Szerelési szabvány. Váltás az IEC X szabványról a X szabványra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelési szabvány. Váltás az IEC 60439-X szabványról a 61439-X szabványra"

Átírás

1 Kisfeszültségő kapcsolóberendezések és vezérlıberendezések Szerelési szabvány Váltás az IEC X szabványról a X szabványra Dr. Novothny Ferenc (PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem, Kandó Villamosmérnöki Kar, Villamosenergetikai Intézet

2 Nemzetközi SZERELÉSI szabvány változása RÉGI IEC X Kisfeszültségő kapcsoló- és vezérlıberendezések IEC IEC &2 Tipizált és részlegesen tipizált berendezések TTA és PTTA (Általános szabványként is használatos) :2000 és 2000V Síncsatornás rendszerek Szakképzetlen szem. á. h. Elosztótáblák Felvonulási helyszínek berendezései Közcélú hálózat energiaelosztó berendezései ÚJ IEC X Kisfeszültségő kapcsoló- és vezérlıberendezések Általános szabályok (2009) Teljesítménykapcsoló Szakképzetlen - és teljesítményvezérlıberendezések Elosztótáblák szem. á. h (2009) Felvonulási helyszínek berendezései Közcélú hálózat energiaelosztó berendezései Síncsatornás rendszerek Az IEC nem önálló szabvány az IEC el együttesen alkalmazandó A szabvány struktúrája azonos az IEC Kisfeszültségő kapcsoló- és vezérlıkészülékek szabványéval Az IEC vizsgálatoknál az IEC el megegyezı vizsgálatokat nem szükséges megismételni Angol nyelven az MSZ EN :2010 Általános szabályok ; Angol nyelven az MSZ EN :2010 Teljesítménykapcsoló- és teljesítmény-vezérlıberendezések ; Angol nyelven az MSZ EN :2010 Közcélú hálózat energiaelosztó berendezései ;

3 Bevezetés az Európai Unióban EN év Kapcsoló és vezérlıberendezések EN EN / (Ed1) év Síncsatornás rendszerek EN / EN (Ed1) / EN (Ed1) Szakképzetlen személyek álltal hozzáférhetı berendezések EN / EN (Ed1) / EN (Ed1)?? 3 év 3 év

4 Miért elırelépés az új szabvány? IEC &2 Szabvány Jelenleg, világszerte a szerelt KAPCSOLÓBERENDEZÉSEK 80%-a nem felel meg az érvényben lévı szabványnak Nem egyértelmőek a követelmények A Termékgyártó és a Berendezésgyártó feladata és felelıssége nem definiált egyértelmően A részlegesen típusvizsgált (PTTA) besorolást tévesen használták, és sok esetben visszaéltek vele. /Partially Type Tested Assembly (PTTA)/ /Type Tested Assembly (TTA)/

5 IEC &2 Szabvány Fı változások Eredeti tipizált kapcsolóberendezés-gyártó mint típustermék gyártó (továbbiakban termékgyártó) és a végszerelést végzı kapcsolóberendezést mint végterméket gyártó (továbbiakban berendezésgyártó) megkülönböztetése PTTA/TTA koncepció kiváltása az Ellenırzött Berendezés fogalmának bevezetésével Pontosított & szigorított követelmények

6 Egyértelmő szabályok és felelısség IEC &2 Szabvány Berendezésgyártó Felelısséget vállal a végsı összeszerelésért Elvégzi a darabvizsgálati ellenırzéseket Termékgyártó (Típus berendezésgyártó) Egyben a berendezés tervezıje Elvégzi a tervezési ellenırzéseket amelyeket független szervezetek tanúsítanak (ASEFA, ASTA, KEMA, ) Berendezés Mechanikai részekbıl és villamos készülékekbıl összeállított rendszer (funkcionális egységek, kapcsoló készülékek, szekrények,.) amelyeket a Termékgyártó tervei és elıírásai szerint kell szerelni Elıíró (Tervezıiroda, Végfelhasználó ) A feladat ellátásához szükséges berendezés meghatározója Tanúsító szerv Berendezés rendszer Elıíró Projekt Specifikáció Ellenırzött berendezés Termékgyártó (Típus berendezésgyártó) Berendezésgyártó Végfelhasználó

7 IEC &2 Szabvány TTA és PTTA koncepció megszőntetése Tipusvizsgált berendezés Részlegesen tipusvizsgált berendezés Ellenırzött berendezés TTA: PTTA 7 tervezési típusvizsgálat 3 darabvizsgálat minden megvalósult panelen Néhány (nem egyértelmően definiált) esetben a típusvizsgálatok egy része helyettesíthetı számítással 3 darabvizsgálat (azonosak) Tervezési ellenırzés Fıként típusvizsgálatok Illetve néhány szigorúan behatárolt és egyértelmő esetben származtatás egy tesztelt referencia berendezésből számítás biztonsági korlátokkal Darabvizsgálat Lényegében ugyanaz mint TTA esetben 3 helyett 10 ellenırzéssel

8 Egyértelmő és szigorított követelmények a felhasznált anyagokra vonatkozóan A berendezések hosszú távú minıségtartó képességét biztosító, a felhasznált mőanyagokra és fémekre vonatkozó kötelezı vizsgálatok: Korrózióállóság Megfelelı tulajdonságú szigetelı anyagok Termikus stabilitás Szigetelı anyagok hıállósága normál hımérsékleti viszonyok között Tőzállóság, ívállóság abnormális hıterhelés elviselése UV sugárzás ellenálló képesség Szállítás, emelés Mechanikai ellenálló képesség (IK) Jelölések tartóssága

9 Az áramterhelhetıségre vonatkozó egyértelmő és szigorított követelmények Minden vizsgálat a készülékekkel komplettre szerelt berendezésen végzendı (beleértve a zárlati méréseket is) Nem modellezhetı a hımérséklet emelkedés főtıellenállással Egyetlen készülék sem helyettesíthetı Minden vizsgálat elvégzendı Valamennyi áramkörön külön-külön a saját névleges áramával és az egyidejőséget is figyelembe véve a teljes berendezésen A számítással történı ellenırzés korlátozott maximum 1600A-ig, és az alkatelemeket 80%-ra le kell értékelni

10 IEC &2 Szabvány Miért az IEC szabvány? A személyek- és tulajdon biztonsága, valamint a villamos energia rendelkezésre állása a BERENDEZÉSEK-tıl a következıket követeli meg: A teljes rendszer legyen a vonatkozó szabványoknak megfelelı Álljon ellen az igénybevételeknek (melegedés, zárlati erıhatások, EMC, stb ) Személyek védelmét biztosítsa a berendezés hibás mőködésekor vagy helytelen szerelés esetére Egyszerően legyen mőködtethetı, karbantartható, bıvíthetı

11 Tervezési ellenırzés áttekintése (az IEC szabvány szerinti sorrendben) Felépítés, (konstrukció) Korrózióállóság Szigetelıanyagok termikus stabilitása (melegedés vizsgálat) A belsı íves zárlat esetén fellépı hımérséklettel szembeni ellenálló képesség (izzóhuzal vizsgálat) (8) UV sugárzás vizsgálat (csak kültéri berendezések esetén) Emelési vizsgálat IK mechanikai vizsgálat, Jelölések vizsgálata Külsı behatások elleni védettség vizsgálata (IP védettség) (7) Kúszóáramutak és légközök, szigetelési vastagságok (nagyobb minimumok) (5) A védıvezetık és az idegen vezetıképes részek közötti folytonosság vizsgálata (4.1) Áramütés elleni védelem hatásosságának vizsgálata hibák esetére (4.2) Készülékek és a felhasznált alkatrészek együttes alkalmazhatósága Belsı áramkörök és csatlakozások Sorkapcsok a külsı csatlakozásokhoz Mőködés Üzemi frekvenciás próbafeszültség (2) (IEC el összhangban) Lökıfeszültség-próba (kötelezı) Hımérsékletemelkedési határok(1) Zárlati szilárdság vizsgálata (3) Elektromágneses összeférhetıség (9) Mechanikai mőködés (6) (200 mőködési ciklus 50 helyett) MEGJEGYZÉS: (1)-tıl (7)-ig jelöli a 7 típusvizsgálatot az IEC es táblázata szerint (8) és (9) szintén kötelezı, de nem a 7-es táblázat szerint

12 Darabvizsgálat (routine verifications) áttekintése Darabvizsgálat Berendezések IP védettségi fokának ellenırzése Szemrevételezés x Vizsgálatok Szigetelési távolságok ellenırzése x Ha D < 1x14mm akkor lökőfeszültség-próba kötelező Ha D < 1,5x14=21mm akkor mérés kötelező Kúszóáramutak és légközök ellenırzése Áramütés elleni védelem és védıvezetık folytonossági vizsgálata Beépített alkatelemek együttes alkalmazhatósága Belsı villamos áramkörök és csatlakozásaik ellenırzése Sorkapcsok a külsı csatlakozásokhoz x x x x Mérés, ha szemrevételezés nem lehetséges Védıvezetı áramkörök csatlakozásainak szúrópróbaszerő ellenırzése Csatlakozások szúrópróbaszerő ellenırzése Sorkapcsok száma típusa és megfelelı jelölése Mechanikai mőködés x Mechanikus mőködtetı részek hatásossága, beleértve a zárakat lakatokat és reteszeléseket kiemelten a kihúzható/kocsizható részeknél Villamos paraméterek Huzalozás vizsgálata, mőködtetési és üzemi próbák x Üzemi frekvenciás próbafeszültségő teszt vagy szigetelési ellenállás ellenırzése (250A-tól) Rendelkezésre álló dokumentáció és jelölések ellenırzése, villamos huzalozás ellenırzése, és mőködési próbák elvégzése

13 IEC &2 szerinti lépések IEC &2 Szabvány Névleges paraméterek definiálása Un?, Uimp?, In?, Icw?... Tervezési követelmények definiálása Kúszóáramutak, IP védettség, stb. Tervezési ellenırzések Típusberendezéseken végzett vizsgálatok Darabvizsgálati ellenırzések minden gyártott berendezésen A berendezés végellenırzése a felhasználói átadás elıtt

14 Tíz végfelhasználói szempont Az installáció alkalmassága a villamos mőködtetésre Szigetelési szilárdság Áramterhelhetıség Zárlati szilárdság Elektromágneses összeférhetıség Áramütés elleni védelem Karbantartási és bıvítési lehetıség Telepíthetıség Tőz és robbanásveszély elleni védelem A berendezés környezeti hatásokkal szembeni védelme

15 Az installáció alkalmassága a villamos mőködtetésre 10 Felhasználói szempont Elvárások és tervezési követelmények A felhasználói elıírásoknak megfelelı mőködés A villamos kapcsolási rajz és a kapcsolódó elıírások (feszültségek, koordináció stb.) betartása a megfelelı készülékek kiválasztásával és elıírás szerinti szerelésével és vezetékezésével A kezelıszervek megfelelı elhelyezésével és azonosításával Tervezési ellenırzések Szemrevételezés A szigetelési távolságok lökıfeszültség-állóságának ellenırzése kifejezetten figyelve a kikocsizható részekre is. Darabvizsgálati ellenırzések Szemrevételezéssel Mechanikus mőködtetési és funkció tesztek

16 10 Felhasználói szempont Szigetelési szilárdság Elvárások és tervezési követelmények Győjtısín tartók A hosszú idejő feszültségeknek, valamint a tranziens és átmeneti túlfeszültségeknek való ellenállás a szigetelési távolságok, a kúszóáramutak és szigetelések megfelelı megválasztásával Tervezési ellenırzések A légrések és kúszóáramutak ellenırzése Üzemi frekvenciás próbafeszültség Lökı-próbafeszültség Darabvizsgálati ellenırzések A szigetelési távolságok vizuális ellenırzése (a tervezési feltételek és kúszóáramutak függvénye). Üzemi frekvenciás próbafeszültség

17 Áramterhelhetıség 10 Felhasználói szempont Elvárások és tervezési követelmények Kigyulladással szembeni védelem a hımérséklet-emelkedés korlátozásával: amikor bármely áramkör folyamatosan terhelt a névleges áramával amikor bármely áramkör folyamatosan terhelt a névleges áramával, figyelembe véve az egyidejőségi tényezıt Tervezési ellenırzések Hımérsékletemelkedési vizsgálat Származtatás egy típustesztelt referenciaberendezésbıl szigorú feltételekkel Számítások, igen szigorú feltételekkel, biztonsági küszöbértékek figyelembe vételével (beleértve a készülékek 20%-os leértékelését) Darabvizsgálati ellenırzések Szemrevételezés Meghúzási nyomaték-ellenırzés

18 Áramterhelhetıség X Div. F. X Div. F. X Div. F. + X Div. F. X Div. F. 160 X X X X X 1

19 Zárlati szilárdság 10 Felhasználói szempont  t Elvárások és tervezési követelmények Rövidzárlati ellenállóképesség, köszönhetıen a zárlatvédelmi készülékeknek, a készülékek zárlati koordinációjának és a berendezés azon képességének, hogy ellenáll a zárlat során fellépı erıhatásoknak. Tervezési ellenırzések A fıáramkörök - beleértve a nullavezetıket - és a védelmi áramkörök rövidzárlati tesztje (Icc és Icw) Származtatás egy típustesztelt referenciaberendezésbıl szigorú feltételekkel Darabvizsgálati ellenırzések Szemrevételezés

20 Elektromágneses összeférhetıség 10 Felhasználói szempont Elvárások és tervezési követelmények Megfelelı mőködés és az EMC zavarok kibocsátásának elkerülése a kapcsolódó EMC szabványnak megfelelı villamos készülékek kiválasztásával és helyes beépítésével Tervezési ellenırzések EMC teszt a termékszabványoknak vagy az általános EMC szabványoknak megfelelıen Darabvizsgálati ellenırzések Nincs

21 Áramütés elleni védelem 10 Felhasználói szempont Elvárások és tervezési követelmények A veszélyes, feszültség alatt lévı részek nem hozzáférhetıek (alapvetı védelem) és a hozzáférhetı vezetıképes részek nem válnak veszélyes, feszültség alatti résszé (érintésvédelem) EPH és földfolytonosság (0,1 Ohm) Tervezési ellenırzések IP XXB teszt és a szigetelıanyagok ellenırzése Mechanikai mőködési tesztek (a korábbi 50 helyett 200 ciklus) A dielektromos tulajdonságok ellenırzése Átmeneti ellenállás mérése valamennyi vezetı és a PE sín között A védelmi áramkörök rövidzárlati ellenırzése Darabvizsgálati ellenırzések A védelmi körök folytonosságának ellenırzése A védıáramköri csatlakozások meghúzási nyomatékának ellenırzése.

22 Karbantartási és bıvítési lehetıség 10 Felhasználói szempont Elvárások és tervezési követelmények A folyamatos mőködés biztosítása a személyi biztonság csökkenése nélkül a berendezés karbantartása vagy módosítása során, amit az alap- és zárlatvédelmi eszközök illetve a kiszakaszolható elemek tesznek lehetıvé, IP XXB, IP 2X és forma elválasztások Tervezési ellenırzések IP tesztek Mechanikai mőködés ellenırzése (különösen a kiszakaszolható elemeknél) Darabvizsgálati ellenırzések Megfelelı mechanikai mőködés Személyek áramütés elleni védelmének ellenırzése

23 10 Felhasználói szempont Telepíthetıség Elvárások és tervezési követelmények A kezelési, szállítási, tárolási és telepítési körülményekkel szembeni tőrıképesség Elıkészítés az egyszerő telepítésre a csatlakozások és vezetékezés tervek szerinti kialakításával, dokumentáció Tervezési ellenırzések Szemrevételezés Emelési teszt, MSZ EN szabvány szerint Darabvizsgálati ellenırzések A külsı csatlakozások megfelelı száma, típusa és jelölésének ellenırzése

24 10 Felhasználói szempont Tőz és robbanásveszély elleni védelem Elvárások és tervezési követelmények Személyek tőzveszély elleni védelme: belsı gyújtópontok kiküszöbölése megfelelı anyagválasztással és különbözı tervezési szempontok betartásával Tervezési ellenırzések Izzó huzal-teszt MSZ EN szerint Az MSZ EN szabvány által elıírt speciális ellenırzések Darabvizsgálati ellenırzések Nincs

25 10 Felhasználói szempont A berendezés környezeti hatásokkal szembeni védelme Elvárások és tervezési követelmények A berendezés védelme mechanikus és atmoszferikus behatásokkal szemben megfelelı anyagválasztással és különbözı tervezési szempontok betartásával Tervezési ellenırzések IP teszt IK teszt Korrózióállósági teszt UV teszt (csak kültéri berendezésnél) Darabvizsgálati ellenırzések Szemrevételezés

26 Végfelhasználók és Tervezık feladatai A szabvány garantálja a: Biztonságot; Üzemfolytonosságot; Követelményeknek való megfelelést. Minden esetben kérniük kell a: A független intézetek (ASEFA,KEMA,) által tanúsított komplett típusvizsgálat dokumentációit; Egyetlen vizsgálatról szóló tanúsítvány nem elég. A tanúsítványnak a teljes rendszerre vonatkozó komplett vizsgálatokra kell vonatkoznia. Olyan berendezésgyártót válasszanak amely: IEC &2 szabvány szerinti berendezéseket gyárt; Segít a szabvány szerinti specifikáció elkészítésében; Kiállítja a darabvizsgálati jegyzıkönyveket.

27 Berendezésgyártók A végfelhasználók felé nyújtott biztonság garanciája a szabvány alkalmazása 100%-ban tesztelt és tanúsított berendezésgyártás kétféle módon lehetséges: Egyszerő megoldás IEC61439 szerint tanúsított berendezés használatával a termékgyártó elıírásait betartva Költséges megoldás ha a Tervezési ellenırzéseket is saját maga végzi el Nem 100%-ban tesztelt berendezés gyártása az: Kockázatos megoldás nem 100%-ban tanúsított berendezés használatával (pl.: nem az összes készülékkel történtek a vizsgálatok (gyakran pl. csak néhány változatot vizsgálnak), ebben az esetben a következményeket a berendezésgyártó viseli

28 Berendezésgyártók figyelmébe A következı kiegészítı információkat a Berendezésgyártónak a berendezés dokumentációjában kell szerepeltetnie a) névleges feszültség (U n ) (5.2.1) b) mőködési feszültség (U s ) (minden áramkörre) (5.2.2) c) lökıpróba-feszültség (U imp ) (5.2.4) d) névleges szigetelési szilárdság (U i ) (5.2.3) e) a berendezés névleges árama (I na ) (5.3.1) ÚJ! f) az áramkörök névleges árama (I nc ) (5.3.2) ÚJ! g) dinamikus zárlati határáram (I pk ) (see 5.3.4) h) termikus határáram (I cw ) termikus idıhatárral (5.3.5) i) névleges független zárlati áram (I cc ) (5.3.6) ÚJ! j) névleges frekvencia (fn) (5.4) k) névleges egyidejőségi tényezı (RDF) (5.3.3) ÚJ!

29 IEC &2 Szabvány Berendezésgyártók figyelmébe Darabvizsgálati jegyzıkönyvet kell készíteni minden elkészült berendezésrıl (mezırıl) A tokozás külsı behatások elleni védettsége Kúszóáramutak, légközök mérete, szigetelésvastagságok Áramütés elleni védelem módja Beépített alkatelemek együttes alkalmazhatósága Sorkapcsok a külsı csatlakozásokhoz; Mechanikai mőködés Villamos paraméterek Huzalozás ellenırzése, mőködtetési és üzemi próbák

30 Példák kapcsolóberendezés adattáblára Sun-Set Kft Kiskunhalas, Gimnázium utca 8. Típus: Makel Gyártókód: 2011/003/2 Kivitel: IEC szerint Érintésvédelmi mód: TN-S Un= 230V In: max= 1x40A Ui= 690V Iz= 6kA U működtető= Védettségi fokozat: IP40 A, B épület LE1-LE12 jelű Méret: 345x330x110

31 A követelményváltozások áttekintése (IEC vs IEC ) Túlfeszültség ellenállóképesség Kiegészítı követelmények a szigetelıkre Megnövelt követelmények a tranziens túlfeszültségekre vonatkozóan Csökkentett átütési feszültségek, az IEC és IEC legutóbbi változatának megfelelıen Hımérséklet emelkedési vizsgálatok Az összes funcionális egység egyenkénti vizsgálata névleges áramterhelésnél A készülékelrendezés meghatározásának módszerei ellenırizendıek a teljes rendszerre 4-lépcsıs vizsgálati eljárás figyelembe véve a különálló funkcionális egységeket, fı és elosztó sineket, és a komplett berendezést Főtıellenállásolkat csak az éppen vizsgált áramkörrel szomszédos készülékek melegedésének modelezésére engedélyezett használni Származtatás engedélyezett egy típustesztelt megoldással történı összehasonlítással Hımérsékleti számításon alapuló berendezés esetén a hımérséklet emelkedési vizsgálatok alóli mentesség a tokozat hıdisszipációs képességétıl függ. Zárlati szilárdság ellenırzése egy tipustesztelt megoldással történı összehasonlítással 200 mőködési ciklus elvégzése 50 helyett a záraknál és reteszeléseknél és a kihúzható/kocsizható részeknél Feszültség alatti részek és öntött házas megszakítók szigetelése elfogadott belsı elválasztásokkal Emelési vizsgálatok (IEC ból) Korrózióállósági teszt a fém részekre (IEC ból) UV állóssági teszt kültéri berendezésekre (62208-ból) Darabvizsgálatok: részletesebb leírás, egyértelmőbb és szigorúbb követelmények a kúszóáramutakra és légközökre, de kevésbé szigorú követelmények az átütési vizsgálatokra vonatkozóan

32 VÉGE

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések és vezérlőberendezések. Szerelési szabvány. Váltás az IEC X szabványról a X szabványra

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések és vezérlőberendezések. Szerelési szabvány. Váltás az IEC X szabványról a X szabványra Kisfeszültségű kapcsolóberendezések és vezérlőberendezések Szerelési szabvány Váltás az IEC 60439-X szabványról a 61439-X szabványra Dr. Novothny Ferenc (PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem, Kandó Villamosmérnöki

Részletesebben

MSZ EN 61439-1 és 2 szabvány. A biztonságos és megbízható kisfeszültségű kapcsolóberendezés

MSZ EN 61439-1 és 2 szabvány. A biztonságos és megbízható kisfeszültségű kapcsolóberendezés MSZ EN 61439-1 és 2 szabvány A biztonságos és megbízható kisfeszültségű kapcsolóberendezés alapkövetelményei MSZ EN 61439-1 és 2 Egy szabvány, mely igazodik igényeihez Az IEC/MSZ EN szabványokat ma már

Részletesebben

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014 Kisfeszültségű termékek Termékválaszték 2014 Megbízható minőség Tartalom Moduláris alkatrészek 01-09 Kismegszakítók és moduláris kapcsolók Életvédelmi relék Időzítő relék és moduláris mágneskapcsolók Túlfeszültség

Részletesebben

ÚTMUTATÓ XL3 KONFIGURÁLHATÓ BERENDEZÉS IEC 60439 >>> IEC 61439 A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

ÚTMUTATÓ XL3 KONFIGURÁLHATÓ BERENDEZÉS IEC 60439 >>> IEC 61439 A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE ÚTMUTATÓ XL3 KONFIGURÁLHATÓ BERENDEZÉS IEC 60439 >>> IEC 61439 A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE XL 3 konfigurálható rendszerek útmutató az átálláshoz az IEC 60439-ről

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

A kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések új szabványai

A kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések új szabványai A kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések új szabványai Magyar nyelven megjelentek: MSZ EN 61439-1:2012: Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 1. rész: Általános szabályok (IEC 61439-1:2011)

Részletesebben

Táblázat fejlécek piktogramjai IP65 / C. Hőmérsékleti együttható IEC 60947-3. L-N 8/20μs. Névleges szigetelési feszültség. mod

Táblázat fejlécek piktogramjai IP65 / C. Hőmérsékleti együttható IEC 60947-3. L-N 8/20μs. Névleges szigetelési feszültség. mod Táblázat fejlécek piktogramjai Ajtókupplungos Alapkivitel IP65 Tokozva IP65 Isc Rövidzárási áram Umpp Névleges feszültség Impp Névleges áram % Hatásfok Pmax Névleges teljesítmény max Teljesítmény-tolerancia

Részletesebben

KISMEGSZAKÍTÓK, 6kA. W BMS6 KISMEGSZAKÍTÓ 6kA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK W SCHRACK INFO W ÖTLETEK ÉS TANÁCSOK W TARTOZÉKOK W MEGJEGYZÉS W MŰSZAKI ADATOK

KISMEGSZAKÍTÓK, 6kA. W BMS6 KISMEGSZAKÍTÓ 6kA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK W SCHRACK INFO W ÖTLETEK ÉS TANÁCSOK W TARTOZÉKOK W MEGJEGYZÉS W MŰSZAKI ADATOK W BMS6 KISMEGSZAKÍTÓ 6kA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 9 BM617110 BM617210 BM617310 BM617410 Szigetelt kialakítású vezetékcsatlakoztatási hiba elleni védelem Vezeték és soroló sín csatlakozási lehetőség alul és

Részletesebben

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat 2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat Alkalmazási terület: A mágneskapcsolót egyen- vagy váltakozó feszültséggel vezérelve kapcsolhatunk max. 6VAC névleges feszültségű és 95A névleges áramú áramkört. A készülék

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM. Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens

FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM. Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet VET 2014.05.16. EGYENPOTENCIÁLRA-HOZÁS

Részletesebben

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014 Kisfeszültségű termékek Termékválaszték 2014 Megbízható minőség Tartalom Moduláris alkatrészek 01-09 Kismegszakítók és moduláris kapcsolók Életvédelmi relék Időzítő relék és moduláris mágneskapcsolók Túlfeszültség

Részletesebben

RED A típus. Védelem Szivárgóáram-védelem Automatikusan önvisszazáró áram-védőkapcsoló. 30 ma MSZ EN 61008

RED A típus. Védelem Szivárgóáram-védelem Automatikusan önvisszazáró áram-védőkapcsoló. 30 ma MSZ EN 61008 RED 3 ma DB669 MSZ E 68 PB779_SE-5 Tanúsítványok A RED automatikusan önvisszazáró készülék egy ból és egy automatikus önvisszazáró egységből áll. b emberi védelem feszültség alatt álló részek közvetlen

Részletesebben

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK W TYTAN R BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓ 60 mm-es SÍNRENDSZERRE IS504851 Biztosító betéttartóval (villogó kiolvadásjelző) Szűkitő betéttel D01 és 10x38 mm cilinder betétekhez 400 V AC, 63 A, 50 ka, AC22B, lakatolható,

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

KISMEGSZAKÍTÓK, 4,5kA

KISMEGSZAKÍTÓK, 4,5kA KISMEGSZAKÍTÓK, 4,5kA 6 W BMS4 KISMEGSZAKÍTÓ, 1 PÓLUSÚ KAPCSOLT NULLAVEZETŐVEL, 4,5kA 4 BM417610 3 CIRCUIT KAPCSOLÁSI DIAGRAM RAJZ Sínezés 10 mm 2 / N BS990115 Sínezés 16 mm 2 / 1N, 2N, 3N BS900123 Sínezés

Részletesebben

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ Felhasználási hely adatai Partnerszám: --- Felhasználási hely címe: --- Felhasználó/fogyasztó neve: --- Felhasználó/fogyasztó elérhetısége: --- Felhasználási helyen rendelkezésre

Részletesebben

Felvonó felújítás, modernizálás helyzete Magyarországon

Felvonó felújítás, modernizálás helyzete Magyarországon Felvonó felújítás, modernizálás helyzete Magyarországon Siófok 2014. május 05. Gyökér Imre tanúsítási csoportvezetı Tel: 30 / 530-2592 30 / 267-6383 E-mail: gyoker.imre@emi-tuv.hu Gyors áttekintés Az országban

Részletesebben

SANTON. Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez. Használati útmutató

SANTON. Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez. Használati útmutató SANTON Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez Használati útmutató Típusválaszték DFS-1/DFS-14 - Motoros DC megszakító tokozásban - Telepítési útmutató DFS-1-W/DFS-14-W - Motoros DC megszakító tokozásban

Részletesebben

Siemens Zrt 2011. 5SL Kismegszakítók. Az 5SL kismegszakítók használhatók főkapcsolóként,

Siemens Zrt 2011. 5SL Kismegszakítók. Az 5SL kismegszakítók használhatók főkapcsolóként, 5SL Kismegszakítók BET Kisfeszültségű áramkör védelem z új 5SL kismegszakító 6 k-ig terjedő alkalmazáshoz. készülék rendelkezik az összes Siemens kismegszakítónál megszokott szolgáltatási jellemzővel.

Részletesebben

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet V. Energetikai konferencia 2010.11.25.

Részletesebben

Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással

Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással s 4 502 ACVATIX Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással SAL.. SAL31.. AC 230 V tápfeszültség, 3-pont vezérlıjel SAL61.. AC/DC 24 V tápfeszültség, 0 10

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak

Érintésvédelem alapfogalmak Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek

Részletesebben

Új IEC kapcsolóberendezés szabvány

Új IEC kapcsolóberendezés szabvány Új IEC kapcsolóberendezés szabvány Drexler Péter AREVA Hungária Kft. MEE Villamos kapcsolókészülékek és berendezések szakmai nap Budapest 2007.november 13. Az IEC nagyfeszültségű berendezés-szabványok

Részletesebben

Oldalra szerelhető, 1 z + 1 ny 00/0/2/ BEZ Mellső beépítésű, 1 z + 1 ny 00/0/2/ BEZ00003

Oldalra szerelhető, 1 z + 1 ny 00/0/2/ BEZ Mellső beépítésű, 1 z + 1 ny 00/0/2/ BEZ00003 W SEGÉDÉRINTKEZŐ Be- és kikapcsolt állapot jelzése A motorvédőkapcsoló bal oldalára vagy elejére pattintható építési változatok Minden építési nagysághoz BEZ00001 Oldalra szerelhető, 1 z + 1 ny 00/0/2/3

Részletesebben

22-es sorozat - Installációs mágneskapcsolók 25 A

22-es sorozat - Installációs mágneskapcsolók 25 A Installációs mágneskapcsolók 2 vagy 4 érintkezővel, 25 A Érintkezők kettős megszakítási hellyel A nyitott érintkezők távolsága 3 mm (záró) A nyitott érintkezők távolsága 1,5 mm (nyitó) Belső kapcsolási

Részletesebben

Védelem automatika készülékek vizsgálati szabványainak változása. Hanti Jenő OVRAM

Védelem automatika készülékek vizsgálati szabványainak változása. Hanti Jenő OVRAM Védelem automatika készülékek vizsgálati szabványainak változása Hanti Jenő OVRAM A szabványokról röviden A szabvány: leírt követelményrendszer A szabványosítást is szabványosítják! (SL melléklet) Kötelező

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

C60PV-DC kismegszakító C karakterisztika

C60PV-DC kismegszakító C karakterisztika DC áramkörök védelme C60PV-DC kismegszakító C karakterisztika A C60PV-DC egy DC kismegszakító többfüzéres (multi string). PB105200-50 Kiegészítve csatlakozódoboz kapcsolókkal (pl: C60NA-DC), a C60PV-DC

Részletesebben

BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN

BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN Hermann Zoltán C+D Automatika Kft. 1191. Budapest, Földvári u. 2. Tel. +36 1 2829676, 2829896 Fax.+36

Részletesebben

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw 9004840541731 LSTD0016

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw 9004840541731 LSTD0016 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 00 LSTD0032 Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés - Teszt funkció

Részletesebben

kis vagy közepes bekapcsolási áramok kapcsolására érintkezők anyaga AgNi 2 NO 1 NO + 1 NC 2 NC Lásd rendelési információk 250 / 440 250 / 440 2.

kis vagy közepes bekapcsolási áramok kapcsolására érintkezők anyaga AgNi 2 NO 1 NO + 1 NC 2 NC Lásd rendelési információk 250 / 440 250 / 440 2. 2 vagy 4 érintkezővel: 25, 4 érintkezővel: 40 vagy 63 z érintkezők kivitele: érintkezőhíd nyitott érintkezők távolsága: záró 3 mm, nyitó 1,5 mm (22.32 és 22.34-es típusoknál), nyitó 3 mm (22.44 és 22.64-es

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1034/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ExVÁ Kft. Vizsgálólaboratórium (1037 Budapest, Mikoviny Sámuel u. 2-4.) akkreditált területe

Részletesebben

Kiegészítô mûszaki adatok

Kiegészítô mûszaki adatok Compact S Kiegészítô mûszaki adatok Bemutatás Alkalmazások és mûszaki adatok Beépítési javaslatok Méretek 47 Csatlakozás 8 Villamos bekötési rajzok 9 Kioldási görbék 4 Compact S80-MA 4 Compact S0 0 az

Részletesebben

1. MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010)

1. MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010) S Z A B V Á N Y O K Honosított európai-nemzetközi szabványok: 1. MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010) 2. MSZ EN

Részletesebben

Fényes kilátások! HENSELelosztók. előnyei a napelemes rendszerekhez - Önnek! Biztonságos villamos installációs- és elosztó rendszerek

Fényes kilátások! HENSELelosztók. előnyei a napelemes rendszerekhez - Önnek! Biztonságos villamos installációs- és elosztó rendszerek Professional Photovoltaic Distributors Fényes kilátások! HENSELelosztók PV előnyei a napelemes rendszerekhez - Önnek! Biztonságos villamos installációs- és elosztó rendszerek 1 ENYSUN - használja ki az

Részletesebben

TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló

TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló Motorindítók 65A-ig Mágneses-termikus motorvédık GV2P GV2ME GV3P 2-darabból 0 Mágneskapcsolók

Részletesebben

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán Szakmérnöki továbbképzés Épületgépészeti szabályozástechnika Dr. Magyar Zoltán Tartalom 1. Épületgépészeti rendszerek üzemeltetése Beüzemelés, commissioning tevékenység Épületek belsı légállapotának kritériumai

Részletesebben

IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439

IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439 61 439 SZABVANYERTELMEZES.HU IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439 SZABVÁNYÉRTELMEZÉS SZABVÁNYOK ALKALMAZÁSA A MINDENNAPOKBAN TARTALMI ÉS FORMAI VÁLTOZÁSOK A KISFESZÜLTSÉGŰ KAPCSOLÓ- ÉS VEZÉRLŐBERENDEZÉSEK SZABVÁNYAIBAN

Részletesebben

Motorvédő relé 1,8...2,5 A / 0,75 kw LST Motorvédő relé 2,2...3,2 A / 1,1 kw LST00320

Motorvédő relé 1,8...2,5 A / 0,75 kw LST Motorvédő relé 2,2...3,2 A / 1,1 kw LST00320 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 0 LST0... Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés - Teszt funkció és

Részletesebben

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás.

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás. Nagy épület villamos betáplálása Iváncsy Tamás Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségu Technika és Berendezések Csoport Nagy épület villamos betáplálása Nagy épület villamos betáplálása M Motor. Nagy

Részletesebben

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé A / 18,5 kw LST34000

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé A / 18,5 kw LST34000 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 3 LST2... W SCHRACK INFO Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés -

Részletesebben

4C jelű sorozat - Csatoló relé modulok A

4C jelű sorozat - Csatoló relé modulok A 4 jelű - satoló relé modulok 8-10 - 16 A 4jelű satoló relé modulok, 1 vagy 2 váltóérintkezővel, zárható teszt nyomógombbal, mechanikus állapotjelzéssel, széles, dugaszolható csatlakozókkal, EM védőmodulokkal

Részletesebben

Beltéri villamos elosztószekrény ECC612...633 2. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS (rendeléshez)

Beltéri villamos elosztószekrény ECC612...633 2. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS (rendeléshez) Beltéri villamos elosztószekrény ECC612...633 2 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS (rendeléshez) 1. Szekrény rendeltetés Különféle elosztó- és kapcsolórendszeri funkcionális készülékek közös egységben történő elhelyezését

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305-3-ben leírt intézkedések célja Az építmények megóvása a fizikai

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

a NAT-1-1204/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1204/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1204/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Az AGROVÉD Biztonságtechnikai Mûszaki Fejlesztõ és Minõsítõ Kft. (2100 Gödöllõ, Tessedik S. u. 4.) akkreditált mûszaki

Részletesebben

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A -es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A - 5 mm széles, ultravékony relé - Érzékeny DC tekercs, 170 mw - Biztonsági elválasztás VDE 0160/EN 50178 szerint a tekercs és az érintkezõk között

Részletesebben

TGV-2 típusú kéziműködtetésű motorvédő kapcsoló Műszaki ismertető

TGV-2 típusú kéziműködtetésű motorvédő kapcsoló Műszaki ismertető TGV-2 típusú kéziműködtetésű motorvédő kapcsoló Műszaki ismertető A motorvédőkapcsoló olyan mechanikai kapcsolókészülék, amely hárompólusú érintkezőrendszerből, kéziműködtetésű mechanizmusból, termikus

Részletesebben

SPX vízszintes késes szakaszolókapcsoló kalapsínre, szerelőlapra vagy 600mm-es gyűjtősínrendszerre

SPX vízszintes késes szakaszolókapcsoló kalapsínre, szerelőlapra vagy 600mm-es gyűjtősínrendszerre SPX vízszintes késes szakaszolókapcsoló kalapsínre, szerelőlapra vagy mm-es gyűjtősínrendszerre SPX-V függőleges késes szakaszolókapcsoló 0, vagy 85 mm-es gyűjtősínrendszerre 052 052 02 052 04 052 0 052

Részletesebben

Védelmi kapcsolókészülékek

Védelmi kapcsolókészülékek Motorvédő kapcsoló Z-MS Megbízható védelem termikus túlterhelés és zárlat esetén. Alkalmas kiselosztókba történő beépítéshez. Érinkezőállás-kijelző piros - zöld. Fő alkalmazási terület: max. 15 kw (380/400

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

Szóbeli kérdések vázlata

Szóbeli kérdések vázlata Szóbeli kérdések vázlata 1. Ismertesse a biztonságtechnikai rendszerek vezetékezésére vonatkozó szabályokat! - Vezetékek kiválasztása - behatolásjelzı rendszer - videó figyelırendszer - A vezetékek hosszából

Részletesebben

Villlamos hálózatok gyakorlati kézikönyve - CD

Villlamos hálózatok gyakorlati kézikönyve - CD Villlamos hálózatok gyakorlati kézikönyve - CD Teljes tartalomjegyzék (Aktuális állapot: 2006.12.18.) Copyright Verlag Dashöfer Kft. Minden jog fenntartva! 1. Útmutató 1.1. Tartalom 1.2. Szerkesztıi ajánló

Részletesebben

Késes biztosítók G/8. Késes biztosítók MSZ EN 60269-1 MSZ EN 60269-2 MSZ HD 60269-2-1

Késes biztosítók G/8. Késes biztosítók MSZ EN 60269-1 MSZ EN 60269-2 MSZ HD 60269-2-1 Késes biztosítók A késes biztosító túlterhelés vagy zárlat esetén - a létrejövő hő hatására történő kiolvadás útján - nyitja az áramkört, ezáltal a mögötte lévő vezetékrészt és fogyasztókészülékeket megóvja.

Részletesebben

Háztartási Méretű KisErőművek

Háztartási Méretű KisErőművek Pásztohy Tamás. @hensel.hu Napelemes rendszerek érintés-, villám-, és s túlfeszt lfeszültségvédelme Háztartási Méretű KisErőművek Hálózatra visszatápláló (ON-GRID) rendszerek Napelemek Inverter Elszámolási

Részletesebben

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek QAA7 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek JELLEMZŐK Működési feszültség Védelem OpenTherm bus Csatlakoztathatóság Vezeték hossz Vezeték ellenálló képessége Teljesítményfelvétel Biztonsági szint

Részletesebben

ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI

ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI ÉS MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓK KONTAKTOROK Kontaktor definíció: Olyan gyakori működésre alkalmas elektromágneses elven működtetett mechanikus kapcsolókészülék,

Részletesebben

1 váltóérintkező, 10 A csavaros csatlakozású foglalat. 1 CO (váltóérintkező) 2 CO (váltóérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs.

1 váltóérintkező, 10 A csavaros csatlakozású foglalat. 1 CO (váltóérintkező) 2 CO (váltóérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. 48- - Csatoló relé modulok 8-10 - 16 48- Csatoló relék, 1 vagy 2 váltóérintkező, 15,8 mm széles, EMC védőmodullal és téves bekötés elleni diódával DC tekercsfeszu ltségnél 48.31 48.52/72 C vagy DC érzékeny

Részletesebben

Villanyszerelő Villanyszerelő

Villanyszerelő Villanyszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MOTORVÉDÕ KAPCSOLÓK MOTORVÉDÕ KAPCSOLÓK, BE5, BE6 SOROZAT KIOLDÁSI JELLEGGÖRBÉK SCHRACK INFO MÛSZAKI ADATOK

MOTORVÉDÕ KAPCSOLÓK MOTORVÉDÕ KAPCSOLÓK, BE5, BE6 SOROZAT KIOLDÁSI JELLEGGÖRBÉK SCHRACK INFO MÛSZAKI ADATOK BE500400 MOTORVÉDÕ KAPCSOLÓK, BE5, BE6 SOROZAT BE5 BE632000 Névleges áram BE5 max. 32A, beállítható BE6 max. 63A, beállítható Túlterhelés és zárlatvédelemmel ellátva Zárlatálló 10A-es kapcsolóig elõtétbiztosító

Részletesebben

Állásjelzés Érzékenység: váltakozó áram (AC) és lüktető egyenáram (A) Tetszés szerint hálózat csatlakoztatási irány Univerzális beépítési pozíció

Állásjelzés Érzékenység: váltakozó áram (AC) és lüktető egyenáram (A) Tetszés szerint hálózat csatlakoztatási irány Univerzális beépítési pozíció W HIBAÁRAM KAPCSOLÓ BCF0 SOROZAT ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 80 BC004103 Állásjelzés Érzékenység: váltakozó áram (AC) és lüktető egyenáram (A) Tetszés szerint hálózat csatlakoztatási irány Univerzális beépítési

Részletesebben

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ FIGYELEM! Ez a kézikönyv kizárólag a szakszerelő részére készült. A készülék telepítését szerelő szakemberrel végeztesse. A telepítő szerepe továbbá tájékoztatni a

Részletesebben

Felvonó Konferencia Siófok, 2015.06.11. Honvári Gábor Schindler Hungária Kft.

Felvonó Konferencia Siófok, 2015.06.11. Honvári Gábor Schindler Hungária Kft. Felvonó Konferencia Siófok, 2015.06.11. Honvári Gábor Schindler Hungária Kft. Termékbiztonság és munkavédelem Schindler Idıszakos Biztonságtechnikai Ellenırzés Ultrahangos tengelymérés Munkavédelem Schindler

Részletesebben

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK W QUADRON CrossLinkBreaker ÉS VolBreaker NH BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK SZERELŐLAPRA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK QUADRON KAPCSOLÓK Biztosítós kapcsoló NH betétekhez Építési nagyság: 000, 00, 1, 2, 3, 4a Szerelőlapra

Részletesebben

általános felhasználású dc kismegszakítók szabványi megfelelőség iec / en névleges üzemi feszültség u e 220 v dc pólusonként

általános felhasználású dc kismegszakítók szabványi megfelelőség iec / en névleges üzemi feszültség u e 220 v dc pólusonként általános felhasználású dc kismegszakítók szabványi megfelelőség iec / en 60947-2 névleges üzemi feszültség u e 220 v dc pólusonként névleges áram 1 63 a névleges zárlati határ-megszakítóképesség I cu

Részletesebben

ESD-Oktatás V01 2009

ESD-Oktatás V01 2009 ESD-Oktatás V01 2009 ESD Oktatás A képzés és tanácsadás során nyújtott szolgáltatásunk az elektrosztatikus töltéselvezetés területén szerzett több éves tapasztalatunkon alapszik. Képzésünk igen elismert

Részletesebben

RÉSZLETES TEMATIKA. a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz

RÉSZLETES TEMATIKA. a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz 1 RÉSZLETES TEMATIKA a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz I./VILLÁMVÉDELMI RENDSZEREK LÉTESÍTÉSE A 9/2008(II.22.) ÖTM RENDELET (OTSZ) SZERINT 1./ Jogszabályi háttér

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Alapok - Az építményben és annak környezetében a fizikai károsodás és az élőlények érintési és

Részletesebben

1 váltóérintkező, 10 A csavaros csatlakozású foglalat. 7.xxx CO (váltóérintkező) 2 CO (váltóérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs.

1 váltóérintkező, 10 A csavaros csatlakozású foglalat. 7.xxx CO (váltóérintkező) 2 CO (váltóérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. 49- - Csatoló relé modulok 8-10 - 16 A 49- Csatoló relék, 1 vagy 2 váltóérintkező, 15,5 mm széles, EMC védőmodullal 49.31-50x0 49.52/72-50x0 AC, DC vagy DC érzékeny kivitelű tekercsek iztonsági leválasztás

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-100A, BCF SOROZAT

HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-100A, BCF SOROZAT HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-00A, BCF SOROZAT HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-00A, BCF SOROZAT BC60203 Mûködés áramiránytól független, elektromechanikus kioldás Tartozékok: segédérintkezõ, sínezés A sínezést l. a Sínzés

Részletesebben

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása Porrobbanás elleni védelem Villamos berendezések kiválasztása Villamos berendezések kiválasztása Por fajtája Robbanásveszélyes atmoszféra fellépésének valószínűsége 31 Por fajtája Por minimális gyújtási

Részletesebben

isw kapcsolók isw vezérlőkapcsolók (20, 32 A) MSZ EN 60947-3 Rendelési számok isw vezérlőkapcsolók (20, 32 A) Névleges áram (In) DB118998 DB118999

isw kapcsolók isw vezérlőkapcsolók (20, 32 A) MSZ EN 60947-3 Rendelési számok isw vezérlőkapcsolók (20, 32 A) Névleges áram (In) DB118998 DB118999 isw kapcsolók DB122818 PB105266-40 Kontaktus állásjelzés b Alkalmas ipari leválasztásra az MSZ EN 60947-3 szabvány értelmében b A zöld csík jelenléte garantálja az érintkezők fi zikai elválasztását, így

Részletesebben

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1034/2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ Felhasználó és felhasználási hely adatai magánszemély esetén Partnerszám: Felhasználási hely címe: Szerződésszám: Érintett elszámolási mérő gyári száma: Felhasználó neve: Születési

Részletesebben

Jelzõ- és fényoszlopok Optimum Ø70 Harmony XVE. Katalógus

Jelzõ- és fényoszlopok Optimum Ø70 Harmony XVE. Katalógus Optimum Ø70 Harmony XVE Katalógus 05 Bemutatás AZ XVE jelzõ- és fényoszlopok alkalmasak egy gép, készülék vagy speciális alkalmazás állapotának körkörös távjelzésére fény- és/vagy hangjelzés formájában.

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT

ÉRINTÉSVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT ÉRINTÉSVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT Lapszabászat DIGI bázisállomás Site ID: VE11807 8100 Várpalota, Fehérvári út 37. Kelt: Budapest, 2016. július 30. A minősítő irat, öt számozott oldalt tartalmaz. 1. oldal,

Részletesebben

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 1. BEVEZETÉS A 601H-R és 601H-F hőérzékelők a mennyezetre szerelhető, aljzatra illeszthető 600-as sorozatú érzékelők közé tartoznak. Kétvezetékes hálózatba szerelhető,

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás A Fupact készülékek általános bemutatása Fupact termékcsalád leírása és működési módja A Fupact termékcsalád egy készülékbe integrálja a kapcsolás, a szakaszolás és a biztosítófoglalat funkciókat. Ezeket

Részletesebben

Villanyszerelő Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

RCA távműködtető segédrelé

RCA távműködtető segédrelé távműködtető segédrelé ic60 kismegszakítókhoz PB10653-40 távműködtető rendszer lehetővé teszi: b Kismegszakító villamos távműködtetése (nyitás és zárás) Vigi áram-védőkioldóval vagy anélkül, villamos kioldótekercsekkel

Részletesebben

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem "i" MSZ EN 50020:2003

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem i MSZ EN 50020:2003 Épületvillamosság Robbanásbiztos villamos gyártmányok. I-es alkalmazási csoport. Gyújtószikramentes rendszerek. 1. rész: Szerkezet és vizsgálatok MSZ EN 50394-1:2004* Villamos gyártmányok robbanóképes

Részletesebben

Törvényi háttér/eu szabályozás

Törvényi háttér/eu szabályozás TÜV SÜD Csoport Üzemi Gyártásellenőrzés az Építési Termék Direktíva és az új EN 1090 Acél- és aluminiumszerkezetek kivitelezése szabványsorozat alapján Hegesztési Felelősök Országos Konferenciája 2010.09.16-17

Részletesebben

GANZ KK Kft GANZ KK Kf ISO 9001 ISO rendszezrbenauditált ben auditá HÕRELÉK

GANZ KK Kft GANZ KK Kf ISO 9001 ISO rendszezrbenauditált ben auditá HÕRELÉK Kft KK GNZ riso 900 rendszerben auditált ÕRELÉK 00.0.6 õrelék háromfázisú termobimetállos hõrelék különféle villamos fogyasztók elsõsorban motorok túlterhelés elleni védelmére szolgálnak. típusváltozatok

Részletesebben

Linergy Evolution. A legújabb technológiai innovációt nyújtjuk Önnek B-4

Linergy Evolution. A legújabb technológiai innovációt nyújtjuk Önnek B-4 Linergy Evolution A legújabb technológiai innovációt nyújtjuk Önnek B-4 Linergy Evolution az új gyűjtősínrendszer Biztonságos, megbízható és rugalmas a legmagasabb teljesítményszint mellett A Schneider

Részletesebben

Épületautomatizálás. Fôkatalógus. Kismegszakítók. Érvényes: augusztustól. Think future. Switch to green.

Épületautomatizálás. Fôkatalógus. Kismegszakítók. Érvényes: augusztustól. Think future. Switch to green. Épületautomatizálás Ipari automatizálás Rendszerek Fôkatalógus Kismegszakítók Érvényes: 03. augusztustól Think future. Switch to green. Tartalomjegyzék Kismegszakítók PLSM Kismegszakítók PLS-DC Kismegszakítók

Részletesebben

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához A vásárolt terméket csak megfelelı szakismerettel rendelkezı, cégünk által felkészített szakember szerelheti fel, kötheti be

Részletesebben

Villamosság biztonságtechnikája I. rész

Villamosság biztonságtechnikája I. rész Villamosság biztonságtechnikája I. rész Villamos alapfogalmak 1. Ismertesse az áramforrás és az áramkör fogalmát (áramkör rajza)! Az áramkör elemei? 2. Mi a villamos áram, feszültség és az ellenállás?

Részletesebben

Gyártástechnológia II.

Gyártástechnológia II. Gyártástechnológia II. BAGGT23NNB Technológiai dokumentáció Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.bmf.hu Tartalom Alapfogalmak Technológiai dokumentumok Elıgyártmányok Gyártási hibák, ráhagyások Bázisok és készülékek

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

a MEE tagja Budapest, 2011

a MEE tagja Budapest, 2011 Arató Csaba a MEE tagja Budapest, 2011 Minden villamos berendezésnél, él készüléknél alapvető szempont: a BIZTONSÁG, ajóműszaki Ű MINŐSÉGŐ és a megbízható működés. Ezek megvalósítási feltételeit és követelményeit

Részletesebben

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató 1. A BERENDEZÉS MŐKÖDÉSE Távirányító egy nyomógomb a nyitáshoz, stophoz és záráshoz. A beépített lámpa nyitáskor vagy záráskor 3 percig világít,

Részletesebben