Dr. Fóris Ágota. Orvosi Wellness Konferencia Budapest, Hunguest Hotel Griff április 18.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Fóris Ágota. Orvosi Wellness Konferencia Budapest, Hunguest Hotel Griff 2013. április 18."

Átírás

1 Dr. Fóris Ágota Orvosi Wellness Konferencia Budapest, Hunguest Hotel Griff április 18.

2 A wellness A fogalom és vele a terminus először 1959-ben jelent meg a nemzetközi szakirodalomban (Dunn 1959), és az eltelt néhány évtized alatt szinte a világ minden nyelvében megjelent. Magyarországon wellness szó használata az 1980-as években jelent meg és rövid idő alatt meghonosodott. A wellness és a gyógyturizmus húzóágazat a magyarországi idegenforgalomban. A wellness iparág és a wellness terminológiája az utóbbi évtizedben honosodott meg nálunk.

3 A wellness interdiszciplináris terület Összekapcsolódik a rekreáció, a sport, a pihenés, az egészséges életmód, a betegellátás. Üdülő-, fürdő-, turisztikai, sport-, gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó centrumokat alakítottak ki. A gyógyfürdők, a gyógytorna, a masszázs mellett új ágak jelentek meg, pl. a rekreációs sportok, gyógyturizmus. Széles skálája alakult ki a testkultúra-fejlesztés, az egészségmegőrzés és -gyógyítás, a szellemi regenerálódás, a pihenés egymással összefonódó formáinak.

4 A wellness mint terminus A wellness tulajdonképpen egy úgynevezett ernyőterminus, vagyis különböző fogalmak felé rendelt nemfogalom, amellyel az eddig külön életet élő területek összekapcsolása megtörténhetett. Definiálása többféle módon is történhet, pl. extenzionális (terjedelmi) definíció megadásával, vagyis, hogy milyen területek tartoznak hozzá: egészség, táplálkozás, fizikai fittség, lelki fittség, naturmedicina, turizmus, beauty stb. Megadható egy intenzionális (ismérvi) definíció, mely szerint a wellness: az egészséges életvitelre kialakult szemlélet, és annak megvalósítását biztosító szolgáltatási rendszer (Bérces 2006).

5 Az egészségturizmus fogalomrendszere (1) Gyógyturizmus Wellness-turizmus Medical wellness Országos egészségturizmus-fejlesztési stratégia (2007) (2) Gyógyturizmus Élményfürdő és termálturizmus Wellness-turizmus Aktív wellness-turizmus Passzív wellness-turizmus Medical wellness Zsigmond, Kozma, Lackó (2012)

6 Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia (2007) szójegyzéke Címszó: Medical-wellness Nyelvtani információk: -- Alakváltozatok, szinonimák: -- Definíció: -- Magyarázat: Célja a prevenció, mindezt biztosítja az előzetes állapotfelmérés. A gyógyászatra utaló előtaggal a szakmai hozzáértést kívánják jelezni, mivel a kezeléseket megelőző orvosi állapotfelmérés eredményeként testreszabott, ellenőrzött kezeléscsomagot állítanak össze a szépülni, relaxálni, felüdülni vágyó vendégek számára. Így találkozik legoptimálisabban az orvos szakma és az egészségturizmus. Idegennyelvű ekvivalens: --

7 A wellness és a hatékony kommunikáció A wellness széles körben terjed a vevőnek tudnia kell, mit vesz az eladónak tudnia kell, mit árul A piaci szereplők között a megértés (a hatékony kommunikáció) feltétele: a kód és a kódkulcs mindkét oldalon ismert legyen, és ugyanazt jelentse a kód a nyelvi jel, a kódkulcs a jelentés terminus = nyelvi jel + jelentés

8 A wellness, a gazdaságfejlesztés és a terminológia - kutatások Az egzakt és nyilvános terminológia a stabil hátteret biztosítja a gazdaság gyors és hatékony működéséhez Egyfajta magyar lokalizációs munkára van szükség. Új intézményrendszer (oktatás, hotelek, klubok, társaság, folyóiratok) > terminológia rögzítése Kutatások megjelent publikációk a wellness terminológiájáról Fóris Á., Bérces E ; Laczkó T. 2007; Zsigmond et al

9 A kutatások megállapításai Wellness szótárak léteznek, de többségükben eklektikusak, a lexikográfiai módszereik kívánnivalókat hagynak maguk után Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia (2007) fogalomtára [86 címszó] A szótárak struktúrája és címszavaik alfabetikus és tematikus struktúrájú szótárak a címszavak száma 5 és 300 között mozog; leggyakoribb a 100 körüli címszószám a címszavak között ritkán található meg a wellness gyakoriak a szolgáltatásokkal kapcsolatos terminusok

10 Vizsgálati korpusz A wellness-vizsgálatok korpuszaként használt szótárak döntő többsége a laikus felhasználók számára készült. Kivételt képeznek az oktatási segédletként írott szógyűjtemények, mivel azok a leendő szakemberek felkészítését szolgálják. A wellness nemzetközi irányzat, terminológiája nagy részben nemzetközi szavakból (internacionalizmusokból) áll. A magyar közhasználatú terminusok fő forrásai: magyar szakemberek magyar nyelvű népszerűsítő és tudományos publikációi, valamint a külföldi szakirodalom fordításai magyar nyelven.

11 Szótári címszavak A wellness szótárak címszavai nagyon változatosak, és jól tükrözik, hogy a rendezettség hiánya következtében egyaránt tartalmaznak a magas tudományokhoz tartozó, és áltudományos szavakat: eucerin, evezőgép, evezőpad, evolite-lámpa, extrém sportok, extrudálás, F-vitamin, fa-terápia, FAP, facelifting, fehér mágia, fehérítő kezelési program idős bőrre, Feldenkrais, felsőtest (vagy kar) ergométer, feng shui, fenilalanin, fenilketonuria, fényterápia, finn szauna, fitness, fitnesz stb. (forrás: Bérces 2006).

12 A wellness terminológia rögzítése A wellness tárgykörének feldolgozása azért nehéz, mert nagyon sokféle szakterülethez kapcsolódik, széleskörű, interdiszciplináris alapokat kíván művelőitől. Ennek megfelelően a wellness szakértők népes tábora is változatos szakmák művelőiből tevődik össze. A wellness összetett tárgykörében használt terminusokra a wellness hotelek szolgáltatásai jó példát nyújtanak, pl.: aromafürdő, aromakozmetika, aromaterápia, babaúszás, balneoterápia, cellulite kezelés, fényterápia, fitness tanácsadás, fizikoterápia, folyékony diéta, hydro- és elektroterápia, iszappakolás, Kleopátra-fürdő, Kneippterápia, komplex gyógykúrák, oxigénterápia.

13 A terminusok A terminusok pontos jelentése szakmai közmegegyezésen alapul. Sikerült-e megegyeznie a wellness-szakmának? A terminusok (ideális esetben) egy terminológiai rendszerbe illeszkednek. De: A wellness területén több fogalmi és terminológiai rendszer kapcsolódik össze. Gyakori, hogy egyes szakterminusok a köznyelvben is használatossá válnak, szaktudományos jelentésük ilyenkor is megmarad. A szolgáltatásokat felhasználók laikusok; számukra is érthetőnek kell lennie, milyen szolgáltatásokat kapnak. De: marketing szempontok (idegen szavak).

14 A terminusok értelmezése (definíció) A terminusok értelmezéséhez fogalomismeret és megfelelő absztrakció szükséges. De: Sokféle terület összekapcsolódása. Az értelmezés szintjét és mélységét a nyelvi réteghez kell igazítani. Szakembereknek és/vagy laikusoknak szóló definíciók? A meglevő fogalmak értelmezéséhez, az új fogalmak elnevezéséhez lényeges a terminológiai rendszer ismerete. Melyik: Orvosi? Sport? Rekreáció? Turizmus?

15 Szótári értelmezés A köznyelvi beszélő számára érthető legyen a definíció (olyan szavak szerepeljenek benne, amelyek érthetőek, vagyis ismeretlent ismerttel magyarázzanak). A szótári definíció és az enciklopédikus magyarázat elválik egymástól.

16 Példák (def.) F-vitamin: fontos energiaforrás. Alkalikus Lúgos. vállból nyomó gép (shoulder press); hátgép (lat machine, rowing machine); vízi gimnasztika, aquafitness; gyógylovaglás, hippoterápia squash (fallabda): Két játékos egy zárt helyiségben ütöget egy gyors és kicsi labdát egy teniszütőnél rövidebb és könnyebb ütővel. hullámlovaglás: A windsurföt Hoyle Schweitzer és Jim Drake repülőmérnökök találták fel.

17 Szótárkészítés Címszókiválasztás Szakszótárakban, terminológiai szótárakban egy adott szaknyelv legfontosabb lexémái (nem feltétlenül a leggyakoribbak) > Melyek a wellness legfontosabb fogalmai? A szótárak szűkebb vagy tágabb területeket is felölelhetnek hasonló terjedelem mellett minél kisebb területre koncentrál, annál mélyebben merít. > Wellness-szótár készüljön, vagy inkább medicalwellness szótár?

18 A terminológia terjesztése A gyakran angol és német közvetítéssel érkező, külföldi kiadói kézben tartott népszerűsítő, színes életmód magazinok, mint a Wellness Magazin, Diéta és Fitness Magazin, Fittinfo, Spa Menedzser, Sportpiac, Természetgyógyász meghatározóak a wellnessterminológia kialakulásában és megismertetésében. Szintén nagy hatással vannak a fent említett életmódmagazinok, wellness intézmények, utazási irodák internetes honlapjai mind a közönség, mind a szakemberek wellness-szókincsére.

19 Irodalom Bérces E A terminológiai rendezés kérdései a wellness területén. In: Fóris Á., Pusztay J. (szerk.): Utak a terminológiához. Szombathely: BDF Dunn, H High Level Wellness for Man and Society. American Journal of Public Health, Fóris Á., Bérces E A wellness terminológiája. Magyar Nyelvőr 130, Fóris Á A wellness terminológiája. In: Laczkó T. (szerk.): Wellness alapismeretek I. Pécs: PTE ETK. Laczkó, T A wellness régióspecifikus jellemzői a Dél- Dunántúlon. PhD-értekezés. Kézirat, Pécs. Zsigmond E., Kozma L., Laczkó T Die Untersuchung der Terminologie von Wellness. Magyar Terminológia 5 (1),

20 Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék Terminológiai Kutatócsoport Budapest