ISKOLÁNK PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓJÁNAK IDŐPONTJA: egészségügyi szakközépiskola és szakképzések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISKOLÁNK PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓJÁNAK IDŐPONTJA: egészségügyi szakközépiskola és szakképzések"

Átírás

1 Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Gyakorlóiskolája 8200 Veszprém Szeglethy u. 6. Tel.: 88/ Fax: 88/ cím: OM azonosító: Honlap: Intézményvezető: Kámánné Szőke Katalin ISKOLÁNK PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓJÁNAK IDŐPONTJA: november 19. kedd, 17 óra PÁLYAVÁLASZTÁSI FELELŐSÖK Kámánné Szőke Katalin 4 évfolyamos gimnázium Szalai Lászlóné 8 évfolyamos gimnázium Nagyné Kovács Erika egészségügyi szakközépiskola és szakképzések Az induló képzések és kódszámaik -4 évfolyamos emelt idegen nyelvi óraszámú humán gimnázium : kódszám: 01-4 évfolyamos emelt idegen nyelvi-informatika óraszámú gimnázium : kódszám: 02-4 évfolyamos egészségügyi szakközépiskola : kódszám: 03-8 évfolyamos gimnázium (csak 4. osztályos tanulóknak) : kódszám: 04 MEGHIRDETETT KÉPZÉSEINK I.Gimnázium 1.) Nyolc évfolyamos gimnázium- emelt óraszámú idegen nyelvi képzés A képzésre 4. osztályos tanulók jelentkezését várjuk. A képzésben részt vevő diákok kiemelt tehetséggondozása folyik, versenyeztetésük fontos része a humán, illetve a reál felsőfokú tanulmányok előkészítésének. Az első idegen nyelvet angol vagy német nyelv csoportbontásban, emelt óraszámban tanulják évfolyamokon. 9. évfolyamtól második idegen nyelvet angol, német, latin, olasz, francia közül választanak, s ezt is csoportbontásban, emeltebb óraszámban tanulják. A évfolyamokon diákjaink a felvételihez szükséges tantárgyakból fakultációs órakeretben intenzíven készülhetnek az emelt szintű érettségi vizsgákra. A tanórán kívüli foglalkozások kínálatával múzeumi órák, városismereti séták, tanulmányi kirándulások, erdei iskola, szakkörök és versenyfelkészítő foglalkozások stb. az elméleti ismeretek alkalmazására, képességek és készségek fejlesztésére, az elmélyült szellemi-kulturális igény kialakítására törekszünk.

2 Tanévközi vizsgák: A 6. évfolyamtól kezdődően a tanulók a tanév második felében írásbeli vagy szóbeli vizsgát tesznek. A vizsgák tanulási-tanítási szakaszok végén vannak és céljuk a tanultak ismétlő rendszerezése, a tanulók fokozatos vizsgához szoktatása. Vizsgatárgyak : magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv. A felvételi eljárásról Írásbeli vizsgát, felvételi elbeszélgetést nem szervezünk. A képzésre a 4. osztályos diákok az általános felvételi eljárás során jelentkezhetnek, az általános iskolájukban igényelhető - a 8. osztályosok továbbtanulásához kiadott - jelentkezési és adatlap kitöltésével, elküldésével. Határidő: február 14. A felvétel elbírálásánál figyelembe vesszük a tanuló magatartását és szorgalmát, 3. osztályban nyújtott teljesítményének minősítését, a 4. osztály félévi jegyeit, ezért a bizonyítvány másolatát a jelentkezési laphoz kérjük mellékelni! A jelentkezéshez plébánosi ajánlás csatolható. 2. ) Négy évfolyamos gimnáziumi képzések Az első idegen nyelv oktatása mindkét képzésirányon emelt óraszámban (heti 5 óra), csoportbontásban történik. a.) emelt idegen nyelvi óraszámú gimnáziumi képzés: emeltebb óraszám még második idegen nyelvből, magyar nyelv és irodalomból, történelemből. b.) emelt informatika és idegen nyelvi óraszámú gimnáziumi képzés: emeltebb óraszám még matematikából. Az általános iskolában tanult idegen nyelvet évfolyamon heti 5 órában tanítjuk. Emellett évfolyamon egy szabadon választott másik idegen nyelvet sajátíthatnak el diákjaink. Második idegen nyelvnek választható nyelvek: az angol, német, latin, olasz, francia nyelv. A 11. és 12. évfolyamon közép- és emelt szintű érettségire, a felsőfokú tanulmányokra tantárgyanként felkészítő foglalkozásokat biztosítunk. II. Szakközépiskola 1.) Négyéves egészségügyi szakközépiskolai osztály: Jelentkezni a 8. osztály befejezése után lehet évfolyamokon szakmai alapozás történik. 12. évfolyam végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek, szakmai képesítést nem szereznek. Szakközépiskolás diákjaink egy az általános iskolában is tanult idegen nyelvet tanulnak 4 éven át, és ebből a nyelvből érettségi vizsgát tesznek. Az érettségi vizsga kötelező tantárgyai a gimnáziummal azonosak, ajánlott érettségi tantárgy a biológia, amit a 4 év során folyamatosan, emelt óraszámban tanulnak. Érettségi után a továbbtanulás szakirányú és nem szakirányú is lehet. Érettségizett diákjaink tanulmányaikat az iskolánkban folytathatják szakirányú szakképesítő évfolyamon: - a 13. évfolyam végén OKJ-s gyakorló ápolói szakképesítést, - a 14. évfolyamon OKJ ápolói szakképesítést szerezhetnek.

3 A N É G Y É V F O L Y A M O S G I M N Á Z I U M I É S A S Z A K K Ö Z É P I S K O L A I F E L V É T E L I E L J Á R Á S R Ó L : a.) Minden hozzánk jelentkező 8. osztályos diáknak meg kell írnia a felvételi eljárást megelőző központi írásbeli felvételi dolgozatot matematikából valamint magyar nyelv és irodalomból. A vizsgára jelentkezés határideje: december 10. A vizsga időpontja: január óra. Pótló vizsga: január óra. b.) A képzésekre a jelentkezési lapok beküldési határideje: február 14. c.) Figyelem! A négy évfolyamos gimnáziumi és szakközépiskolai képzésekre jelentkező 8. osztályosokat személyes beszélgetésre várjuk február és március között. A meghallgatás időbeosztásáról iskolánk honlapjáról tájékozódhatnak a jelentkezők. d.) A felvételi pontok számítása: a központi felvételi vizsga eredménye, valamint - emelt idegen nyelvi óraszámú gimnáziumnál: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, idegen nyelv, matematika tantárgyak 7. év végi és 8. félévi jegyei; - emelt informatika - idegen nyelvi óraszámú gimnáziumnál: magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, idegen nyelv, fizika tantárgyak 7. osztály év végi és 8. osztály félévi jegyei, - egészségügyi szakközépiskolánál: magyar irodalom, magyar nyelv, idegen nyelv, matematika, biológia tantárgyak osztályzatait. Ezeket az osztályzatokat a jelentkezési lapon kérjük feltüntetni! K I K E T V Á R U N K I S K O L Á N K BA? Várjuk azoknak a tanulni vágyó diákoknak a jelentkezését, akik felekezeti hovatartozástól függetlenül - nyitottak a keresztény, vallásos életre és az egyetemes szeretetet elfogadják életük legfőbb irányadójának. Iskolánkban a hittan kötelező tantárgy (heti 2 óra), amit szentmisék, lelki gyakorlatok, hittantáborok élményei gazdagítanak. Diákjaink őszinte és családias légkörben, biztos és igényes értékrendben nevelődnek iskolánkban. Magas szintű, igényes ismeretszerzésüket, idegen nyelvtanulásukat a tanítási órák fegyelmezett és alkotó légköre mellett diákcsere kapcsolataink is aktívan segítik (német Bamberg, angol Krakkó, Szatmárnémeti). Tanulóink nyelvtanulását azzal is ösztönözzük, hogy az iskola alapítványa már 10 éve folyamatosan visszatéríti diákjainknak sikeresen letett nyelvvizsgájuk árát. Iskolánk több éve ökoiskola, és 2013-ban elnyertük az akkreditált kiváló tehetségpont címet.

4 Iskolánk tornacsarnokában és tornatermeiben sokféle sportolási lehetőséget (pl. falmászás, szertorna, kézilabda stb.) kínálunk a testnevelésórákon kívül is. 9. évfolyamon minden tanulónk úszásoktatásban részesül. Könyvtár, korszerű természettudományi szaktantermek, énekkar, színjátszó kör, média szakkör, cserkészcsapat... állnak tanulóink rendelkezésére. Bérletes rendszerben évi három öt színház- és hangverseny-látogatásra nyílik lehetőség. Jól felszerelt, modern oktatótermek, technikai eszközök segítik az egészségügyi szakképzésben résztvevő tanulóink elméleti és gyakorlati oktatását, vizsgára való felkészülését. III. Érettségire épülő szakképzések: 1.) Iskolarendszerű képzés, szakközépiskolai szakképzés A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 1. megnevezése Gyakorló ápoló OKJ száma időtartama tandíj felvétel feltétele határideje 2. Gyakorló csecsemő és gyermekápoló Gyermekgondozó-nevelő - Kisgyermekgondozó - nevelő Gyakorló gyógyszertári asszisztens ) Iskolarendszerű képzés, felnőttképzések A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 1. megnevezése Ápoló OKJ száma tandíj időtartam felvétel feltétele 1 év gyakorló ápoló határideje

5 2. Gyakorló ápoló Gyakorló csecsemő és gyermekápoló A képzéseket megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk! A meghirdetett szakok rövid leírása Ápoló OKJ szám: Az ápoló az egészségügyi ellátást nyújtó szakemberek csoportjának tagja. Ez a képesítés feljogosítja arra, hogy a betegek ápolásában, gyógyításában, az egészséges életmódra nevelésben, a rehabilitációban a kompetencia szintjén tevékenykedjen. Gyakorló ápoló OKJ szám: Feladata, hogy ápolja, gondozza az egészségügyi ill. gondozási feladatokat ellátó intézmények különböző osztályain gyógykezelt betegeket. Számos későbbi ráépülés lehetővé teszi a további szakosodást. Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló OKJ szám: Feladata az újszülöttek és koraszülöttek, valamint a beteg csecsemők, kisgyermekek ápolása, gondozása, korszerű szakmai, pedagógiai, pszichológia ismeretek alapján, az etikai normákat betartva. Gyakorló gyógyszertári asszisztens OKJ szám: Segíti és kiegészíti a gyógyszerész munkáját a gyógyszertárakban, gyógyszerraktárakban, gyógyszerkereskedelemben valamint a gyógynövény-forgalmazás területén. Kisgyermekgondozó-nevelő OKJ szám: A képzés célja olyan szakemberek nevelése, akik korszerű szakmai elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek, személyiségüket áthatja a gyermekszeretet, együtt érző képességgel rendelkeznek.