BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga"

Átírás

1 BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga Vizsgaleírás ALAPFOK Írásbeli 1. írott szöveg értése: 20 pont 40 perc Egy-két, összesen n terjedelmű idegen nyelvű szöveg alapján a vizsgázó a szöveg megértését ellenőrző feladatokat old meg idegen nyelven. 2. nyelvismereti teszt: 20 pont 30 perc Ez a részfeladat a szakmai nyelvhasználat során szükséges alapszókincs, nyelvhelyesség, mondatszerkesztési eljárások ismeretét ellenőrzi különböző típusú feladatokkal. 3. írásfeladat: 10 pont 20 perc Magyar nyelven kapott információk alapján a vizsgázó idegen nyelvű szöveget alkot (pl. feljegyzést készít). Az írásbeli részvizsga összideje 1 óra 30 perc. Írásbeli típus esetén összesen 50 pont szerezhető. Beszédértés Hallott szöveg értése 20 pont 30 perc A vizsgázó 2 perc összterjedelmű szöveg(ek)et hallgat meg kétszer hangfelvételről. A szövegek meghallgatása előtt a vizsgázó átnézi a kiadott feladatlapot, első hallgatás közben kitölti, másodszori hallgatáskor ellenőrzi munkáját, majd a válaszokat a megoldólapra írja. Szóbeli 1. szabad beszélgetés: 20 pont Beszélgetés a vizsgáztatóval a vizsgázó mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban, különös tekintettel munkakörére, munkahelyi tevékenységére. 2. irányított beszélgetés (szituáció): 20 pont Szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval a feladatlapon megkapott magyar nyelvű szituáció alapján. 3. dokumentum ismertetése: 10 pont Idegen nyelvű dokumentum funkciójának és tartalmának ismertetése magyar nyelven. A szóbeli részvizsga ideje 15 perc, felkészülési idő 15 perc. Szóbeli típus esetén összesen 70 pont szerezhető. Komplex típus esetén összesen 120 pont szerezhető. KÖZÉPFOK Írásbeli 1. írott szöveg értése: 20 pont 45 perc A vizsgázó 2-3 autentikus, n terjedelmű célnyelvű szakmai szöveg alapján a szövegértést ellenőrző feladatokat old meg. 2. nyelvismereti teszt: 20 pont 35 perc

2 A vizsgázó tesztfeladatokat old meg, melyek a szakmai szókincs és a nyelvhelyesség ellenőrzését szolgálják. 3. szakmai szöveg írása közvetítéssel: 20 pont 50 perc A vizsgázó magyar nyelven megadott szempontok alapján szavas célnyelvű szöveget (pl. üzleti levél, , jelentés, feljegyzés, brosúra) készít. Általános egy- vagy kétnyelvű szótár segítségét igénybe veheti. A szöveg hosszába adatok (pl. név, címzés, dátum) nem számítanak bele. Az írásbeli részvizsga összideje 2 óra 20 perc. Írásbeli típus esetén összesen 60 pont szerezhető. Beszédértés Hallott szöveg értése 20 pont 30 perc A vizsgázó anyanyelvi beszélők által előadott, 4 perc összterjedelmű 2 szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. A szövegek meghallgatása előtt a vizsgázó átnézi a kiadott feladatlapot, első hallgatás közben kitölti, másodszori hallgatáskor ellenőrzi munkáját, majd a válaszokat a megoldólapra írja. Szóbeli 1. szakmai jellegű szabad beszélgetés: 20 pont A vizsgáztató kérdéseket tesz fel a vizsgázó szakmai hátterével, tanulmányaival, munkakörével, távlati terveivel kapcsolatban. 2. írott szakmai szöveg ismertetése magyar nyelven: 10 pont A vizsgázó célnyelvű szakmai tárgyú újságcikket vagy egyéb autentikus írott szöveget ismertet magyar nyelven. Nem feladat a szöveg szó szerinti fordítása, de kijelölt részek részletesebb értelmezését kérik a vizsgáztatók. 3. önálló beszédprodukció: 20 pont A vizsgázó két, célnyelven megadott szakmai jellegű téma közül választ egyet, amelyről összefüggően beszél 2-3 percet (leírás, összehasonlítás, vélemény, indoklás). 4. szituációs társalgás reália segítségével: 20 pont A vizsgázó célnyelven megadott szakmai szituációt old meg a vizsgáztatóval folytatott szerepjátékban. A szóbeli részvizsga ideje 20 perc, felkészülési idő 20 perc. Szóbeli típus esetén összesen 90 pont szerezhető. Komplex típus esetén összesen 150 pont szerezhető. FELSŐFOK Írásbeli 1. írott szöveg értése: 20 pont 60 perc A vizsgázó kettő vagy három, összesen n terjedelmű célnyelvű szöveg alapján a szövegértést ellenőrző feladatokat old meg, felismerve az összefüggéseket, a fő- és részinformációkat, illetve a mögöttes jelentéseket. 2. szövegírás adott szituációban: 20 pont 50 perc A vizsgázó az idegen nyelvű utasítás alapján szó terjedelmű, a szakmára jellemző szöveget (levelet, feljegyzést, pályázatot, jelentést stb.) ír. Egy- vagy kétnyelvű nyomtatott általános szótár használható. 3. magyar szöveg tömörítése célnyelven: 20 pont 60 perc A vizsgázó n hosszúságú magyar nyelvű, autentikus szakmai szöveg tartalmáról kb. 200 szó terjedelmű célnyelvű szöveget készít, melyben közvetíti a tartalom lényeges elemeit, és követi az eredeti szöveg műfaját, stílusát. Egy- vagy kétnyelvű nyomtatott általános szótár használható. Az írásbeli részvizsga összideje 3 óra. Írásbeli típus esetén összesen 60 pont szerezhető.

3 Beszédértés Hallott szöveg értése 20 pont 40 perc A vizsgázó 6 perc összterjedelmű, 2-3 autentikus idegen nyelvű szakmai szöveg hangfelvételét hallgatja meg kétszer. A szövegek meghallgatása előtt a vizsgázó átnézi a kiadott feladatlapot, első hallgatás közben kitölti, másodszori hallgatáskor ellenőrzi munkáját, majd a válaszokat a megoldólapra írja. Szóbeli 1. prezentáció: 20 pont A vizsgázó két témakör közül választ, és legfeljebb 5 perces felépített előadásban kifejti a választott szakmai témát. 2. dokumentum értelmezése: 20 pont A vizsgázó hiteles szakmai dokumentumo(ka)t (grafikont, táblázatot, ábrát) értelmez önállóan és helyez tágabb szakmai összefüggésbe. Az értelmezés során szakmai beszélgetés keretében válaszol a vizsgáztató kérdéseire is. 3. szakmai tárgyalás: 20 pont A vizsgázó a feladatlapon célnyelven megadott tárgyalási szituációt oldja meg a vizsgáztatóval folytatott szakmai párbeszédben. 4. írott szakmai szöveg ismertetése magyar 10 pont nyelven: A vizsgázó n terjedelmű célnyelvű szakmai szöveg tartalmát fordítja le magyar nyelvre. A szóbeli részvizsga ideje 30 perc, felkészülési idő 30 perc. Szóbeli típus esetén összesen 90 pont szerezhető. Komplex típus esetén összesen 150 pont szerezhető.

4 A BGF NYTK nyelvvizsga-feladatainak szakmai témakörei Az idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi vizsgarendszer témakörei 1. Turizmus A turizmus szerepe a gazdaságban A turizmus fajtái és formái Utazásszervezés, közlekedési formák a turizmusban Fejlődési tendenciák a turizmusban 2. Desztináció marketing Magyarország turizmusa A célnyelvi országok turizmusa 3. Szálláshelyek A szálláshelyek fajtái A szálloda szervezete és működése Szállodai szolgáltatások 4. Gasztronómia Vendéglátóipari egységek A magyar konyha A célnyelvi országok konyhája Irányzatok a gasztronómiában 5. Marketing a turizmusban és vendéglátásban Piackutatás, reklámfajták Márkanevek Piaci verseny 6. Az Európai Unió Az EU jelentősége Az EU és a turizmus összefüggései Magyarország és az EU 7. Környezetvédelem A turizmus hatása a környezetre A globalizáció hatásai Társadalmi felelősség megnyilvánulásai 8. Munkahely

5 Munkavállalás és munkakörök a turizmusban és vendéglátásban 9. Vállalkozás Formái, beindítása, teljesítménye Vállalkozási környezet Üzleti kultúra és üzleti etika 10. Üzleti kommunikáció Írott és szóbeli formák Információ kérése és adása Problémamegoldás A pénzügyi szaknyelvi vizsgarendszer témakörei 1. Bankok és egyéb pénzintézetek Bankrendszerek, banktípusok Banki szolgáltatások A biztosítás fajtái, funkciói 2. Koncentrált piacok és befektetési formák A tőzsde Értékpapírok Egyéb befektetési lehetőségek 3. A vállalat és pénzügyei Vállalati formák és stratégiák A vállalat finanszírozásának formái A számvitel alapjai 4. Adózás Közvetett és közvetlen adók Az adók hatása a gazdaságra és a háztartásokra 5. Nemzetközi kereskedelem és pénzügyek Fizetési módok A nemzetközi kereskedelem-politika eszközei A nemzetközi árumozgás pénzügyi vetületei 6. Gazdasági alapfogalmak Gazdasági mutatók Monetáris és fiskális politika

6 Globalizáció 7. Az Európai Unió Az EU jelentősége Intézményrendszer Aktuális kérdések Magyarország és az EU 8. Munkahely Munkaerőhelyzet Álláskeresés Munkakörök 9. Vállalkozás Formái, beindítása, teljesítménye Vállalkozási környezet Üzleti kultúra és üzleti etika 10. Üzleti kommunikáció Írott és szóbeli formák Információ kérése és adása Problémamegoldás 1. Kereskedelem Az üzleti szaknyelvi vizsgarendszer témakörei A kereskedelem funkciói és fajtái Elosztási csatornák A kereskedelmi ügylet 2. Nemzetközi kereskedelem Protekcionizmus, szabadkereskedelem Nemzetközi kereskedelmi szervezetek Magyarország és a célnyelvi országok kereskedelmi kapcsolatai 3. Marketing A marketing szerepe és elemei A kereslet és kínálat szempontjai Marketing mix, Marketingkommunikációs mix Piaci verseny 4. Globalizáció

7 A globalizáció fogalma és megjelenése Jellemzői, előnyei és hátrányai 5. Az Európai Unió Az EU jelentősége Aktuális kérdések Magyarország és az EU 6. Környezetvédelem Gazdasági tevékenység hatása a környezetre, globális fenyegetések Társadalmi felelősség megnyilvánulásai Energiaforrások és a hulladékfelhasználás politikája 7. Munkahely Munkaerőhelyzet Álláskeresés Munkakörök 8. Vállalkozás Formái, beindítása, teljesítménye Vállalkozási környezet Üzleti kultúra és üzleti etika 9. Vállalat A vállalat fajtái, felépítése Felvásárlások, egyesülések, szövetségek Üzleti kultúra, üzleti etika 10. Üzleti kommunikáció Írott és szóbeli formák Információ kérése és adása Problémamegoldás

8 Vizsgaidőszakok, határidők Vizsgaidőszak Jelentkezés: május-június február 16-tól Jelentkezés határideje: március 11. Jelentkezési lap postai feladásának határideje: Pótjelentkezés: (különeljárási díj befizetésével) március március Halasztási-visszalépési határidő: április 22. Értesítés a vizsgabeosztásról: április 29-ig augusztusszeptember december január Írásbeli vizsgák várható ideje: május 8. és augusztus január 4. és 5. Szóbeli vizsgák várható ideje: Eredmények az interneten: május 18. és május 29. között június 8. után További információ:

TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL Az OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGARENDSZER a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett és

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGARENDSZER a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett

Részletesebben

KITEX idegenforgalmi, kereskedelmi nyelvvizsga

KITEX idegenforgalmi, kereskedelmi nyelvvizsga KITEX idegenforgalmi, kereskedelmi nyelvvizsga Témakörök Alapfok, általános témakörök találkozás, család, lakóhely munka, tanulás étkezés, vásárlás, szolgáltatások utazás városi tömegközlekedési eszközökön

Részletesebben

dr. Navracsics Judit

dr. Navracsics Judit Tájékoztató 2014 Kiadja a Pannon Egyetem Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézetének Pannon Nyelvvizsgaközpontja Felelős kiadó: dr. Navracsics Judit Készült a Pannon Egyetem nyomdájában. Veszprém,

Részletesebben

CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA

CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA EGY- ÉS KÉTNYELVŰ CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA A CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA új, államilag elismert (akkreditált) EGY- ÉS KÉTNYELVŰ nyelvvizsga, mely ANGOL és NÉMET nyelven tehető le a Budapesti Corvinus

Részletesebben

LCCI English for Business

LCCI English for Business LCCI English for Business EGYNYELVŰ, ÁLLAMILAG ELISMERT NEMZETKÖZI ANGOL ÜZLETI SZAKNYELVVIZSGA Miért érdemes az LCCI vizsgát választani? A Londoni Kereskedelmi és Iparkamara Vizsgáztatói Testülete (LCCI)

Részletesebben

KÉTNYELVŰ VIZSGARENDSZER ÉLŐ IDEGEN NYELVEK

KÉTNYELVŰ VIZSGARENDSZER ÉLŐ IDEGEN NYELVEK KÉTNYELVŰ VIZSGARENDSZER ÉLŐ IDEGEN NYELVEK B1 (ALAPFOK) Ez a vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) B1 Referenciaszintjéhez illesztett: azt méri, hogy a vizsgázó képes-e boldogulni a hétköznapi

Részletesebben

ÁLLAMILAG ELISMERT ANGOL, NÉMET

ÁLLAMILAG ELISMERT ANGOL, NÉMET NYELVISKOLA ÉS NYELVVIZSGA-CENTRUM E-000491/2014 ÁLLAMILAG ELISMERT ANGOL, NÉMET EGY- ÉS KÉTNYELVŰ NYELVVIZSGA Diplomához, felvételihez, nyelvpótlékhoz vagy csupán a sikerélményért! Coventry House Nyelviskola

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. 2014. június 16. Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsga és Továbbképző Központ

Vizsgaszabályzat. 2014. június 16. Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsga és Továbbképző Központ Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsga és Továbbképző Központ Vizsgaszabályzat 2014. június 16. Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsga és Továbbképző Központ Vizsgaszabályzat, 2014. június 16. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (hatályos: 2014. március 20-tól)

137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (hatályos: 2014. március 20-tól) 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (hatályos: 2014. március 20-tól) az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. 2015. június 22. Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont

Vizsgaszabályzat. 2015. június 22. Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont Vizsgaszabályzat 2015. június 22. Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont Vizsgaszabályzat, 2015. június 22. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2009-2010. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2009-2010. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2009-2010. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2009 TARTALOM Általános tudnivalók... 4

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

Az utóbbi években a megnövekedett és differenciált igényeknek megfelelõen

Az utóbbi években a megnövekedett és differenciált igényeknek megfelelõen PEDAGÓGIAI KÖZELÍTÉS Oszkó Beatrix* SZINTEK, KÖVETELMÉNYEK, TANANYAGKÉSZÍTÉS A Magyar mozaik 3. és 4. tankönyvcsomagokról Tankönyvek és vizsgák Az utóbbi években a megnövekedett és differenciált igényeknek

Részletesebben

ITK-ORIGO B2 KÖZÉPFOK - TÁBLÁZATOS ISMERTETŐ. Időtartam Nyelvi készség / Feladattípus Terjedelem Pontszám

ITK-ORIGO B2 KÖZÉPFOK - TÁBLÁZATOS ISMERTETŐ. Időtartam Nyelvi készség / Feladattípus Terjedelem Pontszám ITK-ORIGO Vizsgaleírás Szóbeli B2 KÖZÉPFOK - TÁBLÁZATOS ISMERTETŐ Időtartam Nyelvi készség / Feladattípus Terjedelem Pontszám Kb. 15 perc Kb. 20 perc Szóbeli ('A' típus) összesen: Írásbeli Írásbeli 30

Részletesebben

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9. évfolyam Szakmacsoportos alapozó ismeretek Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 72 óra

Részletesebben

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ államilag elismert ORIGÓ nyelvvizsgarendszerének VIZSGASZABÁLYZATA. Általános rendelkezések 1.

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ államilag elismert ORIGÓ nyelvvizsgarendszerének VIZSGASZABÁLYZATA. Általános rendelkezések 1. Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ államilag elismert ORIGÓ nyelvvizsgarendszerének VIZSGASZABÁLYZATA Általános rendelkezések 1. 1. A szabályzat hatálya kiterjed az ELTE Idegennyelvi Továbbképző

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 TÁRSADALOMISMERET Néhány szó a Társadalomismeret

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint 17. Az R. Mellékletének ÉLŐ IDEGEN NYELV fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: ÉLŐ IDEGEN NYELV A vizsgakövetelmény minden élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Dévény Ágnes * HOGYAN KÉSZÍTJÜK FEL A DIÁKOKAT A KÉTNYELVŐ VIZSGAFELADATOKRA?

Dévény Ágnes * HOGYAN KÉSZÍTJÜK FEL A DIÁKOKAT A KÉTNYELVŐ VIZSGAFELADATOKRA? Dévény Ágnes * HOGYAN KÉSZÍTJÜK FEL A DIÁKOKAT A KÉTNYELVŐ VIZSGAFELADATOKRA? 1. BEVEZETİ A nyelvvizsga feladataira való felkészítési/felkészülési munka mindig speciális folyamat, amely a felkészítı tanár

Részletesebben

A jelölteket kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáztatják.

A jelölteket kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáztatják. ECL Vizsgaleírás Szóbeli vizsga 1. Szóbeli kommunikáció A jelölteket kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáztatják. Bemutatkozás (körülbelül 3-5 perc) E résznek az a funkciója, hogy

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12.

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó ismeretek Kereskedelem

Részletesebben

EGYNYELVŰ NYELVVIZSGA

EGYNYELVŰ NYELVVIZSGA NYELVISKOLA ÉS NYELVVIZSGA-CENTRUM E-000491/2014 ÁLLAMILAG ELISMERT ANGOL, NÉMET EGYNYELVŰ NYELVVIZSGA Diplomához, felvételihez, nyelvpótlékhoz vagy csupán a sikerélményért! Coventry House Nyelviskola

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismereteket, álláskeresési technikákat alkalmaz Szakmai kommunikációs

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 812 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 03 GAZDÁLKODÁSI MENEDZSERASSZISZTENS ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 03 GAZDÁLKODÁSI MENEDZSERASSZISZTENS ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 03 GAZDÁLKODÁSI MENEDZSERASSZISZTENS ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben