Adóellenőrzési Tanácsadó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adóellenőrzési Tanácsadó"

Átírás

1 Adóellenőrzési Tanácsadó Hírlevél június VI. évfolyam 6. szám A hónap témája Matlné Kisari Erika APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály vezető tanácsos A diákok nyári munkavégzésével összefüggő társadalombiztosítási kötelezettségek A tanév befejeződésével a tanulók jelentős hányada teljesíti a képzéshez kapcsolódó nyári gyakorlatot, illetve a nyári munkavégzés teremtheti meg az anyagi feltételeit a különböző célkitűzések megvalósításának. Ebben a cikkben a tanulók, hallgatók nyári foglalkoztatásához fűződő társadalombiztosítási kötelezettségekkel kapcsolatos szabályokat foglaljuk össze. A középfokú, felsőfokú oktatási intézménnyel tanulói/hallgatói (továbbiakban: tanuló) jogviszonyban álló személy nyári munkavállalását megalapozó jogviszonyok igen változatosak, és az egyes jogviszonyokhoz eltérő járulékfizetési kötelezettségek kapcsolódnak. A foglalkoztatással kapcsolatos biztosítási és járulékfizetési kötelezettséget a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szabályozza. Természetesen a tanuló foglalkoztatása történhet egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban is, melyre a évi CLII. törvény szabályait kell alkalmazni. A Tbj.-ben meghatározott szabályok nem tesznek különbséget abban a tekintetben, hogy tanuló vagy felnőtt foglalkoztatásával összefüggésben keletkezik-e a társadalombiztosítási kötelezettség. A munkavégzést megalapozó jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint kell a foglalkoztatónak eljárnia. Tartalom Szerző: Matlné Kisari Erika Dr. Farkas Zoltán Bonácz Zsolt 1 A HÓNAP TÉMÁJA A diákok nyári munkavégzésével összefüggő társadalombiztosítási kötelezettségek 7 Aktuális Mulasztási bírság kiszabásával kapcsolatos jogértelmezések 9 Revizorok mesélték Internetes értékesítés megítélése az adóalanyiság szempontjából 11 Olvasóink kérdezték Tisztelt Előfizetőnk! Reméljük, hogy e havi számunk elnyeri tetszését, és mind az aktuális témákhoz kapcsolódó gyakorlati útmutatókat, mind a szakértők tapasztalatai alapján összeállított tematikus rovatokat sikerrel tudja majd alkalmazni a gyakorlatban is. Szakértő szerzőgárdánk a közelmúltban megújult. Az adózás részterületeinek kiváló és elismert szakembereivel együttműködve úgy állítottuk össze az egyes rovatokat, hogy Ön valóban első kézből tájékozódjon, és igazán gyakorlatias információkhoz jusson minden hónapban. Előfizetéséhez kapcsolódóan honlapunkon letölthető, szerkeszthető Word és Excel formátumú iratmintákat talál! Azért, hogy Ön a jövőben is valóban naprakész és hasznos információkhoz jusson, kérjük, hogy bármilyen, az adóellenőrzéssel kapcsolatos kérdésével forduljon bizalommal szerkesztőnkhöz! A szerkesztő címe: 1 Adóellenőrzési Tanácsadó Hírlevél június, VI. évfolyam 6. szám

2 A tanulók munkavégzése jellemzően munkaviszonyban, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, tanulószerződés alapján, egyszerűsített foglalkoztatás keretében, egyéni vállalkozóként, gazdasági társaságban vezető tisztségviselőként, társas vállalkozóként, történik. Munkaviszony A munkaviszony keretében foglalkoztatott tanuló a Tbj. szabályai szerint biztosítottnak minősül, függetlenül attól, hogy a munkavégzés teljes vagy részmunkaidőben történik. A tanulónak juttatott járulékalapot képező jövedelem után a foglalkoztató és a tanuló az általános szabályok szerint teljesíti járulékfizetési kötelezettségét. A foglalkoztatót terheli a 27 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulék megfizetésének kötelezettsége. A biztosított 7,5 százalékos mértékű egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot, továbbá 9,5 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot fizet. Amennyiben a tanuló első alkalommal létesít munkaviszonyt, tagságra kötelezett pályakezdőként magánnyugdíjpénztárba is be kell lépnie. Ez esetben 1,5 százalékos mértékű nyugdíjjárulék, valamint 8 százalékos mértékű tagdíjfizetési kötelezettség terheli. A munkaviszony keretében foglalkoztatott tanulók esetében is érvényesül a minimálbér kétszeres összegének megfelelő járulékalap (havi Ft) utáni foglalkoztatói kötelezettség. Amennyiben a foglalkoztatásra részmunkaidőben kerül sor, a minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalapot a részmunkaidő arányában kell megállapítani. Ha a tanulónak ténylegesen juttatott járulékalapot képező jövedelem összege nem éri el a minimálbér kétszeresét, a foglalkoztató a járulékbevallásban közölheti a tényleges járulékalap összegét. A társadalombiztosítási és egészségbiztosítási járuléknak nincs felső határa. A nyugdíjjárulék (tagdíj) megállapítása során figyelembe kell venni a járulékfizetési felső határt is, amelyet a biztosítási jogviszony időtartamára arányosan kell megállapítani. A járulékfizetési felső határ 2010-ben napi Ft. A munkabéren kívül a tanuló részesülhet egyéb juttatásokban is. Amennyiben a tanuló adóköteles természetbeni juttatásban részesül, akkor az adóköteles természetbeni juttatás személyi jövedelemadóval növelt összege után kell a társadalombiztosítási járulékot megfizetni, a tanulónak e juttatással összefüggésben nyugdíjjárulék, (tagdíj), valamint egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési kötelezettsége nincs. Fontos lehet, hogy abban az esetben, ha a tanulónak az Szja-tv a szerinti juttatást biztosít a foglalkoztató, a 25 százalékos adón kívül nem merül fel sem járulék-, sem egészségügyi hozzájárulásfizetési kötelezettség. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok Idetartozik a megbízási, vállalkozási, felhasználási szerződésen alapuló, és a segítő családtagi jogviszony. E jogviszonyok sajátossága, hogy nem érvényesül a minimálbér kétszeres összegének megfelelő járulékalap utáni járulékfizetési kötelezettség, illetve a biztosítási kötelezettség és ezzel összefüggésben a járulékfizetési kötelezettség nem automatikus, az függ a juttatott jövedelem összegétől. A megbízási és a vállalkozási szerződés közös jellemzője, hogy a szerződés nemcsak írásban köthető, hanem szóban is, de fizikai munka esetében a megbízási szerződés nem jöhet szóba, a megbízási jogviszony mindig ügyellátásra jön létre. Vállalkozási szerződés esetében valamely eredmény elérése a cél. Segítő családtagja lehet az egyéni vállalkozónak, az egyéni cég tagjának, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tagjának (például betéti társaság). Segítő családtag az a közeli hozzátartozó, aki a vállalkozásban személyesen és díjazás ellenében nem munkaviszonyban végez munkát. Az őstermelők esetében a segítő családtagi jogviszony nem jöhet szóba június, VI. évfolyam 6. szám Adóellenőrzési Tanácsadó Hírlevél

3 A biztosítási és járulékfizetési kötelezettség A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott tanulók akkor válnak biztosítottá, ha a tárgyhavi járulékalapot képező jövedelmük eléri a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegének harminc százalékát, illetve naptári napokra annak harmincad részét. (2010. január 1-jétől a minimálbér öszszege Ft, ennek 30 százaléka Ft, naptári napi 735 Ft.) A díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoknál figyelemmel kell lenni az Szjatörvénynek az önálló tevékenységet folytatók költségelszámolására vonatkozó rendelkezéseire is. A magánszemély tételes költségelszámolást, illetve a 10 százalékos költséghányad alkalmazását is választhatja. Főszabályként a biztosítást havonta kell elbírálni és a biztosítási kötelezettség megállapításánál, az ugyanannál a foglalkoztatónál a naptári hónapban munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében elért járulékalapot képező jövedelmeket össze kell számítani. A biztosítási kötelezettség elbírálásához a kifizetett díjból ideértve az előleget is a személyi jövedelemadó-előleg alapjának számításánál jövedelemként figyelembe vett összeget azon időtartam naptári napjainak a számával kell elosztani, amelyre a díjazás történt. Amennyiben a fenti jogviszonyok alapján létrejön a biztosítás, a foglalkoztató ebben az esetben is 27 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulékot fizet. A biztosítottól levont járulék tekintetében azonban eltérés van a munkaviszonyban állókhoz képest, mert a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló tanuló nem kötelezett 1,5 százalékos mértékű munkaerő-piaci járulék fizetésére, tehát a nyugdíjjárulék (tagdíj) mellett csak 6 százalék egészségbiztosítási járulék terheli. Abban az esetben, ha a szerződésben kikötött díjazás és a szerződés időtartama alapján a biztosítási jogviszony nem jön létre, járulékfizetési kötelezettségről nem beszélhetünk. Ebben az esetben az összevont adóalapba tartozó, az adóelőlegalapszámításnál figyelembe vett jövedelem után a foglalkoztatót 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli. Tanulószerződéssel foglalkoztatott tanuló A Tbj. szabályai szerint a tanulószerződéssel foglalkoztatott tanuló biztosítottnak minősül. A járulékalapot képező jövedelem meghatározása szerint a tanulószerződésben meghatározott díjat kell a járulékfizetési kötelezettség teljesítése során figyelembe venni. A járulékfizetési kötelezettséget itt is az általános szabályok szerint kell teljesíteni, figyelembe véve azt, hogy a tanulószerződéssel szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló nem kötelezett a 1,5 százalékos mértékű munkaerő-piaci járulék fizetésére. A tanulószerződés alapján szakképzésben részesülő tanulónak a törvényben meghatározott pénzbeli juttatáson kívül egyéb juttatásokat is szoktak biztosítani. Adóköteles természetbeni juttatás esetén a természetbeni juttatás adóalapként megállapított, személyi jövedelemadóval növelt összege után kell a foglalkoztatót terhelő társadalombiztosítási járulékot megfizetni. A tanulót ezzel a juttatással összefüggésben járulékfizetési kötelezettség nem terheli. Szakmai gyakorlat A közép és felsőfokú tanulmányok folytatása esetén a képesítés megszerzésének feltétele a kötelező szakmai gyakorlat teljesítése. A szakmai gyakorlatot folytató tanulók, hallgatók nem biztosítottak. Azon tanulók, akiknek a gyakorlati képzését nem tanulószerződés alapozza meg, szintén nem minősülnek biztosítottnak. A szakképzésben tanulószerződés nélkül részt vevő tanulót a szakmai gyakorlat időtartamára megillető díjazás havi összegének a hónap első napján érvényes havi minimálbér 20 százalékát meg nem haladó része adóterhet nem viselő járandóságnak minősül, az e feletti díjazás egyéb jövedelem, amely után a kifizetőt 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli. A felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója részére a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás összegéből a hónap első napján érvényes minimálbért meg nem haladó rész az, melyet adóterhet nem viselő járandóságként kell 3 Adóellenőrzési Tanácsadó Hírlevél június, VI. évfolyam 6. szám

4 számba venni. Az e feletti díjrész egyéb jövedelem, amely után járulékfizetési kötelezettség nincs, de szintén alapja a 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulásnak. Amennyiben a szakmai gyakorlatot végző tanulóval munkaszerződést vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra kötnek szerződést, a foglalkoztatott részére kifizetett díjazás nem minősül szakmai gyakorlat idejére fizetett díjazásnak, a társadalombiztosítási kötelezettségeket a biztosítási jogviszonyt megalapozó jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint kell teljesíteni. Hallgatói munkadíj A hallgatói munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony január 1-jétől nem eredményez biztosítási jogviszonyt, ebből következően a hallgatói munkadíj után járulékfizetési kötelezettség nem áll fenn. A hallgatói munkadíj összevont adóalapba tartozó jövedelemként adózó része után 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség keletkezik, ami a foglalkoztatót terheli. Egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás keretében tevékenységet végző tanulók társadalombiztosítási kötelezettségére az általánostól eltérő speciális szabályok vonatkoznak. A többes jogviszonyban álló egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettségének alapja amennyiben nem tartozik az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá a vállalkozói kivét. Ennél a körnél a Tbj. nem ír elő minimum járulékfizetési kötelezettséget, ez a gyakorlatban pedig azt jelenti, ha nincs vállalkozói kivét, akkor járulékfizetési kötelezettség sem merül fel. Amennyiben a vállalkozó vállalkozói kivétet realizál, akkor 27 százalék mértékű társadalombiztosítási járulék, 4 százalék mértékű természetbeni, 2 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulék és 9,5 százalék nyugdíjjárulék (tagdíj) fizetésére kötelezett. A tanulmányokat folytató egyéni vállalkozó sem kötelezett a 1,5 százalékos mértékű munkaerő-piaci járulék fizetésére. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alatt álló többes jogviszonyos egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási, természetbeni, pénzbeli egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék (tagdíj) fizetési kötelezettségét az eva adóalap 4 százaléka után teljesíti. Gazdasági társaságban végzett tevékenység Amennyiben a tanuló a saját gazdasági társaságában vagy más társaságban munkaviszony, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban tevékenykedik, abban az esetben a járulékfizetési kötelezettséget az adott jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint kell teljesíteni. A fenti eseteken kívül a tanuló a saját gazdasági társaságában elláthatja a vezető tisztségviselést, illetve társas vállalkozóként is tevékenykedhet. Vezető tisztségviselői tevékenység A vezető tisztségviselői tevékenység ellátása történhet: munkaviszonyban vagy megbízási szerződés alapján. Az egyszemélyes társaságok esetében a munkaviszonyban történő vezető tisztségviselői feladatellátásra akkor van lehetőség, ha erről a társasági szerződés kifejezetten rendelkezik. Ebben az esetben a társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettséget a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint kell teljesíteni. Megbízási szerződésen alapuló feladatellátás során fontos, hogy költségelszámolásra nincs lehetőség; amennyiben a megbízási díj meghaladja a minimálbér 30 százalékát, a megbízási díj teljes összege után kell a járulékokat megállapítani és megfizetni; a minimálbér 30 százalékát el nem érő díjazásnál a társas vállalkozást terhelő 27 százalékos egészségügyi hozzájárulás-kötelezettséget a díjazás teljes összege után kell megfizetni. Amennyiben a vezető tisztségviselői feladatellátás ingyenesen történik, biztosítási jogviszony nem jön létre, járulékfizetési kötelezettség nincs június, VI. évfolyam 6. szám Adóellenőrzési Tanácsadó Hírlevél

5 Társas vállalkozó Amennyiben a tanuló gazdasági társaság tagja, és a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, továbbá ezt a tevékenységet nem munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban látja el, társas vállalkozónak minősül, aki a Tbj. szerint szintén biztosított. A társas vállalkozói jogviszonyban álló tanuló járulékfizetési kötelezettségének megállapítására vonatkozó előírások hasonlóak az egyéni vállalkozóra vonatkozó szabályokhoz. Ha a társas vállalkozó közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat, a társadalombiztosítási járulék, a természetbeni, pénzbeli egészségbiztosítási járulék és a nyugdíjjárulék (tagdíj) alapja a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem. A tanulmányokat folytató társas vállalkozó sem kötelezett a 1,5 százalékos mértékű munkaerő-piaci járulék fizetésére. Tagi jövedelem hiányában járulékfizetési kötelezettség nincs. Egyszerűsített foglalkoztatás Utolsó foglalkoztatási formaként kell említést tenni a április 1-jével bevezetett egyszerűsített foglalkoztatásról, melynek során a foglalkoztatót speciális bejelentési, fizetési, bevallási kötelezettségek terhelik. A nyári szünidős tanulókat a munkáltatók szívesen alkalmazzák idénymunkáknál (pl. gyümölcsszedés), de háztartási munka esetében is nagy számban foglalkoztatják őket (pl. bébiszitter), ezért alkalmazásuk egyszerűsített foglalkoztatás keretében, jellemzően idénymunka keretében történhet. Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony természetes személy munkáltató által háztartási munkára, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő munkáltató által történő foglalkoztatásra, mezőgazdasági, továbbá idegenforgalmi idénymunkára vagy alkalmi munkára. Természetes személy kizárólag a maga és a háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítására foglalkoztathat háztartási munkára tanulót, például bébiszittert. Mezőgazdasági idénymunka keretében például növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó munkavégzés is foglalkoztatható tanuló. Az azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony egybefüggő időtartama nem haladhatja meg a 31 napot, egy naptári éven belül pedig a kilencven napot. Növénytermesztési idénymunka az egyes növénytermesztési termékek termelésével összefüggő mezőgazdasági idénymunka, és a megtermelt növénytermesztési terméknek a munkáltató saját gazdasága területén történő anyagmozgatása, csomagolása, azzal, hogy az azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony egybefüggő időtartama a 31 napot meghaladhatja, de az éves foglalkoztatás napjai ez esetben sem haladhatják meg a 90 napot. Idegenforgalmi idénymunkának számít a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka. Idetartozik például az idegenvezetői tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység. Az utolsó kategória az alkalmi munka, amely a munkáltató és a tanuló között legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és egy naptári hónapon belül legfeljebb tizenöt naptári napig, és egy naptári éven belül legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony. Járulék- és közteher-fizetési kötelezettség 1) Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott tanuló utáni személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettségekre az Szja-törvény, illetve a Tbj. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy például az a tanuló, akit egyszerűsített módon alkalmi munkavállalóként foglalkoztat a munkáltató, biztosítottá válik, és a foglalkoztató a Tbj. általános szabályai szerint jár el, nemcsak a járulékfizetési kötelezettség, hanem a bejelentés, adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozásában is. 5 Adóellenőrzési Tanácsadó Hírlevél június, VI. évfolyam 6. szám

6 2) A fentiektől eltérően a munkáltató a tanulónak kifizetett (nettó) munkabér 30 százalékával megegyező összegű közterhet fizet az alábbi esetekben: természetes személy munkáltatónál háztartási munkát végző tanuló legfeljebb 31 napra kötött munkaszerződés alapján történő foglalkoztatása esetén, feltéve, hogy a tárgyhónapban ledolgozott napok száma a 10 munkanapot nem haladja meg, valamint mezőgazdasági, növénytermesztési és idegenforgalmi idénymunka esetén. Amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatás a 30 százalékos közteher megfizetésével történik, ebben az esetben nem terheli a munkáltatót társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás, valamint az szja-törvényben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség. A tanulónak nem kell nyugdíjjárulékot (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, egészségügyi hozzájárulást és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettséget teljesíteni. 3) A tanulók foglalkoztatása esetén is érvényes az a szabály, hogy amennyiben a munkáltató legfeljebb évi tízezer munkaórában növénytermesztési idénymunka keretében alkalmaz munkavállalókat, az Szja-törvény és a Tbj. általános szabályai helyett, illetve a nettó munkabér 30 százalékával megegyező összegű közteher fizetése helyett választhatja azt, hogy a tárgyév július 12-éig egy összegben közteherelőleget fizet. A közteherelőleg választásának további feltétele, hogy a munkáltató választását a foglalkoztatás megkezdése előtt, de legkésőbb, évben július 12-éig az állami adóhatóságnak bejelentse, melyre a 10EKB jelű adatlap szolgál. A közteherelőleg alapját a munkáltató által meghatározott termőterületre eső, a külön jogszabályban (meghatározott, az adott növénytermesztési idénymunkára fajlagosan megállapított munkaidő-szükséglet és a munkavállalónak egyéb jövedelem hiányában kifizethető (nettó), külön jogszabályban meghatározott kötelező legkisebb munkabér, illetve ha a munkavállalót megilleti garantált bérminimum szorzataként kell meghatározni. A közteherelőleg összege a közteherelőleg-alap 12 százaléka, amelyet a tárgyév július 12. napjáig egy összegben kell megfizetni. A 30 százalékos közteher választása esetében a munkáltató a tanulónak kifizetett (nettó) munkabér 30 százalékával megegyező összegű közterhet fizet. A befizetést a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell teljesíteni. A bejelentési kötelezettség: a biztosítás kezdetére vonatkozóan a biztosítási jogviszony első napját megelőzően, de legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján a foglalkoztatás megkezdése előtt, ha a biztosítás elbírálására utólag kerül sor, legkésőbb a biztosítási kötelezettség megállapítását követő napon a jogviszony megszűnését, a szüneteltetés kezdetét és befejezését 8 napon belül kell a biztosítottat az adóhatósághoz bejelenteni a T1041 számú bizonylaton. Bejelentés egyszerűsített foglalkoztatás esetén: Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni a tanulót. Növénytermesztési idénymunka esetén a munkáltató a bejelentési kötelezettségét a tárgyhónapot követő hónap 12-éig teheti meg. A bejelentést a munkáltató elektronikus úton teheti meg (a T1041E számú adatlapon), illetve magánszemély munkáltató háztartásában végzett, illetve növénytermesztési idénymunka esetén telefonon (a 185-ös hívószámon) július 1-jétől a bejelentést mobil rádiótelefonon internet-szolgáltatás nélkül is futtatható külön alkalmazással is lehet majd teljesíteni. Bevallás A foglalkoztató az alkalmazottaival összefüggésben a 08-as bevallást a tárgyhónapot követő hó 12-éig nyújtja be, és a járulékokat is eddig az időpontig kell megfizetni. Egyéni vállalkozóként többes jogviszonyban álló nem eva adóalany tanuló a bevallási kötelezettségét a tárgyhónapot követő hó 12-éig a 58-as bevallás keretében teljesíti, és azt a bevallást nyújtja be az eva hatálya alá tartozó többes jogviszonyban álló egyéni vállalkozó is a negyedévet követő hónap 12. napjá június, VI. évfolyam 6. szám Adóellenőrzési Tanácsadó Hírlevél

7 ig. A bevallási határnap egyben a fizetési kötelezettség teljesítésének időpontja is. A fentiektől eltérően, vagyis a 30 százalékos közteher fizetés választásakor az Art. 31. (2) bekezdése szerinti bevallásra egyébként elektronikusan kötelezettek kivételével a munkáltató választhatja azt, hogy bevallási kötelezettségét az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal elektronikus úton vagy papír alapon évente egyszer, a tárgyévet követő év január 12-éig teljesíti. A bevallást ugyancsak a 08-as bevallás benyújtásával kell teljesíteni. Aktualitás Dr. Farkas Zoltán Pénzügyminisztérium Adóigazgatási Osztály vezető főtanácsos Jogalkalmazás A közelmúltban az adóhatóság gyakorlatában merültek fel a mulasztási bírság kiszabásával kapcsolatos, alábbi jogértelmezési kérdések. 1. Alkalmazható-e a feltöltési kötelezettség megszegése miatt kiszabható mulasztási bírság az energiaellátók jövedelemadójával összefüggő feltöltési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén? A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló évi LXVII. törvény (Tvt.) 8. (2) bekezdése a társasági adóban fennálló feltöltési kötelezettséghez hasonló kötelezettséget rögzít, amikor kimondja, hogy az adóalany az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallja és megfizeti a várható jövedelemadó 90 százalékát. (Ez a kötelezettség nem vonatkozik arra az adóalanyra, amelynek az éves szinten számított árbevétele az adóévet megelőző adóévben nem haladta meg az 50 millió forintot.) Ugyanezen szakasz (3) bekezdésében foglaltak szerint a fizetendő jövedelemadót az adózás rendjéről szóló törvényben a társasági adóra előírt határidőben kell megállapítani, bevallani és megfizetni, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelni. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 172. (12) bekezdésében foglaltak szerint, ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó összegét figyelemmel az adóév során megfizetett előleg összegére is nem fi zette meg legalább 90%-os mértékben, a befizetett előleg és az adó 90%-ának különbözete után 20%-ig terjedő mulasztási bírságot fi zet. A Tvt. nem rendelkezik előlegfizetési kötelezettségről, ezért kérdésként merült fel, hogy ilyen kötelezettség hiányában az energiaellátók jövedelemadója esetében van-e helye mulasztási bírság kiszabásának az Art (12) bekezdésében rögzített előírások alapján. Az Art. hivatkozott rendelkezése szerint ugyanis a feltöltési kötelezettség teljesítésének vizsgálata során értelemszerűen figyelembe kell venni az adózó által az adóév során, előleg címén befizetett összegeket, és a bírság alapja nem más, mint a befizetett adóelőleg és az adó 90%-ának különbözete. A fentiekből adódik az a kérdés is, hogy amenynyiben az energiaellátók jövedelemadója tekintetében helye van az Art (12) bekezdése szerinti mulasztási bírság kiszabásának, úgy előlegfizetésre vonatkozó kötelezettség hiányában mi tekintendő a bírság alapjának? Az Art (12) bekezdésében foglalt rendelkezés álláspontom szerint nemcsak társasági adóra, hanem valamennyi olyan adónemre vonatkozik, amelynek esetében az anyagi jogszabály előírja, hogy a várható éves adókötelezettség összegének 90%-át meghatározott esedékességig meg kell fizetni. A hivatkozott törvényhely szerint e kötelezettség teljesítésének vizsgálata során értelemszerűen figyelembe kell venni az adóév során megfizetett előlegek összegét is, de mindez nem jelenti azt, hogy a szankció alkalmazásának feltétele lenne az, hogy az anyagi jogszabály előlegfizetési kötelezettséget írjon elő. Az Art. hivatkozott rendelkezésének egyszerű nyelvtani, logikai értelmezése alapján is nyilvánvaló ugyanis, hogy a törvény csak az esetlegesen előlegként megfizetett adó figyelembevételét írja elő, amennyiben viszont előlegfizetésre a konkrét esetben a feltöltésre előírt határidőt megelőzően nem került sor, úgy a feltöltési kötelezettség teljesítésének vizsgálata során e címen nincs mit figyelembe venni. 7 Adóellenőrzési Tanácsadó Hírlevél június, VI. évfolyam 6. szám

8 Az előzőek mellett nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy az Art. 42. (6) bekezdésében foglaltak szerint adóelőleg abban az esetben is fi zethető, ha azt törvény nem írja elő. E rendelkezés értelmében tehát az energiaellátók jövedelemadója esetében is sor kerülhet előlegfi zetésre, és az esetlegesen megfizetett előleget a feltöltési kötelezettség teljesítésének vizsgálata során értelemszerűen figyelembe kell venni. Mindezeken túl, az Art. hivatkozott rendelkezésének fogalomhasználatában véleményem szerint előlegnek minősül a feltöltés alkalmával megfizetett összeg is, így a bírság alapjának meghatározása során előlegként kell figyelembe venni egyrészt a feltöltési kötelezettség teljesítése alkalmával fizetett összeget, valamint az azt megelőzően, előleg címén megfizetett összegeket, a bírság alapja pedig az adó 90%-ának és a feltöltés, valamint az azt megelőzően előleg címén fizetett összegeknek a különbözete. Amennyiben előlegfizetésre a konkrét esetben nem került sor, úgy a bírság alapja az adó 90%-ának, valamint a feltöltési kötelezettség címén megfizetett összegnek a különbözete. 2. Igazolatlan áru forgalmazása esetén a bírság mértékének meghatározása során helye van-e mérlegelésnek, illetőleg a bírság mellőzésének? Az Art (19) bekezdésében foglaltak szerint, ha az adózó igazolatlan eredetű árut forgalmaz, terhére az adóhatóság az áru forgalmi értékének 40%-ával megegyező összegű, de legalább 10 ezer forint mulasztási bírságot szab ki. Az Art (21) bekezdésében foglaltak szerint a mulasztási bírság kiszabásánál az adóhatóság mérlegeli az eset összes körülményét, az adózó jogellenes magatartásának (tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát, gyakoriságát, továbbá azt, hogy az adózó, illetve intézkedő képviselője, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt-e el. A körülmények mérlegelése alapján az adóhatóság a mulasztás súlyához igazodó, az adózási érdeksérelemmel arányos bírságot szab ki, vagy a bírság kiszabását mellőzi. A fenti két rendelkezés összevetése alapján merült fel az állami adóhatóság gyakorlatában az a kérdés, hogy igazolatlan eredetű áru forgalmazása esetén helye van-e az Art (21) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazásának, azaz az áru forgalmi értékének 40%-át el nem érő mértékű mulasztási bírság kiszabásának, illetőleg van-e lehetőség arra, hogy az adóhatóság a bírság kiszabását mellőzze? Véleményem szerint a felmerült kérdésekre nemleges válasz adható. Az Art (19) bekezdésének hivatkozott rendelkezése ugyanis nem keret-jelleggel határozza meg a kiszabandó bírság összegét, hanem egyértelműen kimondja, hogy a bírság mértéke az áru forgalmi értékének 40%-ával megegyező és nem 40%-áig terjedő összeg, de legalább Ft. Mérlegelésnek viszont kizárólag abban az esetben van helye, ha azt a törvény kifejezetten lehetővé teszi, így igazolatlan eredetű áru forgalmazása esetén 40%-os mértékű bírság kiszabása kötelező. Mindezek mellett a bírság kiszabásának mellőzésére sincs mód, tekintettel arra, hogy a hivatkozott jogszabálysértés egyértelműen adórövidítésre irányuló szándékos magatartásnak minősül, így kizártnak tartom annak megállapítását, hogy az adózó a mulasztás elkövetése során az adott helyzetben tőle elvárható körültekintéssel járt el, ami pedig az Art (21) bekezdésében foglalt a fentiekben részletesen ismertetett rendelkezés értelmében a bírságkiszabás mellőzésének alapvető feltétele lenne. 3. Helye van-e mulasztási bírság kiszabásának abban az esetben, ha az adózó éves beszámolója, egyszerűsített éves beszámolója nem felel meg a Számviteli törvényben meghatározott követelményeknek? A számvitelről szóló évi C. törvény (Sztv.) 170. (3) bekezdésében foglaltak értelmében, amennyiben az adóhatóság megállapítja, hogy az adózó által közzétett éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló egészében vagy részben nem felel meg az Sztv. törvény előírásainak, úgy az ilyen beszámolót készítő vállalkozóra az adózás rendjéről szóló törvény szerint mulasztási bírság szabható ki. Az Sztv. tehát meghatározza a mulasztási bírság kiszabására okot adó tényállást, a szankció mértékére és a bírság kiszabásának rendjére azonban az Art. előírásait rendeli alkalmazni. Az Art. ugyanakkor számos mulasztási bírsággal kapcsolatos tényállást rögzít, és e tényállásokhoz különböző bírságmértéket rendel, azonban a nem szabályszerű éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló esetére nem tartalmaz rendelkezést. Mindezek alapján kérdésként merült fel, hogy az Sztv-ben rögzített, fentiekben tárgyalt mulasztásra milyen mértékű bírság szabható ki? június, VI. évfolyam 6. szám Adóellenőrzési Tanácsadó Hírlevél

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 1 2010. április 1-jén lép hatályba, amely felváltja az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást,

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Fordított adózás az építőiparban (I.

Részletesebben

A tanulók nyári szünidei foglalkoztatásáról, adó- és járulékfizetési szabályokról

A tanulók nyári szünidei foglalkoztatásáról, adó- és járulékfizetési szabályokról Adóvilág 2011. szeptember XV. Évfolyam 10. szám A tanulók nyári szünidei foglalkoztatásáról, adó- és járulékfizetési szabályokról Ebben a cikkben a tanulók, hallgatók (továbbiakban: tanulók) nyári szünidõ

Részletesebben

eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni lekötött tartalékot adott napi utolsó jegyzett árfolyamot fizetős

eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni lekötött tartalékot adott napi utolsó jegyzett árfolyamot fizetős Hírlevél 2010. /02. w w w. sinkatax.hu Változik a munkába járással kapcsolatos költségtérítés 2010. május 1-én lép hatályba a 39/2010.(II.26.) Kormányrendelet, amely a munkába járással kapcsolatos utazási

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2012. január VIII. évfolyam 1. szám TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS A szociális hozzájárulási adó Írta: Matlné Kisari Erika vezető főtanácsos NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. április IX. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2012. június VIII. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. június IX. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2010/6 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az új parlament a várakozásnak megfelelően intenzív munkába kezdett. Több jelentős törvénymódosítás is elfogadásra került az elmúlt két hónapban. A szolgáltatási

Részletesebben

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Adójogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Az adózási kérdések bonyolultak és komplexek,

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2013.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2015.

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2011. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) módosított rendelkezései szerint

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2. (2012), pp. 389 405. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * Jelen tanulmány az egyéni vállalkozók

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben

T/11083. számú törvényjavaslat. az egyszerűsített foglalkoztatásról

T/11083. számú törvényjavaslat. az egyszerűsített foglalkoztatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11083. számú törvényjavaslat az egyszerűsített foglalkoztatásról Előadó: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. október 2009. évi törvény az egyszerűsített

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról*

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 21910 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 118. szám 2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerûsített módon létesíthetõ munkaviszony (a továbbiakban:

Részletesebben