Pályaválasztási tájékoztató a 2011/2012. tanévre hirdetett képzésekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályaválasztási tájékoztató a 2011/2012. tanévre hirdetett képzésekről"

Átírás

1 Pályaválasztási tájékoztató a 2011/2012. tanévre hirdetett képzésekről Intézmény alapadatok Az iskola neve: Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Gyakorlóiskolája Az iskola hivatalos rövid neve: Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Cím: 8200 Veszprém Szeglethy u. 6. Telefon: 88/ Fax: 88/ Honlap: Igazgató: Kámánné Szőke Katalin OM azonosító szám: Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-0587 Felnőttképzési nyilvántartási szám (Veszprém Megyei Munkaügyi Központ): oldal

2 Pályaválasztási felelősök 4 évfolyamos gimnázium: Kámánné Szőke Katalin igazgató 8 évfolyamos gimnázium: Szalai Lászlóné igazgatóhelyettes egészségügyi képzések: Krániczné Poór Mária szakmai igazgatóhelyettes A pályaválasztási tájékoztatók időpontjai november 23. kedd, 17 óra január 11. kedd, 17. óra Nyílt órák: november 23. kedd, óra Az induló képzések kódszámai 4 évfolyamos gimnázium, humán orientáció kódszáma: 01 4 évfolyamos gimnázium, reál orientáció: 02 4 évfolyamos szakközépiskola, humán szakterület, egészségügyi szakmacsoport kódszáma: 03 8 évfolyamos gimnázium kódszáma: 04 Az iskoláról Iskolánkban a keresztény életre nevelést nyitottan, más vallású gyermekeket is befogadva igyekszünk megvalósítani. A napi tanítást imával kezdjük meg, s fejezzük be. A heti tanrend két hittanórát tartalmaz, a más vallásúaknak vallásuk szerinti hitoktatást biztosítunk. Az iskolánk melletti Szent Anna-kápolnában reggelente szentmisén való részvételre van lehetőség. Diákjaink a Szent Mihály Bazilikában vasárnaponként ifjúsági szentmisén vesznek részt. Adventben és a nagyböjti időszakban korcsoportonként tartunk lelkigyakorlatokat. Az első idegen nyelvek (angol, német) hatékony tanítását nagy szakmai-módszertani tapasztalattal rendelkező, jól képzett szaktanáraink végzik emelt óraszámban. Második idegen nyelvként az általunk szorgalmazott angol és német nyelv mellett olasz, latin vagy francia nyelv választható. Együttműködési és diákcsere kapcsolatunk van egy németországi gimnáziummal (Bamberg), egy Passau melletti gondozási központtal (Hauzenberg), egy franciaországi ápoló-szakképző központtal (Saumur), és az erdélyi (Szatmárnémeti) Kölcsey Református Gimnáziummal. Az informatika oktatásához 3 jól felszerelt szaktanterem áll rendelkezésre. Az ép lélek mellett fontosnak tartjuk az ép testet, ezért iskolánk korszerű tornacsarnokában és tornatermeiben sokféle sportfoglalkozást kínálunk a kötelező testnevelés órákon kívül is Vidéki tanulóink (9. osztálytól) a Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégiumban (Veszprém Eszterházy utca 15.) nyernek elhelyezést. A Davidikum szépen felújított patinás épülete, 4-5 ágyas szobái, hatalmas parkja, sportpályái, könyvtára a tanulók 2. oldal

3 pihenéséhez és eredményes tanulásához egyaránt kiváló hátteret biztosítanak. Kollégiumi elhelyezést a 9. évfolyamtól lehet igényelni. Kiket várunk iskolánkba? Várjuk azoknak a tanulni vágyó diákoknak a jelentkezését, akik felekezeti hovatartozástól függetlenül nyitottak a keresztény, vallásos életre és az egyetemes szeretetet elfogadják életük legfőbb irányadójának. Meghirdetett képzéseink I. Gimnázium 1. Nyolc évfolyamos gimnázium Nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésünk angol ill. német nyelvi orientációjú. Ennek lényege, hogy diákjaink az első idegen nyelvet csoportbontásban, emelt óraszámban tanulják (az 5-6. évfolyamon heti 5 óra, évfolyamon heti 4 óra, évfolyamon heti 5 óra ). A 9. évfolyamba lépve diákjaink az angol, német, latin, olasz, francia nyelv közül választhatják a második idegen nyelvet. Ötödikes tanulóink a testnevelési órák keretében úszásoktatásban részesülnek. Az informatikát 6. évfolyamtól, csoportbontásban tanulják. A 7-8. évfolyamokon a kerettantervi előírásokhoz képest emelt óraszámban tanítjuk a matematikát és a természettudományos tárgyakat. A évfolyamokon a választott tantárgyakból külön foglalkozásokon, még intenzívebben készülhetnek a kétszintű érettségi vizsgákra. A tanórán kívüli foglalkozások kínálatával múzeumi órák, városismereti séták, üzemlátogatások, tanulmányi kirándulások, erdei iskola, szakkörök és versenyfelkészítő foglalkozások, nyári táborok az elméleti ismeretek alkalmazását, képességek és készségek fejlesztését, az egészséges szellemi-kulturális igények kialakítását valósítjuk meg. Tanévközi vizsgák: A 6. évfolyamtól kezdődően a tanulók a tanév második felében írásbeli vagy szóbeli vizsgát tesznek, tanévenként két-három tantárgyból. A vizsgák tanulási-tanítási szakaszok végén vannak és céljuk a tanultak ismétlő rendszerezése, a tanulók fokozatos vizsgához szoktatása. Vizsgatárgyak (a kötelező érettségi tantárgyak): magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv. A felvételi eljárásról A képzésre a 4. osztályos diákok az általános felvételi eljárás során jelentkezhetnek, az általános iskolájukban igényelhető a 8. osztályosok továbbtanulásához kiadott jelentkezési és adatlap kitöltésével és elküldésével. Határidő: február 18. Írásbeli vizsgát, felvételi elbeszélgetést nem szervezünk. 3. oldal

4 A felvétel elbírálásánál figyelembe vesszük a tanuló magatartását és szorgalmát, 3. osztályban nyújtott teljesítményének minősítését (szöveges értékelés), a 4. osztály félévi jegyeit, ezért a bizonyítvány másolatát a jelentkezési laphoz kérjük mellékelni. A jelentkezéshez mellékelhető plébánosi ajánlás. 2. Négy évfolyamos gimnázium humán orientáció: emelt óraszámban tanítjuk a magyar nyelv és irodalmat, a történelmet, a rajzot és a művészettörténetet, ének-zenét. reál orientáció: emelt óraszámban tanítjuk az informatikát, a matematikát. Az idegen nyelvek oktatása mindkét orientáción, emelt óraszámban, csoportbontásban történik. Az általános iskolában tanult idegen nyelvet évfolyamon heti 4 órában évfolyamon heti 5 órában tanítjuk. Emellett évfolyamon heti 3 órában egy szabadon választott második idegen nyelvet sajátíthatnak el diákjaink. Második idegen nyelvnek választható nyelvek: angol, német, latin, olasz, francia. A közép- és emelt szintű érettségire, a felsőfokú tanulmányokra történő alapos és színvonalas felkészítés, előkészítés, érdekében különböző szakköröket, 11. és 12. évfolyamon a tanulók választása szerinti tárgyból külön órakeretet biztosítunk az ismeretanyagban való elmélyülésre. Korszerű számítógéptermek, Internet-hozzáférés, könyvtár, két tornaterem, sportcsarnok, konditerem, sportpályák, énekkar, cserkészcsapat, filmklub, színjátszókör állnak tanulóink rendelkezésére. 9. évfolyamon minden tanulónk úszásoktatásban részesül. Bérletes rendszerben évi három-négy színház- és hangverseny látogatásra nyílik lehetőség. II. Szakközépiskola Négy évfolyamos szakközépiskola A képzés az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakterületek közül a humán szakterületre és az egészségügyi szakmacsoportra vonatkozó előírásoknak megfelelően történik. Szakközépiskolás diákjaink egy - az általános iskolában is tanult - idegen nyelvet tanulnak 4 éven át, és ebből a nyelvből érettségi vizsgát tesznek. A évfolyamon szakmai orientációt valósítunk meg a tanulásmódszertan, egészségtan, kommunikáció, környezetkultúra, elsősegélynyújtás, önismeret, humán pályák világa tantárgyak keretében. A évfolyamon szakmai alapozás folyik egészséggondozás, általános- és személyiség-lélektan, fejlődéslélektan és szocializáció, szociálpszichológia, mentálhigiéné, emberi test, szakmai kommunikáció valamint gondozástan gyakorlat órákon. A 12. évfolyam végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek, szakmai képesítést azonban nem szereznek. Az érettségi vizsga kötelező tantárgyai a gimnáziummal azonosak, de ajánlott érettségi tantárgy a biológia, amit a 4 év során folyamatosan, emelt óraszámban tanulnak. Érettségi után a továbbtanulás lehetősége a felsőoktatásban 4. oldal

5 szakirányú és nem szakirányú is lehet. Érettségizett diákjaink tanulmányaikat az iskolánkban vagy más intézményekben - működő szakképző évfolyamokon is folytathatják. A négy évfolyamos gimnáziumi és szakközépiskolai felvételi eljárásról Iskolánk csatlakozott a felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgához. Az írásbeli vizsga a matematika és a magyar nyelv és irodalom tantárgyakra épül. A vizsgára jelentkezés határideje: december 10. A vizsga időpontja: január óra. Pótló vizsga: január óra. A képzésekre a jelentkezési lapok beküldési határideje : február 18. A felvételi pontok számításánál figyelembe vesszük: gimnáziumnál: a központi felvételi vizsga eredményét, szakközépiskolánál: a központi felvételi vizsga eredményét az általános iskolában a 7. év végén és a 8. osztályban félévkor szerzett osztályzatok közül o humán orientációs képzésre jelentkezőknél: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, idegen nyelv, matematika; o reál orientáción: magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, idegen nyelv, fizika; o szakközépiskola esetében: magyar irodalom, magyar nyelv, idegen nyelv, matematika, biológia tantárgyak osztályzatait. o Ezeket az osztályzatokat a jelentkezési lapon kérjük feltüntetni! III. OKJ-s szakképzések A képzések formája: moduláris, kompetenciaalapú oktatás, átjárhatóságot tesz lehetővé a képzések között. A képzéseket megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk. Érettségire épülő szakképzések 1. Általános ápoló Ápoló OKJ Az Európai Közösség országaiban is elismert végzettséget ad, az otthonápolás feladataira is képesít 3 éves képzés keretében. Induló csoportok száma: 1 ( nappali, esti és levelező munkarend ). A szakmai előképzettség beszámítható Általános ápoló - Csecsemő és gyermekápoló: OKJ éves képzés (nappali, esti vagy levelező munkarend), amely beteg gyermekek ápolására készíti fel a tanulókat. 2. Gyermekgondozó-nevelő Kisgyermekgondozó-nevelő: OKJ éves, nappali vagy esti képzés, amely egészséges kisgyermekek gondozására jogosít. 5. oldal

6 3. Egészségügyi asszisztens: OKJ éves, nappali képzés. A közös alapozás után a második évfolyamon elágazás lehet: általános asszisztens OKJ gyógyszertári asszisztens OKJ A szakirányt az első évre jelentkezéskor meg kell jelölni. Az 1 induló osztály két szakirányból tevődhet össze, a jelentkezők számától és választásától függően. 4. Gyógymasszőr : OKJ éves nappali vagy levelező rendszerű képzés. Felnőttképzés Szociális gondozó Szociális gondozó és ápoló: OKJ ,5 éves, levelező képzés azok számára, akik 10 osztályt végeztek. Program-akkreditációs lajstromszám: PL Gyógymasszőr: OKJ ,5 éves, érettségire épülő. 6. oldal

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

Aktivitás TISZK - Információs füzet

Aktivitás TISZK - Információs füzet Aktivitás TISZK - Információs füzet Tisztelt Érdeklődő! Kedves Leendő Diákunk! Tizenkét szakképző iskola mutatkozik be ebben a füzetben, amelyek 2007-ben azért hozták létre közös szervezetüket, az Aktivitás

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 2013/2014-es tanév ELÉRHETŐSÉGEK Cím: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém Cserhát ltp. 11. 8200 Telefon: 88-566-360 88-566-361 Fax:

Részletesebben

MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2009 november Iránytû 3. MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2800 Tatabánya I., Béke utca 8. E-mail: suli504@mikes-tbanya.sulinet.hu Igazgató: Farkas Lászlóné Igazgatóhelyettesek:

Részletesebben

2012 / 2013. Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató. Nyílt nap a középiskolákban: 2011. november 18.

2012 / 2013. Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató. Nyílt nap a középiskolákban: 2011. november 18. Vajda Péter Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, Nyilvános Könyvtár 5540 Szarvas, Kossuth u. 5-7. Telefon: 66/312-564 Fax: 66/312-988 E-mail: info@szvki.hu Web: www.szvki.hu

Részletesebben

Felvételi tájékoztatója 2014/2015-ös tanév

Felvételi tájékoztatója 2014/2015-ös tanév A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Felvételi tájékoztatója 2014/2015-ös tanév OM azonosító: 031202 OM azonosító: 031202 Cím: 4031 Debrecen, Holló László sétány 6. Telefon: 52/413-326,

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat Részletes képzési tájékoztató Üdvözöljük! Köszönjük megtisztelő figyelmét, hogy érdeklődik dunaújvárosi iskolánk

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Z E N E M Ű V É S Z E T I É S H A N G S Z E R É S Z K É P Z Ő S Z A K K Ö Z É P I S K O L A a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16. TANÉVRE 1065 Budapest,

Részletesebben

Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester u. 56-58. OM 035432 Tel: 215-4140; Fax: 215-6096

Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester u. 56-58. OM 035432 Tel: 215-4140; Fax: 215-6096 A Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013/2014. tanévi beiskolázáshoz I. Nyolcadik osztályosok felvételi rendje a nappali tagozatra 1./ Iskolánk 2012. október

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Pedagógiai program D O R O G

Pedagógiai program D O R O G Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Dorog Otthon tér 3. 2511 Dorog Pf.: 8 33-431-675 dogim@freemail.hu Fax: 33-441-340 http://antares.dorogi-gimn.sulinet.hu Pedagógiai program Összeállította:

Részletesebben

TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI

TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI 1912 1848 Első Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus 1896 Második Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus 1928 Harmadik Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus1948

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1. Telefonszám:46/530-340 OM azonosító: 201410

Részletesebben

felvételi tájékoztatója

felvételi tájékoztatója A VÁROSMAJORI GIMNÁZIUM felvételi tájékoztatója a 2015-2016. tanévben induló kétszintű érettségire felkészítő képzéseiről Városmajori Gimnázium Budapest, 2014. Az iskola neve és címe: V Á R O S M A J O

Részletesebben

Általános információk

Általános információk Általános információk Az iskola neve: SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 6722 Szeged, Szentháromság u. 2. Igazgató: Dr. Dobi János OM azonosító: 029742 Telefonszám/fax: (62) 544-350

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289 TAGINTÉZMÉNYEIBE JELENTKEZŐ 8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA A tagintézményeinkben meghirdetett

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

III/2. Helyi tanterv Szakmai program

III/2. Helyi tanterv Szakmai program III/2. Helyi tanterv Szakmai program Az iskolában folyó szakképzés alapelvei A szakmai program egy, a pedagógiai programba ágyazódó, attól élesen el nem választható dokumentum, amely tartalmazza: Az iskolában

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra

Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. OM azonosító: 037218, KIK azonosító: 178032 Tel: 88/586-060, 88/586-061 Fax: 88/586-071 E-mail: titkarsag@oveges-szi.hu

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap.

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap. BUDAPEST II. KERÜLETI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015 Felvételi tájékoztató szülői értekezlet: 2013. november 27. szerda 17.00 Nyílt napok: Vált.!! 2013. november 27-28. szerda-csüt.

Részletesebben