ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGSEGÉD SZOLGÁLTATÁS DECEMBER 01.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGSEGÉD SZOLGÁLTATÁS 2011. DECEMBER 01."

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGSEGÉD SZOLGÁLTATÁS 1.) A SZOLGÁLTATÓ DECEMBER 01. Név: e-jogsegéd Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1134 Budapest, Lehel u. 11. Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 631 Adószám: Cégjegyzékszám: Cg Bankszámlaszám: OTP Bank Telefonszám: (+36-1) Faxszám: (+36-1) cím: Az e-jogsegéd Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működésére vonatkozóan kizárólagosan a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadók. 2.) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA, ELŐZMÉNYEK Jelen ( ÁSZF ) a szolgáltatást nyújtó e-jogsegéd Kft. ( Szolgáltató ) és a szolgáltatást megrendelő fél ( Megrendelő ) között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. A jogviszonyra a Szolgáltató és a Megrendelő között írásban létrejött megbízási szerződés ( Szerződés ) és a jelen ÁSZF együttesen érvényesek és irányadók. A Szerződés keretében a Szolgáltató a jelen ÁSZF 5. pontjában részletesen meghatározott, az elektronikus fizetési meghagyásos eljárás, valamint az ezekből indított végrehajtási eljárások vonatkozásában üzleti szolgáltatásokat nyújt Megrendelő számára ( Szolgáltatás ). A évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról ( Fmhtv. ) a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott pénzköveteléseinek gyorsabb és hatékonyabb érvényesítése érdekében június 1-ei hatállyal a közjegyzők hatáskörébe utalja a fizetési meghagyásos eljárások intézését. A fizetési meghagyásos eljárásban a közjegyző a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának ( Kamara vagy MOKK ) az interneten elérhető országosan egységes számítástechnikai rendszere ( MOKK Rendszer ) használatával, gépi adatfeldolgozással jár el. A jogi képviselővel rendelkező fél és a jogi személy fél, a jogszabályok által meghatározott keretek között, beadványát kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő, kivéve, ha az Fmhtv. 10. (3) bekezdése alapján beadványához papír alapú mellékletet csatol. A Szolgáltatás lényege azon folyamat kiszolgálása, amelynek során Szolgáltató a Megrendelő érdekkörében felmerült fizetési meghagyásos eljárásban a Megrendelő által megadott adatok alapján elkészíti a Fizetési meghagyás kibocsátása iránti elektronikus kérelmet ( FMH kérelem ), illetve jogerős fizetési meghagyás alapján Végrehajtás elrendelése iránti elektronikus kérelmet ( VH kérelem ), és jogi képviselő partner ügyvédi iroda közreműködésével biztosítja az FMH vagy VH elektronikus kérelemnek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, minősített elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel aláírt beadását a Kamara részére. Az elindított végrehajtási eljárások vonatkozásában külön megbízás alapján Szolgáltató folyamatos kapcsolatot tart a területileg illetékes bírósági végrehajtóval, és az ügyfél érdekeinek megfelelően közreműködik a végrehajtási eljárás sikeres lebonyolításában. A Szolgáltatás egyes elemeit Szolgáltató kizárólag a MOKK Rendszerének hiba- és zavarmentes működése esetén tudja nyújtani Megrendelő részére. 3.) ÁSZF HATÁLYA ÉS KÖZZÉTÉTELE A jelen ÁSZF december 01. napjától határozatlan ideig szól. Az ÁSZF területi hatálya Magyarország. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et elektronikus formában közzéteszi honlapján, a internetes címen, illetve az ÁSZF megtekinthető a Szolgáltató székhelyén. 4.) A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE A szerződéses jogviszony az írásban létrejött Szerződés Szolgáltató és Megrendelő általi aláírásával keletkezik. A szerződéses jogviszony létrejöhet oly módon, hogy Szolgáltató szerződéskötésre vonatkozó írásos ajánlatát Megrendelő aláírásával elfogadja, és az általa aláírt Szerződés kettő példányát Szolgáltató részére megküldi. Az ÁSZF a Szerződés mellékletét képezi. A Megrendelő a Szerződés aláírásával egyidejűleg kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Szerződés és az ÁSZF közötti eltérés esetén az ÁSZF-től való eltéréseket pontosan és nevesítve meg kell határozni. Az eltérések vonatkozásában a Szerződésben foglaltak az irányadó. 5.) A SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA Szolgáltató a szolgáltatása keretében az alábbiakat biztosítja a Megrendelő részére. ejogseged_efmh_aszf_ _v14_public 1

2 FMH kérelem beadása tekintetében: a) Szolgáltató a Megrendelő által átadott adatokat, mint eseti FMH megbízást, az elektronikus nyilvántartásában rögzíti. Megrendelő az adatokat a Szolgáltató által biztosított űrlapon vagy a felek közötti egyedi megállapodás szerint egyéb módon és formában adja át Szolgáltatónak. b) Szolgáltató a Megrendelő által megadott pénzügyi követelés adatok alapján kiszámolja a jogszabályokban meghatározott MOKK eljárási díjat. A MOKK és a saját szolgáltatási díjakról díjbekérőt állít ki, amelyet elektronikusan megküld Megrendelő részére. c) A Megrendelő által megfizetett díjak Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően Szolgáltató a díjbekérő alapján számlát állít ki, amelyet postán vagy elektronikus formában megküld Megrendelő részére. d) Szolgáltató az adatokat formai, jogi és eljárás szakmai szempontból ellenőrzi. Hibás vagy hiányos adatközlés esetén -ben kéri Megrendelőtől az adatok javítását, illetve pótlását. e) Hiánytalan adatok, valamint a teljes megbízási díj beérkezését követő nyolc (8) munkanapon belül Szolgáltató gondoskodik az FMH kérelem MOKK-hoz történő benyújtásáról. A díjbekérőben meghatározott díjak megfizetésével Megrendelő visszavonhatatlan egyedi megbízást ad Szolgáltatónak az FMH kérelem MOKK felé történő beadására. f) Szolgáltató az FMH elektronikus kérelmet jogi képviselő közreműködésével minősített elektronikus aláírással és minősített időbélyeggel aláírja. g) Az elektronikusan aláírt FMH kérelmet a MOKK specifikációban meghatározott módon megküldi (átadja) a MOKK Rendszerének. h) A Megrendelő képviseletében eljárva a MOKK által meghatározott bank által elfogadott dombornyomott bankkártyával Szolgáltató megfizeti a MOKK felé a jogszabályban meghatározott eljárási díjat. i) Szolgáltató elektronikus levélben, illetve partner menedzser ( PAM ) közreműködésével értesíti a Megrendelőt az FMH kérelem MOKK által történt befogadásáról, és folyamatosan tájékoztatja a Megrendelőt a beadott FMH kérelmek státuszának változásáról. j) Szolgáltató fogadja a MOKK vagy a Közjegyző által a jogi képviselő részére postán megküldött hivatalos értesítéseket (ellentmondás, jogerős FMH végzés, adós részletfizetési kérelme). k) Szolgáltató a MOKK vagy a Közjegyző által a jogi képviselő részére postán megküldött hivatalos értesítésről PDF másolatot készít, amelyet elektronikus úton ( -ben) megküld Megrendelő részére. A jogi képviselő részére postán megküldött jogerős fizetési meghagyásokat öt (5) évig megőrzi és tárolja. VH kérelem beadása tekintetében: l) Szolgáltató az elektronikus rendszerében korábban rögzített FMH kérelem adatokból, a Megrendelő által megadott további adatok és információk, valamint a közjegyző által kiállított jogerős FMH (JFMH) alapján Megrendelő megbízására elkészíti az elektronikus VH kérelmet. m) Szolgáltató a Megrendelő által megadott pénzügyi követelés adatok alapján kiszámolja a jogszabályokban meghatározott MOKK eljárási díjat. A MOKK és a saját szolgáltatási díjakról díjbekérőt állít ki, amelyet elektronikusan megküld Megrendelő részére. n) A Megrendelő által megfizetett díjak Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően Szolgáltató a díjbekérő alapján számlát állít ki, amelyet postán vagy elektronikus formában megküld Megrendelő részére. o) Szolgáltató az adatokat formai, jogi és eljárás szakmai szempontból ellenőrzi. Hibás vagy hiányos adatközlés esetén -ben kéri Megrendelőtől az adatok javítását, illetve pótlását. p) Hiánytalan adatok, valamint a teljes megbízási díj beérkezését követő nyolc (8) munkanapon belül Szolgáltató gondoskodik a VH kérelem MOKK-hoz történő benyújtásáról. A díjbekérőben meghatározott díjak megfizetésével Megrendelő visszavonhatatlan egyedi megbízást ad Szolgáltatónak a VH kérelem MOKK felé történő beadására. q) Szolgáltató a VH elektronikus kérelmet jogi képviselő közreműködésével minősített elektronikus aláírással és minősített időbélyeggel aláírja. r) Az elektronikusan aláírt VH kérelmet a MOKK specifikációban meghatározott módon megküldi (átadja) a MOKK Rendszerének. s) A Megrendelő képviseletében eljárva a MOKK által meghatározott bank által elfogadott dombornyomott bankkártyával Szolgáltató megfizeti a MOKK felé a jogszabályban meghatározott eljárási díjat. t) Szolgáltató elektronikus levélben, illetve partner menedzser ( PAM ) közreműködésével tájékoztatja a Megrendelőt a beadott VH kérelem alapján a végrehajtási eljárás megindításáról. u) Szolgáltató fogadja a Bírósági Végrehajtó által a jogi képviselő részére postán megküldött hivatalos értesítést (a Megbízó nevére kiállított számlát a költségelőlegről). v) Szolgáltató a Bírósági Végrehajtó által megküldött eredeti számla a költségelőlegről másolatát elektronikus levélben megküldi Megrendelő részére. VH eljárás támogatása tekintetében: w) Szolgáltató külön megbízás alapján a Megrendelő érdekeinek megfelelően folyamatos kapcsolatot tart a területileg illetékes Bírósági Végrehajtóval, és szakmai tudásával közreműködik a VH eljárás sikeres lebonyolításában. x) Szolgáltató a Bírósági Végrehajtó által megküldött hivatalos értesítés (Megrendelő nevére kiállított számla a költségelőlegről) beérkezését követően haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a kijelölt Bírósági Végrehajtóval. y) A VH kérelemben megjelölt kötelezett (adós) vonatkozásában Szolgáltató egyeztet a Bírósági Végrehajtóval a jogosult szempontjából legelőnyösebb végrehajtási cselekmény lebonyolítása érdekében. z) Szolgáltató a folyamatban lévő végrehajtási eljárás vonatkozásában a jogszabályok által rögzített, illetve a szakmai gyakorlat szerint elvárható határidők betartása tekintetében folyamatosan kapcsolatot tart az ügyben eljáró Bírósági Végrehajtóval. ejogseged_efmh_aszf_ _v14_public 2

3 aa) Az adós által történő tartozás megfizetés céljára Szolgáltató ügyvédi letéti számlát biztosít, amely letéti számlára fizeti meg a kötelezett a VH eljárásban a tartozás összegét. Amennyiben az adós által pénzügyileg teljesített összeg kisebb a teljes tartozás összegénél, akkor először a tőketartozás kiegyenlítésére kerül elszámolásra a befizetés. bb) Az adós által történt fizetés letéti számlán történő jóváírását követő öt (5) munkanapon belül a szolgáltatási díjjal (sikerdíj) csökkentett összeget Szolgáltató átutalja a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra. Szolgáltató a szolgáltatási díjról számlát állít ki, amelyet megküld Megrendelő részére. A Szolgáltatásnak nem része az alábbiak: - az adós ellentmondását követően az ügy perré alakulása esetén a peres eljárás vitele; - az adós általi pénzügyi teljesítések (részlet- vagy teljes fizetés) nyilvántartása. Opcionális szolgáltatások: - Megrendelő külön megbízása alapján Szolgáltató a Szolgáltatás biztosítása céljából, a természetes személy adós hiányzó adatait a népesség-nyilvántartásból lekérdezi. - Megrendelő külön megbízása alapján Szolgáltató a jogi képviselő közreműködésével válasz levelet fogalmaz és küld meg postai tértivevénnyel a MOKK vagy a Közjegyző vagy a Bírósági Végrehajtó részére. 6.) SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Szolgáltató köteles a Szolgáltatást a Szerződés és az ÁSZF szerint nyújtani. Szolgáltató kijelenti, hogy a Szerződésben vállalt feladatainak megfelelő ellátásához szükséges szakmai tapasztalattal és kapacitással rendelkezik. Szolgáltató köteles a Szolgáltatást a legjobb szakmai tudása szerint és a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban nyújtani. A Szolgáltatás érdekkörén kívüli okból történő kimaradásáért (pl. a MOKK Rendszer bármely okból történő üzem- vagy szolgáltatási szünete) a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást közvetített szolgáltatás igénybevételével teljesíteni. A Szolgáltató jogosult a Megrendelőt referenciaként megnevezni. 7.) ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK A Szerződés díja a Szolgáltató által végzett szolgáltatási díjakból, valamint a Kamara részére jogszabály alapján fizetendő eljárási díjból áll. FMH kérelem szolgáltatási díjak: FMH ügydíj FMH adminisztrációs alapdíj (max. 6 db részkövetelés) További FMH részkövetelések adminisztrációs díja Ft/db Ft/db Ft / részkövetelés Az FMH adminisztrációs alapdíj legfeljebb 6 darab részkövetelést tartalmaz egy FMH kérelem tekintetében. Ennél több részkövetelés esetén az adminisztrációs díj Ft/részkövetelés összeggel emelkedik. VH kérelem szolgáltatási díjak: VH ügydíj VH adminisztrációs díj Ft/db Ft/db Az ügydíjak és adminisztrációs díjak minden FMH vagy VH kérelem esetében a Szolgáltató által kiállított díjbekérő alapján előre, a MOKK felé fizetendő eljárási díjjal egyidejűleg fizetendők. VH eljárás támogatása szolgáltatási díj: VH sikerdíj 8% Sikeres végrehajtás esetén Szolgáltató sikerdíjra jogosult, az adós által megfizetett tőketartozás százalékában. Egyéb díjak: Adós hiányzó adatainak lekérdezése a népesség-nyilvántartásból Jogi képviselő által postai tértivevényes válasz levél megküldése a MOKK vagy a Közjegyző vagy a Bírósági Végrehajtó részére Ft/db Ft/db Az Egyéb díjak a Szolgáltató által kiállított számla alapján nyolc (8) napos fizetési határidővel fizetendők. Általános rendelkezések: A díjak megfizetését a Megrendelő a Szolgáltató által kibocsátott díjbekérő, illetve számla ellenében a Szolgáltató bankszámlaszámára teljesíti. Szolgáltató a díjakról elektronikus számlát is kiállíthat, amelyet Megrendelő címére küld meg elektronikus úton. Megrendelő köteles az elektronikus számla befogadására. A kifizetés magyar forintban történik. A fenti díjak a jogszabály alapján a MOKK felé fizetendő eljárási díjat, valamint a hatályos jogszabályok szerinti ÁFÁ-t nem tartalmazzák. A Kamara jogszabályban meghatározott eljárási díját a Megrendelő kérése alapján a Szolgáltató fizeti meg a Megrendelő nevében a Kamara részére, amelyet a Megrendelő az FMH vagy VH kérelem szolgáltatási díjakkal együtt térít meg a Szolgáltató részére. ejogseged_efmh_aszf_ _v14_public 3

4 8.) TELJESÍTÉS A Szerződés díjának Szolgáltató számlájára történő beérkezését követően a Szolgáltató az adatokat rendszer megfelelőségi, hiányossági szempontból megvizsgálja. Hiányos adatok szolgáltatása esetén arról a Megrendelőt értesíti. Ebben az esetben a lent rögzített ügyintézési határidő az adatok hiánytalan szolgáltatásáig kitolódik. Hiánytalan adatok, valamint a teljes megbízási díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő nyolc (8) munkanapon belül gondoskodik az FMH vagy VH kérelem MOKK-hoz történő benyújtásáról. Amennyiben Megrendelő az FMH vagy VH kérelem MOKK felé történő beadása előtt az alábbi okok miatt kéri, hogy a Szolgáltató az FMH vagy VH kérelmet ne adja be, akkor a Szolgáltató a Megrendelő részére a MOKK eljárási díjat és az ügydíjat visszafizeti: - a Kötelezett tartozását a Megrendelő felé megfizette; - a Kötelezett szervezet felszámolási eljárás alá került; - a Kötelezett szervezet jogutód nélkül megszűnt; - a Kötelezett magánszemély elhalálozott. A Szolgáltató mindaddig megtagadja a szolgáltatás teljesítését, ameddig számlájára nem érkezik meg a szolgáltatási díj, továbbá az elektronikus FMH, illetve VH kérelem beadásához kapcsolódó MOKK eljárási díj. 9.) KÉSEDELEM, HIBÁS TELJESÍTÉS Amennyiben a Szolgáltató a megbízási díj számlájára történő beérkezését követő nyolc (8) munkanapon belül nem gondoskodik az FMH vagy VH kérelem beadásáról, úgy a Megrendelő minden késedelemmel érintett napra a szolgáltatási díjak (ügydíj és adminisztrációs díj) 20%-ának megfelelő összegű visszatérítési díjra (kötbér) jogosult. A kötbér mértéke legfeljebb a szolgáltatási díjak 200%-a lehet. Szolgáltató által nem teljesített FMH vagy VH kérelem beadás esetén Szolgáltató a MOKK eljárási díjat Megrendelő részére köteles haladéktalanul visszafizetni. A teljesítési határidő lejártát követő 7. naptári naptól a Megrendelő jogosult a megbízástól elállni, és a teljes megbízási díjat visszakövetelni. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a fizetési határidő lejártát követő 15 napon túl sem érkezik be a Szolgáltató számlájára a megbízási díj, úgy a Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni, továbbá a részére átadott adatokat rendszeréből törölni. A Szolgáltató késedelméből történő Megrendelői elállás esetén a Szolgáltató nem tarthat igényt az addig felmerült kiadásaira. A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltató kártérítési felelőssége legfeljebb a Megrendelő által megfizetett szolgáltatási díjak (ügydíj és adminisztrációs díj) 200%-a lehet. A Szolgáltató mentesül a kártérítés fizetési kötelezettség alól, ha a késedelem vagy a hibás teljesítés a Megrendelőnek felróható okból, vagy ha nem a Szolgáltatónak felróható okból merült fel. A Szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben általában elvárható. Ha a Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése miatt kártérítési igényt kíván érvényesíteni, erre vonatkozó igényét, kizárólag írásban, postai úton, tértivevényes formában a Szolgáltató címére jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentést haladéktalanul nyilvántartásba veszi, és legfeljebb harminc (30) napon belül tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a reklamációnak helyt ad-e. Szolgáltató által a harminc (30) napos eljárási határidő túllépése nem minősül a kártérítési igény elfogadásának, illetve a követelés elismerésének. Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő kártérítési igényét és annak összegét elismeri, a Szolgáltató a kártérítés összegét tizenöt (15) napon belül a Megrendelő részére visszafizeti. 10.) SZOLGÁLTATOTT ADATOK VALÓSÁG TARTALMA Megrendelő kijelenti és egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a Szolgáltató részére átadott adatok megfelelnek a valóságnak, továbbá hogy a fizetési meghagyásos eljárásban az FMH vagy VH kérelem alapjául szolgáló számla vagy egyéb bizonylat kibocsátásra került az adós részére, illetve annak másodpéldánya rendelkezésére áll a Megrendelőnél. Szolgáltató a Megrendelő által átadott adatok tartalmával kapcsolatos bármely felelősségét kizárja. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Szolgáltató részére átadott adatokat a Szolgáltató kezelje, felhasználja és tárolja, illetve azokat partner ügyvédi irodái részére átadja. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által részére átadott adatokat a Szerződésben rögzített feleken, partner ügyvédi irodákon és partner menedzsereken kívül más, kívülálló személyek és társaságok részére nem adja át. Szolgáltató az alább meghatározott közreműködőkkel működik együtt a Szolgáltatás nyújtása során, amelyhez Megrendelő a Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul: - partner ügyvédi iroda a Megrendelő külön meghatalmazása alapján; - partner menedzser. Megrendelő köteles tájékoztatni a Szolgáltatót abban az esetben, ha az adós kifizette tartozásait vagy más ok miatt lezárható a folyamatban lévő FMH vagy VH ügy. 11.) PARTNER ÜGYVÉDI IRODA ALKALMAZÁSA A Megrendelő ezúton kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a vele leszerződött partner ügyvédi irodák részére a neki megküldött adatokat feldolgozás után átadja. A Megrendelő egyúttal kijelenti, hogy partner ügyvédi irodával megbízási szerződést köt fizetési meghagyások, ejogseged_efmh_aszf_ _v14_public 4

5 valamint végrehajtási eljárás iránti kérelem kibocsátása tárgyában, határozatlan időtartamra. Természetes személy Megrendelő a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató vagy képviselője a személyazonosító igazolványról vagy más személyazonosságot igazoló dukomentumról, és a lakcímet igazoló hatósági igazolványról másolatot készítsen, a másolatot a partner ügyvédi iroda részére átadja. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az eljárások során keletkezett iratokat nem az eljáró partner ügyvédi iroda veszi át, azokat nem ő tárolja, illetve azokról a Megrendelőt semmilyen formában nem tájékoztatja, tekintettel arra, hogy ezen feladatok a Szolgáltató feladatkörébe tartoznak. A partner ügyvédi irodának nem képezi feladatát a folyamatban lévő FMH és VH ügyek státuszának figyelemmel kísérése, az FMH és VH ügyekben a közjegyzővel vagy a végrehajtóval a kapcsolatot fenntartani, hozzájuk beadványt vagy bármilyen kérelmet eljuttatni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kibocsátott FMH-ra érkező kötelezetti ellentmondás folytán perré alakult ügyekben, a partner ügyvédi iroda kizárólag a Megrendelő közvetlen megkeresése folytán jár el, amely eljárás és annak díjazása a felek közötti külön megállapodás tárgyát képezi. Megrendelő kifejezetten hozzájárul, hogy az FMH és VH beadása során keletkezett és rögzített adatokat a partner ügyvédi iroda ne ügyvédi titokként kezelje, azt a Szolgáltató, az e-jogsegéd Kft. is megismerhesse, hiszen ez előfeltétele az ÁSZF szerinti teljesítésének. Megrendelő a partner ügyvédi irodát a Szerződés aláírásával felmenti az ügyvédi titoktartási kötelezettség alól, és hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Szolgáltató megismerhesse. 12.) ÁSZF MÓDOSÍTÁSA Az ÁSZF módosítására Szolgáltató kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon jogosult. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató köteles a hatálybalépés előtt legalább 8 naptári nappal tájékoztatni a Megrendelőt. Szolgáltató a tájékoztatást Megrendelőnek a Szerződésben meghatározott elektronikus címére küldi meg vagy az ÁSZF 3. pontjában meghatározott internetes címen teszi közzé. Amennyiben a módosítás a Megrendelőt hátrányosan érinti és a Megrendelő a módosításra tekintettel a jogviszonyt nem kívánja fenntartani, jogosult a Szerződést legkésőbb a tájékoztatástól számított 30 naptári napon belül a módosítás hatályba lépésének napjára szólóan írásban, a felmondás alapos okát megjelölve, felmondani. 13.) SZERZŐDÉS MEGSZŰNTETÉSE, FELMONDÁSA A Szerződést a felek közös megegyezéssel a Szerződésben rögzített teljesítési határidő előtt, bármikor megszűntethetik. Felek a Szerződést közös megegyezéssel írásban módosíthatják. A felmondás a Szolgáltató részéről akkor is gyakorolható, ha a Megrendelő feletti felügyeleti jogot olyan személy szerzi meg, amely személy felügyeleti joga a Szolgáltató jelentős érdekeit bizonyítottan sérti. Ilyennek minősül, ha ezen harmadik személy akár közvetlenül, akár közvetve versenyhelyzetben van a Szolgáltatóval, illetve annak piaci versenytársa. A felügyeleti jog a Megrendelő jegyzett tőkéjének vagy szavazati joga gyakorlásának 50%-os, vagy azt meghaladó birtoklását jelenti. 14.) ÜZLETI TITOK A szerződő felek a Szerződés tartalmát és annak minden részét üzleti titokká minősítik. A Szolgáltató a Megrendelőtől kapott minden adatot, írásos és nem írásos információt bizalmas adatként kezel, azt harmadik fél tudomására nem hozhatja, kivéve a jogszabályban esetlegesen előírt adatszolgáltatási kötelezettséget. A Szolgáltató a részére átadott információkat, vagy adatokat kizárólag a Szerződés teljesítéséhez használhatja fel. A titoktartási kötelezettség értelemszerűen nem vonatkozik olyan adatokra és információkra, melyek már a Szerződés aláírásakor köztudomásúak voltak, vagy később (de nem a titoktartási kötelezettség megszegése miatt) köztudomásúvá váltak, illetve amelyek jogszabály erejénél, hatóság vagy bíróság intézkedésénél fogva nyilvánosak. A szerződő feleknek titokban kell tartania és nem szabad közzétennie, reprodukálnia, terjesztenie, továbbadnia, vagy átruháznia semmilyen formában, semmilyen eszközzel, illetve semmilyen célra sem az üzleti titkot, illetve annak egyetlen részét sem. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra is, hogy minden olyan esetről haladéktalanul tájékoztatják egymást, amikor bíróság vagy hatóság megkeresése alapján az üzleti titok átadására kényszerülnek. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy az ÁSZF jelen pontjában rögzített kötelezettségek megszegéséért polgáriés büntetőjogi felelősséggel tartoznak. 15.) VIS MAIOR Szerződő felek rögzítik, hogy egyik fél sem felelős a Szerződés rendelkezéseinek megszegéséért, amennyiben azt vis major esemény okozta. Minden olyan esemény vis majornak tekintendő, amelyet a szerződő felek befolyásolni nem tudnak, és az a Szerződés teljesítésére szoros kihatással van. Vis major eseménynek minősül különösen a Kamara informatikai rendszerének működésében bármely okból bekövetkező hiba, zavar, üzemszünet, vagy egyéb, jogszabály alapján engedélyezett szolgáltatási szünet, amely következtében Szolgáltató a Szolgáltatást nem teljes körűen tudja biztosítani Megrendelő részére. ejogseged_efmh_aszf_ _v14_public 5

6 Vis maior esemény által érintett fél mentesül a késedelemhez fűződő joghátrányok alól. 16.) JOGVITÁK RENDEZÉSE A Szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.), valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. A Szerződéssel és a jelen ÁSZF-fel érintett jogviszonyra a magyar jog szabályai kizárólagosan irányadók. Amennyiben vitás kérdés merülne fel a Szerződés bármely rendelkezésével, vagy a Szerződés egészével kapcsolatban, úgy bármelyik fél írásban kérheti, hogy a felek az írásos kérelem kézhezvételét követő 10 naptári napon belül megbeszélést tartsanak a vitás kérdés rendezése érdekében. A fenti egyeztetés eredménytelensége esetén, a szerződő felek a köztük felmerülő esetleges jogviták vonatkozásában pertárgy értékétől függően a Pp. általános szabályai szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. ejogseged_efmh_aszf_ _v14_public 6

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGSEGÉD SZOLGÁLTATÁS 2015. FEBRUÁR 23.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGSEGÉD SZOLGÁLTATÁS 2015. FEBRUÁR 23. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGSEGÉD SZOLGÁLTATÁS 1.) A SZOLGÁLTATÓ 2015. FEBRUÁR 23. Név: e-jogsegéd Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1135 Budapest,

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGSEGÉD SZOLGÁLTATÁS 2010. SZEPTEMBER 15.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGSEGÉD SZOLGÁLTATÁS 2010. SZEPTEMBER 15. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGSEGÉD SZOLGÁLTATÁS 1.) A SZOLGÁLTATÓ 2010. SZEPTEMBER 15. Név: e-jogsegéd Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1134 Budapest,

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete 1

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Székhely és levelezési cím: 1126 Budapest Tartsay V. u. 14.

Általános Szerződési Feltételek. Székhely és levelezési cím: 1126 Budapest Tartsay V. u. 14. Általános Szerződési Feltételek A www.unigifter.com online áruházat a UniGifter Hungary Kft. üzemelteti (továbbiakban: Szolgáltató). A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a UniGifter

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. által kibocsátott OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA e-utalvány elfogadásáról Hatályos: 2016. március 25. napjától I. Általános rendelkezések 1. Az

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre amely létrejött egyrészről az.. (székhely:. adószám:.. cégjegyzékszám: Cg. képviseli:..), mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. Gelbert Eco Print Kft. székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. cégjegyzékszám: 01-09-071874 adószám: 10448986-2-41 képviselő: Gellér Róbert

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Az alábbi dokumentum a GépDepo.hu Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.gepdepo.hu webáruházban (a továbbiakban: Gépdepo Webáruház) történő vásárlás

Részletesebben

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés Szerződés száma: Bérleti szerződés amely szerződés létrejött egyrészről a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3., adószáma:15515005-2-42), mint a bérlemény tulajdonosa

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. PANNON VOLÁN AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI Zrt. 7601 Pécs, Siklósi u. 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Kapos Volán Zrt. és Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása

Részletesebben

MinDig TV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó

MinDig TV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDig TV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft.

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Internet szolgáltatás Szolgáltató Előválasztás szolgáltatás IP alapú telefonszolgáltatás ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Hatályos:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek amely a következő felek között jön létre a jelen okiratban alább szereplő feltételekkel: egyfelől a LAUREL Számítástechnikai

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSÁRA (2016/I.) 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : 15300014-2-41, PIR szám : 300014 Pénzforgalmi számlaszám : 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Hatályos 2016. január 1-től új ÜZLETSZABÁLYZAT megjelenéséig vagy visszavonásig Jelen Üzletszabályzat tartalmazza az InterPont Plus Kft.

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

A kerti-butor.hu elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója

A kerti-butor.hu elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója A kerti-butor.hu elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója Verziószám: 1.0; Érvényes 2016. január 01-től Tartalomjegyzék: 1. Bevezető 2. Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK izishop mobiltelefonos fizetési elfogadóhely biztosítására A HEDZ Magyarország Kft. Általános Szerzõdési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) izishop mobiltelefonos fizetési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Megrendelés: Írásban történik a megadott formanyomtatványon, melyet postai úton illetve e-mailben fogadunk el. A Kiadó a részére beérkező megrendelő lapot cégszerűen

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Öko-Építőanyag Webáruház-at Kazinczy Gyöngyvér egyéni vállalkozó üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Kazinczy Gyöngyvér egyéni vállalkozó

Részletesebben

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött lold JUL. VéJeméu)'t:Zle: Béké M '," _. Jo. ~ egy~j VIZIDIlveI( Zif.. Dátum:,k:;1,gJ '[,BebfJtási Osztály TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés

Részletesebben

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatálybalépés időpontja: 2012. 11. 01. Módosítva: 2012. 09. 30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

e-szignó Online szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

e-szignó Online szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számítástechnikai Fejlesztő zrt. e-szignó Online szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Verzió: 1.1 Első verzió hatályba lépése: 2013. február 28. Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta: Hegedüs

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME ÁSZF 5 1.1. A szolgáltató megnevezése, A Szolgáltató neve: Süleweb Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Adószám: 11739377-1-19 Cégjegyzékszám: 01-09-516456 Székhely: 8317 Lesencefalu

Részletesebben

A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN

A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN Hatályos: 2013. augusztus 15. napjától Jelen Általános

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a (továbbiakban ELADÓ) (Székhelye: 1133. Budapest,.; Adószáma: 14430589-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-903508) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi

Részletesebben

1. Bevezető 2. Általános rendelkezések

1. Bevezető 2. Általános rendelkezések Verziószám: 1.0; Érvényes: 2016. február 01. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető 2. Általános rendelkezések 3. Az eladó adatai 4. A megvásárolható termékek köre 5. A vásárlás rendje 6. A rendelés folyamata 7.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika, Fő tér 4.) nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika, Fő tér 4.) nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika, Fő tér 4.) nyilvános pályázatot hirdet A 107/2015. (V. 22.) határozat melléklete a társasházak és lakásszövetkezetek (továbbiakban:

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELEKTRONIKUS ERZSÉBET-UTALVÁNY ÉS ERZSÉBET-UTALVÁNY PLUSZ KÁRTYA

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS SAXOBANK A/S-N (TAKARÉKDIRECT RENDSZEREN) KERESZTÜL ELÉRHETŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BIZOMÁNYOSI ADÁSVÉTELÉRE

KERETSZERZŐDÉS SAXOBANK A/S-N (TAKARÉKDIRECT RENDSZEREN) KERESZTÜL ELÉRHETŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BIZOMÁNYOSI ADÁSVÉTELÉRE Ügyfélkód: KERETSZERZŐDÉS SAXOBANK A/S-N (TAKARÉKDIRECT RENDSZEREN) KERESZTÜL ELÉRHETŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BIZOMÁNYOSI ADÁSVÉTELÉRE Amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: TakarékDirect felhasználói

Részletesebben

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA 1. oldal RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA amely létrejött a (1) NÉV KORONA KÖZRAKTÁR ZRT. 1053 Budapest, Szép utca 2. Adószám: 14750698-2-41 Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046370 Képviseli: Területi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., mint vállalkozó (a továbbiakban OFFI), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 1. amely létrejött 1.1. egyrészről: a szolgáltató megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselő: Harrach Tibor ügyvezető igazgató székhelye:

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.sexfashion.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szentendre, 2007. december 10. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről - az Öresund Holding Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre, Bartók Béla út 18., Cg. 13-09-111277,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu Üdvözöljük a Tengelic OPT Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. hatályos: 2016. június 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. hatályos: 2016. június 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2016. június 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a SOLAR GOLD Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szentendre, 2007. január 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01.

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01. Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2015. XII. 01. 1 Tartalomjegyzék: Hivatkozott jogszabályok 3 old. Általános adatok, elérhetőség 4. old. Előfizetői szerződés megkötése és feltételei 5 old. Előfizetői

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁSZF Rev. 1.6 2013. 08. 21. Tartalomjegyzék 1 Alapfogalmak... 4 1.1 Általános Szolgáltatási Feltételek célja, személyi, területi

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

n) Elfogadó : Jelenti jelen ÁSZF tekintetében azt a kereskedelmi, illetve egészségügyi szolgáltató szervezetet, amely a forgalomba hozott SZÉP

n) Elfogadó : Jelenti jelen ÁSZF tekintetében azt a kereskedelmi, illetve egészségügyi szolgáltató szervezetet, amely a forgalomba hozott SZÉP CM Terminál Eszközhasználati és Rendszerszolgáltatási Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Széchenyi Pihenő Kártya és Egészségpénztári Kártya esetén 1. Általános Szerződési Feltételek hatálya,

Részletesebben

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben

Adószám: 13867234-2-13 Cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság Cégbírósága 13-09-111049

Adószám: 13867234-2-13 Cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság Cégbírósága 13-09-111049 Pc - Sziget Info Kft. Cím: 2315.Szigethalom.Sétáló u. 16 Telefon: 36 24 404-504, Fax: 36 24 404-504 E-mail: pcsziget@pcsziget.eu Weboldal: http://www.pcsziget.eu/ Adószám: 13867234-2-13 Cégjegyzék szám:

Részletesebben

1.2. A Borealis webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.2. A Borealis webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Adatvédelmi elveink A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Borealis webáruházat üzemeltető Borealis Óra Ékszer Kft. (székhelye: 9400 Sopron, Várkerület 72.; cégjegyzékszáma: 08-09-002600;

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ.21017/2010. Ajánlatkérő:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen a CYEB Energiakereskedő Kft. (Kereskedő) Teljes Ellátásról szóló Földgáz Adásvételi Szerződésének (a továbbiakban Szerződés) elválaszthatatlan részét képezi. A Kereskedő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS ALTEO Nyrt. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS A jelen villamos energia-kereskedelmi keretszerződés (az annak elválaszthatatlan részét képező valamennyi

Részletesebben

III.FEJEZET MELLÉKLETEK

III.FEJEZET MELLÉKLETEK 1.sz. melléklet III.FEJEZET MELLÉKLETEK FELOLVASÓLAP 1. Az Ajánlattevő neve (közös részvételi jelentkezés esetén a közös Ajánlattevők nevei): 2. Az Ajánlattevő(k) címe(i), telefon és fax száma(i): 3. Az

Részletesebben

1. Az Általános Szerződési Feltételek célja

1. Az Általános Szerződési Feltételek célja Az MeDáLia Design Kft. internetes üzletének Általános Szerződési (Vásárlási) Feltételei és Adatvédelmi Szabályzata (az Általános Szerződési Feltételek ) 1. Az Általános Szerződési Feltételek célja 1.1

Részletesebben

TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA. Budapest, 2013. október 28.

TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA. Budapest, 2013. október 28. TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA Budapest, 2013. október 28. Tartalomjegyzék I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Fogalom-meghatározások...

Részletesebben

WWW.PLADFORM.HU WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

WWW.PLADFORM.HU WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A WWW.PLADFORM.HU WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 1. PREAMBULUM, A SZABÁLYZAT CÉLJA 1.1 A Brains Studio Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1163 Budapest, Tekla utca

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a SOLAR GOLD Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: West End Irodaház,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁSZF Hatályos: 2013. január 01-től Data Guard Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (webdesign, webhosting, domain) tárgyában.

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

A MEDIAREY HUNGARY SERVICES KFT. ELŐFIZETÉSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MEDIAREY HUNGARY SERVICES KFT. ELŐFIZETÉSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MEDIAREY HUNGARY SERVICES KFT. ELŐFIZETÉSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF ) szabályozzák a Mediarey Hungary Services

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. MÁRCIUS 25. NAPJÁTÓL OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Levélcím: 1243 Budapest, Pf.: 564. Társaság

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség [továbbiakban: MSZKSZ vagy Eladó ]

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség [továbbiakban: MSZKSZ vagy Eladó ] ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség [továbbiakban: MSZKSZ vagy Eladó ] Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B. Levelezési cím: 1037 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az biosmart Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.biosmart.hu weboldalon keresztül

Részletesebben