Michael Blastland Andrew Dilnot. Tigris, ami nincs. Lássunk át a számok erdején!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Michael Blastland Andrew Dilnot. Tigris, ami nincs. Lássunk át a számok erdején!"

Átírás

1 Michael Blastland Andrew Dilnot Tigris, ami nincs Lássunk át a számok erdején! tigris_001_216_4korr.indd 3 6/27/08 1:54:12 PM

2 A fordítás alapja: Michael Blastland Andrew Dilnot: The Tiger That Isn t: Seeing Through a World of Numbers. Profile Books Ltd., London, 2007 Szöveg Michael Blastland Andrew Dilnot, 2007 Fordította: Garamvölgyi Andrea Fordítás Garamvölgyi Andrea, 2008 Szerkesztette: Dr. Török Hilda Felelôs szerkesztô: Falcsik Mari Borítóterv: Biborné Veres Dorottya Ábrakészítô: Pataki Imre ISBN Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon a kiadó engedélye nélkül közölni. Kiadja a HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2008 Felelôs kiadó: Szauer Péter Nyomdai elôkészítés: HVG Press Kft. Felelôs vezetô: Erényi Ágnes Nyomás: AduPrint Kft. Felelôs vezetô: Tóth Béláné tigris_001_216_4korr.indd 4 6/27/08 1:54:12 PM

3 Tartalom Elôszó a magyar kiadáshoz 9 1. Bevezetés Méret: gondolkodjunk emberi léptékben! Számolás: kemény gyémántok puhára fôtt borsószemek Véletlen: tigris, ami nincs Átlagok: a fehér szivárvány Célok: az elefánt és a trükközés Kockázat: gondolkodjunk megint emberi léptékben! Mintavétel: puszta kézzel halat fogni Adatok: az ismeretlenek megismerése Megdöbbentô számok: kakukktojás a fészekben Összehasonlítás: figyeljünk a különbségekre! Összefüggések: vegyük a fáradtságot és gondolkodjunk! 197 Köszönetnyilvánítás 211 Ajánlott olvasmány 213 Név- és tárgymutató 217 tigris_001_216_4korr.indd 7 6/27/08 1:54:12 PM

4 Elôszó a magyar kiadáshoz A számokkal kapcsolatban a legtöbb embernek fenntartásai vannak. Az adatok világát sokan elvontnak, idegennek tartják. A következtetésekrôl, a hosszabb elemzésekrôl gyorsan kialakul az a vélemény, hogy bonyolult összefüggéseket takarnak, tárgyalásmódjuk pedig száraz. Hamar rájöhetünk azonban, hogy midennapi életünk során a közvetlen és a tágabb környezetünkben való eligazodáshoz szükségünk van pontos kapaszkodókra, egzakt megfogalmazásokra, mérhetô teljesítményekre. Ebben pedig a statisztikai adatok lehetnek segítségünkre. Hasznos, ha a reggeli rádióhallgatás alkalmával megtudjuk, hogy a napi átlagoshômérséklet 18 C lesz, ennek ellenére kora reggel és késô este még megfázhatunk. Nem mindegy az sem, ha azt olvassuk, hogy az elmúlt hónapban csökkent az infláció növekedésének üteme, vagy arról ír a lap, hogy csökkent az infláció. És még csak reggel 9 óra tájban járunk. Mennyi adattal találkozhatunk még a nap folyamán? A társadalmi-gazdasági folyamatok követéséhez, befolyásolásához elengedhetetlen, hogy otthon érezzük magunkat a számok világában. Ebben segít Michael Blastland és Andrew Dilnot Tigris, ami nincs címû könyve, amely szinte észrevétlenül vezeti be az olvasót a statisztika rejtelmebe. Élményszerûen tárulnak elénk olyan élethelyzetek, amikor a puszta számok tartalommal telnek meg és válnak statisztikai adatokká. Az adatok pedig segítenek megismerni környezetünket, és segítenek racionális döntéseket hozni. A szerzôk szórakoztatóan, ugyanakkor szakmailag helytállóan ismertetik az alapvetô statisztikai módszereket, az adatgyûjtés nehézségeit, az átlag és tigris_001_216_4korr.indd 9

5 10 Tigris, ami nincs a szóródás kérdéskörét, de bevezetnek a mintavétel és a sztochasztikus kapcsolatok világába is. Jó szívvel és szakmai meggyôzôdéssel ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik szeretik a számokat, mert üdítôen elszórakozhatnak. Továbbá azoknak is, akik esetleg kevésbé vonzódnak hozzájuk, mert észrevétlenül nyílhat meg elôttük a statisztika világa, amit a könyv végére érve még meg is szerethetnek. Sándorné dr. Kriszt Éva fôiskolai tanár, a Budapesti Gazdasági Fôiskola rektora tigris_001_216_4korr.indd 10

6 1. fejezet Bevezetés A hírekben, a politikában, az élet minden területén hemzsegnek a számok. Akár tetszik, akár nem, a közéleti kommunikációban megjelent egy új, hi vatalos nyelv, amelyben elsô helyet kaptak a számok ez a nyelvismeret pedig maga a hatalom. Többnyire úgy tûnik, a számok már fontosabbak, mint maguk a tények. Sokan éppen ezért nem bíznak a számokban. Úgy vélik, nem tájékoztatnak, hanem félrevezetnek, nem segítenek, hanem hátráltatnak, túl könnyû velük viszszaélni és túl nehéz bennük megbízni. Tekintélyparancsoló és tekintélyromboló ijesztô, micsoda kettôsség! Hogyan találhatjuk meg a kivezetô utat a számok labirintusából? Elôször is, engedjük el magunkat! Mindannyian többet tudunk annál, mintsem gondolnánk. Bármennyire hihetetlen, már meglevô tapasztalataink is elegendôk ahhoz, hogy átlássunk a számokon. Az egész könyvet erre a merész gondolatra építettük: nem terhelünk senkit ismeretlen tényekkel, inkább megmutatjuk, mennyire sokat tud már mindenki magától is, majd eláruljuk, hogyan lehet az eddig megszerzett ismereteket és tapasztalatokat okosan felhasználni arra, hogy valóban érthetô legyen a számok rejtélyes világa. A világ túl nagy és bonyolult, ezért nehéz mindenoldalúan megérteni. A számok segíthetnek, hogy legalább részleteiben megismerjük ezt az összetett világot. Kétségtelen, hogy a számoknak tigris_001_216_4korr.indd 11

7 12 Tigris, ami nincs megvannak a maguk korlátai, de ha helyesen használjuk ôket, akkor verhetetlenek. Bizonyára sokan ismerik azt a szólást, hogy kis hazugság, nagy hazugság, statisztika. Nos, könyvünkben nem a kisebb-nagyobb statisztikai hazugságokkal foglalkozunk. Ha mi, mint szerzôk egyikünk újságíróként, másikunk közgazdászként valóban ilyen rossz véleménnyel lennénk a számokról, akkor nem használnánk olyan sok adatot és statisztikát a munkánk során, és ezt másoknak sem ajánlanánk. Nem elrettenteni akarunk. Azt tûztük ki célul, hogy a számokat visszahozzuk a realitások talajára. Ahhoz, hogy célunkat elérjük, nem ragadunk le a szakmai trükkök (többszörös számolás, ravasz diagramok, cseles kiinduló adatok, trükkös skálák) leleplezésénél, hiszen az ilyesfajta ártalmas dolgokról mások már rég lerántották a leplet. Egy-egy történetre azonban az igazi gyöngyszemekre röviden majd kitérünk. Nem kenyerünk a misztikus statisztikai módszerek alkalmazása sem, noha egyik-másik valóban zseniális. Ehelyett, amikor csak lehetséges, a hétköznapi életbôl vett példákkal mutatjuk majd be, miként vágjunk át a számok dzsungelén, hogy eljussunk a lényeghez, és megértsük azokat az alapelveket, amelyek meghatározzák a számok tartalmát és mögöttes értelmét az élet különbözô területein, s végül érthetôbbé tesznek mindent, amit szeretünk vagy éppen utálunk. Hisszük, hogy ezt a tudást megoszthatjuk azokkal is, akiknek egykor a matematika szövevényes rejtély volt csupán. Sokszor a hétköznapi és egyszerû dolgok sem mindig maguktól értetôdôek. Segíthetünk a nap mint nap felvetôdô kérdések megválaszolásában is: Mennyit keresnek az emberek, mennyi pénzük van, ki a szegény és ki a gazdag? Mennyit érnek a kormányzat ígéretei a kiadásokkal kapcsolatban? Tényleg nem érnek egy lyukas garast sem a kormányzati ígéretek? Ki nyer, és ki veszít? Lehet-e hinni az iskolák rangsorának? Megmenti-e a traffipax bárkinek is az életét? Mit jelentenek a kiskorú bûnelkövetôkrôl szóló felmérések, hogy például 4-bôl 1 ezt vagy azt csinált? Mit kell érteni azon, tigris_001_216_4korr.indd 12

8 Bevezetés 13 hogy 6%-kal nô valaminek a kockázata azoknál a nôknél, akik ezzel vagy azzal foglalkoznak? Sorolhatnánk tovább a mindennapok során felvetôdô kérdéseket. Mi a helyzet például az inflációval, az iraki háború halálos áldozatainak számával, a HIV/AIDS-megbetegedések arányával, a halállomány vagy a sündisznók számának csökkenésével, a rák kockázatával, az elöregedô társadalmak nyugdíjrendszerének összeomlásával, az egészségügyi ellátórendszer költségvetési adataival, a szeméthegyekkel, a várakozásokkal, a harmadik világ országainak adósságaival, a globális felmelegedésrôl szóló prognózisokkal? Alig találni olyan témát, amelyben nincsenek mérések, mennyiségi meghatározások, elôrejelzések, rangsorolások, statisztikák, célértékek és adatok a számok mindenütt jelen vannak és gyakran válnak vita tárgyává. A gyanús vagy komolytalanak tûnô számokat próbáljuk meg mielôbb tisztázni! Vagyis szálljunk szembe a nagyképû kritikusokkal és mindazokkal, akik a könnyebb megoldást választva, megvetést színelve bizalmatlanok a számokkal szemben és egyáltalán nem vállalják, hogy megbirkózzanak velük! Amikor egy közismert író azt magyarázta nekünk, hogy már éppen elég számmal találkozott, köszöni szépen, elege is lett belôlük, mert nem érti ôket, és nem is látja be, miért is kellene ôket megértenie, számunkra úgy tûnt, ellenállásával csupán félelmét igyekezett palástolni. Elôítéletei vagy az a néhány ilyen-olyan számszaki információ, amelynek már a birtokában volt, gyanakvóvá tették, ezért inkább lefitymált minden olyan bizonyítékot, amely számára kellemetlen volt vagy kényelmetlenséget okozott. Mindannyian súlyos árat fizetnénk és valószínûleg sok lehetôséget szalasztanánk el, de akár egész életünk tönkremehet, ha ez a hozzáállás rossz politikához, rossz kormányzáshoz és blablabla érthetetlen tudósításokhoz vezet. Van azonban még egy rákfenéje a számok és az emberek viszonyának. Nevezetesen az, hogy ha a számok nem mutatják meg azonnal a teljes igazságot, akkor nem tényként, hanem csupán véleményként kezelik ôket. Vagyis a számoknak amellett, hogy tigris_001_216_4korr.indd 13

9 14 Tigris, ami nincs sokan nem bíznak bennük sokszor abszolút túlzó elvárásoknak is meg kell felelniük. Kevés dolog van, amit bizton állítunk, de azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy a könyvben szereplô adatok közül néhány biztosan hibás. Akik teljes bizonyosságot várnak el, azok talán kissé elrugaszkodtak a valóságtól. A számok világában mindenki ingoványos talajon jár, egyetlen szám sem kínál azonnali és teljes megvilágosodást. A dolgok az életben bonyolultan mûködnek, és ez a számokra is igaz. Mások inkább a durván leegyszerûsítô, szemellenzôs statisztikusokat bírálják és hibáztatják, mondván, hogy nem látnak túl a számokon, és azt gondolják, hogy ôk maguk okosak és érzékenyek, és mindent jobban tudnak másoknál. Néha igazuk van, de ugyanilyen gyakran tévednek is. A legtöbb statisztikus tisztában van azzal, hogy bármennyire is igyekszünk, a valóságot csak bizonyos korlátok között tudjuk számokkal kifejezni. Mindenesetre ôk legalább megpróbálják. A statisztika nem száraz tények összessége, hanem a tények lehetô legpontosabb értelmezésének tudománya. A leginkább olyan tudomány, amelyre nagy szükség van, és amelynek mûvelôi gyakran olyanok, akár az éles eszû nyomozók. Vannak azonban olyanok is, akik két kézzel kapnak a számok után, rámenôsek és önteltek esetükben sokkal nyilvánvalóbb, hogy elszakadtak a valóságtól. Szóval nincs könnyû dolgunk, Szküllák és Kharübdiszek cinizmus vagy félelem, illetve a számok imádata között evezve kell megtennünk mindent, ami tôlünk telik. A könyvben szereplô információk jó részét valószínûleg már mindenki hallotta vagy tapasztalta, ezért az alapelvek és alapfogalmak is könnyen érthetôek lesznek. Például, mindenki pontosan tudja, hogy butaság összetéveszteni egyetlen nagy hullámot a cunamival. Ha ezt a kettôt meg tudjuk különböztetni lehet, hogy meglepô, akkor azt is meg tudjuk mondani, hogy vajon a traffipax képes-e valóban életeket menteni és csökkenteni a balesetek számát. A gyakorlatban látható nyilván láttunk is már ilyet, tigris_001_216_4korr.indd 14

10 Bevezetés 15 hogy például, a lehulló rizsszemek hogyan szóródnak szét. Ennek alapján viszont azt is megérthetjük, mi lehet a rákos gócpontok mögött. Ismerjük a szivárvány színeinek rezgését, és tudjuk, mit veszítenénk, ha ezeket egyesítve csak egy fényes, fehér csík ragyogna az égen. Ennek alapján, ahogy a késôbbiekben látni fogjuk, könnyen érthetôvé válik az is, hogy az átlagértékek mi mindent tudnak elrejteni, vagy éppen mi mindenre tudnak fényt deríteni. Sokan saját tapasztalatból tudják, mennyibe kerül a gyermekgondozás, legyen szó a bölcsôdei díjakról vagy a bébiszitter óradíjáról. Ennek alapján sokan azt is meg tudják ítélni, hogy az állam sokat vagy keveset költ erre a területre. A politikai intézkedések legkézenfekvôbb és legideálisabb fokmérôi mi magunk vagyunk. Ismerjük a dolgokat. Minden példa és tapasztalat a maga módján szemlélteti, hogyan is mûködnek a számok. Arra törekszünk, hogy újra kapcsolatot teremtsünk két világ között: hidat verjünk a számok, most még rejtélyesnek tûnô világa és a mindenki által jól ismert, életbôl vett példák és tapasztalatok közé. Ha jól végezzük a dolgunkat, akkor az, ami egykor még érthetetlen és ijesztô volt, végre érthetôvé válik. Ami tehát ezek után következik, nem található meg egyetlen tankönyvben sem. Már a témaválasztás és a könyv szerkezete is furcsának tûnhet a szakértôk számára, nem is beszélve a témák kifejtésérôl. A könyv a számok fogyasztása szemszögébôl vizsgálódik. Rövid és lényegre törô. Minden egyes fejezet a lényeggel kezdôdik: egy alapelvvel, egy életszerû hasonlattal. Töröljük tisztára elménk palatábláját, ne legyen rajta se zavarodottság, se aggodalom, helyettük inkább írjuk fel rá a megfogalmazott alapelveket, amiket az olvasás során se tévesszünk szemünk elôl! Figyeljük meg, hogy az általunk elmesélt történetekben hogyan mûködnek ezek az alapelvek! Reményeink szerint így találhatjuk meg az értelem és a magabiztosság felé vezetô utat. Nemcsak a számokra igaz, hogy a hatalom és a szemfényvesztés kéz a kézben jár, de valószínûleg csak a számok esetében lehet ezzel egyedülálló módon szembeszállni. Megmutatjuk, hogyan. tigris_001_216_4korr.indd 15

Ha-Joon Chang. 23 dolog, amit nem mondtak el a kapitalizmusról

Ha-Joon Chang. 23 dolog, amit nem mondtak el a kapitalizmusról Ha-Joon Chang 23 dolog, amit nem mondtak el a kapitalizmusról 1 Ha-Joon Chang 23 dolog, amit nem mondtak el a kapitalizmusról 3 A fordítás alapja: Ha-Joon Chang: 23 Things They Don t Tell You About Capitalism.

Részletesebben

Edward de Bono NEM MINDEN. FEKETE vagy FEHÉR

Edward de Bono NEM MINDEN. FEKETE vagy FEHÉR Edward de Bono NEM MINDEN FEKETE vagy FEHÉR Edward de Bono NEM MINDEN FEKETE vagy FEHÉR A kreatív gondolkodás természetrajza A fordítás alapja: Edward de Bono: I Am Right You Are Wrong: From This to the

Részletesebben

AZ ÜGYFÉL SIKERE A MI SIKERÜNK

AZ ÜGYFÉL SIKERE A MI SIKERÜNK AZ ÜGYFÉL SIKERE A MI SIKERÜNK Mahan Khalsa Randy Illig AZ ÜGYFÉL SIKERE A MI SIKERÜNK Gyakorlati útmutató értékesítőknek és tanácsadóknak A fordítás alapja: Mahan Khalsa Randy Illig: Let s Get Real or

Részletesebben

Sheryl Sandberg. Dobd be magad!

Sheryl Sandberg. Dobd be magad! Sheryl Sandberg Dobd be magad! Sheryl Sandberg DOBD BE MAGAD! Nõk több szerepben A fordítás alapja: Sheryl Sandberg: Lean In: Women, Work, and the Will to Lead. Published in the United States by Alfred

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

PATRICK LENCIONI KELL EGY CSAPAT. A sikeres együttműködés 5 akadálya

PATRICK LENCIONI KELL EGY CSAPAT. A sikeres együttműködés 5 akadálya PATRICK LENCIONI KELL EGY CSAPAT A sikeres együttműködés 5 akadálya PATRICK LENCIONI KELL EGY CSAPAT A sikeres együttműködés 5 akadálya A fordítás alapja: The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership

Részletesebben

Educatio 2012/2 Lukács Péter: Miért hisszük el? pp. 233 243.

Educatio 2012/2 Lukács Péter: Miért hisszük el? pp. 233 243. Miért hisszük el? A magyar felsőoktatásról szóló közbeszéd, és hasonlóképpen a felsőoktatás-politikai kormányzati megállapítások világa manapság a hiedelmek, előítéletek és ideológiák világa. A valósághoz

Részletesebben

Robert B. Cialdini HATÁS. A befolyásolás pszichológiája

Robert B. Cialdini HATÁS. A befolyásolás pszichológiája Robert B. Cialdini HATÁS A befolyásolás pszichológiája A fordítás alapja: INFLUENCE: SCIENCE AND PRACTICE, 5th Edition, 0205609996 by CIALDINI, ROBERT B., published by Pearson Education, Inc, publishing

Részletesebben

A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS?

A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS? SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MŰSZAKI ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK KAR MATEMATIKA-INFORMATIKA TANSZÉK A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS? KÉSZÍTETTE: TÉMAVEZETŐ TANÁR:

Részletesebben

EMBER INFORMÁCIÓ RENDSZER

EMBER INFORMÁCIÓ RENDSZER EMBER INFORMÁCIÓ RENDSZER Avagy mit kell tudni az információs rendszerekről? HALASSY BÉLA Budapest, 1996. A szerkesztést a szerző végezte. Az ábrák és a fedőlap megrajzolásában közreműködött Sajben Gábor.

Részletesebben

Seth Godin. A holtponton ne add fel!

Seth Godin. A holtponton ne add fel! Seth Godin A holtponton ne add fel! Seth Godin A holtponton ne add fel! A fordítás alapja: Seth Godin: The Dip: A Little Book that Teaches You When to Quit (and When to Stick). Portfolio, Penguin Group

Részletesebben

Teremtsd meg az első milliódat!

Teremtsd meg az első milliódat! Korosztály: 6-18 év Teremtsd meg az első milliódat! M u n k a f ü z e t g y e r e k p é n z ü g y e k I I. Pénzügyi sikeralapozó útmutató és munkafüzet 6-18 éves gyerekeknek. www.elsomillio.hu Tel: + 36

Részletesebben

dr. Filippo Ongaro Úgy egyél, hogy lefogyjál!

dr. Filippo Ongaro Úgy egyél, hogy lefogyjál! dr. Filippo Ongaro Úgy egyél, hogy lefogyjál! dr. Filippo Ongaro Úgy egyél, hogy lefogyjál! EGÉSZSÉGES EVÕKÚRA EGY OLASZ ORVOSTÓL A fordítás alapja: Filippo Ongaro: Mangia che dimagrisci: Un metodo rivoluzionario

Részletesebben

BEVEZETŐ. Peter Senge

BEVEZETŐ. Peter Senge BEVEZETŐ Peter Senge Örömmel tettem eleget annak a felkérésnek, hogy felfrissítsem az előszót barátom és kollégám, J. Jaworski Szinkronicitás, A vezetés belső útja című könyvének magyar kiadásához. 2004

Részletesebben

Összegzés. Öt jó ok arra, hogy szkeptikus maradj

Összegzés. Öt jó ok arra, hogy szkeptikus maradj solutionsurfers international ltd. solutionsurfers magyarország Hankovszky Katalin és Tegyi Enikő 30 2035813 info@solutionsurfers.hu www.solutionsurfers.hu Coaching frissített programmal egy brief coach

Részletesebben

Hogyan kerülje ki a Spam szűrőket (és a levelezőprogramok egyéb bogarait) itthon és a nemzetközi piacon?

Hogyan kerülje ki a Spam szűrőket (és a levelezőprogramok egyéb bogarait) itthon és a nemzetközi piacon? Hogyan kerülje ki a Spam szűrőket (és a levelezőprogramok egyéb bogarait) itthon és a nemzetközi piacon?...gyakorlati útmutató azoknak, akik nem akarják, hogy leveleik ártatlanul a Spam mappában vagy a

Részletesebben

Feldmár András Most vagy soha FELDMAR_MOSTVAGYSOHA_5.indd 1 3/7/14 1:16 PM

Feldmár András Most vagy soha FELDMAR_MOSTVAGYSOHA_5.indd 1 3/7/14 1:16 PM Feldmár András Most vagy soha A kötet gondozásában közremûködött a Feldmár Intézet. A Feldmár Intézet szellemi mûhely, amely a filozófia, az etika és az interperszonális fenomenológia eszközeivel közelít

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

II. KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV ADATGYÛJTÉSI TECHNIKÁK ÖTVÖZÉSE

II. KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV ADATGYÛJTÉSI TECHNIKÁK ÖTVÖZÉSE Telepules1-3.qxd 2006. 08. 04. 10:28 Page 53 II. KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV ADATGYÛJTÉSI TECHNIKÁK ÖTVÖZÉSE Bevezetés... 55 Adatgyûjtési technikák egy kvalitatív-kvantitatív skálán... 56 Megbízhatóság és

Részletesebben

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik?

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV*

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* Ronald Dworkin AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* ALKOTMÁNYOS ELLENTMONDÁSOK A legtöbb modern alkotmány nagyon széles és absztrakt megfogalmazásban deklarálja az állammal szembeni egyéni

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Halász Gábor Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Az elmúlt évtizedben az oktatás kormányzásának a kérdései nemcsak oktatáskutatók sokaságát foglalkoztatták, hanem az oktatási

Részletesebben

AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY

AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST, 2006 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Louise L. Hay / The Power Is Within

Részletesebben

Daron Acemoglu James A. Robinson MIÉRT BUKNAK EL NEMZETEK?

Daron Acemoglu James A. Robinson MIÉRT BUKNAK EL NEMZETEK? Daron Acemoglu James A. Robinson MIÉRT BUKNAK EL NEMZETEK? Daron Acemoglu James A. Robinson MIÉRT BUKNAK EL NEMZETEK? A hatalom, a jólét és a szegénység eredete A fordítás alapja: Daron Acemoglu James

Részletesebben

Miért várjunk a házasságig?

Miért várjunk a házasságig? Miért várjunk a házasságig? Írta: Tim Staffort A kiadványban szereplő adatok az Amerikai Egyesült Államok statisztikáiból származnak. A neveket néhány esetben megváltoztattuk. A kiadvány eredeti címe:

Részletesebben

Nyelvében él a nemzet

Nyelvében él a nemzet SZILÁGYI N. SÁNDOR Nyelvében él a nemzet E zt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam,

Részletesebben