STRATÉGIAI PROGRAM Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület. A jövőkép és a küldetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STRATÉGIAI PROGRAM Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület. A jövőkép és a küldetés"

Átírás

1 STRATÉGIAI PROGRAM Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület (NKE SE) megalkotja a Sportegyesület működésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos Stratégiáját, melyet az egyesület elnöksége a tagság elé terjeszt tájékoztatás céljából. A január 29 én levezetett egyesületi közgyűlés 2012/1/10. számú határozata alapján, az elnökség javaslatot tesz az NKE, a sportos egyetem stratégia kidolgozására, melynek alapját a Sportegyesület tevékenysége biztosítja. A NKE SE stratégiai elgondolás összeállítása az egyetemen működő testnevelési oktatási szervezetekkel, a karokkal, a HÖK el, a sportegyesületekkel közösen történt. A jövőkép és a küldetés A NKE Sportegyesület a Ludovika Kampus ra költözés időszakáig szakosztályi toborzásba kezd, megteremti a feltételeit annak, hogy a sport objektumokba történő beköltözés után azonnal aktív sportélet kezdődjön el, illetve folytatódjon az Egyetemen. A sportegyesület távolabbi tervei közé tartozik az öttusa sportágainak felvétele, a hallgatói sportélet versenysporttá történő továbbfejlesztése, minősített hallgatói sportolói állomány felvétele majd kinevelése. A NKE SE jó kapcsolatot tart fenn a már korábban működő jogelőd sportegyesületekkel, a velük kötött együttműködési megállapodások biztosítják az egyetemi hallgatók versenyeztetését országos és nemzetközi versenyeken. Az egyesület küldetése a verseny és szabadidő sportolási lehetőségek széles körének biztosítása. Az Egyetem népszerűsítése a sport által, a hallgatók és egyetemi dolgozók bevonása a sportéletbe, az egészséges életmódra A jelenlegi helyzet A Nemzeti Közszolgálati Egyetem január 1 én jött létre. Az elődintézményekben a sportegyesületek szervezésében aktív sportélet folyt, amely az egyetemi integrációt követően is tovább folytatódik. A NKE SE alapító tagjai elhatározták, hogy önálló sportegyesületet alapítanak, mely együttműködési szerződések megkötésével és a kettős tagság lehetőségével, az egyetemi sportélet vezetőjeként a kölcsönös előnyök kihasználására építve integrálja már meglévő szakosztályok kapacitásait, annak érdekében, hogy az egyetemen folyó sportélet minél szélesebb köröket szolgáljon ki és az minél eredményesebb legyen. 1

2 A küldetési nyilatkozat A magyar felsőoktatási rendszer részeként a közigazgatási, rendészeti és katonai képzést folytató Nemzeti Közszolgálati Egyetem tevékenységének célja a közigazgatást, a hon és rendvédelmet érintő tevékenységet végző szakemberek képzése, a hon és rendvédelmi szervek tiszti utánpótlásának biztosítása, valamint az egységesülő közszolgálati életpályák közti átjárhatóság megteremtése. Az intézménynek a tiszti utánpótlás képzése során tekintettel kell lennie a Magyar Honvédség és a rendészeti szervek feladataira, sajátos szolgálati és életviszonyaira, valamint az egyes hivatásrendek képzési és kiképzési rendszereiben előzetesen megszerzett ismeretekre is. 1 A sportegyesület küldetése, az egyetem küldetéséhez szorosan kapcsolódik. Közös célunk, hogy az egyetemi polgárok és a tagság szabadidejének kulturált eltöltése, és a verseny, a szabadidő, és a tömegsport lehetőségek biztosításával tagságunk egészséges életmódot folytasson, képviselje az egyetemet a hazai és nemzetközi sportversenyeken. Ennek megfelelően a NKE SE tagsága elkötelezett az alábbiakban, értékek és elvek: képviseli az egyetemet a hazai és nemzetközi versenyeken; sportolási és versenyzési lehetőséget biztosít tagjai számára; tagjai etikusan járnak el, ügyelve arra, hogy az egyetem jó hírnevét öregbítsék. A belső adottságok és külső körülmények elemzése A NKE oktatói és hallgatói állománya nyitott a sport irányába. A sportolási lehetőségekről készített felmérés eredményei egyértelműen bizonyítják, hogy a hallgatók és az egyetemen munkát végző állomány igényli a sportolási lehetőségeket. A Hungária Körúti, a Farkasvölgyi úti és a Ménesi úti kampuszokon megtalálható sportlétesítmények az Egyetemmel kötendő együttműködési megállapodás alapján a tagságunk számára elérhető. A Ludovika Kampusz birtokba vételével a sportolási lehetőségek ideálisak lesznek. A hallgatók bizonyos sportágakban (főleg a küzdősportok) már az egyesület megalakulása előtt is jelentős sikereket értek el. Az egyetemen dolgozó testnevelő kollégák szakmájuk kiváló szakemberei, tevékenyen hozzá tudnak járulni az egyesületi sportolók sikereihez. A honvédelmi és rendészeti hivatásrendek már természetüknél fogva is közel állnak a sporthoz és a mindennapi rendszeres mozgáshoz. 1 nke.hu/index.php/hu/kuldetesnyilatkozat 2

3 Terveink között szerepel a pályázatokon történő indulás és eredményes szereplés. Az ott megnyert forrásokkal való gazdaságos és hatékony gazdálkodás. Erősségek: sportos és érdeklődő hallgatói állomány megléte, a hallgatók szeretik, igénylik a mozgást, sportot, az egyetemi vezetés teljes körű támogatása, meglévő sportlétesítmények megléte és kihasználása, pályázatokon való indulási esélyek, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezünk, kiváló együttműködési lehetőség más egyetemünkön működő sportegyesületekkel, a sportolók közös versenyzésének biztosítása. Gyengeségek: nincs nagyszámú tagság, jelenleg szervezetépítés folyik, nincsennek saját egyesületi sporteszközök, nem állnak rendelkezésre megfelelő pénzeszközök, sportlétesítményeink a város különböző pontjain találhatók, nincsennek kialakult hagyományok az egyesületben. Lehetőségek: a Ludovika Kampusz beruházás után az egyesület sportobjektumai ideálisak lesznek a tömeg és versenysport biztosítására, az NKE el közös pályázati tevékenység, pályázatokon sikeres szereplés, anyagi források megszerzése, az egyetem támogatásának elnyerése, újabb szakosztályok indítása, hazai és nemzetközi versenyeken való eredményes szereplés, élsportolók kinevelése. Veszélyek: az egyesület munkájának nem megfelelő vezetése, alacsony közalkalmazotti fizetések miatt a szakemberek pályaelhagyása (edzőhiány), más egyetemen működő sportegyesületekkel az együttműködés hiánya. AZ NKE SE stratégiai céljai A NKE Ludovika Kampusz lehetőségeire építve megteremtse az egyetemi öttusa sport fejlesztésének lehetőségeit. Fejlessze a már meglévő szakosztályait, aktív sportéletet biztosítson a tagjai részére. Ennek érdekében kialakításra kerül a szervezetfejlesztési ; infrastruktúra fejlesztési ; média, marketing és kommunikációs stratégia. 3

4 AZ NKE SE szervezetfejlesztési stratégiai céljai Az egyesület más egyetemen működő sportegyesületekkel megállapodásokat köt, melynek célja a közös előnyök kihasználása és a hallgatók közös versenyeztetése útján a sportélet fejlesztése. SZABADIDŐSPORT A Sportos Egyetem jelző leginkább akkor lesz igaz Egyetemünkre, ha minden polgára számára kínálunk megfelelő számú és szintű sportolási lehetőséget. A hallgatók mellett gondolnunk kell még a tanárokra, az itt dolgozókra és a vonzáskörzetünkben élő budapestiekre is. A szabadidő sport területén az átalakításokat két fázisban érdemes elvégezni. Első fázis a Ludovika kampusz megépüléséig tart, a második pedig, a létesítmények használatba vételétől kezdődik. Az első fázisban a szabadidősport területén, a karokon jelenleg is működő /mindhárom karon van/ sportegyesületi szakosztályokat támogatjuk. Ezek a szervezeti egységek biztosítanak sportolási lehetőségeket a hallgatóknak, a tanároknak és a dolgozóknak is. Általában hallgatói kezdeményezésre jöttek létre a szakosztályok, és addig működnek ameddig igény van az adott sportág edzéseire. Az itt végzett sporttevékenység megfelelő szakmai irányítás mellett segíthet a fizikai követelmények teljesítéséhez a HHK n és az RTKn. Ezekkel a plusz alkalmakkal valósulhat meg a mindennapos fizikai felkészítés a hivatásos pályára készülők számára. Az egyesületi, szakosztályi munkába bevonásra kerülnek az egyetem dolgozói, tanárai és az eddig nem sportoló hallgatók is. Erre az alacsonyabb intenzitáson is űzhető sportágak alkalmasak, illetve a választott sportágat kezdő szinten történő oktatása tervezett. A szurkolói klubok, a női szurkolói csapatok /pom pom lányok/ mind segíthetik a sporthoz fizikai, aktivitáshoz való kötödést. A terület versenyrendszere kari bajnokságokból, karok közötti viadalokból, Egyetemi Sportnapokból, illetve az Universitas versenyekből áll össze. Az egyetem polgárainak igényei alapján készül az adott félév verseny és esemény naptára. A versenyek szervezése együttes feladat, amelyben az egyetem testnevelői, az egyesületek és az EHÖK sportosai együtt dolgoznak az NKE sportért felelős vezetőjének irányításával A második fázisban az új kampuszon az egyesületek feladatait, integrálja és átvállalja az NKE SE. Az eddigi tevékenység kibővül a lakossági sport szervezésével, a létesítmények kapacitásának feltöltésével. Amint megépülnek új sportlétesítményeink mindenképpen érdemes a szabad kapacitásainkra tanfolyamokat, programokat, edzéseket szervezni a budapesti polgárok részére. Széles a paletta, hiszen az úszás, lovaglás, lövészet, önvédelem 4

5 oktatásokon túl, szinte bármilyen sportágban tudunk majd képzéseket szervezni. A képzések bevételei csökkenthetnék a létesítmény fenntartási költségeit. Finanszírozás szempontjából az egyesületi forma működése igen hatékony, hiszen biztosítja az edzőt, sportszereket a hallgatók számára. Csekély egyetemi támogatás mellett saját bevételekkel kiegészítve szervezi az NKE sportéletét. Az EHÖK által igényelhető sport normatíva is finanszírozhatja ezt a területet. Élsportolói tehetséggondozás az NKE n Két módszerrel tervezzük megvalósítani élsportolóink tehetséggondozását. Segítjük a bejutásukat és továbbtanulásukat az egyetemünkre. Az első esetben felvesszük a kapcsolatot a sportági szövetségekkel, tájékoztatatást adunk az Élsportolói továbbtanulási program unkról. A program keretében az érdeklődők információkat kapnak a felvételi eljárásról, a plusz pontokról és az egyéb követelményekről, így segítve az élsportolók bejutását egyetemünkre. Az élsportolók tanulását támogató programban a bekerült élversenyzők tanulmányi munkáját mentor irányítja, egyéni tan és vizsgarenddel, konzultációkkal. Az egyéni tanrend lehetővé teszi, hogy a sportolók saját egyesületeikben készüljenek a versenyekre. Pályázati úton sportösztöndíjakkal, kedvezményes szolgáltatásokkal (pl. kollégium, étkezés) lehet az élsportolók számára vonzóvá tenni egyetemünket. A program résztvevői az NKE és az NKE SE színekben indulnak az egyetemi, BM vagy HM bajnokságokon és a nemzetközi versenyeken. A mentorálás célja, hogy a sportolók mindamellett, hogy képviselik egyetemünket hazai és nemzetközi megmérettetéseken, ugyanazokat a tanulmányi követelményeket tudják teljesíteni, mint hallgató társaik. A program a versenyköltségeken és a kedvezmények kívül más forrásokat nem igényel. A második esetben az Egy egyetem egy sportág programban a kiválasztott sportág országos szövetségével együttműködési szerződés megkötését tervezzük. A szerződés célja megfelelő színvonalú szakmai műhely létrehozása, ahol nemzetközi szintű sportolók is készülhetnek versenyeikre. Az Élsportolói továbbtanulási program ban szereplő tehetséggondozáson túl az Egy egyetem egy sportág programban az élsportolók sportszakmai képzését is felvállalja az NKE. Az NKE SE ben elindul a kiválasztott sportág szakosztálya. Szakmailag magasan kvalifikált edzővel és megfelelő számú élversenyzővel. A szakosztály korosztályos utánpótlás és amatőr csapatokat is működtet. A versenyzők az NKE SE színeiben indulnak a Nemzeti Bajnokságban és a nemzetközi versenyeken. Adottságainkat figyelembe véve az alábbiak közül érdemes kiválasztani az Egy egyetem egy sportág program sportját. Esetleg a sportágak száma növelhető. Judo, Lövészet, Öttusa, Kosárlabda, Labdarúgás, Triatlon, Lovaglás, Úszás, Vívás, Az NKE SE Szakosztályai jelenleg a: sportlövő, vízisport, lovassport, a túra és a kosárlabda szakosztályok, melyek elkészítik hosszú távú (3 éves) és az azt lebontó az éves szakosztály tervet, amely tartalmazza a szakosztályok tevékenységével, fejlesztésével kapcsolatos programot és a szakosztályi költségvetést. Sportlövő szakosztály 5

6 Rövid távú cél, hogy a Ludovika kampuszon létrehozandó 50 m es lőtér kialakítását megelőzően lehetőséget biztosítsunk az egyetemi polgárok lőkészségének fejlesztésére. Ennek érdekében szükséges a Hungária körúti kampuszon jelenleg megtalálható, viszonylag romos állapotban lévő pincelőtérnek a bevizsgálása, felújítása és lőtérként való engedélyeztetése. Hosszú távú cél, hogy felkészülünk az egyetemi, főiskolai, országos és nemzetközi szintű MH és BM versenyekre, illetve a lövészet iránt csak érdeklődők tekintetében lehetőség nyílik lövészet fortélyainak elsajátítására. Vízisport szakosztály Elméleti képzés A gyakorlati képzést megelőzendő a hallgatók az őszi téli időszakban, elméleti felkészítésben vennének részt az Egyetemen. Ennek tematikája gyorsan elsajátítható, mivel egy olyan tanuló hajóosztályt céloznánk meg, amely külön speciális képesítést nem igényel. Jogosítvány nélkül vezethető az előírások betartásával /parttól való távolság/. A most meglévő, az Egyetem tulajdonát képező Kalóz és Jolle típusú vitorlás csónakok kiválóan alkalmasak lennének oktatási célra, hiszen egy teljesen kezdő hajós is, viszonylag gyorsan elsajátíthatja az alapvető gyakorlati ismereteket. A hajó legénysége 3 fő, 1 kormányos, aki a hajó szkippere és 2 manschaft akik a fock vitorlát kezelik és a hajó balanszírozásában vesznek részt. Az oktatás során a legénység minden pozíciót el kell, hogy sajátítson, hiszen idővel egyedül is el kell tudni majd vezetni a hajót. A vízisport szakosztályt támogatja a Magyar Honvédség és a Magyar Vitorlás Szövetség. A tervezett együttműködési megállapodások tovább erősíthetik a szakosztály működését. Gyakorlati képzés A képzés gyakorlati részét a tavaszi nyári időszakban tervezett. Szükséges lesz egy hajóflotta felállítása az érdeklődés függvényében. A tervek szerint 10 hajó lenne az ideális, mert így 30 fő egyszerre gyakorolhatna a vízen. Ekkora hajóállomány kezelése és fenntartása ideális, tárolása nem igényel túl sok helyet. A vitorlás képzést ki lehetne egészíteni erőnléti edzéssel is, mely kiválóan megvalósítható 4 személyes túrakenukkal. Külön oktatást nem igényel, és partközelben közösen evezhetnének azon egységek, akiknek a vitorlásban is együtt kell tevékenykedniük. Kiváló rávezető gyakorlat a csapatmunkára. Ezek segítségével egyúttal felkészülhetnénk a sárkányhajó versenyekre is, amely már szerveződik az egyetemek, főiskolák között. Lovassport szakosztály A Kormány a Nemzeti Lovas Programban meghatározott feladatokról és a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1061/2012. (III.12.) Korm. Határozatában döntött a Ludovika Lovarda fejlesztéséhez szükséges források feltárásáról. 6

7 A klub kialakítása és céljai: a Ludovika Lovas Klub küldetése, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói és polgárai részére egyedülálló, színvonalas sportolási lehetőséget biztosítson a belváros szívében. A klub eszmeisége biztosítja, hogy a hallgatók értékrendje, fegyelme és etikai készségei is fejlődjenek a testmozgás mellett, ugyanis nagymértékben építkezik az egykor világhírű Ludovika tisztkiképző lovas egységének eszméjére és hagyományaira (military lovaglás, hagyományőrzés stb) Túra szakosztály A szakosztály tevékenysége messze túlmutat a hagyományos túra szakosztályokén: a szakosztály tagjai a Budapest környéki természetjárásokat, jelfestéseket is magukénak érzik, valamint az erdőtakarításokat és történelmi helyek (koszorúzások, megemlékezések, stb.) felkeresését is gyalogosan és két keréken egyaránt. Ez utóbbi bár egyre népszerűbb, mégis viszonylag ritka a túrázások során. A szakosztály nyitott vadvízi evezésre, hegymászásra és célja a különleges és ritkán látogatott hegyvidékek feltérképezése is. Kosárlabda szakosztály A szakosztály célja a Magyar Kosárlabda Szövetség és a Magyar Egyetemi főiskolai Sportszövetség rendezésében elindított Egyetemi Bajnokságon történő részvétel. A Bajnokság és a csapatok költségeit a MKSZ finanszírozza. A szakosztály tagsága a karok hallgatóiból alakult. Az edzések a KTK n történnek. Hazai versenyeken való részvétel A hallgatói versenysportban elsősorban a MEFOB on való részvételt tervezzük. Ezen felül, amennyiben élsportolók is bekerülnek az egyetemünkre, a szövetségi bajnokságokban is tervezzük versenyeztetésüket. A feladat megosztás tekintetében az egyetem szakemberei nevezik a MEFOB ra a versenyzőket, a felkészítést azonban az egyesületi szakosztályokra kell bízni. Az utazás, szállás, étkezés költségei az egyetemet terhelik. Nemzetközi versenyeken való részvétel Az NKE nemzetközi elismertségének érdekében tervezzük hallgatóink világversenyeken történő indítását. Amennyiben élsportolók is bekerülnek intézményünkbe, úgy ők az egyetemi világbajnokságokon, Universiádékon képviselhetik az egyetemet. Ennek finanszírozása költségeit a sportági szakszövetségek és a MEFS állja. További lehetőség a katonai, rendőri VB n, világjátékokon való indulás. Finanszírozásukat az NKE SE n belül lehetne megoldani. 7

8 AZ NKE SE gazdálkodási (pénzügyi) stratégiai céljai Az NKE szponzorokat keres, az azoktól kapott támogatást a vonatkozó gazdasági szabályzók szerint felhasználja, azzal elszámol. A közgyűlési határozat alapján az alaptagdíj egységesen 2000 Ft/fő/év, a kiegészítő tagdíjakat a szakosztályok önállóan határozzák meg a működtetési költségeik figyelembevételével. A forrásokat pályázatokból, együttműködési szerződésekből és a TAO ból kívánjuk biztosítani. A társasági adókedvezményből néhány sportágban kosárlabda, kézilabda versenyszakosztályok működtetését tervezzük. AZ NKE SE infrastruktúra fejlesztési stratégiai céljai Az egyesület technikai háttérét az NKE Ludovika Campuson biztosítva tervezzük, az NKE felajánlja az egyesület részére az egyetemi sportközpont igénybevételének lehetőségét. Az új Kampuszon lehetőség nyílik az atlétika, a labdajátékok minden formájára, a küzdősportokra, extrém sportokra, lovaglásra, lövészetre, úszásra a létesítmények közel 70 sportág űzésére adhatnak majd lehetőséget. Az Elnökség feladatának javasolja a fent említett spotágakhoz kapcsolódó szakosztályok szervezését. Az Alakuló Közgyűlés elhatározta a szakosztályok fenti elvek szerinti bővítését, valamint a szakosztályok fenti lista szerinti szervezésének megkezdését. Pályázati források igénybevételével szükséges: A különböző vízisport lehetőségek kihasználásához szükséges a Balaton és a Duna közelében egy egy vízisport telep fenntartása. A lövő sportokhoz szükséges a Hungária Körúti objektum belső lőterének felszerelése és üzemeltetése. Média, marketing és kommunikációs stratégia Az egyesület a NKE honlapon jelenik meg, minden jelentős eseményről ott történik tájékoztatás. A versenyeken és az edzéseken történő egységes sportköri megjelenést formaruha biztosítja. Az egyesület kiemelt figyelmet fordít a médiában való megjelenésre és a NKE hírnevének növelésére a sporton keresztül. Értékelés Az Egyesület Elnöksége a stratégiát évente egyszer vagy nagyobb változások alkalmával értékeli, amennyiben szükséges végrehajtja a korrekciókat. A megvalósítás eredményeiről az éves taggyűlésen ad számot az egyesület elnöksége. Budapest,

9 az Elnökség nevében: Dr. Kovács Gábor NKE SE elnök 9

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK A SPORT TERÜLETÉN

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK A SPORT TERÜLETÉN FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK A SPORT TERÜLETÉN A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményfejlesztési Terve hangsúlyosan foglalkozik az egyetemi sport helyzetével, a sport jövőbeni szerepével a hallgatók oktatása-nevelése

Részletesebben

Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020

Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020 Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020 Egészséges és sportos értelmiséggel rendelkező társadalom egészséges és sikeres polgárok Előszó 2 Vezetői összefoglaló 3 Az egyetemi

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 1. Bevezető Az Országgyűlés 1996-ban, 2000-ben majd 2004-ben is új törvényt alkotott a sportról, a 2004. évi I. törvény legújabb módosítása pedig 2012. január

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Murainé Szakáts Ildikó. Sport tanfolyam, egyesületi sport szervezése, vezetése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Murainé Szakáts Ildikó. Sport tanfolyam, egyesületi sport szervezése, vezetése. A követelménymodul megnevezése: Murainé Szakáts Ildikó Sport tanfolyam, egyesületi sport szervezése, vezetése A követelménymodul megnevezése: Tanfolyamszervezés és -vezetés A követelménymodul száma: 0081-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018

SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018 SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A sport egyes területeinek helyzete és lehetséges fejlesztési irányai... 4 I. Óvodai testnevelés... 4 II. Iskolai testnevelés, diáksport...

Részletesebben

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete Bevezetés A Magyar Köztársaság Alkotmánya alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez

Részletesebben

Mány Község Sport fejlesztési koncepciója

Mány Község Sport fejlesztési koncepciója Mány Község Sport fejlesztési koncepciója 1. Bevezető A sportkoncepció elkészítését Mány község Önkormányzata a kötelező és önként vállalt sportfeladatok ellátása érdekében valósítja meg! 2. Mány község

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 TARTALOM I. Bevezetés 3. o. 1. A sportkoncepció szükségessége 3. o. 2. Hódmezővásárhely sportmúltja 4. o. II. A sportkoncepció alapelvei

Részletesebben

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 SPORT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT...4 I.1. BEVEZETÉS...4 I.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI...5 I.3. A SPORT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SZEREPE...5

Részletesebben

A sport és szervezetei Erdősi Zoltán

A sport és szervezetei Erdősi Zoltán 2008. A sport és szervezetei Erdősi Zoltán Csanádi Árpád Általános Iskola Középiskola és Pedagógiai Intézet 2008.12.08. Sport és szervezetei 2 Bevezetés A sportiskolai kerettantervben a sport és szervezetei

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK

K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK 1 K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK HATÁROZATOK 1 / 2002. (01.14.) a Pécs, Király u. 11. sz. alatti ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet megjelöléséről 3 / 2002. (01.17.) Pécs

Részletesebben

KNKSE. Bogdándy Ferenc. alelnök E-mail cím: Bogdándy Ferenc E-mail cím:

KNKSE. Bogdándy Ferenc. alelnök E-mail cím: Bogdándy Ferenc E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kecskeméti Női kézilabda Sportegyesület KNKSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. Helyzetelemzés...4 II.1. Jogi környezet... 4 II.1.1. Sportpolitikai

Részletesebben

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE Beszámoló a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére A Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: - Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

Orgovány község sportfejlesztési koncepciója

Orgovány község sportfejlesztési koncepciója Orgovány község sportfejlesztési koncepciója 1. Helyzetelemzés Orgovány 1901-ben alakult önálló községgé, ebből az időből még nem tudunk szervezett sportéletről, egyesületekről, szakosztályokról. A ma

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 23 2012.08.28. 10:29 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület nincs 3 A szakszövetség

Részletesebben

A KE03098/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE03098/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE03098/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE03098/2014/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Újszilvás Központi

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. Értelmező rendelkezések III. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása 1.A Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája

A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája 2009207 www.keziszovetseg.hu 2 Tartalomjegyzék Bevezető. HELYZETELEMZÉS.. A kézilabdázás nemzetközi és hazai sportéletben betöltött

Részletesebben

A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete. Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015.

A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete. Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015. A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015. Tartalom I) A SPORTKONCEPCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE 3 II) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 3 1) Az Európai Unió sporttal kapcsolatos

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE06303/2015/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE06303/2015/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019

Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019 Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019 Készült: 2015. 03. 05. Készítette: Erős József alpolgármester I. Bevezetés Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy

Részletesebben

Röplabdasport fejlesztési koncepció

Röplabdasport fejlesztési koncepció Röplabdasport fejlesztési koncepció 2013 1 RÖPLABDASPORT FEJLESZTÉSI TERVE a Nyugat Balatoni régióban, Gyenediáson és környékén Nyugat Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület Röplabdaközpont Terem-

Részletesebben

AZ ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; BM telefon: 38-030 E-mail: arszki@arszki.hu Intézmény-nyilvántartási szám: 13-0871-05 Szám:

Részletesebben

Óbudai Egyetem Szenátusa által a szakkollégiumok tevékenységének felülvizsgálatára létrehozott ad hoc bizottság jelentése

Óbudai Egyetem Szenátusa által a szakkollégiumok tevékenységének felülvizsgálatára létrehozott ad hoc bizottság jelentése Óbudai Egyetem Szenátusa által a szakkollégiumok tevékenységének felülvizsgálatára létrehozott ad hoc bizottság jelentése A bizottság tagjai: Dr. Réger Mihály, tudományos rektorhelyettes, a bizottság elnöke

Részletesebben

Döntés Decs Nagyközség 2015-2019. évekre vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadásáról

Döntés Decs Nagyközség 2015-2019. évekre vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadásáról Az előterjesztés száma: 117/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 8-án, 18 órakor megtartandó rendkívüli ülésére Döntés

Részletesebben