MSZ EN és 2 szabvány. A biztonságos és megbízható kisfeszültségű kapcsolóberendezés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MSZ EN 61439-1 és 2 szabvány. A biztonságos és megbízható kisfeszültségű kapcsolóberendezés"

Átírás

1 MSZ EN és 2 szabvány A biztonságos és megbízható kisfeszültségű kapcsolóberendezés alapkövetelményei

2 MSZ EN és 2 Egy szabvány, mely igazodik igényeihez Az IEC/MSZ EN szabványokat ma már jogi és piaci referenciáknak tekintjük. Az új MSZ EN és 2 szabvány a referencia a kisfeszültségű villamos kapcsolóberendezések építésekor. Schneider Electric és az IEC szabvány múltja sikertörténet Az MSZ EN szabvány előírásai teljes mértékben megfelelnek az újgenerációs kisfeszültségű kapcsolóberendezések tervezői és felhasználói kívánalmainak, úgymint a személyek és berendezések védelme, villamos rendelkezésre állás, hosszú távú megbízhatóság. Ezen alapvető értékek megteremtéséhez a szabvány elvárások széles skáláját fogalmazza meg. Magában foglalja egy olyan rendszer tervezését, mely valamennyi feltételnek megfelel; a munkafázisok ellenőrzését; a kapcsolóberendezés és a beépített készülékek megfelelőségét; a villamos, mechanikus vagy összeállítási hibák kiküszöbölését; az egyszerűbb rendszer-karbantartást és bővíthetőséget. A legelső villamos kapcsolóberendezésének megépítésétől fogva a Schneider Electric folyamatosan elkötelezett aziránt, hogy berendezésgyártó partnereinek a szabványoknak teljesen megfelelő rendszereket nyújtson. A Schneider Electric mindig úgy tartotta, hogy megoldásainak szabványmegfelelősége csupán a minimum termékeinek létrehozásakor. Eredeti termékgyártóként, a Schneider Electric folyamatosan bizonyítja is ezt a mindennapokban. 30 év tapasztalat a típustesztelt kapcsolóberendezések gyártásában (és a kapcsolódó szabványok területén). 100%-ban típustesztelt és a szabványoknak megfelelő kapcsoló berendezések. Teljes támogatás a berendezésgyártók és villamos vállakozók számára 3 millió működő Schneider Electric típustesztelt kisfeszültségű kapcsolóberendezés szerte a világban. 2

3 Eredeti termékgyártó (Schneider Electric) és berendezésgyártó: Mindketten érintettek a tesztelt berendezésekben Az MSZ EN szabvány egyértelműen meghatározza azon ellenőrzési eljárásokat, melyeket el kell végezni annak érdekében, hogy a kapcsolóberendezés megfeleljen a szabvány előírásainak: az Eredeti termékgyártó (Schneider Electric) garantálja a berendezés szabvány szerinti tervezését, a Berendezésgyártó pedig felelős azért, hogy az elkészült kapcsolóberendezés is megfeleljen a szabványnak. Projektspecifikáció Tervező > Meghatározza az igényeket és kikötéseket a teljes rendszer tervezéséhez, beszereléséhez, működéséhez és fejlesztéséhez. > Ellenőrzi, hogy követelményeit teljes mértékben integrálta-e a Berendezésgyártó. Az alkalmazástól függően lehet azonos a végfelhasználóval. Kapcsolóberendezés-rendszer Berendezésgyártó Tesztelt kapcsolóberendezés Eredeti termékgyártó (Schneider Electric) A kapcsolóberendezésrendszer eredeti tervezését és kapcsolódó ellenőrzését végezi. Az MSZ EN szabványban felsorolt Tervezési ellenőrzésekért felelős, beleértve számos villamos tesztet. Az elkészült berendezésért felelős (akár ugyanaz, mint az Eredeti termékgyártó, akár nem). A Darabvizsgálati ellenőrzésekért felelős minden egyes berendezésnél, a szabványnak megfelelően. Ha eltér az Eredeti termékgyártó (Schneider Electric) utasításaitól, újra el kell végeznie a Tervezési ellenőrzéseket. Végfelhasználó Aki a szabványoknak mindenben megfelelő, tanúsított kisfeszültségű kapcsolóberendezés megrendelője. A Darabvizsgálati ellenőrzések megkövetelésével biztosítja, hogy a megvalósult kapcsolóberendezés megfelelő legyen. *A Schneider Electric kidolgozott egy specifikációs útmutatót. 3

4 Az MSZ EN szabvány Mindegyik, az MSZ EN szabványban ajánlott vizsgálati alapvető cél eléréshez: biztonság, folyamatos működés és a Biztonság Szigetelési szilárdság A hosszú idejű feszültségeknek, valamint a tranziens és átmeneti túlfeszültségeknek való ellenálló-képesség a szigetelési távolságok, a kúszóáramutak és szigetelések megfelelő megválasztásával. > A légrések és kúszóáramutak ellenőrzése. > Üzemi frekvenciás próbafeszültség. > Lökő-próbafeszültség. > A szigetelési távolságok vizuális ellenőrzése (a tervezési feltételek és kúszóáramutak függvénye). > Üzemi frekvenciás próbafeszültség. Áramterhelhetőség Kigyulladással szembeni védelem a > Hőmérsékletemelkedési vizsgálat. > Szemrevételezés. hőmérséklet-emelkedés korlátozásával: > amikor bármely áramkör folyamatosan terhelt a névleges áramával, > amikor bármely áramkör folyamatosan terhelt a névleges áramával, figyelembe véve az egyidejűségi tényezőt. > Származtatás egy típustesztelt referenciaberendezésből szigorú feltételekkel. > Számítások, igen szigorú feltételekkel, biztonsági küszöbértékek figyelembe vételével (beleértve a készülékek 20%-os leértékelését). > Meghúzási nyomaték-ellenőrzés. Zárlati szilárdság Rövidzárlati ellenállóképesség, köszönhetően a zárlatvédelmi készülékeknek, a készülékek zárlati koordinációjának és a berendezés azon képességének, hogy ellenáll a zárlat során fellépő erőhatásoknak. > A főáramkörök - beleértve a nullavezetőket - és a védelmi áramkörök rövidzárlati tesztje (Icc és Icw). > Származtatás egy típustesztelt referenciaberendezésből szigorú feltételekkel. > Szemrevételezés Áramütés elleni védelem A veszélyes, feszültség alatt lévő részek nem hozzáférhetőek (alapvető védelem) és a hozzáférhető vezetőképes részek nem válnak veszélyes, feszültség alatti résszé (érintésvédelem). > IP XXB teszt és a szigetelőanyagok ellenőrzése. > Mechanikai működési tesztek. > A dielektromos tulajdonságok ellenőrzése. > Átmeneti ellenállás mérése valamennyi vezető és a PE sín között. > A védelmi áramkörök rövidzárlati ellenőrzése. > A védelmi körök folytonosságának ellenőrzése. > A védőáramköri csatlakozások meghúzási nyomatékának ellenőrzése. Tűz- és robbanásveszély elleni védelem Személyek tűzveszély elleni védelme: belső gyújtópontok kiküszöbölése megfelelő anyagválasztással és különböző tervezési szempontok betartásával. > Izzó huzal-teszt. > Az MSZ EN szabvány által előírt speciális ellenőrzések. Nincs. 4

5 10 legfontosabb előírása ellenőrzés hozzájárul a három végfelhasználó előírásainak teljesítése Üzemfolytonosság Karbantartási és bővítési lehetőség A folyamatos működés biztosítása a személyi biztonság csökkenése nélkül a berendezés karbantartása vagy módosítása során, amit az alap- és zárlatvédelmi eszközök illetve a kiszakaszolható elemek tesznek lehetővé. > IP tesztek. > Mechanikai működés ellenőrzése (különösen a kiszakaszolható elemeknél). > Megfelelő mechanikai működés. > Személyek áramütés elleni védelmének ellenőrzése. Elektromágneses összeférhetőség Megfelelő működés és az EMC zavarok kibocsátásának elkerülése a kapcsolódó EMC szabványnak megfelelő villamos készülékek kiválasztásával és helyes beépítésével. > EMC teszt a termékszabványoknak vagy az általános EMC szabványoknak megfelelően. Nincs. A végfelhasználói előírások betartása A kapcsolóberendezés alkalmassága a villamos működtetésre Megfelelő működés az alábbiak szerint: > Szemrevételezéssel. > Rutinellenőrzés > A villamos kapcsolási rajz és a kapcsolódó előírások (feszültségek, koordináció stb.) a megfelelő készülékek kiválasztásával és előírás szerinti szerelésével és vezetékezésével. > A kezelőszervek megfelelő elhelyezésével és azonosításával. > A szigetelési távolság lökőfeszültség-állóságának ellenőrzése a kikocsizható részeknél. > Szemrevételezéssel. > Mechanikus működtetési és funkció tesztek. Helyszíni telepítés és üzembe helyezés A kezelési, szállítási, tárolási és telepítési körülményekkel szembeni tűrőképesség. Előkészítés az egyszerű telepítésre és a vezetékek tervek szerinti csatlakoztatására, dokumentáció segítségével. > Szemrevételezéssel. > Emelési teszt, MSZ EN szabvány szerint. > A külső csatlakozások száma, típusa és jelölése. A berendezés környezeti hatásokkal szembeni védelme A berendezés védelme mechanikus és atmoszferikus behatásokkal szemben megfelelő anyagválasztással és különböző tervezési szempontok betartásával. > IP teszt > IK teszt > Korrózióállósági teszt Nincs. > UV teszt (csak kültéri berendezésnél) 5

6 A Schneider Electric megoldásai 100%-ban Az épületektől a nagy ipari létesítményekig, a Schneider Electric MSZ EN és 2 szabvány előírásainak. Mindemellett pedig a költségek kézbentarthatóságát nyújtják a berendezések teljes Épületek Kínálatunk Schneider Electric készülékkel* Biztonság Linergy gyűjtősínek Optimális Icw teljesítményt (1s rövidzárlat) nyújtanak, ugyanakkor harmadakkora a súlyuk, mint az azonos áramerősségű rézsíneknek. Az elülső oldali hozzáférés az összes fáziscsatlakozóhoz biztonságosabb és egyszerűbb karbantartást tesz lehetővé. Multi 9 kismegszakítók Teljes biztonságot nyújtanak a karbantartás ideje alatt, és abszolút védelmet biztosítanak az áramütéssel szemben, biztonságos lekapcsolást tesznek lehetővé, ellátják a fogyasztók védelmi feladatait stb. Funkcionális egységek és burkolati elemek A Prisma Plus kapcsolóberendezések villamos folytonosságát biztosítják érintésvédelmi szempontból. Folyamatos működés Compact NSX megszakítók Teljes szelektivitás, motor-túlterhelések távjelzése és beavatkozás az SDTAM kapcsolómodul segítségével, közvetlen hozzáférés az állapotjelzésekhez. Polypact elválasztóblokk Készülékek egyszerű és gyors sorolásához teljes takarással és megbízható, karbantartásmentes csatlakozásokkal. Distribloc elosztóblokk Moduláris, gyorcsatlakozós mono-elosztóblokk. A végfelhasználó előírásainak betartása Specifikációs útmutató A Schneider Electric által készített segédlet, melynek használatával a berendezés teljes mértékben megfelelhet az előírásoknak (végfelhasználó és berendezésgyártó). Rögzítési pontok Biztosítják a homloklapok, ajtók és burkolati elemek közötti villamos folytonosságot. 6 * Csak a Schneider Electric készülékekkel szerelt berendezés biztosítja az IEC/MSZ EN szabványoknak való megfelelést és a berendezések megbízható működését.

7 megfelelnek az MSZ EN szabványnak számtalan megoldást kínál, melyek mind megfelelnek az jelentős biztonságot, működési megbízhatóságot és élettartama alatt. Schneider Electric készülékkel* Nagy ipari létesítmények Kínálatunk Biztonság A feszültség alatti részek elkülönítése Magasfokú biztonság és védelem, minden üzem közbeni működtetésnél: IP20 takarók, burkolattal védett főáramköri csatlakozók, melyek csak a megszakító nyitott és a fiókok kiszakaszolt állapotában hozzáférhetők, állapotjelzés a hibás működtetések elkerülése érdekében stb. Hőmérséklet-ellenőrzés A hőmérsékletemelkedés figyelése a megfelelően elhelyezett (gyűjtősínek és fiókfőérintkezők) mérőkkel a meghibásodás lehetőségének minimalizálására és a karbantartási idők csökkentésére. Polyfast rendszer A Polyfast csatlakozók elválasztásai garantálják a tökéletes védelmet az áramütésekkel szemben! Folyamatos működés TeSys U motorindító Modularitás által biztosított bővíthetőség az alapkészülék módosítása nélkül. A funkcionális egységek szerszám nélkül is egyszerűen cserélhetőek és bővíthetőek. Moduláris funkcionális egységek Egyszerűen bővíthetők és módosíthatóak. Tartalék helyek biztosíthatóak az akár az utolsó pillanatban beépítésre kerülő készülékek vagy új funkcionális egységek számára. Masterpact megszakítók Alkalmasak a villamos betáplálások figyelésére és automatikus átkapcsolására az energiaellátás folytonosságának biztosítása érdekében. A végfelhasználó előírásainak betartása Specifikációs útmutató A Schneider Electric által készített segédlet, melynek használatával a berendezés teljes mértékben megfelelhet az előírásoknak (végfelhasználó és berendezésgyártó). Kocsizhatóság A kapcsolóberendezések bővítése lehetséges a működés folyamatosságának és a maximális biztonság fenntartása mellett. Három fiókállapot: beszakaszolt, teszt és kiszakaszolt. A kezelőszervek hozzáférése az elülső oldalról lehetséges. Környezeti ellenállóképesség Kiváló szerkezeti stabilitás. Többféle védettségi szint (IP30, IP41 vagy IP54) a nagyobb igénybevételnek kitett helyeken 7

8 Változások a nagyobb biztonság érdekében MSZ EN és 2 = Tesztelt berendezések Általános előírások Új MSZ EN Teljesítmény-kapcsolóberendezés és -vezérlőberendezés Elosztótáblák Felvonulási helyszínek berendezései Kábelhálózatok berendezései Síncsatornás rendszerek MSZ EN MSZ EN MSZ EN MSZ EN MSZ EN MSZ EN = Típusvizsgált és Részlegesen típusvizsgált Általános előírások és Típusvizsgált / Részlegesen típusvizsgált berendezések Régi MSZ EN Elosztótáblák Felvonulási helyszínek berendezései Kábelhálózatok berendezései Síncsatornás rendszerek MSZ EN MSZ EN MSZ EN MSZ EN A legfontosabb változások áttekintése > Tervezési ellenőrzés Szigorúbb követelmények a szigetelőanyagokkal és a tranziens túlfeszültség-állósággal szemben. Hőmérséklet-emelkedési vizsgálat: Minden egyes funkcionális egység terhelési tesztje névleges áramával. Egyértelműen meghatározott eljárások a kapcsolóberendezés tesztjére vonatkozóan. Négylépéses vizsgálat: önállóan a funkcionális egységekre, a gyűjtősínekre és az elosztásra, illetve a komplett berendezésre. Terheléses vizsgálatoknál fűtőellenállások alkalmazása csak a vizsgálttal szomszédos áramkörök esetén megengedett. Származtathatóság egy típustesztelt referenciaberendezésből szigorú feltételekkel. Származtathatóság 3150 A helyett csak 1600 A-ig lehetséges, nagyon szigorú feltételekkel, beleértve a 20%-os leértékelést. Származtathatóság egy típustesztelt referenciaberendezésből a zárlati vizsgálatokra vonatkozóan szigorú feltételekkel. 50 helyett 200 működési ciklus a zárszerkezetre, reteszelésekre és kocsizható részekre vonatkozóan. Emelési teszt (az MSZ EN szabvány szerint). Korrozióállósági teszt a fém részekre (az MSZ EN szabvány szerint). > Darabvizsgálatok Vizsgálatok sokkal részletesebb előírása Sokkal szigorúbb követelmények a szigetelési távolságokra vonatkozóan. Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/b telefon: , fax: Schneider Vevőszolgálat telefon: , fax: SE176/ /05

Szerelési szabvány. Váltás az IEC 60439-X szabványról a 61439-X szabványra

Szerelési szabvány. Váltás az IEC 60439-X szabványról a 61439-X szabványra Kisfeszültségő kapcsolóberendezések és vezérlıberendezések Szerelési szabvány Váltás az IEC 60439-X szabványról a 61439-X szabványra Dr. Novothny Ferenc (PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem, Kandó Villamosmérnöki

Részletesebben

IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439

IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439 61 439 SZABVANYERTELMEZES.HU IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439 SZABVÁNYÉRTELMEZÉS SZABVÁNYOK ALKALMAZÁSA A MINDENNAPOKBAN TARTALMI ÉS FORMAI VÁLTOZÁSOK A KISFESZÜLTSÉGŰ KAPCSOLÓ- ÉS VEZÉRLŐBERENDEZÉSEK SZABVÁNYAIBAN

Részletesebben

Compact NS, még több alkalmazási lehetôség

Compact NS, még több alkalmazási lehetôség push to trip Compact NS, még több alkalmazási lehetôség Kisfeszültségû elosztóhálózatok védelme 14. oldal E20999 Védelem: c a transzformátorral táplált elosztóhálózatokhoz, c a generátorral táplált elosztóhálózatokhoz,

Részletesebben

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Az OTSZ 3. rész XII. fejezete foglalkozik a villamos berendezések ellenőrzésével, s szó szerint a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (OTSZ) nem

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw Katalógus 2003 Altivar fordulatszám-szabályozók 0,8 2,2 kw Tartalomjegyzék Altivar Bemutatás................................. 2-3. Rendelési számok.......................... 4-5. Jellemzôk..................................

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY 1999. augusztus Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága 2. rész: Elektromos kerítés energia ellátók speciális követelményei (IEC 60335-2-76:1997, módosítva)

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

98% VLT nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön alkalmazási igényeinek figyelembevételével. Kiválasztási útmutató. www.danfoss.hu/vlt.

98% VLT nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön alkalmazási igényeinek figyelembevételével. Kiválasztási útmutató. www.danfoss.hu/vlt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kiválasztási útmutató VLT nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön alkalmazási igényeinek figyelembevételével 98% Hatásfok Jobb energiafelhasználás és csökkenő költségek

Részletesebben

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 2 3 Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban Mit hozott 2012/2013. az előírások szintjén, szabványkövetés Gyakorlati villámvédelmi problémák 4 Miért is vagyunk itt? A villám

Részletesebben

Védelmi javaslat. Tetőre telepített napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme. www.dehn.hu. Tartalom

Védelmi javaslat. Tetőre telepített napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme. www.dehn.hu. Tartalom Tartalom Vezetéknyomvonal és földelés napelemes rendszereknél "s" biztonsági távolság az MSZ EN 62305-3 szabvány szerint Magárnyék a napelem cellákon Speciális védőkészülékek napelemes rendszerek egyenáramú

Részletesebben

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de 1. típusú túlfeszültségvédelmi készülék szikraköz vagy varisztor? Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de A modern elektrotechnika különböző területein az elektronikus építőelemek széleskörű

Részletesebben

Rövid telepítési útmutató 00825-0118-4530, EC változat 2013. március. Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó

Rövid telepítési útmutató 00825-0118-4530, EC változat 2013. március. Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó 00825-0118-4530, EC változat Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó A kézikönyvről Ez a telepítési útmutató a Rosemount 5300 sorozatú távadókhoz ad általános irányelveket.

Részletesebben

Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten

Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten A Hensel Hungária Kft. által gyártott és a DEHN+SÖHNE előírásai alapján

Részletesebben

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 166. szám 17711 A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

PV GUARD P P. Használati - kezelési útmutató. PV-DC-AM-02-04 és PV-DC-AM-02-04-ext. típusú készülékekhez

PV GUARD P P. Használati - kezelési útmutató. PV-DC-AM-02-04 és PV-DC-AM-02-04-ext. típusú készülékekhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak

Érintésvédelem alapfogalmak Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés. Szolgáltatási Szabályzata

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés. Szolgáltatási Szabályzata Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés Szolgáltatási Szabályzata Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.13.2.2 Verziószám:... 2.2 Hatályba lépés dátuma: 2015.02.28. 1. oldal (összesen:

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz Telepítési és programozási kézikönyv Tartalomjegyzék Telepítés Fontos tájékoztatás...4 Mielőtt elkezdené...5 A dokumentáció felépítése...7

Részletesebben

Hegesztő és plazmavágó berendezések. 6. kiadás

Hegesztő és plazmavágó berendezések. 6. kiadás Hegesztő és plazmavágó berendezések 6. kiadás 2 Hegesztés- és vágástechnológia Az ESAB több mint 100 éve vezető szerepet játszik a hegesztés- és vágástechnológiák megújításában. Folyamatosan dolgozunk

Részletesebben

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

Prolan Energiamenedzsment Rendszer. Rendszerleírás

Prolan Energiamenedzsment Rendszer. Rendszerleírás Prolan Energiamenedzsment Rendszer Rendszerleírás Prolan Energiamenedzsment Rendszer Verzió: 2011.09.13. Szerkesztette: Menyes Roland, Salacz Ágoston, Szabó Ervin PROLAN Irányítástechnikai Zrt. 2011 Budakalász

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben