudnak működni. A Judo program beindításának becsült éves költsége: Ft /edző, felszerelés, versenyek, utazás, étkezés, szállás/ Kosárlabda program éves költsége, terem bérlés nélkül: Ft /edző, elszerelés, versenyek, utazás, étkezés, szállás/ Öttusa elindításának becsült éves költsége: Ft /4 edző, versenyeztetés, a felszerelés, lótartás, lőszer nincs benne/ Fejlesztési irány lehet az ún. egyetemi fiókcsapat létrehozása is, amely egy versenysportágat nemzetközi szinten művelő csapat nevelő-tehetséggondozó műhelye. További lehetőséget kínál a Magyar Olimpiai Bizottság Olimpikon Életút Programja, amelyhez a csatlakozás lehetőségét vizsgáljuk. Ugyancsak vizsgáljuk a Honvédelmi Kötelék és az egyetem sport lehetőségeinek közös szinergiáit. Hazai és nemzetközi versenyek rendezése A Ludovika Kampuszon megépülő új spotlétesítményekben, javasoljuk hazai és nemzetközi versenyek szervezését. Belügyi és egyetemi bajnokságok rendezésére pályázhatunk, de saját versenyeket is kiírhatunk. A létesítmény alkalmas lesz egyetemi EB-k, VB-k lebonyolítására is. Van tapasztalatunk akár nemzetközi versenyek szervezésében is. 7

8 1. MELLÉKLET SPORTESEMÉNYEK ÉS EREDMÉNYEK A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEMEN Az NKE sportélete alapvetően a karok sajátos feladatrendszere alapján és a karok közötti közös sporttevékenységen alapul. A jogelőd intézmények sajátos versenyrendszerekhez kapcsolódtak, például BM bajnokságok, HM bajnokságok. Az integráció után a kari sajátosságokat megőrizve, de az egyetem egészét képviselve, jelentek meg sportolóink különböző versenyeken. A karok közötti megmérettetés első állomása a március 28-án megrendezett Egyetem Nap-i sportbajnokság, ahol a KTK-n mix röplabda, az RTK-n fekvenyomó és a HHK-n labdarúgó bajnokságot rendeztünk. Ezt követte a KTK-n rendezett kosárlabda, falmászó, röplabda bajnokság, az RTK-n rendezett kétfordulós terepfutó bajnokság, illetve a HHK-n rendezett labdarúgó és egyetemi síbajnokság. A II. Egyetem Nap-i sportbajnokságon a tavalyi versenyeket megrendezzük, s kibővítjük úszó és floorball bajnoksággal is. Feltétlen említést érdemel az EHÖK által szervezett eddig két ízben megrendezett karok közötti kézilabda bajnokság is. Az NKE hallgatói eredményesen részt vettek a magyar egyetemi-főiskolai országos bajnokságokon (MEFOB), fél-maraton, sakk, judo, atlétika sportágakban. Közös csapattal vettünk részt a Rendvédelmi Szervek Országos Sárkányhajó bajnokságán, megszerezve 16 csapat közül a III. helyezést. Az NKE HHK az MH Ludovika Zászlóaljjal közösen vett részt a Magyar Honvédség sportbajnokságain is (mezei futás, járőr, lőbajnokság, katonai háromtusa). Számos MH bajnoki címet és helyezést szerezve az éves összesített pontversenyben a 26 alakulat közül az igen előkelő II. helyet szereztük meg. Az MH amatőr sportbajnokságain, versenyein is (például: közelharc bajnokság, Szondi Kupa, síbajnokság, 54-es téli kihívás, történelmi járőr, történelmi váltófutás, tollaslabda, röplabda, úszás, fallabda) eredményesen szerepeltünk. Egyetemünk területén került megrendezésre a MH amatőr röplabda bajnokság, valamint a Bolyai Tiszti Vívó Klub 20 éves jubileumi párbajtőr bajnoksága is. Az RTK részt vesz a Belügyminisztérium sportbajnokságain, tanintézeti bajnokságain. Itt kell megemlíteni a 2012.évi BM erőemelő nyílt bajnokságot, a judobajnokságot, az atlétika bajnokságot, a TEK rendezésében létrejött budo és küzdősport gálát, valamint a BM tanintézeti terepfutó bajnokságot, a BM tanintézeti lőbajnokságot. A fenti eseményeken az RTK állománya kiválóan szerepelt, melyet a BM összesített tanintézeti bajnokság I. helyezése is mutat. Néhány kiemelkedő nemzetközi eredményt, melyet egyetemünk polgárai értek el: Molnár Réka hallgató, KTK, a pozsonyi Universiadén III. helyezést ért el karate sportágban. Csizmadia Dávid honvéd tisztjelölt, világbajnoki I. helyezést ért el a Las Vegas-i fekvenyomó világbajnokságon. Mihovics Szabina, Rendőr Judo VB Kazany III. hely. Habda Zsolt, Eska (Európai Shotokan Karate) EB Belgrád III. hely. Bánszki Gábor őrnagy, a HHK tanára I. helyezést ért el a budapesti vadász-íjász Európa Bajnokságon. Kiemelkedő eredmények az országos bajnokságokon: MEFOB judo Mihovics Szabina I. hely, Pataki Tímea III. hely, Tóth Dávid III. hely. MEFOB sakk: Martonosi Ádám I. hely. MEFOB atlétika: Honti Attila I. hely. BM OB erőemelés I. hely: Kószás Erik, Mosonyi Viktor, Hámori Zsolt. BM OB atlétika I. hely: Orosz Eszter. 8

9 HM mezei futó OB: Honti Attila HHK, I. hely, Szarvas Ildikó HHK, I. hely. Az egyetemi sportéletet támogatandó 2012 novemberében megalakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesülete, mely a későbbiekben lehetőséget biztosít az egyetemi polgárok sportolásának fejlesztésére, koordinálására, támogatására. 9